Page 1

7059

áëØ°U 24

¿É«∏Y ódÉN óªfi :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG

22

-

ÉfÉ› áî°ùf ∞dCG 75

22

21 7091

1368

05 - 38 5 222 6

19

2014/05/31 - 221 Oó©dG - á°ùeÉÿG áæ°ùdG

11

5


2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG 1467

1468

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

2


3

2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

3311

3241

7054

7082

7073

3310

7072

7004

7088

7620

7016

7744

7012

7027

6962

7070 7009

7071


2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

4

3313

7017

7745

7019

7038

7069


‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪5‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪3132‬‬

‫(‪ )327‬أرض للبيع في الزرقاء‪ /‬شومر ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 500‬م‪- 2‬م��وق��ع ه���ادئ ومميز ‪ -‬بسعر ‪35‬‬ ‫دي��ن��ار للمتر ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )326‬أرض للبيع في ال��زرق��اء ‪ -‬أب��و الزيغان‬ ‫ مساحة ‪ 850‬م‪ - 2‬على شارع معبد ‪ -‬موقع‬‫مميز ‪ -‬بسعر ‪ 35‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )335‬غريسا ‪ -‬زراعية ‪ -‬مساحتها ‪ 10‬دونمات ‪-‬‬ ‫حوض حمد ‪ -‬قطعة ‪ - 169‬يمكن تجزئتها ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 6‬أالف للدونم ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/9028416:‬‬ ‫(‪ )325‬أرض للبيع ‪ -‬حوض الزواهرة ‪ -‬مساحة ‪500‬‬ ‫م‪ - 2‬على شارع ودخلة ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 60‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/0092277:‬‬ ‫ ت‪079/5798899:‬‬‫(‪ )324‬أرض للبيع في الزواهرة ‪ -‬مساحة ‪960‬‬ ‫م‪ - 2‬ح��وض ‪ - 11‬لوحة ‪ - 13‬قطعة ‪6172‬‬ ‫ملك ‪ -‬على ش��ارع ‪ -‬بسعر ‪ 60‬دينار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )323‬أرض للبيع في ضاحية األميرة هيا ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 850‬م‪ - 2‬م��زرع��ة الرحيل ‪ -‬حوض‬ ‫األعنة ‪ - 4‬رقم القطعة ‪ - 3161‬بسعر مناسب‬ ‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬‫(‪ )348‬أرض للبيع في الزرقاء ‪ -‬مساحة ‪ 11‬دونم‬ ‫ وادي العش (ملك) ‪ -‬حوض المسعدة ‪ -‬قرب‬‫ش��ارع ال ‪ - 100‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )321‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪560 -‬‬ ‫م‪ - 2‬على شارعين (ك��ي��رف) ‪ -‬تصلح لبناء‬ ‫فيال ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 75‬دينار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )319‬أرض للبيع ف��ي ال��ب��ت��راوي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 390‬م‪ - 2‬بين الفلل ‪ -‬موقع ه��ادئ ‪ -‬قرب‬ ‫الخدمات ‪ -‬تصلح لبناء فيال ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )318‬أرض للبيع في البتراوي‪/‬المغير ‪ -‬على‬ ‫شارع ‪ 12‬م ‪ -‬تصلح لبناء مدرسة أو مشروع ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 52‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬‫(‪ )372‬أرض للبيع في أبو الزيغان ‪ -‬من جهة‬ ‫شومر ‪ -‬مشتركة مساحة ‪ 5750‬م‪ - 2‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6280701:‬‬ ‫(‪ )317‬أرض في البتراوي ‪ -‬مساحة‪ 840‬م‪- 2‬‬ ‫موقع مطل ومشرف وحيوي ‪ -‬بها منسوب مميز‬ ‫ تصلح لبناء اسكانات ‪ -‬بسعر مناسب جدا ‪-‬‬‫ت‪ - 077/9515354:‬ت‪078/0092277:‬‬ ‫(‪ )316‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 750‬م‪ - 2‬نمرة على ش��ارع الكرامة ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع ‪ 16‬م ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )315‬أرض تجاري للبيع في الزرقاء ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 460‬م‪ - 2‬موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 65‬دينار للمتر‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/0092277:‬‬‫ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )387‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬الزواهرة ‪ -‬طريق‬ ‫شومر ‪ -‬مساحة ‪ 1043‬م‪ - 2‬سكن ج ‪ -‬تصلح لبناء‬ ‫إسكان أو مدرسة ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪077/7768175:‬‬ ‫(‪ )314‬أرض للبيع وقرب دوار البتراوي ‪ -‬دونم‬ ‫ واج��ه��ة ‪ 60‬م ‪ -‬على ش��ارع (ك��ي��رف) ‪ -‬بها‬‫منسوب ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )313‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 550‬م‪- 2‬واجهة ‪ 22‬م ‪ -‬على شارع ‪ 12‬م ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 90‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )312‬أرض استثمارية للبيع في البتراوي‬ ‫الجنوبي ‪ -‬مساحة ‪ 280‬م‪ - 2‬على شارع ( كيرف‬ ‫) ‪ -‬بسعر ‪ 40‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬‫(‪ )311‬أرض استثمارية للبيع في البتراوي‬ ‫الجنوبي ‪ -‬مساحة ‪ 530‬م‪ - 2‬تجاري ‪ -‬على شارع‬ ‫‪ 26‬م ‪ -‬بسعر ‪ 50‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )396‬أرض للبيع في أبو الزيغان ‪ -‬مساحة ‪475‬‬ ‫م‪ - 2‬مستوية ‪ -‬تبعد عن الخدمات ‪ 200‬م‪2‬‬ ‫داخل التنظيم ‪ -‬بسعر ‪ 7000‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪ - 078/8030587:‬ت‪077/2259213:‬‬ ‫(‪ )310‬أرض استثمارية للبيع في البتراوي‬ ‫الجنوبي ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬حرفي صناعي ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 40‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬‫(‪ )309‬أرض استثمارية للبيع في البتراوي‬ ‫الجنوبي ‪ -‬مساحة ‪ 300‬م‪ - 2‬حرفي صناعي ‪-‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬بسعر ‪ 40‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬‫(‪ )308‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 1340‬م‪ - 2‬موقع مطل ومشرف ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 60‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )397‬أرض للبيع في الزرقاء ‪ -‬صروت ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 4‬دونمات ‪ -‬مستوية ‪ -‬قرب البئر االرت��وازي ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 36‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8030587:‬ت‪077/2259213:‬‬ ‫(‪ )306‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 500‬م‪- 2‬على شارع ‪ 12‬م ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 60‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )305‬أرض للبيع ف��ي ال��ب��ت��راوي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 500‬م‪ - 2‬على شارعين (كيرف ) ‪ -‬سكن ب ‪-‬‬ ‫تصلح لبناء فيال ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )303‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬تجاري معارض ‪ -‬واجهة ‪27‬‬ ‫م ‪ -‬على الشارع ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )398‬أرض للبيع في السخنة ‪ -‬قريبة‬ ‫من البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 506‬م‪ - 2‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬مستوية ‪ -‬بسعر ‪ 15‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8030587:‬‬ ‫ت‪077/2259213:‬‬

‫(‪ )271‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬الهاشمية ‪ -‬مساحة‬ ‫دونم ‪ -‬بسعر ‪ 12500‬دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬

‫(‪ )302‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬مساحة ‪596‬‬ ‫م‪ - 2‬على شارعين ‪ 6‬م ‪ 16 +‬م ‪ -‬بها ترخيص‬ ‫ومخطط بناء ‪ -‬بسعر ‪ 53‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )288‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب كنيسة‬ ‫الماريوسف ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )287‬أرض للبيع في العالوك ‪ -‬مساحة ‪5‬‬ ‫دون��م��ات ‪ -‬مع غرفة ح��ارس ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫للماجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 077/7716035:‬‬ ‫ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )15‬ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة‪/‬ال��ب�تراوي الجنوبي ‪-‬‬ ‫مساحة‪ 1933‬م‪ - 2‬رقم القطعة‪ - 8253‬مستوية‬ ‫ عالية ومطلة ‪ -‬على ش��ارع ‪ 16‬م ‪ -‬بسعر‬‫‪ 48‬دينار للمرت ‪ -‬للجادين فقط ‪ -‬من املالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5601806:‬‬

‫(‪ )286‬أرض للبيع ف��ي منطقة السخنة‬ ‫ مساحة ‪ 800‬م‪ - 2‬بسعر مغري ج��دا ‪-‬‬‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪077/7716035:‬‬ ‫ ت‪078/7105116:‬‬‫(‪ )284‬أرض للبيع ف��ي ال��ب��ت��راوي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 800‬م‪ - 2‬تصلح الس��ك��ان ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 077/7716035:‬‬ ‫ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )283‬أرض للبيع ف��ي السخنة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 500‬م‪ - 2‬واص��ل الخدمات ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/8805294:‬‬ ‫ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )401‬أرض للبيع على شارع بيرين ‪ -‬إسكان‬ ‫الرياض ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 17‬ألف دينار‬ ‫قابل للتفاوض ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8020779:‬‬ ‫‪ -‬ت‪077/6086042:‬‬

‫(‪ )282‬أرض للبيع في منطقة بيرين ‪ -‬مساحة ‪4‬‬ ‫دونمات ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )281‬أرض للبيع في منطقة الرحيل ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 2‬دونم ‪ -‬بسعر مغري جدا ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )280‬أرض للبيع في منطقة صروت ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪2‬‬ ‫ واصل الخدمات ‪ -‬بسعر مغري جدا ‪ -‬للمراجعة االتصال‬‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )404‬أرض للبيع في الزواهرةعلى شارع بيرين‬ ‫ مرحب اسكان صالح ‪ -‬مطلةومشرفة ‪ -‬موقع‬‫مميز ‪ -‬مساحة ‪500‬م‪ - 2‬السعر للمتر ‪ 38‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8020779:‬ت‪077/6086042:‬‬ ‫(‪ )279‬أرض للبيع في منطقة البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 250‬م‪- 2‬‬ ‫قرب المسامير ‪ -‬بسعر ‪ 10‬االف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬

‫(‪ )277‬أرض للبيع في منطقة شومر ‪ -‬بعد عبد‬ ‫الباري ‪ -‬مساحة ‪ 300‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 9‬االف دينار‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/8805294:‬‬‫ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )276‬أرض للبيع في البتراوي‪ /‬غرب كنيسة‬ ‫الماريوسف ‪ -‬مساحة دونم ‪ -‬بسعر ‪ 55‬ألف دينار‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/8805294:‬‬‫ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )405‬أرض للبيع في جبل طارق ‪ -‬منطقة الشالل‬ ‫ مساحة ‪ 200‬م‪ - 2‬على ممر ‪ -‬بسعر ‪ 22‬ألف‬‫قابل للتفاوض ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8020779:‬‬ ‫ ت‪077/6086042:‬‬‫(‪ )272‬أرض للبيع في ال��زرق��اء‪ /‬ص��روت ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 4‬دونمات ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االت��ص��ال على ‪ -‬ت‪- 078/8805294:‬‬ ‫ت‪078/7105116:‬‬

‫(‪ )260‬أرض للبيع يف بريين ‪ -‬طريق جرش‬ ‫الرئيسي ‪ -‬مساحة ‪ 4‬دونمات ‪ -‬على ‪ 3‬شوارع‬ ‫ بسعر ‪ 125‬ألف ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 079/6791383:‬ت‪078/5346331:‬‬ ‫(‪ )406‬أرض للبيع ف��ي جبل ط���ارق ‪ -‬قرب‬ ‫مسجد زيد ‪ -‬مساحة ‪ 200‬م‪ - 2‬على شارع ‪16‬‬ ‫م وباركنج ‪ -‬بسعر ‪ 40‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8020779:‬ت‪077/6086042:‬‬ ‫(‪ )244‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مطلة‬ ‫على الزرقاء ‪ -‬قرب خزان الماء ‪ -‬مقابل السيفوي‬ ‫ مساحة‪ 990‬م‪ - 2‬حوض شبيب ‪ -‬بسعر ‪ 60‬ألف‬‫ ت‪079/5538864:‬‬‫(‪ )242‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬جريبا ‪ -‬قرب شارع‬ ‫بيرين ‪ -‬مقابل قصر الباشا ‪ -‬مرتفعة ‪ -‬جميع‬ ‫الخدمات ‪ -‬لالستثمار ‪ 7 -‬دونمات ‪ -‬بسعر ‪15‬‬ ‫دينار للمتر ‪ -‬ت‪078/5508894:‬‬ ‫(‪ )241‬أرض للبيع في ضاحية المدينة المنورة‪/‬‬ ‫الزرقاء ‪ -‬مرتفعة ومطلة ‪ -‬تصلح لالستثمار ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 4.50‬دونم ‪ -‬للمراجعة مع المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/5538864:‬‬‫(‪ )407‬أرض ف��ي جبل ط��ارق ‪ -‬مساحة‪300‬‬ ‫م‪ - 2‬واجهة ‪ -‬على باركنج ‪ -‬يوجد بها منسوب‬ ‫طابقين ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬بسعر ‪ 33‬ألف قابل ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8020779:‬ت‪077/6086042:‬‬ ‫(‪ )240‬أرض للبيع في جريبا ‪ -‬حوض أم صرة ‪-‬‬ ‫منطقة قصور وفلل ‪ -‬مساحة ‪ 2‬دونم ‪ -‬بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5538864:‬‬ ‫(‪ )223‬أرض للبيع في الزواهرة‪/‬حي الجنينة‬ ‫ سكن ج ‪ -‬على شارعين ‪ -‬أم��ام��ي وخلفي‬‫ بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 077/2165531:‬ت‪078/6862230:‬‬ ‫(‪ )222‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مساحة‬ ‫دونم ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬واجهة ‪ 37‬م ‪ -‬على شارع‬ ‫‪ 12‬م ‪ -‬خلف شارع ‪ - 26‬بسعر ‪ 80‬دينار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/2165531:‬ت‪078/6862230:‬‬ ‫(‪ )221‬أرض للبيع ف��ي ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة ‪-‬‬ ‫مساحة‪ 500‬م‪ - 2‬مربعة الشكل ‪ -‬مستوية‬ ‫ تصلح الن��ش��اء فيال ‪ -‬بسعر ‪ 120‬دينار‬‫للمتر ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 077/2165531:‬‬ ‫ت‪078/6862230:‬‬ ‫(‪ )414‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 640‬م‪ - 2‬قرب الخدمات ‪ -‬خلف غيث‬ ‫العموش ‪ -‬بسعر ‪ 55‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6250495:‬ت‪079/0495175:‬‬ ‫(‪ )220‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬البتراوي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 500‬م‪ - 2‬سكن ج ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬بسعر ‪9‬‬ ‫االف دينار كامل القطعة ‪ -‬للجادين فقط ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6911053:‬ت‪079/0270715:‬‬ ‫(‪ )215‬أرض للبيع في ضاحية المدينة المنورة ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 787‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ 12‬م ‪12 +‬م‬ ‫ موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 56‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة‬‫ ت‪079/5500845:‬‬‫(‪ )214‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬مساحة‬ ‫دون���م م��ن ‪ 4‬دون��م��ات ‪ -‬بسعر ‪ 7‬االف‬ ‫دينار للدونم ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5500845:‬‬ ‫(‪ )415‬أرض للبيع ف��ي إس��ك��ان الرياض‬ ‫ مساحة ‪ 530‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 14‬ألف دينار ‪-‬‬‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/6250495:‬‬ ‫ ت‪079/0495175:‬‬‫(‪ )213‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 1070‬م‪ - 2‬على شارع ‪ 16‬م ‪ -‬واجهة ‪ 27‬م ‪-‬‬ ‫تصلح لبناء إسكان ‪ -‬بسعر ‪ 100‬دينار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪079/6969751:‬‬ ‫(‪ )212‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬على‬ ‫شارع المصفاة الرئيسي ‪ -‬تجاري حرفي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 535‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 200‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5500845:‬‬


