Page 1

100 april 2014

www.vransko.si | www.mojaobcina.si

Tokrat berete že 100. številko Občinskega informatorja


IZ VSEBINE

2

Pisma bralcev

stran 4

Zgodilo se je ...

stran 4

ZKTŠ - kultura / šport

stran 7

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

stran 8

Iz življenja društev

stran 11

Knjižnična stran

stran 13

Ne spreglejte

stran 14

Napovednik

stran 19

OBČINSKI INFORMATOR številka 100 Vransko, 30. 4. 2014 Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net Izdajatelj: ZKTŠ Vransko Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko –Tabor, Naš dom Vransko, Občinska knjižnica Vransko, KD Vrani Vransko, PD Vransko, NK Vransko, Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Janko Marko

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 30. 5. 2014. Prispevke zbiramo do 15. 5. 2014 preko platforme mojaobcina.si. PISMA BRALCEV Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si UREDNIŠTVO

»Darujte 5 evrov in pomagajte olajšati stiske ljudi!« Uporabniki Mobitela, Debitela in Izimobila pošljite besedo HRANA5 na številko 1919. RKS – OZ Žalec se zahvaljuje za donacijo.


Spoštovane bralke, spoštovani bralci! V božičnem času leta 2002 je izšla prva številka Občinskega informatorja. V uvodniku sem tedaj zapisal, da Vas želimo z občinskim glasilom sproti seznanjati o tem, kaj se v naši občini dogaja in kaj se obravnava na občinskem svetu. Od takrat je minilo že precej časa in danes je pred vami jubilejna 100. številka. Občinski informator je danes precej obsežnejši, kot je bil v začetku, junija 2010 je izšla prva barvna tiskana izdaja, od januarja 2012 pa vse faze njegovega nastanka, od pisca članka, preko urednika in lektorja do oblikovalca v tiskarni, povezuje informacijska platforma MojaObčina.si. Vesel sem, da ste naše občinsko glasilo dobro sprejeli in ga radi prebirate. Mnogi med vami ga s svojimi članki tudi soustvarjate in na ta način skrbite za bolj pestro vsebino, kot bi bila sicer. Vsem piscem se za trud lepo zahvaljujem in vam želim obilo »novinarskega« navdiha tudi v prihodnje. Posebna zahvala pa gre seveda urednici Suzani Felicijan Bratož in njenim sodelavkam na Zavodu za kulturo, turizem in šport Vransko, ki so najbolj zaslužne za to, da nas Občinski informator vsak konec meseca razveseli v poštnem nabiralniku. Želim vam obilo zanimivega branja tudi v prihodnje! Župan Franc Sušnik

Vsem občankam in občanom Občine Vransko čestitamo ob prazniku dela in občinskem prazniku.

Člani občinskega sveta, občinska uprava in župan VLJUDNO VABLJENI NA TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE NA ČRETI

10.30 - delavska maša v cerkvi Matere božje na Čreti 12.00 - spominska slovesnost pri spomeniku padlim v NOB 13.00 - družabno srečanje pri planinskem domu na Čreti Udeleženci srečanja prejmejo brezplačen topel obrok. Organizatorji: PD Vransko, Občina Vransko, Občina Nazarje, Župnija Vransko

3


PISMA BRALCEV / ZGODILO SE JE ... Hej, sosedje, prijatelji in znanci, zbudite se. Ali ne vidite, da je prišla pomlad? Naj topli sončni žarki ne prebujajo samo narave, naj vsaj malo toplote spustijo tudi v vaše duše. V tem času, ko vsi kar tekmujemo, kaj je vse narobe, se spomnite, da ste v življenju že veliko težkega doživeli, vendar sta čas in narava vse zgladila. Po dežju še vedno posije sonce. Vse je v naših glavah! Poizkusite, ko vstanete, da je prva beseda prijazna, takoj boste »okužili« tudi druge, začudili se boste, da tudi drugi prijazno odgovarjajo. Ko boste srečali znanca, ga ogovorite z nasmehom! Ali ne gre? Poizkusite še enkrat. No, vidite, da ste uspeli.

4

Nasmeh je med prijatelji kot sonce v naravi. Vaš nasmeh bo morda zbudil prijatelja iz otopelosti. Ko hodite po pomladanski naravi, boste začudeni, da boste kar naenkrat opazili cvetoča drevesa, mimo katerih ste prej hodili kot v megli. Siguren sem, da boste med zeleno travo opazili tudi zvončke in trobentice, ki se bohotijo iz na novo ozelenele trave. S takšnim začetkom dneva boste na sprehodu vonjali tudi dišeči španski bezeg in naenkrat občutili, da ste del narave, v kateri bivamo in je pravi čudež.

en cent, da vas ne preseneti pomladanska kukavica. Tistim, ki v brezdelju kritizirajo televizijske programe, svetujem, da ugasnejo svoj sprejemnik, se udobno namestijo in uživajo v čudoviti tišini. Če se radi pogovorno družite, izpustite tarnanje, ker vam ne bo nihče pomagal. Raje se pogovarjajte o prijetnih stvareh, o družini, povejte kakšno šalo in po takšnem zaključku dneva se boste ulegli v posteljo razbremenjeni in zadovoljni v spoznanju, da je vsak preživeti dan lahko lep, samo želeti si ga moramo.

V kolikor vas pestijo denarne težave, vam svetujem, da nosite s seboj vsaj

Pa lep pomladanski dan vam želim. Vlado Rančigaj

59. skupščina GZ Žalec Delegati Gasilske zveze (GZ) Žalec iz 32 Prostovoljnih gasilskih društev in gostje, med katerimi je bil tudi župan občine Vransko Franc Sušnik, so se sestali na 59. letni skupščini. V uvodu skupščine je zbrane pozdravil predsednik PGD Drešnja vas, ki letos praznuje 100-letnico delovanja. V nadaljevanju je predsednik zveze Edvard Kugler podal obširno poročilo za preteklo leto. Kljub poznejšemu začetku dela vseh komisij zaradi določenih nejasnosti so realizirali vse predvidene aktivnosti po področjih: od veteranov, članic, mladine, zgodovine požarnega varstva, priznanj in odlikovanj, nevarnih snovi, prve pomoči, tehničnega reševanja, izobraževanja, naprav za zaščito dihal, zvez in tekmovanja. Poudaril je, da so društva dobro opremljena z gasilsko tehniko, kajti skoraj vsako leto kakšno društvo v gasilski zvezi prevzame novo vozilo, opremo ali celo obnovljen gasilski dom. Lani so 110 let delovanja praznovala PGD Gotovlje, Gomilsko, Ojstriška vas–Tabor in Arja vas, PGD Ločica ob Savinji in Ločica pri Vranskem pa 80 let delovanja. Poveljnik GZ Žalec David Krk je svoje poročilo razdelil na področja posredovanj, strokovnega usposabljanja, gasilskih tekmovanj, preventivne dejavnosti in delo ostalih komisij. Skupno število lanskih posredovanj je bilo 158, vseh dogodkov na območju GZ Žalec pa je bilo 214. Posebej je izpostavil posredovanja gasilskih enot ob neurju z močnim vetrom konec junija lani, ki je zajelo posamezna območja v vseh petih občinah Spodnje Savinjske doline. Lani je bilo 31 požarov v naravnih okoljih, 34 na objektih, 59-krat so posredovali pri prometnih nesrečah, 24-krat pri poplavah, ob močnem vetru, snegolomu itd. Najpomembnejše pa je poleg operativnih nalog strokovno usposabljanje. Tako je lani osnovni tečaj za gasilca opravilo 107 članov, nadaljevalnega

