__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

Week 38| 48e jaargang | 16 september 2020 | oplage: 5400 ex | pagina’s 14

Pieter van Stiphout: filosofie en religie zijn leuk! Vijf jaar geleden stond docent levensbeschouwing Pieter van Stiphout op de voorkant van Modern Prinsenbeek. “Levensbeschouwing is feitelijk een ondergewaardeerd vak. Daarom treed ik nu graag naar buiten met mijn boeken, die gaan over de zin van het leven en over diepzinnige vragen van deze tijd. Het is jammer dat veel jongeren zo weinig afweten van geloof. Maar de belangstelling voor wat er achter zit, begint langzaam terug te keren. Vaak hebben mensen veel vooroordelen en te weinig kennis van filosofie en religie. Het zou mooi zijn als ik een klein steentje kan bijdragen om dit ten goede te veranderen,” vertelde hij toen. Inmiddels heeft Van Stiphout een eigen YouTubekanaal en post hij regelmatig nieuwe filmpjes over levensbeschouwelijke of filosofische thema’s. Tijd dus voor een hernieuwde kennismaking. Lees verder op pagina 2

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

www.modernprinsenbeek.nl | volg ons op facebook


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons op onze facebookpagina! Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

or de voorHeeft u een leuk idee vo enbeek of pagina van Modern Prins k verhaal kent u iemand die een leu vrijwilliger die weet te vertellen of een uw email aandacht verdient, stuur ail.com gm naar: mirjam.bredius@

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

Vijf jaar geleden stond docent levensbeschouwing Pieter van Stiphout op de voorkant van Modern Prinsenbeek. “Levensbeschouwing is feitelijk een ondergewaardeerd vak. Daarom treed ik nu graag naar buiten met mijn boeken, die gaan over de zin van het leven en over diepzinnige vragen van deze tijd. Het is jammer dat veel jongeren zo weinig afweten van geloof. Maar de belangstelling voor wat er achter zit, begint langzaam terug te keren. Vaak hebben mensen veel vooroordelen en te weinig kennis van filosofie en religie. Het zou mooi zijn als ik een klein steentje kan bijdragen om dit ten goede te veranderen,” vertelde hij toen. Inmiddels heeft Van Stiphout een eigen YouTubekanaal en post hij regelmatig nieuwe filmpjes over levensbeschouwelijke of filosofische thema’s. Tijd dus voor een hernieuwde kennismaking. door Mirjam Bredius-Hoogendam

Pieter van Stiphout begon zijn carrière als leraar in 2006. Hij studeerde religiewetenschappen, had nog geen lesbevoegdheid en geen ervaring. Maar de school (het Markland College in Oudenbosch) had een leraar levensbeschouwing nodig en Pieter kon meteen aan de slag. Hij haalde zijn papieren naderhand. Het lesgeven paste hem als een goed zittende jas en in 2017 werd hij genomineerd door BN/De Stem bij de verkiezing ‘leraar van het jaar’. “Levensbeschouwing klinkt helaas nog steeds een beetje als een stoffig vak,” vertelt de docent. “Toch zijn spiritualiteit en filosofie populair. Enkele jaren geleden schreef ik vier boeken over religie en ethiek, maar de jeugd leest niet graag boeken, zij kijken echter wel de hele dag filmpjes op YouTube. Ik wilde mijn materiaal omzetten in beelden. Filmpjes leuken mijn lessen op en de leerlingen onthouden zo beter waar het over gaat. Ik hoop natuurlijk stiekem dat ze er later nog eens naar kijken.” Zo begon Pieter zijn eigen YouTubekanaal: levensbeschouwing.net. Hierop staan inmiddels 150 filmpjes, een groot deel door hemzelf gemaakt. De filmpjes worden in Nederland en België ook door andere docenten bij hun lessen levensbeschouwing gebruikt. Inmiddels is het aantal views opgelopen naar 900.000! “De videoclips gaan over bestaansvragen (Waarom doen we de dingen die we doen? Wat is de zin van alles?) en zijn bedoeld om na te denken. Het zou mooi zijn als door mijn video’s onwetendheid met daaruit voortkomende mogelijke intolerantie, wordt verminderd. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.” De filmpjes duren drie tot vier minuten, de tekst moet op één A4 passen. Pieter is zelf niet te zien, hij is meer de regisseur en spreekt de clips in. De leerlingen reageren positief. “Ze vinden het ‘cool’ dat ik filmpjes maak.” Wat helpt is dat Pieter een uiterst bevlogen en enthousiaste docent is, de leerlingen zien bij binnenkomst in de klas dat hij er zin in

heeft. “Ik zoek manieren om mijn leerlingen te bereiken. Met lessen op ‘Wikiwijs’ en met deze filmpjes lijkt dat te lukken. Er komen allerlei uiteenlopende, aansprekende onderwerpen aan bod, zoals het Egyptische Dodenboek, het Nederlandse Volkslied of het Oranjegevoel.” De fusie van de Beekse parochie met de Maria Magdalena Parochie was voor de docent aanleiding om een filmpje te maken over Maria Magdalena. 2000 jaar geleden was zij een powervrouw, daarom zocht hij een passend begin met een moderne powervrouw. Het werd Lara Croft. De clip begint met een heftige scene waarin Lara Croft wordt overspoeld door water. Ook Maria Magdalena werd overspoeld, door heftige gedachten. Zij was het die Jezus tegenkwam toen hij uit de dood was opgestaan. “Ik sluit aan bij normen en waarden van deze tijd en probeer historische figuren te koppelen aan moderne mensen. Maria Magdalena aan Lara Croft, maar ook de heilige Agatha aan Malala. Zo hoop ik jongeren aan te spreken.” Pieter bruist van de ideeën, hij zou zo nog 150 filmpjes kunnen maken, maar de tijd ontbreekt soms. Het maken van zo’n filmpje is een tijdrovende klus. Een clip duurt weliswaar maar drie tot vier minuten, maar het maken ervan kost twee weken. “Met mijn filmpjes wil ik mensen aan het denken zetten. Niet alleen mijn leerlingen, alle mensen,” besluit Pieter. Daarom nodigt hij alle Bekenaren uit om een kijkje te nemen op levensbeschouwing.net. In oktober verwacht hij op een miljoen views te zitten. Wie Modern Prinsenbeek digitaal leest, kan via de volgende links kennis maken met Pieter van Stiphout: Introductievideo: https://www.youtube.com/watch?v=SJTRzjHW4t8&list=PLi_srCikhtggb0XZKcFfRUFK8Zew21W5y&index=3 ; levensbeschouwing: https://www.youtube.com/channel/UCx7ZuCcSlNOQEmmEYc16gOA : Egyptische dodenboek: https://www.youtube.com/watch?v=Thrquts-x9c&list=PLi_ srCikhtgiJrVPwtyxt40FxK1fwFE_Y ; Oranjegevoel: https://www.youtube.com/watch?v=ijPU2l8Nsxc&list=PLi_srCikhtghrNa6Ti1d4aSyPQzQ3JI63&index=34; Maria Magdalena: https://www.youtube.com/watch?v=B8rdyYis_zE&list=PLi_srCikhtghrNa6Ti1d4aSyPQzQ3JI63&index=5

