Page 1

 PROFIL 2017 VI   GØR DET VIRKELIGT

EN AF DANMARKS MEST SPÆNDENDE BYGGEPLADSER Udvidelsen af Amagerværket med en biomassefyret blok er i fuld gang s. 28

ÅRSRESULTAT Økonomiske hoved- og nøgletal for MOE Koncernen s. 9

ALT UNDER EN HAT MOE har rådgivet Rødovre Centrum siden 2002 og bidrager med en lang række kompetencer s. 16


#WEAREMOE


VELKOMMEN TIL MOE Vi er en nordisk koncern med mere end 650 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark og Norge. MOE løser opgaver inden for forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur. Vores mål er at udvikle projekter, der bidrager til et mere bæredygtigt samfund og løser fremtidens udfordringer. Medarbejderne er grundstenen i MOE. Vi arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og lægger vægt på samarbejde og udvikling. Medarbejdernes høje faglighed, engagement og evne til at løse kundernes udfordringer er det, der skaber succesen i MOE. Velkommen til en virksomhed, en arbejdsplads, en samarbejdspartner, en rådgiver. Velkommen til MOE.

Christian Listov-Saabye Adm. direktør, CEO

Mikael Lyngsfeldt Direktør, COO


6

49

46

12 9

OVERSKUDSGRAD

T DKK 500000

14

STMA ER/A FEB HØ

375000

UB EH AG

2015 2015

2016 2016

SOLIDITET

0,0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

NG ØR IN G RE

14

UR

PA RT IK

LE

G SNIN AFGA FRA KER MENNES

405

TRÆK

AFGASN ING FRA MAT ERIA LER

G DIN D ÆN VE BR AF

ER

21

PE RA T

SUNDT INDEKLIMA

N RADO

CANC

540

OPLEVET INDEKLIMA

STØJ

2016 2016

GENNEMSNITLIGT ANTAL FULDTIDSANSATTE

% 28

TE M

STR ESS

DA GS LY S

FUGT

2014 2014

R

IR

R

TA TI

A /C AN CE R

270 I

7

0

135

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

ELSE KØL FOR

1,5 2013 2013

FUGT

3,0

125000

LUGT

4,5

250000

0

22

IRRIT ATIO N

AG H

M DO YG /S

U BE

% 6,0

HO RM ON ASTMA FOR / STYR RELSER

NETTOOMSÆTNING

TM AS L/ KO

ON

2016 2016

FEB

ER/A STMA

ET LIT VA VNK ET SØ REDUCER

RESULTATER

UDVIKLING OG FORSKNING

VI ER MOE

3 Velkommen

12 BIM & IKT

46 Karriere

6 Ledelsesberetning

14 MOE | BuildingDesign

48 Sport og kultur

9 Hoved- og nøgletal

49 Studietur og Skitur

10 Organisation

50 Historie

INDHOLD


16

28 44

30

36

31

42

MARKEDET 16 Shoppingcentre

26 Laboratorier

34 Lufthavne

18 MOE | Projektmodel

27 Renrum

36 Byudvikling

19 Hoteller

28 Byggeledelse

38 Infrastruktur

20 Akustik

29 Waste to Energy

40 Miljø

21 Historieformidling

30 Fjernvarme

41 Transformation

22 Hospitalsbyggeri

31 Maskin & Proces

42 Kollektiv trafik

24 Institutioner

32 Industriel forskning

43 Cykeltrafik

25 Undervisning

33 Industriproduktion

44 Boliger


LEDELSESBERETNING

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD

PROJEKTINFO Bygherre Pension Danmark Arkitekt schmidt hammer lassen Udvidelsen af MOEs hovedkontor i København

6

RESULTATER


Koncernen er inde i en positiv udvikling med vækst i både omsætning og indtjening. Væksten kommer fra alle forretningsområder og den øgede indtjening fra generelt forbedrede forretningsprocesser og satsning på lønsomme områder. Årets nettoomsætning i den samlede koncern MOE udgør i 2016 531,4 mio. kr. mod 454,6 mio. kr. sidste år. Årets nettoomsætning i modervirksomheden MOE Danmark udgør 504,9 mio. kr. mod 430,0 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 22,2 mio. kr. mod 19,5 mio. kr. sidste år. Resultatet lever op til forventningerne og vurderes som tilfredsstillende. Udvikling i Forretningsområderne Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur danner tilsammen de tre forretningsområder i MOE. Byggeriområdet står for godt halvdelen af omsætningen, Infrastruktur og Energi & Industri står hver for sig for halvdelen af resten. Byggeriområdet er i vækst, og der er fokus på at udbygge lønsomheden i projekterne, og udvikle nye rådgivningsydelser, særligt inden for high end rådgivning. Forretningsområdet Energi & Industri er i udvikling, og der fokuseres både på gennemførelse af flere meget store projekter og på at udnytte nye muligheder og udvide rådgivningspaletten. I forretningsområdet Infrastruktur er fokus på både at udbygge de enkelte markedsområder og på en stærkere lokal tilstedeværelse. I 2016 blev miljørådgiveren Seacon en del af MOE koncernen. Med kompetencer inden for havmiljø og miljøledelse, bidrager Seacon til en udvidelse af kompetencepalletten. Inden for alle forretningsområder er der fokus på at effektivisere projektafviklingen gennem MOE | Projektmodel. Der arbejdes på at sikre ressourcer og reducere projektomkostninger gennem brug af kompetencer fra koncernens selskab i Asien, hvor MOE fra 2017 er hovedaktionær. Geografisk vækst Væksten i MOE har medført behov for flytning eller udbygning af flere af kontorerne. Fredericia kontoret flyttede i 2016 til større lokaler. Aarhus kontoret er i foråret 2017 flyttet til nybyggede og større lokaler på Aarhus Havn. Hovedkontoret i Søborg udbygges i perioden 2017-2018.

giske ansættelser og allokering af økonomiske midler til udvikling. MOE har et ErhvervsPhD-projekt, der skal bidrage til udviklingen af MOEs specialistviden inden for bæredygtighed. Projektet er endvidere en investering, der skal styrke konkurrenceevnen gennem tilførsel af ny viden og danne grobund for nye forretningsmuligheder. MOE har i samarbejde med blandt andet Københavns Universitet og Innovationsfonden udviklet visualiseringsværktøjet GANDALF til registrering af jordforurening. Vidensressourcer Viden og evnen til at nyttiggøre viden til værdiskabende løsninger er essentielt for koncernen. Der arbejdes målbevist med vidensdeling og kompetenceudvikling. Værktøjerne MOE | Kompetencer og MOE | Akademi er udviklet for at muliggøre dette. I 2016 har virksomheden udviklet et nyt intranet – MOE | Insite, der skal bidrage til øget vidensdeling og samarbejde på tværs af organisationen. Medarbejderne udgør koncernens vidensressource, og deres engagement er afgørende for udvikling af forretningen. Koncernen satser målrettet på at skabe de bedste rammer for dette. Der er i 2016 igangsat udvikling af et omfattende uddannelsesprogram, hvis formål er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer i MOE. Koncernens strategi Koncernens strategi tager sit udgangspunkt i Vision 2020: Vision MOE vil udvikle sig til en stærk rådgiver i Norden. Den markante position i Danmark skal udbygges, og samtidig skal Norge og på sigt Sverige, udvikles til samme styrke. Vækst og udvikling skal ske samtidig med, at vi udvikler vores kompetencer og fastholder den unikke, transparente og innovative arbejdskultur, som udgør DNA’et i MOE. MOE vil skabe langsigtet værdi og sætte aftryk på fremtidens samfund. Vi bygger ny infrastruktur, sikrer fremtidens energiforsyning, og løser en række af de klima- og miljømæssige udfordringer, verden står overfor. Koncernen har et parallelt mål om at være branchens bedste arbejdsplads. Medarbejderne og deres faglighed er MOEs vigtigste ressource, og forudsætningen for at kunne drive rådgivende virksomhed. Vi tilbyder faglig udvikling gennem spændende projekter og deltagelse i MOE | Akademi. MOE satser bevidst på sociale aktiviteter. Vi har et bredt udbud af kultur– og sportsaktiviteter og en årlig studietur til en europæisk storby, som alle medarbejdere inviteres til at deltage i.

I Norge har MOE åbnet endnu et kontor i Oslo området. Kontoret i Follo skal medvirke til at øge væksten i Norge. Forsknings- og udviklingsaktiviteter Koncernen arbejder mod fortsat udvikling af kompetencer, ydelser og processer. Det sker gennem efteruddannelse, joblæring, strate-

RESULTATER

7


ETABLERET I 1930

650 MEDARBEJDERE

EJET AF DE LEDENDE MEDARBEJDERE

VI VIL VÆRE BRANCHENS BEDSTE ARBEJDSPLADS

FULL SERVICE RÅDGIVNING

1.650 IGANGVÆRENDE PROJEKTER 750 NYE PROJEKTER I 2016

ASKER

FOLLO

AALBORG

AARHUS KØBENHAVN FREDERICIA VORDINGBORG

5 KONTORER I DANMARK 1 DATTERSELSKAB I NORGE

8

RESULTATER


HOVED- OG NØGLETAL Resultat for MOE koncernen

2013 (t. DKR)

2014 (t. DKR)

2015 (t. DKR)

2016 (t. DKR)

Nettoomsætning

404. 170

416.095

454.575

531.385

Resultat primær drift

17.915

21.878

25.932

32.466

Resultat efter skat

15.930

18.581

19.535

25.249

Egenkapital

51.587

60.526

71.950

84.549

Overskudsgrad

4,4

5,3

5,7

6,1

Soliditet

24,4

26,7

27,0

26,8

NETTOOMSÆTNING

OVERSKUDSGRAD

T DKK 500000

% 6,0

375000

4,5

250000

3,0

125000

1,5

0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

0,0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

SOLIDITET

GENNEMSNITLIGT ANTAL FULDTIDSANSATTE

% 28

540

21

405

14

270

7

135

0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

0

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

RESULTATER

9


ORGANISATION ORGANISATION

Direktion

IT, udvikling & KSM

København

Aarhus

Vores organisation sikrer en optimal udnyttelse af de samlede ressourcer og kompetencer på tværs af forretningsområder og geografi.

Adm., HR, Økonomi & Kommunikation

Aalborg

Vordingborg

Fredericia

Norge

BYGGERI

Byggeri & Design Erhverv & Bolig

ENERGI & INDUSTRI

Energi & Industri Infrastruktur

INFRASTRUKTUR

PROJEKTORGANISATION

Kunde

KSM

Projektleder

Projektmedarbejdere

10

RESULTATER

Projektansvarlig

MOE har en enkel og overskuelig projektorganisation, der sikrer en kort kommandovej og hurtig beslutningstagning. Den enkelte opgave løses af en projektleder i spidsen for et projektteam, der sammensættes til opgaven og består af medarbejdere fra de relevante afdelinger. Projektlederen er overordnet ansvarlig i forhold til kunden og refererer til den projektansvarlige.


