Page 1

4501

áëØ°U 32

¿É«∏Y ódÉN óªfi :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG

27

05 - 38 5 222 6

ÉfÉ› áî°ùf ∞dCG 75

-

27

20

2013/06/08 - 170 Oó©dG - á©HGôdG áæ°ùdG

18

10

6


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

2

5333


3

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG 5289

5291

4997

5325 2214

4691

5226

5355

5091

5337


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

4

5426

4772

2231


5

5047

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪6‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )265‬أرض للبيع ف��ي مدينة الشرق‬ ‫ مساحة ‪ 4‬دونمات ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬على‬‫شارعين ‪ -‬سكن ب ‪ -‬بسعر ‪ 125‬دينار للمتر‬ ‫ ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬‫(‪ )167‬الزرقاء ‪/‬العالوك ‪ -‬المسرة‬ ‫ ‪8.5‬دونم ‪ -‬مطلة مميزة ‪ -‬تصلح‬‫ل��م��زرع��ة او م��ش��روع استثماري‬ ‫ي��م��ك��ن ف��رزه��ا ‪ -‬م��ن ال��م��ال��ك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6020000:‬‬

‫(‪ )252‬أرض للبيع في جبل طارق‬ ‫ مساحة ‪ 313‬م‪ - 2‬واجهة ‪13‬‬‫م ‪ -‬يوجد بها ميالن ‪ -‬بسعر ‪130‬‬ ‫دينار للمتر ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬ ‫‪077/6086042‬‬ ‫(‪ )253‬أرض للبيع في حي الجبر ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 340‬م‪ - 2‬قرب الخدمات ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ بسعر ‪ 16‬أل��ف دي��ن��ار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬ ‫(‪ )249‬أرض في جريبا‪/‬الرابية ‪ -‬دونم‬ ‫ مرتفعة ومطلة على عمان ‪ -‬عليها بناء‬‫عظم‪ 340‬م‪ - 2‬على ش ‪ 26‬م ‪ -‬واجهة ‪ 28‬م‬ ‫ بسعر ‪ 85‬ألف قابل ‪ -‬ت‪078/8020779:‬‬‫ ‪077/6086042‬‬‫(‪ )254‬أرض في الزواهرة ‪ -‬قرب المركز‬ ‫الصحي ‪ 350 -‬م‪ - 2‬واجهة ‪ 18‬م ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع ‪ 6‬م ‪ -‬يوجد بها ميالن ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 14‬أل��ف قابل ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬ ‫‪077/6086042‬‬ ‫(‪ )247‬أرض ف��ي جبل طارق‪/‬منطقة‬ ‫ال��ش�لال ‪ 200 -‬م‪ - 2‬على باركنج ‪-‬‬ ‫تبعد ع��ن ال���ش���ارع‪ 100‬م ‪ -‬على ممر‬ ‫ مستوية ‪ -‬مرتفعة ‪ -‬بسعر ‪ 22‬ألف ‪-‬‬‫ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬ ‫(‪ )246‬أرض للبيع في جبل طارق‬ ‫ مساحة ‪ 230‬م‪ - 2‬ت��ج��اري ‪-‬‬‫مرتفعة عن ال��ش��ارع ‪ -‬بسعر ‪37‬‬ ‫ألف دينار ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬ ‫‪077/6086042‬‬ ‫(‪ )256‬أرض للبيع في جبل طارق‬ ‫خلف مؤسسة المتقاعدين ‪-‬‬ ‫‬‫‪ 390‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬ب��س��ع��ر‪ 130‬دي��ن��ار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬ ‫(‪ )245‬أرض للبيع قرب الماريوسف ‪ -‬ثاني‬ ‫نمرة عن الشارع ‪ -‬مساحة ‪ 524‬م‪ - 2‬بسعر‬ ‫‪ 70‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬ ‫(‪ )260‬أرض في جبل طارق ‪ -‬مساحة‪300‬‬ ‫م‪ - 2‬واجهة على الشارع ‪ 20‬م ‪ -‬مرتفعة‬ ‫ومميزة ‪ -‬تصلح إلسكان ‪ -‬بسعر ‪145‬‬ ‫ت‪- 078/8020779:‬‬ ‫دي��ن��ار للمتر ‪-‬‬ ‫‪077/6086042‬‬ ‫(‪ )244‬أرض تجاري معارض للبيع على أتوستراد‬ ‫ع��م��ان‪/‬ال��زرق��اء ‪ -‬موقع مميزجدا ‪ -‬أم��ام‬ ‫مستشفى جبل الزيتون ‪ -‬تصلح لكافةاألعمال‬ ‫التجارية ‪ -‬ت‪079/6703000:‬‬ ‫(‪ )243‬أرض ف��ي جبل ط��ارق ‪ -‬قرب‬ ‫المحاكم ‪ -‬ثاني نمرة على الشارع الرئيسي‬ ‫ مساحة ‪ 225‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 36‬ألف قابل ‪-‬‬‫ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬ ‫(‪ )261‬قطعة أرض للبيع ف��ي ال��زرق��اء‬ ‫ البتراوي ‪ -‬مساحة ‪1352‬م‪ - 2‬على‬‫شارعين ‪12‬م ‪+12‬م ‪ -‬السعر للمتر ‪48‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5500845:‬‬ ‫(‪ )242‬أرض للبيع في جبل طارق ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 400‬م‪ - 2‬مستوية ‪ -‬واجهة ‪ 20‬م ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 125‬دينار للمتر ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬‫(‪ )262‬قطعة أرض للبيع ف��ي جريبا‬ ‫ مساحة ‪787‬م‪ - 2‬على شارعين ‪12‬م‬‫‪+12‬م ‪ -‬موقع مميز ومرتفع ‪ -‬السعر للمتر‬ ‫‪ 52‬دينار ‪ -‬ت‪079/6969751:‬‬ ‫(‪ )240‬أرض للبيع على طريق شومر ‪-‬‬ ‫الشارع الرئيسي ‪ -‬على شارعين ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬األرض ‪600‬م‪ - 2‬مع امكانية‬ ‫التقسيط ‪ -‬ت‪079/6131072:‬‬ ‫(‪ )239‬قطعة أرض للبيع في الزرقاء ‪-‬‬ ‫ضاحية البستان ‪ -‬مساحة‪560‬م‪ - 2‬مطلة‬ ‫على موقع مميز ‪ -‬كافة الخدمات متوفرة‪-‬‬ ‫بسعرمناسب جدا ‪ -‬ت‪079/6131072:‬‬ ‫(‪ )263‬قطعة أرض للبيع في الحالبات‬ ‫ مساحة ‪ 10‬دونمات ‪ -‬ق��رب المدينة‬‫الصناعية ‪ -‬منطقة زراع��ي��ة ‪-‬السعر‬ ‫ل��ل��دون��م ‪ 2250‬دي��ن��ار ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5500845:‬‬ ‫(‪ )238‬النزهة‪/‬الشارع الرئيسي ‪ -‬مقابل‬ ‫المحكمة ‪ -‬تجاري ‪ -‬على شارعين ‪598 -‬‬ ‫م‪ - 2‬بسعر مناسب جدا ‪ -‬تصلح لالستثمار‬ ‫والمشاريع التجارية ‪ -‬ت‪079/6131072:‬‬ ‫ ‪078/5835231‬‬‫(‪ )264‬قطعة أرض للبيع في البتراوي ‪-‬‬ ‫مساحة‪518‬م‪ - 2‬تقع على شارع ودخلة ‪-‬‬ ‫السعر للمتر ‪ 88‬دينار ‪ -‬موقع مميز لبناء‬ ‫فيال ‪ -‬ت‪079/6969751:‬‬ ‫(‪ )230‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬‬ ‫جبل المغير ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/6706776:‬‬ ‫‪079/7768776‬‬ ‫(‪ )200‬أرض للبيع في جريبا ‪ -‬مساحة دونم‬ ‫ رقم القطعة ‪ - 72‬حوض ‪ 21‬أم بريكا ‪-‬‬‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8601671:‬‬ ‫‪079/5505216 -‬‬

‫(‪ )266‬قطعة أرض للبيع في بيرين ‪-‬‬ ‫أجمل موقع ‪ -‬على شارع معبد ‪ -‬مساحة‬ ‫‪600‬م‪ 2‬زهراء ‪ - 1‬السعر ‪ 17‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6969751:‬‬ ‫(‪ )166‬الزرقاء ‪/‬العالوك ‪775 -‬مرت‬ ‫ تجاري ‪ -‬بواجهه ‪15‬م ‪ -‬للبيع‬‫من املالك مباشرة قرب مجمعات‬ ‫ال��ع��ال��وك التجارية ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/6020000:‬‬ ‫(‪ )161‬قطعة أرض حرفي للبيع خلف‬ ‫ش��ارع المصفاة ‪ -‬مساحة ‪ 332‬م‪2‬‬ ‫ على ش��ارع ودخلة ‪ -‬للمراجعة مع‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/5943800:‬‬ ‫ ‪079/7002349‬‬‫(‪ )267‬أرض في الزواهرة‪/‬شومر ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 335‬م‪ - 2‬مطلة ومرتفعة ‪ -‬على شارعين‬ ‫غير معبدين ‪ -‬ق��رب الخدمات ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 14‬أل��ف دينار ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬ ‫‪077/6086042‬‬ ‫(‪ )160‬قطعة أرض حرفي للبيع خلف‬ ‫شارع المصفاة ‪ -‬مساحة ‪ 264‬م‪- 2‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬للمراجعة مع المالك‬ ‫ت‪- 078/5943800:‬‬ ‫مباشرة ‪-‬‬ ‫‪079/7002349‬‬ ‫(‪ )276‬ضاحية األميرة هيا ‪ 420 -‬م‪- 2‬‬ ‫مربعة الشكل ‪ -‬بين الفلل ‪ -‬على شارع ‪12‬‬ ‫م ‪ -‬مطلة ‪ -‬بسعر ‪ 22‬ألف كامل القطعة‬ ‫ ت‪077/7456030 - 078/6250495:‬‬‫(‪ )133‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪/‬‬ ‫البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬مستوية ‪-‬‬ ‫جميع الخدمات ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪077/2259213 - 078/8030587:‬‬‫(‪ )129‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬أبو الزيغان‬ ‫ مساحة ‪ 475‬م‪ - 2‬تبعد ‪ 200‬م عن‬‫الخدمات ‪ -‬بسعر ‪ 8‬االف دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/8030587:‬‬ ‫‪077/2259213‬‬ ‫(‪ )277‬أرض للبيع في الزواهرة‪/‬حي القمر‬ ‫ مساحة ‪ 490‬م‪ - 2‬على قمة عالية ‪-‬‬‫بسعر ‪ 15‬ألف كامل القطعة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪077/7456030 - 078/6250495:‬‬‫(‪ )99‬أرض تجاري على شارع ‪900 - 26‬‬ ‫م‪ - 2‬بها رخصة بناء (محفورة وجاهزة‬ ‫ل��ل��ب��ن��اء) ‪ -‬بسعر ‪ 300‬دي��ن��ار للمرت ‪-‬‬ ‫ت‪079/6629470 - 078/6862230:‬‬ ‫(‪ )279‬ال��زرق��اء‪/‬ح��وض س��اي��ح ذي���اب ‪-‬‬ ‫مزرعة قصر الحالبات ‪ 20 -‬دونم ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع‪ 100‬م ‪ -‬داخل التنظيم ‪ -‬مرخصة‬ ‫تجاري معارض ‪ -‬سكن ج ‪ -‬بسعرمناسب‬ ‫ ت‪079/6028705:‬‬‫(‪ )98‬قطعة أرض للبيع على شارع ‪- 26‬‬ ‫مساحة ‪ 900‬م‪ - 2‬جميع الخدمات ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 150‬دينار للمرت ‪ -‬ت‪- 078/6862230:‬‬ ‫‪079/6629470‬‬ ‫(‪ )97‬أرض للبيع على ش��ارع الفالتر ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 600‬م‪ - 2‬تجاري ‪ -‬واجهة ‪ 60‬م‬ ‫ على الشارع ‪ -‬بسعر ‪ 300‬دينار للمرت‬‫ ت‪079/6629470 - 078/6862230:‬‬‫(‪ )282‬أرض للبيع في الزرقاء‪ /‬أبو الزيغان‬ ‫ مساحة ‪ 2‬دونم مشترك ‪ -‬بسعر ‪7000‬‬‫دينار غير قابل للتفاوض ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/6100960:‬‬ ‫(‪ )96‬أرض للبيع ف��ي بيرين‬ ‫ بجانب الدفاع المدني ‪ -‬مساحة‬‫‪ 1900‬م‪ - 2‬ع��ل��ى ‪ 3‬ش����وارع ‪-‬‬ ‫منطقة مرتفعة ومطلة ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 75‬أل��ف ‪ -‬ت‪- 078/6862230:‬‬ ‫‪079/6629470‬‬ ‫(‪ )284‬أرض للبيع يف ال��زرق��اء الجديدة‪/‬‬ ‫البرتاوي ‪ -‬مساحة ‪ 320‬م‪ - 2‬بسعر ‪12‬‬ ‫أل��ف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪077/6309159:‬‬ ‫(‪ )95‬أرض للبيع في منطقة غريسا ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 2700‬م‪ - 2‬على شارع معبد‬ ‫ جميع الخدمات ‪ -‬تصلح لمزرعة ‪-‬‬‫بسعر ‪ 12‬ألف ‪ -‬ت‪078/6911053:‬‬ ‫ ‪079/5710664‬‬‫(‪ )94‬أرض تجاري للبيع يف الزرقاء الجديدة‬ ‫ قرب ش��ارع ‪ - 36‬مساحة ‪ 800‬م‪- 2‬‬‫على ‪ 3‬ش��وارع ‪ -‬بسعر ‪ 170‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5710664 - 078/6911053:‬‬ ‫(‪ )356‬أرض تجاري في الزرقاءالجديدة‬ ‫ ‪290‬م‪ - 2‬ق���رب ش‪/26‬ال��ف�لات��ر‪/‬‬‫بجانب م��دارس القرطبي ‪ -‬واج��ه��ه‪22‬م‬ ‫ تصلح مجمع استثماري ‪6 -‬م��خ��ازن ‪-‬‬‫‪4‬طوابق ‪ -‬استوديوهات ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5517792:‬‬ ‫(‪ )93‬أرض للبيع يف ال��ب�تراوي‪/‬‬ ‫منطقة الفالتر ‪ -‬مساحة ‪1700‬‬ ‫م‪ - 2‬ع��ل��ى ش���ارع�ي�ن ‪ -‬تصلح‬ ‫السكان ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ت‪- 078/6862230:‬‬ ‫‬‫‪079/6629470‬‬


7

3415

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

1111

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪8‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )299‬املفرق‪/‬جبيه ‪ -‬على ش معبد‬ ‫ مساحة‪73‬دونم ‪ -‬بسعر ‪400‬دينار‬‫للدونم ‪-‬من املالك ‪ -‬يمكن قبول‬ ‫مرسيدس موديل فوق‪ 2000‬او شقة‬ ‫صغرية ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )298‬امل���ف���رق ‪/‬ال���ك���وم األح��م��ر‬ ‫ ‪92‬دون���م ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬حد‬‫التنظيم ‪ -‬حد مزرعة كبرية ‪ -‬السعر‬ ‫‪1800‬دي��ن��ار للدونم ‪ -‬م��ن املالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )308‬املناسف الغربية ‪/‬املفرق ‪10 -‬‬ ‫دونمات استثمارية زراعية من املالك‬ ‫بكوشان مستقل بسعر ‪ 2000‬دينار‬ ‫شامل الرسوم ‪ -‬ت‪077/6745000:‬‬ ‫‪078/6745000 -‬‬

‫(‪ )361‬أرض للبيع في حي بادي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 610‬م‪ - 2‬على شارعين أمامي وخلفي ‪-‬‬ ‫سكن ب ‪ -‬منطقة مميزة ‪ -‬سعر المتر ‪80‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5727429:‬‬ ‫(‪ )92‬أرض للبيع يف ال��ب�تراوي ‪ -‬قرب‬ ‫شارع ‪ - 26‬على شارعني ‪ -‬مساحة ‪500‬‬ ‫م‪ - 2‬منطقة فلل ‪ -‬بسعر ‪ 80‬دينار للمرت‬ ‫ت‪- 078/6862230:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪079/6629470‬‬

‫(‪ )297‬س��م��ا ال��س��رح��ان ‪ /‬امل��ف��رق‬ ‫ مساحتها ‪10‬دون���م ‪ -‬جميع‬‫الخدمات ‪ -‬قرب البلد ‪ -‬بسعر ‪3500‬‬ ‫دينار للدونم ‪ -‬من املالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5491609:‬‬

‫(‪ )91‬أرض للبيع في البتراوي‪/‬جبل بادي‬ ‫ قرب مسجد زيد ‪ 500 -‬م‪ - 2‬على‬‫شارع ‪ 12‬م ‪ -‬جميع الخدمات ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 50‬دينار للمتر ‪ -‬ت‪- 078/6862230:‬‬ ‫‪079/6629470‬‬

‫(‪ )176‬امل��ف��رق ‪/‬م��غ�ير ال��س��رح��ان‬ ‫ الحباب الجنوبي ‪ -‬قطعة ‪878‬‬‫ ح���وض ‪ 5‬م��ف��روز ‪ -‬مساحتها‬‫‪9.224‬دون��م ‪ -‬لالتصال مع املالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/8050962:‬‬

