Page 1

4501

áëØ°U 20

¿É«∏Y ódÉN óªfi :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG

18

05 - 38 5 222 6

ÉfÉ› áî°ùf ∞dCG 75

-

-

16

2013/04/13 - 162 Oó©dG - á©HGôdG áæ°ùdG

15

6

5


2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG 2210

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

2


3

05- 38 5 222 6

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG 5000

2214

4997

5076

4400

4635

5078

5003

4742

5077

4692

4749

4691

4471

4750


2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

4

5080

4746

4747

2231

4592

4619


‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪05- 38 5 222 6‬‬

‫‪5‬‬

‫(‪ )46‬أرض للبيع في ضاحية البستان ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪2‬‬ ‫ على شارعين ‪ -‬سعر المتر ‪ 30‬دينار مع إمكانية تقسيط‬‫نصف الثمن ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6661110:‬‬ ‫(‪ )45‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب مسجد التواصي بالحق‬ ‫ مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬الخدمات متوفرة ‪ -‬سعر المتر ‪ 65‬دينار‬‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6661110:‬‬‫(‪ )421‬أرض للبيع في حي نصار ‪ -‬مساحة ‪ 4‬دونمات ‪ -‬على‬ ‫قمة عالية ومستوية ‪ -‬حوض البريم ‪ -‬السعر لكامل القطعة‬ ‫‪ 80‬ألف ‪ -‬ت‪077/7210071:‬‬ ‫(‪ )42‬أرض في الزرقاء‪ /‬الزواهرة ‪ -‬طريق شومر ‪ -‬حوض‬ ‫‪ - 11‬مساحتها ‪ 1043‬م‪ - 2‬على شارع ‪ 12‬م‪ - 2‬تنظيم سكن‬ ‫ج ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/7768175:‬‬ ‫(‪ )24‬أرض للبيع يف الزقاء‪ /‬ضاحية األمرية هيا ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 700‬م‪ 2‬تقريبا ‪ -‬تصلح إلسكان ‪ -‬بسعر مميز ‪ -‬من املالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9627252:‬‬

‫(‪ )387‬قطعة أرض للبيع في حي القادسية ‪ -‬خلف المؤسسة‬ ‫العسكرية ‪ -‬مساحة ‪ 533‬م‪ - 2‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/6822134:‬‬

‫(‪ )8‬أرض للبيع يف الزرقاء الجديدة ‪ -‬ش خديجة بنت خويلد‬ ‫ بجانب ش ‪ 16‬مباشرة ‪ -‬دخلة مدارس نور الدين ‪421 -‬‬‫م‪ - 2‬حوض ‪ - 7‬من املالك ‪ -‬ت‪079/9552891:‬‬

‫(‪ )386‬أرض للبيع في ضاحية المدينة المنورة ‪ -‬مقابل‬ ‫سجن بيرين ‪ -‬مساحة ‪556‬م‪ - 2‬قوشان مستقل ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬ت‪079/9971178:‬‬

‫(‪ )423‬أرض للبيع في المشتلة ‪ -‬مساحة ‪ 625‬م‪ - 2‬على‬ ‫ش��ارع ‪ -‬قريبة من الفلل ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪077/7210071:‬‬

‫(‪ )379‬قطعة أرض للبيع في الزرقاء ‪ /‬الزواهرة ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 680‬م‪ - 2‬ح��وض ‪ - 11‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/8968461:‬‬ ‫(‪ )378‬أرض في ضاحية المدينة ‪ 587 -‬م‪ - 2‬حوض ‪ 6‬أخو‬ ‫برش ‪ -‬على الشارع الرئيسي ‪ -‬مطلة على شارع ودخلة ‪-‬‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪078/8968461:‬‬

‫(‪ )149‬قطعة أرض مساحة ‪851‬م ‪ -‬مربعة موسى‬ ‫‪/‬وادي السري ‪ -‬قرب الضمان االجتماعي بني الدوار‬ ‫السابع والثامن ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/5060380:‬‬

‫(‪ )388‬أرض للبيع في الزرقاء ‪ /‬ضاحية المدينة المنورة ‪-‬‬ ‫مقابل مسجد أولياء اهلل‪/‬قرب كلية قرطبة ‪ -‬حوض أم صرة‬ ‫‪ -‬مساحة ‪ 590‬م‪ - 2‬ت‪078/8237568:‬‬

‫(‪ )148‬أرض ‪835‬م‪ - 2‬أم رمانه على شارع االردن ‪ -‬قطعة‬ ‫رقم‪ - 594‬حوض معمر ‪ -‬بسعر ‪ 50‬ألف بدون وسطاء من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪077/9601005 - 079/9350852:‬‬

‫(‪ )377‬قطعة أرض تجارية للبيع ‪ -‬ش��ارع ‪26‬‬ ‫الكرامة ‪ -‬على شارعين ‪ -‬بسعر مناسب جدا ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/6703000:‬‬ ‫(‪ )354‬أرض للبيع في جبل طارق‪/‬منطقة الشالل ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 200‬م‪ - 2‬على دخلة ‪ 4‬م ‪ -‬مستوية ‪ -‬بسعر ‪ 22‬ألف كامل‬ ‫القطعة قابل ‪ -‬ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )272‬أرض للبيع ‪ -‬في الموقر ‪ -‬مساحتها ‪10‬دونم ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬ت‪078/8430009 - 079/6450811:‬‬

‫(‪ )352‬أرض في البتراوي‪/‬خلف مسجد بادي ‪ 730 -‬م‪- 2‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬شبه مستوية ‪ -‬مطلة ومرتفعة ‪ -‬بسعر ‪85‬‬ ‫دينار للمتر قابل ‪ -‬ت‪079/6904026 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )147‬منطقة أم رمانة ‪780 -‬م ‪ -‬قرب شارع االردن‬ ‫ قطعة رقم‪ - 949‬حوض معمر ‪ -‬بسعر ‪ 50‬ألف بدون‬‫وسطاء من املالك ‪ -‬ت‪077/9601005 - 079/9350852:‬‬

‫(‪ )348‬أرض للبيع في جبل طارق ‪ -‬مساحة ‪ 300‬م‪ - 2‬واجهة‬ ‫على الشارع ‪ 12‬م ‪ -‬مرتفعة عن الشارع ‪ -‬سعر المتر ‪100‬‬ ‫دينار ‪ -‬ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )276‬أرض للبيع ‪ -‬يف عبدون ‪ -‬قرب السفارة‬ ‫املصرية ‪ -‬مساحتها ‪800‬م ‪ -‬تصلح للسكن ‪-‬‬ ‫ت‪078/8430009 - 079/6450811:‬‬

‫(‪ )402‬أرض للبيع في بيرين ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬واصل‬ ‫جميع الخدمات ‪ -‬ذات إطاللة رائعة ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/5112993:‬‬ ‫(‪ )347‬أرض للبيع في جبل طارق ‪ -‬مساحة ‪ 418‬م‪- 2‬‬ ‫مرتفعة عن الشارع ‪ -‬واجهة ‪ 15‬م ‪ -‬بسعر ‪ 120‬ألف دينار‬ ‫قابل للتفاوض ‪ -‬ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )146‬من اراضي شرق عمان ام نواره ‪ -‬مقابل‬ ‫مدارس النجوم الصاعدة ‪ -‬مساحة ‪1150‬م ‪ -‬على‬ ‫‪3‬ش��وارع كل شارع ‪8‬م ‪ -‬بسعر ‪69500‬دينار من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/7085242:‬‬

‫(‪ )326‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪ /‬جبل المغير ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪- 2‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬ ‫(‪ )322‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪/‬المسامير ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 605‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬

‫(‪ )282‬ارض صناعية على شارع ‪ - 60‬من اراضي الموقر‬ ‫‪ -‬مساحة ‪ 10‬دونم ‪ -‬او للمبادلة ‪ -‬ت‪077/9300526:‬‬

‫(‪ )406‬أرض مميزة للبيع في البتراوي ‪ -‬حي بادي ‪ -‬المساحة‬ ‫‪ 500‬م‪ - 2‬مطلة ومشرفة ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬من المالك ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5180120 - 079/7680277:‬‬

‫(‪ )115‬أرض للبيع ‪ -‬يف ناعور ‪ /‬خلف الكازية ‪-‬‬ ‫مساحتها ‪1271‬مرتمربع ‪ -‬على شارعني ‪ -‬لالتصال‬ ‫مع املالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/6603961:‬‬

‫(‪ )315‬أرض للبيع في الزرقاء ‪ -‬ضاحية المدينة المنورة‪/‬‬ ‫قرب كليةقرطبة ‪ -‬مساحة‪650‬م‪ - 2‬مرتفعة ‪ -‬بين فلل ‪-‬‬ ‫السعر ‪ 46‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/5432671:‬‬

‫(‪ )78‬أم عريجات‪/‬ناعور ‪ -‬مساحة ‪750‬م ‪ -‬مربعة ‪-‬‬ ‫شارع ‪12‬م ‪ -‬فيها منسوب ‪ 3‬طوابق ‪ -‬مطلة على الغرب‬ ‫‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/6677663:‬‬

‫(‪ )275‬أرض للبيع في جبل طارق ‪ -‬قرب مثلث األقصى ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 322‬م‪ - 2‬على دخلة واسعة ‪ -‬مستوية ‪ -‬سعر المتر‬ ‫‪ 85‬دينار ‪ -‬ت‪079/9245826:‬‬ ‫(‪ )274‬أرض للبيع في الزرقاء‪ /‬شارع السعادة ‪ -‬مساحة ‪800‬‬ ‫م‪ - 2‬واجهة ‪ 25‬م‪ - 2‬على الشارع ‪ -‬بسعر ‪ 800‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9245826:‬‬

‫مقابل‬ ‫(‪ )283‬أرض صناعية يف أبوعلندا ‪-‬‬ ‫الصوامع على شارع الحزام مساحة ‪ 6‬دونمات للبيع‬ ‫او للمبادلة ‪ -‬ت‪077/9300526:‬‬

‫(‪ )273‬أرض للبيع في الزرقاء‪ /‬الوسط التجاري ‪ -‬تجاري ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 670‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 80‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/9245826:‬‬

‫(‪ )77‬صافوط ‪ -‬مرج البري ‪ -‬مساحة ‪765‬م ‪-‬‬ ‫على شارع ‪12‬م ‪ -‬مطلة على الغرب ‪ -‬من املالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/6677663:‬‬

‫(‪ )408‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬قرب الماريوسف ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 830‬م‪ - 2‬على شارعين ‪12‬م ‪6 +‬م ‪ -‬تصلح السكان ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/9687760 - 078/8513413:‬‬ ‫(‪ )271‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬الوسط التجاري ‪ -‬تجاري ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 236‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 65‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/9245826:‬‬

‫(‪ )370‬أرض في وادي العش‪/‬أبو علندا الشرقي ‪ 10 -‬دونم‬ ‫و‪100‬م ‪ -‬حوض ‪ - 4‬رقم القطعة‪ - 209‬قريبة من شارع ال‬ ‫‪ - 100‬من المالك ‪ -‬سعر المتر ‪ 20‬د ‪ -‬ت‪079/5696864:‬‬

‫(‪ )237‬أرض للبيع في جبل طارق ‪ -‬قرب دوار األقصى ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 300‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 28‬ألف كامل القطعة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪077/2165531 - 078/6862230:‬‬

‫(‪ )16‬منطقة بيادر وادي السري ‪ -‬السهل ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪731‬م ‪ -‬تصلح لبناء شقق سكنية ‪ -‬من املالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪079/5660446 - 077/7337033:‬‬

‫(‪ )235‬أرض للبيع ثاني نمرة عن شارع الفالتر ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 336‬م‪ - 2‬سكن ج ‪ -‬على شارعين ‪ -‬بسعر ‪ 40‬ألف قابل‬ ‫للتفاوض ‪ -‬ت‪077/2165531 - 078/6862230:‬‬

‫شمال المؤسسة‬ ‫(‪ )400‬أرض للبيع في شفابدران ‪-‬‬ ‫العسكرية ‪ 760 -‬م‪ - 2‬سكن ب ‪ -‬حوض ذهبية ‪ -‬قريبة من‬ ‫الخدمات ‪ -‬بسعر ‪ 75‬ألف كامل القطعة ‪ -‬ت‪079/5986715:‬‬

‫(‪ )228‬أرض للبيع في وادي الحجر ‪ -‬قرب مدارس االتحاد ‪-‬‬ ‫اخر الشارع بجانب الديوان ‪ -‬مساحة ‪ 567‬م‪ - 2‬على شارعين‬ ‫ من المالك ‪ -‬ت‪079/6329209:‬‬‫(‪ )409‬أرض للبيع في ضاحية المدينة‪/‬الشارع الرئيسي‬ ‫ مساحة ‪ 550‬م‪ - 2‬موقع مميز ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬‫‪ -‬ت‪079/9687760 - 078/8513413:‬‬

‫(‪ )109‬جرش ‪ -‬مزرعة مساحتها ‪9‬دونم ‪ -‬ذات اطاللة‬ ‫خالبة على الغرب بها شاليه ‪120‬م ‪ -‬لالتصال مع المالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪077/7779577 - 079/5555442:‬‬

‫(‪ )227‬أرض خلف ش الفالتر ‪ 1700 -‬م‪ - 2‬تصلح إلسكان‬ ‫ على شارعين أمامي وخلفي ‪ -‬واجهة ‪ 50‬م‪ 2‬على الشارع‬‫ بسعر مناسب ‪ -‬ت‪077/2165531 - 078/6862230:‬‬‫(‪ )223‬أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 518‬م‪ - 2‬على‬ ‫شارعين ‪ -‬موقع مميز لبناء فيال ‪ -‬بسعر ‪ 85‬دينار للمتر ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6969751:‬‬

‫(‪ )134‬امل��ف��رق‪/‬ج��ب��ي��ه ‪ -‬ع��ل��ى ش معبد ‪-‬‬ ‫مساحة‪73‬دونم ‪ -‬بسعر ‪400‬دينار للدونم ‪-‬من‬ ‫املالك ‪ -‬يمكن قبول مرسيدس موديل فوق‪2000‬‬ ‫او شقة صغرية‬ ‫‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬

‫(‪ )222‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬جريبا ‪ -‬مساحة ‪ 787‬م‪- 2‬‬ ‫على شارعين ‪12‬م ‪ 12 +‬م ‪ -‬حوض ‪ 6‬أخو برش ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬بسعر ‪ 52‬دينار للمتر ‪ -‬ت‪079/5500845:‬‬ ‫(‪ )220‬أرض للبيع في الحالبات ‪ -‬مساحة ‪ 21‬دونم ‪ -‬منطقة‬ ‫زراعية ‪ -‬على شارع معبد ‪ -‬حوض ‪ - 6‬سعر الدونم ‪2000‬‬ ‫دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5500845:‬‬ ‫(‪ )411‬أرض للبيع في حي الجندي ‪ -‬مساحة ‪ 500‬م‪ - 2‬على شارع‬ ‫‪ 16‬م ‪ -‬مستوية ومطلة على شارع األتوستراد ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/9687760 - 078/8513413:‬‬ ‫(‪ )219‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 567‬م‪ - 2‬على شارع معبد ‪ 12‬م ‪ -‬تصلح لبناء فيال ‪ -‬سعر‬ ‫المتر ‪ 73‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6969751:‬‬ ‫(‪ )216‬أرض للبيع في البتراوي الجنوبي ‪ -‬مساحة ‪ 700‬م‪- 2‬‬ ‫حوض ‪ - 4‬مستوية ومطلة ‪ -‬سعر المتر ‪ 33‬دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/9307499 - 078/7931120:‬‬ ‫(‪ )180‬أرض للبيع في الزرقاء‪/‬شارع شامل ‪ -‬بجانب شركة‬ ‫الكهرباء ‪ -‬مساحة ‪ 175‬م‪ - 2‬تجاري ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫ ت‪079/5407733:‬‬‫(‪ )163‬أرض تجاري معارض للبيع في الزرقاءالجديدة‬ ‫ البتراوي الجنوبي ‪ -‬مساحة‪570‬م‪ - 2‬على شارعين ‪-‬‬‫واجهه‪40‬م ‪ -‬السعر للمتر‪ 220‬دينار ‪ -‬لالستفسار مع المالك‬ ‫‪ -‬ت‪079/8214018:‬‬

‫(‪ )414‬قطعة أرض للبيع في البتراوي ‪ -‬مساحة ‪9‬دونمات‬ ‫ على حد التنظيم ‪ -‬السعر لكامل القطعة ‪ 50‬ألف دينار ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6653724 - 078/6250495:‬‬ ‫(‪ )161‬أرض تجاري معارض للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬البتراوي‬ ‫الجنوبي ‪ -‬مساحة‪535‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬بواجهه‪40‬م ‪ -‬السعر‬ ‫للمتر ‪200‬دينار ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/8214018:‬‬ ‫(‪ )142‬أرض في الزرقاء الجديدة ‪ -‬خلف مدرسة أم سلمة ‪-‬‬ ‫دونم و ‪ 80‬م‪ 2‬مفروزة قطعتين ‪ -‬على شارعين ‪ -‬سعر المتر‬ ‫‪ 67‬دينار نهائي ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/7401604:‬‬ ‫(‪ )99‬أرض للبيع ‪ -‬ف��ي ال��زرق��اء ‪ /‬ال��ب��ت��راوي‬ ‫الجنوبي ‪ -‬مساحتها ‪900‬متر ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8020133:‬‬

