Page 1

Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi / door section Przekrój drzwi Przekrój / door Przekrój drzwi section / door drzwisection / door section

Przekroje / cabinets sectionstyp sklo Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami Przekroje witryn Przekroje / Przekroje cabinets witryn / witryn cabinets / cabinets sections sections WT witryna z podfrezowaniemsections WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań pod szybę i uszczelkę WT dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna podsszybę z podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo vyfrézovanou drážkou bezwitryna dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

R450

R240

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

R240 570, 713, 720, 920 485 465

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm]

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

Profil S 570, 713, 720, 920 418 -

R1000

profil S

dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

R450 570, 713, 720, 920 318 -

421

R 240 58

58

421

R 240 58

90 58

O

90

O

421

R 240 58

90

O

421

R 240 58

58

421

58

DK1.0/10

R 240 58

58


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi PrzekrójPrzekrój drzwi drzwi

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna podsszybę z podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo vyfrézovanou drážkou bezwitryna dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 181 181 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi PrzekrójPrzekrój drzwi drzwi

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo vyfrézovanou drážkou bezwitryna dvierka typ sklo bez frézovania WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna podsszybę z podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW podfrezowań bez podfrezowań pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 181 140 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 56 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm]

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Počet okének / Počet okienok

Przekrój drzwi pionowo Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pionowo

Przekrój drzwi poziomo Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

ŘezPrzekroje dvířky typ sklo / Rez dvierkami typ sklo witryn Przekroje Przekroje witryn Przekroje witryn witryn WT witryna dvířka typ sklo se zasklívacím dvířka typ sklo s pod vyfrézovanou drážkou W dvířka typ bez frézování witryna z podfrezowaniem witryna z podfrezowaniem szybępod witryna bez podfrezowań WTWT zWT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witrynaprofilem z podfrezowaniem WSWS witryna zWS WS podfrezowaniem witryna WS z podfrezowaniem witryna pod szybę z podfrezowaniem WW witryna szybę pod bez W szybę podfrezowań witryna W bez witryna podfrezowań bezsklo podfrezowań

DK1.0/10

pod szybę i uszczelkę dvierka typi sklo soszybę zasklievacím profilom pod szybę uszczelkę pod ipod uszczelkę szybę i uszczelkę

dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou

dvierka typ sklo bez frézovania


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

R450

R240

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

R240 570, 713, 720, 920 485 465

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm]

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

Profil S 570, 713, 720, 920 418 -

R1000

profil S

dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

R450 570, 713, 720, 920 318 -

421

R 240 58

58

421

58

O

R 240 58

90

90

O

421

R 240 58

58

90

O

421 421

DK1.0/10

R 240 58

R 240 58

58

58


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 196 111 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 56 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm]

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Počet okének / Počet okienok

Řez dvířky drzwi / Rez dvierkami Przekrój poziomo Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

Przekrój drzwi pionowo Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pio

Řez dvířky Przekroje typ skloPrzekroje / witryn Rez dvierkami Przekroje witryn Przekroje witryn witryn typ sklo witryna z podfrezowaniem witryna z podfrezowaniem szybę witryna bez podfrezowań WT witryna dvířka typ sklo se zasklívacím dvířka typ sklo spod vyfrézovanou drážkou W witryna dvířka typ bez frézování WTWT zWT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witrynaprofilem z podfrezowaniem WSWS witryna zWS WS podfrezowaniem witryna WS z podfrezowaniem witryna pod szybę z podfrezowaniem pod WW witryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witryna W bez podfrezowań bezsklo podfrezowań

DK1.0/10

pod szybę i uszczelkę dvierka typi sklo soszybę zasklievacím profilom pod szybę uszczelkę pod pod i uszczelkę szybę i uszczelkę

dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou

dvierka typ sklo bez frézovania


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

R240

R450

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm]