MOE er organiseret med fem kontorer i Danmark og et datterselskab i Norge. Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur udgør forretningsområderne i MOE. Faglighed og ekspertise fra hele koncernen er til rådighed i alle geografier. MOE er ejet af de ledende medarbejdere og er Danmarks største ejerledede rådgivende ingeniørfirma. Den øverste ledelse i MOE består af direktionen, divisionschefer fra alle geografier og chefer for stabsfunktionerne.

fra venstre Kim Schwartzlose, Divisionschef, København, Infrastruktur Klaus Jørgensen, Divisionschef, Vordingborg Jesper Pedersen, Divisionschef, København, Erhverv & Bolig Helle Dueholm Danekilde, HR Ansvarlig Sune Wendelboe, Direktør, MOE Norge Mikael Lyngsfeldt, Direktør, COO Gunnar Vagn Andersen, Divisionschef, København, Energi & Industri Ole L. Mikkelsen, Divisionschef, Aarhus Janne Sidal, Økonomichef, CFO Alex Fraenkel, Divisionschef, København, Byggeri & Design Rikke Gemzøe Direktionsassistent & Kommunikationschef Morten Andersson, IT & Udviklingschef, CIO Kasper Munk Andersen, Divisionschef, Fredericia Lars Kjeldgaard, Divisionschef, Aalborg Christian Listov-Saabye, Adm. direktør, CEO

RESULTATER

11


BIM & IKT

VI SKAL FÆRDES VIRTUELT I DET SAMME BYGGERI De digitale værktøjer kan både effektivisere tidskrævende arbejdsprocesser og skabe en stærk fælles kommunikationsplatform. Vi hjælper bygherren med at udnytte potentialerne i BIM, IKT og VDC.

12

UDVIKLING & FORSKNING


Den digitale udvikling i byggeriet rummer et væld af spændende muligheder. De nye værktøjer har vist sig særdeles effektive til at imødekomme geometriske udfordringer på komplekse byggerier. I MOE har vi bl.a. gjort os den erfaring på spektakulære bygninger som Den Blå Planet og Amager Bakke. BIM-modellerne giver et tydeligt overblik over samspillet mellem de forskellige fag, hvilket i høj grad styrker koordinationen. Det visuelle aspekt gør det samtidig langt nemmere at kontrollere bygbarheden af de mange detaljer. Udviklingen går i retning af, at flere og flere informationer samles i de digitale værktøjer. Med 4D integreres det tidsmæssige aspekt ved byggeprocessen, og med 5D er mængdeudtræk og prislister ligeledes blevet en del af modellerne. Evnen til at analysere data er derfor blevet en vigtig kernekompetence. Det handler nu om at kunne programmere sig til resultater og hermed automatisere arbejdsprocesser, der ellers kræver tid og ressourcer. I MOE er dette et vigtigt fokusområde, og vi kan tydeligt se gevinsten.

En ny kommunikationsplatform Inden for den digitale modelverden er der efterhånden kommet en mangfoldighed af programmer, der kan analysere data til forskellige formål. Man er samtidig nået til et punkt, hvor programmerne i højere grad – i overført betydning – taler sammen. Hermed bliver det muligt at skabe en fælles kommunikationsform, der samler data, som ellers ligger spredt ud på diverse dokumenter, mailkorrespondancer osv. En af de lavthængende frugter er derfor de nye effektive rammer, der skabes for samarbejdet både internt og mellem byggeriets parter. Hvad gør jeg som bygherre? I MOE anvender vi de digitale værktøjer overalt og har fokus på fortsat udvikling og styrkelse af både brug og innovation. Vi vil gerne hjælpe bygherrerne med at forstå, integrere og drage ordentligt nytte af BIM og IKT. Vores nye afdeling IKT & BIM Teknisk Revision har derfor udviklet tre særskilte rådgivningsydelser, der svarer til projektets faser. Denne opdeling giver et bedre overblik over de forskellige behov, man løbende har som bygherre i et byggeprojekt.

De tre BIM/IKT pakker: PAKKE 1

IKT RÅDGIVNING Vi hjælper bygherren med en forståelse af IKT og en afdækning af, hvad denne reelt har behov for i det specifikke projekt. Vi inddrager bygherres rådgivere og imødeser deres behov for en samlet optimering af arbejdsprocesserne.

PAKKE 2

IKT LEDELSE Vi leder IKT gennem hele projektet og udarbejder bl.a. IKT tidsplaner. Vi sikrer, at projektet kommer godt fra start ved at involvere parterne tidligt og skabe fælles spilleregler i forhold til IKT specifikationer, kommunikationsformer og øvrige retningslinjer.

PAKKE 3

BIM TEKNISK REVISION Dette er en konsistenskontrol, hvor alle modeller gennemtjekkes fagligt og tværfagligt. Bygherre får en Revisionsrapport, der angiver, ikke bare kollisioner, men også en faglig, byggeteknisk vurdering af de fundne kollisioner/konsistensafvigelser samt modellernes kvalitet og bygbarhed. Ligeledes tilbydes sammenligning af modeller, tilbudslister og beskrivelser.

UDVIKLING & FORSKNING

13


MOE | BUILDING DESIGN

NÅR ET WALK-IN-CLOSET KAN VÆRE DET SUNDE VALG Innovationsprojektet Sunde Boliger udforsker de forskellige og finurlige veje til et godt indeklima, der forebygger sygdomme.

Vi opholder os inden døre op mod 90 % af tiden. Derfor er et godt indeklima i boliger afgørende for vores sundhed. Læge og professor ved Aarhus Universitet, Torben Sigsgaard, er en af landets førende forskere på området. Han mener, at skadelige partikler af forskellig art, er den helt store synder. Ofte kan man registrere partikelniveauer i boliger, der er 6-7 gange så høje som på Danmarks mest befærdede vej, H.C. Andersens Boulevard. Generelt set er det kun 24 % af partiklerne i boliger, der kommer ind udefra, mens 76 % skyldes indendørs aktiviteter og forhold som madlavning, stearinlys, møbler og menneskers færden.

Den teknologibegejstrede vej

Torben Sigsgaard har fungeret som konsulent på Realdania By & Bygs demonstrationsprojekt Sunde Boliger, som MOE er med til at designe sammen med Pluskontoret Arkitekter og Lendager Group. Her opfører man tre huse. Det første er et referencehus kaldet NOW-tech, der ligner et normalt typehus og skal fungere som sammenligningsgrundlag. De to andre huse YES-tech og NO-tech skal derimod undersøge to vidt forskellige tilgange til et sundt indeklima.

MOE har sammen med Saint-Gobain, IC-Meter, Øland og Realdania By & Byg været med til at udvikle ventilationssystemet, og i hvert enkelt rum er der indeklimamålere, som måler temperatur, fugt, CO2, støjniveau og ikke mindst partikler. Disse parametre er også en del af den styringsalgoritme, der er med til at bestemme luftmængderne i de forskellige rum. Med inspiration fra industrikøkkener, har MOE og Thermex ligeledes udviklet en ny type emhætte til boliger, hvor der dannes et lufttæppe, der skal indkapsle de mange partikler, som afgives ved madlavning.

14

UDVIKLING & FORSKNING

I YES-tech huset er teknologien i højsædet. Ventilationen er maksimeret for at sikre effektiv fjernelse af især partikelforurening, og der arbejdes med zonestyring. Om aftenen når familien i huset går ind i soveværelserne, styres luftmængden i huset med styringsspjæld, så ventilationen øges i soveværelserne. Luftmængden bliver her to-tre gange større end i et typisk dansk soveværelse. Når familien står op om morgenen og forlader soverummene, registrerer ventilationssystemet den fysiske aktivitet, og luften styres tilbage til køkken og andre rum, hvor familien nu opholder sig.


PROJEKTINFO Bygherre Realdania By & Byg Arkitekt Pluskontoret Arkitekter og Lendager Group Foto Realdania By & Byg (tv) Henrik Helms (th)

IRRIT ATIO N

UB EH AG

AG H

UR PE RA T TE M

ER

PA RT IK L

ER

IR

R

A /C AN CE R

NG

ING ASN AFG FRA KER MENNES

NG ØR IN G

AFGAS NING FRA MA TER IAL ER

DI D ÆN VE BR AF

CANC

RE

K TRÆ

HO RM ON ASTMA FOR / STYR RELSER

SUNDT INDEKLIMA

ON

RAD

FUGT

STR ESS

OPLEVET INDEKLIMA

STØ J

TA TI

ELSE KØL FOR

FUGT

DA GS LY S

LUG T

M DO YG /S

U BE

STMA ER/A FEB HØ

I

TM AS L/ O K

ON

FEB

ER/A STMA

ET LIT VA VNK Ø S ET REDUCER

Fokus på materialer og design

Tværfaglighed i centrum

I NO-tech huset har man derimod satset på kildekontrol. Det vil sige, at man forsøger helt at undgå, at problematiske stoffer og partikler skabes eller trænger ind i boligen. Der benyttes kun udsugningsventilatorer i situationer, hvor den rene naturlige ventilation ikke selv kan sikre et stort nok luftskifte i boligen. Man betjener sig i stedet af et innovativt koncept, hvor luften trækkes ind over nedhængte lofter og opvarmes af den varme, der stiger op fra opholdsrummene, så man undgår kold luft og træk. Der er ligeledes lavet diffusionsåbne konstruktioner, der kan lede fugt væk igennem ydervæggen på huset. Der benyttes træ og papiruld, der kan optage fugten, og enten diffusere den ud gennem konstruktionen eller frigive den igen til boligen, hvis luften igen bliver tør. Ifølge koncernkompetencechef for Energidesign og Indeklima i MOE, Steffen Maagaard, er bygningens layout et andet vigtigt aspekt:

Husene bliver taget i brug i efteråret 2017, og i løbet af de næste to til tre år, skal MOE være med til måle og evaluere de mange tiltag. Projektet skal herefter munde ud i kvalificerede bud på, hvilke tiltag, der giver den største gevinst for indeklimaet. Både i forhold til nybyggeri og de løsninger der kan integreres i eksisterende bygninger. Ifølge Realdania By & Bygs projektleder Jørgen Søndermark er processen omkring Sunde Boliger præget af en spændende tværfaglig synergi, hvor alle bidrager til de innovative løsninger:

”Holdet har også været på jagt efter mere lavpraktiske løsninger. Vi har bl.a. lavet små separate soverum, så man adskiller søvnaktivitet fra materialer, der frigiver partikler. Eksempelvis tøj og legetøj. Børnene har i stedet et fælles legeværelse, hvor alle plasticsagerne kan være, og alt tøj er samlet i en form for stort walk-in-closet, der også fungerer som vaske- og tørretumblerrum”.

”I eksperimenterende projekter af denne art er det afgørende for os, at vi samarbejder med en bredt sammensat kreds af rådgivere, som respekterer de forskellige fagligheders inputs, og som går positivt ind i de tidlige faser med en kreativ energi, der ikke trækkes ned af 'plejer’ og 'silotænkning', men som kan bidrage intelligent og løsningsorienteret til, at byggeriet samlet set flytter sig mod det bedre. Her har MOE heldigvis nogle gode folk, som ved, hvordan man spiller med”.

