__MAIN_TEXT__

Page 1

MODERN Prinsenbeek

e e w n e l e w n ij z t e m rp o d s n O Ria Franken - Voesenek (75) is een geboren en getogen Beekse. Ze groeide op in het dorp en ging er nooit weg. Inmiddels is ze op een leeftijd gekomen dat ze wel eens omziet naar vroeger, toen niet alles, maar wel veel dingen mooier waren. En misschien heeft ze wel een beetje gelijk…

week

11

48e jaargang

oplage: 5400 ex • pagina’s 20

11 maart 2020

www.modernprinsenbeek.nl

Lees verder op pagina 2

volg ons op

facebook

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons dagelijkse nieuws op onze facebookpagina!

Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ria Franken - Voesenek (75) is een geboren en getogen Beekse. Ze groeide op in het dorp en ging er nooit weg. Inmiddels is ze op een leeftijd gekomen dat ze wel eens omziet naar vroeger, toen niet alles, maar wel veel dingen mooier waren. En misschien heeft ze wel een beetje gelijk… door Mirjam Bredius-Hoogendam “Begrijp me niet verkeerd,” zegt Ria, “Prinsenbeek is een hartstikke fijn dorp. Er is een rijk verenigingsleven, het voelt vaak als een warm bad. Ik wil hier nooit weg, maar ik liep laatst rond en toen bekroop mij wel een onbestendig gevoel… Want wat is er veel veranderd hier. En niet altijd ten goede. Waar zijn de mooie oude gebouwen gebleven? Overal verschijnen nu appartementen.” Ria zette haar gevoel over de veranderingen in het dorp op papier en las het voor bij de eindejaarsafsluiting van haar gymclubje bij De Samensprong. Eigenlijk was het ook bedoeld om haar overleden zus Ella te gedenken. Ella Voesenek, die vijftien jaar geleden overleed op 61-jarige leeftijd, was jarenlang gymleidster bij De Samensprong. Ze was enorm geliefd en wordt nog steeds gemist. “Ella en ik gingen altijd samen op vakantie,” vertelt Ria. “Dan hadden we de grootste lol en dan maakten we ook alvast plannen om een feestje te organiseren bij de eindejaarsafsluiting van de gym. Ik schreef dan meestal een tekst en Ella maakte er een hele act van. Toen ze stierf heb ik haar beloofd dit voort te zetten. Meestal maak ik een soort gedicht dat ik dan voorlees na de koffie die we samen drinken vlak voor de kerst.” En afgelopen jaar ging het dus over ‘Ons dorp met zijn wel en wee’. “Ik was aan het wandelen en kwam op de Markt,” vertelt Ria, “en toen dacht ik opeens: wàt

is er nou eigenlijk leuker geworden hier? Het was het gevoel: waar is mijn dorp gebleven. Ik ben het een beetje kwijt. Sterker nog, als mijn zus zou komen kijken, na 15 jaar, zou ze het niet meer herkennen. Dat vind ik jammer.” Ook Joke van de Corput en Bep Hoogers, die met Ria op de gym zitten, beamen dit. Het Prinsenbeek van vroeger is weg. Joke groeide weliswaar op in Breda, maar kwam hier als kind al vaak en inmiddels wonen zij en haar man Wal hier zo’n twaalf jaar. “Mijn vader was organist in de kerk,” vertelt ze, “en als hij orgel ging spelen, ging ik naar de koster. Ik herinner me nog heel goed hoe het er hier uitzag vroeger.” Bep kwam 27 jaar geleden in Prinsenbeek wonen. Toen was de kerk al verdwenen. Zo jammer, vinden ze, dat deze weg is. “En dat er naast bakker Nagelkerke appartementen worden gebouwd. Ik schrok van het gat dat daar nu is ontstaan. En naast het Heilig Hartbeeld gaat het ook veranderen. Niets blijft gespaard.” De dames vinden het eeuwig zonde dat al die gebouwen weg moesten of moeten ten koste van appartementen. “Ik kreeg er bijna tranen van in mijn ogen,” zegt Ria, die er nu wel weer om kan lachen. “Ella, als jij naast me liep, dacht ik, wat zou je zeggen. Wij hebben daar als kind gespeeld en parochiekrantjes rondgebracht. Jij zou misschien zeggen: ik hoor hier niet meer thuis.” Toch zijn de dames echt niet alleen negatief. Er is ook heel veel leuks in Prinsenbeek, ook voor de ouderen. In elk verenigingsgebouw is wel iets te doen. En de mogelijkheden om in de buurt van het dorp te fietsen en te wandelen zijn eindeloos. Dat blijft gelukkig. Ria heeft haar gevoelens op papier gezet en voorgelezen. Mensen die hier zijn opgegroeid, zullen er vast wel veel in herkennen. Verderop in deze Modern Prinsenbeek kunt u haar gedicht lezen.

Oproep:

ee voor de voorHeeft u een leuk id n Prinsenbeek of pagina van Moder een leuk verhaal kent u iemand die een vrijwilliger die weet te vertellen of , stuur uw email aandacht verdient dius@gmail.com naar: mirjam.bre

MODERN Prinsenbeek

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

‘In het midden Ria Franken’.


kerkdiensten Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 34 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9 en 12 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Chrismaviering De Chrismaviering van het bisdom waarin de oliën gewijd worden, die bij verschillende sacramenten door het jaar heen gebruikt worden, wordt dit jaar gehouden in de Basiliek in Hulst op woensdag 8 april (woensdag in de Goede Week) We gaan vanuit de parochie H. Maria Magdale-

na met een bus. We vertrekken 8 april vanaf de Haagse Markt Princenhage om 16.00u. In Hulst kunnen we onze meegebrachte boterham opeten en Pastoor Wiertz zorgt dat er koffie en thee aanwezig is. De kosten bedraagt 10 euro per persoon. Dit kun je in de bus afrekenen. Na de Chrismaviering is er nog even gelegenheid voor ontmoeting en daarna gaan we weer terug naar Princenhage. Opgeven: Vóór 25 maart en net zo lang tot de bus vol is. En geef even door: Naam, adres, telefoonnummer, mailadres bij info@parochiemariamagdalena.nl Of even bellen naar het centrale secretariaat: 076 5412231 Werken aan je toekomst De Parochie Heilige Maria Magdalena besteedt elk jaar in de veertigdagentijd aandacht aan het project van de vastenactie. De campagne ‘werken aan je toekomst’ – van 26 februari tot en met 12 april – staat dit keer in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Tegenwoordig gaat ruim 90 % van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Toch gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden. Een baan betekent zelfs niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrou-

wen mét een baan toch in armoede. Hun werk is veelal ongeschoold, slecht betaald, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd) baan. In onze parochie besteden we gedurende veertigdagentijd in elke viering kort aandacht aan het vastenactieproject ‘werken aan je toekomst’. U kunt bijdragen door het vastenactiezakje te vullen of het storten op: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Doet u dit jaar weer mee? Zondag 15 maart 9.00 uur: (in het Kruispunt) Woord- en Communieviering door parochianen m.m.v. Intermezzo Riet Machielsen-Mies; Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Overl. ouders Jansen-Boomaars

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344 Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta Patricia van Vliet, 076-8877552 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070

SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl

Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00

Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder

tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


Weekend-aanbiedingen:

ZO WIL IK AFSCHEID NEMEN

gratis werkboekje

Ham-kaas croissant

e1,00 (max. 4 per klant) Nieuw in ons assortiment. Naast ons ham-kaas broodje nu ook de croissant-variant met een plakje ham en een plakje kaas, natuurlijk uit eigen bakkerij.

5 Mueslibollen 75

e1,

uitvaartonderneming wilma van opstal www.wilmavanopstal.nl

076-5201799

Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

(normaal e2,75) Heerlijke mueslibollen, goed gevuld met hazelnoten, stukjes appel en rozijnen.

Luxe Bakkerij

LEOPOLD NAGELKERKE Valdijk 25 Prinsenbeek www.debakker.nl

Koeriers Service Roosendaal B.V.

Luxe Bakkerijen Leopold Nagelkerke Bakkerij_leopold_nagelkerke

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

MODERN pagina 4 Prinsenbeek

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34

155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-


Dinsdag 17 maart 9.00 uur: (in het Kruispunt) Woord- en Communieviering door pastor H. Geppaart Overledenen: Nell Huijbregts-Termeer; Jan Biemans; Jo van Gils; Heidi Wijnsma-Beaart; Laura van Loosbroek-Delmee; Dré Renne; Antonia Dielemans-Hermans; Janus Botermans Agenda: Maandag 16 maart 15.00 uur: Bouwcommisievergadering in de woonkamer van de pastorie

Adventkerk Breda en omstreken Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Breda e.o. Harmonielaan 24, Prinsenbeek Telnr. 06-24554240 Het thema van dit kwartaal is getiteld: HET BIJBELBOEK DANIËL Via de website kunt u de Bijbelstudies downloaden. Ga naar www.breda-adventist.nl. Kies Sabbatschool en vervolgens volwassenen. Zaterdag 14 maart 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van gevecht tot overwinning 11:00 uur Eredienst spreker: I. Voerman Zaterdag 21 maart 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van noord en zuid naar het Sieraadland 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. L. Belder Zaterdag 28 maart 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van stof tot sterren 11:00 uur Eredienst spreker: Mevr. M. Pel

International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services. Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda Zondagse diensten: 15 maart: Dienst Spreker: Johan Konings 22 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 29 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 5 april: Dienst Spreker: Jan Dees Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 te Breda wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de betrokken wijkagent. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van een aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook kunt u gebruik maken van het spreekuur op d vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 uur tot 10.00 uur. U vindt ons dan in De Zilverberk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Nieuwe leden voor Initiatieven & Subsidies Onderdeel van het Dorpsplatform Prinsenbeek is het domein Initiatieven & Subsidies (I&S). Dit domein heeft als taak nieuwe ideeën en activiteiten in Prinsenbeek te stimuleren en te ondersteunen. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het beschikbaar stellen van ruimte of materiaal, het in contact brengen met andere partijen of een financiële bijdrage. Enkele voorbeelden van initiatieven met ondersteuning vanuit I&S zijn: De Teutenavond, het Pitt-Festival en Wandelgroep Samen-Loop Prinsenbeek. Wil jij je steentje bijdragen voor het dorp en je inzetten voor initiatieven uit Prinsenbeek ? Meld jezelf en sluit je bij ons aan ! Samen met de andere leden maak jij de initiatieven van je dorpsgenoten misschien wel waar! We vergaderen en keer per maand op dinsdagavond.

HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

Op zondag 15 maart houdt Rob Timmerman de preek van de leek in Het Kruispunt. Rob Timmerman, ooit een succesvol programmamaker bij de televisie, is nu werkzaam als vrijwilliger bij de vluchtelingen in de Griekse opvangkampen en als schipper op een reddingsboot in de Middellandse Zee. De dienst begint om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Er is kindernevendienst en crèche. Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot van koffie, thee en limonade. Maandag 17 maart: Cursus Opnieuw Beginnen, aanvang 19.30 uur Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar info@hetkruispunt.org of kijken op onze website www.hetkruispunt.org

Meer informatie? Neem dan contact op met Martijn Meeuwissen (+316 207 257 73)

Leer snorkelen bij Argonauta voor de zomervakantie Marijke Cruijsbergs uit Prinsenbeek is erg enthousiast over snorkelen. Zij is als vice-voorzitter van Onderwatersportvereniging Duikteam Argonauta betrokken bij alle onderwatersporten in zwembad De Wisselaar in Breda. Naast duiken, onderwaterhockey en snorkelen voor jeugd, kun je vanaf nu ook als volwassene leren snorkelen bij Argonauta. “Wij krijgen zo vaak de vraag of we niet eens een cursus aan kunnen bieden, dat we besloten hebben om op 6 april a.s. starten met een opleiding. Cursisten krijgen na afloop een heus NOB-certificaat. Dit is een mooie voorbereiding op een eventuele duikopleiding, maar het helpt je vooral bij het relaxt genieten van de onderwaterwereld”, zegt Cruijsbergs. “Er zijn in totaal 21 Bekenaren lid van de vereniging”, vertelt zij, “maar voor deze cursus hoef je geen lid te worden”. “Heb je op vakantie al eens in zee gesnorkeld pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Niet geslaagde ontbinding van een koopcontract. Levering uiterlijk 31 december geen fatale termijn. De hieronder te bespreken zaak betreft een koopovereenkomst onroerend goed. In de koopovereenkomst was bepaald dat levering uiterlijk 31 december zou plaatsvinden. Deze levering bleef echter uit. De verkoper was van mening dat hij terecht de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst had ingeroepen. Een ingebrekestelling was volgens hem niet nodig. De koper zou in verzuim zijn gekomen omdat volgens de verkoper sprake was: a. van een zogenaamde fatale termijn (31 december); b. het verzuim van de koper reeds voor de termijn intrad omdat uit mededelingen van de koper op 6 december bleek dat hij niet uiterlijk op 31 december zou afnemen. Deze argumenten waren niet voldoende voor het Gerechtshof en de Hoge Raad.

Vragen buiten het spreekuur

Vast staat dat partijen over levering uiterlijk 31 december 2011 hebben gesproken, zij het dat onduidelijk is in welke bewoordingen precies. De vraag is hoe dat besprokene in het licht van de omstandigheden moet worden uitgelegd, waarbij het aankomt op de zin die partijen over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Rechtsbijstandverzekering

De woorden ‘uiterlijk 31 december betekenen in het algemeen spraakgebruik ‘niet later dan 31 december maar hoeven niet per se te betekenen dat de termijn fataal is, in die zin dat bij overschrijding zonder verdere ingebrekestelling direct verzuim zal intreden. Dat hangt af van de context waarbinnen dit is gezegd en de overige feiten en omstandigheden van het geval.

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Niet gesteld is dat de koper heeft gezegd (of uit zijn verklaringen of gedragingen viel op te maken) dat hij ook na 31 december 2011 niet zou nakomen. Het stond de koper vrij om alsnog de overeenkomst na te komen. Aangezien de koper niet ingebreke was gesteld is de koper niet in verzuim geraakt en mocht de verkoper de overeenkomst niet ontbinden. Conclusie: Indien de verkoper op het juiste moment een ingebrekestelling had verzonden had hij de overeenkomst wel kunnen ontbinden. Hoge Raad 31 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:141


Prinsenbeekse evenementen kalender

Iedere 2 zaterdag van de maand Repair cafe P.B.B. Huize Hagedonk e

Iedere zondag Koffieochtend - De Zonnebloem 10.30 en 12.30 uur De Zilverberk 14 maart 2020 De Beek naar Alpe D’HuZes Goud van Oud De Stee 21 maart Lenteconcert “Amor Musae” m.m.v. Nassau Harmonie Breda De Drie Linden Aanvang 20:15 uur, toegang gratis 27 maart Beekse Quiz De Drie Linden 28 maart Bierfestival De Drie Linden 5 april Amusement middag vol humor Met succes naar de Alpe D””Huzes De Drie Linden 12 april 2020 De Beek naar Alpe D’HuZes Biks City Run De Drie Linden 18 april Brabaret (cabaret) De Drie Linden 19 april 2020 De Beek naar Alpe D’HuZes fietstourtocht 26 april Open Deuren Wandeltocht Prinsenbeek: vele en vele dorpsgenoten zetten hun voordeur open om u te ontvangen. Alles in het kader van Met succes naar de Alpe D””huzes

en wil je daar meer mee doen of ben je altijd al benieuwd geweest wat er onder de waterspiegel te beleven valt, dan is dit je kans”, vertelt zij enthousiast. De cursus vindt plaats in zwembad de Wisselaar in Breda en omvat twee theorielessen en 9 zwembadlessen. De data zijn: 6 april, 20 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni, 15 juni, 22 juni en 29 juni. “Dus nog vóór de zomervakantie ben je een volleerd snorkelaar. Het is trouwens helemaal geen probleem als je een keertje niet kunt” , aldus Cruijsbergs. Om te leren snorkelen heb je volgens Cruijsbergs niet zoveel nodig: “Een duikmasker, een snorkel en vinnen”. Deze hoef je niet aan te schaffen voor de opleiding. Tijdens de cursus kun je gebruik maken van materiaal van de club.

11 oktober Kinderboekenweek De Drie Linden 16 - 18 oktober Cees Franken Driebandentoernooi De Drie Linden 13 december Kersthappening De Drie Linden 10 december 2020 t/m 1 januari 2021 WinterWonderBeek editie 12

De Beekse evenementen kunnen altijd helpende handen gebruiken. In het bestuur, in de voorbereiding of op de dag zelf Heeft u belangstelling? Mail dan naar: evenementen@dorpsplatformprinsenbeek.nl

Groot Orkest o.l.v. Frans van Dun

Kenia project Prinsenbeek

9 mei 2020 De Beek naar Alpe D’HuZes Het uitzwaaifeest De Drie Linden

26 september Goud van Oud De Drie Linden

“Amor Musae”

De stedelijke planten zijn veelzijdig, ze groeien niet alleen in bermen en grasveldjes, maar door de verspreiding van zaad en van knolletjes en bolletjes vanuit de tuintjes en perken zijn ze op vele plaatsen te vinden. Narcissen, sneeuwklokjes, sterhyacintjes, krokussen en andere soorten groeien op velerlei plaatsen in de stad. Zowel aan de centrumzijde van het station als in de wijk Belcrum zijn de bol- en knolgewassen te vinden in de tuintjes en tussen de straatstenen als ook onder struiken en langs de waterkant. Plantengroei is verbazend veelzijdig.

26 april Smartlappenfeest De Markt

19 september Open Prinsenbeeks Sjoelkampioenschap De Drie Linden

LENTE CONCERT

IVN Mark & Donge

Feestavond opening Markt met o.a. Tino Martin en Rolf Sanchez (uitverkocht)

5 juli Roadrunner tourritten vertrekken vanuit clubhuis het “ Veehandelshuis.”

20:15 uur | toegang gratis

“Wij krijgen overigens ook altijd veel vragen over onze andere sporttak: onderwaterhockey”. Tijdens de cursus kun je gelijk eens een kijkje onder water nemen om deze fascinerende sport te bekijken. Argonauta is hofleverancier van het Nederlands elftal. Bekenaren Sjors en Mats Verschuren bijvoorbeeld, speelden afgelopen zomer nog een WK in Sheffield, UK. Voor meer informatie over de cursus kun je terecht bij een van de opleiders: Jan Verhoeven (06-21174189. Ook kun je een mailtje sturen aan de secretaris van Argonauta, Gil Verschuren via secretaris@argonauta.nl . Voor algemene informatie over duiken en onderwaterhockeyen bij Argonauta kun je een kijkje nemen op de website: www.argonauta.nl

25 april Officiële opening van de Markt De Markt 12.00 uur

18 juni Ladies Fair Prinsenbeek 19.00 tot 22.00 uur zwembad De Kuil

ZATERDAG 21 MAART 2020

Met medewerking van Nassau Harmonie Breda o.l.v. Pieter Zwaans

De Beek viert feest, want de tent is terug van weggeweest.

27 april Koningsdag terug op de Markt Met vele activiteiten en optredens, o.a. René Schuurmans De Markt

Lenteconcert waaraan ook medewerking wordt verleend door Nassau Harmonie Breda. Aanvang 20:15 uur. Iedereen is van harte welkom in De Drie Linden te Prinsenbeek. Toegang gratis. Na afloop van het concert alle gelegenheid om in de foyer gezellig na te praten.

