__MAIN_TEXT__

Page 1

MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

Week 26| 48e jaargang | 24 juni 2020 | oplage: 5400 ex | pagina’s 12

Abonneer je nu gratis op www.modernprinsenbeek.nl/ aanmelden en ontvang elke week als eerste het vernieuwde online weekblad in uw mailbox.

Wijkagent Erik Jan Bosma: politieman in hart en nieren Wijkagent Erik Jan Bosma is wat je noemt een ‘politieman in hart en nieren’. 38 jaar geleden kwam hij bij de politie en hij is van plan dit werk tot aan zijn pensioen te blijven doen. “Dit werk past bij mij.”

Lees verder op pagina 2

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

www.modernprinsenbeek.nl | volg ons op facebook


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl

Wijkagent Erik Jan Bosma is wat je noemt een ‘politieman in hart en nieren’. 38 jaar geleden kwam hij bij de politie en hij is van plan dit werk tot aan zijn pensioen te blijven doen. “Dit werk past bij mij.” door Mirjam Bredius-Hoogendam

Bosma (58) werd geboren in de provincie Groningen. Vanaf 1982 werkt hij bij de Rijkspolitie, in 1983 kwam hij naar Brabant. Als kind trok Voor advertenties gelden vaste tarieven. politiewerk hem al en na school kon hij snel beVerenigingen kunnen gratis tot maximaal ginnen. “Ik was nog jong, kende hier heg noch 1000 karakters aanleveren. steg toen ik naar Lage Zwaluwe werd overgeplaatst,” herinnert hij zich. In die tijd was het Ingezonden stukken gebruikelijk dat je bij een ‘kostvrouw’ kwam De redactie is niet verant­woordelijk voor te wonen en, toeval of niet, Erik Jan kwam tede inhoud van door derden aangele­verde recht in de Groningenlaan. Inmiddels woont ingezonden stukken hij nog steeds in Lage Zwaluwe, zij het ergens Voorpagina anders. Want Erik Jan ging met de zoon van De tekst van het voorpagina-artikel wordt zijn kostvrouw carnaval vieren, leerde zo zijn verzorgd door de Beekse redactie Tafel echtgenote kennen en ging nooit meer uit Lage (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt Zwaluwe weg. Inmiddels heeft hij heel wat rebuiten de verantwoordelijkheid van de organisaties en veranderingen bij de politie redactie van Modern Prinsenbeek. meegemaakt. Door gemeentelijke herindelinU kunt contact opnemen via: gen verhuisde de politiepost in Lage Zwaluwe mirjam.bredius@gmail.com. en kwam Erik Jan in Zevenbergen terecht. “Ik heb daar een aantal jaar gewerkt, maar ben me Uitgave toen gaan focussen op onderwijs. In de jaren Modern Prinsenbeek ’90 kwam ik in de Kapelstraat in Prinsenbeek Belder 38 , terecht (het gebouw dat nu een kinderdag4704 RK Roosendaal verblijf is). Daar was ik praktijkbegeleider van Tel. 076 - 541 70 71 stagiaires bij de politie. Dit werk heb ik met info@modernprinsenbeek.nl veel plezier meer dan twintig jaar gedaan. Uiteindelijk gingen we van de Kapelstraat in PrinFacebook senbeek naar de Hambroeklaan in Breda. Ook Volg ons dagelijkse nieuws op dit is nu niet meer een echt politiebureau. Een onze facebookpagina! jaar of acht geleden kwam er weer een nieuwe verdeling en nu werk ik in district Baronie, Niets uit deze uitgave mag worden opgeteam Weerijs, met als hoofdbureau Etten-Leur. slagen in een geautomatiseerd gegevensMaar ik ben vanaf 2014 wijkagent van dit mooie bestand, of openbaar gemaakt, in enige dorp, samen met Inge Leer.” Erik Jan vindt zichvorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, zelf een ‘dienstbaar persoon’, dat moet ook als mechanisch, door print-outs, kopieën, of je wijkagent bent. “Je moet kennen en gekend op welke manier dan ook, zonder voorafworden hoog in het vaandel hebben,” vindt hij. gaande schriftelijke toestemming van de “Ik ben ook van het ‘face to face’ overleg, ik wil uitgever. altijd graag een gezicht zien. Onze rol van wijkagent is ook om de verbinding te zoeken met andere organisaties. Alles staat of valt immers met samenwerking. Bij elkaar komen om problematiek te bespreken werkt altijd goed.” Als voorbeeld noemt hij de BOA’s (Buitenge: Oproep woon Opsporings Ambtenaar) or vo or de Heeft u een leuk idee vo die een aantal taken van de beek of en ins Pr rn de Mo wijkagenten hebben overgen va a pagin

nomen. “De twee vaste BOA’s in Prinsenbeek zijn onze gesprekspartners, we werken samen.” In het takenpakket van de wijkagent vallen zaken als buurtpreventie, sociale problematiek (zoals stalking, problemen met buren). Soms is het voldoende om je gezicht als wijkagent even te laten zien, toezicht kan al iets bewerkstelligen. Ook opsporing van ondermijning, hennepkwekerijen en ontmanteling van drugslabs in de buurt van Prinsenbeek, horen tot het takenpakket van de wijkagent. Bosma gaat regelmatig langs bedrijven om te waarschuwen en te adviseren. Burgers kunnen zelf ook een melding doen als er ergens iets aan de hand is. Erik Jan en Inge zoeken verbinding met de burgers. “Zo gaan we enkele dagen na een inbraak bij de slachtoffers langs om te kijken hoe het gaat, of er nog vragen zijn met betrekking tot de inbraak.” Het werk is afwisselend en past Erik Jan als een goed zittende jas. Inge Leer is in de oneven weken in de Zilverberk om spreekuur te houden. “Als zij er niet is, spring ik in. Maar het liefst ben ik op straat, binnen de gemeentegrenzen van het dorp en bij evenementen. Wij hebben goede contacten met allerlei organisaties in het dorp, zoals de BAK. Regelmatig heb ik bijvoorbeeld de Grote Optocht aangestuurd vanuit een keetje op de Markt. De organisatie heeft contact met verkeersregelaars en hulpverleners. We moeten er onder andere voor zorgen dat de calamiteitenroute wordt vrijgehouden.” Want er gebeuren tijdens de optocht wel eens minder leuke dingen, zoals een ongeluk of een inbraak. Bij andere belangrijke evenementen, zoals de Wielerronde, het Biks Blaos Festijn of de Avondvierdaagse, kom je de twee wijkagenten ook tegen. “Wij willen graag ons gezicht laten zien. Het is belangrijk om betrokkenheid te tonen. Even een praatje maken met de mensen, niet alleen als er een probleem is.” Binding zoeken is het leukste aspect van dit werk. Ook op gewone dagen is het belangrijk het contact laagdrempelig te houden. Niet alleen op hoogtijdagen, maar ook als er geen evenementen zijn, kun je wijkagent Erik Jan Bosma in Prinsenbeek tegenkomen. Over de huidige tijd merkt hij op dat de coronacrisis ook voor de politie en voor hem als wijkagent gevolgen heeft. “Bij het contact maken met de burger voelt het vervelend en onpersoonlijk dat je geen hand kan geven en anderhalve meter afstand moet houden. Maar we zullen dit nog lang moeten volhouden. Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om de inwoners van Prinsenbeek, die op enigerlei wijze te maken hebben of hebben gehad met het coronavirus, sterkte te wensen,” zegt hij tot besluit.

