__MAIN_TEXT__

Page 1

MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

Week 02 - 03 | 49e jaargang | 13 januari 2021 | oplage: 5400 ex | pagina’s 12

Beste lezers, I.v.m. de huidige maatregelen rondom het Corona-virus verschijnen wij tijdelijk in de even weken.

Oproep:

Schools in Africa Schools in Africa is een stichting, opgericht door de Beekse François Olsthoorn, die als doel heeft kinderen in een van de allerarmste gebieden in Nigeria een goede toekomst te bieden.

Lees verder op pagina 2

voorHeeft u een leuk idee voor de k of bee sen pagina van Modern Prin l haa ver k leu kent u iemand die een die r lige wil vrij een weet te vertellen of email aandacht verdient, stuur uw com ail. gm us@ edi .br jam naar: mir

Advocatenkantoor

Lees onze column op pagina 8 www.schovers.nl

www.modernprinsenbeek.nl | volg ons op facebook


colofon vervolg voorpagina Modern Prinsenbeek is een informatieblad voor inwoners van Prinsenbeek en wordt wekelijks gratis huis-aan-huis bezorgd.

Aanleveren

Het aanleveren van tekst, advertenties en zoekertjes kan tot maandag 10.00 uur. Alleen via e-mail: info@modernprinsenbeek.nl Voor advertenties gelden vaste tarieven. Verenigingen kunnen gratis tot maximaal 1000 karakters aanleveren.

Ingezonden stukken

De redactie is niet verant­woordelijk voor de inhoud van door derden aangele­verde ingezonden stukken

Voorpagina

De tekst van het voorpagina-artikel wordt verzorgd door de Beekse redactie Tafel (Mirjam Bredius – Hoogendam) en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie van Modern Prinsenbeek. U kunt contact opnemen via: mirjam.bredius@gmail.com.

Uitgave

Modern Prinsenbeek Belder 38 , 4704 RK Roosendaal Tel. 076 - 541 70 71 info@modernprinsenbeek.nl Facebook Volg ons op onze facebookpagina! Niets uit deze uitgave mag worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Oproep:

or de voorHeeft u een leuk idee vo enbeek of pagina van Modern Prins k verhaal leu n kent u iemand die ee jw vri illiger die weet te vertellen of een uw email aandacht verdient, stuur gmail.com naar: mirjam.bredius@

MODERN pagina 2 Prinsenbeek

Schools in Africa is een stichting, opgericht door de Beekse François Olsthoorn, die als doel heeft kinderen in een van de allerarmste gebieden in Nigeria een goede toekomst te bieden. door Mirjam Bredius-Hoogendam Misschien heeft u hem voorbij zien komen op 28 november 2020: François Olsthoorn liep op die dag een halve marathon door Prinsenbeek. Om precies te zijn: vier keer een rondje van 4.8 kilometer door het Liesbos en nog twee extra kilometers door het dorp, een halve marathon is immers precies 21.1 kilometer. De Bekenaar (50 jaar, getrouwd, drie kinderen tussen 15 en 18 jaar, in 2011 in Prinsenbeek terecht gekomen na een verblijf van tien jaar in Zwitserland, omdat hij in die tijd in Brussel en Rotterdam werkte en Prinsenbeek dus een ideale uitvalsbasis was) liep deze halve marathon om geld in te zamelen voor een goed doel. Het begon allemaal in 2017, toen François een sabbatical had van drie maanden en vrijwilligerswerk ging doen in Nigeria. “Vroeger ben ik voor mijn werk vaak in Afrika geweest. Ik liep al jaren rond met de gedachte om mijn kennis daar ter beschikking te stellen voor een NGO (niet-gouvernementele organisatie). Via de Bill Gates Foundation kreeg ik de kans om een project te starten. Ik wilde helpen medicijnen meer toegankelijk te maken. Veel mensen in dit arme land hebben geen toegang tot geneesmiddelen door logistieke problemen. Ik hielp het ‘Africa Resource Center’ opstarten en verbeteren en reisde drie maanden door het land. Een spannende reis, want Nigeria is gevaarlijk, ik moest onderweg dan ook beveiligd worden.” François raakte onder de indruk van wat hij zag. Hij bezocht tijdens zijn rondreis twee scholen, gefinancierd en opgezet door een lokale NGO en Italiaanse nonnen. In de allerarmste wijk ter wereld, zoals François het omschrijft, stond een schoolgebouw dat een totaal andere wereld leek te zijn. De kinderen zijn er heel blij naar school te kunnen, omdat dat de ultieme kansen biedt voor een betere toekomst. Terug in Nederland wilde François hier meer mee doen. “Hier kan je het verschil maken,” vindt hij. Vanuit zijn ‘bevoorrechte positie’ was hij geraakt en geïnspireerd en hij besloot een stichting op te richten, ’Schools in Africa’, en daarvoor geld in te zamelen om de school verder te helpen. Het eerste project bestond uit het bijbouwen van vier extra klassen voor 100 leerlingen. Hiervoor was 10.000 euro nodig, maar de teller stond na drie maanden al op 11.000 euro. Enkele maanden later waren de extra klassen een feit. François stopte niet, hij besloot een nieuw project te steunen: de bouw van een middelbare school. “Wil je de kansen van deze arme kinderen

