__MAIN_TEXT__

Page 1

MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

Week 39| 48e jaargang | 23 september 2020 | oplage: 5400 ex | pagina’s 14

De fotoclub van Heemkundekring Op de Beek De laatste maanden is er keihard gewerkt bij Heemkundekring Op de Beek om een beeldbank op te richten. Deze is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het Biks verleden. Een kennismaking met de werkgroep, die zichzelf ‘de fotoclub’ noemt. Lees verder op pagina 2

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 8 www.schovers.nl

www.modernprinsenbeek.nl | volg ons op facebook


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons op onze facebookpagina! Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

or de voorHeeft u een leuk idee vo enbeek of pagina van Modern Prins k verhaal kent u iemand die een leu vrijwilliger die weet te vertellen of een uw email aandacht verdient, stuur ail.com gm naar: mirjam.bredius@

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

De laatste maanden is er keihard gewerkt bij Heemkundekring Op de Beek om een beeldbank op te richten. Deze is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het Biks verleden. Een kennismaking met de werkgroep, die zichzelf ‘de fotoclub’ noemt. door Mirjam Bredius-Hoogendam

De club bestaat uit Ad van Melis, Jeanne Machielsen, Frans Bastiaansen, Evert van Roon, Rinus Schreuders en Jan Rabelink. Acht jaar geleden werd er begonnen met het maken van een inventaris van het totale archief. In de loop van de jaren heeft de HKK namelijk ongelooflijk veel materiaal verzameld en ontvangen: talloze foto’s, films, dvd’s, cd’s, cassettebandjes en boeken. Het plan was om dit te zijner tijd toegankelijk te maken voor iedereen. “Alle mensen moeten ervan kunnen genieten, net zoals de spullen in ons museum door iedereen te bezichtigen zijn,” verklaart Ad het idee erachter. “Heemkundekringen hebben soms een wat oubollig imago, maar wij van Heemkundekring Op de Beek willen met onze tijd meegaan. De digitale mogelijkheden worden immers steeds groter.” Zo werd er besloten een beeldbank op te richten, zodat het materiaal voor iedereen te raadplegen is. Je kan zien hoe Prinsenbeek zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld en ook nieuwe inwoners van het dorp kunnen iets leren over onze geschiedenis. De leden van de werkgroep werken vanuit huis en kregen volgens eigen zeggen ‘verbazend snel’ het programma onder de knie. Gelukkig waren er meteen vrijwilligers bereid om te komen helpen. Onder hen Rinus Schreuders, die de stuwende kracht achter de digitalisering van de foto’s werd. “Het opzetten van de beeldbank was een hele klus,” vertelt hij. “Maar ik kreeg hulp in de personen van Evert, Jeanne en Frans, die bij de foto’s die ik had gedigitaliseerd, informatie zoeken die dan op de website wordt geplaatst. We kunnen trouwens nog best nieuwe mensen gebruiken.” Rinus werd geboren op Curaçao, verhuisde op zijn vierde naar Nederland en kwam na heel wat omzwervingen in 2004 in Prinsenbeek te wonen. “Mijn echtgenote is hier geboren en wilde vreselijk graag terug,” vertelt hij. Inmiddels voelt hij zich 100% Bekenaar. Hij is gepensioneerd en is de afgelopen drie jaar bezig geweest om zo’n 14.000 foto’s in te scannen, waarvan er nu meer dan 1000 te zien zijn op de website. Sinds eind mei is de beeldbank ‘open’ en hebben veel mensen er al gebruik van gemaakt. “We hebben heel leuke reacties ontvangen,” vertelt Rinus. En de bezoekers van de site kunnen aanvullingen geven, waardoor de informatie steeds completer wordt.” Jan Rabelink doet de inname van de foto’s. “Er zijn nog veel foto’s onder de mensen, die wij ook heel graag op de beeldbank willen zetten.” De geboren Twentenaar die fotograferen als grootste hobby heeft, woont vanaf 1966 in ons dorp en is vanaf 2005 lid van de Heemkundekring. Hij werd meteen bestuurslid en heeft het museum mede-opgericht. Hij nam de taak op zich om de dossierkasten van de HKK op te ruimen en uit te