Soms lijkt het of er alleen maar gebracht wordt, maar als we dan gaan tellen , blijkt dat er ook nog verdiend is. 208,70. Dus het was flink aanpoten …. En dat wordt het deze week weer want onze, echt onvoorstelbaar grote, voorraad handwerken/handenarbeid/stoffen e.d. , wordt uit de opslag gehaald en gesorteerd: een megaklus, want de ruimte is helaas beperkt. Maar elke keer lukt het weer. En we hopen natuurlijk dat dit beloond wordt met heel veel enthousiaste kopers. Welkom op vrijdag en zaterdag van 11 tot 3 uur, Groenstraat 42, tel 5429310

Mireille Augustijn & Bas Janssen (klarinet) en Ad Moelands (accordeon)

Concertzaal De Drie Linden Heisprong 15 - Prinsenbeek www.amormusae.nl Na afloop gezellige nazit

: amor musae prinsenbeek

IVN-natuurwandeling Breda, Centrum-Belcrum Zondag 15 maart wandelen de natuurgidsen van IVN Mark & Donge in de omgeving van het station van Breda. Het thema van de wandeling is ‘Stadse bollen en knollen’. Die groeien niet alleen in perken, maar steeds vaker zijn meer en meer verwilderde bol- en knolgewassen in de stedelijke omgeving te vinden.

Vertrek 14.00 uur, vanaf de centrumzijde van het station van Breda, Stationsplein, 4811 BB Breda. De wandeling duurt ongeveer 2 uur en is vrij toegankelijk. Een plattegrondje met het vertrekpunt én meer informatie kunt u vinden op www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/activiteiten.

Amor Musae Prinsenbeek Lenteconcert “AMOR MUSAE” Op zaterdagavond 21 maart luidt “Amor Musae” het ontluikende voorjaar in met een blijmoedig pagina 7


“Een vertrouwd gezicht in Prinsenbeek en omgeving”

www.reedijkuitvaart.nl ||Tel.: 2222 887 info@reedijkuitvaart.nl Tel.:076-50 076 - 50 887

Afscheidshuys d’ d’ Beek | Beeksestraat - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl Afscheidshuys Beek | Markt 34a -5Prinsenbeek | www.reedijkuitvaart.nl

Eindejaarsafsluiting 2019 damesgroepen Samensprong door Ria Franken-Voesenek

Al 15 jaar geen juf Ella meer, met haar creativiteiten, Maar wij dames gaan door. Elk jaar sluiten we het jaar af met elkaar En denken dan aan haar! Dit was nu het onderwerp: ‘Ons dorp met zijn wel en wee’. Lieve Prinsenbekenaren, Hier zitten we weer gezellig bij mekaren. Dat zeg ik, met nadruk op Beeks accent, Want van het hart van de Beek staat niet veel meer overend. Het klooster en die mooie oude kerk Zijn al jaren geleden weggewerkt. Die knusse oude Mart en rustige oude wijken Kun je alleen nog bij museum ‘De Rijf’ bekijken. Er kwam geld voor reconstructie van de Mart. Vol verwachting klopte mijn hart. De waterfonteinen op die grote stenen Waren als eerste met de sloop verdwenen. Ook de kiosk werd terstond Gelijk gemaakt met de grond. De straten werden opgeleukt met gekleurde stenen. En er staan leuke bankjes voor vermoeide benen. Maar kijk je naar het resultaat Dan zie je vooral blik wat er staat. Ode en plaats voor die Heilige koe,

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

Want sjouwen met tassen, daarvan word je moe! Naast de kerk staat nog de pastorie. Ik ben benieuwd hoe lang ik hem daar nog zie. De Bekenaren raken er al aan gewend. Ook daar komt een appartement. Dan gaat mijn blik richting de Valdijk Vroeger sjiek, een zakenwijk. Het café van Toontje Aarts met daarachter een grote zaal. Met carnaval hosten we daar allemaal. De nieuwe eigenaar, Bosman, dacht; ik ga daar meer van maken. Met een nieuwe naam doe je goeie zaken. ’t Hert, dat klinkt voornaam Velen hebben er mooie herinneringen aan. Maar o wee, ’t Hert wordt ook geveld, Niet door een jager, of een slager, Een projectontwikkelaar krijgt dat voor elkaar De buur, het Heilig Hart, ook heel blij, Al jaren geeft hij aan: ‘Komt allen tot mij’. Je gebed wordt verhoord, ze komen eraan. Om en naast je komen appartementen te staan. Onze oude Boerenbond staat weer leeg als een lelijke bonte hond Die mag van mij echt tegen de grond. Even kreeg het een kleur, De kringloop opende de deur. Waarschijnlijk van korte duur, Daar ligt vast iemand op de luur.

Rechts naast bakker Nagelkerke een gapend gat Dat was er voor je er erg in had. Ook daar komen appartementen, zelfs negen. Op de Beek kom je ze steeds meer tegen. De mensen in de Vijverstraat moeten erg wennen Omdat ze hun uitzicht niet meer herkennen. Appartementen van vier lagen hoog Straks nooit meer uitzicht op de volledige regenboog Ja, lieve mensen, in korte tijd Zijn wij onze oude kern kwijt. Ik raad jullie aan niet te lang op vakantie te gaan. Voor je het weet, komt er naast je een bouwput te staan. Nu zou je haast denken: wat kan De Beek ons nog geven? Nou,datis:eenfantastischverenigingsleven. Voor jong en oud, man of vrouw, In elk verenigingsgebouw Is sport en vermaak, goed voor lichaam en geest, Zo is het samenzijn weer een feest. Ella wordt steeds herdacht, zij hoort erbij Die lieve zus van mij. De Samensprong geeft aan Hoe je vrij en sterk in het leven kan staan.


Afscheidshuys d’ Beek!

Na een overlijden komt er veel op u af, er moet veel geregeld worden en keuzes gemaakt worden. Daarom nu wekelijks een stukje over het afscheid en al wat daarbij komt kijken. Rouwverwerking bij kinderen Vaak krijgen we de vraag; zal ik mijn jonge kind meenemen om te gaan kijken bij een overledene, of naar de afscheidsdienst. Ons advies is altijd; kijk goed naar wat je kind zelf aangeeft (verbaal en non verbaal). Jonge kinderen zijn niet bang voor de dood, ze reageren instinctief dus laat ze maar kijken, aanraken en vragen. Geef eerlijk antwoord maar geef niet meer informatie dan waar om gevraagd word. Vanaf een jaar of 8 komt het volledige besef van een overlijden en het verdriet dat daarbij hoort binnen, maar zij reageren anders in hun rouw dan een volwassenen, hij/zij zal misschien opstandiger zijn of weer erg aan je hangen. Geef dit de tijd. We hebben boekjes genaamd: Lieve……., deze kunnen je behulpzaam zijn om het met je kind over de dood te hebben. Rouw van pubers word weleens over het hoofd gezien, het lijkt ze soms minder te raken terwijl ze juist enorm hun best doen om alles “normaal” te houden voor de buitenwereld en voor zichzelf. De (klein)kinderen betrekken bij een afscheid door ze bijvoorbeeld de kist te laten versieren, een gedichtje te laten schrijven of kaarsen aan te laten steken kan heel helpend zijn in het rouwproces. In Afscheidshuys d’ Beek kan iedereen worden opgebaard, ook als u bij DELA, Monuta of Yarden verzekert bent, kunt u altijd bij ons terecht op basis van uw polis. Wilt u meer nadere informatie, dan belt u met Femke en zij kan u keurig voorlichten. Opbaren in het Afscheidshuys voelt echt Beeks aan, u bent en blijft in uw geboorte en/of woonplaats. De toegang is bij ons laagdrempelig en onze rouwkamers zijn daar helemaal op afgestemd. Wij (Femke en Jan) staan u graag iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur te woord tijdens een vrij inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met alle vragen die u heeft. U stelt uw vragen, wij serveren een kopje koffie of thee. Vindt u het prettiger om het gesprek bij u thuis te laten plaatsvinden? Dan komen wij geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen naar u toe om dat te bespreken wat u bezig houdt. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer: 076 – 5022887. Ook kunt u ons per mail bereiken: info@reedijkuitvaart.nl Femke Machielsen en Jan Reedijk.

Rikclub de Swaen Het carnaval zit er weer op in Boemeldonck en hoewel het natuurlijk heel jammer is dat onze geweldige optocht op zondag niet door kon gaan, bewonder ik toch al die mensen die er ondanks dat toch een geweldig feest van hebben weten te maken. Dat sommigen, waarschijnlijk door overmatige inname, daar afgelopen woensdag nog de naweeën van ondervonden, is slechts een kanttekening in de marge. Toch waren er weer 25 fanatieke rikkers aanwezig en toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek Conny Goovers met 79 punten bovenaan te staan. Ze moest echter lang wachten op zekerheid omdat één tafel nog tot ver na middernacht aan hun kaartronde bezig waren. Overbodig om te zeggen dat Jan Moerkens natuurlijk aan die tafel zat. Uiteindelijk behaalde hij met 55 punten de 2de plek, dus Conny, proficiat met je overwinning. Het was trouwens het avondje van de dames, want Marlene Weijers (53) werd 3de en Tonny Hurks (50) 4e Toch zijn 2 heren ook het vermelden waard: Jos Janssen behaalde – 101 punten, dus volgende keer aardig wat weg te strepen en Anton (46) behaalde wederom een positieve score en is nog steeds met afstand de fiere koploper. De stand bovenin na 13 wedstrijden: 1. Anton Knijnenburg 375 2. Jos Ermens 3. Hans Bogers 4. Hans Franken 5. Stan van Dongen

231 227 216 213

Onderin is de stand als volgt: 33. Jo van Hooydonk -179 34. Carla Moerkens -277 35. Frans Renne -302 Komende woensdag 11 maart heeft echter iedereen weer volop kansen voor revanche. Vanaf 20.00 uur is iedereen weer welkom in de Swaen.

