Page 1

Vi sรถker kvinnor som vill starta, kรถpa och utveckla fรถretag!


… starta, köpa och utveckla … Nu går startskottet för projektet ”Starta, köpa och utveckla” Projektet vänder sig till dig som är kvinna och företagare och som vill att växa i ditt företagande. Vi erbjuder tre olika utbildningsinsatser som du kan ta del av i den här broschyren.

Projektet riktar sig till kvinnor som: • vill starta företag • driver företag ensamma eller tillsammans med andra och som vill att företaget ska växa • vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor och koncept


Behövs denna satsning? Svaret måste vara JA, så länge som endast 25 procent av alla företag drivs av kvinnor och så länge som kvinnor känner att de som företagare inte möts på lika villkor som män. Projektets önskan är att synliggöra kvinnor som driver företag, att göra det möjligt för kvinnor att driva företag och att insatserna ska göra nytta för såväl kvinnorna som samhällets utveckling.

Kompetenshöjande åtgärder Projektet har under tre månader mött ca 250 företagarkvinnor. Hundra av dessa har fått svara på en enkät. På frågan ”Vill du växa i ditt företag” svarade 75 procent ja. Följdfrågan handlade om vad man önskar få hjälp med från Region Gävleborg. Kvinnorna efterfrågade bland annat utbildning i marknadsföring, försäljning, köp av företag, styrelsearbete och personlig utveckling.

Ta chansen! På de följande sidorna i broschyren beskriver vi olika utbildningsinsatser som du kan ta del av. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!


Starta!

Vinnarspåret för företagsamma kvinnor Projektet vänder sig till företagsamma kvinnor som går i starta eget-tankar eller har planer på att köpa eller ta över ett företag. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning, både individuellt och i grupp, samt nätverksstödjande aktiviteter. Tack vare dagens nya teknik och globalisering har export- och importmöjligheterna ökat även för mindre företag. Vi ser också att dagens invandrarkvinnor, i större utsträckning än tidigare, är intresserade av att starta företag.

Projektet kommer att medverka till att både lokala och regionala nätverk bildas. Deltagarna kommer dessutom att få kunskap om vikten att i ett tidigt skede omge sig med en kvalificerad styrelsegrupp och/ eller mentor för att snabbare bygga upp ett livskraftigt företag. Rådgivningen kommer att erbjudas i samtliga kommuner i Hälsingland. Antagning sker löpande.

0650-55 66 44 www.nyforetagarcentrum.se/halsingland


Köpa!

Om du går i företagardrömmar – varför inte ”shoppa” ett företag? Projektet Verkställande Kvinna är för dig som drömmer om att bli företagare men som inte har en egen affärsidé eller helt enkelt inte lockas av att starta ett företag från grunden. Du har kanske, i likhet med många andra kvinnor, fastnat i tanken att enda sättet att bli företagare är att starta eget och därför valt bort det alternativet. Då kan köp av ett företag vara ett bra sätt för dig. Det finns många fördelar med att ta över ett befintligt företag. Du erhåller ofta ett etablerat företagsnamn och behöver inte lägga ned tid och energi på att skapa dig ett namn. Du har ofta kunder från dag ett, leverantörs-

kontakter och en marknad att bearbeta och utveckla. Sist men inte minst så får du tillgång till resultat- och balansräkning som visar hur företaget gått de senaste åren. Projektet Verkställande kvinna kommer att hjälpa dig genom processen från idé – att köpa företag till hur man hittar företag, värdering, finansiering och överlåtelse. Du kommer även att få träffa kvinnor som köpt företag och att låta dig inspireras av deras företagarresa. Vi kommer att stödja och coacha dig! Start hösten 2012.

