__MAIN_TEXT__

Page 1

MODERN Prinsenbeek

De Karnavalsgebedsdienst Een vrolijke dienst met een serieuze ondertoon, zo zou je de Karnavalsgebedsdienst, de officiële start van de Boemeldonckse ‘zesdaagse’ het best kunnen omschrijven. De dienst is populair, wie een zitplaats wil, moet er vroeg bij zijn. Lees verder op pagina 2

week

07

48e jaargang

oplage: 5400 ex • pagina’s 16

12 februari 2020

www.modernprinsenbeek.nl

volg ons op

facebook

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

KARNAVALSKORTING op bedanktadvertenties

Veel clubs plaatsen ieder jaar na karnaval een advertentie in Modern Prinsenbeek om personen en bedrijven te bedanken voor de steun aan hun club. Speciaal voor de Boemeldonckse karnavalsclubs geven wij een fikse korting op de prijs van zo’n advertentie.

Bel of mail voor meer informatie naar: 076 - 541 70 71 - info@modernprinsenbeek.nl


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons dagelijkse nieuws op onze facebookpagina!

Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

Heeft u een leuk idee voor de voorpagina van Modern Prinsenbeek of kent u iemand die een leuk verhaal weet te vertellen of een vrijwilliger die aandacht verdient, stuur uw email naar: mirjam.bredius@gmail.com.

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

Een vrolijke dienst met een serieuze ondertoon, zo zou je de Karnavalsgebedsdienst, de officiële start van de Boemeldonckse ‘zesdaagse’ het best kunnen omschrijven. De dienst is populair, wie een zitplaats wil, moet er vroeg bij zijn. door Mirjam Bredius-Hoogendam Stan de Graaf (59) was vijf toen het Karnaval in Boemeldonck werd geboren, herinnert hij zich. In eerste instantie draaide het vooral om de Optocht en ging je naar het café, maar gaandeweg werden er steeds meer activiteiten georganiseerd. Aan het begin van deze eeuw werd de Gebedsdienst voor de eerste maal gehouden op de donderdag van Karnaval. Nu geldt deze als de officiële start van de Boemeldonckse ‘zesdaagse’. Vanuit het BAK-bestuur is Stan erbij betrokken. President van de commissie is Theo van den Hoven. Indertijd leefde Piet Schakenraad nog en hij was direct enthousiast over het plan om een speciale gebedsdienst voorafgaand aan Karnaval te organiseren. Giny van der Corput nam het na zijn vertrek over en na haar Paul Heye, de laatste keren ondersteund door Lars Koks. Dit jaar zal Ben Hendriksen voorgaan. Met Karnaval ga je feesten, het is het feest van het omkeren van de normale gang van zaken, maar de dienst vooraf is een waardige, stijlvolle en zinvolle bijeenkomst. En kent een serieuze ondertoon, want er wordt stilgestaan bij de oorsprong van het Karnaval en er wordt gezongen en gebeden voor zieke dorpsgenoten en voor hen die ons zijn ontvallen. Ook wordt tijdens de dienst om kracht gevraagd voor ‘het echte en het ware’ van Boemeldonck: vriendschap en verbroedering. De dienst kent een vast stramien: de Prins houdt een zelfgeschreven bezinning met als thema de leuze van het jaar (‘Schuif mar aon!’). Stan heeft inmiddels heel wat van deze bezinningen mogen horen de afgelopen jaren en in de regel zijn ze van een hoog niveau, de prinsen

gaan hier serieus mee om. Ook de dansmarietjes en hofdames zijn betrokken bij de dienst. Samen verzorgen zij de voorbeden en de hofdames nemen elk ook een lezing voor hun rekening. De Hofkapel wordt uitgebreid met gelegenheidsmuzikanten en er is een gelegenheidskoor van 40 tot 50 mensen, dat tevoren enkele malen bij elkaar komt om te repeteren. Zij zorgen tezamen voor een muzikale invulling van herkenbare liederen die met Karnaval te maken hebben. Vaste prik zijn altijd “Zoud’ in d’ hemel kunne daanse”, het Karnavalslied van 1984, geschreven door Piet de Nijs en het slotlied ‘Karnaval verbroedert’ van Fons Lotstra, een echt ‘kippenvelmoment’. De kerk ziet er een beetje anders uit dan anders. Er komen zo’n 500 mensen, uitgedost in carnavalskleding en de voorgangers dragen ieder een Karnavalssjaal. Vanaf de eerste gebedsdienst organiseerden de leden van CV De Zwoertjes, een van de oudste clubs van Boemeldonck, een gezellige nazit met muziek, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan een goed doel. “Een gedachte die perfect past bij de verbroedering die bij ons Karnaval hoort. Je deelt iets met elkaar,” vindt Stan. Naderhand nam CV De Atoompjes deze activiteit over en inmiddels wordt het georganiseerd door vriendengroep ‘Webbe nooit wa’. Zij organiseren daarnaast ook een rikavond voor het goede doel. Vorig jaar ontvingen Stichting Hartsafe Prinsenbeek, Stichting Rolerisuit en Stichting Vrienden van Hagedonk ieder een leuk bedrag. Aankomend jaar zijn Stichting Nu Jij, Zon in de Schoorsteen en Zorggroep Straatweide uitgekozen als goede doelen. “De Gebedsdienst is het perfecte begin van het Boemeldoncks Karnaval,” stelt Stan tot besluit.

MODERN

De dienst wordt gehouden op donderdag 20 februari en begint om 19.00 uur. Wie verzekert wil zijn van een zitplaats, wordt geadviseerd vroeg te komen.

Prinsenbeek


kerkdiensten Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 34 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Pastorie: Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastores voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen en pastor Henny Spooren-Schaart. Voor het maken van een afspraak met een van hen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9 en 12 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Misintenties: Vanaf 1 januari 2020 zijn de misintenties, volgens de richtlijnen van het bisdom, verhoogd naar € 11,-.

AMNESTY INTERNATIONAL en WERELDWINKEL Aanstaande zondag vinden weer onze vaste activiteiten plaats, in verband met carnaval één week eerder dan normaal: Zondag 16 februari: * Verkoop van Wereldwinkelproducten in het portaal van de kerk. * Tevens kunt u er voorbeeldbrieven meenemen om thuis over te schrijven in het kader van de schrijfactie van Amnesty International. * Na de dienst schenken wij koffie, uiteraard uit de Wereldwinkel, in het portaal van de kerk. Diaconie Conciliair Proces. Diensten: Zondag 16 februari 9.30 uur: Eucharistieviering door pastor G. Razon en pastor H. Geppaart m.m.v. Amicitia Jgt. Antonia van Dorst-van den Broek; Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Riet Machielsen-Mies; Jgt. Riet Huijbregts-van den Berg; Overl. ouders Sweep-Beekers en dochter Willie; Overl. ouders en familie Jansen; Kees Verdonk; Catharina Rutten-van der Veeken; overl. ouders Marinus van der Veeken-Boot; Antonius en Antoinetta Wildhagen-van Meer

m.m.v. het gelegenheidskoor Pastor Piet Schakenraad; Theo en Annie Gelens; Tonny van den Bliek; Cees Franken; Jan en Nellie de Graaf-Wildhagen;Janus Watzeels; Mimi Kavelaars-Snepvangers Overledenen: Naan Vissers- de Graauw; Sientje Fasen-Moerkens; Nell Huijbregts-Termeer; Jan Biemans; Jo van Gils; Heidi Wijnsma-Beaart Agenda: Dinsdag 18 februari 19.00 uur repetitie voor het gelegenheidskoor van de karnavalsdienst in de kerk. Ingang langs de sacristie Donderdag

