Page 1

Mikołajki w Poczytalni

Poczytalnia zaprasza – 11.12.2016 r., godz. 15.00

s. 14

18 grudnia, Rynek / Centrum Komunikacyjne

s. 16

WIGILIA MIEJSKA

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2016 Nr 11(52) Egzemplarz bezpłatny

Centrum Komunikacyjne - wybór operatora

Spotkanie z ekspertami w Centrum Komunikacyjnym

Finanse

Podatki i opłaty bez zmian

Doświadczenie i renoma

Legionowscy radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty targowej. Większość opłat pozostanie bez zmian, dwie stawki zostaną obniżone. To już kolejny rok, w którym władze Legionowa nie podnoszą opłat lokalnych.

Czym oddychamy w powiecie legionowskim?

s. 4

Stawki opłaty targowej, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych utrzymano na poziomie 2016 roku. W przypadku stawki podatku od nieruchomości gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obniżono stawki z 3,00 zł za 1 m2 do kwoty 1,00 zł za 1 m2. W przypadku podatku od środków transportowych od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o liczbie osi 2 i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton z innym systemem zawieszenia osi jezdni oraz w punkcie 7 lit. a dotyczącym podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o liczbie osi 3 i więcej i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 40 z innym systemem zawieszenia osi jezdni stawki zostały zmniejszone z 2.390,00 zł do 2.370,00 zł.

Artykuł przeczytasz na str. 3

Kalendarz wydarzeń

Grudzień – zobacz co dzieje się w mieście. Koncerty, wykłady, szkolenia, kursy, pikniki, zajęcia sportowe. str. 14

W nagłym wypadku

Co to jest Karta ICE i dlaczego warto ją zdobyć – porady dotyczące bezpieczeństwa pacjentów. str. 14

Legionowskie talenty

Relacja z Miejskiego Festiwalu Młodych Talentów. Seniorzy na scenie teatralnej. str. 7

Jak zacząć biegać?

Jak biegać z głową? Jak uniknąć zadyszki i w jakich butach ruszyć na legionowskie ścieżki? str. 10


2

MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(52)

Legionowo w liczbach

liczba kontroli w sezonie 2015/2016

700

Kontrole Straży Miejskiej: Czym palimy w piecach...

Szanowni Państwo,

SONDA Co sądzisz o programie wymiany pieców w Legionowie? Maria –

Myślę, że program może w pozytywny sposób wpłynąć na jakość powietrza w Legionowie. Choć sama z niego nie skorzystałam mam znajomych, którzy skorzystali z niego jako jedni z pierwszych.

Anna

– Wyższa świadomość mieszkańców sprawia, że funkcjonowanie takich programów w Legionowie da szansę wymiany starych pieców i zapewni nam zdrowsze powietrze. Każdy piec z nowszą technologią wpływa pozytywnie dla wszystkich. Miaria –

Dbanie o środowisko w obecnych czasach jest niezwykle ważne. Każdy program, który umożliwia skorzystanie z dotacji jest zawsze pozytywny. Zwłaszcza jeśli pomaga nam wszystkim.

Stanisław – Mam

nadzieję, że skorzystają z niego wszyscy, którzy tego potrzebują. Najkorzystniej byłoby dokonywać zmian na pompy ciepła, które są chyba najbardziej ekologiczne.

WAŻNE

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

czy wiecie czym oddychacie? Niedawno zaprosiliśmy mieszkańców Legionowa na spotkanie pod tytułem „Czym oddychamy w powiecie legionowskim”. Prezentacje przygotowali specjaliści – dr hab. inż Artur Jerzy Badyda z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, dr med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska legionowskiego urzędu. Niestety, okazuje się, że temat powietrza w Legionowie, tak chętnie podnoszony przez niektóre media i stowarzyszenia, tak naprawdę interesuje niewielu. A szkoda. Przecież wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Czy jest ono lepsze czy gorsze niż np. w Wieliszewie, Jabłonnie czy Markach? Tego nie wiemy. Na 314 gmin na Mazowszu, najbardziej szkodliwe pyły 2,5 monitoruje się w zaledwie 8 miejscach. Dzięki temu, że jedna ze stacji pomiarowych znajduje się w Legionowie, władze naszego miasta mają świadomość tego, że nie jest idealnie. W związku z tym podjęły szereg działań, które nie są podejmowane w gminach, w których powietrza się nie bada. Jednym z najważniejszych jest edukacja i podnoszenie świadomości. Uczniowie w legionowskich szkołach uczą się o systemie gospodarki odpadami i o czystości powietrza. Klasy 2 gimnazjów miały lekcje poświęcone paleniu w piecach i zanieczyszczeniom. Mieszkańcy

24 grudnia 1933 r.

24 grudnia

otwarcie Kina „Bajka”

Na początku lat 30. XX w. na rogu ulic Siemiradzkiego i Sienkiewicza legionowski przedsiębiorca Lipszyc wybudował kino-teatr „Tancerka”. W 1933 r. budynek znalazł się w rękach Wojciecha Golika, który przekształcił wyświetlającą nieme filmy „Tancerkę” w jedno z pierwszych w Polsce kin

dźwiękowych. W wyniku konkursu rozpisanego wśród mieszkańców Legionowa nowe kino otrzymało nazwę „Bajka”. Pierwszy seans odbył się w Wigilię – 24 grudnia 1933 r. o godzinie 16.00. Wyświetlono wówczas polską komedię muzyczną „10% dla mnie” w reżyserii Juliusza Gardana z Tolą Mankiewiczówną w jednej z głównych ról. Sala widowiskowa liczyła 284 miejsc. W kinie znajdował się bufet, w którym serwowano czekoladę i napoje gazowane. We wrześniu 1939 r. w „Bajce” został zorganizowany szpital polowy Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 1952-1989 kino działało pod nazwą „Mazowsze”. W marcu 2007 r. budynek kina został rozebrany. Oprac. R.Degiel

liczba kontroli w listopadzie 2016

400

wykryto przypadki spalania śmieci (odpowiednio w sezonie 2015/16 i listopadzie br.)

9i3

otrzymują ulotki informujące o szkodliwości palenia śmieci, obecnie dystrybuowane są materiały informacyjne o tym co można, a czego nie wolno palić. Straż Miejska prowadzi kontrole przydomowych kotłowni. Miasto finansuje z własnego budżetu wymianę pieców. Sporo? Myślę, że dużo więcej niż w innych, a na pewno okolicznych gminach. A to tylko niektóre z podejmowanych od wielu lat działań. W opublikowanym w tym roku raporcie WHO 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie znalazło się 33 miast w Polsce. Legionowa nie ma na liście. W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych PM 2,5 WIOŚ informuje o tym fakcie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który informuje o tym samorządy, a te z kolei mieszkańców. W sezonie jesienno – zimowym tego typu alertów o przekroczeniach notuje się kilkadziesiąt miesięcznie. Dotyczą one przede wszystkim miast położonych w województwie małopolskim i śląskim. WIOŚ nie wydał dotychczas alertu dla Legionowa. Reasumując – w Legionowie oddychamy tym, czym na terenie praktycznie całego Mazowsza. Nie jest idealnie, ale nie jest też tak źle jak na południu Polski. Walczymy, aby było coraz lepiej, ale potrzebujemy do tego Państwa pomocy. Więcej w tekście wewnątrz tego numeru Mojego Legionowa. Tamara Mytkowska, Redaktor Naczelna

ZDJĘCIE MIESIĄCA

Festiwal Gęsiny (11 listopada br.)

Mammografia

MOJE LEGIONOWO

Moje Legionowo - miesięcznik z życia miasta | Wydawca: Urząd Miasta Legionowo | Adres wydawcy i redakcji: ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo Kontakt: tel. 22 784 92 38, mail: redakcja@um.legionowo.pl Redaktor Naczelna: Tamara Mytkowska | Redakcja: Iwona Wymazał, Łukasz Konstantynowicz, Kamil Stępkowski, Nikodem Karolak, Marta Sosnowiec | Współpracownicy: Anna Maroń, Aleksandra Jakóbczyk–Gola, Karolina Sidowska–Ptasiewicz, Sylwia Krzyżanowska–Grabiec, Ewa Milner-Kochańska, Piotr Okrasa.

Skład, łamanie i korekta: Referat Komunikacji Społecznej UM Legionowo | Druk: Polska Press Sp. z o.o. | Nakład: 6 000 egzemplarzy | ISSN 2081-741X

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń i reklam.


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

www.legionowo.pl www. .com/MiastoLegionowo

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(51)

Spotkanie z ekspertami w Centrum Komunikacyjnym

Czym oddychamy w powiecie legionowskim? powietrza na zdrowie. Co warto podkreślić, każdy chętny ma bezpośredni i całodobowy dostęp do informacji o aktualnym stanie jakości powietrza w pobliżu stacji monitorującej.

