Page 1

Bab 6

SeJaRaH

:

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

PN. MASARIAH BINTI MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA      

Modul ini mengandungi soalan struktur Soalan disusun mengikut bab Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 – 2012 Turut dimuatkan soalan aras HOTS , aplikasi kemahiran dan isu semasa Merupakan latihan fokus SPM 2013 Teknik Menjawab soalan struktur

-

Jawapan calon hendaklah padat, ringkas, tepat Gunakan ayat padat bagi soalan KBKK dan HOTS Jawapan KBKK dan HOTS hendaklah logik dan munasabah Jawap melebihi daripada peruntukkan markah Jawapan anda memenuhi kata tugas soalan Soalan HOTS dan KBKK markah bonus anda [2– 5M]

Tingkatan 5

MASARIAH MISPARI SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH PUTRAJAYA

MasariahMispari @ SAS T5B6 2013

Nama

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Bab 4

Bab 6

Bab 7

Bab 8

Bab 9

Bab 5

:

________________________________________________

Tingkatan :

________________________________________________

Sekolah

________________________________________________

:

MasariahMispari @ SAS T5B6 2013


Bab 6

:

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Bab 6

:

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Analisis SPM 2006 – 2012 Subtajuk 6.1

6.2

06 S

Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia Faktor-faktor Pembentukan Malaysia

6.4

6.5

S

S

09 E

S

10 E

S

11 E

S

Item Berstruktur

12 E

S

E

Buku Teks m.s. 146 – 148

Maklumat berikut menunjukkan dua buah negara luar yang menentang gagasan Malaysia.  

Indonesia Filipina

(a) Apakah reaksi Filipina terhadap gagasan tersebut?

Faktor Politik

6.2.2

Faktor Ekonomi

Faktor Sosial Reaksi terhadap Pembentukan Malaysia 6.3.1 Reaksi Dalam Negeri 6.3.2 Reaksi Negara Luar Langkah-langkah Pembentukan Malaysia

08 E

1.

6.2.1

6.2.3 6.3

07 E

F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

(b) Nyatakan tindakbalas Indonesia terhadap gagasan Malaysia. F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

F3

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 3 markah ]

(c) Bagaimanakah Malaysia menghadapi konfrantasi Indonesia?

Perjanjian Malaysia 1963

F1

..........................................................................................................

6.5.1

F2

..........................................................................................................

F3

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 3 markah ]

Inti Pati Perjanjia n Malaysia 1963

(d) Sebagai warganegara yang berjiwa patriotik, apakah tanggungjawab anda jika negara menghadapi ancaman seperti konfrantasi?

MasariahMispari @ SAS T5B6 2013

1

F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B6 2013

2


Bab 6

:

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Bab 6

:

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA

Buku Teks m.s. 146 – 148

2.

Gambar berikut menunjukkan pengisyitiharan Proklamasi Pembentukan Malaysia Malaysia di Sabah pada tahun 16 September 1963

(d)

Tindakan bijak Tunku Abdul Rahman membentuk Malaysia memberi banyak manafaat kepada rakyat Negara kita sehingga hari kini. Buktikan penyataan tersebut. F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

F3

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 3 markah ]

(a) Apakah reaksi Tanah Melayu terhadap gagasan pembentukan Malaysia F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 2 markah ]

(b) Mengapakah penduduk Sabah dan Sarawak menerima gagasan pembentukan Malaysia

F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

– (c)

.......................................................................................................... [ 3 markah ] Sebagai pemimpin Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu, bagaimanakah anda dapat menjayakan gagasan pembentukan Malaysia?

F1

..........................................................................................................

F2

..........................................................................................................

F3

..........................................................................................................

.......................................................................................................... [ 3 markah ]

MasariahMispari @ SAS T5B6 2013

5

MasariahMispari @ SAS T5B6 2013

6

Soalan Struktur Bab 6  

Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 Struktur

Soalan Struktur Bab 6  

Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 Struktur