Page 1

/i

i

I

i

\


.-.. ---- - -

- - -. - ­ ._---

- -~-

Misto uvodu

..

I\ - - - -

-~-----0!1

­

Moma

Vazeny ctenari, dostava se Ti do ruky prvniho Cislo casopisu NovY Vepr. se sam ptas, proc casopis M-3, proc zrovna NovY Vepr, proc to vseehno. Ani se Ti milY ctenari nedivim, taky byeh se ptal, kdybyeh neznal fakta, ktera nyni dam i T obe. Pred 29 lety, v roce 1973, byla pri tehdejsi 3. ZDS na Baumanskem namesti (dnes ZS T. G. Masaryka) zaloiena detska 179. PionYrska skupina Modfanska Trojka, kterou onehdy tvonli tri oddfly: Lisky, Slapka a jiz tehdy legendami Pracata vedena manzely Jesensk:Ymi. Skupina rostla, rozvijela ada se nei, ze psala Modfanskou historii. B)'t v rncateeh, to bylo neco. Nekdy v roce 1980, to uz skupina sidlila v soucasne uliei U spontelny c.p. 69, dostali jeji vedouei napad vydavat casopis pro VEoucf a Pihtele teto skupiny, tedy Vepr. Prvni cislo vyslo 14. lO. 1980, tedy skora presne pred clvaadvaeeti lety_ Po pocateenich rozpacfch, kdy si sarna skupina nebyla jista, jestli vydavat casopis je wbee nutne, se stal z Vepre pojem a neodlucny pruvodee skupinoveho Zivota Ustalila se jeho skladba, vzrUstala ctenost i kvalita prispevku, ktere se tYkaly praktieky vYhradne skupiny. At' uZ to byly rozhovory s vedoueimi, navody na hry, hodnoeeni akci atd. jednou za cas vySel tzv. Literami Vepr, na jehoz strankaeh jste nalezli jen literami v)rtvory clenu a pratel skupiny_ Z Vepre se stalo i jakesi diskusni forum, na kterem se prudilo, kritizovalo, i velmi ostra s lova padala Sve nejvetsf sla\,'Y a kvality dosahoval Vepi' podl e meho nazoru na konc i osmdesaryeh let, po rozdeleni skupi ny v raee 1990 kvalita ponekud poklesla, eoz lze pnCist zce la Jinym podminkam, \ie kteryeh skupina praeovala. Stale vsak VepI' eXlstoval a na jeho strankaeh j ste se mohli dozvedet leeos zaj fmaveho Nenl tajemstvim, ze nekdy od roku 1994 zacala skupma upadat. N ejprve nenapadne, pozdeJl zeela zretelne. Vepr jakoby neupadal , cisla byla stale tlustsi a da se fiei i zaJimavejsi, ale tech lidi, kten by do nej ehteli psat, bylo asi cim cia I mm . P osledni regulemi Vepr vysel v roce byla, ale . 1S:95 (nevim to presne). Od te doby rue, snaha Pred letosnim taborem jsem na pude nasel mlmo jine brofury vydane k des atemu a patnactemu vYroCi skupiny. Procetl jsem je od zacatku az do konee a zacala se ve mne klubat myslenka Yepi' obnovit. Cekal j sem, ze tento napad bude zamitnut, ale reakee predevsim Dana s Radimem a pozdeji i dalSich vedoucieh byla vice nei kladna a ja jsem rad, Vam mMe po nekolika leteeh nabidnout nove cislo Vepre. JeSt€~ kWli necemu jsem r<id - neni to casopis muj, jakjsem zpocatku cekal, ale NAs Panda, sefredaktor N oveho Vepre

moma

P.S Obnova Vepi'e necht' je dobr:5'rn marnenim pro skupinu

I '

I!

-2­


.

-

- -.

-

.

\

\

'::. ,

Miss tabora Miss tabora je neoficialni s outez , kterou jsem si pred nekoli ka Iety vymyslel j en tak pro sebe (i kdyz j e vice nez pravdepodobne, ze se na jinych taborech v ramci M-3 podobna klani. uz konala). Vymyslel j sem si j i, abych si j en tak pro sebe, ve svem nitru v\hodnotil divku, ktera mi behem toho tabora tak nejak prirostla k srdci. Nejde mi 0 krasu (i kdyz vitezky teto souteze nepochybne krasne j sou), ale spise 0 charakterove vIastnosti i odvahu adeptek bojovat na tabore s neprizni osudu... Poprve (a az do ted' naposled) jsem vysledky prezentoval jednoho rijnoveho nebo listopadoveho odpoledne v roce 1997. Vraceli jsme se onehdy vIakem z petidenaku v Bolaticich a v kupe j sme nasim spol ucestuj icim ukazovali Kentaurskou oddilovou kroni ku a j a tehdy uka zal na fot ku s Mys kou a rekI: To j e miss tabora ." Od te doby j sem si v zdy po tabore i'e kI t a k tah Ie byla Miss. \\ Nez Vam reknu, kdo v yhr a l Ietos, prectete si pros im , jake slecny bod ov al y na taborech v Ietech 1 9 97 - 20 01 a proc . II

II

Tabor 199 7 (Kentaur ) Myska za j ej i obetav ou cinnost skupinu, ktera vsak uz po tabore i pres nase pi'emlouvani na az drobnosti nepokracovala.

Tabor 1998 (Kajman + Kentaur) se tabora i pres svou nemoc

-

Petra S. -

ti'eba jenom za to,

pro par

ze

zucastnila a patrila k hvezdam. Tabor 1999 (Kajman + Kentaur + Pejsek) - Miky - za to, jak svou pritomnosti davala taboru rodinnou atmosferu (coz pi'ed ni deIaIa treba Myska). Bohuzel i po Miky to byl tabor s M-3 (zatim) posledni. Tabor 2 000 (cela M-3) svoji ulohu zdravotnice

Radka M.

-

za

to,

jak skvele

Tabor 2001 (cela M-3) kluka svych snu - Dana.

Lucka

-

za

to,

jak koneene

Z.

zvIadala

ziskala

A to nej Iepsi nakonec: Na vedomost se dava, ze Miss tabora 2 002 se stava Eva K. Tento ti tul se udeluj e za j ej i neuvei'i telnou silu bojovat (ona vi s eim) .