zoeken. Nu helpt hij om informatie te verzamelen bij de foto’s. Wie foto’s heeft, liefst met een verhaal, of ander materiaal dat geschikt is voor de beeldbank, kan contact met hem opnemen. Frans Bastiaansen werd geboren op de Boschdaldreef, zijn interesse voor de plaatselijke geschiedenis groeide met het project ‘Boschdal’. “En als je je er dan eenmaal in gaat verdiepen, wordt het steeds leuker en interessanter,” vindt hij. Jarenlang ondersteunde hij computer- en telefooncursussen bij de KBO, maar toen dat wegviel door de coronacrisis, sloot hij zich aan bij de fotoclub. “Er kwamen veel foto’s voorbij waar ik iets van weet, dus ik kan een mooie bijdrage leveren. Een foto gaat immers pas spreken als er een verhaal bij staat.” Evert van Roon kende Prinsenbeek nog niet heel goed toen hij zich hier vestigde in de jaren ’90 van de vorige eeuw. “Ik werkte in Rotterdam en vond de ligging van het dorp handig vanwege het station. Al duurde het niet lang voor ik toch maar met de auto dagelijks naar Rotterdam reed, omdat de trein toen al overvol raakte. Inmiddels ben ik alweer zeven jaar met pensioen. In april sloot ik me aan bij de fotoclub. Ik doe het met veel plezier. Het is niet alleen ontzettend leuk, ik heb ook veel over het dorp geleerd in die korte tijd.” De enige dame in het gezelschap is Jeanne Machielsen. Ze woont al heel lang in Prinsenbeek en is ook al lange tijd lid van de HKK. Ze maakt zich niet alleen verdienstelijk bij de fotoclub van de HKK, maar is ook vrijwilliger bij Tennisvereniging Prinsenbeek, waar zij zelfs enkele jaren geleden de ‘Prinsenbeker’ mocht ontvangen, een trofee voor iemand die zich, vooral op de achtergrond, verdienstelijk maakt voor de club. “We zijn nu bijna klaar met het digitaliseren van de foto’s,” vertelt Ad niet zonder trots, “maar er is nog veel ander werk te verzetten. Zo zijn er duizenden bidprentjes in ons bezit, die we ook op de beeldbank willen plaatsen, en hebben we veel filmmateriaal. We verwachten dat deze in de toekomst ook digitaal beschikbaar komen. Zo’n beeldbank is een immense klus, maar daar zijn we als HKK wel aan gewend. En we doen het voor ons plezier, er zit geen druk achter. Toch kunnen we nieuwe mensen goed gebruiken. Het zou mooi zijn als zich ‘jonge ouderen’ aanmelden. Want we hebben nog veel meer plannen.” Wil u een kijkje nemen op de Beeldbank, ga dan naar https://www.beeldbankhkopdebeek.nl. Wilt u foto’s inleveren of ander materiaal, mail naar jrebalink@ziggo.nl. Lid worden van de HKK? Dat kan via gtmartens@ ziggo.nl of via de website https://hk-opdebeek.nl/vereniging-op-de-beek. Ad van Melis is contactpersoon voor de werkgroep beeldbank. Aanmelden als vrijwilliger kan via hkopdebeek@ziggo.nl.

MODERN Prinsenbeek


kerkdiensten En ook op Donderdag 1 oktober: Bijbelstudie ‘Het Goede Leven in de Bijbel’ van 20.00 – 22.00 uur. Wil je meedoen, meld je dan aan voor 28 september. Voor meer informatie kijk op www.hetkruispunt.org

Protestantse Kerk Het Kruispunt

Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek

Protestantse Kerk Het Kruispunt Harmonielaan 24 | 4841 VL Prinsenbeek info@hetkruispunt.org | www.hetkruispunt.org Welkom in de kerk! Op donderdag 24 september is er een Taizéviering, die om 19.00 uur begint. Er klinken liederen en eenvoudige teksten (geen preek). Er is stilte en beelden uit Taizé omlijsten de viering.

Verder de komende week: Dinsdag 29 september: Cursus Opnieuw beginnen vanaf 19.30 uur

Pastorie: Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9.30 en 11.00 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Donderdag 1 oktober: Aanloopmorgen, een ander ontmoeten bij een kop koffie of thee. Vanaf 9.30 uur ben je welkom.

Gerarduskalender: De Gerarduskalender is weer te koop op de pastorie, de kosten hiervoor zijn 8,00 euro.

Op zondag 27 september preekt Ds. A. C. van Brussel uit Son preekt bij ons. U bent deze dienst welkom in de kerk om half 11 of online via www.kerkdienstgemist.nl. Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst en de allerkleinsten zijn welkom bij de crèche.

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta, 0800-0230550 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070 Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00 Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344

Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder tel. 076-5415030.

Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112

pagina 3


Vluchten of vechten hoeft niet als het ook anders kan

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar op tel. 076-50 22 887

Jan Reedijk uitvaartverzorging Bij ieder afscheid word een herinnering geboren

www.reedijkuitvaart.nl | Tel.: 076-50 22 887

Afscheidshuys d’ Beek | Beeksestraat 5 - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl

Op 27 september presenteert Marlene Hanssen haar boek “Snoer de krokodil zijn bek” tijdens de Expositie Sterke Vrouwen in de Nispenhoeve te Prinsenbeek . De ondertitel van het boek “Ontdek hoe jouw brein je voor de gek houdt, lach erom en doe het anders” geeft prijs waar het over gaat. Over de werking van het brein, over bewustwording van angsten en overtuigingen en de mogelijkheid ervoor te kiezen het anders aan te pakken. “Snoer de krokodil zijn bek” staat vol breintheorie; lichtvoetig geschreven en met een directe koppeling naar de praktijk. Hiermee nodigt Marlene Hanssen de lezer uit oude overtuigingen overboord te gooien en nieuwe dingen te ontdekken. Het boek leest als een reisgids voor het leven, met tal van voorbeelden uit het alledaagse leven. Marlene Hanssen slaat een brug tussen fysieke en psychologische theorieën over het hoe en waarom van onze keuzes en de praktijk van alledag. Een uitnodiging om naar binnen te keren en het anders te doen “Dit is een boek waarin je leert minder braaf maar toch aardig te zijn,” schrijft Marlene Hanssen in haar voorwoord. Het zijn de lessen die ze leerde in haar 24 jaar praktijkervaring en diverse studies, ondermeer bij Professor Dr. Fred Korthagen, die ze om wist te zetten naar een praktische leidraad voor mensen die hun persoonlijke ontwikkeling serieus nemen en bereid zijn te investeren in gedragsverandering. “Het leidt tot leuker en losser leven,” zegt Marlene Hanssen, “en de weg ernaar toe is al even prettig. Want anders programmeren van ons brein hoeft niet ingewikkeld en vervelend te zijn.” Marlene Hanssen Marlene Hanssen werkt ruim 24 jaar in haar eigen praktijk ‘Vertrouwen’ als natuurgeneeskundige en stress- en burnout coach, voetreflexoloog, reiki-master en master NLP. Met haar boek “Snoer de krokodil zijn bek” wil zij haar kennis ontsluiten aan een breed publiek en mensen uitnodigen zichzelf van kleine en grote krokodillen te bevrijden en op weg te gaan naar een gelukkiger, blijer én spannender leven. Kom kennis maken met Marlene Hanssen tijdens de presentatie van “Snoer de krokodil zijn bek” op 27 september om 14.30 uur tijdens de Expositie Sterke Vrouwen in de Nispenhoeve te Prinsenbeek. “Snoer de krokodil zijn bek” is een 156 pagina’s tellende paperback, voor €22,50 te koop via de website van Marlene Hanssen: https://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/boek Het is ook te bestellen als e-book. Contactgegevens Marlene Hanssen, auteur Vertrouwen, praktijk voor natuurgeneeskunde, stress en burn-out coaching 0631041140 info@praktijkvertrouwen.nl

