Modulia Samlevejledning

Page 1

U201 U301 U401 U501 U601 U801 LU301 LU401 LU501 LU601 LU801

1 x AC

1 x AA

8 x ZF 4,5 x 45

22 x ZN 8 x 30

1

2 x AE

1 x AD

1 x AB

SV001 SV001

1 x AG

2

3

AD AC

AD

22 x ZN

ZF

AE AB

ZF

AA

AA ZF

AB

5

ZF

7

6

AC

AE

AG

1 / 1 SV001

4 x ZF

Version 1

4

ZF


VU601 VU801 VUS601 VUS801

2 x ZC 3,5 x 15

1 x AH

1 x AC

8 x ZF 4,5 x 45

1 x AB

SV002

SV001

1

2 x AF

1 x AD

2

1 x AG

18 x ZN

8 x 30

3

AD AC

AD

18 x ZK AF

AB

ZF AH

AH 2 x ZF AB

5

6

ZF

AC

ZC

ZC

AG

1 / 2 SV002

Version 2

4


7

8

9

ZC

3 x ZF

2 / 2 SV002

Version 2

ZC

AF


D9090 D1212 2 x AD

28 x Z N

8 x ZF

12 x ZB

20 x ZM

8 x 30

1 x AJ

3,5 x 40

2 x AE

SV003

SV001

3 x AK

1

5 x ZQ

2 x AV

2 AK AK ZF

AK 24 x ZN

AK

AE

AE

4 x ZF

3a

3b

4 x ZF

4 ZB 4 x ZB ZQ

5 x ZQ ZQ

HEK90

!

ZQ

AJ

ZQ

ZQ

AK

AJ

1 / 3 SV003

4,5 x 45

1,5 x 27


5

6

7

AV

20 x ZM

ZN

AV

ZN

AD

AD ZM

8 mm

8

9 8 x ZB

AD ZB AD

2 / 3 SV003

ZN ZN


10a

UD90UD12-

10b

2 x ZY

HA 2 x HA

CLICK HB 1 x BA

11

2 x HB

12

BA

13

14

ZY ZY

ZY

3 / 3 SV003


U9090

2 x AD

12 x ZP

28 x ZN

8 x 45

8 x 30

8 x ZF 4,5 x 45

1 x AJ

12 x ZB 3,5 x 40

20 x ZM 1,5 x 27

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim

Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

2 x AE

SV004

2 x AN

1

2 x AV

1 x AP

5 x ZQ

1 x LM

2 LM

AN AP

LM

ZP

12 x ZP 24 x ZN AP

3

4a

4b

ZQ

AE

ZF

ZQ

5 x ZQ

4 x ZF

AE

HHK90

!

UH9090

ZQ ZQ

ZQ

AJ 4 x ZF

1 / 3 SV004

Version 1

AN


5

6

7

4 x ZB ZB

20 x ZM

AV

AJ

AV

8 mm

8

9

ZM

10 8 x ZB

ZN ZN

AD

AD ZB ZB

AD

AD

ZN ZN

11a

UH90UHK90-

2 x ZG

1 x ZC

1 x MA

1 x MB

3,5 x 15

11b

3,0 x 12

HA 2 x HA

2 x ZY

CLICK HD

2 x HD

2 / 3 SV004

Version 1

1 x BB


12

13

BB

14

15

ZY

ZY ZY

ZY ZY

16

17

20 mm

50 mm

86 mm

MA 2 x ZG 9 mm

ZC MB

3 / 3 SV004

Version 1

37 mm


U1001 VU1001 LU1001 VUS1001

1 x AS

28 x ZN 8 x 30

1 x AQ 8 x ZF 4,5 x 45

2 x AE

SV005

2 x AT

1

2 x AY

2

4 x ZF

AS AS AT

28 x ZN

AE AF

AT

ZF

AT

AT

4

5

AQ AY

1 / 3 SV005

AY Version 2

3


6

UH101UH102UHHL102UHVL102-

ZF

2 x ZY

2 x HA

8

7b

!

ZQ

3,5 x 40

2 x HC

1 x BD

4 x ZF

7a

4 x ZB

1 x BC

SV005

AE

4 x ZQ

HAK100

ø5

! !

4 x ZQ

9

10

!

BD LMA50H

150 mm 8 mm

BD

200 mm

Ø2 Ø2

Ø2 Ø2

502 mm

2 / 3 SV005

Version 2

!