MODERN

k verhaal kent u iemand die een leu vrijwilliger die weet te vertellen of een uw email aandacht verdient, stuur gmail.com naar: mirjam.bredius@

Prinsenbeek

MODERN pagina 2 Prinsenbeek


kerkdiensten Vanaf 15 maart zijn er elke zondag online vieringen vanuit Het Kruispunt. In juni zijn we begonnen met kerkdiensten in aanwezigheid van maximaal 30 bezoekers. De vorm van de vieringen is: kort, actueel en met luistermuziek. Met deze opzet bedienen we momenteel een grote groep luisteraars. Graag blijven we met velen, thuis of in Het Kruispunt, in verbinding! Op zondag 28 juni wordt de dienst geleid door Ds. Mw. M. Meijer uit Wagenberg. De dienst begint om 10.30 uur. Wij vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer. Voor de kinderen tot 12 jaar is er opvang. Wie naar Het Kruispunt komt, mag zich daar welkom en veilig weten. In de Kerkzaal staan de stoelen ver uit elkaar en er is voorlopig nog geen samenzang. Bij het vieren van de maaltijd van de Heer maken we gebruik van kleine bekertjes. Het koffiedrinken na de dienst doen we nog even niet. Wie aanwezig wil zijn bij deze viering, kan zich vanaf donderdag 25 juni 9.00 uur tot zaterdag 27 juni 20.00 uur aanmelden bij Franceline Visser door een mailtje te sturen aan scriba@hetkruispunt.org of een telefoontje of berichtje naar 0612517970 o.v.v. het aantal personen. U ontvangt

een bevestiging. Mochten zich al 30 personen hebben gemeld, dan vragen we aan degenen die later komen om online mee te vieren. De viering start om 10.30 u. We vragen de bezoekers om tussen 10.15 en 10.25 uur plaats te nemen in de kerkzaal. Deze dienst kunt u ook digitaal meebeleven via internet. De gegevens daarvoor vindt u op onze website. Verder deze week: Donderdag 2 juli: Inloop en ontmoeting met koffie van 9.30 – 11.30 uur in de koffieruimte van Het Kruispunt. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dat kan per email aan esther.monster@kpnplanet.nl

Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9.30 en 11.00 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal

hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl. Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Kerkdiensten op zondag 28 juni In verband met de verbouwing van de kerk vindt er voorlopig geen viering plaats op zondag in Prinsenbeek. U bent van harte welkom voor een viering in Effen of in Princenhage. U kunt zich hiervoor aanmelden tot vrijdag 11.00 uur via het centraal secretariaat tel.nr. 541 2231 of door een mail te sturen naar info@parochiemariamagdalena.nl. Zondag 28 juni: Effen om 9.30 uur: Eucharistieviering door pastor Gilbert Razon en pastor Han Geppaart. Princenhage om 11.00 uur.: Eucharistieviering door pastor Gilbert Razon en pastor Han Geppaart. Dinsdag 30 juni om 9.00 uur: Gebedsviering door parochianen in het Kruispunt. Intenties: Anthonius en Johanna Maltha-Akkermans; Nellie Verhees-Schoenmakers Overledenen: Jos Meeuwissen; Cor Mathijssen-Vissers; Jan van Dongen

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta, 0800-0230550 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070 Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00 Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344

Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099 Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan

de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34 MODERN pagina 4 Prinsenbeek


weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 te Breda wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de betrokken wijkagent. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van een aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook kunt u gebruik maken van het spreekuur op d vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 uur tot 10.00 uur. U vindt ons dan in De Zilverberk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Heemkundekring Prinsenbeek MOEILIJKE EN VERDRIETIGE TIJDEN DOOR CORONA-VIRUS. Zoals iedereen werden ook wij verrast met de gevolgen van het Corona-virus. In eerste instantie heb je niet in de gaten dat het zo’n moeilijke tijd zou gaan worden. Maar het is allemaal zeker niet meegevallen en heeft een heleboel leed en verdriet veroorzaakt. Afgezien van het dreigende gevoel van gevaar, wat voor iedereen geldt, heeft het ook voor velen ingrijpende gevolgen gehad. Misschien heeft u ook in uw familie, kennissenkring of omgeving te maken gehad met eenzaamheid, ziekte of zelfs overlijdens. Zo dit is, dan betuigen wij u onze innige deelneming en wensen u heel veel sterkte toe. En nog is het niet afgelopen en we moeten nog steeds rekening houden met het gevaar dat op de loer ligt. Hopelijk komt er binnen afzienbare tijd een einde aan deze crisis, kunnen we onze activiteiten voortzetten, het museum openen en elkaar zonder gevaar ontmoeten. Wij zien er naar uit. NIEUW: HONDERDEN FOTO’S OVER PRINSENBEEK OP: WWW.BEELDBANKHKOPDEBEEK.NL In ons fotoarchief bevinden zich duizenden foto’s over ons mooie dorp, zijn geschiedenis, zijn inwoners, zijn verenigingen en ga zo maar door. Deze zijn nu ook voor iedereen te bekijken via deze website. Op dit moment is het nog beperkt tot enkele honderden, maar de website wordt continue verder gevuld. Neem eens een kijkje op deze website en neem ook actief deel door de foto’s te bekijken en nadere gegevens, zoals namen, data, gebeurtenissen enz., via de website aan ons door te geven.

