Page 1

MEGASTIL d.o.o.je za 15 godina od svog nastanka izrastao u jedno od vodeãih preduzeãa BiH u domenu svoga rada. Težnja kvalitetnom i profesionalnom radu i odnosu prema poslovnim klijentima dala je evidentne rezultate.

SAVREMENO | FUNKCIONALNO | POUZDANO

Danas je MEGASTIL kompanija sa oko šezdeset zaposlenih, vlastitom proizvodnom halom i skladišnim prostorom površine preko 2500m2 što nam daje moguãnost da kvalitetno odgovorimo svim zahtjevima tržišta.

KATALOG PROIZVODA

AL I PVC ROLETNE ROLO I SEKCIONA VRATA

2011

REŠETKASTA VRATA HARMONIKA VRATA FIKSNI I ROLO KOMARNICI SOLOMATIC ŽALUZINE VENECIJANERI ROLO ZAVJESE ZEBRA ZAVJESE RIMSKE ZAVJESE TRAKASTE ZAVJESE PLISE ZAVJESE PANELNE ZAVJESE TENDE SUNCOBRANI KAMIONSKE CERADE


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

Opremljeni i obuèeni za organizovanje kompleksnih proizvodnih procesa koji omoguãavaju kreiranje proizvoda za dom i industriju, proizvoda visokog kvaliteta, savremeno dizajniranih, tehnièki pouzdanih i po konkurentnim cijenama, Megastil je kompanija koja može da ispuni najraznovrsnije i najkompleksnije zahtjeve klijenata u oblasti funkcionalnosti, sigurnosti, izdržljivosti.


4

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

BQR TENDE

BQR TENDE služe za zaštitu

italijanske frme PARA i austrijske frme

od prejake svjetlosti ili sunca. Idealno su

SATTLER, u preko 50 boja i dezena.

rješenje za Vaše balkone, terase i ljetne

Glavne karakteristike platna su visoka

2

bašte do površine 35m . Tendu nosi

otpornost na sve atmosferske uslove i

plastifcirani èelièni profl 40 x 40mm, dok

pogodnost za reklamna oslikavanja i ispise.

su svi ostali dijelovi tende od plastifciranih

Otvaranje i zatvaranje tende je jednostavno i

aluminijumskih profla. Tende su idealno

može se vršiti na dva naèina, ruèno pomoãu

rješenje za zaštitu vaših poslovnih prostora,

reduktora i pomoãu elektromotora.

ljetnih bašta ugostiteljskih objekata,

Tende sa elektromotorom imaju moguãnost

terasa ili balkona. Na sve tende iz naše

ugradnje daljinske komande.

ponude ugraðuju se visoko kvalitetna

Izrada i montaža tendi se vrši po traženim

platna renomiranih svjetskih proizvoðaèa,

dimenzijama.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

5


6

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

GCI TENDE

CGI TENDE služe za

aluminijumskih profla. Takoðe, nudimo

natkrivanje veãih bašta i terasa ispred

i moguãnost boènog zatvaranja PVC

ugostiteljskih objekata. Mogu natkriti

prozirnim platnom što u potpunosti štiti

2

prostor i do 80m . Montažno-demontažnog

prekriveni prostor od atmosferskih uticaja.

su tipa tako da se po potrebi ili završetku

Tende se izraðuju i u varijanti sa

radne sezone mogu lako demontirati i

elektromotorom što daje moguãnost bržeg

kasnije ponovo montirati.

i jednostavnijeg dizanja i spuštanja platna.

Konstrukcija tende je od nerðajuãih

Izraðuje se i montiraju po traženim mjerama.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

7


8

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

BGN / BA TENDE

BGN I BA TENDE su tende vertikalnog tipa sa moguãnošãu manjih izbaèaja. Idealno su rješenje za zaštitu od sunca, za Vaše balkone, veãe staklene površine i za sve vrste prozora. Konstruktivno rješenje sa reduktorom daje vam moguãnost brzog i jednostavnog otvaranja i zatvaranja tende.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

CAPOTTINE TENDE

CAPOTTINE TENDE istièu ulaz u vaš poslovni prostor ili dom, a istovremeno služe kao zaštita

od sunca i prejake svjetlosti.

