Page 1

Trimestrieel tijdschrift - Afgiftekantoor Sint-Kruis Verantwoordelijke uitgever: Philippe De Pauw Karel Ledeganckstraat 14 - 8000 Brugge

België - Belgique P.B. - PP 8310 BRUGGE-ST.KRUIS P 706235

DEN YZERWEG

VERSCHIJNT 4 MAAL PER JAAR

33° JAARGANG NR. 2

AFGIFTEKANTOOR SINT-KRUIS

JUNI 2013


MODELSPOORVRIENDEN BRUGGE vzw INHOUD. Agenda

3

Woord van de voorzitter

4

Mazoetje

6

Sudoku

7

Lok in de kijker

8

MRB - verslag

11

Kruiswoordraadsel XL

12

Inschrijvingsformulier Ruilbeurs

15

Opknapbeurt HO gelijkstroombaan

20

Weetjes, waar zijn we mee bezig

21

Nostalgie: herken je ze

24

MVB dagtrip foto’s

26

‘t Stomertje

28

MVB dagtrip foto’s

30

Bestuur: Voorzitter : Philippe DE PAUW, 050/31.64.61 Karel Ledeganckstraat 14, 8000 Brugge Secretaris-penningmeester Christian DEDEYNE, Markgraafstraat 16, 8310 Sint-Kruis

050/36.35.97

Bibliotheek/videotheek Waldi VANBELLE 050/84.15.17 Molenakkerstraat 32, 8020 Oostkamp Technische Raadgevers Willy D’HONDT Veeweyde 30, 8200 Sint-Michiels Nello CRISTOFOLI Beukendreef 7, 8310 Assebroek

050/38.68.81 050/35.45.73

Roberto DEKEYSER 0478/534876 Zerkegemstraat 49E , 8490 Jabbeke Dany PROVOOST 0477/892332 Moerkerkse Steenweg 219, 8310 Sint-Kruis Marc DEBACKER 050/38.80.95 Diksmuidse Heerweg 124, 8200 Sint-Andries Erevoorzitter Urbain SCHOTTE 050/38.95.32 Kerkebeekstraat 32, 8490 Varsenare Medewerkers: P. De Pauw, C. Dedeyne, D. Provoost, M. Vermeulen, ’t Mazoetje, R. Neirynck.

Lidmaatschap kan verkregen worden tegen betaling van € 30,00 per werkingsjaar, begrepen tussen 1 januari en 31 december. De minimumleeftijd is vastgesteld op 14 jaar. Jongeren tussen 14 en 21 betalen voor hun lidmaatschap € 20,00 per werkingsjaar. Alle betalingen aan de vereniging dienen te geschieden via de rekening BE31 7381 2824 7055 van MODELSPOORVRIENDEN BRUGGE vzw, ondernemingsnummer 0439.830.464. Het lokaal van de vereniging is gelegen aan de Gerard Davidstraat 10 te 8000 Brugge (bovenzaal Centrum De Koepel) en is open op vrijdag van 20:00 tot 24:00 en op zondag van 09:30 tot 12:30.

Publiciteit:

Publiciteitstarieven excl. BTW (voor 4 inlassingen): 1 blad: € 50,00 ½ blad: € 25,00

“DEN YZERWEG” verschijnt 4 maal per jaar en wordt gratis bezorgd aan de leden.


AGENDA Vrijdag 28 juni

3de onderhoudsbeurt HO gelijkstroombaan Gecombineerd met DVD avond

Vrijdag 5 juli

Thema avond : De alpentrein

Vrijdag 6 sept

opening winterseizoen

Vriijdag 13 sept

info avond: de machinisten aan het woordG. Alles over de Belgische signalen en treinen

Vrijdag 20 sept

thema avond: treinen van de voorzitter

Vrijdag 27 sept

onderhoud HO gelijkstroombaan Gecombineerd met DVD avond

Vrijdag 11 okt

info avond: hoe een schakelbord maken Relais en hun mogelijkheden

Vrijdag 25 okt

Onderhoud HO gelijkstroombaan gecombineerd met DVD avond

Tijdens de avonden onderhoud van de gelijkstroombaan wordt er NIET gereden !!! Aan de niet actief medewerkenden aan het onderhoud wordt een DVD avond georganiseerd met uiteraard “de trein” als centraal thema.