Legionowo nie jest Pekinem Mazowsza – do takiego wniosku doszli eksperci, którzy wzięli udział (28.11) spotkaniu na temat jakości powietrza na ter nie powiatu legionowskiego. Niestety, niewielka frekwencja pokazała, że problem niezbyt zainteresował mieszkańców miasta. Na terenie Mazowsza znajduje się 314 gmin i zaledwie 8 miejsc, w których mierzy się poziom stężenia pyłów PM 2,5. Legionowo jest jednym z tych ośmiu punktów. Dzięki temu władze miasta są świadome, że problem zanieczyszczeń powietrza nie dotyczy tylko południa Polski, ale właściwie całego kraju. Powietrze na Mazowszu nie jest idealne, co pokazują pomiary m.in. prowadzone w Legionowie. Czy to oznacza, że w okolicznych gminach lub np. Markach czy Otwocku problem nie występuje? Nie. Dotyczy on nas wszystkich. Jednym ze źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest niska emisja, podchodząca z lokalnych kotłowni oraz domowych instalacji grzewczych. Z kominów na terenie całego kraju wydobywają się chmury pyłów, rakotwórczego benzopirenu i trujących dioksyn. Wdychając je, zwiększamy ryzyko zachorowania na raka płuc, choroby układu oddechowego czy astmę. Jak powiedział dr hab. inż. Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej, zarówno jakość paliwa jak i jakość urządzenia w którym jest ono spalane mają istotne znaczenie. – Obecnie w Polsce do spalania dopuszczone jest wszystko, co jakkolwiek mieści się

INFORMACJA DLA KAŻDEGO

w kategorii „węgiel”, również odpady z procesu wydobycia i produkcji węgla, takie jak muł, miał czy przerosty. Są one prawnie dopuszczone do sprzedaży, stosunkowo niedrogie, a zawierają mnóstwo popiołu – substancji mineralnej, która nie ulega spaleniu i jest wynoszona do komina i atmosfery – mówił specjalista. – Węgiel dobrej jakości, nawet spalany w starych kotłach jest mniej

emisyjny – mówił, podkreślając jednak, że tzw. „śmieciuchy” w porównaniu z kotłami V klasy emitują 20-40 razy więcej pyłów. – Powinniśmy używać dobrej jakości urządzeń grzewczych i dobrej jakości paliwa. Paliwo nie może być wilgotne – to powoduje zwiększoną emisję zanieczyszczeń – pyłów i tlenku węgla – mówił. Dr med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego opowiedział o wpływie zanieczyszczeń

ZGŁOŚ SIĘ DO BADANIA Politechnika Warszawska i Gmina Legionowo zapraszają do udziału w projekcie badawczym realizowanym w Wojskowym Instytucie Medycznym. Projekt ma ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza w powiecie legionowskim i stan układu oddechowego i układu krążenia mieszkańców powiatu legionowskiego. Projekt skierowany jest do osób niepalących z objawami ze strony układu oddechowego i układu krążenia. Aby wziąć udział w badaniu należy zgłosić się do Koordynatorki Programu pod numer 665 707 829. Można wysłać sms o treści „Legionowo”.

W przypadku przekroczenia poziomów alarmowych PM 2,5 WIOŚ informuje o tym fakcie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, który informuje o tym samorządy, a te z kolei mieszkańców. W sezonie jesienno – zimowym tego typu alertów o przekroczeniach notuje się kilkadziesiąt miesięcznie. Dotyczą one przede wszystkim miast położonych w województwie małopolskim i śląskim. WIOŚ nie wydał dotychczas alertu dla Legionowa. Chwilowe stężenia pyłów można na bieżąco monitorować na stronie internetowej www.powietrze.gios.gov.pl oraz poprzez bezpłatną aplikację mobilną WIOŚ (zobacz poniżej kody qr).

DZIAŁANIA MIASTA Robert Wieczorek z Referatu Ochrony Środowiska przedstawił liczne działania podejmowane przez miasto w celu poprawy jakości powietrza. A jest ich wiele - np. od 2001 r. w nowo wybudowanych na terenie Legionowa budynkach nie można używać paliw stałych, takich jak węgiel. W grudniu 2015 r. wszyscy właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy domów wielorodzinnych opalanych węglem otrzymali ulotkę informacyjną, w której opisano szkodliwość spalania odpadów, a także paliw stałych w indywidualnych kotłowniach oraz poinformowano o możliwości uzyskania dotacji na wymianę pieca węglowego na ekologiczne źródło cie-

Użyj czytnika qr kodów

pła. Rozpoczęto tez działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży dotyczące szkodliwości spalania odpadów w piecach. W roku 2016 we wszystkich legionowskich gimnazjach w klasach drugich odbyły się zajęcia dydaktyczne dotyczące zanieczyszczenia powietrza i sposobów poprawy jego jakości. Program ten będzie kontynuowany w przyszłych latach. Od ubiegłego sezonu grzewczego Straż Miejska w Legionowie prowadzi kontrole domów jednorodzinnych, sprawdzając czy spalane są odpady. W poprzednim sezonie grzewczym przeprowadzono ponad 700 kontroli, ujawniono 9 przypadków spalania odpadów. Tej jesieni, skontrolowano 480 nieruchomości, ujawniono 3 przypadki spalania niedozwolonych odpadów. Pozwala to stwierdzić z pewnością, że mieszkańcy Legionowa nie opalają pieców odpadami, lecz węglem i drewnem.

WYMIEŃ PIEC Od 19 listopada 2015 roku w Legionowie obowiązuje uchwała rady miasta o dofinansowaniu z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła: nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła. Wraz z wymianą na piec gazowy można także uzyskać dotację do przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Gmina finansuje do 8 tys. w przypadku wymiany pieca na gazowy czy olejowy i do 16 tys. na pompę ciepła. Pokrywa także koszt przyłącza gazowego. W 2015 roku zawarto 17 umów, w 2016 roku 75. W budżecie na 2017 rok zaplanowano 200 tys zł na ten cel, ale w przypadku wyczerpania tych środków zostaną one zwiększone.

Użyj czytnika qr kodów

Inwestycje dla niepełnosprawnych

Windy przy kładce Do końca stycznia przyszłego roku przy kładce dla pieszych nad torami kolejowymi w ulicach Parkowa/Wyszyńskiego powstaną windy. Wykonawcą tej inwestycji będzie ta sama firma, która oddała kładkę do użytku w lutym br. Historia tej inwestycji sięga 2014 roku, kiedy to mieszkańcy podczas konsultacji społecznych zdecy-

dowali, iż nad linią kolejową powinna powstać kładka. Ponieważ PKP PLK zamknęło przejazd kolejowy w linii ulic Wyszyńskiego/Parkowa, alternatywą dla legionowian była albo budowa tunelu/kładki, albo brak przejścia dla pieszych. Mając na względzie duże utrudnienia, bliskość szkoły, kościoła i cmentarza, Urząd Miasta Legionowo i Starostwo Powiatowe wybudowały kładkę dla pieszych.

Kładka została zbudowana zgodnie z projektem, zatwierdzonym przez Wojewodę Mazowieckiego. Konstrukcja ze schodami oraz podjazdami została oddana do użytku w lutym bieżącego roku. W trakcie odbioru Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zwrócił uwagę, że należałoby ją lepiej dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych i zaproponował zamontowanie specjalnych po-

ręczy. W konsekwencji tych rozmów urząd zaproponował budowę wind i ogłosił przetarg w szybkiej formule projektuj i buduj. Winda jest dużo wygodniejszym rozwiązaniem dla wszystkich grup mieszkańców – także osób starszych i rodziców z małymi dziećmi. W postępowaniu wybrano ofertę firmy Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o. Budownictwo Spółka komandytowa.

Firma ta zaproponowała 937.629,00 zł brutto. Zapewnia również 3-letni okres gwarancyjny i realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 30 stycznia 2017 r.

Więcej na stronie BIP Legionowo www.bip.legionowo.pl


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(52)

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

Konkurs na najładniejszą inwestycję roku

FAKTORIA najładniejsza!