‫(‪ )362‬أرض للبيع في منطقة منير أرسالن‬ ‫ مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬على شارع ‪ 12‬م ‪-‬‬‫مستوية ‪ -‬إطاللة مميزة ‪ -‬سعر المتر ‪70‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪079/5727429:‬‬

‫(‪ )325‬أرض يف البحر امل��ي��ت ‪-‬‬ ‫تصلح ملزرعةفاخرة ج��دا ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪420 -‬م ‪ -‬مطلة على البحر‬ ‫ جميع الخدمات ‪ -‬بسعر مناسب‬‫‪ -‬ت‪079/6139372:‬‬

‫(‪ )90‬أرض ق��رب ش��ارع ‪500 - 26‬‬ ‫م‪ - 2‬مستوية ‪ -‬مربعة الشكل ‪-‬‬ ‫واجهة ‪ 20‬م ‪ -‬على شارع ‪ 20‬م ‪ -‬بين‬ ‫الفلل ‪ -‬بسعر‪ 115‬دي��ن��ار للمتر ‪-‬‬ ‫ت‪079/6629470 - 078/6862230:‬‬ ‫(‪ )365‬قطعة أرض للبيع على ش��ارع‬ ‫‪ - 26‬مساحة ‪ 800‬م‪ - 2‬سعر المتر‬ ‫‪ 65‬دينار ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5727429 - 077/6117003:‬‬

‫(‪ )175‬ارض للبيع في المفرق ‪/‬‬ ‫بريقة ‪ -‬ام اآلبار ‪ -‬قطعة ‪ - 2‬مشاع‬ ‫ مساحتها ‪8‬دون��م ‪ -‬لالتصال مع‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8050962:‬‬

‫(‪ )89‬أرض يف البرتاوي‪/‬منطقة املسامري ‪-‬‬ ‫‪ 590‬م‪ - 2‬على شارعني ‪ -‬مستوية ‪ -‬تصلح‬ ‫لفيال ‪ -‬جميع الخدمات ‪ -‬بسعر ‪ 65‬دينار‬ ‫ قابل للتفاوض ‪ -‬ت‪- 078/6862230:‬‬‫‪079/6629470‬‬ ‫(‪ )85‬أرض ت��ج��اري للبيع ف��ي ال��زرق��اء‬ ‫الجديدة‪/‬أجمل مواقع البت ‪ -‬واجهة مميزة‬ ‫ منطقة حيوية ‪ -‬تصلح إلنشاء مشروع‬‫مميز ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬ ‫(‪ )370‬أرض مميزة للبيع في البتراوي‬ ‫ حي بادي ‪ -‬المساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬مطلة‬‫ومشرفة ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من المالك‬ ‫ت‪- 079/7680277:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪078/5180120‬‬ ‫(‪ )84‬أرض مميزة للبيع في أجمل مواقع‬ ‫الزرقاء ‪/‬المصفاة ‪ -‬تصلح إلنشاء مشروع‬ ‫حرفي مميز ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6848665:‬‬ ‫(‪ )371‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬شارع شامل‬ ‫ بجانب شركة الكهرباء ‪ -‬مساحة ‪175‬‬‫م‪ - 2‬تجاري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5407733:‬‬ ‫(‪ )83‬أرض للبيع في أجمل مواقع البتراوي ‪-‬‬ ‫كافة الخدمات ‪ -‬تصلح إلنشاء فيال أو إسكان‬ ‫ موقع فلل ومشرف ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬‫(‪ )72‬أرض للبيع في ضاحية البستان‬ ‫ سكن ب الزرقاء ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪- 2‬‬‫على شارع ‪ 12‬م ‪ -‬سعر المتر ‪ 30‬دينار ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪077/2107735:‬‬ ‫(‪ )380‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬طريق ياجوز‬ ‫ جريبا ‪ -‬موقع ممتاز ‪ -‬مساحة ‪ 350‬م‪2‬‬‫ كوشان مستقل ‪ -‬جميع الخدمات متوفرة‬‫ ت‪077/2362835 - 079/9125990:‬‬‫(‪ )71‬أرض للبيع في بيرين‪/‬الخلة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 18‬دونم ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬سعر الدونم ‪8000‬‬ ‫دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/2107735:‬‬

‫(‪ )86‬أرض للبيع في خطلة جرش ‪ -‬مساحة ‪10‬‬ ‫دونمات ‪ -‬ذات إطاللة رائعة جدا ‪ -‬بسعر ‪ 30‬ألف‬ ‫دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/2345162:‬‬ ‫(‪ )391‬أرض للبيع في المفرق ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 7‬دون��م��ات ‪ -‬سعر ال��دون��م ‪ 1000‬دينار‬ ‫ تصلح للعسكريين ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/8237568:‬‬ ‫(‪ )50‬السلط‪/‬بجانب مستشفى السلط‬ ‫الجديد ‪ -‬مساحة‪17‬دونم و‪300‬م‪2‬‬ ‫تصلح مجمع سكني راق��ي أومنتجع‬‫سياحي م��زروع أشجارمثمرة‪-‬للجادين‬ ‫ت‪- 079/7727715:‬‬ ‫ف��ق��ط ‪-‬‬ ‫‪079/6689903‬‬ ‫(‪ )32‬أرض للبيع في بلعما ‪ -‬قرب‬ ‫الملعب البلدي ‪ -‬مساحةاألرض‪750‬م‪2‬‬ ‫ رقم القطعة ‪ - 862‬السعر‪10‬آالف‬‫دي��ن��ار وال��رس��وم على المشتري ‪-‬‬ ‫ت‪079/7707936 - 077/7763671:‬‬ ‫(‪ )400‬أرض للبيع يف املفرق ‪ -‬عبني‬ ‫واملعمرية ‪ -‬داخ��ل إسكان ضاحية‬ ‫الروابي ‪ -‬املساحه ‪ 10‬دون��م ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/6779118:‬‬

‫(‪ )100‬مزرعة للبيع يف منطقة بريين‬ ‫ قرب من الشارع الرئيسي ‪ -‬مساحة‬‫‪ 4‬دونمات ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6629470 - 078/6862230:‬‬

‫(‪ )7‬أم العمد ‪ -‬مزرعة ‪4‬دون��م ‪-‬‬ ‫حوض ‪ 2‬العيادات بعد جسرمادبا ‪-‬‬ ‫تبعد عن الشارع ‪400‬م ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ مستطيلة‪-‬تصلح لبناء فيال ‪ -‬من‬‫املالك ‪ -‬ت‪079/6937187:‬‬

‫(‪ )382‬أرض للبيع يف الزرقاء‪/‬جريبا‬ ‫ ضاحية املدينة ‪ -‬مساحة ‪775‬م‪2‬‬‫ من املالك مباشرة ‪ -‬بدون وسطاء‬‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5608195:‬‬‫(‪ )70‬البتراوي ‪ -‬قرب مسجد الحمداني ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 750‬م‪ - 2‬على شارعين معبدين‬ ‫ بين العمارات ‪ -‬الخدمات متوفرة ‪ -‬سعر‬‫المتر ‪ 75‬دينار ‪ -‬ت‪077/2107735:‬‬ ‫(‪ )68‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب‬ ‫مسجد التواصي بالحق ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪- 2‬‬ ‫الخدمات متوفرة ‪ -‬موقع مطل ‪ -‬سعر المتر‬ ‫‪ 65‬دينار ‪ -‬ت‪077/2107735:‬‬ ‫(‪ )384‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬طريق ياجوز‬ ‫ مساحة ‪ 350‬م‪ - 2‬كوشان مستقل‬‫ جميع الخدمات متوفرة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪077/2362835 - 079/9125990:‬‬ ‫(‪ )67‬الزرقاء‪ /‬البتراوي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪300‬م‪ - 2‬ح��رف��ي ‪/‬ص��ن��اع��ي ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ج��دا‪ -‬بداعي السفر‬ ‫ للجادين ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪077/6087584:‬‬ ‫(‪ )387‬أرض في الزرقاء‪ /‬الزواهرة ‪ -‬طريق‬ ‫شومر ‪ -‬ح��وض ‪ - 11‬مساحتها ‪1043‬‬ ‫م‪ - 2‬على شارع ‪ 12‬م‪ - 2‬تنظيم سكن‬ ‫ج ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪077/7768175:‬‬

‫‪äɶaÉfi / ´QGõe‬‬

‫(‪ )60‬ضاحية المدينة المنورة ‪ -‬حوض‬ ‫أم صرة ‪ -‬مساحة‪ 530‬م‪ - 2‬تنظيم ب‬ ‫ على شارعين كيرف ‪ -‬مرتفعةومطلة‬‫ من المالك ‪ -‬بسعر ‪ 45‬دينار‪/‬للمتر‬‫‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬ت‪077/9984077:‬‬

‫(‪ )24‬أرض للبيع في الزرقاء ‪/‬إسكان المهندسين‬ ‫ مساحة ‪ 320‬م‪ - 2‬تجاري ‪ -‬سكني ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/7599454:‬‬ ‫(‪ )397‬أرض للبيع في الطافح الشرقي ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 70‬دونم ‪ -‬يمكن بيع جزء منها ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 1600‬دينار للدونم ‪ -‬ت‪079/5371975:‬‬

‫(‪ )49‬أرض للبيع في القنية ‪ -‬مساحة ‪10.5‬‬ ‫دونمات ‪ -‬بسعر ‪ 35‬ألف دينار كامل القطعة‬ ‫قابل للتفاوض ‪ -‬ت‪- 077/7543514:‬‬ ‫‪079/7856905‬‬

‫(‪ )317‬ارض للبيع ‪ 65‬دينار للمتر ‪ -‬حي‬ ‫الجندي ‪ -‬قريبة من االوتوستراد ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8145041:‬‬

‫(‪ )390‬أرض للبيع في الزرقاء ‪ /‬ضاحية‬ ‫المدينة المنورة ‪ -‬مقابل مسجد أولياء‬ ‫اهلل‪/‬ق��رب كلية قرطبة ‪ -‬حوض أم صرة‬ ‫‪ -‬مساحة ‪ 590‬م‪ - 2‬ت‪078/8237568:‬‬

‫(‪ )15‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬إسكان المهندسين‬ ‫ مساحة ‪ 639‬م‪ - 2‬منسوب تسوية ‪ -‬واجهة ‪21‬‬‫م‪ - 2‬تنظيم ج ‪ -‬سعر المتر ‪ 35‬دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫مع المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6536189:‬‬

‫(‪ )408‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‬ ‫ مقابل مدارس المناهل ‪ -‬مساحة‬‫‪ 555‬م‪ - 2‬سكن ج ‪ -‬على شارعين‬ ‫ مطلة ومشرفة ‪ -‬تصلح السكان ‪-‬‬‫ت‪079/6703000:‬‬

‫(‪ )187‬ارض للبيع ‪ -‬مرج الحمام ‪/‬‬ ‫ام السماق ‪ -‬حوض ‪ - 8‬قطعة‪269‬‬ ‫ مساحة دون��م ‪ -‬موقع مميز ‪-‬‬‫تصلح ملشروع اسكان ‪ -‬من املالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/5438347:‬‬

‫(‪ )352‬أرض للبيع ‪ -‬يف جبل الحسني‪/‬‬ ‫مقابل وزارة الصحة ‪ -‬مساحتها ‪1600‬م‬ ‫ثاني قطعة عن ش االربعني تصلح القامة‬ ‫مجمع طبي ‪ -‬ت‪- 079/9934351:‬‬ ‫‪077/7250660‬‬

‫(‪ )307‬دير الكهف ‪/‬املفرق ‪ 10 -‬دونمات‬ ‫استثمارية زراعية من املالك بكوشان مستقل‬ ‫قرب الخدمات بسعر‪ 2300‬دينار شامل الرسوم‬ ‫‪ -‬ت‪078/6745000 - 077/6745000:‬‬

‫(‪ )25‬مزرعة في دحل ‪4 -‬دونمات ‪ -‬مسيجة‬ ‫ باب كراج ‪ -‬مزروعة زيتون ولوز ‪ -‬واجهه‬‫على الشارع‪105‬م ‪ -‬بها كرفان وك��راج ‪-‬‬ ‫ت‪077/7842741 - 079/5372847:‬‬ ‫(‪ )87‬م��زرع��ة للبيع ف��ي ن���ادرة ‪/‬ج��رش‬ ‫ مساحة ‪ 11‬دونم ‪ -‬مع منزل ريفي ‪-‬‬‫إطاللة ‪ -‬مستوية ‪ -‬بسعر ‪ 50‬ألف دينار‬ ‫‪ -‬ت‪077/2345162:‬‬

‫(‪ )82‬مطلوب أرض للشراء ‪ -‬سكنية ‪ /‬تجارية‬ ‫‪ /‬صناعية ‪ -‬في الزرقاء ‪/‬البتراوي ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬ ‫(‪ )134‬مطلوب أرض للشراء ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ف��ي ال��ب��ت��راوي ‪ -‬أب��و الزيفان‬ ‫ بيرين ‪ -‬العالوك ‪ -‬شفابدران ‪ -‬أبو‬‫نصير ‪ -‬صافوط ‪ -‬ت‪- 078/8030587:‬‬ ‫‪077/2259213‬‬


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

4771

9

5163


‫‪10‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪4690‬‬

‫(‪ )218‬الزرقاء الجديدة ‪/‬ق��رب أسواق‬ ‫الفالح ‪ -‬ط ‪ - 2‬مساحة ‪ 150‬م‪- 2‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة‬ ‫ ص��ال��ون ‪ -‬حمامين ‪ -‬مصعد ‪ -‬مع‬‫إمكانية التقسيط ‪ -‬ت‪078/6773824:‬‬ ‫ ‪077/7864130‬‬‫(‪ )219‬شقةأرضية ‪170‬م‪ 2‬للبيع في‬ ‫ال��زرق��اء ‪3 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‪+‬صالون‬ ‫ مطبخ راك��ب ‪3 -‬حمامات ‪ -‬مدخل‬‫م��س��ت��ق��ل‪-‬ك��راج م��س��ت��ق��ل ‪ -‬عمر‬ ‫البناءسنتين ‪ -‬ال��س��ع��ر‪45‬أل��ف ‪-‬‬ ‫ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬ ‫(‪ )220‬شقة للبيع يف ال��زرق��اء ‪ -‬ط‪- 1‬‬ ‫مساحة‪145‬م‪ - 2‬مكونةمن‪3‬نوم ‪ -‬صالة‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بدفعة‪15‬ألف دينار‬‫وأقساط شهرية ‪ -‬بدون وساطة البنوك ‪-‬‬ ‫ت‪078/6773824 - 077/7864130:‬‬ ‫(‪ )223‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬جبل‬ ‫المغير ‪ -‬مساحة ‪ 230‬م‪ - 2‬تشطيب جديد‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬إطاللة رائعة ‪ -‬للمراجعة‬‫ ت‪078/6706776 - 079/7768776:‬‬‫(‪ )224‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬قرب‬ ‫دوار الطوباسي ‪ -‬مساحة ‪ 170‬م‪ - 2‬طابق‬ ‫أرضي ‪ -‬طابقية ‪ -‬تشطيب جديد ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6706776 - 079/7768776:‬‬ ‫(‪ )225‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬قرب‬ ‫دوار الطوباسي ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬طابق‬ ‫أرضي ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪078/6706776 - 079/7768776:‬‬‫(‪ )226‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬شارع ‪26‬‬ ‫ طابق ثاني ‪ -‬طابقية ‪ -‬مساحة ‪ 170‬م‪- 2‬‬‫مصعد ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬ ‫(‪ )227‬شقة للبيع في ال��زرق��اء الجديدة‬ ‫ جبل المغير ‪ -‬ط ‪ - 1‬مساحة ‪ 165‬م‪2‬‬‫ على شارعين ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬‫ ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬‫(‪ )228‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬‬ ‫ج��ب��ل ال��م��غ��ي��ر ‪ -‬دوب��ل��ك��س ‪ -‬نظام‬ ‫أمريكي ‪ -‬مساحة ‪ 240‬م‪ - 2‬تشطيب‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬‫(‪ )229‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬‬ ‫جبل المغير ‪ 165 -‬م‪ - 2‬أرضي ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع��ي��ن ‪ -‬ت���رس أم��ام��ي ‪ -‬تشطيب‬ ‫ج��دي��د س��وب��ردي��ل��وك��س ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6706776 - 079/7768776:‬‬ ‫(‪ )232‬شقة في ال��زرق��اء الجديدة‪/‬قرب‬ ‫مدارس المناهل ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ط أرضي‬ ‫ مدخل مستقل ‪ -‬ترس أمامي ‪ -‬كراج‬‫ تشطيب ج��دي��د ‪ -‬س��وب��ردي��ل��وك��س ‪-‬‬‫ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬ ‫(‪ )241‬شقة للبيع في البتراوي ‪ -‬طابقية ط‬ ‫‪ 125 - - 4‬م‪ - 2‬تشطيب ديلوكس ‪ -‬بناء‬ ‫‪ 3‬سنوات ‪ -‬بسعر ‪ 35‬ألف قابل للتفاوض‬ ‫ ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬‫(‪ )34‬شقة للبيع في الزرقاءالجديدة‪/‬‬ ‫مساحة ‪155‬م‪ - 2‬مكونة‬ ‫ش���ارع‪- 26‬‬ ‫من ‪3‬ن��وم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين‪/‬‬ ‫مطبخ راكب ‪ -‬من المالك بداعي السفر ‪-‬‬ ‫ت‪079/6122859 - 079/8571466:‬‬