UH100

max 12 mm

LMA50V


12a

11

12b

4 x ZB

ZB

HC

13

CLICK

HA

14

BC

15

16

ZY

ZY

3 / 3 SV005

Version 2

ZY


S29 1 x CM 1 x CJ

22 x ZN 8 x 30

1 x CG

1 x CN

1 x CK

SV007

8 x ZF 4,5 x 45

4 x ZQ

1 x CH

1 x AE

1

2 CJ CM CJ

22 x ZN

CM AE CK

CK

3

4

5

ZF

AE

CG

CN

1 / 2 SV007

Version 2

4 x ZF


6

7

ZF

ZQ ZQ

4 x ZQ

ZQ

CG

CH

ZQ

2 / 2 SV007

Version 2

4 x ZF


S29 1 x CM 1 x CJ

22 x ZN 8 x 30

1 x CG

1 x CN

1 x CK

SV007

8 x ZF 4,5 x 45

4 x ZQ

1 x CH

1 x AE

1

2 CJ CM CJ

22 x ZN

CM AE CK

CK

3

4

5

ZF

AE

CG

CN

1 / 2 SV007

Version 2

4 x ZF


6

7

ZF

ZQ ZQ

4 x ZQ

ZQ

CG

CH

ZQ

2 / 2 SV007

Version 2

4 x ZF


T264 T265 T266 T324 T325 T326 T354 T355 T356 T456

20 x ZN

1 x CF

8 x 30

8 x ZF 4,5 x 45

10 x ZM 2 x CD

SV009

1

2 x CE

2

CD

20 x ZN CE

CD

CD CD

3

4

ZF CE 4 x ZF

1 / 2 SV009

Version 2

CF


5

6

CE ZF CE 4 x ZF

7

7 10 x ZM

CF

8 mm

2 / 2 SV009

Version 2

ZM


O20 O30 O40 O50 O80 O100 OH930 OH940 OH950 OH980 LO30 LO40 LO50 LO60 LO80 LO100

20 x ZN

2 x ZB

8 x ZF

8 x ZQ

3,5 x 40

8 x 30

2 x CG

2 x CP

4,5 x 45

2 x CQ

SV010

1 x CS

1 x AD

1

2

CQ CQ

20 x ZN

CQ

AD

AD

CQ

4

3

5

4 x ZF

CG

CG CS

1 / 2 SV010

Version 2

ZF


8

7

6

Ø2

100 mm

2 x ZB ZB

8 mm

CG

4 x ZF

9

CP CP

ZQ ZQ ZQ

ZQ

ZQ

ZQ

8 x ZQ

10

4 x ZC 3,5 x 15

ME

4 x ZC

2 x ME

2 / 2 SV010

Version 2

O80 O100 OH930 OH940 OH950 OH980 LO80 LO100


OD6060 OHD6060

2 x CT 20 x ZN

8 x ZF

10 x ZB

12 x ZM

8 x 30

2 x CU

3,5 x 40

2 x CG

SV011

1 x AJ

2 x CV

1

2 x CY

4,5 x 45

1,5 x 27

10 x ZQ

2 CV CV 16 x ZN

ZF

CV

CG

CG

CV

4 x ZF

3

4 x ZF

4 4 x ZB

ZB

CU ZQ

ZQ

10 x ZQ

ZQ

ZQ

CU ZQ

ZQ ZQ

ZQ

AJ ZQ

1 / 3 SV011

Version 2

ZQ


7

6

5 CY CY

4 x ZN

ZM

8 mm

CT

12 x ZM

9

CT

10 6 x ZB

CT

ZB

CT

11

4 x ZC

ME

3,5 x 15

4 x ZC

2 x ME

2 / 3 SV011

Version 2

OHD6060


12a

OD61OHD61-

12b

2 x ZY

HA

2 x HA

CLICK

HB 1 x BN

13

2 x HB

14

BN

15

16

ZY

ZY

3 / 3 SV011

Version 2

ZY


O60 OH960

20 x ZN

2 x ZB

8 x ZF

8 x ZQ

8 x 30

2 x CG

2 x CP

4,5 x 45

2 x CQ

SV012

1

3,5 x 40

1 x CS

1 x AD

2

3

4 x ZF

CQ Lorem ipsum

CQ

20 x ZN

CQ

AD CG

ZF

AD

CQ

4

5

6

7 Ø2

100 mm

4 x ZF

8 mm

CG CG

1 / 3 SV012

Version 2

CS


9

8

10

OH960

CP

2 x ZB ZB

CP

ME ZQ

4 x ZC

ZQ

3,5 x 15 ZQ

ZQ

ZQ

ZQ

2 x ME

4 x ZC

8 x ZQ

11

OI61OHI61-

4 x ZB 3,5 x 40

2 x ZY

1 x BP

ø5 2 x HA BN max 12 mm 2 x HC

12

13

100 mm 8 mm 100 mm

BN

Ø2 Ø2

Ø2

Ø2

300 mm

2 / 3 SV012

Version 2

1 x BN

!