UDVIKLING & FORSKNING

15


SHOPPINGCENTRE

ALT UNDER EN HAT

Rødovre Centrum er Danmarks første overdækkede handelscenter og har med tiden gennemgået en stor udvikling, som MOE har været en del af siden 2002. Rødovre Centrum er ikke alene et velvalgt navn til et shoppingcenter, det ER byens centrum. Der kommer årligt mere end 8,4 mio. kunder. Det oprindelige center var på 58.000 m2 og er i dag vokset til 148.000 m2. I 2002 blev MOE bygherrerådgiver på en af de markante udvidelser, og vi har siden hen været fast rådgiver.

Vores nyeste opgave er en udvidelse på 20.500 m2, som også indebærer en toetagers parkeringskælder. Den prismeformede bygning er inspireret af iskrystaller og eksemplificerer ligeledes bygherrens store fokus på dagslys:

”Kunstigt lys kan gøre meget, men uden det naturlige dagslys, der giver liv til centret i sol, regn, sne og gråvejr, så er oplevelsen af at gå i et center helt anderledes”, udtaler Torben Andreasen, der er bestyrelsesformand for det familieejede A/S Rødovre Centrum.

PROJEKTINFO Bygherre A/S Rødovre Centrum Arkitekt Årstiderne Arkitekter 16

MARKEDET


Mange kompetencer i spil

Det tætte samarbejde

Ligesom Rødovre Centrum tilbyder en mangfoldighed af shoppingoplevelser, byder MOE ind med en bred vifte af kompetencer på den nye udvidelse. Som forretningschef Trine Mørkeberg Wagner påpeger, er retailbyggeri i sig selv en genre, der kræver særlig ekspertise:

Bestyrelsesformand for centret Torben Andreasen er efterhånden en erfaren bygherre, og han er kendt for at følge byggeriet tæt både i planlægningen og i daglige samtaler med håndværkerne på byggepladsen. Den løbende dialog er helt essentielt for Torben Andreasen:

”Der stilles konstant nye krav til de fysiske rammer, når kundetilstrømningen øges, nye butikskoncepter udvikles, og forbrugeradfærden ændrer sig. Vi ved, hvordan man etablerer og optimerer et detailhandelsareal. Vi kender detailhandlens særlige vilkår og kan indbygge en fleksibilitet i de tekniske løsninger, der tilgodeser varierende forbrugermønstre og vidt forskellige lejemål”.

”MOE leverer og forstår vigtigheden af den tætte dialog med respekt for hinandens kompetencer, som er helt afgørende for, at vi lykkes i fællesskab. MOE yder rådgivning på et højt fagligt plan, og MOE har udviklet sig til at have 'Alt under en hat' inden for rådgivning. 'Alt under en hat' var Rødovre Centrums slogan, da det åbnede tilbage i 1966”.

”MOE har udviklet sig til at have 'Alt under en hat' inden for rådgivning. 'Alt under en hat' var Rødovre Centrums slogan, da det åbnede tilbage i 1966". Torben Andreasen | Bestyrelsesformand | A/S Rødovre Centrum

KOMPETENCER PÅ PROJEKTET

• Bygherrerådgivning • El, VVS og konstruktioner • Projekteringsledelse • Arbejdsmiljørådgivning • Byggeledelse • Geoteknik • Akustikrådgivning • Bygningsfysik • Bæredygtighed • Brandrådgivning • Trafikrådgivning • BIM / IKT

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Fisketorvet Copenhagen Mall Arkitekt DunneltCraven, DesignGroup Architects

Fisketorvet er et af Danmarks største butikscentre på i alt 120.000 m², hvor MOE siden 1998 har været rådgiver.

Bygherre Unibail-Rodamco Arkitekt Wingårdhs

Mall of Scandinavia er beliggende i Stockholm og har med sine 224 forskellige butikker været en spændende koordineringsopgave mellem mange parter.

Bygherre Danica A/S Arkitekt C.F. Møller

Friis Citycenter åbnede i hjertet af Aalborg i 2010 og er senere hen blevet ombygget flere gange.

Bygherre La Rinasscente Arkitekt Vilhelm Lauritzen

Illum har foretaget ombygning og renovering af facaden samt den markante hjørnebygning på Strøget i København.

MARKEDET

17


MOE | PROJEKTMODEL

VEJEN TIL GODE PROJEKTER MOE | Projektmodel er et værktøj, der understøtter projekterne i alle faser fra tilbudsafgivelse til aflevering. Projektmodellen kan sikre kunden en bedre kvalitet, da den afdækker risiko tidligt i forløbet. Dermed får bygherre et bedre grundlag og spillerum til at træffe beslutninger omkring tid, kvalitet og økonomi i projektet. Forretningschef Jacob Ringsholt, der har været projektleder på Mærsk domicilet fortæller:

deren kommer igennem de rigtige overvejelser og risikovurderinger i projektforløbet.

"Projektmodellen lægger fokus på at komme rigtigt fra start. Vi får tidligt vurderet projektets risici både for MOE og for bygherre. Vi skal tage de rigtige beslutninger i den rigtige rækkefølge, så projektet bliver optimalt i forhold til kundens behov og udbudsstrategi".

Når hoveddelene i projektet er veldefineret, og ydelsesfordeling og kvalitet fastlagt tidligt i forløbet, går processen og samarbejdet ofte meget nemmere.

Projektmodellen giver overblik og struktur i gennemførelsen af et projekt, og sikrer, at projektle-

Tilbud

Aftale

INFO OM | PROJEKTMODEL MOE MOE | Projektmodel er værktøjet, der hjælper projektlederne i MOE med at udarbejde projekter i den rigtige kvalitet. Målet med MOE | Projektmodel er, at alle projekter har den rigtige kvalitet. • Projektet svarer til det aftalte i omfang, ydelse og kvalitet • Projektet er bygbart, sikkert at udføre og let at vedligeholde og drifte • Projektet er uden fejl, der har væsentlig betydning for samarbejdsparter, udførelse og drift

"Vores klare definition af grænseflader, og en præcis fordeling af ydelser mellem samarbejdspartnere, er med til at sikre gnidningsfrie projekter og et godt samarbejde i processen", afslutter Jacob Ringsholt.

Planlægning

Projektering

Opfølgning og aflevering

Afslutning

PROJEKTINFO Bygherre Maersk Arkitekt PLH

18

MARKEDET


HOTELLER

RÅDGIVNING TIL EN BRANCHE I VÆKST Overnatningsmuligheder er blevet en efterspurgt vare, og hotelprojekterne fylder mere og mere i vores ordrebog. Hotelmarkedet i Danmark boomer. Særligt omkring Aarhus og København, men også i mindre byer. Den øgede efterspørgsel skyldes bl.a. events, konferencer, sportsarrangementer og krydstogsskibe, der ligger til kajs på deres færd gennem Skandinavien. Vi er med til at opføre hoteller landet over, og Hotel Zleep på Hahnemanns Allé er et af dem. Det 6-etagers hotel er en del af et stort byggeprojekt i Ørestaden, som MOE er rådgiver på. Projektet omfatter også boliger, et parkeringshus og en fastfood-restaturant.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Cabinn A/S

Cabinn har flere hoteller, hvor MOE har været rådgiver.

med at vurdere markedet og facilitere dialogen med myndighederne. Samtidig bidrager vi med de tekniske kompetencer undervejs i projektudviklingen, så hoteloperatøren får sin forretningsstrategi omsat i bygningens løsninger. Det handler eksempelvis om at finde den rigtige byggestil, en bygningsløsning der holder driftsomkostningerne nede, og en fornuftig placering i forhold til infrastrukturen.

Markedsforståelse I andre tilfælde er vi med som bygherrerådgiver i den spæde start af hotelprojekterne. Her rådgiver vi hoteloperatører og investorer. Vi hjælper

PROJEKTINFO Hannemans Allé Hotel, boliger, P-hus og fastfood restaurant Bygherre Glindorf & Partnere A/S Arkitekt PLH, Vilhelm Lauritzen Landskabsarkitekt Opland

MARKEDET

19


AKUSTIK

”EN TROMPET KAN ENTEN SPILLE HØJT ELLER TIE STILLE” Ombygningen af Absalonskirken på Vesterbro og udvidelsen af Katedralskolen i Aalborg illustrerer begge en akustikers vigtige arbejde. Lydisolering af Absalonskirken

Musiklokaler i Katedralskolen

Vesterbrokirken blev i 2014 købt af Lennart Lajboschitz - grundlægger af succeskæden Tiger. Absalonskirken er nu blevet transformeret til et farverigt kulturhus, der bl.a. fungerer som biograf og koncertsal. Koncernkompetencechef for Akustik i MOE, Jan Christensen, har været med til at sikre hensynet til naboerne:

På Katedralskolen i Aalborg har MOE også været med til at sikre den gode lyd i selve lokalerne. Skolens nye tilbygning i tre etager har en multisal forneden, to store musikundervisninglokaler og fire øverum i midten og vanlige undervisningslokaler øverst. Det er således sameksistensen af mange lydbølger, der skal håndteres.

”Den store udfordring var, at kirken er sammenbygget med en etageejendom ved siden af, så lyden fra koncerterne bliver båret via konstruktionerne. Vi foretog en række målinger og kom herefter med nogle anbefalinger til løsninger. Herunder det klassiske boksi-boks princip, hvor man skaber et rum, der er lydmæssigt afkoblet fra de bærende konstruktioner. Kirken ville gerne kunne spille 103 dB som gennemsnitsværdi. Det er meget ambitiøst, men det lykkedes faktisk at skabe den nødvendige lydisolering”.

”En trompet kan enten spille højt eller tie stille. Der er ikke nogen middelvej, når en musiker skal øve sig. Det kræver meget specielle tekniske løsninger, når vi både skal sikre den gode lyd indadtil og lydisolere udadtil. Det er derfor vigtigt, at vi akustikere kommer med tidligt i processen, så løsningerne også kommer til at harmonere med arkitektens og entreprenørens ønsker”, afslutter Jan Christensen.

PROJEKTINFO Bygherre Universitets- og Bygningsstyrelsen Arkitekt Kjaer & Richter

PROJEKTINFO Bygherre Lennart Lajboschitz Arkitekt ArcgencY, Allan Lyth 20

MARKEDET


HISTORIEFORMIDLING

VI BRINGER HISTORIEN TIL LIVE Borgrådgivning er blevet en af vores nye specialiteter. De 5 Hald'er Ved Vordingborg slotsruin har vi været med til at genetablere voldgraven rundt om Valdemarernes gamle slot og fæstningsværk med det berømte gåsetårn. Vi fortsætter nu i samme spor, når vi skal være med til at restaurere De 5 Hald’er i Viborg. De 5 borg- og herregårdsanlæg ligger på nordsiden af Hald Sø og giver mulighed for en tidsrejse gennem 800 års historie med et markant og kosmopolitisk persongalleri. Ingen andre steder i Danmark kan man opleve et ubrudt historieforløb fra 1200-tallet til i dag og endda på en gåtur i et enestående naturområde.