9


10

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

VENECIJANERI

VENECIJANER roletne

funkcionalno. Zastori se podižu i

predstavljaju izuzetno kvalitetnu zaštitu

spuštaju za bilo koje visine, otvaraju

od sunèeve svjetlosti i neželjenih pogleda,

i zatvaraju pod bilo kojim uglom tako da

a svojim vizuelnim izgledom doprinose

možete regulisati željenu kolièinu svjetlosti

estetskim kvalitetima Vašeg stana ili

u prostoriji. Izrada i montaža se vrši po

poslovnog prostora.

traženim dimenzijama.

Lamele venecijanera su od aluminijumske

Od nedavno su u našoj ponudi ISSO

trake širine 16 mm i 25 mm, u

venecijaneri, koji se idealno uklapaju u Vašu

velikoj paleti boja. Venecijaneri od 16 mm

stolariju. Vrlo su jednostavni za rukovanje.

i 25 mm se ugraðuju sa unutrašnje strane. Rukovanje je veoma jednostavno i


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

11


12

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

TRAKASTE ZAVJESE

TRAKASTE zavjese su

potrebi se vrlo lako mijenjaju. Zahvaljujuãi

proizvod koji pored svoje namjene da štite

moguãnosti pokretanja lijevo - desno kao i

od svjetlosti i èuvaju vašu privatnost od

oko svoje ose, vrlo lako regulišete kolièinu

neželjenih pogleda, efektno djeluju u

svjetlosti u svojim prostorijama. Ugraðuju

prostorijama svih vrsta i namjena

se jednostavno i brzo na sve vrste materijala

(kancelarije, restorani, dnevne i spavaãe

(beton, drvo, rigips, željezo) što je još jedna

sobe). Izraðuju se od poliestera u preko

prednost ovog proizvoda.

50 boja i dezena. Trake su širine 89 mm

Izrada i montaža se vrši po traženim

i 127 mm, lake su za održavanje, a po

dimenzijama.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

13


14

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

HARMONIKA VRATA

HARMONIKA vrata su

obje strane.

proizvod namjenjen specifènim rješenjima

U vrata se može ugraditi i brava sa kljuèem.

ulaza ili pregraðivanja prostorija. U

Izraðena su od visoko kvalitetnih PVC

potpunosti mogu da zamijene klasièna

materijala u više boja i dezena. Novina kod

sobna vrata, a pravo su rješenje kada

harmonika vrata je aluminijumski prag koji

želimo da privremeno odvojimo jedan dio

se svojim dizajnom lako ugraðuje i uklapa na

prostorije tako da od veãe napravimo dvije

sve vrste podova.

manje prostorije. Viseãe su izvedbe, lagano

Izraðuju se i montiraju po traženim

pomièna i dekorativna. Imaju moguãnost

dimenzijama.

otvaranja na jednu stranu ili od sredine na


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

15


16

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

ROLETNE

PVC i aluminijumske roletne su

Izraðuju se u više boja, po vašem izboru.

nedjeljivi dio Vašeg stana ili kuãe u

Postoji moguãnost ugradnje elektromotora

savremenom graðevinarstvu. Ugraðuju se na

pri èemu roletnom rukujete pomoãu

prozore sa ili bez vanjske kutije. Posebno su

daljinske komande ili taster prekidaèa.

karakteristiène aluminijumske roletne koje

Sve ove karakteristike aluminijumsku

su ispunjene nezapaljivim poliuretanskim

roletnu èine dugotrajnom zaštitom,

ispunama za termièku i zvuènu izolaciju.

praktièno za sva vremena. Izraðuju se i

Ovakav tip roletni i do 50% štiti ljeti od

montiraju po traženim dimenzijama.

vruãina, a zimi od gubljenja toplote, te se

Novo u ponudi je i roletna sa polukružnom

mogu koristiti u svim vremenskim uslovima.

