Page 16

=ZLĂŞ]HNQDRGOHJĂ‹RÄ‚ĂŁ MODNY ĹšLUB

Nr 1 (33) Wiosna 2014

3 % Ć%ĆĚ?

Związek to długofalowa inwestycja, która wymaga zaangaşowania obu stron. O relację trzeba intensywnie i bezterminowo dbać. Jej pielęgnowanie zakłada równieş fizyczną i emocjonalną obecność. Bez częstych spotkań i wspólnej codzienności, cięşko zabiegać o siebie i być ze sobą blisko.

>%Ć% %  Związki na odległość to nie bajka. Zdarza się, şe parę dzieli kilkaset kilometrów. Wtedy coraz trudniej o wzajemne przeşywanie şycia i podtrzymywanie bliskości emocjonalno – fizycznej. Związek na odległość to nie fatamorgana. Ma jednak wady i z czasem moşe wypalić gorące i prawdziwe uczucie. Nie ma nic gorszego dla zakochanych niş związek na odległość. Czasem gdy ma się potrzebę przytulić, porozmawiać, wspólnie się pośmiać lub wyşalić i wesprzeć, to niewykonalne, gdy osoby dzieli ogromna odległość. Współczesny świat goni za technologią i przyspieszeniem komunikacji. Jednak nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugą osoba. Najgorsze jest to, şe moşna się do tego z czasem przyzwyczaić, bo człowiek wiele zniesie i zaadaptuje się do nowej sytuacji – potrzebuje tylko czasu. Wtedy tworzy sobie nowy świat, w którym nie ma tej drugiej osoby. Przez jakiś czas moşna tak şyć, ale na dłuşej nie ma to sensu. Jest większe prawdopodobieństwo, şe się nie uda być razem.

fot:Š Adrian Costea - Fotolia.com

E %&ĂĚĀ  ZwiÄ…zek jest kapitaĹ‚em, z ktĂłrym bez inwestycji nie zbudujesz trwaĹ‚ych i solidnych relacji. KaĹźdy z nas oczekuje podobnych deklaracji i zapewnieĹ„. Kobieta i męşczyzna majÄ… róşne potrzeby, ale zawsze pragnÄ… wzajemnej bliskoĹ›ci, zrozumienia i mÄ…drego dialogu. Podstawa zwiÄ…zku to komunikacja. MiĹ‚ość rozpala i napÄ™dza zwiÄ…zek, jest jedynÄ… esencjÄ… Ĺźycia. Jednak tylko, jeĹ›li potrafiÄ… siÄ™ dogadać i mÄ…drze kĹ‚Ăłcić, przetrwajÄ… przeciwnoĹ›ci losu we wzajemnym szacunku i miĹ‚oĹ›ci. Potrzeba kontaktu fizycznego jest jednÄ… z podstawowych potrzeb emocjonalnych. Zakochani chcÄ… spÄ™dzać ze sobÄ… czas, dzielić siÄ™ pasjami i codziennymi sprawami. Dlatego pragnÄ… jak najczęściej siÄ™ widywać, aby poznawać siebie i dzielić siÄ™ sobÄ…. Bliskość fizyczna wyzwala takĹźe hormony szczęścia – endorfiny, serotoniny i dopaminy oraz przywiÄ…zania – oksytocyny. Oksytocyna, nazywana hormonem monogamicznego i stabilnego zwiÄ…zku, wymaga kontaktu fizycznego z drugim czĹ‚owiekiem. Dlatego waĹźne jest, by pielÄ™gnować czas tylko dla siebie i okazywać sobie uczucia poprzez przytulanie, caĹ‚owanie i dotyk. Fizyczny wymiar zwiÄ…zku tworzy silne wiÄ™zi emocjonalne miÄ™dzy partnerami. 16

www.modnyslub.com.pl

Wielu şyje w przekonaniu, şe to nie problem, ale kiedy sami to przeşyją, stwierdzają, şe związek na odległość to fikcja. Nie ma wtedy „NAS�, ale dwie osoby, które mają swoje şycie w dwóch róşnych miejscach, ze swoimi problemami, zajęciami i pasjami. Kiedy pojawiają się problemy, jest się samym i zdanym tylko na siebie – bez wsparcia bliskiej osoby. Potem moşna ją obwiniać o to, şe nie było jej przy nas, bo razem byłoby łatwiej. Konsekwencją tego są pretensje i şale, niszczące piękną relację. Dodatkowo pogłębia się frustracja i pojawiają się podejrzenia. Odległość sprzyja zazdrości, a ona z czasem niszczy kaşdy perfekcyjny związek. Moşna wyjechać na 2-3 miesiące w nagłej sytuacji, ale dłuşszych wyjazdów lepiej unikać.

fot:Š rudall30

Modny Ślub nr 33  

Pierwsze wydanie kwartalnika w roku 2014!

Modny Ślub nr 33  

Pierwsze wydanie kwartalnika w roku 2014!

Advertisement