De overige openingstijden op vrijdagavond en de zondagmorgen kan er naar hartenlust gereden worden en genoten van onze hobby die tijd noch grenzen kent.

HET VOLGENDE NUMMER VAN “DEN YZERWEG” VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2013

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

3


Woordje van de voorzitter 06.2013. Beste Modelspoorvrienden, Alhoewel de lente nog niet ten volle in het land is en de zon evenzo nog niet genoeg van de partij is blijkt het in onze Modelspoorvereniging al volop zomer, met stijgende temperaturen. Daar getuigt de wedergeboorte van onze Märklinbaan van. De realisatie van een aantal jaren geleden kon hier en daar een aanpassing, verbetering gebruiken. En dan staan enkele trouwe leden en bestuursleden op, die zowaar na ruime besprekingen en voorbereiding aan de hand van diverse plannetjes en onder leiding van raspaarden zoals Christian Dedeyne en Willy D'Hondt wordt de Märklinbaan wat hij eigenlijk wat altijd al moest geweest zijn. Dank aan allen jong en minderjong voor hun ongebreidelde doch zeer gewaardeerde inzet en realisatie. Ook de geestdrift rond de ruilbeurs zorgt voor een geestdrift bij enkelen. Op zondag 5 mei mochten we weeral veel modelspoorliefhebbers verwelkomen op de ruilbeurs. En dan heb je de niet afnemende rijavonden. Het thema "Duitse Spoorwegen" mocht weeral op een ruime belangstelling rekenen, dit met het gepaste hapje, voor en door de gepaste personen. Ook de infoavond rond aanpassen van wagons en elektriciteit op de banen genieten keer op keer een ruime belangstelling.

4

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


Ook de tweede “werkavond” aan de HO-gelijkstroombaan en de infoavond rond de magie van de twee draden, ofte het digitaal rijden mochten op een absoluut mooie belangstelling rekenen van heel wat leden. Voila, eigenlijk allemaal zaken waar ik als voorzitter toch heel tevreden over ben. Ruime interesse voor de modelbouw en onze vereniging. Dat is het. Dus leden, bezoek uw vereniging en neem deel aan de activiteiten. En een mooie activiteit is de jaarlijkse dagreis. Dit jaar gingen we richting life steam in Dendermonde, en naar het prachtig trammuseum Schepdaal. Het werd een prachtige dag. Deze twee verenigingen moeten het trouwens van de vrijwilligers hebben. Net zoals...bij ons. Vele handen maken licht werk en met veel inzet en zonder winstbejag komen we er. Wil je dit eens meemaken, kom naar onze volgende thema avond op 5 juli. Dan maak je de echte sfeer mee met een passend hapje en drankje, hopelijk zonder ontsporende treinen... Ik durf het bijna niet zeggen, maarGG. blijven komen. Philippe De Pauw voorzitter.

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

5


’t Is an ’t gebeuren ! Wa toe over ’n paor jaor biena oendienkbaor was, gebeurd nu oengelofelik toch nog. ’t Er zitten sins kort ’n paor joenge gasten in onze club die ons doen vermoeden dat ons vaortbestaon eventuel zoe kunnen verzekerd zien. Ols die gasten de gelukzalige periode van ’t oentdekken van ’n ander geslacht goed deurspertelen, zien me met die sloebers ip de goeie weg ! Laot ons die kadettjies goed voelen dan ze bie ons welkom zien, en zekers vor ’n goeie modelspoor ipvoedienge zorgen vor die gasten ! Oengelofelik mor waor ! ’t Klaort ip an den lienksen hoek van den bar. ’t Er riet zalfs ol ’n tring roend ip de marklienbaone. Weerol ’t bewies dan me, ols me ’t hopewerken, onze club vele àn kan en zekers moe bluuven voortbestaon in ’n goeie sfeer van vriendschap en modelspoorinteresse ! In ’t vorig boekstjie ip bladziede “17” heel van boven was ’t er te lezen dat ons boekstjie vele gelezen word ! Bliekbaor deur vrimden wel, mor nie deur onze leden. Want sommige personen aan kritiek dan ze ni wisten van de verkoop van verzameliengen Remi en Frank. Nogtangs ip blz. “18” heel van oender staot te lezen : “Wij hebben nog een verrassing in petto ! ! ! “ Bepolde leden aan zich dur het nie lezen van under boekstjie extra laoten verrassen ! Ip den twidden maorte waoren onze vrouwen were van de party ip de “Ladies Only 2” 18 Ladies waoren aanwezig, en de sfeer was volgens goed ingelichte bron uutstekend. ’t Er hangde de zundag den derden maorte wal “n geur in ’t lokol van aangebrand vlees. Ik vragen mien ton ook of hoevil vinten dan der dien zaoterdag ip de rooster geleid zien ? 18 Vrouwen ip de 110 leden ! Waor droenken die ongeveer 92 andere vrouwen ton under kaffie ? Er is nog nooit iemand verplicht gewist om ergens aan deel te nemen in onzen club, mor uut rispect vor die personen die ’n t wadde organiseren mag men toch ’n bittjie betere ipkomste verwachten ! Er worden gin cadeau’s verwacht os je iets doet in de club mor ’n bittjie appritieaotie is toch oltoed walgekommen. Bievoorbild onzen uutstap van 15 juni ! ’t Er zien mor winnig leden in 6