‫(‪ )415‬قطعة أرض للبيع في الزواهرة ‪ -‬حي القمر ‪ -‬مساحة‬ ‫‪490‬م‪ - 2‬واصل جميع الخدمات ‪ -‬السعر ‪ 15‬ألف دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/6653724 - 078/6250495:‬‬ ‫(‪ )75‬قطعة أرض للبيع في جريبا ‪ -‬مقابل ضاحية‬ ‫المدينة المنورة ‪ -‬مساحتها‪ 633‬م‪ - 2‬بسعر ‪30‬‬ ‫دينار للمتر ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8435284 - 079/8923108:‬‬

‫(‪ )58‬أرض صناعية للبيع في الزرقاء ‪ -‬تصلح النشاء مجمع حرفي ‪-‬‬ ‫موقع حيوي ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬ ‫(‪ )416‬أرض للبيع ف��ي ش��وم��ر ‪ -‬م��س��اح��ة‪608‬م‪- 2‬‬ ‫مطلةومرتفعة ‪ -‬على شارع اسكان الشيخ منيرأرسالن ‪-‬‬ ‫السعر ‪13‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/6653724 - 078/6250495:‬‬ ‫(‪ )57‬أرض للبيع في الزرقاء الجديدة‪ /‬البتراوي ‪ -‬موقع مميز‬ ‫ كافة الخدمات ‪ -‬تصلح النشاء إسكان ‪ -‬لمراجعة االتصال‬‫على ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬

‫(‪ )49‬أرض للبيع ف��ي ال���زرق���اء ال��ج��دي��دة‪/‬ال��ب��ت��راوي‬ ‫ قرب الماريوسف ‪ -‬مساحة ‪ 487‬م‪ - 2‬جميع الخدمات‬‫ بسعر ‪ 62‬دينار للمتر ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪078/5347601:‬‬ ‫(‪ )419‬أرض للبيع في أم رمانة ‪ -‬مساحة ‪350‬‬ ‫م‪ - 2‬ض��م��ن إس��ك��ان م��خ��دوم (م��اء‪+‬ك��ه��رب��اء ‪+‬‬ ‫طرق) ‪ -‬مقام عليها بيت عظم مساحة ‪ 120‬م‪- 2‬‬ ‫ت‪079/9049611:‬‬

‫(‪ )64‬قطعة أرض للبيع في الزرقاء‪/‬أبو الزيغان الغربي‬ ‫ مساحة ‪ 700‬م‪ - 2‬حوض ‪ - 4‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة‬‫االتصال على ‪ -‬ت‪077/7517946:‬‬

‫(‪ )56‬أرض للبيع في أجمل مواقع البتراوي ‪ -‬تصلح‬ ‫النشاء فيال ‪ -‬إطاللة مميزة ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6848665:‬‬

‫(‪ )48‬أرض للبيع في شارع الكرامة ‪ -‬مساحة ‪ 879‬م‪- 2‬‬ ‫على شارع ‪ 16‬م ‪ -‬مطلة ومشرفة ‪ -‬سعر المتر ‪ 130‬دينار‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6661110:‬‬

‫(‪ )59‬أرض تجارية للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي‬ ‫ واجهة ممتازة ‪ -‬تصلح النشاء مجمع تجاري ‪ -‬للمراجعة‬‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬

‫(‪ )55‬أرض للبيع في أجمل مواقع البتراوي ‪ -‬مساحة ‪3600‬‬ ‫م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬مرخصة لصالة أفراح ‪ -‬بدفعة والباقي‬ ‫أقساط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬

‫(‪ )47‬أرض للبيع في دوقرة ‪ -‬مساحة ‪ 10‬دونمات ‪ -‬الخدمات‬ ‫متوفرة ‪ -‬سعر الدونم ‪ 10000‬دينار مع إمكانية بيع ‪4‬‬ ‫دونمات منها ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6661110:‬‬

‫(‪ )82‬قطعة أرض للبيع في الفحيص ‪ -‬حوض‬ ‫ال��ره��وة ‪ -‬مناسبة السكان او فيال ‪ -‬تقع على‬ ‫أك��ث��ر م��ن ش���ارع ‪ -‬بسعر م��غ��ري م��ن المالك ‪-‬‬ ‫ت‪079/6445101:‬‬ ‫(‪ )135‬سما السرحان‪/‬املفرق ‪ -‬مساحتها ‪10‬دونم‬ ‫ جميع الخدمات ‪ -‬قرب البلد ‪ -‬بسعر ‪ 2500‬دينار‬‫للدونم ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5491609:‬‬ ‫(‪ )66‬أرض للبيع في أبو الزيغان‪/‬الرحيل ‪ -‬مساحة ‪2800‬‬ ‫م‪ - 2‬سعر المتر ‪ 10‬دنانير ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪077/7140100:‬‬ ‫(‪ )353‬أرض زراعية للبيع في بلعما‪/‬مقابل ضاحية‬ ‫الروابي ‪ 4 -‬دونم ‪ -‬بين مزارع فخمة ‪ -‬مسلسلة‬ ‫ إطاللة رائعة ‪ -‬من المالك ‪ -‬مع إمكانية التقسيط‬‫‪ -‬ت‪077/7565631 - 079/5722631:‬‬


‫‪6‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )323‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬جبل المغير ‪ -‬ط‬ ‫‪ - 1‬مساحة ‪ 165‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬ ‫(‪ )67‬رووف جديد للبيع في عمارة جديدة ‪ -‬معفاة من الطابو‬ ‫ مساحة ‪ 55‬م‪ - 2‬مع مصعد كهربائي ‪ -‬بسعر ‪ 15‬ألف دينار‬‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/6117003 - 078/8213511:‬‬

‫(‪ )65‬أرض للبيع في جرش‪/‬أبو الزيغان ‪ -‬مساحة ‪ 4‬دونمات ‪ -‬على‬ ‫شارع ‪ 60‬م ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪077/7517946:‬‬

‫(‪ )324‬شقة للبيع ف��ي ال��زرق��اء الجديدة‪/‬جبل المغير‬ ‫ دوب��ل��ك��س ‪ -‬ن��ظ��ام أم��ري��ك��ي ‪ -‬مساحة ‪ 240‬م‪- 2‬‬‫تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬

‫(‪ )401‬أرض للبيع في المفرق ‪/‬قرية الرفاعيات ‪ -‬مساحة ‪34‬‬ ‫دونم ‪ -‬زراعي ‪ -‬قريبة من الخدمات ‪ -‬بسعر ‪ 15‬ألف كامل‬ ‫القطعة ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5986715:‬‬

‫(‪ )325‬شقة للبيع في ال��زرق��اء الجديدة‪/‬جبل المغير ‪165 -‬‬ ‫م‪ - 2‬أرض��ي ‪ -‬على شارعين ‪ -‬ت��رس أمامي ‪ -‬تشطيب جديد‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6706776 - 079/7768776:‬‬ ‫(‪ )327‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬ط‬ ‫‪ - 2‬طابقية ‪ -‬تشطيب جديد ‪ -‬بسعر ‪ 38‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬

‫(‪ )141‬مزرعة للبيع في بيرين‪/‬صروت ‪4 -‬دونمات ‪ -‬مزروعةجميع‬ ‫أنواع األشجار ‪ -‬تربة حمراء ومنبسطة ‪ -‬الخدمات واصلة ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري جدا ‪ -‬ت‪079/5933529 - 077/6232774:‬‬

‫(‪ )328‬شقة في الزرقاء الجديدة ‪ -‬بين شارع‪ 16‬و شارع‪26‬‬ ‫ أرضي ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ترس أمامي كبير ‪ -‬مدخل مستقل ‪-‬‬‫تشطيب جديد ‪ -‬ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬ ‫(‪ )61‬شقة طابق أرض��ي للبيع ‪ 140 -‬م‪ - 2‬تشطيب‬ ‫سوبرديلوكس ‪ -‬معفاة من الرسوم ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬دهان‬ ‫حديث ‪ -‬ثريات ‪ -‬كحافة الخدمات ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬

‫(‪ )111‬أرض للبيع ‪ -‬سكن ج ‪ -‬قرب نادي الرماية‬ ‫الملكي ‪ /‬الجويدة ‪ -‬على ‪3‬شوارع ‪ -‬منطقة فلل ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪077/7779577 - 079/5555442:‬‬

‫(‪ )331‬شقة في الزرقاء الجديدة‪/‬قرب مدارس المناهل ‪ 150 -‬م‪2‬‬ ‫ ط أرضي ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬ترس أمامي ‪ -‬كراج ‪ -‬تشطيب جديد‬‫‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬

‫‪äɶaÉfi / ´QGõe‬‬

‫(‪ )355‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬قرب ‪ - JK‬ط أرضي ‪-‬‬ ‫مساحة‪ 165‬م‪ - 2‬عمر البناء ‪ 3‬سنوات ‪ -‬تشطيب ديلوكس ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 50‬ألف قابل ‪ -‬ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )185‬مرزعة ‪4‬دونم يف رحاب ‪ -‬مزروعة زيتون‬ ‫ بسعر ‪ 16‬ألف دينار أو البدل بسيارة ‪ -‬من املالك‬‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/9606556:‬‬

‫(‪ )356‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪ /‬البتراوي ‪ -‬طابقية‬ ‫ مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬تشطيب ديلوكس ‪ -‬معفاة من الرسوم ‪-‬‬‫بسعر ‪ 50‬ألف قابل ‪ -‬ت‪079/6904026 - 078/8020779:‬‬ ‫(‪ )363‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪ -‬ط ‪- 3‬‬ ‫مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 40‬ألف دينار ‪ -‬ت‪077/7719310 - 078/7549442:‬‬

‫(‪ )110‬مزرعة للبيع في مادبا ‪ -‬منطقة الفيحاء ‪-‬‬ ‫ذات اطاللة على الغرب ‪ -‬اشجار مثمرة ‪ -‬لالتصال‬ ‫مع المالك ‪ -‬ت‪077/7779577 - 079/5555442:‬‬

‫(‪ )60‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬أجمل مواقع البتراوي‬ ‫ معفاة من الرسوم ‪ -‬بدفعة والباقي أقساط بدون وساطة‬‫البنوك ‪ -‬ت‪079/6848665:‬‬

‫‪4‬دون��م‬ ‫(‪ )195‬مزرعةصغريةوجميلة للبيع ‪-‬‬ ‫و‪640‬م يف بلعما‪/‬املفرق ‪ -‬مسيجة‪ -‬تبعد‪6‬كم عن‬ ‫البلدية ‪ -‬واصلهاشارع‪6‬م‪+‬وكهرباء ‪ -‬فيها خزان‬ ‫م��اء‪30‬م‪3+‬ب��ن��اء‪30‬م‪ - 2‬جلسة قرميد‪+‬ملعب ‪-‬‬ ‫انرتلوك ومستودعات ‪ -‬ت‪079/5682502:‬‬

‫(‪ )369‬الزرقاء الجديدة‪/‬قرب مدرسة سكينة ‪ -‬ط ‪- 1‬‬ ‫‪175‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة وصالون ‪ -‬غ سفرة ‪ -‬مطبخ‬ ‫راكب ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مستودع ‪ -‬كراج ‪ -‬بلكونتين ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5696864:‬‬ ‫(‪ )371‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬جبل المغير ‪ -‬ط‪ - 1‬مساحة‬ ‫‪170‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة وصالون‪3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ‬ ‫أمريكي ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬ ‫(‪ )373‬شقة أرضية للبيع في الزرقاء الجديدة ‪150 -‬م‪3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪-‬‬ ‫صالةصالون ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪3 -‬حمامات ‪ -‬ترس‪120‬م ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ لم تسكن ‪-‬مدخل مستقل ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬‫(‪ )374‬شقة طابقية للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬أرضية ‪-‬‬ ‫مساحة ‪225‬م‪3 - 2‬نوم ‪1‬ماستر ‪ -‬صالة وصالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫امريكي ‪3 -‬حمامات ‪ -‬ترس‪150‬م ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬

‫(‪ )239‬مطلوب قطعة أرض للشراء ‪ -‬سكني ‪ /‬تجاري ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة في الزرقاء وضواحيها ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪077/2165531 - 078/6862230:‬‬

‫(‪ )14‬الزرقاء الجديدة‪/‬البرتاوي ‪ -‬مساحة ‪170‬م‪ - 2‬أرضية ‪3 -‬‬ ‫نوم ‪2 -‬صالة ‪3 -‬حمام ‪3 -‬واجهات حجر ‪ -‬كراج ‪ 20‬م ‪ -‬تراس‬ ‫‪40‬م ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬ت‪078/8957419:‬‬ ‫(‪ )392‬شقة للبيع ف��ي ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة‪/‬ش��ارع ‪16‬‬ ‫ مساحة‪ 145‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬حمامين ‪ -‬بلكونة ‪ -‬معيشة‬‫ ضيوف ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للجادين مع عدم تدخل‬‫الوسطاء ‪ -‬ت‪077/2361815:‬‬

‫(‪ )399‬مطلوب قطعة أرض للشراء ‪ -‬في شفابدران ‪ /‬ياجوز ‪ /‬أبو‬ ‫نصير ‪ /‬الجبيهة ‪ /‬صافوط ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5986715:‬‬

‫(‪ )407‬شقة طابقية للبيع في أجمل مواقع جبل طارق‬ ‫ مساحة ‪ 155‬م‪ - 2‬ط ‪ - 2‬تشطيب حسب الطلب ‪ -‬بسعر‬‫مغري ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9687760 - 078/8513413:‬‬ ‫(‪ )412‬شقة للبيع في ال��زرق��اء الجديدة‪/‬مقابل م��دارس‬ ‫البتراوي ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪ - 2‬طابق ثاني ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/9687760 - 078/8513413:‬‬ ‫(‪ )417‬شقة للبيع في جبل طارق ‪ -‬مساحة ‪ 134‬م‪ - 2‬طابق‬ ‫ثاني ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬بسعر ‪ 35‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪078/8532277 - 077/7499376:‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )95‬تالع العلي ‪ -‬ارضية ‪181 -‬م ‪3 -‬نوم‪-‬معيشة ‪ -‬غ خادمة‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬تدفئة مركزية ‪ -‬ترسات امامي‪+‬خلفي ‪-‬‬‫كراج ‪ -‬للجادين من المالك ‪ -‬ت‪079/6132947:‬‬

‫(‪ )165‬الزرقاء الجديدة‪/‬خلف ش��ارع ‪ 36‬الرئيسي ‪ -‬ط‬ ‫أرضي ‪ 192 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪3 -‬‬ ‫حمامات ‪ -‬ترس أمامي ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫(‪ )96‬أبونصير ‪ -‬ارضية مع الفرش ‪ -‬مساحة‬ ‫‪56‬متر ‪ -‬مؤجرة حاليا والمانع من االخالء ‪ -‬تراس‬ ‫صغير ‪ +‬مدخل مستقل ‪ -‬بسعر ‪28000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪079/5571128:‬‬

‫(‪ )166‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬قرب دوار الفالح ‪ -‬ط ‪3‬‬ ‫ ‪ 150‬م‪ - 2‬مصعد ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ 3 -‬حمامات ‪-‬‬‫برندة ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬ ‫(‪ )164‬الزرقاء الجديدة‪/‬خلف ش ‪ - 26‬ط أرضي ‪ -‬طابقية‬ ‫ ‪ 3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ 3 -‬حمامات ‪-‬‬‫ترس أمامي ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫جديدة ‪ -‬في‬ ‫(‪ )119‬شقة طابقية ديلوكس ‪-‬‬ ‫ماركا الشمالية ‪/‬مقابل البوليتيكنيك ‪ -‬ط‪- 2‬‬ ‫مساحة‪140‬م ‪3 -‬نوم‪2‬حمام صالون معيشة ‪ -‬برندة‬ ‫‪ -‬بناء حجر ‪44000 -‬دينار ‪ -‬ت‪078/7333348:‬‬

‫(‪ )167‬الزرقاء الجديدة‪/‬قرب دوار‪JK‬ستورز ‪ -‬ط ‪ 150 - 2‬م‪2‬‬ ‫ ‪ 3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬حمامين ‪ -‬مصعد ‪ -‬برندة ‪-‬‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬نقدا‪/‬باألقساط بدون‬ ‫بنك ‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫(‪ )89‬الفحيص ‪ -‬ط‪ 1‬مع مصعد ‪176 -‬م ‪ -‬بناء‬ ‫جديد ‪3 -‬نوم‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ قشرة بلوط ‪ -‬برندتني ‪-‬‬ ‫اطاللة خالبة ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬من املالك بسعرمغري‬ ‫‪ -‬ت‪077/5577876 - 079/5518980:‬‬

‫(‪ )168‬الزرقاء الجديدة‪/‬قرب دوار الطوباسي ‪ -‬ط ‪170 - 3‬‬ ‫م‪ - 2‬مصعد ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬حمامين ‪-‬‬ ‫برندتين ‪ -‬جديدة ‪ -‬نقداوباألقساط بدون وساطة البنوك‬ ‫ ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬‫(‪ )169‬الزرقاء الجديدة‪/‬قرب دوار الطوباسي ‪ -‬ط أرضي‬ ‫ ‪ 212‬م‪ - 2‬مستقلة ‪ -‬ترس أمامي وجانبي‪ 150‬م‪3 - 2‬‬‫نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬كراج‪+‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6673824:‬‬

