__MAIN_TEXT__

Page 1

E revija, september 2016, www.slovenci.si

Primorska praznuje Intervju: Vida Matičič Malnaršič Glasba jo je popeljana v deželo tulipanov Leto dni po smrti Slavka Avsenika izšel obsežen popis Avsenikove glasbe Rio za Slovenijo druge najuspešnejše poletne olimpijske igre


IZ VSEBINE

AK TUALNO

AK TUALNO

K U LT U R A

Primorska praznuje

Intervju: Vida Matičič Malnaršič

Leto dni po smrti Slavka Avsenika izšel obsežen popis Avsenikove glasbe ... stran 10

... stran 4

... stran 6

SLOVENCI PO SVETU

SLOVENCI PO SVETU

Potepanje po Sloveniji

Slovenija se predstavi – tokrat spet v Haagu .. stran 14

.. stran 12

ŠPORT

Rio za Slovenijo druge najuspešnejše poletne olimpijske igr ... stran 16

RAZPIS

Razpis za bivanje in ustvarjanje v rezidenci v Ljubljani ... stran 18

Moja Slovenija www.slovenci.si

Izdajatelj: Domus, založba in trgovina, d.o.o., za založbo Brane Krajnik Uredništvo: Bregarjeva 37, 1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: +386 41 516 265 E-pošta: info@slovenci.si

Glavna in odgovorna urednica: Andreja Jernejčič Oblikovanje in prelom: Iztok Brodnjak Fotografija na naslovnici: Ubald Trnkoczy/STO E revija Moja Slovenija izhaja mesečno

Revija Moja Slovenija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu RS za kulturo pod zaporedno številko 1603. ISSN 2232-3473. Revijo financira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Moja Slovenija 3


AK TUALNO

Foto: Daniel Novakovič/STA

Primorska praznuje Postojna - V spomin na uveljavitev pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947 vsako leto praznujemo dan vrnitve Primorske k matični domovini, ki je od leta 2006 državni praznik, vendar ni dela prost dan.

Pred predsedniško palačo je bila 15. septembra postrojena častna straža garde Slovenske vojske, udeležence dneva odprtih vrat pa je tokrat ob odsotnosti predsednika republike Boruta Pahorja v njegovem imenu pozdravila Tanja Pečar. Praznik je spomin na uveljavitev pariške mirovne pogodbe 15. septembra 1947, ki je takratni Jugoslaviji prinesla velik del Primorske, Istro južno od Mirne, Reko, Zadar in otoke. S tem se je večina Primorcev, ki so pred tem več kot 20 let trpeli pod fašizmom in od septembra 1943 nacistično okupacijo, pridružila matičnemu narodu v okviru tedanje jugoslovanske federacije. Mirovna pogodba je sicer pod Italijo umestila Benečijo, Rezijo, Gorico in Kanalsko dolino. Tako je izven slovenskih meja, v Italiji ostalo še 140.000 Slovencev. Končna določitev meje med Jugoslavijo in Italijo je bila sprejeta po dolgotrajnih pogajanjih 10. novembra 1975 z Osimskimi sporazumi. 4 Moja Slovenija


CURRENT EVENTS

Foto: Daniel NovakoviÄ?/STA

Reunification of Primorsko with Slovenia celebrated Slovenia observed the reunification of the western region of Primorsko with Slovenia 69 years ago. Primorsko Reunification Day has been a national holiday since 2006, but it is not a bank holiday.

Slovenia regained the region under the Paris Peace Treaty, which took effect in the night from 15 to 16 September 1947. In line with the treaty, Italy returned to Yugoslavia the lands annexed after WWI, including around 4,000 sq. kilometres of what is now the western Slovenian region of Primorsko. The treaty reunited the people of Primorsko with the rest of Slovenians as part of Yugoslavia, but an estimated 140,000 Slovenians remained outside the borders of the present-day Slovenia. The final course of the border between Yugoslavia and Italy was determined after marathon negotiations on 10 November 1975 with the Treaty of Osimo.

Moja Slovenija 5


AK TUALNO

Intervju: Vida Matičič Malnaršič

Glasba jo je popeljana v deželo tulipanov Vida Matičič Malnaršič prihaja z Notranjske, natančneje z Rakeka, in trenutno živi na Nizozemskem, kamor se je preselila zaradi želje po študiju solopetja. Na Amsterdamskem konservatoriju za glasbo je najprej diplomirala in potem še magistrirala in sedaj dela kot freelancerka oziroma svobodna umetnica - koncertira, sodelujem v raznih projektih in pojem v enem najboljših opernih zborov na svetu - Opernem zboru Državne Nizozemske Operne hiše v Amsterdamu. Njena največja oboževalka je babi Jožefa, ki jo je letos poslušala v Ljubljanski operi, kjer je Vida nastopila pred domačo publiko. Želi si, da bi se nekega dne vrnila nazaj v domovino, to pa bo mogoče le, če bo imela dovolj možnosti za delo.