MODERN pagina 4 Prinsenbeek


Opgeven voor de vieringen blijft voorlopig nodig, U kunt zich opgeven voor donderdag 18.00 uur via het mail adres van de parochie of telefonisch 076- 5412231

27 september: Dienst Spreker: Jan Dees 4 oktober: Dienst Spreker: Hans van der Meulen

Zondag 27 september: Eucharistieviering door Michael Dominique Magielse

Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goe-de verstandhouding met de mensen om hen heen.

Intenties : Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Jan en Lena Franken; Jgt. ouders Cornelis Houtepen en Petronella van Rijckevorsel; Nellie Verhees-Schoenmakers; Overl. ouders de Craen-Poppelaars en overl. familieleden; Jac en Jeanne de Craen; Adrianus en Cor Wildhagen-de Craen; Dinsdag 29 september om 9.00 uur: Gebedsviering door parochianen Overledenen: Pater Gabriël uit Mexico; Jan Foesenek; Louise van Helvoirt-Huismans

Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services.

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda

HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL te Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor de Wijk Prinsenbeek zijn Erik-Jan Bosma en Inge Leer. U kunt ons bereiken via 0900-8844. U kunt tevens gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site politie: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl. Het spreekuur in De Zilverberk is tot nader order opgeschort en kan voorlopig geen doorgang vinden, wegens coronamaatregelen en capaciteitsgebrek. Alarmnummer: 112 Dier in Nood : 114 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

RTC Prinsenbeek Op zondagmorgen om 8.30uur hadden er 13 mannen en 1 dame verzameld op de markt bij café Marktzicht, voor de laatste bijzonder tocht dit fietsseizoen.

Het was een frisse start van 11 graden, de armstukken waren bij velen aangetrokken, het zonnetje scheen al heerlijk en het warmde snel op. Prinsenbeek werd verlaten door de renners en reden richting Effen, naar Galder en door naar Strijbeek, Ulicoten, Baarle Nassau en Poppel. Er werd gestopt voor een bakje koffie en appeltaart bij de gezellige Brabantse herberg ‘In den Bockenreyder’ op landgoed ‘De Utrecht’.

Op zondagmorgen om 8.30uur hadden er 13 mannen en 1 dame verzameld op de markt bij café Marktzicht, voor de laatste bijzonder tocht dit fietsseizoen. Het was een frisse start van 11 graden, de armstukken waren bij velen aangetrokken, het zonnetje scheen al heerlijk en het warmde snel op. Prinsenbeek werd verlaten door de renners en reden richting Effen, naar Galder en door naar Strijbeek, Ulicoten, Baarle Nassau en Poppel. Er werd gestopt voor een bakje koffie en appeltaart bij de gezellige Brabantse herberg ‘In den Bockenreyder’ op landgoed ‘De Utrecht’.

Na dede koffiekoffie weer terug richting terug Poppel waar iemand een lekke band kreeg waarschijnlijk door een Na weer richting Poppel waar iemand een lekke band kreeg kiezelpad. Daarna was de weg beter en via Alphen en Ulvenhout kwam men weer goed en voldaan waarschijnlijk door een kiezelpad. Daarna was de weg beter en via Alphen aan in Prinsenbeek. en Ulvenhout kwam men weer goed en voldaan aan in Prinsenbeek.

Programma:

Woensdag:

C-Groep 13.30uur De 3 Linden, 65km Programma: B-groep 19.00uur De 3 Linden, 50km, MTB met verlichting Woensdag: B+-groep 19.00uur De 3 Linden, 50km MTB met verlichting, Zaterdag: C-Groep 13.30uur De 3 Linden, 65km 13.30uur Marktzicht, vertrek in verschillende groepen. Zondag: B-groep 19.00uur De 3 Linden, 50km, MTB met verlichting Dames 09.00uur Marktzicht, 60 km B+-groep 19.00uur B-groep 09.00uur Marktzicht, 75 kmDe 3 Linden, 50km MTB met verlichting, B+-groep 08.30uur Marktzicht, 100 km Zaterdag: 13.30uur Interesse om eenMarktzicht, keer mee te fietsen?vertrek in verschillende groepen. Sluit gerust een keertje aan om te kijken of dat RTC Prinsenbeek ook iets voor jou is! Zondag: Meer info? Kijk eens op rtcprinsenbeek.nl, voor meer informatie of om contact op te nemen via de Dames 09.00uur Marktzicht, 60 km site. B-groep 09.00uur Marktzicht, 75 km B+-groep 08.30uur Marktzicht, 100 km

Interesse om een keer mee te fietsen? Sluit gerust een keertje aan om te kijken of dat RTC Prinsenbeek ook iets voor jou is! Meer info? Kijk eens op rtcprinsenbeek.nl, voor meer informatie of om contact op te nemen via de site. pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek


Afscheidshuys d’ Beek! Lichtjesavond op 2 november 2020. Maandag 2 november organiseren wij als lokale uitvaartonderneming een lichtjesavond op de R.K. begraafplaats aan de Markt in Prinsenbeek. Het doel van deze avond is om geliefden die gestorven zijn, speciaal op deze avond te gedenken en stil te staan bij hun leven. Voor deze avond zal de begraafplaats sfeervol worden verlicht. De toegang is gratis. Voor deze avond is gekozen omdat het op deze dag ook Allerzielen is en kerkelijk alle dierbaren worden herdacht in ondermeer de parochiekerk van Prinsenbeek. Dit herdenken is dan ook afgestemd met pastor Ben Hendriksen van de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek.