‫(‪ )164‬مطلوب أرض لإليجار ‪ -‬ترخيص صناعي‬ ‫يف ماركا ‪ -‬مساحة دونم ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/7268293 - 078/8320491:‬‬

‫(‪ )81‬شقة أرضية للبيع في أجمل مواقع‬ ‫البتراوي ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬دهان حديث ‪-‬‬ ‫ثريات ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬معفاة من الرسوم‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬‫(‪ )101‬البرتاوي‪/‬على ش الفالتر ‪ -‬أرضية‬ ‫ ‪ 150‬م‪ -3 2‬ن���وم ‪ 3 -‬ح��م��ام��ات ‪-‬‬‫صالةوصالون ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬حديقة ‪-‬‬ ‫ك��راج ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬بسعر ‪ 53‬ألف‬ ‫ ت‪079/6629470 - 077/2165531:‬‬‫(‪ )102‬البتراوي‪/‬قرب شارع الفالتر ‪-‬‬ ‫ط ‪ 150 - 2‬م‪ - 2‬معفاة من الرسوم‬ ‫ مصعد ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬صالة‬‫ صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونتين ‪ -‬بسعر‬‫ت‪- 078/6862230:‬‬ ‫‪ 42‬أل��ف ‪-‬‬ ‫‪079/6629470‬‬ ‫(‪ )103‬شقة للبيع في البتراوي‪/‬الفالتر‬ ‫ ط أرض���ي ‪ -‬مساحة ‪ 170‬م‪- 2‬‬‫سوبرديلوكس ‪ 3 -‬ن��وم ‪ 3 -‬حمامات‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونة ‪-‬‬‫بسعر ‪ 57‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/6629470:‬‬ ‫‪078/6862230‬‬ ‫(‪ )104‬شقة في البتراوي‪/‬خلف مدارس‬ ‫ال��ب��ت��راوي ‪ -‬ط ‪ 140 - 3‬م‪ - 2‬معفاة‬ ‫م��ن ال��رس��وم ‪ -‬ج��دي��دة ‪ 3 -‬ن���وم ‪3 -‬‬ ‫حمامات ‪ -‬ص��ال��ةوص��ال��ون ‪ -‬بلكونة ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬بسعر‪38‬ألف ‪-‬‬ ‫ت‪079/6629470 - 078/6862230:‬‬ ‫(‪ )105‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬شارع ‪16‬‬ ‫ ط ‪ 3‬أخير ‪ 140 -‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬بلكونة ‪3 -‬‬‫حمامات ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬بسعر ‪ 28‬ألف دينار‬ ‫ ت‪077/2338620 - 078/6411023:‬‬‫(‪ )106‬شقة أرضية للبيع في البتراوي‪/‬منطقة‬ ‫الماريوسف ‪ 120 -‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬حديقة ‪ -‬بسعر ‪ 35‬ألف دينار‬ ‫ ت‪077/2338620 - 078/6411023:‬‬‫(‪ )80‬شقة للبيع في أجمل مواقع البتراوي ‪-‬‬ ‫معفاة من الرسوم ‪ -‬بدفعة ‪ 15‬ألف والباقي‬ ‫على ‪ 60‬شهر بسعر الكاش ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/6848665:‬‬ ‫(‪ )107‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬‬ ‫البتراوي ‪ -‬بسعر مناسب جدا ‪ -‬بدفعة‬ ‫والباقي أقساط ب��دون وساطة البنوك ‪-‬‬ ‫ت‪077/2338620 - 078/6411023:‬‬ ‫(‪ )108‬شقة للبيع في جبل طارق ‪ -‬جديدة‬ ‫ ل��م تسكن ‪ -‬بسعر مناسب ج��دا مع‬‫إمكانية التقسيط بدون وساطة البنوك ‪-‬‬ ‫ت‪077/2338620 - 078/6411023:‬‬ ‫(‪ )109‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬شارع‬ ‫‪ - 36‬ط أول ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين‬ ‫ مطبخ ‪ -‬بلكونة ‪ -‬بسعر ‪ 25‬أل��ف دينار ‪-‬‬‫ت‪079/5710664 - 078/6911053:‬‬ ‫(‪ )186‬شقة للبيع يف ال��زرق��اء الجديدة‪/‬‬ ‫منطقة بادي ‪ -‬تشطيب سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫‪ 4‬واجهات حجر ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5403011:‬‬ ‫ ‪078/6003242‬‬‫(‪ )203‬الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪170‬م‪ - 2‬أرضية ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالتين ‪3 -‬‬ ‫حمامات ‪ 3 -‬واجهات حجر ‪ -‬كراج ‪ 20‬م ‪-‬‬ ‫تراس ‪40‬م ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬من المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪078/8957419:‬‬ ‫ط‬ ‫(‪ )205‬الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪-‬‬ ‫‪ 170 - 3‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة‬ ‫وصالون ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مصعد ‪ -‬برندتين‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة‪ -‬بسعر ‪ 43‬ألف‬‫قابل لألقساط ‪ -‬ت‪- 078/6773824:‬‬ ‫‪077/7864130‬‬

‫(‪ )268‬شقة للبيع قرب مركز أمن طارق‬ ‫ مساحة ‪ 155‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 35‬ألف‬‫دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8020779:‬‬ ‫‪077/6086042 -‬‬

‫(‪ )206‬الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪ -‬ط أول ‪-‬‬ ‫‪ 150‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪3 -‬‬ ‫حمامات ‪ -‬برندتين ‪ -‬مطبخ ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ جديدة ‪ -‬بسعر ‪ 44‬أل��ف قابل للتفاوض ‪-‬‬‫ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬ ‫(‪ )207‬ال���زرق���اء ال��ج��دي��دة‪/‬ب��ج��ان��ب ش ‪36‬‬ ‫ ط أرض��ي ‪ 150 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪-‬‬‫صالةوصالون ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مدخل‪+‬كراج خاص‬ ‫ ترس أمامي ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬بسعر ‪ 53‬ألف‬‫ ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬‫(‪ )208‬الزرقاء الجديدة‪/‬قرب أسواق الفالح ‪ -‬طابقية ‪-‬‬ ‫‪ 185‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬حديقة‪ 180‬م‪ - 2‬كراج‪+‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ 4 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪ 3 -‬حمامات ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫(‪ )209‬شقة للبيع ‪ -‬ط ‪ 150 - 3‬م‪- 2‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬مصعد ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ صالة ضيوف ‪ -‬صالون معيشة ‪ -‬مطبخ‬‫ مصعد ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن‬‫ ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬‫(‪ )212‬الزرقاء الجديدة‪/‬الفالتر ‪ -‬ط أول ‪-‬‬ ‫‪ 150‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪-‬‬ ‫حمامين ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونة ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ جديدة ‪ -‬بسعر ‪ 45‬ألف قابل للتفاوض‬‫ ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬‫(‪ )213‬الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪ -‬ط أرضي ‪ 150 -‬م‪2‬‬ ‫ ترس ‪ -‬كراج مستقل ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون‬‫ حمامين ‪ -‬مطبخ ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة ‪ -‬لنقدا‬‫وباألقساط ‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫ط‬ ‫(‪ )214‬الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪-‬‬ ‫أرضي ‪ 170 -‬م‪ - 2‬ترس أمامي ‪ -‬كراج ‪-‬‬ ‫‪ 3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة وصالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب بلوط ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬‫(‪ )215‬الزرقاء الجديدة‪/‬قرب مدرسة أم سلمة‬ ‫ ‪ 170‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون‬‫ حمامين ‪ -‬برندتين ‪ -‬سوبرديلوكس ‪-‬‬‫جديدة ‪ -‬تشطيب فاخر ‪ -‬بسعر‪45‬ألف قابل‬ ‫ ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬‫(‪ )62‬شقة للبيع في الزرقاء ‪ /‬شارع الجيش ‪-‬‬ ‫ط ‪ 160 - 3‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين‬ ‫ برندة ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬بسعر ‪ 26‬ألف‬‫دينار ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/7292376:‬‬

‫(‪ )216‬ال��زرق��اء الجديدة‪/‬البرتاوي ‪ -‬ط‬ ‫أول ‪ 150 -‬م‪ - 2‬لم تسكن ‪ -‬مصعد ‪3 -‬‬ ‫نوم‪1‬ماسرت ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬حمامني‬ ‫ مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬بسعر ‪ 44‬ألف قابل‬‫ت‪- 078/6773824:‬‬ ‫ل��ل��ت��ف��اوض ‪-‬‬ ‫‪077/7864130‬‬ ‫(‪ )217‬ال���زرق���اء ال��ج��دي��دة‪/‬ق��رب‬ ‫أس���واق ال��ف�لاح ‪ -‬أرض��ي ‪166 -‬‬ ‫م‪ - 2‬سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫مدخل خاص ‪ -‬حديقة‪ 120‬م‪3 - 2‬‬ ‫نوم‪1‬ماستر ‪ -‬مطبخ ‪ -‬صالةوصالون‬ ‫ ‪ 3‬حمامات ‪ -‬ت‪- 078/6773824:‬‬‫‪077/7864130‬‬

‫(‪ )281‬جبل األمير حمزة ‪ -‬أرضية ‪145 -‬‬ ‫م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬برندة‬ ‫ بسعر ‪ 24‬ألف شامل رسوم التسجيل ‪-‬‬‫من المالك ‪ -‬ت‪079/7085242:‬‬ ‫(‪ )363‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬‬ ‫شارع الفالتر ‪ -‬ط أرضي ‪ -‬مساحة‪150‬‬ ‫م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬صالة وصالون ‪ 3 -‬حمامات‬ ‫ ع��ل��ى ش��ارع��ي��ن ‪ -‬واج��ه��ت��ي��ن ح��ج��ر ‪-‬‬‫ت‪077/6117003 - 079/5727429:‬‬ ‫(‪ )366‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬على‬ ‫شارع ‪ - 16‬ط ‪ 3‬هندسيا ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪3 - 2‬‬ ‫غرف ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬بسعر ‪ 29‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5727429 - 077/6117003:‬‬ ‫(‪ )367‬شقة للبيع في الزرقاء ‪ -‬بين شارع‬ ‫‪ 16‬و ‪ - 26‬مساحة ‪ 120‬م‪ - 2‬غرفتين نوم‬ ‫ صالة وصالون ‪ -‬برندة كبيرة ‪ -‬تراس ‪-‬‬‫كراج ‪ -‬بناء‪ 1995‬م ‪ -‬ت‪079/5727429:‬‬ ‫(‪ )368‬شقة للبيع ‪ -‬ط ‪ 2‬هندسيا ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 125‬م‪ - 2‬غرفتين نوم ‪ -‬حمامين‬ ‫ برندتين ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪079/5727429 - 077/6117003:‬‬ ‫(‪ )369‬ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة‪/‬ش��ارع الفالتر‬ ‫ نقدا أو باألقساط بنفس السعر بدون‬‫وساطة البنوك بدفعة ‪ 15‬أل��ف والباقي‬ ‫أقساط على ‪ 60‬شهر ‪ -‬ت‪078/6496247:‬‬ ‫(‪ )383‬الزرقاء الجديدة ‪ -‬جبل المغير ‪ 150 -‬م‪2‬‬ ‫ ط أرضي ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬صالة‬‫معيشة ‪ -‬غ ضيوف ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/6723733:‬‬


11

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

1112


‫‪12‬‬

‫(‪ )402‬شقة للبيع في الزرقاء ‪ -‬مساحة ‪124‬‬ ‫م‪ - 2‬طابق أرضي ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫‪ -‬ت‪078/8726828 - 079/5832949:‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫(‪ )394‬شقة طابقية أرضية للبيع في الزرقاء‬ ‫الجديدة ‪ -‬الفالتر ‪ -‬مساحة ‪ 225‬م‪3 - 2‬‬ ‫نوم‪2‬ماستر ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ترس ‪120‬‬ ‫م ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬

‫(‪ )393‬شقة أرض��ي��ة للبيع ف��ي ال��زرق��اء الجديدة‬ ‫ ‪150‬م‪3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةصالون ‪ -‬مطبخ‬‫أمريكي ‪3 -‬حمامات ‪ -‬ترس‪120‬م ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫‪ -‬لم تسكن ‪-‬مدخل مستقل ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬

‫(‪ )395‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬الفالتر ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ط أول‬ ‫ ‪ 3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة وصالون ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ 3 -‬حمامات ‪-‬‬‫بلكونة ‪ -‬موقع مرتفع ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬

‫(‪ )396‬شقة أرضية للبيع في الفالتر ‪ 175 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ ‪ -‬بلكونة ‪ -‬ترس ‪ -‬كراج‬‫‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )415‬شقة للبيع يف شارع ‪ - 16‬مساحة‬ ‫‪ 120‬م‪ - 2‬ط ‪ 3 - 2‬ن��وم ‪ -‬ص��ال��ون ‪-‬‬ ‫مطبخ ‪ -‬حمامني ‪ -‬بلكونة على الشارع‬ ‫ من املالك مباشرة ‪ -‬تجاري‪/‬سكني ‪-‬‬‫ت‪077/6600177 - 079/5645190:‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬

‫(‪ )315‬ح���ي االرس������ال ‪/‬ص��وي��ل��ح‬ ‫ مميزة ‪132 -‬م ‪ -‬تشطيبات‬‫سوبرديلوكس ‪3 -‬ن��وم ‪1 -‬ماسرت‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬كراج ‪-‬‬‫مخزن ‪ -‬السعر ‪48000‬دينار ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪077/7204112:‬‬

‫(‪ )331‬خلدا ‪ -‬ش البشيتي ‪ -‬مقابل‬ ‫م���دارس ال��ج��زي��رة ‪4 -‬ن��وم‪1‬م��اس�تر‬ ‫ شبه ارض���ي ‪3 -‬ح��م��ام��ات ‪ -‬صالة‬‫ ص��ال��ون ‪ -‬غ خ��ادم��ة ‪ -‬ب��رن��دة ‪-‬‬‫ت����راس ‪ -‬ب���س���ع���ر‪110,000‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/9551231 - 079/5567444:‬‬ ‫‪1117‬‬


‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪13‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬ ‫‪2364‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫ق��رب‬ ‫(‪ )291‬ش���ف���اب���دران ‪-‬‬ ‫املؤسسةالعسكرية ‪ -‬ارضية‪170‬م‬ ‫ ‪3‬نوم‪-3‬حمام ‪ -‬معيشة ‪ -‬غرفة‬‫ضيوف ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬كراج‬ ‫خ��اص ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬اط�لال��ة ‪-‬‬ ‫ديلوكس ‪ -‬ت‪079/5300594:‬‬

‫(‪ )258‬م��ن��زل مستقل يف جبل ط��ارق‬ ‫ دوبلكس ‪ -‬نظام أمريكي ‪ -‬األرض‪200‬‬‫م‪ - 2‬تسوية ‪ 50‬م‪ - 2‬بناء رئيسي‪ 200‬م‪2‬‬ ‫ عمر البناء‪14‬سنة ‪ -‬بسعر ‪ 65‬ألف‪/‬قابل‬‫‪ -‬ت‪078/8020779 - 077/6086042:‬‬

‫ق��رب‬ ‫(‪ )290‬ش���ف���اب���دران ‪-‬‬ ‫املؤسسةالعسكرية ‪ -‬شقة‪175‬م مع‬ ‫رووف ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة‬ ‫ غرفة ضيوف ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطبخ‬‫ موقع مميز ‪ -‬اطاللة ‪ -‬ديلوكس‬‫‪ -‬ت‪079/5300594:‬‬

‫(‪ )259‬منزل للبيع يف حي الجنينة ‪ -‬على‬ ‫ش��ارع ‪ 30‬الرئيسي ‪ -‬األرض‪ 300‬م‪- 2‬‬ ‫البناء‪ 160‬م‪ - 2‬واجهة حجر ‪ -‬بناء حديث‬ ‫ بسعر ‪ 57‬ألف ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬‫‪077/6086042‬‬ ‫(‪ )19‬بيت للبيع في الزرقاء ‪ /‬حي رمزي‬ ‫ األرض‪186‬م‪ - 2‬بيت أرضي مكون من‬‫غرفتين صالون وبرندة والمنافع ‪ -‬تسلم‬ ‫فارغة ‪ -‬ت‪078/8762562:‬‬ ‫(‪ )275‬بيت للبيع قرب مخابز ج��واد في‬ ‫الزرقاء ‪ -‬مكون من طابقين ‪ -‬كل طابق‬ ‫‪ 110‬م‪ - 2‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/9341526 - 078/6488210:‬‬

‫(‪ )289‬ش����ف����اب����دران ‪ -‬ارض��ي��ة‬ ‫دوبلكس‪260‬م ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج خاص ‪-‬‬ ‫مدخل مستقل ‪4 -‬نوم ‪4‬حمام مطبخ غ‬ ‫جلوس غ معيشة ‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطلة ‪-‬‬ ‫من املالك ‪ -‬ت‪079/5300594:‬‬ ‫(‪ )333‬الرابية ‪ -‬مساحة‪170‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ راك��ب ‪ -‬صالون ‪-‬‬‫جلوس ‪ -‬سفرة ‪ -‬او املبادلة على شقة يف‬ ‫عمان الغربية ‪ -‬من املالك بسعرمناسب‬ ‫‪ -‬ت‪079/6732464:‬‬

