Page 1

Bab 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

SeJaRaH

PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA      

Modul ini mengandungi soalan struktur Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2012 Turut dimuatkan soalan aras HOTS , aplikasi kemahiran dan isu semasa Merupakan latihan fokus SPM 2013 Teknik Menjawab soalan struktur

-

Jawapan calon hendaklah padat, ringkas, tepat Gunakan ayat padat bagi soalan KBKK dan HOTS Jawapan KBKK dan HOTS hendaklah logik dan munasabah Jawap melebihi daripada peruntukkan markah Jawapan anda memenuhi kata tugas soalan Soalan HOTS dan KBKK markah bonus anda [2– 5M]

Tingkatan 5

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MasariahMispari @ SAS T5B7 2013

Nama

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 6

Bab 7

Bab 8

Bab 9

Bab 5

:

________________________________________________

Tingkatan :

________________________________________________

Sekolah

________________________________________________

:

MasariahMispari @ SAS T5B7 2013


Bab 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

Bab 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA

Analisis SPM 2006 – 2012

Buku Teks m.s. 177 – 180

1. Subtajuk 7.1

06 S

7.1.3

E

S

08 E

S

09 E

S

10 E

S

11 E

S

Senarai berikut menunjukkan aspek penting dalam pilihanraya.

12 E

S

  

E

Ciri-ciri Demokrasi

7.1.1Perlembagaan 7.1.2

07

Raja Berperlembagaa n Kuasa Pemerintahan

Calon Pengundi Suruhanjaya Pilihanraya (SPR)

(a) Senaraikan peranan SPR.

 

F1

..........................................................................................................

F2

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

(b) Berikan syarat-syarat untuk menjadi calon dalam pilihanraya 7.1.4 7.1.5

7.2

Pilihanraya Parti Politik Malaysia sehingga tahun 1963 Negara Persekutuan

..........................................................................................................

F2

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

(c) Apakah syarat untuk menjadi pengundi?

7.2.1

Kerajaan Persekutuan

7.2.2

Kerajaan Negeri

7.3

F1

F1

..........................................................................................................

F2

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

(d)

Lambang-lambang Negara

7.3.1 Jata Negara

Sebagai warganegara yang patriotik, apakah peranan anda untuk memastikan pilihanraya dapat dijalankan dengan berkesan ? F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

7.3.2 Bendera Malaysia 7.3.3 Lagu Kebangsaan

(e)

MasariahMispari @ SAS T5B7 2013

1

Pada pandangan anda,wajarkah pemimpin murid dipilih melalui pilihan raya sekolah? F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B7 2013

9


Bab 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Bab 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA Buku Teks m.s. 173 – 176

3.

Buku Teks m.s. 189

2.

Ilustrasi berikut menunjukkan bendera negara kita.

Rajah berikut menunjukkan pembahagian kuasa kerajaan Persekutuan bagi mengelakkan pembolotan kuasa. Kerajaan Persekutuan

Badan Pelaksana (Eksekutif)

Bendera Malaysia

Badan Kehakiman (Judisiari)

Badan Perundangan (Legistlatif)

(a) Namakan tokoh yang mereka bendera negara kita? F1

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 1 markah ]

(a) Apakah peranan badan kehakiman? F1

..........................................................................................................

F2

(b) Senaraikan mereka yang terlibat sehingga terhasilnya bendera negara.

.......................................................................................................... [ 2 markah ] (b) Senaraikan peranan mahkamah dalam badan kehakiman.

F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

F1

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

F2

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

(c) Jelaskan maksud lambang-lambang berikut: F1 Merah ....................................................................................

(c) Nyatakan peranan badan pelaksana.

F2

Biru

-

....................................................................................

F3

Putih

-

.................................................................................... [ 3 markah ]

(d) Sebagai warganegara yang patriotik bagimanakah anda menunjukkan penghormatan kepada bendera kebangsaan? F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

F3

..........................................................................................................

F4

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 4 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B7 2013

11

F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

F3

.......................................................................................................... [ 3 markah ] (d) Corak pemerintahan di Malaysia telah ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan dengan pengasingan tiga badan pentadbiran Bagaimanakah pengagihan kuasa tersebut dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat di negara kita. F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

F3

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 3 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B7 2013

12

Soalan Struktur Bab 7  

Sejarah Tingkatan 5 Bab 7 Struktur