__MAIN_TEXT__

Page 1

MODERN Prinsenbeek

reen CV De Knalkoenen: We willen iede een mooie optocht bezorgen Elf tieners (tien jongens en één meisje) vormen samen CV De Knalkoenen. Ze bouwen voor de tweede maal in de categorie BK, B-wagen zonder hulp van ouders. De wagen is te zien in de Kinderoptocht op zaterdag 22 februari. Lees verder op pagina 2

week

06

48e jaargang

oplage: 5400 ex • pagina’s 16

5 februari 2020

www.modernprinsenbeek.nl

volg ons op

facebook

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 6 www.schovers.nl

Say Betalis! © www.babsbaay.nl

juridische incasso specialisten www.betalis.nl Mail je openstaande factuur als foto naar info@betalis.nl en op basis van

NO-CURE-NO-PAY

innen we deze voor je!


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons dagelijkse nieuws op onze facebookpagina!

Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

Heeft u een leuk idee voor de voorpagina van Modern Prinsenbeek of kent u iemand die een leuk verhaal weet te vertellen of een vrijwilliger die aandacht verdient, stuur uw email naar: mirjam.bredius@gmail.com.

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

Elf tieners (tien jongens en één meisje) vormen samen CV De Knalkoenen. Ze bouwen voor de tweede maal in de categorie BK, B-wagen zonder hulp van ouders. De wagen is te zien in de Kinderoptocht op zaterdag 22 februari.

door Mirjam Bredius-Hoogendam Elf tieners in de leeftijd van 14 en 15 jaar vormen samen CV de Knalkoenen. Het zijn Daan, Tom, Tim, Tijn, Luca, Leroy, Joey, Gijs, Wouter, Roel en Lotte. De club werd opgericht toen ze allemaal in groep zeven zaten op de basisschool. Eigenlijk is de huidige club een samenvoeging van eerdere clubs. Na enige tijd brainstormen werd de naam Knalkoenen verzonnen. Hun mascotte is een grote kalkoen met een bom als lijf. Vorig jaar deden ze voor de eerste keer mee in de categorie BK, de grootste categorie van de Kinderoptocht (en de moeilijkste, want er wordt gebouwd zonder hulp van ouders). Toen eindigden ze als vierde en tevens laatste. Ze mochten de dag erna meelopen in de Grote Optocht. Een betere aanmoediging is niet denkbaar. Dit jaar wordt de wagen mooier en beter, al is winnen niet het voornaamste doel. “Het gaat erom dat we zelf plezier hebben en dat we alle anderen die langs de kant staan, een mooie optocht bezorgen.” Wijze woorden van Leroy, een van de jongens. Hij zit dicht bij het vuur, want zijn ouders zijn het bouwadres van De Knalkoenen. Hier, op de Overveldsestraat, werd al vaker gebouwd, dus toen de ouders van Leroy, Dré en Mirella van Ham, hierheen verhuisden in december 2016, was het snel geregeld. Een dag nadat zij de sleutel kregen, stonden de kinderen al te trappelen om te gaan beginnen. Inmiddels zitten de jongelui allemaal op de middelbare school in Etten-Leur. Daar houden de leraren helaas geen rekening met bouwen, dus huiswerk maken gaat gewoon door. “School, maar ook sport gaan voor,” bevestigen Nathalie, moeder van Lotte, en Mirella, moeder van Leroy. Maar elke vrije minuut die over is, zitten de kinderen in de bouwschuur. Daar wordt heel hard gewerkt. Om daarna even te ontspannen in het ‘Dré-café’, het privé-café van de familie van Ham. Hier worden ook feesten georganiseerd om geld op te halen voor de club. Een frikandellenfestijn voor vriendjes en vriendinnetjes en een familiedag, waarbij opa’s en oma’s, ooms en tantes mogen kijken en meteen een donatie kunnen doen. Bouwen is een dure grap, maar er wordt van alles gedaan om aan het nodige geld te komen. Zo hebben de jongeren geholpen bij het opbouwen

van Koningsdag en bij de Kuil en zijn er gelukkig sponsoracties, zoals die van de Jumbo in Prinsenbeek. De ambities zijn groot: “We willen sowieso een mooiere wagen dan vorig jaar en als het merendeel zestien is, gaan we meedoen aan de Grote Optocht. Ons uiteindelijke doel is om ooit een A-wagen te bouwen en dan eerste te worden.” Met hun motto ‘Met deze draken gaan we de Boemeldonckse verbroedering bewaken’ hebben ze het zichzelf bepaald niet makkelijk gemaakt. Het creëren van de draken op de wagen is een moeilijke klus. “Ze maken echt stappen in hun ontwikkeling,” vertelt Mirella. “Zo krijgt de wagen steeds meer en uitgebreidere bewegende delen.” Eind september begon het bouwseizoen voor De Knalkoenen. En hoewel ze redelijk op schema liggen, denken ze (“want we hebben niet echt een tijdschema, we doen gewoon heel erg ons best”) is het toch altijd spannend aan het eind, vlak voor Karnaval. Op vrijdagmorgen wordt de wagen opgebouwd, dan moet alles af zijn. “Vorig jaar hebben ze tot elf uur ‘s avonds buiten zitten genieten van hun wagen,” weet Mirella nog. “Dat was geweldig om te zien.” Op zaterdagmorgen gaat de club met de wagen richting de Markt. De jongeren worden geschminkt en dragen hun speciale kleding. Ze krijgen versterking van negen meisjes, die een act gaan opvoeren. Verder hebben ze hun eigen lied geschreven. Zo doen ze er echt alles aan om goed voor de dag te komen. Hopelijk mogen ze op zondag ook weer acte de présence geven. De wagen krijgt na afloop een plekje op de Markt, bij de wagenshow. Maar op dinsdagochtend moet hij worden opgehaald. Het afbreken staat voor de woensdag gepland. Daar willen ze nu nog niet aan denken. “Het hoort erbij, maar het is moeilijk,” vinden ze. Na Karnaval ondernemen ze af en toe ook iets. Want ze zijn in de eerste plaats een vriendenclub. Ruzie hebben ze nooit, hooguit soms een discussie. En zo weten ze dit jaar een mooie wagen neer te zetten, waar heel Boemeldonck tijdens de optocht van kan gaan genieten. De Knalkoenen en hun ouders bedanken Dré en Mirella van Ham, hun bouwadres, voor hun geweldige gastvrijheid.

MODERN

De Kinderoptocht van Boemeldonck wordt gehouden op zaterdag 22 februari. Om 12 uur wordt het startsein gegeven op de Markt. Bekijk de deelnemerslijst in de week voorafgaand aan Karnaval op de middenpagina’s van Modern Prinsenbeek.

Prinsenbeek


kerkdiensten Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 34 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Pastorie: Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastores voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen en pastor Henny Spooren-Schaart. Voor het maken van een afspraak met een van hen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9 en 12 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Misintenties: Vanaf 1 januari 2020 zijn de misintenties, volgens de richtlijnen van het bisdom, verhoogd naar € 11,-.

