Page 1


År

2011

Mån

April

M - NYTT EDA MODERATERNAS MÅNADSBLAD INNEHÅLL

Aktuellt i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Aktuellt från Eda Moderaterna och Alliansen i Eda Aktuellt i Utskotten Aktuellt i Beredningar Det politiska ordet Regeringens nyhetsbrev Landstinget - Landstingsstyrelseordförande Fredrik Larsson ( M ) Landstinget - Landstingsledamöter mm. Landstinget - Värmlandstrafik Landstinget - Ambulanssjukvården i Värmland Regionfrågan - Historik Supermånen - foto från Charlottenberg Företagsbesök - Crem i Åmotfors Eda Moderaternas styrelse Eda Moderaternas förtroendeuppdrag NÄSTA MÅNADSMÖTE / FÖRETAGSBESÖK DETTA GÄLLER ENDAST FÖR MEDLEMMAR I EDA MODERATERNA VILL DU BLI MEDLEM Ring Johnny 070 - 61 20827

Datum

24 Maj.

Tid

KL. 19.00

Plats

Industriområdet, Charlottenberg

Företag

Öya:s Kranbilar

BILDER FRÅN TIDIGARE FÖRETAGSBESÖK VÄSTVÄRMLANDS LBC


AKTUELLT Kommunfullmäktige Ordinarie: Kari Andersson ( KA ),Johnny Lundgren ( JL ) Birgitta Olsson ( BO ),Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Ersättare: Mats-Åke Knutsson ( MÅK ),Britt-Marie Öjstrand ( BMÖ )

Detaljplanen Kojan 2 och Tallmon 1 där Thongruppen skall göra en tillbyggnad av Köpcentra. Moderaterna anser givetvis att Detaljplanen, se Bilaga, skall godkännas MEN att rondellen skall byggas omgående. Trafikolycksrisken och miljöpåverkan blir större utan en rodell. 4- vägkorsningen är ej en godtagbar framtida lösning. Följ ärendet angående byggandet av rondell eller ej i Bilaga A och B. Moderaterna anser att det enligt trafikmätningar visar ett behov av rondellbyggandet. Kommunfullmäktige var denna månad i Åmotfors. Mötet slutade med en Debattstund där samtliga partier fick möjlighet att presentera sina tankar inför framtiden (år 2012). Alla tog denna möjlighet, det visadsig att det mesta var lika, enligt samtliga partier. Vad tror VI kommer att uppfyllas av tankar och framtidstron. Kommunstyrelsen

Ordinarie: Johnny Lundgren ( JL ), Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Ersättare: Kari Andersson ( KA ), Birgitta Olsson ( BO )

Några ärenden som fanns på dagordningen var nedan: .- Redovisning av delegeringsbeslut. .- Årsredovisning 2010. Resultatet för år 2010 innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på lägst 1,5% av skatteintäckter och generella utjämningsbibrag uppnås. .- Revidering av kommunstyrelsens reglemente. .- Strategi för besöksnäring och turism i Eda kommun. Sammanfattningen gör gällande att förslaget har överarbetats bla. med anledning av ny vision och övergripande mål samt ny förvaltningsorganisation. .-Förslag att utse officiella ambasadörer för Eda kommun hade inlämnats. Förslaget var Mats Olsson och Pontus Tideman. Eda Moderaterna

Vi har fått en bra respons från de Företagsbesök vi hitintills gjort. Vidare har vi beslutat att till företagsbesöken uppge om det är någon specifik fråga vi vill ta upp. Detta för att korta ner totaltiden till 1,5 2,0 tim. Beslut fattades att ordföranden och gruppledaren skulle representera Moderaterna i Eda på Sverigemötet i Karlstad den 6-7 maj 2011. Det kommer givetvis en rapport därifrån, kanske med foton mm. Vi Moderaterna, har inte hört orden Alliansen i Eda, på minst 3 månader. Betänk att det bara har gått 4 månader av året och 4 årsperioden. Framtiden ser ut att bli …….intressantare för varje månad. Vi hoppas på en trevlig och givande minoritetsstyrd 4-års period.

