Page 1

‫مقام های محلی در والیت فراه تائید می کنند که در دو ولسوالی این والیت مکتب برای تدریس فعالیت ندارند و این موضوع باعث نگرانی آنها شده است‪.‬‬ ‫محمد اسمعیل ولسوال بکواه میگوید در ولسوالی بکوای فراه پنج سال قبل یک لیسه به نام (سید سنو) موجود بود‪ ،‬که توسط طالبان تخریب شد‪.‬‬ ‫وی اظهار نگرانى نمود که با غیرفعال ش وى گفت‪“ :‬در این ولسوالی اصالً مکتب وجود ندارد؛ اما از یکسال بدینسو بنا بر تقاضای مردم محل‪ ،‬ریاست‬ ‫معارف‪ ،‬معلمین را بطور اجیر استخدام کرده و یکتعداد محدود اطفال پسر را در مساجد تدریس میکنند‪.‬‬ ‫“ولسوال‪ ،‬علت اصلى نبود مکاتب را در این ولسوالی‪ ،‬ناامنی خوانده افزود که فعالً ‪ ۶٠‬نفر پولیس دراین ولسوالى موجود است که از عهدۀ تامین امنیت مرکز‬ ‫ولسوالی نمیتوانند برآیند‪.‬‬

‫این جابجایی در حالی صورت می گیرد که باشندگان این والیت از کارکرد های‬ ‫تیم چهارده به دلیل کم توجه ای در بازسازی شکایت دارند‪.‬‬ ‫اعضای تیم ‪ ۱۴‬بازسازی والیتی لیتوانیا در حالی قرار است شهر چغچران را‬ ‫ترک کنند که باشندگان این والیت از فعالیت آنها در عرصه بازسازی گله دارند‪.‬‬ ‫شهروندان غور میگویند با دولت لیتوانیا در عرصه بازسازی و کمک به بخش‬ ‫های عام المنفعه توجه ای آنچنانی به خرج نمی دهد‪.‬‬ ‫در عین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید در یک مراسم خاص‬ ‫تیم چهارده بازسازی لیتوانیا مسوولیت را به تیم پانزده سپرده به گفته او‬ ‫فرمانده تیم جدید تعهد سپرده است تا در پروژه های بازسازی و آموزش پولیس‬ ‫در این والیت تالش بیشتری به خرج دهد‪.‬‬ ‫حکیمی می گوید هنوز به درستی مشخص نیست که قرار است تیم پانزده چه‬ ‫مقدار پول را در بخش های مختلف در این والیت به مصرف برسانند‪.‬‬ ‫چندی قبل والی غور نیز از بی توجه ای مسووالن تیم بازسازی لیتوانیا انتقاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مقام ها در این والیت میگویند طی ده سال گذشته با وجودیکه در دیگر والیات‬ ‫بازسازی های زیادی صورت گرفته اما در این والیت توجه آنچنانی از سوی‬ ‫‪.‬دولت و نهاد های کمک کننده انجام نشده است‬ ‫فرمانده جدید تیم بازسازی لیتوانیا در مراسم انتقال مسوولیت ها تاکید کرده است‬ ‫که در سال جدید پروژه های بیشتری از سوی کشورش مورد اجرا قرار خواهد‬ ‫‪.‬گرفت‬