MODERN

Agatha en Malala: https://www.youtube.com/watch?v=yzKDh9Oe-OI&list=PLi_srCikhtghrNa6Ti1d4aSyPQzQ3JI63&index=11

Prinsenbeek


kerkdiensten Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek

Protestantse Kerk Het Kruispunt Protestantse Kerk Het Kruispunt Harmonielaan 24 | 4841 VL Prinsenbeek info@hetkruispunt.org | www.hetkruispunt.org Welkom in de kerk en online! Op zondag 20 september is er in Het Kruispunt om half 11 een doopdienst. Voor deze viering, die geleid wordt door Ds. Evelyn Quaak-Kloet, moet u zich aanmelden bij scriba@hetkruispunt.org. Voor de kinderen van de basisschool is er nevendienst en de allerkleinsten zijn welkom bij de crèche. U bent deze dienst welkom in de kerk of online via www.kerkdienstgemist.nl. Verder de komende week: Dinsdag 22 september: 1e avond Geloofscursus Opnieuw Beginnen, aanvang 19.30 uur Woensdag 23 september: Seniorencontact vanaf 10.00 uur welkom Donderdag 24 september: Aanloopmorgen, een ander ontmoeten bij een kop koffie of thee. Vanaf 9.30 uur ben je welkom. Donderdag 24 september: Oecumenische Taizéviering om 19.00 uur

Pastorie: Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9.30 en 11.00 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Gerarduskalender: De Gerarduskalender is weer te koop op de pastorie, de kosten hiervoor zijn 8,00 euro. Opgeven voor de vieringen blijft voorlopig nodig, U kunt zich opgeven voor donderdag 18.00 uur via het mail adres van de parochie of telefonisch 076- 5412231

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta, 0800-0230550 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070 Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00 Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344

Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder tel. 076-5415030.

Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112

pagina 3


Afscheidbegint nemen bij vasthouden wat je lief is. Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 0162 457 775. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Florijnstraat 60 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775 www.bruijns-uitvaart.nl

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

GROOTSTE COLLECTIE IN DE REGIO

OPENDAG 20 SEPTEMBER 10:00-16:00 UUR TIJDENS DEZE DAG GELDEN SPECIALE ACTIE PRIJZEN.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

VELE HONDERDEN TOESTELLEN OP VOORRAAD & DIRECT LEVERBAAR

GEGARANDEERD NERGENS VOORDELIGER PELLETHAARDEN I CV HAARDEN I HOUT INZETHAARDEN I HOUT

INBOUWHAARDEN | MAATWERK I VRIJSTAANDE HOUTTOESTELLEN I GASHAARDEN I ROOKKANALEN BUITENHAARDEN | HOUTOVENS BEZOEKADRES: PENNINGWEG 6 4879AG TE ETTEN-LEUR T: 06-13263168 E: VERKOOP@HAARD-EXPRESS.NL WIJ VOLGEN DE RIVM RICHTLIJNEN

MODERN pagina 4 Prinsenbeek


Zondag 20 september: Woord en Communieviering door parochianen Intenties : Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Jgt. Theo van Gool, Matheus van Gool en Adriana Schalk; Jgt. Henk Romme Dinsdag 22 september om 9.00 uur: Woord- en Communieviering door pastor Ben Hendriksen Dinsdag 22 september om 19.00 uur: Taizeviering in het Kruispunt om 19.00 uur, door dominee Eveline Quaak en pastor Ben Hendriksen Overledenen: Pater Gabriël uit Mexico; Jan Foesenek; Louise van Helvoirt-Huismans

27 september: Dienst Spreker: Jan Dees 4 oktober: Dienst Spreker: Hans van der Meulen Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goe-de verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services.

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda

HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

20 september: Dienst Spreker: Hans van der Meulen

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs

Wij begint bij jou Filosofisch café in wijkcentrum Heksenwiel

Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL te Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor de Wijk Prinsenbeek zijn Erik-Jan Bosma en Inge Leer. U kunt ons bereiken via 0900-8844. U kunt tevens gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site politie: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl. Het spreekuur in De Zilverberk is tot nader order opgeschort en kan voorlopig geen doorgang vinden, wegens coronamaatregelen en capaciteitsgebrek. Alarmnummer: 112 Dier in Nood : 114 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filosofisch café. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Samen bepalen we de thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en hoe ga je er mee om? Wat geeft je voldoening in het leven? De bijeenkomst is op dinsdag 22 september van 13.30 tot 15.15 uur. Kosten € 2,00 per keer. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of emooijekindweekhout@ rodekruis.nl Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97.