Afscheid pastor Henny Spooren-Schaart Op zondag 9 februari neemt pastor Henny Spooren-Schaart wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de parochie H. Maria Magdalena. De feestelijke Eucharistieviering vindt plaats in de kerk OLV ten Hemelopneming in Prinsenbeek, aanvang 9.30 uur. Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Na de koffie kunt u deelnemen aan een gemeenschappelijk programma met als thema ‘ontmoeting’. Er worden vier workshops aangeboden: spelen met bloemen, spelen met taal, spelen met verf en zang. De afsluiting is rond 13.30 uur. Met het oog op catering en de organisatie is het fijn als u zich even aanmeldt. Dit kunt u doen met een telefoontje of een berichtje naar het secretariaat van de parochie met vermelding van de workshop van uw keuze: 076-5412231 of info@parochiemariamagdalena.nl U bent van harte welkom! Diensten: Zondag 9 februari 9.30 uur: Parochiële viering t.g.v. het afscheid van pastor H.Spooren m.m.v. alle koren Pastoresteam gaat voor Uit dankbaarheid; Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Riet Machielsen-Mies; Harrie Chantrel en overl. familie; Nol en Leentje de Jong-Bastiaansen, dochter Beppie en zoon René; Adriana Verdaasdonk-de Jong Dinsdag 11 februari 9.00 uur: Gebedsdienst door parochianen

Overledenen: Naan Vissers- de Graauw; Sientje Fasen-Moerkens; Nell Huijbregts-Termeer; Jan Biemans; Jo van Gils Agenda: Maandag 10 februari 20.00 uur Info-avond voor ouders eerste communicanten in de hal van de kerk Donderdag 13 februari 19.00 uur repetitie voor het gelegenheidskoor van de karnavalsdienst in de kerk. Ingang langs de sacristie

Adventkerk Breda en omstreken Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten Gemeente Breda e.o. Harmonielaan 24, Prinsenbeek Telnr. 06-24554240 Het thema van dit kwartaal is getiteld: HET BIJBELBOEK DANIËL Via de website kunt u de Bijbelstudies downloaden. Ga naar www.breda-adventist.nl. Kies Sabbatschool en vervolgens volwassenen. Zaterdag 8 februari 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van arrogantie tot vernietiging 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. E. Karg Zaterdag 15 februari 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Het hol van de leeuw;

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.

Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344 Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Melding overledene/rouwvervoer: Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Jan de Wit en Zn. Uitvaartverzorging, tel. 076-5015807 Dag en nacht bereikbaar. Zuylen uitvaartverzorging, 076-5216877 Dag en nacht bereikbaar. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Monuta Patricia van Vliet, 076-8877552 Dag en nacht bereikbaar. Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl

Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070

SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl

Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00

Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder

tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


“Een vertrouwd gezicht in Prinsenbeek en omgeving”

www.reedijkuitvaart.nl ||Tel.: 2222 887 info@reedijkuitvaart.nl Tel.:076-50 076 - 50 887

Afscheidshuys d’ d’ Beek | Beeksestraat - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl Afscheidshuys Beek | Markt 34a -5Prinsenbeek | www.reedijkuitvaart.nl

155 175 195 205 225 225

65 65 65 55 45 40

14 14 15 16 17 18

€ 48,€ 51,€ 62,€ 68,€ 79,€ 93,-

Modern Prinsenbeek online

Wist u al dat u Modern Prinsenbeek ook online kunt lezen? Al vanaf dinsdagmiddag kunt u elke week Modern Prinsenbeek online lezen en bent u als eerste op de hoogte van de aanbiedingen van onze adverteerders!

MODERN Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl MODERN pagina 4 Prinsenbeek

pagina 23


de hof der engelen 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. J. Voerman Zaterdag 22 februari 2020: GEEN DIENST IVM CARNAVALSOPTOCHT Zaterdag 29 februari 2020: 10:00 uur bijbelstudie thema: Van ontwijding tot reiniging 11:00 uur Eredienst spreker: Dhr. D. Handoko

16 februari: Dienst Spreker: Jefta talks o.l.v. Philip van Kesteren 23 februari: Dienst Spreker: Hans van der Meulen 1 maart: Dienst preker: Jeanne Bovenberg Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goede verstandhouding met de mensen om hen heen.

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda Zondagse diensten: 2 februari: Dienst met Avondmaal Spreker: Henk Rothuizen 9 februari: Dienst Spreker: Hans van der Meulen

Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten

tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services. HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

Op zondag 9 februari gaat in de dienst die om 10 muur begint Ds. Mw. L. v.d. Wel uit Breda voor. De kleine kinderen worden opgevangen in de crèche en er is nevendienst voor de kinderen in de basisschool leeftijd. Wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar info@hetkruispunt.org of kijken op onze website www.hetkruispunt.org

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 te Breda wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor Prinsenbeek zijn Inge Leer en Erik Jan Bosma. U kunt ons bereiken via 0900-8844 of via de mail team-weerijs@politie.nl t.a.v. de betrokken wijkagent. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van een aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het ook mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl Ook kunt u gebruik maken van het spreekuur op d vrijdagmorgen in de oneven weken van 09.00 uur tot 10.00 uur. U vindt ons dan in De Zilverberk, Schoolstraat 9 te Prinsenbeek. Alarmnummer : 112 Dier in Nood: 144 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070 Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Kenia project Prinsenbeek We komen al een beetje in de stemming …..Volop Carnaval dit weekend en eer mensen hadden er zin in: 288,40. We zijn er blij mee. En we zijn ook blij met de foto’s uit Kenia van

de toiletten. Latrines noemen ze het, zonder water om door te spoelen of handen te wassen. Gewoon een mooi gebouwtje met een gat van 10m. Het is zo stevig gebouwd dat ze er wel 40 jaar tegen kunnen. Tussendoor kan het gat geleegd worden. Een fijne aanwinst wat met een feestelijke opening gevierd werd. Komend weekend naast Carnaval ook volop andere spullen. Welkom op vrijdag en zaterdag van 11 tot 3 uur, Groenstraat 42, tel 5429310

De Zonnebloem Prinsenbeek Cheque Rabo “Prijs je Wijk” voor Zonnebloem Crea-doe activiteiten. Leden van de werkgroep Crea-doe activiteiten van de Zonnebloem kregen woensdag van Rabobank Breda een cheque ter waarde van € 500,= voor de aanschaf van materialen voor de crea-doe middagen die men meerdere keren per jaar organiseert. Speciaal voor maatschappelijke initiatieven in de regio heeft Rabobank Breda het initiatief “Prijs je Wijk” opgericht, de opvolger van het voormalige Coöperatiefonds. Als een vereniging of stichting een goed, duurzaam idee voor wijk, dorp of buurt heeft dan kan men een beroep doen op het Prijs je Wijkfonds De Zonnebloem had een beroep op dit fonds gedaan omdat de afgelopen jaren de vrijwilligers iedere keer zelf de verschillende spelmaterialen zoals Rummikub, sjoelbak etc. van thuis meenamen om op die manier de bezoekers een gezellige middag te kunnen bieden. Woensdagmiddag werd er weer een traditionele crea doe middag georganiseerd voor de Zonnebloemgasten, in Het Kruispunt in Prinsenbeek.

De eerste van een reeks van vier in het nieuwe jaar. Ook deze keer konden de gasten onder het genot van een hapje en drankje verschillende spellen spelen zoals sjoelen, rummikuppen, scrabbelen en kaarten. Creatieve dames konden een kaart of mandala maken. Voor ieder wat wils. Een activiteit waarin het samen zijn, het gesprek met elkaar en de gezelligheid het belangrijkste doel zijn. Vanmiddag werden de gasten en de activiteitencommissie verrast met een bezoek van Danielle van Hooijdonck van de Rabobank Breda die de cheque ter waarde van € 500,= kwam aanbieden. Omdat de organisatie al op de hoogte was van haar komst waren al een aantal spellen en andere benodigdheden voor deze crea-doe middagen aangeschaft welke ook symbolisch werden overhandigd. De cheque is een welkome aanvulling op de sponsoring die Het Kruispunt net als in 2019 ook in 2020 biedt in de vorm van gratis gebruik van de ruimte en koffie en thee etc. De Zonnebloem stelt zich ten doel door de inzet van vrijwilliger(ster)s het welzijn te bevorderen van, en hulp te bieden aan langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en lichamelijk hulpbehoevende ouderen. Vooral diegenen onder hen die dreigen te vereenzamen. Zie voor meer informatie https://www.zonnebloem.nl/prinsenbeek of bel 076-5417796.

pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek

Ontslagen docente stelt hoger beroep in maar moet €150.000,-- billijke vergoeding terugbetalen. De kantonrechter had de arbeidsovereenkomst met een docente op verzoek van Aeres Hogeschool ontbonden op grond van een ernstig verstoorde arbeidsverhouding waarbij niet van Aeres gevergd kon worden dat deze voortduurt, terwijl herplaatsing niet mogelijk is. Daarbij kende de kantonrechter aan de docente een billijke vergoeding toe van € 150.000,-De docente stelt hoger beroep in bij het Gerechtshof en zij vordert daarbij een billijke vergoeding van maar liefst € 710.223,87 De docente heeft op verzoek van het Gerechtshof tijdens de mondelinge behandeling haar vele verwijten aan het adres van Aeres in het ruim 1.800 pagina’s tellende procesdossier geconcretiseerd tot een lijst verwijten waarvan zij meent dat deze ernstig verwijtbaar handelen van Aeres opleveren. De docente voerde onder meer aan dat zij in hoger beroep is gegaan omdat zij zich bij de kantonrechter onvoldoende gehoord voelde. De kern van die grieven is dat zij meent recht te hebben op een hogere billijke vergoeding dan de kantonrechter heeft toegekend. Daartoe voert zij aan dat Aeres doelbewust heeft aangestuurd op een verstoorde arbeidsverhouding en dat de kantonrechter bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding bepaalde omstandigheden onvoldoende heeft meegewogen. Voorts is volgens haar ten onrechte geen smartengeld toegekend. Het Gerechtshof oordeelde anders dan de kantonrechter. De arbeidsverhoudingen waren weliswaar onherstelbaar verstoord maar Aeres had niet ernstig verwijtbaar gehandeld. Het was de docente die de verhoudingen op scherp had gesteld door zich “niet respectvol, nodeloos confronterend en verre van constructief” op te stellen. De docente werd veroordeeld tot terugbetaling aan Aeres van de door haar ontvangen billijke vergoeding van € 150.000,-Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 29 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:9272


Prinsenbeekse evenementen kalender

Iedere 2e zaterdag van de maand

Repair cafe P.B.B. Huize Hagedonk

12 februari

Lezing over suikerfabrikant scj. heerma van voss Museum de rijf

21 maart

Lenteconcert “Amor Musae” m.m.v. Nassau Harmonie Breda De Drie Linden Aanvang 20:15 uur, toegang gratis

27 maart

Beekse Quiz De Drie Linden

28 maart

BC de Overslag

Op 27 januari 2020 is de vierde serie van de Winter-competitie 2019/2020 gespeeld. De resultaten zijn als volgt: Groep A: 1. John Cornelissen & Kees Voesenek 57.84 % 2. Corry Janssen & Cees Wezenbeek 56.27 % 3. Jan Franken & Guus Basstein 55.60 % Groep B: 1. An Rovers & Jack van Meer 54.75 % 2. Jos Voesenek & Jos Peeters 53.25 % 3. Gea Scherpenisse & Maria van Huizen 52.00 % Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor nieuwe leden. Het is mogelijk, na overleg, één competitieronde op proef mee te spelen. Opgeven bij G Schrauwen tel: 076-5429119

Wij begint bij jou

Bierfestival De Drie Linden

5 april:

Amusement middag vol humor Met succes naar de Alpe D””Huzes De Drie Linden

Koffie met gebak in wijkcentrum Heksenwiel Op zaterdag 8 februari staat vanaf 10.00 uur de koffie met vers gebak klaar. De kosten: € 3,15. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97.

18 april

Filosofisch café in wijkcentrum Heksenwiel Wil je eens over iets anders praten dan over koetjes en kalfjes? Doe dan mee met het Filosofisch café. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Samen be25 april: palen we de thema’s. Hoe kijk je aan tegen ouOfficiële opening van de Markt der worden en hoe ga je er mee om? Wat geeft de Markt 12.00 uur je voldoening in het leven? De bijeenkomst is op dinsdag 11 februari van 13.30 tot 15.15 uur. Kosten € 2,00 per keer. Aanmelden bij Erica Mooije26 april: Open Deuren Wandeltocht Prinsenbeek: kind, tel. (076) 521 23 02 of emooijekindweekhout@rodekruis.nl vele en vele dorpsgenoten zetten Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, hun voordeur open om u te ontvangen. Alles in het kader van Met succes naar de tel. (076) 549 41 97. Alpe D””huzes Bonte Senioren Middag in wijkcentrum Heksenwiel 19 september Op zondag 16 februari is er om 13.30 uur (zaal Open Prinsenbeeks Sjoelkampioenschap De Drie Linden open vanaf 13.00 uur) de 24e Bonte Senioren Middag in de grote zaal van Wijkcentrum Heksenwiel met o.a. Prins Cornillûs en zijn gevolg, 26 september de Jeugdprins en gevolg, De Bimde Blaozers, De Goud van Oud De Drie Linden Fiepers, De Turfschippers en vele anderen. De entreekaarten kosten € 2,00 en zijn vanaf maandag 3 februari te koop bij de informatiebalie in 11 oktober wijkcentrum Heksenwiel. Deze middag wordt Kinderboekenweek De Drie Linden mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Prins. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiel16 - 18 oktober laan 2, tel. (076) 549 41 97.

Brabaret (cabaret) De Drie Linden

Cees Franken Driebandentoernooi De Drie Linden

13 december

Kersthappening De Drie Linden De Beekse evenementen kunnen altijd helpende handen gebruiken. In het bestuur, in de voorbereiding of op de dag zelf Heeft u belangstelling? Mail dan naar: evenementen@dorpsplatformprinsenbeek.nl

KBO Rik-middag in wijkcentrum Heksenwiel Op zaterdag 8 februari om 13.30 uur een rikmiddag met leuke prijzen in wijkcentrum Heksenwiel. Toegang € 2,50 inclusief een kopje koffie/ thee en hartig hapje. Ook niet KBO-leden zijn harte welkom. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97.

Bingo in wijkcentrum Heksenwiel Een avondje bingo dichtbij huis. De ballen gaan rollen in wijkcentrum Heksenwiel op vrijdag 14 februari tussen 19.30 en 22.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. De tafel met prijzen is goed gevuld. Deze zijn te winnen in totaal elf rondes inclusief een superronde. Totale kosten € 7,50. Wijkcentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2, tel. (076) 549 41 97. Vacature voor een gymdocent voor ouderen Graag komen wij in contact met een gymdocent voor ouderen. Per 1 maart 2020 is er binnen het Fit for Life beweegprogramma een gymdocent nodig. Het gaat om vier lesuren op woensdag en drie lesuren op donderdag. Past dit bij jouw opleiding en interesse? Bel of mail voor meer informatie naar Nelly de Graauw, tel. (076) 525 15 20 of e-mail: nellydegraauw@zorgvoorelkaarbreda.nl

Muziektheater ROES Prinsenbeek Muziektheater ROES uit Prinsenbeek zoekt enthousiaste ‘kids’ voor musicalles op zaterdagmorgen Zit jij in groep 6, 7 of 8 en vind jij het heerlijk om mee te zingen met bekende liedjes en dans je ook graag op populaire muziek? Altijd al mee willen spelen in een musical? Of lijkt het je leuk dit te leren? Nou, dat kan! Dan is musicalles bij ROES kids vast iets voor jou. ROES wil vanaf maart 2020 graag starten met een tweede groep ROES kids op de zaterdag en zoekt daarvoor nog nieuwe leden. De eerste leden zijn al binnen, maar nieuwe aanmeldingen zijn momenteel zeker van harte welkom. Bij voldoende aanmeldingen gaan we van start op de zaterdagmorgen van 10.30u-12:00u in Dansstudio Jump/ ROES aan Logtenburg 6a in Prinsenbeek. Nog niet helemaal overtuigd? Kom dan vooral sfeer proeven tijdens de Musical Workshop van de Cultuurintro Breda op zaterdag 15 februari van 10.30u tot 12:00u (ook aan de Logtenburg 6a in Prinsenbeek) en zie met eigen ogen hoe leuk zingen, dansen en acteren tegelijk kan zijn en neem dan vooral je vriendinnetjes of vriendjes mee. Graag tot gauw! Kijk voor meer informatie op www.muziektheaterroes.com/roeskids en voor de Workshop Musical tijdens de Cultuurintro Breda op https:// www.cultuurintrobreda.nl/activiteit/102551/ musical-workshop

Vrouwen in Actie Prinsenbeek Beste dames, Degene die voor het theater “Opvliegers 5 op safari” voor zaterdag 8 februari een kaartje besteld hebben, worden om 19.45 uur in de hal bij de Nobelaer in Etten-Leur verwacht. Ilse heeft de kaartjes. Dinsdag 11 februari gaan we 30 worstenbroodjes bakken in Tessenderlandt, van Riebeecklaan 2, Breda. Om 18.45 uur wordt u verwacht. De kosten zijn € 38,00 inclusief kofpagina 7