R450 570, 713, 720, 920 318 -

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

Profil S 570, 713, 720, 920 418 -

R1000

profil S

dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

R240 570, 713, 720, 920 485 465

421

R 240 58

58

421 90

O

R 240 58

58

90

O

421

R 240 58

90

O

421

R 240 58

58

421

58

DK1.0/10

R 240 58

58


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Šuplík / Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

W006/FS/2

Šuplík / Šuplík

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 221 140 1250 2400

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm]

Plné dvířko / Plné dvierka

Šířka rámečku Šírka rámu: 56 mm

Počet okének / Počet okienok

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi poziomo Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Przekrój drzwi pionowo

Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pio

witryn ŘezPrzekroje dvířky typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje Przekroje Przekroje witryn witryn WTwitryn witryna z podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań pod typ szybę WT dvířka skloi uszczelkę se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

R450

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

R240

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm]

R450 570, 713, 720, 920 318 -

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

Profil S 570, 713, 720, 920 418 -

R1000

profil S

dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

R240 570, 713, 720, 920 485 465

421

R 240 58

58

421 90

58

58

O

R 240

90

O

421

R 240 58

90

O

421

R 240 58

58

421

58

DK1.0/10

R 240 58

58


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík / Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 221 140 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 56 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm] Počet okének / Počet okienok

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi poziomo Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Przekrój drzwi pionowo

Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pio

witryn ŘezPrzekroje dvířky typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje Przekroje Przekroje witryn witryn WTwitryn witryna z podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań pod typ szybę WT dvířka skloi uszczelkę se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

R450

R240

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

R240 570, 713, 720, 920 485 465

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm]

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

Profil S 570, 713, 720, 920 418 -

R1000

profil S

dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

R450 570, 713, 720, 920 318 -

421

R 240 58

58

421

R 240 58

90 58

O

90

O

421

R 240 58

90

O

421

R 240 58

58

421

58

DK1.0/10

R 240 58

58


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi Przekrój Przekrój drzwi drzwi

Przekroje Řez dvířkywitryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę uszczelkę WT pod dvířka typ isklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování podfrezowaniem WT WTz witryna podfrezowaniem zprofilom podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem WSztyp witryna podfrezowaniem pod podfrezowaniem W pod witryna szybę pod bez szybę W podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklowitryna so zasklievacím WS witryna dvierka sklo szybę szvyfrézovanou drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

R240

R450

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm]

R450 570, 713, 720, 920 318 -

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

Profil S 570, 713, 720, 920 418 -

R1000

profil S

dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

R240 570, 713, 720, 920 485 465

421

R 240 58

58

421 90

58

58

O

R 240

90

O

421

R 240 58

58

90

O

421 421

DK1.0/10

R 240 58

R 240 58

58

58


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18, 19, 22 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 201 45 1250 2400

Šířka rámečku / Šírka rámu: 88 mm Rama w tym wzorze może być produkowana w różnych szerokościach.????? Rama w tym wzorze może być produkowana w różnych szerokościach.?????

W009/FS/2

W009/FS/4

Šuplík / Šuplík

Šuplík / Šuplík

Plné dvířko / Plné dvierka

Plné dvířko / Plné dvierka Plné dvířko / Plné dvierka

Šuplík / Šuplík

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój Przekrój Przekrój drzwidrzwi drzwi

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje Przekroje Przekroje witryn witryn witryn WT witryna z podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT WTwitryna ztyp witryna podfrezowaniem zpodfrezowaniem podfrezowaniem WS witryna WSwitryna zwitryna podfrezowaniem ztyp zpodfrezowaniem podfrezowaniem pod szybę pod podszybę szybę W witryna WW bez witryna podfrezowań bez bez podfrezowań WT witryna dvierka skloz so zasklievacím profilom WS dvierka sklo s vyfrézovanou drážkou witryna dvierka typpodfrezowań sklo bez frézovania pod szybę pod pod i szybę uszczelkę szybęi uszczelkę i uszczelkę

DK1.0/10


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

R240

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

R240 570, 713, 720, 920 485 465

R450 570, 713, 720, 920 318 -

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

R450

R1000

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm] dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