Heeft u zelf foto’s, films, dia’s of ansichten die u ook op de beeldbank wilt plaatsen, neem dan even contact op met onze fotoarchiefbeheerder: Jan Rabelink, tel. 076-5413743 of jrabelink@ziggo.nl. AGENDA ACTIVITEITEN: Museum de Rijf: Vooralsnog is ook het museum tot september a.s. gesloten, want het is daar niet mogelijk om de voor musea voorgeschreven richtlijnen te volgen. Bovendien willen we alle besmettingsgevaar voorkomen. Zondag 6 september 2020 geopend (onder voorbehoud) met de foto-tentoonstelling over “Beekse café’s, toen en nu” Heemreis Hattem: wordt verplaatst naar 2021. Alle deelnemers die reeds betaald hadden, hebben de kosten onlangs terugontvangen. Buurten: Dit jaar kan ook dit helaas niet doorgaan. Voor foto’s van activiteiten zie: www.hk-opdebeek.nl. Voor andere foto’s: www.beeldbankhkopdebeek.nl VOOR MEER INFORMATIE: onze website www.hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

Boekendonck

e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook op Facebook en Instagram te vinden! Boekendonck weer een beetje open! U kunt weer zelf naar Boekendonck komen op dinsdag, vrijdag en zaterdagochtend van 10.0013.00 uur. Men kunt binnenkomen via de aparte zij-ingang aan de marktzijde van Hagedonk. Wij ontvangen maximaal drie personen tegelijk en de bezoekers respecteren de afstand van 1,5 m en gebruiken de handgel die klaar staat. Zodra de voorwaarden veranderen krijgt u daar bericht over via Modern Prinsenbeek of www.prinsenbeeknieuws.nl En: kijk op facebook en Instagram voor aardige leestips en boekennieuws! Thuisbreng-service nog voortgezet Boekendonck gaat voorlopig nog even door met de succesvolle Thuisbrengservice uit eigen collectie op dinsdag en vrijdag voor mensen die liever de deur niet uit gaan. Het gaat zo: Men kan per keer drie boeken bestellen. Op dinsdag of vrijdagochtend via de mail: boekendonck@outlook.com of indien dat niet mogelijk is telefonisch via 06-39117014. Bij uw bestelling geeft u aan wat voor soort boek u wilt (spannend, grappig, prentenboek, historisch etc.) en wij proberen een pakketje naar wens samen te stellen. Op de eerstvolgende dinsdag of vrijdag

wordt uw boekenpakketje thuis afgeleverd. Als je de boeken weer wilt inleveren: even een mail of telefoontje en op de eerstvolgende dinsdag of vrijdag komen we ze weer ophalen. Opgelet: het Haal- en Brengpunt van Bibliotheek Breda is nog niet in functie in Boekendonck! De Bibliotheek heeft in een aantal Bredase vestigingen een voorlopige eigen service. Zie hiervoor www.bibliotheekbreda.nl

Kenia project Prinsenbeek

Keniascholingsproject houdt Garageverkoop In plaats van de jaarlijkse Brocantemarkt die door het Coronavirus dit jaar niet mogelijk is, organiseert het Keniascholingsproject Prinsenbeek in het weekend van 26 en 27 juni een Garageverkoop op diverse adressen in het dorp tussen 10.00 en 16.00 uur. Een prima invulling van een zomers uitstapje! Op 14 verkooppunten in en om Prinsenbeek bieden particulieren bij hun garage of oprit brocante- en tweedehands spullen aan uit eigen bezit of aangevuld met de voorraad van het Keniawinkeltje. “Dit is zelf te klein om aan de coronavoorschriften te voldoen, daarom hebben we voor dit alternatief gekozen” aldus Ria Bekkers. De eigen voorraad van het winkeltje staat uitgestald op het adres Groenstraat 42/44. Hier is ook een plattegrond met route verkrijgbaar om de overige verkoopadressen gemakkelijk te vinden. * ALLEEN OP ZATERDAG GEOPEND: - Brielsedreef 30 (pad t/o nr 19a): serviezen en autootjes - Vianendreef 21: allerlei - Tuintjes 3 (t/o Heisprong 2a): allerlei - Zonnedauw 44: t/o Garage vd Westen naar het water doorrijden) speelgoed en allerlei - Patrijspad 9 (zijstraat Zanddreef): meubels, lampen e.d. en allerlei * OP VRIJDAG EN ZATERDAG GEOPEND: - Liesbosdreef 4: allerlei - Middenweg 14: speelgoed, allerlei - Groenstraat 31: CD’s, DVD’s, LP,’s, kinderboeken en allerlei - Groenstraat 43: handwerk- en handenarbeidartikelen, allerlei - Groenstraat 42: Boeken pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

Non conformiteit woning door bomensterfte in de tuin. Deze zaak heeft betrekking op de verkoop van een monumentale villa met erf en tuin door de Staat. Vele, deels monumentale, bomen zijn na de verkoop afgestorven als gevolg van het eerdere aanbrengen van verkeerde grond tijdens de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden in opdracht van de Staat. Deze oorzaak van het afsterven is door deskundigen van beide partijen vastgesteld De koper stelt zich op het standpunt dat sprake is van non-conformiteit, omdat het verkochte, meer in het bijzonder de tuin, in zijn visie niet geschikt is voor normaal gebruik. De Staat meent dat geen sprake is van non-conformiteit en dat hem ter zake geen verwijt kan worden gemaakt.

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten.

De rechtbank stelt de koper in het gelijk.

Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

De tuin kent op dit moment slechts nog levende begroeiing en beplanting in die delen die niet zijn gesaneerd en/of heringericht. Vrijwel alle bomen en planten die in gesaneerde grond staan zijn afgestorven of afstervende.

