Page 1

FÖRETAGSBESÖK MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG OCH VERKSAMHETER SAMT ÖVRIGA

VI HOPPAS ATT DU HAR LITE TID ÖVER OCH KOMMER

MODERATERNA I EDA Besök vår hemsida http://www.moderatnet.se/eda/

DU SOM INTE ÄR MEDLEM Vill DU bli - aktiv medlem Vill DU bli - stödmedlem Kontakta: Johnny Lundgren 070 - 61 20827 johnny.h.lundgren@telia.com

VÅRA BESÖK UNDER ÅR 2012 PLANERADE BESÖK JANUARI - JUNI 2012

SE BIFOGAD BILAGA

ANMÄLAN Ett ukskick / förfrågan av intresse att medverka kommer att ske före varje besök Bra om ni anmäler er i tid. Detta för att meddela företaget hur många vi blir.


FÖRETAGSBESÖK / TURISM / ÖVRIGA OCH

PARTIMÖTEN preliminär lista

VINTER OCH VÅR 2012

11/1.

Moderaterna i Eda Styrelsemöte

kl.18.00 Birgitta Olsson

31/1.

Årsmöte

kl.18.00 Pål Jonson, Ordförande i Förbundsstyrelsen.

7/2.

Företagsbesök

kl.18.00 EBAB, Charlottenberg

21/2.

Företagsbesök

kl.18.00 Byggkomponenter, Charlottenberg

6/3.

Företagsbesök

kl. 18.00 MaxiMat, Charlottenberg

9/3. 10/3.

Mingelkväll Förbundsstämma

kl. 18.00 Thon Hotel, Charlottenberg kl. 09.00 Thon Hotel, Charlottenberg

20/3. Moderaterna i Eda

kl. 18.00 Plats meddelas senare

3/4.

Företagsbesök

kl. 18.00 Norma, Åmotfors

24/4.

Företagsbesök

kl. 18.00 EC Juristbyrå, Charlottenberg

8/5.

Turism / Museum

kl. 18.00 Järnskogs Beredskapsmuseum

22/5.

Moderaterna i Eda

kl. 18.00 Plats meddelas senare

11/6.

Företagsbesök

kl.18.00 Svensk Trälackering, Koppom

19/6.

Verksamhet

kl. 18.00 Eda Kyrka. Församling/Pastorat

Verksamhetsbesök jan-jun  

Verksamhetsbesök jan-jun