Adventkerk Breda en omstreken Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Breda e.o. Harmonielaan 24, Prinsenbeek Telnr. 06-24554240

Dinsdag 18 februari 9.00 uur: Woord- en Communieviering door pastor B. Hendriksen

Het thema van dit kwartaal is getiteld: HET BIJBELBOEK DANIËL Via de website kunt u de Bijbelstudies downloaden. Ga naar www.breda-adventist.nl. Kies Sabbatschool en vervolgens volwassenen.

Donderdag 20 februari 19.00 uur: Karnavalsdienst door pastor B. Hendriksen

Zaterdag 15 februari 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Het hol van de leeuw;

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344 Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta Patricia van Vliet, 076-8877552 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070

SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl

Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00

Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder

tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


bakkerij MARK

ELIAS

krijgt al Carnavals kriebels Groenstraat 5 • 4841 BA Prinsenbeek Vrijdag en zaterdag aanbieding:

Prins Kaaff gebak

Choco cupje met frambozen bavaroise + foto van de prins en hofdames

E1,11 ♥

Prins Kaaff broodje

mexicaans gehakt met gepofte mais en kaas

E1,11

Vrijdag Valentijnsdag ♥ ♥ Valentijn kus gebakje

♥ Valentijn snit, taarten en vlaaien

“Een vertrouwd gezicht in Prinsenbeek en omgeving”

www.reedijkuitvaart.nl ||Tel.: 2222 887 info@reedijkuitvaart.nl Tel.:076-50 076 - 50 887

Afscheidshuys d’ d’ Beek | Beeksestraat - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl Afscheidshuys Beek | Markt 34a -5Prinsenbeek | www.reedijkuitvaart.nl

MODERN pagina 4 Prinsenbeek

Shoarma worstenbrood

E1,11 ♥


de hof der engelen 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. J. Voerman Zaterdag 22 februari 2020: GEEN DIENST IVM CARNAVALSOPTOCHT Zaterdag 29 februari 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van ontwijding tot reiniging 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. D. Handoko

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda Zondagse diensten: 2 februari: Dienst met Avondmaal Spreker: Henk Rothuizen 16 februari: Dienst Spreker: Jefta talks o.l.v. Philip van Kesteren 23 februari: Dienst Spreker: Hans van der Meulen

1 maart: Dienst preker: Jeanne Bovenberg Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services.

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs

Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 te Breda wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de betrokken wijkagent. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van een aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook kunt u gebruik maken van het spreekuur op d vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 uur tot 10.00 uur. U vindt ons dan in De Zilverberk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

“de Speeldoos”

Wil je lekker spelen met andere kindjes? Kom dan op dinsdag en donderdagochtend met je mama of papa of misschien wel met je oma en opa of de oppas naar de Speeldoos. We spelen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de grote

HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

zaal van de Drie Linden en we hebben glijbanen, fietsjes, loopauto`s, speelkeukentjes, een winkeltje en nog veel meer voor jullie klaar gezet. Om 10.00 zingen we in de liedjeskring en we hebben daar mooie muziekinstrumentjes voor jullie bij. We knutselen, puzzelen, spelen met de lego-tafel en de grote bouwblokken waarvan we grote torens bouwen. Voor de baby`s is er een zachte speelmat en babyspeelgoed. De vrijwilligers zorgen voor koffie en er is heerlijk sap voor jullie. Op advies van Dorpsplatform Prinsenbeek vragen wij een kleine bijdrage als U de Speeldoos bezoekt. Baby`s tot 1 jaar gratis. Kinderen van 1-4 jaar 0,50 eurocent per bezoek. Kom er gezellig bij en leer heel veel kindjes kennen!Vindt U het leuk om omringd te zijn door jonge kinderen en heeft U nog een paar uurtjes tijd op dinsdag en donderdagochtend? Meldt U dan aan als vrijwilliger! Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste mannen/vrouwen die ons gezellige team van vrijwilligers komen versterken tijdens de inloopochtenden. Aanmelden kan op onderstaand telefoonnummer. Anita van der Bruggen 06-13831153

Bridgeclub Honneurs 97 Op dinsdagavond 4 februari 2020 is de vierde competitie ronde afgesloten van het bridge seizoen 2019 – 2020 met de volgende resultaten.

Op zondag 16 februari is er in Het Kruispunt een Goede Burendienst met als thema ‘Groen Verdriet’. De dienst begint om 10 uur. Iedereen is van harte welkom. De dienst wordt geleid door onze eigen voorganger Evelyn Quaak-Kloet. Er is kindernevendienst en crèche. Na afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee en limonade. Maandag 17 februari : Connect voor tieners (12 – 16 jaar) van 19.30 – 20.30 uur Dinsdag 18 februari: Cursus Opnieuw Beginnen, 2e avond, aanvang 19.30 uur Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar info@hetkruispunt.org of kijken op onze website www.hetkruispunt.org

Lijn A De dames Rietje Dirven en Ria Verstraten 58,57% PERIODEKAMPIOEN De dames Nel van ’t Hof en Josée Leijten 53,08 % Mevr. Ria Michielse en de heer Toon Schalk 52,22 % Lijn B Mevr. Marijke v.d. Sanden en de heer Rinus Kemper 56,00 % De dames Elly v. Dooremaal en Jeanny Stofmeel 53,90 % Mevr Corrie Marijines en de heer Cees Wezenbeek 52,62% Lijn C Echtp. Nellie en Cees Moerkens 57,06 % De heren Jan Adriaanssen en Rien van Loenhout 55,10% De heren Wim Bais en Joop Couvreur 54,48 % De nummers 1 tot en met 3 van de lijnen B en C promoveren naar een hogere lijn. Alle winnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat

Stichting De Drie Linden 27 maart 2020: Beekse Quiz 28 maart 2020: De Drie Linden Bierfestival 18 april 2020: Brabaret (cabaret) 19 september 2020: Open Prinsenbeeks Sjoelkampioenschap 26 september 2020: Goud van Oud 3 oktober 2020: Christel de Laat (cabaret; uitverpagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Non conformiteit woning door bomensterfte in de tuin. Deze zaak heeft betrekking op de verkoop van een monumentale villa met erf en tuin door de Staat. Vele, deels monumentale, bomen zijn na de verkoop afgestorven als gevolg van het eerdere aanbrengen van verkeerde grond tijdens de sanerings- en herinrichtingswerkzaamheden in opdracht van de Staat. Deze oorzaak van het afsterven is door deskundigen van beide partijen vastgesteld De koper stelt zich op het standpunt dat sprake is van non-conformiteit, omdat het verkochte, meer in het bijzonder de tuin, in zijn visie niet geschikt is voor normaal gebruik. De Staat meent dat geen sprake is van non-conformiteit en dat hem ter zake geen verwijt kan worden gemaakt. De rechtbank stelt de koper in het gelijk. Normaal gebruik betekent dat in een woning gewoond moet kunnen worden op een voldoende veilige manier, met een redelijke mate van duurzaamheid en zonder dat het woongenot wezenlijk wordt aangetast, mede in het licht van hetgeen de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De tuin kent op dit moment slechts nog levende begroeiing en beplanting in die delen die niet zijn gesaneerd en/of heringericht. Vrijwel alle bomen en planten die in gesaneerde grond staan zijn afgestorven of afstervende. De kwaliteit van de woonomgeving sterk is daardoor verminderd. Bij een historische stadsvilla met een tuin rondom de woning en vele (deels monumentale) bomen en grote struiken voegt een dergelijke tuin veel waarde toe aan de woning vanwege de mate van privacy en statigheid in een binnenstedelijke omgeving. Dit alles maakt dat het woongenot van het gekochte zonder meer wezenlijk is aangetast. Bij dit oordeel betrekt de rechtbank hetgeen koper op grond van de koopovereenkomst, de prijs, de verkoopdocumentatie en de bezichtiging mocht verwachten, te weten een royale tuin rondom een monumentale villa en voorzien van veel bijpassende en deels monumentale/grote bomen die de bewoner een hoge mate van privacy verschaffen. Er is dus sprake van non-conformiteit van het gekochte. Het andersluidende betoog van de Staat faalt in al zijn onderdelen. De staat wordt veroordeeld om € 716.955,22 inclusief btw (€ 592.524,98 exclusief btw) aan herstelschade te betalen, wettelijke rente en €81.367,84 aan buitengerechtelijke kosten en € 17.374,01 ter zake van proceskosten. Rechtbank Den Haag, 18 september 2019 ECLI:NL:RBDHA:2019:9842


Prinsenbeekse evenementen kalender

Iedere 2e zaterdag van de maand Repair cafe P.B.B. Huize Hagedonk

12 februari Lezing over suikerfabrikant scj. heerma van voss Museum de rijf 21 maart Lenteconcert “Amor Musae” m.m.v. Nassau Harmonie Breda De Drie Linden Aanvang 20:15 uur, toegang gratis 27 maart Beekse Quiz De Drie Linden 28 maart Bierfestival De Drie Linden 5 april: Amusement middag vol humor Met succes naar de Alpe D””Huzes De Drie Linden 18 april Brabaret (cabaret) De Drie Linden

11e editie WinterWonderBeek zeer geslaagd

kocht) 11 oktober 2020: Kinderboekenweek 16-18 oktober 2020: Cees Franken Driebandentoernooi 13 december 2020: Kersthappening

Kenia project Prinsenbeek

Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers, sponsoren en bezoekers bedanken voor een geslaagd evenement…en stiekem hopen we weer Eén ding is zeker er komt een 12 editie..........van 17 december 2020 t/m 1 januari 2021. op de medewerking tijdens de 12e editie. e

Langs deze weg willen wij alle vrijwilligers, sponsoren en bezoekers bedanken voor een geslaagd evenement…en stiekem hopen we weer op de medewerking tijdens de 12e editie.

“Samen maken we WinterWonderBeek” “Samen maken we WinterWonderBeek” WinterWonderBeek van 17 december 2020 WinterWonderBeek van 17 december 2020 t/m 1 januari 2021, dit mag je niet missen! t/m 1 januari 2021, dit mag je niet missen!

Het was geen stilte voor de storm, maar gewoon een gezellig weekend met veel aanloop: brengers maar gelukkig ook kopers: 270,30 En een gift/inkomsten van 100 euro. Ruim een jaar geleden kregen we een koffer met postzegels, in albums en losse. We willen dat zoiets waardevols ook de aandacht krijgt die nodig is, maar binnen onze vrijwilligersgroep was er die kennis niet. Gelukkig meldde zich iemand die die kennis wel heeft. Met veel zorg is alles gesorteerd en wordt de verzameling door hem op beurzen aangeboden. Regelmatig komt hij ons dan weer blij maken met de opbrengst. Bij ons vorige berichtje vertelde ik dat de toiletten klaar zijn op 4 scholen. Genoeg reden voor een feestje, lint doorknippen door onze coördinator mevr. Kombo, en een feestelijke ochtend voor de blije leerlingen. PIT LATRINES

Photo 1: Gotichaki Primary School

loohcs yramirp eumayN :2 otohP

26 april: Open Deuren Wandeltocht Prinsenbeek: vele en vele dorpsgenoten zetten hun voordeur open om u te ontvangen. Alles in het kader van Met succes naar de Alpe D””huzes

Eén ding is zeker er komt een 12e editie.......... van 17 december 2020 t/m 1 januari 2021.

Eén van de mooiste evenementen van Prinsenbeek is WinterWonderBeek. De 11e editie is inmiddels voorbij en is het tijd om aan te schuiven bij het volgende evenement. Maar dat doen we niet zonder terugblik en een bedankje aan de vele vrijwilligers en de vele sponsoren. We kunnen vaststellen dat de 11e editie in alle opzichten een geslaagd evenement is geweest. Na afloop van het evenement zijn alle op- en aanmerkingen geïnventariseerd. In het vroege voorjaar van 2020 gaan we in de voorbereiding op de 12e editie deze op- en aanmerkingen bespreken en kijken of we mogelijkheden hebben om veranderingen/verbeteringen door te voeren.