Vogelbescherming Nederland Merel Westrik ontdekt de vogels met MijnVogelvinder.nl TV-persoonlijkheid Merel Westrik houdt van de natuur. Samen met stadsecoloog Martin Melchers maakte ze documentaires over het verscholen leven van wilde dieren in de parken, watertjes en bossen in en rond Amsterdam. Naast vossen en haringen, spelen ook vogels een hoofdrol. Merels doel? Iedereen beter te leren kijken naar natuur, ook op plekken waar je die niet verwacht. Met MijnVogelvinder.nl van Vogelbescherming Nederland herkent iedereen alle vogels in het land! Buizerd of kiekendief? Heggenmus of kleine karekiet? Deze gratis online vogelwegwijzer vertelt u precies wat u ziet. Ga daarom nu, net als Merel Westrik, op pad met MijnVogelvinder.nl van Vogelbescherming Nederland.

Deze avond zal muzikaal worden opgeluisterd door het Beeks koor “Whats in a Note”, mede ook door hun inbreng belooft het zeker een gedenkwaardige avond te worden. Deze avond heeft geen vast/omlijnd programma, een ieder die belangstelling heeft, komt op eigen gelegenheid naar de begraafplaats. Iedereen ontvangt bij aankomst kosteloos een graflichtje om op een graf, urnengraf of bij de urnenmuur van een dierbare te plaatsen. Heeft u geen dierbare begraven maar laten cremeren, ook dan kunt u een lichtje afhalen en thuis bij een foto/urn plaatsen. Bloemisterij Schalk uit Prinsenbeek zal aanwezig zijn met grafstukjes. Bij de uitgang, ter hoogte van verzorgingshuis Hagedonk, zal een collectebus staan waarin u een vrijwillige donatie kunt doen voor volgend jaar. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur, ongeacht uw levensovertuiging. In verband met de huidige regelgeving zijn wij extra zorgzaam voor ieders gezondheid en zullen we er op toezien dat iedere bezoeker zich houdt aan de 1,5 meter regel. Wilt u een mondkapje gebruiken, dan verzoeken wij u deze zelf mee te brengen naar de begraafplaats. Daarom wordt er deze avond op de begraafplaats een looproute uitgezet. De ingang aan de is aan de Markt en de uitgang aan de zijde van Hagedonk. Laten we met elkaar zorgen voor ieders gezondheid. Wilt u deze avond helpen als vrijwilliger? Neem contact op met Jan Reedijk Uitvaartverzorging in Prinsenbeek, telefoon: 076 – 50 22 887. Femke en Jan vertellen u graag wat meer over deze avond. Wij zijn dankbaar voor uw hulp. In de komende weken volgen nadere berichten. __________________________________ Afscheidshuys d’ Beek, de locatie om een dierbare op te baren, ongeacht uw woonplaats of uw geloofsovertuiging. Wij verzorgen een complete uitvaart voor u in Afscheidshuys d’ Beek, maar óók voor thuisopbaringen verlenen wij graag onze diensten. Bent u elders verzekert, ook dan kunt u bij ons opbaren, wij hebben goede contacten met alle grote uitvaartverzekeraars. Dit impliceert dat u een dierbare zonder verdere kosten in Afscheidshuys d’ Beek kun laten opbaren. Iedere maandag tot en met vrijdag houden wij, behoudens een incidentele uitzondering, een vrij inloopspreekuur van 09.00 tot 10.00 uur. Femke en Jan zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op: 076 – 50 22 887. Mocht het voor u onmogelijk zijn om bij ons te komen? Wij komen graag vrijblijvend en zonder verplichting bij u thuis om u in alle rust te informeren. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www.reedijkuitvaart.nl of stuur een mail voor meer informatie naar: info@reedijkuitvaart.nl Wij reageren vrijwel direct op verzoeken.

Helaas kan de 13de Bredase veteranendag dit jaar niet doorgaan. Dit is in goed overleg met de burgemeester van Breda Paul Depla alsmede met het bestuur van Serce Polski, besloten. Er komt dit jaar dus geen gezamenlijke herdenking van de bevrijding door Poolse militairen en ook geen Bredase veteranendag. Reden voor deze annulering zijn de huidige Corona-maatregelen en de kwetsbaarheid van veel veteranen. De herdenking bij de plaquette op de Parade en aansluitend een gezamenlijke bijeenkomst in het Chassétheater zijn van de baan. Alle hoop is nu gericht op de mogelijkheden die er zijn om op zaterdag 23 oktober 2021 de plechtige herdenking en de voorgenomen erkenning en waardering voor de Bredase veteranen te gaan organiseren.

Voor de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming van maandag 2 8-09-2020 t/m zaterdag 03-10-2020 zoeken we voor Prinsenbeek gemotiveerde collectanten.

