__MAIN_TEXT__

Page 1

E revija, november 2016, www.slovenci.si

Aktualno: Minister Gorazd Ĺ˝mavc v Argentini Intervju: Adrijana iz Argentine Kultura: Slovensko opoldne v Amsterdamski operi BodoÄ?i kuharji pripravljali slovenske specialitete in sladice


IZ VSEBINE

K U LT U R A

AK TUALNO

SLOVENCI PO SVETU

Minister Gorazd Žmavc obiskal argentinske Slovence ... stran 4

Intervju: Adrijana Mandl

K U LT U R A

SLOVENCI PO SVETU

SLOVENCI PO SVETU

Literarni večer Marka Kravosa ob izidu njegovih pesmi v srbščini ... stran 14

Bodoči kuharji pripravljali slovenske specialitete in sladice .. stran 14

Otvoritev razstave fotografij “Moji novi sosedje” ... stran 12

.. stran 8

Slovensko opoldne v Amsterdamski operi ... stran 12

RAZPIS

Javni razpisi Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2017 ... stran 16

Moja Slovenija www.slovenci.si

Izdajatelj: Domus, založba in trgovina, d.o.o., za založbo Brane Krajnik Uredništvo: Bregarjeva 37, 1000 Ljubljana, Slovenija Telefon: +386 41 516 265 E-pošta: info@slovenci.si

Glavna in odgovorna urednica: Andreja Jernejčič Oblikovanje in prelom: Iztok Brodnjak Fotografija na naslovnici: Domen Groegl/STO E revija Moja Slovenija izhaja mesečno

Revija Moja Slovenija je vpisana v razvid medijev pri Ministrstvu RS za kulturo pod zaporedno številko 1603. ISSN 2232-3473. Revijo financira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Moja Slovenija 3


AK TUALNO V sredo, 19. oktobra, se je minister Žmavc takoj po prihodu v Buenos Aires srečal s Hermanom Zupanom, največjim slovenskim podjetnikom v Argentini in nekdanjim dolgoletnim častnim generalnim konzulom RS, ki je visokega gosta sprejel v svoji tovarni Interpack. Minister se je o možnostih izboljšanega delovanja pogovarjal z lektorico slovenskega jezika v argentinski prestolnici Tjašo Lorbek – lektorat trenutno obiskuje okoli sto slušateljev, v veliki večini potomcev slovenskih priseljencev iz obdobja med obema svetovnima vojnama, pa tudi nekatere učiteljice slovenščine v slovenskih sobotnih šolah. Seznanil se je tudi z najbolj perečo problematiko, ki pesti Triglav, velik Slovenski dom, ki ga je pred leti iz treh manjših z lastnimi sredstvi zgradila skupnost slovenskih predvojnih izseljencev, večinoma Primorcev. Klub se namreč srečuje s pomanjkanjem oziroma staranjem članstva in posledično z oteženim vzdrževanjem.

Minister Gorazd Žmavc s predsednikom Pahorjem pri argentinskem predsedniku

Minister Gorazd Žmavc, Kristina Radej, predsednik Zveze Slovencev v Braziliji Martin Črnugelj in veleposlanik Brian Bergant

Minister Gorazd Žmavc obiskal argentinske Slovence Upon his arrival at Buenos Aires on 19 October 2016, Gorazd Žmavc, the Minister for Slovenians Abroad, had three meetings. Herman Zupan, the most prominent Slovenian businessman in Argentina and former Honorary Consul General in Argentina for the Republic of Slovenia, held a reception for the minister in his Interpack factory.

4 Moja Slovenija

20. in 21. oktobra je minister Žmavc spremljal predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja med njegovim uradnim obiskom pri argentinskem predsedniku Mauriciu Macriju, obiskal pa je tudi enega največjih Slovenskih domov v Argentini, Naš dom v San Justu, četrti Buenos Airesa, katerega članice in člani so ministru predstavili svojo izjemno razgibano in bogato dejavnost. V domu deluje cela vrsta sekcij in skupin, od najboljšega slovenskega pevskega zbora v Argentini do folklorne in gledališke skupine, sobotne slovenske šole itd. Minister Žmavc je ob tej priložnosti društvu ob 60-letnici ustanovitve izročil priznanje urada.

