__MAIN_TEXT__

Page 1

MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

Week 27| 48e jaargang | 1 juli 2020 | oplage: 5400 ex | pagina’s 12

35 jaar Bridgesoos ’85: gezelligheid is troef 64 leden, van wie de helft uit Prinsenbeek, zijn lid van Bridgesoos ’85. In normale tijden komen ze wekelijks op donderdagavond bij elkaar om te bridgen. Er zijn wel zes bridgeclubs in het dorp, maar dit is, volgens het bestuur, de gezelligste. Lees verder op pagina 2

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

www.modernprinsenbeek.nl | volg ons op facebook


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons dagelijkse nieuws op onze facebookpagina! Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

or de voorHeeft u een leuk idee vo enbeek of pagina van Modern Prins k verhaal kent u iemand die een leu vrijwilliger die weet te vertellen of een uw email aandacht verdient, stuur gmail.com naar: mirjam.bredius@

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

64 leden, van wie de helft uit Prinsenbeek, zijn lid van Bridgesoos ’85. In normale tijden komen ze wekelijks op donderdagavond bij elkaar om te bridgen. Er zijn wel zes bridgeclubs in het dorp, maar dit is, volgens het bestuur, de gezelligste. door Mirjam Bredius-Hoogendam

“Bij Bridgesoos ’85 voelt iedereen zich thuis Een club waar de HARTEN sneller gaan kloppen. Niemand wordt door de RUITEN naar buiten gegooid. Niemand hoeft zich een verSCHOPpeling te voelen. Niemand zal de KLAVERweide worden ingestuurd. … Kortom een club waar niemand zich DOWN zal voelen.” Deze woorden zijn opgetekend door Greetje Verwey, thans erelid en oprichtster van Bridgesoos ’85 (samen met de helaas overleden Wim Tesselaar). In het huidige bestuur zetelen Wilhelmien Versteeg, voorzitter, Rinus de Regt, secretaris, en Piet van Koppen, penningmeester. De club bestaat 35 jaar en wil het jubileum vieren zodra het mogelijk is. “Bridgen is de mooiste sport die er bestaat. Het is goed om je hersenen actief te houden en je kunt het tot op hoge leeftijd blijven doen. Het is inspannend en daardoor tevens ontspannend. Als je bridget, heb je geen tijd om aan iets anders te denken. Al zou de wereld om me heen vergaan tijdens het bridgen, ik geloof dat ik het niet zou merken,” aldus de Beekse Gerda Terwindt, die inmiddels 34 jaar bridget bij Bridgesoos ’85 en daarmee het langst lid is. Om het spel te kunnen begrijpen, is het nodig eerst een bridgecursus te volgen. In het begin is bridgen soms best lastig, want het speeltempo ligt hoog: 6 rondes van 30 minuten achter elkaar. Maar de bridgeclub organiseert voor beginners een laagdrempelig bridgecafé. Hier worden na een clubavond de onderwerpen uitgediept om te evalueren wat beter had gekund. Verder is er aan het begin van het seizoen bij voldoende nieuwkomers een beginnerslijn, waarbij nieuwelingen langer over het spel mogen doen. Zo hoopt de club mensen enthousiast te maken en dan niet alleen ouderen. “Iedereen zou het moeten leren, want bridgen is een investering in je toekomst,” meent Wilhelmien. “Omdat je het tot op hoge leeftijd kan blijven doen. Daarbij verleer je het nooit, net als zwemmen.” Bredanaar Wil Lazeroms, die twee jaar geleden lid werd van deze club, vertelt: “In het begin lag ik ’s nachts in bed nog na te bridgen. Voor die tijd speelde ik rik, ook leuk, maar na 45 jaar rikken, wilde ik wat anders. Het werd bridge. Ik was eerst lid van twee clubs tegelijk, maar heb uiteindelijk voor deze gekozen. Vanwege