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Normaal gebruik betekent dat in een woning gewoond moet kunnen worden op een voldoende veilige manier, met een redelijke mate van duurzaamheid en zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast, mede in het licht van hetgeen de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

De kwaliteit van de woonomgeving sterk is daardoor verminderd. Bij een historische stadsvilla met een tuin rondom de woning en vele (deels monumentale) bomen en grote struiken voegt een dergelijke tuin veel waarde toe aan de woning vanwege de mate van privacy en statigheid in een binnenstedelijke omgeving. Dit alles maakt dat het woongenot van het gekochte zonder meer wezenlijk is aangetast. Bij dit oordeel betrekt de rechtbank hetgeen koper op grond van de koopovereenkomst, de prijs, de verkoopdocumentatie en de bezichtiging mocht verwachten, te weten een royale tuin rondom een monumentale villa en voorzien van veel bijpassende en deels monumentale/grote bomen die de bewoner een hoge mate van privacy verschaffen. Er is dus sprake van non-conformiteit van het gekochte. Het andersluidende betoog van de Staat faalt in al zijn onderdelen. De staat wordt veroordeeld om € 716.955,22 inclusief btw (€ 592.524,98 exclusief btw) aan herstelschade te betalen, wettelijke rente en € 81.367,84 aan buitengerechtelijke kosten en € 17.374,01 ter zake van proceskosten. Rechtbank Den Haag, 18 september 2019 ECLI:NL:RBDHA:2019:9842


Advertentie Modern Prinsenbeek, d.d. 24 juni 2020 Naast het gedichtje a.u.b. de foto plaatsen. Advertentie Modern Prinsenbeek, d.d. 24 juni 2020

Je vader blijft je vader, en vertrouwd. Naast gedichtje a.u.b. de foto plaatsen. Je wilt hem niet graag missen, Naast het het gedichtje a.u.b. de foto plaatsen. Advertentie Modern Prinsenbeek, d.d. 24 juni 2020 Naast het gedichtje a.u.b. de foto plaatsen. Je vader blijft je vader, Naast het gedichtje a.u.b. de foto plaatsen. omdat je van hem houdt. Advertentie Modern Prinsenbeek, 24 juni 2020 Advertentie Modern Prinsenbeek, 24 juni 2020 Naast het gedichtje a.u.b. de d.d. fotod.d. plaatsen. Advertentie Modern Prinsenbeek, d.d. 24 juni 2020 zo eigen Advertentie Modern Prinsenbeek, d.d. 24 juni 2020

zo eigen en vertrouwd.

Naast het gedichtje a.u.b. de foto plaatsen. Je vader blijft je vader, Je vader blijft vader, Je wilt hemjeniet graag Maar eens dan komtmissen, de dag,

“Een vertrouwd gezicht in Prinsenbeek en omgeving”

Je eigen vaderen blijft je vader, zo vertrouwd. Je vader je vader, zo eigen en vertrouwd. omdat jeblijft hem houdt. zo eigen envan vertrouwd. Dat jehem hem toch moet laten gaan. Je wilt niet graag missen, zo eigen en vertrouwd. Je wilt hem niet graag missen, Je vader blijft je vader, Je wilt hem nietzegt graag missen, Je verstand dat het goed is, omdat je van hem houdt. Je wilt hem niet graag missen, Maar eens dan komt de dag, omdat je van hem houdt. zo eigen en vertrouwd. omdat je van hem houdt. maar je hem ogen blinkt een traan. omdat van houdt. Dat jejein hem moet laten gaan. Je wilt hemtoch niet graag missen, eens komt dehet dag, MaarMaar eens dan dan komt dedat dag, Je verstand zegt goed is, Maar eens dan komt de dag, omdat je van hem houdt. Dat jeeens hem toch moet gaan. Maar komt delaten dag, je hem toch moet laten gaan. maar jedan ogen blinkt een traan. Verdrietig, maar met een onuitwisbareDat herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid Dat jeinhem toch moet laten gaan. Je verstand zegt dat het is, Dat je hem toch moet latengoed gaan. Je verstand zegt datkomt het goed is, Maar eens dan de dag, Je verstand zegt dat het goed is, genomen van mijn lieve vader, schoonvader, onze trotse opa en overgroot opa maar inogen je ogen een traan. Je verstand zegtblinkt dat het goed is, wij afscheid Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben maar in je blinkt een traan. Dat je toch moeteen laten gaan. maar in hem je ogen blinkt traan. maaronze in jetrotse ogen blinkt eenovergroot traan. genomen van mijn lieve vader, schoonvader, opa en opa Je verstand zegt dat het goed is, Verdrietig, maar onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij afscheid Verdrietig, maar metmet een een onuitwisbare herinnering zijn leven, hebben wij afscheid maar aan in jeaan ogen blinkt een hebben traan. Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering zijn leven, wij afscheid Verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij genomen van mijn lieve vader, schoonvader, onze trotse opa en overgroot opaafscheid genomen van mijn lieve vader, schoonvader, onze trotse opa en overgroot opa Johannes Wilhelmus van opa den genomen van mijn lieve vader, schoonvader, onze trotse opa enBrand overgroot opa genomen van mijn vader, schoonvader, onze trotse overgroot opa Verdrietig, maarlieve met een onuitwisbare herinnering aan zijnen leven, hebben wij afscheid

Johannes Wilhelmus van den Brand echtgenoot van

Johannes Wilhelmus Brand genomen van mijn lieve vader,Wilhelmus schoonvader, onze trotse opa en overgroot opa Johannes vanvan denden Brand echtgenoot van Johannes Wilhelmus Wilhelmus van van den den Brand Brand Johannes Maria Elisabeth Jacoba van Aert † echtgenoot van echtgenoot van Maria Elisabeth Jacoba Aert † Johannes Wilhelmus vanvan den Brand echtgenoot van echtgenoot van

* Schijndel, 2323 augustus 1923 † Prinsenbeek, 162020 juni 2020 Maria Elisabeth Jacoba * Schijndel, augustus 1923 † Aert Prinsenbeek, 16 juni Maria Elisabeth Jacoba van Aert † † echtgenoot vanvan

Maria Elisabeth Elisabeth Jacoba Jacoba van van Aert Aert †† Maria * Schijndel, 23 augustus 1923 † Prinsenbeek, 16 juni 2020 Hans en Liesbeth Hans †enPrinsenbeek, Liesbeth * Schijndel, 23Maria augustus 19231923 Jacoba 2020 Elisabeth van Aert †16 juni * Schijndel, 23 augustus † Prinsenbeek, 16 juni 2020