V soboto, 22. oktobra, sta predsednik Pahor in minister Žmavc v celoti namenila slovenski skupnosti. Dan se je pričel z obiskom Slovenske hiše, v kateri je sedež krovne organizacije povojne izseljenske skupnosti Zedinjena Slovenija. Goste iz Slovenije je pozdravil predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar. Spregovorila je tudi Alenka Prijatelj, predsednica Zveze slovenskih mater in žena, ki ji je minister Žmavc podelil priznanje urada ob 50-letnici delovanja. Največje pozornosti je bil seveda deležen nagovor predsednika Pahorja, ki je bil nad nastopom približno stoglavega otroškega pevskega zbora vidno ganjen. Vodstvo je predsedniku razkazalo prostore kompleksa, v katerem domujejo arhiv, uredništvo tednika Svobodna Slovenija, učilnice za slovensko šolo, dvorana za prireditve in cerkev. Po obisku v Slovenskem prekmurskem društvu Bernal so predsednik, minister in veleposlanica v slovenski oddaji Okence v Slovenijo v živo nagovorili rojake. Oddaja je med najbolj poslušanimi v Buenos Airesu in je tako dosegla veliko večino slovenske skupnosti. Predsednik se je v družbi ministra in veleposlanice Jadranke Šturm Kocjan na skupnem srečanju sestal s predstavniki praktično vseh slovenskih društev v


CURRENT EVENTS

Karapačajski oder med izvajanjem komedije La Nona

Argentini, tudi tistih iz Bariloch, Mendoze, Chaca, Entre Riosa, Cordobe in drugih krajev. Rojaki so spregovorili o delu svojih ustanov, predsednik in tudi minister pa sta med drugim vse pozvala k sodelovanju in delu za prihodnost.

Minister Žmavc je ob tej priložnosti podelil priznanje urada slovenski radijski oddaji Parana, ki letos praznuje deseto obletnico. Medtem ko je predsednik Pahor zvečer obiskal koncert slo-venske umetnice Bernarde Fink, si je minister Žmavc ogledal gledališko predstavo »Karapačajskega odra« in tej gledališki družini vročil priznanje Urada ob 50-letnici delovanja.

za prizadevno ohranjanje slovenske identitete in dejavnih stikov z domovino.

Minister Žmavc je gostovanje v Braziliji zaključil z obiskom Gorenjevega predstavništva ter s srečanjem z Deboro Barenboim Šalej, predstavnico brazilskega ministrstva za zunanje zadeve za največjo zvezno državo Sao Paulo, in njenim soprogom.

Minister tudi med brazilske podjetnike slovenskega rodu

V nedeljo, 23. oktobra, ko je predsednik Pahor obiskal še Slovenski dom Triglav in Slovensko pristavo, je minister Žmavc že odpotoval v največje brazilsko mesto Sao Paulo. Tam se je v prostorih slovenskega gospodarskega predstavništva srečal z Združenjem Slovencev v Braziliji ter s člani pred nedavnim ustanovljenega Slovensko-brazilskega poslovnega kluba. Poleg gostiteljice, gospodarske predstavnice RS Kristine Radej, sta zbrane nagovorila veleposlanik RS v Braziliji Alain Brian Bergant in minister Gorazd Žmavc, ki se je majhni, a trdoživi in podjetni slovenski skupnosti s predsednikom Martinom Črnugljem na čelu zahvalil

Predsednik Pahor, minister Žmavc in veleposlanica Šturm - Kocjan v družbi vodstva Slovenskega prekmurskega društva Bernal.

Moja Slovenija 5


AK TUALNO

Predsednik Borut Pahor izroča simbolno darilo predsedniku Zedinjene Slovenije Juretu Komarju.

Minister Gorazd Žmavc in Argentina Upon his arrival at Buenos Aires on 19 October 2016, Gorazd Žmavc, the Minister for Slovenians Abroad, had three meetings. Herman Zupan, the most prominent Slovenian businessman in Argentina and former Honorary Consul General in Argentina for the Republic of Slovenia, held a reception for the minister in his Interpack factory.

6 Moja Slovenija

The minister discussed the possibility of improvements with Tjaša Lorbek, a Slovenian language lecturer in Buenos Aires, the Argentine capital – currently, there are approximately one hundred people enrolled in the Slovenian language course, mostly descendants of Slovenian immigrants who came to Argentina between the two world wars, and also some Slovenian language teachers who teach in Slovenian Saturday schools. The most current topic, however, is the Triglav Slovenian Club which was established through a merging of three smaller clubs and funded by the community of Slovenian pre-war immigrants who mostly came from the Slovenian Littoral. As the members are aging, the club is facing a membership deficit and is consequently increasingly difficult to maintain.


CURRENT EVENTS

Minister Gorazd Žmavc Accompanies President Pahor on Visit to Argentine Slovenians On Friday and Thursday, 20 and 21 October 2016, Gorazd Žmavc, the Minister for Slovenians Abroad accompanied Borut Pahor, the President of the Republic of Slovenia, on his official meeting with Mauricio Macri, the Argentine President. To wrap up the second evening of his stay, the Minister paid a visit to Naš dom in San Just, Buenos Aires, which is one of the biggest Slovenian organizations in Argentina. The members of Naš dom presented to the Minister the diverse and rich specter of activities they indulge in – from the best Slovenian choir in Argentina to various folklore and theater groups, and even Saturday Slovenian language classes. To commemorate the 60th anniversary of their establishment, the Minister presented the organization with the Acknowledgement by the Government’s Office for Slovenians abroad. On Saturday, 22 October 2016, Pahor and Žmavc dedicated their entire day to the Slovenian community. They started their day by making their appearance at Slovenian Home (Slovenski dom), the headquarters of the Association of Slovene Organizations in Argentina – the umbrella organization for all Slovenian postwar emigrant communities. The management gave the president a tour of the premises housing an archive, the editorial board of the Svobodna Slovenia Weekly, Slovenian language classrooms, event hall, and a church. What followed was a visit to the Slovenian Prekmurje Association in Bernal and the President’s, Minister’s, and Ambassador’s live radio appearance on the Slovenian channel