echt vergroten, dan moeten ze een middelbare schooldiploma hebben om verder te kunnen studeren.” We zijn inmiddels twee jaar verder. De bouw van de middelbare school is reeds gestart, in september 2021 gaat deze open. Om geld bijeen te krijgen, organiseert François elk jaar een sportief evenement. In 2018 deed hij mee aan een fietstocht in de Alpen, in 2019 aan een kwart triatlon. In 2020 was het moeilijk aan te sluiten bij een evenement, maar François vond hier iets op, hij organiseerde een halve marathon door zijn woonplaats Prinsenbeek. Om zijn persoonlijke record van 15 jaar geleden te verbreken en tevens om geld bijeen te krijgen voor zijn stichting. “Ik kreeg hulp van mijn zoon Daan, die de eerste 10 kilometer meeliep, en van mijn zwager Ruben, die bij de tweede helft aansloot. Ik heb hiermee een prachtig resultaat geboekt, voor mij persoonlijk, omdat ik mijn 15 jaar oude record heb verbroken, wat op zich als een prestatie voelde. 15 jaar gelden was ik nog een jonge vent. Maar ik heb ook 5.000 euro opgehaald, een prachtig bedrag. Samen met eerdere resultaten staat de teller nu op 19.000 euro.” François heeft inmiddels contact gezocht met de stichting ‘Wilde Ganzen’, als zij de helft van het bedrag extra toevoegen, zou dat helemaal fantastisch zijn. Er kunnen dan straks 400 kinderen naar de middelbare school. François is bescheiden, maar vraagt graag aandacht om zijn stichting te steunen. Iedereen is van harte welkom om bij te dragen. 100% van het geld gaat naar de kinderen, er blijft letterlijk nog geen cent aan de strijkstok hangen. Voor elke 100 euro kan een kind een jaar lang naar school. Een keer per jaar organiseert de Bekenaar een actie, maar daarnaast vraagt hij op zijn verjaardag geld voor de stichting in plaats van cadeaus, en toen zijn zwager onlangs promoveerde, deed hij hetzelfde. “Elke euro heeft direct impact op het leven van een kind. Iedereen die wil doneren of een actie wil opzetten, ben ik zeer dankbaar,” besluit François. Donaties zijn welkom op IBAN NL25INGB0009381410, t.a.v. Stichting Schools in Africa. 100% van de giften gaat naar het goede doel. De ANBI-aanvraag is in behandeling. Meer info: https://www. schoolsinafrica.nl/ Kijk voor een korte video over het schoolproject op https://www.youtube.com/watch?v=5PwqanTsjwk&feature=emb_logo

MODERN Prinsenbeek


kerkdiensten Protestantse Kerk Het Kruispunt Protestantse Kerk Het Kruispunt Harmonielaan 24 | 4841 VL Prinsenbeek info@hetkruispunt.org | www.hetkruispunt.org Welkom in de kerk online! Op zondag 17 januari, komt als gastpredikant Ds. B. Plaisir uit Gouda. Op zondag 24 januari leidt onze eigen predikante Evelyn QuaakKloet de viering. U bent bij beide vieringen welkom om half 11 online via www. kerkdienstgemist.nl. U kan de diensten ook beluisteren op een later tijdstip. Graag blijven we zo met u thuis in verbinding! We hopen over niet al te lange tijd weer vieringen met 30 aanwezigen te kunnen houden en activiteiten doordeweeks. Wilt u op de hoogte zijn van de actuele situatie, kijk dan op onze website: www.hetkruispunt.org

Kantoor: Voorerf 23, 4824 GM Breda 076-5717575 Zondagse diensten: 11.00 uur Graaf Engelbrecht College Ganzerik 3 te Breda Wat is Jefta? Jefta is een kerk van evangelische christenen uit Breda en omstreken. Het zijn mensen van allerlei leeftijden en achtergronden, die willen werken aan een persoonlijke relatie met God en een goe-de verstandhouding met de mensen om hen heen. Zondagse diensten De zondagse diensten vinden plaats om 11.00 uur in het Graaf Engelbrecht College, Ganzerik 3 te Breda (wijk: Haagse Beemden) De diensten zijn gevarieerd en laagdrempelig; ze staan open voor iedereen, natuurlijk ook voor gasten. Kinderen, tieners, jongeren en volwassenen van allerlei culturen en achtergronden heb-ben binnen Jefta een plek van ontmoeting gevonden. In de eerste plaats met God, maar daar-naast ook met elkaar. Er is kinderopvang (crèche) voor de allerkleinsten tot 2½ jaar. Voorts zijn er kindergroepen voor verschillende leeftijdsgroepen en hebben hun eigen programma. Ook de tieners hebben om de 14 dagen een eigen tienerdienst. International visitors welcome Translation into English is available during Sunday services. HUISGROEPEN op diverse plaatsen in Breda Voor informatie: Jefta kantoor 076-5717575

weekend diensten Alleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112 Huisarts: Huisartsenpost Breda, tel. 076 – 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee. Melding overledene/rouwvervoer: Afscheidshuys d’ Beek, Beeksestraat 5, tel.: 076 – 50 22 887 24 uur per dag bereikbaar Van Gemert, tel. 076-5212868 24 uur per dag. Yarden uitvaartverzorging, 076-5600585 24 uur per dag bereikbaar. Uitvaartonderneming Wilma van Opstal 076 - 5201799 / 06 - 51293535 24 uur per dag bereikbaar. Tandartsdienst: Dienstdoende tandarts is te bereiken via een centraal telefoonnummer: 076-5209070 Boots apotheek Prinsenbeek: Openingstijden: ma t/m vr 8:00 – 17:30 uur en za van 9:00 – 12:00 Middenweg 36, Prinsenbeek. Tel: 076-5412344 Buiten openingstijden kunt u terecht bij: Dienstapotheek Breda, Molengracht 21. Tel. 076-5953099

