Page 1

Mobistar Digital TV maart - april 2011

1


Nu nieuwe diensten beschikbaar Vanaf 24 maart zullen er nieuwe diensten beschikbaar zijn op je Mobistar TV-box (decoder). Om van deze nieuwe diensten gebruik te maken: moet je je ervan vergewissen dat je Mobistar TV-box (decoder) op een Livebox is aangesloten moet je er, wanneer de pop-up verschijnt, mee akkoord gaan om de dienst te upgraden. Start daarna gewoon je tv-decoder opnieuw op om de nieuwe diensten te gebruiken.

1 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

Zoekmachine Verbeterde bookmarking van favoriete zenders Betere functie om tussen favorieten te zappen Mobistar News-pagina Mobistar + Weer Aandelen Facebook Twitter Picasa Flickr Accounts configureren

2


Met
de
nieuwe
zoekmachine
vind
je
al
je
favoriete
program 1
Zoekmachine
 
 in
de
tv‐gids.
En
met
nog
een
druk
op
de
knop
neem
je
die
 
 op.
Met
de
nieuwe
zoekmachine
vind
je
al
je
favoriete
progr 1
Zoekmachine
 

 in
de
tv‐gids.
En
met
nog
een
druk
op
de
knop
neem
je
d 1 Zoekmachine 
 Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
zoekmachine?
 op.
 Met
de
nieuwe
zoekmachine
vind
je
al
je
favoriete
programma’s
 Druk
op
de
knop
Zoeken
op
de
afstandsbediening
 

‐ in Met dein
de
tv‐gids.
En
met
nog
een
druk
op
de
knop
neem
je
die
ook
 nieuwe zoekmachine vind je al je favoriete programma’s de ‐ Druk
op
het
pictogram
Zoeken
in
het
menu
 Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
zoekmachine?
 tv-gids.op.
 En met nog een druk op de knop neem je die ook op. ‐ Druk
op
de
knop
Zoeken
op
de
afstandsbedienin 

 ‐ Druk
op
het
pictogram
Zoeken
in
het
menu
 Hoe krijg ik toegang tot de zoekmachine? 
 Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
zoekmachine?
 
 Druk de knop Zoeken op de afstandsbediening ‐ op Druk
op
de
knop
Zoeken
op
de
afstandsbediening
 Druk op het pictogram Zoeken in het menu ‐ Druk
op
het
pictogram
Zoeken
in
het
menu
Hoe
vind
ik
een
programma?
 
 Zodra
je
de
widget
hebt
geopend,
tik
je
met
behulp
van
de
 
 knoppen
van
de
afstandsbediening
een
zoekterm
in
het
 Hoe vind ik een programma? Hoe
vind
ik
een
programma?
 gemarkeerde
zoekveld.
 Zodra je de widget hebt geopend, tik je met behulp van de knoppen 
 Zodra
je
de
widget
hebt
geopend,
tik
je
met
behulp
van
 Druk
nu
op
OK:
de
resultaten
worden
weergegeven.
 van de 
afstandsbediening een zoekterm in het gemarkeerde zoekveld. knoppen
van
de
afstandsbediening
een
zoekterm
in
het Hoe
vind
ik
een
programma?
 Selecteer
een
programma
met
de
pijltjes
omhoog
en
omlaa Druk nu op OK: de resultaten worden weergegeven. gemarkeerde
zoekveld.
 Zodra
je
de
widget
hebt
geopend,
tik
je
met
behulp
van
de
 druk
op
OK:
je
wordt
ofwel
doorverwezen
naar
de
gedetail Selecteer een programma met de pijltjes omhoog en omlaag en druk Druk
nu
op
OK:
de
resultaten
worden
weergegeven.
 pagina
in
de
tv‐gids,
ofwel
wordt
de
opname
gestart.
 op OK:knoppen
van
de
afstandsbediening
een
zoekterm
in
het
 je wordt ofwel doorverwezen naar de gedetailleerde pagina in Selecteer
een
programma
met
de
pijltjes
omhoog
en
om gemarkeerde
zoekveld.
 Druk
op
de
gele
knop
om
de
zoekresultaten
te
verwijderen de tv-gids, ofwel wordt de opname gestart. druk
op
OK:
je
wordt
ofwel
doorverwezen
naar
de
gede Druk
nu
op
OK:
de
resultaten
worden
weergegeven.
 een
nieuwe
zoekopdracht
te
beginnen.
 Druk op de gele knop om de zoekresultaten te verwijderen en een pagina
in
de
tv‐gids,
ofwel
wordt
de
opname
gestart.
 
 Druk
op
de
gele
knop
om
de
zoekresultaten
te
verwijde nieuweSelecteer
een
programma
met
de
pijltjes
omhoog
en
omlaag
en
 zoekopdracht te beginnen. druk
op
OK:
je
wordt
ofwel
doorverwezen
naar
de
gedetailleerde
 Je
kan
de
zoekopdracht
ook
tot
een
aantal
categorieën
bep een
nieuwe
zoekopdracht
te
beginnen.
 