Wij begint bij jou Cursus omgaan met eenzaamheid In 2 bijeenkomsten leer je eenzaamheid te herkennen & signaleren Eenzaamheid is de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de media. Wat is de betekenis van eenzaamheid? Wanneer voel je je eenzaam? Hoe kan je het herkennen? En wat kan je er tegen doen? Lesdata Maandag 23 maart 2020 Maandag 30 maart 2020 Tijd 19.30 – 22.00 uur Locatie Ontmoetingscentrum De Sleutel Vlierenbroek 10 4822 XM Breda U kunt zich inschrijven via onderstaande link of mailen naar info@mooiwerk.nl of bel naar tel. (076) – 523 35 60. Basiscursus Omgaan met eenzaamheid: Signaleren en herkennen - 23 maart en 30 maart. Salonbibliotheek in Hagedonk: Het verhaal van de Grote Kerk Breda Op woensdag 18 maart is er van 14.00 tot 16.00

uur een lezing door Jan Korebrits van Gilde de Baronie in Woonzorgcomplex Hagedonk over de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk in Breda. Deze kerk schrijft vele eeuwen geschiedenis en is de trots van Breda. Deze rijk geïllustreerde lezing gaat over de bouw en de bewogen geschiedenis van Nederlands grootste Nassaukerk. De Salonbibliotheek is voor iedereen en de toegang is gratis. Woonzorgcomplex Hagedonk, Markt 5, Prinsenbeek Salonbibliotheek in Bibliotheek Noord: Verhaal en harp: op de lente-equinox, als dag en nacht even lang zijn Op vrijdag 20 maart van 14.00 uur tot 16.00 uur leest Reina Koelman verhalen voor en speelt Vera Kemme harp in Bibliotheek Noord. Het thema van deze middag is: Hoe leuk is dat, niet? We sluiten af met een wereldlied. Misschien gaat u dit meezingen. Of luistert alleen en geniet na. De Salonbibliotheek is voor iedereen en de toegang is gratis. Bibliotheek Noord, Heksenakker 37, Breda Broodje van de week in wijkcentrum Heksenwiel Elke zaterdag 12.30 tot 13.30 uur diverse broodjes en soep van de dag in wijkcentrum Heksenwiel. Geen aanmelding nodig, kom gezellig langs en geniet van een broodje en natuurlijk vast op de kaart broodje frikandel, broodje kroket. Kosten € 3,60 (soep en een broodje). Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. 076 549 41 97. Koffie met gebak in wijkcentrum Heksenwiel Op zaterdag 14 maart staat vanaf 10.00 uur de koffie met vers gebak klaar. De kosten: € 3,15. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Buurtplein in wijkcentrum Heksenwiel Houd je van koffie of thee, maar drink je die niet graag alleen? Heb je behoefte om iets te bespreken met een ander of heb je gewoon zin in gezelligheid? Kom dan naar het Buurtplein elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Aansluitend is er van 16.00-18.00 uur de Buurtkeuken. Samen boodschappen halen, samen koken, samen eten en samen opruimen. Bijdrage € 2,50. Voor meer informatie of aanmelden voor één of voor beide activiteiten bij Kitty Timmers (Zorg voor elkaar Breda), tel. 06 – 51 29 55 82 of Samantha de Gruiter (Stichting Maatschappelijke Opvang Breda), tel. 06 – 10 93 17 27. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Oproep voor fietsvrijwilligers Deze lente en zomer willen we met drie nieuwe fietsgroepen starten in Breda. Vanaf ’t Houwke in Heusdenhout op maandag om 13.30 uur; vanaf wijkcentrum Heksenwiel in de Haagse Beemden op dinsdag om 11.00 uur en vanaf de Ginnekenmarkt in Ginneken op woensdag om 10.30 uur. Elke groep fietst ongeveer 15-20 km. Als begeleider kun je de routes kiezen en de groep sturen, terwijl je aan je eigen conditie werkt. Vaak zijn het groepjes van 6-12 senioren. Onkosten worden vergoed. Wij kunnen eventueel de routes maken. De eerste paar keer rijden we samen. Een mooie kans om tijdens de warme dagen de Bredase omgeving te (laten) zien. Voor meer informatie bel 06-40 77 13 05 of mail naar: tiemenvisee@zorgvoorelkaarbreda.nl

pagina 9


Schuif d’r mar aon!

Kleppers

& Co bedanken:

Opslagadres fam. RB Totaaltuinen Fam. Spronk Schalk else Appy en Lia Machi Berende spoor- en VIP-limo n age ldh Wi Remco grondwerken Buurtschap Wernhout Grondwerken Fam. Jansen Visser en Visser Bjorn Loonen Van Kalmthout Buurtschap Stuivezand GB consultants bv Detachering Life en Garden EtLeon Kimenai Fam. Beekers ten-Leur Vendel Lelies bv Melkveehouderij Buurtschap Klein-Zunatall Ins ans rm He Jaco Vincenten dert tie Fam. De Bruijn TEC Bouw R. rij eke kw Boom Peeters Motech CV de Bixe Draoke Beekers Fam. Vissers Van den Broek bestraDimphie Mol Loonbedrijf De Baronie tingen rs Kwekerij Timme Fam. Van Wingerden CV de Stampers ans em Kle o Nic VDG installatieadvies Cafe bar de Stee ek hni Lagarde tec Terry Machielsen CV de Dwarsliggers Eric en Rian van LoenWOW kapsalon en Cafe zaal Marktzicht nfina e lan Bel hout visagie CV Piendraod cial support Wim Renne Holleman Hoogwerkeralk Johan Sch Bliek houten vloeren verhuur Hytec Ben vd Most Rose Aarts Es Joost van Autobedrijf Boeren JVM Sound and Light Bier en borrels rts Ae n Koe Terra Solutions Opslagadres fam. Ease, by Kim BenT Match Sweep Christan Basstein Traycon projecten ktie stru kon De Graaf Andre van Meer Ecotec solarenergy Opslagadres fam. Grondwerken Prins Kaaff, Martens Lester van Egmond Bo en Lotte Inverco t Nagelmoment BAK van Boemeldonck Marco van Hassel

steentje elopers en iedereen die een Alle ouders, donateurs, me heeft bijgedragen!

MODERN pagina 10 Prinsenbeek


kers

CV de Nachtbrao

‘t Feestbeest! Is mede mogelijk gemaakt door deze kanjers:

Ons Bouwadres: Theo en Ellyanne van Gils Opslagadres en Spuitcabine: Rien en Marian Martens Opslagadres: Arjan en Sabine Heijnen Opbouwadres Fam. van Gils Jack van Gils Schilderwerken Van Kalmthout Detachering Access Equipment Hoogwerkers Toon & Winny van Dongen Berende Spoor- en Grondwerken NL-XS Loon- en Grondwerkbedrijf Neijs BV Vishandel Sins Traycon Projecten B.V. Crazysounds Bermuda Events Bier & Borrels Jumbo Miegielsen Biercafé Pallieter Fysiotherapie Sportplaza Winters Bouw & Ontwikkeling Lot66 Verfhuys Breda Schumacher Packaging & Display C. J. Sound Service Broadcast Toine Dekkers

Jack en Nancie van Gils Fam. Knoops Fam. Thijssen Fam. Haynes Fam. Van Meer Ad Dircken Annie Jochems Fam. Braspenning Fam. van Dongen Fam. Hofman Stefanie & Mia Kevin Pluk Ilvy Pluk Naomi Vissers Kim Ottenheim Patrick Meeuwis Richard Aarts Miranka Dekkers Carla Wijngaarde Sjan Schalk Lianne de Keizer Jan & Ria Pluk

Kim van Gils CV de Japjuinen CV de Klepperbekken CV de Meelballen CV de Bikse Draoke CV de Rolmaatjes CV de Sjoekes CV de Puddingbuksen Randy Watzeels Edwin Foesenek Frank Dikmans Marc de Visser Arjan Braspenning - Hytec Geert van Bragt Peter Houtepen Marcel Beekers Remco Beekers Suzan van Dongen Leon Kimenai Sander van der Haar Marco van Hassel

BAK van Boemeldonck, Prins Kaaff en hofdames en alle meebouwers, meelopers en iedereen die we onverhoopt zijn vergeten!