Heeft u in de avonduren een paar uurtjes beschikbaar en draagt u het dierenwelzijn een warm hart toe, dan kunt U met ons contact opnemen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. P. van den Broek & A.M.J Dircken Prinsenbeek amjdircken1959@kpnmail.nl pagina 7


Advocatenkantoor

De wijze van herstel van bouwgebreken De wet (artikel 7:759 BW) bepaalt dat de aannemer gebreken binnen een redelijke termijn moet verhelpen. Het is in beginsel aan de aannemer om de wijze van herstel van de gebreken te bepalen. Voorbeeld: stel het dak lekt op een aantal plekken. U heeft er geen vertrouwen in en u wilt een nieuw dak. De aannemer geeft aan de gebreken te kunnen herstellen door hier en daar reparaties uit te voeren. Als de aannemer er met die reparaties voor kan zorgen dat het dak duurzaam waterdicht is, zoals u op grond van de overeenkomst mag verwachten, dan kan hij daarmee volstaan. Geeft u de aannemer in dit voorbeeld geen gelegenheid tot herstel, omdat u van mening bent dat de herstelmethode niet voldoet en dit blijkt achteraf ten onrechte, dan loopt u het risico dat de aannemer niet meer hoeft te herstellen. Bij de herstelwerkzaamheden gelden twee normen, te weten; - de eisen van goed en deugdelijk werk; - de inhoud van de aannemingsovereenkomst die gesloten is. Er bestaat geen vastomlijnde definitie van goed en deugdelijk werk. Uit rechtspraak blijkt dat de eisen van goed en deugdelijk werk gelden als een minimum kwaliteitsnorm. Zo moet voldaan worden aan de voorschriften van de overheid en de nutsbedrijven. Veel omstandigheden kunnen een rol spelen. Daarbij speelt ook de redelijkheid een rol. De rechter kijkt verder naar de toegepaste bouwstoffen, de functionele aspecten en ook naar esthetische aspecten. Geen recht op herstel Er bestaat geen recht op herstel indien de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel. In een dergelijk geval moet de opdrachtgever genoegen nemen met een schadevergoeding (dit is iets ander dan een vergoeding van de herstelkosten). Voorbeeld: er is sprake van een gering esthetisch gebrek. In zo’n geval kan het onredelijk zijn om van de aannemer te verlangen dat hij dit herstelt. De kosten van herstel wegen dan niet op tegen het geringe nadeel dat de opdrachtgever heeft.

Vrouwen in Actie Prinsenbeek Beste dames, De rondleiding in de Koepel is op woensdag 7 oktober om 13.30 uur. Degene die zich opgegeven hebben worden om 13.15 uur verwacht aan de Nassausingel 26 Breda. Iedereen gaat op eigen gelegenheid daar naar toe. Met vriendelijke groet, het bestuur.

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

Boekendonck Adres: Boekendonck Markt 5A (aparte zij-ingang) e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook te vinden op Facebook, Instagram en www.boekendonck.nl Denk aan onze emballage-actie Tot eind september kunt u zowel bij Albert Heijn als Jumbo Miegielsen meedoen aan een emballage-actie ten bate van Boekendonck. Door schenking van uw flessenbonnetjes steunt u Boekendonck bij toekomstige extra activiteiten. Druk op de donatieknop en doe mee! Voorleeskoffie in Hagedonk Op vrijdag 2 oktober is het Nationale Ouderendag en organiseert Boekendonck weer een voorleesochtend voor de bewoners van Hagedonk in het Grand Café. Bekenaar Martin Verstegen zal het voorleesverhaal van de Landelijke Voorleeslunch 2020 voorlezen, dat speciaal voor deze gelegenheid is geschreven door Kees van Kooten. Voor de thuisblijvers: Kees Van Kooten leest zijn verhaal zelf voor op televisie op vrijdag 2 oktober om 12.15 uur bij Omroep MAX (Max Vandaag) op NPO1. Vijfjarig bestaan Boekendonck Het is in oktober 2020 vijf jaar geleden dat vrijwilligersbibliotheek Boekendonck is gestart. Inmiddels weten velen de weg naar Boekendonck te vinden. We houden i.v.m. het jubileum door het COVID-19 virus besloten bijeenkomsten voor genodigden op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober a.s. Beide dagen is de bibliotheek gesloten voor het publiek, maar daarna bent u weer van harte welkom. Rabo Clubsupport-actie 2020 Ook Boekendonck is weer ingeschreven bij de RaboClubsupport-actie. Bent u rekeninghouder/lid van Rabobank Breda doe dan mee en breng twee van uw vijf stemmen uit op Boekendonck. Boekendonck kan uw steun geod gebruiken. Er kan gestemd worden in de periode 5 t/m 25 oktober, dit jaar via uw Rabo-app of door in te loggen op www.rabo-clubsupport.nl (via ‘zelf regelen’, ‘mijn lidmaatschap’ en ‘rabo clubsupport’ kunt u uw stem uitbrengen). Bent u geen internetbankierder? Bel dan even met de Rabo klantenservice tel. 088-7726600 Openingstijden Boekendonck * Maandag t/m donderdag: 13.00 -17.00 uur * Vrijdag: 10.00 -17.00 uur * Zaterdag: 10.00 -13.00 uur


R&B Schilderwerken V.O.F. Als verf meer dan kleur is

Afscheidbegint nemen bij vasthouden wat je lief is. Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 0162 457 775. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Nieuwbouw, renovatie, binnen en buiten werk Telefoon/fax: 076 - 8881944 info@rnb-schilderwerken.nl www.rnb-schilderwerken.nl

Florijnstraat 60 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775 www.bruijns-uitvaart.nl

