Page 1

MODERATERNA I EDA

MODERATERNA I VÄRMLAND

Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/

Besök vår hemsida http://www.varmland@moderat.se

FÖRETAGSBESÖK -

NORMA, ÅMOTFORS

BESÖKET ÄGDE RUM 2012 - 10 - 17 Detta gäller bara medlemmar i Moderaterna i Eda

FÖRETAGSBESÖK MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG OCH VERKSAMHETER SAMT ÖVRIGA LITE FRÅN VÅRT BESÖK HOS NORMA PRECISION AB Läs i artikeln och avundas oss som var DÄR

Norma Precision AB VD Torbjörn Lindskog

Information om företaget.

Läs vad Torbjörn skriver ….. ta till er. "Läs och skratta"

Provskjutning med "elefantbössa". Vi blev informerade om olika maskiner som används i själva tillverkningsprocess.

Rundvandring i fabriken.

Berättelser från och om afrikansk jakt.

Troféer

Fantastiska bilder från olika jaktresor.


Läs VD Tjorbjörn Lindskogs Förord


Direkt efter att vi samlats i entrén vid Norma, kommer VD Torbjörn Lindskog och hälsar oss välkomna. Vi gör över till en äldre byggnad för information.

Det här var en fantastiskt fint renoverad byggnad som används vid representation mm. Man har tillvaratagit och eftersökt samt fått tillskänkt sig olika delar av det som finns från Normas historia.


VD Torbjörn Lindskog berättade för oss om Normas utveckling under hans tid som VD och Normas historia samt olika mål och resultat. Han berömde de fackliga organisationerna för att de var lätta att både samarbeta med och förhandla med inför tex. löneförhandlingar. När det gäller rekryteringen av personal så anser han att det också är ganska lätt, detta genom att flera tidigare arbetat på olika företag inom industrin i västra Värmland. Vid framtagning av nya produkter anser han att teknikerna är fantastiska och självlärda. Det behövs ca 110 olika redskap till en ny produkt. Framtagningskostnaden är några tusen per verktyg, men, tänk er 110 olika verktyg. Lite av Normas historia 1895

Företaget startades i Oslo, Norge, och fick namnet Norma A/S.

1902

Det startades upp i Åmotfors, Sverige, med en anställd och två maskiner. Historien förtäller, att norrmännen först besökt Charlottenberg, men de fann inte vad de sökte, utan fortsatte till Åmotfors. På grund av norrmännens snålhet så reste man inte vidare utan bestämde sig för Åmotfors. Bra för Eda kommun.

1911

Ny fabrik byggs och öppnar detta år.

1940

Kraftig expansion, 10 nya byggnader.

1942

800 anställda.

1950

Börjar att exportera. Vi hoppar fram lite i historien till nutid.

1979

Ägare, FFV

1990

Ägare, Dynamit Nobel AG. De ser Norma som citat: "Mjölkko som inte matas"

1995

175 anställda som tillverkar 30 miljoner patroner.

2002

Ny ägare, RUAG från Bern i Schweiz.

2010

Invigning ny tillbyggnad på 1000m2 för hylstillverkning och underhållsavdelning.


Norma idag Anställda ca 175 personer. Har varit ganska konstant de senaste åren. 12 miljoner / månad ger ett ….. Nollresultat. 22 miljoner / månad ger ett ….. Resultat på + 3 miljoner. Lönsamheten beror bla på: * fler OEM kunder. * utjämning av säsongsvariationer. * fler marknader. Försäljningen sker till 45 - 50 olika länder. Exporten är ca 80%. Stora marknader är Sverige och USA. Andra bla. Norge, Tyskland, Frankrike, Spanien mfl. Norma är ledande i Europa. Konkurrenter i övrigt är bla: Federal Winchester Remington

Pistolammunition och Hagelammunition samt 22 dessa tre är amerikanska företag.

Norma har fördelen av att man kan anpassa planen till omständigheterna.

Torbjörn vill speciellt kommentera och rätta till påståendet angående blyhalten. "Det finns ingen fara med blyhalten" Han påvisade detta med ett antal exempel. Man får faktiskt hålla med …. Varför skall detta behöva vara ett framtida orosmoln för Norma? Vid jakten är det viktigaste rätt ammunition. Det framkom tydlig att Torbjörn älskar jakt av olika arter.

Vi pratade också lite allmänt Det visar sig att Gymnasiet i Åmotfors, som i 2013 års Budgetförslag, är utsatt för vissa förändringar, är en viktig del av rekryteringen för Normas framtid. Torbjörn och Norma ser inte denna förändring som något annat än NEGATIV för både företagen och ungdomen i närområdet.


RISKANALYS

y

Leverantörer

Lagstiftning

r de un

on ku rr en te r

NORMA

K

K

Nya tillverkare

N

re ga Ä

Råmaterial

te kn ik

En kanonbra formel

LÄGG MÄRKE TILL MELLANFÖRRÅDET DET ÄR PLACERAT MITT I FABRIKEN

Mellanförrådet


PROVSKJUTNING MED "ELEFANTBÖSSA" Information och regler samt utdelning hörselskydd

Information Info hur man laddar och håller geväret tryckt mot axeln. Givetvis att man själv placerar sig bakom skytten

De mest rygga ??? Jo, ser ni käglorna i mitten …… de stod trygga och stilla under hela provskjutningen. Vi kunde konstatera att geväret inte var inskjutet eller berodde det på oss Moderater. Ja, vi (M) förespråkar trygghet


Christer Danielsson

Lars-Magnus Pålsson

Mats-Åke Knutsson

Andreas Pålsson

Johnny Lundgren

Lars-Magnus visar den patron som vi sköt med


Rundvandring i fabriken med information om olika maskiner och sj채lva tillverkningen


NORMAS EGNA VAPENMUSEUM OCH VAPENFÖRRÅD FÖR PROVSKJUTNING

NORMAS RESULTAT Idag vår besöksdag 17 oktober 2012.

MODERATERNA I EDA TACKAR NORMA PRECISION AB FÖR ETT MYCKET TREVLIGT OCH INTRESSANT BESÖK


TILL SIST, VEM leder jakten ? är smartast ?

EN bild säger mer än TUSEN ord i så fall …… …….. tyck vad DU vill.

FIKA Kaffe med smörgåspålägg av grillat älgkött

Besök Norma  

Besök Norma