pagina 11


Dans- en Muziekfeest voor de jeugd van Toen Het terrein is open van maandag t/m vrijdag. Op zondag 5 april is er van 14.00 tot 17.30 uur Van 8.30 tot 19.00 en za. van 8.30 t/m 16.00 uur. een dans- en muziekfeest voor 60-plussers in Stichting Kringloop Oud Papier Prinsenbeek De Avenue, Waterstraat 5, Breda. (SKOPP) Een van de voorverkoopadressen voor een entreekaart van € 10,00 is het informatiepunt in Fijne Carnavals dagen. wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2 te Informatiemarkt “Slim Wonen” Huib Jansen Voorzitter SKOPP Breda. Geopend: op werkdagen van 8.30 tot Zaterdag 14 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur in Huize Hagedonk 16.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook bel- Geplande Informatiemarkt Deelname is kosteloos len naar: 06 – 15 63 78 07. Informatiemarkt “Slim Wonen” “Slim Wonen” en openstelWaarom deze informatiemarkt? Zaterdag 14 maart van 13.00 uur tot 16.00ling uur inRepaircafé Huize Hagedonk op zaterdag KBO Rik-middag in wijkcentrum Heksenwiel vaak technische hulpmiddelen worden steeds belangrijker voor een prettig Deelname is kosteloos Handige, woonklimaat in en om het huis. Slimme, maar ook betaalbare oplossingen op het gebied Op zaterdag 14 maart om 13.30 uur een rikmid- 14 maart vervalt. van veiligheid en comfort kunnen daarbij zeker helpen. Dat is niet alleen belangrijk dag met leuke prijzen in wijkcentrum HeksenWaarom deze informatiemarkt? senioren, maar eigenlijk Devoor door het Domein Zorgvoor eniedereen. Welzijn van het Boekendonck wiel. Toegang € 2,50 inclusief een kopje koffie/ Handige, vaak technische hulpmiddelen worden steeds belangrijker voor een prettig Dorpsplatform Prinsenbeek in samenwerking Adres: Boekendonck thee enwoonklimaat hartig hapje. Ook KBO-leden zijnbetaalbare in en om het niet huis. Slimme, maar ook oplossingen op het gebied OpzetPrinsenbeekse van de informatiemarkt? Markt 5A/Schoolstraat 2a van welkom. veiligheid en comfort kunnen daarbij zeker helpen. met Dat isde niet alleen belangrijk Bezige Bijen (P.B.B.) en van harte • Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur wordt aan de hand van een power-point voor senioren, maar eigenlijk voor iedereen. e-mail: Zorg voor elkaar/Wonen Gemak ge-gegeven Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, presentatie van ongeveer met een half uur eenBreda overzicht van deboekendonck@outlook.com mogelijkheden plande op zaterdag 14 maart komt Boekendonck is ook op Facebook en Instaen bijeenkomst producten. tel. (076) 549 41 97. Opzet van de informatiemarkt? • Daarna is iedereen welkom in de 'slimme woonbus' van gram Wonente met Gemak en het vinden! te vervallen. • Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur wordt aan de hand van een power-point Repair-cafe van de Bezige Bijen. Hier kunnen verschillende (technische) Modeshow en verkoop mode in wijkcentrum presentatie van ongeveer een half uur een overzicht gegeven van de mogelijkheden mogelijkheden worden bekeken en uitgeprobeerd. Bovendien kan informatie worden Heksenwiel Boekenweek Daartoe is door organisatievoor besloten opinbaen producten. verkregen overde mogelijkheden toepassing uw eigen thuissituatie. Op maandag maart toont Klooster • Daarna16 is iedereen welkomVander in de 'slimme woonbus'sis vanvan Wonen met Gemak en hetuitgebracht advies en Nog tot en met 15 maart is het Boekenweek! het door het RIVM Repair-cafe van de Bezige Bijen. Hier kunnen verschillende (technische) Mode de voorjaarscollectie van 2020 in wijkcen- naVoorbeelden van 'slimme producten' overleg met Zorgcentrum Thebe Hagedonk Het boekenweekgeschenk mogelijkheden wordenbegint bekekenom en uitgeprobeerd. kan informatie worden Digitale deurbeveiliging, oriëntatieverlichting, handige hulpmiddelen bij de trum Heksenwiel. De show 10.00 uur. Bovendien “Leon en Juliette “ is geschreven door Annejet waar de Informatiemarkt zou plaatsvinden. verkregen over mogelijkheden voor toepassing in uw eigen thuissituatie . koken, slimme stekker, mobiele alarm mogelijkheden, huishouding, veilig De verkoop van de kleding in de hal start om vanzelfzorg der Zijl en verkrijgbaar in de boekhandels mogelijkheden op het gebied van dagstructuur, oogje in het zeil, etc.. 13.00 uur. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksen- De organisatie probeert om in de tweede helft bij aankoop Voorbeelden van 'slimme producten' van € 15,00 aan Nederlandstalige wiellaan 2, tel.deurbeveiliging, (076) 549 41 oriëntatieverlichting, 97. Digitale handige van hulpmiddelen bij de een dergelijke bijeenkomst te dit jaar alsnog boeken. En: op vertoon van het boekenweekgeVoor wie? huishouding, veilig koken, slimme stekker, mobiele alarm mogelijkheden, Voor iedereen die graag veilig en comfortabel wil blijven wonen en/of heeft belangstelling gezien schenk u een dag vrij reizen bij de NS op mogelijkheden op het van dagstructuur, oogje inorganiseren het zeil, zelfzorg etc.. het maatschappelijk belang. KBO Muzikale avond ingebied wijkcentrum heeft voor technologie in de thuissituatie op het gebied van wonen en zorg. zondag 15 maart! Heksenwiel Voor wie? Door wie? Op zaterdag 14 maart een muzikale avond met Voor iedereen die graag veilig en comfortabel wil blijven wonen en/of belangstelling Lezing over de Bredase Grote Kerk Het Domein Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform Prinsenbeek in samenwerking met de groep ‘Wat-Was’. Aanvang 20.00 uur (zaal heeft voor technologie in de thuissituatie op het gebied vande wonen en zorg. Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wonen met Gemak Breda. Prinsenbeekse Op woensdag 18 maart houdt Jan Korebrits open 19.30 uur). Wijkcentrum Heksenwiel, van Gilde De Baronie een lezing in het Grand Heksenwiellaan Door wie?2, tel. (076) 549 41 97. Hoe deel te nemen Café van Hagedonk over de geschiedenis van de Het Domein Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform Prinsenbeek in samenwerking met Door een mail te sturen naar anton.hoeven@gmail.com met daarin vermeld uw de Prinsenbeekse Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wonen Gemak kilo Breda. Heel 2019met 203.270 oud papier Groteom Kerk Rikken en jokeren in wijkcentrum contactgegevens en uw voorkeur voor deelname aan de presentatie ….. in uur.Breda. Indien Organisatie Boekendonck Hetweisnamelijk weer even geleden dathebben we iets ons tijdstip ism de Salonbibliotheek. Aanvang 14.00 uur, teveel aanmeldingen voorvan een bepaald nemen wij met u Heksenwiel Hoe deel te nemen contact laten op om horen. te zoekenMaar naar een mogelijkheid. vragen kunt ukoffie/thee Anton hebben hetandere SKOPP kan mel-Ook voor Gratis entree, voor eigen rekening. Op dinsdag 17 maart om 13.30 uur een riken Door een mail te sturen naar anton.hoeven@gmail.com met daarinmailen vermeld uw Hoeven of bellen, tel. 076 – 541 32 75. dat we 2019 goed jaar hebben gehad. Wilt u zeker zijn van een plaatsje? Geef u dan jokermiddag in het Grand Café vanvoor wijkcentrum contactgegevens en uw voorkeur deelname aan de den presentatie omin….. uur.een Indien 203.270 kg. oud papier, datbriefje is net even Heksenwiel met leuke prijzen. Inschrijven vanaf we namelijk teveel aanmeldingen hebben voor een bepaald tijdstip nemen wij met u Indien gewenst kunt u ook een bijiets hem (in325kg) de brievenbus doenop metper uw mail: boekendonck@outlook.com contact op om €te3,00. zoekenVoor naar een Ook voor vragen Anton contactgegevens en uhet tijdstip van van uw Het 13 adres is:ofKapittelhof 14 intijdens de openingsuren in Boe13.00 uur. Kosten eenandere kopjemogelijkheid. koffie/ onder het jaarkunt gemiddelde devoorkeur. afgelopen persoonlijk Hoevengezorgd. mailen of bellen, tel. 076 – 541 32 75. Prinsenbeek. thee wordt Wijkcentrum Heksenwiel, jaar. Bekenaren dank hiervoor. U heeft natuur- kendonck. Heksenwiellaan 2, tel. 41 97.bij hem in de brievenbus lijk kunnen lezen Indien gewenst kunt(076) u ook 549 een briefje doen met uw dat de papier prijs aan het contactgegevens en het tijdstip van uw voorkeur. Het adres is: Kapittelhof 14 in zakken is, het SKOPP heeft hier geen last van. Kom gauw eens kijken! Prinsenbeek. Themadiner in wijkcentrum Heksenwiel Het SKOPP heeft met haar afnemer ( gemeen- De uitleenbibliotheek van Boekendonck zit op Op vrijdag 20 maart er een themadiner in wijk- te Breda) een vast kilo prijs afgesproken, dus een nieuwe plek in Hagedonk: kom gauw eens centrum Heksenwiel. Vanaf 18.00 uur wordt ge- blijven brengen.De opbrengt komt geheel ten kijken. Onze openingstijden zijn ook verruimd: serveerd: huisgemaakte soep, verse frietjes met goede aan Prinsenbeekse verenigingen. Scou- u kunt nu ook terecht op dinsdag en vrijdagochbiefstukje van de grill en eigengemaakte sla en ting, CV de Leutlaaiers, CV de Lolbroeken en CV tend.! (zie onder) als dessert chocolade mousse. Kosten € 12,50 Piendraod. In 2019 hebben we een cheque van De Boekenkist en de kast voor bibliotheek-be(BredaPas € 9,95). Aanmelden bij de infobalie tot € 2.000,00 overhandigd aan Stg. Hartsafe Prin- stellingen blijven voorlopig op hun gewone plek en met woensdag 18 maart. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. senbeek. Hiermee kunnen zij weer aan aantal bereikbaar. Voor het terugbrengen of doneren AED’s onderhouden. De veiligheid in Prinsen- van boeken kunt u dagelijks terecht bij de Boebeek is op dat gebied weer in orde. Zonder jullie kenkist in de hal van Hagedonk van 09.00-17.00 De Zonnebloem steun, het brengen van oud papier, is dit alle- uur. De medewerkers van Boekendonck zorgen Prinsenbeek maal niet mogelijk. Tevens draagt u bij aan een dat uw boeken klaar staan en vanuit de Boeduurzame samenleving. kenkist op de goede plek terecht komen. Zonnebloembingo Zondag 15 maart vervalt. De geplande Zonnebloembingo door De Zonnebloem afd. Prinsenbeek in de Zilverberk op zondag 15 maart komt te vervallen. De organisatie heeft daartoe besloten op basis van het door het RIVM gegeven advies omdat aan deze activiteit in principe alleen maar bezoekers behorende tot de risicogroep van het Coronavirus deelnemen. Er wordt geprobeerd om in april alsnog een Bingomiddag te organiseren voor deze doelgroep.

MODERN pagina 12 Prinsenbeek

TOP

Dank voor het brengen

TOP

Blijf uw afval goed scheiden, een breng het oud papier naar het scouting terrein. Hoe meer u brengt hoe groter de opbrengst voor de Prinsenbeekse verenigingen. Het is goed voor het milieu om afval te scheiden, vandaar dat u bij de scouting terecht kunt voor uw oud papier, glas, textiel, plastic en frietvet. Brengen dus, dat gescheiden afval incl. uw oud papier Bij het scoutingterrein, Moleneind 1, te Prinsenbeek.

