Page 7

7

SEM'17

COMPARTIR ET PORTA MÉS LLUNY C/

PA LA NC AR

AV. MARE NOSTRUM

CNO. IGLESIA DE VERA

C/ CAVITE

PASSEIG MARÍTIM

C/ ISABEL DE VILLENA

C/ ANTONIO PONZ

C/ GRA

C/ ENG. FAUS TO ELIO

C/ DE LA REINA C/ DR. LLUCH

C/ PAVIA

C/ EL PROG

RÉS MARÍ SIRE RA

C/ BARRACA

M PASSEIG MARÍTI

C/ SERRADORA RA

4

ER RA DO

IN E

C/ S

C/ PAR

SA

C/ BEAT JOAN GRANDE

C/ PARE ANTÓN MARTIN

C/ LUÍS PEIXÓ LESTER

DE LEZ O

EB. BAL

BLAS C/MARI

C/ EST HARO ARIA DE

E TO OM MÁ ÁSS MO NTA NTAÑ ÑA AN NA A

C/ M ADER AS

AV.. DR AV .

C/ AB

AV. MALVA-ROSA

TO ELIO ETA

ALTO BUEY ILLO DE

C/. CA MP

MANU EL CA NDELA

ABBA R

SÉ M

AV. CA RDEN AL BE

EN AL

C/ JO

LO I

CH NLLO

C/ PO

SEND A CA PELL

C/. PO ETA C/ RE P. AR GENT INA

LGICA

PEYL ORÓN

C/ BÉ À

N CANÀRIA

C/ ENG. FAUS

LLULL

ARTOLA

C/ CL

C/ RA MÓN

ARIA NO

C/ VINALOPO

NYA

DARIO BEN

AV. CA TALU

C/ RU

ARAG Ó AV. D'

BOSC UARD C/ ED

C/ CAVITE

RT C/ DANIEL BALACIA

IAG SCO OL C/ GA

DÓ M J. R. J.