Okence v Slovenijo (Window into Slovenia). The channel is among the most popular in Buenos Aires and therefore reaches a great majority of the Slovenian population. On this day, the President – in the company of the Minister and Ambassador Jadranka Šturm Kocjan – met with the representatives of practically all Slovenian associations in Argentina, including those from Bariloch, Mendoza, Chaco, Entre Rios, Cordoba, and elsewhere. They spoke about the activities of their establishments and were encouraged by both the President and the Minister on future cooperation. On this occasion, the Minister presented the Acknowledgement by the Government’s Office for Slovenians Abroad to the Parana radio channel, marking the 10th anniversary of their broadcast. In the evening, while Pahor attended a concert given by Slovenian artist Bernarda Fink, the Minister saw a performance by the Karapačajski oder theater group and presented them with the Acknowledgement by the Government’s Office for Slovenians Abroad for 50 years of theatric expression. On Sunday, 23 October 2016, while the President was still visiting Slovenski dom Triglav and Slovenska pristava, the Minister already departed to Sao Paolo, Brazil’s largest city. On the premises of the Slovenian Economic Representative Office, he met the Slovenian Association of Brazil and the members of the recently-established Slovenian-Brazilian Business Club. Minister Žmavc concluded his stay in Brazil by visiting the representative office of the Gorenje company and meeting Débora Barenboim Šalej, the Representative of the Brazilian Ministry for Foreign Affairs for the State of Sao Paolo, and her husband.

Stoglavi otroški zbor je navdušil predsednika, ministra in zbrane. Moja Slovenija 7


SLOVENCI PO SVETU

Intervju: Adrijana Mandl

Adrijana iz Venezuele: Stik z domačo kulturo mi veliko pomeni Adrijana Mandl živi v Južni Ameriki, natančneje v Venezueli, neraziskani državi, ki premore veliko naravnih lepot. Tja se je odpravila iz radovednosti in dežela jo je očarala, kasneje pa tudi začarala. Da pa je tam ostala, je kriva ljubezen. Danes ima Adrijana eko agencijo, kjer z veseljem sprejema popotnike s celega sveta.

V očeh povprečnega zemljana je Južna Amerika nevarna za potovanje, kaj šele za življenje. Kakšno pa je vaše mnenje? Ste se kdaj res počutili ogroženo?

Res je Južna Amerika je vedno veljala za nevarno. A sama pravim, da je vedno potrebno gledati objektivno, imeti popotniški občutek smisla, vedeti oz. se zavedati kam potuješ in kako se tam obnašati, spoštovati kulturo države v kateri si ter ne izstopati. So države oz. predeli v državah, ki so nevarni in tem se je potrebno izmikati. V primeru Venezuele so to velika mesta oz. predeli v velikih mestih, ki so vedno bili nevarni. Teh predelov se izogibam, prav tako vedno preverjam, kakšne so situacije na naših poteh

Prepotovali ste ogromno sveta. Katera država je na vas naredila največji vtis in zakaj?

Vsaka država je po mojem mnenju posebna, vsaka ima del magije, odvisno kaj človeka zanima in kaj te privlači. Name je naredila največji vtis Japonska. Japonska me je očarala s svojo preprostostjo, manj je več, z estetiko, rituali čaja in se več... Del Japonske živi z mano, ne glede na to kje sem. Potem Nepal sploh predel Dharamsale in Indija, je bila zame zelo, zelo posebna. In seveda Venezuela in nasploh Južna Amerika. Vendar sta Venezuela in Kolumbija, če lahko tako rečem moji državi. Del mene in del mojega drugega doma.

Kaj najbolj pogrešate iz Slovenije?

8 Moja Slovenija

Najbolj pogrešam tiste drobne, posebne trenutke z mojimi dragimi. Družino, trenutke z mamo in prijatelji, tiste


SLOVENIANS AROUND THE GLOBE

minutke kave in pogovor v živo s prijateljico, osebni stik to zelo pogrešam, še posebno sedaj v zadnjih mesecih, ko imamo velike probleme z elektriko in internetom in ne morem biti na vezi kot bi želela. To je neprecenljivo. Poleg stikov pa pogrešam štiri letne čase, pomlad in rože, zeleno barvitost nase lepe Slovenije.

s poslom, ker so v tem času spremenili zakonodajo. Ti novi zakoni zadnjih nekaj let so zelo rigidni. A mislim, da se bo to spremenilo. V času ko sem sama prišla je bilo sicer tudi težko, moji začetki niso bili lahki, a z leti sem si uredila vse pogoje za normalno poslovanje.