‫(‪ )120‬شفابدران‪/‬مقابل مدرسةاليوبيل ‪164 -‬م‬ ‫ ط‪ 1‬مع مصعد ‪ -‬لم تسكن ‪3 -‬نوم‪-1‬ماسرت‬‫ ‪3‬حمام ‪ -‬صالة‪-‬صالون ‪ -‬مطبخ قشرةبلوط ‪-‬‬‫برندة مطلة على التطبيقية ‪65000 -‬نهائي ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/5543955:‬‬

‫(‪ )170‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬الفالتر ‪ -‬ط ‪- 2‬‬ ‫مساحة ‪ 150‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين‬ ‫ برندة ‪ -‬مطبخ ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬جديدة ‪-‬‬‫ت‪077/7864130 - 078/6673824:‬‬

‫(‪ )79‬طبربور ‪ -‬طابق أول ‪150 -‬م ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام‬ ‫‪1‬ماستر ‪2 -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪ -‬تأسيس‬ ‫تدفئة ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5844077:‬‬

‫(‪ )74‬شقة للبيع الزرقاء الجديدة‪/‬شارع ‪ - 36‬خلف‬ ‫مدرسة سكينة ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪ 3 -‬حمامات‬ ‫ برندتين ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8292858:‬‬‫(‪ )171‬ال��زرق��اء‪/‬ق��رب دوار الطوباسي ‪ -‬أرضية ‪170 -‬‬ ‫م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ت��رس أم��ام��ي ‪ -‬ك��راج ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬ج��دي��دة ‪-‬‬‫ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬ ‫(‪ )172‬الزرقاء الجديدة ‪ -‬طابقية‪ 175‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ صالةوصالون ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ ‪ -‬تشطيبات فاخرة‬‫ على شارعين ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬ترس ‪ -‬لم تسكن ‪-‬‬‫ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬ ‫(‪ )173‬الزرقاء الجديدة‪ /‬خلف شارع ‪ - 26‬طابقية ‪150 -‬‬ ‫م‪ - 2‬ط ‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫برندة ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬سوبرديلوكس‬ ‫ ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬‫(‪ )174‬الزرقاء الجديدة‪/‬جبل املغري ‪ -‬تسوية ‪ 150 -‬م‪- 2‬‬ ‫ساحة أمامية ‪ 50‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماسرت ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ ‪ 3‬حمامات ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬بدفعة‪20‬ألف وقسط‪ 400‬د‬‫‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6673824:‬‬

‫(‪ )70‬شقة في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مقابل حديقة البنك‬ ‫العربي ‪ -‬ط ‪ 2‬هندسيا ‪ -‬مساحة‪ 116‬م‪ 3 - 2‬غرف نوم ‪-‬‬ ‫صالون ‪ -‬حمامين ‪ -‬بسعر ‪ 32‬ألف ‪ -‬ت‪- 079/5727429:‬‬ ‫‪077/2246683‬‬ ‫(‪ )69‬شقة طابقية جديدة للبيع ‪ -‬في أفضل مواقع‬ ‫الزرقاء الجديدة ‪/‬شارع الفالتر ‪ -‬ط ‪ 2‬هندسيا ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 47‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/8213511:‬‬ ‫‪077/6117003‬‬ ‫طابقية ‪-‬‬ ‫(‪ )175‬ال��زرق��اء الجديدة‪/‬الفالتر ‪-‬‬ ‫‪ 230‬م‪ - 2‬ط أرض��ي ‪ 3 -‬ن��وم‪1‬م��اس�تر ‪ -‬صالة‬ ‫وص��ال��ون ‪ -‬غ خ��ادم��ة ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ ‪-‬‬ ‫تشطيبات سوبرديلوكس ‪ -‬ترس أمامي‪+‬كراج‬ ‫‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫(‪ )176‬الزرقاء الجديدة‪/‬البتراوي ‪ 150 -‬م‪ 3 - 2‬نوم‪1‬ماستر‬ ‫ صالة‪+‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬برندة ‪ -‬مصعد ‪-‬‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬مصعد ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬نقدا‪/‬باألقساط بدون‬ ‫بنوك ‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫(‪ )215‬شقة في حي األمير محمد ‪ -‬قرب مسجد األمير محمد‬ ‫ ‪ 105‬م‪ - 2‬شبه تسوية ‪ -‬مدخل مستقل ‪ -‬ترس ‪ -‬بسعر ‪18‬‬‫ألف ‪ -‬ت‪079/9307499 - 078/7931120:‬‬ ‫(‪ )241‬شقة للبيع في البتراوي ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ط ‪- 2‬‬ ‫بدفعة ‪ 15‬ألف والباقي أقساط ‪ 350‬دينار شهري بدون‬ ‫وساطة البنوك ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪- 078/6862230:‬‬ ‫‪077/2165531‬‬

‫(‪ )177‬الزرقاء الجديدة‪/‬خلف شارع ‪ - 26‬تسوية ‪ 166 -‬م‬ ‫‪ - 2‬طابقية ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬ساحة خارجية‪ 100‬م‪3 - 2‬‬ ‫نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬مطبخ ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬بسعر ‪40‬‬ ‫ألف ‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫(‪ )244‬شقة للبيع على ش��ارع ‪ - 16‬ط أرض��ي ‪ -‬مدخل‬ ‫مستقل ‪ -‬كراج منفصل ‪ -‬قرميد ‪ -‬تراس أمامي وخلفي ‪-‬‬ ‫بسعر مناسب ‪ -‬ت‪077/2165531 - 078/6862230:‬‬

‫(‪ )178‬ال��زرق��اء الجديدة ‪ -‬ط ‪ 180 - 3‬م‪ - 2‬مصعد ‪-‬‬ ‫سوبرديلوكس ‪ 3 -‬نوم‪1‬ماسرت ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬مطبخ راكب‬ ‫ ‪ 3‬حمامات‪+‬برندتني ‪ -‬عمر البناء سنتني ‪ -‬بسعر ‪ 45‬ألف‬‫‪ -‬ت‪077/7864130 - 078/6773824:‬‬

‫(‪ )308‬شقة يف الزرقاء‪/‬جبل ط��ارق ‪ -‬ط ‪ 113 3-‬م‪2‬‬ ‫ غرفتني ‪ -‬صالةوصالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامني ‪ -‬بلكونة‬‫ ديلوكس ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬إطاللة رائعة ‪ -‬بسعر ‪ 33‬ألف‬‫‪ -‬ت‪079/6393434:‬‬

‫(‪ )124‬شقة للبيع في طبربور ‪ -‬يمين دوار ليالي الشرق ب‬ ‫‪ 300‬م‪ 137 - 2‬م‪ - 2‬ط ‪ - 3‬مصعد ‪ -‬منطقة فلل ‪ -‬جديدة ‪-‬‬ ‫لم تسكن ‪ -‬بسعر ‪ 45‬ألف ‪ -‬ت‪078/7139521:‬‬

‫(‪ )68‬تسوية للبيع ‪ -‬مساحة ‪ 130‬م‪ - 2‬جديدة ‪ -‬معفاة‬ ‫من الطابو ‪ -‬بسعر ‪ 33‬ألف دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫‪ -‬ت‪077/6117003 - 078/8213511:‬‬

‫(‪ )23‬شقة للبيع في ضاحية الرشيد ‪ -‬ط‪ - 1‬مساحة ‪170‬م‪2‬‬ ‫ ‪3‬نوم ‪ -‬ضيوف ‪ -‬مطبخ ‪ -‬غ خادمةأو غسيل ‪3 -‬حمامات ‪-‬‬‫بسعر مغري ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/7412403:‬‬

‫(‪ )316‬شقةدوبلكس للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬‬ ‫جبل المغير ‪ -‬مساحة‪230‬م‪ - 2‬سوبرديلوكس ‪-‬‬ ‫طابق ثاني ‪3 -‬نوم ‪ -‬حمامين ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ -‬لم‬ ‫تسكن ‪ -‬السعر‪66‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/5432671:‬‬

‫(‪ )127‬م��ارك��ا ال��ش��م��ال��ي��ة ‪/‬ح���ي ال��ون��ان��ات ‪-‬‬ ‫ارضية‪140‬م ‪3 -‬نوم حمامين صالون معيشة مطبخ‬ ‫راكب ‪ -‬كراج خاص ‪ -‬حديقة كبيرة ‪ -‬من المالك‬ ‫‪ -‬ت‪078/8306593:‬‬

‫(‪ )317‬شقة أرضية في الزرقاء الجديدة ‪ -‬البتراوي ‪ -‬مساحة‪ 170‬م‪2‬‬ ‫ ‪ 3‬نوم‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ترس‪180‬‬‫م‪ - 2‬مدخل مستقل ‪ -‬على ‪ 3‬شوارع ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬ ‫(‪ )321‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪/‬شارع ‪ - 26‬طابق ثاني ‪-‬‬ ‫طابقية ‪ -‬مساحة ‪ 170‬م‪ - 2‬مصعد ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬للمراجعة االتصال‬ ‫على ‪ -‬ت‪079/7768776 - 078/6706776:‬‬

‫(‪ )130‬ضاحية األقصى ‪ -‬مساحة ‪145‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪1‬ماسرت ‪ -‬مطبخ ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالون ‪ -‬خزين ‪-‬‬‫تشطيبات ديلوكس ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬من‬ ‫املالك ‪ -‬ت‪079/7616608:‬‬


‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪7‬‬

‫‪05- 38 5 222 6‬‬ ‫‪1812‬‬

‫(‪ )383‬كوفي شوب للبيع ‪ -‬في الزرقاء الجديدة ‪ /‬شارع‬ ‫‪ - 36‬موقع مميز ج��دا ‪ -‬يقع على زاوي��ة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6351013 - 079/5369385:‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )20‬شقة للبيع يف ماركا‪/‬إسكان الديار ‪ -‬ط ‪ - 3‬مساحة‪113‬‬ ‫م‪ 2‬صايف ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬غ ضيوف ‪ -‬حمامني ‪ -‬برندة‬ ‫‪ -‬واجهة حجر ‪ -‬بسعر ‪ 30‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/8503369:‬‬

‫(‪ )382‬صالون سيدات للبيع بكامل معداته ‪ -‬طريق ياجوز ‪/‬الشارع‬ ‫الرئيسي ‪/‬باب إسكان طالل الثاني ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8481446:‬‬ ‫(‪ )390‬محل بابين للبيع في الزرقاء‪/‬اخر وادي الحجر ‪-‬‬ ‫بجانب محالت البالط والمطابخ ‪ -‬مساحة كل باب ‪ 16‬م مع‬ ‫سدة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8237568:‬‬

‫(‪ )131‬شفا بدران ‪ -‬ارضية‪260‬م ‪ -‬حديقة ‪ -‬كراج خاص ‪-‬‬ ‫مدخل مستقل ‪4 -‬نوم ‪4‬حمام مطبخ غ جلوس غ معيشة‬ ‫‪ -‬غ خادمة ‪ -‬مطلة ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/5300594:‬‬

‫(‪ )381‬روضة ومدرسة للبيع أو للضمان ‪ -‬في الزرقاء ‪ -‬من الروضة لغاية‬ ‫الصف السادس ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للجادين ‪ -‬ت‪078/5367803:‬‬

‫(‪ )15‬طرببور‪/‬خلف مجمع ليالي الشرق ‪135 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشه ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‪+‬برندة‬ ‫ موقع وتشطيب مميزجدا ‪ -‬جاهزةللتسليم ‪ -‬من‬‫املالك ‪ -‬ت‪077/7138268 - 079/6115111:‬‬

‫(‪ )376‬محل تجاري في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مقابل البنوك‬ ‫التجارية ‪ 3 -‬أب���واب ‪ -‬يصلح لكافة األع��م��ال التجارية ‪-‬‬ ‫مساحة‪ 120‬م‪ - 2‬مع سدة ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬ت‪079/6703000:‬‬ ‫(‪ )375‬محل تجاري للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬شارع ‪36‬‬ ‫ بكامل ديكوراته ‪ -‬طابقين ‪ -‬مساحة ‪ 450‬م‪ - 2‬بسعر‬‫مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/6703000:‬‬

‫(‪ )153‬الشميساني ‪ -‬قريب من السيفوي مقابل‬ ‫فندق اكاسيا ‪ -‬طابق ثاني مساحة ‪190‬م‪ - 2‬من‬ ‫المالك مباشرة االتصال من ‪ 10‬صباحا لغاية ‪8‬مساءا‬ ‫‪ -‬ت‪078/5891733:‬‬

‫(‪ )346‬محل عطور ومواد تجميل واكسسوارات ومكتبة ‪ -‬مع آلة‬ ‫تصوير ‪ -‬بجانب مدراس البتراوي ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬بأجرةشهرية‬ ‫مشجعة ‪ -‬ت‪079/6650960 - 077/7177409:‬‬

‫(‪ )10‬خريبة السوق ‪ -‬شقة سكنية ‪ -‬مساحة ‪110‬م‪2‬‬ ‫ تشطيب ممتاز ‪ -‬مع كافة الخدمات ‪ -‬لم تسكن من‬‫قبل ‪ -‬بسعر التكلفة ‪ -‬ت‪079/6451645:‬‬

‫(‪ )320‬مطعم شاورما وسناك للبيع ‪ -‬يف الزرقاء ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬مع إمكانية‬ ‫التقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5651032:‬‬ ‫(‪ )319‬مطعم شاورما وسناك للبيع أو للضمان ‪ -‬في الزرقاء ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬بكامل معداته ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬نقداوباألقساط ‪-‬‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪077/7959336 - 078/5650170:‬‬

‫(‪ )230‬دابوق ‪ /‬يف اجمل منطقة ‪200 -‬م‪3 - 2‬نوم‬ ‫ ‪3‬حمام ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬صالون وسفرة ‪ -‬معيشة‬‫ مكتب ‪ -‬غ خادمة مع حمامها ‪ -‬بلكونة ‪ -‬من‬‫املالك ‪ -‬ت‪079/5220044:‬‬

‫(‪ )291‬سوبر ماركت ‪ -‬يف موقع مميز ش الجامعة‬ ‫‪/‬اول طلوع نيفني ‪ -‬تجهيزات مميزة ‪ -‬للبيع لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬للجادين االتصال ‪ -‬ت‪079/7825522:‬‬

‫(‪ )232‬خلدا ‪/‬قرب املدارس االنجليزية ‪ -‬مساحتها‬ ‫‪135‬م ‪ -‬جديدة ‪3 -‬نوم ‪2 -‬حمام ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالون‬ ‫‪ -‬سفرة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/9469051:‬‬

‫(‪ )285‬مطعم ش��اورم��ا وسناك ‪ -‬للبيع لعدم‬ ‫التفرغ ‪ -‬يف مرج الحمام ‪ /‬اسكان عالية ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6627221:‬‬

‫(‪ )9‬خريبة السوق ‪ -‬شقة سكنية مساحة ‪160‬م‬ ‫ ط أرض��ي ‪ -‬مع حديقة مستقلة ‪ -‬تشطيب‬‫ممتاز ‪ -‬مع كافة الخدمات ‪ -‬لم تسكن من قبل ‪-‬‬ ‫بسعرالتكلفة ‪ -‬ت‪079/6451645:‬‬

‫(‪ )266‬صالون سيدات للبيع لعدم التفرغ ‪ -‬مساحة‬ ‫‪150‬م ‪ -‬مجهز كامل ‪ -‬موقع مميز يف الصويفية ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪ -‬ت‪079/6796837:‬‬

‫(‪ )255‬العبدلي ‪ -‬ش مخابرات عمان ‪ -‬ط‪1‬‬ ‫مستقل‪140‬م‪2 - 2‬ن��وم‪-2‬ح��م��ام ‪ -‬برندتني ‪-‬‬ ‫صالون وسفرة ‪ -‬مدخل مستقل‪+‬كراج ‪ -‬تدفئة‬ ‫مستقلة‪-‬قوشان مستقل ‪75000 -‬قابل للتفاوض‬ ‫‪ -‬ت‪079/5606500 - 079/6657577:‬‬

‫(‪ )262‬نادي بلياردو وسنوكر للبيع ‪ -‬يف الرصيفة‬ ‫ على الشارع الرئيسي ‪ -‬مقابل البنك االسالمي ‪-‬‬‫لعدم التفرغ ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬ت‪078/8554479:‬‬ ‫(‪ )208‬محطة تحلية مياه للبيع أو للضمان ‪ -‬شارع شامل‬ ‫ موقع ممتاز ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪077/2436089 - 079/9836065:‬‬

‫(‪ )4‬شفا بدران ‪ -‬قرب املؤسسة العسكرية ‪175 -‬م ‪-‬‬ ‫‪3‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة ‪ -‬غرفة ضيوف ‪ -‬مطبخ ‪ -‬موقع‬ ‫مميز ‪ -‬اطاللة ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬ت‪079/5300594:‬‬

‫(‪ )206‬صالون حالقة رجالي للبيع ‪ -‬في الزرقاء‪/‬الزواهرة‬ ‫‪/‬دوار خميس ‪ -‬يصلح لكافة األعمال التجارية ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/5782879:‬‬