15a

14

15b

4 x ZB

ZB

HC

16

CLICK

HA

17

BP

18

19

ZY

ZY

3 / 3 SV012

Version 2

ZY


E60 EH60 LE60

24 x ZN 8 x 30

5 x DF

3,5 x 12

2 x DB

4,5 x 45

10 x ZM

1 x BQ 6 x ZD

SV013

10 x ZF

1 x AD

1 x DC

3 x MG

6 x ZE

3,5 x 25

3 x MH

2

1 DF DF

AD

24 x ZN

DF DF

DB

DF

DF

DF

DF

DF

DF

AD

3

4

5

ZF

DB

5 x ZF

DC

1 / 2 SV013

Version 3

DB


7

6

8

DB

ZD MG

10 x ZM

24 mm 272 mm

57 mm 5 x ZF

24 mm

5 mm 8 mm

5 mm BQ

ZM

9

10

24 mm

6 x ZD 3 x MF

11

12

24 mm

57 mm

28 mm

6 x ZE 3 x MH

MH

BQ

ZE

2 / 2 SV013

Version 3

30 mm


O64OH643 x DF

12 x ZN

6 x ZF

9 x ZB

8 x ZC

8 x 30

4,5 x 45

1 x DG

3,5 x 40

1 x DD

SV014

1 x BS

1

3,5 x 15

4 x MF

1 x DE

39,5 x 28 x 21 x 1

2

DF DF

DF

DF

12 x ZN

DD

DF

DF

DE

3

4

DG

9 x ZB

0 mm

ZF

1 / 2 SV014

Version 2

6 x ZF

0 mm


5

6

50 mm

ZC MF 50 mm

16 mm

50 mm

4 x ZC 4 x MF

40 mm 50 mm

BS

7

8

2 / 2 SV014

Version 2

4 x ZC


AR732 AR932 12 x ZN 8 x 30

15 x ZF 4,5 x 45

1 x DH

SV015

1

3 x DK

1 x DJ

3

2 DK DK

12 x ZN

ZF

DJ

DK

DH

DK

6 x ZF

DK

DK

3

4

5

ZF DH

1 / 1 SV015

Version 2

9 x ZF


TSO2640 TSO2650 TSO2660 TSO3240 TSO3250 TSO3260 TSO3280 TSO32100 TSO3540 TSO3550 TSO3560 TSO3580 TSO35100

20 x ZN 8 x 30

2 x ZB 3,5 x 40

2 x DS

8 x ZF 4,5 x 45

2 x CQ

SV017

1

1 x DT

1 x AD

2

CQ

DS

20 x ZN

CQ

CQ AD

AD

CQ

4

3

5

DS ZF

DS DT

1 / 3 SV017

Version 3

4 x ZF


8

7

6

Ø2

100 mm

2 x ZB ZB

8 mm

DS 4 x ZF

9

VTO324VTO325VTO326VTO328VTO3210VTO354VTO355VTO356VTO358VTO3510-

2 x YA

2 x ZH

3,5 x 15

6,1 x 11,5

1 x BU

MJ

4 x YB

ZH

2 x HA

3,5 x 13

1 x MJ 2 x ZH

5 6

2 x HE 1 x MJ

10a

10b

11

12

4 x YB

CLICK

BU

HE

2 / 3 SV017

Version 3

HA


14

13 35 mm 32 mm 48 mm

Ø5

max 12 mm

Ø5

!

15

16

YA

2 x YA

!

3 / 3 SV017

Version 3

17


H403 H503 H603 H803 H1003 HH403 HH503 HH603

H803 H1003 1 x DV

2 x AB

32 x ZN

2 x AD

8 x 30

1 x MY 8 x ZF 4,5 x 45

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim

Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

SV018

2 x DU

1

1 x DY

4 x ZQ

1 x DY

2

1 x LM

3

ZF

AB 32 x ZN

AB

AD AD AB AD

4 x ZF

LM

LM

LM

DU

AD

DU

AB

1 / 2 SV018

Version 2

ZN


4b

4a

4c

MY

MY DY

DY

H803 H1003

H803 H1003 5

6

7

4 x ZF

DU

DV

LM

DU 4 x ZQ

2 / 2 SV018

Version 2

LM


TH60 TH63 THH60 THH63

24 x ZN 8 x 30

8 x ZF

2 x CD

4,5 x 45

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim Montageleim Assembly glue Colle Montagelim

Montageleim Assembly glue

2 x EB

SV020

1

1 x AD

1 x LM

2

LM CD CD 24 x ZN

CD

LM

EB

AD

AD

CD

1 / 2 SV020

Version 3

ZN


3

4

5

4 x ZF

4 x ZF

ZF

EB

EB

EB

2 / 2 SV020

Version 3

LM


HOK60 1 x AD 2 x CD

24 x ZN 8 x 30

8 x ZF 4,5 x 45

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim

Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

16 x ZM 2 x EB

SV021

2 x EC 327X582

1

2 x EI 359X582

1 x ED 582X582

1 x EE 647X582

1 x LM

1 x EF 712X582

2

LM CD CD 24 x ZN

CD

EB

AD

LM

AD

CD

1 / 4 SV021

Version 6

ZN


3

4

5

4 x ZF

4 x ZF

ZF

EB

EB

EB

LM

6 HK611HKT60HKT61HOTH64 HOT61HOT64HOT65HOT66HO61HO63HO62-

KH601 KH602

MK 8 x MK

2 x EG

4 x MK

EG

8 x MM 4 x MK

4 x YF

EG

6,3 x 14,5

2 / 4 SV021

Version 6

HKT60


7a

7b

HKT60-

7c

HOTH64-

EC

7d

HOT64-

EC

327x582

HOT61HO61EC

EF

327x582

712x582

327x582

EG 51

51

EG

51

MM YF

EG

39

37

EC

EG

327x582

EG

EG

ED

20

582x582

18

EG

EG

EE

647x582

ED

EG

18

582x582

10

7f

HK611HKT63HKTU63HKT64HKT64U-

7g HKT61-

HO62-

7h HOT65HOT67-

359x582

712x582

50

EG 41

39

22

EF

712x582

EG 18

647x582

EG

EG

EG

EE

EI

EF

22

ED

EG

EF

712x582

582x582

11

3 / 4 SV021

EG

EI

359x582

Version 6

7e


8

HOT66-

9

EC

327x582

51

16 x ZM

EG

8 mm

ZM

22

EG EF

712x582

4 / 4 SV021

Version 6

7i


BT60 BT80 BT100 BLU60 BLU80 BLU100 BU60 BU80 BU100

24 x ZN

2 x ZH

8 x ZV

8 x ZU

4 x YC

2 x MN

8 x 30

1 x AD

A

1 x EQ

B

2 x EM

SV022

6,1 x 11,5

1 x EP

1 x EN

6,1 x 13

2A

1A

EM

4 x ZU

EN 14 x ZN

ZU

EM

AD

4A

3A ZH

1 x ZH

AD

EM

ZV

EQ

2 x ZV

ZU

EN

1 / 3 SV022

Version 2

ZV


7A

6A

5A

EM EP 2 x ZV

9A

8A

2 x MN 4 x YC 1 x ZH

MN

4 x YC

1B

UB61B UB81B UB101B

EN 24 x ZN

EN

1 x EN

2 / 3 SV022

Version 2

AD


3B

2B

8 x ZU

EM

ZU

AD EM

ZU

EN

EM

EN

4B

2 x ZV

5B

6B

EM EP

ZV 2 x ZV

8B

7B

2 x ZV MN

2 x ZV

3 / 3 SV022

Version 2

4 x YC


BH30 BH40 2 x FQ

1 x EU

24 x ZN

8 x ZV

8 x ZU

8 x MK

8 x MM

8 x ZM

8 x 30

3 x EZ

2 x EY

SV023

2 x ET

1

6,1 x 14,5

12 x ZQ

1 x EV

2

ZU 8 x ZU

FQ ET FQ

24 x ZN

ET

1 / 3 SV023

Version 3

EU


3

4 EU FQ

ZU

!