de gezelligheid.” Bridgesoos ’85 is een heel actieve club. Naast de wekelijkse bridgeavonden organiseren ze allerlei bridgedrives, sommigen alleen voor leden, anderen ook voor mensen van buiten. In november is er een ‘Mosseldrive’, in het voorjaar een ‘Tapasdrive’, voorts een ‘Paasdrive’, een ‘Kerstdrive’ met een buffet, een ‘Oliebollendrive’ waarbij de oliebollen van het Keniawinkeltje worden betrokken. De ‘100 handen drive’, die normaal plaatsvindt in maart, kon vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan. Dat was jammer, voor veel leden is dit jaarlijks terugkerend evenement een hoogtepunt. Waar je op een normale avond 24 spelletjes speelt, speel je tijdens de ‘100 handen drive’ 100 spelletjes op één dag, van half negen ’s ochtends tot bijna middernacht. Een ware uitputtingsslag dus, maar wel een heel leuke. Bridgesoos ’85 neemt het spel serieus, maar het bestuur benadrukt dat het wel vooral om de gezelligheid gaat. Daarom zijn bij alle wedstrijden alleen kleine en vaak ludieke prijsjes te verdienen. Zoals een pak oliebollenmix bij de ‘Oliebollendrive’. Bij het bridgen speel je met een vaste partner en onderling maak je afspraken over het bieden om zo je kaart duidelijk te maken. Je gebruikt een soort geheimtaal. In de competitie moet je allebei ongeveer hetzelfde niveau hebben. Na een tijdje kun je evalueren hoe het gaat. Want je bent wel gekoppeld aan elkaar, maar niet getrouwd. Is je speelpartner ziek, dan regel je een invaller, of de club regelt iemand voor jou. Het is een leuke sport, het is gezellig door het contact met de andere leden en echt ontspannend, omdat je alles om je heen vergeet. En je moet goed je best doen, want niemand wil onderaan eindigen. De spelers zijn dan ook allemaal behoorlijk gedreven. “Het seizoen duurt van september tot mei. We spelen zes series van vijf avonden,” legt Rinus uit. “Dertig weken in een jaar. Na elke serie volgt promotie of degradatie.” De club is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (de derde grootste club in Nederland), district West-Brabant. Aan het eind van het seizoen krijgen alle spelers een geranium. “Dan kun je daar de hele zomer, als we niet spelen, achter gaan zitten,” lacht Wilhelmien. Al dat is nu juist wat bridgers niet graag doen. Wie meer wil weten of lid wil worden, kan een kijkje nemen op de website: https://www. nbbclubsites.nl/club/28033 (of google ‘Bridgesoos85). De contributie bedraagt € 45,- per jaar. Door de huidige crisis hebben de leden al geruime tijd niet fysiek met elkaar kunnen bridgen. Daarentegen wordt er nu elke donderdagavond toch middels Stepbridge (een digitaal programma van de Bridgebond) vanuit huis met elkaar gebridged Een nieuwe uitdaging en ervaring waarover de deelnemers enthousiast zijn. Tot voor kort waren de speelavonden iedere donderdagavond in ’t Hert op de Valdijck. In verband met de sluiting van ’t Hert en omdat er op donderdagavond geen geschikte andere locatie te vinden was, gaat Bridgesoos ’85 Prinsenbeek helaas verlaten. Als de maatregelen van het RIVM het toestaan, start het nieuwe seizoen in de Blaker op het Graaf Hendrik III Plein in Breda. Wie kennis wil maken, kan gratis en vrijblijvend vijf avonden meespelen.

MODERN Prinsenbeek


kerkdiensten Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Op zondagmorgen 5 juli is er in Het Kruispunt een speciale gezinsdienst. Evelyn Quaak, onze eigen predikante, leidt de dienst. Voor de kinderen tot 4 jaar is er opvang. Voor deze viering hoeft u zich niet van te voren aan te melden. We mogen weer met meer mensen samen komen in de kerk. Dat betekent voor Het Kruispunt zo’n 50 tot 60 personen. Natuurlijk houden we rekening met de 1,5 meter afstand en wordt er voorlopig nog niet gezongen. Als u toch van te voren graag wilt reserveren, kan dat natuurlijk. U stuurt dan een mailtje aan scriba@hetkruispunt.org of een telefoontje of berichtje naar 06-12517970. Dit kan tot zaterdag 20.00 uur. De viering begint om 10.30 uur. De vorm van de viering blijft voorlopig kort, actueel en met luistermuziek. U kunt de dienst ook online beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl of via onze website. Verder deze week: Donderdag 9 juli: Inloop en ontmoeting met koffie van 9.30 – 11.30 uur in de koffieruimte van Het Kruispunt. Graag van te voren even aanmelden. Dat kan per email aan: esther.monster@kpnplanet.nl

Pastorie: Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9.30 en 11.00 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

Princenhage om 11.00 uur.: Eucharistieviering door pastor Gilbert Razon en pastor Ben Hendriksen Dinsdag 7 juli om 9.00 uur: Eucharistieviering door pastor Gilbert Razon en pastor Han Geppaart Intenties: voor dopeling Djaylinn Visser; Anthonius en Johanna Maltha-Akkermans; Overleden ouders Bulkmans-Smits; Johanna Smits; Adriana Heijmans-Bulkmans; Henk Donker. Overledenen: Jos Meeuwissen; Cor Mathijssen-Vissers; Jan van Dongen.