 
 Je kan pagina
in
de
tv‐gids,
ofwel
wordt
de
opname
gestart.
 de zoekopdracht ook tot een aantal categorieën beperken. Druk
op
de
gele
knop
om
de
zoekresultaten
te
verwijderen
en
 
 Je
kan
de
zoekopdracht
ook
tot
een
aantal
categorieën
b een
nieuwe
zoekopdracht
te
beginnen.
 
 
 
 
 Je
kan
de
zoekopdracht
ook
tot
een
aantal
categorieën
beperken.
 2
Verbeterde
bookmarking
van
favor 


2 Verbeterde bookmarking van favoriete zenders Je
kan
nu
gemakkelijk
je
favoriete
zenders
bookmarken.
 2
Verbeterde
bookmarking
van
favo  
 Je kan nu gemakkelijk je favoriete zenders bookmarken. Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
dienst?
 Je
kan
nu
gemakkelijk
je
favoriete
zenders
bookmarken 2
Verbeterde
bookmarking
van
favoriete
zenders
 
 ‐ Druk
op
de
knop
Lijst
op
de
afstandsbediening
 
 ik toegang tot de dienst? ‐ Druk
op
het
pictogram
Lijst
in
het
menu
 Hoe krijg Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
dienst?
 Je
kan
nu
gemakkelijk
je
favoriete
zenders
bookmarken.
 Druk op de knop Lijst op de afstandsbediening ‐ Druk
op
de
knop
Lijst
op
de
afstandsbediening
 
 Druk op het pictogram Lijst in het menu  
 ‐ Druk
op
het
pictogram
Lijst
in
het
menu
 Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
dienst?
 
 ‐ Druk
op
de
knop
Lijst
op
de
afstandsbediening
 Hoe
kan
ik
bookmarken?
 Hoe kan ik bookmarken? 
 ‐ Druk
op
het
pictogram
Lijst
in
het
menu
 
 
 1/
Bookmark
je
favoriete
zenders
in
de
lijst
met
alle
ze 1 Bookmark je favoriete zenders in de lijst met alle zenders: Hoe
kan
ik
bookmarken?
 Open
de
Lijst‐widget.
 Open de Lijst-widget. 
 
 
 eender welke zender die je aan je favorieten wil toevoegen Selecteer met behulp van de pijltjes 1/
Bookmark
je
favoriete
zenders
in
de
lijst
met
alle Hoe
kan
ik
bookmarken?
 omhoog en omlaag, en druk op de gele knop Fav om de zender te bookmarken. Open
de
Lijst‐widget.
In de lijst verschijnt er voor de
 zender een sterretje. Om de1/
Bookmark
je
favoriete
zenders
in
de
lijst
met
alle
zenders:
 zender uit je favorieten te verwijderen, druk je gewoon nogmaals op de gele knop Fav. Het PSM
Marketing
 Open
de
Lijst‐widget.
 sterretje voor de zender wordt verwijderd. 18/03/2011


PSM
Marketing
 18/03/2011
 PSM
Marketing
 18/03/2011


2/15


3


de
lijst
verschijnt
er
voor
de
zender
een
sterretje.
 Om
de
zender
uit
je
favorieten
te
verwijderen,
druk
je
gewoon
nogmaals
op
de
gele
knop
 ‘Fav’.
Het
sterretje
voor
de
zender
wordt
verwijderd.
 
 2/
Bookmark
een
favoriete
zender
in
de
 2 Bookmark een favoriete zender in de favorieten-weergave in de favorieten­weergave
in
de
Lijst­widget
 Lijst-widget Open
de
favorieten‐weergave
van
de
Lijst‐widget.
De
 Open de favorieten-weergave van de Lijst-widget. De favorietenfavorieten‐weergave
open
je
door
op
het
pictogram
 weergave open je door op het pictogram Favorieten in het hoofdmenu Favorieten
in
het
hoofdmenu
te
klikken
of
in
de
Lijst‐widget
 te klikken of in de Lijst-widget door met behulp van de rechterpijl de door
met
behulp
van
de
rechterpijl
de
favorieten‐weergave
te
 favorieten-weergave te selecteren. selecteren.
 In deze weergave is het mogelijk om de zender waarnaar je aan het In
deze
weergave
is
het
mogelijk
om
de
zender
waarnaar
je
 kijken bent aan je lijst met favorieten toe te voegen. Hiervoor druk je aan
het
kijken
bent
aan
je
lijst
met
favorieten
toe
te
voegen.
 gewoon op de groene knop Toevoegen, waarna de huidige zender aan Hiervoor
druk
je
gewoon
op
de
groene
knop
‘Toevoegen’,
 de lijst wordt toegevoegd. Om een zender van de lijst met favorieten te waarna
de
huidige
zender
aan
de
lijst
wordt
toegevoegd.
Om
 verwijderen, druk je op de gele knop Verwijderen, waarna de zender uit een
zender
van
de
lijst
met
favorieten
te
verwijderen,
druk
je
 de lijst met favorieten verwijderd zal worden. op
de
gele
knop
‘Verwijderen’,
waarna
de
zender
uit
de
lijst
 met
favorieten
verwijderd
zal
worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