Fietsgilde de Baronie

Fietsgilde De Baronie organiseert als opwarmertje voor het nieuwe seizoen weer een tweetal snerttochten. De eerste is donderdag 20 februari aanstaande. De route gaat richting Gilze en is ongeveer 43 km lang. Start 10.00 uur bij Intratuin. Kosten voor de tocht inclusief een kop snert: € 7,50. Informatie: www.gildebaronie.nl

De Beek viert feest, want de tent is terug van weggeweest. 25 april: Officiële opening van de Markt De Markt 12.00 uur 26 april: Smartlappenfeest De Markt 27 april: Koningsdag terug op de Markt Met vele activiteiten en optredens, o.a. René Schuurmans De Markt 19 september Open Prinsenbeeks Sjoelkampioenschap De Drie Linden 26 september Goud van Oud De Drie Linden 11 oktober Kinderboekenweek De Drie Linden 16 - 18 oktober Cees Franken Driebandentoernooi De Drie Linden 13 december Kersthappening De Drie Linden De Beekse evenementen kunnen altijd helpende handen gebruiken. In het bestuur, in de voorbereiding of op de dag zelf Heeft u belangstelling? Mail dan naar: evenementen@dorpsplatformprinsenbeek.nl

Komend weekend nog carnaval maar ook eengroot aanbod van allerlei andere spullen. Met carnaval zijn we op zaterdag gesloten. Daarna boekenweekend. 13 en 14 maart handwerken en handenarbeid. Welkom op vrijdag en zaterdag van 11 tot 3 uur, Groenstraat 42, tel 5429310

Winter Wonder Beek

11e editie WinterWonderBeek zeer geslaagd Eén van de mooiste evenementen van Prinsenbeek is WinterWonderBeek. De 11e editie is inmiddels voorbij en is het tijd om aan te schuiven bij het volgende evenement. Maar dat doen we niet zonder terugblik en een bedankje aan de vele vrijwilligers en de vele sponsoren. We kunnen vaststellen dat de 11e editie in alle opzichten een geslaagd evenement is geweest. Na afloop van het evenement zijn alle op- en aanmerkingen geïnventariseerd. In het vroege voorjaar van 2020 gaan we in de voorbereiding op de 12e editie deze op- en aanmerkingen bespreken en kijken of we mogelijkheden hebben om veranderingen/verbeteringen door te voeren.

Boekendonck Adres: Boekendonck Markt 5A/Schoolstraat 2a e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook op Facebook en Instagram te vinden! * Kom gauw eens kijken..... Boekendonck is heel blij met de nieuwe ruimte in Hagedonk! Het begint er dan ook prachtig uit te zien. In de nieuwe kasten passen veel meer boeken, er staat een lekkere leesfauteuil. Ook de grote leestafel van de Boomgaard Boekendonck werd al door bezoekers gebruikt voor een krantje en een kopje koffie. In de komende periode moeten de puntjes nog op de i gezet worden, maar de nieuwe Bieb inspireert tot een goede opstelling van ons boekenbezit en voor nieuwe activiteiten.Zo maakte één van onze medewerksters alvast een paar originele ‘boeken-taboeretjes’ en we gaan nadenken over ruimere openingstijden vanaf maart. U hoort ervan! De Boekenkist, de kast voor bibliotheek-bestellingen en de thema- en weggeefkast blijven voorlopig op hun gewone plek bereikbaar. Voor het terugbrengen of doneren van boeken kunt u dagelijks terecht bij de Boekenkist in de hal van Hagedonk van 09.00-17.00 uur. Ook de pagina 7


Weekmarkt

Prinsenbeek

Vishandel SINS

ALTIJD VERS EN LOKAAL

Zanddreef 19 Prinsenbeek Telefoon: 076 541 3284

Elstar

per kg

€1,00

Conference per kg Loopt de rits open van uw jas, broek, rok, laars of tas? Wij kunnen deze in vele gevallen repareren zonder de rits te vervangen! Ook zetten we vakkundig nieuwe ritsen in uw jas, tas of broek !! Ook drukknoppen, nestelringen, etc. vervangen wij direct!

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

€1,00

Bintje

per kg

€0,60

WAAR???

Bij van der Wijs Kleinvak Prinsenbeek: vrijdag 8.00 - 12.00 uur Etten-Leur: woensdag 8.00 - 12.30 uur

www.ritsstuk.nl

www.deverseverleiding.nl


kom dat zien kom dat zien !!!!!!!! BAKKAAS DIV SMAKEN PER DOOS 2 PLAKKEN NU

De Kaaskoerier opgelet!! n Prinsenbeek de Inwoners vaor markt in op u bij gen m ag Iedere vrijd et een schitterende verkoopwagen Prinsenbeek ml kaas en buitenlandse kaas. bóórdevo vers van het mes. Alles

2,

95

5,00

3 DOZEN NU + 4E DOOS GRATIS

bloemenman op de markt

PIKANT BELEGEN

HEERLIJK BIJ EEN BIERTJE 500 GRAM HELE KILO

5,00 8,95

met vriendelijke kaasgroet Jan uw kaaskoerier

Bij de

Diverse snijbloemen 3 bossen Gemengde bossen per bos Diverse najaars bakjes vanaf

Carnaval in Boemeldonk!! Lekker warm de optocht kijken of lopen?

6 euro 4 euro

Dat kan met thermo ondergoed van de markt. Ook het adres voor warme sokken

5 euro

Het adres voor ondergoed, beenmode en nachtmode

Elke vrijdag in Prinsenbeek van 8.00 tot 12.00 uur

pagina 9


Nieuws van Afscheidshuys d’ Beek!

Nadat een geliefde is gestorven, komt het moment dat er erg veel geregeld en (juiste) keuzes gemaakt moeten worden. Dat is de reden dat wij wekelijks een topic maken over het afscheid en al wat daarbij belangrijk is.

kast voor het ophalen van bibliotheek-bestellingen is op de oude plek beschikbaar. De medewerkers zorgen dat uw boeken klaar staan en vanuit de Boekenkist op de goede plek terecht komen. Openingstijden Boekendonck Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur. Dinsdag gesloten.

meldonck. Alle ingrediënten om er een gezellige karnavalsmiddag van te maken zijn aanwezig en er is keur aan verschillende kapellen. Met optredens van : ‘t Boskapelleke, De Bacchanten, T.T.T. , De Spuipuiten, Magrietje, Pretbend Nou Èn !?, Dreddezewir, U.B.K., Exclusief, Blaaskapel D’Ruit. Dus liefhebbers zorg dat je dit niet mist, de aanvang is 13.00 uur. Tot Ziens Bij D’Ruit in de Pallieter.