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

pagina 9


Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Webinar over de ‘Inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase’ Breda, 21 september 2020 – De zorg voor een geliefde in de laatste levensfase is vaak bijzonder, maar ook zwaar. Dreigt de zorg te zwaar te worden, dan kan de inzet van een vrijwilliger verlichting brengen. Het webinar ‘Inzet van vrijwilligers in de laatste levensfase’ gaat over Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) en wat zij voor iemand kunnen betekenen. Het webinar vindt plaats op dinsdag 29 september om 11.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via www.stib-breda.nl/ agenda. De Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) zijn speciaal opgeleid voor dit vrijwilligerswerk. Zij bieden tijd, aandacht en ondersteuning in de laatste levensfase. De behoeften en wensen van de zieke en de mantelzorger staan centraal. De zieke kan zijn vragen, angsten en gevoelens delen. De mantelzorger krijgt de gelegenheid om rustig boodschappen te doen, een wandeling te maken of om zelf even op adem te komen. De vrijwilligers zijn er als het écht nodig is. In dit webinar: Wat betekent het in de praktijk, als er een vrijwilliger bij je in huis of in het hospice komt? Voor wie is VPTZ bedoeld en hoe kun je het aanvragen? Carolien van Gestel, coördinator VPTZ bij StiB, vertelt er alles over tijdens dit webinar. Daarnaast vertellen een mantelzorger en 2 vrijwilligers over hun ervaringen. Tijdens het webinar is er gelegenheid om vragen te stellen via de chat. Deelnemers zijn zelf niet in beeld. Aanmelden kan via www. stib-breda.nl/agenda. Neem voor meer informatie contact op met StiB via info@stib-breda.nl of 076 750 32 00.

Heemkundekring Prinsenbeek MUSEUM DE RIJF OPENT OP ZONDAG 4 OKTOBER WEER DE DEUREN (13.30 tot 16.30 u). UITGEBREID MET 100 M2 MEER EXPOSITIERUIMTE. Met optreden Blaaskapel Die Lageländer. Het is prachtig geworden met nieuwe taferelen. Teruggekeerd van weggeweest zijn o.a. de bedstee, de kerkelijke hoek met een echte biechtstoel, het politiebureau en de poepdoos. Ook de handwerkhoek met weefgetouw heeft een nieuwe plek gekregen. Helemaal nieuw is het Jan Strube-atelier. Daarnaast zijn er ook veel nog nooit vertoonde spulletjes te zien. Aangezien wij ons terdege bewust zijn van de Corona-risico’s hebben we conform de huidige RIVM-voorschriften de volgende maatregelen getroffen: *vooraf reserveren met opgave gewenste aankomsttijd, aantal personen, naam en telefoonnummer via tel.nr. 076-5212405 of mail hkopdebeek@ ziggo.nl; * er is een maximum aan het aantal toe te laten personen per tijdsblok van 10 minuten; * zonder afspraak kunt u zich melden bij de ingang, waar wordt bekeken of en wanneer u toegelaten kunt worden (wel wordt ook dan uw naam en tel.nr. genoteerd); * de duur van verblijf per ruimte (3) is ± 10 minuten; * blijf thuis bij verkoudheidsklachten, lichte hoest of koorts; * minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar; * verplichte looproute is aangegeven. 2. STEM OP ONS BIJ DE RABOBANK CLUB SUPPORT-actie. De stemperiode is van 5 t/m 25 oktober 2020. Uw stem brengt ons geld op. Wilt u stemmen, dan eerst lid (gratis) worden: ga naar https://www.rabo- clubsupport.nl. ZONDER lidmaatschap kunt u niet stemmen en dus ons ook niet geldelijk steunen en dat zou natuurlijk zonde zijn. Dit jaar kun je je stem zowel via de Rabo App als de website uitbrengen. De leden die geen gebruik maken van internetban-

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

kieren (en dus ook niet van de Rabo App) ontvangen een email of code. U heeft vijf stemmen tot uw beschikking en per vereniging kunt u 2 stemmen uitbrengen. U kunt ons 2 x 2 stemmen geven: 2 x HKK Op de Beek, 2 x Museum de Rijf Alvast heel hartelijk bedankt. Voor foto’s van activiteiten zie: www.hk-opdebeek.nl. Voor andere foto’s: www.beeldbankhkopdebeek.nl VOOR MEER INFORMATIE: onze website www.hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

Collecteweek Brandwonden Stichting: 4 t/m 1 O oktober Geef om een littekenvrije toekomst Het belangrijkste moment van het jaar voor de Brandwonden Stichting Is ongetwijfeld in oktober. Want dan is het van 4 tot en met 10 oktober collecteweek. Bij voordeuren van Groningen tot Limburg klinkt die week de vraag: ‘Hebt u nog wat over voor de Brandwonden Stichting?’ En dan komt hel eropaan. Want de Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte. In de week van 4 tot en met 10 oktober houdt de Nederlandse Brandwonden Stichting de nationale collecteweek. Om ons ideaal te kunnen verwezenlijken - brandwonden littekenloos genezen - zijn we afhankelijk van alle collectanten die zich voor de brandwondenslachtoffers inzetten. Vandaar onze oproep ‘Geel om een littekenvrije toekomst’. Want mensen met brandwondenl ittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerk ingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezett driedubbel moet bewijzen. Tegenslagen overwinnen Onze ambassadeurs Jeroen, Britt, Sharon en Veronica hebben na hun ongeluk ieder op hun eigen manier steun aan de Brandwonden Stichting gehad. Er zijn diverse projecten die mensen met brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun leven. Psychosociale hulp, cursussen waarin je om leert gaan met je littekens. maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Om d it te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom hoopt de Brandwonden Stichting in de collecteweek op Nederlands steun te mogen rekenen. Over de Brandwonden Stichting Jaarl jks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel In de maatschappij bewîjzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval. maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. We financieren wetenschappelijk onderzoek, ondersteunen artsen en verplegend personeel. zetten campagnes in om brandwonden te voorkomen en helpen slachtoffers sterker en weerbaarder te worden. Meer informatie over projecten van de organisatie, hel voorkomen van brandwonden en voorlichtingen, vindt u op www.brandwondenstichting.nl.