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


onze club die beseffen waffer werk dan der aan zo’n uutstap verboenden is ! Dus ’n kléén bittjie rispect vor die gasten die de moeite doen om zo’n en ook andere aktiviteiten ip poten te zetten. Ze verwachten gin cadeau’s, mor deur deel te nemen an die aktiviteiten gif je de organisateurs de meeste vuldoeninge ! Weinig of gin redens om nie mee te gaon ip 15 juni ! Me vertrekken nie vroeg ! ’t Is nie verre en me zien nie te laote were. Aken en Houtten zien vééle verder ! En speciol vor onze Voorzittere : “Me gon snoens eten” Dus gin jacht ip soepe van de jaore ! Allez me zien ’t were zitten, me gon voort boeren zekers ! ! Groetjies van juunder Mazoet.

SUDOKU

© Sanders puzzelboeken Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

7


LOC in de KIJKER Nu we alle nieuwigheden van catalogus tot folder – bekeken – gezien – en bestudeerd hebben, valt er toch een model op die de moeite waard is :

de Belgische type 80 van ESU Nu velen onder ons zullen direct zeggen : dat hebben we al ! Ja natuurlijk. Märklin, Roco, Fleischmann hebben dat in hun programma, maar dat model was een zuiver afkooksel van de Duitse V60-260-360 maar dan in de Belgische kleuren. Het nieuwe model is exact het Belgische type 80 wat betreft het dak, de leuningen, de stand van de lichten. Zowel in 2 of 3 rail versie te verkrijgen. Met telex koppeling, geluid zoals de motor, remgeluiden in bochten en over wissels, zelfs met een rookgenerator. En het loc nummer bestaat nog want die is eigendom van Stoomcentrum Maldegem. Liefhebbers niet panikeren ! Vanaf september – oktober 2013 is de type 8040 leverbaar. Beslist de moeite waard eens nader te bekijken ! J.P.St. Martin

8

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


diesellocomotief reeks 80 / HLR80 / Type 260 De rangeer diesel locomotieven van de Reeks 80 werden in licentie naar Duits voorbeeld van de V60 gebouwd door de Belgische fabrikanten La Brugeoise et Nivelles en Ateliers Belges Réunies. De locomotieven ven de Reeks HLR80 werden door de NMBS gebruikt voor de rangeerdienst en lichte goederen treinen.

Ontwikkeling en Bedrijf La Brugeoise et Nivelles bouwde 48 stuks en Ateliers Belges Réunies bouwde 21 stuks van deze locomotieven voor de NMBS. Oorspronkelijk als Type 260 bekend, werden de loc’s in 1971 door de NMBS omgenummerd en ingedeeld als Reeks HLR80. De reeks indeling (HLR) staat voor : ° H = rollend materiaal ° L = locomotief ° R = rangeer diesel

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

9


De locomotieven werden voornamelijk gestationeerd in Schaarbeek, Merelbeke en Kinkempois. De 260.019 werd gesloopt na een brand in Wetteren in 1968. In de jaren 80 werden meerdere locomotieven van de Reeks HLR80 afgevoerd en verkocht aan ItaliĂŤ en aan Duitsland. Eind 2002 werden de laatste locomotieven van de Reeks HLR80 vervanging door de HLR82.