Verloskundigenpraktijk ”De Ooievaar” Zandoogjes 5, 4814SB Breda Tel: 076-5148142 - Fax: 076-5148184 www.verloskundigenpraktijkdeooievaar.nl Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Verloskundigen Praktijk Prinsenbeemden Klaverveld 55 Prinsenbeek Tel 076 5228847 www.verloskundigenpraktijkprinsenbeemden.nl SHL-Groep www.shl-groep.nl Bloedafnamelocatie: Sporthal De Drie Linden, Heisprong 15. Openingstijden: ma t/m vr 08.00-10.30 uur Trombosedienst SRTB t. 076-5029150 e. info@srtb.nl - i. www.srtb.nl

Weekenddiensten dierenartsen: Prinsenbeek: Dierenkliniek de Baronie: dierenarts 24 u per dag bereikbaar onder tel. 076-5415030. Spreekuur volgens afspraak, aan de Dierenkliniek, Beeksestraat 60B te Prinsenbeek. Allerzorg | Kraamzorg | Breda e/o: Carla van den Oever - Regio West-Brabant 06 317 69 836 (24-uurs nr.: 06 55 773 772) carla.vandenoever@allerzorg.nl

huisartsen Middenweg 38, 4841 RR Prinsenbeek Telefoon: 076 - 5412201 ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend (zie weekenddiensten)

politie

M

P

Bel: 0900-8844 Alarm: 112 pagina 3


55 jaar getrouwd Cees (77) en Cor (74) Meeuwissen-Boeren uit Prinsenbeek, Cees geboren op de Verloren hoek te Prinsenbeek en Cor geboren aan de Rietdijk 6 te Prinsenbeek (inmiddels is dit Breda) zijn getrouwd op 15 januari 1966. Ze hebben elkaar gevonden op de kermis in Prinsenbeek en Cees heeft ze nooit meer losgelaten. Cor was geboren in het Café de Texas Bar (later de Texas Hoeve) en daar was Cees dan ook niet weg te slaan. Hij haalde haar dan ook geregeld met zijn brommer op om samen te gaan stappen. Op de achtergrond van de foto is de Rietdijk te zien, daar waar de Texas Bar staat en waar ze op een wat latere leeftijd samen het Café overnamen van Hein & Co Boeren en dit nog jaren met heel veel plezier hebben gerund. Bij Cees en Cor kwamen we niks te kort, het was en is nog steeds rijkelijk gevuld met gezelligheid leut mooie herinneringen ervaringen en levenslessen. Plezier en humor zijn wel de belangrijkste pijlers in deze gezellige familie. De kinderen en kleinkinderen willen jullie daarom ook heel erg bedanken voor dit rijke leven de aandacht, de liefde, de humor en gekheid. Gelukkig mogen wij hier nog steeds van genieten.

55 jaar getrouwd Cees (77) en Cor (74) Meeuwissen-Boeren uit Prinsenbeek, Cees geboren op de Verloren hoek te Prinsenbeek en Cor geboren aan de Rietdijk 6 te Prinsenbeek (inmiddels is dit Breda) zijn getrouwd op 15 januari 1966. Ze hebben elkaar gevonden op de kermis in Prinsenbeek en Cees heeft ze nooit meer losgelaten. Cor was geboren in het Café de Texas Bar (later de Texas Hoeve) en daar was Cees dan ook niet weg te slaan. Hij haalde haar dan ook geregeld met zijn brommer op om samen te gaan stappen. Op de achtergrond van de foto is de Rietdijk te zien, daar waar de Texas Bar staat en waar ze op een wat latere leeftijd samen het Café overnamen van Hein & Co Boeren en dit nog jaren met heel veel plezier hebben gerund. Bij Cees en Cor kwamen we niks te kort, het was en is nog steeds rijkelijk gevuld met gezelligheid leut mooie herinneringen ervaringen en levenslessen. Plezier en humor zijn wel de belangrijkste pijlers in deze gezellige familie. De kinderen en kleinkinderen willen jullie daarom ook heel erg bedanken voor dit rijke leven de aandacht, de liefde, de humor en gekheid. Gelukkig mogen wij hier nog steeds van genieten. Cees en Cor hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen. Het feest kan helaas nog niet uitgebreid gevierd worden maar wij hopen dan ook dat we dit op een andere datum kunnen inplannen.

Cees en Cor hebben 2 kinderen en 5 kleinkinderen.

Van Harte gefeliciteerd Pa & Ma - Opa & Oma - Schoonouders

Het feest kan helaas nog niet uitgebreid gevierd worden maar wij hopen dan ook dat we dit op een andere datum kunnen inplannen. Van Harte gefeliciteerd Pa & Ma - Opa & Oma - Schoonouders

Belastingaangifte is eenV apart!

Wilt u het maximale terug krijgen van de belasting?

Laat dat maar over aan de ervaren experts van A.C. Koijen & Partners! Wij laten uw belastingaangifte maximaal in uw voordeel werken. En regelen desgewenst uw administratie van a tot z. Modern maatwerk met een persoonlijke en flexibele instelling. Ideaal voor start ups, gevestigde MKB bedrijven en ZZP’ers, maar ook particulieren. Ontdek wat we voor u kunnen doen en maak vandaag nog een afspraak.

ESSERSTRAAT 79 | 4813 EJ BREDA | +31(0)76 514 74 44 RAADHUISPLEIN 1 | 4861 RV CHAAM | +31(0)161 49 25 08

WWW.ACKOIJEN.COM

MODERN pagina 4 Prinsenbeek

Voor al uw Sneltransport binnen geheel Europa!