Alliansen i Eda ( Borgliga Gruppen )

.- Debatt om Rondellen i Charlottenberg dess vara eller icke vara. Bygge nu eller ……ev. i framtiden? .- När får / skall en fråga tas upp? Skall debatter förekomma i KF som den nya politiska organisationen gör gällande eller skall alla frågor såsom tidigare vara färdigdebatterade i KS? Ja, det är frågan, nytänkande… eller….gamla vanliga trallen …..inte nya politiska tänkandet med KF.


Allmänna Utskottet

Ordinarie: Ersättare:

Johnny Lundgren ( JL ) Se Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. .- Riktlinjer för löneöversynsförhandlingar….presenterades av Hans Engström. .- Datorer för förtroendevalda. Dessa skall användas till utskrifter av politiska handlingar för förtroendevalda i Eda kommun. Alternativ presenterades. 1) Dator utlånas under mandatperioden. Återlämnas därefter. 2) Användande av egen dator. Viss ersättning. Här diskuterades olika alternativa ersättningsmodeller.Inga beslut utan vidare beräkningar med förslag skulle komma.

Samhällsbyggnads- 2:a Vice Ordförande: Kari Andersson ( KA ) Ersättare: Johnny Lundgren ( JL ) utskottet

På senaste mötet hade vi besök av representanter från både Norge och Sverige som informerade angående universell utformning. Detta berörde vad man bör tänka på när man bygger exempelvis övergångsställen, trappor och byggnader i största allmänhet så att dessa lätt kan användas av personer med exempelvis synskador, hörselskador eller andra fysiska problem. Det finns oerhört många kreativa lösningar på sådana problem men det kom fram att det är väldigt många aspekter som bör beaktas och väldigt lätt att missa någon.

Bildningsutskottet

2:a Vice Ordförande: Birgitta Olsson ( BO ) Ersättare: Inget speciellt att rapportera.

Vårdutskottet

Ordförande: Ersättare:

Lars-Magnus Pålsson ( LMP )

Ny LSS-chef rekryteras, klart under maj ( jag kommer nog att lägga mig i ). Fortsatt stora budgetavvikelser, IFO kostar mer och mer.


Bilaga Detaljplan

DETALJPLAN BERÖRD RONDELL VID CHARLOTTENBERGS KÖPCENTRA KORSNINGEN CHARLOTTENBERGSVÄGEN - ÅKAREGATAN


Bilaga A

ÄRENDETS GÅNG - RONDELLEN DETTA HAR HÄNT I KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM 2011 - 03 - 30


Bilaga B

ÄRENDETS GÅNG - RONDELLEN DETTA HAR HÄNT I KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESDATUM 2011 - 04 - 26


Utvecklingsberedningen , Fast

Ordinarie:

Mats-Åke Knutsson ( MÅK )

Vår sekreterare Jessika nilsson och Ordförande John Badh har varit på kurs i Stockholm. Aktivitetsplan har utformats. Närmast i tid är Charlottafirandet den 6 maj i Charlottenberg. Vi skall då genom en Medborgarenkät starta vårt uppdrag. Inriktningen är till 1. Bosatta i Eda Kommun 2. Ej bosatta i Eda Kommun. Enkäten har flera frågor tex. Varför besöker ni Eda Kommun just idag? Vad fodras för att ni skall bosätta er här? Vad önskar ni fanns mera i Eda Kommun för att ni skulle bosätta er här?

Ordinarie: Organisationsberedningen Tillfällig from 2011-03 till 2011-12.

Christer Danielsson ( CD )

Beredningen har ännu ej startat upp.

Eda Moderaternas Gruppledare

Lars-Magnus Pålsson ( LMP ) Inget att rapportera.