2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

6

1459

7020


7

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG 3294


2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG 1445

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

8


9 3312

3293

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG


‫‪10‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪7094‬‬

‫(‪ )205‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪ /‬جبل‬ ‫المغير ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )416‬أرض للبيع ف��ي ضاحية األم��ي��رة هيا‬ ‫ إسكان المعلمين ‪ -‬بسعر ‪ 55‬دينار للمتر ‪-‬‬‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/6250495:‬‬ ‫ت‪079/0495175:‬‬ ‫(‪ )194‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬جبل‬ ‫المغير ‪ -‬مساحة ‪ 670‬م‪ - 2‬مطلة وكاشفة ‪-‬‬ ‫على شارع ‪ 16‬متر ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/7768776:‬ت‪078/6706776:‬‬ ‫(‪ )175‬أرض زراعيةللبيع في الزرقاء ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 45‬دون��م ‪ -‬على ‪ 3‬ش��وارع ‪ -‬تصلح لمزرعة‬ ‫او لالستثمار ‪ -‬م��ن المالك مباشرة بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬للجادين فقط ‪ -‬ت‪- 077/7873515:‬‬ ‫ت‪079/5163450:‬‬ ‫(‪ )154‬للبيع قطعة أرض صناعات خفيفة ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪1394‬م‪ - 2‬في المنطقة الصناعية ‪/‬‬ ‫الزرقاء ‪ -‬مدخل وادي العش ‪ -‬السعر ‪ 42‬دينار‬ ‫للمتر ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5553947:‬‬ ‫(‪ )422‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 750‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬بسعر م��غ��ري ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 077/7712389:‬‬ ‫ت‪078/8124777:‬‬ ‫(‪ )119‬ضاحية األميرةهيا ‪ /‬بيرين ‪610 -‬م‪- 2‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬بها منسوب ‪ -‬ممتازة ‪-‬للبيع ‪-‬‬ ‫تصلح السكان ‪ -‬السعر ‪ 39‬ألف دينار مع إمكانية‬ ‫التقسيط ‪ -‬ت‪078/8545445:‬‬ ‫(‪ )118‬أرض للبيع تجارية ‪ -‬صناعي ‪ -‬في‬ ‫جبل ط��ارق ‪ -‬مساحة ‪313‬م‪ - 2‬السعر ‪39‬‬ ‫ألف دينار مع امكانية التقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8545445:‬‬ ‫(‪ )94‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪ /‬البتراوي ‪-‬‬ ‫مساحة‪ 872‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬جميع الخدمات‬ ‫متوفرة ‪ -‬بسعر ‪ 55‬ألف دينار غير قابل للتفاوض‬ ‫ ت‪077/2551240:‬‬‫(‪ )426‬أرض للبيع في الزواهرة ‪ -‬جبل األمير‬ ‫حسن ‪ -‬مساحة ‪ 450‬م‪ - 2‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 077/7712777:‬ت‪078/8124777:‬‬ ‫(‪ )77‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬جبل المغير ‪ -‬حي‬ ‫بادي ‪ -‬نصف دونم ‪ -‬ذات إطاللة جميلة ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬ت‪079/7680277:‬‬ ‫(‪ )68‬أرض للبيع في البتراوي ‪480 -‬م‪ - 2‬على ‪3‬‬ ‫شوارع ‪ -‬مقابل مسجد بر الوالدين ‪ -‬السعر ‪30‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬شرط البناء الفوري ‪ -‬ت‪- 077/9313440:‬‬ ‫ت‪079/5747415:‬‬ ‫(‪ )67‬ارض للبيع في البتراوي ‪500 -‬م‪ - 2‬خلف‬ ‫قصر أبوالنور ب‪60‬م ‪ -‬على شارع‪10‬م وطريق‪3‬م‬ ‫ السعر ‪18.000‬دينار ‪ -‬شرط البناء الفوري ‪-‬‬‫ت‪ - 079/5747415:‬ت‪077/9313440:‬‬ ‫(‪ )427‬أرض للبيع في حي الحسين ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 90‬م‪ - 2‬األرض ‪ 100‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 15‬ألف دينار‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 077/7712389:‬‬‫ت‪078/8124777:‬‬ ‫(‪ )66‬أرض للبيع في البتراوي ‪490 -‬م‪ - 2‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬ق��رب مسجد برالوالدين ‪ -‬السعر‬ ‫‪24.500‬دينار ‪ -‬شرط البناء الفوري ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/5747415:‬ت‪077/9313440:‬‬ ‫(‪ )63‬أرض للبيع قرب دوار الطوباسي ‪ -‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬مساحة‪ 631‬م‪ - 2‬تصلح لبناء إسكان ‪-‬‬ ‫بها منسوب ‪ -‬بسعر ‪ 35‬ألف ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪078/6137402:‬‬‫(‪ )48‬أرض للبيع في الزرقاء‪ /‬الحالبات ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 17.5‬دونم ‪ -‬قريبة من الخدمات ‪ -‬بسعر ‪1500‬‬ ‫دينار للدونم غير قابل للتفاوض ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9677880:‬‬ ‫(‪ )437‬أرض للبيع في ضاحية المدينة المنورة ‪-‬‬ ‫سكن ب ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬منطقة فلل ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 37‬دينار للمتر شامل رسوم التسجيل ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪078/8614531:‬‬‫(‪ )47‬أرض للبيع في جريبا ‪ -‬مساحة ‪ 4‬دونمات‬ ‫ على شارع معبد ‪ -‬الخدمات متوفرة ‪ -‬السعر‬‫للدونم ‪ 13‬ألف دينار ‪ -‬ت‪- 078/5833885:‬‬ ‫ت‪079/5385751:‬‬ ‫(‪ )46‬أرض للبيع ف��ي ال��ب��ت��راوي على ش��ارع‬ ‫‪ - 16‬مساحة دون���م و‪60‬م‪ - 2‬تصلح لفيال‬ ‫ بجانبها قصر ‪ -‬السعر للمتر ‪ 120‬دينار ‪-‬‬‫ت‪ - 078/5833885:‬ت‪079/5385751:‬‬ ‫(‪ )45‬أرض للبيع في البتراوي ‪ /‬قرب شارع ‪- 26‬‬ ‫مساحة ‪767‬م‪ - 2‬تصلح لبناء فيال فقط ‪ -‬السعر‬ ‫للمتر ‪ 100‬دينار ‪ -‬للمراجعه ‪ -‬ت‪078/5833885:‬‬ ‫ ت‪079/5385751:‬‬‫(‪ )444‬أرض للبيع غرب الماريوسف ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 500‬م‪ - 2‬مرتفعة ومطلة ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 38‬ألف دينار كامل القطعة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/6904026:‬ت‪078/5401900:‬‬ ‫(‪ )44‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬ق��رب مصنع‬ ‫المسامير ‪500 -‬م‪ - 2‬عليها كهرباء ‪ -‬السعر‬ ‫للمتر ‪ 60‬دي��ن��ار ‪ -‬ت‪- 078/5833885:‬‬ ‫ت‪079/5385751:‬‬ ‫(‪ )41‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬خلف اسكان‬ ‫الحلبي ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬مساحة ‪828‬م‪- 2‬‬ ‫السعر للمتر ‪ 100‬دينار ‪ -‬ت‪- 078/5833885:‬‬ ‫ت‪079/5385751:‬‬ ‫(‪ )40‬أرض للبيع في البتراوي ‪500‬م‪ - 2‬مطلة‬ ‫على شارع معبد ‪ -‬السعر ‪ 15‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪ - 078/5833885:‬ت‪079/5385751:‬‬‫(‪ )445‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ - -‬شارع‬ ‫‪ - 26‬مساحة ‪ 665‬م‪- 2‬على شارع ‪ 26‬م ‪ -‬منسوب‬ ‫بسيط ج��دا ‪ -‬بسعر ‪ 50‬أل��ف كامل القطعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/6904026:‬ت‪078/5401900:‬‬ ‫(‪ )39‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب أراضي ميالد‬ ‫عياش ‪ -‬مساحة ‪584‬م‪ - 2‬السعر للمتر ‪55‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/5833885:‬ت‪079/5385751:‬‬ ‫(‪ )38‬ارض للبيع في البتراوي ‪500 -‬م‪ - 2‬قرب‬ ‫أراضي ميالد عياش ‪ -‬السعر للمتر ‪ 50‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/5833885:‬ت‪079/5385751:‬‬ ‫(‪ )37‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب اراضي ميالد عياش ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 5‬دونمات ‪ -‬منطقة مرتفعة ‪ -‬السعر ‪ 120‬ألف دينار‬ ‫ ت‪ - 078/5833885:‬ت‪079/5385751:‬‬‫(‪ )448‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬جبل المغير ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 493.5‬م‪ - 2‬حوض ‪ - 4‬لوحة ‪ - 4‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/5490773:‬ت‪079/7453784:‬‬

‫(‪ )216‬أرض للبيع في عمان ‪/‬القنيطرة ‪ -‬منطقة‬ ‫زراع��ي��ة ‪ -‬بعد المطار ‪ -‬مساحة ‪ 4107‬م‪- 2‬‬ ‫بسعر ‪ 12‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6969751:‬‬

‫(‪ )347‬أرض للبيع في عمان‪/‬شفابدران ‪ -‬حوض‬ ‫مرج الفرس ‪ 750 -‬م‪ - 2‬موقع مميز ‪ -‬على‬ ‫شارع ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬

‫(‪ )49‬عمان الغربية‪/‬عرقوب ‪ -‬خلدا ‪ 2 -‬دونم‬ ‫تقريبا مفروزة قطعتين رقم األولى ‪ 29‬الثانية ‪30‬‬ ‫ حوض ‪ - 14‬على شارعين ‪ -‬كاشفة ‪ -‬إطاللة ‪-‬‬‫مطلة على القصور الملكية والحمر ‪ -‬بها منسوب‬ ‫ أشجار مثمرة ‪ -‬كوشان مستقل ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/8242233:‬‬ ‫(‪ )51‬من أراض��ي شمال عمان‪/‬زينات الربوع ‪-‬‬ ‫بالقرب من دارات سمير شما ‪ -‬حوض شكارة‬ ‫ على شارعين ‪ 500 -‬م‪ - 2‬قريبة من البناء ‪-‬‬‫تصلح للبناء أو لالستثمار ‪ -‬بسعر ‪ 38‬ألف نهائي‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪078/8242233:‬‬‫(‪ )52‬شمال ع��م��ان‪/‬أراض��ي شفابدران ‪ -‬قرب‬ ‫جامعة العلوم التطبيقية ‪ -‬تجاري ‪ -‬موقع ممتاز‬ ‫ دونم و ‪ 125‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬واجهة ‪62‬‬‫م ‪ -‬بسعر نهائي‪ 900‬دينار للمتر ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪078/8242233:‬‬

‫(‪ )106‬قطعة أرض للبيع ‪ -‬في ماركا ‪ -‬حوض‬ ‫المسفر ‪ -‬مساحة ‪300‬م ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪079/8101969:‬‬ ‫(‪ )115‬شارع الحزام ‪ -‬مطلة على مطار ماركا ‪-‬‬ ‫مساحة ‪2422‬م ‪ -‬قرب الشارع الرئيسي ‪ -‬جميع‬ ‫الخدمات ‪ -‬على شارعين ‪ -‬بسعرمناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/5997044:‬ت‪079/5055270:‬‬ ‫(‪ )32‬السرو الجنوبي ‪ -‬مقابل جامعة عمان‬ ‫االهلية ‪ -‬للبيع ‪2‬دونم من أصل ‪ 4‬دونم مشاع‬ ‫بسعر ‪170‬ألف دينار بداعي السفر‪-‬للجادين فقط‬ ‫ ت‪079/6080099:‬‬‫(‪ )126‬المحطة‪/‬مدخل م��ارك��ا الجنوبية ‪-‬‬ ‫‪330‬م سكن د ‪ -‬شارعين ‪ -‬منسوب ‪ 2‬طابق‬ ‫تصلح لمشروع استوديوهات لاليجار بدخل‬ ‫عالي ‪ -‬بسعرمغري ‪35000‬دينار من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪078 - 079/7917014:‬‬

‫(‪ )128‬ماركا ‪ -‬الحزام الدائري ‪ -‬ارض معارض‬ ‫تجارية ‪1230 -‬مترمربع ‪ -‬على شارعين ‪-‬‬ ‫بسعر ‪160‬دينار للمتر ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪077/7341128:‬‬

‫(‪ )163‬ارض جنوب المطار ‪ 9 -‬دون��م و‪600‬م‬ ‫كوشان مستقل ‪ -‬قصور بشير ‪ -‬ح��وض‪- 21‬‬ ‫قطعة‪ - 786‬كامل القطعة ‪2900‬دينار شامل‬ ‫رسوم التسجيل ‪ -‬ت‪079/6180200:‬‬

‫(‪ )129‬ماركا‪/‬الحزام ال��دائ��ري ‪ -‬ح��وض برقع‬ ‫ مساحة ‪309‬م‪ - 2‬سكن د ‪ -‬على شارعين ‪-‬‬‫مرتفعة ‪ -‬مطلة ‪ -‬بسعرمغري جدا ‪ 22‬ألف دينار‬ ‫لكامل القطعة ‪ -‬ت‪077/7341128:‬‬

‫(‪ )166‬أرض للبيع ف��ي ام ن����وارة ‪-‬‬ ‫ق��رب ال��دف��اع المدني ‪500 -‬م‪ - 2‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬بسعر ‪ 47‬أل��ف من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/7085242:‬‬

‫(‪ )162‬أرض جنوب المطار ‪ 10 -‬دونم بكوشان‬ ‫مستقل ‪ -‬سواقة الشرقي ‪ -‬ح��وض‪ - 2‬قطعة‬ ‫‪ - 790‬كامل القطعة ‪4500‬دينار شامل رسوم‬ ‫التسجيل ‪ -‬ت‪079/6180200:‬‬

‫(‪ )337‬ابوالسوس ‪ -‬سكنية مطلة ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪500‬م ‪ -‬حوض المعلقة ‪ -‬قطعة ‪ - 291‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬بسعر ‪ 85‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪079/9028416:‬‬

‫(‪ )17‬أم الرصاص ‪ -‬المساحة ‪ 10‬دونم ‪ -‬حوض‬ ‫الجنوبي ‪ -‬رق��م القطعة ‪ - 35‬رق��م الحوض‬ ‫‪ - 6‬رقم اللوحة ‪ - 2‬السعر ‪25000‬دينار لكامل‬ ‫القطعة ‪ -‬ت‪079/5897952:‬‬

‫(‪ )346‬أرض للبيع في عمان ‪/‬شفابدران ‪ -‬حوض‬ ‫الشكارة ‪ -‬بجانب الترخيص ‪ -‬مساحة ‪500‬‬ ‫م‪ - 2‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬

‫(‪ )120‬المفرق‪/‬الكوم االحمر ‪92 -‬دون��م نوع‬ ‫االرض ملك ‪ -‬داخل حدود البلدية ‪1500 -‬دينار‬ ‫‪ /‬للدونم ‪ -‬من المالك ‪ -‬امكانية قبول شقة في‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )121‬ال��م��ف��رق‪/‬ج��ب��ي��ه ‪ -‬ع��ل��ى ش معبد ‪-‬‬ ‫م��س��اح��ة‪73‬دون��م ‪ -‬بسعر ‪400‬دي��ن��ار للدونم‬ ‫من المالك ‪ -‬يمكن قبول مرسيدس موديل‬‫فوق‪ 2000‬او شقة صغيرة ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )56‬أرض للبيع في بلعما ‪ -‬مساحة ‪ 1400‬م‪2‬‬ ‫ سكن ج ‪ -‬على ‪ 3‬شوارع ‪ -‬شارع عرض ‪6‬م ‪-‬‬‫شارع طول ‪ 6‬م ‪ -‬شارع عرض ‪ 12‬م ‪ -‬بسعر ‪18‬‬ ‫دينار للمتر ‪ -‬ت‪077/2099638:‬‬ ‫(‪ )122‬المفرق‪/‬نويجيس ‪ -‬من اراضي الخالدية‬ ‫ على شارع معبد ‪20‬م وش��ارع فرعي مساحة‬‫‪20‬دونم ‪ -‬من المالك مباشرة بسعر ‪1500‬دينار‬ ‫للدونم الواحد ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )54‬عجلون‪/‬القرية عنجرة ‪ -‬حوض خلة قطران ‪-‬‬ ‫‪ 19‬دونم ‪ -‬جميع الفواكه المثمرة وأشجار الزيتون‬ ‫ فيال‪ 350‬م‪ 4 - 2‬واجهات حجر ‪ -‬ذات إطاللة ‪-‬‬‫من المالك ‪ -‬ت‪078/8242233:‬‬ ‫(‪ )125‬الغور ‪ -‬مثلث العارضة ‪ -‬مساحتها ‪611‬متر‬ ‫ اط�لال��ة ب��ان��ورام��ا ‪ -‬تصلح م��زرع��ة م��ع بيت‬‫ريفي بسعر مغري جدا ‪6500‬دينار من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6224481:‬ت‪079/7917014:‬‬ ‫(‪ )134‬أرض للبيع ف��ي أجمل مناطق بلعما‬ ‫ مساحة ‪ 4‬دونمات ‪ -‬حوض مذبح الخاروف ‪-‬‬‫السعر بعد المعاينة ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/5490773:‬ت‪079/7453784:‬‬ ‫(‪ )27‬غدير العبد‪-‬المفرق ‪ 10 -‬دون��م��ات ‪-‬‬ ‫استثمارية زراعية ‪ -‬قرب شارع بغداد ‪ -‬من المالك‬ ‫ كوشان مستقل ‪ -‬بسعر ‪ 195‬دينار للدونم ‪-‬‬‫ت‪ - 078/6745000:‬ت‪077/6745000:‬‬ ‫(‪ )174‬أرض للبيع في المفرق باالقساط ‪10 -‬‬ ‫دونم ‪ -‬منطقة الحوي مالصقة لمزرعة مثمرة‬ ‫ تبعد عن المنطقة الحرة الزرقاء ‪35‬كم ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9782043:‬‬ ‫(‪ )26‬المناسف الغربية‪-‬المفرق ‪ 10 -‬دون��م ‪-‬‬ ‫استثمارية زراعية ‪ -‬من المالك ‪ -‬كوشان مستقل‬ ‫ بسعر ‪ 200‬دينار للدونم ‪ -‬ت‪078/6745000:‬‬‫ ت‪077/6745000:‬‬‫(‪ )182‬ارض ‪ 10‬دونمات للبيع بسعر مغري ‪-‬‬ ‫المفرق ‪ /‬منطقة قاع البقعاوية ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/6221227:‬‬ ‫(‪ )25‬ديرالكهف‪-‬المفرق ‪10 -‬دون���م زراع��ي‬ ‫استثماري ‪ -‬قرب الخدمات ‪ -‬موقع مميزقرب‬ ‫الشارع العام ‪ -‬من المالك ‪ -‬كوشان مستقل‬ ‫ ‪250‬دي��ن��ار للدونم ‪ -‬ت‪- 077/6745000:‬‬‫ت‪078/6745000:‬‬ ‫(‪ )274‬أرض للبيع في منطقة القنية ‪ -‬مساحة ‪9‬‬ ‫دونمات ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )285‬أرض للبيع في المفرق ‪ -‬مساحة ‪10‬‬ ‫دونمات ‪ -‬بسعر ‪ 3‬االف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )24‬المفرق ‪ -‬السعاده ‪ -‬سكن ج ‪500 -‬متر‬ ‫ جميع الخدمات خدمات كهرباء ‪ +‬ماء‬‫ ش��وارع ‪5 -‬دنانير للمتر ‪ -‬امكانية رفع‬‫‪4‬طوابق ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/6745000:‬‬ ‫ ت‪078/6745000:‬‬‫(‪ )289‬أرض للبيع في بلعما ‪ -‬مساحة ‪ 10‬دونمات‬ ‫ بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬‫ت‪ - 077/7716035:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )23‬المفرق‪ -‬األشيهب ‪ 10 -‬دونمات‬ ‫زراع��ي��ة ‪ -‬من المالك ‪ -‬بجانب الطاقة‬ ‫الشمسية ‪ -‬كوشان مستقل ‪ -‬بسعر ‪250‬‬ ‫دي��ن��ار للدونم ‪ -‬ت‪- 077/6745000:‬‬ ‫ت‪078/6745000:‬‬ ‫(‪ )349‬أرض للبيع في المفرق‪/‬حيان‪ /‬الرويبض‬ ‫ مساحة ‪ 222‬دونم ( ‪ 150‬دونم زراعي ‪72 -‬‬‫دونم تصلح لمحجر زجاجي ) ‪-‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/9515354:‬ت‪078/0092277:‬‬ ‫(‪ )2‬عجلون‪-‬صخرا ‪10 -‬دون���م ‪ -‬م��ع بيتان‬ ‫متالصقان ‪ -‬ملعب كبير ‪ -‬بناء فرعي ‪ -‬بئرين‬ ‫تجميعيين ‪ -‬واصل الخدمات ‪ -‬مشجرة بالكامل ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5240273:‬‬


‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7590‬‬

‫‪äɶaÉfi / ´QGõe‬‬ ‫(‪ )352‬أرض للبيع في السلط‪ /‬أم العمد ‪ -‬مساحة دونم ‪ -‬ذات‬ ‫موقع مميز ومطل ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬‫(‪ )354‬أرض للبيع في بلعما ‪ -‬حوض المتخلف ‪-‬‬ ‫‪ 16‬دونم ‪ -‬رقم القطعة ‪ - 43‬واجهة ‪ - 90‬على‬ ‫شارع ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫‪ -‬ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬

‫(‪ )350‬مزرعة للبيع في الزرقاء‪/‬غريسا ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 22‬دونم ‪ -‬مشجرة زيتون وحمضيات ‪ -‬بها خزان‬ ‫م��اء ‪ 60‬م‪ - 3‬منزل ريفي ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/5798899:‬ت‪078/0092277:‬‬ ‫(‪ )351‬مزرعة للبيع في الزرقاء‪ /‬غريسا ‪ -‬مساحة ‪ 4‬دونمات‬ ‫ مشجرة ‪ -‬منزل ريفي ‪ -‬واصل كهرباء ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬

‫(‪ )176‬جرش ‪ -‬مزرعة للبيع مساحتها ‪3400‬متر‬ ‫ بجانب الدفاع المدني ‪ -‬المدرسة االمريكية‬‫اتوستراد الزرقاء المفرق ‪ /‬النبي هود ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/7666765:‬‬

‫(‪ )290‬مطلوب أرض للشراء ‪ -‬في منطقة غريسا‬ ‫ مساحة ‪ 100‬دونم ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )291‬مطلوب أرض للشراء ‪ -‬ف��ي منطقة‬ ‫البتراوي ‪ -‬الهاشمية ‪ -‬الزواهرة ‪ -‬شومر ‪ -‬السخنة‬ ‫ ضاحية مكة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8805294:‬‬‫ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )399‬مطلوب أرض للشراء ‪ -‬في ال��زرق��اء‪/‬‬ ‫البتراوي ‪ /‬أب��و الزيغان ‪ /‬بيرين ‪ /‬العالوك ‪/‬‬ ‫إسكان المهندسين ‪ /‬أم رمانة ‪ /‬شفابدران ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8030587:‬ت‪077/2259213:‬‬

‫(‪ )105‬قطعة أرض لاليجار ‪640 -‬م ‪ -‬تصلح للبناء‬ ‫ في تالع العلي ‪/‬موقع مميز خلف كازيه العساف‬‫‪ -‬ت‪ - 079/6269914:‬ت‪06/5515711:‬‬

‫(‪ )377‬شقة طابقية للبيع في البتراوي ‪ -‬موقع‬ ‫مميز وه��ادئ ‪ 180 -‬م‪ - 2‬تشطيبات فاخرة‬ ‫ بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 078/7582494:‬ت‪079/6970465:‬‬ ‫‪7096‬‬


2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

12


13

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG


‫‪14‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪7011‬‬

‫‪7090‬‬

‫‪6997‬‬

‫(‪ )376‬شقة طابق ثالث للبيع في جبل طارق ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 130‬م‪ - 2‬مطبخ أمريكي راكب ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬بسعر ‪ 34‬ألف دينار ‪ -‬ت‪078/7582494:‬‬ ‫ ت‪077/7628135:‬‬‫(‪ )375‬شقة طابق أول للبيع في الزرقاء ‪ -‬وادي‬ ‫الحجر ‪ -‬مساحة ‪ 110‬م‪ 3 - 2‬غ��رف ‪ -‬مطبخ‬ ‫أم��ري��ك��ي ‪ -‬ص��ال��ة ‪ -‬بسعر ‪ 33‬أل��ف دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/7582494:‬ت‪079/6970465:‬‬ ‫(‪ )378‬شقة نظام أمريكي دوبلكس للبيع‬ ‫في البتراوي ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 078/7582494:‬ت‪079/6970465:‬‬ ‫(‪ )362‬شقة للبيع في البتراوي ‪ -‬طابق‬ ‫أرض��ي ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ت��راس واس��ع ‪ -‬بارك‬ ‫ واجهتين حجر ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر‬‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/7582494:‬‬ ‫ت‪077/7628135:‬‬ ‫(‪ )392‬شقة مفروشة فاخرة ج��دا لإليجار‬ ‫ في جبل المغير ‪ -‬دوار الفالح ‪ 3 -‬نوم‬‫حمامين ‪ -‬برندة ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬‫ ت‪078/6263040:‬‬‫(‪ )361‬شقة للبيع في البتراوي ‪ -‬طابق أرضي ‪-‬‬ ‫‪ 150‬م‪- 2‬موقع حيوي ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ -‬توزيع‬ ‫مميز للغرف ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/7582494:‬ت‪079/6970465:‬‬ ‫(‪ )360‬شقة طابقية للبيع في البتراوي ‪ -‬شبه‬ ‫تسوية ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ت���راس واس���ع ‪ -‬موقع‬ ‫ه��ادئ ‪ -‬تشطيبات فاخرة ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/7582494:‬ت‪077/7628135:‬‬ ‫(‪ )374‬شقة للبيع في البتراوي ‪ -‬طابق‬ ‫أول ‪ 110 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫مطبخ أمريكي ‪ -‬بلكونة ‪ -‬بسعر ‪ 33‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/7582494:‬‬ ‫ت‪077/7628135:‬‬

‫(‪ )365‬شقة للبيع في البتراوي ‪ -‬طابق‬ ‫أول ‪ 150 -‬م‪ - 2‬تشطيبات ف��اخ��رة ‪-‬‬ ‫مصعد ‪ -‬موقع مميز وح��ي��وي ‪ -‬بسعر‬ ‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/7582494:‬‬ ‫ ت‪079/6970465:‬‬‫(‪ )402‬شقة للبيع في جبل طارق ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 105‬م‪ - 2‬ط ‪ 2 - 3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬مطبخ‬ ‫أمريكي ‪ -‬صالة ‪ -‬غرفة ضيوف ‪ -‬بناء حديث‬ ‫ بسعر ‪ 37‬أل��ف ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬‫ت‪077/6086042:‬‬ ‫(‪ )363‬شقة طابق أرض��ي للبيع في البتراوي‬ ‫ مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬ت���راس وب���ارك ‪ 50‬م‪2‬‬‫ موقع حيوي ‪ -‬تشطيبات ف��اخ��رة ‪ -‬بسعر‬‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/7582494:‬‬ ‫ت‪079/6970465:‬‬ ‫(‪ )359‬شقة للبيع في البتراوي ‪ -‬طابقية ‪150 -‬‬ ‫م‪ - 2‬تراس واسع ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬تشطيبات فاخرة‬ ‫ بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/7582494:‬‬‫‪ -‬ت‪079/6970465:‬‬

‫(‪ )358‬شقة طابقية للبيع في جبل ط��ارق ‪-‬‬ ‫طابق أول ‪ 160 -‬م‪ 3 - 2‬واجهات حجر ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 47‬أل��ف دي��ن��ار ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/7582494:‬ت‪077/7628135:‬‬ ‫(‪ )357‬شقة طابقية في جبل ط��ارق ‪ -‬طابق‬ ‫أرضي ‪ 160‬م‪ + 2‬ترس ‪ 120‬م‪ 3 - 2‬واجهات‬ ‫حجر ‪ -‬بسعر ‪ 55‬أل��ف دي��ن��ار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/7582494:‬ت‪079/6970465:‬‬ ‫(‪ )403‬شقة طابقية أرضية في جبل طارق ‪ -‬قرب دوار‬ ‫البقيع ‪ -‬تشطيب ديلوكس ‪ -‬بناء حديث ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬بسعر ‪ 48‬ألف ‪ -‬ت‪078/8020779:‬‬‫(‪ )379‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‬ ‫ دوار البتراوي ‪ -‬مساحة‪ 140‬م‪3 - 2‬‬‫نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬حمامين ‪ -‬حديقة‪ 100‬م‪ - 2‬معفاة‬ ‫من الرسوم ‪ -‬مع إمكانية تقسيط جزء من‬ ‫المبلغ ‪ -‬ت‪079/5691973:‬‬

‫‪7743‬‬

‫‪7014‬‬

‫‪7039‬‬

‫‪7074‬‬ ‫‪7015‬‬


‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪15‬‬ ‫(‪ )135‬شقةجديدة ‪ -‬في طبربور‪/‬تحت االنشاء من‬ ‫شركةإسكان ‪120 -‬م ‪3 -‬نوم‪-2‬حمام ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬برندة ‪33000 -‬دينار ‪ -‬امكانيةالتقسيط‬ ‫بدفعة ‪20‬ال���ف ‪ -‬التسليم خ�لال ‪ 3‬شهور ‪-‬‬ ‫ت‪078/7333384:‬‬ ‫(‪ )136‬ضاحية األقصى ‪ -‬شبه ارضية ‪ -‬مستقلة ‪-‬‬ ‫‪3‬مداخل ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬مساحة ‪160‬م‪ - 2‬تراس‬ ‫امامي ‪ +‬جانبي ‪120‬م ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5107878:‬‬ ‫(‪ )152‬ضاحية االمير راشد ‪ -‬شقة دوبلكس نظام‬ ‫أمريكي ‪190‬متر ‪ +‬رووف ‪50‬متر ‪ -‬ذات موقع‬ ‫وإطاللة مميزين ‪ -‬للبيع من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5460347:‬‬ ‫(‪ )171‬خلدا ‪ -‬ارضية ‪230‬م ‪ -‬حديقة‪250‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫‪1‬ماستر ‪3 -‬حمام ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬صالون ‪+‬سفرة ‪ -‬غ‬ ‫جلوس مع فيربليس ‪ -‬كراجات ‪ 3‬مغلقة كرميد ‪-‬‬ ‫‪2‬بلكونة مغلقة ‪ -‬ت‪079/6357008:‬‬ ‫(‪ )172‬شقة شبه ارضية في شفابدران ‪150 -‬م‬ ‫ ترس حديقة‪150‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة‬‫ صالون ‪ -‬برندة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬كراج ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬‫من المالك ‪ -‬ت‪079/9782043:‬‬ ‫(‪ )173‬شقة شبة أرضية في شفابدران ‪150 -‬م‬ ‫ ترس حديقة‪150‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة‬‫ صالون ‪ -‬برندة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬كراج ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬‫من المالك ‪ -‬ت‪079/9782043:‬‬ ‫(‪ )1‬شقة طابقية للبيع ‪ -‬ال��ذراع الغربي‪/‬عمان‬ ‫الشرقية ‪ -‬مساحة‪ 155‬م‪ - 2‬ط ‪ - 4‬بدون مصعد‬ ‫ ‪ 3‬نوم ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالة ‪ -‬بلكونة‬‫كبيرة ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪- 079/7049221:‬‬ ‫ت‪079/0226569:‬‬ ‫(‪ )177‬الهاشمي الشمالي ‪ -‬موقع مميز ‪132 -‬م‬ ‫ ‪3‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬صاله‪-‬صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪-‬‬‫مؤجرسنوي‪ 3000-‬السعر ‪ 49‬ألف قابل للتفاوض‬ ‫ للجادين ‪ -‬ت‪078/8574999:‬‬‫(‪ )181‬م��ن��زل مستقل ط��اب��و مشترك ‪ -‬في‬ ‫الهاشمي الشمالي ‪ -‬حي ابو جسار ‪3 -‬غرف ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬برندة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬بحالة ممتازة‬ ‫بسعرمغري ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/5001960:‬‬ ‫(‪ )235‬ضاحية األميرة سلمى ‪ -‬حي النويجيس‬ ‫ شبه تسوية ‪123‬م ‪3 -‬ن��وم ‪ -‬حمامين ‪-‬‬‫مطبخ امريكي مع صالة‪-‬صالون ‪ -‬مع ترسات‬ ‫ مدخلين ‪48000 -‬دينار ‪ -‬ت‪077/7422593:‬‬‫ ت‪079/7326650:‬‬‫(‪ )258‬شقة من المالك ‪ -‬الرشيد‪210 -‬م ‪-‬‬ ‫مع ت���رس‪100‬م ‪ -‬مزروعةعلى المدخل ‪4 -‬‬ ‫نوم‪2‬ماستر ‪ -‬مكيفات و مطبخ بلوط ‪ -‬كراج‬ ‫ م��س��ت��ودع ‪ 8 -‬س��ن��وات ‪ -‬بسعر ‪ 95‬أل��ف ‪-‬‬‫ت‪ - 079/6713522:‬ت‪077/2121790:‬‬ ‫(‪ )259‬شقةمن المالك ‪ -‬طبربور‪ -‬ط‪210 - 3‬م‬ ‫ ‪4‬ن���وم تشطيبات فخمة ‪ -‬وج��ن��اح ضيوف‬‫مع سفرةكبيرة ‪ -‬معيشة مستقلة ‪ -‬بلكونة‬ ‫كبيرة ‪ -‬بسعر ‪ - 70,000‬ت‪- 079/6713522:‬‬ ‫ت‪077/2121790:‬‬ ‫(‪ )330‬ضاحية النخيل ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬شبه‬ ‫ارضي ‪250 -‬م ‪ -‬مكونة من ‪4‬نوم ‪2‬ماستر ‪-‬‬ ‫‪4‬حمام ‪ -‬مطبخ جوايكو ‪ -‬ترس امامي وخلفي‬ ‫ ‪ 200‬ألف ‪ -‬ت‪079/5256323:‬‬‫(‪ )332‬الرابية ‪ -‬ط‪ - 3‬بناء جديد لم يسكن‬ ‫ تدفئه مركزيه ‪145 -‬م ‪3 -‬ن��وم ‪1 -‬ماستر‬‫ ‪3‬حمام ‪ -‬زج��اج دب��ل ‪ -‬وشبابيك ‪- up.v.c‬‬‫اباجورات كهرباء ‪123 -‬ألف ‪ -‬ت‪079/6306789:‬‬ ‫(‪ )338‬شقة ارضية كبيرة للبيع بسعرمغري‬ ‫ ماركا الشمالية‪ /‬حي العبدالالت ‪250 -‬م‪2‬‬‫ حديقة‪250‬م‪ 2‬مزروعة اشجار ‪ -‬البيع مع‬‫المالك ب��دون وسطاء ‪ -‬ت‪- 079/7025123:‬‬ ‫ت‪079/9797796:‬‬ ‫(‪ )419‬شقة أرضية للبيع في الزرقاء ‪150 -‬م‪2‬‬ ‫ ح��دي��ق��ة‪150‬م‪ - 2‬جديدة ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪-‬‬‫صالةمععيشة ‪ -‬صالون ضيوف ‪3 -‬حمامات‬ ‫ م��ط��ب��خ ‪ -‬ج���دي���دة ‪ -‬ال��س��ع��ر ‪55‬أل�����ف ‪-‬‬‫ت‪ - 078/6773824:‬ت‪077/7864130:‬‬