MOE bidrager med anlægskompetencer, og vi er bl.a. med til at restaurere en barokhave, rekonstruere en vindebro og anlægge stier, parkeringsplads, en udsigtsplatform og en historieformidlende legeplads.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Vordingborg Borg Fond, Vordingborg Kommune og Realdania Arkitekt SLA

Vordingborg Slotsruin fik genskabt den oprindelige voldgrav omkring Gåsetårnet samt renoveret hele slotspladsen.

Harald Blåtands ruiner Vi er ligeledes med til at bringe historien til live ved de to ruiner Borgring og Trelleborg i henholdsvis Køge og Slagelse. Harald Blåtand efterlod sig flere mindesmærker for eftertiden, og ved begge vikingeborge har man besluttet at opføre besøgscentre. H.M. Dronning Margrethe II indviede i sommeren 2016 besøgscentret ved Borgring. Vi er nu i gang med det nye center ved Trelleborg, der bliver formet som et vikingeskjold.

Bygherre Slagelse Kommune og Nationalmuseet Arkitekt PLH, ALL

Ny Trelleborg er opførelse af et nyt oplevelses- og videncenter på 2.000 m² i Slagelse.

Bygherre Museum Sydøstdanmark

Borgring i Lellinge der blev opdaget i 2014, har nu fået sit eget besøgscenter.

PROJEKTINFO De 5 Hald'er Bygherre Naturstyrelsen Arkitekt Erik Brandt Dam, Cornelius+Vöge og Charlotte Skibsted Litteraturprofessor Martin Zerlang

MARKEDET

21


HOSPITALSBYGGERI

SUPERSYGEHUSET OG DE TRE SPECIALISTER Nyt Hospital Nordsjælland er helende arkitektur i verdensklasse. Det er samtidig et teknisk avanceret sygehus, der skal betjene 310.000 borgere. Til denne svære balancegang findes ganske få standardløsninger. Her må der ingeniørkunst til.

BÆREDYGTIGHED PETER HESSELHOLT KONCERNKOMPETENCECHEF | BÆREDYGTIGHED Ambitionsniveauet for energi og indeklima er meget højt. Hospitalet skal opføres efter bygningsklasse 2020, og der er skærpede krav til indeklimaet. Det skal så tilpasses en ligeså ambitiøs arkitektur, hvor det specielle formsprog gør, at alle rum er unikke. Rummene er orienteret forskelligt, så der kommer sol ind fra alle vinkler, og mange rum ligger ud til gårdhaver med forskellige skyggeforhold. Det er en kompleks kabale at få til at gå op, når vi skal sikre den perfekte balance mellem dagslys, et godt indeklima og energiforbruget. Vi har arbejdet med en lang række tiltag for at optimere facaden. Vi har skulle finde de helt rigtige vinduesstørrelser og løsninger til, hvordan udhæng og lameller kan give den fornødne skygge. Hospitaler har samtidig en enorm udstyrsbelastning i kraft af de mange maskiner. Vi har derfor identificeret alle de unikke interne varmelaster, som øver indflydelse på indeklimaet og kræver køling eller ventilation.

22

MARKEDET


PROJEKTINFO Bygherre Region Hovedstaden Arkitekt Herzog & de Meuron, Vilhelm Lauritzen

RELATEREDE PROJEKTER

KLIMATILPASNING LENE BISBALLE AFDELINGSLEDER | AFLØBSTEKNIK I forhold til klimatilpasning, skal regnvandet kunne håndteres på egen grund. Det løser vi ved at grave grøfter, hvor vandet benyttes rekreativt og bliver et livsgivende og helende tema. Vandet føres fra taget ned i grøfterne og løber over i nyetablerede søer og åer. Herfra ledes vandet videre til de to nærliggende recipienter. Normalt klimasikres til en 10-års hændelse, men det kan vi ikke nøjes med her. Et hospital er en infrastrukturfunktion, der skal kunne virke selv i kriser. Man skal kunne komme til og fra sygehuset, og hovedadgangsvejen er derfor sikret til 100-års hændelser.

Bygherre Region Midtjylland Arkitekt Arkitema

Gødstrup bliver en af de største hospitaler i Skandinavien med et areal på 105.000 m2.

Bygherre Region Syddanmark Arkitekt Arkitema

Nyt Psykiatrisk Sygehus i Vejle er det første hospital i Danmark, der er opført i et offentlig-privat partnerskab (OPP).

Bygherre Region Nordjylland Arkitekt Friis & Moltke

Udflytning af psykiatrien til Nyt Aalborg Universitetshospital på 30.000 m2 skal bl.a. drage fordele af det tætte naboskab med NAU.

Bygherre Region Sjælland Arkitekt Arkitema

Slagelse Sygehus skal udvides og moderniseres i et omfang på i alt 18.000 m2.

BRANDRÅDGIVNING JENS HUSBJERG PROJEKTCHEF | BRAND En væsentlig del af arkitekturen er det organiske og naturlige udtryk, og det stiller særlige krav. Der skal bl.a. benyttes træ på facaderne. Derfor har vi valgt at sprinkle balkonerne. Samtidig har vi denne specielle bygningsgeometri, der snor sig i landskabet. Som brandrådgiver er vi med inde over designet af de i forvejen mange installationer i bygningen, og her er der en helt anden rytmik, end hvad man ser på konventionelle hospitalsbyggerier.

Bygherre Diakonissestiftelsen Arkitekt AART

Diakonissestiftelsen etablerer nyt sundhedscenter, der forventes at blive DGNB-certificeret til "Platin".

Brandsikkerhed på hospitaler er af en helt speciel støbning, da vi har at gøre med et meget stort personflow og en del patienter, der ikke selv er mobile. Her er det faktisk en fordel, at hospitalet er fladt, da man i en nødssituation vil kunne evakuere folk horisontalt frem for vertikalt, som man gør på høje sygehuse. Samtidig udnyttes de seneste brandregler optimalt, fordi sengestuernes åbenhed og fleksible design interagerer bedre med personalets daglige drift. Mange af de udfordringer der er ved denne bygning, kan vi sagtens løse, men vi har skulle tænke i helt andre baner end normalt. Det er også det, der gør designprocessen afsindigt spændende.

MARKEDET

23


INSTITUTIONER

BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE Karolinelund Børnehave i Aalborg er det andet danske byggeri, der certificeres til DGNB Platin. I Aalborgs gamle forlystelsespark, Karolinelund, opfører entreprenøren Lund & Staun en ny børnehave på 867 m2 med plads til 90 børn i alderen 3-5 år. Børnehaven er tegnet af Bjerg Arkitektur i samarbejde med landskabsarkitekten BY+LAND og konsulentfirmaet Rum Til Børn, der har specialiseret sig i arkitektur, der understøtter pædagogiske visioner. Karolinelund Børnehave får et organisk udtryk, der skal smelte sammen med de grønne omgivelser i den gamle folkepark. Et arkitektonisk valg der også skal være med til at skabe særligt gode rammer for børnenes leg og læring. For det pædagogiske islæt skal være i højsædet både ude og inde ved den nye bygning. Aalborg Kommunes Kunstfond har f.eks. bidraget med støtte til ny kunst, der er skræddersyet til aldersgruppen.

DGNB Platin Børnehaven er det første byggeri Aalborg Kommune opfører efter bæredygtighedsordningen DGNB. Der er skruet gevaldigt op for ambitionerne, for byggeriet forventes at opnå Platin, som er det højeste niveau på skalaen. Som rådgivende ingeniør og DGNB auditor er MOE med til at sikre, at byggeriet lever op til de høje krav. De primære bygningsdele laves af bæredygtighedscertificeret træ, og der benyttes miljøvenlige materialer overalt i byggeriet. Herudover får børnehaven både et lavt energiforbrug og et optimalt indeklima. Der er ligeledes taget højde for aspekter som akustik, affaldshåndtering og rengøringsvenlighed.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Aabenraa Kommune Arkitekt Arkitema, plusM arkitekter Haderslev

Kongehøjskolen er en ombygning af eksisterende skole og industribygninger samt tilbygning.

Bygherre Byggeri København Arkitekt Erik Møller

Kildevældskolen får foretaget en helhedsrenovering af den eksisterende skole samt opført nyt kulturcenter.

Bygherre Asker Kommune Arkitekt CCO

Kistefossdammen børnehave i Asker, Norge har fokus på lavenergiløsninger med bl.a. jordvarme og solcelleanlæg.

Bygherre Byggeri København Arkitekt Erik Møller

Børnebyen Vandværket har foretaget nybyggeri til eksisterende daginstitution.

PROJEKTINFO 24

MARKEDET

Bygherre Aalborg Kommune Arkitekt Bjerg Arkitektur


UNDERVISNING

INTERNATIONALE FORSKERE SAMLES I ODENSE Danish Institute for Advanced Study på Syddansk Universitet skal være et forsknings- og undervisningsbyggeri i særklasse. Syddansk Universitets ønske om at tilbyde de bedst mulige rammer for dansk og international forskning vil komme til udtryk i Danish Institute for Advanced Study. Husets arkitektur, fleksibilitet og bygningsfysik skal understøtte ambitionen om at skabe et forum, der fremstår som et akademisk fyrtårn og kan tiltrække forskere af internationalt format. Den treetagers bygning på 3.500 m² får egen indgang og direkte forbindelse til den øvrige universitetsbebyggelse. Centeret kommer til at

huse et auditorium, et seminarrum, forskellige formidlingsfaciliteter og individuelle kontorer til forskere. Herudover er der gjort plads til arealer, der skal facilitere og styrke forskernes samarbejde, idéudvikling og netværk. MOE har samtlige traditionelle ingeniørdiscipliner og bidrager herudover med specialistydelser inden for akustik og indeklima, hvilket skal sikre et optimalt undervisningsmiljø. Vi skal ligeledes stå for byggeledelse i udførelsesfasen.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre VIA University College Arkitekt schmidt hammer lassen

VIA University College Campus i Skejby opfører 3.000 m² kontor bygning som tilbygning.

Bygherre Statsbygg Arkitekt Arkitektkontoret Nils Tveit

Norges Idrætshøjskole ombygger 17.000 m² fredet og bevaringsværdig skole, inklusive svømmehal.

Bygherre CBS Arkitekt C. F. Møller

CBS får foretaget en masterplan for udvikling af universitetet og byrummene omkring Fasanvej Station.

Bygherre Sylbæk K/S Arkitekt AART, Gjøde & Povlsgaard

Forsvarets Sundhedstjenestes Uddannelsescenter foretager ombygning samt nybyggeri for at udvikle området.

PROJEKTINFO Bygherre Bygningsstyrelsen Lejer Syddansk Universitet Arkitekt Creo arkitekter, ZESO Architects

MARKEDET

25


PROJEKTINFO Bygherre DTU Arkitekt Vilhelm Lauritzen Foto Stamers Kontor DTU Biosustain er en laboratoriebygning, der er fremtidssikret til de krav, der konstant ændres. MOE er ingeniør og har stået for byggeledelse, commissioning og arbejdsmiljøkoordinering.

