Page 1

TAJUK UMUM TUGASAN Tajuk 7.1

-

Tamadun Awal Dunia

(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 2) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain ii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.


TAJUK 7.1 – Peningkatan Tamadun Tema/Tajuk

: Bab 2 Tingkatan 4

Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dalam aspek politik dan hubungkaitnya dengan kemajuan negara Malaysia pada hari ini. Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian

Pengenalan

Memahami latar belakang tamadun awal dunia.

Isi dan Memahami peningkatan Huraian tamadun dalam aspek politik

Markah penuh

1. Pengenalan 5 markah Jelaskan secara ringkas tentang; -Latar belakang peningkatan tamadun awal dunia.

2. Peningkatan politik tamadun awal 30 markah Terangkan aspek peningkatan politik dalam tamadun Yunani dan Rom berkaitan: - Pentadbiran (15m) - Perundangan(15m)

Menganalisis sumbangan tamadun awal kepada dunia dalam bidang politik

3. Sumbangan tamadun dalam bidang politik.

awal

dunia

Mengaplikasi: Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan negara.

4. Demokrasi berparlimen dimanfaatkan 15 markah demi kestabilan negara. Bagaimanakah kita memanfaatkan demokrasi berparlimen untuk mewujudkan kestabilan politik di Malaysia. (15 m)

15markah

Jelaskan sumbangan tamadun awal kepada dunia dalam bidang politik.(15m)


Format

Aspek

Perincian

Markah penuh

Menilai kejayaan yang dicapai oleh Negara kesan daripada kestabilan politik.

5. Kejayaan yang dicapai oleh Negara 10 markah kesan daripada kestbilan politik.

Mencipta/ menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju menjelang tahun 2020.

6. Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju . 10 markah

Menghayati nilai-nilai murni/iktibar/patriotism daripada tamadun awal dunia demi memajukan Negara kita

7. Penerapan nilai-nilai murni iktibar/patriotism daripada kerajaan 10markah awal demi memajukan negara kita

Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Negara kesan daripada kestabilan politik.

-Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.(5m) -Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5m)

Nyatakan nilai-nilai murni/ iktibar/ patriotism daripada sumbangan dalam aspek politik yang boleh diterapkan demi kemajuan negara kita.

8. Rumusan 5 markah -

Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan politik Malaysia yang lebih mantap.


Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dan hubungkaitkannya dengan kemajuan Negara Malaysia. Soalan Isi huraian 1 Jawapan Pengenalan - Lokasi kewujudan - Bentuk/jenis - Contoh tamadun - Bukti kewujudan - Jangka masa - Maksud - Proses peningkatan - Peranan 2

Markah 5

Pentadbiran Tamadun Yunani: Pemerintahan: -bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripada Monarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi - Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan dan pentadbiran Negara kota. - Athens mengamalkan system beraja. - Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol - Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama - Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot - Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya - Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki - daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuat dinamakan Aristokrasi - Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi - Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa - wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atau tentera - rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golongan Aristokrat. - Lahir system demokrasi - terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis - semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadi anggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun - Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahli dewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan. - segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis. - Ahli Majlis, Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan, Dewan mempunyai kuasa penuh terhadap ketiga-tiganya. - Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan

15


- Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan system ini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yang tinggi/handal. Tamadun Rom: -

-

-

Pemerintahan mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan yang bukan berasal daripada kalangan masyarakat latin tempatan. Pemerintahan ini tidak disenangi oleh masyarakat Latin Masyarakat Latin dengan pimpinan golongan bangsawan dikenali sebagai patrician memberontak. Mewujudkan system Republik Tiada pemerintah berkuasa mutlak, kuasa tertinggi terletak pada dua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat.Antara mereka tidak ada yang lebih berkuasa. Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golongan bangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran Negara dan merangka perundangan. Dewan Senat dilantik sebagai konsul iaitu pemerintah tentera. Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan yang diwakili oleh semua rakyat Rom Segala Dewan Senat akan disampaikan kepada Dewan Perhimpunan untuk diluluskan.