‫(‪ )257‬طارق ‪/‬الخزنة ‪ -‬طابقية دوبلكس ‪450 -‬م ‪- -‬‬ ‫فاخرة ‪ -‬ديكورات سقفية وجدارية ‪5 -‬نوم ماسرت ‪ -‬ترس‬ ‫خارجي ‪50‬م ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/6296199:‬‬

‫(‪ )201‬محل إكسسوارات ومكياج للبيع ‪ -‬في الزرقاء‪/‬‬ ‫الوسط التجاري ‪ -‬ديكورات راقية ‪ -‬بكامل البضاعة أو بخلو ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/9769141:‬‬ ‫(‪ )395‬صالون سيدات للبيع بجانب مستشفى األمير فيصل‬ ‫ مقابل التدريب المهني ‪ -‬بكامل محتوياته ‪ -‬بسعر مغري‬‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/6618888 - 078/8518981:‬‬

‫(‪ )1‬قريبةمن الجامعةالتطبيقية ‪ -‬يف اجمل موقع‬ ‫ ‪150‬م ص��ايف ‪ -‬بني فلل ‪3 -‬نوم‪3‬حمام ‪1 -‬ماسرت‬‫ صالةصالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬برندة ‪ -‬معفاة من الرسوم‪/‬‬‫سوبرديلوكس ‪ -‬ت‪078/8898785 - 079/9989922:‬‬

‫(‪ )179‬سوبر ماركت للبيع عل ش��ارع بيرين الرئيسي ‪-‬‬ ‫مقابل سجن بيرين ‪ -‬موقع حيوي ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ 4 -‬أبواب‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8526378 - 078/8081400:‬‬

‫(‪ )281‬شقة ارضية مساحة ‪218‬م ‪ -‬سوبر ديلوكس‬ ‫ للبيع او للمبادلة ‪ -‬يف تالع العلي ‪ -‬خلف اسواق‬‫السلطان ‪ -‬ت‪077/9300526:‬‬

‫(‪ )139‬معرض كمبيوتر للبيع في الجاردنز ‪ -‬مقابل مجمع‬ ‫بوبايز ‪ -‬للبيع مع الديكور ‪ -‬واجهتين ‪ -‬طابقين ‪ -‬بسعر‬ ‫مغري جدا ‪ -‬ت‪078/8876475 - 078/5119148:‬‬ ‫(‪ )137‬سوبر ماركت للبيع ‪ -‬في الزرقاء ‪ -‬لعدم التفرغ‬ ‫ت‪- 078/7004319:‬‬ ‫ للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬‫‪077/7679835‬‬

‫(‪ )290‬ضاحية الرشيد ‪ -‬شبه ارض��ي ‪173 -‬م‬ ‫ ‪3‬ن��وم ‪1 -‬ماسرت ‪ -‬صاله ‪ -‬ص��ال��ون ‪ -‬مطبخ‬‫راكب ‪ -‬حديقه ‪200‬م ‪ -‬من املالك ‪ -‬بسعر مغري‬ ‫‪ -‬ت‪079/6496262:‬‬

‫(‪ )122‬مصبغة للبيع في الزرقاء‪/‬مدخل جبل طارق ‪ -‬تعمل‬ ‫بشكل ممتاز ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/7058090 - 079/5419337:‬‬ ‫(‪ )112‬منجرة للبيع مع معداتها ‪3‬فاز ‪ - -‬بسعر ‪8000‬‬ ‫دينار من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5363270:‬‬

‫‪¿ÉªY / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )93‬تالع العلي ‪ -‬ط ثالث مع مصعد ‪121 -‬م ‪3 -‬نوم‬ ‫ ‪1‬ماستر ‪ -‬صالة ‪ -‬مطبخ راكب ‪ -‬مؤثثة بالكامل ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/0450439 - 079/8779806:‬‬

‫(‪ )107‬محل للبيع خلو ‪ -‬في الوسط التجاري‬ ‫بالزرقاء ‪ -‬ش السعادة‪/‬قرب البنك االهلي ‪ -‬ش‬ ‫السعادة ‪ -‬المساحة ‪ 36‬م ‪ -‬يصلح لكافةاالعمال‬ ‫التجارية ‪ -‬االيجار شهري ‪ -‬ت‪079/5085892:‬‬ ‫(‪ )101‬محل ألبسة نسائية للبيع خلو ‪ -‬مع كامل بضاعته او‬ ‫بدون ‪ -‬ديكوركامل ‪ -‬بدخل ممتاز ‪ -‬في عمان ‪ -‬ام اذينه‪/‬خلف‬ ‫وزارةالبيئة ‪ -‬ايجاره مناسب ‪ -‬ت‪079/6755566:‬‬

‫(‪ )210‬منزل للبيع في ضاحية األميرة هيا ‪ -‬مساحة ‪ 160‬م‪2‬‬ ‫ مساحة األرض ‪ 300‬م‪ - 2‬بناء هندسي جديد ‪ -‬للمراجعة‬‫االتصال على ‪ -‬ت‪078/6541398:‬‬

‫(‪ )83‬مطلوب محل قهوة ومشروبات ساخنة ‪ -‬للشراء أو‬ ‫للضمان ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/5779790:‬‬

‫(‪ )211‬بيت للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬أول حي برخ ‪-‬‬ ‫خلف مسجد أبو عديله ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9782152 - 079/7704022:‬‬

‫(‪ )53‬محل ألبان وأجبان وسكاكر للبيع في الزرقاء الجديدة ‪-‬‬ ‫ش ‪ - 26‬مساحة ‪ 40‬م‪ 2‬تقريبا ‪ -‬يعمل بشكل جيد ‪ -‬السعر‬ ‫النهائي ‪ 10‬االف دينار ‪ -‬ت‪079/5697769:‬‬

‫(‪ )204‬منزل قرب مركز صحي شبيب ‪ -‬األرض‪ 204‬م‪2‬‬ ‫مؤجر‪ 130‬د ‪ -‬فارغ أو مؤجر ‪ -‬بسعر‪ 30‬ألف مع إمكانية‬‫التقسيط ‪ -‬ت‪078/6131430 - 077/7375090:‬‬

‫(‪ )50‬محل معجنات للبيع في الرصيفة‪/‬الوسط التجاري ‪-‬‬ ‫بجانب البنك اإلسالمي ‪ -‬يعمل منذ ‪ 6‬سنوات بشكل جيد‬ ‫‪ -‬بداعي السفر ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8501113:‬‬

‫(‪ )221‬منزل مستقل للبيع يف جبل طارق‪/‬قرب مدرسة‬ ‫الجاحظ ‪ -‬األرض‪350‬م‪- 2‬البناء‪200‬م‪ 2-‬كراج‪+‬حديقة ‪-‬‬ ‫كرميد ‪-‬على ‪ 3‬شوارع ‪-‬من املالك ‪ -‬ت‪079/9007076:‬‬

‫(‪ )39‬محل ألبان وأجبان وبقالة للبيع ‪ -‬مرخص سنة كامل‬ ‫ في الوسط التجاري‪/‬جامع العرب ‪ -‬قرب البنك العربي ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪077/9576203:‬‬

‫(‪ )189‬بيت مستقل للبيع في الزرقاء ‪/‬حي رمزي ‪-‬‬ ‫مساحة ‪ 80‬م‪ - 2‬على شارع ‪ -‬بسعر ‪ 17‬ألف دينار‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/8014671:‬‬‫(‪ )224‬فيال للبيع في جبل رحمة ‪ -‬مسطح‪ 400‬م‪ - 2‬مساحة‬ ‫األرض ‪ 600‬م‪ - 2‬على شارعين ‪ 4 -‬واجهات حجر ‪ -‬نظام‬ ‫دوبلكس ‪ -‬مميزة جدا ‪ -‬ت‪079/6969751:‬‬ ‫(‪ )181‬بيت طابقين للبيع في ياجوز ‪ -‬التطوير الحضري‪/‬‬ ‫إسكان طالل ‪ -‬مساحة الطابق األول‪126‬م‪ - 2‬الطابق الثاني‬ ‫‪173‬م‪ - 2‬األرض ‪153‬م‪ - 2‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5407733:‬‬ ‫(‪ )231‬منزل طابقين مستقل في الزرقاء ‪ -‬جبل‬ ‫األمير حسن ‪ -‬مساحة االرض ‪225‬م ‪ -‬مساحة كل‬ ‫الطابق‪115‬م ‪ -‬بسعرمغري ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫ ت‪077/2404784:‬‬‫(‪ )72‬بيت للبيع في الغويرية ‪ -‬األرض‪ 380‬م‪ - 2‬طابقين ‪-‬‬ ‫الطابق األرضي‪ 180‬م‪ - 2‬تسوية ‪ +‬تراس ‪ 100‬م‪2+‬تراس‬ ‫‪ 50‬م‪ - 2‬مخزن ‪ -‬بسعر ‪ 45‬ألف دينار ‪ -‬ت‪078/8213511:‬‬ ‫‪077/6117003 -‬‬

‫(‪ )11‬مقهى انترنت في الزرقاء ‪ -‬الوسط التجاري ‪ -‬دخلة‬ ‫الصرافين ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬مساحة‬ ‫‪150‬م ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪078/8622999 - 078/8536353:‬‬ ‫(‪ )248‬فيال للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب شارع ‪ - 26‬مساحة‬ ‫األرض ‪ 600‬م‪ - 2‬البناء ‪ 350‬م‪ - 2‬سوبرديلوكس‬ ‫ للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 078/6865530:‬‬‫‪077/2165531‬‬ ‫(‪ )318‬فيال دوبلكس للبيع قرب شارع ‪ 26‬الجديد ‪ -‬مساحة‬ ‫‪ 230‬م‪ - 2‬ت��راس ‪ 165‬م‪ - 2‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/5950800:‬‬

‫(‪ )52‬فيال للبيع يف الزرقاء الجديدة‪/‬جبل املغري‬ ‫ سوبرديلوكس ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬مجلس‪+‬صالتني ‪3 -‬‬‫حمامات ‪ -‬مطبخ أمريكي ‪ -‬مجلس خارجي كبري ‪-‬‬ ‫من املالك ‪ -‬بسعر مغري جدا ‪ -‬ت‪078/5954447:‬‬ ‫‪078/5954477 -‬‬

‫(‪ )71‬بيت مستقل للبيع في حي اإلسكان ‪ -‬على شارع‬ ‫رئيسي ‪ -‬مساحة ‪ 80‬م‪ - 2‬بسعر ‪ 20‬ألف دينار مع‬ ‫العفش‪ 19 /‬ألف بدون العفش ‪ -‬ت‪078/8213511:‬‬ ‫‪077/6117003 -‬‬

‫(‪ )350‬بيت مستقل للبيع في إسكان ط�لال ‪-‬‬ ‫األرض ‪ 320‬م‪ - 2‬البناء ‪ 140‬م‪ - 2‬على شارع ‪-‬‬ ‫موقع مميز ‪ -‬بسعر ‪ 45‬ألف ‪ -‬ت‪078/8020779:‬‬ ‫‪077/6086042 -‬‬

‫(‪ )349‬التطوير الحضري‪/‬ياجوز ‪ -‬طابقين ‪ -‬األرض ‪ 153‬م‪2‬‬ ‫ طابق مشطب وطابق عظم ‪ -‬مساحة كل طابق ‪ 120‬م‪- 2‬‬‫بسعر ‪ 37‬ألف قابل ‪ -‬ت‪077/6086042 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )40‬منزل عظم للبيع في الزرقاء‪/‬ضاحية االميرة هيا ‪-‬‬ ‫على شارعين ‪ -‬واجهتين حجر ‪ 3 -‬نوم ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬صالون‬ ‫‪ -‬ضيوف ‪ -‬مسور ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪077/7768175:‬‬

‫(‪ )357‬منزل مستقل للبيع في البتراوي ‪ -‬قرب ‪ - JK‬األرض‬ ‫‪ 300‬م‪ - 2‬البناء ‪ 75‬م‪ - 2‬تسوية ‪ -‬على دخلة ‪ -‬بناء ‪1990‬‬ ‫‪ -‬بسعر ‪ 37‬ألف ‪ -‬ت‪079/9604026 - 078/8020779:‬‬

‫(‪ )372‬بيت مستقل للبيع في الزرقاء الجديدة ‪ -‬جبل المغير‬ ‫ ‪250‬م‪ - 2‬واجهة حجر ‪ -‬على شارعين ‪ -‬موقع مرتفع ومميز‬‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5950800:‬‬

‫(‪ )22‬بيت للبيع يف جبل طارق‪/‬خلف املحاكم الشرعية ‪ -‬مكون من‬ ‫‪ 3‬طوابق ‪ -‬كل شقة مدخل مستقل ‪ 3 -‬نوم ‪ -‬ضيوف ‪ -‬معيشة ‪3 -‬‬ ‫حمامات ‪ -‬مطبخ ‪ -‬ت‪077/2000711:‬‬

‫(‪ )7‬فيال للبيع يف جبل األم�يرة رحمة‪/‬دوار مذيب حداد ‪-‬‬ ‫البناء ‪ 310‬م‪ - 2‬األرض‪ 501‬م‪ 3 - 2‬واجهات حجر ‪ -‬رخام‬ ‫‪ -‬كراج ‪ -‬حديقة واسعة ‪ -‬ت‪079/9552891:‬‬

‫(‪ )368‬منزل للبيع يف ضاحية املدينةاملنورة ‪ -‬األرض‪500‬م‪2‬‬ ‫ طابقني ‪ -‬ال��ط��اب��ق األرض�����ي‪240‬م‪ - 2‬ال��ط��اب��ق األول‬‫مكون م��ن شقتني ‪ -‬ال��س��ع��ر‪110‬آالف قابل للتفاوض ‪-‬‬ ‫ت‪078/8700145 - 078/6686683:‬‬

‫(‪ )410‬بيت مستقل للبيع في الزرقاء ‪/‬حي اإلسكان‬ ‫ خلف حديقة البنك العربي ‪ -‬مساحة ‪ 80‬م ‪-‬‬‫ت‪- 078/8513413:‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫‪079/9687760‬‬

‫(‪ )21‬منزل في الزرقاء ‪ -‬الهاشمية‪/‬الشارع الرئيسي‪/‬مقابل‬ ‫البنك اإلسالمي ‪ -‬طابقين ‪ -‬مساحة البناء لكل طابق‪160‬م‬ ‫‪ - 2‬على شارع ‪14‬م ‪ -‬كافة الخدمات ‪ -‬السعر ‪ 53‬ألف ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪077/7421825:‬‬

‫(‪ )418‬منزل للبيع في إسكان المهندسين ‪ -‬األرض‬ ‫‪ 300‬م‪ - 2‬مسطح البناء‪ 160‬م‪ - 2‬واجهة حجر ‪ -‬حديقة‬ ‫ كراج ‪ -‬جديد ‪ -‬بسعر ‪ 60‬ألف ‪ -‬ت‪077/7499376:‬‬‫‪078/8532277 -‬‬

‫(‪ )6‬معمل بالط وطوب للبيع ‪ -‬يعمل بشكل ممتاز ‪ -‬في الزرقاء ‪-‬‬ ‫موقع جيد ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/8614531:‬‬ ‫(‪ )397‬سوبر ماركت للبيع أو للضمان في الزرقاء الجديدة‬ ‫ شارع ‪ - 36‬بابين ‪ -‬موقع مميز ‪ -‬مساحة ‪ 60‬م‪ 2‬تقريبا‬‫‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪077/9560262:‬‬

‫(‪ )125‬مكتب تدريب سواقة للبيع يف ارب��د ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5333522:‬‬ ‫‪079/5210352 -‬‬


2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG 1069

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

8


9

2235

05- 38 5 222 6

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG

¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG

10


11

05- 38 5 222 6

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪12‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪1066‬‬

‫(‪ )63‬مجمع تجاري للبيع في الزرقاء ‪ -‬مكون من مخازن‬ ‫‪ +‬شقق ‪ -‬ب��دخ��ل مميز ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/6848665:‬‬

‫‪4067‬‬

‫‪4748‬‬

‫(‪ )25‬عمارة للبيع يف الزرقاء‪/‬حي معصوم ‪ -‬الجبل الثاني‬ ‫ مكونة من ‪ 7‬شقق‪ +‬تسوية ‪ -‬مع إمكانية بيع كل شقة‬‫منفردة ‪ -‬من املالك ‪ -‬بسعر مميز ‪ -‬ت‪079/9627252:‬‬ ‫(‪ )26‬عمارة للبيع في عوجان‪/‬حي الظاهرية ‪ -‬مكونة من ‪9‬‬ ‫شقق ‪ -‬الدخل الشهري ‪ 700‬دينار ‪ -‬السعر بعد المعاينة ‪ -‬من‬ ‫المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6146520:‬‬ ‫(‪ )51‬مجمع صناعي للبيع خلف مدينة األمير محمد‬ ‫األرض‪ 424‬م‪ - 2‬البناء‪ 500‬م‪2‬‬ ‫الرياضية ‪-‬‬ ‫ ط أرضي ‪ 6‬مخازن ‪ -‬تسوية مع مدخل خاص ‪-‬‬‫بناءحديث ‪ -‬ت‪078/7753119:‬‬ ‫(‪ )62‬عمارة للبيع في أجمل مواقع الزرقاء ‪ -‬سكنية ‪ /‬تجارية‬ ‫ بدخل مميز ‪ -‬لعدم التفرغ ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬‫ت‪079/6848665:‬‬