4e editie Breda Fashion Weekend gaat door Breda is een modestad. Om dat te benadrukken vindt op 19 en 20 september het Breda Fashion Weekend plaats. Dit jaar in een light versie én uiteraard met inachtneming van de Covid-19 regels. Op een lange catwalk aan de Veemarktstraat showen professionele modellen tijdens het weekend de nieuwste mode, variërend van kindermode tot kostuums, van dames casual tot uitgaanskleding en ook plus size collecties komen aan bod. Het Fashion Weekend is al vier jaar een terugkerend evenement en, zeker nu, belangrijk voor de retail in Breda. Koert Vermeulen (centrummanager binnenstad, Stichting Ondernemersfonds Breda): “Breda is een echte modestad, maar de retail heeft het de laatste maanden zwaar. Door hen tijdens het Breda Fashion Weekend letterlijk een podium te bieden, krijgen zij de welverdiende spotlights”. pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De wijze van herstel van bouwgebreken De wet (artikel 7:759 BW) bepaalt dat de aannemer gebreken binnen een redelijke termijn moet verhelpen. Het is in beginsel aan de aannemer om de wijze van herstel van de gebreken te bepalen. Voorbeeld: stel het dak lekt op een aantal plekken. U heeft er geen vertrouwen in en u wilt een nieuw dak. De aannemer geeft aan de gebreken te kunnen herstellen door hier en daar reparaties uit te voeren. Als de aannemer er met die reparaties voor kan zorgen dat het dak duurzaam waterdicht is, zoals u op grond van de overeenkomst mag verwachten, dan kan hij daarmee volstaan. Geeft u de aannemer in dit voorbeeld geen gelegenheid tot herstel, omdat u van mening bent dat de herstelmethode niet voldoet en dit blijkt achteraf ten onrechte, dan loopt u het risico dat de aannemer niet meer hoeft te herstellen. Bij de herstelwerkzaamheden gelden twee normen, te weten; - de eisen van goed en deugdelijk werk; - de inhoud van de aannemingsovereenkomst die gesloten is.

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Er bestaat geen vastomlijnde definitie van goed en deugdelijk werk. Uit rechtspraak blijkt dat de eisen van goed en deugdelijk werk gelden als een minimum kwaliteitsnorm. Zo moet voldaan worden aan de voorschriften van de overheid en de nutsbedrijven.

Rechtsbijstandverzekering

Veel omstandigheden kunnen een rol spelen. Daarbij speelt ook de redelijkheid een rol. De rechter kijkt verder naar de toegepaste bouwstoffen, de functionele aspecten en ook naar esthetische aspecten.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Geen recht op herstel Er bestaat geen recht op herstel indien de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel. In een dergelijk geval moet de opdrachtgever genoegen nemen met een schadevergoeding (dit is iets ander dan een vergoeding van de herstelkosten). Voorbeeld: er is sprake van een gering esthetisch gebrek. In zo’n geval kan het onredelijk zijn om van de aannemer te verlangen dat hij dit herstelt. De kosten van herstel wegen dan niet op tegen het geringe nadeel dat de opdrachtgever heeft.


Afscheidshuys d’ Beek!

Doordat dit jaar gekozen is voor een catwalk, met meerdere shows over twee dagen en duidelijk zichtbare looproute kunnen bezoekers van de Bredase binnenstad op gepaste wijze veilig genieten van de mooie shows die hier zullen plaatsvinden. Breda Fashion Weekend wordt georganiseerd door Stichting Ondernemersfonds Breda, in samenwerking met DC Models NL en Bureau Peen.

Lichtjesavond op 2 november 2020. In aansluiting op de Allerzielenviering op maandag 2 november organiseren wij als lokale uitvaartonderneming een lichtjesavond op de R.K. begraafplaats aan de Markt in Prinsenbeek. We organiseren deze avond in overleg met pastor Ben Hendriksen van de parochie O.L.Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Het doel is om geliefden die gestorven zijn, speciaal op deze avond te gedenken en stil te staan bij hun leven. Dat willen we ondermeer doen door de begraafplaats op deze avond sfeervol te verlichten. Met medewerking van het Beeks koor “Whats in a Note” belooft het zeker een gedenkwaardige avond te worden. Iedere bezoeker ontvangt een graflichtje om op een graf, urnengraf of bij de urnenmuur van een dierbare te plaatsen. Heeft u geen dierbare begraven maar laten cremeren, ook dan kunt u een lichtje afhalen en thuis bij een foto/urn plaatsen. De genoemde graflichtjes ontvangt u kosteloos bij aankomst op de begraafplaats. Bloemisterij Schalk uit Prinsenbeek zal aanwezig zijn met grafstukjes. Bij de uitgang, ter hoogte van verzorgingshuis Hagedonk, zal een collectebus staan waarin u een vrijwillige donatie kunt doen voor volgend jaar. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur, ongeacht uw levensovertuiging. In verband met de huidige regelgeving zijn wij extra zorgzaam voor ieders gezondheid en zullen we er op toezien dat een ieder zich houdt aan de 1,5 meter regel. Wilt u deze avond gebruik maken van een mondkapje, dan verzoeken wij u deze zelf mee te brengen naar de begraafplaats. Daarom wordt er deze avond op de begraafplaats een looproute uitgezet. De ingang aan de is aan de Markt en de uitgang aan de zijde van Hagedonk. Laten we met elkaar zorgen voor ieders gezondheid. Wilt u deze avond meehelpen als vrijwilliger? Interesse? Neem contact op met Jan Reedijk Uitvaartverzorging in Prinsenbeek, telefoon: 076 – 50 22 887. Femke en Jan vertellen u graag wat meer over deze avond. Wij zijn dankbaar voor uw hulp. In de komende weken volgen nadere berichten. _____________________________________________ Afscheidshuys d’ Beek is er voor iedereen, ongeacht uw woonplaats of uw geloofsovertuiging. Wij verzorgen een complete uitvaart voor u in Afscheidshuys d’ Beek, maar ook voor thuisopbaringen kunt u altijd benaderen. Bent u elders verzekert, ook dan kunt u bij ons opbaren, wij hebben goede contacten met alle grote uitvaartverzekeraars. Dit impliceert dat u een dierbare zonder verdere kosten in Afscheidshuys d’ Beek kun laten opbaren.