Perundangan Tamadun Yunani.-

Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato/Republic Negara harus diperintah oleh ahli falsafah Mereka cekap/terbaik/berupaya menggubal undang-undang

Tamadun Rom -

Undang-undang bertulis Undang-undang pertama Hukum Kanun 12/dikenali Papan Dua Belas Dipahat pada kayu Diletak di tempat awam/tatapan rakyat Maharaja Justinian mengumpulkan/menyatukan/membukukan undang-undang tersebut. Lahir Kod Undang-undang Rom pada tahun 527M/Dikenali sebagai Undang-Undang Justinian

15


3

Sumbangan Tamadun Tamadun Yunani -Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi -Rakyat terlibat membuat keputusan politik -Rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan -Kerajaan demokrasi ialah kerajaan rakyat -Diamalkan kebanyakan Negara 15 Tamadun Rom -sistem republic -dikuasai dua orang konsul -Konsul dibantu oleh dua orang Dewan Senat -Dua orang konsul untuk imbang kuasa -Dewan senat dibantu oleh Dewan Perhimpunan -diwakili oleh rakyat

4

Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan Negara -Terdapat tiga komponen utama -Badan pemerintah / eksekutif -Badan perundangan -Dewan Negara -Dewan Rakyat -Badan kehakiman -Sistem pilihanraya -Rakyat mempunyai kuasa mengundi -Rakyat memilih ahli dewan rakyat -Keamanan dapat diwujudkan -Undang-undang Negara terpelira -Rakyat berpeluang membentuk kerajaan -Rakyat bebas memilih perwakilan -Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukar kerajaan -mengekalkan kerajaan yang adil dan stabil -Raja menjadi lambang taat setia rakyat -saluran yang sah

5

Kejayaan Negara -kemajuan ekonomi -perindustriaan berkembang -tumpuan pelancong -hubungan antarabangsa berkembang -mendapat sanjungan Negara luar


-pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa -perpaduan kaum -kehidupan rakyat makmur -perkembangan pendidikan -pertambahan pelaburan asing

6

cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memantapkan kestabilan politik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.(5m) (a)Kewangan: -Kekurangan modal - Nilai matawang turun naik/spekulasi Pelaburan -kejatuhan pasaran malam -masalah menarik pelabur asing Teknologi -perkembangan bidang ICT -bergantung kepada teknologi luar Tenaga kerja -kurang mahir -bergantung kepada Negara luar -ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara -kurang pengetahuan Gejala social -keruntuhan akhlak -dadah -buang bayi -jenayah -nilai-nilai kemanusiaan pudar (jawapan munasabah) b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atas Kewangan -penggabungan bank - memperkenalkan dinar emas - Memperluas perbankan Islam Pasaran - Meningkatkan kualiti barangan - e-dagang Kemahiran - Penguasaan ICT - Menambah bilangan tenaga professional


Modal insan - Memperkukuh jati diri - Menerapkan integriti - Konsep 1Malaysia - Merealisasikan Wawasan 2020 Dasar kerajaan - Menjayakan dasar-dasar kerajaan

7

Nilai murni/ Iktibar / Patriotisme -Memiliki sikap bertoleransi -Sedia menerima perubahan -Kepentingan memelihara perpaduan -Kepentingan ilmu pengetahuan -Mengekalkan keamanan -Patuh kepada undang-undang -Hormat kepada pemerintah/ Taat -Bekerjasama memajukan Negara -Berusaha memastikan negara sentiasa aman -Berbangga kepada negara -Belajar bersungguh-sungguh

8

Rumusan -Harapan agar Malaysia kekal aman dan makmur -Pengetahuan yang diperoleh -Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

Sejarah T4 B2 Esei  

Sejarah Tingkatan 4 Bab 2

Sejarah T4 B2 Esei  

Sejarah Tingkatan 4 Bab 2

Advertisement