68, tečaj za uporabnike radijskih zvez 39, tečaj za mladino za srebrno značko “Preprečujmo požare” 55, bronasto 37, obnovitveni tečaj za uporabo dihalnih aparatov 17, usposabljanje bolničarjev 34, učne delavnice vodenja intervencij 110 članov itd. Skupaj si je različna znanja nabiralo 567 udeležencev. Uspešni so bili tudi na raznih tekmovanjih. Na članskem je nastopilo 74 enot, mladinskem 37 in na tekmovanjih starejših 10 enot. Lani je potekalo tudi izbirno tekmovanje za gasilsko olimpiado v Franciji. V pripravah sta nastopili tekmovalni enoti mladincev in mladink PGD Andraž, ki jim je le malo zmanjkalo za nastop na olimpiadi. Pri preventivni dejavnosti so v posameznih PGD organizirali pregled ročnih gasilskih aparatov za krajane, meritve in preizkus delovanja hidrantov, obisk učencev v OŠ in vrtcih itd. V letošnjem programu dela so na strokovnem in operativnem področju izpostavili naloge na področju gasilske tehnike, informatike, posebno pozornost pa tudi tokrat namenjajo izobraževalni in preventivni dejavnosti, še zlasti pa delu z mladimi. T. Tavčer

Letos smo čistili okolico cest in poti Tudi letos se je spomladanske čistilne akcije v organizaciji Občine Vransko in društev udeležilo lepo število ekološko osveščenih občanov. Ker nam ga je 5. aprila zagodlo slabo vreme, smo se odločeni, da storimo nekaj koristnega za svoje okolje, ponovno zbrali v soboto, 12. aprila, in se odpravili čistit okolico regionalne ceste, lokalnih cest, javnih in planinskih poti. Skupaj smo zbrali približno 30 m3 odpadkov, ki so bili odpeljani v zbirni center Čeplje. Po dobro opravljenem delu smo vtise strnili ob telečji obari in pijači pri gasilskem domu na Vranskem. Na svidenje spet prihodnje leto!


ZGODILO SE JE ... Območno srečanje folklornih skupin v Žalcu V Domu II. slovenskega tabora v Žalcu je bilo šesto območno srečanje odraslih folklornih skupin, ki ga je organiziral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Žalec. Na srečanju so nastopile naslednje folklorne skupine: Ponikva (vodja Suzana Gračner, nastopili so s poskočnim žesltancem, avtorica odrske postavitve Branka Fuch), Galicija (vodja in odrska postavitev Helena Turnšek, predstavili so se s plesi zahodne Štajerske), Vransko (vodja skupine in avtorica odrske postavitve Slava Škrabar, predstavili so se s plesi vzhodne Štajerske), Kobula Petrovče (vodja Primož Sraka, odrska postavitev Olga Spolenak in Primož Sraka, predstavili so luščenje fižola na Štajerskem) in Grifon Šempeter (vodja skupine Maša Kumperger, avtor odrske postavitve Vasja Samec, predstavili so primorske plese). Gost na srečanju je bila FS Bočna (vodja in avtorica odrske postavitve Anja Rajter, predstavili so velikonočni ponedeljek). Revijo si je ogledal strokovni spremljevalec Marko Rus, ki je z vodji skupin po končani prireditvi opravil

tudi pogovor, na katerem je podal svoje strokovno videnje njihovega nastopa. Revija odraslih folklornih skupin je vsako leto organizirana v kraju, v katerem deluje katera od skupin, tako da bo naslednje leto območno srečanje na odru v Galiciji. T. Tavčer

5

Nova pričeska, isti obraz Vsak se rad pogleda v ogledalo. In če v njem vidi urejeno pričesko, ima nasmeh na licih. Zoran Predin v znani pesmi prepeva: »Sonček je! In ti si skuštrana.« Našima stanovalkama Ivanki Goropevšek in Ivanki Semprimožnik je bila ponujena možnost, da gresta v Celje za modele trajne. Ni jima bilo potrebno reči dvakrat. V sredo, 2. aprila 2014, sta tako odšli v Celje. Nekaj dni pred odhodom sta bili že kar malo nervozni, saj sta menili, da sta njuni pričeski skuštrani. Ob prihodu v Celje ju je Saša fotografirala. Tako sta ob koncu lahko primerjali, kakšna je bila pričeska pred urejanjem in po njem. Dekletoma, ki se učita za frizerki, sta popolnoma zaupali. Najprej sta ju postri-

gli. Čas navijanja las na navijalke in ostali postopek trajne je minil kar hitro. Vmes sta klepetali in se smejali na svoj račun. Če jima kaj ni bilo všeč, sta to povedali na glas, njuni frizerki pa sta želje upoštevali. Obe Ivanki sta bili s končno frizuro zelo zadovoljni. Njun dialog ob koncu nas je vse nasmejal.

Povem ti – jaz ti jo bom kar v smeti vrgla!« Ob prihodu v dom so ju vsi občudovali in nihče se ni posmihal njunima pričeskama. Saša Svetec

Ivanka Goropevšek: »Ti, Ivanka, zdaj boš pa lahko pospravila tisto kapo, s katero si skrivala skuštrane lase.« Ivanka Semprimožnik: »A ja? Ne, ne ... Če se mi bodo v domu smejali, jo bom takoj nazaj na lase nadela!« Ivanka Goropevšek: »Ti si pa smešna ...

Peka krofov v Zavodu sv. Rafaela Malo pred pustom smo se s stanovalci pogovarjali o običajih okoli najbolj norčavega dneva v letu. Pogovor je tekel tudi o pripravi pustnih krofov. Gospe so povedale, da je testo najprej vzhajalo, nato so ga razvaljale in iz njega z modelčkom naredile krofe. Enkrat so bili odlični, s »kranclom«, spet drugič so imeli zrak ali pa so bili brez »krancla«. Delovna terapevtka Saša jim je povedala, da iz mase naredi kroglico in krof potem vzhaja. Stanovalci si tega niso znali predstavljati. In so sklenili, da bodo po tej tehniki enkrat poskusili narediti krofe. Saša je idejo vzela resno in tako so se v torek, 18. marca, peke krofov res lotili. Kuharice so pripravile sestavine.

Delo so si razdelili pošteno – stanovalka Marija je pripravila kvas za vzhajanje, gospod Franc se je ponudil, da penasto umeša sladkor, rumenjake, olje in rum. Ko so dodali moko, so mešalnik za 15 minut prepustili Saši. Potem pa jim je pokazala, kako iz zgnetenega testa dela kroglice za krofe. Vsi stanovalci so si bili enotni – ta način priprave krofov je zelo enostaven. Pa nobeden nima zraka v sebi! Krofe smo pustili vzhajati 40 minut. Medtem pa smo pripravili in segreli olje. Krofe smo najprej cvrli 3 minute pokrite, jih obrnili in nato cvrli še 3 minute odkrite. Ocvrte smo vzeli iz olja in jih napolnili z marmelado. Po domu je omamno zadišalo po sveže pečenih krofih. Ko

smo se posladkali s to pustno sladico, so se med nas pomešali tudi tisti, ki pri peki krofov niso pomagali. Žal smo do takrat že vse krofe pojedli. Saša Svetec

Občinski odbor Rdečega križa dobil novo predsednico V prihodnje bo Občinski odbor Rdečega križa Vransko vodila Breda Čvan. Ob vse pogostejših socialnih stiskah postaja angažiranje humanitarnih organizacij in prostovoljcev, ki so ljudem v stiski pripravljeni nesebično pomagati, vedno pomembnejše. Novi predsednici občinskega odbora Rdečega križa želimo uspešno delo.