‫مقامها در هرات از کشور انگلستان خواستهاند تا در بازسازی مجموعهی‬ ‫مصلی هرات سهم بگیرد‪.‬‬ ‫این در حالیست که مشکل مسدود نشدن سرک منارهها هنوز هم ادامه دارد و‬ ‫مقامها گفتهاند که نبود بودجهی کافی سبب این شده تا کار این سرک به تعویق‬ ‫بیفتد‪ .‬چندی پیش رییس اطالعات و فرهنگ هرات گفته بود که آنان بایستی‬ ‫سراسر این مجموعه را دیوار بکشند که آنان بودجهیی در این زمینه ندارند و‬ ‫از نهادهای کمک کننده به افغانستان خواست تا در این بخش با آنان همکاری‬ ‫کنند‪.‬داوود شاه صبا والی هرات هم در دیدار با ریچارد استیک سفیر انگلستان‬ ‫از او خواسته است تا انگلستان در بازسازی این مجموعهی مصلی سهم‬ ‫بگیرد‪.‬از سوی دیگر آقای ستیک گفته است که او این موضوع را با مقامهای‬ ‫کشورش در میان خواهد گذاشت‪.‬مسدود نشدن سرک منارهها و همچنین نبود‬ ‫مراقبت درست از آبدههای تاریخی همواره مورد انتقاد بوده و کارشناسان‬ ‫میگویند‪ :‬یکی از دالیلی که هرات تاکنون به فهرست یونسکو نپیوسته است‬ ‫همین موضوع بوده‪.‬بهرحال امیدواریهایی هست تا نهادهایی در اینباره با‬ ‫دولت همکاری کند و مسووالن هم در تالش هستند‪.‬‬ ‫سفیر انگلستان هم در این دیدار گفته است که آنان هم با پیشرفت و گسترش‬ ‫بازسازیها آشنایی بیشتری پیدا خواهند کرد‪.‬از سوی دیگر والی هرات در‬ ‫گفتگو با سفیر انگلستان اوضاع را در هرات خوب توصیف کرده و از جلب‬ ‫ناراضیان به روند آشتی بهعنوان یک دست آورد یا کرده و گفته است که با‬ ‫پیوستن این افراد به دولت‪ ,‬امنیت هم بهتر شده است‪.‬‬ ‫آقای صبا همچنین از روند بازسازی در هرات یاد کرده و گفته است که با تأمین‬ ‫امنیت بازسازی هم کار آن سرعت یافته است‪.‬‬

‫‪Heratdl.rozblog.com‬‬ ‫سایت سازنده‬


‫زنان فعال در ولسوالی های هرات سبب پیوستن گروههای مخالف مسلح دولت به پروسه صلح می شوند‪ .‬رییس شبکه زنان والیتهای زون میگوید که زنان آگاه‬ ‫از مشکالت جامعه سبب انتقال آن به این افرد شده و از ادامه مخالفت و ایجاد ناامنی مخالفان مسلح دولت جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر موجودیت صد ها فرد مسلح غیر مسوول که با گروه های مخالف مسلح دولت همکاری دارند عمده ترین چالش در امنیت والیت هرات محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مسئوالن شبکه زنان در غرب افغانستان میگویند که در این اواخر نقش زنان در پیشبرد پروسه صلح در ولسوالی ها و مناطق دور دست برجسته شده است‪.‬‬ ‫حسینه نیکزاد میگوید که پروگرامهایی که از سوی نهادهای مختلف برای زنان در ولسوالی های این حوزه ارائه شده موجب تاثیرگذاری برروی مردان خانواده‬ ‫نیز شده است‪.‬‬ ‫به گفته او گزارش های در دست دارند که تاکنون چند خانم شوهر های خود را که جز گروه های مخالف مسلح دولت بودند وادار به پیوستن به پروسه صلح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خانم نیکزاد همچنان می گوید که زنان در ولسوالی های والیت هرات عالوه براینکه خود از مسائل و مشکالت جامعه آگاه شدند نقش ارزنده ای در انتقال این‬ ‫مفاهیم برای گروهای مخالف مسلح داشتند‪.‬‬ ‫با آغاز برنامه پیوستن گروه های مسلح دولت به پروسه صلح از چند سال گذشته تاکنون صد ها تن در ولسوالی های هرات به این روند پیوسته اند‪.‬‬ ‫کارشناسان نیز تاکید دارند که زنان می توانند به عنوان پیام آوران صلح برای کسانی باشند که هنوز در مناطق دور دست علیه دولت فعالیت دارند‪.‬‬ ‫این افراد میگویند که زنان با درک اینکه صلح برای آنها وخانواده شان مفید است میتوانند با آگاهی از قانون مسئولیت اجتماعی خود را در جامعه ادا کنند‪.‬‬


‫با انفجار یک ماین کار گذاری شده گروه طالبان در والیت فراه دو سرباز‬ ‫‪.‬اردوی ملی جان خود را از دست دادند‬ ‫مقامهای امنیتی میگویند‪ :‬این انفجار در قریه اوریان ولسوالی باالبلوک والیت‬ ‫‪.‬فراه رخ داده است‬ ‫نقیب هللا فراهی سخنگویی والی فراه میگوید‪ :‬این حادثه زمانی بوقع پیوست‬ ‫که ماشین اردوی ملی از ولسوالی باالبلوک بسوی شهر فراه در حال حرکت‬ ‫‪.‬بود که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده دو سرباز اردوی ملی جان باختند‬ ‫مقام های پولیس در این والیت میگویند طی دو ماه گذشته بیش از ده ماین کار‬ ‫گذاری شده گروه طالبان انفجار کرده است که شماری از افراد ملکی و نظامی‬ ‫‪.‬جان خود را از دست دادند‬ ‫هموار مسوولیت کار گذاری ماین های کنار جاده ای را در والیت فراه گروه‬ ‫‪.‬طالبان به دوش می گیرند‬