ZO WIL IK AFSCHEID NEMEN

gratis werkboekje

uitvaartonderneming wilma van opstal www.wilmavanopstal.nl

076-5201799


Oproep:

de voorpagina Heeft u een leuk idee voor of kent u iemand k ee nb se in Pr n er od M n va vertellen of een te t ee w l aa rh ve uk le n die ee rdient, stuur uw vrijwilliger die aandacht ve us@gmail.com email naar: mirjam.bredi

Abonneer je nu gra www.modernprin tis op senbeek.nl/ aanmelden en ontvang elke wee k als eerste het vernieuwde online w eekblad in uw mailb ox.

Adverteren in Modern Prinsenbeek? Informeer naar de diversen mogelijkheden Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl

AED’s in Prinsenbeek • Aktiviteitencentrum Molenkap/Careijn, Schoolstraat 11, 24-A • Buurtver.Overveld, Overveldsestr.23, 24-A • De Drie Linden, Heisprong 15, 24-A • Dierenspeciaalzaak Voesenek, Groenstraat 88a, 24-A • H&S Makelaardij, Beeksestraat 42b, 24-A • Hagedonk/Thebe, Markt 5a • Scouting, Moleneind 1, 24-A • Sportpark de Heikant, Heikantsestraat 37b, 24-A • Buurtver. deStaart, Buitenwal 13, 24-A • SBS3, Strijpenseweg 3, 24-A • Fam. Kwisthout, Witte baan 9, 24-A • Buurtver.Neusje v/d Beek, MrBierensweg 34, 24-A • Fysio Pieter Mies, Molenstraat 42/Vorsterstraat, 24-A • EHBO-ver Prbeek, Hesseling 33, iemand thuis-A • EHBO-ver Prbeek Molen de Beerstraat 6, iemand thuis-A • HCP, Postbaan 38, openingstijden-A • Huisartsenpraktijk, Middenweg 38, openingstijden-A • Marktzicht, Markt 10, openingstijden-A • Mondhygiene Prbeek, MrBierensweg 18, iemand thuis-A • Fam.Okhuyzen, Kapelstraat 57, iemand thuis-A • Zilverberk, Schoolstraat 9, openingstijden-A • Fam. Schalk, Zuidlaan 16, 24 uur per dag • Golfver Albatross, Weimersedreef 19, openingstijden • Fittness Prinsenbeek, Klaverveld 55, openingstijden • TES, Logtenburg 1, openingstijden • Zwembad de Kuil, Weimersedreef 16a, tijdens zwemseizoen • Fam. van Ginneken, Heiveld 3, iemand thuis • Belangenver. Steenakker, Groot Hoogsteen 12, 24-A • Brandweerkazerne, Gertrudislaan 14, 24-A • Fam. Huijbregts, Plantsoen 108, 24-A • Ad Roovers verhuur, De Lind 16e, 24-A • Schoenhandel Mol, Kapelstraat 11, 24-A • Nispenhoeve, Beeksestraat 76, 24-A Toelichting: 24-A: 24 uur beschikbaar, aangemeld bij Hartslag. Nu alleen A: beperkt beschikbaar, wel aangemeld bij Hartslag Nu overig: beperkt beschikbaar, (nog) niet aangemeld bij HartslagNu Vragen/opm: St.Pr’beek Hartsafe: oomencahm@hetnet.nl pagina 11


Hulpdiensten week 39

M

Pri

Zonnebloem Prinsenbeek Dag en nacht echte aandacht. Door een goed gesprek per telefoon of chat. Bel 0900 - 0767 (5 cent/ min). Of bel het lokale nummer Breda: 076-521 84 50 Zie voor chat of e-mail www.sensoor.nl/brabant

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding? Bel dan met een van onze contactpersonen in Prinsenbeek: Adrienne Verboom, collectecoördinator Breda en Prinsenbeek. Tel. 06-51685820. Adrienne.verboom@kwfbreda.nl

Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Brabant. Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur. www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Wilt u informatie of bezoek van de Zonnebloem, stuur dan een email naar zonnebloemprinsenbeek@gmail. com Of neem (bij voorkeur na 17.00 uur) contact op met de bestuursleden bezoekwerk: Ilse van Haperen, tel. 5419309 of Ria Verdaasdonk, tel. 076-5414323.

Voor de wijkverpleegkundige en thuiszorg in Prinsenbeek belt u 088-1176709. Stuur onze wijkverpleegkundigen een e-mail via vv.prinsenbeek2@thebe.nl Voor hulpvragen over gezondheidszorg, kraamzorg, persoonlijke alarmering verpleging en verzorging kunt u 24 uur per dag terecht bij onze medewerkers via 0900 8122 (€0,10 p.m.) Voor uitleen van hulpmiddelen belt u 088-1177777, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur.Kijk voor meer informatie op www.thebe.nl

Careyn Breda ook voor kraamzorg Verpleging & verzorging thuis, dagverzorging, ondersteuning en informatie, cursussen, kraamzorg. Voor al uw vragen over producten en diensten Careyn Thuiszorg Breda Klantenservice (076-5265700) of klantenservice@careyn.nl, Nieuwe Prinsenkade 20, Breda. www.careynkraamzorg.nl

Problemen met regels, instanties en voorzieningen? Bel voor een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk: 076 524 08 20. De hulp kost u niets. Meer informatie: www.imwbreda.nl.

Zorg voor elkaar Breda

Wijkverpleging Buurtzorg

Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Bel (076) 525 15 15 of mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Telefoon team 1: 06 - 83 222 710 • Telefoon team 2: 06 53 644 476 •Markt 22, 4841 AC Prinsenbeek • prinsenbeek@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com Voor iedereen die verpleging en verzorging aan huis nodig heeft. Zeven dagen per week inplanbare zorg afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Persoonlijke en professionele zorg door vaste medewerkers. Dagelijks telefonisch bereikbaar. Buurtzorg is een landelijke erkende thuiszorgorganisatie.