Koeriers Service Roosendaal B.V.

www.ksr.nu • Tel: +31 (0)165 39 70 34

ZO WIL IK AFSCHEID NEMEN

gratis werkboekje

uitvaartonderneming wilma van opstal www.wilmavanopstal.nl

076-5201799


Rooms Katholieke Kerk Prinsenbeek Pastorie: Markt 32, 4841 AC Prinsenbeek; Tel.5412231; Contactpastor voor Prinsenbeek: pastor Ben Hendriksen. Voor het maken van een afspraak met pastor Hendriksen, kunt u bellen tussen 9.00 uur en 11.30 uur. U kunt ook langskomen op het secretariaat, iedere werkdag geopend tussen 9.30 en 11.00 uur. Hier kunt u ook intenties opgeven (à € 11.00) minstens 14 dagen van tevoren. In geval van overlijden, verzoek tot ziekenzalving of ziekenzegen kunt u contact opnemen met het speciaal hiervoor ingestelde telefoonnummer: 06 14962111 Website van de parochie: www.parochiemariamagdalena.nl e-mail adres: info@parochiemariamagdalena.nl Wilt u zich inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief? Dat kan via: nieuwsbrief@parochiemariamagdalena.nl Op vrijdag is de kerk weer open van 9.30 uur tot 11.30 uur voor het aansteken van een kaarsje en een moment van bezinning.

weekberichten Politie district De Baronie Team Weerijs Ons kantoor is gevestigd aan het Stationsplein 37, 4872 XL te Etten-Leur. Het kantoor aan de Hambroeklaan 3 wordt slechts gebruikt op afspraak. De wijkagenten voor de Wijk Prinsenbeek zijn Erik-Jan Bosma en Inge Leer. U kunt ons bereiken via 0900-8844. U kunt tevens gebruik maken van het contactformulier wijkagent via de landelijke site politie: www.politie.nl met gebruik van uw postcode. Voor het doen van aangifte dient u een afspraak te maken via 0900-8844. Voor bepaalde zaken is het mogelijk om digitaal aangifte te doen via www.politie.nl. Het spreekuur in De Zilverberk is tot nader order opgeschort en kan voorlopig geen doorgang vinden, wegens coronamaatregelen en capaciteitsgebrek.

Opgeven voor de vieringen blijft nodig, Gezien het aantal oplopende besmettingen mogen er 30 bezoekers in de diensten aanwezig zijn. Daarom blijft opgeven nodig! U kunt zich opgeven voor donderdag 18.00 uur via het centraal secretariaat tel.nr. 076- 5412231 of via de mail info@parochiemariamagdalena.nl Zondag 17 januari: 9.30 uur: Woord en Communieviering door parochianen; Intenties: Antonius en Johanna Maltha-Akkermans; Maandag 18 januari Taizéviering in het Kruispunt door dominee Evelyne Quaak Dinsdag 19 januari om 9.00 uur: Eucharistieviering door pastor Gilbert Razon Overledenen: George Molenaar; Janus Dirven; Nelly Bastiaansen-Schellekens; Cees Merkelbach-van Enkhuijsen; Thieu Lips; Wim Houtepen.

Thuisbrengservice Boekendonck Slechts een klein aantal mensen heeft gereageerd op onze oproep om boeken thuis te laten bezorgen. Nu de ‘Lock-down” periode wellicht wat langer gaat duren, kan boeken lezen een goede ontspanning zijn. Boekendonck zelf is gesloten maar de thuisbrengservice uit onze eigen collectie is weer van kracht. Dus: U kunt per keer maximaal drie boeken bestellen via de mail: boekendonck@outlook.com. Voor wie geen computer heeft telefonisch via 06-39117014 (op dinsdag en vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur) Bij uw bestelling geeft u aan wat voor soort boek(en) u wilt (spannend, roman, biografie etc) evt. een titel of schrijver (jeugdboeken met leeftijd erbij). En natuurlijk naam en afleveradres. De vrijwilligers gaan een pakketje naar wens voor U samenstellen. De afleverdagen zijn op dinsdag of vrijdag. Dan brengt een vrijwilliger van Boekendonck het boekenpakketje in een tasje bij u thuis aan de voordeur na 14.00 uur. Om in te leveren: even een mail of telefoontje en op de eerstvolgende dinsdag- of vrijdagmiddag worden de geleende boeken weer opgehaald. KOM NIET NAAR BOEKENDONCK EN LEVER DE BOEKEN NIET ZELF IN!

Alarmnummer: 112 Dier in Nood : 114 Meld misdaad anoniem: 0800-7000 Opsporingstiplijn: 0800-6070

Adres: Boekendonck Markt 5A (aparte zij-ingang Hagedonk) e-mail: boekendonck@outlook.com Boekendonck is ook te vinden op Facebook, Instagram en www.boekendonck.nl

pagina 5


Blijf niet langer rondlopen met uw juridische vragen. Gratis avondspreekuur; iedere maandagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Een juridisch probleem is in een beginstadium meestal gemakkelijker en goedkoper op te lossen dan wanneer een conflict langer duurt en de verhoudingen verstoord zijn geraakt. Daarom is Schovers Advocatenkantoor in 2003 gestart met een gratis inloopspreekuur. In de loop van vele jaren is gebleken dat dit spreekuur in een grote behoefte voorziet. Zowel particulieren alsook bedrijven en instellingen kunnen bij het inloopspreekuur terecht voor vragen op uiteenlopende gebieden.

Wat kunt u verwachten van het spreekuur?