‫مقام های محلی در این والیت میگویند این افراد درگذشته در ولسوالی دولینه‬ ‫فعالیت های دهشت افکنانه داشتند‪.‬‬ ‫با گرم شدن وضعیت هوا در والیت غور در پهلوی نگرانی از افزایش نا امنی‬ ‫ها اخیرا چند گروه از مخالفین مسلح دولت به پروسه صلح پیوستند که خوش‬ ‫بینی شهروندان به بهبود اوضاع امنیتی را در پی دارد‪.‬‬ ‫عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگوید ‪ ۲۶‬تن از افراد تحت امر مال‬ ‫نصر هللا یک فرمانده محلی این گروه در غور با سالح و مهمات دست داشته‬ ‫خود به روند آشتی ملی پیوستند‪.‬‬ ‫او میگوید بررسی ها نشان میدهد که این افراد در گذشته در ساحات‬ ‫ولسوالی دولینه این والیت در اکثر حمالت دهشت افکنانه نقش داشتند‪.‬‬ ‫بنابه اظهارات وی این افراد از طرف شورای عالی صلح واقع در غور امان‬ ‫نامه را بدست آوردند‪.‬‬

‫شبکه اطالع رسانی افغانستان‬

‫اخبار روزانه افغانستان و جهان‬

‫در عین احل مال نصر هللا میگوید پس از آنکه امنیت شهر چغچران مرکز‬ ‫والیت غور به نیروهای افغان سپرده شد دست از مخالفت علیه دولت‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫او از دولت خواست تا پروژه ای بازسازی را در برخی ولسوالی ها آغاز‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫گفته شده است این گروه با ‪ ۲٠‬نوع از سالحهای مختلفه سبک و سنگین که‬ ‫در نزد شان وجود دارد قرار است به پروسه دایاک و تحکیم صلح بپیوندند‪.‬‬

‫تبلیغات شما در هفته نامه اخبار هرات‬

‫تبلیغات شما در هفته نامه اخبار هرات‬

‫به صورت رایگان‬

‫به صورت رایگان‬


‫مقام های محلی در والیت فراه تائید می کنند که در دو ولسوالی این والیت مکتب برای تدریس فعالیت ندارند و این موضوع باعث نگرانی آنها شده است‪.‬‬ ‫محمد اسمعیل ولسوال بکواه میگوید در ولسوالی بکوای فراه پنج سال قبل یک لیسه به نام (سید سنو) موجود بود‪ ،‬که توسط طالبان تخریب شد‪.‬‬ ‫وی اظهار نگرانى نمود که با غیرفعال شدن این مکتب‪ ،‬صدها پسر و دختر از ادامۀ تعلیم محروم شدند‪.‬‬ ‫وى گفت‪“ :‬در این ولسوالی اصالً مکتب وجود ندارد؛ اما از یکسال بدینسو بنا بر تقاضای مردم محل‪ ،‬ریاست معارف‪ ،‬معلمین را بطور اجیر استخدام کرده و‬ ‫یکتعداد محدود اطفال پسر را در مساجد تدریس میکنند‪.‬‬ ‫“ولسوال‪ ،‬علت اصلى نبود مکاتب را در این ولسوالی‪ ،‬ناامنی خوانده افزود که فعالً ‪ ۶٠‬نفر پولیس دراین ولسوالى موجود است که از عهدۀ تامین امنیت مرکز‬ ‫ولسوالی نمیتوانند برآیند‪.‬‬ ‫در عین حال عبدالبصیر خیرخواه رئیس شورای والیتی فراه میگوید به دلیل تهدید طالبان‪ ۵ ،‬باب مکتب دراین ولسوالى مسدود شده است‪.‬‬ ‫وى عالوه کرد‪“ :‬سال گذشته یکتن از معلمین مکتب مال محمد فراهی‪ ،‬توسط طالبان به قتل رسید و بعد از آن‪ ،‬سایر معلمین نیز تهدید شدند و‪ ۵‬مکتب مسدود‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مسووالن ریاست معارف والیت فراه با تأیید موجودیت تهدیدات امنیتی در این ولسوالیها‪ ،‬میگویند که در نتیجۀ تالش های آنان‪ ،‬اکنون تعدادی از مکاتب در این‬ ‫ولسوالیها فعال میباشند‪.‬‬ ‫عتیق هللا رئیس معارف والیت فراه تاکید کرد در ولسوالی بکواه‪ ،‬به دلیل نبود امنیت و حضور همیشگی طالبان‪ ،‬نتواسته اند که مکاتب رسمی را ایجاد‬ ‫نمایند‪“.‬وی در مورد وضعیت معارف در ولسوالی گلستان گفت‪“ :‬دراین ولسوالی نیز به دلیل نبود امنیت‪ ،‬صرف ‪ ٧‬باب مکتب وجود دارد‪.‬‬