EHBO-vereniging Prinsenbeek, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen. Secr. Kees Oomen, Hesseling 33 076-5422647 www.ehboprinsenbeek.nl

Stichting Prinsenbeek Hartsafe

Voor informatie tel. 0800 022 80 70 of www.moedersvoormoeders.nl

www.prinsenbeekhartsafe.nl

Slachtofferhulp Bureau Breda Chasséveld 3a, Breda. Geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Tel. 0900-0101. 12.00u: J.F. Kennedylaan 38, tel. (076) 5225475.

Deopeningstijdenzijnvrijdagmorgenoponevenweken van 9.00 uur tot 10.00 uur gelijktijdig met Spreekuur Wijkagent. In de Zilverberk, Schoolstraat 9 in Prinsenbeek.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Ouderen & Voeding

MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek Wekelijkse ACTIVITEITEN in Ontmoetingscentrum De Zilverberk Schoolstraat 9, 4841 AC Prinsenbeek Beheerders/Verhuur 076-5419458 maandag 09.30 uur Gemengd koor “Viva la Musica” 13.00 uur Engels conversatie 13.00 uur Biljartclub “Ons Huis” 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 18.30 uur Biljartclub “V.O.P.” 19.30 uur Sjoelen “D.O.S.” dinsdag 13.00 uur Biljarten vrij 13.15 uur Fietsen 13.00 uur Rikken 19.15 uur Bridgen “Alert” woensdag 09.30 uur Sjoelen “De Zilverberk” 09.30 uur Biljarten dames 09.30 uur Biljarten vrij 13.00 uur Handwerken 13.00 uur Bridgen “De Zilverberk” 13.00 uur Biljarten vrij 19.00 uur Line-dance 19.00 uur Klaverjassen donderdag 09.00 uur Tekenen/schilderen 13.00 uur Biljarten vrij 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 13.30 uur Computer inloop/oefenen 18.30 uur Stoelgym 19.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 19.30 uur Biljarten “Carambole” 19.30 uur Biljarten vrij vrijdag 13.00 uur Biljarten “Ons Huis” 13.30 uur Jokeren Computerlessen in voor- en najaar Reizen 5-daagse en dagreis in de zomer Bingo laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur Dansen 19.30 uur op vrijdagavonden volgens agenda

076-5414122 076-5415376 076-5812450 076-5412833 076-5413702 076-5496169 076-5419458 076-5422632 06-17860729 076-5875654 06-20982866 076-5414793 076-5419458 06-23755359 076-5146626 076-5419458 076-5415232 06-24348388 06-29955241 076-5419458 076-5412833 06-24954211 076-5420103 076-5412833 06-24954211 076-5419458 076-5412450 076-5414104 06-24954211 076-5413749

Februari 2020 Contributie € 22 per persoon per jaar Rabobank NL07RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO Prinsenbeek

EHBO-vereniging Prinsenbeek

Moeders voor Moeders voor zwangeren

Voor informatie, advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. Telefoon 0900 - 1 26 26 26. Voor meer informatie: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Gratis uitleen bibliotheek voor iedereen (in Hagendonk) tevens haal- en brengpunt voor bibliotheek Breda) e-mail: boekendonck@outlook.com Geopend op ma t/m do 10.00-17.00 uur, op vrijdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur

Tel. (076) 525 15 00 of mail: liesbethsmedinga@begintbijjou.nl

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L. Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL

Fit for Life

Wilt u meer bewegen? Kijk op www.wijbegintbijjou.nl onder Goed in je vel!


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse. Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak 0628993948 / info@perfectgreen.nl De Raaff Klusssen- & Onderhoudsbedrijf voor al uw bouw-, verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende offerte naar 076-5439915

w

DIVERSEN

PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE: Therapeutische onde steuning kind & jeugd; Vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen, verbeteren van sociale vaardigheden, overwinnen (faal)angst, verwerking van echtscheiding, ziekte of overlijden, ondersteuning bij ADHD, autisme etc. Tel. 076-5418842/06-18828941 (na 18.00u) of www.spelenhelpt.com Nog enkele plaatsen vrij: Lessen kunstgeschiedenis in het Atelier te Prinsenbeek: Picasso en Matisse..... 13/10 (20.00-22.00 uur) 15/10 (10.00-12.00 uur) 20/10 (20.00-22.00 uur) 22/10 (10.00-12.00 uur) aanmelden: mlverpaalen@hotmail.com

MODERN Prinsenbeek

Uw zoeker hier? Dat kan! Voor maar €7,- excl. btw Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters)

info@modernprinsenbeek.nl

39

Eén zoeker kost €7,- excl. btw Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 13


MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Online lezen, zo doet u dat: 1

2

• Iedere week ontvangt u dan een e-mail • In deze e-mail klikt u op: U kunt deze hier lezen

• Het blad wordt geopend • U bladert door de nieuwste Modernprinsenbeek door rechts naast de pagina op het pijltje te klikken

Wanneer u stap 1, 2 en 3 volgt zal Modern Prinsenbeek voortaan iedere week automatisch in uw mailbox bezorgd worden! MODERN pagina 14 Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

3

• Ga naar www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden • Vul hier uw e-mail adres en postcode in en klik op verstuur

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Modern Prinsenbeek lezen waar en wanneer het u uitkomt? Dat kan! Op computer, smartphone of tablet!

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

het blad van Prinsenbeek voor Prinsenbeek!

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 39 2020  

Modern Prinsenbeek 39 2020