C/ EIVISSA DE 197 9 ABRIL

C/ 3 DE

ADEO

PO DR NT D ASS E AN LES ES

T DE NATZARE

JOR

DE LA MAR C/ BAIX

C/ MA

L IE OD

UERO

C/ PARC

AIRA

MERCAT NATZARET

DEL FIG

L

RAQUES

RIU

C/.AM

4

C/

UEL ROS C/ SAM

ROCA

ONTE OLIVE T DE M PONT

C/ D

N C/ VTE . BELTRÁ

SUÈC IA AV. DE

C/ A. PA VALDLACIO ÉS

O PLATJA DE LA MALVA-R

TRAL TRAL C/ MIS

R RE FE R EZ ÓM DR .G

C/

C/ DR . MOL INER

JORD ÁN C/. GR AVAD OR

PASSEIG MARITÍM

ILI BA RÓ AV. EM

C/ C/ RA TÍRIG C/ J. ES M CUBE TEVE ÓN LLS AS EN SIO

LLES IG

BANI

C/ JA UME RO

C/ CA C/. GR AL. ELÍO RE AL

C/

CA ST

CAMÍ PUNT A AL MAR

C/ CA MA RB NU ON EL ER ES

N

C/ GERMANS VIL LALONGA C/ ARQUITECT O ARNAU C/ MINISTRO B.PASCUAL

C/ DO

AV. EM

LORE SM

ILI BA RÓ

ARQU ÉS

LAHU ERTA GENA RO EL PO NT D

PL. ALF EL MA ONS GNÀNIM

C/ CO LÓ

CAMÍ NOU DE MAL ILLA

PLATJA DE LA PATACO NA

OT IL M C/

C/ DO

C/ SA NT A

LORE SM

GE NO VE

VA

C/ MIS

C/ MOR

C/ BAR

ELL

DE

PO P

C

RTIR

PASSEIG MARÍTIM

LA

EN TP AÜ L SA NT VIC

TO RR ES

ARQU ÉS

UE Z

RO DR ÍG

C/ AR Q. C/

DE L

RES

MORE

CES AN FR LA NT U SA DE PA

C/ ENG. JOAQUIN BENLLOCH

DE LES

C/ PON T DE LES DRASSAN ES

CAMÍ DEL CANA

CO GA FEDERI

CAMÍ

YÚFERA

SA

C/

ENT MÀ

5

C/ JUAN IZQUIERDO

R4 Marina Real: 2,85 km EP. SUÏS

DEL RIU

AV. PO ETA

C/ PIN TOR

IA

BORA C/ AL

C/ RU

RCIA L ORCA

IN HO

M

C/ RIU

C/ SANT VICEN T MÀRTIR

A

ISO R

EV

PR

C/ LA

PL.LA ADUANA

PORT AUTÒNOM DE VALÈNCIA

CARRERA

C/ CARTERS

PRIMO

RRÀS

C/ SAN T VIC

C/ EUGÈNIA VIÑES

SCO BO SAN T JO AN C/

RE VIÑ AS C/ PA

BAO C/ BIL

MAYA NS

C/ MI NIST STRREE LLUÍS

C/ LUZ

C/ AL MAS SORA

PO LA NT TR DE INIT AT

BEN VEL A

C/

C/ DR.MARCOS SOPENA

PORT

3

PARC OCEANOGRÀFIC

EDUARD O

BO

ÀGORA

5

RCEL·

1

FERR

NTE

GEN ERAL

NIO

TO

AN

L'ALBEREDA

ORA

C/

RICA

R

PASSEIG

V-1

S IX

RD

C/

C/ JOAN VERDAGUE

8

00

C/

EL

SECH

A PALA

CRA. ZO

NCA

RRILL

A

MARCH

CRA. ARTE S PL.MÚSIC CUESTA

AV. DE AUSIÀS

C/ PIU

AY SU CENTRE OZ COMERCIAL UÑ

OM

PASSEIG DE

-5 CV

NT MA

PE ZP IÑ ER O

R

C/ SA

PL.ARMADA ESPANYOLA

LLS

CA OR EN

SM JESÚ

BARR OSO

AR

C/ VERG DEL SUFR E AGI

M

DE AV.