‫سه تن از بزرگان قوم در ولسوالی شنیدند هرات توسط افراد مسلح ناشناس‬ ‫کشته شدند‪.‬‬ ‫مسووالن امنیتی در این ولسوالی میگویند که این بزرگان قوم در بازار‬ ‫شنیدند به ضرب گلوله از پای در آمدند‪.‬‬ ‫شیندند‪ ,‬در یکسد و بیست کیلومتری شهر هرات‪ .‬منطقهیی که همواره با چنین‬ ‫رویدادهایی روبرو بوده است‪.‬‬ ‫مسووالن امنیتی در این والیت میگویند که شام روز گذشته افرادی که بر یک‬ ‫موتر سایکل سوار بودند باال سه تن از بزرگان قوم این ولسوالی آتش‬ ‫گشودند‪.‬‬ ‫شا آغا نوری فرمانده کندک چهارم نظم عامه در ولسوالی شنیدند گفت که یک‬ ‫تن دیگر هم مجروح شده است‪.‬‬ ‫هنوز دلیل این رویداد آشکار نیست و هیچ گروهی مسوولیت این حادثه را‬ ‫بهدوش نگرفته است‪.‬مقامها بارها چنین قتلهایی را به خصومتهای شخصی‬ ‫پیوند دادند‪.‬‬ ‫ولسوالی شنیدند هرات از جمله ولسوالیهای ناامن این والیت است‪ .‬این‬ ‫ولسوالی بارها شاهد زد و خوردهای سنگین بوده است‪.‬در گذتشه هم گفته‬ ‫شده که طالبان مسلح نیز در برخی از مناطق این ولسوالی دیده شدند‪.‬‬

‫یک مخالف دولت در حالیکه قصد جاسازی یک ماین را داشته کشته شده‬ ‫است‪ .‬این حادثه در والیت غور اتفاق افتاده است‪ .‬کارگزاری ماین در کنار جاده‬ ‫شیوهی تازهی طالبان برای مقابله با دولت است‪.‬‬ ‫عبدالرووف احمدی سخنگوی پولیس زون غرب میگوید که این شخص قصد‬ ‫داشته یک ماین را در کنار جاده کارگزاری کند که هنگام جاسازی‪ ,‬ماین منفجر‬ ‫میگردد و این مخالف دولت هم کشته میشود‪ .‬او گفت این رویداد در ولسوالی‬ ‫چهارسده رخ داده است‪.‬‬ ‫همچنین آقای احمدی میگوید که در منطقهی الش و جوند این والیت هم‬ ‫شبهنگام یک گروه از طالبان مسلح باالی یک پسته امنیتی حمله میکنند که‬ ‫پس از درگیری کوتاه مدت‪ ,‬دو تن از طالبان کشته میشوند‪.‬‬ ‫والیت غور از جمله والیتهای ناامن غرب کشور بهشمار میرود و بارها‬ ‫نیروهای امنیتی با طالبان درگیری شدند‪.‬‬ ‫گفته میشود که طالبان مسلح از والیتهای ناآرام دیگر وارد غور میشوند و‬ ‫اکنون چالشی بزرگ برای حکومت محلی آنجا بهشمار میروند‪.‬‬ ‫همچنین آقای احمدی میگوید که در منطقهی الش و جوند این والیت هم‬ ‫شبهنگام یک گروه از طالبان مسلح باالی یک پسته امنیتی حمله میکنند که‬ ‫پس از درگیری کوتاه مدت‪ ,‬دو تن از طالبان کشته میشوند‪.‬‬

‫تبلیغات شما در هفته نامه اخبار هرات‬ ‫به صورت رایگان‬

‫‪www.nava-ashena.com/da/‬‬


‫مقامهای امنیتی این والیت میگویند‪ :‬این رویداد در ولسوالی الش جوین والیت‬ ‫فراه بوقع پیوسته است‪.‬‬