* Schijndel, 23 augustus 1923 † Prinsenbeek, 16 ♥ juni 2020 Erik-Jan en en Astrid # " ♥ Erik-Jan Astrid # " Hans en Liesbeth Hans en Liesbeth Manon # " ♥ en en Dennis * Schijndel, 23 augustus 1923 † Prinsenbeek, 16 juni 2020 Hans en Liesbeth Manon # " ♥ Dennis Erik-Jan en Astrid # " Hans en Liesbeth Erik-Jan enSaar, Astrid #♥ " ♥ Pien Erik-Jan en Astrid # " ♥ Erik-Jan en Astrid # " ♥ Manon # " ♥ en Dennis Saar, Pien Manon #Liesbeth " ♥ en Hans en Manon #Dennis " ♥ en Dennis Manon # " ♥ en Dennis Saar, Pien Erik-Jan en Astrid # " ♥ Saar, Pien Wij danken het personeel van Zorgcentrum Hagedonk Saar, Pien Pien Manon # en " ♥ Dennis Wij danken personeel van Hagedonk voor dehet goede verzorging dieZorgcentrum vaderSaar, mocht ontvangen. Wij danken het personeel van Zorgcentrum Hagedonk

www.reedijkuitvaart.nl ||Tel.: 2222 887 info@reedijkuitvaart.nl Tel.:076-50 076 - 50 887

Wij voor danken personeel van Zorgcentrum dehet goede verzorging vaderHagedonk mocht ontvangen. Saar, Pien Wij danken het personeel van die Zorgcentrum Hagedonk de goede verzorging die vader mocht ontvangen. Wijvoor danken het personeel vanvader Zorgcentrum Hagedonk Correspondentieadres: voor de goede verzorging die mocht ontvangen. voor de goede verzorging die vader mocht ontvangen. voor de goede verzorging die vader mocht ontvangen. Jan Reedijk Uitvaartverzorging Wij danken het personeel van Zorgcentrum Hagedonk Correspondentieadres: Correspondentieadres: Correspondentieadres: T.a.v. familie van den Brand voor de goede verzorging die vader mocht ontvangen. Correspondentieadres: Jan Reedijk Uitvaartverzorging Jan Reedijk Uitvaartverzorging JanCorrespondentieadres: Reedijk Uitvaartverzorging Beeksestraat 5 Jan Reedijk Uitvaartverzorging Jan Reedijk Uitvaartverzorging T.a.v. familie van den Brand T.a.v. familie van den Brand T.a.v. familie den den Brand Correspondentieadres: 4841 GA van Prinsenbeek. T.a.v. familie van Brand T.a.v. familie Beeksestraat 5 den Brand Beeksestraat 5 van Beeksestraat 5 Jan Reedijk Uitvaartverzorging Beeksestraat 5 Beeksestraat 5 4841 GA Prinsenbeek. De voorBrand Pa werd gehouden op dinsdag 23 juni 2020, waarna we hem T.a.v. familie van den 48414841 GAuitvaartdienst Prinsenbeek. 4841 GA Prinsenbeek. GA Prinsenbeek. 4841 GA Prinsenbeek. begraven hebben Beeksestraat 5 bij zijn vrouw op de R.K. begraafplaats aan de Markt te Prinsenbeek. De uitvaartdienst voor Pa werd gehouden op dinsdag 23 juni 2020, waarna we hem uitvaartdienst voor PaPa werd gehouden op dinsdag 23 juni 2020, waarna we hem 4841 GA Prinsenbeek. De uitvaartdienst voor Pa werd gehouden op dinsdag 2323 juni 2020, waarna we hem DeDeuitvaartdienst voor werd gehouden opdinsdag dinsdag juni 2020, waarna we hem De uitvaartdienst voor Pa vrouw werd gehouden op 23 juni 2020, waarna we hem begraven hebben bij zijn opR.K. de R.K. begraafplaats aan de Markt te Prinsenbeek. begraven hebben bij zijn vrouw op de begraafplaats aan de Markt te Prinsenbeek. begraven hebben bij zijn vrouwop op de de R.K. R.K. begraafplaats aanaan de Markt te Prinsenbeek. begraven hebben bijbij zijn vrouw begraafplaats de Markt te Prinsenbeek. begraven hebben zijn vrouw op de R.K. begraafplaats aan de Markt te Prinsenbeek. De uitvaartdienst voor Pa werd gehouden op dinsdag 23 juni 2020, waarna we hem begraven hebben bij zijn vrouw op de R.K. begraafplaats aan de Markt te Prinsenbeek.

Afscheidshuys d’ d’ Beek | Beeksestraat - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl Afscheidshuys Beek | Markt 34a -5Prinsenbeek | www.reedijkuitvaart.nl

Belastingaangifte is eenV apart!

Wilt u het maximale terug krijgen van de belasting?

Laat dat maar over aan de ervaren experts van A.C. Koijen & Partners! Wij laten uw belastingaangifte maximaal in uw voordeel werken. En regelen desgewenst uw administratie van a tot z. Modern maatwerk met een persoonlijke en flexibele instelling. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB bedrijven en ZZP’ers, maar ook particulieren. Ontdek wat we voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

ESSERSTRAAT 79 | 4813 EJ BREDA | +31(0)76 514 74 44 RAADHUISPLEIN 1 | 4861 RV CHAAM | +31(0)161 49 25 08

WWW.ACKOIJEN.COM

pagina 7


Afscheidshuys d’ Beek!

