Page 1

Kære med-IMCC’ere.

Jeg vil gerne tilbyde mit kandidatur til posten som formand for IMCC.

Jeg er en 31 årig medicinstuderende på Københavns Universitet. Jeg går på 11. semester, og har været aktiv i IMCC siden 2009. Jeg har været medlem af IMCC siden jeg startede på studiet, og startede ligesom de fleste af jer i en af vores aktiviteter. Siden fandt jeg ud af hvor mange fede aktiviteter der var i IMCC, og siden International Federation of Medical Students Associations(IFMSA) August Meeting i Danmark i 2011, har jeg været afhængig af IMCC. Tidligere har jeg været reserveofficer i hæren, hvor jeg har arbejdet med uddannelse, føring og ledelse af op til 30 mand i en lidt anderledes type opgaver. Privat er jeg altid frisk på en øl(et par stykker) i godt selskab, en løbetur, og en faldskærmstur, dykkertur, eller andet der får adrenalinen til at pumpe.

IMCC befinder sig i en spændende periode. Vi har siden 2012 arbejdet efter strategoplanen 2012-2014. I den strategiplan har der været nogle bundne opgaver, som det har været op til de siddende bestyrelser at tilrettelægge deres arbejde efter. Nu er det på tide at binde det hele sammen, da mange af punkterne i strategiplanen er afhængige af hinanden, og opgaven nu må være at få det til at hænge sammen i en helhed. Min handleplan er lavet i erkendelse af at de enkelte punkter er essentielle for hinanden. I år er det sidste år med strategiplanen, og bagefter skal en ny skal startes op. Det lægger op til nogle interessante spørgsmål som vi alle sammen må stille os, og være med til at levere svarene på fremadrettet. Et af de vigtigste spørgsmål som jeg ser det, er: Skal IMCC konsolidere og give medlemmer og aktiviteter mulighed for at vænne sig til de ændringer som organisationen har gennemgået, eller skal vi fastholde et højt tempo i reformerne? Nedenfor vil jeg liste hvilke tanker jeg har gjort mig i forhold til den nuværende strategiplan op, samt give et kort bud på hvad der kunne være interessante fokuspunkter for IMCC fremadrettet.


De medlemmer vi har i IMCC er vores vigtigste aktiv. De er omdrejningspunktet, og alle bestræbelser bør derfor kunne relateres til at give vores medlemmer så optimale arbejdsbetingelser som muligt. Noget af det mest spændende ved frivillige foreninger, er at medlemmerne arbejder næsten udelukkende på grund af deres indre motivation, og meget lidt på grund af ydre motivation. Da ydre motivation er meget nemmere at understøtte, er dette en indbygget udfordring at lede frivilliges arbejde. Der hvor vi i IMCC har mulighed for at understøtte arbejdet, er gennem de rammer der er for vores arbejde. I 2012 og 2013 har fokus ligget i at sikre fysiske rammer, at sekretariatet er gearet til antallet af IMCCere, samt at der ligger klare retningslinjer for projekterne. En af mine evige kæpheste er at gøre alt for at undgå micromanagement, og at sikre så frie rammer for projekterne som muligt, samtidig med at vi er ansvarlige og udvikler organisationen. Det kan blandt andet ske igennem at IMCC ikke nødvendigvis skal brande sig igennem projekterne, hvilket af mange bliver opfattet meget negativt. Det kan også ske ved at sikre effektiv kommunikation, hvilket vil betyde at bestyrelsen ved at grupperne er opmærksomme på hvad der sker i IMCC.

Jeg kører ofte forbi siriuspartner, og på deres væg hænger det her citat: The Chief Financial Officer(CFO) asks: “What happens if we invest in our employees, and they leave the company?” The Chief Executive Officer (CEO) asks: “What happens if we don’t, and they stay?” På samme måde skal vi være villige til at investere i vores medlemmer. IMCC består af medlemmer med forskelligt niveau af engagement. Jeg mener at vi skal fortsætte med at opkvalificere vores medlemmer, så der er større sandsynlighed for at de engagerer sig i IMCC, og vi får fremelsket den næste generation af dygtige og engagerede IMCCere. Jeg er derfor rigtig glad for oprettelsen af den nye IMCC trænergruppe, og vil slå et slag for at reklamere for den store kompetence der ligger i den. Jeg vil også arbejde sammen med arrangørerne af påskeskolen, så der bliver lagt kræfter i at den bliver velbesøgt og tilbyder relevante kurser af høj kvalitet. Derudover skal vi have videreudviklet basispakken at træninger, så den bliver et velbesøgt og relevant tilbud til nye IMCCere.

