__MAIN_TEXT__

Page 1

Oproep:

MODERN

ee voor de voorHeeft u een leuk id kent n Prinsenbeek of pagina van Moder te et we l leuk verhaa u iemand die een ht ac nd aa e ijwilliger di vertellen of een vr : ar na l emai verdient, stuur uw gmail.com @ us di re mirjam.b

Prinsenbeek

Evy en Marit Mortier: idolaat van de ponysport. De Beekse zusjes Evy en Marit Mortier zijn fanatieke ponyrijders. Ze wisten zich te kwalificeren voor de Brabantse Kampioenschappen. Lees verder op pagina 2

10

oplage: 5400 ex • pagina’s 20

4 maart 2020

www.modernprinsenbeek.nl

juridische incasso specialisten

volg ons op

facebook

Hier met dat geld, rap!

www.betalis.nl Mail je openstaande factuur als foto naar info@betalis.nl en op basis van

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

© www.babsbaay.nl

week

48e jaargang

Advocatenkantoor

NO-CURE-NO-PAY

innen we deze voor je!


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons dagelijkse nieuws op onze facebookpagina!

Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

ee voor de voorHeeft u een leuk id n Prinsenbeek of pagina van Moder een leuk verhaal kent u iemand die een vrijwilliger die weet te vertellen of , stuur uw email aandacht verdient dius@gmail.com naar: mirjam.bre

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

De Beekse zusjes Evy en Marit Mortier zijn fanatieke ponyrijders. Ze wisten zich te kwalificeren voor de Brabantse Kampioenschappen. door Mirjam Bredius-Hoogendam Berry en Fabiënne Mortier, de ouders van Evy (14) en Marit (11), reden allebei fanatiek paard, toen ze elkaar leerden kennen. Het kan dus ook bijna niet anders of hun dochters beschikken over de juiste genen om het ver te gaan schoppen in deze sport. Toen de oudste vijf was, kochten ze een A-pony (de kleinste maat) en twee jaar later toonde Evy zoveel interesse, dat ze op les mocht. Marit volgde een paar jaar later. Inmiddels hebben ze afscheid genomen van hun eerste pony, dat hoort er helaas ook bij, en rijdt Evy op een E-pony (schofthoogte tot 1.58 meter) en Marit op een D-pony (tot 1.48 meter). De pony’s, die Runner Boy en Westerbrink’s Kjelt heten, staan bij hun opa en oma. Zes van de zeven dagen gaan de meisjes hierheen om te rijden, hun pony’s sterker te maken en de dieren te verzorgen. De pony van Marit was in het begin traag, die hebben ze getraind om sneller te worden. Die van Evy heeft soms last van spanningen, dan is de aanpak daarop gericht. Zo hebben ze voor hun dier ieder een eigen trainingsprogramma. Moeder Fabiënne, die zelf achttien jaar heeft gereden, geeft inmiddels paardrijles. Zij gaat dagelijks mee om haar dochters les te geven. “Ik haal hier veel voldoening uit, ook al rijd ik zelf niet meer,” vertelt ze. Daarnaast komt er een keer per week een trainer en zijn ze lid van de ponyclub in Rijsbergen, vooral voor de gezelligheid en om andere mensen te leren kennen. Berry, die enkele jaren niet had gereden, heeft de sport inmiddels ook weer opgepakt. Hij leidt tevens een jong paard op. De weekenden staan in het teken van wedstrijden. “In dit gezin hebben we een gezamenlijke hobby, het is een echte familieaangelegenheid. Berry of de meisjes rijden en de opa’s en oma’s komen vaak kijken,” aldus Fabiënne. Elke dag wordt er pony gereden en het verveelt nooit. Het is een mooie

sport, waarbij je niet alleen in beweging bent, maar ook leert verantwoordelijk te zijn voor een levend wezen. Je kan het nog zo goed voor elkaar hebben, als je paard niet wil, ben je nergens. Je moet doorzettingsvermogen tonen en je leert omgaan met successen en teleurstellingen. Dat vormt je karakter. “Door veel te trainen wil ik mijn doelen bereiken,” zegt Evy, die inmiddels op de middelbare school zit en ook dagelijks huiswerk moet maken. “Het is leuk om een band op te bouwen met je dier,” vult Marit aan. “We moeten er wel eens wat voor laten, maar we houden genoeg tijd over voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld carnaval en afspreken met vriendinnen. Het leven draait niet alleen om de paarden. Maar als we wedstrijden gaan rijden, trainen we daar wel naar toe.” Marit heeft een tijdje op hockeyen en turnen gezeten, maar het bleek niet mogelijk dit te combineren met ponyrijden. En toen Evy wedstrijden ging rijden en telkens met leuke prijsjes thuiskwam, besloot Marit er ook voor te gaan. “Je wordt gemotiveerd door de prijsjes, maar het plezier is het allerbelangrijkste bij deze sport,” benadrukt hun moeder. De meisjes zijn ambitieus, ze willen het graag goed doen. “Als je tien winstpunten hebt behaald, mag je meedoen in een hogere klasse. De klassen zijn onderverdeeld in B (beginners), L (licht), M (midden) en Z (zwaar). Marit rijdt inmiddels in M1 en Evy in M2. Na de selectiewedstrijden worden de beste ruiters afgevaardigd naar de Brabantse Kampioenschappen. Evy vertelt wat er gebeurt bij een wedstrijd. “Na het opzadelen ga je proefrijden. Je moet bepaalde figuren maken en aan de jury laten zien. Deze beoordeelt of je netjes rijdt en de oefeningen goed beheerst.” Tijdens de laatste kampioenschappen eindigden de meisjes allebei op een achtste plaats in hun categorie. Een mooi resultaat. Het uiteindelijke doel is het NK. De meiden hebben hier al een keer mogen rijden. Nu is het winterseizoen net afgelopen. En tot het zomerseizoen begint, in april, hebben de meiden even rust en tijd om aan andere dingen te denken.

MODERN Prinsenbeek


kerkdiensten Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 34 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9 en 12 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Bericht van parochiebestuur H. Maria Magdalena m.b.t. “kerken” tijdens de verbouwing van de kerk OLV ten Hemelopneming Binnenkort start de verbouwing van onze kerk. Mede op basis van de inbreng van vele parochianen hebben we een goede tijdelijke oplossing gekozen en gaan we tijdens de verbouwing ‘’kerken” in de Protestantse Kerk “Het Kruis-

punt”, Harmonielaan 24. Wij zijn het bestuur van Het Kruispunt en ds Evelyn Quaak erkentelijk voor dit gastvrije aanbod. Een en ander betekent dat met ingang van 8 maart 2020 de zondagsvieringen en de vieringen op dinsdagochtend in Het Kruispunt zullen zijn. De aanvang van de viering op zondagmorgen is om 9.00 uur. Dit geldt ook voor de viering op dinsdagmorgen (aanvangstijd is niet gewijzigd). Wij hopen dat u vanaf 8 maart (tot naar verwachting eind mei) de tijdelijke overstap naar Het Kruispunt met ons meemaakt. Het parochie secretariaat aan de Markt blijft open zoals voorheen elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. N.B.: Om de parkeeroverlast voor de buurtbewoners van het Kruispunt zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u, indien mogelijk, met de fiets of te voet te komen naar Het Kruispunt. Dank u wel! Werken aan je toekomst De Parochie Heilige Maria Magdalena besteedt elk jaar in de veertigdagentijd aandacht aan het project van de vastenactie. De campagne ‘werken aan je toekomst’ – van 26 februari tot en met 12 april – staat dit keer in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Tegenwoordig gaat ruim 90 % van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Toch gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden. Een

baan betekent zelfs niet automatisch een uitweg uit de armoede. Wereldwijd leven 783 miljoen mannen en vrouwen mét een baan toch in armoede. Hun werk is veelal ongeschoold, slecht betaald, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Een (beroeps)opleiding kan daar verandering in brengen en de kans op een goede baan vergroten. Wie een redelijk inkomen verdient hoeft zich geen zorgen te maken over de eerstvolgende maaltijd of een dak boven het hoofd. In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun (deeltijd) baan. In onze parochie besteden we gedurende veertigdagentijd in elke viering kort aandacht aan het vastenactieproject ‘werken aan je toekomst’. U kunt bijdragen door het vastenactiezakje te vullen of het storten op: NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag. Doet u dit jaar weer mee? Zondag 8 maart 9.00 uur: (in het Kruispunt) mmv Resonans Eucharistieviering door pastor F. Burm Uit dankbaarheid; Riet Machielsen-Mies; Jan en Lena Franken-Franken; Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Overl. ouders Bulkmans-Smits; Johanna Smits; Adriana

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344 Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta Patricia van Vliet, 076-8877552 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070

SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl

Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00

Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder

tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


bakkerij

MARK ELIAS De warmste bakker

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

We gaan weer

Alp duzes koeken verkopen. Steun het KWF, hoe meer koeken we verkopen, hoe beter we kunnen helpen. Deze heerlijke peperkoekjes met kandysuikers zitten bordenvol energie en weinig vetten. Per stuk zijn ze €0,60 waarvan €0,20 naar het KWF gaat.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

Groenstraat 5 • 4841 BA Prinsenbeek

OOK ZO GESCHROKKEN VAN DE WOZ-AANSLAG? Onlangs heeft de Belastingsamenwerking West Brabant de nieuwe WOZ beschikkingen van de Gemeente Breda verstuurd. Twijfelt u over de door de gemeente opgegeven waarde van uw woning en betaalt u daardoor teveel belasting? Op dinsdag 10 maart, woensdag 11 maart en woensdag 18 maart van 14:00 tot 17:30 uur organiseert Smienk ERA Makelaars, op haar kantoor aan de Markt 20 te Prinsenbeek, een inloopspreekuur waarin u gratis de WOZ beschikking van uw woning kunt laten controleren. Als de afgegeven beschikking niet correct is, dient u tijdig bezwaar te maken. Ook dit kunnen wij zonder kosten voor u verzorgen! U bent van harte welkom! P.S. Geen tijd om het inloopspreekuur te bezoeken? Geeft u dan een kopie van de beschikking af op ons kantoor.