Diensten Zondag 5 juli: Effen om 9.30 uur: Eucharistieviering door pastor Gilbert Razon en pastor Ben Hendriksen

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta, 0800-0230550 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070 Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00 Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344

Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099 Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan

de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


“Een vertrouwd gezicht in Prinsenbeek en omgeving”

www.reedijkuitvaart.nl ||Tel.: 2222 887 info@reedijkuitvaart.nl Tel.:076-50 076 - 50 887

Afscheidshuys d’ d’ Beek | Beeksestraat - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl Afscheidshuys Beek | Markt 34a -5Prinsenbeek | www.reedijkuitvaart.nl

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

MODERN pagina 4 Prinsenbeek

155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-


weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 te Breda wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de betrokken wijkagent. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van een aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook kunt u gebruik maken van het spreekuur op d vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 uur tot 10.00 uur. U vindt ons dan in De Zilverberk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

MC Roadrunner Prinsenbeek Beste Roadrunners, a.s. zondag 5 juli 9.00u willen we alle Roadrunners van harte uitnodigen voor een aangepaste doch super mooie Roadrunnerrit met alléén de leden van ons eigen motorclubje! De officiële 35e RRR gaat zoals jullie weten i.v.m. de corona dit jaar niet door maar staat volgend jaar gepland, maar we kunnen de rit (nu het RIVM en de overheid wat meer ruimte toelaat) in aangepaste vorm, natuurlijk wel binnen deze mogelijkheden met onze eigen clubleden rijden hadden we gedacht. De bedoeling is om in kleine groepjes de rit te rijden zodat ieder groepje ook zelf kan kiezen waar/ofze een koffiestop houden op een voor hun geschikte plaats. Na afloop kunnen de liefhebbers in ons thuishonk nog wat na kletsen onder het genot van “het rondje v.d. club”. De gps routes vallen bij jullie in de email bus, dus hop hop hop op naar a.s. zondag ! We verzamelen en vertrekken vanuit ons thuishonk het Veehandelshuis. Beste overige Prinsenbeekse motorvrienden: onze 35e openbare MC Roadrunnerrit is dit jaar gecanceld en verzet zondag 4 juli 2021, we hopen dan natuurlijk weer vele van jullie te mogen ontmoeten ! Allemaal een mooie motorzomer gewenst.

ook op de beeldbank wilt plaatsen, neem dan even contact op met onze fotoarchiefbeheerder: Jan Rabelink, tel. 076-5413743 of jrabelink@ziggo.nl.

Boekendonck

e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook op Facebook en Instagram te vinden! Boekendonck weer helemaal open U kunt weer zelf naar Boekendonck komen op zes dagen in de week: zie onderaan dit bericht. Men komt binnen via de aparte zij-ingang aan de marktzijde van Hagedonk. De bezoekers respecteren de afstand van 1,5 m en gebruiken de handgel die klaar staat. Nog geen Haal- en Brengpunt in Boekendonck Opgelet: het Haal- en Brengpunt van Bibliotheek Breda is nog niet in functie in Boekendonck! Dus voor nieuwe boeken en uw terug te brengen boeken van bibliotheek Breda moet u naar de vestiging Centrum, Zuid of Noord (Heksenwiel). Denk eraan: op 2 juli vervalt de wegens corona verlengde uitleentermijn en riskeert u een boete bij te laat terugbrengen. En: er zitten wellicht anderen met smart te wachten op uw boek! Zie verder: www.bibliotheekbreda.nl Openingstijden Boekendonck m.i.v.1 juli * Maandag t/m donderdag: 13.30-17.00 uur * Vrijdag: 10.00-17.00 uur * Zaterdag: 10.00-13.00 uur