3 Betere functie om tussen favorieten te zappen

3
Betere
functie
om
tussen
favorieten
te
zappen


Met 
 de nieuwe zapfunctie kan je onmiddellijk tussen je favoriete zenders zappen (P+/P-). Met
de
nieuwe
zapfunctie
kan
je
onmiddellijk
tussen
je
favoriete
zenders
zappen
(P+/P‐).
 Hoe kan ik zappen? 
 Open de widget met de lijst van je favoriete zenders. Hoe
kan
ik
zappen?
 Zorg ervoor dat je ten minste drie zenders bij je favorieten hebt gebookmarkt. Om de functie om Open
de
widget
met
de
lijst
van
je
favoriete
zenders.
 tussen je favorieten te zappen in te schakelen, druk je op de blauwe knop Inschakelen. Zorg
ervoor
dat
je
ten
minste
drie
zenders
bij
je
favorieten
hebt
gebookmarkt.
Om
de
 Om naar je favoriete zenders te zappen, druk je op P+/P-. Op het scherm verschijnt een melding dat je functie
om
tussen
je
favorieten
te
zappen
in
te
schakelen,
druk
je
op
de
blauwe
knop
 Mobistar
Digital
TV
Release
Note
 
 March
2011
 een specifieke ’Inschakelen’.
 zapfunctie gebruikt. Om
naar
je
favoriete
zenders
te
zappen,
druk
je
op
P+/P‐.
Op
het
scherm
verschijnt
een
 melding
dat
je
een
specifieke
zapfunctie
gebruikt.
 Om naar gelijk welke andere zender te zappen terwijl de zapfunctie voor favorieten is ingeschakeld, hoef je gewoon het nummer van de zender die PSM
Marketing
 je wil bekijken in te voeren. 18/03/2011


3/15 
 Om
naar
gelijk
welke
andere
zender
te
zappen
terwijl
de
zapfunctie
voor
favorieten
is
 ingeschakeld,
hoef
je
gewoon
het
nummer
van
de
zender
die
je
wil
bekijken
in
te
voeren.
 
 Om
deze
zapfunctie
uit
te
schakelen,
open
je
de
widget
met
de
lijst
van
je
favoriete
zenders


4


Om
naar
gelijk
welke
andere
zender
te
zappen
terwijl
de
zapfunctie
voor
favorieten
is
 ingeschakeld,
hoef
je
gewoon
het
nummer
van
de
zender
die
je
wil
bekijken
in
te
voeren.
 
 Om deze zapfunctie uit te schakelen, open je de widget met de lijst van je favoriete zenders en druk je Om
deze
zapfunctie
uit
te
schakelen,
open
je
de
widget
met
de
lijst
van
je
favoriete
zenders
 open
druk
je
op
de
blauwe
knop
‘Uitschakelen’.
 de blauwe knop Uitschakelen.  
 Mobistar
Digital
TV
Release
Note
 
 March
2011
 
 Merk op dat de functie om tussen favorieten te zappen enkel kan worden ingeschakeld als je ten Merk
op
dat
de
functie
om
tussen
favorieten
te
zappen
enkel
kan
worden
ingeschakeld
als
je
 minste 3 zenders bij je favorieten hebt gebookmarkt. 
 ten
minste
3
zenders
bij
je
favorieten
hebt
gebookmarkt.
 
 


4
Mobistar
News­pagina


4
 PSM
Marketing
 Mobistar News-pagina

Dankzij
dit
nieuwe
interactieve
kanaal
ben
je
voortaan
altijd
op
de
hoogte
van
het
laatste
 18/03/2011
 
 4/15
 nieuws
over
Mobistar
Digital
TV.
 Dankzij dit nieuwe interactieve kanaal ben je voortaan altijd op de hoogte van het laatste nieuws over 
 Mobistar Digital TV. Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
News‐pagina?
 Hoe ‐krijgVia
de
Lijst‐widget
(Lijst‐knop)
 ik toegang tot de News-pagina? Via de Lijst-widget (Lijst-knop) het Mobistar News-pictogram in het hoofdmenu 
 ‐ Via Via
het
Mobistar
News‐pictogram
in
het
hoofdmenu
 het Mobistar News-pictogram in het menu van Mobistar+ ‐ Via Via
het
Mobistar
News‐pictogram
in
het
menu
van
Mobistar+
 
