Page 1

1. Sistemas operativos 1.1.

Funcións

1.2.

Exemplos

2. Software e hardware. 2.1.

Exemplos

3. Periféricos 3.1.

Entrada

3.2.

Saída

4. Virus informáticos. Antivirus 5. Redes informáticas 5.1.

Tipos

6. Internet 6.1.

Definición

6.2.

Técnicas de fraude

6.3.

Navegadores

6.4.

Utilización das comunidades virtuais o Foros o Bitácoras o Wikis o Redes sociais Facebook Twitter Tuenti


Informática Básica

1. Sistemas operativos 1.1

U

Funcións

n sistema operativo é un programa ou conxunto de programas que nun sistema informático xestiona os recursos de hardware e proporciona servizos a os

programas de aplicación, executándose en modo privilexiado respecto dos restantes. Un dos propósitos do sistema operativo que xestiona o núcleo intermediario consiste en xestionar os recursos de localización e protección de acceso do hardware, feito que alivia ós programadores de aplicacións de ter que tratar con estes detalles. A maioría de aparatos electrónicos que utilizan microprocesadores para funcionar, levan incorporado un sistema operativo (teléfonos móbiles, reproductores de DVD, computadoras, radios, routers, etc.). En cada caso, son manexados mediante un xestor de ventas ou un entorno de escritorio, se é un móbil, mediante una consola, control remoto se é un DVD, mediante unha liña de comandos ou navegador web se é un router.

1.2

Exemplos

- Sistemas operativos para PC: •

Canaima

Microsoft Windows

Linux

Solaris

OpenBSD

Google Chrome OS

Debian

Limpus -1-


Informática Básica - Sistemas operativos para teléfonos móbiles: Android iOS BlackBerry OS Windows Phone Firefox OS

2. Software e hardware 2.1

Exemplos 2.1.2.

Software

Procesadores de texto. (Bloc de Notas) Editores. (PhotoShop para o Deseño Gráfico) Follas de Cálculo. (MS Excel) Sistemas xestores de bases de datos. (MySQL) Programas de comunicacións. (MSN Messenger) Paquetes integrados. (Ofimática: Word, Excel, PowerPoint…) Programas de deseño asistido por computador. (AutoCAD)

2.1.2.

Hardware

Monitor CPU UPC Teclado Rato Scanner

-2-


Informática Básica Impresora Audífonos Webcam Unidade de CD Tarxetas de memoria Lapis óptico Modem Micrófono Unidade de disquete Memorias USB Disco duro Periféricos

3. Periféricos 3.1

Entrada Teclado (datos alfanuméricos) CD-ROM (datos, imaxes e multimedia) Diskette (datos e imaxes) Scaner (imaxes) MP4 (datos) Pen drive (datos) Micrófono (voz)

3.2

Saída

Impresora Gravadora de CD, DVD (entrada saída)

-3-


Informática Básica Diskette (entrada saída) Parlantes (multimedia audio) Monitor (multimedia visual)

4. Virus informáticos. Antivirus 4.1

Virus

Un virus informático é un programa que ten por obxecto alterar o normal funcionamento da computadora, sen o permiso ou o coñecemento do usuario. Os virus, habitualmente, reemplazan arquivos executables por outros infectados co código deste. Os virus poden destruír, de maneira intencionada, os datos almacenados nunha computadora, tamén existen outros mais inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos. Os virus informáticos teñen, basicamente, a función de propagarse a través dun software, non se replican a si mesmos porque non teñen esa facultade como o gusano informático, son moi nocivos e algúns conteñen ademais unha carga daniño con distintos obxectivos, desde unha simple broma hasta realizar danos importantes nos sistemas, o bloquear as redes informáticas xenerando tráfico inútil.

-4-


Informática Básica

4.2

Antivirus

En informática os antivirus son programas cuxo obxectivo é detectar e/ou eliminar virus informáticos. Naceron durante a década de 1980. Co transcurso do tempo, a aparición dos sistemas operativos mais avanzados de Internet, fixeron que os antivirus evolucionasen hacia programas más avanzados que no solo buscan detectar virus informáticos, sino bloquealos, desinfectalos y previr una infección de los mesmos, y actualmente xa son capaces de recoñecer outros tipos de malware, como spyware, rootkits, etc.

5. Redes informáticas 5.1

Tipos Redes por Alcance Redes por tipo de conexión Redes por Topoloxía Redes por Direccionalidade Redes por grado de difusión Redes por servicio e función

-5-


Informática Básica

6. Internet 6.1

Definición

Internet é un conxunto de redes, redes de ordenadores e equipos fisicamente unidos mediante cables que conectan puntos de todo o mundo. Estes cables preséntanse en moitas formas: desde cables de rede local (varias máquinas conectadas en unha oficina ou campus) a cables telefónicos convencionais, dixitais e canles de fibra óptica que forman as "estradas" principais. Esta xigantesca Rede se difumina en ocasións porque os datos poden transmitirse vía satélite, ou a través de servicios como a telefonía móbil, ou porque as veces non sábese moi ben a ónde está conectada.

6.2 •

Técnicas de fraude

Delitos Computacionais: entendendose a conductas delictivas tradicionais con tipos encadrados no noso Código Penal que se utiliza nos medios informáticos como medio de comisión, por exemplo: realizar unha estafa, roubo ou hurto, por medio da utilización dunha computadora conectada a una rede bancaria, xa que en estos casos tutelanse os bens xurídicos tradicionais como pode ser o patrimonio. Tamén a violación de email que ataca a intimidade das persoas.

