Page 44

MODNY ŚLUB

Nr 1 (33) Wiosna 2014

Œ:,(ý6,Ę6=$/21<',$0(1&,( “‘­š“Ž˜Š£“ˍ¡§‘“Ž”œ–Š¯”“ထļŽ‹­¯¡œ‹“¼“Ž¡«£¯Žª¡ŠļŽš“Žနဳ“š– —œ­ဳ

$QQD1$0<Œ/,.– ZRNDOLVWND]HVSRãX',$0$17

=RGLDNDOQ\%OLŭQLDN 8OXELRQ\ÀOPဵဩ Ž¯ထ˜ó—£“Ë“–œŒ’Š”ဤ .RFKD ဵļ­Œ“Ž“šœªŽª­¯ªŠš“Šထ–œš¤Š–¤¯¦‹—“Œ¯šœăŒ“¹“ª“œªš“¹န 0DU]HQLD ဵ ¯¡œ‹“¼ œ–¤œ¡Š¤ထ šŠ“£Š¼ “ ª­Š¼ ªçŠ£š¹ –£“¹ļ–Ëန Š—ŠšœªŠ¼ ªçŠ£š¹ ¤¢Š£Ë –œšŒŽ¡¥œª¹ œ ¡ŽŽ¡¥§Š¡§œ£ŒŽšœ‘¢ŠŊË“–œ£¤“¦˜­န =DLQWHUHVRZDQLDဵ¡ŠŒŠ£ŒŽš“Œ¯šŠ¯¯Ž£œçŽ˜ထª­£¤Ë­ªœ–Š—šŽœ¡Š¯–œšŽ¡Šš£”Ž¡–Šထ‘œ¤œªŠš“Žထ–¡ŽœªŠš“Žª“¯Ž¡§š–¦န Ů\FLRZDGHZL]Dဵœ¡®¯˜ နန œŽ¤’Ž‘œ „ ¯“Ž£ç®£¯­£¯㝓Žªထ¤Š˜㘓Šçœª£¤¹ထ        Š˜œ‹¡Ž£Ž¡ŒŠ˜Š”¹နœ—¦¯“Ž嗓ထ        ŠŒ’ª“Ž¡¯Š”˜“ထŒ“š“‘­š“Ž㝓ŽªŠ”¹ဤ Red - Skąd wzięła się u ciebie muzyczna pasja i „parcie na scenę”? Anna Namyślik – W domu rodzinnym nie brakowało muzyki. Inspiracją stał się mój Tato, który głównie przez śpiew przekazywał innym pogodę ducha i sposób na życie. Już wtedy ciekawiło mnie życie artystyczne, muzyka i taniec. Red – Czy pamiętasz swój pierwszy występ przed prawdziwą publicznością? A.N. - Miałam wtedy 2,5 roku, byliśmy z rodzicami w kościele w Dębiu na roratach podczas, których pojawił się Mikołaj. W trakcie spotkania padło pytanie, czy ktoś chciałby powiedzieć jakiś wiersz lub zaśpiewać. Pamiętam że, (dosłownie) wyskoczyłam wtedy z ławki, podbiegłam do mikrofonu i ku zdziwieniu wszystkich zaśpiewałam po niemiecku świąteczną piosenkę o Św. Mikołaju. O gorących owacjach publiczności dowiedziałam się dopiero po latach z opowiadań bliskich. Zawsze interesował mnie wpierw mikrofon, ludzie, scena, a dopiero później myślę o ewentualnych owacjach. Po dzień dzisiejszy nim zgodzę się na jakiś występ, muszę czuć „parcie” na scenę, taką intuicję by wystąpić. Zaś potem myślę o konkretnej formie występu, otoczce i konsekwencjach występu. Po prostu czuję, kiedy powinnam się znaleźć na scenie, a kiedy poza nią. Bo jak wystąpić to z klasą albo wcale. Red – Jakie są Twoje muzyczne autorytety, skąd czerpiesz inspirację? A.N. – Pierwszym autorytetem był mój Tato, a jeżeli chodzi o inne osobowości sceny muzycznej, to Jennifer Hudson, Amy Winehouse, Tina Turner, Michael Buble, czy Taylor Dayne. Zawsze interesowałam się sposobem wyrażania na scenie uczuć. Sama również staram się utożsamiać z treścią piosenki i powodować u odbiorcy odczucia estetyczne związane z przesłaniem zawartym w tekście. RED. – Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sceną weselną? Obecnie jesteś wokalistką zespołu Diamant. Czy w składzie bardziej dominuje męska rzetelność, czy kobieca intuicja? A.N. – Na scenie eventowej upłynęło mi już pełne 10 lat. Obec44

www.modnyslub.com.pl

Modny Ślub nr 33  

Pierwsze wydanie kwartalnika w roku 2014!

Advertisement