‫فرماندههی پولیس زون غرب به نیروهای امنیتی هشدار داده است که اگر‬ ‫دشواری در امور امنیتی از سوی آنان بوجود آید‪ ,‬با افراد متخلف برخورد‬ ‫جدی صورت میگیرد‪.‬‬

‫حوالی شام روز گذشته شماری از طالبان مسلح با استفاده از لباس پولیس ملی‬ ‫باالی یک پوسته امنیتی در منطقه تجگ الش جوین باالی یک پوسته امنیتی‬ ‫حمله کردند‪.‬‬

‫این در حالیست که بارها مردم در اطراف هرات از نبود ساماندهی درست در‬ ‫میان پولیس شکایت کردند‪.‬‬

‫مقام های محلی در این والیت میگویند این حمله مسلحانه در نزدیک مرز‬ ‫مشترک ایران و افغانستان صورت گرفته است‪.‬‬

‫چندی پیش بود که بسمهللا محمدی وزیر داخلهی کشور گفته بود بیشتر افراد‬ ‫پولیس سواد کافی را ندارند‪.‬‬

‫نقیب هللا فراهی سخنگوی والی فراه میگوید‪ :‬در این رویداد دو پولیس‬ ‫سرحدی‪ ،‬پنج طالب مسلح کشته و دو پولیس دیگر نیز زخمی شدند‪.‬‬

‫در همین حال یک چندی پیش روزنامه تایمز نوشته بود که از هر بیست و پنج‬ ‫پولیس یکیشان در سال گذشته به اتهام قتل‪ ،‬دزدی‪ ،‬فساد اداری‪ ،‬کمک به‬ ‫فرار زندانیان و جرایم دیگر دست داشته اند‪.‬‬

‫تاکنون مخالفین مسلح دولت در این مورد اظهار نظری نکرده اند‪.‬‬

‫از سوی دیگر پولیس در هرات اعالم کرده است که از این پس اگر هر قطعه از‬ ‫نیرو امنیتی نواقصی داشته باشند با آنان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫گفته شده که شب گذشته یک هیئت از فرماندهی پولیس زون غرب برای‬ ‫بررسی چگونهگی حوزههای امنیتی شهر و ولسوالیها فرستاده شده بود و به‬ ‫قطعاتی که دارای کمبود بودند رسیدهگی شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر آقای احمدی میگوید که این هیئت به نیروهای امنیتی توصیه‬ ‫کرده است تا جلو ناامنیها گرفته شود‪.‬‬ ‫پولیس در هرات در این اواخر با انتقادات بسیاری رو‪-‬به‪-‬رو بوده و چند پیش‬ ‫محی الدین نوری سخنگوی والی هرات از کارکرد پولیس انتقاد کرد و گفت‬ ‫که پولیس نتوانسته است جلو چندین آدمربایی بگیرد‪.‬‬ ‫ولی این انتقاد بیپاسخ نماند و سیدآغا ثاقب فرمانده پولیس هرات از کاهش‬ ‫آدمرباییها و بهتر شدن وضعیت امنیتی سخن گفت‪.‬‬


‫مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان تاکید دارد که دولت مکلف به حمایت از حقوق زنان در افغانستان می باشد‪.‬‬ ‫سالها است که رعایت و حمایت از حقوق زنان بر سر زبانها است ‪ ،‬نهادهای مختلف طی ده سال گذشته پول های زیادی از نهاد های کمک کننده داخلی و‬ ‫خارجی برای اعاده حقوق زنان در افغانستان به ویژه هرات به مصرف رساندند‪.‬‬ ‫مسووالن حکومتی با اینکه تاکید می کنند که طی چند سال گذشته دولت تالش های زیادی به منظور حقوق از دست رفته زنان انجام داده اما این تالش ها کافی‬ ‫نبوده ‪.‬‬ ‫داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کرزی در گفتگوی ویژه با آریانا هرات تاکید که دولت تالش دارد تا مانع برگشت آپارتاید زنان در‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫مسئله زنان و شرکت آنها در اجتماع در افغانستان یکی از برنامه های اصلی دولت است و در پیمان استراتژیک بین کابل و واشنگتن یکی از بندهای این پیمان‬ ‫در مورد زنان و افزایش ظرفیت و رعایت حقوق این بانوان است ‪.‬‬ ‫در عین حال شماری از فعاالن نهاد های مدافع حقوق زنان میگویند نیاز است که دولت برای برای اعاده حقوق زنان ‪ ،‬قانون اساسی و قانون منع خشونت را بر‬ ‫علیه کسانی که دست به نقض حقوق زنان می کنند تطبیق کند‪.‬‬ ‫شماری از مردم میگویند حمایت از حقوق زنان در حال حاضر به عنوان یک شعار و برای برخی نهاد ها منبع در آمد پولی شده است‪.‬‬ ‫‪.‬این شهروندان تاکید می کنند که دولت باید اقدام اساسی در این زمینه انجام دهد تا زنان جایگه که در جامعه افغاستان دارد به صورت واقعی بدست آوردند‬