Delitos Informáticos: son aquelas conductas delictuais nas que se ataca bens informáticos en si mesmo, non como medio, como ser o dano no Software pola intromisión de un Virus, o acedendo sin autorización a un PC, o a pirateria (copia ilegal) de software.

6.3

Nevegadores

Un Explorador Web ou Navegador é un programa que permite visualizar páxinas web na rede ademáis de acceder a outros recursos, documentos almacenados e gardar información.

-6-


Informática Básica

Internet Explorer Mozilla Firefox Safari Opera Google Chrome Flock

6.4

Utilización das comunidades virtuais

o Foros Foro en Internet é unha aplicación web que da soporte a discusións e opinións en línea, permitindo ao usuario poder expresar a súa idea ou comentario respecto ao tema tratado. Os expertos participan en foros para intercambiar ideas e analizar os problemas da súa incumbencia, polo xeral fronte a un grupo de asistentes. Un foro sobre novas tecnoloxías, por exemplo, pode incluír a participación de empresarios do sector tecnolóxico, enxeñeiros, analistas e programadores.

-7-


Informática Básica

o Bitácoras Bitácora é un rexistro escrito das accions que se llevaron a cabo en certo traballo ou tarea. Esta bitácora inclue todos os sucesos que tiveron lugar durante a realización de dita tarea, os cambios que se introduciron e os costos que ocasionaron.

o Wikis O termo Wiki emprégase para identificar un tipo de documento de hipertexto utilizado na web, o programa usado nestes documentos e os sitios web construídos mediante eles. Chamado wiki para acurtar, o software colaborativo permite a edición colectiva dos documentos usando un sistema sinxelo e permite que o contido non teña que ser revisado antes da súa publicación. O meirande Wiki do mundo é a Wikipedia, que ten o obxectivo de elaborar unha enciclopedia libre. O obxectivo dunha wiki é democratizar un pouco a creación e mantemento das páxinas; ou eliminar a "síndrome dun só webmaster". O potencial do wiki radica na non necesidade de aprender a usar complicadas etiquetas en HTML para escribir de xeito sinxelo documentos e establecer enlaces no sitio web.

o Redes sociais Unha rede social é unha estrutura social que une a individuos ou autores e os permite interactuar entre eles. Dende finais dos anos noventa a comezos do século XXI, redes como MiGente permitían relacionarse entre si aos seus usuarios, que creaban perfís que lles permitían atopar amigos nas súas redes sen autorización por parte das conexións. Dende entón, e coa aparición da chamada Web 2.0, foron xurdindo diversas redes sociais. Algunhas quedaron en desuso, pero as que seguen a competir a nivel mundial son MySpace, Facebook, Tuenti e Twitter.

Facebook Facebook é unha rede social de internet fundada o 4 de febreiro de 2004 por Mark Zuckerberg, estudante na Universidade Harvard. Nun primeiro momento o acceso estaba limitado aos propios alumnos da universidade pero progresivamente ampliouse a alumnos doutras universidades, posteriormente a

-8-


Informática Básica calquera estudante universitario, dos institutos e na actualidade calquera persoa maior de 13 anos cunha conta de correo electrónico pode rexistrarse. A mediados de 2007 publicáronse as versións en francés, alemán e castelán para impulsar a súa expansión fóra de Estados Unidos. Posteriormente traducíuse a outras linguas, como o galego. No ano 2011, Facebook contaba con 750 millóns de membros, e traducións a 70 idiomas.

Twitter Twitter é unha rede social de balde que ofrece un servizo de microblogging, e permite publicar ó usuario actualizacións persoais, así como ler as doutros usuarios. Estas actualizacións, coñecidas tamén como tweets, poden acadar de máximo os 140 caracteres. Os usuarios do servizo poden seguir as anotacións doutros facéndose os seus seguidores (followers), así como ser seguidos polos demais. Twitter creouse no ano 2006, en San Francisco, California, e na actualidade conta con personalidades como Barack Obama, Paulo Coelho e unha ampla variedade de políticos, artistas, deportistas, etc. Ademais tamén están presentes os principais medios de comunicación mundiais.

-9-


Informática Básica

Tuenti Tuenti é unha rede social virtual dirixida á poboación nova española a cal so se podía acceder por invitación ata o 14 de novembro de 2011. En outubro de 2011 tiña 12 millóns de usuarios. Permite ao usuario crear o seu propio perfil, subir fotografías e vídeos e contactar con amigos. Ten outras posibilidades como crear eventos ou etiquetar amigos en fotos. Caracterízase tamén polo seu potente buscador. Inaugurado en xaneiro de 2006, Tuenti é un dos sitios web máis visitados en España, de acordo con Alexa Internet. Dende o 3 de decembro do 2009 conta cunha versión en galego. O sitio estaba enfocado principalmente á poboación española, ata que o 11 de xullo de 2012 anunciouse unha renovación da rede social na cal o novo Tuenti estaría aberto a toda Europa, Estados Unidos e Latinoamérica, e cunha maior oferta de idiomas.

- 10 -

Profile for Álvaro Mol Pena

Traballo de Informática  

Traballo de informática

Traballo de Informática  

Traballo de informática

Profile for mol1997
Advertisement