Poskušam se vračati vsaj enkrat na leto, če je le možno na pomlad. In vedno mi primanjkuje časa, ker takrat opravim vse obveznosti in delo z gosti in popotniki, poskušam se videti z vsemi prijatelji in največ preživeti z družino. Imam več ljubih kotičkov doma pri družini, v vinogradu, prav tako v Ljubljani so moji cajni kotički in kotički s prijateljico... in tja se vračam vedno.

pristna, divja in za ljudi in popotnike, ki jih taki predeli zanimajo in privlačijo je ta dežela enkratna, lahko rečem da magična. Narava je čudovita, v to naravo sem se zaljubila in je del mene in del razlogov zakaj sem ostala tu. Tu se srečaš z različnimi ekosistemi, različno kulturo bivanja, po navadi popotnike in turiste zanima tudi ta del ta divjost južnoameriškega temperamenta oz. bolj karibske kulture, ki je vesela, igriva, kričeča, glasna.

Ukvarjam se s turizmom, tu imam manjšo eko popotniško agencijo in potujemo na taksen način ali pa organiziram izlete in potovanja za popotnike, ki želijo potovati sami a z mojo organizacijo in promocijo. Drugi malo manj avanturistični ljudje pa pridejo samo na dopust k meni v moj popotniški hotelček. Trenutno se Venezuela sooča z različnimi težavami, političnimi preprekami in je življenje tu prava avantura, da se uredi vse kar se potrebuje. Trenutno je za tujce zelo težko (zadnji dve leti), skoraj nemogoče začeti

Svetujem, da dobro premislijo, kaj želijo v življenju in kam želijo, da raziščejo potencial in možnosti države, ki jih zanima ter seveda, da sledijo svojim ciljem. Da ostanejo zvesti sebi, da vzdržujejo vrednote, sledijo svojim občutkom in da imajo odprte oči, pozitivnost, vztrajnost, veliko vztrajnosti.. Da ne pričakujejo lahkih poti, sploh na začetku, ker tujina je vse prej kot to, a mislim, da si vsak lahko ustvari svoj kotiček, če ima močno zeljo, čisto in jasno vizijo.

Zakaj bi po vašem mnenju nekdo prišel na obisk v Venezuelo, kaj si Kako pogosto se vračate v Slovenijo in kaj takrat najraje počnete? lahko tam ogledamo? Imate kak najljubši kotiček, kamor zahajate? Z vidika turizma oz. eko turizma je Venezuela se vedno zelo

S čim se v Venezueli ukvarjate, kaj je vaša služba? Kaj bi rekli, kakšni so trenutni pogoji za tujca v Venezueli, ki bi rad pričel s svojim Kaj svetujete mladim, ki razmišljajo o odhodu v tujino ali si želijo poslom? izkusiti življenje v tujini?

Moja Slovenija 9


SLOVENCI PO SVETU

Interview: Adrijana Mandl

Adrijana from Venezuela: Contact with Home Culture Is Immensely Important to Me Adrijana Mandl lives in South America, namely Venezuela – an unexplored country that boasts many a natural wonder. She went there out of curiosity and the land fascinated and later inspired ber. However, the real reason why she remained there was love. Today, Adrijana owns an eco-friendly traveling agency which welcomes travelers from all over the world.

In the eyes of an average inhabitant of Earth, it is dangerous to travel to Venezuela, let alone live there. What is your opinion on the matter? Have you ever felt unsafe? It is true that South America has always been considered dangerous. But I think that it is always worth to be a bit more objective, have a traveler’s sense, to know or be aware of where you are traveling and how to behave there, to respect the local culture, and not stand out. There are certain countries or parts of countries that are dangerous and those need to be avoided. In the case of Venezuela, these are the big cities or parts of big cities – they have always been known to be dangerous. I avoid those places at all costs and always check in advance what the situation would be like on the way.

You have seen a lot of the world. Which country impressed you the most and why?

Each country is special in its own right and has an element of magic to it. The answer to that question depends on what the person answering is most interested in and attracted to. I was the most impressed by Japan. I was fascinated by its simplicity and the less-is-more feeling to it, the Japanese esthetics, tea rituals, etc. I will always carry a part of Japan with me, regardless of where I am. Then there are Nepal, 10 Moja Slovenija

namely Dharma Sala, and India. The latter was very special to me. And I cannot forget to mention Venezuela and South America in general. However, Venezuela and Columbia are – if I may say so – my countries. They are both a part of me and my second home.

What do you miss the most from Slovenia?