6 Moja Slovenija

Trenutno živiš na Nizozemskem, tja si odšla zaradi študija. Kaj te je prepričalo, da si ostala tam? Kako je bilo študirati na Nizozemskem, kakšni so tvoji spomini na študentska leta? Študirala sem solopetje na klasični smeri na Amsterdamskem Konservatoriju za glasbo. Po zaključenem dodiplomskem študiju sem se odločila nadaljevati in magistrirala z zelo zanimivo magistrsko nalogo - Singing in Slovenian Petje v slovenščini - s katero omogočim, da tudi tujci lahko pojejo v slovenščini. Študij je bil zagotovo zelo drugačen v primerjavi s Slovenijo, prvič zato, ker je potekal v angleščini in je okolje bilo izredno mednarodno, drugič pa tudi zato, ker moraš tu za študij plačevati šolnino. Del mojega dodiplomskega študija je radodarno podprlo slovensko Ministrstvo za kulturo, kasneje pa sem ob rednem študiju tudi delala, kar pa je tu redna praksa vseh študentov.

Kaj najbolj pogrešaš iz Slovenije? Kaj bi uvozila na Nizozemsko in kaj bi pustila za sabo? Najbolj pogrešam svoje domače ter slovensko naravo. Uvozila bi kar celo svojo družino, da bi lahko bili bližje in ne bi več manjkala na vseh rojstnih dnevih in zabavah. Tudi kak hrib bi prestavila sem, da bi lahko splezala nanj in imela razgled na čudovita cvetlična polja, peščene plaze in mline na veter - to so moje najljubše nizozemske stvari. Sedaj jih z višine vidim le ob pristajanju z letalom. Za sabo bi pustila vse strahove in vprašanja, če je to res prava odločitev. Če ne poskusiš, tudi nikoli ne ves.


CURRENT EVENTS

Si v stiku z drugimi Slovenci, ki živijo na Nizozemskem? Se kaj družite, združujete v kakšne klube, organizirate kakšne aktivnosti ali srečanja? Ali se raje družiš z domačini in ljudmi iz svojega delovnega okolja?

Življenje tu je bolj hitro in planirano. Veliko več je dogovarjanja za veliko časa vnaprej, kdaj se bos z nekom dobil, pa tudi če samo za iti na kavo. Kakšno je življenje na Nizozemskem v primerjavi z življenjem v Sloveniji, lahko potegneš kakšne vzporednice ali kakšne najbolj očitne razlike? Življenje tu je bolj hitro in planirano. Veliko več je dogovarjanja za veliko časa vnaprej, kdaj se bos z nekom dobil, pa tudi če samo za iti na kavo. V Sloveniji se mi to zdi vse bolj spontano - nekoga srečaš in gresta na kavo. Ljudje tukaj so zelo odprti, so pa v Sloveniji ljudje nekako bolj topli in domači. Tukaj človek veliko lažje uresniči sanje, če so te bolj nore, odštekane in nekonvencionalne. Očitna razlika pa je v tem, da tu na dvakratni površini Slovenije živi kar 17 milijonov ljudi, kar posledično pomeni manjše hiše, manj prostora, manj narave in pa veliko možnosti za “networking” (povezovanje in mreženje).

Na Nizozemskem se s Slovenci veliko družimo v okviru Združenja prijateljev Slovenije, ustanovljena je tudi FB skupina Slovenci na Nizozemskem in preko teh kanalov sem spoznala veliko Slovencev, ki tukaj živijo, študirajo, delajo, pa naj bo za kratek čas ali pa stalno. Stkali smo tudi zelo bližnja prijateljstva, ki mi res veliko pomenijo. Združenje vsako leto organizira dogodke ob Kulturnem prazniku, kuharsko delavnico in pa tradicionalni piknik na Dan Državnosti, kjer vedno kaj dobrega pojemo, popijemo, kakšno rečemo in pa tudi zapojemo.

Kako pogosto pa se vračaš v Slovenijo in kaj po navadi počneš tukaj? Imaš kakšen poseben kraj, kamor rada greš ali kaj posebnega počneš? V Slovenijo grem gotovo 3 - 4 krat na leto (prazniki - Božič, Velika noč, poletje,…). Temu sedaj raje rečem “obisk” kot pa “dopust”, saj navadno hodim od hiše do hiše (ter od mize do mize), da pozdravim vse, ki jih dolgo nisem videla. Zelo rada grem z očetom na pašnik, kjer obiščem svojo kobilo Birto. Čas preživljam predvsem z družino in prijatelji, zapeljemo se do morja, do Bleda ali pa na kakšno drugo manj znano točko in uživamo slovenske lepote.