‫یک خانم جوان و یک پیر مرد در جریان درگیری گروه طالبان و سربازان پولیس ملی در ولسوالی باالبلوک والیت فراه به قتل رسیدند‪.‬‬ ‫در این رویداد چهار طالب مسلح و دو سرباز اردوی ملی نیز کشته شدند‪.‬‬ ‫درگیری میان گروه طالبان مسلح و سربازان افغان در ولسوالی باالبلوک والیت فراه شام روز گذشته پس از آن آغاز شد که طالبان مسلح به شکل گروه ای باالی‬ ‫چند پوسته امنیتی در منطقه شیوان حمله کردند‪ .‬سمونوال محمد غوث ملیار آمر امنیت این والیت میگوید در این رویداد چهار طالب مسلح کشته و هفت تن‬ ‫دیگر آنان زخمی شدند‪.‬‬ ‫به گفته او سه سرباز پولیس نیز در این حمله زخم برداشتند‪ .‬او همچنان تائید کرد که در جریان شلیک گلوله طالبان مسلح یک خانم جوان و یک پیر مرد که‬ ‫اعضای یک فامیل بودند جان خود را از دست دادند و دو غیر نظامی دیگر نیز زخمی شده است‪.‬‬ ‫او همچنان تاکید کرد که گروه طالبان پس از حمله مسلحانه از محل به مناطق مسکونی فرار کردند‪ .‬مسووالن شفاخانه دولتی در فراه میگویند شش زخمی از‬ ‫جمله چهار سرباز پولیس و دو غیر نظامی به شفاخانه جهت تداوی انتقال داده شده اند‪.‬‬

‫تبلیغات شما در هفته نامه اخبار هرات‬ ‫به صورت رایگان‬


‫مقام های زون ساحوی پولیس در غرب افغانستان میگویند قرار است به زودی در مناطق نا امن فراه بخصوص باالبلوک چندین پوسته امنیتی به منظور مقابله با‬ ‫حمالت مخالفین مسلح دولت افراز شود‪ .‬به گزارشی دراین مورد توجه کنید‪.‬‬ ‫با گرم شدن هوا حمالت مخالمفین مسلح دولت در والیت فراه شدت یافته است‪.‬‬ ‫مقام های محلی در این والیت با تائید این خبر میگویند شمار زیادی از طالبان مسلح از والیات قندهار و هلمند برای انجام حمالت تروریستی به این والیت آمدند‪.‬‬ ‫سمونوال محمد غوث ملیار آمر امنیت این والیت تاکید می کند تا زمانیکه نیرو و تجهیزات بیشتری به اختیار پولیس قرار نگیرد نا امنی همچنان ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در عین حال عبدالروف احمدی سخنگوی زون ساحوی پولیس در غرب کشور میگوید قرار است در آینده نزدیک چند پوسته امنیتی در منطقه شیوان ولسوالی‬ ‫باالبلوک که نا امن ترین منطقه فراه است با تجهیزات مدرن افراز شود‪.‬‬ ‫طی دو سال گذشته والیت فراه در غرب افغانستان از جمله والیات نا امن بود که شماری زیادی از مردم ملکی‪ ،‬پولیس و طالبان مسلح در جریان درگیری ‪ ،‬انفجار‬ ‫و انتحاری جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫برخی مقام های محلی در این والیت میگویند کشور های همسایه به اختیار طالبان مسلح سالح و مهمات قرار میدهند‪.‬‬ ‫در سال گذشته خورشیدی در جریان یک ماه هفتاد تن به شمول کارمندان یک موسسه ماین پاکی اختطاف شدند‪.‬‬

‫تبلیغات شما در هفته نامه اخبار هرات‬ ‫به صورت رایگان‬

هفته نامه اخبار هرات 4  

هفته نامه اخبار هرات 4