-3足


-

,

. \

\

Panda

Povodiiovy dennik 11. srpna 2002 eea 16:30 Smiehovske ncidraZi Vystupuji z ryehliku . Palcat dava nastup. Tabor kone!. I pres to vseehno desive, co se na nem odehralo, i pres vSeehna ta hnusna slova, co na nem bohuiel nejen na mou adresu zaznela, mam zas onu nostalgieky smutnou naladu a je mi lito, ze neco zas kone!. V hlave se mi odehravaji ty bajeene epizody tabora, ty skvele hry a je mi tal<. lito, ze uz zitra neuvidim usmevavou Karolinu, pubertfllni a oehotnou Katefinu, k:rasnou Evu ... PrSl. Jedny zaplavy pred par dny skoncily, dalsi pnlve ted' zacinaji. ,,Budou jeSte nieivejsi," rikaji v televizi a jen vidim, jak se mi me dalSi prazdninove plany hrouti jako domeeek z karet. 12. srpna 2002 Od rana huste prsl. V televizl neustale bezi povodnove zpravodaJstvi Ceske Budejoviee JSou pod vodou, zaplavova vlna se blizl ku Praze Vyuiivam sve eerstve plnoletosti a knitce po pul rreti odpoledne vynizim v plastence yen. B)rt mi 0 rok mm., asi by ml to tata nekompromlsne zakazaL A udelal by dobfe . Spoleene s bratrem mifime ke klubovne 0 tu mam nejvetsi straeh. Zatim je v pohode. Voda v nedohlednu. Po zeleznienl trati se dostavam na nove Modranske ncidrazi, ktere Je okupovano zvedavci . Za ehvili pfijizdi vJak PrUvodci rika, ze nekde mezi Komoranami a Zbraslavi spadl na trat' strom. Vlak se presto dava do pohybu Zastavuje vsak u eukrovaru a dal se vydava asi po hoeiine. Voda zaplavila eyklistiekou stezku kolem V ltavy a dostala se az k pate naspu, na kterem se nachazi zeleznicni trat' i s Modfanskou zastavkou. Ten nasep by mel teoretieky uchranit Mo&any od povodne. Zatfm tomu vsiehni veri. Behem meho asi ilihodinoveho postavani na Modfanskem nadrazl potkavam etyfi by-vale nebo soueasne cleny M-3 - Husku, Sobryho, Lukase a Romana. Jsou klidni, voda je zatim bezprosrredne neohroZuje. Jen Huska bydli ponekud blizko reky. Odehazim asi v pul osme veeer, mehly a prornoeeny na kUzi. Cestou se stavuji v Bille, kde potkavam Dana. Poeile jeho informaci ma hlavni vlna prijit do Modfan nekdy kolem pwnoei Pokud se na to pujde s Luekou podivat, tak mi da vedet Ulery 13. srpna 2002 Probouzim se ranG kolem devate. Davam si snidani a informaee. Z televize se dozvidam, ze Vltava stale stoup a Hovoi'i se 0 sto, stopadesatilete vode. Mifim ke klubovne a veSkere iluze 0 naspu padaji. Hhste Je zaplavene ze tn etvrtin a voda zvolna stoupa. VytahUjl mobil a piSi zpravu ostatnim. SOS V Kajmanske mistnosti je praktieky eely taborovy invenw. Jenz.e ja Jsern bez klieu naprosto bezmocny Pnehazi Koresaei. Zatim si vzajemne nevenujeme pozomost Az po ehvili mne ehteji vyhodit z pozemku klubovny. V ten moment odhaluJl svou identitu b)'valeho elena M足 3 a spoleene s m)'m bratrem jim pomahame s evakuaci jejich veei na pudu. Nemaji kliee od Kajmanske mistnosti a tak alespon OOnasim z Kentaursko-Skalacko-Paprsei klubovny kroniky do a jim~ veei do jakehosi auta. Ai. pri telefonatu s Paleatem podle SPZ zjiSt'uji, ze onim autem je slavny "Sobrolet" a jeho ridieem Sobryho bracha. Az pozdeji zjist'uji, ze je to jedna z nejvyznamnejsich osobnosti "precikoresacke" M-3. Paleat vzbureoval Magdu, ktera jiz ma bYt na eeste do klubovny i s potiebnYroi kliCi.

-4足

I

I I


.

)

- - - --'-==

.\

\

Koresaci naopak klubovnu opousteji a zamykaji. Netrpelive vyhlizim Magdu a sleduji stoupajici vodu. Asi po pul hodine dorazi Dina se Zipem a ja jim s ulevou predavam veleni akce. Maji vseclmy potrebne klice a zaciml evakuace vseho na pudu. Vzapeti se v klubovne objevuji i vsechny sestry Suchankovy, pncernZ Klaru s Petrou vidim po opravdu dlouhe dobe. A pnchazi i Lucka. Po pocatecnim chaosu tvofune jakYsi retez. Na pudu jde vsechno - inventai', fotky, krorriky, diplomy a pohary, se kteIjrni se hybalo naposledy pred ctyhni lety, pn posledni velke uprave interieru klubovny. A je cas i na zerty, povidani a vzpominani. Zejmena pri vyklizeni mistnosti Ke+Ska+Pa se s Magdou neubranime vzpominkam. "Nikdy bych nerekl, ze budu sundavat i tohle," pfemitam, kdyz ze steny sundavam veJkY znak Kentauru. "Lepsi kdyz to sundavas kvlili velke vode, nez kdybys to musel sundavat proto, ze oddil zanika, odpovida rni celkem spravne Zip a ja v duchu pnsahfun, ze tohle nikdy nedopustim. Pfichazi i Petry Hanzlickova a Konvickova a pomahaji se sundavanirn veci ze Skalacke nastenky. Zkousime s Magdou sundat ze steny i nastenku samotnou, ale po chvili to vzdavame. Bez zniceni zdi by to asi neslo .. . Temer vse je uklizeno. V one mistnosti, ve ktere jsem prozil mnoho dobreho, nechavame jen taborove mapy a vlajky u stropu. "Tak vysoko snad voda nepujde," doufame. Postupne odchazime domu, aZ v klubovne zUstava jen Lucka s nove pi'ichozim Danem a ja. Cekame ... Marne hlad, ted' uz je moma ptd tfeti a od rana jsme nic nejedli. Stigro. Hamburk (hospoda) funguje. VetSina hosnl sleduje napjate televizni zpravodajstvi, voda stale stoupa ... Po dobrem obede se vracime do klubovny. Dvefe uz jsou zabarikadovany pytli s piskem. Dan jeSte pozdeji odpoledne montami penou utesni skvil)'. Zase se ozYvaji sireny a vYzvy k evakuaci. Prichazi policista a nekompromisne nas vykazuje z lllice U Spofitelny, kde je klubovna. S Danem a Luckou se loucim asi za ptll hodiny se zjistenim , ze v intemetove kavarne maji problemy s pfipojenim na sit'. Zbytek odpoledne a cely veeer travim u televize.

StJeda 14. srpna

UZ neprsi, zaplat' panbUh. Na jihu Cech uz maji to nejhorsi za sebou, Prahu to jeste ceka. Kratce po poledrri vyrazim ke klubovne. Nejezdi tramvaje. Komofanska (?) ulice je od ki'izovatky s ulici Cs . Exilu po ki'izovatku s ulici Kollarova uzavi'ena. Taktez slavna ulice U Spontelny je uzavfena, presto se do u cukrovaru dostavarn, tady to policajti zatim nehlidaji. Voda saha aZ ke vchodu do klubovny a teee do zahradky, cely zeleznieni nasep je pod vodou, vykukuje jen par ktovisek. Jeden breh tady, druhy 0 par kilornetrll dal kdesi v Radotine. Stojim v nemem uzasu . Nikdy jsem nevefil, ze toWe nekdy na vlastni oei uvidim. Je to hrUza. Zda se vsak, ze do samotne klubovny (krome spodnich prostor) voda nepronika. Stava se ze me opravdovY povodnovY turista. Prave ve chvili, kdy Vltava v Praze kulminuje, se vydavam s mym bratrem do mesta. Kdyz "pant'ak" pomalu pfejizdi VYt0ns!<y most, mam snad poprve behem tech to povodni opravdovY strach . Vypada to, ze se most i s vlakem kaZdou chvili zi'iti do reky. Sobola 17. srpna Voda pomalu opada, PraZane se smifuji s faktem, ze mimo jine par mesicu nebude jezdit metro tak,jak byli zvykli . Mnoho lidije ubytovano mimo sve domovy, zveda se vlna solidarity ... Kdyz pfichazim v sobotu do klubovny a vidim stojici klubovnu a makajiciho Sobryho, je mi jasne, ze nas ted' eeka pfedevsim mraky prace

Panda P. S. KJubovna prezila a to je hlavni!