10

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


MRB : Modelspoor Ruilbeurs Brugge Zondag 5 mei was een hoogdag voor de 2e MRB van de club. Alle lopende meters bezet met een wachtlijst van deelnemers. Veel volk en veel belangstelling. Er was evenwel een schaduwkantje aan de ruilbeurs, als je het zo kunt noemen. Wij werden door de overrompeling van de eerste MRB slachtoffer van ons eigen succes. Zonder enige inspanning was de 2e MRB verrassend snel volgeboekt, zelfs overboekt van in het begin van het jaar al. Buiten onze wil om konden niet alle leden van onze club deelnemen. Moraal van het verhaal inzonderheid voor onze leden. tijdig inschrijven via de inschrijvingsformulieren die vroeg ter beschikking zullen gesteld worden. De 3e MRB is nu al gepland voor zondag 4 mei 2014. Verschillende van de niet-leden deelnemers hebben nu al gevraagd wanneer ze kunnen inschrijven ! Dat bewijst wel dat het goed geweest is G.

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

11


Kruiswoordraadsel

© Sanders puzzelboeken

12

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

13


Van Biervliet.com Bruggestraat 66 8770 Ingelmunster Tel: 051/31.46.62 website : www.vanbiervliet.com e-mail : info@vanbiervliet.com MINIATUURTREINEN - 350m² winkelruimte. - eigen herstel- en ombouwdienst. - ruime parkeergelegenheid. - op 10 min. van het station. - alles per post verzendbaar tot bij u thuis - op 35 min. van onze Belgische kust. - specialist in digitalisering - alle grote merken - grote voorraad‌ kleine prijzen ! - Exclusieve Belgische modellen. Openingsuren: woensdag : 14 tot 20h. donderdag : 14 tot 20h. vrijdag : 14 tot 20h. zaterdag : 10 tot 19h. ste 1 zondag van de maand : 9 tot 13h.


1.

Ruilbeurs ter gelegenheid van de opendeurdagen MVB 2 & 3 november 2013

De ruilbeurs gaat door in de gebouwen van “De Koepel�, Gerard Davidstraat 10 te 8000 Brugge op 2 en 3 november 2013.

Er geldt voor de beursruimte en alle andere in het gebouw aanwezige lokalen, incluis de toiletfa-

Iedere beursdeelnemer neemt zijn/haar eigen afval, lege dozen edm mee naar huis.

2.

3.

De inrichters stellen zich niet aansprakelijk voor diefstal of ontvreemding van spullen tijdens het

ciliteiten en de inkomsthal een strikt en absoluut rookverbod.

4. 5.

Het plaatsen van goederen voor of naast de tafels zodanig dat een vlotte doorgang belemmerd

De inrichters kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventueel geleden schade.

opbouwen / afbreken en tijdens het gehele verloop van de ruilbeurs.

6.

wordt is geenszins toegestaan.


•

HO N Z O I TT schaal

Korte beschrijving van de te koop/ te ruilen waar:

wenst GGG..meter ter beschikking te krijgen tijdens de ruilbeurs die plaatsvindt op 2&3 november 2013, in de daarvoor bestemde zaal in de Gerard Davidstraat 10 te Brugge, dit ter gelegenheid van de opendeurdagen van de Modelspoorvrienden Brugge.

Email adres: GGGGGGGGG@...................................................

Telefonisch bereikbaar op nr.: GGGGGGGGGGGGGGGG..

Adres:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Naam:GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

voor en door de leden

op 2&3 november 2013

Ruilbeurs opendeurdagen MVB


Electronica, software, (modelspoor verwant)

Diverse:GGGGGGGGGGGGGGGG..

—————————————————————————(handtekening)

TeGGGGGGGGGGGdatum GGGGGGGGGGGG..

neer bij elke beslissing van de inrichters,

Ik heb nota genomen van de reglementen op de keerzijde van dit formulier en leg mij

zijde van dit formulier, dat ten laatste op 1 augustus in ons bezit dient te zijn.