DET POLITISKA ORDET Utdrag från utskick av Nya Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten Daterat 2011-04-07

När möten gör oss bättre


DET POLITISKA ORDET Utdrag från utskick av Nya Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten Daterat 2011-04-29

Bidrag till partiverksamheten Dagens Industri: Äntligen rensar Moderaterna luften NWT: Öppenhet om partibidragen


REGERINGENS NYHETSBREV DATERAT 13 APRIL 2011

3


REGERINGENS NYHETSBREV DATERAT 29 APRIL 20211

Sid 1/2


Sid 2/2


Landstingsledamot - Fullmäktige Västra Valkretsen Johnny Lundgren Eda Kommun

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson ( M ) Samarbete är nyckeln till framgång

Sid 1/2


Sid 2/2


NYA MAJORITETEN I LANDSTINGET

NYA LANDSTINGSLEDAMテ傍ER


FÖRTROENDEVALDA


VERKSAMHET OCH ORGANISATION


ÄGARBILDEN OCH ÄGARBIDARG


Bilaga Ambulanssjukv책rden


Sid 1/3

AMBULANSSJUKVÅRDEN I VÄRMLAND Ett stort tack till Tony Gullqvist för att vi får tillgång till hans material

TACK Följande 3 sidor är från Tonys beskrivning av nutiden och framtiden


Sid 2/3


Sid 3 av 3


REGIONFRÅGAN Detta kommer att bli den stora frågan framöver och likaså väldigt viktig för vårt - Värmland. Vi Moderaterna i Eda kan få information angående detta genom att delta på de möten som arangeras. Enligt utskickat mail, datum, plats och tider. Tre alternativ diskuteras i nuvarande stund. Värmland - Egen fristående region - och söka samarbete med olika parter. Värmland - Västra Götaland - att ingå, som ny, i en redan befintlig storregion. Värmland - Örebro med omnejd - här finns olika grupperingsalternativ.

HISTORIK Sid 1/1


Sid 2/2


Regionfullm채ktige - Ledamot V채stra Valkretsen Johnny Lundgren Eda Kommun


SUPERMÅNEN NATTEN MELLAN LÖRDAGEN DEN 19 OCH SÖNDAG DEN 20 KL. 02.30 KORTEN ÄR FRÅN CHARLOTTENBERG


SUPERMÅNEN NATTEN MELLAN LÖRDAGEN DEN 19 OCH SÖNDAG DEN 20 KL. 02.30 KORTET ÄR FRÅN CHARLOTTENBERG

JUST NU EXTREMT NÄRA OSS En sällsynt fullmåne syntes denna natt i Charlottenberg Detta berodde på att fullmånen var på kortaste avståndet till jorden på två decennier eller exakt 356 578 km. Jorden och månen har inte varit så nära varandra på 19 år.

Månen är som längst 406 700 km från jorden och som närmast 356 400 km. Olikheterna i avstånd innebär: Månen ses 14% större. Månen ses 30% ljusare.

Enligt konspirationsteorier skall en mängd katastrofer inträffa just när månen passerar så nära vår planet. Jordbävningar Stormar Tsunamis Dessa terorier är givetvis struntprat och endast "gammalt" prat. Det enda som möjligen / verkligen skulle kunna påverkas skall vara tidvattnet.


FÖRETAGSBESÖK MODERATERNA I EDA KOMMUN BESÖKER ETT FÖRETAG / MÅNAD UNDER 2011 Besöken är förlagda till företagen på månadsmötesdagen BESÖKEN INNEHÅLLER EN PRESENTATION OCH RUNDVANDRING År

2011

Månad

April

Datum

19

MÅNADENS FÖRETAG

CREM I ÅMOTFORS

ÄGARE

G. Möller, Investeringsbolag och anställda

Startat år Beskrivning av verksamhet

Omsättning Antal anställda

ca 230

Crem International utvecklar, tillverkar och marknadsför dryckeslösningar till rätt kvalitet för kontor, resturanger, storkök och servicehandel.Crem International har två välkända och mycket starka varumärken - Coffe Queen och Expobar. Varumärket Coffee Queen omfattar alla maskiner för färsktbryggt kaffe, instant kaffe och juicemaskiner. Expobar erbjuder espressomaskiner av högsta kvalitet. Produkterna säljs via återförsäljare på den globala marknaden. Företaget har produktionsenheter i Åmotfors, Shanghai och Gandia. Huvudkontor och säljkontor ligger i Sverige. Övriga säljkontor finns i Norge, Tyskland, Spanien, Storbritanien och Kina. Koncernan har idag ca 230 anställda varav 60 personer i Sverige, partners och kunder i 120 länder samt är representerade på alla kontinenter. Spanien och Sverige står för merparten av företagets omsättning.