OPROEP: 12 maart jl. was het 60 jaar geleden dat NAC-legende Rat Verlegh – het NAC-stadion is naar hem vernoemd - verongelukte aan de Nieuwveerweg en te water raakte in de Kuil. Rat was een bekende Bredanaar, voormalig international en de manier waarop hij overleed was op zijn minst opzienbarend. In verband met het schrijven van diens biografie doen wij namens de schrijvers een beroep op lezers die zelf hier iets over kunnen vertellen of personen kennen, die hier meer over weten. Zo ja, neem dan a.u.b. contact op met advanmelis@ziggo.nl of 076-5416947. MUSEUM DE RIJF: Vooralsnog is het museum tot september a.s. gesloten. Het is niet mogelijk om daar de voor musea voorgeschreven Covid-richtlijnen te volgen en alle besmettingsgevaar te voorkomen. Wij hopen op zondag 6 september 2020 (onder voorbehoud) weer geopend te zijn met de foto-tentoonstelling over “Beekse café’s, toen en nu”. Buurten: Dit jaar kan ook dit helaas niet doorgaan. Voor foto’s van activiteiten zie: www.hk-opdebeek.nl. Voor andere foto’s: www.beeldbankhkopdebeek.nl VOOR MEER INFORMATIE: onze website www. hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

Wij begint bij jou Heemkundekring Prinsenbeek KIJK HONDERDEN FOTO’S OVER PRINSENBEEK OP ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW. BEELDBANKHKOPDEBEEK.NL In ons fotoarchief bevinden zich duizenden foto’s over ons mooie dorp, zijn geschiedenis, zijn inwoners, zijn verenigingen en ga zo maar door. Deze zijn nu ook voor iedereen te bekijken via deze website. Op dit moment is het nog beperkt tot enkele honderden, maar de website wordt continue verder gevuld. Neem eens een kijkje op deze website en neem ook actief deel door de foto’s te bekijken en nadere gegevens, zoals namen, data, gebeurtenissen enz., via de website aan ons door te geven. Heeft u zelf foto’s, films, dia’s of ansichten die u

Zomerfit 70+ in Prinsenbeek Al drieënhalve maand geen beweeglessen meer vanwege Corona. Gelukkig komt daar nu vanaf 6 juli verandering in. In juli en augustus komt er een speciaal buiten beweegprogramma van 8 weken. Verschillende groepen gaan van start. In Prinsenbeek Gym gericht op Kracht, Uithoudingsvermogen en Lenigheid. We bewegen op grote grasvelden, vaak lekker in de schaduw. Voldoende ruimte voor 1.5m tot 3m afstand van elkaar. De eerste twee lessen zijn gratis, daarna € 15,-- voor zes lessen. De lessen worden gegeven door een ervaren beweegdocent. Meedoen is gemakkelijk, veilig en betaalbaar. Van te voren aanmelden is niet nodig. Voor vragen bel of mail; tel. (076) 525 15 00 of fitforlife@zorgvoorelkaarbreda.nl

pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Europees Hof van Justitie; verruiming advocatenkeuze bij rechtsbijstandsverzekeraars? Momenteel kan een verzekerde bij een rechtsbijstandsverzekering een eigen advocaat inschakelen vanaf het moment dat hij/zij in een gerechtelijke of administratieve procedure betrokken wordt, en er dekking is voor het voorval. De zaak ging over een in België wettelijk geregelde buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddelingsprocedure. Een dergelijke procedure kent het Nederlandse recht niet. De vraag was of deze procedure ook onder de gerechtelijke procedure valt zoals deze is gedefinieerd in de EU richtlijn. Het Nederlands verbond van verzekeraars in Nederland stelt dat deze uitspraak niet van toepassing is op Nederlandse rechtsbijstandsverzekeringen. Hoewel de Belgische situatie niet van toepassing is op de Nederlandse situatie kunnen de overwegingen van het Europese Hof wel van belang zijn voor de Nederlandse praktijk. Het Hof heeft namelijk overwogen dat een verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze heeft voor het buitengerechtelijke traject, oftewel de fase voorafgaand aan een (eventuele) juridische procedure. Dit recht op vrije advocaatkeuze bestond al ingeval er een procedure gevoerd moest worden. Het Hof overweegt: “Elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase, moet worden geacht onder het begrip “gerechtelijke procedure” te vallen in de zin van art. 201 van richtlijn 2009/138 te vallen”. Er zou dus betoogd kunnen worden dat deze ook van toepassing is in Nederland, omdat het Europese Hof is gevraagd een Europese richtlijn die voor alle Europese landen geldt te interpreteren. Het Hof is er immers om ervoor te zorgen dat het Europees recht in alle landen op dezelfde manier wordt toegepast (zogenaamde uniforme uitleg). Arrest 14 mei 2020 van het Europese Hof van Justitie ecli:ECLI:EU:C:2020:372


MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Online lezen, zo doet u dat: 1

2

• Iedere week ontvangt u dan een e-mail • In deze e-mail klikt u op: U kunt deze hier lezen

• Het blad wordt geopend • U bladert door de nieuwste Modernprinsenbeek door rechts naast de pagina op het pijltje te klikken

Wanneer u stap 1, 2 en 3 volgt zal Modern Prinsenbeek voortaan iedere week automatisch in uw mailbox bezorgd worden!