kutijom. Kombinuje se sa komarnikom.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

17


18

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

ROLO ZAVJESE

ROLO ZAVJESA opet je u

SCREEN ROLO zavjesa

našim domovima i poslovnim prostorima

je novi trend u svijetu. Idealna je za vaše

samo sa novim i kvalitetnijim estetskim i

poslovne prostore. U ponudi je platno u

konstruktivnim rješenjima. Izraðuju se od

nekoliko boja. Takoðe, u ponudi je i nekoliko

visoko kvalitetnog italijanskog platna u više

vrsta mehanizama za dizanje i spuštanje rolo

boja i dezena.

zavjese ove vrste.

Teg koji služi za zatezanje platna, koji je izraðen od plastifciranog aluminijuma i lanèiã koji služi za dizanje i spuštanje roletne daju posebnu eleganciju novoj rolo zavjesi. Izrada i montaža je brza, jednostavna i vrši se po traženim dimenzijama.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

19

PLISE ZAVJESE

PLISE ZAVJESE su takoðe jedan od proizvoda u našem spektru. Atraktivno i moderno rješenje predstavlja idealan spoj estetskog i funkcionalnog koje ãe i u domovima onih najprobirljivijih naãi svoje mjesto. Izraðuju se od visoko kvalitenog uvoznog platna u više boja i dezena. Otporne su, postojane i lake za održavanje. Širina plise-a je 25 mm. Proizvodimo ih za standardne i krovne prozore kao i za prozore nepravilnih oblika. Izrada i montaža se vrši po traženim dimenzijama.


20

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

PANELNE I RIMSKE ZAVJESE

PANELNE i RIMSKE

zavjese su

interesantno rješenje za vaš poslovni ili stambeni objekat. Više vrsta platna i dezena daju posebnu energiju u unutrašnjosti objekta, djeluju veoma moderno i posljednjih godina predstavljaju trend u unutrašnjoj dekoraciji životnog prostora.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

ZEBRA ZAVJESE

ZEBRA

zavjese su verzija rolo zavjesa koje

imaju jednu prednost u odnosu na klasiène rolo zavjese. Sistem „duplog platna“ je taj inovativni sklop koji omoguæava kontrolisanje kolièine svjetlosti koja prodire u prostoriju. Pokreæu se putem lanca koji reguliše položaj platna i ujedno kolièinu svjetlosti, tako da je korištenje jednostavno. Izrada i montaža se vrši po traženim dimenzijama.

21


22

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

KOMARNICI

KOMARNICI ili rolo mreže

spuštanje mreže pri èemu se ona namotava

protiv insekata, onemoguãavaju ulazak

na oprugu. Komarnik se ugraðuje u

komaraca i drugih insekata u vaš stan ili

dvije varijante: zasebno ili u sklopu sa

poslovni prostor kada su prozori i vrata

roletnom. Vodilice i kutija komarnika su od

otvoreni. Mreža je izraðena od nezapaljivog

plastifciranog aluminijuma u braon i bijeloj

poliester materijala.

boji. Izrada i montaža se vrši po traženim

Veoma su otporne na sve vremenske uslove

dimenzijama.

i lake za održavanje. Ivice mreže su zaštiãene

U ponudi su i FIKSNI KOMARNICI. Okvir

posebnim èetkicama koje onemoguãavaju

komarnika je izraðen od lakih aluminijumskih

njeno ošteãenje. Poseban mehanizam

profla. Izraðuju se u dvije boje, bijeloj i braon

omoguãava ravnomjerno dizanje i

i veoma su jednostavni za montažu.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

SOLOMATIC ŽALUZINA

SOLOMATIC

žaluzina predstavlja

Svi dijelovi su od kvalitetnih materijala koji su otporni na atmosferske uticaje tako da im je vijek

savremeni oblik zaštite od sunca koji se montira sa

trajanja dosta dug. Ono ðto je posebno kod ovog tipa

spoljašnje strane stolarije. Prednosti ovakvog

þaluzine je ðto se lamele mogu zaokretati u

sistema su: jednostavno rukovanje koje može biti

dijapazonu od 0-180 stepeni tako da se mogu postaviti

rucno i na elektricni pogon i izuzetna elegantnost

u poloþaj da ðtite od sunca, a da ne zatvaraju vidno

proizvoda koja može da se uklopi u skoro sve

polje. U ponudi imamo dvije vrste lamela, “C80” i

eksterijere, a naroèito u moderne gdje

“Z75” a osnovna razlika je u njihovom obliku profila.

dominiraju staklo i aluminijum. Pogodan je naroèito za pokrivanje velikih povrðina.