‫عمارة‬ ‫(‪ )103‬ماركاالشمالية ‪ /‬ح��ي الرتخيص ‪-‬‬ ‫طابقني‪+‬تسوية ‪ -‬االرض‪700‬م ‪ -‬مؤجرة بالكامل ‪ -‬مطلة‬ ‫على شارعني ‪ -‬املطلوب ‪200‬الف دينارقابل للتفاوض‬ ‫للجادين ‪ -‬ت‪078/6962200 - 079/7852242:‬‬ ‫(‪ )118‬عمارة للبيع ‪ -‬مكونة من ‪ 5‬طوابق ‪ -‬يف‬ ‫جبل الحسني ‪ /‬اشارة فراس ‪ /‬خلف مجمع جالريي‬ ‫ لالستثمار شقق مفروشة ‪ -‬من املالك مباشرة‬‫ ت‪079/6767221:‬‬‫(‪ )121‬عمارة للبيع في الزرقاء‪/‬أول شارع الغويرية ‪ -‬مكونة‬ ‫من ‪ 3‬مخازن وشقتين ‪ -‬الدخل السنوي ‪ 7-6‬االف ‪ -‬فارغة ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/9430146:‬‬ ‫(‪ )212‬عمارة للبيع في الزرقاء‪/‬شارع األمير نايف ‪ -‬مقابل‬ ‫مسجد عبداهلل بن رواحة ‪ -‬مكونة من طابقين ‪ 6 -‬شقق ‪-‬‬ ‫مساحة األرض ‪ 355‬م‪ - 2‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/7346616:‬‬

‫(‪ )256‬خلدا ‪ -‬نصف عمارة ‪1100‬م ‪ -‬االرض‪500‬م‬ ‫ دوبلكس مشطب و‪3‬شقق عظم مع رووف ‪-‬‬‫بئرماء ‪ -‬حديقة تراسات ‪ -‬اطاللة خالبة ‪485 -‬ألف‬ ‫ ت‪079/7094829:‬‬‫(‪ )278‬مجمع تجاري للبيع في الزرقاء‪/‬شارع باب ال��واد ‪-‬‬ ‫مكون من مخازن ومكاتب ‪ -‬الدخل السنوي ‪ 14‬ألف دينار‬ ‫ بسعر ‪ 160‬ألف ‪ -‬ت‪079/9245826:‬‬‫(‪ )279‬عمارة للبيع في الزرقاء‪/‬الوسط التجاري ‪ -‬قرب‬ ‫شركة الكهرباء القديمة ‪ -‬مكونة من مخزنين و ‪ 4‬شقق ‪-‬‬ ‫تسلم فارغة ‪ -‬بسعر ‪ 85‬ألف نهائي ‪ -‬ت‪079/9245826:‬‬ ‫(‪ )284‬منزل يف الزرقاء ‪ -‬مقابل الصوامع على‬ ‫شارع الحزام مساحة ‪ 6‬دونمات للبيع او للمبادلة‬ ‫ ت‪079/9863727:‬‬‫(‪ )330‬شقة للبيع في الزرقاء الجديدة‪ /‬مقابل مدارس‬ ‫البتراوي ‪ 150 -‬م‪ - 2‬ط ‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬صالة ‪ -‬صالون ‪-‬‬ ‫مطبخ راكب ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/7768776:‬‬ ‫‪078/6706776 -‬‬

‫‪2233‬‬

‫‪4670‬‬

‫‪5083‬‬


13

05- 38 5 222 6

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


‫‪14‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬ ‫‪1067‬‬

‫(‪ )138‬شقة جديدة لإليجار في البتراوي ‪ -‬شارع الماريوسف‬ ‫ طابق أول ‪ -‬مساحة ‪ 150‬م‪ 3 - 2‬نوم ‪ -‬غ ضيوف ‪ -‬صالة‬‫معيشة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/7780399:‬‬

‫(‪ )351‬مبنى صناعي‪/‬تجاري على طريق المصفاة ‪ -‬منطقة‬ ‫الحرفيين ‪ -‬مكون من ‪ 7‬مخازن ‪ -‬بناء حديث ‪ -‬يسلم فارغ ‪-‬‬ ‫بسعر ‪ 80‬ألف ‪ -‬ت‪078/8020779 - 079/6904026:‬‬ ‫(‪ )391‬عمارة استثمارية للبيع في إسكان المعلمين ‪ -‬مكونة من‬ ‫‪ 3‬طوابق نظام ستوديوهات ‪ -‬مساحة األرض‪ 247‬م‪ - 2‬مساحة‬ ‫البناء‪ 210‬م‪ - 2‬كل طابق بدخل شهري ‪ 620‬دينار ‪ -‬المبلغ‬ ‫المطلوب ‪ 75‬ألف دينار ‪ -‬ت‪078/7219835 - 078/5841497:‬‬ ‫(‪ )393‬األتوستراد ‪ 4 -‬شقق ‪ -‬كل شقة ‪ 180‬م‪ - 2‬واجهة‬ ‫حجر ‪ -‬كراجين ‪ -‬تشطيب درجة عالي‪ -‬أشجار‪+‬بئر ماء ‪*4‬‬ ‫‪ - 3‬بسعر ‪ 160‬ألف ‪ -‬ت‪079/7745221 - 078/8726828:‬‬

‫(‪ )366‬مطلوب شقة للشراء في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مساحة التقل‬ ‫عن ‪120‬م‪ 2‬أو ‪130‬م‪ - 2‬بناء حديث ‪ -‬طابق أول أو أرض��ي ‪-‬‬ ‫السعر‪26.000‬دينار‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪078/7742329:‬‬

‫(‪ )367‬مطلوب بيت مستقل للشراء ‪ -‬في الزرقاء الجديدة‬ ‫أو ضواحيها ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬السعر ‪26.000‬دينار ‪-‬‬ ‫ت‪078/7742329:‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )229‬شقة أرضية لإليجار في شفابدران‪ /‬بجانب إشارة النبعة ‪3 -‬‬ ‫غرف ‪ -‬صالتين ‪ 3 -‬حمامات ‪ -‬غرفة غسيل ‪ -‬جديدة ‪ -‬لم تسكن ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5933791:‬‬

‫(‪ )398‬مطلوب ارض للشراءفي الضفة الغربية‬ ‫ جنين‪ /‬نابلس‪ /‬طولكرم ‪ /‬رام اهلل ‪ /‬الخليل ‪ -‬من‬‫المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعه ‪ -‬ت‪- 078/8043198:‬‬ ‫‪079/6046989‬‬

‫(‪ )187‬املدينة الرياضية‪/‬فوق م��دارس االتحاد ‪-‬‬ ‫مساحة‪230‬م ‪ -‬سوبرديلوكس ‪ -‬جديدة ‪ -‬مكيفة‬ ‫ ‪3‬نوم صالة جلوس صالة ضيوف ‪3‬حمام مطبخ‬‫ من املالك ‪ -‬ت‪079/5089900:‬‬‫(‪ )186‬روف ف��ارغ لاليجار ‪ -‬يف املدينة الرياضية‪/‬فوق‬ ‫مدارس االتحاد ‪ -‬مساحة ‪70‬م‪2 - 2‬نوم صالة مطبخ حمام‬ ‫‪ -‬جديدة لم تسكن ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/5089900:‬‬

‫(‪ )29‬رووف لاليجار يف الزرقاء الجديدة ‪ -‬بجانب حديقةالبنك‬ ‫العربي ‪ -‬غرفةنوم ‪ -‬صالون ‪ -‬حمام ‪-‬برندةمكشوفة‪100‬م‬ ‫ مفروش أوب��دون ‪-‬ط‪ - 4‬درج ‪ -‬ت‪- 077/9422126:‬‬‫‪077/2460016‬‬

‫(‪ )287‬املدينة الرياضية ‪ -‬قرب مدارس االتحاد ‪200 -‬م ‪ -‬ط‪1‬‬ ‫ ‪3‬نوم‪1‬ماسرت ‪3 -‬حمامات ‪ -‬صالونات واسعة ‪ -‬مطبخ كبري ‪-‬‬‫بلكونة واسعة عدد‪ - 2‬شهري‪400‬دينار ‪ -‬ت‪079/5879111:‬‬

‫‪4670‬‬


‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪¿ÉªY / ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )151‬عبدون ‪ -‬مساحة ‪300‬م ‪4 -‬نوم ماستر ‪-‬‬ ‫تشطيب سوبرديلوكس ‪ -‬مطلة ‪ -‬طابق ارضي ‪-‬‬ ‫من المالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/5315543:‬‬ ‫(‪ )113‬ش الجامعة‪/‬مقابل محكمةشمال عمان‬ ‫ دخلةالبنك العربي االسالمي ‪3 -‬نوم‪-‬صالة‪-‬‬‫ص��ال��ون معيشة ‪3‬ح��م��ام برندة‪-‬حماية تدفئة‬ ‫كيزركهرباء مطبخ راكب لم تسكن ‪4200 -‬دينار‬ ‫ ت‪077/7835471:‬‬‫(‪ )301‬تالع العلي ‪ -‬اشارة البشيتي ‪240 -‬م ‪4 -‬نوم ‪3‬حمام‬ ‫صالون جلوس ‪ -‬برندا جديدة لم تسكن ‪ -‬ط‪6500 - 3‬دينار‬ ‫سنوي ‪ -‬ت‪078/7056771 - 079/5200177:‬‬

‫‪AÉbQR / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )426‬شقة مفروشة لاليجار في الزرقاء الجديدة ‪ -‬البتراوي‬ ‫ للمراجعة ‪ -‬ت‪077/5559044:‬‬‫(‪ )425‬شقة مفروشة لاليجار في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مصعد‬ ‫ حارس ‪ -‬سوبر ديلوكس ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5889417:‬‬‫(‪ )329‬شقة مفروشة لإليجار في الزرقاء الجديدة ‪ -‬مكونة‬ ‫من ‪ 2‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ ‪ -‬حمامين ‪ -‬يومي‪/‬أسبوعي‬ ‫‪/‬شهري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪- 079/7768776:‬‬ ‫‪078/6706776‬‬ ‫(‪ )427‬شقة مفروشة لاليجار في الزرقاء الجديدة ‪ -‬البتراوي‬ ‫‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5559044:‬‬

‫‪¿ÉªY / á°ThôØe ≥≤°T‬‬

‫(‪ )160‬الرابية ‪ -‬ط أرضي ‪2 -‬نوم ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫أمريكي ‪ -‬مدخل مستقل‪-‬حديقة متكاملة ‪ -‬ترس‬ ‫أمامي ‪ -‬مكيفات ‪ -‬دي��ك��ورات حديثة ‪ -‬يومي‪/‬‬ ‫اسبوعي ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/7017319:‬‬ ‫(‪ )188‬روف يف املدينةالرياضية ‪ -‬فوق مدارس‬ ‫االتحاد ‪ -‬فرش فخم وجديد ‪ -‬مساحة‪80‬م‪2 - 2‬نوم‬ ‫صالة كبرية مطبخ حمام ‪ -‬لم تسكن ‪ -‬من املالك‬ ‫ ت‪079/5089900:‬‬‫(‪ )243‬استوديو فاخر ‪ -‬بجانب مكة مول ‪1 -‬نوم ‪ -‬صالون‬ ‫ مطبخ امريكي ‪ -‬حمام ‪ -‬سفرة ‪-‬مكيفات‪-‬شاشات‪- LCD‬‬‫عفش فاخر ‪ -‬يومي ‪ -‬اسبوعي ‪ -‬ت‪079/9109040:‬‬

‫(‪ )145‬الرابية ‪ /‬ضاحية الحسني ‪4 -‬نوم ‪ -‬حديقة‬ ‫كبرية ‪ -‬اطاللة رائعة ‪ -‬ترميم جديد ‪ -‬لالجانب‬ ‫فقط ‪ -‬م��ن امل��ال��ك االي��ج��ار ‪ 10‬االف س��ن��وي ‪-‬‬ ‫ت‪079/7636797:‬‬ ‫(‪ )152‬السابع ‪1 -‬ن��وم ‪ -‬صالون واسع‪-‬فرش‬ ‫فاخر ‪ -‬تكييف ‪ -‬شاشات‪ - LCD‬مطبخ ‪ -‬حمام‬ ‫ مطلة وف��اخ��رة ‪ -‬ي��وم��ي‪/‬اس��ب��وع��ي ف��ق��ط ‪-‬‬‫ت‪079/7017319:‬‬ ‫(‪ )159‬استوديوفاخر‪/‬بجانب مكه مول ‪1 -‬نوم‬ ‫ صالون ‪ -‬حمام ‪ -‬مطبخ أمريكي‪-‬عفش فاخر ‪-‬‬‫مكيفات ‪ -‬شاشة‪ - LCD‬أباجورات كهرباء ‪ -‬يومي‪/‬‬ ‫اسبوعي فقط من املالك ‪ -‬ت‪079/7017319:‬‬

‫(‪ )98‬مكتب لاليجار ‪ -‬مع العفش والديكور ‪ -‬مساحة‬ ‫‪70‬م يف خلدا ‪ /‬مجمع يوسف ابو هديب ‪ -‬طابق خامس‬ ‫مع مصعد ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/9130888:‬‬ ‫(‪ )202‬مكتب لاليجار في الزرقاء الجديدة‪/‬ش‪ - 36‬مقابل‬ ‫بوبايز ‪ -‬مؤثث بكامل تجهيزاته‪-‬األجرة الشهرية ‪ 200‬دينار‬ ‫‪90 -‬م‪3(2‬غرف‪-‬مطبخ ‪ -‬حمامين ) ‪ -‬ت‪079/6061992:‬‬

‫‪¿RÉflh äÉYOƒà°ùe‬‬ ‫(‪ )209‬مخزن لإليجار في شارع المصفاة ‪/‬البتراوي الجنوبي‬ ‫‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪077/2266482:‬‬

‫(‪ )263‬ضاحية الرشيد ‪ -‬شقة مفروشة ديلوكس‬ ‫ لاليجار يومي ‪ /‬شهري ‪ -‬من المالك مباشرة ‪-‬‬‫ت‪079/9735592:‬‬ ‫(‪ )264‬ضاحية الرشيد ‪ -‬ط ارضي ‪200 -‬م ‪ -‬مع‬ ‫ترس ‪3 -‬نوم ‪3 -‬حمام ‪ -‬معيشة ‪ -‬صالون ‪ -‬مطبخ‬ ‫ايطالي ‪ -‬فرش فاخر ‪ -‬من املالك مباشرة يومي‪/‬‬ ‫شهري ‪ -‬ت‪079/9735592:‬‬ ‫(‪ )302‬خ��ل��دا ‪3 -‬ن��وم ‪3‬ح��م��ام ص��ال��ون جلوس‬ ‫ف��رش فاخر ‪ -‬ارض��ي م��ع حديقة ‪ -‬لالتصال ‪-‬‬ ‫ت‪078/7056771 - 079/5200177:‬‬

‫‪äɶaÉfi / á°ThôØe ≥≤°T‬‬ ‫(‪ )43‬شقة مفروشة لاليجار في الخامسة ‪ -‬طابق‬ ‫أرض���ي ‪ -‬اي��ج��ار ي��وم��ي ‪ 25‬دي��ن��ار ‪ -‬للعائالت‬ ‫فقط ديلوكس ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/6354010 - 079/9835437:‬‬

‫(‪ )84‬شقة مفروشة سوبرديلوكس يف دير غبار‬ ‫ فرش جديد فاخر ‪ -‬للمراجعة مع املالك مباشرة‬‫ ت‪079/7988705 - 06/5857678:‬‬‫(‪ )85‬شقة أرضية ديلوكس مفروشة ‪ -‬عفش فاخر‬ ‫ ثالث غرف وصالة ‪ -‬الجامعة االردنية قرب بوابة‪4‬‬‫‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5251746:‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫(‪ )38‬مطلوب شقة لاليجار في الزرقاء الجديدة ‪ -‬سوبر‬ ‫ديلوكس ‪ -‬جديدة لعرسان ‪ -‬على استعداد لدفع ‪ 6‬أشهر‬ ‫مقدم أو سنة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5841251:‬‬

‫(‪ )162‬مطعم للضمان أو للمشاركة ‪ -‬باب واحد ‪ -‬مجهز لبيع‬ ‫الشاورما والسناك للضمان أو للمشاركة أو خلو في الزرقاء‪/‬‬ ‫شارع األميرنايف ‪ -‬ت‪079/9132542:‬‬ ‫(‪ )259‬بوفيه للضمان في الزرقاء الجديدة ‪ -‬شارع‬ ‫‪ - 36‬بكامل محتوياته ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/8121760 - 079/5792173:‬‬