421

421

DK1.0/10 58

R 240 58

58

58

R 240


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18, 19, 21, 22 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

Šířka rámečku Šírka rámu: 78 mm

R240

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 181 45 1250 2400

Dodávané rozměry výška Dodávané rozmery výška [mm] Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm]

R240 570, 713, 720, 920 485

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi poziomo Przekrój Przekrój Przekrój drzwidrzwi poziomo drzwi poziomo poziomo

Przekrój drzwi pionowo Przekrój Przekrój Przekrój drzwidrzwi pionowo drzwi pionowo pionowo

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje Przekroje Przekroje witrynwitryn witryn WT witryna z podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování szybę i witryna uszczelkę WT witryna WT WT witryna z podfrezowaniem z podfrezowaniem z podfrezowaniem WS witryna WS WS witryna z podfrezowaniem witryna z podfrezowaniem z podfrezowaniem pod szybę pod pod szybę szybę W witryna W witryna bez W witryna podfrezowań bez bez podfrezowań podfrezowań dvierka typ sklo so zasklievacím profilom dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę podi pod szybę uszczelkę szybę i uszczelkę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi PrzekrójPrzekrój drzwi drzwi

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18, 19, 21, 22 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 196 120 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 60 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm] Počet okének / Počet okienok

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój Przekrój drzwi drzwi

Řez dvířky witryn typ skloPrzekroje / Rez dvierkami Przekroje Przekroje witryn witryn typ sklo z WT podfrezowaniem WT z podfrezowaniem witrynaprofilem z podfrezowaniem WT witryna dvířka typ sklowitryna se zasklívacím dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou witryna dvířka typ bez frézování WS witryna zWS podfrezowaniem witryna WS z podfrezowaniem witryna pod szybę z podfrezowaniem W podwitryna szybępod bezW szybę podfrezowań witrynaW bez podfrezowań bezsklo podfrezowań

DK1.0/10

pod szybę uszczelkę pod pod i uszczelkę szybę i uszczelkę dvierka typi sklo soszybę zasklievacím profilom

dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou

dvierka typ sklo bez frézovania


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18, 19, 21, 22 mm

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 261 261 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 60 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm]

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Počet okének / Počet okienok

Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pionowo

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

Řez dvířky witryn typ skloPrzekroje / Rez dvierkami Przekroje Przekroje witryn witryn typ sklo WT dvířka typ sklowitryna se zasklívacím dvířka typ sklo vyfrézovanou drážkou W witryna dvířka typ bez frézování WT witryna z WT podfrezowaniem WT z podfrezowaniem witrynaprofilem z podfrezowaniem WS witryna z WS WS podfrezowaniem witryna WS z podfrezowaniem witryna pods szybę z podfrezowaniem W podwitryna szybępod bezW szybę podfrezowań witrynaW bez podfrezowań bezsklo podfrezowań

dvierka typi sklo soszybę zasklievacím profilom pod szybę uszczelkę pod pod i uszczelkę szybę i uszczelkę

dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou

dvierka typ sklo bez frézovania

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

143 mm

Šuplík Šuplík

143 mm

141,5 mm

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 45 151 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi PrzekrójPrzekrój drzwi drzwi

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

R450

R240

Dvířka ohýbaná vnitřní Ohýbané dvierka vnútorné

421

R 240 58

58

90

O

R240 570, 713, 720, 920 485 465

Dodávané rozměry výška / Dodávané rozmery výška [mm]

R1000 570, 713, 720, 920, 1100 399, 605 -

Profil S 570, 713, 720, 920 418 -

R1000

profil S

dvířka ohýbaná vnější / ohýbané dvierka vonkajšie Délka po obvodu Dĺžka po obvode [mm] dvířka ohýbaná vnitřní / ohýbané dvierka vnútorné

R450 570, 713, 720, 920 318 -

421

R 240 58

58

421 90

58

58

O

R 240

90

O

421

R 240 58

58

90

O

421 421

DK1.0/10

R 240 58

R 240 58

58

58


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18, 19, 21, 22 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 251 251 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 60 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm] Počet okének / Počet okienok