Voor iedereen een passend afscheid. Bespreek vrijblijvend uw uitvaartwensen met een uitvaartverzorger. Kijk op monuta.nl/uitvaart voor een uitvaartverzorger bij u in de buurt. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Monuta T 0800 - 023 05 50 (dag en nacht bereikbaar) I monuta.nl/uitvaart

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

MODERN pagina 8 Prinsenbeek

Zo ziet mijn week eruit in 2020. In deze korte donkere dagen, veel zitten en elkaar een beetje uitdagen. Wat ik voor mij belangrijk vindt is zoveel mogelijk er een normaal leefpatroon op na houden. Douchen, aankleden, ontbijtje, krantje uitgebreid lezen, potje bakken of koken, wij eten nl. s`middags altijd warm, het is onze keus, het is maar hoe je het gewend bent. Daarna doe ik meestal mijn dagelijkse rondje, je kunt het al wel raden, richting Westrik om zo Overbos aan te doen waar momenteel niet veel veranderingen zijn waar te nemen, behalve burlende hertenbokken, mooi om te horen, en verhoogde grondwaterstanden. Toch wel duidelijk waarneembaar na alle regenval van de laatste tijd. Daarnaast doe ik alle huishoudelijke klusjes zowel binnen- als buitenshuis. Zoals blad ruimen, tuinonderhoud plus het graf van mijn overleden broer, Frans, onderhouden. Ongeveer 3 weken geleden was ik op het kerkhof bezig met het schoonmaken van zijn grafstee n en het verwijderen van al het gevallen blad. Ja je moet het toch een beetje bij houden, nu de mogelijkheden voor mijn schoonzus beperkt zijn, voel ik mij hiervoor een beetje vereerd en tevens verplicht dit te mogen doen. Ik heb er iedere keer weer mijn verdiensten van, en vrede mee, dat ik dit allemaal nog kan en mag doen. Terwijl ik daar bezig was, komt er voor mij een totaal onbekende mevrouw op mij afgestapt, met de mededeling, mijnheer mag ik u dit prachtig grafwerk aanbieden om bij het graf te leggen, wat u zo keurig schoon hebt gemaakt. Zij vertelde dat, haar recent overleden vader, zoveel bloemstukken en grafwerken, bij zijn overlijden, had ontvangen dat zij graag een van deze grafwerken met mij wilde delen. Perplex maar ook dankbaar voor zo`n groot gebaar. Wat je dan toch zomaar even tegen komt op een begraafplaats, bewijst dat er daar niet alleen, de dood heerst, maar toch zeker ook medeleven. Dinsdagmorgen heb ik mijn gym-uurtje in sporthal ,de drie linden, vanaf jl. september gaat Mevr. Boot uit Etten-Leur ons voor. Agate, zoals wij haar mogen noemen, is een sportief, vrolijk en altijd goed gehumeurde dame, die ons de gymstof op een gepaste en professionele wijze kan bij brengen op alle deelnemers, zowel mannen als vrouwen. Zoals je leest hebben wij een gemengde groep, wat naar mijn inzien prima werkt. Na 4 maanden mogen wij wel de conclusie trekken dat, het Sorg bestuur een goede keuze heeft gemaakt bij de aanstelling van Mevr. Boot, gefeliciteerd. Verder vul ik de week met het wegbrengen en ophalen van mijn vrouw, die vanaf mei 2014, na een vervelende complexe val en daar uit voort vloeiende hersenoperatie heeft moeten ondergaan, vanaf die datum niet meer mag fietsen of auto rijden. Voor haar toch een groot gemis. Ook een leuke bezigheid, het oppassen voor de kleinkinderen in Etten-Leur. Maar ook die worden groter en ouder en worden de oppas dagen steeds beperkter. Daar staat tegenover dat wij dit al 14 jaren hebben mogen doen, wat echt een hechte band schept, dat kunnen ze ons echt niet meer afnemen. Dit was globaal een overzichtje van mijn bezigheden, in de hoop dat ik zo nog lang, in goede gezondheid, bezig kan en mag zijn. Christ van Boxel.


“SCHUIF MAR AON BIJ HET FEMMEKESBAL 2020” Beste dames karnavalsviersters OPGELET! Het FEMMEKESBAL komt er weer aan. En wij hebben er ontzettend veel zin in. Wij hopen dat jullie weer in grote getale meedoen met ons FEMMEKESBAL!! Wij hopen dat er vele mooie creatieve creaties tussen zullen zitten. De jaarlijkse strijd voor een cheque van 250 euro en 100 euro voor de winnaressen voor de Origineelste, Leukste en Kleurrijkste groep of indivudueel zal weer in alle hevigheid losbarsten. Onze Prins en zijn hofdames komen nog even langs en de muzikale klanken zijn voor de laatste keer van ons aller

d.j. Arjan Herriemans en een optreden van Henk Dissel en

de Mannen van Brabant !!!

Kortom dit feestje mag je echt niet missen. Karnaval begint bij MARKTZICHT BIJ HET

Femmekesbal !!!

Dus ben je tussen 16 en 80 jaar en van het vrouwelijke geslacht, kom dan gezellig feesten met ons want al die vrouwkes bij elkaar dat geeft echt een geweldige sfeer. Tot ziens, tot donderdag 20 Februari aanstaande aanvang 20.30 uur. Lieve groeten, Winny van Dongen

Brood van de maand:

Duinen

e1,50 (ca. 400 g) Een licht meergranenbrood met desem, rogge en verschillende zaden.

Koffiebroodje van de maand:

2 Zeeuwse bolussen 00

e1,

“Ik help u graag bij een goed afscheid.” Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster voor Yarden in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 076 560 0585. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Yarden Uitvaartzorg Breda. Wilt u een overlijden melden? Bel dan 076 560 0585 (24 uur per dag). www.yarden.nl

Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

(max. 4 voor aanbiedingsprijs) Lekker zoet en plakkerig. Om je vingers bij af te likken.

Luxe Bakkerij

LEOPOLD NAGELKERKE Valdijk 25 Prinsenbeek www.debakker.nl Luxe Bakkerijen Leopold Nagelkerke Bakkerij_leopold_nagelkerke

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34 pagina 9


Afscheidshuys d’ Beek! Na een overlijden komt er veel op u af, er moet veel geregeld worden en keuzes gemaakt worden. Daarom nu wekelijks een stukje over het afscheid en al wat daarbij komt kijken. DE KIST Wat betreft de keuze voor een kist is er veel mogelijk, vaak word gekozen voor een populier fineer, dit is een nette kist zonder opsmuk, deze bijzonder geschikt om zelf te versieren met verf, lijm en glitters, ook kunt u mensen uitnodigen om met stift een persoonlijke boodschap achter te laten, dit kan een mooi moment tijdens een afscheid zijn. Op deze manier heeft u echt een persoonlijke kist. Er zijn ook kisten van massief hout, met een glanzende laklaag, er zijn kisten waar u een afbeelding/foto kunt laten drukken op de kist of voor een kist van pitriet kiezen, deze laatste worden vooral gekozen bij natuur begraven omdat daar geen gelijmde delen aan zitten. De fabriek waar wij onze kisten vandaan hebben zijn wel zeer bewust bezig met het milieu en de producten die zij gebruiken, zij hebben alles in eigen beheer en kunnen zodoende kwaliteit garanderen. Zelf een kist maken kan natuurlijk ook, er zijn dan wel een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden, wij informeren u daar graag over. Een lijkwade is bij de meeste mensen minder bekend, toch is dit een hele zachte manier van opbaren, bij geboorte word je in een deken gewikkeld en het is mooi om je dierbare bij overlijden op dezelfde manier te laten gaan. Je kan een officiële wade aanschaffen maar ook iemands favoriete deken kan prima dienst doen, wel moet u rekening houden dat hierbij een opbaarplank aangeschaft moet worden, al kan deze natuurlijk ook zelf gemaakt worden. In Afscheidshuys d’ Beek kan iedereen worden opgebaard, ook als u bij DELA, Monuta of Yarden verzekert bent, kunt u altijd bij ons terecht op basis van uw polis. Wilt u meer nadere informatie, dan belt u met Femke en zij kan u keurig voorlichten. Opbaren in het Afscheidshuys voelt echt Beeks aan, u bent en blijft in uw geboorte en/of woonplaats. De toegang is bij ons laagdrempelig en onze rouwkamers zijn daar helemaal op afgestemd. Wij (Femke en Jan) staan u graag iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur te woord tijdens een vrij inloopspreekuur. Hier kunt u terecht met alle vragen die u heeft. U stelt uw vragen, wij serveren een kopje koffie of thee. Vindt u het prettiger om het gesprek bij u thuis te laten plaatsvinden? Dan komen wij geheel vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen naar u toe om dat te bespreken wat u bezig houdt. U kunt ons 24 uur per dag bereiken op telefoonnummer: 076 – 5022887. Ook kunt u ons per mail bereiken: info@reedijkuitvaart.nl Femke Machielsen en Jan Reedijk.