Dyżury legionowskich radnych odbywają się w poniedziałki w godzinach popołudniowych – pokój nr 4.02 (III piętro) w Urzędzie Miasta Legionowo

12 grudnia 15.00 – 16.30 Tadeusz Szulc 16.30 – 18.00 Mirosław Pachulski 19 grudnia 15.00 – 16.30 Artur Żuchowski 16.30 – 18.00 Agata Zaklika

UWAGA! O ewentualnych zmianach w dyżurach Radnych na bieżąco informujemy za pośrednictwem strony internetowej www.legionowo.pl i facebook.com/ MiastoLegionowo

Fot.: Zbigniew Oczkowicz / Foto Legionowo

5 grudnia 15.00 – 16.30 Anna Łaniewska 16.30 – 18.00 Janusz Klejment

Mieszkańcy wybrali najładniejszą inwestycję zrealizowaną w 2016 roku w Legionowie. W konkursie zorganizowanym przez Urząd Miasta Legionowo zwyciężyła nowoczesna i wyróżniająca się na tle osiedla Sobieskiego „Faktoria”. „Faktoria” to inwestycja z mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Budynek z pięcioma kondygnacjami i garażem podziemnym powstał przy ulicy Siwińskiego. Inwestorem jest RSJ House. W konkursie internetowym wzięło udział 500 osób. Apartamenty Faktoria uzyskały aż 234 głosy. Drugie miejsce zdobyło Centrum Komunikacyjne, a trzecie Park Wodny. Konkurs odbywał się od 1 sierpnia do końca września.

Oficjalne wyniki zostały ogłoszone 11 listopada, podczas Festiwalu Gęsiny. Przedstawiciel spółki RSJ House otrzymał z rąk prezydenta Romana Smogorzewskiego statuetkę i dyplom. Regulamin konkursu przewidywał również nagrodę dla mieszkańca, który najlepiej uza-

sadnił wskazaną w konkursie inwestycję. Jury jednomyślnie wybrało wypowiedź Wojciecha Kruczka, który otrzymał z rąk prezydenta 32-calowy telewizor. – Zdecydowanie Apartamenty Faktoria. Wyróżniają się przede

wszystkim na tle starych bloków z płyty. Kompletnie nowa epoka, prawdziwie wielkomiejski, niebagatelny projekt pasujący do wielkomiejskiego stylu nowoczesnej architektury. Nareszcie i w Legionowie pojawiło się takie budownictwo. Marzeniem moim jest to, aby Faktoria wyznaczała nowe, lepsze trendy innym deweloperom planującym swoje inwestycje w Legionowie – jest to wzór do naśladowania zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Warto się wyróżniać, ale tylko w sposób elegancki, kulturalny, ciekawy – tak jak Faktoria. To jest miejsce, w którym chciałbym zamieszkać lub chociaż przyjść na dobrą kawę, żeby poczuć się w pełni w Europie. – napisał Wojciech Kruczek Tamara Mytkowska

Nowy zarządca Centrum Komunikacyjnego

Kto będzie zarządzał Centrum Komunikacyjnym? Otwarto przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na dzierżawcę Centrum Komunikacyjnego. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum spółek: PEC Legionowo Sp. z o.o. (występujący jako lider) i KZB Legionowo Sp. z o.o. Doświadczenie, stabilna pozycja i znajomość lokalnego rynku to ich niewątpliwe atuty. Pojawiają się pytania dlaczego miasto zorganizowało przetarg, zamiast zlecić zarządzanie obiektami jednej z miejskich spółek? – Przetarg jest najbardziej transparentną formą dzierżawy. Był on cał-

kowicie otwarty dla wszystkich zainteresowanych – zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Spółki miejskie działają zgodnie z kodeksem spółek handlowych i także muszą stawać do przetargu, szczególnie że jest to inwestycja finansowana ze środków szwajcarskich. Darczyńcy są bardzo wyczuleni na konkurencyjność i równy dostęp wszystkich podmiotów – stąd najbardziej przejrzysta forma, jaką jest ustna licytacja – mówi Marek Pawlak, zastępca prezydenta. – Takie rozstrzygnięcie przetargu to dobra wiadomość dla miasta, spółek i wszystkich mieszkańców – mówi Marek Pawlak – są to podmioty nam

znane, posiadające doświadczenie i sprawdzające się przy realizacji podobnych zadań. KZB doskonale radzi sobie z powierzonymi jej budynkami, możemy więc czuć się spokojnie powierzając jej powstałe w ramach tej inwestycji mienie. Zarządzanie obiektami przez spółki będzie kosztowało znacznie mniej, niż gdyby robiło to samo miasto. Spółki mogą odliczać 23% podatku VAT od bieżącej działalności. Miasto nie ma takiej możliwości. Szacujemy, że po dokonaniu wszystkich rozliczeń finansowych koszty utrzymania całej infrastruktury ponoszone przez budżet miasta nie przekroczą 25 tys zł

miesięcznie. To niewiele jak na taki ogrom budynków i terenu. – dodaje.

CZYM ZAJMIE SIĘ DZIERŻAWCA CENTRUM KOMUNIKACYJNEGO? Będzie dbał o całą infrastrukturę wszystkich elementów powstałych w ramach inwestycji. Zajmie się komercjalizacją powierzchni handlowych. Jego obowiązkiem będzie prowadzenie kasy biletowej. Dzierżawca w umowie z miastem będzie miał spisany obowiązek utrzymania wszystkich funkcji budynku. Dostępność dla mieszkańców, priorytet dla komunikacji zbiorowej to tylko część z nich. Kamil Stępkowski


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

www.legionowo.pl www. .com/MiastoLegionowo

Parkingi przy szkole

Chcą „Kiss and Ride”

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(51)

URZĄD

24h

Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej na Smartphone: / mobilne Legionowo App store / mobilne Legionowo • najnowsze informacje z miasta w jednym miejscu • wydarzenia, alarmy, krwiodawstwo i inne... • zgłoszenia spraw przez aplikację: * zniszczony chodnik * niedziałająca latarnia ZAPYTAJ mnie, a ja oDpowiem * nieodebrane śmieci na twoje pytania

Parking wielopoziomowy

Parkuj wygodnie – Panie Prezydencie zwracamy się z prośbą o rozwiązanie problemu komunikacyjnego w godzinach szczytu w okolicy Zespołu Szkół na os. Piaski – tak do Prezydenta Smogorzewskiego zwrócił się radny Paweł Głażewski wraz z Przewodniczącą Rady Rodziców Beatą Gołos. Pismo w sprawie utworzenia dodatkowych parkingów zostało złożone w kancelarii urzędu. Wnioskodawcy przeprowadzili badanie liczby samochodów zatrzy-

mujących się pod szkołą w godzinach od 7.00 do 8.00. W tym czasie zatrzymało się 170 pojazdów, z których wysiadali uczniowie. Z racji dużego ruchu samochodowego w tym rejonie i problemami rodziców, którzy nie mają gdzie zaparkować, zwrócili się z prośbą o rozważenie utworzenia parkingu w bliskim sąsiedztwie szkoły. – Czuję się odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci i rodziców, którzy korzystają na co dzień z Zespołu Szkół na Piaskach. Tym

bardziej, że jest to placówka, do której sam uczęszczałem za młodu. Z Przewodniczącą Rady Rodziców wnioskujemy o 10 miejsc KISS and RIDE w bezpośredniej okolicy szkoły, a także 20 miejsc parkingowych przy bocznym wejściu od ulicy Piaskowej. Planowana jest również budowa ronda u zbiegu ulic Piaskowa i Sybiraków. Te rozwiązania mają spowodować wzrost bezpieczeństwa i zniwelowanie korków w godzinach "szczytu" – mówi radny Paweł Głażewski.

Przetarg na budowę basenu

Kto wybuduje basen? Spółka KZB Legionowo ogłosiła drugi przetarg na budowę krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Oferty można było składać do 14 listopada i lada chwila poznamy wykonawcę tej wyczekiwanej inwestycji. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest najniższa cena przy jednoczesnym jak najdłuższym okresie gwarancji. Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu 15 miesięcy od rozpoczęcia budowy. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy krytego basenu o pow. zabudowy 2.180,70 m2, kubaturze: 21.305,50m3. Projektowany budynek ma pełnić rolę basenu przyszkolnego z możliwością użytkowania go komercyjnie po godzinach lekcyjnych.

Główna hala basenu zawiera nieckę pływacką o wymiarach 25×16,5m z wykorzystaniem technologii niecek stalowych nierdzewnych niepowlekanych, w ramach inwestycji powstanie także basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, 2 wanny jacuzzi oraz zjeżdżalnia wodna zewnętrzna. Basen rekreacyjny będzie zawierać masaże podwodne, gejzery,

leżanki i siedziska, natomiast nad nim znajdować się będzie mostek przejściowy dla użytkowników basenu. Oba baseny (rekreacyjny i pływacki) będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pływalnia będzie wyposażona w instalację fotowoltaiczną. Cała treść przetargu znajduje się w BIP-ie.