Openingstijden Boekendonck Maandag t/m donderdag van 13.30-17.00 uur; vrijdag van 10.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur.


pagina 13


Vrouwen in Actie Prinsenbeek Beste dames, Het reisje naar Deltapark Neeltje Jans is op dinsdag 7 april. De kosten zijn € 85,= per persoon. Hier zit inbegrepen: koffie/thee met een Zeeuwse bolus, film, rondleiding met gids, lunch, rondvaart door het Nationaal Park de Oosterschelde en een 3 gangen diner. U kunt zich opgeven tot 17 maart met het machtigingsstrookje bij een van de bestuursleden. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m. reserveren bus. Introducees zijn welkom. U leest t.z.t. meer in Modern Prinsenbeek. Dinsdag 17 maart om 19.30 uur in de Zilverberk, komt Jos Vermunt ons een lezing geven over indentiteit en zingeving levenseinde. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden. Woensdag 7 oktober van 11.00 uur tot ± 12.30 uur is de rondleiding in en rondom de Koepelgevangenis. U kunt zich hiervoor al opgeven i.v.m. reserveren gidsen, bij een van de bestuursleden. U leest t.z.t. meer in Modern Prinsenbeek. Met vriendelijke groet, het bestuur.

RTC Prinsenbeek Afgelopen weekend stonden er weer 4 tochten op het programma van RTC. Op zaterdag was het heerlijk fietsweer en is er rondje Achtmaal gereden door verschillende groepen. Op zondagmorgen stonden er 13 mannen op de markt verzameld, zowel van de B als B+ groep, zij reden gezamenlijk ook het rondje Achtmaal. Ondanks de wind, regen en lekke band hebben zij toch lekker gereden. Rondje Achtmaal:

Programma: Zaterdag: 13.30uur Marktzicht, vertrek in verschillende groepen. Zondag: Dames 10.00uur Marktzicht, 35 km B-groep 09.00uur Marktzicht, 65 km B+-groep 08.30uur Marktzicht, 75 km Voor in de agenda: Zondag 29 maart, Andre’s Poldertocht, 09.00 Marktzicht, B groep 90km, olv Leon K., Leon B. Zondag 29 maart, Andre’s Poldertocht, 09.00 Marktzicht, B+ groep 100km, olv Laurens B. Interesse om een keer mee te fietsen? Sluit gerust een keertje aan om te kijken of dat RTC Prinsenbeek ook iets voor jou is! Meer info? Neem contact op via de site rtcprinsenbeek.nl

Protestantse Kerk Het Kruispunt Open ochtend Seniorencontact Het Kruispunt Op woensdag 25 maart is er een open gespreksochtend voor ouderen uit Prinsenbeek, georganiseerd vanuit het Seniorencontact van Het Kruispunt. Thema: GELOOF EN LEVEN DELEN IN EEN VERANDERDE SAMENLEVING We beginnen met een kop koffie, gevolgd door een inleiding op het thema door ds. Evelyn Quaak-Kloet. Daarna bespreken we het thema in kleine groepen. Bent u 65+ en nieuwsgierig naar onze maandelijkse ontmoetingsochtend? U bent van harte welkom op woensdag 25 maart van 10.00 tot 12.00 uur in Het Kruispunt, Harmonielaan 24. Meer info en aanmelden via info@hetkruispunt.org.

SENIORENVERENIGING

KBO PRINSENBEEK Om 10uur op zondagmorgen stonden er 4 dames op de markt, zij reden een aantal rondjes rond het Liesbos. Een beetje wind en regen, hield ook hun niet tegen. Zij vonden het een geniale manier om lekker dichtbij te blijven en de beschutting te zoeken van het Liesbos. Bij een hevige bui werd een bakje koffie gedronken bij Restaurant Boswachter Liesbosch. Het rondje Liebos:

DANSAVOND op vrijdag 13 maart 2020. Op deze vrijdagavond kunt u weer dansen in ons Ontmoetingscentrum De Zilverberk op muziek van DJ Twan. Alle muziek- en dansstijlen zullen aan bod komen en we rekenen op een gezellige en leuke avond. Zowel leden als aspirant-leden van de KBO zijn van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven of aan te melden en de toegang is gratis. De avond begint om 19.30 uur en wordt afgesloten om 22.30 uur. JO NELEMANS BILJART-AFVAL-TOERNOOI op zaterdag 14 maart 2020 Aanvang om 09.30 uur en De Zilverberk is open om 09.00 uur. Dit toernooi wordt georganiseerd door Biljartvereniging ”Ons Huis”. Alle KBO-leden konden zich opgeven tot en met vrijdag 6

MODERN pagina 14 Prinsenbeek

maart. Net als voorgaande jaren gaat dit weer een gezellige, spannende dag worden. Alle deelnemers veel succes gewenst!

Heemkundekring Prinsenbeek VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 MAART 2020. Het was weer een gezellige Beekse avond. Door de vele afmeldingen vanwege o.a. het corona-virus waren slechts 61 leden aanwezig in zaal Marktzicht. Aan de orde kwamen o.a. de financiële stukken van 2019 en de begrotingen 2020. Deze werden zonder problemen door de vergadering vastgesteld. Voor een grote vereniging is het nodig om voldoende financiële armslag te hebben. Er is met de verhuis- en bouwkosten van het museum de afgelopen jaren heel veel, maar goed besteed reservegeld opgegaan. Daarnaast zijn er 2 zaken die de komende jaren de aandacht vragen. Mogelijk dat het museum in 2027 weer moet verhuizen, want dan loopt de vergunning tot huisvesting af. En we vieren volgend jaar (2021) het 25-jarig bestaan. Hieraan zijn ook extra kosten verbonden. Dat houdt mogelijk in dat in 2021 een contributieverhoging van € 5,- aan de leden zal worden voorgesteld. Het uitgebreide jaarverslag over 2019 toonde aan wat er allemaal heeft plaatsgevonden, zowel voor wat betreft de activiteiten van de kring als met het museum. Wijnand Bouman werd herkozen in het bestuur. Ook het activiteitenprogramma voor 2020 is weer veelbelovend. De voorzitter dankte alle vrijwilligers en natuurlijk iedereen die onze kring en museum een goed hart toedraagt. Na afloop van de vergadering werd er een heemkundequiz gehouden en zong men samen bekende liedjes van vroeger bij de muziek van Rob&Greet&Wim . MUSEUM DE RIJF IS WEER OPEN OP ZONDAG 5 APRIL 2020 VAN 13.30 TOT 16.30 U MET EEN FOTOENTOONSTELLING OVER DE BEEKSE CAFÉ’S. LENTE: TIJD OM TE FIETSEN EN TE WANDELEN. 1. FIETSROUTE “MONUMENTAAL GROEN” (± 60 km): 2. DEVOTIEFIETSROUTE (± 20 km): 3. WANDELROUTE: “BIKS OMMETJE HOOIBERG” (6,7 km): 4. WANDELROUTE: “ROND PRINSENBEEK” (± 14 km): Routes downloaden: website www.hk-opdebeek.nl. tab: nieuws/activiteiten en dan wandel- of fietsroutes. Wij wensen u veel wandelen/of fietsplezier. KIJK FOTO’S VAN ACTIVITEITEN (buurten/ exposities/lezingen/heemreis enz.) WWW. HK-OPDEBEEK.NL (ARCHIEF/TERUGBLIK-FOTO’S) VOOR MEER INFORMATIE: onze website www. hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl


Remco Beekers Gerrit Franken Jan Poppelaars Nathalie Sprenkels Kees en Luus Poppelaars Rien en Marian Martens Theo van den Kieboom Nancy Bastiaansen Pierre van de Broek Marc Moerkens Bouwadressen: Jens Snoek Fam. Oostdijk Bart Vermeulen Fam. Bastiaansen Wijnand Klein Fam. van den Kieboom Arjan Heijnen Fam. de Graaf Bart Vermeeren Kim Verhoeven Bedrijven: Astrid Voesenek Berende Spoor- en Grondwerken BV Daniëlle Romme Installatie & Onderhoud Jaco Hermans Randy Watzeels Bart Poppelaars Sierbestrating Peter Hazenberg voor het heerlijke fruit Jumbo Miegielsen Prinsenbeek GSN Geluidservice Nederland CV de Stampers Cafe Bar de Stee CV de Zimkus Kwekerij Bosdonk CV Ga Nou De Graaf Konstruktie Meteor Systems BV Prins Kaaff LIV VDL Steelweld Hoffies Bo & Lotte RET-Innovation BAK van Boemeldonck Kokke bedrijfskleding Taks Handling Systems Alle Manege Overbos hulptroepen Recycling Continu en meelopers Jörg Böhnke Bettine Hoeve Bakkerij Lips Tuincentrum Poppelaars VAV BV Geert Verdaasdonk J.Holleman Hoogwerker verhuur Van Oord Hytec Personen: Reinout Pouw Joey de Klerk Bonny van Boxtel

pagina 15


“de Speeldoos” Wil je lekker spelen met andere kindjes? Kom dan naar de inloopochtenden op dinsdag en donderdag met je mama of papa of misschien wel met je oma en opa of de oppas naar de Speeldoos. We spelen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de grote zaal van de Drie Linden en we hebben glijbanen, fietsjes, loopauto`s, speelkeukentjes, een winkeltje en nog veel meer voor jullie klaar gezet. Om 10.00 zingen we in de liedjeskring en we hebben daar mooie muziekinstrumentjes voor jullie bij. We knutselen, puzzelen, spelen met de lego-tafel en de grote bouwblokken waarvan we grote torens bouwen. Voor de baby`s is er een zachte speelmat en babyspeelgoed. Dinsdag 10 maart en donderdag 12 maart lezen we een mooi kinderboek voor. Daarna maken we er een mooie kleurplaat bij. Aanmelden is niet nodig, loop vooral eens binnen en zie hoe heerlijk de kinderen kunnen spelen. De vrijwilligers zorgen voor koffie en er is heerlijk sap voor jullie. Op advies van Dorpsplatform Prinsenbeek vragen wij een kleine bijdrage als U de Speeldoos bezoekt. Baby`s tot 1 jaar gratis. Kinderen van 1-4 jaar 0,50 eurocent per bezoek. Komergezelligbijenleerheelveelkindjeskennen! Vindt U het leuk om omringd te zijn door jonge kinderen en heeft U nog een paar uurtjes tijd op dinsdag en donderdagochtend? Meldt U dan aan als vrijwilliger! Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste mannen/vrouwen die ons gezellige team van vrijwilligers komen versterken tijdens de inloopochtenden. Aanmelden kan op onderstaand telefoonnummer. Anita van der Bruggen 06-13831153