2 x ZV ZV

ZV

ZV

ET

FQ

2 x ZV

6

5

7

2 x ZV

ET

2 x ZV

2 / 3 SV023

Version 3

EV


BHS17234BHS17244-

8

9

10

MK EZ 4 x MK

EY

36 EY

EY

26 EZ

EZ EY 8 x MM 8 x ZM 12 x ZQ

8

10

9 MK

EZ 4 x MK

EY

36

EY

EZ

EY

8 x MM 8 x ZM

18

EZ

EY

3 / 3 SV023

12 x ZQ

Version 3

BH17232BH17242BH172303BH172403-


BLO301 BLO401 BO301 BO401 1 x EU

1 x FE

2 x FC

SV024

8 x ZU

8 x ZV

4 x ZQ

8 x 30

1 x ES

2 x FD

1

12 x ZN

2

8 x ZU

FD

ZU

12 x ZN

FD

FC FC

EU

3

4

!

ZV

ZU EU FC

FD

FD

1 / 2 SV024

Version 1

ZV


5

6

7

2 x ZV

ZV

FC ES 2 x ZV

9

8 2 x ZV

FE

2 x ZV

2 / 2 SV024

Version 1

4 x ZQ


DS40 DS50 DS60

28 x ZN 8 x 30

1 x EG

8 x ZF 4,5 x 45

1 x AD 4 x YF 6,3 x 14,5

2 x AB

SV025

2 x EH

1

1 x EJ

4 x MK

4 x MM

2

AD

AB

AB 28 x ZN

EH AB

AD

1 / 2 SV025

Version 2

AB


3

4

5

4 x ZF

ZF EH EH EJ

6

7

8

4 x ZF

MK

EG EH

18

4 x MM 4 x YF

4 x MK

MM YF

2 / 2 SV025

Version 2

EG


IC100 3xG 2xA

4xD

12 x B

12 x E

1xH

1xJ 12 x C

1xF

1 C C C 3xG

C

C

E

B

2 15,5 Ned

6xB 6xE

F Hul nr. 13 Hul nr. 25

OP

Hul nr. 37

25-09-19

SHEET 1 OF 2

33,5


3 B

6xB 6xE

E

Hul nr. 37

Hul nr. 25

Hul nr. 13

4

G G 3xG

G

F

Ned

G

60

300

25-09-19

H

D A

D 2xA 4xD 1xH/J

SHEET 2 OF 2


HDH40 HDH50 HDH60 HDH80

24 x ZN 8 x 30

5 x CP

2 x AD 8 x ZF 4,5 x 45

Colle Montagelim

Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim Montageleim Assembly glue Colle Montagelim

Montageleim Assembly glue

2 x CQ

SV027

2 x EK

1

20 x ZQ

1 x DY

1 x LM

2

CQ

LM

AD CQ CQ

EK 24 x ZN

AD AD

LM

AD

CQ

1 / 2 SV027

Version 2

ZN


4

3

5

4 x ZF

ZF

DY EK EK

6

7 4 x ZF

LM

CP

CP

CP

CP

CP

ZQ

20 x ZQ

2 / 2 SV027

Version 2

EK


STBL30 STBL40 STBL60 STBL80 STBL100

L/R

2xA

STBH30 STBH40 STBH50 STBH60 STBH80 STBH100 STBH120 STBVL60 STBVL80 STBVL100 STBVL120 STBVH60 STBVH80 STBVH100

4xB

1xG

1a

12 x C

L/R

2xD

1xH

2xJ

4xE

1xM

2xF

2xK

2xL

1 x MB

1b MB F

F

CLICK

CLICK F

M

F

SV028

2

3

C

1 / 3 SV028

Version 6

H


4 2 1

3

BVS5762BVS5782BVS57102BVS57122BSI5732BSI5742BSI5752BSI5762BSI5782BSI57102-

252

11

2

1

3

23

BS5732BS5742BS5752BS5762BS5782BS57102BVS7062BVS7082BVS70102-

316

5

11

2

2

3

252

19

1

124

1

124

BHS17234BHS17244SBHS17230SBHS17240-

316

6

G(1) B B B C

A

B A G(1)

J

G(2+3)

7

G(2+3)

7b

8

G(2+3)

G(1)

2 / 3 SV028

Version 6

K


9

10 CLICK

K

?

D

E

C ? C

4

E

?