Przypominamy, że nadal są wolne miejsca na parkingu wielopoziomowym przy ul. Szwajcarskiej. Zachęcamy do korzystania z tego parkingu, zwłaszcza, że spółka kolejowa ustawiła na rampie znaki zakazu zatrzyWięcej szczegółów na www.legionowo.pl mywania się (B-36). Parkowanie w garażu jest bezpłatne. paRtneRZy

Legionowska Straż Miejska prowadzi akcję informującą kierowców o zakazie pozostawiania auta w tym miejscu i o znajdującym się w po-

bliżu parkingu wielopoziomowym. Za stawanie w miejscu objętym znakiem B-36 grozi mandat w wysokości 100 zł i 1 punkt karny. Podczas budowy Centrum Komunikacyjnego kolejowa była ewarampa - wirtualna urzędniczka ulubionym miejscem postojowym dla podróżnych. Obecnie funkcjonuje 3-piętrowy parking wielopoziomowy, w którym można zostawić auto i korzystać ze stacji PKP Legionowo. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do znaków i nie stawianie samochodów na rampie. patRoni meDiaLni


Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(52)

Zaproszenia Muzeum

MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

Muzeum

„Warsztaty Rodzinne” „Warsztaty Rodzinne” to cykl familijnych spotkań edukacyjno-plastycznych, które organizuje Muzeum Historyczne w Legionowie. Podczas spotkania 13 listopada 2016 r. staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czym jest Niepodległość? Wspólnie z rodzicami wyjaśnialiśmy najmłodszym uczestnikom zajęć inne pojęcia związane z odzyskaniem niepodległości, takie jak ojczyzna, naród czy patriotyzm. Następnie odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których wizualnie przedstawiliśmy różnicę między wolną a zniewoloną Polską

oraz jak dążono do odzyskania niepodległości w 1918 r.

Dziękujemy wszystkim udział i zapraszamy ponownie!

za

Pokaz unikalnych fotografii

„Odzyskanie niepodległości w Legionowie w 1918 r.” W pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie 11 listopada odbyło się spotkanie poświęcone odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Podczas prelekcji historyka Rafała

Degiela odbył się pokaz unikalnych zdjęć, pokazujących wydarzenia z 1918 r. na terenie dzisiejszego Legionowa w kontekście wydarzeń rozgrywających się w tym samym

czasie w Warszawie. Po prelekcji goście przeszli na wystawę Dzieje Legionowa 1877-1990, by poznawać dalsze dzieje naszego miasta.

Willa Muzeum, ul. Mickiewicza 23 tel. (22) 774 21 66 - sekretariat mail: admin@muzeum.legionowo.pl Filia Muzeum - Piaski, Al. Sybiraków 23 tel. (22) 378 33 54 mail: filia.piaski@muzeum.legionowo.pl

Po lewej: Dawna stacja kolejowa Jabłonna (dziś Legionowo) Po prawej: fotografia wykonana grupie oficerów Wojska Polskiego przed budynkiem nieistniejącego już Kasyna Oficerskiego w Legionowie 10 XI 1919 r.


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

www.legionowo.pl www. .com/MiastoLegionowo

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(51)

Miejski Festiwal Młodych Talentów

Brawa dla młodych talentów! Tegoroczny, ósmy już Miejski Festiwal Młodych Talentów pod patronatem prezydenta Legionowa udowodnił, że uzdolnionej młodzieży stale przybywa. W eliminacjach wzięło udział ponad 60 wykonawców. Spośród nich zostali wybrani najlepsi. Nagrodą dla laureatów był cykl warsztatów (emisja głosu, ruch sceniczny), zorganizowany przez współorganizatora Festiwalu – Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie. Dzięki ciekawie prowadzonym zajęciom (przez Hannę Wilczyńską i Marka Pawłowicza) młode talenty miały możliwość doskonalenia swego warsztatu. Nauki

nigdy nie jest za dużo, a wiadomo, że trening czyni mistrza. W dniu koncertu galowego młodzi artyści byli od rana na nogach, pełni werwy, a jednocześnie tremy, szczególnie gdy przyszło wystąpić im przed kolegami ze szkolnej ławy. Na koncercie dla szkół widzowie życzliwie oklaskiwali wykonawców, wspierali ich okrzykami czy klaskaniem w rytm utworów. Wieczorny koncert galowy dla mieszkańców Legionowa i nie tylko cieszył się bardzo dużą popularnością, Sala Widowiskowa była wypełniona po brzegi. Wspaniała publiczność nagradzała uczniowskie gwiazdy gromkimi brawami. A było kogo podziwiać. Na scenie pojawiły się niezwykle

uzdolnione osoby znane już z poprzednich edycji festiwalu: Zuzanna Korzeń dziewczyna o zdumiewającym głosie, świetne wokalistki – Iza Dąbrowska, Angelika Skurzyńska, Magdalena Owczarek i Ola Polak, jak zwykle urzekł swym głosem Bartosz Kamiński, któremu towarzyszył na gitarze Krystian Kulas, moc braw zdobył Bartek Polak, który nie tylko śpiewa i gra, lecz także komponuje. Jak zwykle rewelacyjnie zagrała na skrzypcach Nikola Rosa w zwiewnej czerwonej kreacji. Para taneczna Zuzanna Skóra i Kacper Nowocin zachwycili urokiem, zmysłowością i profesjonalnie wykonanym jivem i paso doble. Świetnie zaprezentował się również młody pianista Julian Uziębło.

Debiutanci pokazali prawdziwą klasę, zabłysnęli na festiwalowej scenie. Gromkimi brawami zostały nagrodzone pięknie śpiewające: Antonina Wroczyńska, Alicja Gniadzik, Zofia Ponganis, Weronika Oleszczuk, Wiktoria Rurka, Daria Różniakowska, Ewa Tłokińska, Karolina Ilnicka, Karolina Strupczewska, duety: Hanna Pisarska i Natalia Pająk, Barbara Czarkowska i Adrianna Książek oraz Marta Kozłowska i Janusz Kaczorowski. Doskonale wypadli instrumentaliści: Julia Nina Szefler, Stefan Próchnicki (pianino) oraz Marcelina Lewandowska (skrzypce). Widowiskowy był pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu Ani Czajkowskiej. Największą furorę zrobił występ 11-let-

niego Antka Heliasza, który brawurowo wygłosił monolog „Pali się”. Bardzo uzdolnieni młodzi artyści, życzliwa publiczność nagradzająca ich gromkimi brawami to gwarancja udanego koncertu i dobrej zabawy. W piątkowy listopadowy wieczór atmosfera na Sali Widowiskowej była naprawdę gorąca. Dziękuję wszystkim artystom – byliście wspaniali! I te piękne kreacje! Za rok IX Miejski Festiwal Młodych Talentów. Będzie co najmniej tak dobrze, a może jeszcze lepiej. Już dziś serdecznie zapraszam w imieniu swoim oraz organizatorów Festiwalu, Grażyny Wesołowskiej (nauczyciel ZSO nr 2) i MOK- u. Małgorzata Luzak

Nowe widowisko

Sukces „Za dziesięć minut trzynasta” Premiera widowiska „Za 10 minut trzynasta” przygotowanego przez zespół legionowskich seniorów NA LUZIE, która odbyła się 21 października w Sali Widowiskowej w Ratuszu to kolejny sukces. Popularność poprzednich trzech przedstawień, gorące oklaski i pełna życzliwości reakcja widzów dodały nam skrzydeł do dalszej pracy. Udowodniliśmy, że seniorzy nie muszą kojarzyć się z powagą, statecznością, spędzaniem czasu w fotelu przy tasiemcowym serialu, że ich życie nie musi być monotonne, że mają poczucie humoru i dystans do siebie. Teraz postawiliśmy przed sobą kolejne wyzwanie. Odeszliśmy od traktowanych z przymrużeniem oka spraw damsko-męskich i przenieśliśmy się w czasy PRL-u. W nowym widowisku za pomocą

Moje Kochane Gwiazdy jestem z Was dumna - Małgorzata Luzak

piosenek, zdjęć z dawnych lat, kroniki filmowej chcieliśmy przypomnieć, jak żyło się ludziom w peerelowskiej rzeczywistości. Świetne przeboje z minionych dekad („Budujemy nowy dom”, „Mexicana”, „Wala twist”, ”Serduszko puka”, ”Beata z Albatrosa”, ”Daj mi tę noc”, „Dziewczyna z PRL-u” i wiele innych) wzrusza-

ją, a jednocześnie ukazują paranoje i absurdy tamtych lat. Szczególnie uwidaczniają je teksty kabaretowe z tamtego okresu, które urozmaiciły nasze widowisko. Dla mocno dorosłych to sentymentalna podróż do lat młodości, a dla młodzieży swoista lekcja historii. Młodym ludziom aż trudno uwierzyć, że tak można było żyć. Widownia jak zwykle, a nawet bardziej, wypełniona była po brzegi, niezawodna publiczność gorąco oklaskiwała artystów, którzy stanęli na wysokości zadania i jak prawdziwi stachanowcy wyrobili 250% normy, a jeśli to ma pójść w wiadomościach, to spokojnie można powiedzieć, że 540% normy. Dzięki systematycznym zajęciom – aktorskim z Iloną Kucińską i muzycznym z Markiem Pawłowiczem

– nasze senioralne gwiazdy są na coraz wyższym poziomie. I tak zamierzamy trzymać! Małgorzata Luzak Ps. Dziękuję Michałowi Margisowi i GRUBEJ KAŚCE za smakowite przekąski.


Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(52)

Zaproszenia Poczytalnia

MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

Wyjątkowy konkurs

Człowiek Roku 2016 Osoba, która w swoim życiu kieruje się najwyższymi wartościami moralnymi, żyje i pracuje z myślą o innych, poprzez swoją osobowość umożliwia mieszkańcom poznanie czegoś nowego, promuje Legionowo, zaraża entuzjazmem i udowadnia, że każdy może osiągnąć „niemożliwe” – taki powinien być Człowiek Roku 2016. Właśnie rozpoczął się konkurs. Kandydatury można zgłaszać do 12 grudnia. Kandydat powinien, w ocenie zgłaszającego, zasługiwać na taki tytuł zarówno swą postawą, działalnością, jak i osiągnięciami. Do konkursu mogą być zgłaszane osoby, których działalność ma ścisły związek z Legionowem, bez względu na ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Zgłoszenia do konkursu może dokonać organizacja pozarządowa, insty-

tucja oraz każdy pełnoletni mieszkaniec Legionowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Powołana przez Urząd Miasta Kapituła nominuje kandydatów, czuwa nad przebiegiem konkursu, a także rozstrzyga go w głosowaniu. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym wraz z uzasadnieniem należy wysłać

na adres: kancelaria@um.legionowo.pl z dopiskiem „Człowiek roku LEGIONOWO 2016”, można je przesyłać pocztą lub składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas „Wigilii Miejskiej". Laureat otrzyma tytuł „Człowiek Roku Legionowo 2016”, dyplom oraz statuetkę.

Certyfikat dla Legionowa

Podziękowania dla nauczycieli Podczas VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” Legionowo po raz czwarty otrzymało tytuł Lidera Edukacji. Z tej okazji podczas ostatniej sesji Rady Miasta dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali specjalne podziękowania. Zastępca Prezydenta Legionowa Piotr Zadrożny podczas sesji Rady Miasta Legionowo zapoznał radnych z wynikami konkursu ogólnopolskiego, w którym Legionowo otrzymało nagrodę. Tytuł „Lider Edukacji” oraz specjalne wyróżnienie wśród gmin na Mazowszu „Wyróżnienie Primus” zyskało na podstawie szeregu audytów i analiz.

Komisja brała pod uwagę nie tylko nakłady finansowe na oświatę, infrastrukturę i inwestycje w nowe wyposażenie dla uczniów, ale także wyniki uczniów w nauce i sprawozdania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wysoka ocena legionowskiej oświaty i jakości nauczania to także efekt pracy kadry pedagogicznej, która niezmiennie od wielu lat wciąż

podnosi swoje kwalifikacje. Podczas sesji Rady Miasta Legionowo (26.10) dyrektorzy placówek oświatowych otrzymali z rąk Prezydenta Romana Smogorzewskiego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Pachulskiego podziękowania oraz kopie certyfikatów do wywieszenia w placówkach.


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

www.legionowo.pl www. .com/MiastoLegionowo

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(51)

Piłka siatkowa

Sport

II Otwarty Turniej Piłki Siatkowej W kategorii młodzieżowej podczas II. Otwartego Turnieju Piłki Siatkowej jaki odbył się 20.11 w Arenie Legionowo, zagrały 4 drużyny, natomiast w kategorii open aż 12. Podobnie jak podczas I Turnieju w hali zagrały amatorskie drużyny z Legionowa i okolic, Warszawy, a nawet z Białegostoku.

Tenis stołowy Drugi turniej X jubileuszowego Grand Prix Legionowa w Tenisie Stołowym obuł się 12.11. W sportowej rywalizacji udział wzięło 25 zawodników w kategorii OPEN i 5 zawodniczek w kategorii Kobiet.

W kategorii młodzieżowej zespoły grały każdy z każdym, drużyny seniorów zostały podzielone losowo na 3 grupy.

Klasyfikacja końcowa w kategorii młodzieżowej: 1. Fryty Legionowo 2. Łyse Orły Warszawa 3. AMTDM Legionowo 4. OSIR Serock

Klasyfikacja końcowa w kategorii open: 1. Neobrand Białystok 2. Barska 1 3. Lasy Państwowe 4. L11 5. Dobra Zmiana

6. Team Dream 7. Tarcholudki 8. Wiecznie Młodzi 9. Sabat Czarownic 10 - 12 Make Up 10 - 12 KS Depresja 10 - 12 Barska 2

Po dwóch turniejach najlepszą zawodniczką jest Katarzyna Trochimiuk z warszawskiej Spójni, która pokonała wszystkie rywalki stosunkiem setów 3:0. W kategorii OPEN pierwsze miejsce zajął Krystian Marek z 60 punktami, drugie Krzysztof Ruszczyński – 46 pkt., a trzecie Paweł Brylak – 44 pkt. Kolejny turniej już po Nowym Roku, dokładnie 7 stycznia – 100 Turniejów dla Jerzego z aukcjami na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, na który serdecznie zapraszamy.


Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(52)

PORADY

MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

Bezpłatne porady prawne

Obrona przed bankowym tytułem egzekucyjnym Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) jest budzącym wiele kontrowersji dokumentem wstawianym przez bank, stwierdzającym istnienie wierzytelności banku wobec klienta (najczęściej kredytobiorcy). Bankowe tytuły egzekucyjne wystawiane są bez merytorycznego rozpoznania sprawy i de facto zastępują orzeczenie sądu. BTE może być podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności przeciwko osobie która dokonywała czynności bankowej bezpośrednio z bankiem oraz złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Omawiany instrument z całą pewnością znacznie przyczynił się do zapewnienia bezpieczeństwa udzielanych przez bank kredytów, niemniej jednak był jednocześnie głośno krytykowany z uwagi na nadmierne uprzywilejowanie banków w stosunkach z klientami. Instytucja bankowego tytułu egzekucyjnego została wyeliminowana z polskiego systemu prawnego na mocy Ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo Bankowe oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 27 listopada 2015 r. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo Bankowe była niezbędna, celem dostosowania przepisów do zapadłego w dniu 14 kwietnia 2015 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym przywilej banków do wystawiania BTE uznany został za naruszający zasadę równego traktowania /art. 32 ust. 1 Konstytucji – zasada równości wobec prawa/. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zarówno bank jak i jego klient są stronami prywatnoprawnego stosunku zobowiązaniowego opartego na zasadzie równości i autonomii woli stron, w związku z czym jego strony winny mieć zapewnione równe możliwości obrony swoich praw i interesów. Trybunał Konstytucyjny odroczył termin utraty mocy obowiązującej przepisów regulujących BTE do dnia 1 sierp-

Szukasz prawnika?

Darmowe Porady Prawne w Urzędzie Miasta Legionowo

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Legionowo a Kalinowski Wojciński Korzybski Kancelarią Radców Prawnych sp.j., mieszkańcy miasta mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych prowadzonych przez prawników Kancelarii w ramach projektu „Prawnik Pierwszego Kontaktu”. Spotkania odbywają się w budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, sala 4.04, w każdy czwartek w godzinach 16.00 – 18.00. W celu ustalenia godziny spotkania prosimy o kontakt telefoniczny, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–17.00 pod numerem tel. (22) 652 31 15. Serdecznie zapraszamy

nia 2016 r. Niezwykle istotnym jest, że BTE który został już opatrzony klauzulą wykonalności przez sąd pozostaje w mocy i może być podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego również po dniu 1 sierpnia 2016 r. W związku z powyższym, w obrocie w dalszym ciągu możemy się spotkać z BTE o których istnieniu dłużnicy banku dowiadują się de facto dopiero w momencie doręczenia im przez komornika zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

JAK SKUTECZNIE BRONIĆ SIĘ PRZED BTE? Niezbędnym w tym miejscu wydaję się omówienie zagadnienia przedawnienia roszczeń wynikających z BTE. Bank może dochodzić od klienta roszczenia majątkowego wynikającego z BTE w okresie trzech lat od dnia wymagalności roszczenia (np. w sytuacji gdy po wypowiedzeniu umowy klient nie zwróci kwoty kredytu na rzecz banku, staję się ona wymagalna i od tej pory bieg terminu przedawnienia rozpoczyna swój bieg).