80 mm

75 mm

23


24

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

ROLO VRATA

ROLO VRATA su idealno

se u kutiju 30 x 30 cm, a preko 270 cm u kutiju

rješenje za ulaz u vašu garažu, poslovni

35 x 35 cm. Izraðujemo ih u tri boje: braon,

prostor ili proizvodnu halu.

bijeloj i sivoj. Osnovna varijanta ugradnje je

Predstavljaju i pravo rješenje za zaštitu

sa elektromotorom i daljinskim komandama.

veãih staklenih površina na vašim poslovnim

Karakteristièno je da ovaj elektromotor

prostorima. Karakterišu ih laka ugradnja,

ima moguãnost i ruènog otvaranja vrata u

velika pouzdanost i estetska privlaènost.

sluèaju nestanka elektriène energije. Postoje

Lamele su 77 x 18 mm ispunjene

i varijante sa elektriènom bravom na kljuè,

nezapaljivim poliuretanskim materijalom,

na taster prekidaè ili ruèna varijanta bez

koji ih èini odliènom termo i zvuènom

elektromotora sa reduktorom.

izolacijom. Prilikom ugradnje ne zauzimaju

Vrata se izraðuju i montiraju po traženim

mnogo prostora. Do visine od 270 cm rolaju

dimenzijama.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

25


26

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

REŠETKASTA VRATA

ROLO REŠETKASTA VRATA se ugraðuju na prostore kod kojih je potrebno stalno prozraèivanje kroz vrata (javne garaže) ili za zaštitu izloga i prodajnih prostora unutar trgovaèkih centara.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

SEKCIONA VRATA

Zbog sve veæeg interesovanja kupaca uveli smo novi proizvod u našu ponudu kada je rijeè o garažnim vratima. To su sekciona vrata, modernog dizajna, visokog kvaliteta i provjerene funkcionalnosti. Izraðuju se od aluminijumskih ili èeliènih panela (u zavisnosti od namjene vrata) dimenzija 495x42 i 615x42 mm. Paneli su ispunjeni poliuretanskom pjenom koja vratima daje vrhunsku toplotu i zvuènu izolaciju. Mogu biti pokretana ruèno ili putem el. motora. Jedna od prednosti sekcionih vrata je moguænost ugradnje pješaèkih vrata(vrata u vratima)koja su velika pomoæ onima koji nemaju pomoæni ulaz u garažu. Izraðuju se po traženim dimenzijama.

27


28

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

SUNCOBRANI

SUNCOBRANI sa

GAZEBOje veoma elegantna vrsta

duplim kvadratnim krovom su izraðeni

suncobrana sa èvrstim drvenim stubovima

od aluminijumskih plastifciranih profla i

sa strane i èeliènom konstrukcijom.

betonskog postolja. Platno je od poliestera

Konstrukcija je prekrivena PVC platnom,

280 g/m, dimenzija 350 x 350 cm. Izuzetno

a izraðuje se u dimenzijama 290 x 290 cm.

je lagan za upotrebu, a otvaranje i zatvaranje

Pogodan je za bašte i profesionalnu upotrebu

je ruèno - pomoãu kanapa. Predstavljaju

u ugostiteljskim objektima i turistièkim

izuzetno jednostavno rješenje za vaš

destinacijama.

ugostiteljski objekat, baštu ili terasu.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

FIRENZE su novija verzija suncobrana sa boènim drvenim stubom. Izraðeni su u kombinaciji odabranih materijala: drvo, aluminijum i tamno sivi presvuèeni èelik Odlikuje ih dugotrajnost, visoka otpornost i vrhunski dizajn.