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

fie met iets lekkers. U kunt zich opgeven via het machtigingsstrookje bij een van de bestuursleden. Het reisje naar Deltapark Neeltje Jans is op dinsdag 7 april. U kunt zich opgeven tot 17 maart met het machtigingsstrookje bij een van de bestuursleden. Doe dit zo spoedig mogelijk i.v.m. reserveren bus. Introducees zijn welkom. U leest t.z.t. meer in Modern Prinsenbeek. Met vriendelijke groet, het bestuur.

“de Speeldoos”

Wil je lekker spelen met andere kindjes? Kom dan op dinsdag en donderdagochtend met je mama of papa of misschien wel met je oma en opa of de oppas naar de Speeldoos. We spelen van 9.30 uur tot 11.00 uur in de grote zaal van de Drie Linden en we hebben glijbanen, fietsjes, loopauto`s, speelkeukentjes, een winkeltje en nog veel meer voor jullie klaar gezet. Om 10.00 zingen we in de liedjeskring en we hebben daar mooie muziekinstrumentjes voor jullie bij. We knutselen, puzzelen, spelen met de lego-tafel en de grote bouwblokken waarvan we grote torens bouwen. Voor de baby`s is er een zachte speelmat en babyspeelgoed. De vrijwilligers zorgen voor koffie en er is heerlijk sap voor jullie. Op advies van Dorpsplatform Prinsenbeek vragen wij een kleine bijdrage als U de Speeldoos bezoekt. Baby`s tot 1 jaar gratis. Kinderen van 1-4 jaar 0,50 eurocent per bezoek. Kom er gezellig bij en leer heel veel kindjes kennen! Vindt U het leuk om omringd te zijn door jonge kinderen en heeft U nog een paar uurtjes tijd op dinsdag en donderdagochtend? Meldt U dan aan als vrijwilliger! Wij zijn dringend op zoek naar enthousiaste mannen/vrouwen die ons gezellige team van vrijwilligers komen versterken tijdens de inloopochtenden. Aanmelden kan op onderstaand telefoonnummer. Anita van der Bruggen 06-13831153

TTT

“Schuif mar aon” is de leus van Boemeldoncks Karnaval. Dat was voor TTT de beste leus, want na het succes vorig jaar bij De Albatross in de polder gaan wij hier ook weer aanschuiven. Het is ons goed bevallen. Kapellen, gasten, karnavalsvierders. iedereen was erg tevreden. Dus houden we het zoals het was. We feesten in de polder. Feesten in de polder? Ja, zeker weten in de polder. Daarom organiseert TTT dit jaar weer samen met Golfvereniging Albatross en de crew van Mark ter Beek de traditionele, gezellige Karnavals-dinsdag-middag-maniFEESTatie op dinsdagmiddag 25 februari. Veel Boemeldonckse kapellen hebben al toegezegd dat ze er weer zin in hebben om een lekker stuk muziek weg te geven. TTT begint om 11 over 1 en wie er dan volgt?

Dat is dit jaar geen verrassing voor de kapellen, maar wel voor u. Maar u wilt toch niets missen? Het wordt een middagje genieten met véél muziek, enthousiaste mensen, meezingen, gezelligheid, een vette lach, lekker dansen en mooie polonaises. Kortom: FEEST U bent van harte welkom op deze locatie aan de Weimersedreef om mee te feesten. Wij hebben er écht héél véél zin in. U komt toch ook? Dan kunnen we volgend jaar samen, zonder spijt, zeggen: Aanschuiven was geen probleem. MAAR HOE KOM IK DAAR? Van 13.00 tot 18.00 uur rijdt er ieder half uur een GRATIS BUS van de Markt naar de Golf en terug. Die bus kost u niets, da’s meestal bij gratis.

VISDAG PRINCENHAGE Het comité Visdag Princenhage is weer bijeen geweest om de visdag 2019 af te ronden. Tevens is de nieuwe Visdag Princenhage vastgesteld op: Zondag 1 november 2020 Het zal weer een gezellig dag worden en we hopen dat er veel trouwe vissers meegaan. Onze hoop is ook gevestigd op nieuwe jonge vissers die zich ook aanmelden voor deze dag. Alle informatie betreft deze dag zal op tijd naar de deelnemers worden toegestuurd, bvc van waar we vertrekken, welke locatie welke boten, opstap, plaats morgens . Comité Visdag Princenhage Gerard Reniers Secretaris

Rikclub de Swaen Voor sommigen licht de focus meer op het Boemeldoncks carnaval dan op het rikken, getuige de afwezigheid van enkele vaste rikkers. Toch waren we woensdag 29 januari weer met 7 tafels gestart en werd de strijd weer op het scherpst van de snede uitgevochten. Toe de kruitdampen waren opgetrokken bleek Henny van Loenhout met 77 punten de winnaar. Het is je gegund Henny, want je hebt de punten ook hard nodig. Met 63 punten legde Anton beslag op de 2de plek en verstevigde zijn koppositie. Zou het dit jaar dan eindelijk een keer gaan lukken? Jos Smits was met 50 punten 3de. Na 3 keer in de plus te hebben gescoorde, vond Jo het weer eens tijd worden om dit patroon te doorbreken en evenals Mario scoorde ze -60 punten. Het kan echter altijd erger: Tonny Hurks had er -66. Omdat Carla ook in de min scoorde is er onderaan niet veel veranderd. Bijzondere vermelding verdient Jannie, die na de kritische opmerking over de matige prestaties van de dames, zich aangesproken heeft gevoeld. Met 33 punten zorgt zij er voor dat ze de 8e plaats in het algemeen klassement inneemt en daarmee de eerste dam in de top 10 is. Ga zo door Jannie. De stand bovenin na 11 wedstrijden: 1. Anton Knijnenburg 327 2. Hans Bogers 227 3. Hans Franken 222 4. Stan van Dongen 213 5. Jos Ermens 206


Onderin is de stand als volgt: 33. Jan Moerkens -201 34. Jo van Hooydonk -224 35. Carla Moerkens -227 36. Frans Renne -241 Voor het carnavalsgeweld losbreekt rikken we nog1keerenwelopwoensdag12februari.Vanaf 20.00 uur is iedereen weer welkom in de Swaen.