‫(‪ )283‬بيت للبيع ف��ي ح��ي رم��زي‬ ‫ مكون من طابقين ‪ -‬بسعر ‪12‬‬‫ألف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪077/6309159:‬‬ ‫(‪ )16‬بيت للبيع في حي معصوم ‪ -‬مساحة‬ ‫األرض ‪ 501‬م‪ 2‬مطوبة ‪ -‬مكون من طابقين‬ ‫مساحة ‪ 263‬م‪ 3 - 2‬شقق ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/6466102:‬‬

‫(‪ )286‬الجاردنز‪/‬قرب مسجدالزميلي‬ ‫ دوبلكس ‪ -‬ارض���ي‪+‬اول‪270/‬م‪2‬‬‫ صالون واسع‪+‬معيشة ‪4 -‬نوم ‪-‬‬‫‪3‬حمام‪-3‬تراسات ‪ -‬مساحة‪160‬م‬ ‫ ك��راج بئرماء ‪25‬م ‪200 -‬أل��ف‬‫دينار قابل ‪ -‬ت‪- 079/8253582:‬‬ ‫‪079/6710120‬‬

‫(‪ )303‬منزل للبيع يف ال��زرق��اء ‪-‬‬ ‫غرب املستشفى الحكومي ‪ /‬طابق‬ ‫أرضي ‪+‬تسوية ‪ -‬كراج ‪ -‬السعر ‪50‬‬ ‫ألف دينار ‪ -‬ت‪078/7111619:‬‬

‫(‪ )278‬أم نوارة‪/‬مقابل مسجد التابعين‬ ‫ أرضية ‪ 171 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪-‬‬‫حمامين ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬برندتين‬ ‫ بدفعة والباقي أقساط بدون بنوك ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪078/8663008:‬‬ ‫(‪ )235‬ماركا الشمالية ‪ -‬العبدالالت ‪ -‬قرب‬ ‫حديقة فاطمة الزهراء ‪ -‬مساحة ‪ 110‬م‪2‬‬ ‫ كراج ‪ 100‬م‪ - 2‬حديقة ‪ -‬قيد اإلنشاء ‪-‬‬‫بسعر ‪ 48‬ألف ‪ -‬ت‪079/6270761:‬‬

‫(‪ )364‬بيت عظم مستقل للبيع في‬ ‫الزرقاء الجديدة ‪ -‬منطقة المسامير ‪-‬‬ ‫األرض‪ 570‬م‪ - 2‬البناء‪ 350‬م‪ - 2‬مكون‬ ‫من شقتين متجاورتين ‪ 3 -‬واجهات حجر‬ ‫ ت‪077/6117003 - 079/5727429:‬‬‫(‪ )372‬بيت طابقين للبيع في ياجوز ‪-‬‬ ‫التطوير الحضري‪/‬إسكان طالل ‪ -‬مساحة‬ ‫الطابق األول‪126‬م‪ - 2‬الطابق الثاني‬ ‫‪173‬م‪ - 2‬األرض ‪153‬م‪ - 2‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5407733:‬‬ ‫(‪ )4‬بيت للبيع في الزرقاء ‪ -‬مكون من‬ ‫‪ 3‬طوابق‪ +‬مخزنين ‪ -‬األرض ‪ 281‬م‪- 2‬‬ ‫مساحة البناء ‪ 400‬م‪ - 2‬مرخص ‪ -‬طابو ‪-‬‬ ‫ت‪079/7885406:‬‬ ‫(‪ )385‬بيت للبيع في الزرقاء‪/‬حي رمزي‬ ‫ م��ك��ون م��ن ‪ 4‬ط��واب��ق ‪ -‬م��ع حديقة‬‫م��ث��م��رة ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال ع��ل��ى ‪-‬‬ ‫ت‪077/7963868:‬‬ ‫(‪ )388‬منزل عظم للبيع في الزرقاء‪/‬ضاحية‬ ‫االميرة هيا ‪ -‬على شارعين ‪ -‬واجهتين‬ ‫حجر ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬صالون ‪ -‬ضيوف‬ ‫ مسور ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/7768175:‬‬‫(‪ )392‬بيت مستقل للبيع في الزرقاء‬ ‫الجديدة ‪ -‬جبل المغير ‪ -‬مساحة ‪ 200‬م‪- 2‬‬ ‫األرض ‪ 500‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬ديلوكس‬ ‫‪ -‬تدفئة مركزية ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬

‫(‪ )340‬م��ارك��ا الشمالية‪/‬مقابل‬ ‫البوليتكنيك ‪ -‬طابقية ديلوكس‪-‬‬ ‫جديدة ‪ -‬ط‪140 - 2‬م ‪3 -‬نوم‪2‬حمام‬ ‫صالون معيشة ‪ -‬برندة ‪ -‬بناء حجر‬ ‫ دفعة‪25‬ألف والباقي اقساط من‬‫المالك ‪ -‬ت‪078/7333348:‬‬ ‫(‪ )172‬تالع العلي ‪ -‬شقة طابقية‬ ‫ للبيع او االيجار ‪ -‬مساحة ‪430‬م ‪-‬‬‫لالتصال ‪ -‬ت‪077/7554336:‬‬ ‫(‪ )137‬الشميساني ‪ -‬قرب السيفوي‬ ‫ ارض��ي��ة ‪ -‬المساحة ‪192‬م ‪3 -‬‬‫ن��وم‪ 3 -‬حمام ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬معيشة‬ ‫ حديقة ‪ -‬ب��رن��دة ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪079/9121869:‬‬ ‫(‪ )11‬طرببور‪/‬خلف مجمع ليالي الشرق‬ ‫ ‪135‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشه‬‫ ص��ال��ون ‪ -‬م��ط��ب��خ‪+‬ب��رن��دة ‪ -‬موقع‬‫وتشطيب مميزجدا ‪ -‬جاهزةللتسليم‬ ‫ من املالك ‪ -‬ت‪- 079/6115111:‬‬‫‪077/7138268‬‬

‫(‪ )294‬فيال للبيع أو ل�لاي��ج��ار ‪-‬‬ ‫تصلح مقرشركة كربى ‪ -‬مركزصحي‬ ‫ مطعم كافيه ‪ -‬م��رك��ز رياضي‬‫ مكاتب ‪ -‬موقع مميزجدا ‪ -‬يف‬‫ديرغبار ‪ -‬ت‪- 079/5017173:‬‬ ‫‪079/5616387‬‬

‫(‪ )347‬أم ن���وارة ‪2 -‬ن��وم ‪ -‬صالة‬ ‫وصالون ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬واجهة حجر ‪-‬‬ ‫اباجورات ‪+‬موزع ‪ -‬بسعر مناسب من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/5059425:‬‬

‫(‪ )295‬ع��م��ان ال��غ��رب��ي��ة ‪ -‬فيال‬ ‫طابقين‪+‬روف ‪ -‬محاطة بفلل وقصور‬ ‫ ف��اخ��رة ج���دا ‪ -‬تصميم معماري‬‫مميز ‪ -‬مصعد ‪ -‬ب��رك��ة ‪ -‬حديقة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5616387 - 079/5017173:‬‬

‫(‪ )8‬الجبيهه ‪ -‬حي الجامعة ‪ -‬ط‪- 1‬‬ ‫‪127‬م‪2-‬مطلة على ‪3‬واجهات ‪ -‬صالة‬ ‫وصالون كبري مع بلكونة باطاللة‬ ‫ ‪3‬نوم ‪ -‬حمامني ‪ -‬مطبخ راكب ‪-‬‬‫‪ 49000‬دينار ‪ -‬ت‪079/7958896:‬‬

‫(‪ )302‬فيال للبيع ‪ -‬يف الصويفية‬ ‫ االرض ‪794‬م ‪ -‬ال��ب��ن��اء ‪600‬م‬‫ ط��اب��ق وتسوية ‪ -‬واج��ه��ه ‪34‬م‬‫ السعر ‪720‬ال���ف ‪ -‬من املالك ‪-‬‬‫ت‪079/9088406:‬‬

‫(‪ )3‬الرابية ‪ /‬خلف السفارة الصينية‬ ‫ مساحتها ‪210‬م ‪3 -‬نوم‪-3‬حمام‬‫ ص��ال��ة ص��ال��ون س��ف��رة ‪ -‬مطبخ‬‫راكب ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬السعر‬ ‫‪125000‬دينار ‪ -‬ت‪079/6045746:‬‬ ‫(‪ )353‬أم السماق‪/‬خلف مكة مول ‪-‬‬ ‫أرضية كوشان‪150‬م بناء فعلي‪185‬م‬ ‫ ‪3‬نوم‪-3‬حمام ‪ -‬معيشة‪ -‬مطبخ‬‫ تدفئة‪-‬برندة كرميد‪-‬ديكورات‬‫مميزة ‪ -‬من املالك ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪079/7777616:‬‬

‫‪¿ÉªY / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )168‬قرب الدراملنثور ‪ -‬شبه ارضي‬ ‫ فرش فاخر لم يستعمل ‪ -‬ديكورات‬‫ ‪2‬نوم‪-‬جاكوزي ‪ -‬صالون سفرة ‪-‬‬‫مطبخ امريكي ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج ‪-‬‬ ‫من املالك ‪ -‬ت‪079/7606090:‬‬

‫(‪ )20‬بيت للبيع في الزرقاء ‪ -‬حي الحسين‪/‬‬ ‫دخلة مدرسة األوائ��ل ‪ -‬مكون من ‪3‬غرف‬ ‫ صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬مستودع ‪-‬‬‫البناء‪150‬م‪ - 2‬األرض‪192‬م‪ - 2‬من المالك‬ ‫ ت‪077/7880687:‬‬‫(‪ )257‬بيت مستقل للبيع في إسكان طالل‬ ‫ األرض ‪ 320‬م‪ - 2‬البناء ‪ 140‬م‪- 2‬‬‫على شارع ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 45‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )69‬بيت للبيع في البتراوي‪/‬بادي ‪ -‬مكون‬ ‫من ‪ 3‬طوابق ‪ -‬كل طابق ‪ 185‬م‪- 2‬على‬ ‫أرض ‪ 500‬م‪ - 2‬موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪185‬‬ ‫ألف دينار ‪ -‬ت‪077/2107735:‬‬ ‫(‪ )36‬بيت للبيع في أبو الزيغان ‪ -‬مسطح‬ ‫‪ 265‬م‪ - 2‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪078/6269320:‬‬ ‫(‪ )79‬فيال للبيع في أجمل مواقع البتراوي‬ ‫ موقع مرتفع مطل ومشرف ‪ -‬تشطيبات‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6848665:‬‬

‫(‪ )110‬بيت للبيع في ال��زرق��اء ‪/‬حي‬ ‫ال��ف�لاح‪/‬ال��زواه��رة ‪ -‬طابقين ‪ -‬كل‬ ‫طابق ‪ 125‬م‪ - 2‬على ش��ارع تجاري‬ ‫ به مخزن ‪ -‬بسعر ‪ 35‬ألف دينار ‪-‬‬‫ت‪078/6911053:‬‬ ‫(‪ )111‬فيال للبيع في البتراوي ‪ -‬منطقة‬ ‫الفالتر ‪ -‬مساحة ‪ 170‬م‪ - 2‬على أرض ‪420‬‬ ‫م‪ - 2‬واجهة حجر ‪ -‬بسعر ‪ 95‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪077/2338620 - 078/6411023:‬‬ ‫(‪ )26‬بيت للبيع في الهاشمية ‪/‬حي الكويتية‬ ‫ األرض‪ 451‬م‪ - 2‬البناء‪ 190‬م‪3 - 2‬‬‫نوم ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬غ ضيوف ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫مطبخ أمريكي ‪ -‬بلكونتين ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪078/5524341:‬‬

‫(‪ )158‬منزل حجر يف الزرقاء الجديدة ‪ -‬قرب‬ ‫كنيسة املاريوسف ‪ -‬األرض‪ 589‬م‪ - 2‬البناء‪200‬‬ ‫م‪ - 2‬حديقتني ‪ -‬كراجني ‪ -‬بئر ماء ‪ 17‬م ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬ت‪077/7389794:‬‬ ‫(‪ )201‬منزل مستقل ‪ -‬طابق واحد في‬ ‫الزرقاء‪/‬جبل طارق ‪ 2 -‬نوم ‪ -‬معيشة ‪-‬‬ ‫برندة ‪ -‬غ ضيوف ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ميالمين ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬ت‪079/7777264:‬‬ ‫(‪ )23‬منزل مستقل للبيع يف جبل طارق‪/‬‬ ‫قرب مدرسة الجاحظ ‪ -‬األرض‪350‬م‪2‬‬ ‫البناء‪200‬م‪ 2-‬كراج‪+‬حديقة ‪ -‬كرميد ‪-‬على‬‫‪ 3‬شوارع ‪-‬من املالك ‪ -‬ت‪079/9007076:‬‬

‫(‪ )210‬الزرقاء الجديدة‪/‬جبل المغير ‪ -‬مستقل ‪-‬‬ ‫مساحة البناء ‪ 375‬م‪ - 2‬عبارة عن تسوية ‪165‬‬ ‫م‪ - 2‬ط أرضي ‪ 215‬م‪ - 2‬على أرض ‪ 500‬م‪2‬‬ ‫‪ -‬ت‪078/8219269 - 079/6436318:‬‬

‫(‪ )330‬البحر الميت ‪ -‬شاليه مفروش‬ ‫فاخر جدا مع مسبح وترس وباربكيو‬ ‫‪ -‬للبيع ‪ -‬ت‪079/6139372:‬‬

‫(‪ )248‬ياجوز‪/‬قرب الدفاع المدني ‪-‬‬ ‫األرض‪ 153‬م‪ - 2‬تسوية عظم ‪ -‬ط‬ ‫أول‪ 123‬م‪ - 2‬تشطيب ديلوكس ‪ -‬عمر‬ ‫البناء سنتين ‪ -‬بسعر ‪ 37‬ألف قابل ‪-‬‬ ‫ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )343‬شركة تجارية للتحف والهدايا‬ ‫ يف عمان الغربية ‪ -‬للبيع مع‬‫البضاعة ‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬للجادين‬ ‫فقط ‪ -‬ت‪078/7703511:‬‬

‫(‪ )250‬منزل مستقل للبيع في ياجوز ‪-‬‬ ‫األرض‪ 315‬م‪ - 2‬طابقين ‪ -‬مساحة األول‪90‬‬ ‫م‪ - 2‬الثاني ‪ 130‬م‪ - 2‬عمر البناء ‪ 20‬سنة‬ ‫ بسعر ‪ 45‬ألف ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬‫‪077/6086042‬‬

‫(‪ )334‬مقهى انترنت ‪ -‬حي نزال‬ ‫ ‪ 15‬جهاز ‪ -‬آلة تصوير واضافات‬‫اخرى ‪ -‬للبيع بسعر ‪ 7000‬دينار ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/7696826:‬‬


‫‪14‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )2‬محل للبيع ‪ -‬يف الهاشمي الشمالي‬ ‫‪ /‬الشارع الرئيسي ‪ -‬دوار نقاوه ‪ -‬مع سدة‬ ‫‪ +‬ديكور ‪ -‬يصلح لكافةاالعمال ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪079/9522589:‬‬ ‫‪078/7024146 -‬‬

‫(‪ )321‬كافيه في الصويفية ‪ -‬مرخص‬ ‫كافيه سياحي ‪ -‬مطل على طريق‬ ‫المطار ‪ -‬مساحة‪210‬م‪+‬تراس‪ -‬بكامل‬ ‫تجهيزاته ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬كراجات‬ ‫‪ -‬ت‪079/8716463:‬‬

‫(‪ )411‬صالون سيدات للبيع بجانب مستشفى‬ ‫األمير فيصل ‪ -‬مقابل التدريب المهني ‪-‬‬ ‫بكامل محتوياته ‪ -‬بسعرمغري ‪ -‬لعدم التفرغ‬ ‫‪ -‬ت‪077/6618888 - 078/8518981:‬‬

‫(‪ )320‬بقالة يف الزرقاء ‪ -‬موقع‬ ‫حيوي ‪ -‬للبيع بكامل محتوياتها ‪-‬‬ ‫مرخص بقالة وخضار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪078/5953645:‬‬

‫‪¿RÉflh äÉYOƒà°ùe‬‬ ‫(‪ )273‬مخزن تجاري صناعي للبيع ‪ -‬قرب‬ ‫شارع المصفاة ‪ -‬مع ساحة واسعة ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ج��دا ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5710664 - 078/6911053:‬‬

‫(‪ )357‬محطة غسيل سيارات يف الجبل‬ ‫الشمالي‪/‬الرصيفة ‪ -‬تعمل بشكل ممتاز‬ ‫ لعدم التفرغ ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪078/8636100:‬‬