-5足


Steak se zeni Kdyby pred par lety probehla mezi detmi tipovaci soutez, kdo se z tehdejsich vedOUclch nejclfive ozem nebo vda, asi by nebylo rnnoho tech, kten by tipovali Steaka. Lee stalo se a tak bYvalemu hlavnimu vedoucirnu SkalakU, ktery se casto driel od ostatnich vedouclch spiSe stranou, zbYva ve chvl1i, kdy piSi tyto radky uz jen par hodin "svobody. " Cela redakce Noveho vepre preje Steakovi do manielstvijen to nejlepsi. Panda

Vylet 14. 9. 2002 StraSne se mi lfuil vYlet v sobotu 14. 9. 2002. SeSli jsme sev hojnem poetu jednoho ueastnika v 9:00 u klubovny. Po nastupu jsme se vydali na tramvajovou zastavku Cechova etvrt a odtud tramvaji na namesti I.P. Pavlova. Zde jsme si zahrali prvni hru a to kliCkovani mezi chodci a po te v preplnenem autobuse X-C jsme si dali zavod z jednoho konce autobusu na

druhy U stanice metra Kaeerov probehlo vyhodnoceni akce a pak jsme se st'astni rozesli do svYch domovU. Vylet se mi moc lfuil a to hlavne proto, ze jsem byl jeho organizatorem a zaroven jsem suverenne vyhral vsechny hry, coz se mi jeste nepodafilo Ke:z. by takovych skvelych akci bylo vice Panda P.S. IR ON IE I

-

Piisaham a slihuji a~ nadosmrti v~rn9 skupin~ Trojka -ze budu pro skupinu pracovat do roztrh~ni tela -ze pro me bude skupina vzdy na 1. miste -ze budu delat vse proto, aby skupina rostla, rozv ij ela se a aby poskytovala detem kvalitni program str~veni volneho casu -ze nikdy nedopustim, aby skupina zanikla -ze az do sveho plneho nasazeni do pracovniho procesu nepfijmu z~dnou brigadu, jejiz kon~ni by se byt 0 jedinou vterinu krylo 5 konanim akce M-3 -ze i kdyz budu nuce n skupinu opustit, taY. ji neprestanu pomahat -ze mi v ucasti na akci M-3 zabrani jen a pouze zdravotni a skol ni (pozdej i pracovni) duvody -ze budu ctit pamatku zesnu19ch clenu skupiny -ze si budu vedom odkazu m9ch pfedchudcu skupiny a ze 0 tento odkaz budu pecovat a budu ho rozvijet Panda -~e

budu

Modfansk~

-6足

I

I I.


,..

\

.,

Klub Chronodrak Kdo vlastne jsme a co tu delame? Toto je asi otazka kterou si kaidy kdo si precetl nadpis tohoto clanku polozi. Tedy jsme organizace vmikla pro brace Draeiho doupete a dalsich her na hrdiny podobneho zanru. Jak jsme se sem dostali celkem vzato snadno za pomoci najemni smlouvy na klubovnu . Jak prozaicky jednoduche. No a aby jste si nemysleli ze snad jsme pnlis malo sdilni pak slyste toto: Klub Chronodrak byl oficialne zalozen dne 18.9.2000 ve skutecnosti vsak jakasi organizace fungovala jiZ 0 asi dva roky dfiv. V te dobe to vsak byl plan do budoucna ktery se rokern 2002 podafilo splnit. A od a pfibliZne od zacatku roku 2002 jsme najemci v klubovne M3 . Behem predchozich dvoll let se pocet clenll klubu pohyboval v tmosne rnife a tak se hralo kde se dalo vetSinou u nekoho doma路 nebo venku. Od roku 2001 vsak zacal pomalu zajem stoupat a rni nejednou kapacitne nezvladali a tak se stalo ze jsem se stali najemci klubovny M3. V soucasne dobe rna klub Chronodrak po cele CR asi tak 30 clenu. TeM to cleny jsou mysleni . predevsim Hraci. Presne poety a pobocky klubu ukazuje pfilozena tabulka. Mesto Praha Wevany Plzen Cheb

Pocet hracu Vedoucfch

~ 10

2

7 10

1

1

~

..

No a co hI jiZ od pfiSte najdete? Podle nasich tajnych zdrojll nektefi z vas pry hraji DRD proto j sme se rozhodti proto ze v kaidem cisle a to jiz od pnste zde naleznete nekolik Nasich vlastnich pfiSer do jeskyni. Nejake magicke predmety sem tam nejake mensi dobrodmzstvi. A co vic cas od casu se zde objevi nejaka ta vtipna historka z nasich vYPrav. No a to nejlepsi nakonec pokud by se snad nekdo z vas nekdy nudil na nabizime yam momost ucastnit se nasich her at' uz jako CP (cizi postava) ci jako hraci. Pozor pro obe varianty plati nasledujici ze kdo by se chtN jakkoliv zapojit do cinnosti klubu musi to alespon den predem ohlasit a to temito zpusoby pomoci naseho webu http://chronodrak.fbi.cz nezapomente uvest sve jmeno a pnpojit poznamku M3 nebo pomoci e-mailu: masek.mich@volny.cz kde prosim uved'te Jmeno a pfijmeni rasu povolani a poznamku ze jste cleny M3 no a nakonec je tu moinost zavolat nebo za SMS-kovat na mobil:737 455992 (Michal Masek) . ~ ~ A pro toho kdo by rnnel zajem je tu ted' snad ta nejdiHezitejsi inforrnace SChllzkY se konaji prozatim jednou za ctrmict dni v patek v klubovne (U spofitelny 69 pro ty co by snad nevedeli) A co se casu tYee prozatim pocitam ze od 17:00. Pokud tedy budete mit zajem si zahrat pak yam dopomcuji se jednim z uvedenych zpusobu informovat na tennin nejbliZsi schi'lzky. No a to je asi pro zacatek vsechno komu by nestaCilo zde uvedene mnozstvi infonnaci necht' se informuje skrze Dana. Nebo na mobilu kde yam zodpovimjakekotiv bliZsi otazky. Za vedeni Klubu Chronodrak s (ICtOU Michal Masek alias Farin

