Page 1

MOE | Brand


MOE | Brand – bygbare brandsikre løsninger Brand kan ikke forhindres, men risikoen for dens opståen samt omfang og omkostningerne forbundet hermed, kan reduceres – deri finder vi hos MOE | Brand vores mål. Brand opstår ikke kun ved ildspåsættelse, men i stor grad selvstændigt ved f.eks. udvikling fra kortsluttede bygningsinstallationer i private boliger, i hospitalsbygninger, i plejecentre, på skoler, i nye kontordomiciler, i produktionsvirksomheder, i indkøbscentre, på hoteller, i biografer, i parkeringskældre og på diskoteker med både få og mange mennesker samlet på ét sted – kort sagt; overalt… MOE | Brand er rådgivende ingeniører, der er uddannet med henblik på at bistå professionelle bygherrer, arkitekter, kommuner, beredskaber og private ved at rådgive om brand og brandsikkerhed. MOE | Brand har, udover at være kompetente og engagerede rådgivere, et højt uddannelsesniveau, et stort erfaringsgrundlag og en bred faglig/tværfaglig indsigt, der innovativt inspirerer os til at løse alle brandopgaver – uanset karakteren heraf. MOE | Brand projekterer bygbare brandsikre løsninger.

Det kan vi... Brandstrategi

Konsulentbistand/foredrag

Udarbejdelse af brandstrategier for alt byggeri – både byggeri efter Bygningsreglementet/beredskabsloven, herunder kompliceret og funktionsbaseret byggeri, der eftervises at opretholde et nødvendigt sikkerhedsniveau ved beregning/ simulering.

Vi kommer gerne forbi dig/din virksomhed for at informere om brandsikring af byggeri eller brandsikkerhed generelt. Mangler dine kolleger indsigt i ét eller flere brand-emner, har vi lysten og evnen til at videreformidle vor viden.

Brandsikrings-anlæg

Udarbejdelse af ventilationsprojekter for f.eks. tryksatte sikkerhedstrapper i høje bygninger eller hvor røgfortrængning ellers indgår i en brandstrategi.

Projektering af anlæg som; ABA, ABDL, ABV, ARS (Argonite, inergen m. fl.), ASP, AGA, AVA og herunder projektering af sammenkoblede brandsikringsanlæg. Brandplaner Udarbejdelse af brandplaner og flugtvejs-/pladsfordelingsplaner I både 2D og 3D.

Overtryksventilering af trapper/elevatorer

Konstruktionsbrandteknik Dimensionering af bærende konstruktioner udsat for brand – styrkeeftervisning både ”før” og ”efter”.

Brandtilsyn Gennemgang af nye/eksisterende bygninger for opretholdelse/opdatering af brandsikring og brandsikringsanlæg.

POTENTIALE...


BRANDSTRATEGI - BRANDPLANER - BRANDTEKNISK ANALYSE (BTA) - DRIFTS- KONTROLOG VEDLIGEHOLDELSESPLANER - KONKURRENCER/DESIGNTEAM - ENTREPRENØRYDELSER - KONSTRUKTIONSBRANDTEKNIK - OVERTRYKSVENTILERING AF TRAPPER/ELEVATORER - RISIKOANALYSE - TREDIEPARTSKONTROL - BRANDTILSYN - BYGHERRERÅDGIVNING - KONSULENTBISTAND/FOREDRAG - BRANDSTRATEGI - BRANDPLANER - BRANDTEKNISK ANALYSE (BTA) - DRIFTS- KONTROL- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANER - KONKURRENCER/ DESIGNTEAM - ENTREPRENØRYDELSER - KONSTRUKTIONSBRANDTEKNIK - OVERTRYKSVENTILERING AF TRAPPER/ELEVATORER - RISIKOANALYSE - TREDIEPARTSKONTROL - BRANDTILSYN - BYGHERRERÅDGIVNING - KONSULENTBISTAND/FOREDRAG - BRANDSTRATEGI - BRANDPLANER - BRANDTEKNISK ANALYSE (BTA) - DRIFTS- KONTROL- OG VEDLIGEHOLDELSESPLANER - KONKURRENCER/DESIGNTEAM - ENTREPRENØRYDELSER - KONSTRUKTIONSBRANDTEKNIK - OVERTRYKSVENTILERING AF TRAPPER/ELEVATORER - RISIKOANALYSE - TREDIEPARTSKONTROL - BRANDTILSYN - BYGHERRERÅDGIVNING KONSULENTBISTAND/FOREDRAG - BRANDSTRATEGI - BRANDPLANER - BRANDTEKNISK

MOE | Brand

Risikoanalyse

Entreprenørydelser

Kortlægning af risici, udarbejdelse af risikoprofiler, udarbejdelse af hændelsestræ for samlet risikovurdering og konsekvensanalyse.

Gennemgang af andres allerede udførte brandprojekter for optimering – økonomisk såvel som bygningsteknisk og stadig med sikkerhedsniveauet for øje.

Tredjepartskontrol

Konkurrencer/designteam

Gennemgang af andres projekter for udarbejdelse af ”second opinion”. Vurdering af, om projekterede løsninger er bygbare og efterlader et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.

Udarbejdelse af skitser og notater for overordnede brandsikringstiltag I forbindelse med tilbudsgivning.