 Wat kan ik op deze pagina vinden? Wat
kan
ik
op
deze
pagina
vinden?
 Op de Mobistar News-pagina kan je drie secties bedienen: Op
de
Mobistar
News‐pagina
kan
je
drie
secties
bedienen:
 ‐ Een Een
tekstvak:
om
op
deze
sectie
te
scrollen,
selecteer
je
het
vak
in
kwestie
en
druk
je
 tekstvak: om op deze sectie te scrollen, selecteer je het vak in kwestie en druk je op op
de
pijltjes
omhoog
en
omlaag
van
de
afstandsbediening.
Deze
sectie
zal
geregeld
 de pijltjes omhoog en omlaag van de afstandsbediening. Deze sectie zal geregeld worden worden
bijgewerkt
met
updates
over
zenders
of
diensten,
of
met
meldingen
met
 bijgewerkt met updates over zenders of diensten, of met meldingen met betrekking tot grote betrekking
tot
grote
incidenten,
als
die
er
zijn.
 incidenten, als die er zijn. ‐ Nu Nu
op
tv:
geeft
de
zender
weer
die
je
het
laatst
hebt
bekeken.
Is
deze
sectie
 op tv: geeft de zender weer die je het laatst hebt bekeken. Is deze sectie geselecteerd en geselecteerd
en
druk
je
op
OK,
dan
wordt
de
pagina
gesloten
en
wordt
de
zender
 druk je op OK, dan wordt de pagina gesloten en wordt de zender opnieuw op het volledige opnieuw
op
het
volledige
scherm
weergegeven.
 scherm weergegeven. ‐ Deze Deze
week:
is
deze
sectie
geselecteerd,
dan
kan
je
op
de
linker‐
en
rechterpijl
 week: is deze sectie geselecteerd, dan kan je op de linker- en rechterpijl drukken om drukken
om
te
zien
welke
andere
programma’s
deze
week
in
prime
time
worden
 te zien welke andere programma’s deze week in prime time worden uitgezonden. Als je uitgezonden.
Als
je
een
programma
hebt
geselecteerd
en
op
OK
hebt
gedrukt,
word
 een programma hebt geselecteerd en op OK hebt gedrukt, word je doorverwezen naar de je
doorverwezen
naar
de
detailpagina
van
dat
programma
in
de
tv‐gids.
 detailpagina van dat programma in de tv-gids.

5


Deze
week:
is
deze
sectie
geselecteerd,
dan
kan
je
op
de
linker‐
en
rechterpijl
 drukken
om
te
zien
welke
andere
programma’s
deze
week
in
prime
time
worden
 uitgezonden.
Als
je
een
programma
hebt
geselecteerd
en
op
OK
hebt
gedrukt,
word
 je
doorverwezen
naar
de
detailpagina
van
dat
programma
in
de
tv‐gids.


Mobistar
Digital
TV
Release
Note


March
2011
 Mobistar
Digital
TV
Release
Note 
Om de Mobistar News-pagina te verlaten, druk op de knop Exit op de afstandsbediening of selecteer Om
de
Mobistar
News‐pagina
te
verlaten,
druk
op
de
knop
Exit
op
de
afstandsbediening
of
 
 Nu op tv en druk op OK. selecteer
‘Nu
op
tv’
en
druk
op
OK.


5
Mobistar+


5
Mobistar+ PSM
Marketing
 
 Mobistar+
is
de
plaats
voor
je
favoriete
webapplicaties.
Check
je
sociale
netwerken,
het
 18/03/2011
 
 5/15


Mobistar+
is
de
plaats
voor
je
favoriete
webapplicaties.
Che 5 Mobistar + weer,
je
aandelen
of
het
laatste
Mobistar‐nieuws
terwijl
je
Mobistar
Digital
TV
kijkt.
 weer,
je
aandelen
of
het
laatste
Mobistar‐nieuws
terwijl
je
M 
 
 Mobistar+ is de plaats voor je favoriete webapplicaties. Check je sociale netwerken, het weer, je Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
dienst?
 Hoe
krijg
ik
toegang
tot
de
dienst?
 aandelen of het laatste Mobistar-nieuws terwijl je Mobistar Digital TV kijkt. ‐ Via
het
pictogram
Mobistar+
in
het
hoofdmenu
 ‐ Via
het
pictogram
Mobistar+
in
het
hoofdmenu
 Hoe krijg ik toegang tot de dienst? 
 Via het pictogram Mobistar+ in het hoofdmenu  
 
 
 Hoe
gebruik
ik
Mobistar+?
 Hoe gebruik ik Mobistar+? Hoe
gebruik
ik
Mobistar+?
 Om
de
applicaties
van
Mobistar+
te
openen,
druk
op
het
pictogram
Mobistar+
in
het
 Om de applicaties van Mobistar+ te openen, druk op hetOm
de
applicaties
van
Mobistar+
te
openen,
druk
op
het
pic pictogram Mobistar+ in het hoofdmenu. Je hoofdmenu.
Je
krijgt
het
volgende
menu
te
zien.
 krijgt het volgende menu te zien. hoofdmenu.
Je
krijgt
het
volgende
menu
te
zien.
 
 
 Via Mobistar+ heb je toegang tot een reeks webapplicaties. Met deze dienst brengt Mobistar het wereldwijde web op jouw beeldbuis.

De eerste reeks nieuwe webapplicaties telt vier applicaties waarvoor je je account moet configureren: Facebook, Twitter, Flickr en Picasa. Voor Weer en Aandelen hoef je je account niet te configureren.