Dodatkowo, ustawodawca przewidział okoliczności w których dochodzi do swoistego przerwania biegu terminu przedawnienia. Do takich sytuacji należy wystąpienie do sądu z wnioskiem o nadanie BTE klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od dnia wymagalności roszczenia oraz do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w terminie 3 lat od dnia wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności BTE, ale nie należy wystawienie przez bank BTE. Przerwany bieg terminu przedawnienia rozpoczyna swój bieg na nowo od momentu zakończenia postępowania klauzulowego lub egzekucyjnego. Jednakże zwrócić należy uwagę, że wskazane czynności nie mogą być dokonane po upływie 3-letniego terminu przedawnienia. W związku z powyższym, jeżeli bank nie wystąpi do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w terminie 3 lat od dnia wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności BTE roszczenie ulega przedawnieniu, a klient

banku może skutecznie uchylić się od spłaty zobowiązania. W sytuacji gdy wszczęte na podstawie BTE postępowanie egzekucyjne nie doprowadziło do wyegzekwowania należności, banki najczęściej dokonywały cesji przysługującej im wierzytelności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego. Szczęśliwie dla osób przeciwko którym BTE zostało wystawione i opatrzone klauzulą wykonalności Sąd Najwyższy w dniu 29 czerwca 2016 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą czynności wierzyciela – banku prowadzące do przerwania biegu przedawnienia dotyczą wyłącznie tego wierzyciela i nie dotyczą nabywcy niebędącego bankiem, który wierzytelność nabywa co prawda w swojej treści i przedmiocie tożsamą z wierzytelnością banku, ale nie może powołać się na przerwę biegu terminu przedawnienia i jego rozpoczęcie na nowo. Spróbuję teraz wyjaśnić treść powyższej uchwały za pomocą przykładu – jeżeli bank wystąpił do komornika z wnioskiem o wszczęcie

postępowania egzekucyjnego na podstawie BTE opatrzonego w klauzulę wykonalności, a następnie przeniósł przysługującą mu wobec klienta wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego (np. funduszu sekurytyzacyjnego), bieg terminu przedawnienia nie przerywa się, a podmiot na rzecz którego wierzytelność została przeniesiona musi wystąpić o wydanie nowego tytułu wykonawczego. W konsekwencji, w większości takich sytuacji nabywcy wierzytelności pozostają w błędnym przekonaniu, iż wierzytelność wnikająca z BTE może być przez nich dochodzona w związku z czynnościami egzekucyjnymi dokonanymi przez banki, podczas gdy w rzeczywistości w tym celu niezbędnym jest wszczęcie odpowiedniego postępowania sądowego i uzyskanie nowego tytułu wykonawczego.

Anita Gosiewska, Kancelaria Radców Prawnych Kalinowski Wojciński Korzybski Sp. j.

Zdrofit porusza Legionowo

Jesień – do biegu… gotowi… start! cz.2 Jesień określana jest mianem pory roku idealnej dla biegaczy. Letnie upały odchodzą w niepamięć, a umiarkowane temperatury wprost sprzyjają intensywnym treningom. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś biegać, wystartuj we wrześniu razem z nami! Każdy doświadczony biegacz wie, że podstawowym elementem, na który należy zwrócić uwagę, wybierając się na wieczorny trening, są buty. Mają za zadanie zapewnić odpowiednią amortyzację i stabilizację podczas biegu. Nieodpowiednio dopasowane, mogą prowadzić do kontuzji, a nawet do przewlekłych problemów z kolanami i kręgosłupem. Bezspornie wpływają również na komfort w trakcie ćwiczeń. Specjalistyczne obuwie chroni przed kontuzjami podczas treningu, dlatego przed zakupem warto zwrócić

ZDROFIT

WIĘCEJ NIŻ FITNESS

uwagę na obecność kilku istotnych elementów: Podniesiona w okolicy pięty podeszwa umożliwia bezpieczne „lądowanie” na niej. Zapewnia tym samym amortyzację, z której zwolnione zostają ścięgna, a także mięśnie łydki i stopy. We wnętrzu buta często umieszczone zostają również specjalne wkładki z twardszej pianki, wpływające na stabilizację stopy podczas biegu. Grubość oraz miękkość podeszwy powinna być dostosowana do terenu, po którym będziesz trenować. Do biegania po chodniku i asfalcie najlepiej wybrać buty lekkie, z dobrą amortyzacją. Na leśnych ścieżkach znacznie lepiej sprawdzą się te grubsze ze stosunkowo twardymi podeszwami.

ŚPIESZ SIĘ POWOLI Chyba każdy zna kogoś, kto nie lubi biegać, mimo iż ma stosunkowo dobrą kondycję i ćwiczy. Dla wielu

osób jest to katorżniczy wysiłek, kojarzący się przede wszystkim z bólem nóg, a także kolkami i trudnym do złapania oddechem. Jego opinii nie pomagają również szerzące się mity na temat „ogromnych”, umięśnionych łydek biegaczy. Jeden z podstawowych błędów, popełniany przez wiele osób, związany jest z przyjmowanym przez nich tempem. Gdy pierwszy raz idziesz „pobiegać”, zacznij od spokojnego truchtu. Jeżeli będzie sprawiał Ci trudność, spróbuj przejść do marszobiegu. Bez względu na stopień twojego zaawansowania, na początku treningu (8-12 minut) będzie towarzyszyła ci zadyszka. Daj organizmowi czas na przygotowanie się do sporej dawki ruchu. Dobierz długość trasy do swoich możliwości i nie zniechęcaj się. Dobra kondycja to wyłącznie kwestia praktyki.


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

www.legionowo.pl www. .com/MiastoLegionowo

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(51)

Sportowe pasje

Cheerleaderki z Legionowa Akademia Cheerleaders Gigant Smile funkcjonuje w Legionowie od 2015 roku. Cheerleaders to taniec połączony z gimnastyką, charakterystyczne dla takich grup są kolorowe pompony i kokardki we włosach. Po 5 miesiącach treningów dziewczęta z Legionowa zdobyły tytuł Wicemistrza Polski 2016. Akademia zrzesza ponad 80 cheerleaderek. Obecnie zajęcia odbywają się w siedmiu grupach, podzielonych adekwatnie do wieku i umiejętności. Od tego sezonu Akademia powiększyła swoje szeregi o nowe kategorie wiekowe. Senior (16-29 lat) oraz Senior II (pow. 29 roku życia). Wszystkie zawodniczki z Legionowa trenują na sali znajdującej się w Błękitnym Centrum w samym sercu miasta, która jest jednocześnie siedzibą klubu. Obecnie trwają przygotowania do nowego sezonu. Nowe grupy, stroje, motywy to wszystko charakteryzuje grupy cheerleaders startujące w dywizji POM DANCE. Kluczową imprezą do jakiej tak ciężko cheerleaderki z Legionowa się przygotowują są Mistrzostwa

Nabór do grup: Dzieci (do 8 roku życia) poniedziałki i środy od 17.15 do 18.15 Junior Młodszy (8-13 rok życia) poniedziałki i środy od 17.15 do 18.15 Junior (12-16 rok życia) wtorki od 18.15 do 19.15, środy od 20.15 do 21.15 Senior (powyżej 16 roku życia) wtorki od 17.15 do 18.15 i czwartki od 19.15 do 20.45 Senior II (od 29 roku życia) wtorki od 19.15 do 20.15 czwartki od 20.45 do 22.00 Polski, które odbędą się na przełomie marca/kwietnia w 2017 roku. W ramach akademii odbywa się masa warsztatów, szkoleń, obozów, które oprócz integracji zostawiają piękne sportowe wspomnienia. – Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Będziemy starały się obronić tytuł zdobyty w ubiegłym roku albo poprawić swój wynik. Mamy grupę wspaniałych rodziców pociech, uczęszczających na zajęcia, którzy zawsze z ogromnym entuzjazmem i zapałem zagrzewają zespół podczas sportowej rywalizacji.