- Voor een gesprek wordt circa een half uur uitgetrokken. - Nadat uw vraag of probleem helder in beeld is gebracht zal aan u een advies gegeven worden waarmee soms de kwestie kan worden opgelost aangezien inschakeling van een advocaat niet altijd nodig is. - Indien inschakeling van een advocaat wel nodig is dan zullen uw (proces-)kansen worden ingeschat. Daarbij zal tevens een prognose gegeven worden van de daaraan verbonden kosten. Soms zal aan u een negatief advies worden gegeven. Bedenk echter dat ook een negatief advies een advies is waarmee u zich veel onnodige kosten kunt besparen. Aanmelden voor het spreekuur is niet verplicht maar kan natuurlijk wel via info@schovers.nl

Vragen buiten het spreekuur

De mogelijkheid bestaat om via onze website www.schovers.nl of via info@schovers.nl uw vragen te stellen Ook dit verplicht u tot niets. Doorgaans wordt binnen 24 uur per mail, of desgewenst per telefoon, contact met u opgenomen om uw vraag te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor overdag.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Indien een procedure noodzakelijk is dan hoeft u in beginsel niet zelf te betalen. We verstrekken u graag nadere informatie hierover.

Second opinion

Heeft u geen goed gevoel op de wijze waarop uw zaak wordt behandeld? In geval van een rechtsbijstandsverzekering heeft u op grond van de polisvoorwaarden het recht om aan een advocaat een second opinion aan te vragen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u bijstand van een andere belangenbehartiger? Een second opinion kan u veel opleveren. Neem contact met ons op om de mogelijkheid van een second opinion te bespreken.

MODERN pagina 6 Prinsenbeek


R&B Schilderwerken V.O.F. Als verf meer dan kleur is

Sinds 1962 een begrip in Prinsenbeek. De helpende hand bij het verzorgen van de totale uitvaart, in iedere klasse en stijl. Persoonlijkheid gaat voor zakelijkheid.

Vraag naar ons informatiepakket: Heuvelstraat 181 in Breda 0765212868 info@gemert-uitvaart.nl

Nieuwbouw, renovatie, binnen en buiten werk Telefoon/fax: 076 - 8881944 info@rnb-schilderwerken.nl www.rnb-schilderwerken.nl

Afscheidbegint nemen bij vasthouden wat je lief is. Mijn naam is Lianne van Oosterhout, ik ben uitvaartverzorgster in Breda, Prinsenbeek en omstreken. Voor een goed afscheid kunt u rekenen op mijn zorg en advies. U kunt mij bellen op 0162 457 775. Ik ben er voor u. Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Florijnstraat 60 4903 RM Oosterhout T 0162 457 775 www.bruijns-uitvaart.nl

pagina 7


Heemkundekring Prinsenbeek

Advocatenkantoor Kan een rechter aansprakelijk zijn voor fouten bij totstandkoming van een vonnis?

BEEK, GIJ ZIJT VERAANDERD…. Beide foto’s (resp. 1960 en 1920) genomen vanuit hetzelfde standpunt in de Schoolstraat.

Om de vraag maar meteen te beantwoorden: ja, maar alleen ten opzichte van de Staat. De wet waarborgt namelijk dat rechters niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor fouten die zij hebben gemaakt bij de totstandkoming van een vonnis. Dit is vastgelegd in artikel 42 van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra). Omweg om toch schade te verhalen via Staatsaansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak Artikel 42, lid 1 Wrra bepaalt: Voor schade die een rechterlijk ambtenaar bij de vervulling van zijn ambt aan een derde toebrengt en waarvoor hij zelf krachtens de wet aansprakelijk zou zijn, is jegens de derde uitsluitend de Staat aansprakelijk. Een voorbeeld hiervan is te vinden in een uitspraak van de rechtbank Den Haag, 23 mei 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA5762. Die zaak ging over een kantonrechter die zijn toezichthoudende taak ten aanzien van door hem ingesteld bewind over goederen van twee onderbewindgestelden ernstig had verwaarloosd door de bewindvoerder, die met het afleggen van rekening en verantwoording in gebreke was gebleven, in zijn functie te handhaven, nadat na afloop van het verslagjaar opnieuw een vol jaar was verstreken. In deze uitspraak werd de Staat veroordeeld om de schade te vergoeden. In de rechtspraak zijn overigens criteria ontwikkeld waaraan moet worden voldaan. Binnen dit bestek kan daarop niet nader worden ingegaan. Opzet of bewuste roekeloosheid. De Wrra maakt het wel mogelijk dat een rechter jegens de Staat aansprakelijk is voor schade bij de vervulling van zijn/haar ambt. Daarvoor is vereist dat dat bij de rechter sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid.

HET BEEKSE VERLEDEN TE ZIEN IN ONZE BEELDBANKEN (www. beeldbankhkopdebeek.nl): Voor foto’s van vroeger over Prinsenbeek: fotobeeldbank; Voor voorwerpen uit onze museumcollectie: collectie Museum de Rijf; Voor de verzameling bidprentjes: bidprentjescollectie. De beeldbanken worden regelmatig aangevuld. OOK VRIJWILLIGER WORDEN BIJ ONZE HEEMKUNDEKRING OF MUSEUM? Kijk voor alle werkgroepen op onze website www.hk-opdebeek.nl (pagina Heemkundekring/werkgroepen.Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via advanmelis@ziggo.nl. Voor foto’s van activiteiten zie: www.hk-opdebeek.nl. VOOR MEER INFORMATIE: onze website www.hk-opdebeek.nl of secretariaat tel. 5212405 mail: hkopdebeek@ziggo.nl