Smienk MAKELAARS

MODERN pagina 4 Prinsenbeek

Markt 20 4841 AC Prinsenbeek Telefoon: 076 - 541 13 44 www.smienkmakelaars.nl info@smienkmakelaars.nl


Heijmans-Bulkmans; Jgt. Jos Roovers-Jansen

11:00 uur Eredienst spreker: Mevr. M. Pel

Dinsdag 10 maart 9.00 uur: (in het Kruispunt) Gebedsdienst door parochianen Overledenen: Sientje Fasen-Moerkens; Nell Huijbregts-Termeer; Jan Biemans; Jo van Gils; Heidi Wijnsma-Beaart; Laura van Loosbroek-Delmee; Dré Renne; Antonia Dielemans-Hermans Agenda: Donderdag 20.00 uur: Info-avond Huiswerkbegeleidingsgroep in de woonkamer van de pastorie

Adventkerk Breda en omstreken Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Breda e.o. Harmonielaan 24, Prinsenbeek Telnr. 06-24554240 Het thema van dit kwartaal is getiteld: HET BIJBELBOEK DANIËL Via de website kunt u de Bijbelstudies downloaden. Ga naar www.breda-adventist.nl. Kies Sabbatschool en vervolgens volwassenen. Zaterdag 7 maart 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van schuldbelijdenis tot troost 11:00 uur Eredienst spreker: Mevr. Q. K. Deichsel Zaterdag 14 maart 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van gevecht tot overwinning 11:00 uur Eredienst spreker: I. Voerman Zaterdag 21 maart 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van noord en zuid naar het Sieraadland 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. L. Belder Zaterdag 28 maart 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van stof tot sterren

International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services.

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda Zondagse diensten: 1 maart: Dienst met Avondmaal Spreker: Jeanne Bovenberg 8 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 15 maart: Dienst Spreker: Johan Konings 22 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 29 maart: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 5 april: Dienst Spreker: Jan Dees Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners heb-

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 te Breda wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de betrokken wijkagent. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van een aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook kunt u gebruik maken van het spreekuur op d vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 uur tot 10.00 uur. U vindt ons dan in De Zilverberk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek.

ben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Vrouwen in Actie Prinsenbeek Beste dames, Het reisje naar Deltapark Neeltje Jans is op dinsdag 7 april. De kosten zijn € 85,= per persoon. Hier zit inbegrepen: koffie/thee met een Zeeuwse bolus, film, rondleiding met gids, lunch, rondvaart door het Nationaal Park de Oosterschelde en een 3 gangen diner. U kunt zich opgeven tot 17 maart met het machtigingsstrookje bij een van de bestuursleden. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m. reserveren bus. Introducees zijn welkom. U leest t.z.t. meer in Modern Prinsenbeek. Dinsdag 17 maart om 19.30 uur in de Zilverberk, komt Jos Vermunt ons een lezing geven over indentiteit en zingeving leven-

HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

Op zondag 8 maart start er een periode van ongeveer drie maanden dat onze kerkdiensten om 10.30 uur beginnen. Dit omdat de RK parochiekerk verbouwd wordt en zij voor die periode gebruik maken van ons kerkgebouw voor de mis van 9.00 tot ca. 10.00 uur. Dus op zondag 8 maart begint de dienst om 10.30 uur. Gastpredikant is die zondag Ds. A. D. Noordam uit Dordrecht. Er is nevendienst voor de kinderen in de basisschool leeftijd, crèche voor de kleine kinderen en jeugdkerk voor de oudere jeugd. Aansluitend: Zondag 8 maart: Bezoek aan Vincentre in Nuenen. Vertrek vanaf het Kruispunt, na het eten van onze zelf meegebrachte lunch rond 12.30 uur. Maandag 9 maart: Connect, voor tieners van 12 tot 16 jaar, van 19.30 tot ca. 20.30 uur. Woensdag 11 maart: Running Dinner, in groepjes van 8 gezellig een voorgerecht en een hoofgerecht bij iemand thuis eten. We sluiten dit ‘speciale diner’ af met een dessert in Het Kruispunt om ca. 21.15 uur. Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar info@hetkruispunt.org of kijken op onze website www.hetkruispunt.org

seinde. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden. Met vriendelijke groet, het bestuur.

Kenia project Prinsenbeek

Met Carnaval waren we alleen op vrijdag open en gelukkig waren er ook klanten: 87,30 was de opbrengst. Deze vrijdag een druk bezochte boekenwinkel en konden we gelukkig ook buiten iets laten zien van onze grote voorraad. Maar zaterdag wind en veel regen en dat betekent ook minder bezoekers. Maar samen toch nog goed voor 252,57 We werden verrast door een mooie gift t.g.v een verjaardag: 130 euro. Dank je wel jarige. Komend weekend hebben we van alles wat of eigenlijk heel veel. Kom zelf maar eens kijken. En in het weekend van 13 en 14 maart heel veel handwerken/handenarbeid, lappen stof e.d. Welkom op vrijdag en zaterdag van 11 tot 3 uur, Groenstraat 42, tel 5429310 pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Onjuiste oppervlakte woning in verkoopbrochure. Geen schade door unieke ligging De koper van een huis spreekt in de hieronder te bespreken procedure de makelaar aan wegens onjuiste oppervlakte in brochure. De rechtbank stelt in een tussenvonnis een deskundige aan. De deskundige heeft vastgesteld dat de gebruiksoppervlakte wonen in totaal 149 m² bedraagt. Dit is 15 m² minder dan de 164 m² in de verkoopbrochure van de makelaar staat vermeld. De deskundige concludeert dat de makelaar ten onrechte alle kelders heeft meegenomen bij de berekening van de woonoppervlakte. Op basis van de metingen van de deskundige volgens de Meetinstructie wordt vastgesteld dat de woonoppervlakte van de woning van de kopers 149 m² bedraagt. Dit is een significante afwijking ten opzichte van het aantal vierkante meters dat in de brochure van de makelaar staat vermeld. Naar het oordeel van de rechtbank staat hiermee vast dat de makelaar zijn zorgplicht jegens de kopers heeft geschonden. De volgende vraag die beantwoord moet worden, is of de kopers schade lijden doordat de makelaar een onjuiste gebruiksoppervlakte in haar brochure heeft vermeld. De deskundige heeft de woning per november 2017 getaxeerd op een bedrag van € 540.000,-. Bij deze taxatie heeft de deskundig in haar taxatierapport rekening gehouden met de staat en de ligging van de woning, de gebruiksoppervlakte en de (verkoop)waarde van drie referentieobjecten, teruggerekend naar de peildatum.

Rechtsbijstandverzekering

Kopers hebben de woning gekocht voor een bedrag van € 535.000,-. Dit bedrag ligt onder de taxatiewaarde. De bandbreedte tussen de koopprijs en de (hogere) taxatiewaarde is volgens de deskundige reëel. Ook een andere taxateur kwam uit op een marktwaarde van € 540.000,-, uitgaande van in totaal (slechts) 137 m².