Znajdujemy się w czołówce polskiego cheerleadingu. Zespół, który pojawił się znikąd sporo namieszał. Na zajęcia uczęszczają małe dziewczynki, które już odnoszą sukcesy, a przed nimi jeszcze cała sportowa kariera. Jestem pewna, że ciężka praca oraz te wszystkie ciepłe słowa, które płynął w naszym kierunku przyniosą nam sporą satysfakcję – zapewnia trenerka legionowskich cheerleaderek Monika Pawliczak. – Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas, spróbowania swoich sił do następujących grup – mówi pani Monika.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów

Czy wiesz jak wpisać

numer ICE do telefonu? I.C.E. lub ICE, to skrót od angielskiego terminu In Case of Emergency (W nagłym wypadku). Ratownicy proponują, abyśmy dla własnego dobra i bezpieczeństwa, pod hasłem ICE, zapisali w swoich komórkach numer telefonu i dane osoby, do której medycy mogliby zadzwonić w razie nagłego wypadku. Ważne, by telefon nie był blokowany kodem ani hasłem. Powinien być to numer do kogoś, kto zna naszą grupę krwi, przyjmowane leki, choroby, alergie oraz wszystkie poważne problemy ze zdrowiem. Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy

interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i może uratować życie, gdyż w razie potrzeby pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym (grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem, alergie). Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Numer osoby, do której mógłby zadzwonić ratownik, należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE. Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby nastę-

pującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ DZIĘKI ICE? W przypadku wystąpienia zagrożenia, np. gdy ofiara wypadku jest nieprzytomna szybki kontakt pozwoli na uzyskanie istotnych informacji o przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, problemach ze zdrowiem, alergiach. Dodatkowym atutem jest jego „międzynarodowość” – ICE jest symbolem rozpoznawalnym już w wielu krajach europy. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie. Dlatego nie czekaj!

Już dziś wpisz do swojej komórki numer ICE! Już od 12 grudnia zapraszamy mieszkańców Legionowa do odbioru kart ICE w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych 3 piętro, pokój 4.25. Osoby starsze uzyskają pomoc w wypełnieniu karty ICE oraz wpisaniu numerów ICE w telefonie komórkowym przez pracownika urzędu. Ważnym aspektem jest, iż karta ICE noszona w portfelu będzie niezbędnym źródłem informacji.


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(52)

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

Legionowski inkubator przedsiębiorczości

Facebook w biznesie? Może nie każdy rozumie fenomen Facebooka, jednak prawie każdy korzysta z tego narzędzia. Nie bez powodu jest on coraz częściej wykorzystywany również w biznesie. Większość firm posiada własne strony internetowe, a ostatnio równie popularne staje się posiadanie fanpage’a. Gdy dopiero startujemy w biznesie, głównym celem jest pozyskanie jak największej liczby „lajków”. Wtedy mamy większy zasięg, a więc docieramy do większej liczby potencjalnych klientów. Jak przyciągać innych na naszą stronę? Przede wszystkim musimy

być oryginalni, zarówno pod kątem treści jaką publikujemy jak i formy w jakiej to przedstawimy. Większość z nas jest wzrokowcami, dlatego atrakcyjny fanpage przyciągnie większą liczbę osób, a wtedy informacje jakie przekazujemy mają szanse zatrzymać ich na dłużej. Prowadzić własną stronę może każdy i wcale nie wymaga to wiele czasu dzięki wielu opcjom jakie mamy do wyboru. Czasami wystarczy poświęcić tylko jeden dzień lub nawet kilka godzin, by zaplanować posty, które same będą się publikować w wyznaczonych przez nas dniach

i godzinach – to duża oszczędność czasu. Do wglądu mamy praktyczne statystyki, dzięki którym wiemy jaki post był najciekawszy i wzbudził zainteresowanie, co wpływa na kierunek dalszych działań. Posty przyciągające największą liczbę odbiorców zawierają w sobie film, zdjęcie lub coraz bardziej popularny plik GIF. W doborze grafiki kierujmy się prostotą przekazu i oryginalnym wyglądem. Filmy skracajmy do minimum i zadbajmy o dynamikę (małe szanse, że ktoś obejrzy filmik trwający więcej niż 5 minut). Pamiętajmy o wezwaniu do działania (np. „napisz do nas”, „odwiedź naszą stronę”, „zarejestruj się”)! Prowadząc na Facebooku stronę fundacji BIZOON oraz czasopisma „Przedsiębiorca to styl życia” staramy się kierować tymi zasadami.

Dbamy, aby posty były oryginalne, w dużej mierze obrazki są rysowane ręcznie. Nie składają się z grafik ściągniętych z Internetu, staramy się przez proste i schematyczne rysunki przekazać ideę, a jednocześnie zachować ciekawą formę. Podobne podejście ma mnóstwo innych, dobrze funkcjonujących stron. Rysowane posty to tylko jeden z wielu pomysłów, w tej kwestii mamy pełną dowolność. Życzymy sukcesów w tworzeniu postów (ten temat rozwiniemy w następnym numerze) i dużego zasięgu!

Fundacja Bizoon

Ekologia

Jak pozbyć się odpadów

roślinnych i gałęzi? Przypominamy o zasadach odbierania odpadów roślinnych. Od lipca 2015 roku zwiększono częstotliwość odbioru odpadów roślinnych z 4 do 7 razy w roku, czyli średnio co 5 tygodni w miesiącach kwiecień – listopad. Odpady należy gromadzić w dostarczanych mieszkańcom przez wykonawcę workach koloru brązowego. Worki z odpadami roślinnymi należy wystawić przed dom przed godziną 7.00 w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem. Jeżeli odpadów roślinnych jest więcej – można oddać je we własnym worku lub zgłosić się po do-

datkowe worki brązowe do Urzędu Miasta Legionowo. W przypadku konieczności pozbycia się odpadów roślinnych poza terminami wyznaczonymi harmonogramem, można samodzielnie dostarczyć je Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zgodnie z regulaminem. Firma wywożąca odpady odbiera również odpowiednio przygotowane gałęzie. Należy je rozdrobnić i umieścić w worku lub przynajmniej przyciąć i związać sznurkiem w pęczki nie większe niż wypełniony worek na odpady (120 l).

Wydawaniem dodatkowych worków na odpady roślinne oraz przyjmowaniem wniosków mieszkańców chcących skorzystać z PSZOK zajmuje się Dział Gospodarki Odpadami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, stanowisko 1 i 2 (obok działu paszportowego), tel.: 22 766 40 17, e-mail: odpady@um.legionowo.pl


MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

www.legionowo.pl www. .com/MiastoLegionowo

Listopad / Grudzień 2016 Nr 11(51)

Kontrole Straży Miejskiej

Złapani na gorącym uczynku Straż Miejska prowadzi kontrole prawidłowości spalania w piecach. Po ponad 400 kontrolach w tym sezonie ujawniono trzy przypadki spalania niedozwolonych odpadów. Właściciele posesji otrzymali mandaty karne. Od poprzedniego sezonu grzewczego strażnicy kontrolują przydomowe kotłownie, sprawdzając czym

mieszkańcy Legionowa palą w piecach. – W ubiegłym roku na ponad 700 kontroli ujawniliśmy 9 przypadków palenia odpadów – mówi komendant Ryszard Gawkowski. Pokazuje to, że problemem nie jest spalanie śmieci, lecz palenie słabej jakości węglem czy mokrym drewnem. Strażnicy kontynuują jednak kontrole, chodząc od domu do domu lub interweniując w miejscach zgłaszanych przez zaniepokojonych sąsiadów.

– Zwykle okazuje się, że nawet żółty i gryzący dym spowodowany jest nieumiejętnym rozpalaniem w piecach i kominkach lub używaniem mokrego drewna – dodaje komendant. Sporadycznie strażnicy ujawniają przypadki spalania odpadów. Podczas kontroli na ulicy Warszawskiej ujawniono płyty meblowe, pocięte kawałki ram okiennych, drzwi i mebli. Przygotowane do spalania niedozwolone substancje ujawniono również na ul.

Co zrobić zrobić by by ograniczyć ograniczyć lub lub zlikwidować zlikwidować źródła źródła emisji emisji zanieczyszczeń zanieczyszczeń do do atmosfery? atmosfery? Co - uzyskać gminną dotację i wymienić piec na ekologiczny, - używać węgla wysokiej jakości lub koksu opałowego,

Batorego i Strużańskiej. Właściciele posesji zostali zobowiązani do uprzątnięcia odpadów i ukarani mandatami

karnymi. Zaplanowano także ponowne kontrole.

Podejrzewasz, że Twój sąsiad pali śmieci? Zgłoś to anonimowo do Straży Miejskiej tel.: 986 email: straz.miejska@um.legionowo.pl

- spalać paliwa w sposób niskoemisyjny (przykłady podane na stronie www.czysteogrzewanie.pl), - w kominkach palić wyłącznie drewnem sezonowanym, o niskiej wilgotności, - dbać o stan techniczny samochodów, szczególnie „kopcących” diesli, - informować Straż Miejską o podejrzeniach spalania odpadów.