MODERN pagina 8 Prinsenbeek


Afscheidshuys d’ Beek. “Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren!” Beste lezer en lezeres;

Wij zijn 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar op tel. 076-50 22 887

Jan Reedijk uitvaartverzorging Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren

www.reedijkuitvaart.nl | Tel.: 076-50 22 887

Afscheidshuys d’ Beek | Beeksestraat 5 - Prinsenbeek | info@reedijkuitvaart.nl

Beste allemaal, Het jaar 2020 ligt al enkele dagen achter ons. Wat een jaar was dat. Het beloofde zo'n mooi jaar te worden met als één van de hoogtepunten de grootse viering van 75 jaar Bevrijding. Onze 11e editie van Kunstroute Haagse Beemden zou ook deels in het teken staan van deze viering. Maar het Coronavirus gooide roet in het eten. En ook wij moesten Kunstroute Haagse Beemden 2020 afgelasten. Ook de gezamenlijke tentoonstelling als alternatief kon door de maatregelen niet doorgaan. Het nieuwe jaar 2021, wordt een jaar waarin ons weer belangrijke ontwikkelingen te wachten staan. Zoals de grootscheepse vaccinatiecampagne tegen het Coronavirus. Hopelijk zal deze ons meer vrijheid bieden om de draad van ons cultureel en kunstzinnig leven weer op te pakken. En dat wij allemaal weer van dichtbij mogen genieten van het werk van onze kunstenaars van Kunstroute Haagse Beemden. Wij van de commissie Kunstroute Haagse Beemden komen binnenkort weer bij elkaar om nieuwe ideeën voor Kunstroute Haagse Beemden 2021 te bespreken. Daarvan zullen wij jullie uiteraard in een later stadium uitgebreid informeren. Voor jullie allemaal een gelukkig, mooi en succesvol nieuw jaar. Maar bovenal wees veilig en blijf gezond! Met vriendelijke groet, José Jonkers, Désirée Martis, Natasja Ahout Commissie Kunstroute Haagse Beemden

Inmiddels hebben we 2020 afgesloten en kunnen we terugblikken op een jaar waarin we met elkaar heel hard hebben gewerkt. Begon 2020 zo “rustig”, in maart werden we compleet overvallen door het coronavirus, waardoor de hele regio stil kwam te liggen en wij ook in Afscheidshuys d’ Beek geconfronteerd werden met het fenomeen Corona. We hebben echt heel hard gewerkt om alle families te geven wat nodig was om het enorme verdriet dat ontstond na veel overlijdens, te verzachten. Dag en nacht hebben we gewerkt om alles in en rond Afscheidshuys d’ Beek in goede banen te leiden en dank zij een aantal vrijwilligers zijn we daarin geslaagd. Ook hebben we vastgesteld dat de huidige personele bezetting te krap begon te worden en we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe collega. Via externe contacten kwamen we in contact met Astrid Janssen in Prinsenbeek. Voorlopig zal Astrid deze werkzaamheden gaan vervullen naast haar vaste baan in een verpleeghuis te Breda en zal zij de vrije dagen en weekenden van Femke en Jan gaan opvullen. Wij zijn blij met haar komst en vertrouwen er op dat zij snel ingeburgerd zal zijn in de uitvaartbranche. Sinds oktober 2020 zijn we ook bezig om de huidige structuur van Afscheidshuys d’ Beek aan te passen en wordt dit binnen enkele weken een VOF. Femke, bijgestaan door Astrid en Jan, zal steeds meer het “gezicht” van Afscheidshuys d’ Beek gaan bepalen. Maar ook in het Afscheidshuys zelf zijn we bezig om bepalende zaken aan te passen aan de huidige regelgeving. Zo zal op korte termijn de verlichting in de aula als ook het beeld en geluid worden aangepast aan de ontwikkelingen van deze tijd. Met de komst van een koffiemachine kunnen bezoekers van de 24 uurskamer tijdens hun bezoeken zelf een luxe kopje koffie pakken. Op het moment van dit schrijven, komen we gelukkig nog steeds bij een familie thuis om de uitvaart van een dierbare in te vullen in plaats van via beeldscherm of telefonisch. Samen met u regelen en verzorgen we de uitvaart van uw dierbare. Geeft u er de voorkeur aan om dit gesprek bij ons op kantoor te doen, ook dat is natuurlijk mogelijk. Wij voelen ons bij de geschetste werksituatie veilig. Zodra de aanpassingen que beeld en geluid zijn aangepast kunnen er in Afscheidshuys d’ Beek weer uitvaarten plaats vinden. In verband met de coronaregelgeving hebben we het maximaal aantal bezoekers naar 20 personen bij moeten stellen. Wilt u meer informatie, dan belt u met Femke, Astrid of Jan. In het rouwcentrum kan iedereen die zich op welke wijze verbonden voelt met Prinsenbeek worden opgebaard, ongeacht de wijze waar en hoe u verzekert bent. Heeft u elders een verzekering, zoals bij DELA, Monuta of Yarden, U bent welkom. Iedere werkdag van 09.00 tot 10.00 uur houden wij een open inloopspreekuur. Heeft u vragen waar u soms mee worstelt, schroom niet maar loop vrijblijvend bij ons binnen, wij zorgen indien gewenst voor een kopje koffie/thee, en is alles bespreekbaar. Wilt u liever op afspraak bij ons komen, dan belt u ons centrale nummer: 076 – 50 22 887. Wij maken desgewenst geheel vrijblijvend voor u een offerte aan de hand van uw wensen en bespreken deze nauwgezet met u. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 076 – 50 22 887 of per mail: info@reedijkuitvaart.nl