I miss those little special moments with the people who are closest to me. I miss my family, the times with my mom and friends, talking to my friend over coffee. I guess I could say I miss personal contact, especially for the last few months – I’ve been experiencing some difficulties with electricity and internet and cannot be online as much as I would want to. And that is priceless. Aside from the contact with people, I also miss the four seasons of the year, the spring, and flowers. I miss the colorful nature that characterizes Slovenia.

How often do you return to Slovenia and what are some of the things you like to do during your visits? Do you have a favorite spot? I try to return at least once a year, if possible during the spring. And I’m always on a tight schedule due to all the things I have to do and people I have to visit. I try to see all my friends and spend the majority of my visit with my family. I have some favorite spots, for example at home with my


SLOVENIANS AROUND THE GLOBE

family, in the vineyard, and also – of course – somewhere in Ljubljana enjoying a cup of tea with my friend. I always go there.

What do you do for a living in Venezuela? What are the conditions like in Venezuela for foreigners who wish to start their own business?

I work in tourism. I own a small eco-friendly traveling agency and I travel or organize trips and vacations for travelers who wish to either travel alone or with my agency. Others who are a bit less adventurous can visit me and my little travelers’ hotel. Currently, Venezuela is facing certain issues and political problems and, consequently, living here is a true adventure if you want to do everything that needs to be done. For the last two years, the situation has not been favorable for foreigners and it is nearly impossible to start a business due to the many changes that have been made to the law. These new laws are very rigid but I think that they are going to change. In the time I came here, it was also hard to start a business, but throughout the years things worked out and enabled me to do business normally.

What are some of the things people who visit Venezuela have to see? From the point of view of eco-tourism, Venezuela has always been genuine, wild, and attractive for people who are interested in such destinations. I can only say that it is magical. The nature here is marvelous and I fell in love with it the moment I came here. It is one of the reasons I stayed here. There are many different ecosystems to see and cultures of living to experience. Tourists are frequently also interested in the wild South American temperament – the more Caribbean culture which is playful, screaming, and loud.

What ���������������������������������������������������������������� advice would you give to the young who are considering moving and living abroad?

I would advise them to think thoroughly about what it is they want in their lives and where they want to go. They need to explore the potential and possibilities in the country they are interested. And, of course, they need to follow their goal, remain true to themselves, preserve their values, follow their gut, and always have an open eye, be positive, and persevere. They must not expect their path to be easy – especially in the beginning – because going abroad is anything but easy. However, I think anyone can find a place for them in the world if they really want it and have a clear vision of it. Moja Slovenija 11


K U LT U R A

Slovensko opoldne v Amsterdamski operi Stopera se imenuje silovita zgradba v središču Amsterdama, v kateri domujeta mestna hiša in glasbeno gledališče, v katerem se vsako sezono odvijajo vrhunske operne in baletne predstave. V njih redno nastopajo tudi slovenski umetniki - kot pred časom sopranistka Vida Matičič in tenor Ambrož Bajec-Lapajne v odmevni Pikovi dami. V torek, 18. oktobra, sta omenjena pevca amsterdamskemu občinstvu na opoldanskem koncertu predstavila pesmi in dvospeve slovenskih skladataljev Ipavca, Lajovica, Škerjanca, Merkuja, Čopija in Jenka. Za poslušalce so bili v programu na voljo angelški prevodi posameznih napevov. Ob klavirski spremljavi Nathalie Doucet jim je najprej Ambrož Bajec-Lapajne doživeto posredoval melanholično slovensko vzdušje. Sledila je vrsta primorskih narečnih napevov iz domačih krajev Vide Matičič. Nastop sta mlada umetnika ubrano sklenila z dueti, med njimi s pomenljivim Na tujih tleh. Številno občinstvo, ki je ob tej priložnosti do zadnjega kotička napolnilo impozantni foyer opere, je nastopajoče nagradilo z gromkim aplavzom. Posebej toplo so Vido in Ambroža pozdravili navzoči rojaki, med njimi predstavnika slovenskega veleposlaništva na Nizozemskem. Vir: Metka Dijkstra-Murko

Otvoritev razstave fotografij “Moji novi sosedje” Oktobra 2016 je na USZS potekala otvoritev razstave fotografij »Moji novi sosedje« avtorjev Bojana Breclja in Eve Marn. Z projektom v toku naslavljata identiteto Kraškega prostora, ki jo v podobah in besedah izražajo na novo priseljeni in od rojstva tam naseljeni ljudje skupnosti “Sončni Log” v Hudem logu na Kraškem robu, v neposredni bližini meje z Italijo. Razstavo si lahko ogledate vsak delovni dan med 9. in 15. uro na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana. Več o projektu na povezavi (klik).