Gabriella Masth Weggeman 070-580 83 32


Affärsutveckling för dig som vill växa i ditt företagande Affärsutvecklingsprojektet omfattar 10 heldagsseminarier där ett seminarium är förlagt över två dagar med internatvistelse samt fem workshops. Under affärsutvecklingsprojektet kommer individuell affärscoaching att genomföras för att hitta utvecklingssteg i det egna företaget. Även direkt operativt stöd kan komma att erbjudas. SYFTE: • att stärka den enskilda företagarkvinnan till att utveckla sin verksamhet, själv eller i samverkan med andra, för att öka andelen tillväxtföretag. • att våga ta steget till ett nytt kreativt tänkande.

Utveckla!

• att synliggöra vad den potentiella företagarkvinnan utgör och kan utgöra med rätt affärscoaching. • att stärka individen att våga gå ett litet steg längre än vad man trodde var möjligt och på så sätt initiera fler tillväxtföretag. • att medverka till att kvinnorna i programmet vidareutvecklar en stark och positiv bild av sig själva som företagare. • att bidra till att kvinnorna i programmet blir aktiva förebilder för andra kvinnor som driver eller vill starta företag. • att bidra till att företag som deltar i programmet ska växa i omsättning, vinst och/eller anställda. Start hösten 2012.

Ann-Christine Langselius 073-374 47 58


Hur får vi fler kvinnor att bli företagare?

Nätverksprojektet

Ett workshopevent och samskapande kring kvinnors företagande

Affärsnätverk – för och av kvinnor

Välkommen till en kreativ eftermiddag och kväll där vi tillsammans arbetar med frågan kring vad som kan göras för att få fler kvinnor i Gästrikland och Hälsingland att vilja bli företagare. Vi kommer också att inspireras av företagare som gjort spännande resor och byggt upp framgångsrika tillväxtföretag inom nya brancher.

När företagarkvinnor i Gävleborgs Län blev tillfrågade om de kände sig hemma i de nätverk som redan finns svarade många att de inte passade in. Ofta har nätverken manliga övertoner och ibland saknades tillgången till nätverk helt. Därför är det extra viktigt att stödja de affärsnätverk som startats och kommer att startas av kvinnor.

Inbjudan riktar sig till dig som är: • kvinna och företagare eller funderar på att ta steget. • med och bidrar till att skapa förutsättningar för företagarkvinnor i Gästrikland och Hälsingland.

Drygt 60 procent av länets (och landets) företag drivs som soloföretag och då är nätverksarbete extra viktigt.

Projektet arrangeras i samarbete med Företagarna, Mellansvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv.

Kontakta Agnetha Påhlin för mer information. Se baksida.

Under hela projektet kommer regelbundna aktiviteter anordnas. Allt från formaliserade nätverk till mingelträffar. Under dessa får företagaren möjlighet att träffa andra företagare och skapa nya värdefulla kontakter. Att vara en del av ett nätverk är att ha tillgång till all den samlade kunskap och erfarenhet som detta nätverk besitter – att få kunskap av andra och att ge av sin kunskap till andra. Detta utbyte stärker den enskilde individen och därigenom även företaget. Kontakta Agnetha Påhlin för information om närmaste affärsnätverk. Se baksida.


www.baringo.se

Vi vill göra nytta, göra möjligt och göra synligt! Programmet Främja Kvinnors Företagande har som syfte att bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk hållbar tillväxt genom att fler kvinnor startar, driver, köper och utvecklar företag.

Projektet ”Starta, köpa och utveckla” riktar sig till kvinnor som • vill starta företag • driver företag ensamma eller tillsammans med andra och som vill att deras företag ska växa • vill utveckla innovativa idéer till nya tjänster, varor och koncept

Visst låter det intressant? Kontakta oss idag!

Agneta Påhlin, projektledare 026-65 02 82, 072-541 87 99 agneta.pahlin@regiongavleborg.se Johanna Ridal, projektekonom 026-65 02 83, 072-521 09 69 johanna.ridal@regiongavleborg.se Ruddammsgatan 30, Gävle Box 834, 801 30 Gävle Tel: 026-65 02 00 | Fax: 026-12 29 09 info@regiongavleborg.se | www.regiongavleborg.se

Främja kvinnors företagande  

Vi söker kvinnor som vill starta, köpa och utveckla företag!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you