DE VERZORGING EN OPBARING Zodra een geliefde is gestorven en een (huis) arts het overlijden heeft vastgesteld, mag u als familie contact opnemen met de uitvaartondernemer. Onze collega die bereikbaarheidsdienst heeft komt indien gewenst, direct na uw melding naar u toe en treft de eerste noodzakelijke handelingen, zoals een eventuele thuisopbaring of een overbrenging naar bijvoorbeeld het Afscheidshuys d’ Beek aan de Beeksestraat in Prinsenbeek. Met deze collega bespreekt u de details aangaande uw voorkeuren. Wanneer een geliefde in Afscheidshuys d’ Beek wordt opgebaard, merken we een stijgende tendens om als familie bij deze verzorging (geheel of gedeeltelijk) aanwezig te zijn. Wij (Jan en Femke) ervaren dit als prettig, indien u daarbij aanwezig wilt zijn, om die o zo belangrijke, maar soms kleine dingetjes te doen die voor uw geliefde zo belangrijk zijn in met name de herkenbaarheid. Wij helpen en denken graag met u mee. Voor ons als beheerders van het Afscheidshuys d’ Beek is het belangrijk dat een geliefde een goede en laatste verzorging ontvangt die zo belangrijk is in het verdere verloop van het rouwproces. Maar net zo belangrijk: wij bieden u alle mogelijke steun bij de kwaliteit van de opbaring. Naast een opbaring in een kist, verzorgen wij over het algemeen opbaringen met gebruikmaking van een koelbed. Dit koelbed heeft een temperatuur van circa 3 graden boven het vriespunt, waardoor een geliefde langer mooi blijft. Die laatste herinnering is zo belangrijk. Ook al bent u verzekerd bij een landelijk werkende uitvaartorganisatie, zoals DELA, Monuta of Yarden, mag u op basis van uw polis en zonder verdere kosten gebruik maken van de opbaarfaciliteiten van Afscheidshuys d’ Beek. Wilt u meer nadere informatie, dan belt u met Femke en zij kan u keurig voorlichten. Opbaren in het Afscheidshuys voelt echt Beeks aan, u bent en blijft in uw geboorte en/of woonplaats. De toegang is bij ons laagdrempelig en onze rouwkamers zijn daar helemaal op afgestemd. Wij (Femke en Jan) staan u graag iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur te woord tijdens een vrij inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met alle vragen. U stelt uw vragen, wij serveren een kopje koffie of thee. Vindt u het prettiger om het gesprek bij u thuis te laten plaatsvinden? Dan komen wij geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen naar u toe om dat te bespreken wat u bezig houdt. Een goede en juiste voorlichting is cruciaal is ons werk. Voor het melden van een overlijden kunt u ons 24 uur per dag telefonisch bereiken op telefoonnummer: 076 – 5022887. Voor algemene informatie of een voorgesprek zijn wij in principe elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur op kantoor bereikbaar. Maar u mag uw vragen natuurlijk ook per mail aan ons sturen, info@reedijkuitvaart.nl of kijk op onze website: www.reedijkuitvaart.nl. Femke Machielsen en Jan Reedijk.

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

Goede Buren kerkdienst zondag 16 februari

TTT

“Schuif mar aon” is de leus van Boemeldoncks Karnaval. Dat was voor TTT de beste leus, want na het succes vorig jaar bij De Albatross in de polder gaan wij hier ook weer aanschuiven. Het is ons goed bevallen. Kapellen, gasten, karnavalsvierders. iedereen was erg tevreden. Dus houden we het zoals het was. We feesten in de polder en schuiven Aron. Feesten in de polder? Ja, zeker weten in de polder. Daarom organiseert TTT dit jaar weer samen met Golfvereniging Albatross en de crew van Mark ter Beek de traditionele, gezellige Karnavals-dinsdag-middag-maniFEESTatie op dinsdagmiddag 25 februari. Veel Boemeldonckse kapellen hebben al toegezegd dat ze er weer zin in hebben om een lekker stuk muziek weg te geven. TTT begint om 11 over 1 en wie er dan volgt? Dat is dit jaar geen verrassing voor de kapellen, maar wel voor u. Maar u wilt toch niets missen? Het wordt een middagje genieten met véél muziek, enthousiaste mensen, meezingen, gezelligheid, een vette lach, lekker dansen en mooie polonaises. Kortom: FEEST U bent van harte welkom op deze locatie aan de Weimersedreef om mee te feesten. Wij hebben er écht héél véél zin in. U komt toch ook? Dan kunnen we volgend jaar samen, zonder spijt, zeggen: Aanschuiven was geen probleem. MAAR HOE KOM IK DAAR? Van 13.00 tot 18.00 uur rijdt er ieder half uur een GRATIS BUS van de Markt naar de Golf en terug. Die bus kost u niets, da’s meestal bij gratis en best goedkoop.

Karnavalsmaandag organiseert blaaskapel D’Ruit hun 1e “Schuif Mar Aon Middag” Karnavalsmaandag organiseert blaaskapel D’Ruit hun 1e “Schuif Mar Aon Middag” in Biercafé de Pallieter, Groenstraat 23, in Boe-

Forto: ds. Evelyn Quaak

Groen verdriet Bossen in Australië branden, woestijnen rukken op, poolijs smelt, biodiversiteit neemt af. We ontdekken steeds meer dat onze verhouding met de natuur ernstig verstoord is. De gevolgen daarvan zijn merkbaar. Komt het nog goed? In deze viering verkennen we de verhouding tussen mens en natuur. Samen zoeken we naar een hoopvol perspectief op herstel van onze band met al wat leeft. Een Goede Buren kerkdienst is een toegankelijke viering rond een thema, waarbij gasten extra welkom zijn. Er is opvang voor de jongste kinderen en kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na afloop is er koffie, thee en gelegenheid om na te praten. Graag ontmoeten we u en jou op zondag 16 februari om 10 uur! Protestantse kerk Het Kruispunt, Harmonielaan 24 | www.hetkruispunt.org

Vrouwen in Actie Prinsenbeek Beste dames, Het reisje naar Deltapark Neeltje Jans is op dinsdag 7 april. U kunt zich opgeven tot 17 maart met het machtigingsstrookje bij een van de bestuursleden. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m. reserveren bus. Introducees zijn welkom. U leest t.z.t. meer in Modern Prinsenbeek. Dinsdag 17 maart om 19.30 uur in de Zilverberk, komt Jos Vermunt ons een lezing geven over in-


Vrijdag- zaterdag aanbieding:

(D)Roomcroissant

155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-

e1,25 ‘n Franse roombotercroissant met banketbakkers geleroom en frambozen-bessen jam

Heerlijke verrassing voor je Valentijn! Snel een lekkere pizza maken? Wij bakken heerlijke pizzabodems die u thuis zelf kunt beleggen en afbakken. 2 voor slechts

e2,40

Hèndig meej carnaval;) Luxe Bakkerij

LEOPOLD NAGELKERKE Valdijk 25 Prinsenbeek www.debakker.nl Luxe Bakkerijen Leopold Nagelkerke Bakkerij_leopold_nagelkerke

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

VOO

HT RLIC

IN

ND O V G SA

> VOOR WIE?

GROEP 8 LEERLINGEN & HUN OUDERS

> WANNEER EN WAAR?

18 FEBRUARI Bosheidestraat 1, Rucphen 19 FEBRUARI Trivium 60, Etten-Leur

> TIJD?

19.00 UUR

pagina 11


dentiteit en zingeving levenseinde. U kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden. Met vriendelijke groet, het bestuur.