‫(‪ )77‬عمارة سكنية للبيع في أجمل مواقع‬ ‫الزرقاء ‪ -‬مكونة من شقق ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬ ‫(‪ )78‬مجمع ت��ج��اري للبيع ف��ي أجمل‬ ‫م��واق��ع ال��زرق��اء ‪ -‬وأك��ث��ره��ا حيوية ‪-‬‬ ‫بدخل مميز ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6848665:‬‬ ‫(‪ )27‬عمارة للبيع في الزرقاء الغربية ‪ -‬إسكان‬ ‫األنصار ‪ -‬مكونة من ‪ 3‬طوابق ‪ +‬تسوية ‪-‬‬ ‫السعر المطلوب ‪ 150‬ألف دينار ‪ -‬من المالك‬ ‫ ت‪077/5267050 - 079/9349237:‬‬‫(‪ )112‬مجمع ت��ج��اري ف��ي وس��ط البلد‬ ‫ مكون من مخازن ‪+‬شقق ‪ -‬الدخل‬‫الشهري ‪ 750‬دينار ‪ -‬بسعر ‪ 125‬ألف دينار‬ ‫ ت‪079/6629470 - 078/6862230:‬‬‫(‪ )274‬عمارة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬جبل‬ ‫بادي ‪ -‬مكونة من ‪ 3‬طوابق ‪ -‬كل طابق‬ ‫‪ 180‬م‪ - 2‬األرض ‪ 500‬م‪ 3 - 2‬واجهات‬ ‫حجر ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬ت‪- 078/6488210:‬‬ ‫‪079/9341526‬‬ ‫(‪ )22‬عمارة للبيع في ال��زرق��اء ‪ -‬قرب‬ ‫المستشفى ال��ع��س��ك��ري ‪ -‬م��ك��ون��ة من‬ ‫‪ 3‬شقق ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/8135163 - 077/9438241:‬‬ ‫(‪ )280‬عمارة للبيع في وادي الحجر‪/‬الشارع‬ ‫الرئيسي ‪ -‬األرض ‪ 550‬م‪ 3 - 2‬طوابق‪/‬‬ ‫‪ 60‬م‪ 2‬مكونة من مخازن تجاري ‪ -‬السعر‬ ‫بعد المعاينة ‪ -‬م��ن المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9297262:‬‬

‫(‪ )314‬صالون سيدات في موقع مميز‬ ‫ في ام السماق ‪ -‬مساحة ‪200‬م ‪ -‬مع‬‫كامل معداته وديكوراته وتراخيصه ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9059799:‬‬ ‫(‪ )313‬مصنع شبيس للبيع ‪ -‬بداعي‬ ‫السفر بكامل معداته في سحاب ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6998650:‬‬ ‫(‪ )310‬سوبر ماركت للبيع ‪ -‬يف‬ ‫م��وق��ع ممتاز يف ط�برب��ور مقابل‬ ‫كنتاكي ‪ -‬للبيع ب��داع��ي السفر‬ ‫ للمهتمني االت���ص���ال ع��ل��ى ‪-‬‬‫ت‪079/5856733:‬‬ ‫(‪ )301‬مطعم للبيع ‪ -‬يف مكة‬ ‫مول ‪ -‬طابق املطاعم ‪ -‬مساحة ‪90‬م‬ ‫ السعر ‪75000‬دينار ‪ -‬مع املالك ‪-‬‬‫ت‪079/9088406:‬‬ ‫(‪ )271‬م��ح��ل ت���ج���اري ل��ل��ب��ي��ع في‬ ‫على الشارع‬ ‫الزرقاءالجديدة‪/‬ش‪- 36‬‬ ‫الرئيسي ‪ -‬باب واحدمع سدة‪ -‬منطقةحيوية‬ ‫ مساحة‪60‬م‪2+‬واجهه سيكوريت ‪ -‬بكامل‬‫تجهيزاته ‪ -‬األجرةالشهرية‪400‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6061992:‬‬ ‫(‪ )270‬محل (سوبر ماركت) للبيع يف‬ ‫جبل األمرية رحمة ‪ -‬بجانب مدارس‬ ‫الزرقاء الحديثة ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/7952809:‬‬

‫(‪ )285‬عمارة للبيع في حي األمير عبداهلل‬ ‫ مكونة من طابقين مع حديقة ‪ -‬بسعر‬‫‪ 30‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫‪ -‬ت‪077/6309159:‬‬

‫(‪ )269‬مخزن للبيع على طريق ياجوز‬ ‫الرئيسي ‪ -‬بسعر ‪ 9‬االف دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/8020779:‬‬ ‫‪077/6086042‬‬ ‫(‪ )236‬مطعم ش��اورم��ا وس��ن��اك للبيع ‪-‬‬ ‫موقع مميز في الوسط التجاري ‪ -‬طابقين‬ ‫ بكامل معداته ‪ -‬يصلح لكافة األعمال‬‫التجارية ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5387022:‬‬ ‫(‪ )234‬محل إنترنت للبيع في الزرقاء‪/‬‬ ‫الوسط التجاري ‪ -‬طابق أرضي ‪ -‬بكامل‬ ‫معداته أو بدون ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪079/6323910:‬‬‫(‪ )403‬محل كمبيوتر وخلويات للبيع‬ ‫ في وادي الحجر‪/‬مقابل مسجد البخاري‬‫ سدة ‪ +‬ديكور ‪ -‬مع البضاعة أو بدون ‪-‬‬‫ت‪078/8142708 - 079/5600489:‬‬ ‫(‪ )199‬مطعم شعبي للبيع في ضاحية‬ ‫األميرة هيا ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيد ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬لعدم التفرغ‬ ‫‪ -‬ت‪079/5505216 - 078/8601671:‬‬

‫(‪ )18‬عمارة استثمارية للبيع في الوسط‬ ‫مكونةمن‪ 4‬طوابق ورووف‬ ‫التجاري ‪-‬‬ ‫وت��س��وي��ة و‪3‬م��خ��ازن ‪ -‬األرض ‪335‬م‪2‬‬ ‫ ال��ب��ن��اء ‪1550‬م‪ - 2‬تسلم ف��ارغ��ة ‪-‬‬‫ت‪078/8762562:‬‬ ‫(‪ )304‬عمارة للبيع في أم نوارة ‪ -‬مكونة‬ ‫من‪4‬شقق كل شقة ‪2‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ بلكونة ‪ -‬مؤجرة كل شقة ‪110‬دنانير ‪-‬‬‫السعر‪53‬ألف دينارصافي من المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6541248:‬‬ ‫(‪ )339‬ع��م��ارة يف جبل ال��ت��اج ‪-‬‬ ‫‪8‬شقق ‪ -‬مؤجرة بالكامل ‪ -‬الدخل‬ ‫السنوي ‪11000‬دي��ن��ار ‪ -‬املطلوب‬ ‫‪120‬أل����ف دي��ن��ارق��اب��ل للتفاوض‬ ‫ م��ن امل��ال��ك ‪ -‬للجادين فقط ‪-‬‬‫ت‪079/5450342:‬‬ ‫(‪ )6‬مجمع تجاري للبيع ‪ -‬في موقع‬ ‫مميز بمنطقة الجبيهة مقابل المدينة‬ ‫الترويحية ‪ -‬مؤلف من ‪5‬ط��واب��ق ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8776622:‬‬

‫(‪ )197‬مطعم ف��ي البقعة‪/‬سوق‬ ‫الخضار ‪ -‬يصلح كوفي شوب ‪95 -‬‬ ‫م مع ترس ‪ 15‬م ‪ -‬مجهز بالكامل‬ ‫منطقة مزدحمة بالمحالت التجارية‬ ‫والصناعية ‪ -‬للضمان ‪425‬شهري‬ ‫‪ -‬ت‪079/9402301:‬‬

‫(‪ )399‬عماره مكونه من ‪ 5‬محالت‬ ‫وشقتني ‪ -‬للبيع ‪ -‬مساحه البناء‬ ‫تقريبا‪465‬م ‪ -‬االرض‪410‬م ‪ -‬يف‬ ‫عمان ‪ -‬ماركا الجنوبيه ‪ -‬السعر‬ ‫امل���ط���ل���وب‪75000‬دي���ن���ار ف��ق��ط ‪-‬‬ ‫ت‪078/5370917:‬‬

‫(‪ )194‬مطعم سناك للبيع ‪ -‬مكون من‬ ‫باب واحد ‪ -‬للبيع بكامل معداته ‪ -‬يعمل‬ ‫بشكل جيد ‪ -‬يف الوحدات ‪ /‬دخلة رشاد ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5361187:‬‬

‫(‪ )401‬عمارة استثمارية في الزرقاء‪ /‬الوسط‬ ‫التجاري ‪ -‬الدخل ‪ 14‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪- 079/5832949:‬‬ ‫‪078/8726828‬‬

‫(‪ )191‬محطة مياه للبيع ‪ -‬مساحة‬ ‫‪70‬م ‪ -‬طابقني ‪ -‬خلدا ‪/‬بعد نفق الواحة‬ ‫ على الشارع الرئيسي ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬‫ت‪079/5929621 - 079/5131079:‬‬ ‫(‪ )184‬مخيطة (دار ازي���اء) للبيع‬ ‫بكامل تجهيزاتها وديكوراتها‬ ‫‬‫يف ارقى املجمعات يف الصويفية ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/9104622:‬‬ ‫(‪ )182‬م��ط��ع��م ش��ع��ب��ي م���رخ���ص ‪-‬‬ ‫مساحته ‪19.5‬م ‪ -‬يف اللويبدة ‪ /‬بجانب‬ ‫مسجد كليةالشريعة ‪ -‬بدخل جيد ‪-‬‬ ‫مضمن لسنتني ‪350‬شهري ‪ -‬املطلوب‬ ‫‪18000‬دينار ‪ -‬ت‪079/7230046:‬‬ ‫(‪ )156‬محل م��واد إن��ارة وكهرباء للبيع ‪-‬‬ ‫في ماركا الشمالية‪/‬الشارع الرئيسي ‪ -‬مع‬ ‫البضاعة أو بدون ‪ -‬يصلح لكافة األعمال‬ ‫التجارية ‪ -‬ت‪077/9576203:‬‬

‫(‪ )155‬م��ح��ل أراج���ي���ل ومعسل‬ ‫للبيع ف��ي ال���زواه���رة‪/‬دوار الدلة‬ ‫بكامل محتوياته ‪ -‬بداعي‬ ‫‬‫ال��س��ف��ر ‪ -‬ب��س��ع��ر ‪ 2500‬دي��ن��ار‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/5448897:‬‬ ‫‪078/6073513‬‬ ‫(‪ )154‬محل خضار للبيع ‪ -‬بحالة‬ ‫م��م��ت��ازة ‪ -‬صويلح ح��ي البشائر‬ ‫بجانب املعلومات الجنائية ‪ -‬مجمع‬ ‫البلبيسي بالزا ‪ -‬ت‪079/5099111:‬‬ ‫‪079/9944250 -‬‬

‫(‪ )410‬صالون سيدات للبيع بجانب مستشفى‬ ‫األمير فيصل ‪ -‬مقابل التدريب المهني ‪-‬‬ ‫بكامل محتوياته ‪ -‬بسعرمغري ‪ -‬لعدم التفرغ‬ ‫ ت‪077/6618888 - 078/8518981:‬‬‫(‪ )147‬مطعم ص��اج للبيع بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬موقع تجاري مميز يف‬ ‫مرج الحمام‪-‬يعمل بشكل ممتاز ‪-‬‬ ‫بكامل تجهيزاته ‪27500 -‬دينار ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪079/6680008:‬‬ ‫(‪ )119‬محل خلويات للبيع في الزرقاء‪/‬شارع‬ ‫شامل ‪ -‬ديكور مميز ‪ -‬طابقين ‪ -‬مكتب‬ ‫ حمام ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬بداعي السفر ‪-‬‬‫ت‪079/6012226 - 078/8816799:‬‬

‫(‪ )145‬نوفوتيه تجهيز عرائس والنجري‬ ‫ بكامل ديكوراته ‪ -‬للبيع لعدم التفرغ ‪-‬‬‫في موقع مميز في الفحيص ‪ -‬لالستفسار‬ ‫االتصال ‪ -‬ت‪079/5405089:‬‬

‫(‪ )63‬محل تجاري على االتوسرتاد ‪ -‬مقابل‬ ‫القاضي املركزي ‪ -‬مكون من ‪ 4‬أبواب ‪ -‬مساحة‬ ‫املحل‪ 200‬م‪ - 2‬ساحة‪ 400‬م‪ - 2‬يصلح لكافة‬ ‫األعمال التجارية ‪ -‬ت‪079/6894105:‬‬

‫(‪ )88‬مكتبة للبيع في الزرقاءالجديدة ‪ -‬شارع‬ ‫‪ - 16‬بجانب مثلث مراد ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬تعمل‬ ‫بشكل ممتاز ‪ -‬بكامل معداتها ‪ -‬للجادين ‪-‬‬ ‫ت‪079/8507818 - 078/8886276:‬‬

‫(‪ )13‬س��وب��ر م��ارك��ت للبيع ‪ -‬بكامل‬ ‫محتوياتها ‪ -‬مساحة ‪ 6‬م * ‪12‬م ‪ -‬مع سدة‬ ‫ للجادين فقط ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬‫‪ -‬ت‪078/8265655 - 078/6973713:‬‬

‫(‪ )21‬محل بابين في الزرقاء الجديدة‪ /‬دوار‬ ‫البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 80‬م*‪ 6.5‬م ارتفاع ‪-‬‬ ‫للبيع بخلو ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6705766:‬‬

‫مختص بأحبار‬ ‫(‪ )5‬معمل ‪-‬‬ ‫الطابعات ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬البيع‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/6659511:‬‬

‫(‪ )76‬مطلوب عقار للشراء ‪ -‬عمارة ‪ /‬فيال‬ ‫‪ /‬شقة ‪ /‬مجمع في الزرقاء ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬

‫(‪ )222‬ال��زرق��اءال��ج��دي��دة‪/‬ش ال��ب��ت��راوي‬ ‫ ط��اب��ق��ي��ةط‪ - 1‬س��وب��ردي��ل��وك��س ‪-‬‬‫مساحة‪153‬م‪ - 2‬مكونةمن ‪3‬نوم ‪ -‬صالة‬ ‫ص��ال��ون ‪3 -‬ح��م��ام��ات ‪ -‬مطبخ راك��ب‪/‬‬ ‫بلكونة ‪ -‬مطلةعلى الشارع الرئيسي ‪-‬‬ ‫ت‪078/5050220 - 078/6220990:‬‬


15

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

16


17

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪18‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )14‬بناء عظم لإليجار في ال��زرق��اء ‪-‬‬ ‫ال��زواه��رة‪/‬دوار الدلة ‪ -‬على الشارع ‪ -‬ط‬ ‫أرضي ‪ -‬كراج داخلي ‪ -‬يصلح عيدات أسنان‬ ‫أو مختبرات ‪ -‬ت‪079/6536189:‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )150‬شقة جديدة ‪ -‬ط‪3 - 1‬نوم ‪-‬‬ ‫مطبخ بلوط راكب ‪ -‬قرب مستشفى‬ ‫االم�ي�ر ج��م��زة ال��ج��ه��ة الشمالية‬ ‫وزارة الصحة ‪ -‬اي��ج��ار س��ن��وي ‪-‬‬ ‫ت‪079/9211684:‬‬ ‫(‪ )324‬ش��ب��ه ف��ي�لا ف��ي ع��ب��دون‬ ‫ بالقرب من السفارة االمريكية‬‫ مساحة‪190‬م ‪4 -‬نوم‪2‬ماستر ‪-‬‬‫مطبخ راكب‪-‬تراسات ‪ -‬اباجورات‬ ‫كهرباء ‪ -‬تدفئة ‪ -‬موقع مميز‪-‬‬ ‫منطقة هادئة ‪ -‬ت‪079/9168608:‬‬

‫(‪ )300‬م��ط��ل��وب ف��ي�لا م��ف��روش��ة‬ ‫ لعائلة دبلوماسية ‪ -‬يف عمان‬‫الغربية ‪ -‬بعقد سنوي ‪4‬سنوات‬ ‫ وال���دف���ع ف����وري ‪ -‬م���ن امل��ال��ك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/6665638:‬‬ ‫‪079/5616387‬‬

‫(‪ )141‬ع��ب��دون ‪ -‬ط‪ 2‬م��ع مصعد‬ ‫ ‪3‬نوم ‪ -‬صالون وصالة ‪ -‬بئر ماء ‪-‬‬‫ك��راج سيارة ‪ -‬مخزن صغير مساحة‬ ‫‪200‬م ‪ -‬برندتين ‪ -‬م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪077/7808016:‬‬

‫(‪ )202‬مطعم ش��اورم��ا وسناك للبيع أو‬ ‫للضمان ‪ -‬في الزرقاء الجديدة ‪ -‬شارع‬ ‫‪ - 16‬يعمل بحالة جيدة ‪ -‬لعدم التفرغ ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8957419:‬‬

‫(‪ )336‬شقة لاليجار فارغة ‪ -‬الرابية‬ ‫ ضمن فيال ‪ -‬ارض��ي��ة ‪ -‬سوبر‬‫ديلوكس ‪2 -‬نوم‪1‬ماسرت ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫صالة ‪ -‬ضيوف ‪ -‬تدفئة تحت البالط‬ ‫‪ -‬ت‪079/9667772:‬‬

‫‪AÉbQR / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )231‬شقة مفروشة لإليجار في‬ ‫الزرقاء الجديدة ‪ -‬مكونة من ‪2‬‬ ‫نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪-‬‬ ‫يومي‪/‬أسبوعي ‪/‬شهري ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫ ‪078/6706776‬‬‫(‪ )159‬شقة مفروشة لإليجار في الزرقاء‬ ‫الجديدة ‪ -‬ش الملكة زين ‪/‬ق��رب دوار‬ ‫الجي كي ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6050453 - 077/6737901:‬‬ ‫(‪ )360‬شقةمفروشة شبه مستقلة في‬ ‫الزرقاء الجديدة‪/‬جبل المغير ‪ -‬طابقية ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪ -‬ضيوف ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬غرفة معيشة ‪-‬‬ ‫موقع هادئ ‪ -‬االتصال من ‪ 6 - 12‬مساءا‬ ‫‪ -‬ت‪077/9466590:‬‬