14

12

13

15

3 / 3 SV028

Version 6

11


BT30 BT40 BT50 BLU30 BLU40 BLU50 BU30 BU40 BEHU30 BEHU40

24 x ZN 8 x 30

1 x EU 8 x ZU

2 x EM

SV029

1

8 x ZV

1 x ES

2 x FQ

2 FQ 24 x ZN

EM

8 x ZU

ZU

FQ EM EU

3

4

2 x ZV

EU

ZU FQ EM

ZV

2 x ZV

FQ

1 / 2 SV029

Version 5

ZV


6

5

7

2 x ZV

EM

ES

2 x ZV

8

4 x YC MN

2 x MN

4 x YC

2 / 2 SV029

Version 5

6,1 x 13


OK6060 OHK6060 16 x ZP 8 x 45

4 x FF

20 x ZN

8 x ZF

8 x 30

4,5 x 45

2 x CT 10 x ZB

12 x ZM 1,5 x 27

3,5 x 40

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim

Montageleim Assembly glue

2 x CG

SV031

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

4 x FG

1 x AJ

1

2 x CY

10 x ZQ

1 x LM

2 LM LM

LM

FG

FG

ZP

16 x ZP

FF

FF

16 x ZN

LM

FG FF

LM

FG FF

3

4

ZQ

4 x ZF

4 x ZF

CG

ZQ

10 x ZQ

ZQ

ZQ

ZQ

CG

ZQ

ZQ ZQ

ZQ

AJ ZF

1 / 3 SV031

Version 2

ZQ


5

4 x ZB

6

8

7

ZB

12 x ZM

CY

CT

2 x ZN

CY

AJ

CT

8 mm

10

9

6 x ZB

CT

ZM

11

OHK6060 4 x ZC

ME

3,5 x 15

CT

2 x ZN

ZB ZB

2 x ME 4 x ZC

12a

OK61OHK61-

2 x ZG

1 x ZC

1 x MA

1 x MB

3,5 x 15

12b

3,0 x 12

HA 2 x HA

4 x ZY

CLICK HD

2 x HD

2 / 3 SV031

Version 2

1 x FY


13

14

FY

15

16

ZY

4 x ZY ZY

ZY ZY

18 20mm

17

2 x ZG ZC

9mm

MA

MB

50mm

86mm

3 / 3 SV031

Version 2

37mm


UH9090 6 x ZP 8 x 45

Colle Montagelim

Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

1 x AN

SV032

1 x AP

1 x LM

2

1

LM

AN

6 x ZP

AP

1 / 1 SV032

Version 1

ZP


IK40 IK50 IK60

L/R L/R 6 x ZC

4 x YD

4 x ZG

2 x ZK

2 x ZH

2 x YE

3,5 x 15

2 x SG

2 x MV L/R

3,5 x 15

L/R

1 x FP

SV033

1

M4 x 7,5

2 x MU

2 x SF

6,1 x 11,5

6,3 x 22,3

18 x 12

2 2 x SG 6 x ZC

ZC

FP

FP

0mm

3

4 MU

MV

MV 3 x YD YD MU 1 x YD

1 / 2 SV033

Version 1

FP


6

5

4 x ZG ZG

7

8

SF ZH

4

2 x SF ZK

2 x ZH 2 x ZK

YE

2 x YE

YE

YE

SG YE

YE

SF

2 / 2 SV033

Version 1

11


BLU120

18 x ZN

4 x ZV

8 x 30

4 x ZU

2 x FS 2 x ZB 3,5 x 40

1 x FZ

SV034

1

2 x FU

1 x FT

4 x YC

1 x FV

2 x ZC 3,5 x 15

2 x MN

6,1 x 13

2

18 x ZN

4 x ZU

FT

FS

FS

ZU

FU FU

4

3

1 x ZC

FS ZC

FS

FU

FZ

ZV

1 / 2 SV034

FT

Version 2

FU


6

5

2 x ZV

ZV

FV

8

7

9 1 x ZC

FS

2 x ZV

10

11 2 x MN 4 x YC

MN 4 x YC

2 x ZB

2 / 2 SV034

Version 2

ZB


STL23 STL24 STL25 STL30 STL40 STL50 STL60 STL80 STL100

2xA

ST3011 ST4031 ST5031 ST6031

ST4012 ST5012 ST6012 ST8012 ST10012

STVL60 STVL80 STVL100

STVH60 STVH80 STVH100

L/R

L/R

STH30 STH40 STH50 STH60 STH80 STH100

1xH

1xG

SV035

1

4xB

2xJ

2

14 x C

2xD

4xE

2xK

3

2xL

2xF

1xM

4 1

G(1)

124

F

2 1 CLICK M

2

3 3

F

H

G(2)

252

G(3)

316

G(2)

348

G(3)

348

2

3

C

5

6

7

G(1) B B B C

A

7b

B A G(1)

J

G(2+3) G(2+3)

1 / 2 SV035

G(1)

Version 5

G(2+3)


8

9

10 CLICK

K

K E

19 15

G(1) G(1)

124

19

G(1)

2

G(1)

G(3)

D G(2)

124 G(2)

11

124

124

316

252

11

2

C

12 C

G(3)

316

2

C

348

G(3)

