Page 1

‫كمية اليندسة جامعة القاىرة‬

‫السنة الدراسية ‪ :‬األولى‬

‫كشف الفصول لمفصل الدارسى الثانى قسم طبية‬ ‫للعام الجامعي ‪2011/2010‬‬

‫االسم‬

‫الفصل مسلسل‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫احمد جمال سيد محمد‬ ‫احمد خالد سيد مرسى‬ ‫احمد سالمو عبدالسالم كامل‬ ‫احمد عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح‬ ‫احمد محمد عبدالقادر محمود خميفو‬ ‫احمد محمد عماد ابوالنور ابوالنور‬ ‫اسامو ممدوح عمى قنديل‬ ‫اسراء رجاء خالد فتوح‬ ‫اسالم محمد محمد زىيرى‬ ‫االء مصطفى ابراىيم محمد مصطفى‬ ‫امانى عمرو محمد الظواىرى‬ ‫امنيو ىانى عبدالفتاح عبدالقادر‬ ‫امو الخير احمد محمد عبداهلل الجشمى‬ ‫ايات حسنى عمر محمد‬ ‫ايمان محمد محمود حبيب‬ ‫ايو احمد عصام توفيق عبدالفتاح‬ ‫ايو عبدالشافى سالم بيومى‬ ‫ايو مياب عوض مختار ىمودة‬ ‫ايياب مجدى حبيب موسى‬ ‫بسمو حسن محمد ابراىيم‬ ‫تقى محمود عمى دعبس‬ ‫جياد اشرف ابوزيد اسماعيل‬ ‫حسن عبدالمنعم محمد احمد‬ ‫خالد مصطفى محمود احمد‬ ‫خديجو مجدى حمزه محمود‬ ‫دينا بياءالدين عمى عبدالجميل‬

‫روجع شئون الطالب‪:‬‬

‫الحالة‬

‫باق‬

‫باق‬ ‫محول‬

‫محول‬

‫باق‬ ‫محول‬

‫‪MidTerm‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪quiz1‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪Report_2 Report_1 quiz2‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬


‫كمية اليندسة جامعة القاىرة‬

‫السنة الدراسية ‪ :‬األولى‬

‫كشف الفصول لمفصل الدارسى الثانى قسم طبية‬ ‫للعام الجامعي ‪2011/2010‬‬

‫االسم‬

‫الفصل مسلسل‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬

‫دينا رافت عبدالحميد قاسم‬ ‫رحاب مصطفى رشدى شحاتة‬ ‫زينب جمال محمد كامل عبدالمنعم‬ ‫سارة احمد سعد محمود حجازى‬ ‫ساره حمدى شبل محمد‬ ‫ساره محمود سيد تعمب‬ ‫سعيد احمد ادريس محمد‬ ‫سعيد السيد عطيو محمود‬ ‫سماح حمدى محمد سعيد‬ ‫سميح عمى صالح احمد عمى‬ ‫طارق عبدالستار جاد ابراىيم‬ ‫طارق محمد فتحى محمد صالح‬ ‫عبدالرحمن محمد صالح الجمالى‬ ‫عبدالرحمن محمد عبدالرحيم غازى‬ ‫عمر اشرف السيد محمود‬ ‫عمر جمال عبدالواحد محمد الفيشاوى‬ ‫عمر خالد احمد احمد حمدى‬ ‫عمر عبدالحكيم محمد محمود‬ ‫عمرو فرج راغب بيومى نصار‬ ‫عمرو محمود بدوى محمد بدوى‬ ‫كيرلس نادر وليم حممى مسيحو‬ ‫ليمى جمال السيد محمد‬ ‫ماريا وصفى ناشد زكرى‬ ‫مايسو مصطفى محمد اسماعيل‬ ‫محمد احمد السيد عبدالحميد‬ ‫محمد صفوت عبدالسالم عبدالحميد‬

‫روجع شئون الطالب‪:‬‬

‫الحالة‬

‫محول‬

‫باق‬

‫باق‬ ‫باق‬ ‫محول‬ ‫باق‬ ‫باق‬

‫محول‬ ‫باق‬ ‫باق‬ ‫باق‬

‫‪MidTerm‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪quiz1‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪Report_2 Report_1 quiz2‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬


‫كمية اليندسة جامعة القاىرة‬

‫السنة الدراسية ‪ :‬األولى‬

‫كشف الفصول لمفصل الدارسى الثانى قسم طبية‬ ‫للعام الجامعي ‪2011/2010‬‬

‫االسم‬

‫الفصل مسلسل‬

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬

‫محمد طارق محمد صالح البنانى‬ ‫محمد عبداهلل محمد سعد عثرب‬ ‫محمد عبدالمولى عبدالرحيم شاىين‬ ‫محمد محمود حنفى ىريدى قناوى‬ ‫محمد مدحت محمد محمود احمد‬ ‫محمود خالد محمود محمد حسن‬ ‫مصطفى امام احمد بحر مسعود‬ ‫مصطفى ماىر حامد عمى ابوالفرح‬ ‫معتز محمد محمود القاعود‬ ‫منال جمعو احمد عبدالعاطى‬ ‫منى احمد عمى سيد‬ ‫ميا سعيد كامل عمى سميمان‬ ‫مياب مجدى اسماعيل مصطفى‬ ‫مياده عبدالقادر محمد عبدالقادر‬ ‫ندى يحيى الحسيني‬ ‫ندى محمود عبداهلل محمود‬ ‫ىبو اكرم ابراىيم محمد عمى‬

‫الحالة‬

‫باق‬ ‫محول‬

‫باق‬

‫‪ 18‬ىبو عالء الدين عبدالرحمن فتوح عبدالعال‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬

‫ىدير عبدالرحيم عباس رضوان‬ ‫ىشام عبدالحميد غريب محمد عطا اهلل‬ ‫وضاح عمى محمد ذياب‬ ‫والء جمعو عمى فرماوى‬ ‫وليد احمد كمال جمو‬ ‫وليد سميمان فيمى اندراوس‬ ‫ياسمين احمد مصطفى صفوت احمد‬

‫محول‬ ‫باق‬

‫محول‬

‫‪MidTerm‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪quiz1‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪Report_2 Report_1 quiz2‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪xxx‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪36‬‬

‫ممحوظة‪ :‬مجموع درجات الميدتيرم ‪ 43‬درجة (‪ )6+6+6+5+5+5+5+5‬و قد تم إعتبار أن هناك ‪ 8‬درجات زيادة‬ ‫و بهذا تكون الدرجة المرصودة من ‪ .35‬فكل من حصل عمى ‪ 35‬درجة فأكثر يعتبر حاصل عمى الدرجة النهائية‬

‫برجاء مراجعة د‪ .‬محمد البمتاجى‬ ‫فى حال وجود أى شكوى‬ ‫‪MidTerm Maximum : 35‬‬ ‫‪Average : 25‬‬

‫روجع شئون الطالب‪:‬‬

‫‪10‬‬

Mid-Term Marks  

Mid-Term Marks

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you