Page 1

MOBISTAR nv | Bourgetlaan 3 | B-1140 Brussel Btw BE 0456.810.810 - RPR Brussel Tel. 0495 95 95 00 of 02 745 95 55 of gratis via Mobistar (gsm): 1905

> vul hier het bijhorende contractnummer in:

aanvraag tot mobiele nummeroverdracht > > identificatie van de klant De aanvraag voor een abonnement volgt in bijlage

Taal: N

F

Naam

E

D

Mevr.

Juffr.

Dhr.

Voornaam

Adres

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

Land

Tel. nr.

Firmanaam

Btw-nr.

Vennootschapsvorm

BE

Klantnr.

Gevolmachtigde

> ik vraag aan Mobistar om volgende nummers naar het Mobistar-netwerk over te dragen > gegevens oude simkaart

Gsm-nr.

forfait/abonnement

0 4

Origineel: Mobistar • geel : klant • gepubliceerd op 22/05/2010

voorafbetaalde kaart

/

Klantnr.* Simkaartnr.**

> gegevens nieuwe simkaart voorafbetaalde kaart

Gsm-nr.

forfait/abonnement

0 4

/

(tijdelijk gsm-nr. zoals vermeld op de Tempo-box)

N° carte SIM * U dient het klantnummer enkel te vermelden indien het verschilt van het eerder vermelde klantnummer. Er is geen klantnummer bij een voorafbetaalde kaart. ** Proximus-simkaart = 13 cijfers & Base-simkaart = 19 cijfers.

> handtekening van de klant • De klant is ingelicht dat de overdracht van zijn nummer naar Mobistar hem niet ontslaat van zijn verplichting om zijn overeenkomst met de vorige operator te respecteren tot aan de vervaldatum ervan. • Mobistar zal de wettelijke bepalingen betreffende de nummeroverdracht naleven. Mobistar zal al de noodzakelijke middelen in werking stellen teneinde de door de klant gevraagde overdracht tot stand te brengen. Mobistar kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien de overdracht niet uitgevoerd is voor redenen afhankelijk van de voorgaande operator of van de klant. In het bijzonder is Mobistar niet verantwoordelijk ingeval van valse, onvolledige, onjuiste of onleesbare overdrachtsaanvraag. De klant erkent een overeenkomst en de algemene voorwaarden van Mobistar te hebben gekregen en deze te aanvaarden. • Ingeval het contract door een consument wordt afgesloten buiten de lokalen van Mobistar of van zijn erkende handelsagenten en ingeval het niet voor beroepsmatige doeleinden gebruikt wordt, geldt de volgende clausule: “14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.” • Ingeval het contract op afstand wordt afgesloten en het niet voor beroepsmatige doeleinden gebruikt wordt, geldt de volgende clausule: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.” Indien de consument echter de dienst heeft gebruikt voor het einde van deze termijn, verliest hij dit recht en zal de volgende clausule van toepassing zijn: “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.”

De klant vraagt aan Mobistar om in zijn naam het (de) hierboven vernoemde contract(en) met de bestaande operator te beëindigen, en het (de) eraan gerelateerde MSISDN-nummer(s) over te dragen.

Opgemaakt in 2 exemplaren te:

op

/

/ 2 0

Handtekening van de klant (Voeg een kopie voor- en achterkant van uw identiteitskaart toe)


MOBISTAR nv | Bourgetlaan 3 | B-1140 Brussel Btw BE 0456.810.810 - RPR Brussel Tel. 0495 95 95 00 of 02 745 95 55 of gratis via Mobistar (gsm): 1905

> vul hier het bijhorende contractnummer in:

aanvraag tot mobiele nummeroverdracht > > identificatie van de klant De aanvraag voor een abonnement volgt in bijlage

Taal: N

F

Naam

E

D

Mevr.

Juffr.

Dhr.

Voornaam

Adres

Nr.

Postcode

Bus

Gemeente

Land

Tel. nr.

Firmanaam

Btw-nr.

Vennootschapsvorm

BE

Klantnr.

Gevolmachtigde

> ik vraag aan Mobistar om volgende nummers naar het Mobistar-netwerk over te dragen > gegevens oude simkaart

Gsm-nr.

forfait/abonnement

0 4

Origineel: Mobistar • geel : klant • gepubliceerd op 22/05/2010

voorafbetaalde kaart

/

Klantnr.* Simkaartnr.**

> gegevens nieuwe simkaart voorafbetaalde kaart

Gsm-nr.

forfait/abonnement

0 4

/

(tijdelijk gsm-nr. zoals vermeld op de Tempo-box)

N° carte SIM * U dient het klantnummer enkel te vermelden indien het verschilt van het eerder vermelde klantnummer. Er is geen klantnummer bij een voorafbetaalde kaart. ** Proximus-simkaart = 13 cijfers & Base-simkaart = 19 cijfers.

> handtekening van de klant • De klant is ingelicht dat de overdracht van zijn nummer naar Mobistar hem niet ontslaat van zijn verplichting om zijn overeenkomst met de vorige operator te respecteren tot aan de vervaldatum ervan. • Mobistar zal de wettelijke bepalingen betreffende de nummeroverdracht naleven. Mobistar zal al de noodzakelijke middelen in werking stellen teneinde de door de klant gevraagde overdracht tot stand te brengen. Mobistar kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden indien de overdracht niet uitgevoerd is voor redenen afhankelijk van de voorgaande operator of van de klant. In het bijzonder is Mobistar niet verantwoordelijk ingeval van valse, onvolledige, onjuiste of onleesbare overdrachtsaanvraag. De klant erkent een overeenkomst en de algemene voorwaarden van Mobistar te hebben gekregen en deze te aanvaarden. • Ingeval het contract door een consument wordt afgesloten buiten de lokalen van Mobistar of van zijn erkende handelsagenten en ingeval het niet voor beroepsmatige doeleinden gebruikt wordt, geldt de volgende clausule: “14 kalenderdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn.” • Ingeval het contract op afstand wordt afgesloten en het niet voor beroepsmatige doeleinden gebruikt wordt, geldt de volgende clausule: “De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.” Indien de consument echter de dienst heeft gebruikt voor het einde van deze termijn, verliest hij dit recht en zal de volgende clausule van toepassing zijn: “De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.”

De klant vraagt aan Mobistar om in zijn naam het (de) hierboven vernoemde contract(en) met de bestaande operator te beëindigen, en het (de) eraan gerelateerde MSISDN-nummer(s) over te dragen.

Opgemaakt in 2 exemplaren te:

op

/

/ 2 0

Handtekening van de klant (Voeg een kopie voor- en achterkant van uw identiteitskaart toe)

MOBI_MNP_BE-VL_CE 16-2-07  

Handtekening van de klant (Voeg een kopie voor- en achterkant van uw identiteitskaart toe) > gegevens nieuwe simkaart > gegevens oude...