- 7颅


\

Tfidenak ve znameni dracaku Je to smutne, ale nepoClt.fune-li prvni oddilovku, tak se prvni akce skupiny M-3 uskuteCnila az 0 poslednim zanjovem vikendu Na druZinovce ucast pfislibilo 5 deti, nakonec jeli tn (Fanda, Roman a Doktor) a ctyfi vedouci (Lucka, Dan, Zip a ja). To je tedy dost zoufale, rekl bych. Mistem naseho rridenniho pobytu se stal Tetin, obec nadBerounkou u Berouna, respektive budova zdejsi skoly. Myslirn, ze i pres nizkou ucast se akce libila a nikdo se romodne nenudil. Jeste v patek vecer si deti a ja se Zipem zahrali fotbal na malem betonovem placku pred skolou a cely veeemi program se odehr<il ve znameni dracaku. Trojlistek deti sel spat celkem spokojeny a vedouci krome mne vyrazili do hospudky, ktera se skolou primo sousedila. V sobotu jsme se probudili do celkem tepleho cine a po rannim fotbalku a minigolfu jsme vyrazili na vylet do Berouna, pficemz jsme pokracovali v predchozi vecer zapocate hle na neffkani slov "ANO" a "NE" a krome toho dival Dan detem prubeme rome likoly. C flem a vrcholem naseho vY1etu se stala Berounska Delvita, kde jsme stravill dobrou puJhodinu Zatimco dell zaJimala ceny pfedevsim v ldeoher, muj zaber byl ponekud sirsi a musel j sem ""ypadat Jako nej akY inspektor, nebot' jsem chodd po celem krame a zaplsoval Jsem si ceny. Inu, pripravoval jsem hru na vecer. Z Delvity jsme se presunuh na Berounske nadraZi, kde Jsem cas do prijezelu autobusu vyplnili navstevou nadrami restaurace a hazenim si s letajicim talifem na trave pred noorazim Zde se staJa ponekud neSt'astna udalost, kdyz Roman v zapalu boje spadl psi exkrement a ponekud si jim pospinil teplaky Po navratu do Tetina jsme spise odpocivali, tedy nekdo spal, nekdo (Dan) pripravoval vecei'i, nekdo (ja) se dival na video a deti hrali pod vedenim Zipa magiky Vecere (spagety na sladko) byla vYboma, bohuiel Roman s ni moc nemel, nebot' ho prove trapil ialudek, Coz vyvrcholilo ponekud nevydafenYm behem na zachod Po veeen jsme si dali minigolf a malem jsme pritom umrzli a pak uz zacal veeemi program . Asi v deset vecer jsme si pustili na videu Slunce, sene a par facek a kolem pulnoci jsme zalehli do svych spacakU Nedele pak probihala ve znameni Uklidu, baleni a odjezdu do Prahy, ale protoze bylo mraky casu, mohli jsme si zahrat floorbal i fotbal. Osobne povaZuji za nejvetSi uspech akce, ze nepoCitaje nekolik mych odTenin na rukach a na hl ave a Romanovy zaludecni potize, tak se vlastne nikomu ruc nestalo, coz je vzhledem ke konstrukci placku, na kterem jsme Mili fotbal opravdu s podivem.

rume

Zaver: Tento tTidenak se mi Ubil, byl takovY pohodovY, rukam se nespechalo, vSe bylo v pohode, ale pnste by to chtelo vice deti, na cemz budeme muset ponekud zapracovat, nebot' treba takova Karolina, ktera byla po tabore povazovana za novou superhvezdu skupiny, se teto akce newcastnila ze stejneho dlivodu, zjakeho nebyla pritomna na jednodenaku pred ctmacti dny, tedy, ze nektery z jejich pfibumych rna narozeniny To je sice hezke, ale . Panda

Rozhovor s detmi Behem tfidenaku do Tetina jsem vyzpovidal vsechny tii jeho detske ucastniky, tedy Romana (Ro), Fandu (Fa) a Doktora (Do) . Upravenou verzi naseho povidani Yam nyni predkladam:

-8足


\

-

.

\

.,

Tabor Panda (Pa): Jaky byl Tvuj nejlepsi zaiitek z tabora? Ro: Zranice Fa: Konec tibora. Zranice, zaverecny vecer. Do: Vsechno se mi libilo, krome jidla asi od pateho dne.

Pa: JakY byl Tvuj nejhorSi zaiitek z tabora?

Ro: Odjezd jednobo z jine druZinky (Filip) .

Fa: Navrat po silnici ze Svihova (palilo shmce).

Do: Leco

Pa: Jake tabofiste se Ti nejvice libilo a prot?

Ro: Prvni - super bazen.

Fa: Dolany. Hezke misto . Bazen. Skvele kouparu.

Do: Dolany - bazen, bolky.

Pa: Jake tabofiste se Ti naopak nejmene libilo a prot?

Ro: Nevim

Fa: Vsechny se libily, Hory matky Boz1 nemuzll hodnotit.

Do: Vicenice - blbe pocasi a misto na kOllpani.

Pa: Co Nk6s celot6borove Me.'?

Do: Dobra.

Fa: Byla hezka.

Do: Ja si myslim, ze to byl docela dobry napad.

Mne bavi taktizovat.

Pa: Jak se Ii libil kolektiv na tabore '?

Ro: Dobry.

Fa: Celkem jo.

Do: Jo, docela dobry, akorat mne stye ze bolky nechodi. (pozmimka autora: nejen Tebe)

Tndenak Pa: Co i'ikas tomuto ti'iden<iku, jak se Ti libil? Ro: VYbornej. Fa: Jo, bylo to dobry. Ubil se mi minigolf, fotbal a dracak. Do: Jo, dobry to bylo.

Pa: Co se Ti na tfidenaku libilo nejvic?

Ro: 1. Draci doupe 2. Fotbal a minigolf

Fa: Fotbal.

Do: Dan.

Pa: Co se Ii naopak na tfidenaku lfbilo nejmene.'?

Ro: Nic takoveho neexistuje

Fa: Ze po rnne vecer Roman lez.

Do: Romanovy po ... kalhoty.

Pa: Jak se Ti lfbily hry na akci?

Ro: Dobry.

Fa: Jo, byly dobry, i kdyzjich moe nebylo.

-9足


\

)

ee

\

,

-

Do: Hry byly celkem dobry, melo to napad, ale bylo jich malo, nejlepSi hrou byl dracak. Pa: Jak se Ti libilo misto komini akce?

Ro: JeSte lepsL

Fa: Misto se mi lfbilo.

Do: Dobry. Uzj sem tady byl jednou. Mne se tady libi.

Pa: Jakjsi spokojeny se svou ucasti?

Ro: Jsem rad, ze jsem jel.

Fa: J6,jsemrad, zejsemjel.

Do: Jsem rad, ze jsem tady byl.

A to je vsechno. Moma se Yam zda, ze chlapci odpovidaJi ponek:ud zkratkovite a nebyla s nimi

moe fee, ale to se Yam opravdu jen zda. Prave naopak, byli velmi hovorni, ale ja jsem jejich

myslenky jaksi nestihal zapisovat a navic, zejmena Doktor mel ponekud prudici naladu a ja chci

tento casopis vest v nekonfrontaenirn duchu, takZe jsem muse I jeho slova ponekud zcenzurovat

Panda

Dietni oJ{f~nko Oil 1. Kocovina Znate to - bolest hlavy a zaludku, sucho v puse, nevolnost, unava . Rikame, ze nam ten alkoho! vubec nesed!. Existuje nekolik zpusobu, jak se proti nepfijemnostem rana pojistit . Zadny vsak neni jiste zarucenya kazdemu nemusi nutne vse vyhovovat. • Nikdy nepijte nalacno !! ! Strava se chova jako savy papir a vstfebavani alkoholu

zpomaluje .

• U nekoho uZ behem spanku, ale u vsech bude stoprocentne po probuzeni potreba piti.

MUzete zkusit treba vodu bez bublinek ! s cerstve vymackanym citronem nebo dzus. Ale

ne moc, jinak to pujde vsechno ven ©!

.Hlavne ranG po probuzeni nepijte kavu . Kofein prohlubuje uz tak velkou dehydrataci .

• Dobra snidane pomuze navazat zbytky alkoholu v krvi. Napr. casopis Cosmo girl

doporucuje hemenex, protoze vejce obsahuje vSechny esencialni aminokyseliny. Stejne

je na tom i mleko a maso .

• Ucinnejsi nez rozcvicka by mohla byt ranni sprcha . Zkuste stridat teplou a studenou

v intervalu 2 minut a tak asi 2X nebo 3X zopakujte. Rozproudi to krev a probudi mozek .

• Jestli budete schopni, jdete se projit na cerstvy vzduch. Lepe se bude okyslicovat krev.

Tezsi pripady at' radeji zustanou v posteli ©

.Telo pfislo 0 hodne krevniho cukru, kter'i je nutno bezpodminecne doplnit - logicky

necim energeticky vydatnym- z pohledu dietni sestry doporucuji med.