Kaj bi svetovala mladim, ki si želijo življenja v tujini? Kaj je bilo tebi V tujini živiš s svojim možem, ki je tudi Slovenec. Kje sta se spoznala najtežje in ali bi šla še enkrat po isti poti? Mladim svetujem, naj se življenja v tujini ne bojijo. Seveda je in kako sta se odločila za življenje v tujini? Spoznala sva se nekako “moderno” na takratnem mIRC-u in se potem ko sem zaključevala študij v Sloveniji na prigovarjanja drugih odločila, da nadaljujem študij na Nizozemskem, oba istočasno preselila in začela najino novo avanturo. On si je tukaj kar hitro poiskal svojo prvo redno zaposlitev in je tukaj zelo zadovoljen.

težko, ker si stran od svojih najbližjih, prijateljev, od navad, hrane, vsega dobro poznanega. Ampak sčasoma tudi v tujini spoznaš prijatelje, se navadiš na drugačno hrano, kar pa je najpomembnejše - odpreš svoja obzorja, pogled na svet in postaneš samostojen človek. Domov se vedno lahko vrneš. In vse to je čar izseljenskega življenja. Moja Slovenija 7


AK TUALNO

Interview: Vida Matičič Malnaršič

Musical Career in the Land of Tulips Vida Matičič Malnaršič comes from Inner Carniola, namely from Rakek. She currently resides in the Netherlands where she moved to study solo singing. At the Conservatory of Music in Amsterdam, she first got a Bachelor’s degree, immediately followed by a Master’s degree. Now, she works as a freelance artist. She performs in concerts, cooperates on various projects and sings in one of the best opera choirs in the world – The Dutch National Opera Choir from Amsterdam. Her biggest fan is her grandmother Jožefa, who this year had a chance to hear Vida live at the Slovene National Theatre Opera and Ballet in Ljubljana, where Vida performed in front of the local audience. She wishes to someday return to back to her homeland but that will only be possible with sufficient job opportunities. 8 Moja Slovenija

You currently live in the Netherlands where you initially went to study. What convinced you to stay there? What was it like to study in the Netherlands and how do you remember your student years? I studied classical solo singing at the Conservatory of Music in Amsterdam. After completing the bachelor’s program, I enrolled in the master’s course. My master’s thesis entitled Singing in Slovenian is interesting because it enables foreigners to sing in the Slovenian language. Studying in Amsterdam was certainly very different from studying in Slovenia due to two factors: firstly, because it was conducted in the English language and because the environment was internationally oriented and, secondly, because in Amsterdam, you have to pay a tuition fee in order to enroll in university. My bachelor’s degree studies were partly and generously supported by the Slovenian Ministry for Culture. Later on, I worked alongside my studies, which is the regular practice of all students around here.

What do you miss most from Slovenia? Would you import anything to the Netherlands and what would you like to have left behind?

I miss my family and the Slovenian nature the most. I would love to bring my whole family here. That way we could be more close together and I wouldn’t miss out on all the birthday parties and family gatherings. I would also import a hill or two that I could use as a vista to have a broader view of all the beautiful flower fields, sand beaches, and windmills – these are my favorite Dutch things. I only see them from above when I’m landing with an airplane. What I wish I


CURRENT EVENTS

pursue further studies in the Netherlands. We both moved at the same time and started our new adventure. He soon found his first indefinite period employment and is very pleased with his life here.

Are you in contact with Slovenians living in the Netherlands? Do you socialize, form clubs or organize activities and gatherings? Do you prefer spending time with the locals or the people from your working environment?

Life here is faster and more planned. There is a lot more of planning in advance whenever you want to meet someone, even if it’s just for a coffee. could have left behind my fears and questions whether this was the right decision or not. Unless you try, however, you can never know.

What is the life like in the Netherlands compared to life in Slovenia? Can you draw any parallels or point out the most notable differences?

Life here is faster and more planned. There is a lot more of planning in advance whenever you want to meet someone, even if it’s just for a coffee. In Slovenia, I think, things are more spontaneous – you meet someone and you go for a cup of coffee. People here are very open, but I still find the people in Slovenia more warm and homely*. People can fulfill their dreams here if they are more on the crazy, funky, or unconventional side. The most obvious difference lies in the fact that in the Netherlands – a country twice the size of Slovenia – has 17 million inhabitants, which means the houses are smaller, there is less room, and less nature. However, this means there are many possibilities for networking.