ZGODILO SE JE ... Stanovalka Zavoda sv. Rafaela, Jelka Kolšek, praznovala 90. rojstni dan V petek, 21. marca, smo v Zavodu sv. Rafaela praznovali 90. rojstni dan stanovalke Jelke Kolšek. Skupaj s sostanovalci je nazdravila ob kapljici vina, soku in kavici. Njena nečakinja gospa Dora je spekla odlično potico in ostale sladke dobrote. Ob jubileju tete pa je povedala: »Draga naša teta Jelka - vse

najboljše in najlepše za vaš 90. rojstni dan! Veliko vsega dobrega in malo slabih in betežnih dni so želje vaše nečakinje Dore.« Vsem lepim željam se pridružujemo stanovalci in zaposleni Zavoda sv. Rafaela Vransko. Saša Svetec

Srebrni orehov kolač in srebrna smetanova potica z rozinami za stanovalce Zavoda sv. Rafaela

6

Spominjam se časov, ko je ob praznikih obvezno zadišalo po potici. Največkrat je to bila orehova. Z novejšimi časi, ko je tudi lažje dobiti boljše sestavine, je slastnejša potratna potica. Tudi v letošnjem letu smo s stanovalci sprejeli izziv in spekli potici za 11. festival Potica, ki je potekal v Preboldu. Idej je bilo kar nekaj, na koncu smo se odločili, da spečemo orehov kolač in smetanovo potico z rozinami. Stanovalec Tone Šefran je izdelal pladnje, na katerih smo odnesli potici na oceno, stanovalka Marija Rovšnik pa recept. Pri sami pripravi, gnetenju testa,

izdelavi nadeva in serviranju potic so sodelovali še Ivanka Goropevšek, Veronika Račnik, Franc Erjavec, Marija Jovanović, Angela Pornat in Cvetka Pančur. Vsak je prispeval svoj delež, četudi le z drobnim nasvetom ali opazovanjem, kako nastajata naši potici. Upoštevali smo vsako dobro misel, delali z ljubeznijo in bili s končnim izdelkom zelo zadovoljni. Malo smo bili v skrbeh, če bo potica med peko razpokala. A tisti del, ki smo ga poskusili z ostalimi sostanovalci in zaposlenimi Zavoda, je bil odličen. Stroga komisija, ki je v

Preboldu ocenjevala potice, pa nam je podelila za obe potici srebrni priznanji. Saša Svetec

Pomoč na domu Vstopamo v sedmo leto, odkar za območji Vranskega in Tabora izvajamo storitev pomoči družini na domu, konkretno na področju socialne oskrbe na domu. Dnevno se odzivamo na potrebe ljudi v obliki oskrbe vseh tistih, ki imajo doma zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje, so pa zaradi starostne ali invalidske oz. druge zdravstvene omejenosti ogroženi do te mere, da se ne morejo oskrbovati in negovati sami, sorodstvo pa tovrstne oskrbe in nege iz različnih razlogov ne zmore. Naše socialne oskrbovalke v domačem okolju izvajajo gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in pomoč

pri ohranjanju socialnih stikov. Najpogosteje domov prinašajo topel obrok ter nudijo pomoč pri umivanju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Marsikje boste oskrbovalke srečali trikrat dnevno (zjutraj, opoldne in zvečer), čisto vse dni v letu. Sproti se odzivamo na potrebe starej-ših po vključevanju naše storitve v njihova življenja. Čakalne liste ne ustvarjamo. Na podlagi prilagoditve urnikov dosegamo takojšnjo vključenost novih uporabnikov. Na Vranskem našo pomoč prejema 17 starejših, v Taboru pa izkoristi to storitev trenutno 6 uporabnikov. Tudi v skrbi za starejše recesija terja vsak dan nov davek, ki se kaže v upadu števila

in trajanja obiskov. K sreči zakonodajalec na področju pomoči na domu ni spreminjal zakonskih osnov. Občina stalnega bivanja še vedno nosi več kot 50 % financiranja te storitve, brez vsakršne zaznambe odtujitve in obremenitve nepremičnin. Ceno storitve smo z javnimi deli še približali uporabniku, saj le-ta znaša za eno uro socialne oskrbe 4,31 evra. Prepričani smo, da s pomočjo na domu pomagamo graditi skupnost, strpno do starejših, ter ponujamo občutek varnosti starejšim na domu tudi v času, ko tega nihče drug ne zmore ali ne zna več. mag. Mojca Hrastnik, direktorica

Na žalskem odru 874 mladih pevcev V dvorani Doma II. slovenskega tabora v Žalcu je potekala območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov osnovnih šol iz vseh šestih občin Spodnje Savinjske doline, ki ga vsako leto organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Žalec. Srečanje je že drugo leto zapored potekalo v dveh revijalnih dnevih, na katerih se je predstavilo skupno dvajset otroških in mladinskih pevskih zborov z 874 nastopajočimi pevkami in pevci. Na reviji sta prvi dan nastopila tudi dva

zbora iz OŠ Vransko–Tabor, in sicer mlajši otroški zbor, ki ga vodi Danijela Jeršič, in mladinski pevski zbor, ki ga vodi Vanja Govek.

hodnost zborovskega petja v dolini ni bati, saj bodo prav gotovo številni osnovnošolski pevci nadaljevali s petjem v odraslih zborih.

Vse nastope je budno spremljala strokovna spremljevalka Majda Hauptman iz Ljubljane. Povedala je, da je zadovoljna s kvaliteto predstavljenih zborov, prav tako z njihovo številčnostjo, saj spada JSKD OI Žalec med bolje zastopane izpostave v tej panogi. Vodja JSKD OI Žalec Marko Repnik pa je dejal, da se glede na število mladih pevk in pevcev, ki gojijo ljubezen do petja v zborih na osnovnih šolah, za pri-

T. Tavčer


ZKTŠ - KULTURA IN ŠPORT

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO | Vransko 134, 2201 Vransko Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23 T: 703 12 10 | M: 031 238 749 | www.zkts-vransko.si | zkts.vransko@siol.net | zkts.vransko@gmail.com

V MAJU VAS VABIMO NA NASLEDNJE PRIREDITVE

7

ODPRTJE TIC-A IN RAZSTAVE AKVARELOV TATJANE HREN četrtek, 22. 5. 2014, ob 18. uri v Schwentnerjevi hiši

VETER V LASEH – S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI

KDAJ: 24. 5. 2014 ob 10. uri

KJE: Igrišče pri Športni dvorani Vransko Igrišče v Prekopi Športni park Ločica pri Vranskem

“S športom do zabave z družino”

Informacije: ZKTŠ Vransko, 041 238 749, 03 703 12 10


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor VRTIČKARJI, VRTIČKARJI V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu Vransko pričeli z VRTNARSKIM KROŽKOM. Ga. Polona se je v ta namen udeležila tudi strokovnega seminarja. Veliko veselja je bilo ob odzivu otrok in staršev, ki je bil zelo številčen, saj vrtnarski krožek obiskuje kar 20 otrok, starih od 4 do 6 let. Imeli smo že kar nekaj srečanj, na katerih smo bili zelo pridni in delavni.