Řez dvířky /drzwi Rez dvierkami Przekrój poziomo Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Przekrój drzwi pionowo Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pio

Przekroje witryn Řez dvířky Przekroje typ skloPrzekroje / witryn Rez dvierkami Przekroje witryn witryn typ sklo WTWT dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS witryna WS dvířka typ sklo s pod vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování witryna z podfrezowaniem z podfrezowaniem szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna zWT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna z podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS z podfrezowaniem witryna pod szybę z podfrezowaniem pod W witryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witryna W bezwitryna podfrezowań bez podfrezowań pod szybę i uszczelkę dvierka typ sklo so zasklievacím profilom dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybę pod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi PrzekrójPrzekrój drzwi drzwi

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 100 100 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi Przekrój Przekrój drzwi drzwi

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování podfrezowaniem WT WTz podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem WS witryna WSztyppodfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W pod witryna szybę pod bez W szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklowitryna so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18, 19, 21, 22 mm

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 201 201 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 60 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm]

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Počet okének / Počet okienok

Przekrój pionowo Przekrój drzwi drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pionowo

Przekrój drzwi poziomo Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

Řez dvířky witryn typ skloPrzekroje / Rez dvierkami Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn typ sklo zz WT podfrezowaniem WS podfrezowaniem pod W bez podfrezowań WT dvířka typ sklowitryna se zasklívacím dvířka typ sklo vyfrézovanou drážkou W witryna dvířka typ bez frézování WT witryna witryna podfrezowaniem WT z podfrezowaniem witrynaprofilem z podfrezowaniem WS witryna witryna z z WS WS podfrezowaniem witryna WS z podfrezowaniem witryna pods szybę szybę z podfrezowaniem W podwitryna witryna szybępod bezW szybę podfrezowań witrynaW bez podfrezowań bezsklo podfrezowań

pod szybę uszczelkę dvierka typii sklo soszybę zasklievacím profilom pod szybę uszczelkę pod pod i uszczelkę szybę i uszczelkę

dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou

dvierka typ sklo bez frézovania

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 181 181 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 66 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm] Počet okének / Počet okienok

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi poziomo Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Przekrój drzwi pionowo Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pio

Przekroje Řez dvířky witryn typ skloPrzekroje / Rez dvierkami Przekroje witryn Przekroje witryn witryn typ sklo WT witryna dvířka typ sklo se zasklívacím profilemWS witryna z WS dvířka typ sklo vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování z podfrezowaniem podfrezowaniem podsszybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem WT witryna WTz podfrezowaniem witryna z podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem WS witryna WSz podfrezowaniem witryna pod szybę z podfrezowaniem W pod witryna szybępod bez W szybę podfrezowań witrynaW bez witryna podfrezowań bez podfrezowań pod szybę uszczelkę dvierka typi sklo so zasklievacím profilom dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 181 181 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Dvířko typ sklo s mdf mříží Dvierka typ sklo s mdf mriežkou

Výška dvířka typ sklo / Výška dvierok typ sklo [mm] Počet okének / Počet okienok

Przekrój drzwi poziomo Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

do 647

648-907

od 908

4

6

8

Przekrój drzwi pionowo Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pionowo

Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje Przekroje Przekroje witryn Przekroje witryn witryn z podfrezowaniem podfrezowaniem pod szybę W witryna WT witryna dvířka typ sklo se zasklívacím profilemWS witryna zWS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkoubez podfrezowań W dvířka typ sklo bez frézování WT witryna zWT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna z podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS z podfrezowaniem witryna pod szybę z podfrezowaniem pod W witryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witryna W bezwitryna podfrezowań bez podfrezowań pod szybę uszczelkę dvierka typi sklo so zasklievacím profilom dvierka typ sklo s vyfrézovanou drážkou dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybę pod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 145 45 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky / Rez dvierkami Przekrój drzwi Przekrój drzwi Przekrój Przekrój drzwi drzwi 15,5 mm 15,5 mm