LABORATORIER

LABORATORIER I VERDENSKLASSE Vi har været med til at opføre DTU Biosustain, og vi skal nu i gang med vores næste store forskningsbyggeri på Danmarks Tekniske Universitet. Bygning 220 står færdig

Nu til bygning 310

D. 17 november 2016 klippede H.K.H. Prins Joachim den røde snor til DTU Biosustain - Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability. Et internationalt forskningscenter, som arbejder med at udvikle celler, som er genetisk designet til på bæredygtig vis at producere værdifulde kemikalier, medicinske produkter og fødevareingredienser.

MOE er ligeledes en del af det team, som skal være med til at opføre bygning 310. Den 9.800 m2 forskningsbygning skal understøtte forskningen på de tre institutter DTU Energi, DTU Fisk og DTU Compute, blandt andet med etablering af 3D Imaging Center.

Den nye bygning har et fleksibelt design, så man forholdsvist let kan gennemføre ombygninger, når forskningen stiller nye krav til de fysiske rammer. De æstetiske kvaliteter har samtidig fået pæne ord med på vejen af Politikens arkitekturanmelder, der kalder DTUs højeste bygning for ”Gucci-lækker”. 26

MARKEDET

I dette byggeprojekt kommer de digitale værktøjer til at spille en central rolle. Byggeriet skal projekteres i 5D, hvor også tid og økonomi er integreret i BIM-modellen sammen med de traditionelle data. Modellen anvendes aktivt af alle parter, således denne bliver en effektiv virtuel samarbejdsplatform til gavn for brugere, rådgivere, entreprenører og naturligvis bygherren.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Statsbygg Arkitekt Ratio arktiekter, Cubo og ALT Arkitekter, Kristine Jensens Tegnestue, Bjørbekk & Lindheim AS

Livsvitenskapsbygget bliver med sine 66.000 m² Norges største universitetsbyggeri.

Bygherre Bygningsstyrelsen Arkitekt Aarhus Arkitekterne, Mikkelsen Arkitekter

Panum får udskiftet og renoveret laboratorier til forskning og undervisning ved Det sundhedsvidenskabelige fakultet på 8.250 m².


RENRUM

KUNSTEN AT SKABE ET STERILT MILJØ Vi renser luften og sikrer rene linjer Sygehusapoteket for Region Nordjylland har ekstremt høje krav til sterilitet. Her foregår der præparation og produktion af sterile lægemidler i renrum som klasse B, C og D i henhold til EUs regler for GMP (Good Manufactoring Practice). MOE er med til at udføre en ny indretning af de eksisterende renrum og de mange tilhørende installationer. Projektet omfatter ombygning af personsluser, hvor personalet ifører sig renrumsdragter, når de skal til og fra de sterile produktionsrum. Herudover skal data, der beviser, at man overholder GMP-kravene, registreres. Der skal derfor installeres et overvågningssystem, som kan valideres efter GMP-reglerne.

Vi har overblikket i alle faser Vi gennemfører også forundersøgelser af luftskiftet i cytostatika-zonen, hvor der produceres kemoterapi. Cytostatika er teknisk set cellegift, så selvom det er uhyre effektivt til behandling af cancer, er det ligeledes et materiale, man af gode grunde må omgås med varsomhed. MOE står for alle ydelser inden for kvalificering i GMP, for overholdelse af EU-krav samt ISO-kravene for produktion af sterile lægemidler. På dette projekt har kravet ligeledes været, at apoteket skal være i drift under ombygningen. Dette kræver en stærk sans for koordinering og logistik således, at Sygehusapoteket efter ombygningen fortsat lever op til ’’Maintain state of validation’’.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Region Hovedstaden

Hvidovre Hospital etablerer radiofarmaci med GMP-klassificerede isotoplaboratorier.

Bygherre Statens Serum Institut

Statens Serum Institut har fået etableret GMP-sluser i renrumsproduktionen.

PROJEKTINFO Sygehusapoteket Bygherre Region Nordjylland Ingeniørrådgivning, byggeledelse og commissioning.

MARKEDET

27


BYGGELEDELSE

 BIO4

EN AF DANMARKS STØRSTE BYGGEPLADSER MOE er ingeniørrådgiver på udvidelsen af Amagerværket og varetager samtidig byggeledelsen. En branche i forandring

Sæt byggeriet i centrum

Søren Nielsen er kompetencechef for byggeledelse og fortæller her, hvad han ser som en byggeleders vigtigste kvaliteter:

Nutidens byggerier er komplekse. Det kan give udfordringer, når man som byggeleder skal holde fokus på tid, økonomi, proces og kvalitet. Mange byggeprocesser er ligeledes præget af uforudsete hændelser, og faglige uenigheder er ofte uundgåelige. Kompromisets kunst er derfor altafgørende:

"Som byggeledere rådgiver vi nu også i de tidlige faser af projektet og ikke alene i udførelsesfasen. Det kræver bl.a. kendskab til udbudsstrategi, rådgivning om samarbejdsmodel og sikring af bygbarhed". Derudover fremhæver Søren, at forståelse for den teknologiske udvikling er vigtigt. 3D-projektering er blevet normen, og med henholdsvis 4D og 5D er tidsplanlægningen og økonomien også blevet integreret i de digitale værktøjer. Sideløbende er efterspørgslen på specialistydelser steget markant.

”Jeg er vant til at vide lidt om meget. Men det er også vigtigt, at kunne trække på dem, der ved meget om lidt. Det kan jeg rundt omkring i koncernen, fordi vi er blevet så stærke på alle kompetencer, der er relevante for byggebranchen. Hvad enten der er tale om commisioning eller støjmålinger”.

PROJEKTINFO BIO4 Bygherre HOFOR A/S Arkitekt Gottlieb Paludan Udvidelse af Amagerværket med en biomassefyret blok for at omstille energiproduktionen fra kul til bæredygtig energi. MOE er ingeniørrådgiver på bygge- og anlægs arbejderne og skal samtidig stå for byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordinering.

28

MARKEDET

”Man kan næsten altid løse tingene på flere måder, og derfor er det vigtigt at have forståelse for andre perspektiver og her må man sætte byggeriet i centrum. Vi byggeledere skal rådgive om det, vi mener, skaber mest værdi for byggeriet". Ifølge Søren skal det også være sjovt at gå på arbejde, og vejen dertil går netop i gennem respekten for hinanden. For som byggeleder skal man ofte arbejde sammen med aktører, man ikke kender i forvejen og kunne styre et team, man ikke selv har sat.

”Grundlæggende er vi mennesker meget ens, vi har bare forskellige kasketter på. Det er ekstremt vigtigt at huske, når man skal have et samarbejde til at fungere”, afslutter Søren Nielsen


WASTE TO ENERGY

AMAGER BAKKE

ALPE D'COPENHAGUE OG GRØN ENERGI Amager Bakke har rejst sig i hovedstadens skyline, og forbrændingsanlægget kommer i drift i løbet af 2017. Til byggeriet af Amager Bakke er der benyttet i omegnen af 7500 tons stål og 44.000 m3 beton. Med et etageareal på 43.000 m2 og en højde på 85 m må Københavns nye forbrændingsanlæg og skibakke siges at være et markant og spektakulært bidrag til byens arkitektur. MOE har projekteret samtlige bygge- og anlægsarbejder. Heriblandt det kraftige stålskelet, som man i lang tid kunne betragte før facaden og taget kom på. Når der er tale om et kraftværk, er de bærende konstruktioner selvsagt af en ganske særlig kaliber, og flere steder er der ekstra store spænd for at give plads til maskiner og funktioner.

cielle krav til robusthed og brandsikring, der kan adskille tagets mange forskellige aktiviteter fra forbrændingsanlægget. Helt oppe på toppen af bakken mod vest er der etableret to 50 m2 åbninger, der skal sikre naturlig ventilation til procesanlægget. Den vestlige fløj huser ligeledes en 11-etagers kontorbygning, hvorfra man kan se direkte ind til energiproduktionen gennem glasruder. For at sikre at vibrationer ikke forplanter sig i kontoret, har vi her arbejdet med en innovativ opbygning for dæmpet gulv.

Dobbeltfunktionaliteten Bygningens tag er ikke alene unikt i sin udformning, det skal også være bypark for op mod 1.500 mennesker. Det har stillet helt spe-

PROJEKTINFO Amager Bakke Bygherre I/S Amager Ressourcecenter Arkitekt BIG Ingeniørrådgivning på samtlige bygge- og anlægsarbejder, projekteringsledelse, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering. Foto Rune Johansen

MARKEDET

29


FJERNVARME

EN VIGTIG BRIK I DEN GRØNNE OMSTILLING Vi er med til at indfri ambitionen om at omstille Danmarks energiforsyning til vedvarende energi. Ifølge Grøn Energi modtager 64 % af danske husstande fjernvarme, hvor 50 % kommer fra vedvarende energikilder. Herunder solvarmeanlæg, biomasseværker og varmepumper som MOE løbende er med til at opføre overalt i landet. Vi er således en del af en udvikling, der har direkte kurs mod en bæredygtig udnyttelse af ressourcer. Energiinfrastrukturen optimeres Fjernvarmenettets udbredelse er vitalt for at nå målsætningerne. Vi er med til at rulle fjernvarmenet ud, hvor der før har ligget gasledninger. Flere steder vedligeholder vi infrastrukturen ved at etablere mere energieffektive ledninger. For hvis fjernvarmen skal være denne vigtige medspiller, er det vigtigt, at nettene gøres funktionsklare, så løsningerne også er attraktive om 30 år. I den forbindelse laver vi hydrauliske beregninger for

30

MARKEDET

at sikre, at temperaturen i nettene kan sænkes så meget som muligt og hermed gøres fleksible både i forhold til nuværende og fremtidige energikilder. Bæredygtige produktionsenheder som solvarme og varmepumper afgiver energi mest effektivt ved lavere fjernvarmetemperaturer, så her er der en stor gevinst at hente. Ved temperatursænkning opnår man samtidig energibesparelser i kraft af et mindre varmetab.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre SK Varme A/S

SK Varme får etableret et 14 MW flisfyret varmeværk med 6.000 m3 varmeakkumuleringstank.

Bygherre AffaldVarme Aarhus

AffaldVarme Aarhus har via beregning i TERMIS opnået energibesparelse ved temperatursænkning i alle omløb i fjernvarmenettet i Aarhus.

Ifølge forretningschef Finn Bruus er eksport af den grønne energiteknologi et af de næste skridt hos MOE:

”Den knowhow og teknologi, som dansk fjernvarme har opnået, skal også bruges på omkringliggende markeder. Vi er bl.a. ved at se på de baltiske lande, som ligeledes har fokus på fjernvarmens store potentialer”.

PROJEKTINFO MOE har rådgivet på fire solvarmeanlæg på Sjælland og Øerne og to i Jylland.


RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre AarhusKarlshamn Denmark A/S

AAK ombygger eksisterende kedelcentral til nye biomassefyrede kedler og etablerer pneumatisk transportanlæg fra råstofbygning frem til siloer og kedelanlæg.

Bygherre Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.M.B

Løkkensvejens Kraftvarmeværk har fået nyt SRO-anlæg.