8

Na prvem srečanju smo posejali kar štiri različne vrste paradižnika ter zeleno in rumeno papriko. To smo seveda morali tudi pridno zalivati. Nato smo si šli ogledat, kje bomo imeli vrt. Del vrta nam je prijazno odstopila šola, in sicer zraven šolskega igrišča. Obiskali pa smo tudi vrtnarijo Sadika. Tam smo v velikih rastlinjakih lahko opazovali rast mladih rastlin. Ga. Polona je prinesla jagode in maline, ki smo jih presadili v lončke. Na diaprojekciji smo si ogledali različne vrste vrtov. Na srečanju, ki smo ga imeli v torek, smo bili zelo delavni. Pripravljali smo visoke grede: polnili smo jih z zemljo, pri čemer smo si pomagali s samokolnicami, lopatami in grabljami, dodali smo hlevski gnoj in na koncu še humus. Pri tem nam je bil v veliko pomoč g. hišnik. Gredice smo pripravili tako, da lahko prihodnjič pričnemo s setvijo in saditvijo. Za srečanja se bomo dogovarjali sproti, saj smo v veliki meri odvisni od vremena.

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili našemu prijaznemu hišniku, g. Toniju Hrastovcu, ki nam je pomagal urediti vrt. Zelo smo bili veseli, da nam je ga. Danica Cencelj prostovoljno zašila haljice, da si ne umažemo oblačil. Najlepša hvala. Zahvaljujemo se tudi kmetiji Slapnik, ki nam je dala hlevski gnoj, da nam bodo vrtnine dobro uspevale. Hvala pa tudi vrtnarstvu Sadika, kjer nam prijazno dovolijo, da si pridemo pogledat njihovo vrtnarijo, in nam dajo kakšen dober nasvet. Pošiljamo vam lep vrtnarski pozdrav.

PLAVALNI TEČAJ V 3. RAZREDU V marcu smo imeli tretješolci plavalni tečaj. Vsak dan smo se z avtobusom peljali v Celje, kjer smo v bazenu Golovec izpopolnjevali svoje plavanje. Več o samem dogodku si preberite v poročilih otrok. V tednu od 17. do 21. marca smo se vsak dan z avtobusom odpeljali v Celje na plavalni tečaj v bazen Golovec. Prvi dan smo imeli testiranje in jaz sem bila v najboljši skupini. Najprej se mi je zdelo zabavno, potem pa mi ni bilo več všeč, ker smo šli v velik bazen. Ko smo prišli drugi dan, smo imeli prosti čas, ki je bil namenjen igri. Potem smo se razdelili v skupine. Ta dan smo se učili kravl. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se igrali. Tretji dan smo se učili plavati žabico, četrti dan pa hrbtno. Hrbtno plavanje se mi je zdelo težko, ko pa sem poskusila, mi je bilo lahko. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo plavali hrbtno. Peti dan smo imeli nastop pred starši in pokazali smo vse, kar smo se naučili. Najbolj mi je bilo všeč, ko sem dobila diplomo. Dobila sem bronastega delfinčka.

Otroci s Polono in Majo

no časa v velikem bazenu. Ni mi bilo všeč, ker se v velikem bazenu nismo igrali. Igrali smo se samo v malem bazenu. V petek sem imela malo treme, ker so prišli starši. Moji starši niso prišli, ker je bila mami v službi. Ta dan sem usvojila tudi srebrnega delfinčka. Katarina Mali, 3. b Prvi dan smo na plavalnem tečaju vsi tretješolci pokazali, kako plavamo. Po testiranju smo nekateri odšli v velik bazen in se tam učili. Naslednji dan me ni bilo, ker sem zbolela, zato sem odšla k babici in dediju. Odpeljala sta me v ambulanto. Morala sem ležati in nisem smela preveč govoriti. Ko smo prišli domov, sem se igrala z igračami. Po kosilu smo odšli počivat in gledala sem risanke. Ves teden sem bila pri babici in dedku. Ni mi bilo všeč, ker sem zbolela. Neža Semprimožnik, 3. b

Katja Žuntar, 3. b Prvi dan sem na plavalnem tečaju pokazala, kako znam plavati kravl in žabico. Potem smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina je bila dobra, druga malo slabša. Jaz sem bila v drugi skupini. V tej skupini smo bili večino časa v malem bazenu. Drugi dan smo se naučili kravl in smo še bolj napredovali. Tretji dan smo spoznali žabico. Po malici smo vsi odšli v velik bazen. Četrti dan mi je bilo najbolj všeč, ker smo bili veči-

6. OBOGATITVENI DAN V ponedeljek, 31. 3. 2014, smo imeli v Vrtcu Vransko obogatitveni dan na temo poslušanje glasbe, ki sta ga določili ga. Nada Kolar in ga. Tatjana Travner. Otroci so prehajali med igralnicami, v katerih so potekale različne dejavnosti: • petje bansov in prepoznavanje različnih zvokov iz narave, • poslušanje in umirjanje ob zvokih klasične glasbe in zvokih iz narave, • ples ob glasbi,

• glasbeno didaktična igrica poišči zvonček, • poslušanje glasbe za različna razpoloženja in plesno izražanje, • »glasbena skrivanka« in likovno podoživljanje glasbe in • poslušanje različnih zvrsti glasbe. Otroci so uživali v glasbeni urici. Nato smo se odpravili na igrišče, da smo se naužili sonca. Maja Gams, Nada Kolar in Tatjana Travner


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor ZAKLJUČEK ZBIRALNE AKCIJE

V petek, 4. aprila, smo na šoli v okviru krožka prostovoljno delo organizirali zaključek zbiralne akcije, ki je potekala od 17. marca in vse do 4. aprila. Vse te dni, ko je akcija potekala, smo pridno razvrstili oblačila, obutev, igrače, spominke in druge stvari, ki so nam jih prinesli domačini in tudi ljudje iz drugih krajev. Zbrali smo veliko oblačil, obutve in drugih predmetov. V petek smo se ob 13. uri zbrali in začeli prinašati zbrane reči z našega podstrešja. Vreče smo potem razvrstili po mizah v jedilnici in učilnicah. Vreč je bilo ogromno. Ob 15.00 se je začel zaključek zbiralne akcije. Prišlo je ve-

liko ljudi iz naše in tudi drugih občin. Po njihovih vtisih in nasmehih na obrazih smo spet vedeli, da smo pomagali pomoči potrebnim. Z akcijo smo zaključili ob 18. uri, ko so še zadnji obiskovalci odhajali s polnimi vrečami uporabnih stvari in oblačil. Oblačila, ki so ostala, smo zapakirali nazaj v vreče, uporabljena pa bodo v drugih socialnih organizacijah. Pospravili smo še nered, ki je nastal, nato pa so nas učiteljice presenetile z obiskom picerije Golobček. Ko smo se najedli, smo odšli na kratek nočni sprehod po Vranskem, nato pa smo se vrnili v šolo, kjer smo si ogledali film. Po napornem dnevu smo utrujeni zaspali v šoli. Zagotovo bomo podobne akcije še organizirali, saj smo prepričani, da s svojim delom pričaramo nasmehe na obraze ljudi. Tako darovalci kot obiskovalci so se na akcije že navadili. Pre-

pričani smo, da s takšnimi in podobnimi akcijami skrbimo tudi za okolje, saj prav vsi zbrani predmeti na koncu zamenjajo lastnika in pri novem lastniku živijo novo življenje. V dokaz uspešne izvedbe zbiralne akcije navajamo samo nekaj vtisov naših obiskovalcev. Bilo je zelo zabavno in lepo. Našla sem veliko stvari. Super ste, hvala vam za vaš trud. Super! Priporočamo še kakšno zbiralno akcijo. Zdelo se mi je zelo lepo in bilo je veliko izbire glede oblek. Super. Pohvalno. Najlepša hvala za povabilo. Prostovoljci ste zelo prijazni. Odlično narejeno. Vse je bilo v redu. Posebej, kako se trudite. Zbiralna akcija se mi zdi odlična. Bilo bi super, če bi bila še kje drugje. Urška Kajbič, 8. r., in mentorice prostovoljnega krožka