‫(‪ )162‬م��ط��ل��وب م��ح��ص��ل مالي‬ ‫ للعمل في شركة براتب مجزي‬‫ ي��ش��ت��رط م��ع س��ي��ارة وتقديم‬‫كفالة عدلية ‪ -‬ارس��ال ‪ CV‬فاكس‬ ‫‪ 5160770‬او اي��م��ي��ل ‪info@ -‬‬ ‫‪- yislamoo.com‬‬

‫(‪ )316‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫مستودع ادوي��ة في البيادر ‪ -‬فاكس‬ ‫ ‪- jobs201020@yahoo.com‬‬‫ت‪06/5813967:‬‬

‫(‪ )58‬ش��ق��ة م��ف��روش��ة ملوكية‬ ‫لاليجار في ال��زرق��اء ‪ -‬يومي ‪-‬‬ ‫إسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6263040:‬‬ ‫(‪ )409‬شقة مفروشة لإليجار في الزرقاء‬ ‫الجديدة ‪ -‬البتراوي ‪ -‬ط أرضي ‪ 2 -‬نوم‬ ‫ صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬‫للعائالت ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6751064:‬‬

‫(‪ )381‬مطلوب فني أسنان بورسالن‬ ‫ للعمل ف��ي منطقة ال��زرق��اء ‪-‬‬‫على أن يكون ذو خبرة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/9125990:‬‬ ‫‪077/2362835 -‬‬

‫‪¿ÉªY / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )144‬تبعد عن ش الجاردنز الرئيسي‬ ‫‪40‬م‪/‬مقابل السيرك ‪ -‬جديدة ‪ -‬ط‬ ‫ارضي ‪2 -‬نوم حمامين صالة مطبخ‬ ‫ تدفئة‪/‬تبريد ‪ -‬من المالك بدون‬‫ت‪- 079/9815181:‬‬ ‫وس��ط��اء ‪-‬‬ ‫‪078/8835737‬‬

‫(‪ )169‬مطلوب موظف ‪/‬موظفة‬ ‫مبيعات ‪ -‬بخبرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫محل تجاري لبيع اسماك الزينه‬ ‫والنباتات المائية في شارع الجاردنز‬ ‫‪ -‬ت‪079/9934229:‬‬

‫(‪ )149‬الدوارالسابع ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫سفرة ‪ -‬معيشةحمامين ‪ -‬بلكون زجاج‬ ‫ ‪3‬مكيفات ‪ -‬تلفزيونين ‪ -‬كهربائيات‬‫كاملة ‪ -‬اثاث جيدجدا ‪ -‬ط‪ - 2‬مصعد‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪- 06/5821528:‬‬‫‪079/6655523‬‬

‫لتسويق‬ ‫(‪ )1‬مطلوب سيدة ‪-‬‬ ‫منتجات العناية بالشعر والجسم‬ ‫م��ن م��ن��زل��ه��ا ‪ -‬االت���ص���ال ع��ل��ى ‪-‬‬ ‫ت‪079/5444794 - 06/5864241:‬‬

‫(‪ )188‬خلدا‪/‬بجانب االنجليزية‬ ‫ فرش فاخر ‪3 -‬نوم‪-2‬ماسرت ‪-‬‬‫غ خادمة ‪ -‬صالة صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫مجهز ‪ -‬تكييف ب��رن��دة مطلة‬ ‫ االي��ج��ار س��ن��وي ‪ -‬م��ن امل��ال��ك ‪-‬‬‫ت‪079/9989991:‬‬

‫(‪ )287‬م��ط��ل��وب ش��اب‪/‬ف��ت��اة ‪-‬‬ ‫للعمل لدى شركة كبرى في مجال‬ ‫التأمينات اليشترط العمر والخبرة‬ ‫ ب��رات��ب ‪450‬دي���ن���ار ‪ +‬تامين‬‫ت‪- 06/5343773:‬‬ ‫وضمان ‪-‬‬ ‫‪079/9934479‬‬

‫(‪ )198‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ط ارضي‪-‬‬ ‫‪200‬م ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬مع ترس‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪3‬حمام ‪ -‬معيشة صالون‬‫ مطبخ ايطالي‪-‬فرش فاخر ‪ -‬من‬‫املالك ‪ -‬يومي‪/‬شهري ‪ /‬سنوي ‪-‬‬ ‫ت‪079/9735592:‬‬

‫(‪ )305‬مطلوب موظفة خدمة عمالء‬ ‫وتسويق هاتفي ‪ -‬لشركةكربى ‪-‬‬ ‫بدخل شهري من ‪ 400-250‬دينار‬ ‫ ب��دوام من ‪9‬صباحا ‪-3‬م��س��اءا ‪+‬‬‫حوافزوضمان ‪ -‬ت‪079/5227519:‬‬ ‫‪079/5224873 -‬‬

‫(‪ )322‬ضاحية الرشيد ‪ -‬خلف مدارس‬ ‫املنهل ‪ -‬بناء جديد ‪ -‬فرش جديد ‪ -‬بئر‬ ‫ماء ‪25‬م ‪ -‬حارس ‪ -‬قريبة من الخدمات ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5389797:‬‬ ‫(‪ )355‬السابع ‪1 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫واس���ع ‪ -‬ف��رش ف��اخ��ر ‪ -‬تكييف ‪-‬‬ ‫شاشات ‪ - LCD‬مطبخ ‪ -‬حمام ‪-‬‬ ‫مطلة وفاخرة ‪ -‬يومي‪/‬اسبوعي فقط‬ ‫‪ -‬ت‪078/6696481:‬‬

‫(‪ )193‬ضاحية الرشيد ‪ -‬اسكان‬ ‫دك��ات��رة الجامعة االردن��ي��ة ‪ -‬فيال‬ ‫مفروشة ‪ -‬مسبح وحديقة ‪ -‬اسبوعي‬ ‫‪ /‬شهري ‪ /‬سنوي ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5516285:‬‬

‫(‪ )296‬فيال مفروشة فاخر ‪ -‬االرض ‪4‬دونم‬ ‫ ال��ب��ن��اء‪1200‬م ‪5 -‬ن��وم ماستر‪/‬بركة‪-‬‬‫حديقة تراسات ‪ -‬للمناسبات وعطلة نهاية‬ ‫اسبوع ‪ -‬يومي ‪ /‬اسبوعي‪/‬شهري‪/‬سنوي ‪-‬‬ ‫ت‪079/5616387 - 079/5017173:‬‬

‫(‪ )9‬شاليه مفروش لاليجار يف البحر‬ ‫امليت ‪/‬سويمه ‪ -‬غرفة نوم جلوس حمام‬ ‫ مطل على البحر ‪ -‬به بركة سباحة‬‫‪ -‬يومي‪/‬اسبوعي ‪ -‬ت‪079/9230389:‬‬

‫(‪ )326‬البحر الميت ‪ -‬شاليه مفروش فاخر‬ ‫جدا مع مسبح وترس وباربكيو ‪ -‬لاليجار يومي‬ ‫اسبوعي شهري ‪ -‬ت‪079/6139372:‬‬

‫(‪ )61‬محل لإليجار في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مقابل‬ ‫مركز أمن البتراوي ‪ -‬على ‪ 5‬شوارع ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪077/5712777:‬‬ ‫(‪ )151‬بقالة للبيع بكامل معداته ‪ -‬في‬ ‫صويلح ‪ /‬الحي الشرقي ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪-‬‬ ‫لعدم التفرغ ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪078/8177075:‬‬

‫(‪ )146‬مكتب لاليجار ‪ -‬موقع مميز في‬ ‫عمان ‪/‬ش الجاردنز رقم‪ 185‬قرب عمان‬ ‫مول ‪/‬عمارة واحة عمون (جديدة) ‪140 -‬م‪2‬‬ ‫ مع المالك ‪ -‬ت‪079/7239543:‬‬‫(‪ )174‬الصويفية ‪ -‬مكتب ‪106‬م ‪-‬‬ ‫ط‪ - 1‬مجهز لصالون سيدات ويصلح‬ ‫مكتب بدون خلو ‪ -‬االجرةالسنوية‬ ‫على دفعتني ‪ -‬يتفرع من ش الوكاالت‬ ‫‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/9230389:‬‬

‫(‪ )272‬مكتب لاليجار في الزرقاء الجديدة‪/‬‬ ‫ش‪ - 36‬مقابل بوبايز ‪ -‬مؤثث بكامل‬ ‫تجهيزاته‪-‬األجرة الشهرية ‪ 200‬دينار‬ ‫ ‪90‬م‪3(2‬غ��رف‪-‬م��ط��ب��خ ‪ -‬حمامين ) ‪-‬‬‫ت‪079/6061992:‬‬

‫(‪ )153‬خ��ل��دا ‪ -‬نصف ع��م��ارة ‪-‬‬ ‫‪1100‬م‪ -‬مكونة من دوبلكس مشطب‬ ‫ ‪ 3‬شقق عظم و رووف ‪ -‬اطاللة على‬‫كل عمان ‪ -‬االرض‪500‬م ‪ 450 -‬ألف‬ ‫‪ -‬ت‪079/7094829:‬‬

‫(‪ )17‬مطلوب كوافيرة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫صالون في الزرقاء الجديدة‪ /‬شارع‬ ‫‪ - 16‬يشترط الخبرة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪077/6007882:‬‬ ‫(‪ )12‬مطلوب متدرب حالق أو بخبرة‬ ‫للعمل ل��دى صالون‬ ‫متوسطة ‪-‬‬ ‫في الرصيفة ‪/‬إس��ك��ان األمير طالل‬ ‫ ب��رات��ب م��ن��اس��ب ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬‫ت‪078/6979173:‬‬ ‫(‪ )173‬م��ط��ل��وب ك��واف�يرة سيدة‬ ‫ للعمل يف السعودية ‪ -‬الدمام‬‫ بخربة ‪ -‬السكن واالقامة والعالج‬‫م���ؤم���ن ‪ -‬ال���ت���أش�ي�رة ج���اه���زة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪00966561262053 -‬‬ ‫‪ -‬ت‪079/9791685:‬‬


‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )346‬مطلوب ك��واف�يرة ‪ -‬ذات‬ ‫خربة جيدة ‪ -‬من سكان منطقة بيادر‬ ‫وادي السري او حي نزال ‪ -‬لصالون‬ ‫سيدات ‪ -‬جميع العامالت سيدات ‪-‬‬ ‫ت‪079/8728228:‬‬

‫(‪ )143‬مطلوب معلمة لغة‬ ‫انجليزية ‪ -‬بخربة ‪ 3‬سنوات‬ ‫ع��ل��ى االق���ل ‪ -‬للعمل ل��دى‬ ‫روض���ة ‪ -‬ب��رات��ب مناسب ‪-‬‬ ‫ت‪079/6873341:‬‬

‫(‪ )30‬مطلوب مدير لشركة برمجيات‬ ‫ف��ي ال��ري��اض ‪ -‬يشترط القدرة‬ ‫اإلداري��ة وفن التواصل والعالقات‬ ‫وع��دم التدخين ‪albadr611@ -‬‬ ‫‪- hotmail.com‬‬ ‫(‪ )152‬مطلوب فني تدفئةواعمال‬ ‫صحية (م��واس��رج��ي) ‪ -‬ل��دى‬ ‫مؤسسةفي شارع وصفي التل ‪-‬‬ ‫مجمع يثرب‪ - 41‬مكتب رق��م‪/6‬‬ ‫الطابق الثاني ‪ -‬ت‪06/5531648:‬‬ ‫‪079/7199308 -‬‬

‫(‪ )136‬مطلوب عامل باطون ‪ -‬سوري‬ ‫الجنسية ‪ -‬ت‪- 079/5901666:‬‬ ‫‪078/8000097‬‬ ‫(‪ )192‬م��ط��ل��وب ع��ام��ل ‪/‬ع��ام��ل��ة‬ ‫ن��ظ��اف��ة ‪ -‬للعمل يف ع��م��ارة‬ ‫سكنية ‪ -‬مع املبيت ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪078/6826254:‬‬

‫(‪ )376‬مطلوب شريك لتجارة السيارات‬ ‫ بنسبة أرب���اح ‪ 60%‬م��ن رأس المال‬‫ بضمانات قانونية كافية ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )329‬م��ط��ل��وب ل��ل��ع��م��ل ل��دى‬ ‫مطعم ‪ -‬على دوار ال��واح��ة ‪-‬‬ ‫قصيص ش��اورم��ا‪-‬ب��رات��ب ج��ي��د ‪-‬‬ ‫دوام ك��ام��ل ‪ -‬يفضل م��ن سكان‬ ‫املنطقة ‪ -‬لالستفساربعد‪4‬عصرا‬ ‫ ت‪079/6721488:‬‬‫(‪ )204‬مطلوب معلم شاورما ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى مطعم شاورما وسناك في الزرقاء‬ ‫ال��ج��دي��دة‪/‬ش��ارع ‪ - 16‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8957419:‬‬ ‫(‪ )183‬مطلوب ش��اب ‪/‬ف��ت��اة ‪-‬‬ ‫‪ - 28 - 16‬أردني ‪ -‬لتدريبه يف‬ ‫مجال الخدمة وانتاج الطعام ثم‬ ‫توظيفه ل��دى فندق سياحي ‪-‬‬ ‫براتب مجزي مع امكانيةالسفر‬ ‫ ت‪079/6817130:‬‬‫(‪ )335‬مطلوب شاب ذو خبرة ‪ -‬للعمل‬ ‫لدى مطعم بيتزا ‪ -‬بدوام كامل على‬ ‫ان يكون حسن المظهر والسلوك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6086856:‬‬

‫(‪ )288‬مطلوب شاب ‪/‬فتاة ‪ -‬لشركة‬ ‫تجارية للعمل لديها ضمن كادرها‬ ‫الوظيفي براتب يصل ‪650‬دينار ‪+‬‬ ‫ضمان وتأمين ‪ -‬ت‪06/5358458:‬‬ ‫‪078/5711737 -‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪19‬‬ ‫(‪ )181‬مطلوب ميكانيكي دي��زل‬ ‫آل��ي��ات ثقيلة ‪ -‬للعمل يف‬ ‫‬‫السعودية ‪ -‬الرسال السرية الذاتية‬ ‫ ‪- ha.raz@hotmail.com‬‬‫ت‪079/0185939:‬‬ ‫(‪ )309‬مطلوب موظفة استقبال‬ ‫ للعمل ل��دى ش��رك��ة كمبيوتر‬‫ ل��ل��م��راج��ع��ة االت���ص���ال ع��ل��ى ‪-‬‬‫ت‪078/8439681:‬‬ ‫(‪ )180‬مطلوب فني ك��ه��رب��اء ‪-‬‬ ‫م��ص��ان��ع خ��رس��ان��ي��ة ‪ -‬للعمل يف‬ ‫السعودية ‪ -‬الرسال السرية الذاتية‬ ‫ ‪- ha.raz@hotmail.com‬‬‫ت‪079/0185939:‬‬ ‫(‪ )327‬مطلوب خ��ادم��ة عربية ‪-‬‬ ‫للعمل يف عمان الغربية مع املبيت ‪-‬‬ ‫براتب ممتاز ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء‬ ‫ ت‪079/6927797:‬‬‫(‪ )179‬مطلوب فني هيدروليك‬ ‫ مضخات خرسانية ‪ -‬للعمل يف‬‫السعودية ‪ -‬الرسال السرية الذاتية‬ ‫ ‪- ha.raz@hotmail.com‬‬‫ت‪079/0185939:‬‬ ‫(‪ )157‬مطلوب موظف ‪ -‬للعمل في الزرقاء‬ ‫‪ /‬الهاشمية ‪ -‬بدوام مسائي من الساعة ‪- 4‬‬ ‫‪ - 12‬حاصل على شهادة تمريض توجيهي‬ ‫كحد أدنى ‪ -‬ت‪077/6969690:‬‬ ‫(‪ )342‬مطلوب فتاة‪/‬شاب ‪ -‬لشركة‬ ‫كربى يف خدمة الزبائن والعالقات‬ ‫ال��ع��ام��ة الك�بر امل��راك��ز وال��ع��ي��ادات‬ ‫ال��ط��ب��ي��ة ‪ -‬ب���رات���ب‪400‬دي���ن���ار ‪+‬‬ ‫تأمني‪+‬ضمان‪-‬توجيهي حد ادنى ‪-‬‬ ‫ت‪079/6446220 - 06/4650569:‬‬ ‫(‪ )130‬م��ط��ل��وب م��وظ��ف‪/‬م��وظ��ف��ة‬ ‫ للعمل ل��دى ش��رك��ة رائ���دة في‬‫ال��زرق��اء تعمل في مجال الوكاالت‬ ‫التجارية للتدريب لمدة أسبوعين ثم‬ ‫التوظيف في قسم ال (‪ - )VIP‬براتب‬ ‫شهري‪350‬دينار ‪ +‬عموالت‪+‬تأمين‬ ‫‪ +‬ضمان ‪ -‬على أن اليتجاوز العمر‬ ‫‪ 33‬س��ن��ة ‪ -‬والي��ش��ت��رط ال��خ��ب��رة ‪-‬‬ ‫لالستفسار عن موعد المقابالت ‪-‬‬ ‫ت‪077/7942930 - 078/5597371:‬‬ ‫(‪ )344‬مطلوب عاملة ‪ -‬خبرة‬ ‫ف��ي تنظيف ال��م��ن��ازل والمكاتب‬ ‫ورع��اي��ة ك��ب��ارال��س��ن واالط��ف��ال ‪-‬‬ ‫مبيت او ب��دون ‪ -‬يومي‪/‬اسبوعي‬ ‫‪ /‬شهري ‪ -‬ت‪- 078/6002182:‬‬ ‫‪079/0413637‬‬ ‫(‪ )66‬مطلوب موظفة ضيافة ونظافة‬ ‫ للعمل لدى شركة في ماركا(أتوستراد‬‫الزرقاء) ‪ -‬على أن تكون حسنة المظهر‬ ‫ والي��ه��م ال��ج��ن��س��ي��ة ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬‫ت‪077/6165771:‬‬ ‫(‪ )47‬مطلوب شاب‪/‬فتاة ‪ -‬للعمل لدى‬ ‫شركة كبرى ‪ -‬براتب أساسي ‪+‬حوافز ‪+‬‬ ‫مواصالت ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/6939414:‬‬ ‫ ‪077/7677870‬‬‫(‪ )345‬مطلوب موظفة ‪ -‬لشركة‬ ‫تجارية كبرى في مجال التجارة‬ ‫للعمل داخ��ل الشركة ‪ -‬الحد‬ ‫االدنى توجيهي بدخل‪400‬دينار‬ ‫‪ +‬تامين ‪ -‬ت‪078/8969143:‬‬ ‫ ‪079/9576862‬‬‫(‪ )33‬مطلوب حالق ‪ -‬للعمل لدى صالون‬ ‫بدوام جزئي ‪ -‬في الرصيفة‪/‬إسكان األمير‬ ‫طالل ‪ -‬براتب جيد جدا ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪078/6979173:‬‬ ‫(‪ )348‬م��ط��ل��وب خ��ادم��ة عربية‬ ‫ ب��خ�برة يف تنظيف امل��ن��ازل‬‫واملكاتب والسجاد ‪ -‬يومي‪ -‬اسبوعي‬ ‫ ش��ه��ري ‪ -‬م��ع املبيت او ب��دون‬‫ت‪- 078/7547916:‬‬ ‫مبيت ‪-‬‬ ‫‪079/6323577‬‬