Orkestrepetities concert ‘Simply The Best’ hervat Na bijna een half jaar werden afgelopen weekend werden de orkestrepetities van Stichting in Concert hervat. Het concert ‘Simply The Best’ werd door COVID-19 verplaatst van april naar zaterdag 10 oktober en gaat plaatsvinden door middel van een livestream. Stichting in Concert presenteert hiermee een avondvullende show met muziek uit de 70’s en 80’s. Speciaal voor deze show is er een orkest samengesteld met de meest talentvolle amateurmusici en -vocalisten uit de regio Breda. De afgelopen tijd heeft het bestuur samen met de commissies alle voorbereidingen getroffen die nodig waren om de repetities te kunnen hervatten en het concert door te kunnen laten gaan. Omdat Stichting in Concert er vooral is voor haar muzikanten en vocalisten hebben zij voor een vorm gekozen waarbij ze het oorspronkelijke programma alsnog uit kunnen voeren én de deelnemers het podium kunnen bieden dat ze verdienen, hetzij met het publiek op afstand. “We zitten in het orkest allemaal ruim 1,5 meter uit elkaar om aan de RIVM richtlijnen te voldoen. Als de zangers en zangeressen binnenkort met ons mee gaan repeteren moeten zij ook de benodigde afstand houden. We repeteren daarom in een grote sporthal.” Zo vertelde Marijke Damen, klarinettiste in het orkest. Op de vraag hoe de repetities gegaan zijn antwoordde ze “Het was in het begin even wennen om zo ver bij elkaar vandaan te zitten maar iedereen speelt zo goed dat dit helemaal goed gaat komen. Er worden tijdens het concert ook allemaal monitoren geplaatst zodat we elkaar beter kunnen horen.” Een livestream code is verkrijgbaar via stichtinginconcert.nl/tickets. Deze avondvullende show is tot een week na de uitvoering (zaterdag 10 oktober om 20.00 uur) nog online terug te kijken.

Collecte Dierenbescherming 2020

Iedere maandag tot en met vrijdag houden wij, behoudens een incidentele uitzondering, een vrij inloopspreekuur van 09.00 tot 10.00 uur. Femke en Jan zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar op: 076 – 50 22 887. Mocht het voor u onmogelijk zijn om bij ons te komen? Wij komen graag vrijblijvend en zonder verplichting bij u thuis om u in alle rust te informeren.

Voor de jaarlijkse collecte van de Dierenbescherming van maandag 28-092020 t/m zaterdag 03-10-2020 zoeken we voor Prinsenbeek gemotiveerde collectanten. Heeft u in de avonduren een paar uurtjes beschikbaar en draagt u het dierenwelzijn een warm hart toe, dan kunt U met ons contact opnemen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www.reedijkuitvaart.nl of stuur een mail voor meer informatie naar: info@reedijkuitvaart.nl Wij reageren vrijwel direct op verzoeken.

amjdircken1959@kpnmail.nl

P. van den Broek & A.M.J Dircken Prinsenbeek

pagina 7


ALTIJD VERS EN LOKAAL

Weekmarkt Prinsenbeek Elstar

per kg

€1,75

Conference per kg

€1,00

Raapstelen per bosje

€0,50

Elke vrijdag in Prinsenbeek van 8.00 tot 12.00 uur www.deverseverleiding.nl

nbeek uur van 8.00 tot 12.00 uuruur Elke vrijdag in Prinsenbeek van 8.00 tot 12.00 OVERHEERLIJKE BAKKAAS MET KRUIDEN PER PAK

De Kaaskoerier opgelet!! n Prinsenbeek de Inwoners vaor markt in op u bij verkoopwagen Iedere vrijdagetmeengen de ren tte hi sc Prinsenbeek ml kaas en buitenlandse kaas. bóórdevo vers van het mes. Alles

3,50

NU 2 PAKKEN VOOR

6,00

DIV SOORTEN GESNEDEN KAAS

1,50 3,50

NOORD HOLLANDSE PURMER 30+ KAAS

NU PER PAKJE

ZACHT BELEGEN

3 PAKJES

500 GRAM 2E 500 GRAM NU HALVE PRIJS 3,50

6,95

met vriendelijke kaasgroet Jan uw kaaskoerier

Nu ook op de markt Wo Galder, Do Ulvenhout, Vr Prinsenbeek en Za Breda voor de zaak MODERN pagina 8 Prinsenbeek


Stichting Musical Instruments for Children Lijkt het je leuk om muziek te leren spelen? Dan is de klarinetklas echt iets voor jou! Je leert er allerlei leuke liedjes spelen en ook speel je samen met andere kinderen zodat het nóg mooier klinkt! Kun je nog geen noten lezen? Geen probleem, dat leer je allemaal in de klarinetklas. En ook voor een echte klarinet kun je bij ons terecht. De klarinetklas is er voor kinderen vanaf 9 jaar. We repeteren op donderdag om 15:45 uur in basisschool De Horizon te Prinsenbeek. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Musical Instruments for Children via info@stichting-mifc.nl

