Page 1

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je bil objavljen Sklep o izboru največ štirih predmetov za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda OŠ opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2012/13. Sklep določa, da so v naboru za tretji predmet, iz katerega bodo učenci 9. razred osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja naslednji:    

zgodovina geografija tuji jezik tehnika in tehnologija

Koledar NPZ 3. 9. 2012 (ponedeljek) 30. 11. 2012 (petek) 1. 3. 2013 (petek)

objava štirih predmetov, izmed katerih bo kasneje izbran tretji (9.r.) zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ v rednem roku objava o odločitvi šol, v katerih se bo preverjalo znanje iz določenega 3. predmeta

Redni rok 7. 5. 2013 (torek) 9. 5. 2013 (četrtek) 14. 5. 2013 (torek)

15. 5. 2013 (sreda)

29. 5. 2013 (sreda) 30. 5. 2013 (četrtek)

31. 5. 2013 (petek)

4. 6. 2013 (torek)

NPZ iz matematike (6. in 9. r.) NPZ iz slovenščine (6. in 9. r.) NPZ iz tretjega predmeta (9.r.) NPZ iz tujega jezika (6. r.) zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. r., ki ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso mogli udeležiti NPZ v rednem roku Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ (redni rok) seznanitev učencev z dosežki in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ možnost poizvedbe: za 6. r. v šoli in za 9. r. na OE ZRSŠ - centri za vrednotenje (redni rok) razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ za učence 6. r Ric posreduje spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. r. (redni rok)


Naknadni rok (samo za učence 9. r., ki se zaradi bolezni ali drugih utemeljenih razlogov niso udeležili NPZ v rednem roku) 30. 5. 2013 (četrtek) 31. 5. 2013 (petek) 3. 6. 2013 (ponedeljek)

11. 6. 2013 (torek)

12. 6. 2013 (sreda) 13. 6. 2013 (četrtek)

NPZ iz matematike NPZ iz slovenščine NPZ iz tretjega predmeta Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ (naknadni rok), seznanitev učencev z dosežki, uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge možnost poizvedbe za učence 9. r. na OE ZRSŠ - centrih za vrednotenje (naknadni rok) Ric posreduje spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev 9. r. (naknadni rok) po 12. uri

npz  

http://www.osprule.si/pdf/npz.pdf

npz  

http://www.osprule.si/pdf/npz.pdf

Advertisement