BAK Boemeldonck Inschrijving optochten Aanmelden voor beide optochten kan nog steeds bij de Sik van de BAK via e-mail sik@boemeldonck.nl. Het inschrijfformulier is te downloaden van de site www.boemeldonck.nl. Oproep koor Karnavals gebedsdienst Ook dit jaar start karnaval in Boemeldonck met een gebedsdienst in de RK kerk op donderdagavond 20 februari om 19.00 uur. Wil je de dienst mee opluisteren door deel te nemen aan het gelegenheidskoor ben je van harte welkom. De repetities hiervoor zijn op donderdag 13 febr. en op dinsdag 18 febr. beide keren om 19.00 uur in de RK kerk. Wij rekenen op een volle koorbak. Voor meer informatie, Theo van den Hoven, theo.van.den.hoven@outlook.com of 06 42604909 Ziekenbezoek Jammer genoeg hebben we ieder jaar weer te maken met mensen die door ziekte het karnavalsfeest moeten missen. Als BAK van Boemeldonck willen wij laten merken dat wij deze mensen niet vergeten zijn. Daarom brengt Prins Kaaff LIV of een medewerker van de Raad van Elf op donderdag of vrijdag voor karnaval een bezoekje. Aanmelden kan bij Stan de Graaf 061057 5733 of via sik@boemeldonck.nl. BRAK-krant / BAK-karnavalskrant Een deze dagen ontvangt u de Brak- en BAK-karnavalskrant. Beide kranten staan boordevol informatie over het Boemeldoncks Karnaval. De poster met de foto van het BAK-gezelschap wordt ook dit jaar als los inlegvel bijgevoegd. Daarnaast is er de mogelijkheid om deze poster te downloaden vanaf de BAK-site (www.boemeldonck.nl). De BAK hoopt dat vele huizen in Boemeldonck tijdens karnaval versierd zullen zijn met deze poster. BAK-kapellenfestival Zondag 16 februari vanaf 13:00 uur is het weer zover. Dan vindt het BAK- Kapellenfestival in De Drie Linden plaats. Dit is wat de Grote optocht voor de bouwclubs is, het hoogtepunt van karnaval voor de kapellen. Gestreden zal worden om de wisselbokaal de Toffe Uilebal(k). Direct na de opening, zal in volgorde van loting gestreden worden om de hoogste muzikale eer. Om 17.30 uur sluit Prins Kaaff LIV het festival af met de prijsuitreiking.   Optochtnummers (nieuw afhaaladres!) De deelnemers aan de Grote- en Kinderoptocht kunnen van maandag 17 februari tot en met donderdag 20 februari de optochtnummers ophalen bij Dré en Sandra Gelens, Schotenhof 28 (achterom). Het ophalen kan van 13.00 uur tot 20:00 uur. Het nummer moet goed zichtbaar op de creatie bevestigd worden. Na karnaval moeten de bordjes ook weer worden ingeleverd bij

MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Dré en Sandra. Schooiwagen Tijdens onze geweldige Grote optocht zal er evenals afgelopen jaren een Schooiwagen meerijden. Deze vorm van geld ophalen is ludiek uitgebeeld maar o zo serieus bedoeld. De BAK van Boemeldonck probeert nog steeds voor alle deelnemers aan onze optochten een leuke prijs aan te bieden. Deze kosten worden mede gedekt door de opbrengst van onze schooiwagen. Dus geef gul zodat de kosten voor de deelnemers iets verzacht worden. Agenda: Datum Activiteit 16-02-2020 Kapellenfestival De Drie Linden 19-02-2020 Chauffeurs- en rode hesjes overleg De Elsakker 20-02-2020 Karnavalsgebedsdienst (19:00uur) RK-kerk 22-02-2020 Kinderoptocht Boemeldonck 23-02-2020 Grote optocht Boemeldonck ‘Schuif mar aon!’ De Sik Robbert Janssen T: 06-2241 5881 sik@boemeldonck.nl

SAMENSPRONG Prinsenbeek TURNINSTUIF Kortgeleden vond een grote onderwijsstaking plaats op 30 en 31 januari. De Samensprong besloot daarop een handje te helpen door kinderen uit te nodigen voor een sportief alternatief: de Turninstuif op twee middagen. Maar liefst tachtig kinderen gaven zich op. Onder leiding van hoofdtrainer Bjorn Strous werden zij opgewacht door een team van trainers en vrijwilligers voor een leuke en sportieve middag. Op beide middagen was de turnhal met veertig kinderen per middag helemaal vol. We waren om het zo maar eens te zeggen helemaal uitverkocht. We bouwden de turnhal om tot een nog uitdagender turnparadijs: Een ‘stormbaantje’ op de turnvloer met een trampoline, een schuin vlak om te rollen en de lage evenwichtsbalken om op te balanceren. Het ene kind durfde er al rennend overheen te gaan en het andere kind deed heel voorzichtig daar zijn eerste stapjes op. Allerlei turnelementen gebruikten we om mee te apenkooien. Zwaaien aan de trapeze en de ringen bleken een groot succes net zoals het springen als een kikker op de tumblingbaan (dat is een lange mat die heel lekker veert) en de grote trampoline. Veel kinderen kregen geen genoeg van het duikelen en zwaaien aan de rekstokken en bruggen. Er werd fanatiek geoefend. Voor alle deelnemers stonden trainers en assistenten klaar op alle stationnetjes. Moe maar voldaan verlieten de jonge sporters de turnhal. Wij kregen vele positieve reacties van de kinderen en hun ouders, opa’s en oma’s, verzorgers. Voor ons een bevestiging dat het een geslaagd evenement is geweest!

AED’s in Prinsenbeek • Aktiviteitencentrum Molenkap/Careijn, Schoolstraat 11, 24-A • Buurtver.Overveld, Overveldsestr.23, 24-A • De Drie Linden, Heisprong 15, 24-A • Dierenspeciaalzaak Voesenek, Groenstraat 88a, 24-A • H&S Makelaardij, Beeksestraat 42b, 24-A • Hagedonk/Thebe, Markt 5a • Scouting, Moleneind 1, 24-A • Sportpark de Heikant, Heikantsestraat 37b, 24-A • Buurtver. deStaart, Buitenwal 13, 24-A • SBS3, Strijpenseweg 3, 24-A • Fam. Kwisthout, Witte baan 9, 24-A • Buurtver.Neusje v/d Beek, MrBierensweg 34, 24-A • Fysio Pieter Mies, Molenstraat 42/Vorsterstraat, 24-A • EHBO-ver Prbeek, Hesseling 33, iemand thuis-A • EHBO-ver Prbeek Molen de Beerstraat 6, iemand thuis-A • HCP, Postbaan 38, openingstijden-A • Huisartsenpraktijk, Middenweg 38, openingstijden-A • Marktzicht, Markt 10, openingstijden-A • Mondhygiene Prbeek, MrBierensweg 18, iemand thuis-A • Fam.Okhuyzen, Kapelstraat 57, iemand thuis-A • Zilverberk, Schoolstraat 9, openingstijden-A • Fam. Schalk, Zuidlaan 16, 24 uur per dag • Golfver Albatross, Weimersedreef 19, openingstijden • Fittness Prinsenbeek, Klaverveld 55, openingstijden • TES, Logtenburg 1, openingstijden • Zwembad de Kuil, Weimersedreef 16a, tijdens zwemseizoen • Fam. van Ginneken, Heiveld 3, iemand thuis • Belangenver. Steenakker, Groot Hoogsteen 12, 24-A • Brandweerkazerne, Gertrudislaan 14, 24-A • Fam. Huijbregts, Plantsoen 138, 24-A • Ad Roovers verhuur, De Lind 16e, 24-A • Schoenhandel Mol, Kapelstraat 11, 24-A Toelichting: 24-A: 24 uur beschikbaar, aangemeld bij Hartslag. Nu alleen A: beperkt beschikbaar, wel aangemeld bij Hartslag Nu overig: beperkt beschikbaar, (nog) niet aangemeld bij HartslagNu Vragen/opm: St.Pr’beek Hartsafe: oomencahm@hetnet.nl