Die verantwoordelijk is voor de uitgestalde goederen. De prijs/m is te lezen op de keer-

Op naam van GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG..

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG.

Bouwdozen (modelspoor verwante modellen)


7.

8. 9.

6,0 euro ( zes euro) per lopende meter. Dit vooropgestelde bedrag kan

De tafelhuur, die voor de eerste maal dit jaar gevraagd wordt aan elke deelnemer(lid v.d. vereni ging is begroot op

nog vatbaar zijn voor aanpassingen, hoewel wij ons uiterste best doen om een billijke prijs te handhaven.

Elk lid/ deelnemer mag een aantal meter claimen. Maar uiteindelijk is het de organisator die de

meters toekent in functie van de vraag, het aantal deelnemers en de ruimte die beschikbaar is.

De organisatie eigent zich het absolute en onbetwistbare recht toe de ruimte te verdelen onder

de deelnemers aan de ruilbeurs in functie van vraag en beschikbaarheid.

10. Elke beslissing van de organisator is bindend en niet voor discussie of onderhandeling vatbaar.


Weetjes De Märklin baan. Het onmogelijke is gebeurd, er wordt aan de Märklinbaan gewerkt. Knap ! Proficiat ! En het kan echt niet op. Er wordt wekelijks aan de baan gewerkt, niet alleen op vrijdagavond. En belangrijk om weten, alhoewel een digitale opbouw, is ook een deel voorzien voor onze analoge, al dan niet gepensioneerde analoge Märklinisten. Zo is er voor elk wat wils. Ook leden van de ho=gelijkstroombaan werken mee aan dit project. De beste technieker wordt waarschijnlijk tijdelijk ingezet op de Märklinbaan. Hopelijk mogen we ooit het omgekeerde meemaken. Ruilbeurs op de opendeur-dagen van 2 & 3 november 2013. Traditioneel wordt aan de leden de kans gegeven hun overtollig materieel te RUILEN met ander materieel. Dit jaar is het niet anders. Evenwel kan het niet meer gratis. Om dit puik te kunnen voorbereiden is het belangrijk te weten wie wenst deel te nemen en hoe groot zijn stand mag zijn, m.a.w. hoeveel meters is er benodigd. U kunt dit opgeven aan Dany op dany.provoost@gmail.com, Marc of aan Christian van het bestuur. Wil TIJDIG inschrijven ,dus vóór 1 augustus 2013, zodat er zich geen misverstanden kunnen voordoen met ingevoegd formulier.

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

19


Wij houden u tijdig verder op de hoogte. Opknapbeurt HO gelijkstroombaan. Het startschot is gegeven; op vrijdag 26 april is met vol enthousiasme en met volle kracht het vele werk aangevat, en iedere aangemelde medewerker was aanwezig. Proficiat. Volgende werken zijn reeds uitgevoerd: * opruimen onder de baan. * faciliteiten voor diegenen die rollend materieel meebrengen. * voorbereiding om de toegankelijkheid boven, bediening te verbeteren. * spiegel om bewegingen in paradestuk beter te volgen. * aanpassing sporen aan bovenstation zodat gebouwen kunnen uitgebreid worden. * het stationsgebouw krijgt een volledige face lift. Vrijdag 31 mei wordt de tweede werkavond gepland, en wordt in een volgend nummer hierover een verslag uitgebracht. Vrijdag 14 juni werd er een voorstelling van de ESU producten verzorgd door Patrick Danckaert. Vrijdag 28 juni: 3e avond onderhoud HO gelijkstroombaan. Tijdens het onderhoud wordt er een DVD avond georganiseerd voor de werkelozen.

20

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


Vrijdag 5 juli Thema rij-avond. Thema dit keer zijn Alpentreinen. Voor de liefhebbers van de Italiaanse, Zwitserse, Oostenrijkse, Franse, en zelfs Duitse spoorwegen in de Alpen is dit een feest. Samen met het passende hapje en dito drankje wordt dit een interessante rijavond, waar alle leden van de Modelspoorvrienden mogen en kunnen aanwezig zijn. Best vooraf uw locomotieven, wagons en treinstellen op hun rijvaardigheid testen, zodat deze thema-avond ook goed op de diverse banen mag verlopen. Ook voor de N baan en de Märklinbaan zijn best alle treinen in vorm!.