‫(‪ )396‬مكتب للمشاركة بكامل تجهيزاته ‪ -‬في الزرقاء ‪ /‬الوسط‬ ‫التجاري ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/5852760:‬‬ ‫(‪ )234‬محل تجاري لاليجار ‪ -‬يف منطقة ابو علندا‬ ‫ خلف البنك االسالمي ‪ -‬منطقة صناعات حرفية ‪-‬‬‫خفيفة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6038011:‬‬ ‫(‪ )140‬محل تجاري بابين لاليجار ‪ -‬في الزرقاء ‪ -‬وسط‬ ‫السوق ‪ -‬شارع بوالد ‪ -‬بدون خلو ‪ -‬مساحة ‪150‬م‪ - 2‬ارتفاع‬ ‫‪4‬م ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/7803800:‬‬ ‫(‪ )123‬محل لاليجار يف الزرقاء‪/‬شارع عبداملنعم‬ ‫رياض ‪ -‬مقابل سوق البلدية ‪-‬بدون خلو‪700‬دينار‬ ‫شهري ‪ -‬مساحة ‪12*3‬م مع سدة وارتدادخلفي ‪-‬‬ ‫ت‪079/6672000 - 078/7348059:‬‬ ‫(‪ )17‬محل لاليجار ‪ -‬بابين ‪ -‬في العقبه ‪ /‬المنطقة‬ ‫الحرفية ‪ -‬ش��ارع الترخيص ‪ -‬مقابل مخازن‬ ‫التبريداالقتصادية ‪ -‬يصلح معرض او اي عمل‬ ‫تجاري ‪ -‬ت‪079/5660446 - 077/7337033:‬‬ ‫(‪ )245‬محل تجاري لاليجار ‪ -‬يف منطقة الزرقاء‬ ‫‪ /‬مدينة الشرق ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/7101515:‬‬

‫(‪ )150‬مطلوب كاشرية ‪ -‬للعمل ب��دوام من ‪1‬ظهرا ‪-‬‬ ‫‪10‬مساء ‪ -‬لدى سلسلة مطاعم ايطالية يف السيتي مول ‪-‬‬ ‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/5950030:‬‬

‫(‪ )182‬مطلوب سكرترية ‪ -‬للعمل لدى شركة رائدة تعمل‬ ‫يف مجال الوكاالت التجارية براتب‪400‬دينار ‪ +‬تامني ‪+‬‬ ‫ضمان ‪ -‬العمل داخل الشركة ‪ -‬ت‪077/2486505:‬‬

‫‪05- 38 5 222 6‬‬

‫‪15‬‬


‫‪16‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫(‪ )5‬مطلوب مدخلة بيانات ‪ -‬للعمل يف مجلة‬ ‫الكرتونية يف الشميساني‪/‬قرب بالزا ستور مجمع‬ ‫‪39‬فخري بركات ‪-‬ط‪ - 3‬لالتصال من ‪ 5 - 9‬مساء‬ ‫ ت‪06/5670773 - 06/5675507:‬‬‫(‪ )249‬مطلوب سكرتيرة ‪ -‬لدى شركة استثمارت في حي‬ ‫نزال ‪ /‬شارع الدستور ‪ -‬مجمع البيروني ‪ -‬بدوام مسائي من‬ ‫‪ 4‬لـ ‪ 8‬مساءا براتب ممتاز ‪ -‬ت‪079/6982200:‬‬

‫(‪ )389‬مطلوب خادمة عربية ‪ -‬للعمل لدى عائلة في الزرقاء‬ ‫ ال يشترط الجنسية ويشترط المظهر الحسن ‪ -‬مع المبيت ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪077/7421806 - 079/9690070:‬‬ ‫(‪ )424‬مطلوب مرافقة ‪ -‬لرعاية سيدة مسنة يف منزلها‬ ‫يف منطقة جبل الحسني ‪ -‬يشرتط مع املبيت ‪ -‬السيدة‬ ‫تخدم نفسها ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪077/7559044:‬‬

‫(‪ )73‬مطلوب مساعدة صيدالنية ‪ -‬للعمل لدى صيدلية‬ ‫في الزرقاء ‪ -‬براتب مغري حسب الكفاءة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪05/3920410 - 079/6763319:‬‬ ‫(‪ )126‬مطلوب مدير مختبر طبي ‪ -‬حاصل على ترخيص فتح‬ ‫مختبر طبي ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/6354245:‬‬ ‫(‪ )203‬مطلوب طبيب‪/‬طبيبة أسنان ‪ -‬أردني الجنسية ‪-‬‬ ‫للعمل لدى عيادة أسنان في المشيرفة‪ /‬الرصيفة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪077/9636305:‬‬

‫(‪ )309‬رسام أوتوكاد ‪ -‬ملتزم يرغب بالعمل لدى شركة مقاوالت‬ ‫أو مكتب هندسة ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/0625488:‬‬

‫(‪ )288‬م��ط��ل��وب م��ن��دوب ‪ -‬للعمل ل���دى ش��رك��ة مبيعات ب��رات��ب‬ ‫‪300‬دينار‪+‬عموالت ‪+‬حوافز ‪+‬ضمان‪+‬تأمين ‪ -‬يشترط العمر اليزيد عن‬ ‫‪ 35‬سنة ‪ -‬لالستفسار ‪ -‬ت‪077/7942930 - 078/5597371:‬‬

‫(‪ )156‬خادمةعربية بخبرة ‪ -‬تجيد رعاية كبار السن‬ ‫واالطفال ‪ -‬تطلب عمل يومي ‪ -‬اسبوعي‪-‬شهري ‪ -‬مع المبيت‬ ‫او بدون مبيت ‪ -‬ت‪079/6323577 - 077/9585089:‬‬

‫لشركة كبرى‬ ‫(‪ )286‬مطلوب موظف‪/‬موظفة ‪-‬‬ ‫تعمل ف��ي مجال التسويق وال��دع��اي��ة واإلع�ل�ان ‪-‬‬ ‫اليشترط الخبرة ‪ -‬العمر اليتجاوز ‪ 35‬سنة براتب ‪300‬‬ ‫دينار‪+‬عموالت وحوافز‪+‬ضمان ‪+‬تأمين ‪ -‬لالستفسار‬ ‫‪ -‬ت‪077/7942930 - 078/5597371:‬‬

‫(‪ )213‬شاب يطلب عمال ‪ -‬اعزب ذو مظهر ممتاز‪-‬بخربة‬ ‫يف تنظيف املنازل له خربة فندقية‪-‬يرغب بالعمل اليومي‬ ‫يف مجال الرتتيب وتنظيف املنازل ‪ -‬ت‪077/7882000:‬‬

‫(‪ )242‬مطلوب شاب‪/‬فتاة ‪ -‬لشركة تجارية ‪ -‬للعمل‬ ‫لديها ضمن كوادرها ‪ -‬براتب يصل اىل ‪ 650‬دينار‪+‬ضمان‬ ‫وتأمني ‪ -‬ت‪06/5358458 - 079/7230840:‬‬

‫(‪ )155‬خ��ادم��ة عربية ‪ -‬ب��خ�برة يف تنظيف‬ ‫املنازل واملكاتب والسجاد واملوكيت تطلب عمل‬ ‫ي��وم��ي اس��ب��وع��ي ش��ه��ري م��ع مبيت او ب���دون ‪-‬‬ ‫ت‪079/6323577 - 077/9585089:‬‬

‫(‪ )199‬م���ط���ل���وب م����ن����دوب‪/‬م����ن����دوب����ة‬ ‫ ل��ش��رك��ةت��ج��اري��ةك�برى ‪ -‬ح��س��ن امل��ظ��ه��ر ‪-‬‬‫الشخصيةقوية ب��دوام جزئي صباحي او مسائي‬ ‫ رواتب وعموالت مجزية ‪ -‬لتحديد موعداملقابلة‬‫‪ -‬ت‪079/8968174 - 06/5506771:‬‬

‫(‪ )305‬شاب خريج معهد متوسط ‪ -‬ميكانيك ومدرس لغة إنجليزية ‪ -‬يطلب‬ ‫عمل مناسب ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/6428145:‬‬ ‫(‪ )310‬شاب ملتزم ‪ -‬يرغب بالعمل في أي مجال براتب جيد‬ ‫‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪077/5813759:‬‬

‫(‪ )117‬م��ط��ل��وب ف��ت��اة ‪ -‬للعمل ف��ي مجال‬ ‫التسويق وخدمة العمالء براتب ‪ 300‬دينار ‪+‬‬ ‫ت‪- 078/5780397:‬‬ ‫عمولة ‪ -‬لالستفسار ‪-‬‬ ‫‪079/8152807‬‬

‫(‪ )100‬مدرسة لغةانجليزية ‪ -‬مع خربة ‪20‬سنة‬ ‫ ماجستري لغة انجليزية من ‪ - USA‬ومعتمدة‬‫من جامعة كامربدج الربيطانية وخصوصا لصفوف‬ ‫‪ - IGCSE‬ت‪079/6395187:‬‬

‫(‪ )2‬مطلوب سيدة ‪ -‬لتسويق منتجات العناية‬ ‫بالشعر والجسم من منزلها ‪ -‬االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5444794 - 06/5864241:‬‬

‫(‪ )54‬معلمة لغة انجليزية ‪ -‬على استعداد تام العطاء‬ ‫دروس خصوصية في مادة االنجليزي لجميع المراحل وطلبة‬ ‫التوجيهي ‪ -‬ت‪079/7696419:‬‬

‫(‪ )307‬مطلوب مندوب مبيعات موادغذائية ‪ -‬لديه خبرةفي‬ ‫جميع أنحاء المملكة ‪ -‬يمتلك رخصة قيادة ‪ -‬العمر اليقل‬ ‫عن‪25‬سنة ‪ -‬ت‪079/8875474 - 078/8204000:‬‬

‫(‪ )380‬معلمة لغة عربية ‪ -‬على استعداد إلعطاء دروس للمرحلة‬ ‫األساسية ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/7377957:‬‬ ‫(‪ )18‬مدرس اتوكاد ‪ - AutoCAD + 3ds Max‬على‬ ‫استعداد لتدريس رسم مخططات النقابة واملنظور من‬ ‫الصفر حتى االحرتاف ‪ -‬ت‪079/5258825:‬‬

‫(‪ )154‬مطلوب خبيرة منكير وبدكير وتسريحات‬ ‫ لصالون ‪ -‬براتب ‪ 300-250‬دينار قابل للزيادة‬‫‪ -‬ت‪079/6323577 - 078/7547916:‬‬

‫(‪ )403‬مدرس رياضيات ‪ /‬فيزياء ‪ -‬على استعداد العطاء‬ ‫دروس خصوصية للمرحلة الثانوية بكافة فروعها ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/7345625:‬‬

‫(‪ )27‬مطلوب مدرسة‪ /‬م��درس رس��م ‪ -‬للعمل‬ ‫يف مركز تنمية مهارات ذهنية باستخدام العداد‬ ‫الصيني يف ال��زرق��اء ال��ج��دي��دة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8047888 - 079/7849656:‬‬

‫(‪ )91‬مطلوب عامل‪/‬عاملة ‪ -‬للعمل لدى معمل‬ ‫محارم يف منطقة سحاب ‪ -‬املراجعة من الساعة (‪4‬‬ ‫‪ ) 6 -‬على ‪ -‬ت‪078/7392029:‬‬

‫(‪ )198‬اودي ‪ - A4‬م‪ 2011-‬اسود فانتوم ‪ -‬فل‬ ‫ابشن ‪ -‬استخدام مدير شركة ‪ -‬واردالوكالة ‪1 / 3‬‬ ‫‪ 2012 /‬كفالةالوكالة ‪ - 2015 / 1 / 3‬تامني شامل‬ ‫بداعي السفر ‪ -‬ت‪079/6636121:‬‬

‫(‪ )87‬مطلوب شريك للمشاركةفي شركةاسكانات‬ ‫ ب��رأس م��ال‪85‬أل��ف دينار وتدفع على مراحل‬‫وربح صافي اليقل عن‪30‬ألف دينار خالل‪9‬شهور‬ ‫‪ -‬ت‪078/7333384:‬‬

‫(‪ )105‬بي ام ‪ - 745‬م‪ 2002-‬محوله بالكامل ‪2007‬‬ ‫ فرياني ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحاله الوكاله من املالك‬‫مباشره للبيع او املبادله ‪ -‬ت‪077/7130111:‬‬

‫(‪ )362‬مطلوب شريك لتجارة السيارات ‪ -‬بنسبة ربح ‪% 50‬‬ ‫من رأس المال نقدا أو أقساط ‪ -‬بضمانات كافية ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )104‬بي ام ‪ - 325‬م‪ 1980-‬تريبو هندبريك ‪ -‬طرمبه ‪-‬‬ ‫كراسي رياضية ‪ -‬السعر ‪2750‬دينار ‪ -‬ت‪077/7777560:‬‬ ‫(‪ )311‬سيارة‪ - BMW 520i‬م‪ 1997-‬زيتي فحص كامل‬ ‫فل كامل مكيف تتش حساسات جنطات سيستم فرش‬ ‫جلد ‪ -‬استعمال طبيب ‪ -‬ت‪079/5847734:‬‬

‫(‪ )193‬مطلوب موظفة ‪ -‬لبقة ‪ -‬تجيد استخدام‬ ‫الكمبيوتر ‪ -‬للعمل يف مؤسسةعقارية يف الزرقاء‪/‬‬ ‫الوسط التجاري ‪ -‬من الساعة (‪ - ) 3 - 9‬االتصال‬ ‫م��ن ي��وم السبت م��ن ال��س��اع��ة ‪ -5 9‬م��س��اءا ‪-‬‬ ‫ت‪078/8014671:‬‬ ‫(‪ )207‬مطلوب م��درب��ة س��واق��ة ‪ -‬ع��ادي وأتوماتيك ‪-‬‬ ‫تأمين صحي لها ولعائلتها ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪-‬‬ ‫ت‪079/5782879:‬‬ ‫(‪ )183‬مطلوب موظفة ‪ -‬لشركة تجارية كبرى‬ ‫للعمل داخ��ل الشركة بالعمل المكتبي واليشترط‬ ‫التخصص ‪ -‬براتب‪430‬دينار ‪ +‬تامين ‪+‬ضمان ‪-‬‬ ‫ت‪078/7795648 - 079/8117078:‬‬ ‫(‪ )214‬مطلوب خادمة ‪ -‬للعمل يف عمان الغربية‬ ‫مع املبيت ‪ -‬براتب ممتاز ‪ -‬عدم تدخل الوسطاء‬ ‫ ت‪079/6927797:‬‬‫(‪ )158‬مطلوب خادمة عربية بخربة ‪ -‬لرعاية كبار السن‬ ‫واالطفال ‪ -‬يومي ‪ -‬اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬مع املبيت او بدون‬ ‫مبيت ‪ -‬ت‪079/6323577 - 078/7547916:‬‬

‫(‪ )246‬مطلوب موظف أمن وحماية ‪ -‬حارس‬ ‫ اردن��ي الجنسية ‪ -‬العمر من ‪ 45 - 35‬سنة ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪079/8875287:‬‬ ‫(‪ )258‬مطلوب فتاة ‪ -‬لشركة متخصصة يف تكنولوجيا‬ ‫املعلومات وخدمات االتصاالت ضمن كوادرها اليهم الخربة ‪-‬‬ ‫براتب اساسي ‪350‬دينار ‪ +‬ضمان‪+‬تأمني ‪ -‬ت‪079/9092454:‬‬ ‫(‪ )157‬مطلوب خادمة عربية ‪ -‬بخربة يف تنظيف املنازل‬ ‫واملكاتب والسجاد ‪ -‬يومي ‪ -‬اسبوعي ‪ -‬شهري ‪ -‬مع املبيت او‬ ‫بدون مبيت ‪ -‬ت‪079/6323577 - 078/7547916:‬‬

‫(‪ )260‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل في محالت ألبسة في الزرقاء‬ ‫الجديدة ‪ -‬شارع ‪ - 36‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/8121760:‬‬ ‫(‪ )261‬مطلوب شاب‪/‬فتاة ‪ -‬بكالوريوس ‪ /‬دبلوم ‪ -‬لشركة‬ ‫كبرى تعمل في مجال التأمين ‪ -‬اليشترط الخبرة او العمر‬ ‫ براتب ‪400‬دينار ‪ -‬ت‪079/9934479 - 06/5343773:‬‬‫(‪ )143‬مطلوب شاب سوري ‪ -‬خبرة في صناعة السكاكر‬ ‫والحلويات ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/5779790:‬‬ ‫عربية ‪ -‬لتنظيف‬ ‫(‪ )265‬مطلوب عاملة ‪-‬‬ ‫املنازل ورعاية االطفال مرافقة كبارالسن بدوام‬ ‫ي��وم��ي اس��ب��وع��ي ش��ه��ري ‪ -‬ي��ف��ض��ل امل��ب��ي��ت ‪-‬‬ ‫ت‪077/2412354 - 079/8849656:‬‬

‫(‪ )116‬مطلوب مراسل ‪ -‬فورا لشركة رخام يف‬ ‫عمان ‪ /‬صويلح ‪ -‬على ان يجيد اعمال النظافة‬ ‫وتقديم الضيافة ‪ -‬لالتصال من يوم السبت ‪-‬‬ ‫ت‪079/5312675:‬‬

‫(‪ )90‬مطلوب موظفةموارد بشرية ‪ -‬تجيد اعمال‬ ‫السكرتاريا ‪ -‬خربة ‪ HR‬التقل عن سنتني ‪ -‬لشركة‬ ‫صناعية يف سحاب ‪ -‬لالتصال من ‪10‬صباحا ‪-‬‬ ‫‪2‬ظهرا ‪ -‬ت‪079/5664763:‬‬