Zaterdag 15 februari: Bavel 3 Beek Vooruit 2 Beek Vooruit JO19-1 Halsteren JO19-1 Beek Vooruit JO19-2 Alliance JO19-1 DFC JO19-1 Beek Vooruit JO19-3 JEKA JO19-5 Beek Vooruit JO19-4 Beek Vooruit JO19-5 JEKA JO19-4 GSBW JG2G Beek Vooruit JG1 Beek Vooruit JO17-1 Dongen JO17-1 UVV’40 JO17-2 Beek Vooruit JO17-2 Beek Vooruit JO17-3 Molenschot JO17-1 Heerjansdam JO16-1 Beek Vooruit JO16-1 Beek Vooruit JO16-2 VOAB JO16-2 Oranje Wit JO15-1 Beek Vooruit JO15-1 Beek Vooruit JO15-2 SVC JO15-1 Beek Vooruit JO15-3 VVR JO15-2 SC ‘t Zand JO14-1 Beek Vooruit JO14-1 DSE JO14-1 Beek Vooruit JO14-2 Beek Vooruit JO14-3 TSC JO14-4G Luctor Heinkenszand JO13-1 Beek Vooruit JO13-1 Baronie JO13-4 Beek Vooruit JO13-2 Baronie JO13-8 Beek Vooruit JO13-3 Oranje Wit JO12-2 Beek Vooruit JO12-1 Beek Vooruit JO12-3 SVC JO12-1G Beek Vooruit JO12-4 RSV JO12-1 Beek Vooruit JO12-5 Raamsdonk JO12-1 Groen Wit JO11-2 Beek Vooruit JO11-1 Beek Vooruit JO11-2 Roosendaal JO11-6 Beek Vooruit JO11-3 Groote Lindt JO11-1 Sprundel JO11-1 Beek Vooruit JO11-4 Beek Vooruit JO11-5 Rijen JO11-4 Achtmaal JO10-1 Beek Vooruit JO10-2 DEVO JO10-1 Beek Vooruit JO10-3 Beek Vooruit JO10-4 Advendo JO10-1G uit JO9-1 Zeelandia Middelb. JO9-1 Beek Voor uit JO9-2 Beek Voor Wieldrecht JO9-2 Beek Vooruit JO9-3 Advendo JO9-1 Unitas’30 JO9-7 Beek Vooruit JO9-4 DESK JO8-1 Beek Vooruit JO8-1 De Schutters JO8-1G Beek Vooruit JO8-2 VVR JO8-2 Beek Vooruit JO8-3 DIA JO8-4 Beek Vooruit JO8-4 Gloria UC JO7-1 Beek Vooruit JO7-1 Beek Vooruit JO7-2 BSC JO7-3

ZO WIL IK AFSCHEID NEMEN

16:00 13:15 12:30 15:00 14:30 16:00 12:00 12:00 14:00 14:30 12:00 13:00 12:45 12:30 11:00 09:00 12:30 08:30 11:00 09:00 10:45 08:30 11:30 11:00 10:00 10:15 08:45 10:00 08:30 09:45 08:30 09:45 11:00 11:30 09:30 09:30 08:30 09:45 09:45 08:30 08:30 11:00 10:00

gratis werkboekje

Olympia’60 JO7-1 GSBW JO7-1 Beek Vooruit JO7-5 Beek Vooruit JO7-6 Beek Vooruit JO7-7 WDS’19 JO7-3 TSC JO7-2 Zundert JO7-2 Beek Vooruit JO7-11 Beek Vooruit MO17-1 Beek Vooruit MO13-1 FC Tilburg MO11-1 Zondag 16 februari: WSC 1 TSC 2 SC Gastel 5 ZBC’97 2 IFC 4 Beek Vooruit 6 Bavel 8 Beek Vooruit 8 Dussense Boys 3 Beek Vooruit 11 Beek Vooruit 12 VCW 4 Beek Vooruit VR1

Beek Vooruit JO7-3 Beek Vooruit JO7-4 TSC JO7-4 Sprundel JO7-2 JEKA JO7-2G Beek Vooruit JO7-8 Beek Vooruit JO7-9 Beek Vooruit JO7-10 SCO JO7-1 Gloria UC MO17-2 VVAC MO13-2 Beek Vooruit MO11-1 Beek Vooruit 1 Beek Vooruit 2 Beek Vooruit 3 Beek Vooruit 4 Beek Vooruit 5 SAB 2 Beek Vooruit 7 Moerse Boys 6 Beek Vooruit 9 Zundert 4 Unitas’30 7 Beek Vooruit 13 Boeimeer VR1

10:30 10:45 10:00 10:00 09:00 10:15 12:45 10:15 09:00 14:15 10:15 09:15 14:00 11:30 12:00 12:00 12:00 10:00 10:00 12:15 11:00 12:15 10:00 10:00 12:15

Mededelingen WK 07: Kantine-diensten: Zaterdag 15 februari: uur: VR1 Voormiddag van 9:00 uur t/m 13:00uur: BV3 Namiddag van 13:00 uur t/m 17:00 Zondag 16 februari: uur: JO-19-3 Namiddag van 14:00 uur t/m 17:00

MODERN Prinsenbeek

Informeer naar de diversen advertentiemogelijkheden uitvaartonderneming wilma van opstal www.wilmavanopstal.nl

076-5201799

Tel. 076 - 541 70 71

info@modernprinsenbeek.nl

pagina 13


Bent u benieuwd naar onze turn- en sportactiviteiten? Dan kunt u contact opnemen met bjorn@samensprong.nl. Of neem een kijkje op onze website. Tot ziens bij de Samensprong! Met sportieve groet, Bjorn Strous Hoofdtrainer De Samensprong Prinsenbeek

Bikse kwaaltjes We hebben vorig jaar weer een nieuw record bereikt. Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2019 verdubbeld. Met 769 tekorten in 2018 liepen vorig jaar de tekorten op tot 1492. Vooral waren er tekorten onder crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen, daarnaast de bloeddrukverlagers en geneesmiddelen voor behandeling van maagklachten. De steeds verder oplopende tekorten hebben verschillende oorzaken ten grondslag. Er kan een probleem zijn met de productie, distributie of kwaliteit van het geneesmiddel. Ook wordt een economische reden vaak genoemd. Zodra de productie na een tekort weer op gang komt

staat Nederland achter aan in de rij. Ons land is door de lage prijzen voor fabrikanten en het beperkte inwoner aantal geen aantrekkelijk land. Vanuit de beroepsorganisatie zijn er verschillende oplossing voorgelegd. We hopen dat deze oplossingen gaan helpen, want op dit moment is het voor ons en voor de patiënt een groot probleem. Bij sommige producten moeten we steeds van het ene product naar het andere product uitwijken. Dit geeft ons en de patiënt weinig vertrouwen en gaat ten kosten van de zorg die we elke dag bieden. Marianne Glimmerveen – van Rijn, apotheker Boots apotheek Prinsenbeek

Bewegingsstudio Fit & Welzijn bestaat 10 jaar!