12 Moja Slovenija


C U LT U R E

High-Noon Performance by Slovenian Singers in Amsterdam Opera House Stopera is the name of the majestic building located in the center of Amsteram. It is home to the City Hall and the Music Theatre where each season the best opera and ballet performances take place. Quite often, Slovenian artists also take the stage – recently, the soprano singer Vida Matičič and tenor singer Ambrož Bajec-Lapajne wowed the audience with their performance of the Queen of Spades. On Tuesday, 18 October 2016, the two singers performed in front of the Amsterdam audience in a high-noon concert, singing the works of Slovenian composers Ipavec, Lajovic, Škerjanec, Merkuj, Čopi, and Jenko. The audience were provided an English translation of each individual piece. Accompanied by Nathalie Doucet on the piano, Ambrož BajecLapajne was the first to conjure a vividly melancholic Slovenian atmosphere. What followed was a series of dialectal songs from the Slovenian Littoral, where Vida Matičič comes from. The young artists finished their performance with a series of duet songs – among them also Na tujih tleh (On Foreign Soil), bearing a special meaning. The massive audience – which filled every last corner of the opera house’s impressive foyer - graced the performers with a big round of applause. Especially happy to see Matičič and Bajec-Lapajne, were their compatriots from Slovenia, among them also two representatives from the Slovenian Embassy in the Netherlands. Source: Metka Dijkstra-Murko

Opening of “My New Neighbors” Exhibition On 25 October 2016, the Government’s Office for Slovenians Abroad housed the opening of an exhibition entitled My New Neighbors by Bojan Brecelj and Eva Marn. Their project addresses the identity of the Karst region, expressed by newcomers and people who have lived in the Sončni Log community in Hudi log – a village on the Karst Edge near the Slovenian-Italian border – their entire lives. Visitors are welcome to see the exhibition each working day between 9 AM and 3 PM at the Government’s Office for Slovenians Abroad at Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana. Additional information about the project is available here (click).

Moja Slovenija 13


SLOVENCI PO SVETU

Literarni večer Marka Kravosa ob izidu njegovih pesmi v srbščini V četrtek, 3. novembra, je v Narodni in univerzitetni knjižnici Republike Srbske v Banjaluki potekala predstavitev pesniške zbirke Marka Kravosa So na jezik. Knjigo je izdala Kuća poezije, pri organizaciji literarnega večera je sodelovalo Društvo Slovencev Triglav. Slovenski pesnik, pisatelj, esejist in prevajalec Marko Kravos živi v zamejstvu, v Trstu. Je dobitnik številnih literarnih nagrad, letos je prejel Zlatnik poezije za prispevek k slovenski kulturi in literaturi ter za vzpostavljanje mostov med kulturami. Za izid njegovih lirskih in epskih pesmi v srbščini je zaslužen Zdravko Kecman, ki vodi založniško hišo Kuća poezije. Kravosova knjiga je izšla v zbirki Sv. Hieronim, odlikuje jo lepa grafična podoba. Pesmi so prevedli Milan Đorđević, Nela Marković Bebler, Josip Osti in Zdravko Kecman. Spremni besedi sta napisala Marija Pirjevec in Juan OctavioPrenz, na literarnem večeru pa je o knjigi spregovoril Miljko Šindić. Poudaril je raznovrstnost Kravosove poezije, posebej se je ustavil ob zadnjem ciklu Pesmi desetnice (v prevodu Pesme beskućnice). Bogastvo Kravosove poezije smo doživeli ob predstavitvi knjige So na jezik. Učenci dopolnilnega pouka slovenščine so pri pouku spoznali Kravosovo življenje in delo, tako so na literarnem večeru lahko zbrano sledili pesmim v slovenščini in srbščini. Srbske prevode je brala Ana Marjanović, ki je lepo povezovala vse tri odlične govorce: Marka Kravosa, Miljka Šindića in Zdravka Kecmana Vir: Barbara Hanu

Bodoči kuharji pripravljali slovenske specialitete in sladice

V Pančevu je v soboto 15. oktobra potekal kulinarični dogodek „Naše slovenske specialitete“. Organizatorji so bili Združenje Slovencev „Logarska Dolina“ skupaj s Srednjo ekonomsko šolo „Paja Marganović“ iz Pančeva. Dogodka so se udeležili učenci in profesorji srednjih šol iz Ptuja, Zrenjanina, Vršca in Pančeva, skupno kar 30 kuharjev, slaščičarjev in natakarjev. Dogodek so otvorili župan Pančeva Saša Pavlov, predsednik Nacionalnega sveta slovenske nacionalne manjšine v Srbiji Saša Verbič in Josip Veber, glavni organizator dogodka. Dogodka so se udeležili tudi člani slovenskih združenja iz Beograda, Zrenjanina, Vršca, Gudurice, Bele Crkve in Kovina, kot tudi predstavniki javnega in kulturnega življenja mesta Pančeva. Na meniju, ki so ga pripravljali učenci, so bili: gorenjska juha, piščančji paprikaš s testeninami na štajerski način, mešana solata na dolenjski način in potica, pripravljena na tradicionalni slovenski način.Tudi letos so pri organizaciji kulinaričnega dogodka pomagali Tatjana Vaupotič-Zemljič, ravnateljica Osnovne šole „Ljudski vrt“ 14 Moja Slovenija