Tipy moji maminky: - Pred usnutim rozpustit sumivy acylpirin po probuzeni tepla polevka ovoce dat si ve vode rozvarit kostku masoxu a nechat v tom srazit vejce. Eva K.

Co VaS nezajima Mlij pozdni prichod aneb nove pomatky z prazske MHD Pmel jsem dneska pozde do skoly. To se mi obcas stava. Tu zaspim, jindy mi ujde autobus, pak

- 10­

I


,

,

\ ./

ti'eba zapomenu, kdy ZVOni. Zkn'itka se mi to obcas stane. A dneska se mi to stalo zase. Jindy to moc nefesirn, mel jsem holt smulu. Ones to vsak fesim. Moje dnesni cesta do skoly byla totiZ plna naprosto zbytecnych chyb a ta jak na strane moji, tak na strane Cesk)rch drah. Ale poporade. Z postele jsem vylez v pul osme dillO, skolu marne ai do desiti, takie jsem si nafidil na pWhodiny hodiny a zalezl jsem jeste do postele. V osm hodin hodiny zvoni, ja neochotne vstavarn a davitm si snidani. Vlak kyvadlove dopravy odjiZdi ze Sroichova v 9:35, kdyz vyrazirn na auto bus nekdy ve ti'i ctvrte na devet, tak to v pohode stiharn. Je tfi ctvrte na devet, jsem oblecen, marn vycistene zuby, muzu jit. Jeste vynasim kos a za deset devet jdu na zastavku autobusu, ktery vsak zastavku opus til nekdy v 8:47 a dalsi jede ai v 9:02. Pokud nebude na Barrandovsk)rm moste zacpa, tak to v klidu stiham. Posledni tYdny tam sice touble dobou bYva, ale tfeba dnes nebude. Pohoda. PodIe jizdniho radu rna byt autobus cislo 253 na Smichove v 9:22, jenz touhle dobou stoji v zacpe na najezdu na Barrandovsk)r most. Vlak jede ai za 13 minut, to stihfun, pohoda, ona ta zacpa je jen do odbocky na Barrandov. Jenie ouvej, tam kde autobus jindy padi osmdesatkou a stahuje zpoideni, ted' jede krokem a cas je neuprosny. Je mi jasne, ze ,,kyvadlovku" nestiham a piSi zpravu spoluia.kUm. Ale co, tl'eba pojede nejakej rychlik a kdyz ne, zkusim to tramvaji, pri trose stesti to stilmu. 9:37 - vybiharn z autobusu a mfrim k dojezdove tabuli Smichovskeho nadraii. "KyvadJovka" je davno pryc, ale je tu psanej nejakej rychlik s odjezdem v 9:37, zadny zpoideni, ale na nastupisti vlak neni a podle vseho jeSti~ nejel. Tfeba rna nejake zanedbatelne zpozdeni, ze ho ani nepiSi na pragotron . Ale co, i kdyby jen ve tfi ctvrte, tak je v padesM dva na hlavnirn nadrazi a do cely to do skoly hrave stiham. Na pragotronu zadne zpozdeni, nadrazni rozhlas nic nehlasi, ale vlak jeste nejel, kdyz se tak mela stat pfed deseti minutami. Nakonec prijizdi v 9:53, rozhlas se 0 zadnem zpozdeni nezmmuje V 1002, dye minuty po zvoneni, konecne vystupuji na hlavnim nadrazi a letim do skoly, kam se s pomoci tramvaje dostavam nekdy v 10 12. Ve dvefich ucebny se potkavarn s ti'idni knihou, ai pozdeji zjist'uji, ze v nejsem napsan mezi chybejicimi Chyby, kterych jsem se dopustil ja a ze kterych byste si meli vzft pOllcenf: -i pres cetne zkusenosti, ze ranG byva "Barand'ak" zasekany a jizdni fad dye ste padesM trojky rna tuta dobu povahu silne orientacne-informacni, jsem jel takorym spojem, od nehoz jsem mel na Smichove cas na prestup jen tfinact minut, cozje ph onech zacpach strasne malo . -naivne jsem doufal, ze bude mit kyvadlory vlak tfeba zpozdeni. ~nenechal jsem se na dalnici pobliz Lihovaru vyhodit ze stojiciho autobusu a nebezel jsem na nedalekou tramvajovou zastavku, kdyzjsem vide!, ie tramvaj rna volnou cestu. -po ujeti pfipoje na Smichove jsem se ani nepokusil zjistit,jak dlouho trva cesta do skoly tramvaji Chyba CeskYch Drah, aneb, co se taky muze stat: -vilbec neohlasili zpozdeni rychliku a nejen ja jsem nevedel, jestli drive pojede rychlik nebo "kyvadlovka" .

Panda

- 11 足

I! I'


\

,

v

v

KULTURNI KOUTEK NECEHO Na t610 strance najdete spoustu citatu, zarucene inteligentnicb definic nekde slysela i praktickYeh poucek. Vetsinu jsem nasla nekde na intemetu a zbytek jsem anebo to je taky z intemetu .. . Sem tam se tu objevi par nesmyshl, tak nad tim radsi moe nepremyslejte, stejne to nema cenu.

2iVot je jako matika. PoiHtas pfiklad a na konci Ziistfs. les nekde udelal chVbu. Chces teda zaiHt

znova. ale nemMes -zvonil Oelka minutvzalezi na tom. na jake strane dvefizachodu jste.

Iz maleho psa muzete mit psa obranafe.Staci, kdyI ho roztocrte na voditku.

Nedodrzene sliby me fOzciluji,ienom si pro sebe fikam: Proc mi sakra viHiI;J

Pravidlo leve rukY: KdVZ uehopite bombu do leve rukY. ukazevam ul1lanj palee smerWbuchu.

2iVot je pes, aproto iit je pSina!

2iVotje jako louka plna kv8tin aJen se pro jednu ohnes. hlled te nekdo kopne do prdele!

Intellgence Ie substance neisnadnejl rozpustna valkoholu.

Laska je triumllantazie nad inteligenci.

Vse, co se stane tolikral, ie vas to dokonale otravi, se pfihodi nejmiii Jeste jednOll

Bjti pannou az do svatbY je neco. co si obvcejna divka zobYcejne rodiny nemuie dovolit

2iVot je jako iebflk do kurniku: kratkej aposranej.

Zkusenostje to, co dostanes, kdYl nedostane~ to, cos chteL. Nostest( zfidkakdY pfichazi sarno. proto kIM slapnes do houna, davej bacha na dalsit Hficby, kterjch moinost.

~Iovek

ve svem nvote neMce lituje, Jsou IY, ktere nespachal, kni mel tu

- 12 足


\

Sex je pudova lalezitost: bud'to pude, nebo to nepude... TV8zuby jsou jako hveldV~ Krasne lIote adaleko od seber Kazda cigareta je jeden hfebfk do rakve, proto kurte, at'l nf nevypadnete!

