Page 1

Broszura informacyjna

Integracja transportu w Gminie Skawina.

Skawina 2018


Szanowni Państwo! Projekt „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym” podniesie jakość infrastruktury pieszej oraz rowerowej w naszym mieście i gminie. Dzięki realizacji projektu powstanie sieć ciągów pieszo-rowerowych, wydzielonych dróg rowerowych, a także nowe chodniki. Przebudowane zostaną także przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych i skrzyżowania. Powstaną woonerfy – podwórce miejskie – stanowiące przestrzeń dla wszystkich. Działania, które zawarliśmy w tej broszurze, w powiązaniu z utworzeniem Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego oraz parkingami „Parkuj i jedź”, znacząco poprawią możliwości komunikacyjne naszego miasta i całej gminy. W związku z prowadzonymi i planowanymi pracami, prosimy Państwa o wyrozumiałość oraz przepraszamy za niedogodności. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi: mapką i broszurą, a w razie pytań, do kontaktu z nami.

Kontrapas rowerowy Kontrapas rowerowy to specjalny pas malowany na jezdni, dodatkowo oznakowany znakami. Kontrapas umożliwia rowerzystom jazdę „pod prąd” na ulicach jednokierunkowych.

strona 2


Przejście i przejazd przez ulicę na ciągu pieszo-rowerowym Ciągi pieszo-rowerowe to szerokie chodniki, po których mogą jeździć rowerzyści. Zamiast zwykłego przejścia dla pieszych, stosujemy połączenie przejścia z przejazdem rowerowym.

Chodnik poprzeczny na ciągu pieszo-rowerowym Ciągi pieszo-rowerowe to szersze chodniki, po których mogą jeździć rowerzyści. Przy przecięciu ciągu pieszo-rowerowego z ulicą, stosujemy „chodnik poprzeczny”.

strona 3


Przystanek autobusowy na ciągu pieszo-rowerowym Podczas budowy ciągów pieszo-rowerowych przebudowujemy przystanki autobusowe. Zyskują one nową nawierzchnię, która pomoże osobom słabowidzącym i niewidomym.

Skrzyżowanie o wyniesionej powierzchni i nasadzenia zastępcze Takie rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo, spowalniając ruch samochodowy. Kiedy usuwamy jakieś drzewo, sadzimy nowe jak najbliżej usuniętego.

strona 4


Woonerf – podwórzec miejski Uspokojenie ruchu, zieleń i walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych oraz funkcji komunikacyjnej. Woonerf to ulica dla wszystkich i do wszystkiego.

Wiata rowerowa Wiata rowerowa pozwoli Ci na bezpieczne przechowanie roweru pod dachem. Każda wiata wyposażona będzie w stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U oraz w samoobsługową stację naprawy rowerów.

strona 5


Co to jest ciag pieszo-rowerowy? To taki szeroki chodnik, po którym można chodzić, jeździć na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce. Dzięki gładkiej nawierzchni jazda dziecięcym wózkiem, prowadzenie wózka z zakupami lub walizki staje się dużo łatwiejsze.

Jaki ma sens budowanie ciagów pieszo-rowerowych?

Ciągi pieszo-rowerowe to w istocie szerokie chodniki, na których dopuszczony jest ruch rowerowy. Na tradycyjnym chodniku jazda na rowerze dopuszczalna jest tylko w szczególnych przypadkach. Dzięki nowym ciągom pieszo-rowerowym rowerzyści (w tym najmłodsi) będą poruszali się w bezpiecznych warunkach. Gładka nawierzchnia dodatkowo podniesie komfort dla wszystkich użytkowników.

Dokad beda prowadzily ciagi pieszo-rowerowe?

Podstawowa struktura zarówno ciągów pieszych, pieszo-rowerowych jak i dróg rowerowych prowadzi do ścisłego centrum miasta – na Rynek oraz do Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (SCK).

Chcemy zapewnić jak najlepszy dostęp pieszym i rowerzystom do węzłów transportowych, czyli Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego, przystanków kolejowych: Skawina Zachodnia, Podbory Skawińskie, Radziszów Centrum, przystanków autobusowych m.in. Ajka, Cmentarz, „pętla bukowska” (Jana Pawła II) oraz do szkół.

strona 6


Co to jest to SCK i dlaczego akurat tam prowadza ciagi pieszo-rowerowe?