Stichting De Drie Linden 27 maart 2020: Beekse Quiz 28 maart 2020: De Drie Linden Bierfestival 18 april 2020: Brabaret (cabaret) 19 september 2020: Open Prinsenbeeks Sjoelkampioenschap 26 september 2020: Goud van Oud 3 oktober 2020: Christel de Laat (cabaret; uitverkocht) 11 oktober 2020: Kinderboekenweek 16-18 oktober 2020: Cees Franken Driebandentoernooi 13 december 2020: Kersthappening

Kunstroute Prinsenbeek Kunstroute Prinsenbeek 2020 Op 19 april 2020 wordt de zevende editie van de Kunstroute Prinsenbeek gehouden. Welke kunstenaars doen mee aan dit prachtige evenement, waar belangstellenden uit de omgeving kennis kunnen maken met kunst van Beekse bodem? We hopen van harte dat we weer een mooie diversiteit van kunst kunnen aanbieden! Schilderkunst, keramiek, beeldhouwen, fotografie, textiel, muziek, poëzie en proza; voor veel vormen van (semi)professionele kunst is de kunstroute Prinsenbeek bedoeld. We hanteren de volgende spelregels: U woont in Prinsenbeek, en kunt beschikken over een representatieve expositieruimte. Voor deelnemers die niet kunnen beschikken over een eigen ruimte is er beperkte gelegenheid om samen met één of meerdere andere kunstenaars te exposeren in gezamenlijke expositieruimtes in Prinsenbeek. Deze editie van de kunstroute willen we ook gelegenheid bieden aan musici, schrijvers of poëten om enkele muziekstukken, gedichten of verhalen te presenteren. Tenslotte vragen we een bijdrage in de kosten. Deze bedraagt 25 euro per deelnemer. Aan de Kunstroute Prinsenbeek kunnen maximaal 20 kunstenaars deelnemen. Bij de keuze van de kunstenaars is diversiteit van het kunstaanbod bepalend. U kunt zich aanmelden vòòr 1 maart a.s. via kunstrouteprinsenbeek@gmail.com . Vermeld daarbij graag uw naam, adres, telefoonnummer en de kunstvorm die u aanbiedt. Bij uw aanmelding ontvangen we graag 3 of meer afbeeldingen of opnames van recent werk, en re-

levante achtergrondinformatie met betrekking tot de ontwikkeling van het werk. Uit de binnengekomen aanmeldingen zal een keuze worden gemaakt op basis van diversiteit en het maximum aantal van 20 deelnemers. We horen graag van u! Comité Kunstroute Prinsenbeek Ad van Melis, Elske van Trotsenburg, John Heller, Carla van Eijk - van Son

Heemkundekring Prinsenbeek WOENSDAG 12 FEBRUARI 19.30 U IN MUSEUM DE RIJF: LEZING OVER SUIKERFABRIKANT SCJ. HEERMA VAN VOSS. De suiker was in de tijd van Heerma van Voss (1841-1934) één van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor de Rijksoverheid. Hij fungeerde als een nationale spil in deze industrietak. Maar behalve de suiker was er nog veel meer dat hem interesseerde en bezighield. Hij betekende veel voor zijn omgeving, de regio, zijn familie, zijn kerk, landelijk opererende organisaties en de start van de luchtvaart in Nederland. Hij zorgde er voor dat op 27 juni 1909 hier in de omgeving (Klappenbergse Heide) de eerste vlucht per vliegmachine in Nederland door Charles, graaf de Lambert plaatsvond. Arie de Bruin heeft inmiddels 20 jaar onderzoek gedaan naar Heerma van Voss en alles wat met hem te maken heeft. Hij vertelt hij over leven en daden van deze markante bekende Nederlander, daarbij ondersteund met talrijke illustraties. Ook enkele bij Prinsenbeek en Princenhage behorende namen komen voorbij: Cieremans, Liesbosch en Den Angel. Toegang voor leden heemkundekring is gratis, niet leden betalen € 2,50. ALGEMENE LEDENVERGADERING: woensdag 4 maart 2020 om 19.30 uur in Zaal Marktzicht met na de pauze muziek en een gezellige en vermakelijke Beekse Heemquiz. MUSEUM DE RIJF IS WEER OPEN OP ZONDAG 1 MAART 2020 VAN 13.30 TOT 16.30 U MET EEN FOTOENTOONSTELLING OVER DE BEEKSE CAFÉ’S. KIJK FOTO’S VAN ACTIVITEITEN (buurten/ exposities/lezingen/heemreis enz.) WWW. HK-OPDEBEEK.NL (ARCHIEF/TERUGBLIK-FOTO’S) VOOR MEER INFORMATIE: onze website www. hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

zicht. Dorpsplatform Prinsenbeek heeft in samenwerking met de gemeente Breda het initiatief genomen om een grote subsidieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken met als doel 500 woningen in Prinsenbeek voor 2028 aardgasvrij te maken. Vertrekpunt is de benodigde aanpassingen in de woning zo uit te voeren dat de totale woonlasten niet stijgen. Om huishoudens te verleiden toch vooral mee te doen, wordt een palet aan technische keuzes aangeboden. Door daaruit te kiezen ontstaat een oplossing op maat. De benodigde investeringen worden zoveel mogelijk gefinancierd uit de daling van de energierekening. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt de subsidie ingezet om toch woonlastenneutraal uit te komen. Het dorpsplatform is enthousiast over het project omdat het invulling geeft aan een van projecten uit het dorpsplan dat enkele jaren gelden is opgesteld. Met de subsidie kunnen veel gebouweigenaren geholpen worden en we hebben als dorp grote zeggenschap in de vormgeving en uitvoering van het project. Op woensdag 12 februari organiseren we een eerste bijeenkomst om iedereen in Prinsenbeek te informeren over het project. Medio maart volgt een tweede bijeenkomst. We starten om 20.00 uur in Marktzicht. We willen op dat moment naast informatie geven over het project, samen de keuze maken in welk deel van het dorp we het project situeren, dorpsbewoners vragen zitting te nemen in een adviesraad en we zijn op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons willen helpen het project tot een succes te maken.

Prinsenbeekse Bezige Bijen P.B.B. Repair café A.S. zaterdag 8 Februari is er weer Repair Café in Huize Hagedonk. Alle inwoners van Prinsenbeek welkom vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur om uw kapotte spullen te laten repareren of klein naaiwerk laten verrichten het kan allemaal. Geef uw spullen een tweede of derde kans, en help de weggooicultuur te bestrijden. Samen een voor een schoonere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen!. Kom gezellig koffie drinken en geniet ondertussen van de kundige reparateurs die uw kapotgegane apparaat repareren. Tot ziens in het P.B.B. Repair Café. Vragen 0630544500.

Boekendonck Prinsenbeek Aardgasvrij? Praat mee over een aardgasvrije wijk in Prinsenbeek op woensdag 12 februari 20.00 uur in Markt-

Adres: Boekendonck Markt 5A/Schoolstraat 2a e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook op Facebook en Instagram te vinden! * We zijn over! pagina 11


Vorige week hebben de medewerkers van Boekendonck alle boeken (ca 2500 exemplaren!) van de eigen collectie naar de nieuwe ruimte in Hagedonk getransporteerd en in de fraaie nieuwe kasten geplaatst en de rest van onze bezitiingen een plekje gegeven. U kunt ons daar (De Boomgaard) vanaf deze week gedurende de gebruikelijke openingstijden bezoeken en een kijkje nemen of een boek lenen. In de komende periode moeten de puntjes nog op de i gezet worden, maar we zijn heel blij met de nieuwe en grotere ruimte. Een feestelijke opening staat voor mei op het programma. Nadere berichten volgen! De Boekenkist, de kast voor bibliotheek-bestellingen en de thema- en weggeefkast blijven voorlopig op hun gewone plek bereikbaar. Voor het terugbrengen of doneren van boeken kunt u dagelijks terecht bij de Boekenkist in de hal van Hagedonk van 09.00-17.00 uur. Ook de kast voor het ophalen van bibliotheek-bestellingen is dan beschikbaar. De medewerkers zorgen dat uw boeken klaar staan en vanuit de Boekenkist op de goede plek terecht komen. Poëzieweek Het is weer Poëzieweek in de Nederlandse boekhandels. Ook Boekendonck heeft gedichten in de themakast! En als u voor € 12,50 aan dichtbundels koopt in de boekhandels krijgt u het poëziegeschenk (‘Tien dichters’) erbij cadeau. Voorleesochtend met ‘t Olifantje op 28 januari Het was een geslaagde ochtend. De kleintjes waren vol aandacht voor het leuke voorleesverhaal “Moppereend” door Lia Aarts met bijpassende dieren-knuffels en de versnapering ( lange vingers met een leuk vingerpoppetje) viel ook erg in de smaak. Voorlezen is leuk, dat bleek maar weer eens. Openingstijden Boekendonck Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 13.30-17.00 uur en zaterdag van 10.00-13.00 uur. Dinsdag gesloten.