Femke Machielsen en Jan Reedijk. pagina 9


Hulpdiensten week 02-03

M

Pri

Zonnebloem Prinsenbeek Dag en nacht echte aandacht. Door een goed gesprek per telefoon of chat. Bel 0900 - 0767 (5 cent/ min). Of bel het lokale nummer Breda: 076-521 84 50 Zie voor chat of e-mail www.sensoor.nl/brabant

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding? Bel dan met een van onze contactpersonen in Prinsenbeek: Adrienne Verboom, collectecoördinator Breda en Prinsenbeek. Tel. 06-51685820. Adrienne.verboom@kwfbreda.nl

Voor al uw vragen en klachten over de gezondheidszorg kunt u terecht bij de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Brabant. Lage Witsiebaan 2b, 5042 DA Tilburg Tel 0900 2437070, ma t/m vr van 9.00 tot 13.00 uur. www.zorgbelang-brabant.nl - ikg@zorgbelang-brabant.nl

Wilt u informatie of bezoek van de Zonnebloem, stuur dan een email naar zonnebloemprinsenbeek@gmail. com Of neem (bij voorkeur na 17.00 uur) contact op met de bestuursleden bezoekwerk: Ilse van Haperen, tel. 5419309 of Ria Verdaasdonk, tel. 076-5414323.

Voor de wijkverpleegkundige en thuiszorg in Prinsenbeek belt u 088-1176709. Stuur onze wijkverpleegkundigen een e-mail via vv.prinsenbeek2@thebe.nl Voor hulpvragen over gezondheidszorg, kraamzorg, persoonlijke alarmering verpleging en verzorging kunt u 24 uur per dag terecht bij onze medewerkers via 0900 8122 (€0,10 p.m.) Voor uitleen van hulpmiddelen belt u 088-1177777, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 12 tot 17 uur.Kijk voor meer informatie op www.thebe.nl

Naviva Kraamzorg Wij staan graag voor je klaar: voor, tijdens en na je bevalling www.naviva.nl

Zorg voor elkaar Breda Problemen met regels, instanties en voorzieningen? Bel voor een afspraak met het Sociaal Raadsliedenwerk: 076 524 08 20. De hulp kost u niets. Meer informatie: www.imwbreda.nl.

Hulp, zorg of ondersteuning nodig? Bel (076) 525 15 15 of mail: samen@zorgvoorelkaarbreda.nl www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Wijkverpleging Buurtzorg

EHBO-vereniging Prinsenbeek

Telefoon team 1: 06 - 83 222 710 • Telefoon team 2: 06 53 644 476 •Markt 22, 4841 AC Prinsenbeek • prinsenbeek@buurtzorgnederland.com www.buurtzorgnederland.com Voor iedereen die verpleging en verzorging aan huis nodig heeft. Zeven dagen per week inplanbare zorg afhankelijk van de zorgbehoefte van de cliënt. Persoonlijke en professionele zorg door vaste medewerkers. Dagelijks telefonisch bereikbaar. Buurtzorg is een landelijke erkende thuiszorgorganisatie.

Moeders voor Moeders voor zwangeren

Chasséveld 3a, Breda. Geopend op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Tel. 0900-0101. 12.00u: J.F. Kennedylaan 38, tel. (076) 5225475.

Steunpunt Huiselijk Geweld Voor informatie, advies en hulp bij het stoppen van huiselijk geweld. Telefoon 0900 - 1 26 26 26. Voor meer informatie: www.steunpunthuiselijkgeweld.nl

MODERN pagina 10 Prinsenbeek

Seniorenvereniging KBO Prinsenbeek Wekelijkse ACTIVITEITEN in Ontmoetingscentrum De Zilverberk Schoolstraat 9, 4841 AC Prinsenbeek Beheerders/Verhuur 076-5419458 maandag 09.30 uur Gemengd koor “Viva la Musica” 13.00 uur Engels conversatie 13.00 uur Biljartclub “Ons Huis” 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 18.30 uur Biljartclub “V.O.P.” 19.30 uur Sjoelen “D.O.S.” dinsdag 13.00 uur Biljarten vrij 13.15 uur Fietsen 13.00 uur Rikken 19.15 uur Bridgen “Alert” woensdag 09.30 uur Sjoelen “De Zilverberk” 09.30 uur Biljarten dames 09.30 uur Biljarten vrij 13.00 uur Handwerken 13.00 uur Bridgen “De Zilverberk” 13.00 uur Biljarten vrij 19.00 uur Line-dance 19.00 uur Klaverjassen donderdag 09.00 uur Tekenen/schilderen 13.00 uur Biljarten vrij 13.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 13.30 uur Computer inloop/oefenen 18.30 uur Stoelgym 19.30 uur Koersbal “De Zilverberk” 19.30 uur Biljarten “Carambole” 19.30 uur Biljarten vrij vrijdag 13.00 uur Biljarten “Ons Huis” 13.30 uur Jokeren Computerlessen in voor- en najaar Reizen 5-daagse en dagreis in de zomer Bingo laatste dinsdag van de maand om 13.30 uur Dansen 19.30 uur op vrijdagavonden volgens agenda

076-5414122 076-5415376 076-5812450 076-5412833 076-5413702 076-5496169 076-5419458 076-5422632 06-17860729 076-5875654 06-20982866 076-5414793 076-5419458 06-23755359 076-5146626 076-5419458 076-5415232 06-24348388 06-29955241 076-5419458 076-5412833 06-24954211 076-5420103 076-5412833 06-24954211 076-5419458 076-5412450 076-5414104 06-24954211 076-5413749