DRUŽINSKO SREČANJE V sredo, 26. 3. 2014, smo v ½ oddelku 5-6 let za starše pripravili prijetno presenečenje. V večnamenskem prostoru vrtca so otroci staršem zaplesali plesa Pika Nogavička ter Medvedkov piknik, zapeli pomladno pesmico ter deklamirali. Ob samem prihodu pa nas je spremljala radostna pesem Sreča na vrvici. Otroci so nastop opravili ponosno in samozavestno, starši pa so ganjeno in navdušeno spremljali svoje otroke. Po nastopu smo pripravili delavnico. Okrasili smo vazice v servietni tehniki. Preživeli smo prijetno popoldne, polno smeha, ponosa in igre.

»POPESTRIMO DAN« - izlet v okviru projekta Popestrimo šolo V petek, 4. 4. 2014, smo se s petnajstimi učenci Osnovne šole Vransko in z desetimi učenci Podružnične osnovne šole Tabor udeležili zaključnega izleta »Popestrimo dan« na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu. Na izlet nas je povabil Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, saj se projekt »Popestrimo šolo« z letošnjim letom zaključuje.

Po dolgi vožnji v Tolmin smo si najprej ogledali najbolj znano naravno znamenitost Posočja, to je reka Soča. Učenci so preizkusili, kako je mrzla, za spomin pa smo odnesli tudi nekaj najlepših kamenčkov, ki smo jih našli ob reki. Na CŠOD Soča v Tolminu so v nadaljevanju za nas pripravili zanimive delavnice. V gozdu smo se v skupinah preizkusili v iskanju »nekaj okroglega, ravnega, nekaj, česar narava

9


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor ne potrebuje več …« Nato pa nas je presenetil še kačon Marko, ki nam ga je predstavila gospa iz Centra Soča in so ga lahko učenci božali.

in zanimivega doživeli, srečali sovrstnike in se z njimi pogovarjali in igrali, za kar smo zelo hvaležni Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije.

Po kosilu sta sledila še lokostrelstvo in plezanje. Pri plezanju je nekaterim uspelo priplezati čisto do vrha visoke stene, kjer je bilo potrebno pozvoniti z zvončkom ter si nekaj zaželeti.

Katja Završnik in Miha Miklavc

Kot darilo so vsi udeleženci izleta prejeli majice z logotipom projekta ter majhno pozornost, vrečko in denarnico za kovance. Učenci so bili kljub dolgi poti nadvse zadovoljni z izletom, saj so veliko lepega

10

Zabavna plesno-pevska prireditev Mišek Miško in Belamiška, posvečena materinskemu dnevu Točno na materinski dan smo učenci OŠ Vransko podarili mamicam, babicam in drugim gostom glasbeno-plesno prireditev Mišek Miško in Belamiška. Osnova za izdelavo scenarija prireditve je bila istoimenska zgodba, ki jo je napisal Feri Lainšček, ki nas je letos na literarnem večeru zelo navdušil. Besedilo smo spremenili v zanimive dramske vložke, vmes pa so plesali in

peli učenci posameznih razredov od 1.-5. razreda, ki so si izdelali preproste kostume (ušesca za miške), sceno in interaktivno spremljavo.

Tudi učenci so se naslednji dan še vedno vračali k prireditvi in se pogovarjali o tem, da »so se počutili kot prave miške, saj so se v zgodbo zelo vživeli«.

Sodeč po odzivih staršev je prireditev uspela, saj so ugotavljali, »da je bila drugačna«, »da je imela literarno osnovo«, da »je bila skoraj mali muzikal« ...

V delo smo bili vpeti vsi, učenci in učitelji, zato nas je ta prireditev še posebej povezala. Katja Završnik

ČOKOLADNE KREME IN SLADKI ZOBOTREBCI

Romeo + Julija

Kuhanje je bilo tokrat v ozadju, saj razen topljenja čokolade in želatine štedilnika nismo potrebovali. Smo pa uporabili naše spretne roke in se trudili z zobotrebci, piškoti, bananami in čokoladno kopeljo. Tudi z višnjevo in čokoladno kremo smo imeli dosti dela, da smo jih pripravili očem prijetno in jezičku okusno. Pojedli in razdelili smo vse, lahko pa si ogledate fotografijo. Maja Jerman in Mira Les

V četrtek, 20. 3. 2014, smo si pri angleščini prizadevni učenci 8. in 9. razreda OŠ Vransko-Tabor ogledali muzikal Romeo + Julija v izvedbi English Student Theatre II. gimnazije Maribor. Muzikal se je pričel ob 18. uri. Dijaki so zelo dobro odigrali zgodbo med Romeom in Julijo, ki jo je napisal William Shakespeare. Ljubezni med njima so nasprotovali že od samega začetka, saj so bili Montegovi in Capuletovi sprti več generacij. Med igro je med gledalci nastalo malo zmede, saj je Julijo igralo več deklet in Romea več fantov, a na koncu smo celoten muzikal vsi zelo pohvalili. Na poti domov smo se ustavili še v mariborskem McDonald’su. Predstava in organizacija sama po sebi sta bili zelo dobri, učenci pa zelo zadovoljni. Elena Likavec, 9. a


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV AKTIVNOSTI KD VRANI VRANSKO

Pohod Svetina-Grmada

V košarkarskem društvu Vrani Vransko delamo s polno paro. Medtem ko je članska ekipa že zaključila sezono, ki je bila predvsem v drugi polovici zelo uspešna, delo v mlajših selekcijah poteka vsakodnevno. Še vedno ste vabljeni vsi, ki bi radi trenirali in igrali košarko, da se nam pridružite. Od ponedeljka do petka izvajamo treninge za vse osnovnošolce in osnovnošolke od 1. do 9. razreda OŠ Vransko, ob sobotah pa fantje selekcij U-13 in U-15 igrajo pripravljalne tekme na sezono, ki se bo po novih smernicah začela s pričetkom šolskega leta 2014/15. Poleg že omenjenih selekcij bodo takrat svoje prve tekme dočakali tudi najmlajši, ekipa U-11. V sklopu teh priprav smo v društvu 22. marca v Športni dvorani Vransko organizirali prvi Dan vranske košarke. Namen tega dne je bil predstaviti delovanje društva staršem, prijateljem in ljubiteljem športa nasploh. Od jutra do večera so v dvorani potekali treningi in tekme vseh članov društva, obisk in odziv s tribun pa je bil super.