Second opinion

Dit vormt nog een onderbouwing voor de conclusie van de deskundige dat de waarde van de woning niet alleen afhangt van de woonoppervlakte maar dat juist bij de onderhavige woning de unieke ligging met veel privacy voor een groot deel de waarde bepaalt.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover. Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Uit het voorgaande volgt dat de makelaar weliswaar een onjuiste gebruiksoppervlakte in haar brochure heeft vermeld en aldus onzorgvuldig heeft gehandeld, maar dat kopers hierdoor geen schade lijden De vordering wordt daarom afgewezen. Rechtbank Rotterdam, 19 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1474


Prinsenbeekse evenementen kalender

Rikken voor het Goede Doel

Vrijdag 6 maart Marktzicht, entree vanaf 19.00 start 19.30, entree € 10,-- altijd prijs. Opbrengst voor (1) Zon in de schoorsteen. (2) Zorggroep Informatiemarkt “Slim Wonen” Straatweide (3) Stichting Nu Jij, speciaal voor Zaterdag 14 maart van 13.00 uur tot 16.00 Beekse uur in Huize Hagedonk zieke kinderen een verwendag. Wij zien Informatiemarkt Iedere zondag Deelname is kosteloos u graag verschijnen. Koffieochtend - De Zonnebloem Informatiemarkt “Slim Wonen” “Slim Wonen” 10.30 en 12.30 uur De Zilverberk Waarom informatiemarkt? Zaterdag 14 maart van 13.00 uur tot 16.00Zaterdag uur in Huize Hagedonk 14deze maart van 13.00 uur tot 16.00 Amor Musae Handige, vaak technische hulpmiddelen worden steeds belangrijker voor een prettig Deelname is kosteloos uur in Huize Hagedonk woonklimaat in en om het huis. Slimme, maar ook betaalbare oplossingen op het gebied 21 maart Prinsenbeek Deelname is kosteloos van veiligheid en comfort kunnen daarbij zeker helpen. Dat is niet alleen belangrijk Lenteconcert “Amor Musae” Waarom deze informatiemarkt? voor senioren, maar eigenlijk voor iedereen. m.m.v. Nassau Harmonie Breda

Iedere 2e zaterdag van de maand Repair cafe P.B.B. Huize Hagedonk

Handige, vaak technische hulpmiddelen worden steeds belangrijker voor een prettig

Waarom deze informatiemarkt? De Drie Linden in en om het huis. Slimme, maar ook betaalbare woonklimaat oplossingen het gebied Opzet van deopinformatiemarkt? Aanvang 20:15 uur, toegang gratis vaak technische hulpmiddelen van veiligheid en comfort kunnen daarbij zeker helpen. Handige, Dat is niet alleen belangrijk

Lenteconcert “AMOR MUSAE” • Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur wordt aan de hand van een power-point Op zaterdagavond 21 maart luidt “Amor Musae” worden steedsvanbelangrijker voor pret- gegeven presentatie ongeveer een half uureen een overzicht van de mogelijkheden 27 maart het ontluikende voorjaar in met een blijmoedig tig woonklimaat en producten. in en om het huis. Slimme, Beekse Quiz Linden Opzet vanDedeDrie informatiemarkt? Lenteconcert waaraan ook medewerking wordt • Daarna is iedereen welkom in de 'slimme woonbus' Wonen met Gemak en het maar ook betaalbare oplossingen op het ge- van • Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur wordt aan de hand van een power-point Repair-cafe van de Bezige Bijen. Hier kunnen verschillende (technische) verleend door Nassau Harmonie Breda. Aan28 maart bied van veiligheid en comfort kunnen daarpresentatie van ongeveer een half uur een overzicht gegeven van de mogelijkheden mogelijkheden worden bekeken en uitgeprobeerd. Bovendien kan informatie worden vang 20:15 uur. Bierfestival De Drie Linden bij zeker helpen. is niet alleen belangrijk en producten. verkregen overDat mogelijkheden voor toepassing in uw eigen thuissituatie. Iedereen is van harte welkom in De Drie Linden • Daarna is iedereen welkom in de 'slimme woonbus'voor van Wonen met Gemak en het senioren, maar eigenlijk voor iedereen. te Prinsenbeek. Toegang gratis. (technische) 5 aprilRepair-cafe van de Bezige Bijen. Hier kunnen verschillende Voorbeelden van 'slimme producten' mogelijkheden worden bekeken en uitgeprobeerd. Bovendien kan informatie worden Na afloop bij van Amusement middag vol humor Digitale deurbeveiliging, oriëntatieverlichting, handige hulpmiddelen dehet concert alle gelegenheid om van de informatiemarkt? verkregen over voor toepassing in uwOpzet eigen thuissituatie . koken, slimme stekker, mobiele alarm huishouding, veilig inmogelijkheden, de foyer gezellig na te praten. Met succes naar demogelijkheden Alpe D””Huzes • Om 13.00 uur,op14.00 uur en uur wordt mogelijkheden het gebied van15.00 dagstructuur, oogje in het zeil, zelfzorg etc.. De Drie Linden Voorbeelden van 'slimme producten' aan de hand van een power-point presentaDigitale deurbeveiliging, oriëntatieverlichting, handige tie hulpmiddelen bij de een half uur een overzicht ZATERDAG 21 MAART 2020 van ongeveer Voor wie? 18 april huishouding, veilig koken, slimme stekker, mobiele alarm mogelijkheden, uur | toegang gratis Voor iedereen die mogelijkheden graag veilig en comfortabel wil blijven wonen en/of20:15 belangstelling gegeven van en producBrabaret (cabaret) Degebied Drie Linden mogelijkheden op het van dagstructuur, oogje in het zeil, zelfzorgde etc.. heeft voor technologie in de thuissituatie op het gebied van wonen en zorg. ten. 26 april • Daarna is iedereen welkom in de ‘slimme Voor wie? Door wie? Open Deuren Wandeltocht Voor iedereen die graag veiligPrinsenbeek: en comfortabel wil blijven wonen en/of belangstelling woonbus’ van Wonen met van Gemak en het Re- Prinsenbeek in samenwerking met Het Domein Zorg en Welzijn het Dorpsplatform voor dorpsgenoten technologie in dezetten thuissituatie op het gebied vande wonen en zorg. Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wonen met Gemak Breda. veleheeft en vele Prinsenbeekse pair-cafe van de Bezige Bijen. Hier kunnen hun voordeur open om u te ontvangen. verschillende (technische) mogelijkheden AllesDoor in hetwie? kader van Met succes naar de Hoe deel te nemen worden bekeken en uitgeprobeerd. BovenDomein Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform Prinsenbeek in samenwerking met Door een mail te sturen naar anton.hoeven@gmail.com met daarin vermeld uw AlpeHet D””huzes de Prinsenbeekse Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wonen met Gemak Breda. dien kan informatie verkregen contactgegevens en uwworden voorkeur voor deelnameover aan de presentatie om ….. uur. Indien mogelijkheden voor toepassing in uw we namelijk teveel aanmeldingen hebben vooreigen een bepaald tijdstip nemen wij met u De Beek viert feest, want de Hoe deel te nemen contact op om te zoeken naar een andere mogelijkheid. Ook voor vragen kunt u Anton thuissituatie. tent is terug van weggeweest. voor senioren, maar eigenlijk voor iedereen.

LENTE CONCERT

Door een mail te sturen naar anton.hoeven@gmail.com met daarinmailen vermeld uw Hoeven of bellen, tel. 076 – 541 32 75. “Amor Musae” Groot Orkest o.l.v. Frans van Dun contactgegevens en uw voorkeur voor deelname aan de presentatie om ….. uur. Indien Met medewerking van Nassau Harmonie Breda o.l.v. Pieter Zwaans 25 april Voorbeelden van ‘slimme producten’ we namelijk teveel aanmeldingen hebben voor een bepaald tijdstip nemen wij met u Indien gewenst kunt u ook een briefje bij hem in de brievenbus doen met uw Mireille Augustijn & Bas Janssen (klarinet) en Ad Moelands (accordeon) contactopening op om te zoeken naar een andere mogelijkheid. Digitale Ook voor vragen kunt Anton Officiële van de Markt contactgegevens en uhet tijdstip oriëntatieverlichvan uw voorkeur. Het adres is: Kapittelhof 14 in deurbeveiliging, Hoeven mailen of bellen, tel. 076 – 541 32 75. Prinsenbeek. De Markt 12.00 uur Concertzaal De Drie Linden ting, handige hulpmiddelen bij de huishou-

ding, veilig koken, Indien gewenst kunt u ook een briefje bij hem in de brievenbus doen met uw

slimme stekker, mobiele

Feestavond opening contactgegevens en hetMarkt tijdstip van uw voorkeur. Het adres is: Kapittelhof 14 in alarm mogelijkheden, mogelijkheden op het metPrinsenbeek. o.a. Tino Martin en Rolf Sanchez gebied van dagstructuur, oogje in het zeil, (uitverkocht)

Heisprong 15 - Prinsenbeek www.amormusae.nl Na afloop gezellige nazit

: amor musae prinsenbeek

zelfzorg etc..

26 april Smartlappenfeest De Markt 27 april Koningsdag terug op de Markt Met vele activiteiten en optredens, o.a. René Schuurmans De Markt 5 juli Roadrunner tourritten vertrekken vanuit clubhuis het “ Veehandelshuis.” 19 september Open Prinsenbeeks Sjoelkampioenschap De Drie Linden 26 september Goud van Oud De Drie Linden 11 oktober Kinderboekenweek De Drie Linden 16 - 18 oktober Cees Franken Driebandentoernooi De Drie Linden 13 december Kersthappening De Drie Linden De Beekse evenementen kunnen altijd helpende handen gebruiken. In het bestuur, in de voorbereiding of op de dag zelf Heeft u belangstelling? Mail dan naar: evenementen@dorpsplatformprinsenbeek.nl

Voor wie? Voor iedereen die graag veilig en comfortabel wil blijven wonen en/of belangstelling heeft voor technologie in de thuissituatie op het gebied van wonen en zorg. Door wie? Het Domein Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform Prinsenbeek in samenwerking met de Prinsenbeekse Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wonen met Gemak Breda. Hoe deel te nemen Door een mail te sturen naar anton.hoeven@gmail.com met daarin vermeld uw contactgegevens en uw voorkeur voor deelname aan de presentatie om ….. uur. Indien we namelijk teveel aanmeldingen hebben voor een bepaald tijdstip nemen wij met u contact op om te zoeken naar een andere mogelijkheid. Ook voor vragen kunt u Anton Hoeven mailen of bellen, tel. 076 – 541 32 75. Indien gewenst kunt u ook een briefje bij hem in de brievenbus doen met uw contactgegevens en het tijdstip van uw voorkeur. Het adres is: Kapittelhof 14 in Prinsenbeek.