Bygherre Aablorg Portland

Aalborg Portland er en af MOEs faste kunder, hvor vi har hovedfokus på maskiner og automatik.

MASKIN & PROCES

VI VIL DYBERE IND I MASKINRUMMET Maskin- og procesområdet har fået et markant løft MOE har over 85 års erfaring med bygninger og anlæg til energi- og industrivirksomheder. Men det er også vores ambition at stå lige så stærkt på maskin- og procesområdet og hermed kunne tilbyde komplet energi- og industrirådgivning fra inderst til yderst. Det er bestemt heller ikke et ukendt territorium, vi nu bevæger os ind på. Vi har løst flere af denne type opgaver for industrivirksomheder som Aalborg Portland, Aarhus Karlshamn og Viking Malt. Vi har ligeledes rådgi-

vet på mindre kraftvarmeanlæg for forsyningsselskaberne. Vi har nu valgt at udvide rådgivningspaletten med en lang række ydelser, der henvender sig til både industrikunder og forsyningsselskaber. Vi har i den forbindelse ansat flere specialister på området, der skal løfte opgaven ved at trække på deres mangeårige erfaringer inden for maskinog procesdisciplinerne.

NYE YDELSER INDEN FOR MASKIN & PROCES

• Rør og tankanlæg til procesvand, olie og andre flydende medier • Transportanlæg og lagre til biomasse, affald, aske og råvarer • Maskinanlæg, pumper, blæsere og motorer • Kedel og turbineanlæg og vand/dampsystemer • Røggaskondensering og røggasrensning, herunder deNOx, partikelfiltre og afsvovling

MARKEDET

31


INDUSTRIEL FORSKNING

FORSKNINGSFACILITETER TIL EN AF DANMARKS MEST INNOVATIVE VIRKSOMHEDER Vi er nu i gang med vores tredje store byggeprojekt for Haldor Topsøe A/S. Haldor Topsøe var en mand, der forstod at forene forskerens nysgerrighed med købmandskab og globalt udsyn. Forretningsmanden, der har studeret under Niels Bohr, blev I 1999 tildelt titlen som århundredets ingeniør. Siden grundlæggelsen af den verdenskendte virksomhed Haldor Topsøe A/S i 1940, har hovedfokus været innovativ produktudvikling inden for kemisk industri. Ofte med henblik på at finde løsninger, der kommer hele samfundet til gavn. Haldor var bl.a. en af de første til at forstå og mangfoldiggøre anvendelsen af kemiske katalysatorer. I dag benyttes Haldor Topsøes katalysatorer bl.a. i udstødningssytemet til lastbiler, skibe og andre store dieselmotorer for at reducere udledningen af skadelige stoffer. Et andet anvendelsesområde er forædling af olie, og netop det er MOE med til at skabe rammerne for.

32

MARKEDET

Nye laboratoriefaciliteter Refinery Business Unit er det tredje byggeprojekt inden for de sidste 10 år, som MOE er med til at realisere for Haldor Topsøe koncernen. I en 8 meter høj lagerhal skal der etableres ca. 1000 m2 laboratoriefaciliteter. Til det har vi projekteret to indskudte dæk for at gøre plads til både laboratorier og teknik. Der er i høj grad tale om en udfordrende installationstung opgave. Der skal f.eks. installeres separat ventilationsanlæg med specialfiltre for støvende aktiviteter, og der skal ligeledes udføres anlæg for behandlet vand, en centralstøvsuger, dampanlæg og trykluftsinstallation for forsyning af laboratorier.


INDUSTRIPRODUKTION

160 KUBIKMETER BETON I TIMEN MOE er bygherrerådgiver for Unicon på en superfabrik i Odense, der er første skridt i betonproducentens nye nationale vækststrategi. I 2016 producerede Unicon intet mindre end 1,2 millioner kubikmeter beton. Producentens samlede maskinpark i Danmark består af 37 fabrikker fordelt på forskellige lokationer i landet. I Odense ligger to af fabrikkerne, der nu skal slås sammen til en ny superfabrik i Tietgen Byen. Her vil Unicon kunne producere 100.000 kubikmeter om året og 160 kubikmeter i timen. Den nye grund får 20.000 m2 med belægninger, der skal danne underlag for, at op mod 220 lastbiler, på en travl dag, skal færdes på området.

Selve fabrikken vil bestå af en blanderbygning med to blandere og dertilhørende udstyr såsom transportbånd. Herudover skal der opføres en administrationsbygning på 400 m2. Som bygherrerådgiver på projektet har MOE været med helt fra starten af det markante byggeri. Vi er nu projektleder på det samlede projekt, hvilket bl.a. indebærer koordinering mellem entrepriserne og opførslen af maskinpakken. Vi kan trække på en del års erfaring, da vi har løst forskellige opgaver for Unicon siden 1996.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Xuan Thanh

Xuan Thanh får etableret et bygningsanlæg til en Clinker Cooler samt fundering for el-filter og skorsten på cementfabrik i Vietnam.

Bygherre Silicor Totalentreprenør MTH

Silicor får opført en siliciumfabrik i Island.

YDELSER PÅ UNICON

• Udbudsmateriale for pladsen, fundamenter, administrationsbygning og vaskeplads med opsamling af genbrugsvand til produktionen • Forhandlingsleder på indkøb af maskinpakken • Projektledelse • Geoteknikske forundersøgelser • Rådgivning om akustisk og støj

MARKEDET

33


LUFTHAVNE

PARKERING I BRED FORSTAND Det Nye Universitetshospital i Aarhus har snart et P-hus med helikopterlandingsplads på taget. Universitetshospitalet får ikke alene et P-hus med plads til 700 biler. På taget af huset etableres en heliport, som skal sikre, at patienter, der ankommer med helikopter kan transporteres direkte til akutmodtagelsen via en elevator og komme hurtigere i behandling. Platformen er 27,5 meter i diameter og primært designet til de gule lægehelikoptere af typen EC145T2, som der forventes at lande ca. 350 af i løbet af et år. Platformen kan også modtage forsvarets noget større redningshelikoptere EH101, der skal kunne lande ca. 150 gange årligt.

PROJEKTINFO Bygherre Region Midtjylland Arkitekt AART

34

MARKEDET

Brandslukning på 15 sekunder Platformen er en aluminiumskonstruktion og udstyret med en lang række nødvendige features såsom et tankningsanlæg til lægehelikopterne. Sikkerhed er altid et uhyre vigtigt omdrejningspunkt ved luftfart, og platformen har bl.a. et Deck Integrated Fire Fighting System, der kan slukke en helikopterbrand i løbet af 15 sekunder. Systemet består af 21 skumkanoner, som er integreret i dækket og automatisk popper op i tilfælde af brand.


HISTORISK UDVIDELSE AF KØBENHAVNS LUFTHAVN

RELATEREDE PROJEKTER

Etablering af Københavns Lufthavns første standpladser, der kan håndtere F-fly.

Lufthavnen vil i fremtiden have mere end 40 mio. passagerer årligt. Expanding CPH er navnet på den nye udvidelsesplan til en af Europas hurtigst voksende lufthavne. På bare fem år er passagertallet steget med 24 procent, og alle fremskrivninger peger på, at passagervæksten vil fortsætte. Kapaciteten skal øges fra de nuværende 26 mio. til 40 mio. passagerer årligt, og lufthavnen vil bl.a. få plads til 17 nye langdistanceruter. Dette kræver ikke mindst en massiv udbygning af standpladser fra 78 til 124. I øjeblikket projekterer MOE 5 widebody standpladser, der skal etableres ved den nye Finger E.

Bedre flow De mange passagerer vil skabe behov for et markant større flowareal, hvilket ligger til grund for flere initiativer. MOE er bl.a. med til at udvide Terminal 2 med 4.000 m2 mellem Finger A og Finger B. Udvidelsen vil indgå i det kommercielle areal, Copenhagen Airport Shopping Center.

Sideudvidelse af Bane 04R-22L, så den kan håndtere Airbus A380.

MOE har i alt 77 års erfaring med bygge-og anlægsopgaver i Københavns Lufthavn. Et af de senest afsluttede projekter er udvidelsen af Finger C, der skal modtage interkontinental trafik og er specialdesignet til boarding af verdens største passagerfly, Airbus 380. PROJEKTINFO Bygherre Københavns Lufthavne Udvidelse af FInger C

MARKEDET

35


BYUDVIKLING

VI ER SYNLIGE I INDSEJLINGEN TIL ÅRETS KULTURHOVEDSTAD 2017 Den nye havnefront i Aarhus er i hastig udvikling.

Bygherre Aarhus Havn Arkitekt C.F.Møller Foto Julian Weyer

Aarhus Havnecenter Det nye havnecenter blander administration, værksteder, kundemodtagelse, kantine, offentligt cafeteria og velfærdsfaciliteter.

36

MARKEDET

Bygherre Aarhus Kommune Arkitekt BIG, Gehl Architects

AARhus Det spektakulære boligbyggeri, der kommer til at ligge ned til Aarhus nye havnebad.


Illustration AART

Bygherre Boligforeningen Ringgården Arkitekt Cubo,Terroir

Vulkanen Det energineutrale byggeri lægger hus til 50 ungdomsboliger.

Bygherre Havne Invest Arkitekt 3XN

Lighthouse Et af de første markante projekter på de bynære havnearealer.

Bygherre Anpartsselskabet Ø2 Arkitekt AART

Pakhusene Vi er både ingeniør og blandt indflytterne på det kombinerede erhvervsboligbyggeri, hvor MOE | Aarhus har fået nyt domicil.

MARKEDET

37


INFRASTRUKTUR

EN BÆREDYGTIG BY SPRINGER FREM AF MULDEN Vinge er et unikt byudviklingsprojekt, hvor vi viser bredden i vores infrastrukturkompetencer.

PROJEKTINFO Bygherre Frederikssund Kommune Arkitekt Henning Larsen Architects Landskabsarkitekt TREDJE NATUR 38

MARKEDET


På en bar mark mellem Frederikssund og Ølstykke er den helt nye by Vinge ved at vokse frem. På sigt vil de 370 ha huse ca. 20.000 indbyggere. Byen blev i 2016 udstillet på Designmuseum Danmark på grund af de æstetiske kvaliteter. Men de tekniske aspekter er mindst ligeså interessante. MOE har været med til at udarbejde masterplanen for byen og efterfølgende arbejdet med en lang række elementer. Infrastruktur fra grunden Når man bygger på en bar mark, er stærke kompetencer inden for byggemodning og geoteknik nødvendige, for at kunne tage de første skridt. MOE har budt ind med begge dele. Vi har ligeledes stået for den overordnede planlægning af vejnettet på masterplansniveau, og vi har senere hen lavet projektforslag på flere indfaldsveje. Her har trafikplanlægning selvsagt også været et vigtigt omdrejningspunkt. Et grønt og levende center I centrum af Vinge finder man byens knudepunkt. Den nye S-togsstation af samme navn, som MOE har lavet projektforslag til. Brokonstruktionens skålform over banen er særdeles kompleks og udfordrende både arkitektonisk og ingeniørfagligt. Samtidig har vi her kunne bidrage med kompetencer inden for jernbaner.