V nedeljo, 6. aprila, se nas je 13 udeležencev, od tega štirje otroci, odpravilo na pohod Svetina-Grmada. S kombijem smo se odpeljali do Štor, od koder smo se po poti skozi Žlajfo povzpeli na Svetino do doma Alme Karlin. Dom je zaprt, zato smo pot nadaljevali mimo Tolstega vrha do Koče na Pečovniku, kjer smo pomalicali. Sprejel nas je tudi predsednik PD Grmada Celje, ki ima to prijetno novozgrajeno kočo v lastništvu in upravljanju. Okrepljeni smo se povzpeli na vrh Grmade, od koder je lep razgled na mesto Celje. V dolino smo odšli mimo prej omenjene koče in v Celju nas je že pričakoval kombi, ki nas je odpeljal domov na Vransko. Za PD Vransko zapisal Andrej Semprimožnik

11

Plani dela so postavljeni, cilji so visoki, a realni. Energije ne zmanjka, vse več pa je tudi tistih, ki na takšen ali drugačen način dodajo svoje k celotni sliki Vranov. Žan Ocvirk

Univerza za tretje življenjsko obdobje v ženskih rokah Člani Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko so se v četrtek, 27. 3. 2014, zbrali v sejni sobi Energetike Vransko na rednem letnem občnem zboru. Največ udeleženk je bilo iz vrst Vezilj Snežinka Vransko, ki so tudi najbolj dejavne v društvu. Od povabljenih predstavnikov občinskih služb se je zbora udeležil le župan Franc Sušnik. Nosilci organov društva so podali poročila, iz katerih je bilo razvidno, da je društvo kljub težkim časom in majhnosti delovalo pozitivno in z raznimi tečaji pripomoglo k izobraženosti in večji socialni vpetosti starejših v okolje. Zbrani so kljub dobro opravljenemu delu potrdili odstop Ludvika Krajnca, ki je želel predati to funkcijo. Za novo predsednico je predlagal Rozalijo Ciglar, ki je bila soglasno potrjena. Sprejel je funkcijo namestnika predsednika in obljubil novi predsednici, da ji bo pomagal po najboljših močeh. Za razrešitev je iz osebnih razlogov prosil tudi predsednik nadzornega odbora Ivan Brišnik. Prisotni so sprejeli in potrdili njegovo razrešitev in na njegovo mesto izvolili Polonco Ferkov. Predsednica Rozalija Ciglar je v nadaljevanju predstavila plan dela za leto 2014, ki je bil potrjen. Na koncu so se vsi družili še v neformalnem delu, kjer se je v pogovoru že rodilo nekaj novih idej.


IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV Nadaljevanje sezone NK Vransko Po zimskem premoru bomo v NK Vransko nadaljevali s tekmovanjem v ligah MNZ Celje. V zimskem obdobju nismo počivali. Vadba vseh selekcij je potekala dvakrat tedensko v dvorani, kjer smo odigrali tudi nekaj trening tekem z okoliškimi klubi. Najprej začneta s tekmovanjem selekciji starejših dečkov U15 in mlajših dečkov U13, ki bosta poskusili še nadgraditi svoje igre iz jesenskega dela prvenstva. V začetku aprila pa s tekmovanji začenjata tudi selekciji cicibanov U9 in U11. Priprava igrišč v tem času zahteva obilo dela, pa tudi žled nam ni prizanesel, saj nam je poškodoval zaščitno mrežo na pomožnem igriču in skrivil enega od stebrov. Do začetka poletja bo potrebno urediti tudi možnost zalivanja igrišča, saj so spomini na lansko poletje še kako živi.

12

prostorih gasilskega doma Vransko. Sedanje vodstvo bo vodenje kluba predalo novi, mlajši garnituri, ki bo z novimi idejami, energijo in elanom poskrbela za nadaljevanje več kot 80 let stare tradicije igranja nogometa na Vranskem. Vsako sredo ob 18. uri pa vas vabimo, da si na našem igrišču Videm Vransko ogledate velenjsko veteransko ligo. Na koncu še obvestilo, da je ponovno zaživela naša spletna stran. Najdete nas na naslovu www.nkvransko.si, kjer si lahko ogledate vse aktualne novice iz našega kluba.

Drugače pa potekajo priprave tudi na ostale aktivnosti - organizacija tekme Vransko vzhod : Vransko zahod, organizacija turnirja in organizacija letne skupščine. Pa si oglejmo nekaj podrobnosti o omenjenih dogodkih. V okviru občinskega praznika bomo organizirali tradicionalno nogometno tekmo Vransko vzhod : Vransko zahod, ki bo v soboto, 24. 5. 2014, ob 18.00 uri na igrišču NK Vransko. Po tekmi bo poskrbljeno za pijačo in jedačo, skupaj pa si bomo ogledali tudi finalno tekmo letošnje Lige prvakov, ki bo v Lizboni. Vabljeni vsi, tako igralci kot navijači. NK Vransko vas vabi na letno skupščino kluba, ki bo letos tudi volilna, in sicer v četrtek, 29. 5. 2014, ob 19.30 uri v

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – BREZPLAČNO DO NOVIH ZNANJ Teden vseživljenjskega učenja (TVU) se je v preteklih letih uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh gene-racij, s čimer omogoča uveljavljanje koncepta vseživljenjskega učenja v naši družbi. V letu 2014 bomo na UPI ljudski univerzi Žalec v sodelovanju s številnimi izvajalci ponovno pripravili dogodke in prireditve, ki so za vse BREZPLAČNE: o mladostnikih in »problematičnih« starših, o meditiranju in drugih različnih poteh do zdravja, o uspešnih načinih iskanja zaposlitve, razstave, delavnice itn. Uradni termin TVU je od 12. do 18. maja, razširjeni pa od 1. maja do 30. junija. Pri nas, v našem okolju, bomo TVU otvorili s Parado učenja, ki jo bomo skupaj s drugimi izvajalci TVU-prireditev pripravili v ponedeljek, 12. maja 2014, med 9.30 in 12. uro na Podeželski tržnici v Žalcu. Vabimo vas, da se nam z obiskom letošnjih prireditev pridružite še vi, saj vam tudi letos ponujamo tematsko zelo razgibano in vsebinsko bogato ponudbo dogodkov. Vse dodatne informacije o pestrem dogajanju v TVU boste našli na uradni spletni strani TVU http://tvu.acs.si/koledar/

iskanje/ ali na www.upi.si. Pridružite se nam na festivalu učenja, da se poveselimo in se zraven še kaj novega naučimo. Mihaela Anclin UPI - ljudska univerza Žalec (koordinatorica prireditev v TVU 2014)


KNJIŽNIČNA STRAN

PRIREDITVE V MAJU: • v torek, 6. 5. 2014, ob 10.30 v Našem domu: Bralna urica • od 6. 5. 2014 do 27. 5. 2014: Razstava Marjete Majnik “Še enkrat” - ponovna uporaba materialov v vsakdanjem življenju • v ponedeljek, 12. 5. 2014, ob 19. uri: Zaključek bralne značke za odrasle Savinjčani beremo v Domu II. slov. tabora v Žalcu • v torek, 27. 5. 2014, ob 19. uri: Pogovor z Marjeto Majnik, avtorico razstave “Še enkrat” - ponovna uporaba materialov v vsakdanjem življenju • v torek, 20. 5. 2014, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV Velikonočna ustvarjalnica – Spretni prstki in velikonočni zajček V času ustvarjalnice nas je od velikonočnih praznikov ločil le še korak. Da je bilo praznovanje čim lepše, smo v naši knjižnici v sodelovanju s Kulturnim društvom Vransko pripravili velikonočno ustvarjalnico, na kateri so naši malčki izdelovali velikonočne zajčke, piščančke in kokoške. Poglejte nas, kako smo bili kreativni!