iz Ptuja, Ptujčan Janko Bedrač, prijatelji pančevskega združenja Slovencev in podjetje „Perutnina Ptuj“ .Dogodka so se udeležili tudi dijaki in profesorji Osnovne šole „Ljudski vrt“ in „Mladika“ iz Ptuja, ki so bili na obisku pri bratskih šolah „Đura Jakšić“ in „Miroslav Mika Antić“, kjer so jih sprejeli dijaki in profesorji, ki so lani obiskali Ptuj.

Future Cooks Preparin

On Saturday, 15 October 2016, a culinar event was co-organized by the Associatio of Economy in Pančevo. The event was Vrčec, and Pančevo, 30 cooks, confection Mayor of Pavčevo; Saša Verbič, the Pres Veber, the main organizer of the event. A grade, Zrenjanin, Vršec, Gudarica, Bela C


SLOVENIANS AROUND THE GLOBE

Literary Evening Marks Publishing of Marko Kravos’s Potery in Serbian Language On Thursday, 3 November 2016, the National and University Library of the Republic of Srpska in Banjaluka hosted the presentation of Marko Kravos’s collection of poetry entitled Salt on Tongue. The book was published by Kuća poezije and the the literary evening co-organized by the Slovenian Association Triglav. Marko Kravos, a Slovenian poet, writer, essayist, and translator, is a member of the Slovenian minority in Trieste, Italy. He has received numerous literary awards – this year, for his contribution to the Slovenian culture and literature and overcoming the gap between different cultures, he received the Gold Coin of Poetry (Zlatnik poezije). The man behind the publication of his poetry is Zdravko Kecman, the head of the Kuča poezije publishing house. Kravos’s book was published in the St Jerome (Sv. Hieronim) book collection and is distinguished by a beautiful design. The poems were translated by Milan Đorđević, Nela Marković Bebler, Josip Osti, and Zdravko Kecman and the preface written by Marija Pirjevec and Juan Octavio Prenz. At the event, a speech was given by Miljko Šindić who spoke about the book and highlighted the diversity of Kravos’s poetry, paying special attention to his last poetic cycle Tenth Daughter’s Poems (Pesmi desetnice). At the presentation of Kravos’s book Salt on Tongue (Sol na jezik), the audience had a chance to experience his rich poetic expression. Supplementary Slovenian language students had already gotten to know the author’s life and work in class, therefore, they could easily maintain focus on the poems in both the Slovenian and Serbian language. The Serbian translations were read by Ana Marjanović who also moderated the three outstanding speakers – Marko Kravos, Miljko Šindić, and Zdravko Kecman. Source: Barbara Hanu

ng Slovene Specialties and Desserts

ry event entitled Our Slovenian Specialties took place in Pančevo, Serbia. The on of Slovenians Logarska Dolina and the Paja Marganović Secondary School s attended by secondary school students and teachers from Ptuj, Zrenjanin, ners, and waiters. The introductory speeches were given by Saša Pavlov, the sident of the National Council of the Slovenian Minority in Serbia; and Josip Also attending the event, were members of the Slovenian associations in BelCrkva, and Kovin, aswell as public and cultural representatives from Pančevo.

The menu, which was drawn up by the students, included: Upper Carniolan soup, Styrian chicken paprikash with pasta, Lower Carniolan mixed salad, and the traditional Slovenian potica. Helping organize the event, were Tatjana Vaupotič-Zemljič, the headmistress of the Ljudski vrt Elementary School in Ptuj; Janko Bedrač from Ptuj; friends of the Slovenian Association in Pančevo; and the Perutnina Ptuj company. The event was also attended by the pupils and teachers of the Ljudski vrt and Mladika elementary schools who also visited their peers at the Đura Jakšić and Miroslav Mika Antić elementary schools. There, they were welcomed by the pupils and teachers who visited them last year in Ptuj. Moja Slovenija 15


RAZPIS

Javni razpisi Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2017 Na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06, 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06, 32/16), je Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dne 4. novembra 2016 objavil: - Javni razpis za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in - Javni razpis za razpisno področje B v letu 2017: finančna podpora Slovencem po svetu. Dokumentacija obeh javnih razpisov (obrazec za prijavo vloge, navodila za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje, vzorec pogodbe ter obrazec za poročilo) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www. uszs.gov.si.

Dokumentacijo javnih razpisov zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, (vsak dan med 9. in 14. uro) in na vseh diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v času uradnih ur.

1. Javni razpis za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2017 znaša 6.100.000 EUR. Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu. Skrajni rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016.