Open avond woensdagavond 4 maart, 18.30 uur – 21.00 uur

Sinds 2010 is Bewegingsstudio Fit & Welzijn al gevestigd in Prinsenbeek. De eerste jaren kon je ons vinden op de Markt, na 5 jaar zijn we verhuisd, simpelweg omdat we uit ons jasje groeide. Inmiddels is Fit & Welzijn alweer 5 jaar gevestigd aan de Groenstraat 4 en zijn onze diensten uitgebreidt tot een mooi maar vooral compleet pakket op gezondheidsgebied. Man, vrouw, jong en oud kan bij ons terecht, iets om trots op te zijn! Zoals gezegd vind je in onze studio alles onder 1 dak voor jouw gezonden fitheid; voeding, sport in infrarood warmtecabines, cryolipolyse (vet bevriezen), lymfen blokkades meten en lymfen draineren. Ook kun je bij ons inmiddels terecht voor een gesprek met een BGN-gewichtsconsulente, gesprekken die (deels) worden vergoed door diverse aanvullende zorgverzekeringen. Op 4 maart houden we een open avond, zodat iedereen eens vrijblijvend een kijkje kan nemen in onze studio. Vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur staat onze deur open. Op deze avond geven we diverse demonstraties van behandelingen en het sporten in de warmtecabines. Je kunt lekkere hapjes proeven, waaronder onze heerlijke PowerSlim producten. Boek op deze avond een intake, behandelingskuur of sportsessie en ontvang leuke extra’s. Daarnaast verloten we onder de bezoekers 2x een kennismakingspakket van PowerSlim, een sportsessie van 5 lessen én een cryolipolyse-behandeling. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon gezellig binnen wandelen. Dit jaar zullen er nog meer activiteiten plaatsvinden. Houdt onze website www.bijmirella.nl, Facebookpagina en Instagram in de gaten. Of… noteer alvast vrijdagmiddag 5 april in je agenda. Meer weten; neem eens een kijkje op onze site www.bijmirella.nl

R&B Schilderwerken V.O.F. Als verf meer dan kleur is

nieuwbouw, renovatie, binnen en buiten werk telefoon/fax: 076 - 8881944 info@rnb-schilderwerken.nl www.rnb-schilderwerken.nl MODERN pagina 14 Prinsenbeek

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 076 560 0585. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Yarden Uitvaartzorg Breda. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 076 560 0585 (24 uur per dag). www.yarden.nl


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave. Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. Vraag naar onze winteractie!! info@ toonberg.nl 0651577581 Schilders- en stuc. bedrijf Joost Foesenek Profiteer nu van de aantrekkelijke winter-tarieven. voor al uw binnen schilderwerk en wandafwerking. Pleisterwerk, sauswerk, glasvezel en behang. Reserveer uw buitenschilderwerk voor 2020. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06-20872832 Voor verbouwingen binnen en buiten, erfafscheidingen, open haarden, badkamers, stucadoorwerken, granol en spachtelputz. T. Janssen, 06-51065856 • Schutsestraat 42

FRANK MUSTERS SIERBESTRATINGEN voor al uw bestratingen Bel voor info of vrijblijvende prijsopgave 076-5420161 of 06-54355533. Stajo hekwerken voor gaasafrastering, sierhekken, poorten, balkonhekken en raambeveiliging op maat. Tevens voor het leveren van materialen. Bel voor info. of vrijblijvende offerte tel.: 5423803 in Prinsenbeek. w

DIVERSEN

INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of koms langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs

PRAKTIJK VOOR SPELTHERAPIE: Therapeutische ondersteuning kind & jeugd; Vergroten van weerbaarheid en zelfvertrouwen, verbeteren van sociale vaardigheden, overwinnen (faal)angst, verwerking van echtscheiding, ziekte of overlijden, ondersteuning bij ADHD, autisme etc. Tel. 076-5418842/06-18828941(na 18.00u) of www.spelenhelpt.com HUIS (2 ONDER 1 KAP) GEZOCHT! Huisje, boompje, beestje. Wij zijn op zoek naar een nieuw thuis in Prinsenbeek. Woont u in een 2 onder 1 kap en overweegt u te verhuizen? Wij komen graag met u in contact! U kunt ons bereiken op 06-83500570 en via ronaldenjodie@gmail.com. Ronald en Jodie

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071. Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl Iedere vrijdag op de markt in Prinsenbeek. Rits stuk van uw jas,tas,laars en broek. Wij repareren deze vaak ter plaatse !!! Ook drukkers,knopen en broekhaken. We vervangen oude ritsen. www.van der wijst kleinvak.nl

De Raaff Klusssen- & Onderhoudsbedrijf voor al uw bouw-, verbouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende offerte naar 076-5439915

07

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 15


DO 20-feb FEMMEKESBAL HENK DISSEL MANNEN VAN BRABANT DJ ARJAN HERRIEMANS

vrij 21-feb

za 22-feb

DJ FRANK BUIKS

KINDER OPTOCHT DJ RIK OTTENHEIM

dj robin 6 dagen in t cafe

zo 23-feb GROTE OPTOCHT DJ GIJS

ma 24-feb

WC EXPERIENCE DJ RIK OTTENHEIM KNEITER PARADE 4.0

di 25-feb

VEUL GERE DJ RIK OTTENHEIM BBB 22 JAAR BESTAAN WILBERT PIGMANS (VAN DE TOREADOR)

vrij 21-FEB ZA 22-FEB ZO 23-FEB ma 24-FEB DI 25-FEB VRIJDAGMIDDAG BAK KLASSIEKERS MIDDAG VRIJDAG AVOND TEUTENAVOND EN D’N AVOND VEURAF, IN SAMENWERKING MET PRETBAND NOU-EN?!

PRIJSUITREIKING KINDEROPTOCHT RANDY WATZEELS

PRIJSUITREIKING GROTE OPTOCHT

KINDERMIDDAG STAMPPOT BUFFET JOHNNY GOLD

STEEK AFNEMEN PRINS KAAF LIV

ZATERDAG t/m dinsdag DJ ROBBERT NIKLAS IN HET CAFÉ SPRINGKUSSENS VOOR DE KLEINSTE KARNAVALSVIERDERS GRATIS TOEGANG ONDER BEGELEIDING VAN OUDERS

MODERN pagina 16 Prinsenbeek

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 07 2020  

Modern Prinsenbeek 07 2020