348

E 19 11

2

14

12

13

15

2 / 2 SV035

Version 5

11


STIKL401 STIKL501 STIKL601 STIKL801 STIKL1001

L/R

L/R

STIKH40 STIKH50 STIKH60

14 x C

ISTBL301 ISTBL401 ISTBL501 ISTBL601 ISTBL801 ISTBL1001 NSTIKHZ401 NSTIKHZ601 NSTIKHZ801 NSTIKLZ401 NSTIKLZ601 NSTIKLZ801

2xD

1xH

1xG

2xK

4xE

2xF

2xL

1xM

SV036

1

2 STIKL40 F

CLICK M

F H

3

4 G

1 / 2 SV036

Version 4

C


5

6

7 CLICK

K

K

E

D

704 mm

C

576 mm C C

E 19 14

15

5

11

9

10

12

13

2 / 2 SV036

Version 4

8


L/R

L/R

SNLL60

2xA

4 x ZG

10 x ZC

3,5 x 15

3,5 x 15

6 x ZI

2xD

4,0 x 15

1xH

1xG

SV037

1

2

2xF

1xJ

3

F ZG

ZG ZG

ZG

J F

ZG

5

6

ZC ZC

ZC

ZC ZC

H

ZC ZC

1 / 3 SV037

Version 1

4


7

8 ZC

ZC A

TOP TOP

96

G

SNLL60

TOP ZC

G

ZC

A

9

10

CLICK

11

12

13

14

9 mm ZI

ZI

D

D

0 mm

2 / 3 SV037

Version 1

ZI


15 KSS61-

KH601 KH602

4 x MK

MK 4 x MK

EG

4 x MM

1 x EG

4 x YF 6,3 x 14,5

16

17

18

EG

3 MM YF

20

3 / 3 SV037

Version 1

19


OMO60 OHMO60

4 x YC 6,1 x 13

1 x GA

2 x MN

24 x ZN

8 x 30

1 x GB Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim

Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

12 x ZF 4,5 x 45

1 x CQ

SV039

1 x AD

1

10 x ZM

1 x LM

1 x GD

2 x GC

2 LM CQ GC GC GC

LM

AD

24 x ZN

GC

AD

GA

ZN CQ

3

4 6 x ZF

ZF

1 / 2 SV039

Version 2

GD


6

5

7

10 x ZM

6 x ZF ZM ZF

GB

9

8

4 x YC 2 x MN

YC

2 / 2 SV039

Version 2

MN


SBLU601 SBLU801

12 x ZN

2 x ZH

4 x ZV

4 x ZU

4 x YC

2 x MN

8 x 30

1 x AD

1 x EQ

2 x EM

SV040

6,1 x 11,5

1 x EN

1 x EP

6,1 x 13

2

1

EM

4 x ZU

EN 14 x ZN

EM

ZU

AD

4

3 ZH

1 x ZH

AD

EM

ZV

2 x ZV

EQ ZU

EN

1 / 2 SV040

Version 1

ZV


7

6

5

EM 2 x ZV

9

8

2 x MN 4 x YC 1 x ZH

MN

2 / 2 SV040

Version 1

4 x YC


SBH301 SBH401 2 x FQ

1 x EU

20 x ZN

8 x ZV

8 x ZU

8 x MK

8 x MM

8 x ZM

8 x 30

3 x EZ

2 x EY

SV041

2 x ET

1

6,1 x 14,5

12 x ZQ

1 x EV

2

ZU 8 x ZU

FQ

20 x ZN

ET

EU

ET

1 / 3 SV041

Version 1

FQ


3

4 EU FQ

ZU

!

2 x ZV ZV

ZV

ZV

ET

2 x ZV

FQ

6

5

7 2 x ZV

ET

2 x ZV

2 / 3 SV041

Version 1

EV


SBHS17230SBHS17240-

8

9

10

MK EZ

4 x MK

EY

36

EY

EY

26

EZ

EZ EY 8 x MM 8 x ZM 12 x ZQ

8

10

9 MK

EZ

EY

4 x MK

36 EZ

EY EY

8 x MM 8 x ZM

18 EZ

EY

3 / 3 SV041

12 x ZQ

Version 1

SBH17230SBH17233SBH17240SBH17243-


TMSTBL30 TMSTBL40 TMSTBL60 TMSTBL80 TMSTBL100

L/R

TMSTBH30 TMSTBH40 TMSTBH60 TMSTBH80 TMSTBH100 TMSTBH120

2 x SH

L/R

L/R

L/R

2 x SJ

2xA

4xB

16 x C

2xD

4xE

2xF

1xM

1 x SN

1 x SK

TMSTBVL60 TMSTBVL80 TMSTBVL100 TMSTBVL120

1 x SL

TMSTBVH60 TMSTBVH80 TMSTBVH100

2 x SM

1xG

1xH

2xJ

1

2xK

2xL

1 x MB

2a 2xF

2

SV042

F

1 2 x TM CLICK F

M

2b

F

MB

CLICK

1 / 5 SV042

Version 3

F


3

4

C H

5a

6

5b

> 300mm

= 300mm SM

SL

SL

SM

7

2 / 5 SV042

Version 3

≥ 1000mm


6 8 B A

C

BVS5762BVS5782BVS57102BVS57122BSI5732BSI5742BSI5752BSI5762BSI5782BSI57102-

BS5732BS5742BS5752BS5762BS5782BS57102BVS7062BVS7082BVS70102-

252

11

A

316

C

2

23 252

B

11

124

A

124

BHS17234BHS17244SBHS17230SBHS17240-

316

C

2

19

A

9 G(1) B B B C

A

B A G(1)

J

G(2+3) G(2+3)

11

12 K

CLICK

K

G(1)

13

CLICK

1

3 / 5 SV042

2

3 Version 3

G(2+3)


14a

14

124

252

?

A

No. ? SN

8

?

B

D

C

C 316

15

C

?