29


30

M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

KAMIONSKE CERADE

CERADE za kamione izraðujemo za sve modele vozila. Izaraðene su od visoko kvalitetnog nezapaljivog PVC materijala austrijske frme SATTLER, težine 670 g/m ili 900 g/m. Karakteristike ovog PVC platna su velika postojanost i otpornost na sve vremenske uticaje. Vrlo su pogodna za sve vrste oslikavanja i reklamnog ispisivanja. Izraðuju se i montiraju po traženim dimenzijama.


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

SERVIS I PODRŠKA

RAZLIKA izmeðu zadovoljavajuãe i vrhunske usluge leži upravo u servisu i podršci. Imperativ Megastil-a je kako kvalitet u proizvodnoj ponudi, tako i kvalitet u sektoru servisa i podrške.

Smatramo da prodaja nije kraj, veã poèetak odnosa s klijentom. Posveãujemo izuzetnu pažnju tome da svaki kupac zna da nam se može obratiti za savjet u vezi odabira proizvoda koji najviše odgovara Vašim željama i ukusu, kao i u sluèaju tehnièkih problema ili reklamacija. Svi proizvodi koje Megastil nudi isporuèuju se sa garancijom na jednu ili više godina.

31


M E G A S T I L • K A TA L O G P R O I Z V O D A

Megastil. Savremeno, funkcionalno, pouzdano.


(kod olimpijskog bazena)

REFERENCE

RÖFIX, Èitluk

MUP RS, Banja Luka

BANJALUÈKA PIVARA, Banja Luka

DOM ZDRAVLJA , Banja Luka

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE,

APATINSKA PIVARA (IN BEV )

KLINIÈKI CENTAR , Banja Luka

Banja Luka

ROVITA, Sarajevo

DOM ZDRAVLJA, Tuzla

OPŠTINA KOSTAJNICA

VITAMINKA, Banja Luka

DOM ZDRAVLJA, Jajce

VLADA KANTONA, Zenica

VITINKA, Kozluk

BRAMAC, Sarajevo

ELEKTROKRAJINA, Banja Luka

COCA-COLA HBC BiH, Sarajevo

NISKOGRADNJA, Laktaši

TELEKOM RS, Banja Luka

FRUKTONA, Banja Luka

FAGUS, Kotor Varoš

NARODNO POZORIŠTE, Banja Luka

TROPIC, Banja Luka

DRINA OSIGURANJE, Zvornik

DJEÈIJE POZORIŠTE, Banja Luka

INTEREX, Zvornik

KOSIG DUNAV OSIGURANJE, Banja Luka

GIMNAZIJA, Gradiška

HOTEL BOSNA, Banja Luka

SKUPŠTINA RS, Banja Luka

CENTAR ZA KULTURU, Prnjavor

MOTEL FIRENCA, Banja Luka

VLADA RS, Banja Luka

ALTERNATIVNA TELEVIZIJA, Banja Luka

HOTEL TALIJA, Banja Luka

MINISTARSTVO ZDRAVLJA, Banja Luka

NEZAVISNA RADIO TELEVIZIJA, Banja Luka

HOTEL GRAND, Banja Luka

MINISTARSTVO PRAVDE, Banja Luka

NLB RAZVOJNA BANKA, Banja Luka

TERMIK, Banja Luka

MINISTARSTVO FINANSIJA, Banja Luka

HYPO ALPE-ADRIA BANK, Banja Luka

KRAJINA GP, Banja Luka

GRADSKA UPRAVA, Banja Luka

KOMERCIJALNA BANKA, Banja Luka

PRIJEDORÈANKA, Prijedor

OKRUŽNO TUŽILAŠTVO, Banja Luka

BOBAR BANKA, Bijeljina

ARTING INVEST, Gradiška

OPŠTINA LAKTAŠI

ZEPTER KOMERC BANKA, Banja Luka

2011

CARLSBERG BiH

Mega Stil  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you