Bralna urica v Našem domu Tudi tokrat je bilo srčno in prisrčno - srečanje z oskrbovanci Našega doma, ki se bralnih ur udeležujejo vsak prvi torek v mesecu. Letos potujemo po svetu in spoznavamo malce nenavadna ljudstva. Začeli smo pri Romih, nadaljevali bomo z Amiši, junijsko srečanje bomo namenili spoznavanju Tuaregov. Potem pa gremo na počitnice. Vsak po svoje, dejansko ali le v domišljiji in s knjigo v roki. Kakor koli že, da bo le prijazno in blagodejno za dušo.

13


NE SPREGLEJTE

14

Gostinstvo lisjak

vas vabi, da obiščete prenovljeno gostilno

Pri šoferski mamici na Ločici pri Vranskem.

Vrata gostilne se bodo odprla

29. aprila 2014

in bodo za vas odprta vsak dan od 09:00 do 22:00 razen ob ponedeljkih. Uradno odprtje pa bo 16. maja 2014 v sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Vransko. Vabljeni!


NE SPREGLEJTE Prvomajski prazniki in javne prireditve V času prvomajskih praznikov imamo navado, da obiščemo kar nekaj javnih prireditev. Na predvečer 1. maja se po tradiciji prižigajo kresovi, včasih tudi ognjemeti, sam praznični dan pa se začne s tradicionalnimi budnicami, organizirani so razni pohodi, jurjevanje, proslave in še kaj. Pravica do mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih prireditvah je ustavna pravica, ki ima po Zakonu o javnih zbiranjih dve komponenti, in sicer pravica vsakogar, da organizira zborovanja, prireditve, ter pravica vsakogar, da se le-teh udeleži. Čeprav sta zbiranje in udeležba po zakonu svobodni, pa je organiziranje shodov in prireditev vezano na določene zahteve in omejitve. Pri organiziranju prireditev se organizatorji soočate s številnimi izzivi in zakonskimi določbami. Javna prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopna vsakomur. Na javno prireditev se vabi z vabili preko sredstev javnega obveščanja, s plakatiranjem na javnih mestih in podobno. Zakon razlikuje med javnimi prireditvami, ki jih je potrebno le prijaviti pri pristojni policijski postaji, in javnimi prireditvami, za katere je potrebna izdaja dovoljenja na

pristojni upravni enoti. Razlika je v naravi prireditve. Za velike športne dogodke in članska tekmovanja v prvi državni ligi v kolektivnih športih, prireditve na cesti, prireditve v začasnih gradbenih objektih (npr. šotor, tribuna, oder ...), prireditve, na katerih se uporablja nevarne predmete ali kurijo kresovi oz. izvede ognjemet, sodelujejo živali ali se pričakuje več kot 3000 obiskovalcev, je potrebno pridobiti dovoljenje upravne enote. Pri policijski postaji je potrebno prireditev prijaviti 5 dni pred dnevom prireditve, organizator pa prejme le potrditev prijave. Vlogo s prilogami za izdajo dovoljenja morate kot organizator na upravni enoti vložiti najmanj 10 dni pred dnevom prireditve. Vlogo najdete na spletni strani http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo. esju?id=1328. Upravna enota vam izda dovoljenje za organiziranje prireditve v obliki odločbe. Za vse shode in prireditve velja, da je prijava obvezna. Edina izjema so prireditve, za katere zakon določa, da jih ni treba prijaviti (npr. spontani ulični nastopi, svečanosti ob rojstvu in poroki, prireditve, na katere se udeleženci vabijo poimensko, jubileji in podobna zbiranja). K vlogi je potrebno priložiti podrobnejšo opredelitev kraja, časa, trajanja, programa prireditve oz. načina varovanja, soglasje lastnika prireditvenega prostora ali dokazilo o lastništvu ter dokazilo o obvestitvi lokalne skupnosti (pristoj-

ne občine) o prireditvi. Glede na prireditev pa je potrebno priložiti še dovoljenje za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom (izda ga krajevno pristojna občina), dokazilo o tehnični brezhibnosti naprav oz. varni uporabi predmetov, če se uporabljajo na prireditvi (prireditveni šotori, lunaparki), dovoljenje za zaporo ceste s prometno tehnično dokumentacijo, če je zaradi prireditve potrebno prepovedati, omejiti oziroma preusmeriti promet (izda krajevno pristojna občina za lokalno cesto oz. Direkcija RS za ceste za državno cesto), izjavo veterinarske organizacije, če bodo sodelovale živali, dogovor o zagotovljeni nujni medicinski pomoči, izjavo zdravstvenega delavca, da bo na prireditvi zagotavljal prvo pomoč in dokazilo o njegovi strokovni usposobljenosti, elaborat izvedbe ognjemeta, skico prireditvenega prostora, soglasje lastnika ceste za uporabo ceste. Če še ne veste, kam bi se odpravili za prvomajske praznike, obiščite spletno stran http://e-uprava.gov. si/e-uprava/shodiUE.euprava, kjer so objavljene vse prijavljene javne prireditve in javni shodi. V imenu sodelavcev Upravne enote Žalec in svojem imenu vam želim sončne in prijetne prvomajske praznike. Simona Stanter, načelnica UE Žalec

Naročilo odvoza kosovnih odpadkov Simbio d. o. o. obvešča, da bo tudi letos potekal odvoz kosovnih odpadkov do 1 m³ (kubičnega metra) po naročilu. Odvoz je za uporabnike storitev Simbia brezplačen enkrat letno, predhodno pa ga je potrebno naročiti, in sicer preko dopisnice: • v tiskani obliki lahko dopisnico dobite na sedežju podjetja: Teharska 49, Celje, ali na mestni blagajni Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje; • lahko jo naročite po telefonu na številki 03 425 64 00; • v elektronski obliki jo lahko izpolnite tudi na spletni strani www.simbio.si (zavihek Obrazci). Poklicali vas bodo najkasneje v roku treh tednov in se z vami dogovorili za dan odvoza odpadkov. Odvoz kosovnih odpadkov z dopisnico je možen od aprila do oktobra 2014.

15


NE SPREGLEJTE

16


NE SPREGLEJTE Društvo Vodna agencija, projekt energoGo Brezplačno tudi do finančnega svetovanja »Ne drži, da zdaj ni čas za naložbe,« je na nedavni novinarski konferenci ob predstavitvi projekta EnergoGO v Žalcu poudarila Andreja Turnšek, finančna svetovalka projekta EnergoGO. »Energijo mečemo skozi okno, na drugi strani pa so zneski na položnicah vse višji. Pri ureditvi bivalnega okolja moramo biti čim bolj racionalni,« je opozorila. Občani SSD bodo dobili brezplačen nasvet, kako potrebne naložbe plačati in katera stroškovna varianta je zanje najbolj ugodna. Skupaj s finančno svetovalko projekta bodo prevetrili svoje finančne zmožnosti, ta pa jim bo, če bo potrebno, pomagala celo do ugodnega posojila na banki. EnergoGo svetuje: REVOLUCIONARNI SISTEM IZSUŠEVANJA STAVB Večkrat nagrajani sistem ECOpulse, ki ga je razvilo URSA, podjetje za elektroniko, d. o. o., iz Žalca, uporablja revolucionarno tehnologijo pulzno resonančne elektroosmoze, ki je bazirana na dobro uveljavljenih znanstvenih teorijah. Naprava sama poišče resonančno frekvenco izsuševanega medija in s tem vpliva na kapilarno vlago tako, da ji obrne kapilarni tok. Zaradi tega voda v kapilarah spremeni smer in se začne pomikati nazaj v zemljo. Z napravo postanejo stavbe energetsko bolj učinkovite, saj prihranimo pri strošku ogrevanja in hlajenja do 65 % energije (v kubičnem metru betona je lahko do 450 l vode, z manjšo količino vode v stenah se toplotna izolativnost poveča). Sistem ponuja ekonomično in stalno rešitev odpravljanja kapilarne vlage, popolnoma brez kemikalij in strupenih materialov, ki nam že tako preveč zastrupljajo okolje. Sistem je uporaben praktično povsod, kjer se pojavlja problem kapilarne vlage. Uporaba je možna tako pri manjših enotah za domačo uporabo kot pri večjih in močnejših industrijskih sistemih. Ker sistem za delovanje porablja le nekaj vatov na 100 m ², ga je smiselno uporabiti tudi tam, kjer nimamo dostopa do električnega omrežja, saj ga lahko poganja že manjša sončna celica ali akumulator.