Wij begint bij jou Broodje van de week in wijkcentrum Heksenwiel Elke zaterdag 12.30 tot 13.30 uur diverse broodjes en soep van de dag in wijkcentrum Heksenwiel. Geen aanmelding nodig, kom gezellig langs en geniet van een broodje en natuurlijk vast op de kaart broodje frikandel, broodje kroket. Kosten € 3,60 (soep en een broodje). Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. 076 549 41 97. Repaircafé in wijkcentrum Heksenwiel Op zaterdag 7 maart is er van 12.00 tot 16.00 uur Repaircafé in wijkcentrum Heksenwiel. Open inloop waar je onder begeleiding van deskundigen aan de slag kunt om van alles te repareren, zoals kleding, meubels, elektrische apparaten, speelgoed etc. Gereedschap en diverse materialen zijn aanwezig. De reparaties zijn gratis, behoudens onderdelen en materialen. Voor meer info: hb.repaircafe@gmail.com of tel. (076) 541 05 pagina 7


Brood van de maand:

Haver-speltbrood

e1,50 (ca. 400 g) ’n stevig volkorenbrood op basis van spelt en haver met een knapperige korst van geplette haver.

Koffiebroodje van de maand:

Kaneelbroodje

e1,00 (max. 4 voor aanbiedingsprijs) Lekker zacht en zoet koffiebroodje met kaneelgranulaat. Om je vingers bij af te likken. Luxe Bakkerij

LEOPOLD NAGELKERKE Valdijk 25 Prinsenbeek www.debakker.nl Luxe Bakkerijen Leopold Nagelkerke Bakkerij_leopold_nagelkerke

“Een vertrouwd gezicht in Prinsenbeek en omgeving”

www.reedijkuitvaart.nl ||Tel.: 2222 887 info@reedijkuitvaart.nl Tel.:076-50 076 - 50 887

Afscheidshuys d’ d’ Beek | Beeksestraat - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl Afscheidshuys Beek | Markt 34a -5Prinsenbeek | www.reedijkuitvaart.nl

MODERN pagina 8 Prinsenbeek


Afscheidshuys d’ Beek!

Na een overlijden komt er veel op u af, er moet veel geregeld worden en keuzes gemaakt worden. Daarom nu wekelijks een stukje over het afscheid en al wat daarbij komt kijken. DE OPBARING IN AFSCHEIDSHUYS D’ BEEK Nadat een overlijden heeft plaats gevonden, kunt u een geliefde in Afscheidshuys d’ Beek laten verzorgen en opbaren. Steeds vaker wordt er gevraagd om een geliefde mee te mogen helpen met de laatste verzorging. In onze modern ingerichte verzorgingsruimte is daartoe alle gelegenheid en hebben we alle mogelijkheden om dit samen met u te doen. Het opbaren in combinatie met een van onze 24 uurskamers, vindt bij ons in principe plaats op een koelbed (lijkt op een 1 persoonsbed, maar dan met een koelelement). Door gebruik te maken van deze (koel)techniek, behoudens een enkele uitzondering, kan een geliefde in onze 24 uurskamer opgebaard blijven tot de dag van de uitvaart. Door gebruik te maken van deze rouwkamer heeft u de mogelijkheid om iedere dag en op een moment dat het u schikt, een geliefde te komen bezoeken. Met behulp van persoonlijke spulletjes kunt u deze rouwkamer inrichten zoals u dat wenst. Op deze wijze kunt u deze kamer aanpassen aan uw persoonlijke wensen. Kiest u voor een enkelvoudig rouwbezoek (dus een standaard rouwkamer), dan wordt een geliefde opgebaard in een kist of op een opbaarplank, uw geliefde wordt dan op de afgesproken tijden voor u gereed gemaakt en in een rouwkamer geplaatst. Een opbaring in combinatie met thanatopraxie (dit is een eenvoudige balseming) kan ook bij ons worden uitgevoerd in onze verzorgruimte. Deze behandelwijze wordt veelal toegepast als een dierbare uiteindelijk thuis wordt opgebaard. Ook zonder deze behandeling blijft een dierbare qua uiterlijk in ons Afscheidshuys netjes. (Noot: De verzorging en opbaring wordt in samenspraak met u afgestemd. De leeftijd en oorzaak van een overlijden kan hierbij een belangrijke rol spelen.) In Afscheidshuys d’ Beek kan iedereen worden opgebaard, ook als u bij DELA, Monuta of Yarden verzekert bent, kunt u altijd bij ons terecht op basis van uw polis. Wilt u meer nadere informatie, dan belt u met Femke en zij kan u keurig voorlichten. Opbaren in het Afscheidshuys voelt echt Beeks aan, u bent en blijft in uw geboorte en/of woonplaats. De toegang is bij ons laagdrempelig en onze rouwkamers zijn daar helemaal op afgestemd. Wij (Femke en Jan) staan u graag iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur te woord tijdens een vrij inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met alle vragen die u heeft. U stelt uw vragen, wij serveren een kopje koffie of thee. Vindt u het prettiger om het gesprek bij u thuis te laten plaatsvinden? Dan komen wij geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen naar u toe om dat te bespreken wat u bezig houdt.

32. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2. Dag, eenzaamheid in wijkcentrum Heksenwiel Op maandag 9 maart om 19.30 uur is er een theatervoorstelling over eenzaamheid in wijkcentrum Heksenwiel. De voorstelling wordt uitgevoerd door theatergroep ‘Wordt vervolgd….’ Eenzaamheid is van ons allemaal, ongeacht leeftijd of afkomst. Met het wijkprogramma ‘Dag, eenzaamheid’ brengen we in de Haagse Beemden het thema onder de aandacht. Iedereen die zich betrokken voelt bij het thema is van harte welkom. Graag vooraf aanmelden bij: receptie@zorgvoorelkaarbreda.nl of tel. (076) 525 15 00. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Filosofisch café in wijkcentrum Heksenwiel Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filosofisch café. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Samen bepalen we de thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en hoe ga je er mee om? Wat geeft je voldoening in het leven? De bijeenkomst is op dinsdag 10 maart van 13.30 tot 15.15 uur. Kosten € 2,00 per keer. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of emooijekindweekhout@ rodekruis.nl Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Bingo in wijkcentrum Heksenwiel Een avondje bingo dichtbij huis. De ballen gaan rollen in wijkcentrum Heksenwiel op vrijdag 13 maart tussen 19.30 en 22.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De tafel met prijzen is goed gevuld. Deze zijn te winnen in totaal elf rondes inclusief een superronde. Totale kosten € 7,50. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97.

Openstelling Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” Openstelling Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” op zondag 8 maart as van 13.30-16.30 Een paar maal per jaar is het Mobilisatie museum voor het publiek geopend verder op aanvraag. Laat U verrassen in dit kleine maar unieke museum, er is veel te zien over een vergeten periode uit onze vaderlandse geschiedenis. De algemene mobilisatie werd afgekondigd op 28 augustus 1939 en duurde officieel tot 15 juli 1940 het moment waarop het Nederlandse leger ontmanteld werd. De vrijwilligers leiden U desgewenst rond. De toegang is gratis, maar een donatie tbv. onderhoud en verbetering van het museum is welkom. Entree Pasquélaan naast no 2. Verdere informatie zie www.weestopuwhoede.nl of 0616415002

De eerste ronde is gespeeld op 1 partij na. Deze deelnemers waren beide ziek en moet dus nog worden ingehaald. Toch is er inmiddels al geloot voor de 2de ronde (verliezersronde). We moeten immers door!! Er zaten in de eerste ronde vele mooie, maar ook slechte partijen bij. Hierbij zagen we dan ook vele vertrouwde namen nu al in de eerste ronde verliezen. Dit betekend dan ook, dat er vele goede biljarters in de verliezersronde terecht zijn gekomen. Deze ronde zal dan ook weer een mooie ronde gaan worden. Op 1 maart jl. heeft in ons vriendencafé ‘t Veehandelshuis de loting plaats gevonden voor de partijen van de 2de ronde cq verliezersronde. Na loting, afgelopen zondag , kon het programma voor de 2de ronde plus inhaalwedstrijd 1ste ronde als volgt worden samengesteld. Tevens is rekening gehouden met de afwezigheid e.a. Calamiteiten van de deelnemers. Zondag 8 maart a.s.(1e partij aanvang 17.00 uur Partij Naam speler Car. Inhaalpartij 1 Michel Lammens 18 Johan Schrauwen 15 Verliezersronde 2 Wilbert Martens 15 Wil Mom 20 3 Jan van de Beemt 22 Piet Luck 18 4 Niels Mol 15 Verliezer inhaalpartij Zondag 15 maart a.s.(1e partij aanvang 15.30 uur)

Partij Naam speler Car. 1 Pierre Wijnen 15 Frans van der AA 15 2 Antoon v.d. Berg 15 Ad Mol 18 3 Henk van Opstal 18 Theo Machielsen 15 4 Christ Machielsen 15 Hans Reichardt 18 5 Robert van de Riet 18 Kees van de Heijden 15

De deelnemers worden verzocht tijdig aanwezig te zijn. De organisatie wenst alle deelnemers veel succes toe en alle aanwezigen veel kijkplezier.