‫(‪ )289‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل لدى شركة كبرى ضمن‬ ‫كوادرها ‪ -‬في مجال العالقات العامة وخدمة العمالء(‪vip‬‬ ‫) ب��رات��ب‪ 300‬دينار‪+‬حوافز مجزية ‪+‬ضمان‪+‬تأمين ‪-‬‬ ‫لالستفسار ‪ -‬ت‪077/7942930 - 078/5597371:‬‬

‫(‪ )313‬مطلوب فتاة‪/‬شاب ‪ -‬لشركة كبرى ضمن‬ ‫ك��وادره��ا ‪ -‬ب��رات��ب‪400‬دي��ن��ار ‪ +‬تامين ‪ +‬ضمان‬ ‫ ح��د ادن��ى توجيهي والعمر اق��ل م��ن ‪33‬س��ن��ة ‪-‬‬‫ت‪079/5594301 - 06/4650569:‬‬

‫(‪ )306‬مطلوب موظفة ‪ -‬للعمل لدى مؤسسة قرطاسية‬ ‫في لواء الهاشمية ‪ -‬ب��دوام صباحي أو مسائي ‪ -‬يشترط‬ ‫حسنة المظهر‪/‬لبقة في التعامل ‪ -‬ت‪- 079/9690070:‬‬ ‫‪077/7421806‬‬

‫(‪ )358‬مطلوب فني صيانة كمبيوتر ‪-‬‬

‫وتركيب كاميرات‬

‫مراقبة ‪ -‬الراتب حسب الكفاءة ‪ -‬االتصال بعد الساعة ‪- 3‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/5713743:‬‬

‫(‪ )413‬بليزر ‪ -‬م‪ 2003-‬أسود ‪ -‬دفع خلفي ‪ -‬أتوماتيك‬ ‫ ب��دف��ع��ة ‪7500‬دي���ن���ار وال��ب��اق��ي‪4750‬ع��ل��ى دف��ع��ات‬‫شهرية‪250‬دينار ‪ -‬ت‪079/9687760 - 078/8513413:‬‬

‫(‪ )361‬تيكو ‪ -‬م‪ 97-‬سلفر ‪ 2 -‬جيد ودقات ‪ -‬ماتور ‪800‬‬ ‫‪ - cc‬فحص ‪ -‬دهان جديد ‪ -‬صيانة كاملة ‪ -‬بسعر‪3000‬‬ ‫بدفعة‪ 1000‬وقسط ‪ 100‬دينار ‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )225‬دودج رام ‪ -‬م‪ 2006-‬لون سلفر ‪- 2×4 -‬‬ ‫جلد ‪ -‬حوض مسكر ‪ -‬فل الفل ‪ -‬من المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬ت‪079/9805528:‬‬


‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ‬‬

‫‪05- 38 5 222 6‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2231‬‬

‫(‪ )345‬تشارجر ‪ -‬م‪ 2010-‬لون سلفر ‪ -‬جمرك جديد ‪ -‬فل‬ ‫كامل عدا الفتحة ‪ -‬نقدا وباالقساط ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫‪ -‬ت‪078/8808865 - 079/5544452:‬‬

‫(‪ )404‬فوكس ‪ -‬م‪ 2008-‬أزرق سماوي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬حرة جديد ‪ -‬فل‬ ‫مع الجير ‪ -‬السعر ‪ 11.500‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/5553877:‬‬

‫(‪ )34‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2005-‬فحص ‪ -‬حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردكوري ‪ -‬جنطات ‪-‬‬ ‫مكييف لمس ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك ‪ -‬بدفعة‪ 2500‬د وأقساط‬ ‫بدون بنوك ‪ -‬ت‪078/5710670 - 079/5909280:‬‬

‫(‪ )30‬أفانتي ‪ -‬م‪ 1998-‬فحص ‪ -‬حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردكوري ‪ -‬جنطات‬ ‫ مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل ما عدا الجير ‪ -‬بدفعة‪ 1800‬د وأقساط‬‫بدون بنوك ‪ -‬ت‪079/5909280 - 079/5637455:‬‬

‫(‪ )191‬أفانتي‪ - HD‬م‪ 2010-‬سلفر فل اوتوماتيك‬ ‫ج���م���رك‪ 2013-4-4‬فحص ان���ذار ك��ام�يرا خلفية‬ ‫شاشة نظام ‪ ECO‬لتوفري الوقود قطعت‪27‬الف ‪-‬‬ ‫بسعر‪12250‬دينار ‪ -‬ت‪079/5627121:‬‬

‫(‪ )340‬أك��س��ن��ت ‪ -‬م‪ 1996-‬ج��م��رك ح��دي��ث ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪078/8471759 - 079/9931616:‬‬

‫(‪ )254‬ألنرتا ‪ -‬م‪ 2011-‬الشكل القديم‪-‬لون‬ ‫باذنجاني ‪ -‬مالك واح��د ‪ -‬كامل االض��اف��ات ما‬ ‫عداالفتحة والجلد ‪ -‬ترخيص سنة ‪ -‬للبيع بداعي‬ ‫السفر ‪ -‬ت‪079/5546359:‬‬ ‫(‪ )293‬أفانتي ‪ -‬م‪ 96-‬بحري ‪ -‬جير عادي ‪ -‬فحص كامل ‪-‬‬ ‫جمرك جديد ‪ -‬بدفعة والباقي أقساط بدون تحويل راتب أو‬ ‫اقتطاع ‪ -‬ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬

‫(‪ )86‬أكورد ‪ -‬م‪ 1994-‬فل كامل ‪ -‬بور ‪ -‬سنرت ‪-‬‬ ‫فتحة ‪ -‬جري اتوماتيك ‪ -‬مكيف ‪2000 -‬سي سي‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬لون اخضرزيتي ‪6750 -‬دينار ‪-‬‬‫ت‪078/8882823 - 079/5639693:‬‬ ‫(‪ )102‬أكورد ‪ -‬م‪ 86-‬لون سلفر ‪ -‬مري كهرباء‬ ‫ زج��اج كهرباء ‪ -‬فتحة كهرباء ‪ -‬جنطات ‪ -‬جير‬‫اتوماتيك ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5671227:‬‬ ‫(‪ )197‬ه��ون��دا‪ - CRV‬م‪ 2003-‬سلفر ‪ -‬ف��ل مسكر ‪-‬‬ ‫ماتور‪ - cc 2400‬بحاجة ترخيص ‪ -‬فحص أمامي شمال جيد‬ ‫خلفي يمين مضروب مصلح خلفي شمال جيد ‪ -‬قصعة ‪-‬‬ ‫بحالة جيدة ‪ -‬ت‪079/7336898:‬‬ ‫(‪ )268‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2006-‬لون لؤلؤي ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ جنط سبور ‪ -‬لالتصال ‪ -‬ت‪079/5363626:‬‬‫(‪ )304‬سيفيك ‪ -‬م‪ 2009-‬لون سلفر ‪ -‬تأمين شامل ‪-‬‬ ‫ترخيص جديد ‪ -‬جنطات ‪ -‬كشافات ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬السعر‬ ‫‪ 17.200‬دينار ‪ -‬ت‪079/5654658:‬‬ ‫(‪ )312‬سيفيك ‪ -‬م‪ 97-‬خمري ‪ -‬جريعادي ‪ -‬مكيف‬ ‫ مسجل ‪ 1500 -‬سي سي انجكشن ‪ -‬سترينج نص‬‫بوردهان كامل حديث ‪3 -‬جيد ‪ -‬ترخيص‪2014--4-1‬‬ ‫‪ 6500‬دينار ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/5793518:‬‬

‫(‪ )294‬ه��ون��داي‪ - XD‬م‪ 2005-‬فحص ‪ -‬جمرك جديد‬ ‫ سلفر ‪ -‬م��ح��رك‪ - cc 1600‬كراسي مدفأة ‪ -‬جيرعادي‬‫ بدفعة‪1800‬وأقساط ب��دون تحويل رات��ب واقتطاع ‪-‬‬‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )33‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬فحص ‪ -‬حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردكوري ‪-‬‬ ‫جنطات ‪ -‬مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل ما عدا الجير ‪ -‬بدفعة‪ 2200‬د‬ ‫وأقساط بدون بنوك ‪ -‬ت‪078/5710670 - 079/5637455:‬‬ ‫(‪ )295‬أفانتي ‪ - HD‬م‪ 2010-‬أس��ود ‪ -‬فل أتوماتيك ‪-‬‬ ‫فحص ‪ -‬جمرك ‪ -‬حساسات ‪ -‬مري طوي‪+‬مكييف تتش‬ ‫ بدفعة‪2800‬وأقساط ب��دون تحويل رات��ب أو اقتطاع ‪-‬‬‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )296‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬أبيض ‪ -‬ديلوكس ‪ -‬فل‬ ‫أتوماتيك ‪ -‬فحص ‪ -‬مكييف تتش ‪ -‬جمرك جديد ‪-‬‬ ‫بدفعة‪1800‬وأقساط ب��دون تحويل رات��ب أو اقتطاع ‪-‬‬ ‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )297‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬أب��ي��ض ‪ -‬ديلوكس ‪-‬‬ ‫جيرعادي ‪ -‬مكييف تتش‪+‬مري طوي ‪ -‬فحص ‪ -‬جمرك‬ ‫ بدفعة‪1800‬وأقساط ب��دون تحويل رات��ب أو اقتطاع ‪-‬‬‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )32‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2002-‬فحص ‪ -‬حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردكوري ‪ -‬جنطات ‪-‬‬ ‫مكييف لمس ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك ‪ -‬بدفعة‪ 2500‬د وأقساط‬ ‫بدون بنوك ‪ -‬ت‪078/8865779 - 079/5219704:‬‬ ‫(‪ )298‬أكسنت ‪ -‬م‪ 96-‬أبيض ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل أتوماتيك ‪-‬‬ ‫ماتور ‪ - cc 1500‬بدفعة ‪1200‬د والباقي أقساط بدون تحويل راتب‬ ‫أو اقتطاع ‪ -‬ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )299‬هونداي ‪ - MD‬م‪ 2011-‬سلفر ‪ -‬مكييف تتش‪+‬جلد‬ ‫ فل كامل عدا الفتحة ‪ -‬بدفعة ‪ 4‬االف وأقساط بدون تحويل‬‫راتب أو اقتطاع ‪ -‬ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬

‫(‪ )35‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬فحص ‪ -‬حرة ‪ -‬جديد ‪ -‬واردكوري‬ ‫ جنطات ‪ -‬مكييف لمس ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع جيرأتوماتيك‬‫ بدفعة‪ 2500‬د وأقساط بدون بنوك ‪ -‬ت‪079/5739495:‬‬‫ ‪06/5105114‬‬‫(‪ )36‬جيب ت��وس��ان ‪ -‬م‪ 2009-‬فحص ‪ -‬ح��رة ‪ -‬جديد‬ ‫ واردك���وري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع‬‫جيرأتوماتيك ‪ -‬بدفعة‪ 4500‬د وأقساط ب��دون بنوك ‪-‬‬ ‫ت‪079/5637455 - 079/9329858:‬‬ ‫(‪ )144‬اكسنت ‪ -‬م‪1600 2011-‬سي سي ‪ -‬الشكل‬ ‫الجديد ‪ -‬فيراني ‪ -‬قاطعة ‪ 25‬ألف ‪ -‬وارد وصيانة‬ ‫الوكالة ‪ -‬فل عداالفتحة ‪ -‬مؤمنة ومرخصة لسنة ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/7557479:‬‬ ‫(‪ )190‬افانتي ‪ - MD‬م‪ 2011-‬سلفر فل اوتوماتيك‬ ‫جمرك ‪ 2013-4-4‬فحص جنطات ‪ CD‬حساسات‬ ‫تحكم طارة تلفون اكثر من ‪ 25‬اضافة قطعت‪16‬الف‬ ‫‪ -‬بسعر‪15600‬دينار ‪ -‬ت‪079/9977739:‬‬

‫(‪ )332‬سنتامو ‪ -‬م‪ 1996-‬ج��م��رك ح��دي��ث ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬ ‫(‪ )334‬أفانتي ‪ -‬م‪ 1996-‬جمرك حديث ‪ -‬كامل االضافات‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬‫ ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬‫(‪ )31‬أفانتي ‪ -‬م‪ 1999-‬فحص كامل ‪ -‬ح��رة ‪ -‬جديد‬ ‫ واردك���وري ‪ -‬جنطات ‪ -‬مكييف ‪ -‬بورسنتر ‪ -‬فل مع‬‫جيرأتوماتيك ‪ -‬بدفعة‪ 1800‬د وأقساط ب��دون بنوك ‪-‬‬ ‫ت‪06/5105114 - 079/7000969:‬‬

‫(‪ )343‬افانتي ‪ XD - 2005-‬لون أسود جولد ‪ -‬مواصفات خاصة‬ ‫ فل مع الجير ‪ -‬جمرك حديث ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وباالقساط ‪-‬‬‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8808865 - 079/5544452:‬‬ ‫(‪ )344‬أفانتي ‪ -‬م‪ 97-‬فل عدا الجير ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وباألقساط ‪-‬‬ ‫للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪078/8808865 - 079/5544452:‬‬ ‫(‪ )360‬ألنترا ‪ -‬م‪ 1994-‬لون خمري ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل‬ ‫كامل ما عدا الجير ‪ -‬بسعر ‪ 3700‬دينار نقدا مع إمكانية‬ ‫التقسيط ‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )236‬جاكوار ‪ - S Type‬م‪ 2003-‬سوبرتشارج‬ ‫ لون اسود ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل‬‫ابشن ‪ -‬مرخصة ومؤمنة ‪ 15,500 -‬دينار من‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/9455559:‬‬

‫‪Jeep‬‬ ‫(‪ )184‬جيب شريوكي الريدو ‪ - 4×4‬م‪ 2005-‬لون‬ ‫بني ذهبي جميع االضافات فتحة ‪ +‬جلد فحص‬ ‫كامل بحالة ممتازة ‪ -‬ت‪077/7787003:‬‬ ‫(‪ )132‬جراند شيروكي الريدو ‪ -‬م‪ 2008-‬لون اسود‬ ‫بحالة ممتازة بدون فتحة على الفحص ‪ -‬المراجعة مع‬ ‫المالك ‪ -‬ت‪079/5588407:‬‬ ‫(‪ )267‬جيب كوري‪7/‬ركاب ‪ -‬م‪ 2006-‬سانغ يونغ ‪-‬‬ ‫محرك مرسيدس ‪ -‬جلد ‪ -‬قطعت‪50000‬كم ‪ -‬كرت‬ ‫ابيض ‪16500 -‬دينار ‪ -‬دفعة‪11000‬دينار و أقساط‬ ‫للبنك‪/‬االسالمي ‪5500‬دينار ‪ -‬ت‪079/6989004:‬‬ ‫(‪ )128‬جيب جراند شريوكي الريدو ‪ -‬م‪ 2002-‬لون‬ ‫كحلي ‪4000 -‬س��ي سي ‪ -‬جرياوتوماتيك ‪ -‬فل‬ ‫ابشن ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬من املالك‬ ‫بسعر‪10‬االف ‪ -‬ت‪078/8305344:‬‬ ‫(‪ )108‬جيب شيروكي الريدو ‪ -‬م‪ 2005-‬كاملة االضافات‬ ‫ لون أسود ‪4700 -‬سي سي ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬لالتصال‬‫ ت‪079/5555442 - 077/7779577:‬‬‫(‪ )420‬شريوكي ‪ - 4×4 /‬م‪ 2005-‬ليمتد ‪ -‬لون اسود ‪8 -‬سلندر‬ ‫ فل ابشن ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بسعر ‪23,000‬نهائي‬‫‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/9698455:‬‬

‫(‪ )336‬أفانتي ‪ - HD‬م‪ 2007-‬جمرك حديث ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬ ‫(‪ )338‬أفانتي ‪ - XD‬م‪ 2001-‬لون أسود ‪ -‬فل كامل ‪ -‬مؤمنة‬ ‫شامل ‪ -‬حرة ‪ -‬أقساط شهرية ‪ -‬للمراجعة مع المالك مباشرة‬ ‫‪ -‬ت‪078/8471759 - 079/9931616:‬‬

‫(‪ )341‬سيفيا‪ - 2‬م‪ 1997-‬ج��م��رك ح��دي��ث ‪ -‬كاملة‬ ‫االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬

‫(‪ )339‬أفانتي ‪ -‬م‪ 99-‬جمرك حديث ‪ -‬كامل االضافات‬ ‫ ف��ح��ص ك��ام��ل ‪ -‬ن��ق��دا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬

‫(‪ )337‬سبكترا ‪ -‬م‪ 2001-‬ج��م��رك ح��دي��ث ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬

‫‪2234‬‬


‫‪18‬‬

‫‪¬«∏Y ¿ƒ«©dG πc ... §«°SƒdG ‘ ∂fÓYEG‬‬

‫‪2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG‬‬

‫‪4609‬‬

‫(‪ )247‬النسر ‪ -‬م‪ 95-‬لون باذنجاني ‪ -‬فل اوبشن ‪-‬‬ ‫بسعر مغري ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬ت‪077/7666659:‬‬