You live abroad together with your husband who is also Slovenian. Where did you meet him and what led you to the decision for moving abroad? We met in a then “modern” fashion, on mIRC. As I was finishing my studies in Slovenia I was persuaded by others to

In the Netherlands, Slovenians meet within the frameworks of the Friends of Slovenia association. We also have a FB group called Slovenci na Nizozemskem. I met a lot of Slovenians who live, study, or work here through these channels. I also made some close friends who mean a great deal to me. The association organizes annual events to commemorate the Slovenian Cultural Day, cooking workshops, and the traditional National Day picnic where we chat and sing over a snack and a drink.

How often do you return to Slovenia and what do you normally do here? Do you have any favorite places or activities?

I visit Slovenia three to four times a year (for Christmas, Easter, the summer holidays…). I now call it a “visit” rather than “vacation”, because it usually involves a lot of going around from house to house (and dining table to dining table) to see everyone that I haven’t seen in a while. I love going to the meadow with my father to see my mare Birta. I spend time mostly with my family and friends. We go for a ride to the seaside, the Bled Lake or any other less frequented location to enjoy the natural wonders of Slovenia.

What is your advice for the young who wish to live abroad? What was the hardest part of your experience and would you go down that same road again?

I would advise the youth not to be afraid of life abroad. Of course, it is hard because you are away from your relatives, friends, customs, food, and everything else you know well. Eventually, however, you make friends abroad, get used to the different cuisine and – most importantly – broaden your horizons and become an independent person. You can always go back home and that’s the wonder of living abroad. Moja Slovenija 9


K U LT U R A

Leto dni po smrti Slavka Avsenika izšel obsežen popis Avsenikove glasbe Begunje na Gorenjskem, 8. septembra - Založba Avsenik je junija letos pod naslovom Zlati zvoki izdala obsežen katalog Avsenikove glasbe od leta 1953 do leta 2016. Avtor 400 strani dolgega popisa avtorskega opusa bratov Slavka in Vilka Avsenika je Aleksi Jercog.

Diskografski del dvojezične, slovensko - nemške knjige obsega albume in plošče, drugi del pa sestavlja katalog skladb. Sledita zgodovina in bibliografija. Kot so prepričani v založbi Avsenik, kjer so ureditev kataloga zaupali Jercogu kot dolgoletnemu prijatelju Avsenikove glasbe, knjiga predstavlja neprecenljiv vir podatkov za strokovnjake in vse ljubitelje Avsenikove glasbe. Pri urejanju knjige so sodelovali tudi družina Avsenik in zbiratelji njihove glasbe. Šlo je za obsežen projekt, saj je bilo potrebno določene plošče še pridobiti in jih na pravilen način popisati, so za STA pojasnili v Galeriji Avsenik - Hohner, kjer zaključujejo tudi prenovo Avsenikovega muzeja v Begunjah. Zamisel, da bi v knjižni obliki objavili katalog skladb, diskografije in bibliografije vseh stvaritev bratov Slavka in Vilka Avsenika, se je porodila pred tremi leti ob proslavljanju 60-letnice Avsenikove glasbe. Delo je terjalo veliko zbiranja, preverjanja in sistematizacije podatkov, je v uvodniku knjige, ki je izšla leto dni po smrti Slavka Avsenika, zapisala njegova vdova Brigita Avsenik. “Pobuda za objavo knjige so bila tudi številna vprašanja o ploščah, njihovi vsebini, zasedbi Avsenikovega ansambla in še o marsikateri drugi podrobnosti, ki smo jih vseskozi prejemali od ljubiteljev in naših obiskovalcev. Zato smo se potrudili, da bi ta publikacija zapolnila to vrzel in vsebovala čim bolj izpopolnjene in ažurne podatke o Avsenikovi glasbi od začetkov daljnega leta 1953 pa vse do danes,” je poudarila. “Delo bratov Avsenik ter njunega ansambla je tako navdihujoče, da številne glasbenike doma in po svetu še vedno spodbuja k poustvarjanju njune glasbe, iskanju nadaljevanja v okviru lastne ustvarjalnosti in razveseljevanju poslušalcev,” je zapisal Slavko Avsenik ml. Kot je poudaril, je zapuščina velika, knjiga pa zelo pomembna za številne odgovore na vprašanja, ki se bodo porajala poslušalcem, glasbenikom in raziskovalcem. Jercog je prepričan, da je Avsenikova glasba izjemno veliko bogastvo, katerega pomena se morda včasih ne zavedamo v pravi meri. “To bogastvo bo trajno, neminljivo, večno in bo preživelo še druge mode, trende in žanre, kot jih je sicer doslej. Avsenikove melodije so postale del našega vsakdana; so zvoki, ki nas, zdaj poskočno zdaj otožno, božajo že več kot šest desetletij in so, navsezadnje, del nas samih,” je poudaril avtor. 10 Moja Slovenija


C U LT U R E

Avsenik brothers’ musical oeuvre published in new book A year after the death of legendary accordion player and composer Slavko Avsenik (1929-2015), a book documenting the musical oeuvre of both founders of the legendary Slovenian oompah music group Avsenik Brothers Ensemble, Slavko Avsenik and his brother Vilko, has been launched.