‫‪3314‬‬

‫(‪ )226‬شقة للبيع في شارع ‪ - 16‬مساحة ‪125‬‬ ‫م‪ - 2‬مكونة من غرفتين ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ حمام ‪ -‬بسعر ‪ 26‬أل��ف دينار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/7665525:‬‬ ‫(‪ )225‬شقة للبيع ‪ -‬طابق ثالث ‪ -‬بسعر ‪49500‬‬ ‫دينار بدفعة ‪ 13000‬دينار وقسط شهري ‪375‬‬ ‫دينار وبدون وساطة البنوك ‪ -‬ت‪079/7665525:‬‬ ‫(‪ )227‬شقة قرب دوار البتراوي ‪ -‬أرضية ‪ -‬طابقية‬ ‫ ‪ 150‬م‪ - 2‬ساحة خارجية‪ 150‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪-‬‬‫صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬جديدة ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 65‬ألف ‪ -‬ت‪079/7665525:‬‬ ‫(‪ )364‬شقة للبيع ‪ -‬طابق ثالث ‪ 150 -‬م‪- 2‬‬ ‫روف ‪ 50‬م‪ - 2‬غرفة ماستر ‪ -‬ت��راس ‪ -‬مصعد‬ ‫ بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 078/7582135:‬ت‪077/7628135:‬‬ ‫(‪ )413‬شقة أرض��ي��ة للبيع ف��ي ال��زرق��اء‪ /‬حي‬ ‫شاكر ‪ -‬مساحة ‪ 140‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 20‬ألف دينار‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/6250495:‬‬‫ت‪079/0495175:‬‬ ‫(‪ )224‬شقة للبيع ‪ -‬طابق أول ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪- 2‬‬ ‫بسعر ‪ 54500‬دينار بدفعة ‪ 13000‬دينار وقسط‬ ‫شهري ‪ 400‬دينار ‪ -‬ت‪079/7665525:‬‬ ‫(‪ )219‬شقة طابقية للبيع في الزرقاء‪ /‬جبل طارق‬ ‫ تحت التطشيب ‪ -‬مساحة ‪ 146‬م‪ - 2‬دور أول‬‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 079/5620994:‬‬‫ت‪078/6044811:‬‬ ‫(‪ )418‬شقة أرضية للبيع في الزرقاء ‪180 -‬م‪2‬‬ ‫ سوبر ديلوكس ‪ -‬جديدة ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪-‬‬‫صالةمعيشة ‪ -‬صالون ضيوف ‪-3‬حمامات ‪ -‬مطبخ‬ ‫ برندة ‪ -‬السعر‪49‬ألف ‪ -‬ت‪- 078/6773824:‬‬‫ت‪077/7864130:‬‬ ‫(‪ )209‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬الفالتر ‪-‬‬ ‫طابق أول ‪ -‬تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬مع مصعد‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/6706776:‬‬‫ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )208‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬جبل‬ ‫المغير ‪ -‬مساحة ‪ 170‬م‪ - 2‬ط ‪ - 1‬طابقية ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬تشطيب جديد ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )207‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬قرب‬ ‫دوار البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 140‬م‪ - 2‬أرضية ‪-‬‬ ‫مدخل مستقل ‪ -‬كراج سيارة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )421‬شقة ارضية للبيع ‪150 -‬م‪ - 2‬ترس ‪ -‬كراج‬ ‫مستقل ‪ -‬جديدة ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةمعيشة‬ ‫ ص��ال��ون ض��ي��وف ‪3 -‬ح��م��ام��ات ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫برندة ‪ -‬السعر‪55‬ألف ‪ -‬ت‪- 077/7864130:‬‬ ‫ت‪078/6773824:‬‬ ‫(‪ )206‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬بين شارع‬ ‫‪ 16‬وشارع ‪ 150 - 36‬م‪ - 2‬ط ‪ 3 - 1‬نوم ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬مطبخ راكب بلوط ‪ -‬بلكونتين ‪ -‬حمامين‬ ‫ ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬‫(‪ )204‬شقة للبيع ف��ي ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة ‪-‬‬ ‫البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 135‬م‪ - 2‬ط ‪ - 1‬تشطيب‬ ‫جديد ‪ -‬نقدا وباألقساط بدون وساطة البنوك ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )424‬ش��ق��ةأرض��ي��ةف��ي ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة ‪-‬‬ ‫‪135‬م‪+‬ترس أمامي‪ 100-‬مدخل مستقل ‪ -‬كراج‬ ‫مستقل ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة معيشة ‪ -‬صالون‬ ‫ضيوف ‪ -‬حمامين ‪ -‬جديدة ‪ -‬ت‪- 077/7864130:‬‬ ‫ت‪078/6773824:‬‬ ‫(‪ )203‬شقة في الزرقاء الجديدة ‪ -‬أرضي ‪150 -‬‬ ‫م‪ - 2‬ترس أمامي ‪ -‬كراج سيارة ‪ -‬تشطيب جديد ‪-‬‬ ‫نقدا وبالتقسيط بدون بنوك ‪ -‬ت‪078/6706776:‬‬ ‫ ت‪079/7768776:‬‬‫(‪ )202‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬الفالتر‬ ‫ مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬أرض��ي مع ت��رس كبير ‪-‬‬‫تطشيب جديد ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬قرب الخدمات‬ ‫ ت‪ - 079/7768776:‬ت‪078/6706776:‬‬‫(‪ )201‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬جبل‬ ‫المغير ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ط ‪ - 3‬مصعد ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ نقدا وبالتقسيط ب��دون وس��اط��ة البنوك ‪-‬‬‫ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )425‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 150‬م‪ - 2‬ط��اب��ق أرض���ي ‪ -‬ت���راس ‪ 100‬م‪2‬‬ ‫ على ش��ارع ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪ - 077/7712389:‬ت‪078/8124777:‬‬ ‫(‪ )200‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬الفالتر‬ ‫ مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬ط ‪ - 1‬طابقية ‪ -‬تشطيب‬‫جديد ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬‫(‪ )199‬شقة للبيع ف��ي ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة ‪-‬‬ ‫البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬ط ‪ 2-‬تشطيب‬ ‫جديد ‪ -‬نقدا وباألقساط بدون وساطة البنوك ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6706776:‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )428‬شقة للبيع في الزرقاءالجديدة ‪ -‬ط‪1‬‬ ‫ مساحة‪150‬م‪ - 2‬سوبر ديلوكس ‪ -‬جديدة‬‫ ‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة وصالون ‪-3‬حمامات‬‫ برندتين ‪ -‬السعر ‪ 47‬ألف قابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪ - 077/7864130:‬ت‪078/6773824:‬‬ ‫(‪ )195‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬الفالتر‬ ‫ ‪ 150‬م‪ - 2‬طابق أرض��ي ‪ -‬مدخل مستقل‬‫ ت��راس أمامي ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬تشطيب‬‫ج��دي��د ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/7768776:‬‬ ‫ت‪078/6706776:‬‬ ‫(‪ )193‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 190‬م‪ - 2‬طابق أرض��ي ‪ -‬مدخل مستقل ‪-‬‬ ‫ت��راس أمامي ‪ -‬تشطيب جديد ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/7768776:‬ت‪078/6706776:‬‬ ‫(‪ )159‬شقة ارضية للبيع ‪ -‬في الزرقاء ‪ /‬مدينة‬ ‫المجد ‪ -‬عمارة ‪ - C7 962‬المساحة ‪120‬م ‪+‬‬ ‫حديقة‪60‬م ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5636332:‬‬ ‫(‪ )429‬شقة أرضية للبيع في الزرقاءالجديدة‬ ‫ ‪150‬م‪ - 2‬س��وب��ر دي��ل��وك��س ‪ -‬ترس‬‫أم���ام���ي‪40‬م ‪ -‬م��دخ��ل خ���اص ‪ -‬ك��راج‬ ‫ ‪3‬ن��وم‪1‬م��اس��ت��ر ‪ -‬ص��ال��ةوص��ال��ون ‪-‬‬‫حمامين ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ت‪- 077/7864130:‬‬ ‫ت‪078/6773824:‬‬ ‫(‪ )95‬شقة طابقية يف جبل ط��ارق‪/‬م��ق��اب��ل‬ ‫املركز األمني ‪ -‬تسوية ‪ -‬مساحة‪ 140‬م‪3 - 2‬‬ ‫ن��وم ‪ -‬ضيوف ‪ -‬صالة ‪ -‬حمامني ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫برندتني ‪ -‬ترس‪-‬مصعد ‪ -‬نقدا أو باألقساط ‪-‬‬ ‫ت‪077/2075136:‬‬ ‫(‪ )75‬شقة للبيع في البتراوي ‪ -‬األرض ‪300‬م‪- 2‬‬ ‫البناء ‪175‬م‪ - 2‬حديقة ‪ -‬ترس ‪ -‬مدخل مستقل‬ ‫ العمارة مكونة من طابقين ‪ -‬من المالك مباشرة‬‫ ت‪078/5304076:‬‬‫(‪ )430‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬الفالتر ‪-‬‬ ‫‪135‬م‪ - 2‬سوبر ديلوكس ‪ -‬مصعد ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ صالةوصالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬برندة ‪-‬‬‫بدفعة‪2‬ألف وقسط‪ - 500‬ت‪- 077/7864130:‬‬ ‫ت‪078/6773824:‬‬

‫‪AÉbQR / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )373‬شقة استثمارية مفروشة للبيع يف البرتاوي‬ ‫ شارع ‪ - 26‬تسوية ‪ -‬مساحة ‪ 100‬م‪ - 2‬مع‬‫ساحة خلفية ‪ -‬بسعر ‪ 25‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8131403:‬ت‪079/5697508:‬‬

‫(‪ )423‬منزل للبيع في حي معصوم ‪ -‬األرض‬ ‫‪ 500‬م‪ - 2‬العمار طابقين ‪ +‬مخزنين ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع ‪ -‬بسعر ‪ 65‬أل��ف دي��ن��ار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/7712389:‬ت‪078/8124777:‬‬ ‫(‪ )417‬فيال دوبلكس للبيع في جبل طارق ‪ -‬نظام‬ ‫أمريكي ‪ -‬متالصقة ‪ -‬مساحة ‪ 230‬م‪ - 2‬صالونات‬ ‫واسعة ‪ -‬تطشيب ديلوكس ‪ -‬بسعر ‪ 70‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6250495:‬ت‪079/0495175:‬‬ ‫(‪ )386‬بيت للبيع يف الزرقاء الجديدة‬ ‫ شارع ‪ - 26‬مساحة األرض ‪ 885‬م‪- 2‬‬‫مسطح املنزل ‪ 211‬م‪ - 2‬حوض ‪ 7‬بركة‬ ‫برخ ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪- 079/6793703:‬‬ ‫ت‪079/5134639:‬‬

‫(‪ )65‬شقة لإليجار في ال��زرق��اء الجديدة ‪ -‬حي‬ ‫البتراوي ‪ -‬خلف المركز الصحي ‪ -‬مكونة من غرفتين‬ ‫ صالون ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪ - 079/6775141:‬ت‪078/5272146:‬‬ ‫(‪ )64‬شقة أرضية للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬قرب‬ ‫جامع بادي ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬ترس ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 150‬م‪ - 2‬تشطيبات فاخرة ‪ -‬بسعر ‪ 47‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪078/6137402:‬‬ ‫(‪ )59‬شقة أرضية للبيع يف جبل املغري‪/‬دوار بادي‬ ‫ ‪ 120‬م‪ 2 - 2‬نوم ‪ -‬حمامني ‪ -‬صالون واسع ‪-‬‬‫مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬جديدة ‪ -‬بسعر ‪ 35‬ألف ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/5592952:‬‬ ‫(‪ )432‬شقة للبيع في الزرقاءالجديدة ‪ -‬ط‪2‬‬ ‫ مساحة ‪135‬م‪ - 2‬سوبرديلوكس ‪ -‬مصعد‬‫ جديدة ‪3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪-‬‬‫‪3‬حمامات ‪ -‬مطبخ ‪ -‬برندة ‪-‬باألقساط وبدون‬ ‫بنوك ‪ -‬ت‪ - 077/7864130:‬ت‪078/6773824:‬‬

‫(‪ )53‬الزرقاء‪/‬الزواهرة ‪ -‬دوار أبو راتب ‪ -‬ط أرضي‬ ‫ مستقل ‪ 2 -‬نوم ‪ -‬صالون حرف ‪ - L‬حمام ‪-‬‬‫مطبخ ‪ -‬تصلح للسكن‪/‬لالستثمار ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 28‬ألف قابل ‪ -‬ت‪078/8242233:‬‬ ‫(‪ )50‬الزرقاء‪/‬الزواهرة ‪ -‬دوار أبو راتب ‪ -‬ط ‪3 - 3‬‬ ‫نوم ‪-‬ضيوف ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪ -‬مطلة على الشارع‬ ‫ كوشان مستقل ‪ -‬السعر النهائي ‪ 20‬ألف ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪078/8242233:‬‬ ‫(‪ )433‬شقةجديدة للبيع في الزرقاءالجديدة‬ ‫ ط‪ - 3‬مساحة ‪150‬م‪ - 2‬سوبر ديلوكس ‪-‬‬‫‪3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬مصعد ‪ -‬برندة‬ ‫ ‪3‬حمامات ‪ -‬مطبخ ‪ -‬جديدة ‪ -‬نقدا وباالقساط ‪-‬‬‫ت‪ - 077/7864130:‬ت‪078/6773824:‬‬ ‫(‪ )20‬شقة للبيع جبل طارق‪/‬مثلث األقصى ‪145 -‬‬ ‫م‪ 2‬صافي ‪ -‬ط ‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ 3 -‬حمامات‬ ‫ صالةوصالون ‪ -‬بلكونتين ‪ -‬سوبر ‪ -‬موقع رائع ‪-‬‬‫ت‪ - 079/7835346:‬ت‪079/5557356:‬‬

‫(‪ )5‬شقة أرضية للبيع يف جبل طارق ‪-‬‬ ‫شارع األمرية سلمى ‪ -‬مكونة من ‪ 3‬نوم‬ ‫ ‪ 3‬حمامات ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬بلكونة‬‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8292858:‬‬‫ت‪077/7772318:‬‬ ‫(‪ )443‬شقة للبيع ‪ -‬ط أول ‪ 3 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬بلكونة ‪ -‬عمر البناء‬‫سنتين ‪ -‬تشطيب سوبر ‪ -‬بسعر ‪ 45‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/6904026:‬ت‪007/5401900:‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )4‬طبربور ‪ /‬بجانب كشك الشرطة ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪190‬متر ‪ -‬جديدة لم تسكن ‪4 -‬نوم ‪2 -‬ماستر ‪-‬‬ ‫‪4‬حمام ‪ -‬صالون ‪ -‬معيشة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/7719830:‬‬

‫(‪ )18‬شفا ب��دران ‪ -‬قرب المؤسسةالعسكرية ‪-‬‬ ‫ارضية‪177‬م ‪3 -‬نوم‪-3‬حمام ‪ -‬معيشة ‪ -‬غرفة‬ ‫ضيوف ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬كراج خاص ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬اطاللة ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬ت‪079/5300594:‬‬ ‫(‪ )3‬طبربور ‪150 -‬م ‪3 -‬نوم ‪ -‬تشطيبات مميزة‬ ‫جدا ‪ -‬مطبخ راك��ب مع فرن وغ��از تبعد ‪100‬م‬ ‫ع��ن ال��س��وق الرئيسي ‪ -‬ج��دي��دة ل��م تسكن ‪-‬‬ ‫‪70000‬نهائي ‪ -‬ت‪079/7719830:‬‬ ‫(‪ )19‬شقة للبيع ‪ -‬طابق ارضي ‪ -‬ماركا الشمالية‬ ‫‪ /‬حي الونانات ‪ -‬المساحة‪160‬م ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام‬ ‫ صالة‪-‬صالون ‪ -‬بلكون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ +‬غرفة‬‫ملحق‪25‬م مع حمام ‪ -‬ت‪079/5665006:‬‬ ‫(‪ )21‬ط��ب��رب��ور‪/‬ق��رب ال��ش��رط��ة العسكرية ‪-‬‬ ‫‪150‬م ‪ -‬اطاللة بانوراما ‪ -‬تشطيبات فاخرة‬ ‫ الطابق شقتين ‪ -‬على ‪3‬ش��وارع ‪ -‬التسليم‬‫حزيران ‪ -‬بسعر منافس ‪ -‬ت‪- 079/6115111:‬‬ ‫ت‪079/7554987:‬‬

‫(‪ )355‬منزل مستقل للبيع ف��ي ال��ب��ت��راوي ‪-‬‬ ‫األرض‪ 550‬م‪ - 2‬البناء ‪ 220‬م‪ 3 - 2‬واجهات حجر‬ ‫ قرميد ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة‬‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬‫(‪ )339‬منزل عظم للبيع في الزرقاء‪/‬الزواهرة ‪-‬‬ ‫يبعد عن دوار خميس ‪ 600‬م‪ - 2‬األرض ‪ 400‬م‪2‬‬ ‫ البناء ‪ 170‬م‪ - 2‬واجهة حجر ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )336‬منزل عظم للبيع في الزرقاء‪/‬إسكان‬ ‫المهندسين ‪ -‬األرض ‪ 410‬م‪ - 2‬البناء ‪ 170‬م‪- 2‬‬ ‫واجهة حجر ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )333‬منزل نظام أمريكي (دوبلكس) في جبل‬ ‫طارق ‪ -‬مساحة األرض‪ 200‬م‪ - 2‬البناء ‪ 280‬م‪2‬‬ ‫ فاخرة ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬‫ ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬‫(‪ )331‬منزل نظام أمريكي(دوبلكس) في جبل‬ ‫ط��ارق ‪ -‬األرض ‪ 200‬م‪ - 2‬البناء ‪ 240‬م‪-4 2‬‬ ‫واجهات حجر ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )329‬منزل نظام أمريكي (دوب��ل��ك��س) في‬ ‫جبل طارق ‪ -‬األرض ‪ 150‬م‪ - 2‬البناء ‪ 160‬م‪2‬‬ ‫ بسعر ‪ 60000‬دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )436‬بيت طابقين للبيع في جبل األميرة‬ ‫رحمة ‪ -‬األرض ‪ 250‬م‪ - 2‬مسطح البناء ‪ 120‬م‪2‬‬ ‫ بناء قديم ‪ -‬بسعر ‪ 37‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/8778646:‬‬ ‫(‪ )328‬منزل مستقل للبيع في الزرقاء ‪ -‬إسكان‬ ‫البلدية ‪ -‬األرض ‪ 500‬م‪ - 2‬البناء ‪ 135‬م‬ ‫‪ 2‬لم يسكن ‪ -‬بسعر ‪ 47500‬دينار نهائي ‪-‬‬‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬


‫‪16‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪7742‬‬

‫‪5256‬‬

‫(‪ )295‬فيال عظم للبيع في الهاشمية ‪ -‬مسطح‬ ‫ال��ع��م��ار ‪ 275‬م‪ - 2‬األرض ‪ 505‬م‪ - 2‬نقدا‬ ‫وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8805294:‬‬ ‫ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )294‬منزل للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب مدرسة أم‬ ‫سلمة ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )293‬فيال للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب كنيسة‬ ‫الماريوسف ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬ ‫(‪ )265‬منزل طابق أرض��ي م��ف��روش لإليجار‬ ‫في الزرقاء‪/‬جبل طارق ‪ -‬راقي ‪ -‬مساحة ‪200‬‬ ‫م‪ - 2‬موقع مميز ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5773278:‬‬ ‫(‪ )228‬بيت مقابل الماريوسف ‪ -‬خلف مسجد‬ ‫األخ���وة ‪ -‬األرض‪ 500‬م‪ - 2‬ال��ب��ن��اء‪ 200‬م‪- 2‬‬ ‫معيشة ‪ -‬ضيوف ‪ 2 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬تشطيب‬ ‫ديلوكس ‪ -‬واصل الخدمات ‪ -‬بسعر ‪ 72‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪079/7665525:‬‬ ‫(‪ )197‬منزل مستقل للبيع في ضاحية األميرة‬ ‫هيا ‪ -‬على شارعين ‪ -‬مكون من طابقين ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 079/7768776:‬‬ ‫ت‪078/6706776:‬‬ ‫(‪ )186‬بيت مستقل للبيع في الزواهرة‪/‬حي‬ ‫الجنينة ‪ -‬قرب مسجد العز بن عبد السالم ‪-‬‬ ‫مساحة األرض‪ 800‬م‪ - 2‬مسطح البناء ‪ 225‬م‪2‬‬ ‫ من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8123578:‬‬‫(‪ )440‬فيال دوبلكس متالصقة للبيع ‪ -‬في ضاحية‬ ‫المدينة المنورة ‪ -‬األرض‪ 530‬م‪ - 2‬البناء ‪200‬‬ ‫م‪ - 2‬واجهتين حجر ‪ -‬مرحلة التشطيب النهائي‬ ‫‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/5798899:‬‬

‫(‪ )97‬منزل دوبلكس للبيع في جبل طارق ‪ -‬قرب‬ ‫مسجد جبل طارق ‪ -‬طابقين ‪ -‬مساحة األرض‬ ‫‪ 150‬م‪ - 2‬البناء ‪ 160‬م‪ - 2‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/7664582:‬‬ ‫(‪ )79‬منزل بناء جديد للبيع ‪ -‬في ضاحية األميرة‬ ‫هيا ‪ -‬إسكان المهندسين ‪ -‬مساحة البناء‪170‬‬ ‫م‪ - 2‬األرض‪ 350‬م‪ - 2‬واجهتين حجر ‪ -‬تشطيب‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪078/6541398:‬‬ ‫(‪ )78‬منزل للبيع في ياجوز‪/‬التطوير الحضري‬ ‫ طابقين كل طابق ‪ 123‬م‪ - 2‬األرض‪153‬‬‫م‪ 2‬طابق عظم‪ +‬طابق تشطيب ديلوكس‬ ‫ بسعر ‪ 33‬ألف نهائي ‪ -‬ت‪- 079/8816832:‬‬‫ت‪079/8817351:‬‬ ‫(‪ )76‬بيت في الزواهرة ‪ -‬حي الفالح ‪ -‬واجهة‬ ‫حجر ‪ -‬األرض‪ 289‬م‪ - 2‬ال��ب��ن��اء‪ 220‬م‪- 2‬‬ ‫ط��اب��ق أرض���ي ‪ +‬شقة مكونة م��ن غرفتين‬ ‫ومنافعهم ‪ -‬بسعر‪ 49500‬دينار ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/5444003:‬ت‪077/5415666:‬‬ ‫(‪ )74‬منزل مستقل للبيع في البتراوي ‪ -‬طابقين‬ ‫ مساحة األرض ‪ 504‬م‪ - 2‬البناء ‪ 400‬م‪ - 2‬غير‬‫مكتمل التشطيب ‪ -‬واجهة حجر ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/5304076:‬‬ ‫(‪ )71‬بيت مستقل للبيع في الزرقاء الجديدة ‪-‬‬ ‫مساحة البناء ‪ 200‬م‪ - 2‬األرض ‪ 500‬م‪ - 2‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 05/3858345:‬‬ ‫ت‪078/6818014:‬‬ ‫(‪ )70‬بيت للبيع في السخنة ‪ -‬األرض دونم‬ ‫و ‪ 39‬م‪ - 2‬البناء‪ 360‬م‪ 2‬شقتين‪ 220‬م‪2‬‬ ‫‪ 110 +‬م‪ - 2‬مسور كامل ‪ -‬بئر ماء‪150‬‬ ‫م‪ - 3‬بناء حديث ‪ -‬تحت التشطيب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/5352362:‬ت‪078/5123345:‬‬ ‫(‪ )43‬فيال للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب مصنع‬ ‫المسامير ‪4 -‬واجهات حجر ‪ -‬تشطيب سوبر‬ ‫ديلوكس ‪ -‬األرض‪500‬م‪ - 2‬السعر‪125‬‬ ‫أل���ف دي���ن���ار ‪ -‬ت‪- 078/5833885:‬‬ ‫ت‪079/5385751:‬‬

‫(‪ )441‬فيال تحت التشطيب النهائي للبيع ‪ -‬في‬ ‫ضاحية المدينة المنورة ‪ -‬األرض ‪ 500‬م‪ - 2‬البناء‬ ‫تسوية ‪ 150‬م‪ - 2‬األرضي ‪ 220‬م‪ - 2‬واجهتين‬ ‫حجر ‪ -‬ت‪079/5798899:‬‬ ‫(‪ )110‬فيال فخمة للبيع ‪ -‬مرج الحمام ‪ -‬االرض‪1100‬م‬ ‫ البناء‪1200‬م ‪ 3 -‬طوابق سوبرديلوكس ‪ -‬حديقة‬‫‪500‬م ‪ -‬مزروعة بأجمل االشجار ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5242436:‬‬ ‫(‪ )98‬منزل في الزنية ‪ -‬األرض دونم ‪ -‬البناء‪175‬‬ ‫م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬ضيوف ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالون‬ ‫كبير ‪ -‬برندتين ‪ -‬مسور ومشجر بالكامل ‪-‬‬ ‫األرض مشترك ‪ -‬ت‪077/7437310:‬‬

‫(‪ )34‬شاليه للبيع ‪ -‬في سويمة‪/‬البحر الميت ‪-‬‬ ‫‪1‬نوم صالة مفتوحة على المطبخ‪-‬حمام ‪ -‬مع‬ ‫الفرش او بدون ‪ -‬بركة وباربكيو‪ -‬بدفعة ‪20000‬‬ ‫واقساط من المالك ‪ -‬ت‪079/9230389:‬‬

‫(‪ )13‬صالون سيدات للبيع في الزرقاء ‪ -‬دوار‬ ‫ال��ح��اووز‪/‬م��ق��اب��ل م��درس��ة أج��ن��ادي��ن ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيدجدا من ‪ 10‬سنوات‪ -‬ديكور جديد‬ ‫ بكامل محتوياته ‪ -‬ت‪- 079/6578287:‬‬‫ت‪078/5313741:‬‬ ‫(‪ )14‬محطة مياه للبيع في الزرقاء‪/‬الجبل‬ ‫األبيض ‪ -‬مع سيارتين ‪ -‬بكامل تجهيزاتها‬ ‫ تعمل بشكل ج��ي��دج��دا ‪ -‬ب��داع��ي‬‫السفر ‪ -‬للجادين فقط ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/9789020:‬ت‪078/7111502:‬‬ ‫(‪ )60‬محل ألبان للبيع في ال��زرق��اء الجديدة‬ ‫ ش��ارع ‪ - 26‬ق��رب دوار الجي كي ‪ -‬بكامل‬‫محتوياته ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬لعدم التفرغ ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8774159:‬ت‪079/9627596:‬‬

‫‪7675‬‬


‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪17‬‬ ‫(‪ )198‬مجمع تجاري للبيع في الزرقاء ‪ -‬عظم‬ ‫ مكون من ‪ 8‬مخازن ‪ 3 +‬طوابق ‪ -‬للمراجعة‬‫االت���ص���ال ع��ل��ى ‪ -‬ت‪- 078/6706776:‬‬ ‫ت‪079/7768776:‬‬ ‫(‪ )61‬عمارة للبيع في الغويرية ‪ -‬قرب مدرسة‬ ‫الوليد ‪ -‬مكونة من ‪ 4‬طوابق ‪4 -‬شقق‪+3‬مخازن‬ ‫ األرض ‪477‬م‪ - 2‬السعر المطلوب ‪ 70‬الف دينار‬‫ ت‪ - 077/7751494:‬ت‪078/8866059:‬‬‫(‪ )55‬الزرقاء‪/‬الزواهرة ‪ -‬دوار أبو راتب ‪ 3 -‬طوابق‬ ‫ بناء قديم ‪ -‬أساس ممتاز ‪ -‬نظيفة من الداخل‬‫ على الشارع ‪ -‬مدخلين ‪ -‬كراج ‪ -‬حديقة ‪ -‬بحاجة‬‫إلى دهان من الخارج فقط جميع الخدمات متوفرة‬ ‫ تصلح للسكن أو لالستثمار ‪ -‬بسعر ‪ 68‬ألف‬‫نهائي ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8242233:‬‬ ‫(‪ )42‬عمارةاستثمارية للبيع في الزرقاء ‪ -‬الوسط‬ ‫التجاري ‪ -‬ش السعادة ‪ -‬يوجد بها بنك ‪ -‬الدخل‬ ‫السنوي ‪21‬ألف دينار ‪ -‬السعر ‪250‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/5833885:‬ت‪079/5385751:‬‬ ‫(‪ )353‬بناية استثمارية للبيع في السخنة ‪-‬‬ ‫األرض ‪ 500‬م‪ - 2‬البناء ‪ 600‬م‪ 3 - 2‬طوابق ‪6 -‬‬ ‫شقق ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪077/9515354:‬‬

‫(‪ )73‬مطعم شعبي ومشاوي للبيع في‬ ‫الضليل ‪ -‬ال��ش��ارع الرئيسي ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬مقابل البريد ‪ -‬بجانب البنك‬ ‫االسالمي ‪ -‬مع صالة ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫ت‪078/8596458:‬‬ ‫(‪ )92‬سوبرماركت للبيع في الزرقاء‪/‬جبل طارق‬ ‫ شارع الدفاع المدني ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪-‬‬‫بكامل محتوياته ‪ -‬مع إمكانية المبادلة بباص أو‬ ‫سيارة ‪ -‬ت‪ - 078/9859052:‬ت‪077/2601590:‬‬ ‫(‪ )100‬صيدلية للبيع ‪ -‬ي��اج��وز ‪ -‬الجبل‬ ‫الشمالي ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8587951:‬‬ ‫ت‪079/5233997:‬‬ ‫(‪ )108‬محل تجاري للبيع ‪ -‬جبل الحسين ‪ -‬دوار‬ ‫ف��راس ‪ /‬مجمع ج���االري ‪ -‬الطابق االرض��ي‪-‬‬ ‫المساحة ‪20‬م‪ - 2‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/6205506:‬‬ ‫(‪ )127‬محل تجاري للبيع ‪ -‬مكون من بابين‬ ‫طابقين مساحة ‪168‬متر في منطقة عبدون‬ ‫الشمالي ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/5583312:‬‬ ‫ت‪079/5202224:‬‬ ‫(‪ )10‬محل ميزان ستيرنج للبيع أو للضمان في‬ ‫الضليل ‪ -‬قرب المنطقة الحرة ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪077/7290097:‬‬ ‫(‪ )141‬صيدلية للبيع ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على رقم ‪ -‬ت‪079/6061636:‬‬ ‫(‪ )150‬سوبرماركت بابين للبيع ‪ -‬في شارع‬ ‫تجاري مميز ‪ -‬للبيع مع البضاعة او ف��ارغ ‪-‬‬ ‫يصلح الي عمل تجاري للبنوك ومكاتب السياحة‬ ‫والصرافة ‪ -‬ت‪079/7226799:‬‬ ‫(‪ )153‬مستودع صناعي لاليجار او البيع ‪ -‬ط‬ ‫ارض��ي ‪ +‬اول ‪ -‬مساحته ‪1000‬م‪ 2‬في ماركا‬ ‫الجنوبية ‪ -‬مقابل مدرج مطار عمان المدني ‪-‬‬ ‫لالتصال مع المالك ‪ -‬ت‪079/5553947:‬‬ ‫(‪ )183‬مطعم شاورما باب واح��د للبيع بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬المفرق ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪30 -‬‬ ‫الف من المالك ‪ -‬نهائي غير قابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫ت‪078/8651589:‬‬ ‫(‪ )191‬مطعم بروستد وبيتزا وسناك للبيع ‪-‬‬ ‫بكامل معداته ‪ -‬في الوسط التجاري ‪ -‬اإليجار‬ ‫‪ 100‬دي��ن��ار ‪ -‬ب��داع��ي السفر ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/7677574:‬ت‪079/9511377:‬‬ ‫(‪ )231‬كافتيريا في شمال عمان للبيع ‪ -‬تعمل‬ ‫بشكل ممتاز بموقع مميز جدا للبيع بداعي السفر‬ ‫ السعر ‪ 5‬أالف دينار نهائي ‪ -‬ت‪079/6874839:‬‬‫(‪ )232‬صالون حالقة رجالي للبيع ‪ -‬يعمل بشكل‬ ‫ممتاز في شمال عمان ‪ -‬موقع مميز جدا ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 6‬أالف دينار بداعي السفر ‪ -‬ت‪079/6874839:‬‬

‫(‪ )161‬سطح عمارة للبيع في الزرقاء ‪ -‬البتراوي‬ ‫ ‪211‬م ‪ -‬م��ع شمعات كاملة ‪ -‬قوشانين‬‫مستقلين‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/7752527:‬‬ ‫ت‪077/6522012:‬‬

‫(‪ )296‬مطلوب منزل للشراء ‪ -‬ف��ي منطقة‬ ‫البتراوي ‪ -‬الزواهرة ‪ -‬الهاشمية ‪ -‬السخنة ‪ -‬وادي‬ ‫الحجر ‪ -‬جبل طارق ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬

‫(‪ )298‬مطلوب عمارة للشراء في منطقة حي‬ ‫معصوم ‪ -‬حي الحسين ‪ -‬الزواهرة ‪ -‬الهاشمية ‪-‬‬ ‫البتراوي ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/8805294:‬ت‪078/7105116:‬‬

‫(‪ )356‬مطلوب للشراء ‪ -‬شقة أرضي‪ /‬منزل مستقل ‪/‬‬ ‫بناية عدة شقق ‪ -‬في الزرقاء وضواحيها ‪ -‬يفضل من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/0092277:‬‬

‫(‪ )292‬مطلوب أرض للشراء ‪ -‬في الضفة الغربية ‪-‬‬ ‫منطقة رام اهلل ‪ -‬نابلس ‪ -‬طولكرم ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 077/7716035:‬ت‪078/7105116:‬‬

‫(‪ )233‬سوبر ماركت للبيع على دوار‬ ‫ال��ب��ت��راوي ‪ -‬م��ع البضاعة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪078/8829073:‬‬ ‫(‪ )275‬صالون سيدات طابقين مرخص ‪ -‬مجهز‬ ‫بالكامل ‪4 -‬كراسي ‪ -‬في الرابية‪ /‬مقابل كوزمو‬ ‫ للبيع مع معداته ‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬يعمل بشكل‬‫جيد ‪ -‬ت‪079/7005400:‬‬

‫(‪ )31‬شقةلاليجار في عوجان ‪ -‬منطقةمطلة ‪ -‬طابق‬ ‫أول ‪ -‬مكونة من ‪3‬غرف ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪-‬‬ ‫مدخلين ‪ -‬تشطيب سوبر ديلوكس ‪ -‬االجرة‪195‬دينار‪-‬‬ ‫جديدة لم تسكن ‪ -‬ت‪079/6601880:‬‬ ‫(‪ )58‬شقة لإليجار في الزرقاء الجديدة‪/‬شارع ‪- 26‬‬ ‫قرب مسجد قباء ‪ -‬عمارة ‪ - 9‬ط ‪ - 1‬مساحة ‪160‬‬ ‫م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬حمامين ‪ -‬صالة معيشة ‪ -‬ضيوف‬ ‫ مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬ت‪079/8405143:‬‬‫(‪ )72‬شقة لإليجار في الزرقاء ‪ -‬قرب مدرسة‬ ‫سعيد بن المسيب ‪ -‬مساحة ‪ 108‬م‪ - 2‬األجرة ‪120‬‬ ‫دينار ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5305700:‬‬

‫(‪ )300‬معرض تجاري للبيع في ش ‪- 36‬‬ ‫فوق البنك العقاري ‪ 390 -‬م‪ - 2‬واجهة على‬ ‫الشارع ‪ 42‬م ‪ -‬ط ‪ - 1‬مدخل كبير خاص ‪-‬‬ ‫يصلح لكافة المشاريع ‪ -‬ت‪079/6520227:‬‬ ‫ ت‪078/8121760:‬‬‫(‪ )301‬بوفيه كامل للبيع في ش��ارع ‪36‬‬ ‫ بجانب م���دارس اإلس��ك��ان األساسية ‪-‬‬‫بكامل محتوياته ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8121760:‬‬ ‫ت‪079/6520227:‬‬ ‫(‪ )322‬مخيطة تواصي للسيدات للبيع ‪ -‬في‬ ‫ت�لاع العلي ‪ /‬ش��ارع التصفية ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/9570577:‬ت‪079/5395987:‬‬ ‫(‪ )334‬محل للبيع في ت�لاع العلي ‪ -‬مقابل‬ ‫مدرسة بنات تالع العلي ‪ -‬جاهز مع الديكور‬ ‫ بسعر ‪ 22000‬دينار للمهتمين االت��ص��ال ‪-‬‬‫‪ - 00971505514845‬ت‪079/9740834:‬‬

