Page 11

Curierul diplomatic Capacitatea unui stat depinde de evoluțiile pe interior, dar și de imaginea pe care o țară sau alta o are în exterior, pe arena internațională. Și în acest caz, un rol aparte îi revine diplomației.

Moldova in Progres

Începând cu acest număr al revistei, Moldova în Progres vine cu o nouă rubrică numită „Curierul” , care va fi gestionată de jurnalista Ludmila Barbă, magistru în relații internaționale. Schițe din istoria diplomației internaționale și naționale, aspecte ce țin de protocol, dar și interviuri cu ambasadorii moldoveni acreditați peste hotare, dar și ambasadorii străini acreditați în Republica Moldova – toate acestea le veți găsi la rubrica Curierul Diplomatic. Diplomația este arta negocierii Deseori, mai în glumă, mai în serios se spune, că „diplomatul este un om onest, care minte în serviciul ţării sale”. Evident, au fost și timpuri de acest gen, însă odată cu dezvoltarea tehnologiilor de comunicare, este dificil să prezinți lucrurile altfel, decât sunt în realitate. Chiar dacă reușește cuiva, atunci nu pentru mult timp. Calea diplomației este una lungă și ancorată adânc în istorie. Inițial, statele negocieau cu preponderență chestiunile ce țineau de război și pace, iar mai târziu, și aspecte cu referință la colaborarea în diverse domenii, pornind de la comerț. În secolul al XV-lea statele au început să întrețină misiuni permanente în capitale străine. Prin trimișii săi, statele suverane întrețineau dialogul. Prototipii diplomaților de astăzi au apărut în Evul Mediu, în orașele - state, precum Genova, Veneția, Florența, etc, în care funcționa forma republicană de guvernare. Un moment de referinţă în istoria diplomaţiei l-au constituit Congresele de la Viena din 1815 când inamicii şi invingătorii lui Napoleon au încercat să impună Franţei o pace distrugătoare. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord , supranumit mai târziu prințul diplomaților, a dat dovadă de abilități extraordinare și a reuşit prin impunerea unor norme de ceremonial şi protocol ca şi prin adoptarea, pentru prima dată, a noţiunilor de mare şi mică putere, să salveze Franţa de la o pace ruşinoasă , dar şi să o includă printre marile puteri. Astfel, Viena a intrat în istorie pentru adoptarea la cele două Congrese din 1815 a unora dintre normele de protocol şi ceremonial valabile şi astăzi. Tot de atunci, purtarea negocierilor este în mod oficial considerată drept rolul indispensabil al diplomaților, iar negocierea propriuzisă nu este altceva decât „arta posibilului”.

„Moldova in Progres” și-a deschis activitatea în septembrie, 2012. Pînă în prezent, a reușit să stabilească multiple colaborări cu diverse instituții private și de stat, atît în Moldova, cît și peste hotare. Revista îşi propune să promoveze valorile Republicii Moldova în domeniul economic, social, cultural și are drept obiectiv îmbunătățirea imaginii ţării la nivel naţional şi internațional. Este proiectul prin care se vede acea deschidere sinceră spre Europa, act care îşi are expresia printr-o abordare europeană pe toate dimensiunile vieţii. Revista oferă spațiul prezentării proiectelor de succes din sfera economiei, unde sunt descrise modele preponderent italiene care s-ar potrivi mediului de afaceri din Republica Moldova, este intermediarul de multe ori obligatoriu pentru încercarea de a stabili o relaţie între oamenii de business, între oraşe şi regiuni. Moldova in Progres este un purtător activ de mesaje pentru cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Italia, fie că aceste mesaje vin de la un simplu cetăţean, fie că au drept punct de pornire tribunele guvernamentale, ale instituțiilor statului, ale personalităților de aici. Suntem promotorii adevărului neinterpretat. Revista „Moldova in Progres” este în vînzare în rețelele de distribuție poștale și disponibilă prin abonament.

Ludmila Barba

Moldova în Progres

\ 11

Profile for luigi savoia

Moldova in progres n°18  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Moldova in progres n°18  

“Moldova in Progres” este o platformă de promovare activă a valorilor economice, sociale, culturale, de educaţie şi colaborare pe care le în...

Advertisement