5 t/m 11 oktober: Week van de Jonge Mantelzorger Breda, 14 september 2020 - Van 5 t/m 11 oktober is het de Week van de Jonge Mantelzorger. Ook in Breda zetten StiB en Jongerenwerk Surplus deze week jonge mantelzorgers in het zonnetje. Zij kunnen deelnemen aan tal van leuke en ontspannende activiteiten. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.stib-breda.nl/agenda of bel 076 750 32 00. In Nederland is een op de vijf jongeren mantelzorger. Ze groeien op in een gezin waarin een ouder, broer of zus extra zorg nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een langdurige ziekte, een beperking, psychische problemen of verslavingsproblematiek. Veel jonge mantelzorgers realiseren zich niet dat ze mantelzorger zijn. De zorg voor een familielid met een ziekte of beperking hoort er in hun beleving ‘gewoon’ bij. De Week van de Jonge Mantelzorger is bedoeld om hierover meer bewustwording te creëren. Wat is er te doen? In de week van 5-11 oktober kunnen jonge mantelzorgers leuke activiteit ondernemen met andere jonge mantelzorgers. Zo zijn zij even uit de zorgsituatie en ontmoeten ze leeftijdgenoten. Er staat onder andere karten & lasergamen, trampoline springen en een rondleiding bij reptielenhuis De Aarde op het programma. In de agenda op www.stib-breda.nl/agenda staan alle activiteiten op een rij en kun je je aanmelden. Webinar ‘(H)erken de jonge mantelzorger’ Speciaal voor professionals en ouders is er op 5 oktober om 16:00 uur het webinar ‘(H)erken de jonge mantelzorger’. Tijdens dit webinar vertelt Sanne over haar leven als jonge mantelzorger. Wij gaan hier live over in gesprek. Aan bod komen vragen als: Wie zijn die jonge mantelzorgers? Hoe herken je ze en hoe kun je hen het beste bereiken en steunen? Aanmelden voor dit webinar kan via www.stib-breda.nl/agenda. Je krijgt dan een link om het webinar live te volgen.

Boekendonck Adres Boekendonck Markt 5A (aparte zij-ingang) e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook op Facebook, Instagram en www.boekendonck.nl te vinden. Boekendonck heeft eigen ingang U bent op zes dagen in de week van harte welkom in Boekendonck: zie onder onze openingstijden. U komt binnen via de aparte zij-ingang aan de marktzijde van Hagedonk. Bezoekers wordt nog steeds aangeraden de afstand van 1,5 m. te respecteren en de handgel te gebruiken. Het Haal- en Brengpunt van bibliotheek Nieuwe Veste is tijdens onze

openingsuren beschikbaar. De Boekenkist voor in te leveren boeken, de kast voor bestellingen van bibliotheekleden, de themakast en de ‘weggeefkast’ staan in het halletje grenzend aan de nieuwe ruimte van Boekendonck. N.B. Onze eigen boekencollectie wordt regelmatig aangevuld. Kom gauw eens langs om een fijn boek uit te zoeken! Tijdelijke samenwerking met Albert Heijn Ook Albert Heijn heeft wat met boeken. Sinds het voorjaar staat er een ‘minibieb’ in de winkel voor gedoneerde boeken door en voor klanten. Met ingang van september zorgen medewerkers van Boekendonck tijdelijk voor aanvulling ervan met goede boeken, omdat deze boeken nu door Corona niet in de boekenstal op de diverse feestmarkten in Prinsenbeek gebruikt kunnen worden. Emballage-acties Gedurende de maand september loopt er zowel bij Albert Heijn als Jumbo Miegielsen een emballage-actie t.b.v. Boekendonck. Door schenking van uw flessenbonnetjes kunt u Boekendonck steunen bij toekomstige activiteiten. Druk op de donatieknop en doe mee! Vijfjarig bestaan Boekendonck Het is in oktober 2020 vijf jaar geleden dat vrijwilligersbibliotheek Boekendonck is gestart. Inmiddels weten velen de weg naar Boekendonck te vinden. Ook in de toekomst blijft onze dorpsbibliotheek zijn activiteiten graag voortzetten. Openingstijden Boekendonck * Maandag t/m donderdag: 13.00 -17.00 uur * Vrijdag: 10.00 -17.00 uur * Zaterdag: 10.00 -13.00 uur

RTC Prinsenbeek Afgelopen zondag was het prachtig fietsweer, het zonnetje scheen en er was weinig wind, bij een oplopende temperatuur van 21 graden. De A/B+ groep vertrok om 8.30uur met 6 man en hebben het rondje Hoeksewaard gereden met een gemiddelde van 33.1 km/u . De B-groep vertrok om 9uur voor een rondje Sliedrecht van ongeveer 100km met 10 man. Het verliep niet helemaal voorspoedig deze morgen. De brug bij Sliedrecht was open, Ton had een lekke band en Paul had problemen met zijn achterband. De dames zijn, met een aantal mannen, om 9uur vertrokken en bij Jan in Achtmaal koffie wezen drinken met natuurlijk een bastogne koek. Programma: Woensdag: C-Groep 13.30uur De 3 Linden, 65km B-groep vanaf 16 september MTB met verlichting 19.00uur De 3 Linden, 50km B+-groep vanaf 16 september MTB met verlichting 19.00uur De 3 Linden, 50km Zaterdag: 13.30uur Marktzicht, vertrek in verschillende groepen. Zondag: Dames 09.00uur Marktzicht, 60 km B-groep 09.00uur Marktzicht, 75 km B+-groep 08.30uur Marktzicht, 100 km Voor in de agenda: Zondag 20 september, Maas&Wijk&Aalburg, 08.00 Marktzicht, B+groep 125 km Zondag 20 September, Bockenreyder, 08.00 Marktzicht, B groep 110 km Interesse om een keer mee te fietsen? Sluit gerust een keertje aan om te kijken of dat RTC Prinsenbeek ook iets voor jou is! Meer info? Kijk eens op rtcprinsenbeek.nl, voor meer informatie of om contact op te nemen via de site.

