Page 1

TEMA 9 – HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 10

TAJUK 9.2 – DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN KESANNNYA Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut; I.

Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.

Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

III.

Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.


Tajuk 9.2 – Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya ( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 ) Soalan : Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan. Peringatan : Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format

Pengenalan

Isi Dan Huraian

Aspek

Perincian

Memahami kehendak tugasan soalan

1. Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

Memahami ciriciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan

2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan; Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu semasa pemerintahan British  Ekonomi tradisional ( 10 m )  Ekonomi dagangan ( 20 m )

Menganalisis 3. Usaha-usaha British memperkenalkan sebab dan ekonomi dagangan. kejayaan British memperkenalkan Terangkan usaha-usaha British ekonomi memperkenalkan ekonomi dagangan dagangan

Mengaplikasi matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa

Markah Penuh

5 markah

30 markah

15 markah

4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur asing

15 markah


Menilai kejayaan Malaysia dalam bidang ekonomi di peringkat global

5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di peringkat global.

Menjana idea 6. Cabaran dan langkah-langkah untuk Usaha-usaha menghadapi cabaran Wawasan 2020 Malaysia ke arah menghadapi  Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh cabaran Malaysia untuk menghadapi Wawasan Wawasan 2020 2020. ( 5 m )  Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas. ( 5 m )

Menghayati 7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan nilai-nilai murni/ ekonomi negara. ikhtibar/ patriotisme Nyatakan nilai-nilai murni daripada daripada perkembangan ekonomi negara. perkembangan ekonomi negara

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan

10 markah

10 markah

10 markah

8. Rumusan 5 markah   

Pengetahuan yang diperolehi Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang


Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 , Bab 10 Cadangan Soalan Kertas 1249/3 Soalan : Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap ekonomi negara kita. Bincangkan. Soalan

1

Isi Dan Huraian

Pengenalan Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan -

Ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan secara kecil-kecilan

-

Ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran Berskala besar Mengguna tenaga buruh yang ramai Modal besar Teknologi yang tinggi Pemasaran luas

-

2

Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan * -

Ekonomi Tradisional Pelbagai kegiatan ekonomi. Berjaja/berniaga/berdagang. Melombong Bercucuk tanam Memungut hasil hutan Menternak binatang Menangkap ikan Mengusahakan tanaman sampingan Ekonomi sara diri Skala pengeluaran kecil Menggunakan teknologi yang rendah Modal yang kecil Modal terhad Buruh terhad Pasaran kecil

Markah

5 markah

30 markah


- Lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat - Hasil lebih ditukar dengan barangan lain - Hasil yang lebih digunakan untuk kendurikendara/zakat/sedekah/hadiah/simpanan. - Tiada pengkhususan pekerjaan - Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur - Kraftangan/sutera/kain kapas/senjata/tembaga - Tenunan * Ekonomi Dagangan - Bertujuan pemasaran/eksport - Berskala besar - Buruh ramai - Modal besar - Teknologi tinggi - Pasaran luas - Contoh tanaman getah/gambir/lada hitam/tebu/ubi kayu/kopi/tembakau/kelapa sawit/ teh/ kelapa. - Dwiekonomi - Pecah dan perintah - Melibatkan orang barat/india/cina/pemodal Eropah - Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden - Mengadakan pameran - Mengagihkan benih getah secara percuma - Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem - Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan - Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing - Industri Perlombongan - Industri Kewangan - Industri Pertanian

3

Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan -

Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden Mengadakan pameran Mengagihkan benih getah secara percuma Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing Mengagihkan benih getah secara percuma Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing Memberi kadar sewa tanah Memberi tarif cukai yang rendah Cukai Eksport dikeculaikan selama 50 tahun Memperkenalkan rancangan sekatan Stevenson Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa. Penyediaaan modal/insentif modal Teknologi kapal korek Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong Menggalakkan kemasukan buruh luar

15 markah


-

4

Membawa masuk buruh luar Buruh Cina dalam sector perlombongan Buruh India dalam sector perladangan Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan buruh Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem tiket kredit Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India Memperkenalkan penggunaan mata wang asing Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan wang kertas Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat Menubuhkan institusi kewangan/bank Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan keuntungan/ kadar faedah yang tinggi Memperkenalkan system rekod tanah Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan Memperkenalkan Enakmen Tanaman Padi Kuasa Residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah Mengekalkan orang Melayu sebagai petani Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah/Sekatan Stevenson Menaikkan harga getah di pasaran

Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur asing ; -

Mengekalkan perpaduan kaum Kreatif dan inovatif Menambah tenaga mahir Menaik taraf infrastruktur Merperkukuh pusat kewangan persisir pantai Mewujudkan perdagangan bebas Memberikan bantuan modal Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru Meluaskan dagangan dua hala Menjadikan negara hub hala Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi Memperluaskan hubungan diplomatik Mengadakan pertukaran teknologi Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam Menjamin keamanan dan kedaulatan negara Memajukan pelancongan Perkongsian ilmu pengetahuan ( mana-mana munasabah )

15 markah


5

Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global.

10 markah

Perindustrian ; - Pembuatan otomobil/industri berat - Sektor perkilangan - Menyediakan zon perdagangan bebas - Koridor raya multimedia - Industri elektronik Pertanian ; - Bioteknologi - Pusat pengeluaran herba - Pengeluar komoditi dunia - Menjadikan pertanian satu industry Perlombongan ; - Petrokimia - Carigali minyak Pusat Kewangan ; - Pusat pengeluar makanan halal dunia - Pelopor hub halal dunia - Pusat tumpuan ekonomi dunia - Sistem bank yang kukuh - Pusat kewangan Islam Sistem pengangkutan dan perhubungan ; - Industri perkapalan - Pengangkutan tambang murah - Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia - Perluasan penggunaan internet - Jalur lebar Pelancongan ; - Memelihara bandar warisan dunia - Menarik pelabur asing ( mana-mana munasabah )

6

Cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran Wawasan 2020 * Cabaran i) Kewangan - Kekurangan modal - Nilai mata wang turun naik/spekulasi ii) Pelaburan - Kejatuhan pasaran saham - Pelabur berpindah ke Negara lain

10 markah


- Masalah menarik pelabur asing iii) Teknologi - Teknologi masih rendah - Masih bergantung kepada teknologi luar iv ) Globalisasi - Persaingan dengan Negara maju - Pengiktirafan oleh Negara maju - Salah guna laman sesawang v) -

Pasaran Menembusi pasaran antarabangsa Pasaran terhad Tekanan/sekatan Negara maju

vi) Tenaga kerja - Kurang mahir - Bergantung kepada Negara luar - Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara - Kurang pengetahuan vii) Gejala social - Keruntuhan akhlak - Dadah - Nilai-nilai kemanusiaan pudar * Langkah-langkah i) Penguasaan ilmu - menjadi hak pendidikan - mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa - pendidikan sepanjang hayat - melahirkan modal insane - pendidikan maya - pendidikan kel luar Negara ii) Kemahiran - penguasaan ICT - menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara - menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran - mendapat latihan di luar Negara iii) R& D - menghasil produk tinggi - memperuntukkkan dana - mendapat hak milik/patern - meneroka bidang baru iv) Kewangan - penggabungan bank


- tambatan mata wang - memperkenalkan dinar emas - memperluaskan perbankan Islam v) Pasaran - meningkatkan kualiti barangan - mencari pasaran baru - mengadakan promosi/pameran - e-dagang vi) Modal Insan - memperkukuhkan jati diri/PLKN - menerapkan integriti/anti rasuah - memperkasa sekolah agama - konsep 1 Malaysia - merealisasikan wawasan 2020 - mendaulat Bahasa Melayu/memperkasa BI

7

Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara -

8

10 markah

Berkemahiran Bersyukur Rajin Berusaha bersungguh-sungguh Berani Bijak memanfaat peluang Kreatif Inovatif Berdaya saing Jati diri yang tinggi Perpaduan Kerjasama Kebijaksanaan pemimpin ( mana-mana munasabah )

Rumusan - Pengetahuan yang diperolehi - Iktibar kepada diri, bangsa dan negara - Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5 markah

Sejarah T4 B10 Esei  

Sejarah Tingkatan 4 Bab 10 Esei

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you