‫(‪ )293‬مطلوب خادمة ‪ -‬للعمل لدى مكتب‬ ‫مدير شركة في الزرقاء ‪ -‬براتب ممتاز ‪ -‬مع‬ ‫مبيت أو بدون ‪ -‬العمر اليتجاوز ‪ 35‬سنة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9690070:‬‬ ‫للعمل‬ ‫(‪ )237‬مطلوب فتاة ‪-‬‬ ‫أعمال يدوية وصناره في المنزل‬ ‫ ف��ي ال���زرق���اء ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬‫ت‪079/7421099:‬‬

‫(‪ )31‬مطلوب مدير لشقق مفروشة ‪ -‬في‬ ‫الرياض ‪ -‬ترغب في التوسع في مناطق‬ ‫المملكة ‪ -‬يشترط الخبرة وعدم التدخين‬ ‫ ‪- albadr611@hotmail.com‬‬‫(‪ )29‬مطلوب مدير لشركة عقارية‬ ‫في الرياض ‪ -‬بشرط الخبرة وعدم‬ ‫التدخين ‪albadr611@hotmail. -‬‬ ‫‪- com‬‬

‫(‪ )306‬مطلوب مراسلة للعمل‬ ‫ ف��ي ش��رك��ة خ��اص��ة ‪ -‬وان‬‫تكون اردنية الجنسية ‪ -‬وعلى‬ ‫ان ال يزيد العمر عن ‪35‬ع��ام ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪ -‬ت‪077/5140406:‬‬ ‫‪06/5549447 -‬‬

‫(‪ )349‬مطلوب خادمة عربية بخربة ‪-‬‬ ‫لرعاية كبار السن واالطفال ‪ -‬يومي‬ ‫ اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬مع املبيت او‬‫بدون مبيت ‪ -‬ت‪078/7547916:‬‬ ‫‪079/6323577 -‬‬

‫(‪ )195‬مطلوب معلم جرانيت ‪ -‬قص‬ ‫‪ +‬تركيب ‪ -‬للعمل لدى شركة مطابخ‬ ‫ لالتصال ‪ -‬ت‪- 079/6165917:‬‬‫‪078/6120707‬‬

‫(‪ )28‬مطلوب منجد كنابايات ‪ -‬للعمل‬ ‫في الزرقاء ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/8293238:‬‬ ‫(‪ )404‬مطلوب آذن���ة للعمل ‪ -‬لدي‬ ‫مدرسة في الزرقاء ‪ -‬للمراجعة االتصال ‪-‬‬ ‫ت‪078/5169571:‬‬


‫‪20‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )120‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2010-‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬بدفعة ‪ 2000‬دينار والباقي‬ ‫أقساط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9229945:‬‬ ‫ ‪079/5606460‬‬‫(‪ )251‬أفانتي‪ - XD‬م‪ 2001-‬مكيف تتش‬ ‫ بدفعة ‪ 1800‬دينار والباقي أقساط‬‫وبدون تحويل راتب أو اقتطاع ‪ -‬للمراجعة‬ ‫ ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬‫(‪ )118‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2008-‬تحكم ط��ارة‬ ‫ فحص ‪ -‬ج��م��رك ج��دي��د ‪ -‬ف��رش جلد‬‫ ب��دف��ع��ة‪ 2000‬وأق��س��اط ب��دون تحويل‬‫راتب أو اقتطاع ‪ -‬ت‪- 079/9229945:‬‬ ‫‪079/5606460‬‬ ‫(‪ )117‬هونداي ‪ - MD‬م‪ 2011-‬سلفر‬ ‫ مكييف تتش‪+‬جلد‪+‬حساسات ‪ -‬فل‬‫ك��ام��ل ع���دا الفتحة ‪ -‬ب��دف��ع��ة ‪ 4‬االف‬ ‫وأقساط بدون تحويل راتب أو اقتطاع ‪-‬‬ ‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )116‬أفانتي ‪ -‬م‪ 95-‬سلفر ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬جيرعادي ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫بدفعة‪1200‬د والباقي أقساط بدون اقتطاع‬ ‫أو تحويل راتب ‪ -‬ت‪- 079/9229945:‬‬ ‫‪079/5606460‬‬ ‫(‪ )115‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2004-‬سلفر ‪-‬‬ ‫أتوماتيك ‪ -‬كراسي مدفأة ‪ -‬ماتور‪1600‬‬ ‫‪ - cc‬ج��م��رك ج��دي��د ‪ -‬ب��دف��ع��ة‪2000‬د‬ ‫وأقساط ب��دون تحويل رات��ب أو كفيل ‪-‬‬ ‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )114‬أفانتي ‪ - HD‬م‪ 2008-‬فحص ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فرش جلد ‪ -‬مكييف تتش‬ ‫ حساسات ‪ -‬بدفعةوأقساط بدون تحويل‬‫راتب أو إقتطاع ‪ -‬ت‪- 079/9229945:‬‬ ‫‪079/5606460‬‬ ‫(‪ )56‬أف��ان��ت��ي نيو ‪ -‬م‪ 2000-‬فحص‬ ‫ حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردك���وري ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك‬ ‫ ب��دف��ع��ة‪ 2000‬وأق��س��اط ب��دون بنوك ‪-‬‬‫ت‪06/5105114 - 079/9984414:‬‬

‫‪5324‬‬

‫(‪ )328‬شاب يطلب عمال ‪ -‬اعزب‬ ‫ذو مظهر ممتاز‪-‬بخربة يف تنظيف‬ ‫املنازل له خربة فندقية‪-‬يرغب بالعمل‬ ‫اليومي يف مجال الرتتيب وتنظيف‬ ‫املنازل ‪ -‬ت‪077/7882000:‬‬

‫(‪ )386‬س��ائ��ق يمتلك ب���اص ‪ -‬على‬ ‫اس��ت��ع��داد لتوصيل الموظفين‪ /‬طالب‬ ‫‪ /‬رح�لات ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/7469905:‬‬

‫(‪ )48‬مدرس رياضيات قدير ‪ -‬خبرة ‪ 22‬سنة‬ ‫في تدريس التوجيهي ‪/‬جميع الفروع للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪078/5161384 - 079/0275723:‬‬

‫(‪ )358‬شاب حاصل على شهادة صيانة‬ ‫الحاسوب ‪ - ICDL -‬العمر ‪ 23‬سنة يطلب‬ ‫عمل في نفس المجال أو أي مجال أخر ‪-‬‬ ‫ت‪078/8289839 - 078/5472824:‬‬

‫(‪ )337‬افانتي ‪ - MD‬م‪ 2011-‬سلفر‬ ‫ ف��ل اوتوماتيك ‪ -‬ج��م��رك‪-6-1‬‬‫‪ - 2013‬فحص ‪ -‬تحكم ط��اره‪-‬‬ ‫جنطات ‪ -‬جلد ‪ -‬حساسات ‪ -‬انذار‬ ‫ تلفون ‪ -‬نظام‪ - ECO‬رقم مميز ‪-‬‬‫‪15700‬دينار ‪ -‬ت‪079/9977739:‬‬ ‫(‪ )55‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2005-‬فحص كامل‬ ‫ حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردك���وري ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك‬ ‫ ب��دف��ع��ة‪ 3000‬وأق��س��اط ب��دون بنوك ‪-‬‬‫ت‪079/5739495 - 079/5637455:‬‬ ‫(‪ )54‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬فحص كامل‬ ‫ حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردك���وري ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك‬ ‫ ب��دف��ع��ة‪ 2500‬وأق��س��اط ب��دون بنوك ‪-‬‬‫ت‪078/8865779 - 079/5909280:‬‬ ‫(‪ )53‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2002-‬فحص كامل‬ ‫ حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردك���وري ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك‬ ‫ ب��دف��ع��ة‪ 2500‬وأق��س��اط ب��دون بنوك ‪-‬‬‫ت‪06/5105114 - 079/9329858:‬‬ ‫(‪ )52‬أفانتي ‪ -‬م‪ 1999-‬فحص كامل‬ ‫ حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردك���وري ‪ -‬جنطات ‪-‬‬‫مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك‬ ‫ ب��دف��ع��ة‪ 2000‬وأق��س��اط ب��دون بنوك ‪-‬‬‫ت‪078/8865779 - 079/7000969:‬‬ ‫(‪ )51‬أفانتي ‪ -‬م‪ 1999-‬فحص ‪ -‬حرة‬ ‫ جديد ‪ -‬واردكوري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكييف ‪-‬‬‫بورسنتر ‪ -‬فل ما عدا الجير ‪ -‬بدفعة‪2000‬‬ ‫وأقساط بدون بنوك ‪ -‬ت‪079/5739495:‬‬ ‫ ‪079/9329858‬‬‫(‪ )46‬أفانتي ‪ -‬م‪ 1996-‬جمرك حديث‬ ‫ كامل االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا‬‫وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬

‫(‪ )10‬أودي ‪ - A6‬م‪ 2009-‬وارد‬ ‫الوكالة ‪ -‬مالك واح��د‪-‬ل��ون أس��ود‬ ‫ ف��رش بني ‪ -‬جلد ‪ -‬فتحة ‪ -‬فل‬‫اضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬من املالك‬ ‫‪32000‬قابل ‪ -‬ت‪079/8815380:‬‬

‫(‪ )332‬س��ي��ارة ‪- BMW 325 CI‬‬ ‫م‪ 2002-‬مصنعة حسب الطلب ‪-‬‬ ‫لون سلفر ‪ -‬فل الفل ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ ريكارو ‪ -‬كراسي كهرباء ‪ -‬من‬‫المالك ‪ -‬ت‪079/5161693:‬‬

‫(‪ )221‬كروز ‪ -‬م‪ 2011-‬سلفر ‪ -‬محرك‪1800‬‬ ‫‪ - cc‬جنط ‪ - 16‬كشافات ‪ -‬فل كامل عدا الفتحة‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬غرفة مخمل ‪-‬‬‫ت‪078/8078402 - 079/5935323:‬‬ ‫(‪ )406‬كابرس ‪ -‬صابونة‪ -‬شصي ‪ 80‬محولة‬ ‫بالكامل م ‪ - 96‬فل كامل ‪ -‬بسعر ‪1500‬‬ ‫دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 077/7861702:‬‬ ‫‪078/8785098‬‬

‫(‪ )338‬أف��ان��ت��ي‪ - HD‬م‪2008-‬‬ ‫فرياني ‪ -‬فل اتوماتيك ‪ -‬جمرك‪-5‬‬ ‫‪ - 2013-6‬فحص ‪ -‬م��ري طوي‬ ‫ جنط ‪ - 16‬تحكم طاره‪-‬تلفون‬‫ جلد ‪ -‬حساسات ‪ -‬ان��ذار ‪CD -‬‬‫ ق��ط��ع��ت‪34‬أل��ف ‪11750 -‬د ‪-‬‬‫ت‪079/5627121:‬‬

‫(‪ )374‬ليمنز‪ - GTI‬م‪ 1995-‬سلفر ‪ -‬فل‬ ‫كامل أتوماتيك ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 3000‬دي��ن��ار م��ع إمكانية التقسيط ‪-‬‬ ‫ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )64‬رام ‪ -‬دبل كابين‪ -‬م‪ - 2005‬لون أحمر‬ ‫ فورويل ‪ -‬فحص ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪078/8955559 - 079/5624223:‬‬

‫(‪ )359‬فوكس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون أبيض ‪ -‬تبترونيك‬ ‫ فل ما عدا الفتحة ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪078/8962633 - 079/5216687:‬‬ ‫(‪ )75‬ف��وك��س ‪ -‬م‪ 2008-‬أزرق‬ ‫سماوي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬حرة جديد ‪-‬‬ ‫فل مع الجير ‪ -‬السعر ‪ 11.500‬دينار‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5553877:‬‬‫(‪ )413‬اكسبلورر ‪ -‬م‪ 2012-‬لون‬ ‫اس����ود ‪ -‬ك��ام��ل��ة االض���اف���ات ع��دا‬ ‫الفتحة ‪ -‬ح���رة غ�ير مجمركة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2305444:‬‬

‫(‪ )65‬أكاديا ‪ -‬م‪ 2008-‬ل��ون بني ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 27000‬دينار ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5488833:‬‬ ‫(‪ )123‬أك��ادي��ا ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫كحلي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل كامل‬ ‫ بانوراما ‪ -‬بسعر ‪ 25000‬دينار‬‫ن��ق��دا وب��األق��س��اط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8196000:‬‬

‫(‪ )178‬سيفيك‪ - LXI‬م‪ 2008-‬ذهبي‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬فل عدا الفتحة ‪-‬‬‫اطارات جديدة ‪ -‬قطعت ‪83000‬كم‬ ‫ بحالة الوكالة ‪ -‬مرخصة سنة ‪-‬‬‫‪14800‬دينار ‪ -‬ت‪079/5360122:‬‬ ‫(‪ )177‬س��ي��ف��ي��ك‪ - LXI‬م‪2002-‬‬ ‫سلفر ‪ -‬بور ‪ -‬كندشن ‪ -‬اتوماتيك‬ ‫ ترخيص شهر ‪ 12‬تامين شامل‬‫ بحالة ممتازة ‪3‬جيد‪1/‬مضروب‬‫ام��ام��ي ش��م��ال ‪8500 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5360122:‬‬

‫(‪ )189‬أك��ورد ‪ -‬م‪ 2004-‬لون‬ ‫ف�يران��ي ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬فل‬ ‫ع��دا الفتحة وال��ج��ل��د ‪ -‬ده��ان‬ ‫ج���دي���د ‪ -‬ك���وت���ش���وك وج��ن��ط‬ ‫جديد ‪13000 -‬دي��ن��ار نهائي ‪-‬‬ ‫ت‪077/7825840:‬‬

‫(‪ )163‬أفانتي ‪ - HD‬م‪ 2008-‬لون سلفر‬ ‫ لوكشري ‪ -‬كامل اإلضافات عدا الفتحة‬‫ ف��رش جلد أصلي ‪ -‬ح��رة ‪ -‬من المالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5045542:‬‬

‫(‪ )127‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2008-‬هايبرد ‪ -‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فل كامل ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬بسعر ‪ 9700‬دينار مع إمكانية‬ ‫التقسيط ‪ -‬ت‪078/8196000:‬‬ ‫(‪ )126‬فيرنا ‪ -‬م‪ 2008-‬لون سلفر ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬بسعر ‪ 9600‬دينار مع إمكانية‬‫التقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8196000:‬‬ ‫(‪ )124‬هونداي ‪ - MD‬م‪ 2011-‬لون أسود ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا‬ ‫أو باألقساط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8196000:‬‬ ‫(‪ )121‬أفانتي ‪ XD - 2006-‬سلفر ‪ -‬فل‬ ‫عدا الفتحة ‪ -‬تأمين شامل ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ ترخيص سنة ‪ -‬بسعر ‪ 10300‬دينار مع‬‫إمكانية التقسيط ‪ -‬ت‪078/8196000:‬‬