Via
Mobistar+
heb
je
toegang
tot
een
reeks
webapplicaties.
Met
deze
dienst
brengt
Mobistar
 Via
Mobistar+
heb
je
toegang
tot
een
reeks
webapplicaties. het
wereldwijde
web
op
jouw
beeldbuis.
 het
wereldwijde
web
op
jouw
beeldbuis.
 
 
 6 De
eerste
reeks
nieuwe
webapplicaties
telt
vier
applicaties
waarvoor
je
je
account
moet
 De
eerste
reeks
nieuwe
webapplicaties
telt
vier
applicaties configureren:
Facebook,
Twitter,
Flickr
en
Picasa.
Voor
Weer
en
Aandelen
hoef
je
je
account
 configureren:
Facebook,
Twitter,
Flickr
en
Picasa.
Voor
Wee


5.1 Weer De Weer-widget voorspelt het weer op jouw favoriete bestemmingen. Standaard zijn de grootste Belgische steden ingesteld, maar dankzij de ingebouwde zoekmachine kan je elke stad ter wereld selecteren. Om je favoriete steden in de Weer-widget toe te voegen, druk je op de rode knop Toevoegen en tik je een zoekterm in het zoekveld. Klik daarna op OK: de resultaten worden weergegeven. Selecteer een bestemming en druk op OK om te bevestigen. Om een bestemming te verwijderen, druk je op de gele knop Verwijderen. Om terug te keren naar de weergave met de weersvoorspellingen, druk je op de groene knop Weer. Om de Weer-widget te verlaten, druk je op Exit. Je bent nu terug in het menu van Mobistar+.

5.2 Aandelen Ben jij een beursgoeroe? Met de Aandelen-widget kan je je eigen aandelen volgen op het paneel terwijl je een oog op de tv houdt! Om de opvolging van je aandelenkoers op de Aandelen-widget te configureren, druk je op de rode knop Toevoegen. Tik daarna een financiële zoekterm in het zoekveld en druk op OK om de resultaten weer te geven. Selecteer een aandelenkoers en druk op OK of op de rode knop Toevoegen om te bevestigen. Om een koers van het paneel te verwijderen, selecteer je de koers en druk je op de groene knop Verwijderen. Om de Aandelen-widget te verlaten, druk je op Exit. Je bent nu terug in het menu van Mobistar+.

5.3 Facebook Met Mobistar Digital TV lees je het nieuws, bekijk je je fotoalbums 
of de foto’s van je FacebookMobistar
Digital
TV
Release
Note
 vrienden rechtstreeks op je tv.

March
2011


Zodra
je
je
Facebook‐account(s)
geconfigureerd
hebt,
open
je
de
Facebook‐widget
en


Voor je je Facebook-account(s) kan checken op tv moet je je account(s) eerst op de website van selecteer
je
het
profiel
dat
je
op
je
scherm
wil
zien.
Druk
op
OK
en
selecteer
daarna
een
 Mobistar configureren. weergave
naar
keuze:
Nieuws,
Vrienden
of
Foto’s.
 
 
 Meer info over de configuratie vind je hier. 
 Zodra
je
een
specifieke
 Zodra je je Facebook-account(s) geconfigureerd weergave
ziet,
kan
je
het
 hebt, open je de Facebook-widget en selecteer je volgende
doen:
 het profiel dat je op je scherm wil zien. Druk op ‐ een
andere
 OK en selecteer daarna een weergave naar keuze: weergave
kiezen
 met
de
linker‐
en
 Nieuws, Vrienden of Foto’s. rechterpijltjes
 ‐ een
andere
pagina
 Zodra je een specifieke weergave ziet, kan je het bekijken
met
de
 volgende doen: pijltjes
 een andere weergave kiezen met de linkeromhoog/omlaag,
of
 en rechterpijltjes met
P+/P‐.
 
 bekijken met de pijltjes een andere pagina omhoog/omlaag,Om
terug
te
keren
naar
de
 of met P+/P-. stap
om
een
profiel
te
 selecteren,
druk
je
op
de
 rode
knop.
 
 7 Om
een
slideshow
te
van
je
foto’s
te
starten
op
het
volledige
scherm,
ga
je
op
een
foto
staan,
 druk
je
op
OK
en
daarna
op
de
gele
knop.
Om
de
modus
voor
volledig
scherm
af
te
sluiten,Om terug te keren naar de stap om een profiel te selecteren, druk je op de rode knop. Om een slideshow te van je foto’s te starten op het volledige scherm, ga je op een foto staan, druk je op OK en daarna op de gele knop. Om de modus voor volledig scherm af te sluiten, druk je andermaal op de gele knop of druk je op Stop. Mobistar
Digital
TV
Release
Note
 
 March
2011
 Om de Facebook-widget te verlaten, druk je op Exit. Je bent nu terug in het menu van Mobistar+.