‫(‪ )371‬شقة لاليجار في الزرقاء الجديدة ‪-‬‬ ‫جبل المغير ‪ -‬دوار بادي ‪ -‬ط ‪ 3 - 2‬غرف‬ ‫نوم ‪3 -‬حمامات‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون‬ ‫ برندتين ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5482349:‬‬‫‪ -‬ت‪078/5717611:‬‬

‫(‪ )344‬محل للبيع يف الزرقاء الجديدة ‪ -‬يف أفضل‬ ‫موقع يف شارع ‪ - 16‬ديكور فخم ‪ -‬يصلح لكافة‬ ‫األعمال التجارية ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫بسعرمغري ‪ -‬ت‪078/7427644:‬‬

‫(‪ )390‬شقة ف��ارغ��ة لاليجار ف��ي جبل‬ ‫طارق ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬مكونة من ‪ 3‬نوم‬ ‫ مطبخ ‪ -‬صالة ‪ -‬مطلوب عائلة صغيرة ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6175393:‬‬

‫(‪ )367‬محل إكسسوارات وعطور للبيع أو‬ ‫للضمان ‪ -‬في الزرقاء ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬على شارع تجاري ‪ -‬للجادين فقط‬ ‫‪ -‬ت‪077/5689037:‬‬

‫(‪ )408‬شقة لإليجار في جبل طارق ‪ -‬مكونة من‬ ‫غرفتين ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ -‬ط ‪4‬‬ ‫ األجرة الشهرية ‪ 200‬دينار ‪ -‬ت‪079/5495584:‬‬‫ ت‪078/8020779:‬‬‫(‪ )450‬شقة لاليجار في مدينة خادم الحرمين‬ ‫الشريفين ‪115 -‬م‪ - 2‬أرضية ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬حمامين‬ ‫‪1‬ماستر ‪ -‬صالة‪ L‬كبيرة ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪077/2155105:‬‬

‫(‪ )368‬مطعم مشاوي‪ /‬شاورما وسناك ‪100 -‬م‪2‬‬ ‫ طابقين ‪ -‬على الشارع الرئيسي ‪-‬االشرفيه‪-‬‬‫بجانب مستشفى البشير ‪-‬سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫للجادين بداعي السفر ‪ -‬ت‪079/7446325:‬‬ ‫(‪ )369‬مصنع مياه كامل للبيع ‪ -‬المراجعة‬ ‫االتصال من الساعة ‪ 9‬صباحا الى ‪ 6‬مساءا ‪-‬‬ ‫ت‪079/9111936:‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )111‬ضاحية االميرة سلمى ‪ -‬طابق ارضي ‪-‬‬ ‫موقع هادئ ‪3 -‬نوم ‪2 -‬صالون ‪ 2 -‬حمام ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪160 -‬م ‪ -‬ساحات خارجية ‪ -‬كراج ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/1525001:‬‬

‫(‪ )410‬كوفي ش��وب للبيع في الزرقاء‬ ‫الجديدة ‪ -‬ش ‪ 5 - 36‬أبواب ‪ -‬واجهة حجر‬ ‫‪ 17‬م على الشارع مباشرة ‪ -‬مع إمكانية‬ ‫البيع مع رخصة كوفي شوب‪/‬محل بخلو‬ ‫‪ -‬ت‪079/9219416:‬‬

‫‪AÉbQR / á°ThôØe ≥≤°T‬‬

‫(‪ )420‬محل للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬شارع‬ ‫‪ - 36‬طول ‪ 14‬م * عرض ‪ 4‬م ‪ -‬على الشارع‬ ‫الرئيسي ‪ -‬بسعر مغري ج��دا ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/5968651:‬‬

‫(‪ )196‬شقة مفروشة لإليجار في الزرقاء الجديدة ‪-‬‬ ‫شارع ‪ - 26‬أرضي ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ حمامين ‪ -‬ترس ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪ - 079/7768776:‬ت‪078/6706776:‬‬ ‫(‪ )435‬صالون سيدات للبيع في الوسط‬ ‫التجاري ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬مع الديكور ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 5 * 15‬م ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪079/9225695:‬‬‫(‪ )442‬محل نوفتيه شعبي للبيع ‪ -‬مع‬ ‫البضاعة والديكور ‪ -‬باب ألمنيوم ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 1500‬دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/5612253:‬‬

‫(‪ )109‬عيادة اسنان للبيع ‪ -‬مجهزة بالكامل ‪-‬‬ ‫بالقرب من مستشفى ابن الهيثم ‪ /‬شارع المدينة‬ ‫المنورة ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬ضمن مجمع طبي ‪-‬‬ ‫ت‪079/6118910:‬‬

‫(‪ )91‬عيادة طبية (طب أطفال‪ /‬طب عام‬ ‫وط��وارئ) ‪ -‬للبيع في الزرقاء الجديدة ‪-‬‬ ‫شارع ‪ - 36‬بداعي السفر ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/7066067:‬‬ ‫(‪ )112‬مكتب تجاري للبيع ‪ -‬مساحة ‪43‬م‬ ‫ دوار صويلح ‪ -‬ط‪ - 2‬غرفتين ومطبخ‬‫وح��م��ام ‪ -‬ب��ن��اء ح��دي��ث ‪ -‬دون وس��ط��اء ‪-‬‬ ‫ت‪079/6208765:‬‬ ‫(‪ )190‬عيادة أطفال وأس��ن��ان للبيع ‪-‬‬ ‫بكامل معداتها ‪ -‬في موقع مميز في حي‬ ‫الزواهرة ‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫جدا ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8297235:‬‬ ‫ت‪078/8247274:‬‬

‫(‪ )345‬بناية استثمارية للبيع في ال��زرق��اء ‪-‬‬ ‫ق��رب المحافظة ‪ -‬األرض ‪ 215‬م‪ - 2‬البناء ‪4‬‬ ‫طوابق ‪ 4 -‬شقق ‪ -‬تسوية ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬

‫(‪ )340‬بناية استثمارية للبيع في الزرقاء‬ ‫ األرض ‪ 180‬م‪ - 2‬البناء ‪ 3‬طوابق ‪3 -‬‬‫شقق ‪ -‬بسعر ‪ 40‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االت��ص��ال على ‪ -‬ت‪- 078/0092277:‬‬ ‫ت‪077/9515354:‬‬ ‫(‪ )297‬عمارة للبيع في حي الحسين ‪ -‬قرب‬ ‫المحكمة الشرعية ‪ -‬بسعر ‪ 47‬أل��ف دينار ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/8805294:‬‬ ‫ت‪078/7105116:‬‬

‫(‪ )342‬بناية استثمارية للبيع في حي‬ ‫الحسين ‪ -‬األرض ‪ 230‬م‪ - 2‬البناء ‪ 4‬شقق‬ ‫‪ +‬مخزنين ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬للمراجعة‬ ‫االت��ص��ال على ‪ -‬ت‪- 078/0092277:‬‬ ‫ت‪077/9515354:‬‬

‫(‪ )239‬عمارة استثمارية للبيع ‪ -‬قريبة من السوق‬ ‫التجاري ‪ -‬مكونة من مخازن ‪ 7 +‬شقق ‪ -‬بدخل‬ ‫‪ 11‬ألف سنويا (إيجار قديم) ‪ -‬ت‪079/6932030:‬‬

‫(‪ )341‬بناية استثمارية للبيع في حي معصوم‬ ‫ األرض ‪ 400‬م‪ - 2‬البناء ‪ 4‬طوابق ‪ 9 -‬شقق ‪-‬‬‫بدخل مميز ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪ - 078/0092277:‬ت‪079/5798899:‬‬

‫(‪ )229‬مجمع تجاري في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مكون‬ ‫من مخازن عدد ‪ + 5‬شقة ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 140‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 077/2165531:‬‬ ‫ت‪078/6862230:‬‬


2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

7093

3075

7089

18


‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪19‬‬ ‫(‪ )6‬مطلوب عامل ‪ /‬عاملة نظافة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة خدمات ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 05/3938085:‬‬ ‫ت‪077/2390752:‬‬

‫‪AÉbQR / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )439‬شقة مفروشة لإليجار في الزرقاء الجديدة‬ ‫ البتراوي ‪ -‬طابق أرض��ي ‪ 4 -‬غرف ‪ -‬مطبخ‬‫ حمامين ‪ -‬برندة ‪ -‬مكييفة ‪ -‬للعائالت ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/6751064:‬‬ ‫(‪ )7‬شقة مفروشة لإليجار في الزرقاء الجديدة‬ ‫ موقع مميز ‪ -‬شهري ‪/‬أسبوعي ‪ /‬يومي ‪-‬‬‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/5232350:‬‬ ‫ت‪079/9738080:‬‬ ‫(‪ )447‬شقة مفروشة لاليجار في الزرقاء ‪ -‬جبل‬ ‫طارق ‪ -‬مكونة من غرفتين وصالة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/5812606:‬‬

‫(‪ )230‬مطلوب شريك ‪ /‬شريكة ‪ -‬لشركة استيراد‬ ‫و تصدير قائمة من سنتين ‪ -‬بهدف زيادة رأس‬ ‫المال ‪ -‬ت‪079/5956569:‬‬ ‫(‪ )255‬مطلوب شريك ممول ‪ -‬لتجارة السيارات‬ ‫بنسبة أرباح ‪ % 50‬من رأس المال ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪077/2543043:‬‬

‫‪¿ÉªY / á°ThôØe ≥≤°T‬‬

‫(‪ )0‬مطلوب ش��اب‪/‬ف��ت��اة ‪ -‬العمر م��ن ‪- 16‬‬ ‫‪ - 28‬أردن��ي ‪ -‬لتدريبه في مجال االستقبال‬ ‫الفندقي وانتاج الطعام ثم توظيفه لدى فندق‬ ‫سياحي ‪ -‬براتب مجزي مع امكانيةالسفر ‪-‬‬ ‫ت‪079/6817130:‬‬ ‫(‪ )187‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل في فنادق ‪ 5‬نجوم‬ ‫ مواصالت مؤمنة ‪ +‬سكن ‪ +‬ضمان اجتماعي‪+‬‬‫تأمين صحي ‪ -‬اليشترط الخبرة ‪ -‬العمر من ‪- 18‬‬ ‫‪ 27‬سنة ‪ -‬ت‪078/7310012:‬‬ ‫(‪ )188‬مطلوب سفرجي ‪ -‬للعمل في فنادق‬ ‫‪ 5‬نجوم ‪ -‬ب��دوام جزئي نهاية األسبوع(طلبة‬ ‫ال��ج��ام��ع��ات) م��واص�لات م��ؤم��ن��ة ‪ -‬اليشترط‬ ‫الخبرة ‪ -‬أردن��ي ‪ -‬العمر من ‪ 27 - 18‬سنة ‪-‬‬ ‫ت‪078/7310012:‬‬ ‫(‪ )211‬مطلوب سفرجي (كاجوال) ‪ -‬للعمل في‬ ‫فنادق ‪ 5‬نجوم ‪ -‬على أن يكون ذو مظهر الئق‬ ‫ أردن��ي الجنسية ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪078/7540087:‬‬ ‫(‪ )273‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل ل��دى كوفي‬ ‫ش��وب في دب��ي ‪ -‬براتب مجزي ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/1576535:‬‬ ‫(‪ )382‬مطلوب معلم حمص وف��ول وفالفل‬ ‫وسندويشات ‪ -‬ذو خبرة ‪ -‬للعمل لدى مطعم‬ ‫أو للعمل شريك ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/2243964:‬ت‪078/7960389:‬‬

‫(‪ )278‬ستوديو في ش مكة ‪ -‬بجانب مكة مول‬ ‫ ‪ 1‬نوم ماستر ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ امريكي ‪2 -‬‬‫شاشة‪ - LCD‬مكيفات ‪ -‬عفش فاخر جدا ‪ -‬يومي‬ ‫‪ /‬اسبوعي ‪ -‬ت‪079/9109040:‬‬

‫(‪ )144‬بيت لإليجار قرب مخابز ج��واد ‪ -‬ط ‪2‬‬ ‫ على شارع ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬غرفة ضيوف ‪ -‬صالون‬‫ حمامني ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونة على ال��ش��ارع ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9868302:‬‬ ‫(‪ )264‬منزل مفروش طابقين لإليجار في الزرقاء‬ ‫ طابقين ‪ -‬مع حديقة ‪ -‬يصلح لسكن طالبات‬‫ مدخل مستقل ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪079/5773278:‬‬ ‫(‪ )391‬شبه فيال لإليجار في الزرقاء الجديدة ‪-‬‬ ‫البتراوي ‪ -‬على شارعين ‪ 4 -‬نوم ‪ -‬صالون صالة‬ ‫ مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬حديقتين ‪ -‬األجرة‪ 350‬دينار‬‫شهري ‪ -‬ت‪079/5501832:‬‬ ‫(‪ )446‬بيت لإليجار في الزرقاء الجديدة ‪ -‬قرب‬ ‫ش��ارع ‪ - 36‬شبه مستقل ‪ 3 -‬غ��رف ‪ -‬صالة ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬بلكونة ‪ -‬األجرة ‪ 250‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/6904026:‬ت‪078/5401900:‬‬

‫(‪ )12‬ستوديو مفروش عفش جديد ‪ -‬غرفة نوم‬ ‫‪+‬جلوس ‪ +‬حمام ‪ -‬في الصويفية ‪ -‬لاليجار يومي‬ ‫اسبوعي ‪ -‬متفرع من شارع الوكاالت ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5645186:‬‬ ‫(‪ )11‬شاليه مفروش لاليجار في البحرالميت ‪/‬‬ ‫سويمه ‪ -‬غرفة نوم جلوس حمام ‪ -‬مطل على‬ ‫البحر ‪ -‬به بركة سباحة ‪ -‬للبيع او االيجار يومي‪/‬‬ ‫اسبوعي ‪ -‬ت‪079/9230389:‬‬

‫(‪ )165‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل داخل مقر الشركة‬ ‫ المؤهل العلمي توجيهي حد ادنى و اليشترط‬‫التخصص ‪ -‬براتب ‪400‬دينار ‪ +‬تأمين ‪+‬ضمان‬ ‫ ت‪ - 077/5438119:‬ت‪079/9908398:‬‬‫(‪ )184‬فتاه‪/‬شاب ‪ -‬للعمل في مجال العالقات‬ ‫العامة الكبر العيادات والمراكز الطبية في‬ ‫أقسامها الداخلية ‪ -‬براتب ‪400+‬ت��أم��ي��ن ‪+‬‬ ‫ضمان ‪ -‬حد ادنى توجيهي ‪ -‬ت‪- 06/4650569:‬‬ ‫ت‪079/5594301:‬‬ ‫(‪ )158‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل فورا في شركة‬ ‫كبرى تعمل في مجال الوكاالت التجارية للعمل‬ ‫على الهاتف تأمين‪+‬ضمان ثالث ورابع عشر ‪-‬‬ ‫ت‪077/7104100:‬‬ ‫(‪ )185‬مطلوب فتاة ‪ -‬لشركة كبرى في العالقات‬ ‫العامة وخدمة الزبائن ‪ -‬براتب ‪350‬دينار ‪ -‬تامين‬ ‫‪ +‬ضمان ‪ -‬الخبرة غيرضرورية ‪ -‬حد ادنى توجيهي‬ ‫ ت‪ - 079/8415446:‬ت‪078/0587144:‬‬‫(‪ )157‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل فورا في شركة‬ ‫كبرى تعمل في مجال الوكاالت التجارية للعمل‬ ‫على الهاتف تأمين‪+‬ضمان ثالث ورابع عشر ‪-‬‬ ‫ت‪077/7104100:‬‬ ‫(‪ )156‬مطلوب فروا موظفة ‪ -‬للعمل على الهاتف‬ ‫لدى شركة تعمل في مجال الوكاالت التجارية‬ ‫براتب ‪ +‬تأمين ‪ +‬ضمان‪+‬ثالث ورابع عشر ‪-‬‬ ‫ت‪077/7633364:‬‬

‫(‪ )29‬محل لاليجار في عوجان ‪ -‬يصلح مستودع‬ ‫ مساحة ‪7.5+3.70‬م ‪ -‬مع تأسيس حمام ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6601880:‬‬ ‫(‪ )104‬محل تجاري لإليجار في الزرقاء الجديدة‬ ‫ جبل المغير ‪ -‬بجانب مسجد قباء ‪ 3 -‬أبواب ‪-‬‬‫على مربع شوارع ‪ -‬شارع رئيسي ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/6857043:‬‬

‫(‪ )69‬مكتب لاليجار في الزرقاء ‪ -‬شارع األمير شاكر‬ ‫ مكون من غرفتين مع صالون مشترك ‪ -‬تصلح‬‫مكتب أو مستودع أو عيادة ‪ -‬األجرة ‪110‬دنانير ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/9313440:‬ت‪079/5747415:‬‬