BAK Boemeldonck BEDANKT Beste Boemeldonckers, Vanaf vrijdag 8 november 2019 tijdens een fantastische Prinsenzitting tot en met dinsdag 25 februari 2020 met een drukbezochte en emotionele Steekafname mochten wij, Bo, Lotte en Prins Kaaff LIV, u voorgaan in het feest der feesten in Boemeldonck. Ons ongeëvenaarde karnavalsfeest. En wat voor een reis is het geweest! Een reis met vele, maar dan ook echt vele hoge pieken maar ook een reis met één groot diep dal voor iedereen die de Grote Optocht van Boemeldonck een warm hart toedraagt. Wat een domper was het voor iedereen op die late karnavalszaterdagavond. Het nieuws dat onze Grote Optocht het ging verliezen van de ons ongunstig gezinde weergoden kwam kei-

MODERN pagina 16 Prinsenbeek

hard aan bij iedereen. Natuurlijk bij de A en B-clubs. Maar ook voor de C, D en E-categorie van de optocht was de klap groot en haast onverdraagzaam. Maar Boemeldonck zou Boemeldonck niet zijn als het op dit soort momenten niet zou opstaan. De zeer bijzondere en spontane, ik noem het maar even ‘de Nacht van Boemeldonck’ op de Lind, de gedenkwaardige zondagmiddag in de vorm van een overweldigend verbroederingfeest in de Drie Linden. Hartverwarmend om daar samen met iedereen de bekende lach en traan te laten en er ondanks alles een geweldige nacht en middag van te maken. Dat ik dan als kers op de taart door een geweldig gebaar van de eensgezinde A-clubs een jaar op de Cup met Grote Oren mag passen maakt mij als Boemeldoncker trotser dan trots. De hoogtepunten die we als Prins en Hofdames hebben mogen ervaren zijn ontelbaar. Overal waar we kwamen werden we met open armen en Brabantse gastvrijheid ontvangen. En dan bedoel ik alle bezoeken die we met het hele BAK gezelschap hebben afgelegd maar zeker ook de bezoeken ‘in burger’ bij bv clubs en kapellen. Gelukkig heeft de Grootvorst met zijn Hofdames in Boemeldonck twee kansen op een optocht! De Kinderoptocht op zaterdag was voor ons drieën zéker ook een hoogtepunt te noemen. Wat een creativiteit, kwaliteit en spontaniteit werd ons voorgeschoteld. Voor alle deelnemende Boemeldonckertjes een hele grote dankjewel van onze kant naar jullie! We willen ook alle vrijwilligers van het Boemeldonckse karnaval bedanken. Want met onze prachtige ervaring in het achterhoofd beseffen wij maar al te goed dat het Boemeldoncks karnaval niet zonder deze hele grote groep mensen kan. Wij denken dan aan het héle BAK-gezelschap en alle vrijwilligers voor of achter de schermen bij de verschillende feesten, op- of afbouwwerkzaamheden etc etc. Dank! Het grote nagenieten is begonnen en daar zijn we nog wel even mee bezig. Zoveel mooie foto’s, filmpjes en berichten die nog aan ons voorbij zullen schuiven Nogmaals een hele grote dankjewel aan iedereen die deze karnaval voor ons ongeëvenaard heeft gemaakt. Bedankt dat wij Prins en Hofdames van Boemeldonck mochten zijn. Bo, Lotte en Prins Kaaff LIV BAK Foto en Videomiddag Gedurende de karnavalsperiode neemt onze hoffotograaf duizenden foto’s van alle activiteiten en bezoeken die de BAK organiseert. Vanaf de Prinsenzitting tot aan de Steekafname zorgt Jeroen Romers ervoor dat alles op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. Tijdens de BAK foto- en videomiddag, op zondag 15 maart a.s. van 13 - 17 uur bij Marktzicht, krijgt u de kans al deze prachtige beelden te bekijken én alle foto’s te bestellen zodat u ook thuis kunt blijven nagenieten van dit prachtige karnavalsseizoen.

Naast fotografie kunt u tijdens deze middag ook genieten van de prachtige video’s van bijvoorbeeld de Kinderoptocht en B(R)AK-Zittingen. Ook deze titels kunt u op USB-stick bestellen, evenals de opnamen van de BAK-zitting en BRAK-zitting. De commissie heeft een speciale videocompilatie samengesteld van Grote Optocht deelnemers, deze compilatie zal rond de klok van 14 uur in premiere gaan. Ook dit jaar hebben we een aantal oude fotoboeken en andere materialen uit het BAK-archief tentoongesteld. Tot slot zijn er natuurlijk de vele inzendingen van de fotowedstrijd. Rond de klok van 16.15 uur maken we de uitslag van de vak- en publieksjury bekend. Graag tot a.s. zondag bij MarktzichtAlle USBsticks kosten € 11,00 per stuk. Vermeld in de e-mail uw naam en telefoonnummer en natuurlijk welke titel u wilt bestellen (Foto-stick, BAK-zitting, Brak-zitting, Kinderoptocht of Grote Optocht). Optochtnummers, hesjes en brandblussers Alle deelnemers aan de Grote Optocht worden verzocht, voor zover nog niet gedaan, de bordjes met optochtnummers zo snel mogelijk in te leveren bij Dré en Sandra Gelens, Schotenhof 28 (achterom). De bouwclubs dienen de brandblussers in te leveren uiterlijk zaterdag 14 maart bij Toon Ros, Heibloempad 2a. De AK-, BK-, A- en B-clubs worden verzocht om de ontvangen optochthesjes – voor zover nog niet gedaan – mee te nemen naar de clubvergadering van 20 maart en daar dan in te leveren. Clubvergadering Op vrijdag 20 maart zal de clubvergadering plaatsvinden bij cafe-zaal Marktzicht. Alle clubs en kapellen hebben daarvoor een uitnodiging gekregen. Deze vergadering zal in delen gesplitst worden om zo de verschillende categorieën uit de optocht en de kapellen apart aan het woord te laten. De verdeling en aanvangstijden staan in de uitnodiging. Om 20.30 uur komen alle aanwezigen bij elkaar en worden de belangrijkste conclusies met elkaar gedeeld. Mocht je geen uitnodiging ontvangen hebben dan kan je dit melden bij de Sik via mailadres: sik@boemeldonck.nl Karnavalsleuze 2021 De voordrachten voor de karnavalsleuze 2021 komen al binnen. Alle Boemeldonckers kunnen meedenken over de leus van volgend jaar. Heb je een leuze (of meerdere) mail deze dan uiterlijk 21 maart a.s. naar sik@boemeldonck.nl. Via app kan ook o.v.v. je naam naar 06 - 2241 5881. Agenda: Datum Activiteit 15-03-2020 BAK foto expositie en galerij Marktzicht 13:00-17:00 uur 20-03-2020 Clubvergadering Markzicht 21-03-2020 Halfvasten. ‘Schuif mar aon!’ De Sik Robbert Janssen T: 06-2241 5881 sik@boemeldonck.nl


zaterdag 14 maart: BSC 2 Beek Vooruit 2 Beek Vooruit JO19-1 Papendrecht JO19-1 Beek Vooruit JO19-2 Rood Wit W JO19-1 VVGZ JO19-2 Beek Vooruit JO19-3 Noordhoek JO19-1 Beek Vooruit JO19-4 Beek Vooruit JO19-5 Unitas’30 JO19-3 Beek Vooruit JG1 Nuenen JG1 Beek Vooruit JO17-1 ODC JO17-1 Baronie JO17-4 Beek Vooruit JO17-2 Beek Vooruit JO17-3 DSE JO17-2 SV Noordeloos JO16-1 Beek Vooruit JO16-1 Beek Vooruit JO16-2 Moerse Boys JO16-1 Terneuzen JO15-1 Beek Vooruit JO15-1 uit JO15-2 ST TPO/DHV/VOV JO15-2 Beek Voor uit JO15-3 Beek Voor WDS’19 JO15-1 Unitas JO14-1 Beek Vooruit JO14-1 Beek Vooruit JO14-2 Rood Wit W JO14-1 Beek Vooruit JO14-3 Bavel JO14-2 Boeimeer JO13-1 Beek Vooruit JO13-1 Beek Vooruit JO13-2 Gloria UC JO13-1 JEKA JO13-8 Beek Vooruit JO13-3 Were Di JO12-1 Beek Vooruit JO12-1 Beek Vooruit JO12-2 Internos JO12-1 Beek Vooruit JO12-3 DBGC JO12-1 Groen Wit JO12-3 Beek Vooruit JO12-4 Beek Vooruit JO12-5 Boeimeer JO12-4 The Gunners JO11-1 Beek Vooruit JO11-1 Beek Vooruit JO11-2 Kogelvangers JO11-1 Beek Vooruit JO11-3 RCD JO11-2G Beek Vooruit JO11-4 Internos JO11-2 JEKA JO11-8G Beek Vooruit JO11-5 Beek Vooruit JO10-2 TVC Breda JO10-2 JEKA JO10-8 Beek Vooruit JO10-3 Beek Vooruit JO10-4 Baronie JO10-7 Beek Vooruit JO9-1 JEKA JO9-1G Beek Vooruit JO9-2 UVV’40 JO9-4G Beek Vooruit JO9-3 Internos JO9-1 Baronie JO9-6 Beek Vooruit JO9-4 Sarto JO8-1 Beek Vooruit JO8-1 Victoria’03 JO8-2 Beek Vooruit JO8-2 Moerse Boys JO8-2 Beek Vooruit JO8-3 Boeimeer JO8-4 Beek Vooruit JO8-4 Beek Vooruit JO7-1 SCO JO7-2

