Page 10

Nr 05/2018

#pulsMiasta

legionowo.pl

"Młody Zdolny"

– zwycięzca konkursu: Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Bieżący rok szkolny ze względu na zbliżające się obchody 100-lecia niepodległości szczególnie zaakcentował się w społeczności Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2. Już od września ubiegłego roku uczniowie szkoły rozpoczęli przygotowania do XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej. W ciągu ostatnich lat uczniowie wielokrotnie uzyskiwali tytuły laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego tego prestiżowego konkursu organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. W tym roku na szczególną uwagę zasługuje sukces jednego z uczniów SP2. Maciej Wróblewski uczeń klasy 7, jest pasjonatem historii i od wielu lat zdobywa najwyższe lokaty w konkursach wiedzy historycz-

nej. W tegorocznej edycji konkursu kuratoryjnego pomyślnie

przeszedł etap szkolny, rejonowy i wojewódzki. Już na etapie

sta Legionowo. Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzone taryfy będą obowiązywać wg cen i stawek załączonych poniżej: Nowe taryfy oraz decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Pol-

skie znajduje się na stronie: www.pwklegionowo.com. Nowe taryfy obowiązują od 07 lipca 2018 r.

KRÓTKO i na temat Woda i ścieki Informujemy, iż w dniu 6 czerwca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie mia-

AUTOR ZDJĘCIA

@barteq_00

wojewódzkim drugi rok z rzędu uzyskał tytuł laureata. Zgodnie z regulaminem ten bardzo dobry wynik otworzył mu drogę do etapu centralnego, który odbył się w Warszawie w dniach 7–8 czerwca br. Tam rywalizował z 38 reprezentantami wszystkich województw. Wykazał się ogromną wiedzą z zakresu historii oręża polskiego w sztuce – malarstwo, literatura, muzyka ponadto geografii militarnej, zabytków, obiektów historycznych oraz broni i barwy. Okazał się najlepszy w Polsce. Tym samym uzyskując

1. miejsce. Sukces Maćka to z pewnością połączenie pasji i wieloletniej ciężkiej pracy, którą wkładał w rozwijanie swoich zainteresowań. To zaszczytne 1. miejsce jest niejako uwieńczeniem szczególnego Roku dla Niepodległej oraz 100-lecia odzyskania niepodległości. Swoją nagrodę uczeń odebrał 9 czerwca podczas uroczystej gali w Galerii Porczyńskich w Warszawie. Udział w tej uroczystości, którą zaszczyciło wielu znakomitych gości był szczególnym przeżyciem. Towarzyszyło mu wiele emocji związanych z oczekiwaniem na wynik konkursu, które do ostatniej chwili nie były znane. Były to niezapomniane chwile... Monika Majdanik

Konkurs dla nauczycieli Prezydent Miasta Legionowo zaprasza nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo do udziału w VI edycji konkursu ,,Innowacyjny nauczyciel”, ,,Lider twórczego zarządzania”. Patronat nad tegoroczną edycją objął Mazowiecki Kurator Oświaty. Celem konkursu jest rozwój szkół i przedszkoli, podnoszenie sprawności i efektywności procesu nauczania – uczenia się, wzrost motywacji i zaangażowania kadry kierowniczej i nauczycieli w podnoszenie jakości pracy szkół, wzbogacanie i upowszechnianie bazy dobrych praktyk.

Szczegółowe kryteria oraz zasady przyznawania znajdują się w regulaminie (www.legionowo.pl). Warto podkreślić, że oceny składanych wniosków dokonują eksperci niezależni od organu prowadzącego m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Warszawie czy Ośrodka Rozwoju Edukacji. W czasie tych 5 edycji wyróżnienia /Lider twórczego zarządzania/ otrzymało 7 dyrektorów, a wyróżnienia /Innowacyjny nauczyciel/ 20 nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Legionowo. red.

@artpop76

Profile for Puls Miasta

Puls Miasta Nr 5  

Puls Miasta Nr 5  

Advertisement