UIL

DE R NT D’O PO SUT S L‘A

C/

FRANÇA

GA SS RC C/ LUI EIG S BOLIN ÍA DE BE CHES COMP RLA L'A AÑ "ES LB NG CULTOR ER A " ED A

RTS CO

C/ CUR

PESCADORS

CUBER

CESC CUBE

ES

AV. BALEA RS AV. DE

IS

LE SA

AV. GAS PAR AG

C/ MARIÀ

L PO RT

R5 Paseo Marítimo: 2,40 km

AV. MEDITERRÀNEA

’EN

C/ PL. PTOR. ANDREU

AV. MALVA-ROSA

ENTD A.LLAN S.BERN ARDOO

LUMIAR ES

C/ CO MTE CIÓ

C/ SAG UNT

ITU NST AV. CO

C/ DELPOBLA DU C

PONT SERR DELS ANS PONT FUST DE A RRAN S C/ SE

CANT

C/ CO

C/ ALA

RALTAR C/ GIB

C/ SANT

VICENT C/ SANT

AR AG UIL AV. GA SPA R

C/ SSAGU AGUNT NT

AV. CONSTITUC IÓ C/ MAYARQ. ORAL

NVEN T DE

C/

VICENT

ALB AC ET E

JERUS ALEN C/ PE LAIO C/ BA ILÉN

NT V SA

S JESÚ C/

RC AIX EN T CA C/

I SX PIU C/

JACI NT LABA ILA D'E VA

C/

C/ VISIT VISITTACIÓ ACIÓ

PONT DE P SANT JOSE ID

RO T ZE MO

QU EV ED O C/ S JESÚ C/

ICEN T

CA CO N C/

S JESÚ C/

C/ CO NC A C/

M AR IN ER

M AN ISTA IS TA HU C/

O RE SP

RA SO T

AG TO R PIN

HEMISFÈRIC

LU

EL

CO AS

TRAVESSIA

MERCAT CABANYAL

C/ FRAN

AV. DE

ILLE S CA

D NT

SSEN T

C/

A

DA

RR

Ayora

A FO

PICA

C/ SA RITANTA

AV. CA MPAN AR A C/ LL ORC

DE AIO RA

LE S

CA R

C/ AR XID UC CA RLE S

SC PO M

CASANO VA

SUTZ ENA C/ AS

N RRE ECCÉÉS S

AV. CA MPAN AR UC RX

ID

C/

C/. STA

CIÓ

AV. S. JO SEP

C/ BO

C/ BURGOS

C/ TTOT OTA ANA NA C/ A

C/ J.MAESTRE

AG INER S

AV. CONS TITU

ARTE SÀ

C/

C/ TORRES

C/ VELAZQUEZ

ERIFE DE TEN C/ J.M AESTRE

S AV. TRES CREU

. CRUZ

CA

FRANÇA

PA

TA PIS TO AU

C/

A EN

VILL

C/ MARTI GRAJALE S

VALENCIA

ER

ESLI

JARDÍ DE AIORA

MAEZTU

C/ PEDRO DE

Marítim - Serrería

DIS AN

RR CA

C/

T. CA AR P. M

DE

ÍS LLU NT

C/ ILLA FORMEN

GEL AN

E SA

R

D NT

ALMENA

A

ER

BR

CA

FO

A

CAMÍ

ILLA

A.

LL DE

S ISTE

OR

CIUTAT DE LA JUSTICIA

C/

CR

Í VE

H

ARC

CH LLO BEN

CAM

F. RA E. ES C/ RRER FE

C/

VA

.OBR INST

RT UA R.D

M ÀS

C/ DE L

ES S

AR

SM AN

C/ PTOR. FERRANDIS

." "ENG

PR OF

CIA LÈN

ERM

.G AV

CO DES

N

TO L SO ANUE

. AV

ER

A PLAT

C/ ANT ONI JOA

M AV.

MB BO

E LA

D AV.

IRO DE

LA RODA

6

DA

TIA RU

UR

C/

C

UIG

C/ RAM

I PA STOR

MUSEU DE LES CIÉNCIES

RS PADO

A

BERE

Z

G REI

PU CA

AL

A PLAT

D AV.

E OD ER

C/ RIU TAJO

ESTACIO CABANYAL

JUSTO

C/

E

ER GEN

C/ SA

NA PA AM

CARRERA FONT DE SANT LLUIS

IA RN

OJA -R YA

L'AL

EN ÍP

DE

ALD

SEP

C/

CARRERA FONT

E LA

CEMENTERI CABANYAL

S

NÀ RI

AV. DE

PALAU DE LES ARTS

DR. WA KSMAN

BE

AV. BALEA RS

ALC

JO ESC.

LERO

I VA

CEPE DA

AV. DE L PO RT

CANÀRIE RI RIES ES

TARO NG

ERS

ESCUELA INDUSTRIAL

RODA

C/ VICENT

DE DÉU HOSPITAL VALENCIA AL MAR

MÁS I RO

NTS

EZ DE

ENT LA

ERS

CAMÍ CABANYAL

C/ SA

C/

C/

IA

BR

RIS

PE AV.

AV. ELS

LS TA RONG

PIS

R PA U

M CA

EIG

PONT DEL REGNE

C/ VICENT LLEÓ

P C/

ETA

C/ VIC

C/ SANT RAFAEL

C/ SANT JOAN

FACULTAT D'ECONOMIA

C/ AL BALA T DE

C/ SER

LVADO

PASS

3

LA

MAT

C/ ILLES S

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

F.G.V.

C.M. GALILEO GALILEI

R3 Jardín del Turia: 1,85 km

DE PONTCUSTODI EL L'ANG

CA

R ILA GU EA

TR ES

S TR

NCA

MA

LA

SA

1

CIO

EMT DEP. NORD

INDUSTRIALES

1 5

NEPTÚ PASSEIG DE

TE EN AV BEN

C/

RA

TARO NG

A IECL C/ PO

C/ MEN DIZABAL

PLATJA DE LES ARENES

NTO JACI AV. PALAU DE LA MÚSICA

DE

MSI SU

DIS

CA AV. DEL

C/

Amistat-Casa de Salud

PLAÇA SARAGOSSA

C DU

DR.