5.4
Twitter
 
5.4 Twitter Met
Mobistar
Digital
TV
kan
je
tweeten
en
andere
twitteraars
volgen
terwijl
je
tv
kijkt.
 
Met Mobistar Digital TV kan je tweeten en andere twitteraars volgen terwijl je tv kijkt. 
 Voor je je Twitter-account(s) kan checken op tv moet je je account(s) eerst op de website van Mobistar Voor
je
je
Twitter‐account(s)
kan
checken
op
tv
moet
je
je
account(s)
eerst
op
de
website
 configureren. van
Mobistar
configureren.
 
 Meer
info
over
de
configuratie
vind
je
hier.
 Meer info over de configuratie vind je hier. 
 Zodra
je
je
Twitter‐ Zodra je je Twitter-account(s) account(s)
 geconfigureerd hebt, open je de geconfigureerd
hebt,
 Twitter-widget en selecteer je het open
je
de
Twitter‐ profiel dat je op je scherm wil widget
en
selecteer
je
 zien. Druk op OK; de newsfeed het
profiel
dat
je
op
je
 van je account wordt standaard scherm
wil
zien.
Druk
op
 weergegeven. OK;
de
newsfeed
van
je
 account
wordt
 Om te tweeten, druk je op de standaard
weergegeven.
 rode knop Tweet, tik je het bericht 
in dat je wil posten en druk je op 
OK: de tweet wordt op je profiel 
gepubliceerd. Om
te
tweeten,
druk
je
 op
de
rode
knop
‘Tweet’,
 tik
je
het
bericht
in
dat
 je
wil
posten
en
druk
je
 op
OK:
de
tweet
wordt
 op
je
profiel
 gepubliceerd.
 
 Om terug te keren naar de weergave met de tijdlijn, druk je op de groene knop Tweets. Om
terug
te
keren
naar
de
weergave
met
de
tijdlijn,
druk
je
op
de
groene
knop
‘Tweets’.
 Om de lijst met jouw volgers weer te geven, druk je op de gele knop Volgers. Om
de
lijst
met
jouw
volgers
weer
te
geven,
druk
je
op
de
gele
knop
‘Volgers’.
 Om te zien welke contacten jou volgen, druk je op de blauwe knop Mijn volgers. Om
te
zien
welke
contacten
jou
volgen,
druk
je
op
de
blauwe
knop
‘Mijn
volgers’.
 
 Om Twitter te verlaten, druk je op Exit. Je bent nu terug in het menu van Mobistar+. Om
Twitter
te
verlaten,
druk
je
op
Exit.
Je
bent
nu
terug
in
het
menu
van
Mobistar+.
 


5.5 Picasa 5.5
Picasa
 
 Met Mobistar Digital TV bekijk je je Picasa-fotoalbums en degene die anderen met je delen Met
Mobistar
Digital
TV
bekijk
je
je
Picasa‐fotoalbums
en
degene
die
anderen
met
je
delen
 rechtstreeks op je tv. rechtstreeks
op
je
tv.
 
 
Voor je je Picasa-account(s) kan checken op tv moet je je account(s) eerst op de website van Mobistar configureren. Voor
je
je
Picasa‐account(s)
kan
checken
op
tv
moet
je
je
account(s)
eerst
op
de
website
van
 Mobistar
configureren.
 
Meer info over de configuratie vind je hier. Meer
info
over
de
configuratie
vind
je
hier.
 PSM
Marketing
 18/03/2011


9/15


8


Mobistar
Digital
TV
Release
Note


March
2011


Zodra je je 
 Picasa-account(s) geconfigureerd hebt, open je de PicasaZodra
je
je
Picasa‐account(s)
 widget engeconfigureerd
hebt,
open
je
de
 selecteer je een account. Druk Picasa‐widget
en
selecteer
je
een
 daarna op OK om de inhoud af te spelen; account.
Druk
daarna
op
OK
om
 je fotoalbums worden weergegeven. Om de
inhoud
af
te
spelen;
je
 toegang te krijgen tot de fotoalbums fotoalbums
worden
weergegeven.
 van je vrienden, druk op de groene knop Gedeeld.Om
toegang
te
krijgen
tot
de
 fotoalbums
van
je
vrienden,
druk
 op
de
groene
knop
‘Gedeeld’.
 
 Om een fotoalbum te openen, selecteer je er een 
en druk je op OK: er verschijnen Om
een
fotoalbum
te
openen,
 thumbnails. Om een slideshow af te selecteer
je
er
een
en
druk
je
op
 spelen en de foto’s op het volledige scherm teOK:
er
verschijnen
thumbnails.
 bekijken, selecteer je een foto en druk jeOm
een
slideshow
af
te
spelen
en
 op de gele knop. de
foto’s
op
het
volledige
scherm
 te
bekijken,
selecteer
je
een
foto
 Om de modus voor volledig scherm af te en
druk
je
op
de
gele
knop.
 sluiten, druk je opnieuw op de gele knop of druk je op Stop ( ) op je afstandsbediening. 
 Om
de
modus
voor
volledig
scherm
af
te
sluiten,
druk
je
opnieuw
op
de
gele
knop
of
druk
je
 Om Picasa te verlaten, druk je op Exit. Je bent nu terug in het menu van Mobistar+. op
Stop
()
op
je
afstandsbediening.
 