Zabojnik za nevarne odpadke bo na Vranskem v soboto, 17. 5. 2014 V gospodinjstvih poleg nenevarnih odpadkov nastajajo tudi nevarni, ki jih je treba vključiti v poseben sistem varnega ravnanja z odpadki. Z nevestnim ravnanjem z nevarnimi odpadki lahko ogrozimo podtalnico in druge vodne vire, zrak, prst, torej posredno tudi zdravje ljudi in živali. Ogromno vsakdanjih gospodinjskih produktov vsebuje strupene primesi. Kaj sodi med nevarne odpadke? • Akumulatorji, • baterije, • zdravila, • pesticidi, • kozmetični izdelki, • čistila, • topila, lepila, kisline, • barve, laki, premazi, smola,

• embalaža, onesnažena z nevarnimi snovmi, • termometri, • odpadna motorna in jedilna olja, • elektronska in električna oprema. Premični zabojnik s strokovno usposobljeno ekipo bo na parkirišču pri Slovanu postavljen v soboto, 17. 5. 2014, med 14. in 15. uro.

17


Od 1. aprila dalje tedenski odvoz bioloških odpadkov Simbio d. o. o. obvešča, da so s 1. aprilom prešli na poletni odvoz bioloških odpadkov, kar pomeni, da se bo odvoz izvajal vsak teden. Poletni odvoz bo predvidoma trajal do novembra 2014, ko bodo ponovno prešli na zimski oz. 14-dnevni odvoz bioloških odpadkov. Dan odvoza ostaja nespremenjen. Uporabnike tudi opominjajo, da naj biološke odpadke odlagajo v biološko razgradljivih vrečkah in ne plastičnih. S prehodom na poletni odvoz se bo cena za 120-litrske zabojnike - zeleni, rumeni in rjavi (bio), zvišala z 18,46 evrov/mesec na 24,71 evrov/mesec.

18

Obvestilo Centra za socialno delo Žalec Center za socialno delo Žalec obvešča, da bodo zaradi slabega izkoriščanja njihovih storitev še dodatno zmanjšali prisotnost v občini Vransko. V pisarno na Vranskem bodo odslej prihajali vsako šesto sredo med 8.30 in 10.30 uro. Od aprila do julija bodo tako prisotni: • 16. aprila 2014, • 28. maja 2014, • 9. julija 2014.

POSLOVILI SO SE

V aprilu se je na vranskem pokopališču od nas poslovila Mihaela Polanec (1933-2014)

PRIREDITVE v občini TABOR v MAJU 2014 sreda 1. maj, ob 9. uri PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO odhod izpred KZ Savinjska dolina (Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

sobota, 17. maj, ob 20. uri SLAVNOSTNI KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA DRUŠTVA TABOR OB 25-LETNICI DELOVANJA IN PREDSTAVITEV NOVE ZGOŠČENKE Dom krajanov Tabor (Pevsko društvo Tabor, 031 872 814)

nedelja, 25. maj, ob 8. uri KMEČKA TRŽNICA na parkirišču župnijske stavbe (Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)


NAPOVEDNIK DOGODKOV - MAJ 2014 DATUM

PRIREDITEV

1. 5.

TRADICIONALNO PRVOMAJSKO SREČANJE NA ČRETI delavska maša spominska slovesnost družabno srečanje

cerkev Matere božje spomenik padlim v NOB planinski dom

BRALNA URICA V NAŠEM DOMU

Zavod sv. Rafaela

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

10.30 12.00 13.00 6. 5. 10.30 6. 5.-27. 5.

Razstava Marjete Majnik »ŠE ENKRAT« - ponovna uporaba materialov v vsakdanjem življenju

KRAJ

ORGANIZATOR PD Vransko Občina Vransko Občina Nazarje Župnija Vransko

9. 5. 17.00

Nogomet U 15 VRANSKO : ND MOZIRJE

10.-11. 5. 10.00-18.00

RAZSTAVA VEZENIN VEZILJ SNEŽINKA VRANSKO

Kulturni dom Vransko

Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko, Vezilje Snežinka Vransko

11. 5. 10.00

Nogomet U 13 VRANSKO : ODRED KOZJE

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

12. 5. 10.00-14.00

Vezilje Snežinka Vransko se predstavijo na PARADI UČENJA

Tržnica Žalec

UPI Žalec

12. 5. 10.00-14.00

Martina Felicijan se predstavi na PARADI UČENJA

Tržnica Žalec

UPI Žalec

12. 5. 19.00

Zaključek bralne značke za odrasle SAVINJČANI BEREMO

Dom II. slov. tabora v Žalcu

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

16. 5. 11.00

OTVORITEV KANALIZACIJE V PREKOPI

pri Vrbanovi kapeli

Občina Vransko

16. 5. 18.00

SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VRANSKO

Kulturni dom Vransko

Občina Vransko

17. 5. 19.00

REVIJA DOMAČIH PEVSKIH ZBOROV

Kulturni dom Vransko

Kulturno društvo Vransko

20. 5. 18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko

22. 5. 18.00

ODPRTJE TIC-a in RAZSTAVE AKVARELOV TATJANE HREN

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko

24. 5. 10.00-13.00

VETER V LASEH »S ŠPORTOM DO ZABAVE Z DRUŽINO«

Igrišče pri ŠD Vransko, igrišče v Prekopi, igrišče na Ločici

ZKTŠ Vransko

24. 5. 10.00

Nogomet U 13 VRANSKO : TOP CAR POLZELA

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

24. 5. 18.00

Nogomet VRANSKO VZHOD : VRANSKO ZAHOD

Stadion Videm Vransko

NK Vransko

27. 5. 19.00

POGOVOR Z MARJETO MAJNIK

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko

29. 5. 19.30

LETNA SKUPŠČINA NK VRANSKO

Gasilski dom Vransko

NK Vransko

ZNIŽANJE CEN UPORABE ŠPORTNE DVORANE VRANSKO V POMLADNO-POLETNIH MESECIH

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko obvešča, da bo na osnovi Pravilnika o uporabi Športne dvorane Vransko (Uradni list RS, št. 45/07, Uradne objave Občine Vransko, št. 35/2013) cena uporabe Športne dvorane Vransko v mesecih maj, junij, julij in avgust nižja za 30 %.

19


Velika noÄ? na Vranskem

Informator 100 mail