Na een overlijden komt er veel op u af, er moet veel geregeld worden en keuzes gemaakt worden. Daarom nu wekelijks een stukje over het afscheid en al wat daarbij komt kijken. DE OPBARING IN AFSCHEIDSHUYS D’ BEEK Nadat een overlijden heeft plaats gevonden, kunt u een geliefde in Afscheidshuys d’ Beek laten verzorgen en opbaren. Steeds vaker wordt er gevraagd om een geliefde mee te mogen helpen met de laatste verzorging. In onze modern ingerichte verzorgingsruimte is daartoe alle gelegenheid en hebben we alle mogelijkheden om dit samen met u te doen. Het opbaren in combinatie met een van onze 24 uurskamers, vindt bij ons in principe plaats op een koelbed (lijkt op een 1 persoonsbed, maar dan met een koelelement). Door gebruik te maken van deze (koel)techniek, behoudens een enkele uitzondering, kan een geliefde in onze 24 uurskamer opgebaard blijven tot de dag van de uitvaart. Door gebruik te maken van deze rouwkamer heeft u de mogelijkheid om iedere dag en op een moment dat het u schikt, een geliefde te komen bezoeken. Met behulp van persoonlijke spulletjes kunt u deze rouwkamer inrichten zoals u dat wenst. Op deze wijze kunt u deze kamer aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Kiest u voor een enkelvoudig rouwbezoek (dus een standaard rouwkamer), dan kan een geliefde worden opgebaard in een kist of op een opbaarplank, uw geliefde wordt dan op de afgesproken tijden voor u gereed gemaakt en in een rouwkamer geplaatst. Een opbaring in combinatie met thanatopraxie (dit is een eenvoudige balseming) kan ook bij ons worden uitgevoerd in onze verzorgruimte. Deze behandelwijze is niet direct noodzakelijk. Ook zonder deze behandeling blijft een dierbare qua uiterlijk netjes. (Noot: De verzorging en opbaring wordt in samenspraak met u afgestemd. De leeftijd en oorzaak van een overlijden kan hierbij een belangrijke rol spelen.) In Afscheidshuys d’ Beek kan iedereen worden opgebaard, ook als u bij DELA, Monuta of Yarden verzekert bent, kunt u altijd bij ons terecht op basis van uw polis. Wilt u meer nadere informatie, dan belt u met Femke en zij kan u keurig voorlichten. Opbaren in het Afscheidshuys voelt echt Beeks aan, u bent en blijft in uw geboorte en/of woonplaats. De toegang is bij ons laagdrempelig en onze rouwkamers zijn daar helemaal op afgestemd. Wij (Femke en Jan) staan u graag iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur te woord tijdens een vrij inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met alle vragen die u heeft. U stelt uw vragen, wij serveren een kopje koffie of thee. Vindt u het prettiger om het gesprek bij u thuis te laten plaatsvinden? Dan komen wij geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen naar u toe om dat te bespreken wat u bezig houdt. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer: 076 – 50 22 887. Ook kunt u ons per mail bereiken: info@reedijkuitvaart.nl of kijk op onze website: www.reedijkuitvaart.nl Femke Machielsen en Jan Reedijk.

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

- Groenstraat 44: sieraden, linnengoed, allerlei - Vianendreef 21: allerlei - Postbaan 2: Planten en kleding - Dries 15: allerlei Door een ruime opstelling kan voldaan worden aan de voorschriften, dus: als u zorgt voor de 1,5 m afstand, zorgt de organisatie voor heel veel leuke spullen om een keuze uit te maken! Zie ook Facebook en www.keniascholingsproject.nl NB We hopen op goed weer. Mochten de weersomstandigheden het evenement onmogelijk maken dan wordt het verzet naar het weekend van 3 en 4 juli. Voor actuele informatie: www. Prinsenbeeknieuws.nl

Kuatsu Prinsenbeek

Maandenlang lag het judo stil, maar afgelopen zaterdag kon JV Kuatsu de draad weer oppakken. Al vroeg werden de matten buiten gelegd aan de zijkant van De Drie Linden in Prinsenbeek. Om kwart voor 10 konden de kinderen tot en met 12 jaar voor een uur de mat op. En wat waren ze blij! Om 11 uur konden de oudere kinderen tot en met 18 jaar ook genieten van de buitenles. Ook dit was een succes! We zijn ontzettend blij met het resultaat! Wie zien we komende zaterdag weer?

ven door een ervaren beweegdocent. Meedoen is gemakkelijk, veilig en betaalbaar. Van te voren aanmelden is niet nodig. Voor vragen bel of mail; tel. (076) 525 15 00 of fitforlife@zorgvoorelkaarbreda.nl Alle lessen starten in de week van maandag 6 juli en de laatste lessen zijn de week van 24 augustus. Gym Maandag 09.30-10.30 uur Prinsenbeek, Grasstrook Peperbos Verzamelplaats: Voor de ingang van de Kerk op de Markt Zomerfitte 70-plussers, daar gaan we voor! Voorkom krachtverlies en stijfheid. Hoe? Kom op tijd naar de locatie. Daar zal de docent aanwezig zijn met een Zorg voor elkaar Breda vlag. De docent verwelkomt je. Zorg voor comfortabel zittende kleding. Zomerfit 70+ in Haagse Beemden Al drieënhalve maand geen beweeglessen meer vanwege Corona. Gelukkig komt daar nu vanaf 6 juli verandering in. In juli en augustus komt er een speciaal buiten beweegprogramma van 8 weken. Verschillende groepen gaan van start door heel Breda. In Haagse Beemden Gym gericht op Kracht, Uithoudingsvermogen en Lenigheid, een Tai Chi/Chi Kung groep en Zitfit. We bewegen op grote grasvelden, vaak lekker in de schaduw. Voldoende ruimte voor 1.5m tot 3m afstand van elkaar. De eerste twee lessen zijn gratis, daarna € 15,-- voor zes lessen. De lessen worden gegeven door een ervaren beweegdocent. Meedoen is gemakkelijk, veilig en betaalbaar. Van te voren aanmelden is niet nodig. Voor vragen bel of mail; tel. (076) 525 15 00 of fitforlife@zorgvoorelkaarbreda.nl Alle lessen starten in de week van maandag 6 juli en de laatste lessen zijn de week van 24 augustus. Gym Donderdag 09.30-10.30 uur Haagse Beemden, BSV Boeimeer (Heksendans 4) Verzamelplaats: Voor de Kantine Tai Chi/ Chi Kung Maandag 09.30-10.30 uur Haagse Beemden, Asterdplas Verzamelplaats: Parkeerplaats Rietdijk Zitfit Donderdag 11.00-12.00 uur Haagse Beemden, Binnentuin Heksenwiel (Heksenwiellaan) Verzamelplaats:IngangwijkcentrumHeksenwiel

Wij begint bij jou Zomerfit 70+ in Prinsenbeek Al drieënhalve maand geen beweeglessen meer vanwege Corona. Gelukkig komt daar nu vanaf 6 juli verandering in. In juli en augustus komt er een speciaal buiten beweegprogramma van 8 weken. Verschillende groepen gaan van start. In Prinsenbeek Gym gericht op Kracht, Uithoudingsvermogen en Lenigheid. We bewegen op grote grasvelden, vaak lekker in de schaduw. Voldoende ruimte voor 1.5m tot 3m afstand van elkaar. De eerste twee lessen zijn gratis, daarna € 15,-- voor zes lessen. De lessen worden gege-

Zomerfitte 70-plussers, daar gaan we voor! Voorkom krachtverlies en stijfheid. Hoe? Kom op tijd naar de locatie. Daar zal de docent aanwezig zijn met een Zorg voor elkaar Breda vlag. De docent verwelkomt je. Zorg voor comfortabel zittende kleding.