Tussenstand na de derde periode DOS sjoelvereniging Verslag d.o.s.sjoelvereniging.derde periode. Klasse a 1 corrie graumans. Klasse B addie luiken Klasse C. Annie v houten. Er is niet veel veranderd van stand. De punten onderling komen al dichterbij. Martha v d avoird is in opmars. Jan huijbregts goede tweede in zijn klasse. En opmerkelijk Adrienne bekers al derde. Dus de komende tijd moeten wij er flink tegen aan. Klasse A Nr 1 2 3 4 5 6

Competitie Naam Corrie Graumans Tiest Graumans Martha v.d.Avoird Tiny Kloosterman Ad Marijnes Willy Huijbregts

MODERN pagina 12 Prinsenbeek

Punten 308 290 224 212 208 188

Klasse B Nr 1 2 3 4 5 6 7

Competitie Naam Addie Luiken Jan Huijbregts Annie van Mook Ria Biemans Jo van Gurp Toos de Craen Jos Aerts

Punten 323 306 264 237 230 220 152

Klasse C Nr 1 2 3 4 5 6 7

Competitie Naam Annie van Houten Hans Gelderblom Adrienne Bekers Theo Hoksbergen Corrie Marijnes Lia Luijkx Anneke Beerens

Punten 306 285 227 219 201 170 130

The quick fox jumps over the lazy river. The quick fox jumps over the lazy river.The quick fox jumps over the lazy river. Op 18 februari 2020 wordt de Jaarvergadering gehouden en daarna hebben wij een Babbel en Borrel, waarbij verschillende activiteiten aan de orde komen. De koffie staat op 19.30 uur klaar en de avond begint om 20.00 uur in de Zilverberk. Het Bestuur. Bezoek ook onze website.

BAK Boemeldonck Inschrijving optochten Aanmelden voor beide optochten kan nog steeds bij de Sik van de BAK via e-mail sik@boemeldonck.nl. Het inschrijfformulier is te downloaden van de site www.boemeldonck.nl. Tekst juryhandboek Alle deelnemers aan de Grote optocht en deelnemers aan de kinderoptocht in de AK en BK en de BKK-categorie mogen een stuk tekst aanleveren voor het juryhandboek. Deze tekst mag maximaal 15 regels bevatten. De uiterste inleverdatum is 9 februari a.s. Het adres waar de tekst heen gestuurd kan worden is: vissersmaaike@hotmail.com Oproep koor Karnavals gebedsdienst Ook dit jaar start karnaval in Boemeldonck met een gebedsdienst in de RK kerk op donderdagavond 20 februari om 19.00 uur. Wil je de dienst mee opluisteren door deel te nemen aan het gelegenheidskoor ben je van harte welkom. De repetities hiervoor zijn op donderdag 13 febr. en op dinsdag 18 febr. beide keren om 19.00 uur in de RK kerk. Wij rekenen op een volle koorbak. Voor meer informatie, Theo van den Hoven, theo.van.den.hoven@outlook.com of 06 42604909 Ziekenbezoek Jammer genoeg hebben we ieder jaar weer te

maken met mensen die door ziekte het karnavalsfeest moeten missen. Als BAK van Boemeldonck willen wij laten merken dat wij deze mensen niet vergeten zijn. Daarom brengt Prins Kaaff LIV of een medewerker van de Raad van Elf op donderdag of vrijdag voor karnaval een bezoekje. Aanmelden kan bij Stan de Graaf 061057 5733 of via sik@boemeldonck.nl. Verkoop kaarten piepersbal en Kreezie karnaval en kindermiddag Zorg dat u goed voorbereid met BAK-kaart en legitimatie voor beide feesten op tijd aanwezig bent voor de verkoop van de kaarten voor Piepersbal en Kreezie karnaval. De verkoop is bij Marktzicht op zaterdag 8 februari tussen 09:30 en 11:00 uur. Op vertoon van een BAK-kaart (ter plaatse nog te koop voor 11 euro) is het mogelijk om toegangskaarten voor het Piepersbal en/ of het Kreezie Karnaval te kopen. De BAK-kaart is gezin gebonden. Dit betekent, dat per BAKkaart door één gezin toegangskaarten gekocht kunnen worden. Legitimatie per persoon is verplicht. Wanneer een persoon niet tot het gezin behoort, kan er geen toegangskaart worden aangeschaft. Hij of zij maakt deel uit van een ander gezin en zal een eigen BAK-kaart moeten kopen. Een toegangskaart is geldig voor 4 dagen en kost 10,00 euro per stuk. Het Piepersbal is toegankelijk voor kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8 en het Kreezie Karnaval voor kinderen vanaf groep 8 t/m 15 jaar. Tijdens de karnavalsdagen kost een kaart aan de deur voor het Piepersbal €6,00 en voor het Kreezie Karnaval per avond €7,00. Om toegang tot het Kreezie Karnaval te krijgen is legitimatie door middel van bijvoorbeeld een schoolpas verplicht. Karnavalskleding tijdens beide feesten is verplicht. Sport- en legerkleding bijvoorbeeld wordt niet aangemerkt als karnavalskleding. Kinderen die in groep 8 zitten mogen dus naar beide feesten. Echter moeten ze dan wel beschikken over een legitimaosiepasje wat ze op school krijgen. Kinderen die in groep 8 zitten op een school buiten Prinsenbeek dienen voor zo’n pasje contact op te nemen met Nancy Giesbergen. Agenda: Datum Activiteit 07-02-2020 Jeugdfeest (PIEPERS) 18:30 – 20:30 De Drie Linden 07-02-2020 Jeugdfeest (KREEZIE) 21:00 – 24:00 De Drie Linden 08-02-2020 Verkoop toegangskaarten Piepers- en Kreeziekarnaval en kindermiddag (09:30 uur tot 11:00 uur) 08-02-2020 Clubfeest De Drie Linden 16-02-2020 Kapellenfestival De Drie Linden 20-02-2020 Karnavalsgebedsdienst (19:00uur) RK-kerk Kinderoptocht Boemeldonck 22-02-2020 23-02-2020 Grote optocht Boemeldonck ‘Schuif mar aon!’ De Sik Robbert Janssen T: 06-2241 5881 sik@boemeldonck.nl


Zaterdag 8 februari: TVC Breda 2 Beek Vooruit JO19-1 Beek Vooruit JO19-2 Oranje Wit JO19-3 SCO JO19-2 Jong Brabant JG1 Beek Vooruit JO17-1 RFC JO17-2 Beek Vooruit JO17-3 Beek Vooruit JO16-2 Drechtstreek JO15-1 Beek Vooruit JO15-2 Groen Wit JO15-2 Beek Vooruit JO14-1 Roosendaal JO14-1 Groen Wit JO14-2 Beek Vooruit JO13-1 WDS’19 JO13-1 Beek Vooruit JO13-3 De Fendert JO12-1 Beek Vooruit JO12-3 Beek Vooruit JO12-4 TSV Gudok JO12-3 Boeimeer JO11-1 Beek Vooruit JO11-2 Beek Vooruit JO11-3 RFC JO11-3 Beek Vooruit JO11-5 Roosendaal JO10-3 Beek Vooruit JO10-3 Beek Vooruit JO10-4 Beek Vooruit JO9-1 Beek Vooruit JO9-2 JEKA JO9-8G Beek Vooruit JO9-4 Groen Wit JO8-1 Rood Wit W JO8-3 Unitas’30 JO8-5G JEKA JO8-8 Baronie JO7-5 Beek Vooruit JO7-2 Beek Vooruit JO7-3 Dongen JO7-3