Boekendonck Adres: Boekendonck Markt 5A/Schoolstraat 2a e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook op Facebook en Instagram te vinden!

U kunt ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer: 076 – 5022887. Ook kunt u ons per mail bereiken: info@reedijkuitvaart.nl Femke Machielsen en Jan Reedijk.

Onderons Zondagmiddag Driebandentoernooi 2020

Onze 100 jarige mei veteraan Jan Braspenning.

Boekenweek pagina 9


Weekmarkt

Prinsenbeek

ALTIJD VERS EN LOKAAL

Kip kluifjes

Vers gebraden 450 gram

€4,19 Bintje zak

Kip loempia’s

Lekker en gemakkelijk 4 stuks

€6,

00

Aanbiedingen zijn alleen geldig in week 10

De Marktpoelierpan, heeft u ‘m al gehad? Altijd een geslaagd feestje met onze heerlijke hapjes. Bestel gemakkelijk online.

Bij ons bent u aan het juiste adres voor maaltijden, sauzen, salades, hapjes, snacks en gebraden kipproducten.

www.marktpoelier.com | Tel. 0113-576191

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

5 kg

€2,95

Perssinaasappels per kg

€1,00

Hollandse komkommer per stuk

€0,75

www.deverseverleiding.nl


De ondergoedkraam is het adres voor al uw ondergoed, nachtkleding en sokken!!! Voor de grote klanten hebben we t-shirts t/m maat XXXXL, boxershorts t/m maat XXXXXXXXL en sokken t/m schoenmaat 50 Onze pyama’s gaan t/m maat XXXXL Ook voor een maatje meer moet u op de markt zijn

Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas? Wij kunnen deze in vele gevallen repareren zonder de rits te vervangen! Ook zetten we vakkundig nieuwe ritsen in uw jas, tas of broek !! Ook drukknoppen, nestelringen, etc. vervangen wij direct!

WAAR???

Bij van der Wijs Kleinvak Prinsenbeek: vrijdag 8.00 - 12.00 uur Etten-Leur: woensdag 8.00 - 12.30 uur

www.ritsstuk.nl

BIJ JAN UW KAASKOERIER KOOPT U ONS EIGENHUISMERK NOORD-HOLLANDSE VOL BELEGEN PURMER KAAS DEZE WEEK HELE KILO VOOR MAAR

De Kaaskoerier

9,98

KOM PROEVEN VAN ONZE EIGEN TOP KAAS !!!!!!!!

opgelet!! n Prinsenbeek de Inwoners vaor markt in op u bij verkoopwagen Iedere vrijdagetmeengen e nd ere itt sch Prinsenbeek ml kaas en buitenlandse kaas. bóórdevo vers van het mes. Alles

met vriendelijke kaasgroet Jan uw kaaskoerier

bloemenman op de markt Bij de

Diverse snijbloemen 3 bossen Gemengde bossen per bos Diverse voorjaars bakjes vanaf

6 euro 4 euro

Vishandel SINS Zanddreef 19 Prinsenbeek Telefoon: 076 541 3284

5 euro

Elke vrijdag in Prinsenbeek van 8.00 tot 12.00 uur

pagina 11


Van 7 t/m 15 maart is het weer Boekenweek! Het boekenweekgeschenk “Leon en Juliette “ is geschreven door Annejet van der Zijl en verkrijgbaar in de boekhandels bij aankoop van € 15,00 aan Nederlandstalige boeken. En: op vertoon van het boekenweekgeschenk heeft u een dag vrij reizen bij de NS op zondag 15 maart!

Lezing over de Bredase Grote Kerk Op woensdag 18 maart houdt Jan Korebrits van Gilde De Baronie een lezing in het Grand Café van Hagedonk over de geschiedenis van de Grote Kerk in Breda. Organisatie Boekendonck ism de Salonbibliotheek. Aanvang 14.00 uur, Gratis entree, koffie/thee voor eigen rekening. Wilt u zeker zijn van een plaatsje? Geef u dan even op per mail: boekendonck@outlook.com of persoonlijk tijdens de openingsuren in Boekendonck. Kom gauw eens kijken! De uitleenbibliotheek van Boekendonck zit op een nieuwe plek in Hagedonk: kom gauw eens kijken. Onze openingstijden zijn ook verruimd! (zie onder) De Boekenkist en de kast voor bibliotheek-bestellingen blijven op hun gewone plek bereikbaar. Voor het terugbrengen of doneren van boeken kunt u dagelijks terecht bij de Boekenkist in de hal van Hagedonk van 09.00-17.00 uur. De medewerkers van Boekendonck zorgen dat uw boeken klaar staan en vanuit de Boekenkist op de goede plek terecht komen. Openingstijden Boekendonck Maandag t/m donderdag van 13.30-17.00 uur; vrijdag van 10.00-17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur.

Heemkundekring Prinsenbeek ALGEMENE LEDENVERGADERING: woensdag 4 maart 2020 om 19.30 uur in Zaal Marktzicht met na de pauze samenzang/muziek en een gezellige en vermakelijke Beekse Heemquiz. MUSEUM DE RIJF IS WEER OPEN OP ZONDAG 5 APRIL 2020 VAN 13.30 TOT 16.30 U MET EEN FOTOENTOONSTELLING OVER DE BEEKSE CAFÉ’S. LENTE: TIJD OM TE FIETSEN EN TE WANDELEN. Onze heemkundekring vindt ons groene buitenheem met de natuur, flora en fauna ook een element in ons mooie dorp is, dat de nodige aandacht verdient. Daarom hebben wij de volgende vier routes samengesteld: 1. FIETSROUTE “MONUMENTAAL GROEN” (± 60 km): Deze route voert u langs de mooiste stukjes natuur rondom Breda en natuurlijk ook een groot gedeelte Prinsenbeek. De route is helemaal bewegwijzerd en wordt mede door

MODERN pagina 12 Prinsenbeek

onze heemkundekring onderhouden. U kunt ook gedeelten fietsen. Een goed startpunt is de kruising Zanddreef-Leursebaan richting Boswachter Liesbos. 2. DEVOTIEFIETSROUTE (± 20 km): In ons dorp staan op diverse plaatsen standbeelden e.d. en nogal wat huizen en boerderijen waar in de gevel een afbeelding geplaatst is en die met het RK-geloof te maken hebben.Vaak zijn deze geplaatst ter verering van bijv. Maria of een andere heilige, ter bescherming tegen onheil enz. 3. WANDELROUTE: “BIKS OMMETJE HOOIBERG” (6,7 km): Een ommetje is een door mensen die de mooie kleine (kerke)paadjes kennen, uitgezette wandelroute. De route begint en eindigt bij het clubgebouw “Sjorring” van Scouting Prinsenbeek aan het Moleneind en voert door de west- en zuidkant van het buitengebied van ons dorp via het Heidreefke, het natuurgebied “De Hooiberg” en het Liesbos. 4. WANDELROUTE: “ROND PRINSENBEEK” (± 14 km): Een wandeling door het groen rond ons dorp. Het is een uitbreiding van de wandeling onder 3. Op 2 locaties is er een keuze voor vervolg van de route gebaand of ongebaand (“struinen”). Volg je zo’n struinalternatief, dan komt die binnen een kilometer weer bij de hoofdroute. Routes downloaden: website www.hk-opdebeek.nl. tab: nieuws/activiteiten en dan wandel- of fietsroutes. Wij wensen u veel wandel- en/of fietsplezier. KIJK FOTO’S VAN ACTIVITEITEN (buurten/ exposities/lezingen/heemreis enz.) WWW. HK-OPDEBEEK.NL (ARCHIEF/TERUGBLIK-FOTO’S) VOOR MEER INFORMATIE: onze website www. hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

SENIORENVERENIGING

KBO PRINSENBEEK

LEZING over “HET REILEN EN ZEILEN IN DE APOTHEEK” op vrijdag 6 maart 2020. Deze lezing wordt gegeven door mevrouw Marianne Glimmerveen-van Rijn van Boots Apotheek. Hierbij komen o.a. aan de orde de algemene werkwijze van de Boots Apotheek, de invloed van voeding op de werking van medicijnen en gezonde voeding voor ouderen. Natuurlijk zal er ook voldoende ruimte zijn voor het stellen van al uw vragen. De lezing is in Ontmoetingscentrum De Zilverberk op vrijdagochtend 6 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Leden van de KBO, maar ook niet-leden, zijn van harte welkom. ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdagmiddag 5 maart 2020. Na de koffie met iets lekkers start om 14.00 uur het officiële gedeelte. Na afloop hiervan gezellig samenzijn met muziek en entertainment onder

het genot van een drankje en hapje. Wij rekenen op een grote opkomst. DANSAVOND op vrijdag 13 maart 2020. Op deze vrijdagavond kunt u weer dansen in ons Ontmoetingscentrum De Zilverberk op muziek van DJ Twan. Alle muziek- en dansstijlen zullen aan bod komen en we rekenen op een gezellige en leuke avond. Zowel leden als aspirant-leden van de KBO zijn van harte welkom. U hoeft zich niet op te geven of aan te melden en de toegang is gratis. De avond begint om 19.30 uur en wordt afgesloten om 22.30 uur.

Kunstroute Prinsenbeek Kunstroute Prinsenbeek 2020 Op 19 april 2020 wordt de zevende editie van de Kunstroute Prinsenbeek gehouden. Welke kunstenaars doen mee aan dit prachtige evenement, waar belangstellenden uit de omgeving kennis kunnen maken met kunst van Beekse bodem? We hopen van harte dat we weer een mooie diversiteit van kunst kunnen aanbieden! Schilderkunst, keramiek, beeldhouwen, fotografie, textiel, muziek, poëzie en proza; voor veel vormen van (semi)professionele kunst is de kunstroute Prinsenbeek bedoeld. We hanteren de volgende spelregels: U woont in Prinsenbeek, en kunt beschikken over een representatieve expositieruimte. Voor deelnemers die niet kunnen beschikken over een eigen ruimte is er beperkte gelegenheid om samen met één of meerdere andere kunstenaars te exposeren in gezamenlijke expositieruimtes in Prinsenbeek. Deze editie van de kunstroute willen we ook gelegenheid bieden aan musici, schrijvers of poëten om enkele muziekstukken, gedichten of verhalen te presenteren. Tenslotte vragen we een bijdrage in de kosten. Deze bedraagt 25 euro per deelnemer. Aan de Kunstroute Prinsenbeek kunnen maximaal 20 kunstenaars deelnemen. Bij de keuze van de kunstenaars is diversiteit van het kunstaanbod bepalend. U kunt zich aanmelden vòòr 7 maart a.s. via kunstrouteprinsenbeek@gmail.com. Vermeld daarbij graag uw naam, adres, telefoonnummer en de kunstvorm die u aanbiedt. Bij uw aanmelding ontvangen we graag 3 of meer afbeeldingen of opnames van recent werk, en relevante achtergrondinformatie met betrekking tot de ontwikkeling van het werk. Uit de binnengekomen aanmeldingen zal een keuze worden gemaakt op basis van diversiteit en het maximum aantal van 20 deelnemers. We horen graag van u! Comité Kunstroute Prinsenbeek Ad van Melis Elske van Trotsenburg John Heller Carla van Eijk - van Son


155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-

Modern Prinsenbeek online

Wist u al dat u Modern Prinsenbeek ook online kunt lezen? Al vanaf dinsdagmiddag kunt u elke week Modern Prinsenbeek online lezen en bent u als eerste op de hoogte van de aanbiedingen van onze adverteerders!

MODERN Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl pagina 23

pagina 13


Op zondagmorgen 1 maart stond de zerespierentocht op het programma van RTC. De weersvoorspellingen zagen er somber uit tot en met zaterdag, maar het leek beter te worden met af en toe een buitje maar wel véél wind. De opkomst was goed om 9uur stonden er 15 mannen en 1 vrouw met de racefiets op de Markt, via Terheyden reden zij een rondje rondom Breda, van ongeveer 60km via Gilze weer terug naar Prinsenbeek. Ook waren er 8 mannen met de mountainbike bij Marktzicht verzameld, zij reden veel over de weg met wat zandpaadjes richting Chaam en kwamen na 60km ook terug naar Marktzicht. Om 10uur stonden er 10 dames bij Marktzicht voor een ronde van ongeveer 35km, zij reden rondom Rijsbergen heen richting Zundert. Bij Marktzicht was er een lekker bakje koffie met worstenbrood om te vieren dat het fietsseizoen weer is geopend.

deels zijn opgelost, is er aandacht voor gymnastiek voor de jongste burgers van Prinsenbeek. De hoofdtrainer start na de carnavalsvakantie zowel met een ouder- & peutergroep als met een kleutergroep. Waarom gym voor peuters en kleuters? Deze gymlessen zijn voor jongens en meisjes die van bewegen houden en voor kinderen die dat nog gaan ontdekken. Rennen, koppeltje duikelen, sportieve spelletjes doen. Het komt allemaal aan bod in de speelse lessen! Kinderen kunnen daar goed hun energie in kwijt. Met behulp van uitnodigende spelvormen en muziek leren peuters en kleuters zich op een speelse manier te ontwikkelen. Tijdens deze lessen gaat de Samensprong ook het veelgeprezen nationale Nijntje Beweegdiploma aanbieden. Dit is een beweegprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen van 2 tot en met 6 jaar. Hiermee leren peuters en kleuters spelenderwijs in ongeveer twintig goed onderbouwde lessen de basisvormen van bewegen. Als beloning krijgen ze het Nijntje Beweegdiploma waarop staat wat ze geleerd hebben. Ouder- & peutergym v.a. donderdag 5 maart a.s. van 11.00 – 11.45 uur. Deze lessen zijn speciaal bedoeld voor peuters (van 2 tot 4 jaar). Daarbij is de actieve deelname van 1 ouder/verzorger per deelnemend kind verplicht. Voor de ouder/verzorger is het een leuke manier om in contact te zijn met zijn of haar peuter. En tijdens de lessen zijn er tips voor het bewegen thuis. Kleutergym v.a. woensdag 4 maart a.s. van 13.30 – 14.30 uur.

Programma: Zaterdag: 13.30uur Marktzicht, vertrek in verschillende groepen. Zondag: Dames 10.00uur Marktzicht, 35 km B-groep 09.00uur Marktzicht, 65 km B+-groep 08.30uur Marktzicht, 75 km Voor in de agenda: Zondag 29 maart, Andre’s Poldertocht, 09.00 Marktzicht, B groep 90km, olv Leon K., Leon B. Zondag 29 maart, Andre’s Poldertocht, 09.00 Marktzicht, B+ groep 100km, olv Laurens B. Interesse om een keer mee te fietsen? Sluit gerust een keertje aan om te kijken of dat RTC Prinsenbeek ook iets voor jou is! Meer info? Neem contact op via de site rtcprinsenbeek.nl

SAMENSPRONG Prinsenbeek Na Carnaval start gym voor peuters én kleuters Nu de wachtlijsten bij de Samensprong groten-

MODERN pagina 14 Prinsenbeek

Informatie Een groep bestaat uit maximaal 15 kinderen. Er zijn eerst twee gratis proeflessen te volgen, daarna zijn de kosten € 36,15 per kwartaal, en eenmalig 15 euro inschrijfgeld. Wil je meer informatie, of wil je je zoon of dochter aanmelden? Neem dan contact met ons op via ledenadministratie@samensprong.nl. Of neem een kijkje op onze website. Voor inhoudelijke vragen kun je ook terecht bij: bjorn@samensprong.nl.

Fietsgilde de Baronie Woensdag 18 maart organiseert Fietsgilde De Baronie de tweede snerttocht. Deze keer gaan we in westelijke richting. Behalve de mooie fietstocht en natuurlijk de snert hebben we nog twee bijzondere bezoekjes voor u in petto. Laat u dus verrassen en ga met ons mee. Start: 10.00 uur bij het Boshuis Afstand: 40 km Kosten: € 7,50 voor de tocht inclusief een kop snert (10-rittenkaart NIET geldig); 0verige consumpties voor eigen rekening. Terug: circa 16.00 uur Inlichtingen: www.gildebaronie.nl

AED’s in Prinsenbeek • Aktiviteitencentrum Molenkap/Careijn, Schoolstraat 11, 24-A • Buurtver.Overveld, Overveldsestr.23, 24-A • De Drie Linden, Heisprong 15, 24-A • Dierenspeciaalzaak Voesenek, Groenstraat 88a, 24-A • H&S Makelaardij, Beeksestraat 42b, 24-A • Hagedonk/Thebe, Markt 5a • Scouting, Moleneind 1, 24-A • Sportpark de Heikant, Heikantsestraat 37b, 24-A • Buurtver. deStaart, Buitenwal 13, 24-A • SBS3, Strijpenseweg 3, 24-A • Fam. Kwisthout, Witte baan 9, 24-A • Buurtver.Neusje v/d Beek, MrBierensweg 34, 24-A • Fysio Pieter Mies, Molenstraat 42/Vorsterstraat, 24-A • EHBO-ver Prbeek, Hesseling 33, iemand thuis-A • EHBO-ver Prbeek Molen de Beerstraat 6, iemand thuis-A • HCP, Postbaan 38, openingstijden-A • Huisartsenpraktijk, Middenweg 38, openingstijden-A • Marktzicht, Markt 10, openingstijden-A • Mondhygiene Prbeek, MrBierensweg 18, iemand thuis-A • Fam.Okhuyzen, Kapelstraat 57, iemand thuis-A • Zilverberk, Schoolstraat 9, openingstijden-A • Fam. Schalk, Zuidlaan 16, 24 uur per dag • Golfver Albatross, Weimersedreef 19, openingstijden • Fittness Prinsenbeek, Klaverveld 55, openingstijden • TES, Logtenburg 1, openingstijden • Zwembad de Kuil, Weimersedreef 16a, tijdens zwemseizoen • Fam. van Ginneken, Heiveld 3, iemand thuis • Belangenver. Steenakker, Groot Hoogsteen 12, 24-A • Brandweerkazerne, Gertrudislaan 14, 24-A • Fam. Huijbregts, Plantsoen 138, 24-A • Ad Roovers verhuur, De Lind 16e, 24-A • Schoenhandel Mol, Kapelstraat 11, 24-A Toelichting: 24-A: 24 uur beschikbaar, aangemeld bij Hartslag. Nu alleen A: beperkt beschikbaar, wel aangemeld bij Hartslag Nu overig: beperkt beschikbaar, (nog) niet aangemeld bij HartslagNu Vragen/opm: St.Pr’beek Hartsafe: oomencahm@hetnet.nl


PELIKAAN REIZEN PRINSENBEEK

25 JAAR PELIKAAN REIZEN PRINSENBEEK BOEK & WIN

REIS ARUBA Voor 2 personen

Win een reis naar Aruba! Pelikaan Reisbureau Prinsenbeek viert feest en mag dit jaar alweer 25 kaarsjes uitblazen. En wie jarig is trakteert. Iedere maand hebben wij leuke acties als u een boeking maakt. Tevens maakt u bij iedere boeking kans op de hoofdprijs: een reis naar Aruba voor 2 personen!

BOEK & WIN

REIS ARUBA

Heeft u vakantieplannen waarbij onze reisspecialisten mogen helpen? Boek dit jaar dan uw vakantie bij Pelikaan Reisbureau Prinsenbeek en maak kans op deze prijs! De Prinsenbeekse reisspecialisten Petra, Laura, Guusje & Angelique verstaan hun vak en nemen graag al uw zorgen uit handen, zodat u zorgeloos op reis kunt. Of het nu om een weekendje weg of een verre reis gaat.

Voor 2 personen

Met inmiddels vele prachtige boekingen en tevreden klanten hopen zij nog lang een begrip te mogenzijn in Prinsenbeek. De vraag is dan ook wanneer zij U mogen verwelkomen?

prinsenbeek@pelikaanreisbureaus.nl | Groenstraat 12 www.pelikaanreisbureaus.nl

“Ik help u graag bij een goed afscheid.�

Voor iedereen een passend afscheid. Bespreek vrijblijvend uw uitvaartwensen met een uitvaartverzorger. Kijk prinsenbeek@pelikaanreisbureaus.nl op monuta.nl/uitvaart voor een uitvaartverzorger bij u in de buurt. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta T 0800 - 023 05 50 (dag en nacht bereikbaar) I monuta.nl/uitvaart

| 088 - 735 4582

Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 076 560 0585. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

| Groenstraat 12 www.pelikaanreisbureaus.nl

| 088 - 735 4582

Yarden Uitvaartzorg Breda. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 076 560 0585 (24 uur per dag). www.yarden.nl

pagina 15


BAK Boemeldonck BAK Boemeldonck je bent het echte en het ware. Dat is tijdens het afgelopen karnaval maar weer eens gebleken. Het 54e jaar van de BAK van Boemeldonck is er een om met veel plezier en waardering op terug te kijken. Ook dit jaar bleek weer hoe bijzonder Boemeldonck in elkaar zit en dat ook de weergoden ons tijdens karnaval niet klein krijgen. Na een prachtige kinderoptocht op zaterdag met meer publiek dan voorgaande jaren en een prachtige sfeer kwam zaterdagavond het slechte nieuws: de grote optocht kon geen doorgang vinden. Op zondag lieten we de wereld gezamenlijk zien waar een klein dorp heel groot in kan zijn, een verbroederingsfeest om nooit meer te vergeten en waar iedereen die iets met Boemeldonck heeft, is aangeschoven. De BAK bedankt iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan een fantastisch Karnaval. Fotowedstrijd Ook dit jaar organiseert de BAK weer een fotowedstrijd. Heb jij een mooie of originele foto gemaakt tijdens een van de vele Karnavalsactiviteiten in Boemeldonck en wil je die ook graag met Boemeldonck delen? Stuur dan uiterlijk 6 maart 2020 je inzendingen op naar het mailadres fotowedstrijd@boemeldonck.nl Alle foto’s zijn op de BAK Foto-Videomiddag van 15 maart 2020 te bezichtigen. Een vakjury en een publieksjury kiezen ieder de eigen winnaar. Aan het eind van de foto-videomiddag worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Wat moet je zeker weten om deel te nemen: • Maximaal 3 foto’s per inzending per categorie per deelnemer; • Er zijn 2 categorieën: Karnavalesk en Optochten; • Foto’s mogen geen reclame-uitingen bevatten; • De foto’s moeten geschikt zijn om afgedrukt te worden op 20*30cm formaat; • Anoniem ingezonden foto’s zijn uitgesloten.

achter de foto’s aan u te vertellen! Naast fotografie kunt u tijdens deze middag ook genieten van de prachtige optochtvideo’s van zowel de Grote Optocht als de Kinderoptocht. Ook deze titels kunt u op USB-stick bestellen, evenals de opnamen van de BAK-zitting en BRAK-zitting. Wilt u nu al een bestelling plaatsen? Dan kunt u contact opnemen via: fotovideo@boemeldonck.nl Alle USB-sticks kosten € 11,00 per stuk. Vermeld in de e-mail uw naam en telefoonnummer en natuurlijk welke titel u wilt bestellen (Foto-stick, BAK-zitting, Brak-zitting, Kinderoptocht of Grote Optocht). Optochtnummers, hesjes en brandblussers Alle deelnemers aan de Grote Optocht worden verzocht deze week de bordjes met optochtnummers in te leveren bij Dré en Sandra Gelens, Schotenhof 28 (achterom). De bouwclubs dienen de brandblussers in te leveren uiterlijk zaterdag 14 maart bij Toon Ros, Heibloempad 2a. De AK-, BK-, A- en B-clubs worden verzocht om de ontvangen optochthesjes – voor zover nog niet gedaan – mee te nemen naar de clubvergadering van 20 maart en daar dan in te leveren. Karnavalsleuze 2021 De voordrachten voor de karnavalsleuze 2021 komen al binnen. Alle Boemeldonckers kunnen meedenken over de leus van volgend jaar. Heb je een leuze (of meerdere) mail deze dan uiterlijk 21 maart a.s. naar sik@boemeldonck.nl. Via app kan ook o.v.v. je naam naar 06 - 2241 5881. Agenda: Datum Activiteit 15-03-2020 BAK foto expositie en galerij Marktzicht 13:00-16:00 uur 20-03-2020 Clubvergadering Markzicht 21-03-2020 Halfvasten. ‘Schuif mar aon!’ De Sik Robbert Janssen T: 06-2241 5881 sik@boemeldonck.nl

vangkampen, maar ook op de Middellandse zee waar hij schipper is op een reddingsboot. Hij is een spreker die een authentiek verhaal te vertellen heeft. Werkzaam als succesvol programmamaker bij de televisie maakte hij andere keuzes na een burn-out/depressie. Nieuwsgierig? Van harte welkom op zondag 15 maart 10:30 uur in Het Kruispunt, Harmonielaan 24 in Prinsenbeek. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Grote Bingo in de Westerwiek-Argusvlinder 298 in Breda. Op Woensdagmiddag 18 Maart is er weer een grote bingo met mooie prijzen. Het ontmoetingsplein gaat om 13 u 15 open. Aanvang bingo 14.00 uur t/m 16.00 uur Er worden 9 rondes gedraaid inclusief de hoofdronde. Na afloop kunt u friet met een snack blijven eten of meenemen. Deze bingo is voor iedereen toegankelijk. Voor inlichtingen 076-2082800

Bridgesoos ‘85

Tapasdrive Bridgesoos ’85 weer een succes Afgelopen zaterdag (op schrikkeldag) organiseerde Bridgesoos ’85 voor het derde achtereenvolgende jaar de Tapasdrive in ’t Hert in Prinsenbeek. Deze laagdrempelige bridgedrive kende deze keer een record aantal deelnemers, maar liefst 42 paren hadden zich aangemeld. In 3 lijnen van elk 14 paren werden op een gezellige manier “de degens gekruist”. Tussendoor werd iedereen op enkele tapas getrakteerd en aan het eind wachtte voor alle spelers een royale tapasplank. En natuurlijk waren er ook nog enkele prijzen voor de winnaars van elke lijn. De voorzitter van Bridgesoos ’85, Wilhelmien Versteeg, reikte aan hen dinerbonnen uit, die beschikbaar waren gesteld door ’t Hert. Dit waren de winnaars van de diverse lijnen: • A-lijn

Connie Govers en Roeland Habets

• B-lijn

Ria Verstraten en Hans Santbergen

• C-lijn

Tineke Slokkers en Sylvia Vaessen

Heb je vragen over deze fotowedstrijd kijk dan op www.boemeldonck.nl of een e-mail naar fotowedstrijd@boemeldonck.nl Foto-expositie Gedurende de karnavalsperiode neemt onze hoffotograaf duizenden foto’s van alle activiteiten en bezoeken die de BAK organiseert. Vanaf de Prinsenzitting tot aan de Steekafname zorgt Jeroen Romers ervoor dat alles op de gevoelige plaat wordt vastgelegd. Tijdens de BAK foto- en videomiddag op zondag 15 maart a.s. krijgt u de kans al deze prachtige beelden te bekijken én alle foto’s te bestellen zodat u ook thuis kunt blijven nagenieten van dit prachtige karnavalsseizoen. De hoffotograaf zal zelf uiteraard aanwezig zijn om de verhalen

MODERN pagina 16 Prinsenbeek

Preek van de Leek – Passie voor mensen Een ander soort kerkdienst bijwonen? Dat kan! Op twee zondagen per jaar ‘beklimmen’ leken de preekstoel van de Protestantse Gemeente Het Kruispunt. Mensen die in de samenleving van zich hebben laten horen. Of ze nou gelovig zijn of niet, gepreekt hebben ze nog nooit. Deze keer Rob Timmerman. Hij ontfermt zich als vrijwilliger over de kwetsbaarste onder de tienduizenden vluchtelingen in de Griekse op-


Zaterdag 7 maart: Rood Wit W 2 Beek Vooruit JO19-1 Beek Vooruit JO19-2 ST DHV/TPO/VOV JO19-1 Dubbeldam JO19-4 Beek Vooruit JO19-5 Beek Vooruit JO17-1 Dussense Boys JO17-1G Beek Vooruit JO17-3 Dubbeldam JO16-1 Beek Vooruit JO16-2 Wieldrecht JO15-1 Beek Vooruit JO15-2 Beek Vooruit JO15-3 Heerjansdam JO14-1 Beek Vooruit JO14-2 Beek Vooruit JO14-3 Sliedrecht JO13-1 Internos JO13-1 Unitas’30 JO13-11 RKDVC JO12-1 Hardinxveld JO12-1 Beek Vooruit JO12-3 Beek Vooruit JO12-4 Beek Vooruit JO12-5 JEKA JO11-2G Beek Vooruit JO11-2 Beek Vooruit JO11-3 Unitas’30 JO11-4 Beek Vooruit JO11-5 Baronie JO10-4 Moerse Boys JO10-1 Beek Vooruit JO10-4 Beek Vooruit JO9-1 Beek Vooruit JO9-2 Beek Vooruit JO9-3 DIA JO9-3 Unitas’30 JO8-3 MOC’17 JO8-8 The Gunners JO8-2 Groen Wit JO7-4 Beek Vooruit JO7-2

Beek Vooruit 2 GSC/ODS JO19-1 Chaam JO19-1 Beek Vooruit JO19-3 Beek Vooruit JO19-4 Baronie JO19-4 TSC JO17-1 Beek Vooruit JO17-2 WDS’19 JO17-2 Beek Vooruit JO16-1 UVV’40 JO16-1 Beek Vooruit JO15-1 MOC’17 JO15-6 DSE JO15-2 Beek Vooruit JO14-1 Halsteren JO14-1 TVC Breda JO14-2 Beek Vooruit JO13-1 Beek Vooruit JO13-2 Beek Vooruit JO13-3 Beek Vooruit JO12-1 Beek Vooruit JO12-2 ASWH JO12-2 Victoria ‘03 JO12-1G Sarto JO12-2 Beek Vooruit JO11-1 VVR JO11-1 Hardinxveld JO11-3 Beek Vooruit JO11-4 Baronie JO11-5 Beek Vooruit JO10-2 Beek Vooruit JO10-3 RFC JO10-4 RBC JO9-1 Boeimeer JO9-3 Unitas’30 JO9-5 Beek Vooruit JO9-4 Beek Vooruit JO8-2 Beek Vooruit JO8-3 Beek Vooruit JO8-4 Beek Vooruit JO7-1 VVR JO7-1

14:30 15:30 17:45 09:30 14:30 15:30 13:15 14:30 13:30 10:30 14:15 10:15 10:45 12:30 09:45 11:00 09:00 10:00 10:00 11:00 11:15 09:00 11:45 11:45 10:00 10:00 08:30 10:00 10:00 08:30 12:00 08:45 08:30 08:30 08:30 08:30 09:00 08:30 08:30 08:30 08:30 11:00

Beek Vooruit JO7-3 Beek Vooruit JO7-4 Boeimeer JO7-3 Roosendaal JO7-1 Groen Wit JO7-3 Beek Vooruit JO7-8 Beek Vooruit JO7-9 Beek Vooruit JO7-10 RFC JO7-3 DIA MO17-1 Beek Vooruit MO15-1 Wieldrecht MO13-2 Zondag 8 maart: Beek Vooruit 1 Beek Vooruit 2 Beek Vooruit 3 Beek Vooruit 4 Beek Vooruit 5 RCD 5 Victoria’03 4 Beek Vooruit 9 Virtus 4 VVR 5 Beek Vooruit 13 Terheijden VR1

Madese Boys JO7-1 Rijen JO7-2 Beek Vooruit JO7-5 Beek Vooruit JO7-6 Beek Vooruit JO7-7 Baronie JO7-1 Raamsdonk JO7-1 JEKA JO7-9 Beek Vooruit JO7-11 Beek Vooruit MO17-1 JEKA MO15-2 Beek Vooruit MO13-1 Uno Animo 1 Were Di 2 DEVO 2 JEKA 7 Oosterhout 4 Beek Vooruit 6 Beek Vooruit 8 SC Emma 6 Beek Vooruit 10 Beek Vooruit 12 Papendrecht 3 Beek Vooruit VR1

11:00 10:00 10:00 09:00 08:30 10:00 09:00 09:00 10:00 14:30 09:00 09:30 14:00 11:30 12:15 10:00 10:00 11:00 10:00 10:00 11:00 10:00 14:00 11:00

Mededelingen 10: Kantine-diensten: Zaterdag 7 maart: voormiddag 9.00 uur t/m 13.00 uur BV5 namiddag 13.00 uur t/m 17.00 uur BV4 Zondag 8 maart: namiddag 14.00 uur t/m 17.00 uur JO-19-5

pagina 17


Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34 MODERN pagina 18 Prinsenbeek


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave. Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. Vraag naar onze winteractie!! info@ toonberg.nl 0651577581 Schilders- en stuc. bedrijf Joost Foesenek Profiteer nu van de aantrekkelijke winter-tarieven. voor al uw binnen schilderwerk en wandafwerking. Pleisterwerk, sauswerk, glasvezel en behang. Reserveer uw buitenschilderwerk voor 2020. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06-20872832 HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse.

w

DIVERSEN

Studio Jetje Kindercoaching, Trainingen voor sociale vaardigheid en weerbaarheid voor alle kinderen die: - willen groeien in hun sociale vaardigheden; - sterk willen staan; - hun zelfvertrouwen willen vergroten. Tel: 06-28033228 ( na 19.00 uur) of www.studiojetje.com INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of koms langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs

Een dame uit Prinsenbeek is dringend op zoek naar een maatje waarmee zij op donderdagmiddag in Marktzicht en/of woensdagmiddag in de Zilverberk kan bridgen. Reden? Haar partner is plotseling overleden. Ze speelt C en als het geluk gunstig is ook B. Als het u iets lijkt kunt u haar bellen onder 076-5411157. Huishoudelijke hulp gezocht voor 3 uurtjes per week. Ochtend in overleg. In Prinsenbeek. Reacties mogen naar: info@modernprinsenbeek.nl

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071. Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl Wist u dat wij! Naast strijken ook uw was ,stoomgoed en kledingreparatie kunnen verzorgen. Strijkservice Prinsenbeek Neelstraat 6 076- 5412532

Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak 0628993948 / info@perfectgreen.nl

10

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 19


OPEN DEUR DAGEN 6-7-8 MAART * profiteer ALLEEN deze dagen van de vele voordelen

ALLEEN tijdens deze dagen GRATIS inschrijving voor het 12 weken fitter & slanker programma

WWW.SPORTPLAZAFITNESS.COM Hambroeklaan 1, 4822 ZZ Breda - Tel. 076 5498705 * alleen geldig bij inschrijving van een abonnement

MODERN pagina 20 Prinsenbeek

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 10 2020  

Modern Prinsenbeek 10 2020