Bygherrerådgivning Kompetent bistand som sikrer at der opnås et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og gode forsikringsvilkår. Brandteknisk analyse (BTA) Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation for komplicerede byggerier/indretningsløsninger. Hvor der bygges innovativt og uprøvet, eftervises et opretholdt sikkerhedsniveau med brandteknisk dimensionering via simuleringsanalyser – disse af både brand- og røgspredning samt evakuering.

Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner Udarbejdelse af DKV-planer, der er tilpasset bygningens brandstrategi. Udarbejdelse af kvalitetssikring/granskning af andres DKV-planer.


Kontakt København

Jens Kastvig MOE | Brand

Anne Zinn Osborne

Christian Holm

Jacob Holm

Jens Husbjerg

Jesper Orbansen

Brandrådgiver

Brandrådgiver

Brandrådgiver

Brandrådgiver

Brandrådgiver

Afdelingsleder

T: 2429 4954

T: 2540 0231

T: 2540 0014

Seniorspecialist

T: 2540 0316

T: 2540 0377

E: azo@moe.dk

E: cho@moe.dk

E: jho@moe.dk

T: 2540 0065

E: jor@moe.dk

E: jka@moe.dk

E: jhu@moe.dk

Vordingborg

Aalborg

Peter Hallberg

Tina K. Enoksen

Brandrådgiver

Brandrådgiver

T: 2528 1853

Master i Brandsikkerhed T: 2540 0297

Lars Mølgaard

Marlene M. W. Hansen

Brandrådgiver

Brandrådgiver

T: 2529 4905

T: 2540 0217

E: lmo@moe.dk

E: mmwh@moe.dk

E: pha@moe.dk

Jesper Kanstrup

Per Dyrvig

Helle Bugge

Specialkompetencer

Seniorspecialist

Kompetencechef

Afdelingschef

T: 2429 4969

T: 2540 0199

T: 25400028

E: pedy@moe.dk

E: hebu@moe.dk

E: tke@moe.dk

Aarhus

E: jek@moe.dk

AALBORG

Linette N. Christensen

AARHUS

Brandrådgiver T: 2540 0207 E: lnc@moe.dk

KØBENHAVN FREDERICIA

VORDINGBORG


Udvalgte referencer

BOLIGER OG ETAGEBYGGERI: • Lighthouse, Aarhus • VM Bjerget, Ørestaden • Pakhus 2013, Aarhus • BIG House, Ørestaden • Åhusene, Aarhus • Metropolis, København • Østre Havn, Aalborg

SUNDHED: • Akutmodtagelsen, Regionshospitalet Randers • Vestdansk Center for Rygmarvslidelser (VCR), Regionshospitalet Viborg • Paraplegien, Regionshospitalet Viborg • Psykiatriens hus, Silkeborg • Psykiatrisk sygehus, Brønderslev • Sundhedshus, Brønderslev

UDDANNELSE: • CBS – Porcelænshaven, København • VIA Campus, Skejby • Handelsskolen, Aalborg • Hasseris Gymnasium • Aalborg Universitet, Auditorier

KULTUR/FORSAMLING: • Arken, Ishøj • Forum Horsens Stadion, Horsens • FÆNGSLET, Horsens • Den Sorte Diamant, København • DGI-huset, Åbybro • Brovst Multihus • Magasinbygning Aalborg Kommune • Kappelborg, Skagen

ERHVERV: • IKEA, Aarhus • De Tre Tårne (Ferring), Ørestaden • Innovest, Skjern • DSV, Høje Taastrup • MOE A/S, København • Fisketorvet Copenhagen Mall, København • Salling Aalborg • Dansk Supermarked, Distribution, Aarhus • Knauf Danogips, Hobro • Sparekassen Himmerland, Aars • Kamstrup, Stilling


Boliger og etagebyggeri Åhusene, Aarhus

VM Bjerget, Ørestaden

Lighthouse, Aarhus

Kultur/ Forsamling

Forum Horsens Stadion, Horsens

FÆNGSLET, Horsens

Kappelborg, Skagen

Arken, Ishøj


Sundhed Psykiatriens Hus, Silkeborg

Regionshospitalet Viborg

Uddannelse CBS – Porcelænshaven, København

VIA Campus, Skejby

Hasseris Gymnasium


Erhverv DSV, Høje Taastrup

Fisketorvet Copenhagen Mall, København

MOE A/S Domicil, Søborg

IKEA, Aarhus

Boliger og etagebyggeri

INNOVEST, Ringkøbing Skjern Forsyning

Genrerel txt om projekterne i denne kategori... Projektet har til formål at forbedre forholdene for cyklister på Griffenfeldsgade mellem Åboulevarden og Korsgade. Der skabes mulighed for trygt og sikkert at cykle på strækningen ved at etablere cykelbaner i begge vejsider mellem Åboulevarden og Rantzausgade og i den ene side på strækningen fra Rantzausgade til Korsgade. Ud for fremrykkede busstoppesteder udføres der forstærkede cykelbaner.

Forskellige løsningsmuligheder blev udviklet undervejs for at tilgodese pladsforhold og hensynt til parkeringspladser.

Moe | Brand  

Brand kan ikke forhindres, men risikoen for dens opståen samt omfang og omkostningerne forbundet hermed, kan reduceres – deri finder vi hos...