 Om
Picasa
te
verlaten,
druk
je
op
Exit.
Je
bent
nu
terug
in
het
menu
van
Mobistar+.
 
 5.6 Flickr 
 Met Mobistar Digital TV bekijk je jouw Flickr-fotoalbums en de albums die anderen met je delen 5.6
Flickr
 rechtstreeks op je tv. 
 Met
Mobistar
Digital
TV
bekijk
je
jouw
Flickr‐fotoalbums
en
de
albums
die
anderen
met
je
 delen
rechtstreeks
op
je
tv.
 Voor je je Flickr-account(s) kan checken op je tv moet je je account(s) eerst op de website van 
 Mobistar configureren. 
 Voor
je
je
Flickr‐account(s)
kan
checken
op
je
tv
moet
je
je
account(s)
eerst
op
de
website
 Meer info over de configuratie vind je hier. van
Mobistar
configureren.
 
 Zodra je je Flickr-account(s) geconfigureerd hebt, open je de Flickr-widget en selecteer je een account. Meer
info
over
de
configuratie
vind
je
hier.
 Mobistar
Digital
TV
Release
Note
 
 March
2011
 Druk op OK om weer te geven. 
 Om je contactenlijst te openen, druk je op de groene knop. Zodra
je
je
Flickr‐account(s)
geconfigureerd
hebt,
open
je
de
Flickr‐widget
en
selecteer
je
 een
account.
Druk
op
OK
om
weer
te
geven.
 


PSM
Marketing
 18/03/2011 
 Om
je
contactenlijst
te
openen,
druk
je
op
de
groene
knop.
 Om
terug
te
keren
naar
je
fotoalbums,
druk
je
op
de
rode
knop.
 


10/15


9


Om terug te keren naar je fotoalbums, druk je op de rode knop. Om een fotoalbum te openen, selecteer je er een en druk je op OK: er verschijnen thumbnails. Om een slideshow af te spelen en de foto’s op het volledige scherm te bekijken, selecteer je een foto en druk je op de gele knop. Om de modus voor volledig scherm af te sluiten, druk je opnieuw op de gele knop of druk je op Stop ( ) op je afstandsbediening. Om Flickr te verlaten, druk je op Exit. Je bent nu terug in het menu van Mobistar+.

5.7 Accounts configureren

Om je profielen te configureren op je favoriete webapplicatie in Mobistar Digital TV, ga je naar: www.mobistar.be/tvconfiguratie en selecteer je Beheer je tv. Zodra je op de website bent, doe je de volgende zaken: 1. maak je Mobistar TV-webaccount aan 2. koppel je Mobistar TV-box (decoder) aan je account 3. maak verbinding met je favoriete webapplicaties om de toegang tot je tv te configureren. Volg nauwgezet de stappen zoals beschreven op de website van Mobistar. Mobistar
Digital
TV
Release
Note


March
2011


Om te beginnen met het aanmaken van je webaccount, klik op Registreren. Om
te
beginnen
met
het
aanmaken
van
je
webaccount,
klik
op
‘Registreren’. Je
zal
gevraagd
worden
om
je
persoonlijke
gegevens
in
te
vullen.
 


10


Je
zal
gevraagd
worden
om
je
persoonlijke
gegevens
in
te
vullen.
 Je zal gevraagd worden om je persoonlijke gegevens in te vullen.  
 Zodra
je
je
gegevens
hebt
ingevoerd,
klik
je
op
de
bevestigingslink
die
je
via
mail
krijgt
 toegestuurd.
Daarna
word
je
doorverwezen
naar
een
pagina
waarop
je
je
Mobistar
TV‐box
 aan
je
account
moet
koppelen
dankzij
een
activeringscode
die
beschikbaar
is
op
je
tv.
 Zodra je je gegevens hebt ingevoerd, klik je op 
de bevestigingslink die je via mail krijgt toegestuurd. March
2011
 
Mobistar
Digital
TV
Release
Note
 Daarna word je doorverwezen naar een pagina waarop je je Mobistar TV-box aan je account moet kop-

PSM
Marketing
 18/03/2011


12/15 
 pelen dankzij een activeringscode die beschikbaar is op je tv. 
 Om
de
code
te
vinden
waarmee
je
je
Mobistar
TV‐box
(decoder)
aan
je
account
kan
 koppelen,
ga
naar
je
tv,
open
het
hoofdmenu
in
Mobistar
Digital
TV
en
selecteer
 ‘Instellingen’.
 Zodra
je
in
‘Instellingen’
bent,
selecteer
je
‘Diensten
op
afstand’
en
volg
je
de
instructies
op
 het
scherm:
genereer
een
code.
 


