Page 8

AFRIKA

De Moeial Tweewekelijks studenten­ tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel, in samenwerking met BSG. Dienst Kuituur en Studiekring Vrij Onderzoek.

Adres De Moeial Gebouw Y Pleinlaan 2.1050 Brussel Tel. 02-641 23 38

Coördinator Hoofdredacteur Luc Verhelst

Redaktie Edwin Hacken. Felix Banda. Frank Bolata. Geert Acke. Herman Sweldens. Isabelle Vandercasseyen. Johan Vansintejan. Rudi Bettens. Teo. William De Genst.

M edew erkers Roger. Philip Osier. Ivan Feys. Dirk Nevelsteen. Daniel Pantucek. Brian Vatteroth. Jack Van Handenhove.

Illustraties Edwin Hacken. Tollegaar Polleke. Dominique Osier. Rudi Bettens. archief.

Verantw oordelijke uitgever Geert Baetens Pleinlaan 2 1050 Brussel

l

8

Miljoenen levens aan een zijden draadje. Duizenden doden. Slachtoffers die op dit moment sterven door gebrek aan voedsel en basisvoorzieningen. De draden worden doorgeknipt - 27 miljoen mensen bedreigd met de dood. Hulp is levensnoodzakelijk... Afrika sterft.

000 - 0000012 -12

Geven is leven

Deadline Moeial 1 : 18 september om 15.00h

Het Belgische Rode Kruis • Belgisch Comité voor U nicef • Internationaal Hulpbetoon van Caritas Catholica • Socialistische Solidariteit • Internationale Liberale Solidariteit • Oxfam - B elgië • Protestantse Solidariteit • Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Deze advertentie kwam fot stand met medewerking van Drukkerij Emico ■ Gramma D TP ■ Pre Press Compositions - Fotografie Uyttebroeck-Versehueren en dit medium .

Woensdag 10 juli 1991 : Algemene Vergadering Moeial. Iedereen Welkom 8

Algemene Moeialvergadering: woensdag 10 juli 1991 om 19u00, Moeial-lokaal, gebouw Y ’

8e jaargang ('90-'91) • De Moeial

Jg8 15 11 06 1991  
Jg8 15 11 06 1991  
Advertisement