Page 1

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 14. ročník 2013

Informace pro zájemce o výstavu na 14. ročníku Fotofestivalu Moravská Třebová 2013:

1. vystavujícím může být: − jednotlivec

− skupina

− fotoklub

− fotografický ateliér VŠ nebo SŠ

POZOR!! Zájemcem nemůže být autor nebo skupina, která v rámci fotofestivalu v Moravské Třebové vystavovala v posledních 2 letech.

2. výstavní prostory: V době od 22. června do 31. srpna 2013 budou pro tento účel určeny následující prostory:

Městský úřad Moravská Třebová, náměstí. T.G.Masaryka /

WWW.MTREBOVA.CZ

Městský úřad Moravská Třebová, Olomoucká ul. /

WWW.MTREBOVA.CZ

Mázhaus Poštovka, Poštovní 1 /

WWW.MAZHAUS.CZ

Úřad práce města Moravská Třebová, Cihlářova ul. /

HTTP://PORTAL.MPSV.CZ/UPCR/KP/PAK/KOP/MORAVSKA_TREBOVA

Restaurace Excalibur, Cihlářova ul. /

WWW.EXCALIBURRP.CZ

kaple v sousedství Muzea Moravská Třebová, Svitavská ul.

3. součástí přihlášky musí být: − výstavní soubor dle vlastního výběru nebo přímo soubor, který chcete přihlásit, je-li hotový (Ukázky, prosíme, zasílejte elektronicky v náhledové kvalitě (ve formátu JPEG o maximální velikosti 1024 na delší straně), popřípadě fyzicky poštou nebo na oficiálně sjednané osobní schůzce.)

− explikace zasílaného fotografického souboru − strukturovaný životopis autora + portfólio (všech členů skupiny)

4. příjem přihlášek bude ukončen 31. prosince 2012

5. bližší informace, půdorys, ilustrační fotografie nebo rozměry si můžete vyžádat na kontaktu vrbikova.olga@gmail.com

otevreny-vyber_ff14_v5_a4_cz