I forlængelse af stationen mod nord og syd finder man byens "Grønne Hjerte", der med inspiration fra eksempelvis Central Park i New York, er med til at trække naturen helt ind i byens centrum. Som en del af masterplanen, står vi bag et skitseprojekt for afløb og klimatilpasning, og her spiller parken en stor rolle, da der skal ligge to regnvandsbassiner, der benyttes rekreativt. Herudover er der arbejdet med en lang række LARløsninger rundt omkring i byen, såsom yderligere regnvandsbassiner, render langs vejene og mindre LAR-bassiner. Et stærkt fokus på klimatilpasning er vigtigt, da bæredygtighed er en central del af byudviklingsprojektet.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Københavns Kommune, Realdania Arkitekt WilkinsonEyre, Urban Agency

Den nye cykel- og gangbro over Københavns inderhavn, som MOE er bygherrerådgiver på.

Miljøet i højsædet I 2016 blev miljørådgiveren Seacon en del af MOE. De to virksomheder kendte bl.a. hinanden gennem samarbejdet om VVM-redegørelsen og miljørapporten for Vinge. Seacon har stor ekspertise inden for naturbeskyttelse, og da byen ligger ud til naturen, er der lavet flere studier af flora og fauna i nærområdet. Sammen med afløbsingeniørerne fra MOE har man også arbejdet på at finde løsninger, så den tilstødende Tvinsmosen nord for stationen ikke belastes. For her residerer bl.a. den spidssnudede frø, der er listet som en strengt beskyttet art på habitatdirektivets bilag IV.

Bygherre Fisketorvet Copenhagen Mall Arkitekt BAU, Holscher Nordberg

Fisketorvet har fået foretaget VVM-redegørelse i forbindelse med kommende udvidelse.

Bygherre Ballerup Kommune

Støjkortlæging af Ballerup Kommune sker med henblik på at nedbringe støjen i et stadigt stigende befolkningsområde.

Bygherre By & Havn I/S Arkitekt COBE, Sleth, Thing & Brandt Landskab

Århusgadekvarteret på Nordhavnen er i rivende udvikling og MOE står for al infrastruktur inkl. kanal og broer.

Bygherre HOFOR

Skovmosen i Vallensbæk etableres for at fremme den lokale nedsivning af regnvand og øge områdets rekreative værdi.

Bygherre Herning Kommune Arkitekt Arkitema

Ny nordisk by, Helstrup hvor MOE har været med til at udarbejde masterplanen.

MARKEDET

39


MILJØ

MILJØRÅDGIVERE I FELTEN Vi er med til at renovere Mjølnerparken for et trecifret millionbeløb, og Tina Pehrson og Louise Kristine Berg fra MOE har været ude at screene for miljøskadelige stoffer. Københavns Kommune har stillet krav til, at der skal udarbejdes en screening for miljøskadelige stoffer i bygningsmaterialerne, før renoveringsarbejdet i Mjølnerparken på Nørrebro går i gang. Dette skal sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø for de medarbejdere, der skal håndtere bygningsaffaldet, og affaldet skal sorteres korrekt af hensyn til miljøet. Det var især tungmetaller i malingen på vægge, døre, vinduer, karme og altaner, som de to miljørådgivere havde fokus på:

’’Det er jo rigtig interessant, fordi Mjølnerparken er opført i starten af 80’erne, og lige netop dér begynder udfasningen af de her malingsprodukter med tungmetaller”, udtaler Tina Pehrson. Tina og Louise forklarer, at den helt store udfordring har været, at beboerne stadig bor i lejlighederne. For normalt kommer MOE, når beboerne for længst er flyttet ud, og nedrivningen skal i gang.

40

MARKEDET

’’Normalt prøvetager vi uden at skulle tage hensyn til, hvordan materialerne efterlades. I forbindelse med opgaven i Mjølnerparken er det vigtigt for os, at skaden synes mindst muligt. Vi prøver at finde steder, hvor malingen skaller lidt i forvejen, eller hvor gardinet eller døren dækker, så vores prøvetagning ikke bliver synlig”, udtaler Tina, imens Louise supplerer: ”Det har været en positiv oplevelse at blive inviteret ind i folks hjem – vi er udelukkende blev mødt med venlighed, og vi er endda blevet budt på kaffe, cola og småkager”. Efter prøveudtagningen er prøverne blevet analyseret på et godkendt laboratorium. På baggrund af resultaterne er der udarbejdet en rapport, som danner grundlag for senere håndtering af bygningsmaterialerne i forbindelse med renoveringsprojektet.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre HOFOR

Ombygning af Amagerværket fra kulfyring til biobrændsel, hvor MOE foretager miljøscreening.

Bygherre HOFOR

In situ oprensning af arsenforurening.

Bygherre Foreningen Ahlul Bait

Vibevej i København har fået foretaget miljøsanering.

PROJEKTINFO Bygherre Lejerbo Arkitekt KHS


TRANSFORMATION

STREETKULTUR I FABRIKSHALLEN I 2018 vil den gamle industribygning på Eternitten blive indtaget af dansere, parkour-udøvere, basketspillere og klatre-entusiaster. GAME Streetmekka er et projekt, hvor tre byer er blevet udvalgt til at omdanne udtjente industribygninger til samlingspunkter for gadeidræt og streetkultur. En af dem er Aalborg, og her skal et team bestående af MOE, JaJa Arkitekter og Pallisgaard stå for transformationen af en gammel betonfabrik. Teamet har taget udgangspunkt i de eksisterende strukturer og facader for at bevare det

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Freja Ejendomme

Flyvestation Værløses hangarer omdannes til kultur- og sportsfacilitetter.

rå industrielle look. Betonvæggene skal danne lærreder for street art, mens en gammel kran benyttes som view-lounge-område med udsigt over byen. De gamle haller vil skabe rammer for en række af idrætsaktiviteter, kulturaktiviteter og kreative værksteder. Projektet er blevet til i tæt samarbejde med det nye Streetmekkas fremtidige brugere.

PROJEKTINFO Arkitekt JaJa GAME Streetmekka Projektet realiseres i et samarbejde mellem Realdania, TrygFonden, Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden, Den Obelske Familiefond, gadeidrætsorganisationen GAME og Aalborg Kommune.

MARKEDET

41


KOLLEKTIV TRAFIK

FREMTIDENS KOLLEKTIVE TRANSPORT I KØBENHAVN Hovedstadens Cityring ser dagens lys i 2019, og MOE | Tetraplan har analyseret, hvordan busnettet kan tilpasses den nye metrostrækning. Den 15,5 kilometer lange metroring i København vil forbinde Hovedbanegården, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Færre vil komme til at benytte busser, og derfor er det nødvendigt at se på, hvordan busnettet kan indrettes de fremtidige passagerstrømme. MOE | Tetraplan var i sin tid med til at udvikle den avancerede trafikmodel for hovedstadsområdet, OTM, som afdelingen har benyttet til at gennemføre trafikale konsekvensberegninger af Cityringens åbning. Beregningerne ser på Cityringens indflydelse på busnettet og de passagermæssige effekter af forskellige forslag til et nyt busnet. Trafikken i 2050 Langsigtede prognoser er i høj grad MOE | Tetraplans spidskompetence, og analyserne benyttes oftest som grundlag for væsentlige beslutninger om fremtidens infrastruktur. Afdelingen har lige42

MARKEDET

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Vejdirektoratet

13 alternative udbygningsforslag til en ny Midtjysk motorvej med trafikale beregninger med Landstrafikmodellen.

ledes lavet trafikmodelberegninger, der vurderer forskellige scenarier for, hvilken højklasset kollektiv trafikal infrastruktur, der skal etableres i København set i lyset af byudviklingen frem mod 2050. Bygherre Roskilde Kommune

I et andet projekt er MOE | Tetraplan i gang med at vurdere de trafikale konsekvenser af en række alternative linjeføringsforslag til letbane- og metroudbygninger i korridoren mellem Nørrebro Station og Ring 3. Fælles for MOE | Tetraplans analyser er, at de gennem trafikmodelberegninger er i stand til at indfange de komplekse sammenhænge mellem forhold som erhvervs- og befolkningsudviklingen, den økonomiske udvikling og infrastrukturudbygninger.

Undersøgelse og analyse af bil- og lastbiltrafikken i Roskilde Syd.

Bygherre Københavns Kommune

Jarmers Plads undersøges i forbindelse med omlægning af trafikken. MOE står for kapacitetsundersøgelsen.


CYKELTRAFIK

INFRASTRUKTUR TIL TOHJULEDE TRAFIKANTER I Danmark er cyklen et yderst populært transportmiddel. Fra strategisk niveau og ned til den enkelte cykelsti er MOE med til at skabe bedre vilkår for landets cyklister. Ifølge Københavns Kommune cykler 52 % af alle københavnere på arbejde eller til studie hver dag. Derfor skal cykelnettet løbende optimeres og udvides. I Gothersgade i byens centrum har vi projekteret bredere cykelstier for at give bedre plads til cyklisterne. Vi er lige nu i gang med 3. etape af Svanemølleruten, der er en del af De Grønne Cykelruter, hvor man ledes gennem rekreative områder.

Fremtidens cykeltrafik

Vi er også med til at skabe nye forbindelser til pendlende cyklister i Aalborg. En ny 7,5 km lang pendlerrute skal fremme adgangen fra Aalborg Centrum og ud til havneområdet og erhvervs- og industrikvarteret i Aalborg Øst.

For Københavns Kommune har MOE | Tetraplan været med til at udpege løsninger til et andet typisk problem, cyklister ofte støder på: Parkering. Københavns Hovedbanegård vil i de kommende år opleve en stor vækst i antallet af passagerer, og vi har i den forbindelse været med til at udarbejde et scenariekatalog med forskellige bud på en tiltrængt udvidelse af cykelparkeringsmulighederne.

I et mere langsigtet perspektiv hjælper vi Vejdirektoratet med at se på den fremtidige udvikling af cykeltrafikken. MOE | Tetraplan leder et team, der står for en opgradering af trafikmodellen OTM til en ny version, der bedre kan modellere cyklisternes færden i hovedstadsområdet. Modellen forbedres til eksempelvis at kunne vurdere nye tiltag som supercykelstier.

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre Københavns Kommune Arkitekt Schønherr

Cykelrute langs Amagerbanen bliver en 2,4 km cykelsti med tilknyttet regnvandsbassin.

Bygherre Vejdirektoratet

Cykelsti mellem Kværndrup-Egeskov er en ny dobbeltrettet cykelsti på ca. 3 km.

Bygherre Aalborg Kommune

Pendlerrute Østhavnen vil på sigt blive 7,5 km og gå fra Østerbro i centrum af Aalborg og ud til havnen.

MARKEDET

43


BOLIGER

ET HØJHUS TIL DE STUDERENDE I KØBENHAVN Vi er bygherrerådgiver på Uptown, der vil skabe boliger til 700 studerende.