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

3

• Ga naar www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden • Vul hier uw e-mail adres en postcode in en klik op verstuur

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Modern Prinsenbeek lezen waar en wanneer het u uitkomt? Dat kan! Op computer, smartphone of tablet!

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

het blad van Prinsenbeek voor Prinsenbeek!

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden pagina 7


Herdenken in de Grote Kerk.

Afgelopen week hebben we een bezoek gebracht aan de Grote Kerk in Breda. Daar heeft de kerk een bijzondere ruimte ingericht voor alle dierbaren die tijdens de Coronacrisis in de regio Breda zijn gestorven. Wij vinden het een mooi gebaar dat deze kerk dit initiatief heeft genomen en we werden aangenaam verrast door veel families die een bidprentje of rouwkaart hadden geplaatste met een brandend kaarsje als teken van herinnering. Mocht deze berichtgeving, eerder vermeldt in BN/De Stem, u zijn ontgaan, breng dan een prentje of rouwkaart mee naar de Grote Kerk in Breda en plaats dit aandenken met een kaarsje in deze ruimte.

Afscheidshuys d’ Beek!

Zodra een overlijden nadert bekruipt het gevoel dat toch over het een en ander moet worden nagedacht. Nog veel te vaak zijn de mogelijkheden met betrekking tot de dood een onbekend begrip. Dit is een van de redenen dat wij dagelijks van maandag tot en met vrijdag een inloopspreekuur houden van 09.00 tot 10.00 uur. Tijdens dit inloopspreekuur kunt u altijd bij ons binnen komen om over deze persoonlijke zaken te praten en wij (Femke en Jan) staan voor u klaar om u behulpzaam te zijn om u voor te lichten. Komt het tijdstip u niet zo goed uit, u kunt met ons ook een afspraak maken voor een ander tijdstip of indien gewenst, bij u thuis. Ook worden we regelmatig benadert met de vraag om een begroting te laten opstellen voor de korte of langere termijn. Tijdens een persoonlijk gesprek maken we een overzicht van uw persoonlijke wensen en maken we vervolgens een begroting op, zodat u en uw familie weten waarop gerekend moet worden. In Afscheidshuys d’ Beek kan iedereen worden opgebaard, ook als u bijvoorbeeld bij DELA, Monuta of Yarden verzekerd bent, kunt u altijd bij ons terecht op basis van uw polis. Wilt u meer informatie, dan belt u met Femke en zij kan u keurig voorlichten. Opbaren in het Afscheidshuys voelt echt Beeks aan, u bent en blijft in uw geboorte en/of woonplaats. De toegang is bij ons laagdrempelig en onze rouwkamers zijn daar helemaal op afgestemd. Wat betreft de kosten zijn wij in vrijwel alle opzichten voordeliger dan waar ook in de regio. Bij ons in het Afscheidshuys d’ Beek is de dienstverlening goed en staan garant voor een perfecte uitvaart. Wilt u meer informatie hebben, kom dan geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen naar ons toe om dat te bespreken wat u bezig houdt. Tijdens ieder gesprek verzorgen wij een kopje koffie/thee. U bent hartelijk welkom, ook in deze “vreemde” tijd. Ook in ons rouwcentrum bewaren wij de inmiddels welbekende “afstand” van anderhalve meter. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer: 076 – 50 22 887. Ook kunt u ons per mail bereiken: info@reedijkuitvaart.nl of kijk op onze website: www.reedijkuitvaart.nl Femke Machielsen en Jan Reedijk.