pagina 9


Heemkundekring Prinsenbeek MUSEUM DE RIJF OPENT (ONDER VOORBEHOUD) OP ZONDAG 4 OKTOBER AS. WEER DE DEUREN. De laatste keer dat het museum geopend was, was op 1 maart jl.. Maar intussen heeft men niet stil gezeten en is er veel gebeurd. Er is ruim 100 M2 expositieruimte bijgekomen. Nieuw – teruggekeerd van weggeweest - zijn o.a. de bedstee, de kerkelijke hoek en het politiebureau. Er zijn dus veel verrassingen en ook veel nieuwe spulletjes te zien. Blaaskapel Die Lageländer zorgt dan voor de muzikale omlijsting. Kortom een middagje uit, kom kijken en geniet van wat u ziet en hoort. GRAAG FIETSEN OF WANDELEN? Dat kan ook in Prinsenbeek met door ons samengestelde fiets- of wandelroutes (download: www.hk-opdebeek.nl pagina nieuws/activiteiten). 1. Fietsroute monumentaal groen (ong. 60 km) 2. Devotiefietsroute (ong. 20 km). 3. Wandelroute Biks ommetje Hooiberg (6,7 km). 4. Wandelroute rond Prinsenbeek (14 km). RABOBANK CLUB SUPPORT VERDEELT € 100.000,-- AAN SPONSORGELD !!! Uw stem brengt ons geld op. De stemperiode is van 5 t/m 25 oktober 2020. Wilt u stemmen, dan eerst lid (is gratis) worden: ga naar https://www.rabo-clubsupport.nl ZONDER lidmaatschap kunt u niet stemmen en dus ons ook niet geldelijk steunen en dat zou natuurlijk zonde zijn! Dit jaar kun je je stem via de Rabo App uitbrengen. Voor de leden die geen gebruik maken van internetbankieren (en dus ook niet van de Rabo App) komt er een alternatieve stemroute beschikbaar. Hierover krijgt u van de Rabobank binnenkort meer informatie. U heeft vijf stemmen tot uw beschikking en per vereniging kunt u 2 stemmen uitbrengen. U kunt ons tweemaal twee stemmen geven: 2 stemmen voor de HKK “Op de Beek” en 2 stemmen voor het Museum “De Rijf”. Laat die stemmen niet verloren gaan!! en steun ons. Wij rekenen op uw stemmen en natuurlijk ook op die van uw buurman, bekenden etc. Zegt het voort . . . . . Alvast bedankt.

Helaas gaat onderstaande bijeenkomst van het Parkinson Café Breda (25 september) niet door. Zodra de bijeenkomsten wel weer van start gaan, zullen we dit melden. Excuses voor het ongemak.

------------------------------------------------------------------------------------------------Parkinson Café Breda weer van start Informatie & advies over logopedie bij Parkinson Café Breda

Breda, 3 september 2020 – Het Parkinson Café Breda gaat op vrijdag 25 september weer van start, met een middag over het thema ‘logopedie’. Door de ziekte van Parkinson kan praten, kauwen en slikken lastiger worden. Logopedist Corrie de Kruif legt uit wat Parkinson doet, welke problemen je kunt krijgen en op welke manier logopedie kan helpen. Deze middag vindt plaats van 14:00 – 16.00 uur in ‘t Web, Zuringveld 1, Teteringen (inloop vanaf 13.30 uur).

Corrie de Kruif is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Ze kan uitleggen wat de ziekte doet en welke problemen er kunnen ontstaan. Naast informatie over de ziekte van Parkinson en over logopedie, kan Corrie advies geven over het gebruik van aangepaste hulpmiddelen, zoals aangepast bestek, aangepaste drinkbekers en ondersteunende communicatiemiddelen. Mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorgers zijn van harte welkom! Parkinson Café Breda Parkinson Café Breda is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familie en mantelzorgers. Elke maand is er een gezellige middag met praktische informatie. Toegang is vrij en er is voldoende parkeergelegenheid.

Voor foto’s van activiteiten zie: www.hk-opdebeek.nl. Voor andere foto’s: www.beeldbankhkopdebeek.nl VOOR MEER INFORMATIE: onze website www.hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar op tel. 076-50 22 887

Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

Jan Reedijk uitvaartverzorging Bij ieder afscheid word een herinnering geboren

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

www.reedijkuitvaart.nl | Tel.: 076-50 22 887

Afscheidshuys d’ Beek | Beeksestraat 5 - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl


VAKANTIE

Op het nippertje wisten we: de westkust van Frankrijk is wit gebied, we kunnen met een gerust hart vertrekken. Lief zet de fietsen stevig vast op de drager. We hangen de caravan achter de auto en kunnen op weg naar La Douce France. Het plenst onderweg maar dat mag de pret niet drukken. Als we een dag later op onze fiets met ondersteuning door het landschap zoeven schijnt het zonnetje en genieten we van een prachtig uitzicht met kwelders en meren. We maken foto’s van zeilende zwanen, kwakende eenden en vliegende lepelaars. Dit is genieten. Na de ‘moules maritimes’ met een lekker wijntje zoeven we verder, naast elkaar. ‘Bij de rotonde rechtsaf’ zegt Google maps op het stuur van Lief. Hij neemt de binnenbocht, ik de buitenbocht. “Hé, waar komt dat hek voor mijn wiel ineens vandaan?” Ik trek flink aan de remmen terwijl ik mijn stuur in een hoek van bijna 90 graden naar rechts duw. Maar daar is mijn fiets niet voor gemaakt. Terwijl de wielen onder mij uitschuiven, maak ik een snoekduik. Mijn rechterknie vangt de grootste klap op. Met mijn handen voorkom ik nog net dat mijn neus hard het asfalt raakt. DANK JE, HET VALT ALLEMAAL WEL MEE “Wat doe jij nu?”, zegt Lief terwijl hij in ijltempo draait en naast mij knielt. Ik lig van de schrik te bekomen en vraag me met mijn neus een halve centimeter boven het asfalt af of ‘alles het nog doet’. Ik scan mijn lijf. Oké, niks gebroken, pijnlijke knie met brandende schaafwond die nog kan buigen, neus en handen zijn nog heel. Lief trekt me voorzichtig omhoog. “Laat me dat maar zelf doen” zeg ik terwijl ik overeind krabbel. Dizzy houd ik me aan het hek vast terwijl Lief in de poppetjes van mijn ogen kijkt. Ik beweeg één voor één mijn ledematen. Lief raapt mijn fiets op met de mededeling: “Je bel is kapot.” KNIEVAL Als we voorzichtig verder fietsen, grinnik ik bij mezelf: “Ik heb een knieval gemaakt”. Ik zeg: “We moeten een zak diepvrieserwten kopen, om mijn knie te koelen.” Koeling, reiki en arnica gel zorgen ervoor dat, hoewel mijn knie het hele kleurengamma van blauw en geel doorloopt, ik geen stap minder hoef te zetten tijdens de vakantie. RIDDERLIJK Knieën staan voor buigzaamheid. Je kunt je poot stijf houden door je knie te overstrekken. Dan ben je in je houding naar anderen weinig buigzaam. Met een kniebuiging toon je juist respect voor de ander. Ik heb een knieval gemaakt. Ridders gingen op een knie zitten als ze tot ridder werden geslagen. Ze werden dan dienstbaar aan hun heer. Het belang van hun heer ging voor hun eigen belang. Een onvrijwillige knieval betekent dat je een ander over jou laat beslissen. Dit is onbewust. Je herkent het in eerste instantie niet. Wat je wel herkent is de wrevel of ergernis die je voelt ten opzichte van die persoon waar je geen nee tegen durft te zeggen. Herken je zo iemand in je leven? Wat doe je de volgende keer als je hem of haar ziet? Houd je je poot stijf, gedraag je je ridderlijk of wordt het iets van beiden? Heb je hulp nodig bij dit dilemma? Kom gerust langs bij Vertrouwen, praktijk voor natuurgeneeskunde, stress en burn-out coaching. In ‘Snoer de Krokodil zijn Bek’ kun je alvast kennismaken met je beste zelf die geniet van uitdagingen. Je hoort meer over mijn boek op 27 september om 14.30 uur bij de presentatie tijdens de expositie ‘Sterke Vrouwen’ bij Galerie Culinart in De Nispenhoeve te Prinsenbeek. Je bent van harte welkom. “Snoer de krokodil zijn bek” is een 156 pagina’s tellende paperback, voor €22,50 te koop via de website van Marlene Hanssen: https://www.praktijkvertrouwen.nl . Het is ook te bestellen als e-book. Info over de presentatie https://www.culinart.nl/sterke-vrouwen/ Contactgegevens Marlene Hanssen, auteur Vertrouwen, praktijk voor natuurgeneeskunde, stress en burn-out coaching 0631041140 (De consulten van Vertrouwen worden geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullend gedeelte van je zorgverzekering.)