BILDER FRÅN FÖRETAGSBESÖKET Företagsbesöket ägde rum den 19 april

Bilderna är hämtade från företagets broschyr


BILDER FRÅN FÖRETAGSBESÖKET Företagsbesöket ägde rum den 19 april

Bilder från egen kamera med tillåtelse

Cafe latte i koppen hos Mats-Åke och Johnny

VD, Ingrid Sivers, berättar om kaffe och olika smaker mm.

Ja, Irene och Birgitta får vi nu höra, hur smakade kaffet?


BILDER FRÅN FÖRETAGSBESÖKET Företagsbesöket ägde rum den 19 april

Bilder från egen kamera med tillåtelse

VD, Ingrid Sivers, berättar om produktionen

En av de första kaffemaskinerna tillverkad i Charlottenbergs fabriken.


EDA MODERATERNAS STYRELSE ÅR 2011 Krav minst 5 Styrelseledamöter. Se pkt 15 Dagordningen.

1 Ordförande

Johnny Lundgren

2 Vice Ordförande

Christer Danielsson

3 Kassör

Stefan Halvarsson

4 Sekreterare

Mats - Åke Knutsson

5 Ledamot

Kari Andersson

6 Ledamot

Lars-Magnus Pålsson

7 Ledamot Moderatkvinnoansvarig Se pkt. 15 Dagordning

Irene Ingerudsöya

Nytt från år 2010

8 Ledamot Vakant Nyrekryterad Väljes på 1 år (dvs ny varje år)

Nytt från år 2010

9 Ledamot Näringslivet

Vakant

Nytt från år 2010

Hedersledamot

Rune Moberg

Nytt från år 2011

Revisorer

Maud Tillman Göran Svensson


EDA MODERATERNAS FÖRTROENDEUPPDRAG TIDEN 2011 - 2014 GÄLLER EDA KOMMUN OCH LANDSTINGET I VÄRMLAND

EDA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie

E-postadress

Johnny Lundgren Kari Andersson Lars-Magnus Pålsson Birgitta Olsson

johnny.h.lundgren@telia.com 0571-20827 070-61 20827 Mats-Åke Knutsson 073-82 06605 Britt-Marie Öjstrand kariande112@student.kau.se larsmagnusp@gmail.com 0571-30094 070-64 18323 0571-30772

KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie Johnny Lundgren Lars-Magnus Pålsson

Tel bostad

Mobil

Ersättare

E-postadress

Tel bostad

Mobil

Ersättare Kari Andersson Birgitta Olsson

ALLMÄNNA UTSKOTTET Ordinarie

E-postadress

Tel bostad

Mobil

Ersättare Johnny Lundgren

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET Ordinarie Kari Andersson

E-postadress Tel bostad kariande112@student.kau.se

VÅRDUTSKOTTEN Ordinarie Lars-Magnus Pålsson

E-postadress larsmagnusp@gmail.com

Tel bostad Mobil Ersättare 0571-30094 070-64 18323

E-postadress

Tel bostad Mobil 0571-30772

E-postadress

Tel bostad Mobil Ersättare 0571-22062 070-54 82030

BILDNINGSUTSKOTTET Ordinarie Birgitta Olsson UTVECKLINGSBEREDNINGEN Ordinarie Mats-Åke Knutsson

Mobil Ersättare 073-82 06605 Johnny Lundgren

Ersättare

LANDSTINGET I VÄRMLAND Ordinarie

E-postadress

Tel bostad

Mobil

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Johnny Lundgren johnny.h.lundgren@telia.com

0571-20827 070-61 20827

REGION VÄRMLAND Johnny Lundgren

0571-20827 070-61 20827

johnny.h.lundgren@telia.com

Ersättare

PATIENTNÄMNDEN

Johnny Lundgren

M-Nytt aprill  

Moderaterna i Eda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you