DEL

IA

NEST FERRE R

XILE

DRÍGU

C/

IS LU EL C/ TANG N SA

C/

C/

C/ ER

A ED

ER LB

LICA TO CA

C/

AN Y

Aragón

L'A

LA M C/

PIC

ND LÀ FIN

DE

RA

AN E JU JORG

AR

LERO

I VA

USI EA AT

M.

AV. ELS

C/ ALBALAT DELS TARONGERS

IA

C/ SA

L NA

C/

D

C/

C/ PA LANC

C/ DR . JOA N REG

C/ ARNAU DE VILANOVA

UNIVERSITAT POLITÉCNICA

ERS

L

A MAN

IA

VERA

AA.OO.

TELECO

C/

ER

C/

G NA INA

CAMÍ DE

BB.AA.

PL. NELSON MANDELA

C/ ÉO

RE

VALÈNC

Ó RELL

PE IES

C/

GRA

6

CIV

C/

EIG

VE

C/

TIER LVA SA GRA

SIRERA

PERL ES

TE ES

TE

M EL

III EL

DIA

AT

.C

AV

GU AR

ÇA A PLAÈRIC AM

OR

OM C/C

AD AV

C.D IA

C/

A

ECHEA

SS

GR

N

PERE

L.G

A

IAN

RR

BU

CE ELS

D AV.

BE OLA

PA

C/

C/

A BERN

A ALTE

LLES NTE

EC SU

DE

A

L RA NE A GE NC C/ P ALA

LL DE

GRA

LL

C/

D'

R CA CIS STA C/ CO IN QU JOA C/ RSO DA CA LL IRA ALM C/ LBO ZA GO E. MTR C/ RTI MA IG. QU TA C/ I OR EG S GR N C/ AYA M

C/

ÍN OU

TA

O RR

DIS À OLT

MTE

C/

C/

O IL D

PONT D’ARAGÓ

CO

NE DE

CA C/

CIU

PIZA

AFA SS RU

C/ SAL V ADOR

LA

C/

C/

UEBIS

IN QU JOA G. EN

C/ ARQ

C/

C/ MU SIC CAB ANILLE S

C/

C/

IM

MASC Ó

PL.REYES DE SA PRÒSPER BOIA

LZ

C/

7

PL. LUIS CASANOVA

C/ BERNAT DESCOLL

C/ ILLA CABRER

ÀS SAL

JOSE

ER

GU RE

PED

RIA

L.PR

C/

PONT DEL MAR

PL. CANOVAS DEL CASTILLO

AV. REG C/

RAGO ZÀ

C/ RO

EL

B ISA Q AR

AR

C/

DEL

AFIQU ES

SSER

A NY ALU

ENT ZA

IL

CO IBÁ

C/ AR TS GR

C/ MI

R6 Naranjos: 2,38 km CEMENTERI BENIMACLET

RIM AT R

ÑEZ

DE NT RS PO S FLO LE

ER

.M G.V

M NA INA

N RE ORÍ C/ T AZ TERA

C/LI

BA CU

CA M

DE

C/

A UET PIZC

UÉS

MERCAT RUSSAFA

RICO

C/

INYER

UDAINA

TERA

R TOM

C/ ENG

C/ ALM

MALILLA

PARC DE LA RAMBLETA

S

ORÓ

AM

RILO

AV. BLAS

ADEU

VE RT

NÓS

CONSERVATORI MÚSICA

AV .P

CIUTAT UNIVERSITARIA

Facultats

·LA EL CIÓ AR SI SS PO PA L’EX DE

FARI

C/ VIC

EIG

JARDÍ DE MONFORT

GLORIETA

A

G

EZ I PELA YO HOSPITAL CLÍNIC

C/ AM

C/ SORNÍ

C/ MURTA

ER

Alameda

CAM

AV. VALLADOLID

C/ LLIRI BLAU

BATX ILL

NÉND

PLA DEL REAL

SANMARTI

Í DE

EIG

PL.PORTA PALAU DE DE LA MAR JUSTÍCIA AV .N C/CE AV RDÀ DE TA ARR LLADA O RE

C/CI

EC SU ERTO

PU

RDO BUIL

INSTITUT PATRONATO DE LA JUVENTUT OBRERA C/ POETA RICARD

Benimaclet

RIM AT R

SV

Z

CENTRE COMERCIAL

LIX

C/

ER DE MAI

PIU

PE

C/

NIA

DE

C/

BI

CARRERA

AV. PRIM

C/ TOMÀS DE VILLARROYA DOCTO

NT

Colón

FÈ C/

V.