‫(‪ )245‬مطلوب موظفة للعمل بمعرض مطابخ‬ ‫ يف ال��زرق��اء الجديدة ‪ -‬ش��ارع ‪ - 36‬مجمع‬‫‪ - KM‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/7197347:‬‬ ‫ت‪078/6791050:‬‬ ‫(‪ )148‬مطلوب عاملة نظافة ‪ -‬خبرة في تنظيف‬ ‫المنازل والمكاتب ومرافقة كبار السن واالطفال‬ ‫ مبيت او بدون ‪ -‬يومي ‪ /‬اسبوعي ‪/‬شهري ‪-‬‬‫ت‪ - 078/6002182:‬ت‪079/5928549:‬‬ ‫(‪ )388‬مطلوب عاملة منزل ‪ -‬للعمل لدى عائلة‬ ‫في الزرقاء الجديدة ‪ -‬بدون مبيت ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪078/5304309:‬‬ ‫(‪ )140‬مطلوب موظفة للعمل في محل‬ ‫ب��دالت اع��راس ‪ -‬يفضل من لديها خبرة‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/8923108:‬‬‫ت‪078/6976467:‬‬ ‫(‪ )394‬مطلوب فتاة ‪ -‬للعمل لدى محل خياطة‬ ‫ودراي كلين في الزرقاء الجديدة ‪ -‬جبل المغير‬ ‫ اليشترط الخبرة ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪078/6263040:‬‬ ‫(‪ )137‬مطلوب شاب ‪ -‬للعمل لدى محل صيانة‬ ‫أجهزة كهربائية ‪ -‬في ماركا ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/7940032:‬‬

‫(‪ )101‬محل تجاري للضمان ‪ -‬يصلح نوفوتيه‬ ‫ دي��ك��ورك��ام��ل ‪ -‬سيكوريت ‪ -‬سيراميك ‪-‬‬‫س��وق مشعل كليب ‪ -‬دوار ف���راس ‪ -‬جبل‬ ‫الحسين‪300 -‬شهري ‪ -‬ت‪- 079/6587215:‬‬ ‫ت‪079/6479321:‬‬ ‫(‪ )343‬محل للضمان أو للبيع ‪ -‬في الزرقاء الجديدة‬ ‫ موقع حيوي ‪ -‬بكامل محتوياته ‪ -‬لعدم التفرغ‬‫‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/6872454:‬‬

‫(‪ )15‬عيادة أسنان للضمان أو للبيع في الزرقاء‬ ‫الجديدة ‪ -‬شارع ‪ - 36‬موقع مميز جدا ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪078/0099517:‬‬

‫(‪ )411‬مطلوب شاب‪/‬فتاة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة كبرى في الزرقاء في مجال خدمة‬ ‫الزبائن ‪ -‬للتدريب م��دة أسبوعين ثم‬ ‫ال��ت��وظ��ي��ف ب���رات���ب‪ 350‬دي��ن��ار‪ +‬ضمان‬ ‫‪+‬تأمين ‪ -‬على أن اليتجاوز العمر ‪25‬‬ ‫سنة ‪ -‬واليشترط الخبرة ‪ -‬لالستفسار‬ ‫عن موعد المقابلة ‪ -‬ت‪- 078/5597371:‬‬ ‫ت‪079/7603529:‬‬ ‫(‪ )93‬مطلوب عامل أردن���ي الجنسية‬ ‫ للعمل ل��دى شركة إسكان ‪ -‬براتب‬‫ش��ه��ري ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5997412:‬‬

‫(‪ )155‬مطلوب فورا موظفة ‪ -‬للعمل على الهاتف‬ ‫لدى شركة تعمل في مجال الوكاالت التجارية‬ ‫براتب ‪ +‬تأمين ‪ +‬ضمان‪+‬ثالث ورابع عشر ‪-‬‬ ‫ت‪077/7633364:‬‬ ‫(‪ )192‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬للعمل في مكتب‬ ‫وساطات تجارية وعقارية في الزرقاء الجديدة‬ ‫ الي��ش��ت��رط ال��م��ؤه��ل العلمي ‪ -‬يفضل من‬‫سكان الزرقاء الجديدة ‪ -‬ت‪- 079/7768776:‬‬ ‫ت‪078/6706776:‬‬ ‫(‪ )380‬م��ط��ل��وب س��ك��رت��ي��رة ‪ -‬للعمل ل��دى‬ ‫ع��ي��ادة أس��ن��ان ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/9470536:‬‬

‫(‪ )268‬مطلوب اخصائية تغذية ‪ -‬بخبرة التقل‬ ‫عن ‪3‬سنوات ‪ -‬للعمل في السعودية ‪ -‬للمراجعة‬ ‫دوارالمدينة الرياضية ‪ -‬مجمع اللوزي ط‪- 2‬‬ ‫مكتب ‪amman_recruitmentcv@yahoo. - 15‬‬ ‫‪ - com‬ت‪079/5595040:‬‬

‫(‪ )267‬م��ط��ل��وب اخ��ص��ائ��ي��ة ع�ل�اج طبيعي ‪ -‬بخبرة‬ ‫التقل عن سنتين ‪ -‬للعمل في السعودية ‪ -‬للمراجعة‬ ‫دوار المدينةالرياضية ‪ -‬مجمع ال��ل��وزي ط‪ - 2‬مكتب‬ ‫‪- amman_recruitmentcv@hotmail.com - 15‬‬ ‫ت‪079/5595040:‬‬ ‫(‪ )146‬مطلوب مساعدة للعمل لدى صيدلية ‪ -‬في الزرقاء ‪-‬‬ ‫بدوام مسائي ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/6061636:‬‬ ‫(‪ )130‬مطلوب م��م��رض‪ -‬ممرضة ‪ -‬للعمل‬ ‫ل��دى مؤسسة تمريض منزلي ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪ - 077/9949994:‬ت‪077/9949904:‬‬ ‫(‪ )33‬مطلوب فني ‪ /‬فنية اسنان ‪ -‬بخبرة في‬ ‫اعمال البورسالن ‪ -‬ال��رات��ب حسب الكفاءة ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/6601880:‬‬ ‫(‪ )389‬مطلوب صيدلي أو مساعد صيدلي ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫صيدلية ‪ -‬بدوام جزئي ‪ -‬يفضل أن يكون من سكان‬ ‫منطقة الرصيفة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/7580181:‬‬

‫(‪ )169‬مطلوب شاب‪/‬فتاة ‪ -‬للعمل لدى شركة‬ ‫تجارية براتب يصل الى ‪650‬دينار ‪ +‬ضمان ‪+‬‬ ‫تأمين ‪ -‬ت‪ - 06/5344496:‬ت‪079/1433579:‬‬ ‫(‪ )160‬مطلوب موظفة مبيعات ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة في الصويفية ‪ -‬براتب يصل ‪ 400‬دينار‬ ‫كحد أدنى ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/0616959:‬‬ ‫ت‪079/6770068:‬‬ ‫(‪ )237‬مطلوب موظفة تسويق ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫أكاديمية في الزرقاء ‪ -‬براتب أساسي ‪ +‬عمولة ‪-‬‬ ‫لإلرسال السيرة الذاتية ‪Hr@keysofthesun.com -‬‬ ‫(‪ )238‬مطلوب مسوق ميداني ‪ -‬للعمل لدى أكاديمية‬ ‫في الزرقاء يفضل من طالب الجامعة ‪ -‬الرسال السيرة‬ ‫الذاتية ‪Hr@keysofthesun.com -‬‬

‫(‪ )102‬مطلوب حالق ‪ -‬للعمل لدى صالون رجالي‬ ‫ في الزرقاء الجديدة ‪ -‬شارع ‪ - 36‬للمراجعة‬‫االتصال على ‪ -‬ت‪078/9644717:‬‬ ‫(‪ )409‬مطلوب حالق رجالي للعمل يف مدينة‬ ‫العقبة ‪ -‬يفضل م��ن لديه امكانية استالم‬ ‫العمل فورا ‪ -‬للمراجعه ‪ -‬ت‪- 079/9650348:‬‬ ‫ت‪078/5738316:‬‬

‫(‪ )366‬مطلوب فني تشغيل ‪ -‬مصنع‬ ‫‪ UPVC‬و ال��م��ن��ي��وم ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5096170:‬‬


2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG 1466

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

20


‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪21‬‬ ‫(‪ )123‬جيب سورنتو ‪ -‬م‪ - 2005‬فحص ‪-‬‬ ‫‪2400‬سي سي ‪ - 4×4‬جميع االضافات عدا الجير‬ ‫ السعر ‪11000‬دينار ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )210‬لوتزي ‪ -‬م‪ - 2006‬فحص كامل ‪ 7‬جيد‬ ‫ فل مع الجير ‪ -‬لون سلفر ‪ -‬نقدا وباألقساط ‪-‬‬‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 079/7768776:‬‬ ‫ت‪078/6706776:‬‬ ‫(‪ )250‬سيفيا ‪ -‬م‪ - 96‬كحلي ‪ 3 -‬جيد ‪ 1‬دقة ‪-‬‬ ‫فل كامل ‪ -‬أتوماتيك ‪ -‬ترخيص سنة ‪ -‬بدفعة‬ ‫‪ 1500‬دينار وقسط ‪ 140‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8135527:‬ت‪079/6149356:‬‬ ‫(‪ )251‬سيفيا ‪ -‬م‪ - 95‬لون كحلي ‪ 3 -‬جيد ‪1‬‬ ‫دقة ‪ -‬فل كامل ‪ -‬أتوماتيك ‪ -‬ترخيص سنة‬ ‫ بدفعة ‪ 1500‬دي��ن��ار وقسط ‪ 140‬دي��ن��ار ‪-‬‬‫ت‪ - 078/8135527:‬ت‪079/6149356:‬‬ ‫(‪ )83‬سبكترا ‪ -‬م‪ - 2001‬ف��ل م��ع الجير ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬نقدا وباألقساط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/9931616:‬ت‪078/9250735:‬‬ ‫(‪ )252‬سيفيا ‪ -‬م‪ - 94‬خمري ‪ -‬فحص ‪ 2‬جيد‬ ‫‪ 2‬دق���ات ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ع��دا الجير ‪ -‬ترخيص‬ ‫سنة ‪ -‬بدفعة‪ 1200‬دينار وقسط ‪ 135‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8135527:‬ت‪079/6149356:‬‬ ‫(‪ )384‬سيراتو ‪ -‬م‪ - 2010‬لون أسود ‪ -‬فل مع‬ ‫الفتحة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 13000‬دي��ن��ار ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5553877:‬‬ ‫(‪ )412‬سيفيا ‪ -‬م‪ - 94‬ل��ون كحلي ‪ -‬بحالة‬ ‫جيدة ‪ -‬فحص ‪1‬جيد ‪ -‬بسعر ‪ 3200‬دينار ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/6250495:‬‬ ‫ت‪079/0495175:‬‬

‫(‪ )449‬مطلوب خياط‪ /‬خياطة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫محل تواصي في عمان ‪ -‬شارع الجاردنز‬ ‫ براتب مغري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪ - 079/9247712:‬ت‪079/5256272:‬‬

‫(‪ )149‬عاملة منزل ‪ -‬خبرة في رعاية كبار السن‬ ‫واالطفال وتنظيف المنازل والمكاتب ‪ -‬يومي‬ ‫‪ /‬اسبوعي ‪/‬شهري ‪/‬سنوي ‪ -‬مبيت او بدون ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/6002182:‬ت‪079/5928549:‬‬ ‫(‪ )438‬سيدة ‪ -‬على استعداد الستقبال األطفال‬ ‫في منزلها من عمر سنة ‪ 4 -‬سنوات ‪ -‬في جبل‬ ‫طارق ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5773278:‬‬

‫(‪ )96‬سائق يمتلك باص ‪ -‬يطلب عمال‬ ‫في مجال توصيل الموظفين أو الطالب‬ ‫أو العمل لدى مؤسسة أو شركة ‪ -‬بدوام‬ ‫كامل ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6215546:‬‬

‫(‪ )269‬الن��د روفر‪/‬جيب ف��ري الن��در ‪ -‬م‪2014‬‬ ‫ الشكل الجديد ‪ -‬فل اض��اف��ات عداالجير ‪-‬‬‫‪1800‬سي سي ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة ‪ - 4 × 4 -‬جنطات‬ ‫كشافات ري��م��وت ‪ -‬فحص ‪10500 -‬دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5761047:‬‬

‫(‪ )168‬قرش ونصف ‪ -‬م‪ - 1997‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫فل ع��دا الفتحة والجلد ‪ -‬مكيف لمس‪ -‬مالك‬ ‫ثاني من الوكالة ‪ -‬كاوتشوك دنلوب جديد ‪-‬‬ ‫ت‪079/6094128:‬‬ ‫(‪ )138‬مرسيدس ‪ - C230‬م‪ - 2001‬فحص‬ ‫كامل ‪AMG DESIGNO AVANT GAURD -‬‬ ‫عداد ‪115000‬كم ‪ -‬وارد الشركة ‪ -‬من المالك‬ ‫ ‪21000‬دي��ن��ار نهائي ‪ -‬ت‪- 077/7416101:‬‬‫ت‪079/6655414:‬‬ ‫(‪ )243‬مرسيدس‪ - S350‬م‪ - 2004‬الرج ‪ -‬بحري‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬مرخصة سنة كاملة ‪ -‬تأمين‬‫شامل ‪ -‬فل كامل ‪ -‬غرفة بيج ‪ -‬من المالك ‪ -‬مع‬ ‫إمكانية المبادلة ‪ -‬ت‪079/9323231:‬‬ ‫(‪ )132‬مرسيدس ‪ CLK200‬كشف ‪ -‬م‪ - 2002‬يد‬ ‫ جير تبترونيك ‪ -‬كراسي ميموري مدفأ ‪ -‬تحكم‬‫ستيرنج ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/9984006:‬‬ ‫(‪ )103‬مرسيدس ل��ف‪ - 250 -‬م‪ - 1981‬فل‬ ‫ماعداالجير ‪ -‬جنط ‪ - 16‬كوشوك جديد ‪ -‬دهان‬ ‫جديد ‪ -‬ت�لاع العلي ‪ -‬خلف كازيه العساف ‪-‬‬ ‫‪3200‬نهائي ‪ -‬ت‪079/6269757:‬‬ ‫(‪ )263‬مرسيدس ‪ C200‬افينجارد ‪ -‬م‪2008‬‬ ‫ بانوراما ‪ -‬لون اسود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة‬‫ممتازة ‪ AMG -‬كيت ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/0496883:‬‬ ‫(‪ )35‬مرسيدس‪ - C230‬م‪ - 2005‬ابيض ‪ -‬كت‬ ‫‪ AMG‬اصلي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬صيانة غرغور مع‬ ‫عقد صيانة ‪ 3‬سنوات ‪ -‬كاملة االضافات مع شاشة‬ ‫اصلية ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6451645:‬‬ ‫(‪ )395‬مرسيدس ‪ CLK‬كشف ‪ -‬م‪ - 2000‬لون‬ ‫كحلي ‪2300 -‬سي سي ‪ -‬بدون جمرك ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 5000‬دينار ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/9871136:‬‬

‫(‪ )131‬ب ام ‪ - 520‬م‪ - 2008‬ل��ون فيراني ‪-‬‬ ‫فل الفل ‪ -‬مع فتحة ‪ -‬مع كت‪ - M5‬غرفة جلد‬ ‫اس��ود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ت‪- 079/1522527:‬‬ ‫ت‪079/5056556:‬‬ ‫(‪ )151‬س��ي��ارة‪ - BMW520‬م‪ - 2005‬فيراني‬ ‫ جلد بيج ‪ -‬فل ابشن فتحة ‪ -‬شاشة ‪ -‬برادي‬‫خلفي وج��ان��ب��ي ‪ -‬ق��ط��ع��ت‪ - 125000‬كرت‬ ‫اب��ي��ض ‪ -‬ترخيص ج��دي��د ‪21000 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/9446322:‬‬

‫(‪ )36‬افيو ‪ -‬م‪ - 2006‬أسود ‪ 1500 -‬سي سي‬ ‫ اتوماتيك مكيف وزجاج كهرباء ‪ -‬صيانة كاملة‬‫ كوشوك جديد ‪5500 -‬دينار ‪ -‬من المالك ‪-‬‬‫ت‪079/6451645:‬‬ ‫(‪ )139‬أفيو ‪ -‬م‪ - 2008‬لون فيراني ‪ -‬أتوماتيك ‪-‬‬ ‫مكييف ‪ -‬سنتر ‪ -‬زجاج كهرباء ‪ - cc 1400 -‬بسعر‬ ‫‪ 8250‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/7044855:‬‬ ‫ت‪078/5998850:‬‬ ‫(‪ )167‬تاهو ‪ -‬هايبرد ‪ -‬م‪ - 2009‬لون اسود ‪-‬‬ ‫‪ - 4×4‬فتحة ‪ -‬جلد‪ -‬نفيجيشن ‪ -‬فل الفل‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬يمكن البدل ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/9554372:‬‬ ‫(‪ )254‬بليزر ‪ - LT‬م‪ - 2004‬لون أسود ‪ 7 -‬ركاب‬ ‫ محرك ‪ - cc 4400‬فل الفل ‪ -‬جميع اإلضافات‬‫ فحص كامل ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬بداعي السفر ‪-‬‬‫ت‪ - 078/7190242:‬ت‪077/9148349:‬‬ ‫(‪ )266‬بليزر ‪ -‬م‪ - 2005‬لون اسود ‪ -‬فل عدا‬ ‫الفتحة ‪ - 4×4 -‬مرشات جنب ‪ -‬مرخص سنة‬ ‫ كشافات ‪ -‬حساسات ‪-‬فحص ‪11600 -‬دينار ‪-‬‬‫ت‪077/9453677:‬‬ ‫(‪ )270‬ابيكا ‪ -‬م‪ - 2005‬سلفر ‪ -‬واردالشركة ‪-‬‬ ‫اتوماتيك ‪ -‬مكيف بور‪-‬سنتر ‪ -‬زجاج‪+‬مري كهرباء‬ ‫ ايرباك ‪ -‬جلد بيج ‪ -‬جنطات ‪ -‬مرخصة ‪ -‬فحص‬‫ من المالك ‪8750 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/5761047:‬‬‫(‪ )385‬أفيو ‪ -‬م‪ - 2011‬لون سلفر ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬بسعر ‪ 10500‬دينار ‪ -‬للمراجعة‬‫‪ -‬ت‪079/5553877:‬‬