15,5 mm 15,5 mm

Przekroje Řez dvířky witryn typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna z podfrezowaniem pod szybę W witryna bez podfrezowań WT witryna z podfrezowaniem szybę i uszczelkę WT pod dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování podfrezowaniem WT WTz podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem WS witryna WSztyppodfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W pod witryna szybę pod bez W szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklowitryna so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 1250 2400

Řez dvířky vodorovný / Rez dierkami vodorovný Przekrój Przekrój drzwidrzwi poziomo poziomo

Řez dvířky svislý / Rez dvierkami zvislý Przekrój Przekrój drzwidrzwi pionowo pionowo

Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pionowo

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Przekroje Przekroje witryn witryn Řez dvířky typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna WT witryna WT witryna z podfrezowaniem z podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem z podfrezowaniem pod szybę pod szybę W witryna W witryna bez podfrezowań bez podfrezowań WT dvířka typ sklo se zasklívacím profilem WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování podfrezowaniem WT WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem WS witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna pod sszybę z podfrezowaniem W pod witryna szybę bez podW podfrezowań szybę witryna W bez witryna podfrezowań bezsklo podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklowitryna so zasklievacím dvierka sklo vyfrézovanou drážkou dvierka typ bez frézovania

DK1.0/10


Technická specifikace / Technická špecifikácia materiál / materiál: MDF/PVC fólie / fólia síla / hrúbka: 18 mm

Plné dvířko Plné dvierka

Dvířko typ sklo Dvierka typ sklo

Dvířko typ sklo s výplňovou mřížkou Dvierka typ sklo s výplňovou mriežkou

Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

Šuplík Šuplík

Minimální rozměr dílce / Minimálny rozmer dielca bez vnitřního frézování bez vnútorného frézovania

nebo alebo

s frézováním / s frézovaním Maximální rozměr dílce / Maximálny rozmer dielca

šířka / šírka [mm] výška / výška [mm] 100 100 346 40 1250 2400

Šířka rámečku Šírka rámu: 70 mm

Řez dvířky vodorovný / Rez dierkami vodorovný Przekrój Przekrój drzwidrzwi poziomo poziomo

Řez dvířky svislý / Rez dvierkami zvislý Przekrój Przekrój drzwidrzwi pionowo pionowo

Przekrój drzwi Przekrój poziomo Przekrój drzwi poziomo drzwi poziomo

Przekrój drzwi Przekrój pionowo Przekrój drzwi pionowo drzwi pionowo

Przekroje Przekroje witryn witryn Řez dvířky typ sklo / Rez dvierkami typ sklo Przekroje witryn Przekroje Przekroje witryn witryn WS witryna WT witryna WT witryna z podfrezowaniem z podfrezowaniem WS witryna z podfrezowaniem z podfrezowaniem pod szybę pod szybę W witryna W witryna bez podfrezowań bez podfrezowań szybę pod iszybę uszczelkę uszczelkę profilem WT pod dvířka typ sklo sei zasklívacím WS dvířka typ sklo s vyfrézovanou drážkou W dvířka typ sklo bez frézování WT podfrezowaniem witryna WT z podfrezowaniem witryna zprofilom podfrezowaniem WS witryna z WS podfrezowaniem witryna WS ztyp podfrezowaniem witryna pod sszybę zvyfrézovanou podfrezowaniem W podwitryna szybę pod bezW szybę podfrezowań witrynaW witryna podfrezowań bez podfrezowań WT witryna dvierka ztyp sklo so zasklievacím dvierka sklo drážkou bez dvierka typ sklo bez frézovania pod szybę i uszczelkę pod szybępod i uszczelkę szybę i uszczelkę

DK1.0/10


Nábytková dvířka Nábytkové dvierka

DK1.0/10

Technický katalog PROFORM 2010  

Technický katalog PROFORM 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you