Golden Sounds was written and edited by Aleksi Jercog, a long-time fan of their music, and published by the Avsenik Publishing House. Written in Slovenian and German, the ensemble’s 400-page biography consists of four parts, the first describing the two brothers’ albums and records, the second cataloguing their songs, followed by their history and bibliography. The Avsenik family and collectors of Avsenik music also took part in the editing of the book. “This was a large project, as certain records still needed to be found and catalogued correctly,” the Avsenik - Hohner Gallery told the STA. The idea for the project was conceived three years ago, during a celebration of the 60th anniversary of the Avseniks’ music. “The book’s publishing was also motivated by several questions about the records, their content, the ensemble and other details raised by fans and our visitors,” said Brigita Avsenik, Slavko Avsenik’s widow and director of the Avsenik - Hohner gallery. “We wanted the book to fill this gap and to contain refined and up-to-date information on the Avseniks’ music from 1953 until today,” she said. The author of the book Jercog believes that the Avseniks’ music is a treasure, the importance of which we sometimes do not understand completely. “It is a treasure that is long-lasting, undying and eternal and will outlive other fashions, trends, genres,” he said. The Avsenik Brothers Ensemble was established in 1953 by Slavko and Vilko Avsenik, who have produced nearly 1,000 songs in Slovenia and Germany. The ensemble has sold over 30 million records altogether and is an inspiration to many, as there are reportedly some 10,000 bands playing their style of music. Their most popular song is a polka entitled “Na Golici” or “Trompetenecho” in German and “Trumpet Echo” in English. This piece of music has been covered more than 600 times and is believed to be the most played instrumental song in the world. Slavko Avsenik died last July at the age of 85. Born in in Begunje na Gorenjskem, close to Lake Bled, he was an internationally acclaimed accordion player and composer, who left behind a rich legacy of oompah music. Source: STA Moja Slovenija 11


SLOVENCI PO SVETU

Potepanje po Sloveniji Člani Društva porabske mladine smo se odločili, da bomo v tem letu obiskali Slovenijo, našo matico, ki je poleti praznovala 25. obletnico samostojnosti. Na pot smo se podali 8. septembra in smo se najprej odpravili proti mestu Laško, kjer smo si ogledali pivovarno Laško. Po ogledu in strokovni razlagi o delovanju, smo bili tudi na degustaciji piva, ki ga proizvajajo tukaj. Sledil je še ogled muzeja Laško, v katerem smo spoznali zgodovino pivovarne in term. V popoldanskem času smo prispeli v Bled, bolj natančneje

do Podhoma, od koder smo se peš napotili proti Blejskemu Vintgarju. V lepem vremenu in od dobrem vzdušju smo uživali naravne lepote, ki jih ponuja soteska Vintgar. Ko smo se malce utrudili, saj tja in nazaj smo sprehodili približno sedem kilometrov, smo se sedli na avtobus in odpravili proti Blejskemu jezeru. Tukaj smo občudovali jezero ob sončnem zahodu, hkrati pa poskusili najbolj znano sladico Bleda, blejsko kremšnito. V petek zjutraj pa smo se napotili proti slovenski obali, Portorožu, kamor smo prispeli v popoldanskem času. Ker je bilo izredno lepo vreme, smo se takoj odločili za kopanje v morju in sončenje na plaži. Lepo vreme smo izkoristili tudi naslednji dan, saj smo se pred odhodom še enkrat podali na plažo. V soboto večer smo pa našo ekskurzijo zaključili z literarnim pridihom, saj smo se udeležili slovesne podelitve literarne nagrade Vilenica, ki je potekala v jami Vilenica in ki jo je letos lahko prevzela Dubravka Ugrešić. Hkrati smo si lahko ogledali to čudovito jamo. Udeleženci ekskurzije menimo, da smo si pridobili veliko novih izkušenj. Obenem pa smo spoznali kraje Slovenije ter smo intenzivno vadili slovenski jezik. V imenu mladih bi se rada zahvalila Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki moralno in finančno pomaga mladim v Porabju. Vir: Martina Zakocs