‫(‪ )82‬النسر ‪ - GLX‬م‪ - 2010‬م��ات��ور ‪1600‬‬ ‫سي سي ‪ -‬فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا‬ ‫وباالقساط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/9931616:‬‬ ‫ت‪078/9250735:‬‬ ‫(‪ )88‬النسر ‪ -‬م‪ - 2009‬ف��ل كامل ‪ -‬فحص‬ ‫ك��ام��ل ‪ -‬م���ات���ور ‪ 1300‬س���ي س���ي ‪ -‬ن��ق��دا‬ ‫وباالقساط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/9931616:‬‬ ‫ت‪078/9250735:‬‬ ‫(‪ )246‬جيب ‪ -‬م‪ - 2003‬لون أبيض لؤلؤي ‪ -‬فل‬ ‫كامل ‪ -‬بدفعة ‪ 4000‬دينار وقسط ‪ 300‬دينار‬ ‫شهري ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8135527:‬‬ ‫ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )431‬بليزر ‪ -‬م‪ - 2004‬ل��ون شمباني ‪-‬‬ ‫فحص ‪ 7‬جيد ‪ -‬فل أتوماتيك ‪ -‬كراسي جلد‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪078/6051334:‬‬

‫(‪ )85‬تشارجر ‪ -‬م‪ - 2010‬جمرك جديد ‪ -‬نقدا‬ ‫وب��األق��س��اط ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال ع��ل��ى ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/9931616:‬ت‪078/9250735:‬‬

‫(‪ )81‬صني ‪ -‬م‪ - 2011‬لون خمري ‪ -‬فل كامل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وباالقساط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/9931616:‬ت‪078/9250735:‬‬ ‫(‪ )249‬صني ‪ -‬م‪ - 93‬ده��ان جديد ‪ -‬ترخيص‬ ‫سنة ‪ -‬ماتور جديد ‪ -‬صيانة كاملة ‪ -‬أخضر‬ ‫فيروزي ‪ -‬بدفعة‪ 1500‬دينار وقسط‪ 100‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8135527:‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )86‬أفانتي ‪ -‬م‪ - 1999‬فحص كامل ‪ -‬فل‬ ‫كامل مع الجير ‪ -‬نقدا وباألقساط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/9931616:‬ت‪078/9250735:‬‬ ‫(‪ )87‬اكسنت ‪ -‬م‪ - 1998‬فل كامل مع‬ ‫الجير ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وباألقساط‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/9931616:‬‬‫ت‪078/9250735:‬‬ ‫(‪ )89‬هونداي‪ - HD‬م‪ - 2010‬لون أسود ‪ -‬فل‬ ‫مسكر ‪ -‬كرت أبيض ‪ -‬فل كامل ‪ -‬نقدا وباالقساط‬ ‫‪ -‬ت‪ - 079/9931616:‬ت‪078/9250735:‬‬

‫(‪ )320‬جولف ‪ -‬م‪ - 1999‬كحلي ‪ 3 -‬جيد ‪1400 -‬‬ ‫سي سي ‪ -‬مري و زجاج كهرباء ‪ - ABS -‬مفتاح‬ ‫مشفر ‪2 -‬ايرباج ‪ -‬كندشن ‪ -‬جنط ‪ - 16‬مرخصة‬ ‫ ‪ 7200‬من المالك ‪ -‬ت‪078/9520380:‬‬‫(‪ )84‬افانتي ‪ -‬م‪ - 1996‬فل مع الجير‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ن��ق��دا وب��االق��س��اط‬‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/9931616:‬‬‫ت‪078/9250735:‬‬ ‫(‪ )117‬أكسنت ‪ -‬م‪ - 2004‬كحلي ‪ -‬جيرعادي‬ ‫ فحص ‪ 4‬جيد ‪ -‬ب��ور ‪ -‬كندشن ‪ -‬سنترلوك‬‫ من المالك مباشرة ‪ -‬بسعر ‪ 6500‬دينار ‪-‬‬‫ت‪077/6798769:‬‬ ‫(‪ )180‬سنتامو ‪ -‬م‪ - 97‬بحالة ممتازة ‪ -‬كامل‬ ‫االض��اف��ات ‪ -‬ل��ون زي��ت��ي ‪7 -‬مقاعد ‪ -‬ماتور‬ ‫‪2000‬س��ي سي ‪ -‬حماالت ‪ -‬كشافات ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 5500‬دينار ‪ -‬ت‪079/9329337:‬‬ ‫(‪ )189‬سيارة ركوب تدريب ‪ -‬جيتز ‪ -‬م‪- 2005‬‬ ‫مرخصة لغاية ‪ - 2014/10/28‬بسعر مغري جدا‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/7302273:‬‬‫‪ -‬ت‪079/9682474:‬‬

‫(‪ )62‬سوناتا ‪ -‬م‪ - 2006‬لون أبيض ‪ -‬أتوماتيك‬ ‫ مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬للبيع أو للمبادلة‬‫بسيارة أخ��رى ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/5522416:‬ت‪078/8220828:‬‬ ‫(‪ )247‬أف��ان��ت��ي ‪ - XD‬م‪ - 2004‬ف��ل كامل‬ ‫ أتوماتيك ‪ -‬فحص ‪ 3‬جيد ‪ 1‬دق��ة ‪ -‬لون‬‫سلفر ‪ -‬بسعر ‪ 9200‬دي��ن��ار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪ - 078/8135527:‬ت‪079/6149356:‬‬ ‫(‪ )248‬أفانتي‪ - XD‬م‪ - 2001‬فحص ‪ 3‬جيد ‪ 1‬دقة‬ ‫ فل كامل عدا الجير ‪ -‬ترخيص سنة ‪ -‬بسعر‬‫‪ 7500‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8135527:‬‬ ‫ت‪079/6149356:‬‬ ‫(‪ )253‬أفانتي ‪ -‬م‪ - 96‬كحلي ‪ -‬ف��ل كامل‬ ‫ أتوماتيك ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ترخيص سنة‬‫ ده��ان ‪ +‬كوشوك جديد بسعر‪ 6300‬دينار‬‫مع إمكانية التقسيط ‪ -‬ت‪- 078/8135527:‬‬ ‫ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )434‬سوناتا ‪ -‬م‪ - 2011‬لون فيراني ‪-‬‬ ‫قطعت ‪ 21000‬ميل ‪-‬فحص ‪ 3‬جيد‪ 1‬ضربة‬ ‫بنكيت ‪ -‬غير مجمركة ‪ -‬حرة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8778646:‬‬

‫‪Jeep‬‬ ‫(‪ )107‬جراند شروكي ‪ -‬م‪ - 2004‬لون فضي ‪/‬‬ ‫سلفر ‪ -‬ليمتد فري الند ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬لالتصال‬ ‫ ت‪079/9954007:‬‬‫(‪ )114‬شيروكي ‪ -‬م‪ - 2005‬لون شامبين ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬توبترونيك ‪ - 2×4 -‬جلد ‪ -‬فل بدون‬ ‫فتحه ‪ -‬امكانية التقسيط ‪ -‬السعر ‪ 17000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5387392:‬‬

‫(‪ )147‬جيب شيروكي ‪ -‬م‪ - 2008‬اسود ‪-‬‬ ‫فتحة ‪ -‬جلد ‪ - 4×4 -‬كراسي مدفأ‪-‬دعاسات‬ ‫كهرباء ‪ -‬تشغيل ع��ن بعد ‪3700 -‬س��ي‬ ‫س��ي كامل االض��اف��ات ‪ -‬على الفحص ‪-‬‬ ‫ت‪079/6880770:‬‬ ‫(‪ )262‬بليزر ‪ -‬م‪ - 2008‬ابيض ‪ -‬فل‬ ‫كامل مع جلد ‪ - 4×4 -‬ب��دون فتحة‪-‬‬ ‫كراسي كهرباء ‪ -‬ترخيص ‪ 82‬دينارلسنة‬ ‫كاملة ‪ -‬ام��ام��ي ضربة بنكيت خلفي‬ ‫جيد ‪-‬بحالة ممتازة‪-‬استخدام شخصي‪-‬‬ ‫‪11000‬قابل ‪ -‬ت‪079/8646101:‬‬ ‫(‪ )307‬ج��ران��د ش��ي��روك��ي ‪ -‬م‪- 2005‬‬ ‫كابتشينو ‪ -‬جلد أصلي ‪ - 4*4 -‬كشافات‪-‬‬ ‫ن��ج��ل ع��ل��ى ال��دائ��ر ‪ -‬ف��ل ع���دا الفتحة‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬ماتور ‪ 3700‬سي سي ‪-‬‬‫ت‪079/6389050:‬‬


‫‪22‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪2548‬‬

‫(‪ )217‬ريكورد فان ‪ -‬م‪ - 1992‬ديزل ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االت��ص��ال على رق��م ‪ -‬ت‪- 079/5620994:‬‬ ‫ت‪078/7493491:‬‬

‫(‪ )143‬بيجو‪ - 206‬كشف ‪ -‬م‪ - 2007‬لون اسود‬ ‫ داخل احمر ‪ -‬فل كامل ‪ -‬وارد الوكالة ‪ -‬مالك‬‫واحد ‪ -‬قطعت ‪60000‬كم ‪ -‬من المالك ‪ -‬للجادين‬ ‫ ت‪079/6671410:‬‬‫(‪ )299‬بيجو‪ - 407‬م‪ - 2008‬م��ات��ور‪- 2000‬‬ ‫خمري ‪ 7 -‬جيد ‪ -‬جميع االضافات عدا الفتحة ‪-‬‬ ‫كرت أبيض ‪ -‬كوشوك جديد ‪ -‬فرش جديد ‪ -‬من‬ ‫املالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/2500599:‬‬ ‫(‪ )381‬بارتنر ‪ -‬م‪ - 2011‬شحن ‪ -‬بنزين ‪-‬‬ ‫ماتور ‪ 1400‬سي سي ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬مكيف ‪ -‬بور ستيرنج ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/5103918:‬‬ ‫(‪ )383‬بيجو‪ - 207‬م‪ - 2011‬لون فيراني ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬حرة ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/5553877:‬‬

‫(‪ )179‬امبريزا ‪ -‬م‪ - 96‬كاملة االضافات ما عدا‬ ‫الجير ‪ -‬لون سلفر ‪ -‬محولة ‪ STi‬ما عدا الماتور‬ ‫‪ 1600‬انجكشن اخ��ط��ب��وط ‪ -‬غ��رف��ة ميمو ‪-‬‬ ‫ت‪079/9691691:‬‬

‫(‪ )218‬سوزوكي ‪ -‬م‪ - 2009‬لون سلفر ‪ -‬فل‬ ‫أوبشن عدا الجير ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪ - 079/5620994:‬ت‪078/7493491:‬‬

‫(‪ )142‬كامري‪ - XLE‬هايبرد ‪ -‬كحلي ميتاليك ‪ -‬وارد‬ ‫من تويوتا‪/‬امريكا عدادصفر‪ -‬فل اضافات‪+‬شاشات‬ ‫كاميرات ‪ -‬جلد‪ - Designo‬جمرك حديث ‪ -‬من المالك‬ ‫ ‪34000‬نهائي اقل من التكلفة ‪ -‬ت‪079/6655414:‬‬‫ ت‪077/7416101:‬‬‫(‪ )145‬هاي الندر ‪ -‬م‪ - 2009‬لؤلؤي ليمتد ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪7 -‬ركاب ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ت‪079/7350401:‬‬ ‫(‪ )234‬كامري‪/‬هايبرد ‪ -‬م‪ - 2008‬اسود ملوكي ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬كارفاكس ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬فل عدا الفتحة‬ ‫والجلد ‪ -‬حرة ‪15950 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/8864103:‬‬ ‫(‪ )90‬ك��وروال ‪ -‬أبيض ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك‬ ‫جديد ‪ -‬كرت أبيض ‪ -‬نقدا وباالقساط ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪ - 079/9931616:‬ت‪078/9250735:‬‬‫(‪ )256‬كامري هايبرد ‪ -‬م‪ - 2008‬لون كحلي ‪-‬‬ ‫فحص ‪4‬جيد ‪ -‬كراسي جلد اصلي مدفأة ‪ -‬فتحة‬ ‫ شاشة ‪ -‬فل ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/5786880:‬‬‫(‪ )257‬التيما هايبرد ‪ -‬م‪ - 2008‬لون ابيض ‪ -‬بصمة ‪-‬‬ ‫فتحة ‪ -‬كراسي جلد اصلي مدفأة ‪ -‬سبويلر ‪ -‬غمازات‬ ‫على المري ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/7829282:‬‬ ‫(‪ )22‬كامري‪/‬بنزين ‪ -‬م‪ - 2005‬لون شمباني ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬السعر ‪ 14‬ألف ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/5665006:‬‬‫(‪ )304‬كامري ‪ -‬م‪ - 2007‬لون أبيض ‪ -‬فتحة‬ ‫ جلد ‪ -‬شاشة أصلي ‪ -‬كاميرا ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5433132:‬‬ ‫(‪ )370‬بريوس ‪ -‬م‪ - 2011‬فيراني ‪ -‬بحالة الوكالة‬ ‫ امامي دقات ‪ -‬كارفاكس امريكي من المستورد‬‫مباشرة ‪ -‬قطعت ‪ 60‬ألف ‪ -‬بسعر مغري ‪12,750‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/8278867:‬‬

‫(‪ )236‬ديهاتسو ‪ -‬م‪ - 2001‬سلفر ‪ -‬جنط ‪ -‬زجاج‬ ‫كهرباء أسود من بلد المنشأ ‪ -‬فل ما عدا الجير‬ ‫ فحص ‪ 3‬جيد ‪ -‬اقتصادية ‪ -‬نقدا أو باألقساط ‪-‬‬‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/5741146:‬‬

‫‪3075‬‬

‫(‪ )133‬ساب كشف كهرباء ‪ -‬م‪ - 1999‬كاملة‬ ‫االض���اف���ات ‪ -‬ف��ل ات��وم��ات��ي��ك ‪ -‬ل�لات��ص��ال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5601510:‬‬

‫(‪ )116‬ديانا ‪ -‬م‪ - 1987‬للبيع ‪ -‬شصي‬ ‫طويل ‪ -‬ماتور ‪ - 14‬فحص كامل ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/9973006:‬‬

‫(‪ )170‬ثالجة بوظة امريكي ‪3 -‬ف��از ‪ -‬بحالة‬ ‫الوكالة ‪ -‬استخدام بسيط ‪ -‬السعر ‪ 3100‬دينار‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪079/9807778:‬‬‫(‪ )164‬ماكنة تصنيع ‪ -‬برغر ‪ - formax f6‬للبيع‬ ‫بسعر جيد ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/5642300:‬‬ ‫ت‪078/9999496:‬‬ ‫(‪ )124‬ماكينة آيس كريم ‪ -‬سوفت ‪ -‬حوضان‬ ‫يعمالن بشكل منفصل ‪ -‬موديل ‪SMACH.COM‬‬ ‫ قطع ايطالية الصنع تجميع تركي‪-‬الماكينة‬‫بمواصفات عالية ‪ -‬ت‪079/5015570:‬‬ ‫(‪ )113‬فرن حديد للبيع ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬يصلح‬ ‫للمعجنات والبيتزا ‪ -‬بسعر مغري جدا ‪ -‬بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/7393999:‬‬ ‫(‪ )178‬منشار حجر ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬كافة المميزات‬ ‫ بموقع مميز ‪ -‬في قرية ابوصياح ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬للجادين فقط ‪ -‬ت‪- 077/6902302:‬‬ ‫ت‪078/6501310:‬‬ ‫(‪ )16‬كرسي أسنان ‪ -‬إيطالي قديم ‪ -‬بحالة‬ ‫جيدة ‪ -‬بسعر ‪ 700‬دينار غير قابل للتفاوض‬ ‫ ب��داع��ي تجديد ال��ع��ي��ادة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/9470536:‬‬ ‫(‪ )9‬ع��دة مطعم وكافتيريا كاملة ‪ -‬للبيع‬ ‫ بحالة ممتازة ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪078/8660031:‬‬

‫‪7740‬‬

‫(‪ )261‬للبيع ‪ -‬ثالجة عرض بوظة ‪ -‬نوع ‪ESa‬‬ ‫ايطالي أصلي ‪ 24 -‬حوض ‪ -‬مع االحواض ‪ -‬بحالة‬ ‫ممتازة ‪ -‬بسعر ‪ 4200‬دينار قابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫ت‪078/8593495:‬‬

‫(‪ )393‬مطلوب ماكينة كوي ‪ -‬نورفا ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على رقم ‪ -‬ت‪078/6263040:‬‬

‫(‪ )57‬فلتر منزلي ‪ 6‬م��راح��ل ‪ -‬جديد‬ ‫بالكرتونة ‪ -‬بسعر ‪ 75‬دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االت��ص��ال على ‪ -‬ت‪- 079/5084694:‬‬ ‫ت‪078/8836241:‬‬

‫(‪ )80‬خزان ماء بالستيك للبيع سعة ‪ 2‬متر وربع‬ ‫ مكفول ‪ 15‬سنة ‪ -‬وكالة غير مستعمل ‪ -‬بسعر‬‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8765423:‬‬


23 1465

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2014/05/31 - 221 Oó``©``dG - á°ùeÉÿG á``æ```°ùdG


áëØ°U 24

¿É«∏Y ódÉN óªfi :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG

ÉfÉ› áî°ùf ∞dCG 75

05 - 38 5 222 6

2014/05/31 - 221 Oó©dG - á°ùeÉÿG áæ°ùdG

الزرقاء 2014-05-31  

جريدة الوسيط في الاردن

الزرقاء 2014-05-31  

جريدة الوسيط في الاردن

Advertisement