14

Listopad / Grudzień 2016

KALENDARZ WYDARZEŃ

Nr 11(52)

MOJE LEGIONOWO Miesięcznik z życia Miasta

e-mail: redakcja@um.legionowo.pl

Koncert Charytatywny

grudnia

19.00

Miejsce: sala widowiskowa, ratusz Teatr Nikt Mnie Nie Chce – musical Manhu, wstęp wolny. Akcja charytatywna na rzecz Martyny Siemińskiej

3

grudnia

18.00

Miejsce: sala widowiskowa, ratusz Koncert zespołu Tercet Egzotyczny bilety: 40 zł – w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

3

grudnia

19.30

18.30

Miejsce: Galeria Sztuki Ratusz Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki i Anny Rusin "Energia"

17

grudnia

18.00

Miejsce: sala widowiskowa, ratusz Koncert Legionowo Łączy Pokolenia wystąpią laureaci Festiwalu Młodych Talentów i seniorze z Teatru "Na Luzie", wstęp wolny

18

grudnia

4

grudnia

11.00, 13.00, 15.00

9

grudnia

19.00

Miejsce: MOK, ul. Norwida 10 Porozmawiajmy o poezji – Spotkanie z poetą Janem Pawłem Dunalem

11

grudnia

12.00

11

grudnia

13.00

13

grudnia

12.30

Miejsce: filia MOK, ul. Targowa 65 Recital fortepianowy – Wojciech Pyrć; wstęp wolny Miejsce: sala widowiskowa, ratusz Koncert dla dzieci z cyklu Artystyczny Kalejdoskop; wstęp wolny Miejsce: MOK, ul. Norwida 10 Posłuchajcie, oto bajka – koncert dla dzieci w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej

4

grudnia

15.00

Projekcja filmu dokumentalnego "Bitwa po Łowczówkiem" Film opowiada o bitwie stoczonej przez I Brygadę Legionów Polskich w dniach 22-25 grudnia 1914 r. Gośćmi specjalnymi będą pracownicy Centralnej Biblioteki Wojskowej biorący udział w realizacji filmu. Wstęp wolny.

18

grudnia

grudnia

20.00

Miejsce: Arena PGNiG Superliga Mężczyzn: KPR RC Legionowo - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski

10

grudnia

8.00-15.00

11

grudnia

8.00-15.00

Miejsce: Start ul. Zakopiańska Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo w lasach legionowskich Miejsce: Arena Mikołajkowy Turniej Szachowy

14.00-19.00

Miejsce: Centrum Komunikacyjne Spektakl Kompanii Teatru Ulicznego, występ zespołu "Szachraj"

Miejsce: sala widowiskowa, ratusz MIKOŁAJKI MIEJSKIE W programie: - spotkanie z Mikołajem - spektakl dla dzieci "Gerda i Kaj" – Teatr MER z Łodzi - mikołajkowa niespodzianka dla każdego dziecka Bilety w cenie 10 zł - dostępne w MOK Legionowo, ul. Norwida 10

7

15.00

Prezentacja "Powiat legionowski na starych mapach" – Dr Artur Bojarski zaprezentuje archiwalne mapy (od XVIII w.) na których przedstawione są tereny obecnego powiatu legionowskiego. Omówi zmiany krajobrazowe, komunikacyjne ale przede wszystkim urbanizacyjne. Wstęp wolny.

10

grudnia

17.00

Miejsce: Ratusz Koncert charytatywny: Gramy dla Witka Hassa, lokalnego poety Wystąpią: zespół "Na Luzie", M.A.J. Trio, Gośka Andrzejewska, Chór Belcanto, zespół "Echo". Ponadto przysmaki z "Grubej Kaśki". Cegiełki na rzecz Witka do nabycia w kasie MOK przy ul. Norwida 10 i bezpośrednio przed koncertem. Zapraszamy!

18

grudnia

od 14.00

Miejsce: Centrum Komunikacyjne Wigilia Miejska W programie: szopka z żywymi zwierzętami przy Centrum Komunikacyjnym, bajka "Bałwanki" i animacje, jasełkowy korowód z Rynku Miejskiego, dzielenie się opłatkiem oraz wspólne kolędowanie ze Studiem Tańca i Piosenki Szachraj, a także stoiska z produktami świątecznymi idegustacja barszczyku z pasztecikami

KONCERTCHARYTATYWNY

2

grudnia

10 XII

16

Miejsce: MOK, ul. Norwida 10 Koncert Shandy&Eva, wystąpią: Ewa Żmijewska i Shandrelica Casper; wstęp wolny

GRAMY DLA WITKA

HASSA, LOKALNEGO POETY

10 grudnia, godz. 17.00

ratusz Młode talenty Zespół „Na Luzie” M.A.J. TRIO Gośka Andrzejewska Chór Belcanto Zespół Echo Przysmaki z „Grubej Kaśki” Cegiełki do nabycia w kasie MOK i przed koncertem Organizatorzy

Partnerzy

Patroni medialni

na weekend

Mikołajki


Ankieta podsumowująca zadowolenie z imprez miejskich

15

Szanowni Państwo, niniejsza ankieta ma za zadanie zbadać poziom Państwa zadowolenia z oferty wydarzeń miejskich organizowanych w Legionowie. Bardzo zależy nam, aby poznać Państwa opinie i uwagi dotyczące tegorocznych imprez kulturalnych, sportowych oraz pikników. W ten sposób będziemy mogli dostosować przyszłoroczną ofertę do Państwa oczekiwań. Na wypełnione ankiety czekamy do 16 grudnia 2016 r. Prosimy o dostarczenie ich w formie papierowej do Informacji Urzędu Miasta Legionowo lub drogą mailową w postaci skanu albo wyraźnego zdjęcia na adres: redakcja@um.legionowo.pl (w tytule „Ankieta imprez miejskich”) Spośród Państwa ankiet zostaną rozlosowane nagrody w postaci gadżetów miejskich

M

K

Miasto, ulica (bez numeru domu/mieszkania)

Płeć Wiek Adres zamieszkania Wypełnij jeśli chcesz otrzymać nagrodę

Tel. kontaktowy

WYDARZENIA KULTURALNE 1. W skali od 1 do 6 (jeden to najniższa ocena, sześć – najwyższa), proszę ocenić w jakim stopniu dana impreza Pana/ią zainteresowała. Proszę oceniać tylko te wydarzenia, w których Pan/i uczestniczył/a.

Tydzień bibliotek (9-14.05)

Noc muzeów (14.05)

Noc bibliotek (4.06)

Wieczory z muzyką kameralną w Parku Zdrowia (9.07–3.09)

Festiwal muzyki kameralnej i organowej (31.07-28.08)

Narodowe czytanie (3.09)

Noc kultury (17.09)

Wiosenne Czarowanie (15-17.04)

Jazz Jam (6-18.10)

Kino Otwarte (cały rok)

1 2 3 4 5 6

IMPREZY SPORTOWE

PIKNIKI

1. W skali od 1 do 6 (jeden to najniższa ocena, sześć – najwyższa), proszę ocenić w jakim stopniu dana impreza Pana/ią zainteresowała. Proszę oceniać tylko te wydarzenia, w których Pan/i uczestniczył/a.

1. W skali od 1 do 6 (jeden to najniższa ocena, sześć – najwyższa), proszę ocenić w jakim stopniu dana impreza Pana/ią zainteresowała. Proszę oceniać tylko te wydarzenia, w których Pan/i uczestniczył/a.

Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo Poland Bike

1

2

3

4

5

6

1 Festiwal kwiatów (22.04)

Poland Bike

Beef&Grill (3.05)

MTB Zamana – Maraton Rowerowy

Dzień Dziecka (5.06)

Legionowska Dycha

Potańcówki w Parku Zdrowia (18.06-24.09) Rock&Cud (15.08)

TWOJE SPOSTRZEŻENIA Jakie ma Pan/i propozycje wydarzeń kulturalnych / sportowych / społecznych, których Pana/i zdaniem brakuje w Legionowie?

Piknik na osiedlu policyjnym (28.08) Wielkie polowanie na Złota Rybkę (28.08) Akcja.Poruszenie! (3.09) Festiwal Gęsiny (11.11) Dni Legionowa (25.06)

Która spośród imprez cyklicznych podanych w ankiecie jest Pana/i ulubioną? Proszę krótko uzasadnić.

Rap&Drive (31.07) Odsłonięcie muralu (10.11) Piknik z wojskiem (20.09) Otwarcie Centrum Komunikacyjnego (10.09)

2

3

4

5

6


Moje Legionowo nr 11(52) 2016  
Moje Legionowo nr 11(52) 2016  
Advertisement