SUDOKU OPLOSSING

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

21


Kruiswoordraadsel oplossing

22

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


NostalgieH.Herken je ze ?

24

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


Dagtrip MVB op 15 juni 2013

26

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


Onze dagtrip kende zoals altijd een grote belangstelling. Met z’n allen een tripje met de stoomtrein van Baasrode –Noord tot Puurs en terug uiteraard. In de tussenpauze werden we vergast op een heerlijk 3-gangen menu. De namiddag werd voorbehouden aan een bezoek aan heet Museum voor stedelijk vervoer te Brussel, kortweg trammuseum. Daar werden wij verwend met een tramrit onder begeleiding van een uiterst sympathieke conducteur ,die ons ook rondleidde in het museum met een zeer interessante en boeiende uitleg. Weerom een dag voor onze analen die er mag zijn. De afwezigen hadden weer al een keer ongelijk. Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

27


Men’t gezien,moa van horen zeggen ! DAT de mannen van de grote clubbaan niet veel moeten hebben naar we horen ! Een kapstok voor hun jas, een tafeltje voor hun pintje, een stoel of taboeret, en moet er nog een kussentje bij ? Zo ene met donsveren, of mag het een gewoon kussentje zijn ? Het voornaamste vergeten ze nog, allee, een wc’tje in een hoek of een kant, dan moeten jullie niet ieder keer naar beneden lopen ! DAT de club nogal in grote onkosten is gekomen, zo’n grote nieuwe frigo. Zou onze club toch een geheime rekening hebben op de Cayman of de Maagden eilanden ? Dat denken de meesten. We zullen zien of er een bestuurslid deze zomer met rugzak en een klein valiesje naar ginder op vakantie gaat ! DAT er volgens de voorzitter minder wordt gedronken als er een avondje in het zaaltje wordt gegeven. Dat we eens aan Benny moesten vragen om zijn blonde Agnes mee te brengen voor achter de toog. Wedden dat we de toog met een paar meter moeten verlengen ! DAT er de laatste tijd nogal veel voetbal – geklapt – gesproken – verteld – gezaagd wordt in het lokaal. Dat kan gebeuren, maar als jullie dan op het voetbalveld staan, over wat vertel je dan met je buren ? Toch niet over treintafel – schakelingen of treintjes zeker ? Wacht maar af mensen. Volgend jaar speelt Oostende ook in eerste klasse. Dat zal wat zijn Brugge tegen Oostende. Oordopjes meebrengen ! DAT de straat voor ons lokaal ook zal meevieren bij de herdenking van 1418. De aannemer is volop aan het maken van loopgraven, bomputten delven en dergelijke. 28

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


Nu nog enkele van rode papavers planten en laat dan de Engelsen en Amerikanen maar komen kijken. En wij ? Om het lokaal binnen te geraken moeten we ofwel stuntman of commando op leiding gevolgd hebben. DAT we aan de bar, ja waar anders, hoorden dat de nieuwigheden allemaal prachtig zijn maar redelijk duur dit jaar. En direct hoorden we dat een mooie vrouw ook veel geld kost. Zou die zo’n mooie vrouw hebben dat hij dat zo goed weet ? DAT we op onze ruilbeurs dikwijls rare chaarrels tegenkomen. Zo was er een bezoeker die we vroegen wat hij er van dacht. Ja, wat ik zoek vind ik hier niet ! Maar alles dat hier ligt interesseert mij niet ! Wat zoekt die eigenlijk ? Een nieuwe auto ? Of van die pinup meisjes in bikini ? Volgende keer zullen we het zeker vragen, dan weten we het dan ook ! ‘t stomertje

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

29


Een paardentram van ver voor onze tijd.

30

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013


De tram (1907) en de bijwagen (1901), waarmee wij een rondrit mochten meemaken onder de leiding en commentaar van onze aller-sympathieke conducteur. Je herinnert je wel , de man met dat toeterke.

Modelspoorvrienden Brugge - Den Yzerweg –JUNI 2013

31


Den Yzerweg juni 2013  
Den Yzerweg juni 2013  
Advertisement