16:00 12:30 14:30 15:00 13:45 13:45 10:15 14:15 13:15 12:45 10:45 14:45 12:45 11:00 12:15 10:45 12:30 10:30 09:00 12:30 09:00 10:00 11:00 08:30 10:00 08:30 08:30 09:00 08:30 10:00 08:30 09:30 09:45 12:05 11:30 08:30 09:30 08:30 09:45 08:30 08:30 08:30 08:30

Groen Wit JO7-5 Beek Vooruit JO7-3 Viola JO7-1 Beek Vooruit JO7-5 Beek Vooruit JO7-6 Beek Vooruit JO7-7 JEKA JO7-4 Right’Oh JO7-1 Moerse Boys JO7-2 Beek Vooruit JO7-11 Groot-Ammers MO13-1 Rijen MO11-1

Beek Vooruit JO7-2 RFC JO7-2 Beek Vooruit JO7-4 Baronie JO7-4 Zundert JO7-3 Chaam JO7-1 Beek Vooruit JO7-8 Beek Vooruit JO7-9 Beek Vooruit JO7-10 ONI JO7-1 Beek Vooruit MO13-1 Beek Vooruit MO11-1

zondag 15 maart: TSC 1 Dubbeldam 2 Dubbeldam 3 DIA 3 Virtus 3 Beek Vooruit 6 Beek Vooruit 7 RSV 3 Madese Boys 4 Beek Vooruit 10 Beek Vooruit 11 Beek Vooruit 12 Beek Vooruit VR1 Mededelingen Wk 11:

Beek Vooruit 1 Beek Vooruit 2 Beek Vooruit 3 Beek Vooruit 4 Beek Vooruit 5 WDS’19 4 ZBC’97 4 Beek Vooruit 8 Beek Vooruit 9 DEVO 3 Moerse Boys 5 Schijf 5 Sprundel VR1

08:30 11:00 11:30 10:00 10:00 09:00 11:00 09:00 10:45 09:00 10:00 09:30 14:00 11:00 12:00 13:00 11:00 10:00 12:45 10:00 11:00 12:15 12:15 10:00 12:15

Kantine-diensten: 9:00 uur t/m 13:00 uur: BV7 Zaterdag 14 maart: Voormiddag van uur: BV8 17:00 t/m uur 13:00 van g idda Nam 14:00 uur t/m 17:00 uur: Za2 Zondag 15 maart: Namiddag van D ÉÉN KANT HEIKANTSEPARKEERVERBOD ZATERDAGOCHTEN een deel van de Heikantseen er Bijst de In TER BIJS EN AT STRA n 08.00 uur en 14.00 uur een straat geldt voortaan op zaterdag tusse weg, zo heeft de gemeente Breda de van kant één aan d erbo eerv park ersbesluit op 12 bekendgemaakt middels een verke . 2020 ari febru

MODERN Prinsenbeek

Hier uw advertentie? Dat kan! Neem contact op voor informatie:

Tel. 076 - 541 70 71 • info@modernprinsenbeek.nl pagina 17


Bikse kwaaltjes Veel chronische ziekten worden veroorzaakt door de genen en de omgeving. Je krijgt niet zomaar diabetes type 2 of schizofrenie. Hier zijn naast een genetische aanleg ook andere uitlokkende factoren voor nodig. Bij diabetes is het voedingspatroon vaak een reden en bij schizofrenie een stressfactor. Zo is het niet anders bij de afbraak van geneesmiddelen in het lichaam. Het ligt genetisch vastgelegd. Maar ook door de omgeving kunnen ze sneller of langzamer worden afgebroken. Wat je eet, wat lichaamsgewicht is, of je rookt en of je koffiedrinkt. Het heeft allemaal invloed op de afbraak van geneesmiddelen. De afbraak van geneesmiddelen in de lever is belangrijk voor de werking en bijwerkingen van geneesmiddelen. Inmiddels weten we al iets over de invloed van voedingsstoffen op medicijnen en natuurlijk ook de invloed van medicijnen op elkaar. Hierover is het normaal om adviezen over te geven. Maar wat we niet zien of weten is de genetische aanleg. Deze zit verstopt in ons DNA. Het gen onderzoek naar medicijnafbraak noemt men farmacogenetica. Door een simpele test is te achterhalen welke genen men heeft die invloed hebben op de afbraak van medicijnen. Inmiddels is deze test ook mogelijk bij ons in de apotheek. Hiermee kunnen we met de bepaling 27 genen beter inschatten wat een geneesmiddel in het lichaam doet. In het de juiste dosis, komen er veel bijwerkingen voor, of gaat het helemaal niet werken. Het vooraf bepalen van de genen geeft ons de kans om nog meer

een geneesmiddel op maat te geven. Waardoor we bijwerkingen kunnen beperken en verspilling van niet werkende medicijnen ook kunnen tegen gaan. Marianne Glimmerveen – van Rijn, apotheker Boots apotheek Prinsenbeek

Ouder Worden. Ja ouder worden een breed begrip, eigenlijk willen we dat allemaal. Het ligt er maar net aan hoe, we weten allemaal die verschillen kunnen aanzienlijk zijn. Het is beter er niet alledaags mee bezig te zijn, maar soms wordt je met de neus op de feiten gedrukt. Als je dan terug kijkt op je eigen leven, toen alles voor de wind ging, 15 uren werken per dag was geen uitzondering. Je bent dan in de kracht van je leven, en ging je voor niets opzij. Gelukkig kunnen we hier op terug kijken nog met gezond verstand. Maar automatisch lever je stukje bij beetje in van je krachten naar mate je ouder wordt. Er ontstaat dan de situatie dat je moet kijken wat je, lichamelijk en geestelijk, nog wel kunt en je er niet bij neer moet leggen wat minder goed wil lukken. Ik was bijna 75 jaar, toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met het digitale gebeuren. Ik heb toen besloten enkele cursussen te doorlopen via de K.B.O., in de beginne, dacht ik jongen waar ben je aan begonnen. Het komt dan allemaal niet zo snel meer binnen, maar ik dank nu O.L.Heer, op mijn blote knieën, dat ik destijds deze keuze heb gemaakt. En ik mag zeggen dat het me redelijk goed afgaat. Ik was afgelopen weken, in het nieuwe Amphia ziekenhuis, in Breda bij een kennis op bezoek, ook

R&B Schilderwerken V.O.F. Als verf meer dan kleur is

nieuwbouw, renovatie, binnen en buiten werk telefoon/fax: 076 - 8881944 info@rnb-schilderwerken.nl www.rnb-schilderwerken.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 076 560 0585. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Yarden Uitvaartzorg Breda. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 076 560 0585 (24 uur per dag). www.yarden.nl

MODERN pagina 18 Prinsenbeek

daar is de digitalisering tot iedere patiënt doorgevoerd. Wanneer je opgenomen wordt krijg je op je kamer een zgn. ”Tablet” aangeboden, met de mededeling, wat wil u eten mevrouw, wil u T. V. kijken of radio luisteren, dat gaat hier allemaal met behulp van onze ingevoerde “Tablet”. Dat arme mens ( 86 jaren oud ) zei , ik heb nog nooit van mijn leven zo een ding in mijn handen gehad, wat moet ik hiermee? Kijk op zo’n moment gaat bij mij het lampje branden, van, hier vangen ze mij niet mee. Ik wil hier mee aangeven, nooit te oud om te leren. Het afgelopen jaar heeft ieder wel gehoord over de P.B.B. wat staat voor Prinsenbeekse Bezige Bijen, deze bedrijvige vereniging bied vele ouderen de gelegenheid hun vrije uurtjes nuttig te besteden o.a. de dorpswerkplaats en al bij velen bekende repair café, waar iedere 2de zaterdag van elke maand, kleine reparaties aangeboden kunnen worden, ook hierbij probeer ik mijn bijdrage aan te leveren, hartstikke leuk. Ik geniet er iedere keer weer meer van mensen te helpen, wat is er nu nog mooier? Wij zijn hiermee gevestigd in Hagedonk en dan zie ik nog veel meer dat dit een prachtige huisvesting is voor mensen die thuis onhandelbaar zijn geworden, om welke reden dan ook. Deze mensen worden hier liefdevol verzorgd zodat ieder zijn natje en droogje, op tijd, krijgt. Mijn bewondering gaat altijd uit naar die mensen die voor dit verzorgend beroep gekozen hebben. Een verpleegster vertelde mij laatst van, je krijgt er zo veel liefde voor terug en dat geeft je elke dag weer nieuwe kracht om verder te gaan. Petje af voor deze mensen. Christ van Boxel.


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave. Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. Vraag naar onze winteractie!! info@ toonberg.nl 0651577581 HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse. Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak 0628993948 / info@perfectgreen.nl De Raaff Klusssen- & Onderhoudsbedrijf voor al uw bouw-, verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende offerte naar 076-5439915

Stajo hekwerken voor gaasafrastering, sierhekken, poorten, balkonhekken en raambeveiliging op maat. Tevens voor het leveren van materialen. Bel voor info. of vrijblijvende offerte tel.: 5423803 in Prinsenbeek. FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN voor al uw bestratingen Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave 076-5420161 of 06-54355533. w

DIVERSEN

INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of koms langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs

PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE: Therapeutische ondersteuning kind & jeugd; Vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen, verbeteren van sociale vaardigheden, overwinnen (faal)angst, verwerking van echtscheiding, ziekte of overlijden, ondersteuning bij ADHD, autisme etc. Tel. 076-5418842/06-18828941(na 18.00u) of www.spelenhelpt.com Hulp in de huish bij kleine honden. 1x per week pr beek. 062248872. Hulp bij de honden verzorging. Vanaf 14jaar. Of een oudere voor uitlaten v honden 0622488872.

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071. Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl

Uw persoonlijke en kleinschalige kapsalon voor dames, heren en kinderen. Bel voor een afspraak 06-29078742 Sandra Schmerda Spieakker 2 (de neel). In overleg ook eventueel bij u aan huis mogelijk.

11

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 19


MODERN pagina 20 Prinsenbeek

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 11 2020  

Modern Prinsenbeek 11 2020