Skawińskie Centrum Komunikacyjne to węzeł komunikacyjny, integrujący różne środki transportu, w tym linie autobusowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego w Skawinie, który ma umożliwić komfortowe korzystanie z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Przy SCK znajdzie się parking dla 300 samochodów w systemie parkingu „Park&Ride” – „Parkuj i Jedź” oraz osobny służący mieszkańcom, zatoka do wysadzania pasażera samochodu „Kiss&Ride” – „Pocałuj i Jedź”, pętla autobusowa i postój taxi. Nie zapominamy również o rowerzystach, bo w ramach SCK budujemy zadaszony parking „Bike&Ride” – „Zaparkuj Rower i Jedź” na 50 rowerów.

Dlaczego szerokosc ´ ´ ciagu wynosi 3 metry?

Ciąg o szerokości 3 metrów pozwala na swobodne poruszanie się użytkowników w obu kierunkach, przy przeciętnym natężeniu ruchu. Przyjmuje się, że pieszy potrzebuje 75 cm, poruszający się z wózkiem dziecięcym lub o kulach 90 cm, rodzic z dzieckiem 110 cm, a osoba na wózku podobnie jak rowerzysta ­­– 100 cm.

W jakim celu wykonuje sie wyniesione skrzyzowania i przejscia ´ dla pieszych?

Podniesienie skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych do poziomu chodnika zwiększa bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i rowerzystów. Samochody muszą zwolnić aby wjechać na skrzyżowanie lub przejście, podczas gdy piesi i rowerzyści poruszają się cały czas na tym samym poziomie. Jest to rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla osób starszych i poruszających się na wózkach lub z wózkami. Dane Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego wskazują, że dzięki zastosowaniu tego rozwiązania liczba wypadków z udziałem pieszych zmniejsza się od 20 aż do 60%.

strona 7


Czym jest Woonerf podwórzec miejski) i po co tworzyc´ go w Skawinie? Zieleń, miejsce dla pieszych, rowerzystów i dlasamochodów – a wszystko to w ramach miejskiego podwórca, które powstaną w Skawinie. Nazwa Woonerf (czyt. wonerf) pochodzi z języka holenderskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza „ulicę do mieszkania”.

Woonerf to rodzaj ulicy, gdzie szczególnie ważny jest wysoki poziom bezpieczeństwa. Uspokojenie ruchu oraz zieleń i walory estetyczne przy zachowaniu miejsc parkingowych i funkcji komunikacyjnej tworzą przestrzeń przyjazną, w której to pieszy i rowerzysta są najważniejsi. Po woonerfie mogą jeździć samochody, ale pierwszeństwo ma zawsze pieszy. W naszym mieście jest kilka ulic, które znakomicie nadają się na zastosowanie tego rodzaju rozwiązania, np. ulice: Krzywa, Kazimierza Wielkiego, Batorego, Babetty.

Jak pokazują przykłady z innych miast wprowadzenie woonerfów podnosi komfort życia mieszkańców, pobudza lokalną przedsiębiorczość i znacząco wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Ile czasu zajmuje przejscie przejazd ´ z ul. Ogrody 7a na dworzec?

Ze stoperem w ręku badałem czasy dojść w różne miejsca w naszym mieście i z tych pomiarów wynika, że czas dojścia z ul. Ogrody (blok 7a) do dworca wynosi ok. 15 minut. Natomiast czas dojazdu rowerem ok. 5 minut. Poruszałem się spokojnie (bez podbiegania), czekałem na zielone światło na przejściach i nie robiłem skrótów przez trawniki.

strona 8


Czy trzeba bylo wycinac´ drzewa? Tam, gdzie jest to tylko możliwe, chronimy drzewa, omijając je lub miejscowo zwężając ciągi. Zdarza się jednak, że jest to niemożliwe. W takim wypadkach, po zakończeniu inwestycji będziemy sadzić nowe drzewa w bezpośrednim sąsiedztwie wyciętych.

Skad pochodza srodki, z których ´ finansujemy budowe ciagów pieszo-rowerowych CPR ?

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Upraszczając, są to środki europejskie, którymi dysponuje Marszałek Województwa Małopolskiego plus trochę środków gminnych (tzw. wkład własny).

Czy za te pieniadze nie lepiej byloby zbudowac´ nowe miejsca parkingowe?