‫(‪ )45‬س��ن��ت��ام��و ‪ -‬م‪ 1996-‬ج��م��رك‬ ‫ح��دي��ث ‪ -‬ك��ام��ل االض���اف���ات ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬ ‫(‪ )42‬أفانتي ‪ - HD‬م‪ 2007-‬جمرك‬ ‫ح��دي��ث ‪ -‬ك��ام��ل االض���اف���ات ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬ ‫(‪ )40‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬لون أسود ‪-‬‬ ‫فل كامل ‪ -‬مؤمنة شامل ‪ -‬حرة ‪ -‬أقساط‬ ‫شهرية ‪ -‬للمراجعة مع المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8471759 - 079/9931616:‬‬ ‫(‪ )39‬أفانتي ‪ -‬م‪ 99-‬جمرك حديث ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط‬ ‫ت‪- 078/8471759:‬‬ ‫ للمراجعة ‪-‬‬‫‪079/9931616‬‬ ‫(‪ )38‬أك��س��ن��ت ‪ -‬م‪ 1996-‬ج��م��رك‬ ‫ح��دي��ث ‪ -‬ك��ام��ل االض���اف���ات ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8471759 - 079/9931616:‬‬ ‫(‪ )373‬أكسنت ‪ -‬م‪ 1995-‬سلفر ‪ -‬ماتور‬ ‫‪ 1300‬ج��دي��د ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل م��ع الجير ‪-‬‬ ‫ده��ان جديد ‪ -‬جنط ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫السعر‪ 5200‬دينار مع امكانيةالتقسيط‬ ‫‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬


21 1114

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

22

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

1116

4620

5038


23 1113

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪24‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫(‪ )354‬كامري هايربد ‪ -‬م‪ 2011-‬لون‬ ‫اسود ملوكي ‪ -‬فل الفل عدا الفتحة‬ ‫ على الفحص الكامل ‪ -‬من املالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5960304:‬‬

‫(‪ )312‬جاكوار ‪ - XF‬م‪ 2011-‬عداد زيرو‬ ‫ وارد وكفالة الوكالة ‪ -‬بدون جمرك ‪-‬‬‫كاملة االضافات ‪ -‬لون رصاصي غامق ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5254523:‬‬

‫(‪ )140‬جولف ‪ -‬م‪ 2011-‬لون اسود‬ ‫ فحص ‪ -‬فل اوبشن ‪ -‬تامين شامل‬‫لغايه‪ - 2014‬من المالك ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪077/6924597:‬‬

‫(‪ )122‬سيراتو ‪ -‬م‪ 2008-‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل كامل‬ ‫ عدا الفتحة ‪ -‬بسعر ‪ 11500‬دينار مع‬‫إمكانية التقسيط ‪ -‬ت‪078/8196000:‬‬ ‫(‪ )125‬سيراتو ‪ -‬م‪ 2008-‬لون سلفر ‪ -‬جمرك‬ ‫ج��دي��د ‪ -‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬ف��ل ك��ام��ل ‪ -‬نقدا‬ ‫وباألقساط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8196000:‬‬ ‫(‪ )43‬سيفيا ‪ -‬م‪ 96-‬جمرك حديث ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط‬ ‫ للمراجعة االتصال ‪ -‬ت‪078/8471759:‬‬‫ ‪079/9931616‬‬‫(‪ )128‬فورتي ‪ -‬م‪ 2009-‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬فل كامل ‪ -‬بصمة ‪ -‬فتحة‬ ‫ جلد ‪ -‬نفيجيشن ‪ -‬بسعر ‪ 14600‬دينار‬‫مع إمكانية التقسيط ‪ -‬ت‪078/8196000:‬‬

‫(‪ )211‬ري��ن��ج روف����ر ‪ -‬م‪2004-‬‬ ‫م��ح��ول‪ - 2012‬أتوتوبيوجرافيك‬ ‫ سلفر ‪ -‬من الداخل أسود وأحمر‬‫ فل كامل ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة‬‫الوكالة ‪ -‬السعر‪40‬ألف دي��ن��ار ‪-‬‬ ‫ت‪079/8820200:‬‬ ‫(‪ )318‬س��ب��ورت ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫كحلي ‪ -‬جلد بيج ‪ -‬شاشات خلفية‬ ‫ ك��راس��ي م��دف��أة ام��ام��ي خلفي‬‫ محولة ‪ - 2012‬م��ن المالك ‪-‬‬‫ت‪079/9580345:‬‬

‫(‪ )135‬سيفيا ‪ -‬م‪ 94-‬لون أحمر ‪-‬‬ ‫دهان جديد ‪ -‬جنطات وكوشوك جديد‬ ‫مقاس ‪ 16‬إنش ‪ -‬فل أوبشن ما عدا‬ ‫الجري ‪ -‬ت‪079/5536894:‬‬

‫(‪ )190‬س�تروي��ن ‪ - C3‬م‪2007-‬‬ ‫فحص ك��ام��ل ‪ -‬كاملة االض��اف��ات‬ ‫ تبرتونيك ‪1600 -‬س���ي س��ي ‪-‬‬‫سلفر ‪ -‬بحالة ممتازة جدا ‪ -‬نهائي‬ ‫‪6500‬دي��ن��ار مع امكانية املبادلة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9880064:‬‬

‫(‪ )41‬س��ب��ك��ت��را ‪ -‬م‪ 2001-‬ج��م��رك‬ ‫ح��دي��ث ‪ -‬ك��ام��ل االض���اف���ات ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬ ‫(‪ )255‬فورتي ‪ -‬م‪ 2010-‬فتحة ‪ -‬نفيجيشن ‪-‬‬ ‫فل كامل ‪ -‬بدفعة ‪3000‬دينار والباقي أقساط‬ ‫ب��دون تحويل رات��ب أو اقتطاع ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )319‬أوبتما ‪ -‬م‪ 2012-‬أسود ‪ -‬فرش بيج‬ ‫ ‪ 2400‬سي سي فل اضافات جلد بانوراما‬‫كراسي ميموري ‪10‬ايرباج ‪ -‬كفالة الشركة‬ ‫‪5‬سنوات ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/9580345:‬‬ ‫(‪ )37‬س��ي��ف��ي��ا‪ - 2‬م‪ 1997-‬ج��م��رك‬ ‫ح��دي��ث ‪ -‬ك��ام��ل��ة االض���اف���ات ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬

‫(‪ )59‬سامسونج ‪ -‬م‪ 2007-‬فل‬ ‫أوب��ش��ن ‪ -‬محرك ‪ 2300‬س��ي سي‬ ‫ السيارة فحص ‪ -‬بسعر مغري ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5536894:‬‬

‫(‪ )378‬س��ي��ارة ‪ -‬م‪ 2007-‬تدريب‬ ‫سواقة ‪ -‬للبيع أو للضمان نوع ‪JEELY‬‬ ‫ بحالة جيدة جدا ‪ -‬ترخيص جديد ‪-‬‬‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪077/7766550:‬‬

‫(‪ )341‬س��ب��ورت��ج ن��م��رة كندية ‪-‬‬ ‫م‪ 2011-‬كامل االضافات ‪- 4×4 -‬‬ ‫لون أسود ‪ -‬للبيع مع المالك مباشرة‬ ‫ ت‪079/6633719:‬‬‫(‪ )375‬سيفيا ‪ -‬م‪ 1995-‬لون خمري ‪ -‬فل‬ ‫كامل أتوماتيك ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 4400‬دي��ن��ار م��ع إمكانية التقسيط ‪-‬‬ ‫ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )185‬فان باص هونداي ستاركس‬ ‫ م‪ 2000-‬لون اخضر ‪ -‬جنطات‬‫ م���ن امل���ال���ك ‪ -‬ل�ل�ات���ص���ال ‪-‬‬‫ت‪079/5102710:‬‬

‫(‪ )113‬زووم ‪ - 3‬م‪ 2007-‬فحص كامل‬ ‫ ح��رة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردك����وري ‪ -‬مكييف‬‫ بورسنتر ‪ -‬ف��ل م��ع جيرأتوماتيك ‪-‬‬‫بدفعة ‪ 3000‬وأق��س��اط ب���دون ب��ن��وك ‪-‬‬ ‫ت‪06/5105114 - 079/5219704:‬‬

‫(‪ )233‬تويوتا ‪ -‬هاي أس‪ -‬م ‪ - 84‬فان ‪-‬‬ ‫أبيض ‪ -‬ترخيص سنة ‪ -‬كوشوك وبطارية‬ ‫جديدة ‪ -‬محرك ‪ L 2‬حديث ‪ -‬فحص جيد ‪-‬‬ ‫بحالة جيدة ‪ -‬ت‪079/6822065:‬‬

‫(‪ )350‬كيا بونغو ‪ -‬م‪ 2001-‬لون‬ ‫اب��ي��ض ‪ -‬ارب��ع��ة اب����واب ‪ -‬زج��اج‬ ‫امامي كهرباء ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫السعر ‪6000‬دي��ن��ار ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/5258972:‬‬

‫(‪ )351‬م��رس��ي��دس‪ - E200‬م‪87-‬‬ ‫محولة ‪ - 93‬كحلي بحري ‪ -‬اتوماتيك‬ ‫ مكيف بور سنتر ‪ -‬فتحة كهرباء‬‫ جنطات ‪ -‬مرخصة سنة فحص‬‫ م��ن ال��م��ال��ك ‪7500 -‬دي���ن���ار ‪-‬‬‫ت‪079/5761047:‬‬

‫(‪ )398‬دودج ‪ -‬م‪ 2003-‬ل��ون سلفر ‪-‬‬ ‫‪ - Hemi 5700‬فحص ك��ام��ل ‪ -‬جنط‬ ‫ك��روم ‪ -‬نقدا وباألقساط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5115049:‬‬

‫(‪ )323‬بطة ‪ -‬م‪ 91-‬كحلي ‪ -‬زجاج‬ ‫وم��ري كهرباء ‪-‬اوتوماتيك‪/‬جنط‬ ‫اصلي‪-‬كوتشوك دنلوب اصلي ‪-‬‬ ‫صيانةحديثة ‪CD -‬نوع‪ - JVC‬انذار‬ ‫الماني‪4/‬جيد‪-3‬مفاتيح اصلية ‪-‬‬ ‫بحالةالوكالة ‪ -‬نهائي‪9500‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪079/9003577:‬‬

‫(‪ )196‬م��اك��ي��ن��ة ص��ن��اع��ة اغطية‬ ‫للبيع ‪ -‬بحالة‬ ‫بالستيكية ‪-‬‬ ‫م��م��ت��ازة ‪ -‬ل��ل��ج��ادي��ن االت��ص��ال‬ ‫ت‪- 079/9975353:‬‬ ‫‬‫‪079/5390798‬‬

‫(‪ )165‬م��رس��ي��دس ‪- CLS350‬‬ ‫م‪ 2005-‬لون كحلي ‪ -‬فل ابشن‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬السعر المطلوب‬‫‪40000‬دينار نهائي ‪ -‬لالتصال مع‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/7606090:‬‬

‫(‪ )44‬رق��م س��ي��ارة ‪ -‬م��م��ي��ز‪ -‬للبيع‬ ‫ ل��ل��م��راج��ع��ة االت���ص���ال ع��ل��ى ‪-‬‬‫ت‪079/5115049:‬‬

‫(‪ )139‬م���رس���ي���دس‪ - 200‬م‪81-‬‬ ‫جيرعادي ‪ -‬زجاج امامي كهرباء ‪ -‬بحاله‬ ‫جيده جدا ‪ -‬لون ازرق من الخارج وكحلي‬ ‫من الداخل ‪ -‬ت‪078/8828885:‬‬ ‫(‪ )138‬م��رس��ي��دس ‪ -‬م‪2004-‬‬ ‫سلفركابونيت ‪ -‬بانوراما ‪ -‬بصمة‬ ‫ فل ‪ -‬فحص ‪ -‬بحالة الوكالة ‪-‬‬‫مرخصة ومؤمنة ‪ 6 - 2013/12‬سي‬ ‫دي تشينجر ‪ -‬قطعت ‪130‬أل���ف ‪-‬‬ ‫السعر ‪ 27‬ألف ‪ -‬ت‪078/8897551:‬‬ ‫(‪ )414‬مرسيدس ‪ - G550‬م‪2009-‬‬ ‫لون اسود ‪ -‬كاملة االضافات ‪ -‬حرة‬ ‫غ�ير م��ج��م��رك��ة ‪ -‬ل��ل��م��راج��ع��ة ‪-‬‬ ‫ت‪077/2305444:‬‬

‫(‪ )57‬صني ‪ -‬م‪ 2008-‬فحص كامل ‪ -‬حرة ‪-‬‬ ‫جديد ‪ -‬مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك‬ ‫ بدفعة ‪ 3000‬والباقي أقساط بدون بنوك ‪-‬‬‫ت‪079/5739495 - 079/9984414:‬‬ ‫(‪ )73‬صني ‪ -‬م‪ 2009-‬لون أخضر فستقي ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬محرك ‪ - cc 1600‬حرة ‪ -‬جديد‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/5553877:‬‬‫(‪ )131‬صني ‪ -‬م‪ 2009-‬سلفر ‪ -‬جميع‬ ‫اإلض��اف��ات ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬ترخيص‪+‬‬ ‫إط��ارات جديدة ‪ -‬السعر ‪ 9250‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/7090204:‬‬

‫(‪ )148‬مورانو ‪ -‬م‪ 2005-‬أسود ‪ -‬جميع‬ ‫االضافات ‪ -‬كراسي مدفأة ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد‬ ‫ ‪ - 4×4‬فحص كامل ‪ -‬بحالة جيدة جدا‬‫‪17000 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/5114697:‬‬

‫(‪ )311‬بيجو‪ - 407‬م‪ 2008-‬سلفر ‪ -‬وارد‬ ‫وصيانة الوكالة ‪ -‬استعمال شخص واحد‬ ‫ اوتوماتيك ‪ -‬كاملة االضافات عدا الجلد‬‫والفتح ‪ -‬ت‪079/5254523:‬‬

‫(‪ )412‬صني ‪ -‬م‪ 1992-‬سلفر ‪ -‬فل أتوماتيك ‪ -‬ماتور‬ ‫‪ 99‬جديد ‪ -‬جنط ‪ -‬ترخيص ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬السعر‬ ‫‪3800‬دينار مع امكانية التقسيط ‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )74‬بيجو ‪ - 207‬م‪ 2008-‬لون سلفر ‪-‬‬ ‫حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل أوبشن‬ ‫ بسعر ‪ 10200‬دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال‬‫على ‪ -‬ت‪079/5553877:‬‬

‫(‪ )405‬بيجو ‪ - 107‬م‪ 2008-‬فحص ‪ -‬ترخيص جديد‬ ‫ محرك‪ - cc 1000‬ماتور تويوتا ‪ -‬دفع رباعي ‪ -‬السعر‬‫‪ 5900‬دينار ‪ -‬ت‪078/8785098 - 077/7861702:‬‬

‫(‪ )407‬بيجو ‪ - 107‬م‪ 2008-‬فحص ‪ -‬ترخيص‬ ‫جديد ‪ -‬محرك‪ - cc 1000‬ماتور تويوتا ‪ -‬دفع‬ ‫رباعي ‪ -‬بدفعة‪ 2500‬وقسط شهري‪ 150‬دينار‬ ‫‪ -‬ت‪078/5153569 - 079/6626258:‬‬

‫(‪ )142‬ماروتي ‪ -‬م‪ 2007-‬لون ذهبي ‪-‬‬ ‫ماتور ‪ 800‬سي سي ‪ -‬فحص ‪ 3‬جيد ‪-360‬‬ ‫في التنكة ‪ -‬قطعت مسافة ‪30.000‬كم ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪- 079/5620390:‬‬ ‫‪078/5090591‬‬

‫(‪ )379‬موستينج ‪ -‬م‪ 2009-‬لإليجار ‪ -‬كشف‬ ‫ جنط ‪ - 20‬لألعراس فقط ‪ -‬للمراجعة‬‫االتصال على ‪ -‬ت‪078/8882889:‬‬

‫‪Jeep‬‬ ‫(‪ )132‬ب��ري��وس ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫سلفر ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪- 079/9229945:‬‬‫‪079/5606460‬‬

‫(‪ )292‬شيروكي لإليجار ‪ -‬م‪2001‬‬ ‫ للمراجعة واالستفسار االتصال‬‫ت‪- 079/9690070:‬‬ ‫ع��ل��ى ‪-‬‬ ‫‪077/7421806‬‬


25

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

5118

1115


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

26

5317

5264


‫‪2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪2361‬‬

‫(‪ )170‬ق��ط��ة ش���ي���رازي ‪-‬‬ ‫ل��ون اب��ي��ض ‪ -‬شعر طويل‬ ‫ عمر شهرين ‪ -‬للبيع ‪-‬‬‫ت‪079/9512241:‬‬ ‫(‪ )377‬مطلوب ثالجة مستعملة للشراء لعائلة‬ ‫سورية ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪078/5161384 - 079/0520974:‬‬

‫(‪ )171‬قطة شيرازي هاف بيكي‬ ‫ن��ص اف��ط��س ‪ -‬ل���ون عسلي ‪-‬‬ ‫ع��م��ر سنتين ‪ -‬م��ع��ه��ا ش��ه��ادة‬ ‫التطعيمات كاملة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪079/9512241:‬‬ ‫(‪ )389‬خزان ماء بالستيك للبيع‬ ‫سعة ‪ 2‬متر ورب��ع ‪ -‬مكفول ‪15‬‬ ‫سنة ‪ -‬وك��ال��ة غير مستعمل‬ ‫ بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/8765423:‬‬


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG 1090

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

28


29

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2214

4770

2231

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG 1110

5385

5256

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

30


31 2366

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/06/08 - 170 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


áëØ°U 32

¿É«∏Y ódÉN óªfi :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG

ÉfÉ› áî°ùf ∞dCG 75

05 - 38 5 222 6

2013/06/08 - 170 Oó©dG - á©HGôdG áæ°ùdG

الزرقاء 2013-06-08  

جريدة الوسيط في الاردن