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

Vluchten of vechten hoeft niet als het ook anders kan

AED’s in Prinsenbeek Foto: Marian Schutte Begin juni verscheen het boek “Snoer de krokodil zijn bek” van Marlene Hanssen. De ondertitel “Ontdek hoe jouw brein je voor de gek houdt, lach erom en doe het anders” geeft prijs waar dit boek over gaat. Over de werking van het brein, over bewustwording van angsten en overtuigingen en de mogelijkheid ervoor te kiezen het anders aan te pakken. “Snoer de krokodil zijn bek” staat vol breintheorie; lichtvoetig geschreven en met een directe koppeling naar de praktijk. Hiermee nodigt Marlene Hanssen de lezer uit oude overtuigingen overboord te gooien en nieuwe dingen te ontdekken. Het boek leest als een reisgids voor het leven, met tal van voorbeelden uit het alledaagse leven. Marlene Hanssen slaat een brug tussen fysieke en psychologische theorieën over het hoe en waarom van onze keuzes en de praktijk van alledag. Een uitnodiging om naar binnen te keren en het anders te doen “Dit is een boek waarin je leert minder braaf maar toch aardig te zijn,” schrijft Marlene Hanssen in haar voorwoord. Het zijn de lessen die ze leerde in haar 24 jaar praktijkervaring en diverse studies, ondermeer bij Professor Dr. Fred Korthagen, die ze om wist te zetten naar een praktische leidraad voor mensen die hun persoonlijke ontwikkeling serieus nemen en bereid zijn te investeren in gedragsverandering. “Het leidt tot leuker en losser leven,” zegt Marlene Hanssen, “en de weg ernaar toe is al even prettig. Want anders programmeren van ons brein hoeft niet ingewikkeld en vervelend te zijn.” Marlene Hanssen Marlene Hanssen werkt ruim 24 jaar in haar eigen praktijk ‘Vertrouwen’ als natuurgeneeskundige en stress- en burnout coach, voetreflexoloog, reiki-master en master NLP. Met haar boek “Snoer de krokodil zijn bek” wil zij haar kennis ontsluiten aan een breed publiek en mensen uitnodigen zichzelf van kleine en grote krokodillen te bevrijden en op weg te gaan naar een gelukkiger, blijer én spannender leven. “Snoer de krokodil zijn bek” is een 156 pagina’s tellende paperback, voor €22,50 te koop via de website van Marlene Hanssen: https://www.snoerdekrokodilzijnbek.nl/boek Het is ook te bestellen als e-book. Contactgegevens Marlene Hanssen, auteur Vertrouwen, praktijk voor natuurgeneeskunde, stress en burn-out coaching 0631041140 - info@praktijkvertrouwen.nl

• Aktiviteitencentrum Molenkap/Careijn, Schoolstraat 11, 24-A • Buurtver.Overveld, Overveldsestr.23, 24-A • De Drie Linden, Heisprong 15, 24-A • Dierenspeciaalzaak Voesenek, Groenstraat 88a, 24-A • H&S Makelaardij, Beeksestraat 42b, 24-A • Hagedonk/Thebe, Markt 5a • Scouting, Moleneind 1, 24-A • Sportpark de Heikant, Heikantsestraat 37b, 24-A • Buurtver. deStaart, Buitenwal 13, 24-A • SBS3, Strijpenseweg 3, 24-A • Fam. Kwisthout, Witte baan 9, 24-A • Buurtver.Neusje v/d Beek, MrBierensweg 34, 24-A • Fysio Pieter Mies, Molenstraat 42/Vorsterstraat, 24-A • EHBO-ver Prbeek, Hesseling 33, iemand thuis-A • EHBO-ver Prbeek Molen de Beerstraat 6, iemand thuis-A • HCP, Postbaan 38, openingstijden-A • Huisartsenpraktijk, Middenweg 38, openingstijden-A • Marktzicht, Markt 10, openingstijden-A • Mondhygiene Prbeek, MrBierensweg 18, iemand thuis-A • Fam.Okhuyzen, Kapelstraat 57, iemand thuis-A • Zilverberk, Schoolstraat 9, openingstijden-A • Fam. Schalk, Zuidlaan 16, 24 uur per dag • Golfver Albatross, Weimersedreef 19, openingstijden • Fittness Prinsenbeek, Klaverveld 55, openingstijden • TES, Logtenburg 1, openingstijden • Zwembad de Kuil, Weimersedreef 16a, tijdens zwemseizoen • Fam. van Ginneken, Heiveld 3, iemand thuis • Belangenver. Steenakker, Groot Hoogsteen 12, 24-A • Brandweerkazerne, Gertrudislaan 14, 24-A • Fam. Huijbregts, Plantsoen 138, 24-A • Ad Roovers verhuur, De Lind 16e, 24-A • Schoenhandel Mol, Kapelstraat 11, 24-A Toelichting: 24-A: 24 uur beschikbaar, aangemeld bij Hartslag. Nu alleen A: beperkt beschikbaar, wel aangemeld bij Hartslag Nu overig: beperkt beschikbaar, (nog) niet aangemeld bij HartslagNu Vragen/opm: St.Pr’beek Hartsafe: oomencahm@hetnet.nl


Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34 ZO WIL IK AFSCHEID NEMEN

gratis werkboekje

uitvaartonderneming wilma van opstal www.wilmavanopstal.nl

076-5201799

Afscheid nemen

begint bij vasthouden wat je lief is. Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 0162 457 775. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Florijnstraat 60, 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775, www.bruijns-uitvaart.nl

pagina 9


Hulpdiensten week 27

M

Pri

Zonnebloem Prinsenbeek Dag en nacht echte aandacht. Door een goed gesprek per telefoon of chat. Bel 0900 - 0767 (5 cent/ min). Of bel het lokale nummer Breda: 076-521 84 50 Zie voor chat of e-mail www.sensoor.nl/brabant

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding? Bel dan met een van onze contactpersonen in Prinsenbeek: Adrienne Verboom, collectecoördinator Breda en Prinsenbeek. Tel. 06-51685820. Adrienne.verboom@kwfbreda.nl

Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Brabant. Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur. www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Wilt u informatie of bezoek van de Zonnebloem, stuur dan een email naar zonnebloemprinsenbeek@gmail. com Of neem (bij voorkeur na 17.00 uur) contact op met de bestuursleden bezoekwerk: Ilse van Haperen, tel. 5419309 of Ria Verdaasdonk, tel. 076-5414323.

Voor de wijkverpleegkundige en thuiszorg in Prinsenbeek belt u 088-1176709. Stuur onze wijkverpleegkundigen een e-mail via vv.prinsenbeek2@thebe.nl Voor hulpvragen over gezondheidszorg, kraamzorg, persoonlijke alarmering verpleging en verzorging kunt u 24 uur per dag terecht bij onze medewerkers via 0900 8122 (€0,10 p.m.) Voor uitleen van hulpmiddelen belt u 088-1177777, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur.Kijk voor meer informatie op www.thebe.nl

Careyn Breda ook voor kraamzorg Verpleging & verzorging thuis, dagverzorging, ondersteuning en informatie, cursussen, kraamzorg. Voor al uw vragen over producten en diensten Careyn Thuiszorg Breda Klantenservice (076-5265700) of klantenservice@careyn.nl, Nieuwe Prinsenkade 20, Breda. www.careynkraamzorg.nl

Problemen met regels, instanties en voorzieningen? Bel voor een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk: 076 524 08 20. De hulp kost u niets. Meer informatie: www.imwbreda.nl.

Zorg voor elkaar Breda

Wijkverpleging Buurtzorg

Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Bel (076) 525 15 15 of mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Telefoon team 1: 06 - 83 222 710 • Telefoon team 2: 06 53 644 476 •Markt 22, 4841 AC Prinsenbeek • prinsenbeek@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com Voor iedereen die verpleging en verzorging aan huis nodig heeft. Zeven dagen per week inplanbare zorg afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Persoonlijke en professionele zorg door vaste medewerkers. Dagelijks telefonisch bereikbaar. Buurtzorg is een landelijke erkende thuiszorgorganisatie.

EHBO-vereniging Prinsenbeek EHBO-vereniging Prinsenbeek, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen. Secr. Kees Oomen, Hesseling 33 076-5422647 www.ehboprinsenbeek.nl

Moeders voor Moeders voor zwangeren

Stichting Prinsenbeek Hartsafe

Voor informatie tel. 0800 022 80 70 of www.moedersvoormoeders.nl

www.prinsenbeekhartsafe.nl

Slachtofferhulp Bureau Breda Chasséveld 3a, Breda. Geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Tel. 0900-0101. 12.00u: J.F. Kennedylaan 38, tel. (076) 5225475.