12 Moja Slovenija


SLOVENIANS AROUND THE GLOBE

Exploring Slovenia This year, the Association of the Porabje Youth members have decided to visit their homeland, Slovenia, which this summer celebrated the 25th anniversary of its independence. We started our trip on 8 September, first heading towards the town of Laško where we saw the Laško Brewery. After the guided tour accompanied by a professional explanation of how the brewery operates, we had our go at tasting the locally produced beverages. We also saw the Laško Museum where we learned about the history of both the brewery and the local thermal spa. In the afternoon, we arrived at Bled, namely to Podhom, from where we started our hike towards the Bled Gorge. The good weather and pleasant atmosphere enabled us to fully take in the natural beauty of the gorge. As we grew increasingly tired – the trail to the end of the gorge and back is approximately seven kilometers long – we took a bus towards the Bled Lake. There, we gazed upon the sunset lit lake while trying the most famous local dessert, the Bled cream cake or kremšnita (from German cremeschnitte), as referred to by the locals. On Friday morning, we headed toward the Slovenian littoral, namely Portorož. We arrived in the afternoon. Thanks to the favorable weather conditions, we were unanimous about swimming in the sea and tanning on the beach. We also took advantage of the beautiful weather the following day, visiting the beach once more before departing. On Saturday evening, our trip concluded on a cultural note. We attended the Vilenica Prize award ceremony, held at the Vilenica Cave, which we also had a chance to see. This year, the literary prize was presented to Dubravka Ugrešić. Those of us who took the trip think that we not only gained new experience but also had a chance to get to know some new Slovenian places and practice the Slovenian language. On behalf of the Porabje youth, I wish to thank the Government’s Office for Slovenians Abroad for their moral and financial support. Source: Martina Zakocs

Moja Slovenija 13


SLOVENCI PO SVETU

Slovenija se predstavi – tokrat spet v Haagu V par urah okoli sveta? V soboto, preteklega 3. septembra, so obiskovalci 4. Embassy festivala v nizozemskem Haagu lahko v enem popoldnevu začutili utrip dežel iz vsega sveta. Veliko se jih ustavilo pri slovenskemu paviljonu, kamor so jih vabile poskočnice ansambla 'Nizozemska'. Letos so spet lahko pokusili slovensko vino, ki ga je mogoče najti na vedno več prodajnih mestih v Beneluxu. Lanskemu čebelarstvu je letos sledila predstavitev kleklanja in so spretne roke mimoidoče navdušile pri ustvarjanju čipkastih umetnin.

Največ vprašanj pa bilo vendarle o možnostih obiska Slovenije. Pri tem je pripravljalni ekipi veleposlaništva pod vodstvom veleposlanika Kirna spet priskočili na pomoc člani tukajšnjega Združenja prijateljev Slovenije. Kupe z brošurami slovenskih znamenitosti je bilo treba kar naprej dopolnjevati. Komu je bilo še treba pokazati Slovenijo na zemljevidu, iz leta v leto pa narašča število tistih, ki našo domovino že poznajo in nam postavljajo vedno bolj podrobna vprašanja. Poleg uspešne predstavitve Slovenije je sedaj že tradicionalen Embassy festival lepa priložnost za tukajšnje rojake, da pomagajo pri informiranju, ali pa se vsaj srečajo ob domačih 14 Moja Slovenija

dobrotah: da poklepetajo o svojih izkušnjah in da navežejo stike med seboj in s slovensko skupnostjo. Radi se nam pridružijo tudi ‘naši’ Nizozemci. Tako so glasbeniki ‘Nizozemske’ vsi po vrsti Nizozemci, ki so po obisku Slovenije poleg njenih naravnih lepot in prijaznosti odkrili tudi našo narodno-zabavno glasbo. Na slovenskih prireditvah po Benelux-u so v preteklih letih sicer ze večkrat nastopili, toliko poslušalcev kot tokrat v Haagu, pa še ne! Vir: Metka Dijkstra-Murko


SLOVENIANS AROUND THE GLOBE

Slovenia in The Hague On Saturday, 3 September 2016, the visitors of the fourth Embassy Festival held in The Hague had a chance to experience different cultures from all over the world, all over the course of one afternoon. Many visitors were drawn to the Slovenian Pavilion by the frisky performance of the Nizozemska ensemble. This year, they could once again try out Slovenian wine, which can also be found at quite a few other locations across Benelux. Last year, the focus of the Slovenian presentation was on beekeeping, while it was all about lacemaking this year. Passers-by could witness the art of lacemaking in person.