11


Om
de
code
te
vinden
waarmee
je
je
Mobistar
TV‐box
(decoder)
aan
je
account
kan
 koppelen,
ga
naar
je
tv,
open
het
hoofdmenu
in
Mobistar
Digital
TV
en
selecteer
 Om de code te vinden waarmee je je Mobistar TV-box (decoder) aan je account kan koppelen, ga naar ‘Instellingen’.
 je tv, open het hoofdmenu in Mobistar Digital TV en selecteer Instellingen. Zodra
je
in
‘Instellingen’
bent,
selecteer
je
‘Diensten
op
afstand’
en
volg
je
de
instructies
op
 Zodra je in Instellingen bent, selecteer je Diensten op afstand en volg je de instructies op het scherm: het
scherm:
genereer
een
code.
 genereer een code. 


Mobistar
Digital
TV
Release
Note


March
2011 Deze
code
moet
je
in
het
juiste
veld
op
de
website
van
Mobistar
invullen.
We
zeggen
er
wel
 Deze code moet je in het juiste veld op de website van Mobistar invullen. We zeggen er wel bij dat bent
wanneer
je
je
accounts
aanmaakt.
Als
je
er
langer
dan
5
minuten
over
doet,
kan
je
zo
 bij
dat
deze
code
slechts
5
minuten
geldig
is.
Zorg
er
dus
voor
dat
je
dicht
bij
je
computer
 deze code slechts 5 minuten geldig is. Zorg er dus voor dat je dicht bij je computer bent wanneer je veel
codes
genereren
als
noodzakelijk.
 je accounts aanmaakt. Als je er langer dan 5 minuten over doet, kan je zo veel codes genereren als 
 noodzakelijk. PSM
Marketing
 18/03/2011
 
 13/15
 Zodra
je
je
activeringscode
op
de
website
hebt
ingevoerd,
kan
je
verdergaan
met
de
 Zodra je je activeringscode op de website hebt ingevoerd, kan je verdergaan met de configuratie van configuratie
van
de
accounts
van
je
sociaalnetwerksites.
 de accounts van je sociaalnetwerksites. 
 Om
je
sociaalnetwerkaccounts
te
configureren,
klik
op
de
link
‘Login
met
…’,
afhankelijk
van
 Om je sociaalnetwerkaccounts te configureren, klik op de link Login met …, afhankelijk van de sociaalde
sociaalnetwerkapplicatie
die
je
wil
configureren.
 netwerkapplicatie die je wil configureren.


 Vervolgens
word
je
doorverwezen
naar
het
loginvenster
of
de
sociaalnetwerapplicatie
die
je
 hebt
geselecteerd.
Voer
je
gebruikersnaam
en
wachtwoord
in.


12


je hebt Vervolgens word je doorverwezen naar het loginvenster of de sociaalnetwerkapplicatie die Vervolgens
word
je
doorverwezen
naar
het
loginvenster
of
de
sociaalnetwerapplicatie
die
je
 geselecteerd. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in. hebt
geselecteerd.
Voer
je
gebruikersnaam
en
wachtwoord
in. …
je
wordt
doorverwezen
naar
de
website
van
Mobistar.
Je
account
werd
geconfigureerd
 Mobistar
Digital
TV
Release
Note
 March
2011
 … je wordt doorverwezen naar de website van
 Mobistar. Je account werd geconfigureerd voor je tv. voor
je
tv.


PSM
Marketing
 18/03/2011


14/15 
 Kan ik verschillende Facebook/Twitter/Flickr/Picasa-profielen configureren op mijn tv? Kan
ik
verschillende
Facebook/Twitter/Flickr/Picasa­profielen
configureren
op
mijn
 Je kan meerdere profielen op een applicatie configureren als je dat wil. Maar om dat te doen, moet je tv?
 afgemeld zijn van de website van de sociaalnetwerkapplicatie waarop je graag nieuwe profielen zou Je
kan
meerdere
profielen
op
een
applicatie
configureren
als
je
dat
wil.
Maar
om
dat
te
doen,
 raadplegen. moet
je
afgemeld
zijn
van
de
website
van
de
sociaalnetwerkapplicatie
waarop
je
graag
 nieuwe
profielen
zou
raadplegen.
 Hoe verwijder ik mijn Facebook/Twitter/Flickr/Picasa-profiel van mijn tv? 
Meld je aan op de website van Mobistar, ga naar het tabblad Beheer je tv, selecteer de sociaalnetwerkaccount waaraan je profiel gekoppeld is en klik gewoon op Afmelden. Hoe
verwijder
ik
mijn
Facebook/Twitter/Flickr/Picasa­profiel
van
mijn
tv?
 Meld
je
aan
op
de
website
van
Mobistar,
ga
naar
het
tabblad
’Beheer
je
tv’,
selecteer
de
 sociaalnetwerkaccount
waaraan
je
profiel
gekoppeld
is
en
klik
gewoon
op
‘Afmelden’.


13

Installguide_Mobistar plus TV_2011-04_NL  

Hoe werkt mobistar + op uw tv decoder, hoe instellen, hier de uitleg, veel succes

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you