Beek Vooruit Zat 2 Goes JO19-1 Cluzona JO19-1 Beek Vooruit JO19-3 Beek Vooruit JO19-4 Beek Vooruit JG1 WSC JO17-1 Beek Vooruit JO17-2 Rijen JO17-3 Gloria UC JO16-1 Beek Vooruit JO15-1 Dubbeldam JO15-2 Beek Vooruit JO15-3 Bavel JO14-1 Beek Vooruit JO14-2 Beek Vooruit JO14-3 Halsteren JO13-1 Beek Vooruit JO13-2 The Gunners JO13-2 Beek Vooruit JO12-2 Hoeven JO12-1 Rood Wit W JO12-1 Beek Vooruit JO12-5 Beek Vooruit JO11-1 De Fendert JO11-1 Madese Boys JO11-2 Beek Vooruit JO11-4 UVV’40 JO11-2 Beek Vooruit JO10-2 Baronie JO10-5 DIA JO10-6 UVV’40 JO9-1 VCW JO9-1 Beek Vooruit JO9-3 TSC JO9-4 Beek Vooruit JO8-1 Beek Vooruit JO8-2 Beek Vooruit JO8-3 Beek Vooruit JO8-4 Beek Vooruit JO7-1 Roosendaal JO7-4 TSC JO7-1 Beek Vooruit JO7-4

15:30 15:15 13:45 13:00 12:45 11:00 13:15 12:00 11:45 14:00 10:00 10:00 12:30 12:00 11:45 10:00 11:00 08:30 08:30 10:00 15:30 08:30 08:30 08:30 15:30 08:30 08:45 08:30 09:00 10:15 09:00 09:00 09:00 09:45 09:00 10:00 11:00 08:30 08:30 10:30 11:00 11:00 09:00

Bavel JO7-4 Beek Vooruit JO7-6 Molenschot JO7-1G Beek Vooruit JO7-8 Beek Vooruit JO7-9 Beek Vooruit JO7-10 Gilze MO17-1 TSC MO13-2 Beek Vooruit MO11-1 Zondag 9 februari: Beek Vooruit 1 Beek Vooruit 2 Sprundel 3 Boeimeer 2 Beek Vooruit 5 FC Dordrecht 3 Beek Vooruit 7 VVR 4 Beek Vooruit 9 Beek Vooruit 10 Beek Vooruit 11 Beek Vooruit 12 DIA 8 Wernhout VR1 Mededelingen 06:

Beek Vooruit JO7-5 Achtmaal JO7-2 Beek Vooruit JO7-7 Virtus JO7-2 Beek Vooruit JO7-11 Internos JO7-1 Beek Vooruit MO17-1 Beek Vooruit MO13-1 DSE MO11-1 Cluzona 1 Rijen 2 Beek Vooruit 3 Beek Vooruit 4 Terheijden 4 Beek Vooruit 6 TSVV Merlijn 4 Beek Vooruit 8 RFC 3 Noordhoek 2 Victoria’03 5 Hoeven 5 Beek Vooruit 13 Beek Vooruit VR1

10:00 10:30 09:00 10:00 09:00 09:00 13:15 10:00 08:30 14:00 11:30 10:00 12:00 10:00 12:00 12:15 12:00 10:00 12:15 12:15 10:00 13:00 10:00

Kantine-diensten: t/m 13.00 uur BV12 Zaterdag 8 februari: voormiddag 9.00 uur BV13 uur 17.00 t/m uur 13.00 dag namid 17.00 uur JO-19-2 Zondag 9 februari: namiddag 14.00 uur t/m EP: OPRO E AALD HERH AG TRAININGEN: OPROEP VOOR TRAINERS WOENSDAGMIDD nog enkele enthousiaste traiuren beide voor we n kome nt mome dit Op ners/begeleiders/ouders/opa’s te kort! T ZIJ MET PLEZIER OP WIE KOMT ONZE SPELERTJES HELPEN ZODA Geïnteresseerden graag zo EN! BALL VOET EN KUNN AG MIDD SDAG WOEN ruit.nl spoedig mogelijk aanmelden via: tc@beekvoo ; JO7-1 t/m JO7-11 teams en pupill mini Alle : uur 15.00 – 14.00 , JO9-4, JO10-3, 15.15 – 16.15 uur : JO8-2, JO8-3, JO8-4, JO9-35 en MO11 JO124, JO122-3, 4,JO1 JO113, JO114, JO10-

pagina 13


X

GROOTSTE COLLECTIE UIT DE REGIO TIJDENS DEZE DAG GELDEN SPECIALE AANBIEDINGEN WE MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWE COLLECTIE MEER DAN 500 A-MERKEN HAARDEN & KACHELS UIT VOORRAAD LEVERBAAR !!!GEGARANDEERD NERGENS VOORDELIGER!!! PELLETHAARDEN I CV HAARDEN I HOUT INZETHAARDEN I HOUT

INBOUWHAARDEN | MAATWERK I VRIJSTAANDE HOUTTOESTELLEN I GASHAARDEN I ROOKKANALEN | BUITENHAARDEN | HOUTOVENS

OPENDAG ZONDAG 9 FEBRUARI

VAN 11:00 TOT 16:00 UUR BEZOEKADRES: PENNINGWEG 6 4879AG TE ETTEN-LEUR T: 06-13263168 E: VERKOOP@HAARD-EXPRESS.NL

MODERN pagina 14 Prinsenbeek


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN

w

DIVERSEN

Studio Jetje Kindercoaching, Trainingen voor sociale vaardigheid en weerbaarheid voor alle kinderen die: - willen groeien in hun sociale vaardigheden; - sterk willen staan; - hun zelfvertrouwen willen vergroten. Tel: 06-28033228 ( na 19.00 uur) of www.studiojetje.com

CoVi b.v. Klus- en Onderhoudsbedrijf. Voor al uw onderhoud, verbouwing groot en klein. Riool-en Ontstoppingsbedrijf. Voor al uw verstoppingen en vervangen van riolering Tel. 076-522 44 23 www.coviklusbedrijf.nl

INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of koms langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs

Loodgietersbedrijf P. Christiaanen voor al uw gas, water en sanitair. Ook uw adres voor: zinkwerken, dakbedekking en C.V. installaties. Kerkhofweg 88, 4835 GC  Breda. Tel. 076-5209484/06-53435342. Gratis prijsopgave.

Heeft u ook een kledingstuk dat net niet helemaal goed past ! We zijn tenslotte niet allemaal hetzelfde. Wist u dat wij het in veel gevallen wel aan kunnen passen dat het wel goed staat en zit.

“GEZOCHT: Garagebox / Stalling (huur) voor o.a. een motorfiets Ik zoek een garagebox / stallingsplek te huur voor o.a. een motor. Liefst in of vlak bij centrum Prinsenbeek. Moet overdekt en afsluitbaar zijn, stroom niet per se nodig.

Strijkservice Prinsenbeek Neelstraat 6 076-5412532 Ook voor passend maatwerk.

Reacties naar: 06-26848069”

Antoon van den berg schilderwerken Voor alle schilderwerkzaamheden binnen en buiten. Vraag naar onze winteractie!! info@ toonberg.nl 0651577581 HOVENIERSBEDRIJF PERFECT GREEN Tuinonderhoud en aanleg in elke prijsklasse. Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak 0628993948 / info@perfectgreen.nl Schilders- en stuc. bedrijf Joost Foesenek Profiteer nu van de aantrekkelijke winter-tarieven. voor al uw binnen schilderwerk en wandafwerking. Pleisterwerk, sauswerk, glasvezel en behang. Reserveer uw buitenschilderwerk voor 2020. Bel voor een vrijblijvende offerte: 06-20872832

06

Is een advocaat te duur? Maar wilt u toch krijgen waar u recht op heeft? De juristen van Betalis werken op basis van no cure no pay en stellen alles in het werk om uw vordering snel te innen. Interesse of wilt u een zaak uit handen geven? Maak dan vrijblijvend een afspraak: 010-8200071. Kijk ook eens op incassozonderkosten.nl Iedere vrijdag op de markt in Prinsenbeek. Rits stuk van uw jas,tas,laars en broek. Wij repareren deze vaak ter plaatse !!! Ook drukkers,knopen en broekhaken. We vervangen oude ritsen. www.van der wijst kleinvak.nl

Eén zoeker kost €15,25 Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!! pagina 15


Untitled-1 1

MODERN pagina 16 Prinsenbeek

1-2-2020 16:23:36

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 06 2020  

Modern Prinsenbeek 06 2020