The majority of questions asked were about the possibilities of visiting Slovenia. The Embassy’s organizing team led by Ambassador Kirn was once again assisted by the members of the local Friends of Slovenia association. The piles of brochures had to be updated with additional information constantly and some visitors wanted to be shown where Slovenia is on the map. Each year, however, the number of people who already know our homeland rises and, consequently, the questions we are asked are increasingly detailed. Aside from enabling us to present Slovenia, which we do quite successfully, the already traditional Embassy Festival is also a great opportunity for the local compatriots, who

can help with informing or gather for either a chat about their experiences or to make new contacts among the members of the Slovenian community – all of this with Slovenian refreshments. Also always keen to visit us are “our own” Netherlanders. The musicians of Nizozemska are all Dutch; however, after they paid a visit to Slovenia, they immediately fell in love not just with our natural wonders and the kindness of our people, but also with our folk music. They’ve performed at many Slovenian events across Benelux but have never had an audience as big as the one in The Hague! Source: Metka Dijkstra-Murko Moja Slovenija 15


ŠPORT

Rio za Slovenijo druge najuspešnejše poletne olimpijske igre Ljubljana, 21. avgusta - Slovenija kot samostojna država je do Rio de Janeira na poletnih olimpijskih igrah povprečno osvojila 3,16 medalje. Zahvaljujoč zlatu Tine Trstenjak, srebru Vasilija Žbogarja in Petra Kauzerja ter bronu Ane Velenšek je zdaj pri povprečju 3,28. Rio bo šel v slovenske anale kot druge najuspešnejše poletne igre oziroma tretje skupaj z zimskimi. Slovenski šport je v vzponu. V Barceloni, Atlanti in Sydneyju je Slovenija po dvakrat stopila na stopničke za zmagovalce, v Atenah štirikrat, v Pekingu kar petkrat in v Londonu znova štirikrat. Razlika med Riom in Atenami je v zlatu, med Riom in Londonom pa v srebru. Grčija nam ni prinesla prvega mesta (0-1-3), v Londonu pa smo imeli eno zlato medaljo, eno srebrno in dve bronasti. Najuspešnejše olimpijske igre za Slovenijo so bile v Sočiju 2014: 2 - 2 - 4. V Riu je padla jubilejna dvajseta medalja za samostojno državo in okrogla deseta srebrna slovenskih športnikov na poletnih olimpijskih igrah. Po letu 1991 je Slovenija osvojila skupno 38 olimpijskih medalj; triindvajset na poletnih igrah in petnajst na zimskih. Slovenski športniki, torej tudi tisti, ki so nastopali za Avstroogrsko, Kraljevino Jugoslavijo ali bivšo skupno državo, so v 104 letih od prve medalje Rudolfa Cvetka v sabljanju iz Stockholma 66-krat stopili na stopničke za zmagovalce. Med njimi je tudi dvanajst medalj iz ekipnih športov, kjer samostojna Slovenijatudi po Riu 2016 ostaja brez odličja. Med posamezniki bo serijski zmagovalec iz prejšnjega stoletja Leon Štukelj za najboljše slovenske športnike še dolgo nedosegljiv - ima šest olimpijskih medalj, od tega tri zlate, najuspešnejši slovenski olimpioniki v zadnjih petindvajsetih letih pa so v Riu de Janeiru dobili družbo. 40-letni Izolan Vasilij Žbogar se je s tremi medaljami pridružil Miru Cerarju, Luki Špiku in Rajmondu Debevcu. Pred njimi sta vključno z zimskimi športniki le Tina Maze z dvema zlatima in dvema srebrnima medaljama in Iztok Čop, ki je bil po enkrat zlat in srebrn ter dvakrat bronast. Z dvema medaljama v Riu je judo postal najtrofejnejši in najbolj žlahtenslovenski šport. Kot edini se ponaša z dvema zlatima medaljama ter tremi bronastimi. Pet jih ima tudi veslanje, ki pa je bil le enkrat zlat, enkrat srebrn in trikrat bronast. Štiri odličja ima atletika (1-2-1), po tri pa strelstvo in jadranje. Razpon slovenskih olimpionikov ni širok, saj je samostojna Slovenija medalje osvojila le v sedmih športih. 16 Moja Slovenija

OLYMPICS: Slovenian athletes return from Rio with four medals Rio de Janeiro - The Slovenian 60-strong team is returning from Rio de Janeiro with four medals and a number of memorable moments. Team head Iztok Čop and Slovenian Olympic Committee boss Bogdan Gabrovec are very happy with the achievements, yet their views on the organisation of the Games differ. The country has four new legends - golden judoka Tina Trstenjak, silver sailor Vasilij Žbogar and kayak slalomist Peter Kauzer, and bronze judoka Anamari Velenšek, all of whom made history in Rio. While having forecast six medals for Slovenia before travelling to Brazil, Gabrovec is more than happy with the four, the


same number Slovenia won in London in 2012. Generally speaking, the performance of Slovenian athletes was “extremely good” and bodes well for the next Summer Games in Tokyo, he has told the daily Dnevnik. Given his career in judo, Gabrovec, a black belt holder, is particularly happy with the achievements of Slovenian judokas. Besides both medals, he points to the 5th place of Adrian Gomboc, the second best result for Slovenian men judokas in the 63-year history of this sport in Slovenia. He, however, regrets that the man’s handball team failed to make it, having got stuck in the quarter finals after a stellar performance in the group stage. “As far as medals go, I’m not surprised,” Čop, the legendary Slovenian rower who has won four Olympic medals in the 1992-2012 period, has meanwhile told the STA. “But I’m very happy that many medal hopefuls have proved their good form and achieved their goals,” says Čop, for whom this was the first time since the 1992 Barcelona Olympics that he did not compete. Noting that Slovenian athletes secured also several placements just behind the podium results, Čop says the achievements in Rio are even greater given a change of generation after the London Olympics. For almost 60% of all Slovenian athletes in Rio, these were the first Olympics. “The team is relatively young,” the rower stresses.