Nie. Nie jest to możliwe, ponieważ te środki nie mogą finansować budowy miejsc parkingowych czy nowych dróg.

strona 9


Co to jest ten ZIT i czemu ciagle mówicie o jakiejs´ „metropolii”?

ZIT to skrót od Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli narzędzia pozwalającego Krakowowi, Skawinie i pozostałym 13 ościennym gminom realizować wspólne przedsięwzięcia i cele. Są to specjalnie przeznaczone środki m.in. na: transport zintegrowany (parkingi P&R, ciągi pieszo-rowerowe) oraz walkę ze smogiem.

Wspólne działania zrzeszonych gmin koordynuje Stowarzyszenie Metropolia Krakowska potocznie zwana właśnie „metropolią”.

Ile to kosztuje? Sporo. Cały projekt jest wart 24 577 776,97 zł z czego 19 451 629,36 zł stanowi dotacja. Ale ten projekt to nie tylko ciągi pieszo-rowerowe w Skawinie i Radziszowie!

To również budowa Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego, parkingów „Park & Ride” na ponad 500 samochodów, rozbudowa ul. Kolejowej (jako dojazdu do „Park & Ride”) i uspokojenie ruchu na wybranych ulicach w Skawinie.

Dlaczego beton a nie asfalt?

Nawierzchnię betonową wykonuje się szybciej, a jednocześnie jest ona równie gładka jak asfalt. Beton nie nagrzewa się tak jak asfalt, nie mięknie pod wpływem ciepła i nie wydziela nieprzyjemnego zapachu, jest materiałem trwalszym w eksploatacji.

strona 10


Dlaczego raz jest beton a raz plytki chodnikowe 50x50 cm?

Zasadniczo ciągi pieszo-rowerowe budujemy z betonu wałowanego. Czasem jednak zdarza się, że pod ciągiem przebiega np. gazociąg, a wtedy zarządzający gazociągiem wymaga, aby albo przebudować instalację, co jest bardzo kosztowne, albo wykonać nawierzchnię z materiału rozbieralnego. Uznaliśmy, że na nasze potrzeby najlepszą nawierzchnią rozbieralną są duże płyty betonowe (np. 50x50 cm), gdyż mają właściwości najbardziej zbliżone do betonu wałowanego.

Czemu zastosowano plyty betonowe 50x50 cm? Przeciez kostka behaton jest ladna!

Kostka betonowa w kształcie litery H lub tak zwana tetka jest nawierzchnią przemysłową przeznaczoną głównie do stosowania na nawierzchniach placów manewrowych lub parkingach. Ma stosunkowo małe wymiary, oraz najczęściej fazowany brzeg, co znacząco wpływa na komfort użytkowania przez osoby z wózkami dziecięcymi, osoby na wózkach, na hulajnogach, deskorolkach oraz rowerzystów.

O co chodzi z tymi fazowanymi brzegami? Jaki to ma wplyw na komfort chodzenia czy jezdzenia? W wybranych przypadkach kostki i płyty mają lekko ścięte lub zaokrąglone, czyli fazowane brzegi. Takie wykończenie powoduje, że kostkę układa się łatwiej, a osiągnięta powierzchnia wygląda na równiejszą. Niestety, w rzeczywistości pomiędzy elementami występują przerwy – to one powodują nierówności i utratę komfortu podczas np. prowadzenia wózka bądź jazdy hulajnogą. Stosowane przez nas płyty betonowe mają ostry brzeg, dzięki czemu likwidujemy przerwy pomiędzy elementami, a nowo powstające ciągi mają równą i komfortową nawierzchnię.

strona 11


Skontaktuj sie z nami! Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Oficer pieszo-rowerowy: Roman Gdula +12 277 01 78 oficerrowerowy@gminaskawina.pl Rynek 12, 32-050 Skawina lubieSkawine www.gminaskawina.pl

Projekt pn. Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z KrOF współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Broszura informacyjna  

Integracja transportu w Gminie Skawina. W broszurze znajdą Państwo informacje na temat planowanych inwestycji w infrastrukturę pieszo-rower...

Broszura informacyjna  

Integracja transportu w Gminie Skawina. W broszurze znajdą Państwo informacje na temat planowanych inwestycji w infrastrukturę pieszo-rower...

Advertisement