AED’s in Prinsenbeek • Aktiviteitencentrum Molenkap/Careijn, Schoolstraat 11, 24-A • Buurtver.Overveld, Overveldsestr.23, 24-A • De Drie Linden, Heisprong 15, 24-A • Dierenspeciaalzaak Voesenek, Groenstraat 88a, 24-A • H&S Makelaardij, Beeksestraat 42b, 24-A • Hagedonk/Thebe, Markt 5a • Scouting, Moleneind 1, 24-A • Sportpark de Heikant, Heikantsestraat 37b, 24-A • Buurtver. deStaart, Buitenwal 13, 24-A • SBS3, Strijpenseweg 3, 24-A • Fam. Kwisthout, Witte baan 9, 24-A • Buurtver.Neusje v/d Beek, MrBierensweg 34, 24-A • Fysio Pieter Mies, Molenstraat 42/Vorsterstraat, 24-A • EHBO-ver Prbeek, Hesseling 33, iemand thuis-A • EHBO-ver Prbeek Molen de Beerstraat 6, iemand thuis-A • HCP, Postbaan 38, openingstijden-A • Huisartsenpraktijk, Middenweg 38, openingstijden-A • Marktzicht, Markt 10, openingstijden-A • Mondhygiene Prbeek, MrBierensweg 18, iemand thuis-A • Fam.Okhuyzen, Kapelstraat 57, iemand thuis-A • Zilverberk, Schoolstraat 9, openingstijden-A • Fam. Schalk, Zuidlaan 16, 24 uur per dag • Golfver Albatross, Weimersedreef 19, openingstijden • Fittness Prinsenbeek, Klaverveld 55, openingstijden • TES, Logtenburg 1, openingstijden • Zwembad de Kuil, Weimersedreef 16a, tijdens zwemseizoen • Fam. van Ginneken, Heiveld 3, iemand thuis • Belangenver. Steenakker, Groot Hoogsteen 12, 24-A • Brandweerkazerne, Gertrudislaan 14, 24-A • Fam. Huijbregts, Plantsoen 108, 24-A • Ad Roovers verhuur, De Lind 16e, 24-A • Schoenhandel Mol, Kapelstraat 11, 24-A • Nispenhoeve, Beeksestraat 76, 24-A Toelichting: 24-A: 24 uur beschikbaar, aangemeld bij Hartslag. Nu alleen A: beperkt beschikbaar, wel aangemeld bij Hartslag Nu overig: beperkt beschikbaar, (nog) niet aangemeld bij HartslagNu Vragen/opm: St.Pr’beek Hartsafe: oomencahm@hetnet.nl pagina 11


Hulpdiensten week 38

M

Pri

Zonnebloem Prinsenbeek Dag en nacht echte aandacht. Door een goed gesprek per telefoon of chat. Bel 0900 - 0767 (5 cent/ min). Of bel het lokale nummer Breda: 076-521 84 50 Zie voor chat of e-mail www.sensoor.nl/brabant

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding? Bel dan met een van onze contactpersonen in Prinsenbeek: Adrienne Verboom, collectecoördinator Breda en Prinsenbeek. Tel. 06-51685820. Adrienne.verboom@kwfbreda.nl

Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Brabant. Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur. www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Wilt u informatie of bezoek van de Zonnebloem, stuur dan een email naar zonnebloemprinsenbeek@gmail. com Of neem (bij voorkeur na 17.00 uur) contact op met de bestuursleden bezoekwerk: Ilse van Haperen, tel. 5419309 of Ria Verdaasdonk, tel. 076-5414323.