FLERE REFERENCER? KER

PROJEKTINFO Bygherre Danica Pension Arkitekt Arkitema Uptown Nørrebro Nyt byggeri med 29 m højt tårn ved Nørrebro Station.

Manglen på studieboliger i hovedstaden er enorm. Den udfordring vil Danica Pension være med til at imødekomme med studieboligkomplekset Uptown på Nørrebro. Bebyggelsen vil bestå af en hjørnebygning og fem punkthuse i 6-7 etager samt et 100 meter højt tårn på 29 etager. Projektchef, bygherrerådgivning, i MOE, Mads Nysten, fortæller om et specielt projekt, der stiller høje krav til koordinering, logistik og planlægning.

” Vi skal opføre et meget stort byggeri på en forholdsvis lille grund i et af Danmarks tættest befolkede områder. Det giver nogle interessante udfordringer. Jeg kan f.eks. illustrere det med, at vi skulle have 100 betonbiler gennem Nørrebro på én dag, da vi skulle støbe bundpladen til tårnet. Men det gik faktisk overraskende smertefrit”. 44

MARKEDET

Hjælp fra specialister At skulle bygge i et tæt befolket område har betydet et stort arbejde i forhold til den politiske behandling og udarbejdelse af lokalplanen, hvor MOE har spillet en stor rolle. Ifølge Mads Nysten er der flere specielle tekniske aspekter, og her har han som bygherrerådgiver kunne trække på flere af MOEs specialister:

”Vi bygger et 100 meter højt tårn meget tæt på S-togsbanen, og der løber to metrorør neden under grunden. Det giver forskellige funderingstekniske spørgsmål, og her har vi kunne indhente ekspertise fra vores geoteknikere. Samtidig har vores trafikplanlæggere f.eks. kunne hjælpe i forhold til logistikken ved vareindleve-


”Vi bygger et 100 meter højt tårn meget tæt på S-togsbanen, og der løber to metrorør nedenunder grunden. Det giver forskellige funderingstekniske spørgsmål, og her har vi kunne indhente ekspertise fra vores geoteknikere". Mads Nysten | Projektchef | Bygherrerådgivning

RELATEREDE PROJEKTER

Bygherre City Finansiering AS Arkitekt Lund+Slaatto

Fyrstikktorget skal danne rammer om et 60.000 m2 areal bestående af kontorer, butikker samt et stort boligtårn.

Bygherre Glindorf & Partnere A/S Arkitekt Arkitema

Scherfigs Have er en ny attraktiv boligbebyggelse på Østerbro direkte ud til Øresund.

Bygherre Carlsberg Byen P/S Arkitekt Entasis

Krøyers Hus i Carlsberg Byen vil indeholde rækkehuse, lejligheder, daginstitution og 1.000 m2 erhverv.

Bygherre AL2 Bolig Arkitekt Tegnestuen Vandkunsten

Fireetagers boligbyggeri i træ på Lisbjerg Bakke i Aarhus.

Bygherre AP Pension, Domis Ejendomme Arkitekt Arkitema

Risskov Brynet bliver et bæredygtigt boligbyggeri med 38.000 m² boliger og 6000 m² erhverv.

ringen til den kommende dagligvarebutik, mens vores akustikere har hjulpet med de indledende støjrapporter”. Stærke fællesskaber En del af projektet handler også om, at Uptown skal være præget af fællesskab og være med til at bidrage til diversiteten i bydelen, fortæller Mads Nysten:

have og en stor festsal. Nu skal vi også være med til at vurdere, hvordan fællesområderne skal indrettes, så vi faciliiterer det sociale liv. Et vigtigt fokuspunkt er ligeledes, at idéen om fællesskab skal række udover selve byggeriet. Husene kommer også til at rumme caféer og erhvervslokaler i stueplan. Vi gør os i det hele taget mange overvejelser om, hvordan vi åbner bebyggelsen op og gør Uptown til en integreret del af bydelen”, afslutter Mads Nysten.

”Fællesskab er et nøglebegreb for det her projekt. Der er fælles tagterasser, en fælles gård-

MARKEDET

45


KARRIERE

FRA NORDENS FJELDE TIL SYDENS PALMESUS Theis Coling og Steffen Andersen arbejder for MOE i henholdsvis Norge og Filippinerne.

Fjeldpendling Hos MOE i Norge skulle man bruge en VVS-ingeniør med digital snilde, og det passede perfekt på Theis Colings profil. For Theis har siden 2014 arbejdet med laboratorier hos MOE i København, hvor han har projekteret en del installationer i Revit. De kompetencer var et godt match til projektet Norges Idrettshøgskole, der er landets nationale knudepunkt for uddannelse og forskning i idræt på eliteniveau. Samtidig var Theis frisk på at afprøve sine kompetencer et andet sted i koncernen og få lidt norsk natur med i købet. Selvom Theis bor ret tæt på kontoret i Asker, er der da også lige en fjeldside, der skal bestiges til og fra arbejde.

46

VI ER MOE

Theis påpeger, at det har været spændende at prøve at være på et mindre kontor, og samtidig opleve at være en del af en stor koncern.

”Norges Idrettshøgskole er Stattsbyggs første store BIM-satsning, og derfor var mine Revit-erfaringer i høj kurs. Det er ret interessant at være med til den udveksling af kompetencer og medarbejdere på tværs af koncernen. MOE Norge har f.eks. nogle helt specielle kompetencer inden for svømmehaller, som bruges på danske projekter”.


Projektlederkursus i junglen Steffen har i mange år arbejdet med afløbsteknik, klimatilpasning og anlægsopgaver hos MOE. Men i 2016 takkede han ja til tilbuddet om at blive udstationeret i Filippinerne som byggeleder på et stort byggeprojekt i junglen. Varmen, luftfugtigheden og de kraftige regnskyl skaber unikke udfordringer på byggepladsen. Ved regnskyl kan floden ved siden af byggepladsen stige med op til 6 meter på kort tid. Dette stiller blandt andet store krav til de regnvandsudløb, som er tilsluttet

floden. Steffen tog afsted for at udvikle sig som projektleder, og når man spørger ham, sammenligner han forløbet med at tage en projektlederuddannelse på RUC:

”Jeg sidder faktisk og læser den samme bog, som de bruger, for at se, om det skulle være noget for mig bagefter. Alt det jeg går igennem nu? Det er det, der står i bogen. Det er bare den praktiske erfaring i stedet for den teoretiske”.

MOE Vi har fokus på vores medarbejderes udvikling og har opbygget vores eget interne uddannelsessystem, hvor medarbejderne løbende kan tilegne sig nye kompetencer og styrke deres faglighed. De fire uddannelseslinjer understøtter de forskellige karriereveje i MOE.

PROJEKTSTYRING FAGLIGHED VIRKSOMHEDSLEDELSE BIM

VI ER MOE

47


SPORT & KULTUR

VI ER MOE Fodbold, fredagscafé og fridykning

I MOE har vi talrige kulturarrangementer og sportsaktiviteter i alle afskygninger. De mange små klubber drives af medarbejderne, og nye initiativer er altid værdsat. Sidst men ikke mindst har vi en hel del fester og fredagscaféer!

48

VI ER MOE


STUDIETUR OG SKITUR

SOLRIGE BARCELONA OG SNEKLÆDTE SÖLDEN Hvert år inviteres alle medarbejdere i MOE med på studietur og skitur. I de sidste 10 år har MOE været på studietur til en udenlandsk storby. I 2016 gik turen til Barcelona og i 2017 er destinationen Warszava. I dagtimerne tager vi på faglige udflugter for at samle inspiration inden for vores fag. Om aftenen er der fælles restaurantbesøg og mulighed for at udforske storbyen på egen hånd. I starten af året tager alle skiglade medarbejdere afsted på en fælles tur til bjergtinderne. I år går turen til Sölden i Østrig Sammen med julefrokosten er de to ture en god mulighed for at lære andre medarbejdere at kende på tværs af fag og geografi.

VI ER MOE

49


HISTORIE

FRA DENGANG TIL NU 2016

Første spadestik på ny biomassefyret blok til Amagerværket, BIO4

2014

MOE vinder stort norsk universitetsprojekt, Livsvitenskapsbygget

2013

Den Blå Planet, Danmarks Akvarium indvies

2010

MOE vinder projektet Amager Bakke

2005

Rødovre Centrum udvides

1999

Den Sorte Diamant indvies

1969

Datidens største danske anlægsprojekt, Københavns Lufthavns landingsbane, påbegyndes

1944

6.000 beskyttelsesrum til i alt 300.000 borgere opføres landet over.

1930

Udvidelse af H.C. Ørstedsværket. Opkøb af Associerede Ingeniører ApS

Firmaet stiftes af grundlæggeren A.J. Moe

1930

1994

2003

A.J. Moe fusionerer med O.H. Brødsgaard under navnet Moe & Brødsgaard

2004

Opkøb af Sten Ejsing A/S og Larsen & Laursen a-s

Datterselskabet Opkøbaf PEG Electronics MOE Norge AS

2005

2009

Opkøb af Ole Mortensen A/S

Opkøb af PolyPlan AS og Bay & Elkjær

2011

Virksomheden skifter navn til MOE

2012

2013

Opkøb af Seacon

2015

Opkøb af Opkøb af Opkøb af Skude & LufthavnsTetraplan Jacobsen konsulenterne

2016


KØBENHAVN Buddingevej 272 DK-2860 Søborg T: +45 4457 6000 AARHUS Mariane Thomsens Gade 1C DK-8000 Aarhus C T: +45 8750 8700 VORDINGBORG Næstvedvej 1 DK-4760 Vordingborg T: +45 5537 1600 FREDERICIA Bødkervej 7A DK-7000 Fredericia T: +45 7593 5030 AALBORG Østre Havnegade 18, 1. sal DK-9000 Aalborg T: +45 9812 1911 OSLO Solbråveien 23 N-1383 Asker T: +47 6698 9510 www.moe-as.no CVR nr.: 64 04 56 28

www.moe.dk

www.facebook.com/MOE.AS

www.linkedin.com/company/moe

@ moeconsultingengineers

www.buildingdesign.moe.dk

AARHUS Ø Aarhus er valgt som kulturhovedstad 2017. Udviklingen i arkitekturen er en af årsagerne til den stigende interesse for byen, og vi er med på et af de seneste skud på stammen. AARhus er navnet på det nye spektakulære boligbyggeri på Aarhus Ø. Det V-formede hus er tegnet af Bjarke Ingels Group, mens Gehl Architects står for landskabsarkitekturen. MOE er ingeniør på byggeriet, der havde første spadestik i foråret 2016. Et ErhvervsPhD-projekt i MOE har ledt til udviklingen af et nyt værktøj, der er med til at sikre perfekt balance mellem indeklima og dagslys i lejlighederne, som har et naturligt stort lysindfald. Illustration BIG

Profil 2017  

Vi er en nordisk koncern med mere end 650 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark og Norge. MOE løser opgaver inden for forretningsområd...

Profil 2017  

Vi er en nordisk koncern med mere end 650 medarbejdere fordelt på kontorer i Danmark og Norge. MOE løser opgaver inden for forretningsområd...