Kommunikation med og fra bestyrelsen er helt essentiel for at binde resten af punkterne i strategiplanen sammen. Vi får ikke skabt en sammenhængskraft hvis vi ikke kommunikerer hvad der er at samles om, og vi får ikke udviklet medlemmerne hvis de ikke ved hvad IMCC kan tilbyde dem. Vi skal have udfaset aktiv-listen og lave et nyhedsbrev. Og vi skal have opdateret vores email-lister så de er tidssvarende. Jeg vil også gerne arbejde for at vi bliver væsentligt bedre til at inddrage relevante aktiviteter, når der besluttes ting der er relevante for dem. Eventuelt kunne bestemmelser komme i en slags høring, hvor aktiviteterne har mulighed for at give deres besyv med, før der besluttes ting på deres vegne. Især handleplanen, og den kommende strategiplan, er emner der bør høres hos medlemmerne før de besluttes, som der også er nævnt i erfaringerne fra handleplan 2012.


Jeg er ikke verdensmester i regnskaber og budgetter, men økonomi er heller ikke bare et spørgsmål om at lave regnskab, men om at prioritere ressourcer, og med hensyn til det, vil jeg gerne kigge på om IMCC puljerne er relevante og tilstrækkelige, og om ressourcerne i tilstrækkelig grad er til gavn for medlemmerne. Det er godt at vi har nogle dygtige økonomiansvarlige i IMCC og i hver aktivitet. For der skal være styr på økonomien, både fordi vi på den korte bane skal have råd til at støtte alle de fede aktiviteter, og fordi vi på den lange bane skal være økonomisk bæredygtige. Jeg vil derfor fortsat arbejde for at vi opkvalificerer projekterne, så de selv kan varetage så meget af deres økonomi som muligt. Dette vil også smidiggøre bogholdningen, og dermed frigøre Johns økonomiske hotline(arbejdstitel: Økonomi-Johnline) til at besvare henvendelser hurtigere. Det er også væsentligt at sekretariatet nu er blevet beriget med Thomas som arbejder med at sikre økonomien.

Vi skal alle sammen vide at vi er med i IMCCere. Men er det okay at nogen medlemmer ‘bare’ gerne vil være aktivitets- mand/ -kvinde? Det er et meget centralt spørgsmål at stille sig selv i denne tid med strømlining og sammenhængskraft på tværs af aktiviteterne. En interessant diskussion i den kommende tid, er hvilken rolle selve IMCC skal have, og mit bud er noget tættere på at se IMCC som et ‘framework’ som skaber rammerne for alle de spændende aktiviteter, som faciliterer vidensdeling, og som en aktiv medspiller i at udvikle aktiviteterne. Et vigtigt fokuspunkt for at øge sammenhængskraften, er at opbygge en loyalitet i IMCC. Det kan gøres ved at sikre at alle føler sig tilgodeset af IMCC, og at organisationen understøtter dem, og motiverer dem til at forbedre sig.

Hvor skal IMCC så hen når der skal startes en ny strategiplan op? For at inddrage alle medlemmer, kunne jeg godt tænke mig at gennemføre nogle afdækkende spørgeskemaundersøgelser for at se i hvilken retning medlemmerne er interesseret i at udvikle IMCC. Samt at bruge noget af tiden på den næste generalforsamling eller forårsmøde til at gennemføre en øvelse der kommer frem til nogle konkrete tiltag fremadrettet. Bestyrelsesstrukturen af IMCC vil være interessant at kigge på, og se om den eventuelt skal deles op i et ledelses og management element. Derudover vil jeg gerne have sat i gang med at starte en form for IMCC-alumni .


- Sikre effektive kommunikationskanaler. - Kommunikere klart og tydeligt fra bestyrelsen. - Aktiviteterne tages såvidt muligt med på råd før der træffes beslutninger der vedrører dem.

Aktiviteterne svarer tilbage på henvendelser til dem. Aktiviteterne holder af egen drift bestyrelsen opdateret.

Bestyrelsen bestræber sig på at undgå micromanagement. Til gengæld bestræber aktiviteterne sig på at holde bestyrelsen opdateret på hvad der sker.

Sende beslutningsforslag til aktiviteterne før de bliver bestemt.

Der er målbart flere aktiviteter der tager kontakt til bestyrelsen i forbindelse med beslutningsforslag.

Aktiviteterne kommer med input til flere af bestyrelsens beslutninger.

Kommunikere information, muligheder og emner der kan undervises i af IMCCs trænergruppe.

Sikre at alle lokale og nationale aktivitetsledere kender til mulighederne i IMCCs trænergruppe.

Udbrede og udnytte potentialet i IMCCs trænergruppe

Sørge for at hjælpe arrangørerne med at reklamere for IMCCs påskeskole.

Der er mindst 80 deltagere, og en høj grad af tilfredshed med denne.

Påskeskolen er afholdt tilfredsstillende.