Voor de wijkverpleegkundige en thuiszorg in Prinsenbeek belt u 088-1176709. Stuur onze wijkverpleegkundigen een e-mail via vv.prinsenbeek2@thebe.nl Voor hulpvragen over gezondheidszorg, kraamzorg, persoonlijke alarmering verpleging en verzorging kunt u 24 uur per dag terecht bij onze medewerkers via 0900 8122 (€0,10 p.m.) Voor uitleen van hulpmiddelen belt u 088-1177777, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur.Kijk voor meer informatie op www.thebe.nl

Careyn Breda ook voor kraamzorg Verpleging & verzorging thuis, dagverzorging, ondersteuning en informatie, cursussen, kraamzorg. Voor al uw vragen over producten en diensten Careyn Thuiszorg Breda Klantenservice (076-5265700) of klantenservice@careyn.nl, Nieuwe Prinsenkade 20, Breda. www.careynkraamzorg.nl

Problemen met regels, instanties en voorzieningen? Bel voor een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk: 076 524 08 20. De hulp kost u niets. Meer informatie: www.imwbreda.nl.

Zorg voor elkaar Breda

Wijkverpleging Buurtzorg

Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Bel (076) 525 15 15 of mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Telefoon team 1: 06 - 83 222 710 • Telefoon team 2: 06 53 644 476 •Markt 22, 4841 AC Prinsenbeek • prinsenbeek@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com Voor iedereen die verpleging en verzorging aan huis nodig heeft. Zeven dagen per week inplanbare zorg afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Persoonlijke en professionele zorg door vaste medewerkers. Dagelijks telefonisch bereikbaar. Buurtzorg is een landelijke erkende thuiszorgorganisatie.

EHBO-vereniging Prinsenbeek, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen. Secr. Kees Oomen, Hesseling 33 076-5422647 www.ehboprinsenbeek.nl

Stichting Prinsenbeek Hartsafe

Voor informatie tel. 0800 022 80 70 of www.moedersvoormoeders.nl

www.prinsenbeekhartsafe.nl

Slachtofferhulp Bureau Breda Chasséveld 3a, Breda. Geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Tel. 0900-0101. 12.00u: J.F. Kennedylaan 38, tel. (076) 5225475.

Deopeningstijdenzijnvrijdagmorgenoponevenweken van 9.00 uur tot 10.00 uur gelijktijdig met Spreekuur Wijkagent. In de Zilverberk, Schoolstraat 9 in Prinsenbeek.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Ouderen & Voeding

MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek Wekelijkse ACTIVITEITEN in Ontmoetingscentrum De Zilverberk Schoolstraat 9, 4841 AC Prinsenbeek Beheerders/Verhuur 076-5419458 maandag 09.30 uur Gemengd koor “Viva la Musica” 13.00 uur Engels conversatie 13.00 uur Biljartclub “Ons Huis” 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 18.30 uur Biljartclub “V.O.P.” 19.30 uur Sjoelen “D.O.S.” dinsdag 13.00 uur Biljarten vrij 13.15 uur Fietsen 13.00 uur Rikken 19.15 uur Bridgen “Alert” woensdag 09.30 uur Sjoelen “De Zilverberk” 09.30 uur Biljarten dames 09.30 uur Biljarten vrij 13.00 uur Handwerken 13.00 uur Bridgen “De Zilverberk” 13.00 uur Biljarten vrij 19.00 uur Line-dance 19.00 uur Klaverjassen donderdag 09.00 uur Tekenen/schilderen 13.00 uur Biljarten vrij 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 13.30 uur Computer inloop/oefenen 18.30 uur Stoelgym 19.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 19.30 uur Biljarten “Carambole” 19.30 uur Biljarten vrij vrijdag 13.00 uur Biljarten “Ons Huis” 13.30 uur Jokeren Computerlessen in voor- en najaar Reizen 5-daagse en dagreis in de zomer Bingo laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur Dansen 19.30 uur op vrijdagavonden volgens agenda

076-5414122 076-5415376 076-5812450 076-5412833 076-5413702 076-5496169 076-5419458 076-5422632 06-17860729 076-5875654 06-20982866 076-5414793 076-5419458 06-23755359 076-5146626 076-5419458 076-5415232 06-24348388 06-29955241 076-5419458 076-5412833 06-24954211 076-5420103 076-5412833 06-24954211 076-5419458 076-5412450 076-5414104 06-24954211 076-5413749

Februari 2020 Contributie € 22 per persoon per jaar Rabobank NL07RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO Prinsenbeek

EHBO-vereniging Prinsenbeek

Moeders voor Moeders voor zwangeren

Voor informatie, advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. Telefoon 0900 - 1 26 26 26. Voor meer informatie: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Gratis uitleen bibliotheek voor iedereen (in Hagendonk) tevens haal- en brengpunt voor bibliotheek Breda) e-mail: boekendonck@outlook.com Geopend op ma t/m do 13.30-17.00 uur, op vrijdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur

Tel. (076) 525 15 00 of mail: liesbethsmedinga@begintbijjou.nl

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L. Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL

Fit for Life

Wilt u meer bewegen? Kijk op www.wijbegintbijjou.nl onder Goed in je vel!


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN

HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse. Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak

w

DIVERSEN

“ tuin een najaarsbeurt of onderhoud ? Ervaren tuinman biedt zich aan voor alle voorkomende tuin werkzaamheden. Tel: 06 18178431”

0628993948 / info@perfectgreen.nl

MODERN Prinsenbeek

Uw zoeker hier? Dat kan! Voor maar €7,- excl. btw Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters)

info@modernprinsenbeek.nl

38

Eén zoeker kost €7,- excl. btw Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 13


MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Online lezen, zo doet u dat: 1

2

• Iedere week ontvangt u dan een e-mail • In deze e-mail klikt u op: U kunt deze hier lezen

• Het blad wordt geopend • U bladert door de nieuwste Modernprinsenbeek door rechts naast de pagina op het pijltje te klikken

Wanneer u stap 1, 2 en 3 volgt zal Modern Prinsenbeek voortaan iedere week automatisch in uw mailbox bezorgd worden! MODERN pagina 14 Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

3

• Ga naar www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden • Vul hier uw e-mail adres en postcode in en klik op verstuur

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Modern Prinsenbeek lezen waar en wanneer het u uitkomt? Dat kan! Op computer, smartphone of tablet!

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

het blad van Prinsenbeek voor Prinsenbeek!

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 38 2020  

Modern Prinsenbeek 38 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded