__MAIN_TEXT__

Page 1

In week 9 zal er geen Modern Prinsenbeek verschijnen. Wij wensen u een fijne Karnaval!

MODERN Prinsenbeek

54e Karnaval in Boemeldonck Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten dat er volgend jaar, in 2021, een groot jubileum aankomt, want dan bestaat de BAK, de Beeckse Algemene Karnavalsstichting, 55 jaar. Aan Prinsenbeek en omgeving zal dit niet ongemerkt voorbij gaan. Een speciale commissie is nu al bezig om een groots evenement te organiseren. Maar eigenlijk is het Karnaval in Boemeldonck altijd groots en speciaal, jubileum of niet. Want ook dit keer belooft de Grote Optocht spectaculair te worden. Lees verder op pagina 2

08-09

48e jaargang

oplage: 5400 ex • pagina’s 24

19 februari 2020

www.modernprinsenbeek.nl

juridische incasso specialisten

volg ons op

facebook

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

Schuif mar vur’ut dah geld! © www.babsbaay.nl

week

Advocatenkantoor

www.betalis.nl Mail je openstaande factuur als foto naar info@betalis.nl en op basis van

NO-CURE-NO-PAY

innen we deze voor je!


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons dagelijkse nieuws op onze facebookpagina!

Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

Heeft u een leuk idee voor de voorpagina van Modern Prinsenbeek of kent u iemand die een leuk verhaal weet te vertellen of een vrijwilliger die aandacht verdient, stuur uw email naar: mirjam.bredius@gmail.com.

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te weten dat er volgend jaar, in 2021, een groot jubileum aankomt, want dan bestaat de BAK, de Beeckse Algemene Karnavalsstichting, 55 jaar. Aan Prinsenbeek en omgeving zal dit niet ongemerkt voorbij gaan. Een speciale commissie is nu al bezig om een groots evenement te organiseren. Maar eigenlijk is het Karnaval in Boemeldonck altijd groots en speciaal, jubileum of niet. Want ook dit keer belooft de Grote Optocht spectaculair te worden. door Mirjam Bredius-Hoogendam Carnaval is van oorsprong een driedaags feest, dat direct gevolgd wordt door de ‘veertig dagentijd’. Veertig dagen waarin er, volgens oud katholiek gebruik, gevast dient te worden. Waarschijnlijk komt het woord carnaval uit het Latijn: carne vale (= vaarwel vlees). Na overvloedig gebruik van drank en eten met carnaval, betekent dit een zestal weken ‘consuminderen’. In vroeger tijden raakte tegen het einde van de winter de spekkast behoorlijk leeg. De vastentijd was alleen om die reden al noodzakelijk. Carnaval werd in Europa een soort omkeringsritueel, waarbij ook de maatschappelijke verhoudingen werden omgedraaid: de notabelen gaven de macht voor korte tijd aan het volk. Doordat de rollen werden omgedraaid, hadden de mensen enkele dagen de kans om lekker gek te doen en vooral niet te doen wat anderen zeggen. In Prinsenbeek viert een groot deel van de bevolking carnaval en ook wie niet gaat vasten, doet mee aan het ‘Feest der Feesten’. Tegenwoordig heeft de BAK de organisatie strak in handen. De BAK bestaat volgend jaar 55 jaar. Dat zal aan het dorp zeker niet ongemerkt voorbij gaan. Maar ook nu belooft de Grote optocht weer spectaculair te worden. Vlak voor het carnavalsgedruis echt losbarst, is het aardig om even stil te staan bij de Beekse geschiedenis van het Karnaval. Het begon allemaal in 1966, met het slopen van de Rooms-Katholieke kerk op de Markt. ‘Met het vallen van de toren, werd Karnaval geboren’ is de bekende spreuk die vertelt wanneer het Boemeldonckse Karnaval echt is ontstaan. Op dat moment ontstonden er concrete ideeën om in Prinsenbeek een eigen carnaval te organiseren. De plannen werden voorgelegd aan de Pastoor en de Burgemeester. Zo werd de Beeckse Algemene Karnavalsstichting opgericht. In de oprichtingsstatuten werd Karnaval met een grote K geschreven. In 1967 organiseerde de BAK van Boemeldonck de eerste optocht. Dat jaar verscheen ook de eerste BAK-krant. Het thema was: ‘Op de Beeck zitte goed’. Prins Renier I (Rien Schuijbroek) was de eerste voorganger van het feest, zijn hofdames waren Jeanne Martens en Kitty Boot. De optocht zag er destijds heel anders uit dan tegenwoordig. Je kon in die tijd nog niet bouwen zoals nu, er werden andere technieken gebruikt. Delen van wagens werden bewogen door middel van spierkracht. Tegenwoordig gaat alles mechanisch en zijn er veel meer mogelijkheden. In eerste instantie was er de optocht en ging men naar het café,

maar van lieverlee werden er steeds meer activiteiten georganiseerd. Karnaval had vanaf het allereerste begin het doel te verbroederen en veel van de activiteiten (het zijn er inmiddels zo’n dertig) zijn daarop gericht. Meteen al in het tweede jaar werd er een speciale Kinderoptocht in het leven geroepen. Vanaf 1972 werden er BAK-zittingen georganiseerd. Vier jaar later werd de pomp op de Markt voor de eerste maal drooggelegd na de prinsenzitting. 25 jaar geleden ontstond de wagenshow, zodat iedereen na afloop van de optocht nog een hele dag kan nagenieten van de pracht en praal van de ‘kastelen op wielen’. In 2000 was de eerste open dag van de Bouwschuren. In 2001 werd de eerste gebedsdienst gehouden. In dat jaar lanceerde de BAK ook het scholenproject om kinderen op de basisschool warm te maken voor het feest. Niet alleen kinderen die het Karnaval met de paplepel ingegoten krijgen, maar àlle kinderen. In 2004 volgde de eerste BRAK-zitting en in 2005 verscheen de allereerste BRAK-krant. De grote optocht, die landelijke bekendheid heeft verworven, is het onbetwiste hoogtepunt van het inmiddels zes dagen durende feest. De kracht van de BAK is dat er zo’n 60 commissies zijn die ieder hun eigen opdracht hebben. Ieder focust zich op zijn eigen taak. Het Boemeldonckse Karnaval is een geweldig feest, maar de organisatie is een serieuze zaak. De BAK brengt heel veel vrijwilligers samen die zich ieder jaar weer geheel belangeloos inzetten om er een mooi feest van te maken. En om alles voor het nageslacht te bewaren is er een speciale historische website http://wiki.boemeldonck.nl/. Ook zitten er inmiddels zo’n 180.000 foto’s in het archief en jaarlijks komen daar zo’n 6000 bij. De grote optocht wordt gehouden op zondag 23 februari van 13:00 tot 18:00. De dag ervoor, op zaterdag 22 februari is de Kinderoptocht van 12:00 tot 15:30 uur. Voor de route en de deelnemers: kijk in Modern Prinsenbeek of op de website van de BAK: https://boemeldonck.nl/

Berichtje van Natasja: Enkele weken geleden stond er een verhaal in MP over het duo ‘De Victoriaanse Bruidjes’, die zich vol enthousiasme aan het voorbereiden waren om mee te lopen met de Grote Optocht. Helaas loopt het een beetje anders dan verwacht, met name voor Natasja. Ze had zich er enorm op verheugd, maar een operatie aan haar voet en een herstel dat niet helemaal gaat zoals gehoopt, gooien vooralsnog roet in het eten. Natasja baalt behoorlijk dat het ze het Boemeldonckse Karnaval dit jaar aan zich voorbij moet laten gaan. Maar gelukkig bekijkt ze het positief: over een jaar is het weer Karnaval en het moet gek lopen wil haar voet dan nog steeds niet in orde zijn. Thea heeft inmiddels een andere partner gevonden voor de optocht en de dames hopen volgend jaar wel samen mee te lopen. Natsaja, namens Modern Prinsenbeek veel beterschap gewenst!

MODERN Prinsenbeek


kerkdiensten Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 34 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9 en 12 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl

de kerk OLV ten Hemelopneming Binnenkort start de verbouwing van onze kerk. Mede op basis van de inbreng van vele parochianen hebben we een goede tijdelijke oplossing gekozen en gaan we tijdens de verbouwing ‘’kerken” in de Protestantse Kerk “Het Kruispunt”, Harmonielaan 24. Wij zijn het bestuur van Het Kruispunt en ds Evelyn Quaak erkentelijk voor dit gastvrije aanbod. Een en ander betekent dat met ingang van 8 maart 2020 de zondagsvieringen en de vieringen op dinsdagochtend in Het Kruispunt zullen zijn. De aanvang van de viering op zondagmorgen is om 9.00 uur. Dit geldt ook voor de viering op dinsdagmorgen (aanvangstijd is niet gewijzigd). Wij hopen dat u vanaf 8 maart (tot naar verwachting eind mei) de tijdelijke overstap naar Het Kruispunt met ons meemaakt. Het parochie secretariaat aan de Markt blijft open zoals voorheen elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur. N.B.: Om de parkeeroverlast voor de buurtbewoners van het Kruispunt zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u, indien mogelijk, met de fiets of te voet te komen naar Het Kruispunt. Dank u wel!

Week 8 Secretariaat gesloten Op maandag 24 - en dinsdagmorgen 25 februari is het secretariaat gesloten i.v.m. carnaval.

Zondag 23 februari 9.30 uur: Woord- en Communieviering door parochianen m.m.v. Amicitia Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Riet Machielsen-Mies; Nellie Verhees-Schoenmakers

Bericht van parochiebestuur H. Maria Magdalena m.b.t. “kerken” tijdens de verbouwing van

Dinsdag 25 februari 9.00 uur: Woord- en Communieviering door pastor H. Geppaart

Woensdag 26 februari 19.00 uur: Aswoensdagviering door pastor H. Geppaart m.m.v. het gelegenheidskoor Week 9 Zondag 1 maart 9.30 uur: Eucharistieviering door pastor P. Heye m.m.v. Ceciliakoor Overl. ouders Machielsen-Braspenning en overleden broers en zussen; Riet Machielsen-Mies; Antonius en Johanna Maltha-Akkersmans; Lieke Sweens; Elisabeth Beulens-Timmers; Jan van der Veeken. Dinsdag 3 maart 9.00 uur: Woord- en Communieviering door pastor B. Hendriksen Overledenen: Naan Vissers- de Graauw; Sientje Fasen-Moerkens; Nell Huijbregts-Termeer; Jan Biemans; Jo van Gils; Heidi Wijnsma-Beaart; Laura van Loosbroek-Delmee. Agenda: Maandag 2 maart: Bouwcommissie in de huiskamer van de pastorie

Adventkerk Breda en omstreken Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Breda e.o. Harmonielaan 24, Prinsenbeek Telnr. 06-24554240

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344 Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta Patricia van Vliet, 076-8877552 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070

SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl

Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00

Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder

tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


bakkerij MARK

ELIAS

krijgt al Carnavals kriebels Groenstraat 5 • 4841 BA Prinsenbeek Vrijdag en zaterdag aanbieding:

Prins Kaaff gebak

Choco cupje met frambozen bavaroise + foto van de prins en hofdames

E1,11

Prins Kaaff broodje

mexicaans gehakt met gepofte mais en kaas

Shoarma worstenbrood

E1,11

E1,11

Met carnaval zijn wij zaterdag tot 12u geopend! Maandag en dinsdag zijn we gesloten. Veul plezier mee carnaval!

“Een vertrouwd gezicht in Prinsenbeek en omgeving”

www.reedijkuitvaart.nl ||Tel.: 2222 887 info@reedijkuitvaart.nl Tel.:076-50 076 - 50 887

Afscheidshuys d’ d’ Beek | Beeksestraat - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl Afscheidshuys Beek | Markt 34a -5Prinsenbeek | www.reedijkuitvaart.nl

MODERN pagina 4 Prinsenbeek


Het thema van dit kwartaal is getiteld: HET BIJBELBOEK DANIËL Via de website kunt u de Bijbelstudies downloaden. Ga naar www.breda-adventist.nl. Kies Sabbatschool en vervolgens volwassenen.

16 februari: Dienst Spreker: Jefta talks o.l.v. Philip van Kesteren

Zaterdag 15 februari 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Het hol van de leeuw; de hof der engelen 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. J. Voerman Zaterdag 22 februari 2020: GEEN DIENST IVM CARNAVALSOPTOCHT Zaterdag 29 februari 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van ontwijding tot reiniging 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. D. Handoko

1 maart: Dienst preker: Jeanne Bovenberg

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda Zondagse diensten: 2 februari: Dienst met Avondmaal Spreker: Henk Rothuizen

23 februari: Dienst Spreker: Hans van der Meulen

Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst.

International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services. HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

Onze predikante Evelyn Quaak-Kloet gaat voor in de kerkdienst op zondag 23 februari. De dienst begint om 10 uur. Er is kindernevendienst en crèche. In de kerkdienst op zondag 1 maart vieren wij de Maaltijd van de Heer. Ds. J. van de Hout uit Raamsdonksveer gaat voor en er is crèche en kindernevendienst. Woensdag 26 februari: Seniorencontact. Vanaf 10.00 uur is men welkom. Dinsdag 3 maart: Cursus Opnieuw Beginnen, aanvang 19.30 uur. Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar info@hetkruispunt.org of kijken op onze website www.hetkruispunt.org

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 te Breda wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de betrokken wijkagent. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van een aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook kunt u gebruik maken van het spreekuur op d vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 uur tot 10.00 uur. U vindt ons dan in De Zilverberk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Stichting De Drie Linden 27 maart 2020: Beekse Quiz 28 maart 2020: De Drie Linden Bierfestival

18 april 2020: Brabaret (cabaret) 19 september 2020: Open Prinsenbeeks Sjoelkampioenschap 26 september 2020: Goud van Oud 3 oktober 2020: Christel de Laat (cabaret; uitverkocht) 11 oktober 2020: Kinderboekenweek 16-18 oktober 2020: Cees Franken Driebandentoernooi 13 december 2020: Kersthappening De jaaragenda voor De Drie Linden is weer bijgewerkt. Noteer de data alvast in uw agenda, want al deze (meestal gratis toegankelijke) activiteiten wil u niet missen! De eerstvolgende activiteiten van De Drie Linden staan pas gepland voor eind maart, maar noteer ze alvast in uw agenda: De Beekse Quiz en het Bierfestival staan in hetzelfde weekend geprogrammeerd. Voor de Beekse Quiz kunt u zich ook nog altijd opgeven met een team van ten minste vijf personen. Meer informatie is te vinden op onze website. Op 18 april 2020 staat daar de volgende cabaret-avond al weer op de agenda. Een avondje ouderwets Brabants vermaak. U kunt genieten van een optreden van de winnaar van het beroemde Keienbijters-kletstoernooi 2019. Daarnaast hebben wij de primeur: René Domstorff, bekend als BAK-kletser tijdens de BAK-zittingen, gaat het grotere cabaret-podium betreden en gaat meedraaien in Brabaret. Dat wil u niet missen! Kaarten zijn verkrijgbaar via de website; www.stichtingdedrielinden.nl. Zoekt u een ruimte voor een vergadering, kinderfeestje of andere activiteit? In De Drie Lin-

den zijn veel zalen te huur. Ook de voormalige SJP-ruimte wordt verhuurd. Heeft u interesse? Laat het ons weten!

Oranje Comité Prinsenbeek SuperSterrenShow op Koningsdag!! Kun je goed goochelen, zingen, tapdansen, playbacken of ben je ergens anders een ster in en wil je dat op Koningsdag op het podium laten zien? Lees dan dit bericht en meld je snel, vóór 1 april, aan en doe mee!! Ook de kindervrijmarkt gaat dit jaar op de Markt georganiseerd worden. Inschrijving start binnenkort. Volg ons op Facebook en Instagram.

pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Vernietiging arbeidsovereenkomst door bedrog: geen extra vereisten Deze zaak gaat over de vraag of een werkgever de arbeidsovereenkomst mag vernietigen op de grond dat die overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van bedrog door de werknemer, en, zo ja, of voor die vernietigbaarheid moet zijn voldaan aan het extra vereiste dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is geweest. De werkgever vordert, na het uitbrengen van een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring wegens bedrog, terugbetaling van het salaris. Werknemer was op basis van door hem verstrekte, onjuiste informatie aangesteld als directeur zorg’ bij een zorginstelling en heeft vervolgens de specialistische behandelfunctie van klinisch psycholoog bij een GGZ instelling vervuld. Hij had gedurende tenminste vier sollicitatieprocedures aan zorgaanbieders onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over eerdere werkgevers, eerdere functies, genoten opleidingen, BIG-(her)registratie(s) en opgedane werkervaring als (regie)behandelaar in de specialistische GGZ. De wijze waarop werknemer de betrokken zorgaanbieders via brief, curriculum vitae en gesprekken heeft geïnformeerd over zijn capaciteiten, opleidingen en ervaring was laakbaar, zeer onzorgvuldig en bewuste misleiding. Werknemer beschikte niet over de vereiste BIG-registratie, terwijl dat wel wordt vereist om de functies te kunnen vervullen. Voor deze functies is een actuele BIG-registratie/specialistenregistratie vereist, omdat hij de rol van regiebehandelaar omvatten, met de verantwoordelijkheid voor de aansturing en/of uitvoering van individuele cliëntenzorg in de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Werknemer trad ver buiten de grenzen van zijn deskundigheid en nam de beperkingen van zijn ervaring niet, althans onvoldoende, in acht. Kortom; werknemer had onverantwoorde zorg geleverd. De kantonrechter wees de buitengerechtelijke vernietiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever af. Het gerechtshof was het eens met de kantonrechter omdat bij een buitengerechtelijke vernietiging van een arbeidsovereenkomst de extra eis geldt dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken. De Hoge Raad is het daarmee niet eens. Uit de wet (art. 3:44 lid 3 BW) volgt niet de eis dat de arbeidsovereenkomst (vrijwel) geheel nutteloos is gebleken. De Hoge Raad overweegt daarbij dat indien de arbeidsovereenkomst voordeel heeft opgeleverd voor de werkgever, daarmee rekening kan worden gehouden bij het eventueel deels ontzeggen van de werking van de vernietiging omdat de reeds ingetreden gevolgen bezwaarlijk ongedaan kunnen worden gemaakt en/of bij het vaststellen van de wederzijdse verplichtingen tot ongedaanmaking. Hoge Raad 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213


Prinsenbeekse Bridgesoos ‘85 evenementen kalender

Op 13 februari 2020 werd de 4e competitieronde van het seizoen 2019-2020 van Iedere 2e zaterdag Bridgeclub ’85 afgesloten. Periode kampioen van de maand werdRepair het paar Basstein en Corry van de cafeRia P.B.B. Huize Hagedonk Wijngaart. Beide21dames maartvan harte gefeliciteerd. De uitslagen van de beste paren per lijn zijn als volgt: Lenteconcert “Amor Musae” m.m.v. Nassau Harmonie Breda

De Drie Linden A-lijn: uur, toegang gratis 1. RiaAanvang Basstein20:15 en Corry van de Wijngaart 55,93% 27van maart 2. Paul Vliet en Margo van Vliet Beekse Quiz De Drie Linden 54,41% 28 maart B-lijn: Bierfestival De Drie Linden 1. Riet van Es-Sweep en Ella van de Heuvel 54,40% 5 april: Steur en Wilma Wigmore 2. Marionne Amusement middag vol humor 52,17% Met succes naar de Alpe D””Huzes C-lijn: De Drie Linden 1. Janny Timmerman en Loek van Sas 62,29% 18 april 2. Corrie Ruedisueli en Marion Brabaret (cabaret) De DrieHolleman Linden 54,05% 26 april:

Open Deuren Wandeltocht Prinsenbeek: Alle paren van harte gefeliciteerd met het bevele en vele dorpsgenoten zettenparen ui de haalde resultaat. Bovengenoemde voordeur open om naar u te ontvangen. B-lijnhun en C-lijn promoveren de hogere lijn. Alles in het kader van Met succes naar de Alpe D””huzes

Vrouwen De Beek viert feest, want de in Actie tent is terug van weggeweest. Prinsenbeek 25 april:

BesteOfficiële dames, opening van de Markt De Markt 12.00 uur

Het reisje naar Deltapark Neeltje Jans is op Feestavond dinsdag 7 april. opening U kunt Markt zich opgeven tot 17 met o.a. Tino Martin en Rolf Sanchez maart met het machtigingsstrookje bij een van (uitverkocht) de bestuursleden. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m.26 reserveren bus. Introducees zijn welkom. april: U leest t.z.t. meer in Modern Prinsenbeek. Smartlappenfeest Dinsdag 17 maart om 19.30 uur in de Zilverberk, De Markt komt Jos Vermunt ons een lezing geven over in27 april: dentiteit en zingeving levenseinde. U kunt zich Koningsdag terug de Markt opgeven bij een van de op bestuursleden. Met vele activiteiten en optredens,

o.a. René Schuurmans Met vriendelijke groet, het bestuur. De Markt

Kenia project 19 september Open Prinsenbeeks Prinsenbeek

Sjoelkampioenschap De Drie Linden 26 september Goud van Oud De Drie Linden

Heerlijk, droog weer dus veel naar buiten en vanaf11deoktober straat was goed zichtbaar dat we volKinderboekenweek De Drie Linden op in carnavalssfeer waren. We hadden al een aardige maar gelukkig werden er nog 16 -collectie 18 oktober meerCees mooie kleren bijgebracht. En natuurlijk Franken Driebandentoernooi ons gewone aanbod. We zijn weer dik tevreden: De Drie Linden 293,90. En we gniffelen nog steeds, want het december mag 13 allemaal besteed worden: geen belasting Kersthappening De Drie Linden er af…… Komend weekend zijn we alleen op vrijdag open De i.v.m de kinderoptocht zaterdag. Beekse evenementen kunnen altijdDaarna gebruiken. In het bestuur, is het helpende ’t laatstehanden weekend van Februari, dus veel in en de platen. voorbereiding of op de dag zelf boeken In het tweede weekend van Maart, 13 en 14 Heeft u belangstelling? Mail dan naar: evenementen@dorpsplatformprinsenbeek.nl

maart dus, hebben we volop handwerken/handenarbeidspullen. Welkom vrijdag van 11 tot 3 uur, Groenstraat 42, tel 5429310

“de Speeldoos”

Informatiemarkt “Slim Wonen” Zaterdag 14 maart van 13.00 uur tot 16.00 uur in H Informatiemarkt Deelname is kosteloos Informatiemarkt “Slim Wonen” “Slim Wonen” Waarom informatiemarkt? Zaterdag 14 maart van 13.00 uur tot 16.00Zaterdag uur in Huize Hagedonk TIJDENS DE CARNAVALSVAKANTIE 14deze maart van 13.00 uur tot 16.00 Handige, vaak technische hulpmiddelen worden steeds belangrijker IS DE SPEELDOOS GESLOTENDeelname is kosteloos uur in Huize Hagedonk woonklimaat in en om het huis. Slimme, maar ook betaalbare oplos Deelname is kosteloos van veiligheid en comfort kunnen daarbij zeker helpen. Dat is niet a Waarom dezemet informatiemarkt? voor senioren, maar eigenlijk voor iedereen. Wil je lekker spelen andere kindjes? Handige, vaak technische hulpmiddelen worden steeds belangrijker voor een prettig Kom dan naar deininloopochtenden op dinsdag Waarom deze informatiemarkt? woonklimaat en om het huis. Slimme, maar ook betaalbare oplossingen het gebied Opzet vanvaak deopinformatiemarkt? en donderdag meten je mama of papa of mistechnische hulpmiddelen van veiligheid comfort kunnen daarbij zeker helpen. Handige, Dat is niet alleen belangrijk • Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur wordt aan de hand van ee maar en eigenlijk voor schien voor wel senioren, met je oma opa of deiedereen. oppas naar worden steedsvanbelangrijker voor eenoverzicht prettiggegeven van presentatie ongeveer een half uur een de Speeldoos. woonklimaat in en om het huis. Slimme, maar en producten. Opzet informatiemarkt? • betaalbare Daarna is iedereen welkom in op de 'slimme woonbus' We spelen vanvan 9.30deuur tot 11.00 uur in de grote ook oplossingen het gebied vanvan Wone • Om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur wordt aan de hand van een power-point Repair-cafe van de Bezige Bijen. Hier kunnen verschillende (t zaal van de Drie Linden en we hebben glijbanen, veiligheid en comfort kunnen daarbij zeker helpresentatie van ongeveer een half uur een overzicht gegeven van de mogelijkheden mogelijkheden worden bekeken en uitgeprobeerd. Bovendien ka fietsjes, loopauto`s, pen. Dat is niet alleen belangrijk senioren, en producten. speelkeukentjes, een winverkregen over mogelijkheden voorvoor toepassing in uw eigen thui • Daarna is iedereen welkom in de 'slimme woonbus' van Wonen met Gemak en het keltje en nog veel meer voor jullie klaar gezet. maar eigenlijk voor iedereen. Repair-cafe van de Bezige Bijen. Hier kunnen verschillende (technische) Voorbeelden van 'slimme producten' Om 10.00 zingen we in de liedjeskring en we mogelijkheden worden bekeken en uitgeprobeerd. Bovendien kan informatie worden Digitale deurbeveiliging, oriëntatieverlichting, handige hulpmiddel Opzet van de informatiemarkt? hebben daar mooie muziekinstrumentjes voor verkregen over mogelijkheden voor toepassing in uw eigen thuissituatie . koken, slimme stekker, mobiele alarm mogelijk huishouding, veilig • Om 13.00 uur,op 14.00 uur en 15.00 uur wordt jullie bij. mogelijkheden het gebied van dagstructuur, oogjeaan in het zeil, ze Voorbeelden van spelen 'slimmemet producten' We knutselen, puzzelen, de lego-ta- de hand van een power-point presentatie van Digitale oriëntatieverlichting, handige ongeveer hulpmiddelen bij dehalf uur een overzicht gegeven een fel en de grotedeurbeveiliging, bouwblokken waarvan we grote Voor wie? huishouding, veilig koken, slimme stekker, mobiele alarm mogelijkheden, Voor iedereen die graag veilig en comfortabel wil blijven wonen en de mogelijkheden en producten. torens mogelijkheden bouwen. op het gebied van dagstructuur, oogje invan het zeil, zelfzorg etc.. heeft voor technologie in de thuissituatie op het gebied van wonen is iedereen welkom in de ‘slimme Voor de baby`s is er een zachte speelmat en ba- • Daarna woonbus’ van Wonen met Gemak en het Rebyspeelgoed. Voor wie? Door wie? Voor iedereen graagloop veilig vooral en comfortabel wil blijven wonen en/of pair-cafe vanbelangstelling de Bezige Bijen. Hier kunnen verAanmelden is niet die nodig, eens binHet Domein Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform Prinsenbeek in voor technologie in de thuissituatie op het gebied vande wonen en zorg. Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wone Prinsenbeekse (technische) mogelijkheden worden nen enheeft zie hoe heerlijk de kinderen kunnen spe- schillende bekeken en uitgeprobeerd. Bovendien kan inlen. Door wie? Hoe deel te nemen formatie verkregen De vrijwilligers zorgen koffie enDorpsplatform er is heer- Prinsenbeek Het Domein Zorg envoor Welzijn van het inworden samenwerking met over mogelijkheden Door een mail te sturen naar anton.hoeven@gmail.com met daarin de Prinsenbeekse Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wonen met Gemak Breda. voor toepassing inuw uw eigen thuissituatie. lijk sap voor jullie. contactgegevens en voorkeur voor deelname aan de presentatie Op advies van Dorpsplatform Prinsenbeek vrawe namelijk teveel aanmeldingen hebben voor een bepaald tijdstip te nemen contact op om van te zoeken naar een andere mogelijkheid. Ook voor v ‘slimme producten’ gen wijHoe eendeel kleine bijdrage als U de Speeldoos Voorbeelden Door een mail te sturen naar anton.hoeven@gmail.com met daarinmailen vermeld uw Hoeven of bellen, tel. 076 – 541 32 75. bezoekt. Baby`s tot en 1 jaar gratis. voor Kinderen van contactgegevens uw voorkeur deelname aan de Digitale presentatiedeurbeveiliging, om ….. uur. Indien oriëntatieverlichting, handige hulpmiddelen huishouding, vei1-4 jaarwe0,50 eurocent bezoek.hebben voor een bepaald namelijk teveel per aanmeldingen tijdstipgewenst nemen kunt wij met u bij Indien u ook een de briefje bij hem in de brievenbus doe op om naar een mogelijkheid. Ook voor vragen kunt Anton contactgegevens en uhet tijdstip van uw voorkeur. adres is: Kap koken, slimme stekker, mobiele alarmHetmoKom ercontact gezellig bij te enzoeken leer heel veelandere kindjes ken- lig Hoeven mailen of bellen, tel. 076 – 541 32 75. Prinsenbeek. mogelijkheden op het gebied van gelijkheden, nen! dagstructuur, in het zeil, zelfzorg etc.. Indien gewenst kunt u ook een briefje bij hem in de brievenbus doen met oogje uw het tijdstip voorkeur. Het adres is: Kapittelhof 14 in Vindt Ucontactgegevens het leuk om en omringd tevan zijnuwdoor jonge Prinsenbeek. kinderen en heeft U nog een paar uurtjes tijd op Voor wie? dinsdag en donderdagochtend? Meldt U dan Voor iedereen die graag veilig en comfortabel aan als vrijwilliger! Wij zijn dringend op zoek wil blijven wonen en/of belangstelling heeft naar enthousiaste mannen/vrouwen die ons voor technologie in de thuissituatie op het gegezellige team van vrijwilligers komen verster- bied van wonen en zorg. ken tijdens de inloopochtenden. Aanmelden Door wie? kan op onderstaand telefoonnummer. Het Domein Zorg en Welzijn van het Dorpsplatform Prinsenbeek in samenwerking met Anita van der Bruggen 06-13831153 de Prinsenbeekse Bezige Bijen (P.B.B.) en Zorg voor elkaar/Wonen met Gemak Breda.

Carnavalsmiddag in de Westerwiek-Argusvlinder 298 in Breda.

Dinsdagmiddag 25 Februari is er weer een leuke Carnavalsmiddag met zang en muziek van Peter. Ook Prins Carnaval uit Princenhage met gevolg komt op bezoek. Aanvang 14.00 uur het ontmoetingsplein gaat om 13 u 15 open. De intree is 3,00 euro. Deze middag is voor iedereen toegankelijk . Voor inlichtingen 076-2082800

Hoe deel te nemen Door een mail te sturen naar anton.hoeven@ gmail.com met daarin vermeld uw contactgegevens en uw voorkeur voor deelname aan de presentatie om ….. uur. Indien we namelijk teveel aanmeldingen hebben voor een bepaald tijdstip nemen wij met u contact op om te zoeken naar een andere mogelijkheid. Ook voor vragen kunt u Anton Hoeven mailen of bellen, tel. 076 – 541 32 75. Indien gewenst kunt u ook een briefje bij hem in de brievenbus doen met uw contactgegevens en het tijdstip van uw voorkeur. Het adres is: Kapittelhof 14 in Prinsenbeek.

pagina 7


Modern Prinsenbeek online

Belastingaangifte is eenV apart!

Wilt u het maximale terug krijgen van de belasting?

Wist u al dat u Modern Prinsenbeek ook online kunt lezen? Al vanaf dinsdagmiddag kunt u elke week Modern Prinsenbeek online lezen en bent u als eerste op de hoogte van de aanbiedingen van onze adverteerders!

MODERN Prinsenbeek

Laat dat maar over aan de ervaren experts van A.C. Koijen & Partners! Wij laten uw belastingaangifte maximaal in uw voordeel werken. En regelen desgewenst uw administratie van a tot z. Modern maatwerk met een persoonlijke en flexibele instelling. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB bedrijven en ZZP’ers, maar ook particulieren. Ontdek wat we voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

ESSERSTRAAT 79 | 4813 EJ BREDA | +31(0)76 514 74 44 RAADHUISPLEIN 1 | 4861 RV CHAAM | +31(0)161 49 25 08

www.modernprinsenbeek.nl

WWW.ACKOIJEN.COM

LVE TRI

VOO

ATLON

HA

pagina 23

R K A IK

GO EXTREME

Moandag en diensdag vanaf 7.00u tot 13.00u meej un dil van het assortiment (gin brood)

FOR KIKA!

20 NA - ME I 2 0 O L E C R A B .3 IRONMAN 70 0 Y - AUG. 2 02 H IC V .3 0 7 IRONMAN

ZO WIL IK AFSCHEID NEMEN

Ok tijdens carnaval kunde aonschuiven, we zen ok dan open

WWW.KIKAEXTREME.NL

gratis werkboekje

Zaterdag van 7.00u tot 16.30u open. Zondag van 7.00u tot 13.00u open Onze Feestmix: 15 Borrelhapkes Kaasbroodjes, worstenbroodjes, saucijzenbroodjes, mexicaans saucijzenbroodjes en mini gehaktstaven.

Luxe Bakkerij

uitvaartonderneming wilma van opstal www.wilmavanopstal.nl

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

076-5201799

LEOPOLD NAGELKERKE Valdijk 25 Prinsenbeek www.debakker.nl Luxe Bakkerijen Leopold Nagelkerke Bakkerij_leopold_nagelkerke


Afscheidshuys d’ Beek!

Na een overlijden komt er veel op u af, er moet veel geregeld worden en keuzes gemaakt worden. Daarom nu wekelijks een stukje over het afscheid en al wat daarbij komt kijken. DE DAG VAN DE UITVAART Iedereen kent de uitvaart in een crematorium, er word gesproken, muziek ten gehore gebracht en er kan een PowerPoint gedraaid worden. Een dienst in de kerk met mooie liturgieën en rituelen met aansluitend de begrafenis of crematie behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheid. Wat we de laatste tijd ook vaak zien is dat er behoefte is aan een heel persoonlijk afscheid, zo zien we uitvaarten in de achtertuin, of in iemands favoriete café. Maar wij informeren u graag over de mogelijkheden die er allemaal zijn. Mensen worden ouder en families worden kleiner, crematoria spelen daarop in door kleinere aula’s aan te bieden die u afhuurt voor een dagdeel. In Afscheidshuys d’ Beek kunt u voor het volledige plaatje terecht, we begeleiden u de hele week om zo stapje voor stapje samen naar een mooi en persoonlijk afscheid te werken, ook kunt met een klein gezelschap (max. 40 personen) de uitvaart bij ons houden, er is mogelijkheid een PowerPoint af te draaien en muziek af te spelen, er kan gesproken worden door uzelf of door Jan of Femke. Het is zelfs mogelijk een pastor de dienst voor te laten gaan. Of u kiest voor een samenzijn, er kan dan koffie/thee geschonken worden en bij onze plaatselijke ondernemers kunnen we catering bestellen. Terwijl u verhalen deelt en herinneringen ophaalt. Er is ruimte genoeg voor een persoonlijke invulling in Afscheidshuys d’ Beek. In Afscheidshuys d’ Beek kan iedereen worden opgebaard, ook als u bij DELA, Monuta of Yarden verzekert bent, kunt u altijd bij ons terecht op basis van uw polis. Wilt u meer nadere informatie, dan belt u met Femke en zij kan u keurig voorlichten. Opbaren in het Afscheidshuys voelt echt Beeks aan, u bent en blijft in uw geboorte en/of woonplaats. De toegang is bij ons laagdrempelig en onze rouwkamers zijn daar helemaal op afgestemd. Wij (Femke en Jan) staan u graag iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur te woord tijdens een vrij inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met alle vragen die u heeft. U stelt uw vragen, wij serveren een kopje koffie of thee. Vindt u het prettiger om het gesprek bij u thuis te laten plaatsvinden? Dan komen wij geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen naar u toe om dat te bespreken wat u bezig houdt. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer: 076 – 5022887. Ook kunt u ons per mail bereiken: info@reedijkuitvaart.nl Femke Machielsen en Jan Reedijk.

Heemkundekring Prinsenbeek MUSEUM DE RIJF IS WEER OPEN OP ZONDAG 1 MAART 2020 VAN 13.30 TOT 16.30 U MET EEN FOTOENTOONSTELLING OVER DE BEEKSE CAFÉ’S. In 2008 verscheen bij onze Heemkundekring van de hand van Kees Nagelkerke het boek over de Beekse Herbergen met de geschiedenis van vele Prinsenbeekse café’s in de loop der jaren. Dit boek brengt prachtig in beeld wat er op dat gebied veranderd is. Het is overigens nog steeds te koop in het museum of via onze website. Deze foto-expositie laat 29 Prinsenbeekse cafe’s zien van vroeger en nu of wat er van geworden is. KLEIN HOOG BEZOEK VOOR MUSEUM DE RIJF. Ruim 120 en een groot aantal ouders van die leerlingen van de groepen 1 en 2 van de Horizonschool bezochten vrijdagmorgen in 5 groepen het museum. De groepen hebben afgelopen periode gewerkt aan het project “museum”. Het bezoek aan De Rijf was de afsluiting hiervan. In het museum kregen de kinderen van de museumgidsen veel te horen over wat je allemaal in dit museum kon zien en leren over het leven in vroegere tijden. Voor hen staat immers een oude telefoon, het fototoestel, een film/ videoapparaat, een radiotoestel enz. heel ver weg van het - waar je dat allemaal mee kunt mobieltje. Natuurlijk was er ook veel aandacht voor de prachtige maquette van het oude (Prinsen)beek in de eerste helft van de vorige eeuw. Na heel veel vragen van de zeer geïnteresseerde jonge bezoekers gingen ze voldaan terug naar school. Maar iedere leerling kreeg ook nog een mooie kleurplaat mee van “ t Biks Leesplangeske” met daarop tekeningen bij een aantal Bikse dialectwoorden. Hiermee kunnen zij een prijsje winnen en de mooiste kleurplaten worden straks in het museum geëxposeerd, zodat iedereen ervan kan genieten. WEER NIEUWE BANK IN DE HOOIBERG Vorig jaar verdween ineens de picknicktafel in de Hooiberg t.h.v. Korenpad/Heidreefke. Uit informatie bleek dat de gemeente dit had gedaan vanwege de slechte toestand. Enigszins begrijpelijk, maar voor ons en natuurlijk ook voor veel Bekenaren lag het voor de hand dat er door de gemeente een nieuwe geplaatst zou worden. Zeker gezien de geschiedenis van de bank: Deze bank werd jaren geleden met subsidie van de gemeente Breda in het kader van de Actie Hart voor je Buurt door de buurtvereniging De Beekse Westhoek geplaatst om daar samen te komen en voor de wandelaars om even te rusten. Maar er zijn meer redenen. Tijdens de vakantiemaanden hebben wij al jaren op 4 verschillende plekken in het dorp onze buurtmiddagen zoveel mogelijk in de natuur. De bank in de Hooiberg speelt daarin een grote rol. Afgelopen jaar hebben wij een nieuwe wandelroute ontwikkeld: het z.g. Biks Ommetje Hooiberg (zie onze website www.hk-opdebeek. nl onder de tab nieuws/activiteiten: wandelroutes). Van die wandelroute wordt druk gebruik gemaakt en dan is het natuurlijk heel fijn als

men even kan rusten en genieten van de natuur. Alle reden dus dat wij er op aan hebben gedrongen bij de gemeente Breda om een nieuwe te plaatsen. En men heeft het helemaal begrepen en er staat nu weer voor alle wandelaars en natuurgenieters een spiksplinternieuwe nieuwe picknicktafel. ALGEMENE LEDENVERGADERING: woensdag 4 maart 2020 om 19.30 uur in Zaal Marktzicht met na de pauze samenzang/muziek en een gezellige en vermakelijke Beekse Heemquiz. KIJK FOTO’S VAN ACTIVITEITEN (buurten/ exposities/lezingen/heemreis enz.) WWW. HK-OPDEBEEK.NL (ARCHIEF/TERUGBLIK-FOTO’S) VOOR MEER INFORMATIE: onze website www. hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

BAK Boemeldonck Inschrijving optochten Aanmelden voor beide optochten kan nog steeds bij de Sik van de BAK via e-mail sik@boemeldonck.nl. Het inschrijfformulier is te downloaden van de site www.boemeldonck.nl. Optochtnummers (nieuw afhaaladres!) De deelnemers aan de Grote- en Kinderoptocht kunnen van maandag 17 februari tot en met donderdag 20 februari de optochtnummers ophalen bij Dré en Sandra Gelens, Schotenhof 28 (achterom). Het ophalen kan van 13.00 uur tot 20:00 uur. Het nummer moet goed zichtbaar op de creatie bevestigd worden. Na karnaval moeten de bordjes ook weer worden ingeleverd bij Dré en Sandra. Karnavalsgebedsdienst De Karnavalsdienst in de R.K.-kerk van Boemeldonck begint donderdag om 19.00 uur. Het belooft een mooie, stijlvolle dienst te worden waar iedereen bij welkom is. Wees op tijd, want vol is vol. Tijdens de dienst zal een collecte worden gehouden voor Zorggroep Straatweide, Stichting Nu Jij! en Zon in de Schoorsteen. Elke bijdrage daaraan is een welkom. Na afloop wordt iedereen uitgenodigd om gezellig na te praten of vooruit te kijken op het plein voor de kerk. Dit kan onder het genot van een drankje. Dit nabuurten zal dit jaar wederom verzorgd worden door de vriendengroep “Webbe nooit wa”. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. De opbrengst komt net als de collecte volledig ten goede aan bovengenoemde doelen. De kapel Magrietje zorgt voor de muzikale klanken. BAK-Klassiekersmiddag Vanaf 2020 is er een nieuwe naam voor een traditioneel evenement. Met ingang van 2020 noemen we de BAK-Zonnebloemmiddag voortaan de BAK-Klassiekersmiddag. Dit is gedaan met kennis van de Zonnebloem. Lees verder op pag 16 pagina 9


KARNAVALSKORTING op bedanktadvertenties

Beste deelnemers aan de Boemeldonckse kinderoptocht en de grote optocht. Veel clubs plaatsen ieder jaar na karnaval een advertentie in Modern Prinsenbeek om personen en bedrijven te bedanken voor de steun aan hun club. Speciaal voor de Boemeldonckse karnavalsclubs geven wij een fikse korting op de prijs van zo’n advertentie. Deze advertentie van een kwart pagina wordt geplaatst op speciale bedankpagina’s in Modern Prinsenbeek.

€60,- inclusief 21% BTW (1/4 advertentie zwart/wit) Ook op andere advertentieformaten of advertentie plaatsing in kleur geven we korting. Bel of mail voor meer informatie naar: 076 - 541 70 71 - info@modernprinsenbeek.nl De tekst (en eventueel de foto) kunnen worden aangeleverd via e-mail.

We wensen jullie erg veel succes en veel plezier met de voorbereidingen!!!!!

‘Schuif mar aon!’

MODERN Prinsenbeek

MODERN pagina 10 Prinsenbeek


oemeldonck

zondag 23 februari 2020 Deelnemers nr cat 36 E 37 B 38 C 39 D 40 A 41 D 42 C 43 B 44 D 45 C 46 A 47 D 48 C 49 E 50 B 51 D 52 C 53 A 54 C 55 D 56 B 57 C 58 D 59 A 60 C 61 D 62 B 63 A 64 B 65 B 66 A 67 D 68 BAK

club De Klungel CV de Knackers Roosje 1e Femmekesbal Kleppers & Co De Goeje Meskes 2e Femmekesbal C.V. De ijsbrekers Duo Dakloos Lamedamaordoen CV de Nachtbraokers 2e Femmekesbal CV ‘t Biks Broedsel CV de Peulenschillen CV de Lolmakers DE bikse Bruidjes De Leutmutsen Sr. CV Ga Nou ! CV Bijeen geraapt Gezusters Vintuds CV de Joppers CV de Halve Zole Do Drietos Black Eagles jr CV De Steunpinten CV de Spaanse Pepers CV Geen Idee CV de Japjuinen CV de Matties CV Piendraod CV de Bixe Draoke Ut grof geschut van Twee Vooraf BAK van Boemeldonck

titel Boemeldonckse Kunst De Beeldenstorm Schuif mar aon da bloemetjesgordijn 1e prijs winnaars van de duo’s Schuif d’r mar aon! De Goeje Meskes zen ZEN 2e prijs winnaars van de groepen Aon d’n veren kende Gij d’n vogel Na de Boeren en de Bouw pikken wij (het) ook niet meer! Dry February ‘t Feestbeest ontwaakt (in) Boemeldonck! 2e prijs winnaars van de duo’s RIJTUIG Keb kak-tusse BOEMELDONCK VERGULDT Onze Prins staoi meej panne Schuif mar aon bij ôns, keuze zat Boemeldonck 75 jaar vrij, daarop drinken wij! Schuif mar aon Nieuwe Kringloper op de Beek Schots en Scheef’ Schuifmarusunstukskenop Niks aon de hand! We zijn in de prijzen gevallen Boemeldonkse Strijders De Steunpinten zijn zwaar aangeslagen! Schuif mar aon vur un Biks bitterballetje De Buit Is Binnen! Wij doen ut licht wel uit! ‘T Biks Powerweekend Door het smelten van de kappen kom ik Boemeldonck binnen stappen Gebundeld Wel beeld…………. Prinsenwagen met Prins Kaaff LIV

Voor het actuele programma kijk op www.boemeldonck.nl

enbeekwensen

karnaval!

‘Schuif ma r aon!‘

pagina 11


Kinderoptocht van Bz Jaar 2020 Kinderoptocht 82 deelnemers 748 personen

Deelnemers nr cat 0 BAK 1 CKO 2 CKK 3 CKO 4 BKK 5 CKO 6 CKK 7 CKO 8 BK 9 CKO 10 CKK 11 CKO 12 DKO 13 AK 14 CKO 15 CKK 16 CKO 17 DKK 18 CKO 19 BKK 20 CKO 21 DKO 22 CKO 23 CKK 24 AK 25 CKO 26 DKK 27 CKO 28 DKO 29 BK 30 CKO 31 DKO 32 CKO 33 DKK 34 BKK 35 CKO 36 CKK 37 CKO 38 DKO

7 deelnemers in de AK categorie 4 deelnemers in de BK categorie 7 deelnemers in de BKK categorie 10 deelnemers in de CKK categorie 36 deelnemers in de CKO categorie 8 deelnemers in de DKK categorie 10 deelnemers in de DKO categorie club BAK van Boemeldonck De Horizonnekes CV de Dolfijnen CV de confetti monsters CV Geval Apart CV Glitter Girlzzz CV Bijdehandjes CV De Stofrozen CV Bende van Ellende CV De Girlys CV de Makkers CV Jippejojee CV De Bikse Parels CV de Batabiertjes CV Bikse Binken CV de Bling Bling Meskus CV de Flapkousen Duo Prettstift CV Bikse Butse badeentjes CV de Partyvogels CV Toi Toi Toi CV de Batsers 2.0 CV de Bikse Bjoeties CV Knapzat CV de Bikse Spoken CV de Haontjes CV de Pienegels CV de Bikse Bella’s CV de Trotse Pauwen CV de Knalkoenen CV de Dolle Dotjes CV de Bikse Brakken CV de BinnenKomers CV De Smilies CV de Boemelsaurussen CV de Bikse Stuiters CV De Party Panters CV de Stuiterboys De Party Girls

titel Prinsenwagen met Prins Kaaf LIV Schuif mar aon, zie de grotste schat ‘ns staon un prins, un hofdaome, un admiraol, aonschuive meuge ze allemaol Schuif mar aon, om feestend door de onderwaterwereld te gaan! De schat van Boemeldonck Schuif maor aon bij onze safari Schuif mar (ban) aon! We schuiven aon in de regenboogkaravaon Expeditie Boemeldonck Onder die steek val ut nie mee, un schuiverke is misschien un idee? Kluif (‘r) mar aon De feestbank De Bikse Parels schuiven wel! Tis hier verrekkes kouboy Ist ur wa misgegaon... schuif mar gerust achteraon All you need is alaaaaf! Dur un bietje file loaten we ons nie opwinduh!! We lôpe in de weg Schiet mar aon We houwe oe aon ut lijntje Schuif mar aon Indiaon Pa en ma un druk bestaon, wij schuiven bij oma aon Wie schuift d’r aon, want wíj schuive dur! We braaiden de optocht aan m;n kaor De markt ondersteboven. Wij gaon de spoken van Boemeldonck beroven Naor Den Haog gaon? Wij schuiven in Boemeldonck aon! Loat Prins Kaaff mao schuive Opgewonden veur dun optocht Bij de Pauwen kunde aonschuive Meej onze draken gaan we de Boemeldonckse verbroedering bewaken Wie WINTer in Boemeldonck? Schuif mar (ban)aon Westrik schuift aon Lama - zitte Schuifde gij ok wa? We hebben gin rooie cent We ver-schuive d’n tijd meej ons masjien hedde da al us gezien? Wij schuiven aon zodat de Bikse Boerkes blijve bestaon Schuif mar aon in onze Bikse kriebel karrevaon Schuif mar aon en laot Boemeldonck straole

MODERN MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Prinsenbeek

n Prinse MedewerkersvanModer igek iedereen eenhele leut


Boemeldonck i 2020

zaterdag 22 februar Deelnemers nr cat

club

titel

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

CV de mini Eagles CV de Gupkus CV de Supergirlzzz CV de VC CV ‘t Knipoogje CV de Lolmollen Biks Zooitje CV de 7 Geitjes CV de Giegelgrieten CV de Buksen D’n klasgenôtjes CV de BFF’s CV de Rouwdouwers CV de mini Bietjes CV De Bikse Mennekes Duo Tik & Tok CV de Boeiebende CV de Party Dragons CV Het Blonde Trio CV de Bikse Bandieten Olé Olé CV de Superjuffies CV de Lolbroeken CV De Pietertjes CV de Boemelpiepers CV De Puzzelstukskes CV de Spaceboys CV Bende Betoeterd Ducky CV Gas d’r op CV de Biks Genix CV de Kale Kraaien CV de Dansmadeliefjes CV de Kampioenen CV de Coole Jongens CV de Schuimsoppertjes CV Doe’s gek CV de Gekkoos CV de Meelballen CV de Bende van Bas De Bubbeltjes De Mini Magrietjes CV de Bikse girafkus CV de Herrieschoppers

Schuif mar aon achter de Minions karavaan Schuif mar aon bij de Branbantse gezelligheid Wie schuift de juiste ring aon bij deze Bikse bruiden? We pikke un terrasje ….schuif mar aon Ik gooi hoge ogen We betovere boemeldonck Schuif mar aon bij ut Biks Ranjafest Schuif mar aon in onze processie We laten de boer niet staon, maar schuiven in de file aon Ut maokt nie uit waor, feestuh verbroederd meej mekaor Zo trots als un pauw, Boemeldonck ik hou van jou Schuif mar aon, leg je domino en gaon LA-MA schuive We racen deur Boemeldonck Schuif mar aon bij ut Boemeldoncks karnaval op de maon In deze BAK schuiven de munten mej gemak Kèk ons gaon, deze boeiebende schuift voor ut eerst in d’n optocht aon Schuif mar aon en draai es n rondje Schuifde gij ok een steentje aon in het goeie vak.. Van onze sjoelboemelbak Schuif mar aon, en ga met ons naor de maon Schuif mar aon als we meej Boemeldonck in beweging gaon! De Superjuffies schuive de dominostenen aon De Bananenbar Schuif mar aon vur unne steek De Boemelpiepers schuiven veur het eerst aon! Puzzelen doe je SAAM, schuif mar aon! De Spaceboys walsen door Boemeldonck Schuif Boemeldonck mar aon Alle kippe op stok, schuif mar deur m’n kippehok Schuif mar aon, het feest kan los gaon We zoeken naar de cup Snij mar aon! DansmarGrietje Kek eens wat gaaf, we schuiven aon op het EK(aaff) We schuiven den confetti aon zodat ons Boemeldonck bleft bestaon Schuif maor aon op onze sjoelBAK Schuif mar aon, op ons kurlingbaon Schuif mar aon bij de koning van de polonaise De Bremer Stadsmuzikantjes BOE-REN-protest Schuif mar de BAK in Soo joe tink joe ken schuif..??.. Schuif mar aon De brugsmurfen smurfen aon in Boemeldonck Schuif mar aon, dan kunnen we op safari gaon!

AK CKO CKK CKO DKK BKK CKO CKK CKO BK CKO DKK CKO AK CKO DKO CKO BKK DKK CKO CKK CKO AK DKK CKO DKK BKK CKO DKO CKO BK CKO DKO CKO BKK CKO DKO CKO AK CKO DKO CKO CKK AK

Voor het actuele programma kijk op www.boemeldonck.nl

enbeekwensen

karnaval!

‘Schuif ma r aon!‘

pagina 13


Grote optocht van Boz Jaar 2019 Grote Optocht 57 deelnemers

Deelnemers nr cat 1 DKK 2 DKO 3 CKK 4 CKO 5 BKK 6 BKK 7 BK 8 BK 9 BK 10 BK 11 A 12 C 13 D 14 E 15 B 16 C 17 D 18 A 19 C 20 D 21 B 22 D 23 C 24 E 25 A 26 D 27 C 28 B 29 C 30 D 31 A 32 C 33 D 34 B 35 C

10 deelnemers in de A categorie 11 deelnemers in de B categorie 16 deelnemers in de C categorie 16 deelnemers in de D categorie 4 deelnemers in de E categorie

club titel 1e DKK Eerste prijs winnaar DKK catergorie 1e DKO Eerste prijs winnaar DKO catergorie 1e CKK Eerste prijs winnaar CKK catergorie 1e CKO Eerste prijs winnaar CKO catergorie 2e BKK Tweede prijs winnaar BKK catergorie 1e BKK Eerste prijs winnaar BKK catergorie 4e BK Tweede prijs winnaar AK catergorie 3e BK Eerste prijs winnaar AK catergorie 2e BK Tweede prijs winnaar BK catergorie 1e BK Eerste prijs winnaar BK catergorie CV de Zimkus SHOWTIME! De Pussycats Boemeldonckse catwalk CV de Batabieren HAAR is aan geschove CV de Kriebels. Dubbel DEET De Pruttels Mee karnaval zetten we heel dn tent op zunne kop K.E.K. Kletsen en Kilometers Accepteert u cookies Ut Span Hoe vinde ons klinke CV Bende gek!? De Prachtwacht CV den BAKvinders We geven der un andre draaj an De PeJoLu’s Groeten uit Boemeldonck! CV Biksmengmix Ut dorpscafeeke de blauwe stier’ Die 2 Wij zijn van de kook CV De Kat z’n Viool AAIfoonkes D’n Gerrit D’n Gerrit deelt een tikkie uit CV de Leutlaaiers Het circus komt! CV dun Wim en dun Christ Laat dun Wim en Dun Christ maar schuiven CV In ons Nopkes Meej “Happy Hour” zen wij “Heppie Ouwer” CV de Boemelbende Gouwe ouwe CV Kebeppie Boemeldonck hooli-gans! De Vrolijke Vrienden We hebbe d’r un nuske veur CV de Dwarsliggers Amazonde 1e Femmekesbal 1e prijs winnaars van de groepen Troel en Trui Schuif mar aon bij de Green Prix van Boemeldonck CV de Apenkoppen We veroveren d’n B(EEK) CV Ut Boemeltrio & Co ft. De 3 portjes Schuif mar aon bij de duitse schlagers

MODERN MODERN pagina 14 Prinsenbeek

Prinsenbeek

n Prinse MedewerkersvanModer igek iedereen eenhele leut


De aangegeven tijden zijn richttijden. De presentatie zal niet eerder beginnen.

Kinderoptocht

Grote Optocht

AK CKO DKO DKK CKK BKK BK

C D E B A

16:30-17:05 17:05-18:15 18:15-18:45 18:45-19:10 19:10-19:40 19:40-20:00 20:00-20:30

19:30-20:15 20:15-20:45 20:45-21:00 21:00-22:10 22:10-23:30

Bedankt voor uw begrip, De BAK van Boemeldonck

Voor actuele informatie over de optochten zie ook onze website: www.boemeldonck.nl

Mededeling voor bewoners Op beide optochtdagen is het centrum van Prinsenbeek afgesloten, dit heeft mogelijk gevolgen voor de bereikbaarheid van uw woning. De Kinderoptocht is op zaterdag 22 februari 2020 en start om 12.00 uur. De Grote Optocht vindt plaats op zondag 23 februari 2020 en start om 13.00 uur! Centrum gesloten • Vanaf 10 uur zijn alle invalswegen naar het Centrum afgezet. De optochtroute op zaterdag en zondag moet vanaf 9 uur geheel autovrij zijn; • Vanaf 10 uur is het centrum op beide dagen geheel afgezet. Het centrum van Boemeldonck is dan per auto NIET meer bereikbaar. Verkeersregelaars regelen het verkeer. Wij maken u er op attent: • Op zondag worden vanaf 9.30 uur op diverse plaatsen dranghekken geplaatst. Wij vragen bezoekers en bewoners om altijd ACHTER de dranghekken te blijven. Direct na het passeren van de Prinsenwagen worden deze dranghekken verwijderd; • Er zijn op beide dagen een aantal straten waar parkeer- en stopverboden van toepassing zijn, dit is via bebording aangegeven; • Het hebben van open vuur langs de optocht is NIET toegestaan;

• Beperk het geluid van muziek langs de kant, in de optocht is heel veel vrolijke muziek te horen; • De calamiteitenroutes dienen ALTIJD vrij te blijven van verkeer; • Wij verzoeken bewoners van zijstraten van de optocht om de eerste 50 meter met de optochtroute vrij te houden van auto’s, deze fungeren als vluchtwegen; • Dat de Grote Optocht ook te zien is bij Baronie TV en Omroep Brabant; • Dat in beide optochten de schooiwagen meerijdt, een gift aan de schooiwagen stellen wij zeer op prijs. Afval • We proberen de hoeveelheid afval op straat te beperken: graag alleen milieuvriendelijke confetti en serpentines gebruiken, gebruik geen spuitbussen of afval van de papierversnipperaar; • Graag uw afval thuis weggooien of in een van de geplaatste afvalbakken; • De bewoners aan de route vragen wij beleefd de stoep schoon te houden en het afval op straat te vegen zodat de veegwagens van de gemeente dat op kunnen vegen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.boemeldonck.nl

pagina 15


Vervolg pag 9

Deze middag is speciaal voor ouderen en hulpbehoevenden. Alle bezoekers worden gastvrij ontvangen. Ieder die dat kan loopt mee in de polonaise. Alweer zo’n speciaal Boemeldoncks feest dat niet verloren mag gaan. De vrijwilligers van de BAK Klassiersmiddag organiseren onder de vlag van de BAK op vrijdag 21 februari in De Drie Linden een gezellige karnavalsmiddag met diverse optredens voor langdurige zieken, gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. De middag begint om 13.30 uur (zaal open vanaf 13.00 uur) en het programma eindigt om 16.30 uur. Iedereen die tot de doelgroep behoort, is van harte welkom tijdens deze middag. Voor meer informatie bel dan met Jan Boomaars, tel. 076 5422096. BAK-Teutenavond Ook dit jaar staat er weer een gezellige BAK-Teutenavond gepland en wel op vrijdag 21 februari. Na de succesvolle vorige jaren met verschillende thema’s, is er nu gekozen voor het thema: “WILD WILD WEST!!” In de Jumbo Miegielsen-zaal zal er een western sfeer gecreëerd worden, waar we hopelijk veel cowboys, indianen ect tegen gaan komen…. Er zal natuurlijk weer een muzikaal spannend WILD programma neergezet worden met medewerking van DENANS! Ook zal er dit jaar weer gedempte muziek zijn, zodat er naast het feesten ook gebuurt kan worden. Kinderoptocht De deelnemertjes aan de Kinderoptocht (met uitzondering van de wagens in de AK en BK categorie) worden zaterdag vanaf 11.30 uur verwacht op de Markt. Als het mogelijk is niet aan lopen via de Kapelstraat i.v.m. drukte van de “grotere” wagens. De wagens worden vanaf 10.30 uur verwacht in de Kapelstraat om daar in volgorde van optochtnummer op te stellen. Begeleiding bij het opstellen is aanwezig. De optocht start om 12.00 uur. De prijsuitreiking begint om 16.30 uur in De Drie Linden. De aanvangstijden per categorie staan elders in Modern Prinsenbeek. Graag zo weinig mogelijk ouders op het podium. Schooiwagen Tijdens onze geweldige Grote optocht zal er evenals afgelopen jaren een Schooiwagen meerijden. Deze vorm van geld ophalen is ludiek uitgebeeld maar o zo serieus bedoeld. De BAK van Boemeldonck probeert nog steeds voor alle deelnemers aan onze optochten een leuke prijs aan te bieden. Deze kosten worden mede gedekt door de opbrengst van onze schooiwagen. Dus geef gul zodat de kosten voor de deelnemers iets verzacht worden. Dit jaar zal voor het eerst de Schooiwagen ook tijdens de Kinderoptocht meerijden! Spectaculaire lancering Prins Kaaff LIV Traditiegetrouw wordt voorafgaand aan de grote optocht de Grootvorst gelanceerd op de markt. Met deze activiteit wordt de Prins gepresenteerd aan het Boemeldoncks publiek en kan de Grootvorst daarna de optocht in gang zetten.

MODERN pagina 16 Prinsenbeek

Dit jaar zal de lancering op spectaculaire wijze plaats gaan vinden en starten om 12:30 uur op de Markt in Boemeldonck. Grote Optocht De deelnemers aan de Grote Optocht moeten opstellen in de volgende straten: Middenweg: C, D en E, Vianendreef: B wagens, 2e gedeelte Groenstraat: A wagens, 1e gedeelte Groenstraat: winnaars van de Kinderoptocht. We ritsen vanaf de hoek Groenstraat/Middenweg/Vianendreef, volg hier de aanwijzingen van de commissarissen op. De jurywagens, bij de doorkomst over de Markt, staan voor de A en B categorie rechts voor de bushalte (waar voorheen de kiosk was) en voor de C, D en E ter hoogte van de ingang van het kerkhof. Voor de tweede doorkomst wordt de A en B categorie gejureerd vanaf een jurywagen bij de voormalige Boerenbond aan de Haverdijk en de C, D en E ergens langs de optocht. Voor alle deelnemers geldt dat de optocht eindigt voorbij de jurywagen bij de voormalige Boerenbond. De wagens in de A en B categorie rijden rechtdoor de Loopstraat in. Via het kerkplein wordt het wagenshowterrein opgereden. De overige deelnemers gaan de Valdijk in. De prijsuitreiking is vanaf 19.30 uur in De Drie Linden. Te beginnen met de C categorie en vervolgens de D, E, B en A categorie. De aanvangstijden per categorie staan elders in Modern Prinsenbeek. Route vrij Zondag wordt de route van de Grote Optocht om 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Als u op of binnen de route woont en visite verwacht, vraag dan of ze voor 10.00 uur komen. Dan kunnen ze uw woning nog bereiken, daarna niet meer per auto. Wij vragen medewerking om zowel zaterdag tijdens de Kinderoptocht als zondag tijdens de Grote Optocht de route vrij te houden van auto’s en andere voertuigen. Zorg dat uw voertuigen zaterdagmorgen niet meer op het marktplein staan, dan bouwen we het terrein voor de wagenshow op. Langs de kant We merken dat de Grote Optocht ook aan de kant steeds meer een feest wordt. Dat is prima en moeten we vooral zo houden. Wel verzoeken wij het publiek om de muziek langs de kant van de optocht niet te hard te zetten. Datzelfde verzoek hebben we ook aan de clubs met karnavalswagens gedaan. Het is belangrijk dat er geen brandende vuurkorven of iets dergelijks worden geplaatst. De geur van brand veroorzaakt paniek in karnavalswagens omdat men denkt dat er brand is uitgebroken. Tevens het verzoek van de politie om niet uit glas te drinken maar uit blik of plastic. Langs de gehele optochtroute zijn er voldoende gelegenheden om u te voorzien van een hapje en een drankje. Evenals vorig jaar heeft de BAK van Boemeldonck een extra verzoek aan alle mensen die de optocht bezoeken en er langs de kant een gezellige boel van maken: neem a.u.b. uw eigen rommel mee naar huis of gooi het in een vuilnisbak die voldoende aanwezig zijn. Bedankt voor uw medewerking.

Mindervaliden Mindervaliden krijgen de mogelijkheid om de Grote Optocht op de Markt te bekijken. Hiervoor zijn speciale kaarten beschikbaar zodat de auto’s bij de Markt kunnen komen. Ze zijn verkrijgbaar bij de Sik van de BAK. Piepers- en Kreezie Karnaval Beide feesten vinden plaats in een apart gedeelte van de sportzaal van De Drie Linden. Mocht u nog geen kaart in de voorverkoop hebben gekocht dan is het nog mogelijk om kaarten ter plekke aan de deur te kopen. Hiervoor geldt wel: Vol=Vol. Prijs € 6,00 per avond voor het Piepersbal en €7,00 voor het Kreeziekarnaval. Er is geen garantie dat kinderen die nog een kaart moeten kopen, naar binnen kunnen. Het is echter de afgelopen jaren niet voorgekomen dat wij kinderen hebben teleurgesteld. De in-/ uitgang van de zaal is aan de achterzijde van het gebouw. Brengen en halen wordt geadviseerd om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te doen. De parkeergelegenheid is beperkt. Daarbuiten geldt een parkeerverbod. Direct achter De Drie Linden wordt een tijdelijke verkeersmaatregel (eenrichtingsverkeer) ingesteld. Karnavalskleding tijdens beide feesten is verplicht. Sport- en legerkleding bijvoorbeeld worden niet aangemerkt als karnavalskleding. Kindermiddag Kom je ook naar de Kindermiddag op karnavalsmaandag 24 februari voor alle Boemeldonckertjes van de groepen 1-2-3 van de basisschool? Waar? In de Jumbo Miegielsen-zaal van De Drie Linden. Evenals vorig jaar zal voor deze middag een entreeprijs gelden van €2,-. Hiervoor krijgen de kleintjes een leuke middag, wat drinken en iets lekkers in de pauze en een lampion om met de lampionnenoptocht mee te lopen. Het zou voor de doorstroming goed zijn als u gepast met €2,- betaald. De BAK zorgt voor toezicht (ouders/verzorgers worden niet toegelaten). De zaal is open om 13.30 uur en om 14.00 uur start het programma. Tussen 15.45 en 16.00 uur kunnen de kinderen weer opgehaald worden. De ouders/verzorgers vragen wij om een briefje of sticker met een bereikbaar telefoonnummer mee te geven. Mocht er iets aan de hand zijn, dan kunnen de ouders/ verzorgers op de hoogte gebracht worden. De toegangskaartjes kunt u ook vooraf kopen bij Stijlvol Stoer, Groenstraat 15. Seniorenmiddag De Seniorenmiddag zal na het succes van de afgelopen jaren ook dit jaar op maandagmiddag in De Elsakker plaatsvinden. Vanuit de Zilverberk zal een bus rijden die de mensen naar De Elsakker brengt en ook weer ophaalt. Vertrektijden heen: 12.45 uur en 13.30 uur en terug zal de bus vertrekken om 17.15 uur. Het belooft weer een gezellige middag te worden met een goed opgezet en leuk programma in een karakteristiek Boemeldoncks café in de polder. Voor de bewoners van Hagedonk is er een speciale middag vanaf 14 uur in Hagedonk. Vuurwerk Op Vastenavond zal in Boemeldonck, na afloop van de Lampionnenoptocht, vanaf ca


155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34 pagina 17


20.15 uur het vuurwerk ontstoken worden. Uit veiligheidsoverwegingen moet het publiek op afstand blijven. Een vriendelijk verzoek om tijdens het vuurwerk achter de afzetting te blijven.

AED’s in Prinsenbeek • Aktiviteitencentrum Molenkap/Careijn, Schoolstraat 11, 24-A • Buurtver.Overveld, Overveldsestr.23, 24-A • De Drie Linden, Heisprong 15, 24-A • Dierenspeciaalzaak Voesenek, Groenstraat 88a, 24-A • H&S Makelaardij, Beeksestraat 42b, 24-A • Hagedonk/Thebe, Markt 5a • Scouting, Moleneind 1, 24-A • Sportpark de Heikant, Heikantsestraat 37b, 24-A • Buurtver. deStaart, Buitenwal 13, 24-A • SBS3, Strijpenseweg 3, 24-A • Fam. Kwisthout, Witte baan 9, 24-A • Buurtver.Neusje v/d Beek, MrBierensweg 34, 24-A • Fysio Pieter Mies, Molenstraat 42/Vorsterstraat, 24-A • EHBO-ver Prbeek, Hesseling 33, iemand thuis-A • EHBO-ver Prbeek Molen de Beerstraat 6, iemand thuis-A • HCP, Postbaan 38, openingstijden-A • Huisartsenpraktijk, Middenweg 38, openingstijden-A • Marktzicht, Markt 10, openingstijden-A • Mondhygiene Prbeek, MrBierensweg 18, iemand thuis-A • Fam.Okhuyzen, Kapelstraat 57, iemand thuis-A • Zilverberk, Schoolstraat 9, openingstijden-A • Fam. Schalk, Zuidlaan 16, 24 uur per dag • Golfver Albatross, Weimersedreef 19, openingstijden • Fittness Prinsenbeek, Klaverveld 55, openingstijden • TES, Logtenburg 1, openingstijden • Zwembad de Kuil, Weimersedreef 16a, tijdens zwemseizoen • Fam. van Ginneken, Heiveld 3, iemand thuis • Belangenver. Steenakker, Groot Hoogsteen 12, 24-A • Brandweerkazerne, Gertrudislaan 14, 24-A • Fam. Huijbregts, Plantsoen 138, 24-A • Ad Roovers verhuur, De Lind 16e, 24-A • Schoenhandel Mol, Kapelstraat 11, 24-A

Steek Afnemen Op karnavalsdinsdag om 22.49 uur is het helaas zover. Dan neemt Prins Kaaff LIV afscheid in De Drie Linden. Vanaf 22.30 uur zal afscheid genomen worden van de Hofkapel, de Dansmarietjes, het Gevolg, de Raad van Elf en de Hofdames Bo en Lotte. Hierna wordt er afscheid genomen van Prins Kaaff LIV. Om 24.00 uur is Karnaval 2020 officieel ten einde. Bedankadvertentie Veel clubs plaatsen ieder jaar na karnaval een advertentie in Modern Prinsenbeek om de BAK van Boemeldonck, personen en bedrijven te bedanken voor de steun die ze aan de clubs hebben gegeven. Speciaal voor de Boemeldonckse karnavalsclubs wordt er door Modern Prinsenbeek een flinke korting gegeven op de prijs van een advertentie. Deze advertenties worden geplaatst op speciale bedankpagina’s in de uitgave van Modern Prinsenbeek na karnaval. De advertentie kan ingestuurd worden via info@ modernprinsenbeek.nl informatie over betaling volgt bij aanmelden van de advertentie. De advertenties worden geplaatst in week 10 of 11 na ontvangst betaling. Fotowedstrijd Ben jij een enthousiaste fotograaf en maak jij foto’s gedurende het karnavalsseizoen? De BAK organiseert dit jaar wederom een fotowedstrijd. Ingezonden foto’s worden door een vakjury op karnavalesk, herkenbaarheid en compositie beoordeeld. De publieksjury kiest tijdens de BAK-fotomiddag de publiekswinnaar. Meer informatie en de spelregels over deze wedstrijd tref je aan op onze website of stuur een mail naar stan@boemeldonck.nl Tot slot Informatie over al onze activiteiten treft u ook steeds op onze website. Volg onze website of facebook pagina voor het laatste nieuws. Wij wensen iedereen een hele leutige en gezellige karnaval. Agenda: Datum Activiteit 19-02-2020 Chauffeurs- en rode hesjes overleg De Elsakker 20-02-2020 Karnavalsgebedsdienst (19:00uur) RK-kerk 22-02-2020 Kinderoptocht Boemeldonck 23-02-2020 Grote optocht Boemeldonck ‘Schuif mar aon!’

Toelichting: 24-A: 24 uur beschikbaar, aangemeld bij Hartslag.

De Sik Robbert Janssen T: 06-2241 5881 sik@boemeldonck.nl

Nu alleen A: beperkt beschikbaar, wel aangemeld bij Hartslag

Roetsjbaan terug op de markt!

Nu overig: beperkt beschikbaar, (nog) niet aangemeld bij HartslagNu Vragen/opm: St.Pr’beek Hartsafe: oomencahm@hetnet.nl

MODERN pagina 18 Prinsenbeek

Na het ontbreken van de roetsjbaan tijdens WinterWonderBeek, verwelkomen we op zaterdag 22 februari de Roetsjbaan weer terug op de markt! Ter gelegenheid van het “deur schui-

ven” van de Bikse Bjoeties naar de middelbare school, doet de “Bikse Bjoetie Roetsjbaon” eenmalig de Boemeldonckse markt aan. Onder het motto “wie schuift d’r aon, want wij schuive dur” bent u van harte uitgenodigd om bij nummer 22 in de Kinderoptocht aan te schuiven!

TTT “Schuif mar aon” is de leus van Boemeldoncks Karnaval. Dat is voor TTT de beste leus, want na het succes vorig jaar bij De Albatross in de polder gaan wij hier ook weer aanschuiven. Het is ons goed bevallen. Kapellen, gasten, karnavalsvierders. Iedereen was erg tevreden. Dus houden we het zoals het was. We feesten in de polder en schuiven aon.e Feesten in de polder? Ja, zeker weten in de polder.e Daarom organiseert TTT dit jaar weer samen met Golfvereniging Albatross en de crew van Mark ter Beek de traditionele, gezellige Karnavals-dinsdag-middag-maniFEESTatie op dinsdagmiddag 25 februari. Bijna alle Boemeldonckse kapellen hebben al toegezegd dat ze er weer zin in hebben om een lekker stuk muziek weg te geven. TTT begint om 11 over 1 en wie er dan volgt? Dat is dit jaar geen verrassing voor de kapellen, maar wel voor u. Maar u wilt toch niets missen? Het wordt een middagje genieten met heel véél muziek, enthousiaste mensen, meezingen, gezelligheid, een vette lach, lekker dansen en mooie polonaises. Kortom: FEEST U bent van harte welkom op deze locatie aan de Weimersedreef om mee te feesten. Wij hebben er écht héél véél zin in. U komt toch ook? Dan kunnen we volgend jaar samen, zonder spijt, zeggen: Aanschuiven is geen probleem. MAAR HOE KOM IK DAAR? AANSCHUIF-SERVICE............. Van 13.00 tot 18.00 uur rijdt er ieder half uur een GRATIS BUS van de Markt naar de Golf en terug, of van de Golf naar de Markt en weer terug. Het is maar net hoe je het uitlegt. Die bus kost u niets, nada, niente, noppes. Da’s trouwens meestal bij gratis en best goedkoop én voor niks.

Boekendonck Adres: Boekendonck Markt 5A/Schoolstraat 2a e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook op Facebook en Instagram te vinden! Wat een ruimte in onze nieuwe bieb! Deze week was het druk met enthousiaste boekenliefhebbers uit het dorp, die naar onze nieuwe plek in Hagedonk kwamen kijken, met veel complimenten voor de inrichting. Binnenkort komen ook al onze boeken uit de depots erbij. En heeft u goede boeken over? Breng ze naar Boekendonck voor een tweede leven in onze collectie!


Rolstoelvriendelijk Rolstoelers én bezoekers met rollator hebben alle ruimte om binnen te rijden en rustig in de kasten te snuffelen. En dat deden ze ook afgelopen vrijdag!Behalve romans staan er nu ook biografieën, veel grote letterboeken, engelstalige boeken en andere thema’s in de kast. En natuurlijk de kinderboeken. Met Carnaval gesloten Boekendonck is op zaterdag 22/2 en maandag 24/2 gesloten. Daarna kunt u weer terecht tijdens de normale openingstijden.De Boekenkist, de kast voor bibliotheek-bestellingen en de thema- en weggeefkast zijn op hun gewone plek bereikbaar (bij de kapsalon). De medewerkers zorgen dat uw boeken klaar staan en vanuit de Boekenkist op de goede plek terecht komen. Voor het terugbrengen of doneren van boeken kunt u dagelijks terecht bij de Boekenkist in de hal van Hagedonk van 09.00-17.00 uur. Openingstijden Boekendonck Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur. Dinsdag gesloten. Vanaf l maart verruimen we onze openingstijden! Dan kunt u ook op dinsdag terecht van 13.30-17.00 uur en op vrijdagochtend (als u naar de markt gaat)

Rikclub de Swaen Met 57 punten bleef Thuur Römer Jan Moerkens net voor (53) en behaalde daarmee de dagprijs tijdens de 12de wedstrijd van dit seizoen. Piet van Gool had weliswaar 67 punten, maar daar stond een minteken voor. Een bijzondere vermelding verdient wederom Anton, die niet alleen met afstand de koppositie weet te behouden, maar bovendien voor de 10de keer op rij in de plus speelde, ook al waren het dit keer maar 2 schamele puntjes. Nog geen enkele keer in de min. Gaat hij dit volhouden? Dat zou werkelijk een ongeëvenaard record worden. Nu gaan we eerst maar eens uit ons dak in Boemeldonck en dan zien we woensdag 4 maart wel hoe de ontknoping van dit rikseizoen zich langzaam gaat aftekenen. Vanaf dat moment worden nl. de meest negatieve scores weggestreept, al zal dat voor sommige rikkers onderaan de lijst weinig uitmaken vrees ik. Is niet vervelend bedoeld hoor Frans, maar als onafhankelijk correspondent moet ik wel de nodige realiteitszin tonen. De stand bovenin na 12 wedstrijden: 1. Anton Knijnenburg 329 2. Hans Franken 216 3. Hans Bogers 213 4. Stan van Dongen 213 5. Jos Ermens 184

Onderin is de stand als volgt: 33. Jo van Hooydonk -224 34. Carla Moerkens -277 35. Frans Renne -300 Na het carnavalsgeweld rikken we weer op woensdag 4 maart. Vanaf 20.00 uur is iedereen weer welkom in de Swaen.

Blaaskapel D’Ruit

Karnavalsmaandag organiseert blaaskapel D’Ruit hun 1e “Schuif Mar Aon Middag” in Biercafé de Pallieter, Groenstraat 23, in Boemeldonck. Alle ingrediënten om er een gezellige karnavalsmiddag van te maken zijn aanwezig en er is een keur aan verschillende kapellen. Met optredens van : ‘t Boskapelleke, De Bacchanten, T.T.T. , De Spuipuiten, Magrietje, Pretbend Nou Èn !?, Dreddezewir, U.B.K., Exclusief, Blaaskapel D’Ruit. Dus liefhebbers zorg dat je dit niet mist, de aanvang is 13.00 uur. Tot Ziens Bij D’Ruit in de Pallieter.

Hersenstichting Geef om je hersenen. Precies 19 Prinsenbeekse collectanten gingen in week 5 van 2020 langs de deuren om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben met een hersenaandoening. Zij trotseerde regen en kou om deze collecteweek zoveel mogelijk geld op te halen. De opbrengst in ons dorp was maar liefst 2168,94 euro. Door deze HersenHelden kan de stichting investeren in onderzoek, om hersenaandoeningen beter te kunnen behandelen én in de toekomst voorkomen. Heeft u de collectant gemist of wilt u een extra donatie doen dat kan op verschillende manieren. IBAN NL18INGB0000 000 860 t.n.v Hersenstichting, Den Haag. Of via www.Hersenstichting.nl Geef om je hersenen. Steun de Hersenstichting!

Wij begint bij jou KBO Bingo in wijkcentrum Heksenwiel Op zaterdag 22 februari om 19.30 uur KBO bingo in wijkcentrum Heksenwiel. Zaal open vanaf 18.45 uur. Er zijn veel mooie prijzen te winnen, zoals levensmiddelen, waardebonnen. Kosten € 7,50. Ook niet KBO-leden zijn van harte welkom. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Filosofisch café in wijkcentrum Heksenwiel Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filosofisch café. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Samen bepalen we de thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouder worden en hoe ga je er mee om? Wat geeft je voldoening in het leven? De bijeenkomst is op dinsdag 25 februari van 13.30 tot 15.15 uur. Kosten € 2,00 per keer. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of emooijekindweekhout@rodekruis.nl Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Buurtplein en Buurtkeuken in wijkcentrum Heksenwiel Houd je van koffie of thee, maar drink je die niet

graag alleen? Heb je behoefte om iets te bespreken met een ander of heb je gewoon zin in gezelligheid? Kom dan naar het Buurtplein elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Aansluitend is er van 16.00-18.00 uur de Buurtkeuken. Samen boodschappen halen, samen koken, samen eten en samen opruimen. Bijdrage € 2,50. Voor meer informatie of aanmelden voor één of voor beide activiteiten bij Kitty Timmers (Zorg voor elkaar Breda), tel. 06 – 51 29 55 82 of Samantha de Gruiter (Stichting Maatschappelijke Opvang Breda), tel. 06 – 10 93 17 27. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Beweegtuin Alexberg Lekker in beweging met bewoners uit de buurt? Vanaf dinsdag 24 maart iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 10.15 uur in de Beweegtuin Alexberg Haagse Beemden Breda. Samen met een beweegcoach aan de slag. Met oefeningen voor het opbouwen van kracht, conditie en balans. Schrijf je in of meld je aan voor een gratis proefles bij Rens Schurman, via tel. 06 – 22 81 45 70 of per e-mail: rensschurman@zorgvoorelkaarbreda.nl

Rijbewijskeuringen in Langeweg

Langeweg- Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Dorpshuis Ons Stedeke, Kloosterlaan 22, medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data: · Zaterdag 7 maart · Zaterdag 28 maart Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 50,00. Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 70,00. Plan zelf makkelijk en snel een afspraak in via www.regelzorg.nl. Of bel de afsprakenlijn op 088 - 23 23 300. De Procedure: Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring. Aangeraden wordt dit digitaal te kopen met behulp van uw DigiD met SMS code op mijn.cbr.nl Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het CBR of Regelzorg. Deze verklaring moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR. Het kan een paar weken duren alvorens u de papieren die de arts moet invullen, het Keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. Aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer (digitaal) kan invullen. Begin op tijd Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten, ondanks de coulanceregeling adviseert Regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen minimaal 4 maanden voor einddatum van Uw rijbewijs. Deze regeling maakt het 75 plussers mogelijk om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl.

pagina 19


“Ik help u graag bij een goed afscheid.”

Installatie & Onderhoudsbedrijf

Jaco Hermans Uw adres voor:

CV-installaties & onderhoud Dakbedekking Gas-, water, lood- en zinkwerken Sanitair - riolering

Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 076 560 0585. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Yarden Uitvaartzorg Breda. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 076 560 0585 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Weimersedreef 4 4841 KG Prinsenbeek

Telefoon: 06 -41 66 88 73 Email-adres: jacohermans@casema.nl

R&B Schilderwerken V.O.F. Als verf meer dan kleur is

nieuwbouw, renovatie, binnen en buiten werk telefoon/fax: 076 - 8881944 info@rnb-schilderwerken.nl www.rnb-schilderwerken.nl Bewegingsstudio Fit & Welzijn bestaat 10 jaar!

Open avond woensdagavond 4 maart, 18.30 uur – 21.00 uur Sinds 2010 is Bewegingsstudio Fit & Welzijn al gevestigd in Prinsenbeek. De eerste jaren kon je ons vinden op de Markt, na 5 jaar zijn we verhuisd, simpelweg omdat we uit ons jasje groeide. Inmiddels is Fit & Welzijn alweer 5 jaar gevestigd aan de Groenstraat 4 en zijn onze diensten uitgebreid tot een mooi maar vooral compleet pakket op gezondheidsgebied. Man, vrouw, jong en oud kan bij ons terecht, iets om trots op te zijn! Zoals gezegd vind je in onze studio alles onder 1 dak voor jouw gezond- en fitheid; voeding, sport in infrarood warmtecabines, cryolipolyse (vet bevriezen), lymfen blokkades meten en lymfen draineren. Ook kun je bij ons inmiddels terecht voor een gesprek met een BGN-gewichtsconsulente, gesprekken die (deels) worden vergoed door diverse aanvullende zorgverzekeringen. Op 4 maart houden we een open avond, zodat iedereen eens vrijblijvend een kijkje kan nemen in onze studio. Vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur staat onze deur open. Op deze avond geven we diverse demonstraties van behandelingen en het sporten in de warmtecabines. Je kunt lekkere hapjes proeven, waaronder onze heerlijke PowerSlim producten. Boek op deze avond een intake, behandelingskuur of sportsessie en ontvang leuke extra’s. Daarnaast verloten we onder de bezoekers 2x een kennismakingspakket van PowerSlim, een sportsessie van 5 lessen én een cryolipolyse-behandeling. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon gezellig binnen wandelen. Dit jaar zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden. Houdt onze website www.bijmirella.nl, Facebookpagina en Instagram in de gaten. Of… noteer alvast vrijdagmiddag 3 april in je agenda. Meer weten; neem eens een kijkje op onze site www.bijmirella.nl

MODERN pagina 20 Prinsenbeek


Zaterdag 29 februari 2020: TVC Breda 2 Beek Vooruit 2 Baronie JO19-3 Beek Vooruit JO19-3 Beek Vooruit JG1 GSBW JG2G Bavel JO12-2 Beek Vooruit JO12-2 Madese Boys JO11-2 Beek Vooruit JO11-3 Beek Vooruit JO10-4 JEKA JO10-11 Dubbeldam JO8-1 Beek Vooruit JO8-1 Baronie MO15-1 Beek Vooruit MO15-1 Zondag 1 maart 2020: Cluzona 1 Beek Vooruit 1 Beek Vooruit 3 Nieuw Borgvliet 3 Beek Vooruit 4 ZBC’97 2 Beek Vooruit 5 Internos 5 FC Dordrecht 3 Beek Vooruit 6 Unitas’30 6 Beek Vooruit 8 Beek Vooruit 9 Dussense Boys 3 Beek Vooruit 10 Noordhoek 2 Zundert 4 Beek Vooruit 11 Baronie VR2 Beek Vooruit VR1

15:30 12:00 10:45 09:30 09:30 09:45 09:30 10:00

Mededelingen WK 09: Kantine-diensten: Zaterdag 29 februari: uur: BVZo2 Voormiddag van 9:00 uur t/m 13:00uur: BV1 17:00 t/m uur 13:00 van g idda Nam Zondag 16 februari: uur: JO-19-4 Namiddag van 14:00 uur t/m 17:00

14:00 12:00 12:00 12:00 10:00 12:15 11:00 10:00 12:15 12:15

“Schuif mar aon" Dit jaar voor de 54e maal ut Carnaval in Boemeldonck met Prins Kaaff LIV en zijn gevolg De Prins baant zich unne pad door de straoten en hij roept “Schuif mar aon" en volg.

Prins Kaaff heeft de scholen bezocht en de carnavals - kennis bij de leerlingen getest Een ieder slaagde met glans en de polonaise kon worden ingezet als lest.

De BAK avonden waren weer als vanouds gezellig en veul gerstenat Ut mensdom wist de weg te vinden, de leut was groots en er zat dies jaor veul in ut vat.

Als een lange slang van leutige carnavalsvierders trok men door de klas De Prins riep “Schuif mar aon " en een ieder gaf voluit gas.

Ut grijze volluk zat in ut gelid neffe elkaor en waren drooggelegd Die aandren zaten in lange rijen met unne stamtafel er tussen en veul drank op de voorplecht. In de bouwschuren wordt vanaf veurig jaor september alweer gebouwd Ieder jaor met veul leut, ambitie, enthousiasme, wordt er volop geschouwd.

Veul Boemeldonckers halen hun carnavalsgerei uit de mottenballen Ut wordt gewassen, opgepoetst en gepast en nog efkens en we gaon weer vier daogen knallen. De optochten zijn de hoogtepunten van ut carnaval in Boemeldonck en dat willen wij weten De Kinder- en Grote Optocht zijn beide vol kleur en vormen ieder jaor een lange keten.

De leste weken en dagen is gazen en spuiten het motto Waarbij de leus "Schuif mar aon" door de schuren galmt als unne echo.

De rijdende kastelen worden na de optocht op unne kluwe gereeje De Mert is de plaats, dunne sliert van waogens behoort dan weer tot het verleeje.

Dies jaor verschijnt de kleurrijke banier van Boemeldonck in februari al in stegen en straoten Gedragen door de wind flapperen en klapperen de vlaggekes net alsof ze tegen elkaar praoten.

De waogens staan dan in de schijnwerpers twee dagen te pronken Op de dinsdag komen zij nog unne keer in beweging en kunnen we nog effe lonken.

Unne taal die wij, als Boemeldonckers, verstaon als “Ut feest kumt er aon” Meziek, heele Grote Wagens, Optochten en Tapperijen, ja "Schuif mar aon".

Tijdens alle festiviteiten, groot of klein, een ieder wil erbij zijn De leus “Schuif mar aon" is daarbij van eigens , ut voelt fijn en geeft veul gein. Prinsenbeek, Wijnand Bouman.

pagina 21


hulpdiensten week 08-09

M

Pri

Zonnebloem Prinsenbeek Dag en nacht echte aandacht. Door een goed gesprek per telefoon of chat. Bel 0900 - 0767 (5 cent/ min). Of bel het lokale nummer Breda: 076-521 84 50 Zie voor chat of e-mail www.sensoor.nl/brabant

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding? Bel dan met een van onze contactpersonen in Prinsenbeek: Carien de Ceuster 06-24822002

Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Brabant. Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur. www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Problemen met regels, instanties en voorzieningen? Bel voor een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk: 076 524 08 20. De hulp kost u niets. Meer informatie: www.imwbreda.nl.

Wijkverpleging Buurtzorg Telefoon team 1: 06 - 83 222 710 • Telefoon team 2: 06 53 644 476 •Markt 22, 4841 AC Prinsenbeek • prinsenbeek@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com Voor iedereen die verpleging en verzorging aan huis nodig heeft. Zeven dagen per week inplanbare zorg afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Persoonlijke en professionele zorg door vaste medewerkers. Dagelijks telefonisch bereikbaar. Buurtzorg is een landelijke erkende thuiszorgorganisatie.

Moeders voor Moeders voor zwangeren Voor informatie tel. 0800 022 80 70 of www.moedersvoormoeders.nl

Slachtofferhulp Bureau Breda Chasséveld 3a, Breda. Geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Tel. 0900-0101. 12.00u: J.F. Kennedylaan 38, tel. (076) 5225475.

Steunpunt Huiselijk Geweld Voor informatie, advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. Telefoon 0900 - 1 26 26 26. Voor meer informatie: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

MODERN pagina 22 Prinsenbeek

“Wilt u informatie of bezoek van de Zonnebloem, neem dan contact op met de bestuursleden bezoekwerk (bij voorkeur na 19.00 uur): Martin Peemen, tel. 5410209 of Ilse van Haperen, tel. 5419309. Of stuur een mail naar Zonnebloemprinsenbeek@ gmail.com. Meer informatie over de Zonnebloem vindt u op www.zonnebloem.nl/prinsenbeek”.

Gratis uitleen bibliotheek voor iedereen (in Hagendonk) tevens haal- en brengpunt voor bibliotheek Breda) e-mail: boekendonck@outlook.com Geopend: ma en wo t/m vrij 13.30 - 17.00 uur Zaterdag: 10.00 - 13.00 uur DINSDAG GESLOTEN.

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek Voor de wijkverpleegkundige en thuiszorg in Prinsenbeek belt u 088-1176709. Stuur onze wijkverpleegkundigen een e-mail via vv.prinsenbeek2@thebe.nl Voor hulpvragen over gezondheidszorg, kraamzorg, persoonlijke alarmering verpleging en verzorging kunt u 24 uur per dag terecht bij onze medewerkers via 0900 8122 (€0,10 p.m.) Voor uitleen van hulpmiddelen belt u 088-1177777, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur.Kijk voor meer informatie op www.thebe.nl

Careyn Breda ook voor kraamzorg Verpleging & verzorging thuis, dagverzorging, ondersteuning en informatie, cursussen, kraamzorg. Voor al uw vragen over producten en diensten Careyn Thuiszorg Breda Klantenservice (076-5265700) of klantenservice@careyn.nl, Nieuwe Prinsenkade 20, Breda. www.careynthuiszorgbreda.nl www.careynkraamzorg.nl

Zorg voor elkaar Breda Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Bel (076) 525 15 15 of mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Wekelijkse ACTIVITEITEN in Ontmoetingscentrum De Zilverberk Schoolstraat 9, 4841 AC Prinsenbeek Beheerders/Verhuur 076-5419458 maandag 09.30 uur Gemengd koor “Viva la Musica” 13.00 uur Engels conversatie 13.00 uur Biljartclub “Ons Huis” 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 18.30 uur Biljartclub “V.O.P.” 19.30 uur Sjoelen “D.O.S.” dinsdag 13.00 uur Biljarten vrij 13.15 uur Fietsen 13.00 uur Rikken 19.15 uur Bridgen “Alert” woensdag 09.30 uur Sjoelen “De Zilverberk” 09.30 uur Biljarten dames 09.30 uur Biljarten vrij 13.00 uur Handwerken 13.00 uur Bridgen “De Zilverberk” 13.00 uur Biljarten vrij 19.00 uur Line-dance 19.00 uur Klaverjassen donderdag 09.00 uur Tekenen/schilderen 13.00 uur Biljarten vrij 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 13.30 uur Computer inloop/oefenen 18.30 uur Stoelgym 19.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 19.30 uur Biljarten “Carambole” 19.30 uur Biljarten vrij vrijdag 13.00 uur Biljarten “Ons Huis” 13.30 uur Jokeren Computerlessen in voor- en najaar Reizen 5-daagse en dagreis in de zomer Bingo laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur Dansen 19.30 uur op vrijdagavonden volgens agenda

076-5414122 076-5415376 076-5812450 076-5412833 076-5413702 076-5496169 076-5419458 076-5422632 06-17860729 076-5875654 06-20982866 076-5414793 076-5419458 06-23755359 076-5146626 076-5419458 076-5415232 06-24348388 06-29955241 076-5419458 076-5412833 06-24954211 076-5420103 076-5412833 06-24954211 076-5419458 076-5412450 076-5414104 06-24954211 076-5413749

Februari 2020 Contributie € 22 per persoon per jaar Rabobank NL07RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO Prinsenbeek

EHBO-vereniging Prinsenbeek EHBO-vereniging Prinsenbeek, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen. Secr. Kees Oomen, Hesseling 33 076-5422647 www.ehboprinsenbeek.nl

Stichting Prinsenbeek Hartsafe www.prinsenbeekhartsafe.nl

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L.

Deopeningstijdenzijnvrijdagmorgenoponevenweken van 9.00 uur tot 10.00 uur gelijktijdig met Spreekuur Wijkagent. In de Zilverberk, Schoolstraat 9 in Prinsenbeek.

Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL

Ouderen & Voeding

Fit for Life

Tel. (076) 525 15 00 of mail: liesbethsmedinga@begintbijjou.nl

Wilt u meer bewegen? Kijk op www.wijbegintbijjou.nl onder Goed in je vel!


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave. Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. Vraag naar onze winteractie!! info@ toonberg.nl 0651577581 Schilders- en stuc. bedrijf Joost Foesenek Profiteer nu van de aantrekkelijke winter-tarieven. voor al uw binnen schilderwerk en wandafwerking. Pleisterwerk, sauswerk, glasvezel en behang. Reserveer uw buitenschilderwerk voor 2020. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06-20872832 De Raaff Klusssen- & Onderhoudsbedrijf voor al uw bouw-, verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende offerte naar 076-5439915 HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse. Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak 0628993948 / info@perfectgreen.nl

FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN voor al uw bestratingen Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave 076-5420161 of 06-54355533. Stajo hekwerken voor gaasafrastering, sierhekken, poorten, balkonhekken en raambeveiliging op maat. Tevens voor het leveren van materialen. Bel voor info. of vrijblijvende offerte tel.: 5423803 in Prinsenbeek. w

PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE: Therapeutische ondersteuning kind & jeugd; Vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen, verbeteren van sociale vaardigheden, overwinnen (faal)angst, verwerking van echtscheiding, ziekte of overlijden, ondersteuning bij ADHD, autisme etc. Tel. 076-5418842/06-18828941(na 18.00u) of www.spelenhelpt.com

DIVERSEN

Studio Jetje Kindercoaching, Trainingen voor sociale vaardigheid en weerbaarheid voor alle kinderen die: - willen groeien in hun sociale vaardigheden; - sterk willen staan; - hun zelfvertrouwen willen vergroten. Tel: 06-28033228 ( na 19.00 uur) of www.studiojetje.com INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of koms langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071. Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl

08-09

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 23


CARNAVAL 2020 D’N HENK

ELKE DAG GEOPEND VANAF: 12:00 UUR VERKOOPPUNT DIVERSE SNACKS DEELNEMER BAKPENNING! CARNAVALSKLEDING + LEGIMATIE VERPLICHT! FeestCafe’ - Zaal D’n Henk Spoorstraat 31, 4841 AN Prinsenbeek MODERN pagina 24 Prinsenbeek

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 08-09 2020  

Modern Prinsenbeek 08-09 2020