'aSB drabs nico

Sexualni poradna pana doktora Rektorise V teto rubrice bude na dotazy ctenaiU odpovldat ZI1amy odbomlk nejenna idskou sexuaitu, Radim Rektorka Jana; 17. Muj kluk se mne po milovani pta, jestli jsem se "udelala." Nikdy nevim, eo mam riet. Co rna presne na mysli? Jestli se opravdu pta, jestli jsi ses "udelala, " tak ma na mysli, jestli jsi proiila orgasm us ph koifu. Ov.~em jestli spatne slySis a on se pta, jestli jsi se "podelala, " tak zrejme dvakrat liM nevoni.s-. Dodatek sefredaktora: zkus vzit ty veci na "m " a na " v" a udelat tu vee na "u. " Ilona; 14. Porad nekde ctu, ze klitoris je nej citlivejsi misto na zenskem tele, ale nevim, kdeje? Popros kamaradku, at' te klackem mlati po tile - kde to bude bolet nejvic, tam to je (pokud nejsi chlapec. To by nemuselo dopadnout nej1epe). Jinak Ti poradim, ie na TvUj dotaz se dfj odpovedit B UU, takie se radSi 0 svem prob1emu nikde nezminuj a zeptej se radSi mamy. Nadezda; 19. Muj kluk se mne pH milovani pta, jestli mam rilda sedesatdevitku. Netusim, eo rna na mysli. Tak to take nevim, ptal jsem se cele naSi redakce, ale nikdo to nikdy neslysel, ale zkus se zeptat matikare. Natasa; 16. Chci se zeptat, u jakYeh poloh se jedna Kdyi se ve sprse ohybas pro mYdlo.

0

analni sex.

Petr; 18. Mam takovy dotaz: Co je to masturbaee? Neni to nejak skodlive nebo nemoralni? Masturbace je jedinf; sex s c70vekem, ktereho opravdu milujes. Nenormalni to nenÂŁ pokud ovsem neonanujes na katalogem spotrebni elektroniky nebo posmrkanym kapesnikem vasi sousedky. Skodlive to neni, ale mohlo by se Ti ph pf"ilisne aktivlte stat, ie budd mit jednu ruku jak Arnie Scwarzeneger. Otazky byly prevzaty z casopisu Cosmogirl, Jmena a vek tazatelu byla kompletne vymySlena.

Rozhovor s Evou Bylo po rijnovem kolektivu, v klubovne uZ moe lidi nebylo a Eva a ja jsme si sli sednout do Kajmanske mistnosti. Zapnul jsem Magdin diktafon a zacal nalmivat rozhovor. Eva mluvila klidne, casto se smala, Jindy odpovidala jako by pohorsene (to kdyz jsem ji daval

- 13 ­


\

--l;l足

\ \

\

intimni otazky). Byla si vedoma toho, ze tento romovor muze cist prakticky kdokoliv a

podle toho odpovidala. A to jsem musel bnit pri prepisovani v potaz i ja a tak jsem byl

nucen nektere pasaze vyfadit (jine jsem vyfadil proste proto, ze jsem si chtel ulehCit

prepisovcini nejprve z diktafonu na papir a pak z papiru do poCitace). Presto myslirn, ze

nasledujici prespi obsahuje kdyz ne to nejzajimavejsi, tak alespon nejdweZitejsi z naSeho

povidani.

Jakjsi se dostala do Skupiny?

Pres Viktora a Terezku.

Podrobnejs prosim.

Terezeina maminkaje kolegyni moji maminky z prace.

Aco?

A Terezka mi tak jednou zavolala, jestli s Varni nechci jet na tabor. No tak jsem jela. A od

tY doby jsem tady.

A proc se's rozhodla ve skupine zustat? Takorych Iidi, co byli na jednom tabore pres

znameho a potom vypadli uz bylo mrnky.

No nektery lidi mi zacali by! sympatickY. A tak jsem si rekla, ze to tady zkusim.

Ktery?

Ktery mi jako byli sympatickY?

1'\0.

No, nil tom tabore to byla a<;t Petruska HanzliCkova neJvic.

Kdo Ii pere ponoiky?

Pracka.

Jaka?

Nase .

.lakY mas kapesne?

TakO\ry, jaJey ml staCi.

K cemu Ii staci?

K tomu, abych se ten mesic uZivila.

Jakou bys chtela mit rodinu?

(pomaJui si tahakem) No ta se svoji rodinou bych se nemela nudit, i kdyz to se asi nestava, ze by se nekdo se ve

svoji rodine nudiL No tak moje rodina by asi mela by! spokojena, moje rodina by se

nemela hadat. No a mela bych se na tu rodinu tesit, kdyi bych byla dele od nich pryc,

kdybych nekam odjela. Je to asi nepravdepcx:\obny, ale bylo by to hezkY.

Kolik bys chteJa mit deti?

Tak to nevim, rami zadny, ja furt l'ikam, ze zadny nechci.

S kYm bys je chtela mit?

Se svYm idealnim partnerem.

Jak by met ten partner vypadat?

No k necemu by to bylo, kdy by mel nejak vypadat. Tak jako tuhle otazku jsem nejak

cekala, ale no tal<, mUJ idealni partner, spis by bylo duleZiteJsi, aby mel nejakej charakter,

ze aby proste byl spolehlivem, aby dokazal tu rodinu zabezpecit a mel by mit neco do

sebe, mel by se dokazat reprezentovat, mel by mne brat takovou, j aka j sem.

Do jakY skoly chodis a pro<: sis ji vybrala?

Chodim na zdravotnickou skolu, obor dietni sestra. Vybrala jsem si Jl proto, ze Je to

celkem zaj imary.

Co je na tom nejzajimavejsiho? Nejaci spoluiaci?

Spoluiaky mam jenom dva, teda. A fakt, da se [ict, ze by za neeo stali. Je to proste divCi

skola, ale je pravda, ze kdyi uz se tam nejakej kluk. je, tak. za neeo stoji. Ale jinak to tam

celkem jde.

Nedavno jsi zahajila karieru televizni hvezrly. Nechces v tom pokracovat?

- 14 足


\

No tak dvacet minut na televimi obrazovce v poradu, na ktery se kouka celkem asi deset

tisle lidL Ale nevfm, byla to docela dobra zkuSenost Nevfm, jestli v tom chci pokracovat.

AlesponJsem si to zkusila a vfm,jak to doopravdy chod!.

Kdy jsi to mela poprve a za kolik?

Bez komentare.

Necekane. Tak kdy jsi to mela podruhe a za kolik?

Ta sarna odpoved'.

Jakj je Tvilj vztah k praci?

Kladny Kdyz jsem sem jela, tak mne prave tahle otazka napadla, Ze by mi ji mohl da.

Prace mne uklidiluje, kdyZ mne bay!. A kdyz vim, ze ta prace k necemu je a kdyi jsem

poradne upracovana, tak se mi i lip usina.

Melajsi nekdy chuf skupinu opustit?

Ano.

Kdy?

N eni to tak davno.

Doporucila by jsi skupinu sve nejlepsi kamaradce?

Ja moc kamaradu krome tYhletY skupiny nemam, ktery by bavil takovY styl traveni

volneho casu.

Treba si to j en namlouvas.

1\e, opravdu Je to tak. Kdyz Jim 0 tom povidam , je to fakt, ne ze by Je to nezaJimalo, al e

proste je to netihne.

Jak} je TvUj vztah k mi.vykorym Jatkam?

No tak jako nezavrhuJi to, ale nemusim to.

Nedavno jsi byla vyhlasena Miss tabora. Vi Te kontaktovaJa nejaka modelingova

agentura?

On se to taky nekdo dozvedel, jo? Uvidfme, az si to nekdo precte, jestli si to precte nekdo

vlivnej.

Co si myslis, ie Ti nejvice pomohlo k vitezstvi?

Ja myslfm, ze to vSlchni vedi.

TrpiS ztratou pamHi?

Ano, samoziejme

I ve skole pri pisemlcich?

No tak od toho existuje neco jako tahaky.

Vi Te nekdy pristihli?

Ne, ja mam takovY dobrY zpusob, ze jeSte ne.

Takov)' ty divCi mista?

Ne, mam to proste uz vychytany za ty roky, co chodim do Skoly.

Melajsi ui nejakj nechutny pruser, ie Te chteli tfeba vylejt?

No, tak prusery jsem samozfejme nejakY mela, spis na zakladce, ted' na stfedni ne, jsem

tam rok, ale nejakY prusery tam byly, na koberecku jsem taky byla, ale to asi kazdy.

Patns k premiantum?

Na zakladce jo, ted' liZ ne.

A k propadlikum? Mas tyto problemy?

Ne, nemam.

Jake mas konicky?

(Pomaha si tahakem) Od te doby, co chodfm do skupiny liZ nemam nic jineho, co by se jako dalo rict, ze to jsou koniCky. Nic jineho mne nezamestnava, jeSte mam svoji sestncku, ktere se rada venuji, ale jinak zadny sport al1i nic jineho nemim, ale jako elfiv jsem hrala na fletnu, zpivala ve sboru, delala jsem aerobic, ale ted' uz nic.

- 15 足


---..

Bavi Te tenhJe styJ zivota?

No tak, urCite bych na nem chtela neco zmenit, ale na to jsem asi maly pan.

PovaZujes Jihozapadni mesto za ideaIni misto k vyrustani?

(po chvilce rozmysleni)

Jihozapadni mesto je klidna cast Prahy a myslirn, Ze ty lidi jsou tam laky celkem

v poradku. Akonit vsude je nekdo, kdo bere drogy, vSude je nekdo, kdo krade, vsude se

lidi mlatej, okradaji se na chodniku. Mne se tarn zkratka libi, akorat sem to mam daleko.

Pristi rok Ti bude osmnact?

PfespfiSti rok.

BudeS dospeJa holka. PUjdes k volbam?

Ja do politiky moe nevidim a ani se 0 to nesnaZirn.

Jinak reeeno, co si slibujes od osmnaetin?

Nevim (po chvilce rozmj;sleni) No tak, ja si myslim, ze to tak velka zmena nebude. Moma

si budu moci sarna podepisovat omlLNenky, pit legatne alkohol, ale ja si nemyslim, ze to

bude mit nejakej velikem vliv na zmenu myho Zivota

Do tohoto Veprejsi pnspela (%nkem 0 kocovine. Mas s ni nejake zkusenosti?

Bez komentare. Co si budeme povidat

ViS s kYm spiS?

S medvidkem z Delvity

(OprCl1/du velkj; smich, Eva ma neco v tom smyslu, ie sf asi sedila na veden~ tazalel vsak luto naraiku nechape, i kdyi se)i smiJe Jak blbe)). Pres leto jsi zmenila barvu vlasu, co Te k tomuto vedio?

No chtela jsem to udelat jeste pred letem, ale ted'ko v lete jsem chodila hodne na brigady,

takze mi na to zbyla i penize, uZ Jsem chtela i pred zacatkem noveho Skolniho roku, chtela

jsem to uz mvno, ale.

A proc?

Proc ne? Libi se mi fialova barva. Delam si novej pokoj, protoze kdyz furt koukam na ten

svlij pokoj, tak vypada hrozne detinsky. Budu si merut pokoj fialova Je moe pekna barva,

takze budu mit cely flalovY pokoj od stropu az po podlahu.

TakZe takov:! fialova manie?

Ano.

Jake mas piany s M-3?

No tak chtela bych zUstat tak dlouho, dokud budu vedet, ze to tady rna smys!. Proste, ze to

k necemu vede.

NejakY datum si nestanovujes? Treba do roku 2050?

Az budu mit pocit, ze mam odejit, tak odejdu.

Jakjsi spokojena s geografickou polohou kJubovny?

No tak to jsme zjistili asi ted'ko v srpnu, Jak dopze mame urnistenou klubovnu

v LNozovkach. No taky jsme si to pekne odpracovali, ale je to tady eel kern pekny, deto

tady maji hliste, ze jo, muzou tady jezdit, my to marne i nekarn blizko. No ja to mam

daleko tak akorat, ja proste si cestou ctu, ja nemarn skoro ani kde cist, takze si ctu cestou.

Ted'ko jezdim s PetruSkou, takZe si neetu a kdyz jezdirn sarna, tak ctu a jsem schopna

toho stra~ne moe precist

Jak, se ti libily uklidy v kJubovne? Muzes pro ty, co tady nebyJi, popsat, jak se to

tady zmenilo, co jsi tady udeiaia, kolik brigadnickYch hodin si's tady odpracovala a

jak ses na to hrda?

No, tak kdyz to tady ted'ko vidim, jak to vypada, tak vUbec pochybuji 0 smyslu toho, co

jsem tady delala, jak jsme proste tady lezli po ctyTech, drhli jsme tady ten koberec, jak

jsme tady vsechno vyklizeli, jak jsme to luxoval~ jak jsme vsechno vytiral~ jak jsme se

tady snaZili a ted' kdyz vidirn, jak to tady vypam, takje to fakt smumy.

- 16 足


Mas ambice stat se dejme tomu vedoucim skupiny?

Ne.

Povaiujes se za Kajmanskou patriotku nebo za Skahkkou patriotku, mas

k nejakemu oddilu M-3 ryrazny vztah?

N e.

Prot: ne?

Proste je to skupina. Jsme skupina.

Jak se Ti libilo na tabore?

Sio to.

J ak se Ti Hbi druiinovky?

N o ted', kdyz marne clruzinovky spoleene, tak si myslim, ze je to 0 moc lepSi. Je vic deti,

takze se da udelat vic prace, je vetSi zabava .

Stihas skolu?

SnaZim se .

Jake by jsi chtela mit povohini? K jake pozici bys chtela dosahnout, ze rekneS "vic uz

nechci?" Treba ministryne zdravotnictvi?

No tak ve zdravotnictvi bych chtela pracovat., ale urcite ne v politice. Nevim jeste. Chtela

bych to proste nekam dotahnout, Gim dal, tim vic .

Jaky- mas svuj zivotni sen?

Zrovna mne mc nenapada, ale un':ite JO . M us im prem5,slet.

S jak)'mi uspechy jsi zvladala zakladni skolu?

S nej lepsimi.

Vzpomimis na ni v dobrem, nebo jsi dlda, ze jsi vypadla?

V zpominam na ni velml v dobrem , hlavne pri naslch tridnich srazech V zp ominam na to,

co jsme tam vsechno vyvadeli, jakY jsme meli kantory, proste na to, jak jsme si uiivali a

jak jsme byJi hrome mali .

Mas nejakou veselou pfichodu s uzivani?

No ted' jsem si vzpomnela na m~co , co nem moc vesely, vzpomnela Jsem si na to, jak se

naSi kluci pobodali nuZkami . To bylo hodne "hezkY. " Byly z toho dvojky z chovarn.

Tekla krev docela velkYm proudem. (nasledne si chvili povidame 0 zciiitcich ze skolnich

let)

Nelitujes, ie jsi se nedostala treba na gymnazium?

No tal<., kdyz v idim, jak stiham tu "zdravku," tak "gympl" bych asi opravdu nestihala.

Nevim, obeas bych moma menila, ale liZ to tak nechame .

Mas mezi svjmi uciteli ba stfedni skole nejakeho oblibence nebo oblibenkyni?

Ano.

Proc? Jak?

Moje oblibena pan! profesorka je naSe pam profesorka, kterou jsme meli na praxilonslcY

rok. Byla 0 pet let starS! nei jsme my, nebo 0 sest a byla to takova nase kamaradka. Bavili

.