Deopeningstijdenzijnvrijdagmorgenoponevenweken van 9.00 uur tot 10.00 uur gelijktijdig met Spreekuur Wijkagent. In de Zilverberk, Schoolstraat 9 in Prinsenbeek.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Ouderen & Voeding

Voor informatie, advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. Telefoon 0900 - 1 26 26 26. Voor meer informatie: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

Tel. (076) 525 15 00 of mail: liesbethsmedinga@begintbijjou.nl

Gratis uitleen bibliotheek voor iedereen (in Hagendonk) tevens haal- en brengpunt voor bibliotheek Breda) e-mail: boekendonck@outlook.com Geopend op ma t/m do 13.30-17.00 uur, op vrijdag van 10.00-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-13.00 uur

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek Wekelijkse ACTIVITEITEN in Ontmoetingscentrum De Zilverberk Schoolstraat 9, 4841 AC Prinsenbeek Beheerders/Verhuur 076-5419458 maandag 09.30 uur Gemengd koor “Viva la Musica” 13.00 uur Engels conversatie 13.00 uur Biljartclub “Ons Huis” 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 18.30 uur Biljartclub “V.O.P.” 19.30 uur Sjoelen “D.O.S.” dinsdag 13.00 uur Biljarten vrij 13.15 uur Fietsen 13.00 uur Rikken 19.15 uur Bridgen “Alert” woensdag 09.30 uur Sjoelen “De Zilverberk” 09.30 uur Biljarten dames 09.30 uur Biljarten vrij 13.00 uur Handwerken 13.00 uur Bridgen “De Zilverberk” 13.00 uur Biljarten vrij 19.00 uur Line-dance 19.00 uur Klaverjassen donderdag 09.00 uur Tekenen/schilderen 13.00 uur Biljarten vrij 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 13.30 uur Computer inloop/oefenen 18.30 uur Stoelgym 19.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 19.30 uur Biljarten “Carambole” 19.30 uur Biljarten vrij vrijdag 13.00 uur Biljarten “Ons Huis” 13.30 uur Jokeren Computerlessen in voor- en najaar Reizen 5-daagse en dagreis in de zomer Bingo laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur Dansen 19.30 uur op vrijdagavonden volgens agenda

076-5414122 076-5415376 076-5812450 076-5412833 076-5413702 076-5496169 076-5419458 076-5422632 06-17860729 076-5875654 06-20982866 076-5414793 076-5419458 06-23755359 076-5146626 076-5419458 076-5415232 06-24348388 06-29955241 076-5419458 076-5412833 06-24954211 076-5420103 076-5412833 06-24954211 076-5419458 076-5412450 076-5414104 06-24954211 076-5413749

Februari 2020 Contributie € 22 per persoon per jaar Rabobank NL07RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO Prinsenbeek

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L. Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL

Fit for Life

Wilt u meer bewegen? Kijk op www.wijbegintbijjou.nl onder Goed in je vel!


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN Stajo hekwerken voor gaasafrastering, sierhekken, poorten, balkonhekken en raambeveiliging op maat. Tevens voor het leveren van materialen. Bel voor info. of vrijblijvende offerte tel.: 5423803 in Prinsenbeek. CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl De Raaff Klusssen- & Onderhoudsbedrijf voor al uw bouw-, verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende offerte naar 076-5439915

Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave. Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. info@ toonberg.nl 0651577581 FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN voor al uw bestratingen Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave 076-5420161 of 06-54355533.

w

DIVERSEN

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071. Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl Gevraagd aardbei plukkers of pluksters bij mts van Opstal Franken kettingdreef 4 in prinsenbeek PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE: Therapeutische ondersteuning kind & jeugd; Vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen, verbeteren van sociale vaardigheden, overwinnen (faal)angst, verwerking van echtscheiding, ziekte of overlijden, ondersteuning bij ADHD, autisme etc. Tel. 076-5418842/06-18828941(na 18.00u) of www.spelenhelpt.com

R&B Schilderwerken V.O.F. Als verf meer dan kleur is

nieuwbouw, renovatie, binnen en buiten werk telefoon/fax: 076 - 8881944 info@rnb-schilderwerken.nl www.rnb-schilderwerken.nl

27

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 11


Zoek jij nog een leuke vakantiebaan? Word vakantiebezoger voor Modern Prinsenbeek!

Wij zoeken enthousiaste bezorgers die een extraatje willen bijverdienen tijdens de vakantie periode.

Interesse?

Graag aanmelden via info@modernprinsenbeek.nl of via whatsapp 06-43204300

N MrinOseDnbEeR ek P

e i t c a r Zome s 2 advertentie n 1! a v js i r p e d r o vo

Voor meer informatie kunt u mailen naar: info@modernprinsenbeek.nl MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 27 2020  

Modern Prinsenbeek 27 2020