Februari 2020 Contributie € 22 per persoon per jaar Rabobank NL07RABO 0142 5165 97 t.n.v. KBO Prinsenbeek

EHBO-vereniging Prinsenbeek, voor opleidingen en ondersteuning bij evenementen. Secr. Kees Oomen, Hesseling 33 076-5422647 www.ehboprinsenbeek.nl

Stichting Prinsenbeek Hartsafe www.prinsenbeekhartsafe.nl

Voor informatie tel. 0800 022 80 70 of www.moedersvoormoeders.nl

Slachtofferhulp Bureau Breda

Gratis uitleen bibliotheek voor iedereen (in Hagendonk) tevens haal- en brengpunt voor bibliotheek Breda) e-mail: boekendonck@outlook.com Geopend op: ma t/m do 13.00-17.00 uur vrij 10.00-17.00 uur za 10.00-13.00 uur

Deopeningstijdenzijnvrijdagmorgenoponevenweken van 9.00 uur tot 10.00 uur gelijktijdig met Spreekuur Wijkagent. In de Zilverberk, Schoolstraat 9 in Prinsenbeek.

Ouderen & Voeding

Tel. (076) 525 15 00 of mail: liesbethsmedinga@begintbijjou.nl

Opstaptijden Buurtbus Lijn 216 vanaf 16 december 2019 van Prinsenbeek naar Winkelcentrum Etten-Leur VERTREK OM HET UUR VANAF VELSGOED (FIETSBRUG) PRINSENBEEK Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 07.31 uur en laatste vertrek om 17.31 uur. Zaterdag eerste vertrek om 09.31 uur en laatste vertrek om 16.31 uur. VERTREK OM HET UUR VANAF WINKELCENTRUM ETTEN-LEUR Maandag t/m vrijdag eerste vertrek om 08.06 uur en laatste vertrek om 18.06uur. Zaterdag eerste vertrek om 10.06 uur en laatste vertrek om 17.06 uur. Route: Velsgoed (fietsbrug) - Markt (Hagedonk) - Haverdijk - Middenweg - Vaandelstraat -Vianendreef - Zanddreef - Lange Brugstraat - Van Bergenplein - Lindenbleek - Concordialaan - Plantijnlaan - Het Ambarg - Spoorlaan - Station NS - Anna van Berchemlaan - Centrum E-L. Voor de opstaptijden van de gehele route raadpleeg de haltes of vraag aan de chauffeur om een flyer, waarop alle vertrek- en aankomstentijden per halte staan vermeld. OOK INFO VIA ONZE WEBSITE: WWW.BUURTBUS216.NL

Fit for Life

Wilt u meer bewegen? Kijk op www.wijbegintbijjou.nl onder Goed in je vel!


BOUW- EN KLUSBEDRIJVEN

VISSERS ELEKTROTECHNIEK Kan u van dienst zijn bij onderhoud, nieuwe aanleg en storingen. Ook voor dat ene lampje, kunt u bij ons terecht. U kunt met ons contact opnemen via: www.visserselektrotechniek.nl 06-57886444 De Raaff Klusssen- & Onderhoudsbedrijf voor al uw bouw-, verbouw-, renovatieen onderhoudswerkzaamheden. Bel voor een vrijblijvende offerte naar 076-5439915

DIVERSE

INVULLEN VAN UW AANGIFTE INKOMSTENBELASTING Bel 076-514 74 44 of kom langs aan de Esserstraat 79 te Breda. A.C. Koijen & Partners Administratie- en Belastingadviseurs. ONLINE HULPVERLENING VOOR ALS JE NIET LEKKER IN JE VEL ZIT EN BEHOEFTE HEBT AAN PROFESSIONELE HULP. Geen wachtlijst! Starten binnen 24 uur in je eigen vertrouwde omgeving. Kijk voor info en aanmelden op www.praktijkpsh.nl Tel: 06-22627901 Mail: info@praktijkpsh.nl

MODERN Prinsenbeek

Uw zoeker hier? Dat kan! Voor maar €7,- excl. btw Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters)

info@modernprinsenbeek.nl

02-03

Eén zoeker kost €7,- excl. btw Max. 6 regels (1 regel is ± 40 karakters) Aanleveren vóór maandag 10.00 uur en alleen per mail! info@modernprinsenbeek.nl Zet in de mail duidelijk uw naam en adresgegevens!!

pagina 11


MODERN MODERN Prinsenbeek Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Online lezen, zo doet u dat: 1

2

• Iedere week ontvangt u dan een e-mail • In deze e-mail klikt u op: U kunt deze hier lezen

• Het blad wordt geopend • U bladert door de nieuwste Modernprinsenbeek door rechts naast de pagina op het pijltje te klikken

Wanneer u stap 1, 2 en 3 volgt zal Modern Prinsenbeek voortaan iedere week automatisch in uw mailbox bezorgd worden! MODERN pagina 12 Prinsenbeek

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

3

• Ga naar www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden • Vul hier uw e-mail adres en postcode in en klik op verstuur

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

Modern Prinsenbeek lezen waar en wanneer het u uitkomt? Dat kan! Op computer, smartphone of tablet!

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

www.modernprinsenbeek.nl/aanmelden

het blad van Prinsenbeek voor Prinsenbeek!

Profile for ModernPrinsenbeek

Modern Prinsenbeek 2-3 2021  

Modern Prinsenbeek 2-3 2021