Nieuw voor mantelzorgers Webinar ‘Wegwijs in mantelzorg’ Breda, 22 juni 2020 – Mantelzorgers moeten vaak veel zaken regelen. Om hen te ondersteunen, organiseert StiB vanaf nu webinars speciaal voor mantelzorgers. Zo krijgen zij online handige informatie en tips, waarmee zij de zorg beter kunnen organiseren. Het eerste webinar ‘Wegwijs in mantelzorg’ vindt plaats op donderdag 9 juli om 13.30 uur. Mantelzorgers kunnen zich gratis aanmelden via www.stib-breda.nl/ agenda. In het webinar ‘Wegwijs in mantelzorg’ nemen we mantelzorgers mee door de verschillende fases van mantelzorg. Zodra de naaste een diagnose krijgt, hebben mantelzorgers een nieuwe rol en komt er veel op hun bord. Dit gebeurt meestal plotseling, waardoor zij niet goed voorbereid zijn. Tijdens deze online presentatie komen onderwerpen aan bod als: wat is mantelzorg, welke ondersteuning is er en waar kan ik daarvoor terecht? Deelnemers kunnen van tevoren vragen indienen en ook tijdens het webinar is er ruimte om vragen te stellen via de chat. Online informatie en advies Veel bijeenkomsten zijn afgelast vanwege de coronamaatregelen, zo ook de meeste bijeenkomsten van StiB. Terwijl voor mantelzorgers het zorgen gewoon door gaat. Door webinars te organiseren, kunnen mantelzorgers toch informatie en advies ontvangen. Bijvoorbeeld

over de zorg voor hun naaste, over wet- en regelgeving of over de combinatie van gezin en werk met mantelzorg. Mantelzorgers kunnen het webinar veilig vanuit huis volgen, nadat zij zich hebben aangemeld. Na de zomervakantie zullen er meer webinars worden aangeboden.

nier hun kennis met u kunnen en willen delen. De vragen in de quiz testen uw algemene kennis over de natuur en er zitten verassende ‘weetjes’ in die u ook direct te zien krijgt nadat u een vraag beantwoord heeft. Kortom een uitdaging én een mooi natuurlijk tijdsbedrijf..

Uiteraard kunnen mantelzorgers ook nog steeds contact opnemen met StiB via 076 750 32 00 of info@stib-breda.nl. Zij krijgen telefonisch advies van een van de medewerkers of maken een afspraak voor videobellen. Meer informatie over mantelzorgondersteuning in Breda is te vinden op www.stib-breda.nl.

Alles goed? Mocht u alle vragen goed hebben beantwoord, knáp! Vandaar dat u dan kans maakt op de hoofdprijs: het IVN Zoekkaartenboek! Een schitterend boek waarin 35 IVN zoekkaarten zijn gebundeld over onderwerpen zoals vogels, paddenstoelen, wilde bloemen e.v.a. zo kunt achter de namen komen van de voor u nog onbekende dieren en planten. Ga naar ozne site www.ivn-etten-leur.nl om mee te doen.

IVN Mark & Donge IVN brengt de natuur in uw huiskamer ‘IVN EL oftewel Inzet Voor Natuur’, is een regionale natuurvereniging die samen met haar leden en vrijwilligers, jong en oud laten beleven hoe belangrijk, gezond én leuk natuur is. Doorgaans met boeiende natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Maar nu we méér thuis zijn dan we misschien wel zouden willen, brengen ze een stukje natuur naar de mensen toe.. Door een aantal vrijwilligers en natuurliefhebbers is er een leuke en ook leerzame natuurquiz gemaakt, omdat zij ook graag ook op deze ma-

Afscheid nemen

begint bij vasthouden wat je lief is. Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 0162 457 775. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Florijnstraat 60, 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775, www.bruijns-uitvaart.nl

Op 16 en 17 maart overleden Jopie en Gerard Fens aan de gevolgen van het coronavirus. Judo Vereniging Kuatsu is hierdoor diep geraakt. Gerard heeft veel voor onze vereniging betekend. Toen zoon Gerwin bij de jeugd zat, begon hij als coach bij de wedstrijden, meer dan dertig jaar zette hij zich in om de Clubkampioenschappen en het grote ,,Drielindentoernooi” mede te organiseren. Jopie assisteerde in die jaren bij de entreecontrole. Ook maakte zij de huidige mascotte van Kuatsu, het beertje in judopak. Gerard was daarnaast vele jaren bestuurslid en Erelid van Kuatsu. Tot voor kort volgde hij onze vereniging met niet aflatende belangstelling. Kuatsu wenst de kinderen en kleinkinderen van Gerard en Jopie – allen nauw betrokken bij onze vereniging- heel veel kracht en sterkte toe. Laten we de mooie herinneringen aan deze lieve mensen koesteren. pagina 9


Hulpdiensten week 26

M

Pri

Zonnebloem Prinsenbeek Dag en nacht echte aandacht. Door een goed gesprek per telefoon of chat. Bel 0900 - 0767 (5 cent/ min). Of bel het lokale nummer Breda: 076-521 84 50 Zie voor chat of e-mail www.sensoor.nl/brabant

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding? Bel dan met een van onze contactpersonen in Prinsenbeek: Adrienne Verboom, collectecoördinator Breda en Prinsenbeek. Tel. 06-51685820. Adrienne.verboom@kwfbreda.nl

Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Brabant. Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur. www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Wilt u informatie of bezoek van de Zonnebloem, stuur dan een email naar zonnebloemprinsenbeek@gmail. com Of neem (bij voorkeur na 17.00 uur) contact op met de bestuursleden bezoekwerk: Ilse van Haperen, tel. 5419309 of Ria Verdaasdonk, tel. 076-5414323.