- Afprøve et IMCC nyhedsbrev. - Indhente ‘best practice’ for kommunikation fra andre organisationer. - Få opdateret IMCCs maillister.

Der er afprøvet et IMCC nyhedsbrev Der er taget til kontakt til andre organisationer og dannet et overblik over deres kommunikationsformer. Flere aktive medlemmer modtager IMCCs information.

Få flere medlemmer involveret i kommunikationen fra IMCC


Fortsat at videreuddanne de økonomiansvarlige i aktiviteterne til i højere grad at varetage deres egen økonomi.

Aktiviteterne oplever en kortere responstid på henvendelser til sekretariatet vedrørende økonomi.

Økonomien og bogføringen fungerer mere smidigt.

Thomas fortsætter sit arbejde med at afsøge nye muligheder for økonomisk støtte.

Ultimo 2014 er mulighederne for støtte fra flere bidragsydere undersøgt.

IMCCs økonomi er blevet styrket, og hviler på flere bidragsydere.

- Oprette et system hvor medlemmer kan få anbefalinger fra IMCC. - Reklamere effektivt for de kurser og undervisning som IMCC kan tilbyde.

Sikre at alle medlemmer føler sig styrkede og støttede af IMCC.

Udvikling af en loyalitetsfølelse i IMCC.

Sørge for at afholde flere spørgeskemaundersøgelser. 1 med en høj deltagelsesprocent, og 1 med en høj detaljeringsgrad.

Aktiviteterne og medlemmerne tages med på råd og er en aktiv medspiller i videns indhentning op til næste strategiplan.

Den kommende strategiplan tager så vidt muligt udgangspunkt i aktiviteter og medlemmer.


Jesper Mølgaard Valdemarsgade 79, 3. th., 1665 København V Tlf: 40 15 69 14 moelgaard.jesper@gmail.com moelgaard@mil.dk Studie: Københavns Universitet - Medicin - 5. semester kandidat(11. semester)

2008

Sexekspressen

Fodsoldat

2009

IMCC

Gul koordinator

2011

IMCC og Medsin

‘Global health weekend’ Underviser i triagering og disaster management

2011

IMCC/AM2011

Sikkerhedsansvarlig

2011 - 2013

Førstehjælp For Folkeskoler(FFF)

Uddannelsesansvarlig

2012

FFF

Formand i København

2011 - 2013

IMCC

Formand for SORT

2012 - 2013

FFF

National aktivitetsleder

2009

Sexekspressen

Sommerseminar

2009

IMCC

Generalforsamling

2011

IMCC

Forårsmøde

2011

IMCC/AM2011

Organizing Committee weekend

2011

IMCC

Generalforsamling

2012

IMCC

Forårsmøde

2012

FFF

Nationalweekend

2012

IMCC

Generalforsamling

2012

FFF

Nationalweekend

2013

IMCC

IMCCs Lokalbestyrelses og Nationalformænds Arbejdsseminar(ILONA)

2013

IMCC

Forårsmøde


2011 IFMSA August Meeting

Medlem af Organizing Comittee som sikkerhedsansvarlig

2013 IFMSA March Meeting

Delegeret

2013 IFMSA August Meeting

Delegeret

5/2013

Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Sammenslutning (SATS)

SATS traumedage 2013, katastrofemedicin

4/2013

IMCC

Træneruddannelse

2/2013

European Resuscitation Council(ERC)

Basic Life Support instructor(BLSi)

9/2012

Forsvaret

Ledelse Med Operativ Effekt(LMOE)

9/2012

Dansk Ungdoms Fællesråd(DUF)

Refleks 2012 - Personlig gennemslagskraft

5/2012

Dansk Ungdoms Fællesråd(DUF)

Networking med mobilen

5/2012

IMCC

Værdsættende kommunikation

4/2012

IMCC

Neuro Linguistic Programming

11/2011

IMCC

IMCC Formidlingskursus

5/2011

IMCC

Time management og personlig lederskab

9/2009

IMCC

Forandringsledelse

2011 - 2013

Studerendes Anæstæsiologiske og Traumatologiske Sammenslutning(SATS)

Arrangementsansvarlig

2010

FOReningen af NeuroInteresserede Københavnske Studerende(FORNIKS)

Medstifter

2006 - 2008

Hæren, Danske Artilleri Regiment, Hærens BasisUddannelse og Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse

Premiereløjtnant Delingsfører og faglærer

2005 - 2006

Københavns universitet

Miljøkemi

2003 - 2005

Hæren

Reserveofficersuddannelse Halvbatterifører linjen


IMCC Formandskandidatur - Jesper Mølgaard  

Kandidatur for Jesper Mølgaard som formand for International Medical Cooperation Comittee 2014

IMCC Formandskandidatur - Jesper Mølgaard  

Kandidatur for Jesper Mølgaard som formand for International Medical Cooperation Comittee 2014

Advertisement