Prosilci vloge posredujejo na spodaj navedena sprejemna mesta. Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), Neuer Platz/Novi trg 10, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija. Prosilci s sedežem na avstrijskem Štajerskem svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija. 16 Moja Slovenija

Prosilci iz Republike Hrvaške svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Hrvaška. Prosilci iz Republike Italije svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Sveta slovenskih organizacij (SSO), Ul./Via del Coroneo 19, 34133 Trst /Trieste, Italija. Prosilci iz Republike Madžarske svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Zveze Slovencev na Madžarskem, Gárdonyi u. 1, 9970 Monošter/ Szentgotthárd, Madžarska. Prosilci iz Republike Slovenije svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija. Krovne organizacije iz zamejstva (Zveza slovenskih organizacij na Koroškem, Narodni svet koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk, Svet slovenskih organizacij, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Zveza Slovencev na Madžarskem) svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija 2. Javni razpis za razpisno področje B v letu 2017: finančna podpora Slovencem po svetu.

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu v letu 2017 znaša 700.000 EUR. Na javni razpis za področje B se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci po svetu. Skrajni rok za oddajo vlog je 5. 12. 2016.

Vloge prosilci pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Erjavčeva 15, Ljubljana, Slovenija.


CALL

Public Calls for Tenders by the Government's Office for Slovenians Abroad in 2017 On the basis of the Act Regulating Relations between the Republic of Slovenia and Slovenians Abroad (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 43/06, 76/10) and the Act Regulating Implementation of Financial Support for Preservation and Development of Slovenian Identity Abroad (Official Gazette of the Republic of Slovenia, no. 139/06, 32/16), the Government's Office for Slovenians Abroad has on 4 November 2016 published: - Public call for tenders – Area A in 2017: Financial support to an autonomous Slovenian national minority in one of the neighboring countries; - Public call for tenders – Area B in 2017: Financial support for Slovenians across the globe. The documentation for both public calls (the application form, instructions for application, conditions and criteria for the allocation of funds, instructions for filling out the application form, a sample contract, and the report form) is available on the Government’s Office for Slovenians Abroad website at http://www.uszs.gov.si.

Those interested can also obtain the call documentation at the Government’s Office for Slovenians Abroad at Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana (each day from 9 AM to 2 PM) and at any of the Diplomatic and Consular Missions of the Republic of Slovenia during their office hours. 1. Public Call for Tenders – Area A in 2017: Financial support to an autonomous Slovenian national minority in one of the neighboring countries

The approximate amount of funds intended for the co-financing of programs and projects by autonomous national minorities in the bordering countries in 2017 amounts to 6.100,000 EUR. Any natural or legal person from abroad, individual, institution, association, organization, or business entity working in the field of integration of and cooperation with the members of the Slovenian minorities can apply. The due date for the submission of applications is 28 November 2016.

The applicants can submit their applications to one of the locations listed below. Applicants from the Austrian Carinthia may send their applications via mail or submit them in person at the headquarters of the Association of Carinthian Slovenians (SKS), Neuer Platz, A-9020 Klagenfurt, Austria. Applicants from the Austria Styria may send their applications via mail or submit them in person to the Government’s Office for Slovenians Abroad, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenia. Applicants from the Republic of Croatia may send their ap-

plications via mail or submit them in person at the headquarters of the Union of Slovenian Associations in Croatia, Masarykova 13/I, 10000 Zagreb, Croatia. Applicants from the Republic of Hungary may send their applications via mail or submit them in person at the headquarters of the Association of Slovenians in Hungary, Gárdonyi u. 1, 9970 Szentgotthárd, Hungary. Applicants from the Republic of Slovenia may send their applications via mail or submit them in person to the Government’s Office for Slovenians Abroad, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenia. Umbrella organizations from the neighboring countries (Union of Slovenian Organizations in Carinthia, National Council of Carinthian Slovenians, Association of Carinthian Slovenians, Council of Slovenian Organizations, Slovenian Cultural and Economic Association, Union of Slovenian Associations in Croatia, Association of Slovenians in Hungary) may send their applications via mail or submit them personally to the Government’s Office for Slovenians Abroad, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenia. 2. Public Call for Tenders – Area B in 2017: Financial support for Slovenians abroad. The approximate amount of funds intended for the co-financing of programs and projects by Slovenians abroad in 2017 amounts to 700,000 EUR. Any natural or legal person from abroad, individual, institution, association, organization, or business entity working in the field of integration of and cooperation with Slovenians living across the globe can apply.

The due date for the submission of applications is 5 December 2016. Applications can be sent via mail or submitted in person to the Government’s Office for Slovenians Abroad, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenia. Moja Slovenija 17


DOBRODOÅ LI DOMA 2016

Profile for Moja slovenija

E-revija Moja Slovenija November 2016  

E-revija Moja Slovenija November 2016  

Advertisement