C

C

14b

D

E

15 C

15

E

16 min 2,5 mm

+

-

4 / 5 SV042

+

Version 3

C


17

20

5 / 5 SV042

Version 3

19

18


L/R

TMSTL24 TMSTL25 TMSTL30 TMSTL40 TMSTL50 TMSTL60 TMSTL80 TMSTL100

L/R

L/R

L/R

2 x SH

2xA

2 x SJ

4xB

18 x C

2xD

4xE

2xF

1 x SN

TMSTVL60 TMSTVL80 TMSTVL100 1 x SK

TMSTH30 TMSTH40 TMSTH50 TMSTH60 TMSTH80 TMSTH100 TMSTVH60 TMSTVH80 TMSTVH100

1 x SL

1

2 x SM

1xG

1xH

2xJ

2

2xK

2xL

1xM

3

2xF

2

SV043

F

1 2 x TM CLICK M

5a

4

F H

5b

= 300mm

> 300mm SM

SL

C

SL

1 / 4 SV043

Version 2

SM


7

5 6

8

A

B A

B

C C

≥ 1000mm

9

G(1)

124

G(2)

252

G(3)

316

G(2)

348

G(3)

348

B

C

10 G(1) B B B C

B A G(1)

A

J

G(2+3)

G(2+3)

G(2+3) G(2+3)

11

G(1)

12 CLICK

K

CLICK

1

2 / 4 SV043

2

3

Version 2

K


13

19

G(1)

124

15

G(1)

124

11

2

G(1)

124

G(3)

316

19

G(1)

124

G(2)

252

G(3)

316

11

2

14

G(2)

348

G(3)

348

12

2

14a

124

252

?

A

No. ? SN

B

D

12

?

C

C C

?

C

15

C

14b

D

E

15 C

C

E

3 / 4 SV043

Version 2

316


15

16 min 2,5 mm

-

+

18

17

20

4 / 4 SV043

Version 2

19

+

-


TMSTSO41 TMSTSO51 TMSTSO61 TMSTSO81

L/R

L/R 4 x MD

M6 x Ø10 x 13

4 x MC

L/R

M6 x 22 / Ø19 x 6

4 x ZH

L/R

6 x ZC

2 x BK

4 x ZG

1 x BM

3,5 x 15

6,1 x 11,5

Colle Montagelim

Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

2 x SH

2 x SJ

4 x ZN 8 x 30

6 x ZM

1 x LM

2 x SB

2 x SA

2 x SC

3,5 x 15

1 x SK

1 x SL

SV044

1 x BE

2 x SM

1 x BF

1

1 x AD

1 x BG

1 x BJ

3

2 LM

MC

MD MD

AD

1 x BH

LM

4 x MD

4 x MC

BE

BE

BF

4 x ZN

4

5

BF

6 ZM

BE

LM

6 x ZM

8mm

CLICK

AD

1

1 / 3 SV044

2

3 Version 3

BF

BG


9

8

7

SC

2 x SC

2 SB

1

SB

2 x TM

CLICK

4 x ZH

BM

11

10

SC

12

SM

SL

6 x ZC

BJ

ZC

SM

0mm

15

14 30mm

32mm

4 x ZG SA

85mm

BH

BH

2 / 3 SV044

SA

Version 3

13


16

18

17

4 x ZG SA

SA

BH

BH

20

19 min 2,5 mm

-

+

21

22

BK

BK

3 / 3 SV044

Version 3

+


HHOK60 1 x AD 2 x CD

24 x ZN 8 x 30

8 x ZF 4,5 x 45

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim

Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

16 x ZM 2 x EB

SV045

2 x EI 359X582

1

1 x ED

1 x EL

582X582

454X582

1 x LM

1 x EO 904X582

2

CD

LM

CD 24 x ZN

CD

EB

AD

LM

AD

CD

1 / 3 SV045

Version 3

ZN


3

4

5

4 x ZF

4 x ZF

ZF

EB

EB

EB

LM

6 KH601 KH602

MK 8 x MK

2 x EG

4 x MK

EG

8 x MM 4 x MK

4 x YF

EG

6,3 x 14,5

2 / 3 SV045

Version 1

HHKT61HHOT63HHOT61HHOTH64-


7a HHKT61-

7b HHOT63EI

7c 904x582

EG 53 EG

EG

39

39

EG

8

582x582

18

EG

ED

18

EG

ED

582x582

ED

582x582

18

EI

359x582

9

16 x ZM

8 mm

ZM

3 / 3 SV045

Version 1

11

454x582

EG 53

EG

EL

454x582

EG 56

HHOTH64-

EL

E0

359x582

7d

HHOT61-


IR19540 IR19550 IR19560 IR19580 IR195100 IR21440 IR21450 IR21460 IR21480 IR214100

8 x ZN 8 x 30

4 x ZF 4,5 x 45

Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

2 x CD

2 x EB

Colle

Montagelim Montageleim Assembly glue Colle Montagelim

Montageleim Assembly glue

1 x LM

SV046

1

2

CD

CD EB CD

8 x ZN

LM

ZN

CD

1 / 2 SV046

Version 1

LM


3

4

5

2 x ZF

2 x ZF

ZF

ZF

EB

EB

EB

2 / 2 SV046

Version 1

LM


KB40 KBH40 1 x CR

2x

3,5 x 20

2 x CG

1 x CP

28 x ZN

8 x 30

1 x MY Colle Montagelim

Montageleim Assembly glue

Colle

Montagelim Montageleim Assembly glue Colle Montagelim Montageleim Assembly glue

2 x TBSD 2 x CQ

SV047

1 x AD

1 x CS

1 x CS 271 x 582

1

1 x LM

930 x 582

2

CP LM CQ

CQ 28 x ZN

CQ

LM

AD

ZN

AD CP

1 / 2 SV047

Version 1

CQ


4

3

5

LM

30 min

CG

CS

6

CS

7

2x

3,5 x 20 2 x TBSD

2 / 2 SV047

Version 1

MY


SML23, SML24, SML25, SML30, SML40, SML50, SML60, SML80, SML100, SMVL60, SMLV80, SMVL100 SV048 5 (R)

