Page 32

Rodica Musteața:

Certificatul – procedură formală care vine în completare integrat (de calitate, securitate şi servicii IT) şi impactul acestuia asupra companiei în care el se aplică, ne-a povestit Rodica Musteaţa, Şef al Direcţiei Planificare şi Audit intern din cadrul Î.S. „Fiscservinform”, care este şi Reprezentatul managementului pentru Sistemul de Management Integrat.

Î

n procesul de elaborare şi furnizare a produselor şi serviciilor IT de importanţă naţională, aplicarea standardelor de calitate şi securitate a informaţiilor capătă o valoare deosebită, reieşind din directivele de modernizare stabilite în Republica Moldova. Despre ce este un sistem de management

32 /

Moldova în Progres

Tatiana Staicova: Pe parcursul activităţii sale, Î.S. „Fiscservinform” a implementat mai multe sisteme de calitate şi securitate. Ce este un sistem de management integrat şi de ce este important ca acesta să funcţioneze într-o companie? Rodica Musteața: Satisfacerea aşteptărilor clienţilor a fost întotdeauna o prioritate pentru întreprindere şi întru a realiza acest obiectiv am căutat diferite soluţii pentru optimizarea proceselor de conducere şi de execuţie ce au loc la Î.S. „Fiscservinform”. Una dinte aceste soluţii a fost implementarea Sistemului de Management Integrat, format din: 1. Sistemul de management al calităţii, conform Standardului ISO 9001:2008; 2. Sistemului de management al securităţii informaţiei, conform Standardului ISO 27001:2013; 3. Sistemului de management al Serviciilor IT, conform Standardului ISO 20000-1:2011. Importanţa acestor Standarde pentru întreprindere derivă în primul rând de la ceea, că odată fiind implementate a fost stabilită o abordare nouă - bazată pe proces, care presupune controlul permanent al eficienţei proceselor derulate. De asemenea, adoptarea unui Sistem de Management Integrat presupune documentarea proceselor existente şi încadrarea lor în Standardul Î.S. „Fiscservinform”, precum şi îmbunătăţirea continuă a acestora. Ceea ce facilitează activitatea per ansamblu şi în acelaşi timp permite monitorizarea calităţii la fiecare etapă: luarea deciziei, planificarea şi realizarea proiectului, comercializarea produsului/serviciului finit, evaluarea satisfacţiei clientului, îmbunătăţirea continuă prin optimizarea proceselor şi implementarea managementului schimbării. Aceste subiecte au fost abordate şi în cadrul acordului de parteneriat între Banca Mondială şi Organizaţia internaţională de standardizare (ISO).

Profile for Luigi Savoia

Moldova in progres n°18  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Moldova in progres n°18  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement