Page 7

Nr 1 (33) Wiosna 2014

jak na kobietę sukcesu. Na warsztatach uczą się jak ukryć mankamenty sylwetki, jak mówić o sobie dobre rzeczy, wyznaczać cele na przyszłość i ustawiać priorytety. Nie chodzi o to, żeby pokazać im, że są śliczne, ale że są silne - przekonuje prezeska Dress for Success Poland. Dress for Success to największa na świecie organizacja nonprofit pomagająca kobietom defaworyzowanym na rynku pracy. Misją Dress for Success jest wyposażanie kobiet w atrybuty do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Organizacja, której główną siedzibą jest Nowy Jork, ma 130 filii na świecie w 16 krajach, w tym jedną w Polsce - pod honorowym patronatem prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej. Przez 15 lat działania organizacja wyposażyła w odpowiednie stroje na rozmowę kwalifikacyjną ponad 700 000 kobiet. W Polsce w pełni bezpłatne wsparcie otrzymało 551 kobiet. Polski program Dress for Success polega na przygotowywaniu kobiet do rozmowy kwalifikacyjnej i funkcjonowania w nowej pracy. Organizacja bezpłatnie wyposaża kobiety w ubrania biznesowe, odpowiednią fryzurę i kosmetyki, przeprowadza warsztaty z komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, skutecznych metod poszukiwania pracy, daje wsparcie mentorskie, psychologiczne, w uzasadnionych przypadkach także medyczne. Cały Zarząd, Rada Patronacka, fryzjerzy, wizażystki, brafiterki, trenerki, coache i mentorki pracują dla Dressu społecznie.

MODNY ŚLUB

Organizacja rozwija się niezwykle prężnie. Jest obecna nie tylko w codziennej organicznej działalności warsztatowej, akcjach pomocowych dla defaworyzowanych kobiet potrzebujących wsparcia, ale także na Galach i dużych eventach kobiecych. Przyznawany jest tytuł Beneficjentki Roku. W 2013 otrzymała go po raz pierwszy Ewa Warzecha. DfS przyznaje również tytuł Damy Roku. Jego przyjęciem zaszczyciły nas dotychczas: prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, prezeski najznamienitszych polskich firm - Grażyna Kulczyk, Dorota Soszyńska, Solange Olszewska, Nina Kowalewska-Motlik. Poszerza się grupa współpracujących z nami na stałe dużych i małych firm, które wspierają nasze działania i ideę wolontariatu w Polsce. Dress for Success w Polsce to udana próba przetransponowania na grunt polski idei wolontariackiej stosowanej przez Dress for Success Worldwide. W Stanach 68% społeczeństwa zajmuje się wolontariatem, w Polsce 14%. Także dzięki działaniom Dress for Success ten procent w Polsce wciąż wzrasta. Dress for Success Poland ma status organizacji pożytku publicznego www.dressforsuccess.org/poland poland@dressforsuccess.org Katowice, ul. 3 Maja 36, tel. 32 25 30 224

www.modnyslub.com.pl

7

Modny Ślub nr 33  
Modny Ślub nr 33  

Pierwsze wydanie kwartalnika w roku 2014!

Advertisement