1 3

Cx4

Dx4

Ex6 3,5x15

Fx4 3,5x12

4 B (R) 6

(L)

A (L)

2

1

A (L) x 1

D

2

D

A (L)

D

D

B (R) x 1

3

B D Drilling - see page 2

4

D B (R)

5

2

1

4

6 F

3 4

F

+/- 1,8mm

7

Version 1

mm

1,3 +/-

8

SHEET 1 OF 2

F

F


8 C C

CE E

E

E

CE

Drilling of drawer front and placement of drawer runners Hole no. 21 Hole no. 17 Hole no. 13

Skabelon M10

124

Skabelon M10

124

Skabelon M10

124

All holes drilled ø2

Hole no. 4

Hole no. 21

Hole no. 13

Skabelon M10

Version 1

124

All holes drilled ø2

SHEET 2 OF 2

Hole no. 4


SMH30, SMH40, SMH50, SMH60, SMH80, SMH100 SV049 7 7

1

5

3 4

Cx4

Dx4

Ex6

Fx2

B (R) 6

A (L)

2

A (L) x 1

1

D F

B (R) x 1

2 D

F

D

D F

Drilling - see page 2

3

4

3

4

5

Version 1

D

SHEET 1 OF 3

D

B (L) B (R)

2

1

D

D

D


6

7

7

mm

,3 /-1

+/-1,8mm

+

7 C

C E C

E E C

Version 1

SHEET 2 OF 3

E

E


Drilling of drawer front and placement of drawer runners Hole no. 21 Hole no. 17 All holes drilled ø2

Skabelon M12

316

Hole no. 13

Hole no. 4

Hole no. 21

Skabelon M12

316

Skabelon M11

252

All holes drilled ø2

Hole no. 13

Hole no. 4

All holes drilled ø2

Skabelon M11

348

Hole no. 14

Skabelon M12

Version 1

348

Hole no. 4

SHEET 3 OF 3


SMIKL401, SMIKL501, SMIKL601, SMIKL801, SMIKL1001 SV050

9 (R)

2 3

1

10

Bx2 Ax1 4,0x35

4

6

1

Ex2

2

1 E

2

4

D

3 E D

3

E D

D D D

6

D

7

5

4

D D

Version 1

Dx6 3,5x15

7

5

8 (L)

SHEET 1 OF 2

C x1 4,0x16

Fx2


5 8 8

B

B

C

C

B

B

6

F F

A

A

F

7

A

Version 1

SHEET 2 OF 2


SMBL30, SMBL40, SMBL50, SMBL60, SMBL80, SMBL100 SV051 1

5 (R)

3

Cx4

Dx4

4 B (R) 6

(L)

A (L)

2

A (L) x 1

1

D

2 D

Drilling - see page 2

Version 1

4

3

+/- 1,8mm

5

D B (R)

2

1

A (L)

D

B

3

Ex4

B (R) x 1

mm

1,3 +/-

6

SHEET 1 OF 2

D

D


7 C E

C

E C

C E

E

Drilling of drawer front and placement of drawer runners

All holes drilled ø2

Version 1

Skabelon M10

124

Skabelon M10

124

Hole no. 25

SHEET 2 OF 2

Hole no. 21


SMBH30, SMBH40, SMBH50, SMBH60, SMBH80, SMBH100 SMVH60, SMVH80, SMVH100 SV052 7 7

1

3

5

B (R)

Cx4

Dx6

Ex4

Fx2

4 6

A (L)

2

A (L) x 1

1

B (R) x 1

2 D

D

D D

F

F

D D

F

Boring se side 2

D

B (R)

3

2

4

1

4 3

5

Version 1

SHEET 1 OF 2

D

D

A (L)


6

7

7

mm

,3 /-1

+/-1,8mm

+

C

C

E

E

Skabelon M12

316

Skabelon M11

252

All holes drilled ø2

SHEET 2 OF 2

Hole no. 13

Hole no. 4


SMBVH60, SMBVH80, SMBVH100 SV053 H

H

8

7

3

1

5 (R)

9

C x 27

Dx2

Ex2

Fx8

Gx4

Hx2

3 7

4

6 (L)

B (R)

A (L)

2

A (L) x 1

1

C

C

D

C

2

3 C D

D

Boring se side 3

C C

B (R) x 1

C

C

A (L)

C

4 B (R)

4

C C

C

5

C

4 3

3 C C

7

E

3 H

C

E

C

8

2 C

9 C

F

F

C

C

1 Version 1

C x 13

8

3

H

H

6

F

C C SHEET 1 OF 3

F


9

10

7

7

11

mm

,3 /-1

+/-1,8mm

+

Version 8

SHEET 2 OF 3


12 G G

F G

F

G

F

F

Hole no. 13

Hole no. 4

Version 8

Skabelon M11

252

Skabelon M12

316

All holes drilled ø2

SHEET 3 OF 3


Monteringsvejledning af skuffefront/skuffebund SV997


Kære kunde Ekstra tillæg til samlevejledning 120 cm badskab ::Stål Sargen skal vendes som vist på foto

::1 stk.ophængsliste ekstra samt 2 stk. skruer til fastgørelse af bunden er medsendt. Der er for boret i bunden

:: 2 stk. vinkler af plast samt 6 skruer til fastgørelse af front/skuffebund. Der er for boret i Akrylpladen til Stecca. Husk at justerer forskuffen før fastgørelse af bunden


Monteringsvejledning af skuffefront/skuffebund

SV999