Jsme se s ni uplne, ale uplne 0 vsem. Jak uplne 0 vsem?

Opravdu uplne 0 vSem.

To museJy byt ty hodiny zajimary.

Byly zajimavY.

J ak se Ii Jibi Vas "novej vratnej?"

Nas ,,novej vratnej" je faktkus a vypada to slibne. Tecka.

Dekuj i za rozhovor.

Ja taky dekuji (smich).

Rozhovor vedl Panda a prepsal Panda, autorizace nebyla povedena.

- 17 足


\

Nechte inspirovat Hry 1.Era na vodni mlyn Hra pro dva hrace .jeden si lehne na zada a druhy mu cura na 10patky.KdyZ uz ma jeden dost , tak se muzou prohodit a zkusit to obracene . 2. Telepatie Kouzel nik 0 sobe prohlasi, ze ovlada te lepatii a ze uhadne dohodnute ctyt pismenne slovo divaku. Klade si vsak jednoduchou podminku . Az ptijde zpet do mistnosti, bude vyvolavat ruzne divaky . Ti mu zou tict libovolne slovo , ale musi ptitom myslet na tajne domluvene slo vo . Po chvili vyptavani kouzelnik slovo uhadne. ( je to podraz na divaky. Kouzelnik se ptedem domluvi 5 jednim divakem, ktery mu to slovo prozradi v za catecnich pismenkach ctyt slov, tteba KOZA = klika, opera , zaves, azalka ). 3 .Pravdomluvne zrc adlo Vyhlidni si ptedem svou obet, na kterou napis ktidou na zr cadlo nejaky vtip. Vse pak smaz hadrem , t akze sklo se jevi jako ciste. Pak pted':: vsemi vyzvi S1fOU obet aby s e podivala do zrcadla a tekla co v'::'di . Sarro zt e jme, ze uvi d.i j en sama sebe. F.ekni , ze zrcadla j e }::; .: ze1 0e , ale ten ::0 se do 'i e j di va se mu s i nap re d otoci."'_- 3)'. do prava, p2. f. 3/. dol ,:: v2. 2. n2kone s I.", zr cadlo 3x dychnou ':. . ?ail. m l.i zr c &cl o necr) 4 . .:: ::. ~: f:: n S rii j z va s \~! c;: z i pc:i .:; tol &rl d e

"f. ./; -:,

k ~ E; :: 6 t0

3x z a

S S ~Gil

p r -,j r..ic':! u -:ler ' rn

c.l2. r.i ? " _I" :: ::' t e s ':: n2- kdo r.2j d-s a vl eze 5i pod st ul.Ty e "'J.: ud'::f d(.J sto L al e j en dvakrat. "Tu tteti ra.nu dam az za tyden , jsem sam zvedav , j estli odvazlivec tam tak dlouho vydr zi !" Palcat

Fontana pre Zuzanu Tak jsem veera videl dalsi skvely film. Obvykle se z dobr'fch filmu vzpamatovavam asi tak tYden, z tohohle se budu dostavat do reality patme dele. Vlastne nevim, co se mi na tomto filmu libilo nejvic, jestli to bylo one naprosto uzasne zachyceni Bratislavske sidlistni reality druhe poloviny GsmdesatYch let, nebo to jestli to byl skvely pfibeh, kter'f muze zaZit kaZdy z nas a nebo jestli to byly perfektni Elanovske pisnieky. Ale popofade. Bratislava je mesto, ktere mam ohromne rad . Navstivil jsem ho zatim petkrat veetne jednoho projizdE'mi a vZdy se mi tam libilo. Ona Bratislavska sidlistni realita, stejna jako sidlistni realita snad ve vsech vetsich mestech byvaleho Ceskoslovenska, je ve filmu zachycena opravdu perfektne. Na sidlisti nachazime vse, co na sidlistich byva: nudlci se pubert'aky, sfastne male deti, zatim netusici, jake starosti je v zivote jeste potkaji, jejich rodiee, unavene z prace , ktera je sotva uZivi i duchodce, nostalgicky vzpominajici na stare dobre easy. SpoleeenskY zivot mladeze se zde odehrava u jakoby kdysi zapomenute nefunkeni fontany. Zde se sni i hada, miluje i nenavidi, smeje i breel. Zde zaeinaji a konei prvni, druhe i dalsi lasky. Zde se zkratka zije. Film je vlastne takova mozaika nekolika pfibehu. Ustfednim parem je Tereza, slusna divky ze sJusne rodiny, jejiz maminka je ueitelkou a tatinek pilotem a Olina, automechanika a rockera, kter'f naopak pochazi z ponekud hOrSich pomeru . Jeho mama uz nezije, otec travi veeer hranim karet a pitim a jeho deda vzpomina na dobu, kdy byl namofnikem. Ale vice prozrazovat nebudu. Kdo jste ten film jeste nevidel, tak si puj6ete ve videopujeovne. Stoji to za to. Panda

- 18 足


Misto zaveru Pn'lve jste docetli PIVnl cislo Noveho Vepre. Pokud se Yam llbil,jsem rad, pokud se Yam nelibil, jsem jeSte radsi. Obnovit vydavam Vepre bylo mYr'n napadem. Nemusel jsem 0 nej bojovat, navrh na daIS! vydavam Vepre byl pnjat na kolektivu celkem dobre a rekl bych s nadsenim. Jiz v Uvodu jsem I'ekl, ze jsem rad, ze to nem muj casopis, i kdyz vets ina prb-pevku pochazf z me ruky a to jeste Jsem plno svYch napadu na (:lanky nerealizoval. Byl bych rad, kdybych v pnstim Cisle, ktere bude pn trose stesti vydano jeste do konce tohoto kalendamiho roku, mel WmkU co nejmene MUJ plan byl, ze NovY VepI' bude mft asi tncet stran, z toho Ja Jich popiSu tak maximalne pet Pravda, pIVnmo cisla Jsme nedosahl1, druhe jsme ponekud presahlJ Ale lO nevad[ V idyl' 1 uplne pfVfli cislo Vepre, vydane fiJnu roku 1980, melo nekollk chyb Obrovske plus bylo, ze v dalSich cislech Vepfe tech chyb bylo daleko mene. Tento trend bych chtel zopakovat i vNovem Vepfi Vede k tomu v.sak jen jedna cesta, sednete si k pocitaCl (pokud nemate, tak ke stolu) a PISTE, PISTE, PISTEI Panda

Nov)' Vepr - casopis VEdoucich a PIHtel detske skupiny Modfanskii Trojka Cislo 1, rocnik 1. Vydava Modranslci Trojka; U Spofitelny 69143 00 Praha 12 Serredaktor: Petr StareckY Do tohoto cisla prispeli: Magdalena Suchankova, Michal Masek, Martin Palata, Radim Rektorka a Petr StareckY t.,V '-~....:;. ~ > ~. ~ Dale spolupracovali: Zdenka Starec!ci, Igor StareckY, Lucie Zikova, Daniel Suchanek, Eva Hrubantova, Tomas Hrubant, Pavel Svarc a dalSi, bez kterych to take neslo Zvlastni podekovani patn tei za mimoradne pochopeni pracovnikum skolni knihovny VOS a SPSD Masna v Praze a personalu intemetove kavarny Bohemia Bagel ve stejne ulici Uzaverka pfispevku: 9.10.2002 v 18 hodin Toto cislo vychazi u pnleiitosti konani sletu organizace KONDOR v Bolaticich Neproslo jazykovou upravou

- 19 足


KAREL V AKCI ...

Nový VEPŘ | 1.díl  

Nový VEPŘ - 1. díl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you