SPORTS

As for the organisation of the Olympics, Čop says his team indeed had some problems, especially with flats and transport between venues, yet nothing that could not be resolved relatively quickly. Gabrovec begs to differ. He says the Rio Games were much worse organised than for instance those in Athens, Beijing or London. “The Games in Rio were by far the worst.” Judging by his own experience, Čop, for whom these were the sixth Games, says they were organised very well. “Of course, Brazilians are different from us or the English, who complained the most. They are all about heart and the Games had much more soul than for instance Atlanta, Sydney or London.” Noting that some have double standards when assessing Olympic Games, Čop says that in London, everything was orderly, but there was no soul, and Atlanta was a catastrophe for athletes organisation-wise. “Given the political and economic crisis in Brazil, I’d like to commend the organisation of the Games and the dedication of the organisers.” Among those who have hoped for more is certainly the men’s handball team, for whom Gabrovec predicted a medal, and flatwater kayaker Špela Ponomarenko Janić, who placed 4th, both testifying that sports is a combination of success and defeat. Source: STA Moja Slovenija 17


RAZPIS

Foto: Dunja Wedam/arhiv Turizem Ljubljana

Razpis za bivanje in ustvarjanje v rezidenci v Ljubljani Fundacija Rudi Šeligo skladno s svojim programom objavlja razpis za sofinanciranje bivanja v stanovanjski rezidenci v Ljubljani.

Rezidenca se nahaja v središču Ljubljane, v znamenitem objektu “Kozolec”, katerega je zasnoval arhitekt Edo Mihevc in predstavlja enega pomembnejših objektov arhitekture 20. stoletja v Sloveniji in katerega pravi vzrok gradnje ostaja še vedno neznan. Namensko uporabo rezidence za razpisani program fundacije omogoča njen ustanovitelj, arhitekt Aleš Šeligo. Bivanje v rezidenci je namenjeno izseljenim Slovencem ali tudi že njihovim potomcem, ki so bili primorani zapustiti domovino iz ekonomskih, političnih ali drugih razlogov in imajo za seboj kvalitetno ljubiteljsko ali profesionalno umetniško kariero.

Termini bivanja so možni med 1.10 – 31.3. , v trajanju najmanj dva tedna. V rezidenci lahko istočasno biva do 6 oseb, stroške bivanja pa sofinancira Fundacija Rudi Šeligo. Izbrani kandidati ali skupine morajo v času bivanja v rezidenci razviti določen umetniški projekt, ki bo s svojo vsebino izražal slovensko kulturo in umetnost, kot eno od temeljnih vezi do matične države. Dodatne informacije in prijave so možne na spletnem naslovu fundacije info@rudiseligo.si, prijave so možne do zapolnitve terminov. 18 Moja Slovenija


CALL

A Call for Life-and-Work Accommodation in Ljubljana In accordance with their program, the Rudi Šeligo Foundation is publishing a call for the co-financing of accommodation in a residence situated in Ljubljana.

The residence is located in the center of Ljubljana, in the famous Kozolec building which was designed by architect Edo Mihevc and represents one of the most important 20th century architectural objects in Slovenia. The main reason behind its construction remains unknown to this date. The intended use of the residence was enabled by its founder, architect Aleš Šeligo.

The residence accommodation is intended for Slovenian emigrants and their descendants who have been forced to leave their homeland due to economic, political or other reasons and who have led a quality art career, be it amateur or professional.

The accommodation is possible between 1 October 2016 and 31 March 2017 and lasts for a minimum of two weeks. Six people can be accommodated at the same time and the costs of living are co-financed by the Rudi Šeligo Foundation. While living in the residence, the selected candidates or groups must develop a certain artistic project that will – with its content – somehow present the Slovenian culture and art as one of their basic links to the homeland. Additional information about the call and the submission of applications at the foundation’s e-mail address: info@rudiseligo.si. Applications will be possible until all the dates are taken.

Moja Slovenija 19


DOBRODOÅ LI DOMA 2016

Profile for Moja slovenija

E revija Moja Slovenija Septmeber 2016  

E revija Moja Slovenija Septmeber 2016  

Advertisement