Voor de wijkverpleegkundige en thuiszorg in Prinsenbeek belt u 088-1176709. Stuur onze wijkverpleegkundigen een e-mail via vv.prinsenbeek2@thebe.nl Voor hulpvragen over gezondheidszorg, kraamzorg, persoonlijke alarmering verpleging en verzorging kunt u 24 uur per dag terecht bij onze medewerkers via 0900 8122 (€0,10 p.m.) Voor uitleen van hulpmiddelen belt u 088-1177777, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur.Kijk voor meer informatie op www.thebe.nl

Careyn Breda ook voor kraamzorg Verpleging & verzorging thuis, dagverzorging, ondersteuning en informatie, cursussen, kraamzorg. Voor al uw vragen over producten en diensten Careyn Thuiszorg Breda Klantenservice (076-5265700) of klantenservice@careyn.nl, Nieuwe Prinsenkade 20, Breda. www.careynkraamzorg.nl

Problemen met regels, instanties en voorzieningen? Bel voor een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk: 076 524 08 20. De hulp kost u niets. Meer informatie: www.imwbreda.nl.

Zorg voor elkaar Breda

Wijkverpleging Buurtzorg

Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Bel (076) 525 15 15 of mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Telefoon team 1: 06 - 83 222 710 • Telefoon team 2: 06 53 644 476 •Markt 22, 4841 AC Prinsenbeek • prinsenbeek@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com Voor iedereen die verpleging en verzorging aan huis nodig heeft. Zeven dagen per week inplanbare zorg afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Persoonlijke en professionele zorg door vaste medewerkers. Dagelijks telefonisch bereikbaar. Buurtzorg is een landelijke erkende thuiszorgorganisatie.

EHBO-vereniging Prinsenbeek, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen. Secr. Kees Oomen, Hesseling 33 076-5422647 www.ehboprinsenbeek.nl

Stichting Prinsenbeek Hartsafe

Voor informatie tel. 0800 022 80 70 of www.moedersvoormoeders.nl

www.prinsenbeekhartsafe.nl

Slachtofferhulp Bureau Breda Chasséveld 3a, Breda. Geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Tel. 0900-0101. 12.00u: J.F. Kennedylaan 38, tel. (076) 5225475.

Deopeningstijdenzijnvrijdagmorgenoponevenweken van 9.00 uur tot 10.00 uur gelijktijdig met Spreekuur Wijkagent. In de Zilverberk, Schoolstraat 9 in Prinsenbeek.

Steunpunt Huiselijk Geweld

Ouderen & Voeding

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek Wekelijkse ACTIVITEITEN in Ontmoetingscentrum De Zilverberk Schoolstraat 9, 4841 AC Prinsenbeek Beheerders/Verhuur 076-5419458 maandag 09.30 uur Gemengd koor “Viva la Musica” 13.00 uur Engels conversatie 13.00 uur Biljartclub “Ons Huis” 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 18.30 uur Biljartclub “V.O.P.” 19.30 uur Sjoelen “D.O.S.” dinsdag 13.00 uur Biljarten vrij 13.15 uur Fietsen 13.00 uur Rikken 19.15 uur Bridgen “Alert” woensdag 09.30 uur Sjoelen “De Zilverberk” 09.30 uur Biljarten dames 09.30 uur Biljarten vrij 13.00 uur Handwerken 13.00 uur Bridgen “De Zilverberk” 13.00 uur Biljarten vrij 19.00 uur Line-dance 19.00 uur Klaverjassen donderdag 09.00 uur Tekenen/schilderen 13.00 uur Biljarten vrij 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 13.30 uur Computer inloop/oefenen 18.30 uur Stoelgym 19.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 19.30 uur Biljarten “Carambole” 19.30 uur Biljarten vrij vrijdag 13.00 uur Biljarten “Ons Huis” 13.30 uur Jokeren Computerlessen in voor- en najaar Reizen 5-daagse en dagreis in de zomer Bingo laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur Dansen 19.30 uur op vrijdagavonden volgens agenda

076-5414122 076-5415376 076-5812450 076-5412833 076-5413702 076-5496169 076-5419458 076-5422632 06-17860729 076-5875654 06-20982866 076-5414793 076-5419458 06-23755359 076-5146626 076-5419458 076-5415232 06-24348388 06-29955241 076-5419458 076-5412833 06-24954211 076-5420103 076-5412833 06-24954211 076-5419458 076-5412450 076-5414104 06-24954211 076-5413749

Februari 2020 Contributie € 22 per persoon per jaar Rabobank NL07RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO Prinsenbeek

EHBO-vereniging Prinsenbeek

Moeders voor Moeders voor zwangeren

Voor informatie, advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. Telefoon 0900 - 1 26 26 26. Voor meer informatie: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

Gratis uitleen bibliotheek voor iedereen (in Hagendonk) tevens haal- en brengpunt voor bibliotheek Breda) e-mail: boekendonck@outlook.com Geopend: ma en wo t/m vrij 13.30 - 17.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur DINSDAG GESLOTEN.

Tel. (076) 525 15 00 of mail: liesbethsmedinga@begintbijjou.nl

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L. Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL

Fit for Life

Wilt u meer bewegen? Kijk op www.wijbegintbijjou.nl onder Goed in je vel!


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave. Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. info@ toonberg.nl 0651577581 HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse. Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak 0628993948 / info@perfectgreen.nl

26

w

DIVERSEN

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071. Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl

Oh wat een geweldige handreiking. Dank je “afgelopen woensdag viel ik met mijn fiets. Er kwam een man en een vrouw wandelend mij tegemoet. Die hebben mij uitzonderlijk goed geholpen. Heel sociaal en oplettend hebben ze gehandeld. Deze mensen wil ik langs deze weg nogmaals hartelijk danken.”

Studio Jetje Kindercoaching, Trainingen voor sociale vaardigheid en weerbaarheid voor alle kinderen die: - willen groeien in hun sociale vaardigheden; - sterk willen staan; - hun zelfvertrouwen willen vergroten. Tel: 06-28033228 ( na 19.00 uur) of www.studiojetje.com Gevraagd aardbei plukkers of pluksters bij mts van Opstal Franken kettingdreef 4 in prinsenbeek Wegens sensor-systeem over: 6 Dichte doosjes accu-check Performa teststrips, verv. datum: 31-01-2021. Tegen advertentiekosten af te halen. Prinsenbeek 06 12431164

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 11


Modern Prinsenbeek online is in een nieuw jasje gestoken!

Nieuwsgierig? Abonneer je nu gratis op www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden en ontvang elke week als eerste het vernieuwde online weekblad van Prinsenbeek in uw mailbox.

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 26 2020  

Modern Prinsenbeek 26 2020