‫(‪ )335‬سيفيا ‪ -‬م‪ 96-‬جمرك حديث ‪ -‬كامل االضافات‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬نقدا وبالتقسيط ‪ -‬للمراجعة االتصال ‪-‬‬‫ت‪079/9931616 - 078/8471759:‬‬ ‫(‪ )292‬بيكانتو ‪ -‬م‪ 2006-‬لون أبيض ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بدفعة‬ ‫‪ 800‬دينار والباقي أقساط بدون اقتطاع أو تحويل راتب ‪-‬‬ ‫ت‪079/5606460 - 079/9229945:‬‬ ‫(‪ )342‬سيفيا ‪ -‬م‪ 97-‬لون أبيض ‪ -‬فل عدا الجير ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬نقدا وباالقساط ‪ -‬للمراجعة االت��ص��ال على ‪-‬‬ ‫ت‪078/8808865 - 079/5544452:‬‬ ‫(‪ )106‬ريو ‪ -‬م‪ 2013-‬فل كامل ‪ -‬لون احمر ‪ -‬قطعت ‪3000‬كيلو‬ ‫ ضربة على الراس امامي ‪11250 -‬دينار ‪ -‬ت‪077/7777560:‬‬‫(‪ )37‬سبكترا ‪ -‬م‪ 2001-‬فحص كامل ‪ -‬مكييف ‪ -‬بور سنتر‬ ‫ فل مع جيرأتوماتيك ‪ -‬بدفعة ‪ 2000‬دينار والباقي أقساط‬‫بدون البنوك ‪ -‬ت‪079/5219704 - 079/9984414:‬‬ ‫(‪ )364‬سيفيا ‪ -‬م‪ 95-‬لون كحلي ‪ -‬فل كامل ‪ -‬ترخيص سنة ‪ -‬كوشوك‬ ‫جديد ‪ -‬بسعر ‪ 4000‬دينار ‪ -‬للمراجعة االتصال على ‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )97‬باجيرو ‪ -‬م‪ 2006-‬شمباني ‪ -‬كامل االضافات‬ ‫ فتحة ‪ -‬جلد ‪ -‬حساسات خلفي ‪ -‬مثبت سرعة ‪-‬‬‫فورمايكا ‪19000 -‬دينار ‪ -‬ت‪079/5571128:‬‬ ‫(‪ )314‬النسر ‪ -‬م‪ 97-‬سلفر جير اوتوماتيك مكيف بور سنتر‬ ‫زجاج ومرايا كهرباء جنطات ‪1500‬سي سي سبويلر خلفي ‪-‬‬ ‫بسعر‪6900‬دينار من المالك ‪ -‬ت‪079/5761047:‬‬ ‫(‪ )94‬باجيرو ‪ -‬م‪ 2007-‬ازرق فل اضافات فتحة جلد وارد‬ ‫الوكالة قطعت‪84000‬كم صيانة الشركة فحص كامل ‪ -‬مع‬ ‫امكانية المبادلة بسيارة ‪ -‬ت‪079/7724084:‬‬ ‫(‪ )405‬النسر ‪ -‬م‪ 2010-‬لون شمباني ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬حرة جديد ‪-‬‬ ‫فل مع الجير ‪ -‬السعر ‪ 11‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/5553877:‬‬

‫(‪ )28‬نيسان ‪ -‬م‪ - cc 2000 1985-‬مرخصة مركز الترخيص‬ ‫عمان ‪ -‬تصلح إلعفاء هايبرد ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪079/6095979 - 078/8157165:‬‬

‫(‪ )270‬مازدا‪ - 2.3 6‬م‪ 2007-‬لون باذنجاني ‪ -‬فل ابشن ‪ -‬غري‬ ‫مجمركة ‪ -‬تصلح لطالب ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ت‪079/8256734:‬‬

‫(‪ )81‬جولف ‪ -‬م‪ 2001-‬سلفر ‪ -‬جير عادي ‪ -‬كوندشن‬ ‫ فحص ‪ 3‬جيد قصعة في الراس ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬‫مرخصة لشهر‪ - 5‬للجادين فقط ‪ -‬ت‪079/5399044:‬‬

‫(‪ )114‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪ 2010-‬افنجارد ‪ -‬بانوراما ‪-‬‬ ‫لون سلفر ‪ - AMJ -‬فل ابشن ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬لالتصال‬ ‫مع املالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/7772084:‬‬

‫(‪ )359‬كاديت ‪ -‬م‪ 89-‬لون شماني ‪ -‬دقات ‪ -‬ماتور ‪cc 1400‬‬ ‫ فتحة ‪ 5 -‬غيار ‪ -‬بسعر ‪ 3500‬دينار ‪ -‬بدفعة ‪ 1000‬وقسط‬‫‪ 150‬دينار ‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )196‬مرسيدس ‪ - C200‬م‪ 99-‬لون سلفر فحص‬ ‫كامل بحالة الوكالة فل عدا الفتحة والجلد ‪ -‬من‬ ‫املالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/7775550:‬‬ ‫(‪ )88‬مرسيدس بطه ‪ -‬م‪ 94-‬لون اسود سمارات‬ ‫ فحص كامل ‪ -‬كامل االضافات ‪ -‬ترخيص سنة ‪-‬‬‫لالتصال ‪ -‬ت‪079/9998773:‬‬ ‫(‪ )226‬مرسيدس ‪ - CLS 350‬م‪ 2012-‬فضي‪/‬غريمجمركة ‪-‬‬ ‫فحص كامل ‪ -‬عداد‪25000‬كم ‪ -‬كاملةاالضافات ‪SOUND -‬‬ ‫ ‪SYSTEM - DISTRUNIC PLUS - AIRMATIC‬‬‫‪-PARKTRONIC‬من املالك ‪ -‬ت‪079/9225585:‬‬ ‫(‪ )19‬لف ‪ -‬م‪ 84-‬لون فستقي ‪ -‬كاملة االضافات‬ ‫ بحالة ممتازة جدا ‪ -‬فحص ‪ -‬جري اوتوماتيك ‪-‬‬‫فتحة ‪ -‬جلد ‪ -‬مكيف تتش ‪ -‬ت‪078/5850285:‬‬ ‫(‪ )252‬مرسيدس ‪ - E200‬م‪ 2007-‬ابيض‪-‬فل‪-‬بانوراما ‪ -‬جلد‬ ‫ سبورت بكج ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬وارد وصيانة الوكالة ‪ -‬مرخصة‬‫ومؤمنة لسنة ‪ -‬من املالك ‪ -‬ت‪079/9552141:‬‬ ‫(‪ )365‬مرسيدس لف ‪ -‬م‪ 82-‬لون شمباني ‪ -‬ماتور أسود ‪ -‬فتحة‬ ‫كهرباء ‪ -‬بور ‪ -‬فرش جلد ‪ -‬بسعر ‪ 2500‬دينار ‪ -‬ت‪079/6149356:‬‬

‫(‪ )233‬باجريو ‪ - 4×4 /‬م‪ 2006-‬لون اسود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬فل كامل ‪ -‬وارد‬ ‫الوكالة ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬بسعر ‪18.500‬دينار ‪ -‬ت‪077/7505020:‬‬

‫‪4766‬‬

‫(‪ )218‬بيجو ‪ - 206‬م‪ 2003-‬لون أسود ‪ -‬فل عدا الجير ‪-‬‬ ‫مجنطة ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬بدفعة والباقي أقساط ‪ -‬للمراجعة‬ ‫االتصال على ‪ -‬ت‪079/9872100:‬‬

‫(‪ )133‬كامري ‪ -‬م‪ 2011-‬أسود ‪ -‬هايبرد ‪ -‬الشكل الجديد ‪ -‬فحص كامل‬ ‫ جمرك جديد ‪ -‬بسعر ‪ 20000‬دينار ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪079/6283934:‬‬‫(‪ )92‬كامري‪/‬هايربد ‪ -‬م‪ 2007-‬لون سلفر ‪ -‬فحص‬ ‫كامل ‪ -‬فل الفل ‪ -‬ترخيص جديد ‪ -‬كوتشوك جديد‬ ‫ ‪16800‬دينار ‪ -‬ت‪079/5581283:‬‬‫(‪ )300‬بريوس ‪ -‬م‪ 2007-‬شمباني ‪ -‬فل كامل ‪ -‬فرش جلد ‪ -‬نفيجيشن‬ ‫ بلوتوث‪+‬أضوية زنون ‪ -‬مفتاح ذكي وبصمة ‪ -‬قطعت‪70‬ألف ‪ -‬السعر‬‫النهائي‪ 11400‬د ‪ -‬ت‪078/8507728 - 079/5154425:‬‬ ‫(‪ )41‬بريوس ‪ -‬م‪ 2007-‬أخضر فستقي ‪ -‬حرة ‪ -‬جديد ‪-‬‬ ‫بحالة الوكالة ‪ -‬بصمة ‪ -‬كاميرا خلفية ‪ -‬بسعر ‪ 11400‬د ‪ -‬من‬ ‫المالك ‪ -‬مع إمكانية المبادلة ‪ -‬ت‪077/7768175:‬‬ ‫(‪ )394‬كامري ‪ -‬م‪ 2009-‬جمرك جديد لون سلفر‬ ‫بلو جميع االضافات ماعدا الفتحة والجلد على‬ ‫الفحص الكامل من املالك ‪ -‬ت‪079/5960304:‬‬

‫(‪ )240‬بولو ‪ -‬م‪ 1999-‬لون زيتي أخضر ‪ -‬جير‬ ‫ع��ادي ‪ -‬ترخيص سنة ‪ -‬ده��ان جديد ‪ -‬بسعر‬ ‫‪3500‬دينار ‪ -‬ت‪078/8151586:‬‬

‫(‪ )253‬كامري‪/‬هايربد ‪ -‬م‪ 2009-‬فرياني ‪ -‬فحص‪2‬رواسي امامية‬ ‫ ‪2‬جيد خلفي فل كامل مع شاشة‪ - NAV-‬قطعت‪- 34000‬‬‫بحالة ممتازة جدا ‪ -‬تأمني شامل ‪ -‬ت‪079/6833666:‬‬ ‫(‪ )200‬بريوس ‪ -‬م‪ 2004-‬مجددة ‪ - 2007‬فيراني ‪ -‬هايبرد‬ ‫ فحص ‪ 4‬جيد ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬بسعر مناسب ‪-‬‬‫ت‪078/7118354 - 079/7464809:‬‬ ‫(‪ )192‬ياريس ‪ -‬م‪ 2010-‬لون ابيض ‪1300‬سي سي صندوق‬ ‫فل اوتوماتيك قطعت مسافة ‪60000‬كم فحص كامل بحالة‬ ‫ممتازة من املالك مباشرة ‪ -‬ت‪079/9502215:‬‬

‫(‪ )384‬طاولة بلياردو مع كامل توابعها للبيع ‪ -‬بحالة ممتازة ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6351013 - 079/5369385:‬‬

‫(‪ )194‬بك اب دبل كابني ميتسوبيشي‪ L200‬ماغنوم ‪ -‬م‪ 2008-‬لون‬ ‫اخضر ‪ - 4×4 -‬فل عدا الجري ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬ت‪079/5682502:‬‬

‫(‪ )238‬كرايسلر ‪ - New Yorker‬م‪ 1997-‬فرياني ‪ -‬بحالة‬ ‫جيدة جدا ‪ -‬السعر ‪6500‬دينار ‪ -‬ت‪079/6566521:‬‬

‫(‪ )13‬سرتوين ك��ش��ف‪ - PLuriel‬م‪ 2009-‬لون‬ ‫كريمي ‪1600 -‬سي سي ‪ -‬فل ابشن ‪ -‬جلد ‪ -‬مرخصة‬ ‫مؤمنة ‪ -‬بحالة ممتازة ‪ -‬قطعت ‪31000‬ك��م ‪-‬‬ ‫االتصال من االحد ‪ -‬ت‪079/9468695:‬‬

‫(‪ )277‬اثاث منزل للبيع مع كامل كهربائياته ‪ -‬يف‬ ‫الشميساني ‪ /‬اول دخلة اوركيدا ‪ -‬لالتصال مع املالك‬ ‫مباشرة ‪ -‬ت‪079/5685432:‬‬

‫(‪ )44‬شواية غاز جديدة ‪ -‬أمريكية الصنع تتسع إلى ‪ 40‬حبة هامبرجر ‪ -‬مع‬ ‫غاز جانبي بحجم ‪ 1.2‬م * ‪ 0.8‬م ‪ -‬بسعر مناسب ‪ -‬ت‪077/7768175:‬‬ ‫(‪ )129‬جك رفع سيارات عامودي ‪ -‬للبيع بسعر‬ ‫مغري ‪ -‬يصلح للورش ‪ -‬ت‪079/9669915:‬‬

‫(‪ )80‬شكودا ‪ -‬م‪ 94-‬أبيض ‪ -‬ترخيص ‪ -‬محرك ‪cc 1300‬‬ ‫ زجاج كهرباء ‪ 5 -‬غيارات ‪ -‬سنترلوك ‪ -‬جهاز إنذار ‪ -‬جنط ‪-‬‬‫دهان جديد ‪ -‬بحالة الوكالة ‪ -‬ت‪079/6822065:‬‬ ‫(‪ )205‬شكودا ‪ -‬م‪ 1997-‬لون أبيض ‪ -‬بحالة جيدة ‪ -‬ترخيص شهر ‪ - 9‬بسعر‬ ‫‪ 2600‬دينار ‪ -‬من المالك مباشرة ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪077/7375090:‬‬

‫(‪ )217‬خزان ماء بالستيك للبيع سعة ‪ 2‬متر وربع‬ ‫ مكفول ‪ 15‬سنة ‪ -‬وكالة غير مستعمل ‪ -‬بسعر‬‫مناسب ‪ -‬للمراجعة ‪ -‬ت‪078/8765423:‬‬

‫(‪ )12‬اثاث منزلي للبيع ‪ -‬جديد غير مستخدم مع كامل‬ ‫اكسسواراته ‪ -‬من المالك ‪ -‬ت‪079/0447291:‬‬ ‫(‪ )251‬سكوتر ‪ - CC 125‬م‪ 2006-‬معدل‪ - 2009‬لون‬ ‫اسود ‪ -‬فحص كامل ‪ -‬اكسسوارات واضافات كاملة مع‬ ‫صندوق اضايف ‪ -‬لالستفسار ‪ -‬ت‪079/9390705:‬‬

‫(‪ )303‬بيجو ‪ - 107‬م‪ 2008-‬فحص ‪ -‬ترخيص جديد ‪-‬‬ ‫محرك ‪ - cc 1000‬ماتور تويوتا ‪ -‬دفع رباعي ‪ -‬بسعر‪ 6800‬د‬ ‫ينار قابل ‪ -‬ت‪078/8785098 - 077/7861702:‬‬

‫(‪ )250‬كوروال ‪ -‬م‪1800 2012-‬سي سي ‪ -‬كامل‬ ‫االضافات ‪ -‬لون اسود ‪ -‬من املالك مباشرة ‪ -‬بسعر‬ ‫‪ 21‬ألف دينار ‪ -‬ت‪079/5131374:‬‬

‫(‪ )136‬بك اب ديماكس شفروليه ‪ - 4×4‬م‪ 2008-‬لون احمر مرخص جديد‬ ‫فحص كامل قطع مسافة ‪ 7000‬بنزين ‪3500‬سي سي ‪ -‬ت‪079/6792929:‬‬

‫(‪ )422‬طقم كنبايات للبيع مكون من ‪ 7‬مقاعد ‪-‬‬ ‫مستعمل بحالة جيدة ‪ -‬بسعر مغري ‪ -‬للمراجعة‬ ‫‪ -‬ت‪078/8191200 - 079/5052855:‬‬

‫(‪ )333‬رقم سيارة ‪ -‬مميز‪ -‬للبيع ‪ -‬للمراجعة االتصال على‬ ‫‪ -‬ت‪079/5115049:‬‬

‫(‪ )3‬ب��اص للبيع م��ع الخط ‪ -‬ت��وي��وت��ا‪ -‬كوستر موديل‬ ‫‪ - 2011‬خط الزرقاء ‪/‬جبل األميرة رحمة ‪ -‬للمراجعة ‪-‬‬ ‫ت‪079/5270275:‬‬

‫(‪ )269‬كامري ‪ -‬م‪ 2006-‬اسود ‪2400 -‬سي سي ‪ -‬فحص كامل‪-‬‬ ‫فورمايكا ‪ -‬فل ابشن ‪ -‬فتحة ‪ -‬جلد بيج كهرباء‪-‬مري طوي ‪ -‬تحكم‬ ‫طارة ‪ -‬مسجل سي دي ‪ -‬ايرباجات ‪ - -‬ت‪078/8867730:‬‬ ‫‪4713‬‬

‫‪5082‬‬

‫(‪ )385‬مطلوب أثاث مستعمل للشراء مع الكهربائيات ‪-‬‬ ‫للمراجعة ‪ -‬ت‪078/6351013 - 079/5369385:‬‬


19

05- 38 5 222 6

:ä - ™`jRƒ`à`dG ≈∏Y ºµJÉ`¶`MÓ`Ÿ

2013/04/13 - 162 Oó``©``dG - á©HGôdG á``æ```°ùdG


áëØ°U 20

¿É«∏Y ódÉN óªfi :∫hDƒ°ùŸG ôjóŸG

ÉfÉ› áî°ùf ∞dCG 75

05 - 38 5 222 6

2013/04/13 - 162 Oó©dG - á©HGôdG áæ°ùdG

الزرقاء 2013-04-13  

جريدة الوسيط في الاردن

Advertisement