C/ POETA EDUA

C/ EN RIQUE C/ RA HURT FAEL ADO TRAM OYE RES C/ PE RIS ME NCHE TA

AV. ME

IG SE

R SO

C/ PASC. I GENÍS

LÓ CO

D

AV .P

C/ JAC A

SA

PAU

TO

RIS

ILLA

PL. SANT DOMÉNEC DE GUZMÁN

C/

C EN / PIN OR TO

PE AV.

CARRERA MAL

EN FEBRER

TES

VIVERS MUNICIPALS

PL. DELS PINAZOS

IES MAN

ES IN ILIP C /F

C/

LAR

TR

PIN

GER

EMPAR ITUR

C/ OLTÀ

LADOLI

FREN

C/ PLUS ULTRA

C/ PIANISTA

AV. VAL

C/ MAR DE ALBORÁN

R7 Ronda Norte: 4,05 km

A

AH ALF

. AV

C/ MAR MENOR

C/ SACRET

Machado TO LS

UIR

C/ CO

INIT AT

A SSAF C/ RU

PLAÇA DE BOUS

G.

BA CU

RATA

ITE CT O

C/ DE LA PATACONA

CNO. HONDO

UIR

H LFA .A AV

AR QU

S PA

C/ M.DOS QUEROL AIGÜES C/ POETA

C/ CORREUS

C/

C/

BARB ERA E

ORT

RU SIÑ OL

EIG

T IT S ITA

A

ESTACIÓN VALENCIA-JOAQUÍN SOROLLA

C/ J. DE CELAY A MOSS

SA NT IA GO

RIM AT R

RMEL

LL RO

C/ C/ LES BARQUES

AV.MARQUÉS DE SOTELO

PL. DE ENT AM L'AJUNT

IS

EM

GR

C/ FO

CEMENTERI GENERAL

A TIN RIS .C

L

L

T V. M CA A ER M

RA

RA

EL

S

RTA BA

DEL

S LA TE

S LA TE

.D PL

AV. DE MARCONI

EÑA

BU

BU

F.P C/.AL

SUR

A AD

C/

ALA

IL

VIO C SA MÈNE NT DO C/ SA

NYÍS ALCA

EU

IL

RR

VILA

C/

CLA RA

TR

C/ DE LA

ETA RG GIO

DR AN

RR

CA

CO M

DE

JOSE

JAIME BELTRÁN CRESPO C/ C/ CAMPOS C/ Patraix C/ VT VEN C/ E. EÇ AG PA UEL UST RR A C/ Safranar A IN CO C/ M STA A D’A C/ DE ON I BO RAG TESA C/ JU Ó SA RR AN NTAN C/ ÀS DE UR DER GARA UG C/ LL UA Y ANER I A DE HOSPITAL C/ RANE CALV DR. PESET S O AC ACIO C/ AL C/ JOAQUIN MÀS NAVARRO SERA

CA

Sant Isidre

C/

AV.

A CAVI

AL TORT MON

C/ D’

L

DE

MAR

ALDI IPE RIN

AJA

C/

IANO

C/

AV. BARÓ DE CÀRCER

IC

UA BART

Jesús

DIP UTA DA

PLAÇA TETUÁN

Xàtiva

C/

C/ URUGUAI

ER S

C/

Alboraya-Palmaret

AV .P

R LÓ

SA

ETA RG GIO

IS

PA N

SIM

C/

CNO. DEL MAR

COTXERES F.G.V.

C/ MOLINELL

PL.DR. LANDETE

DE

FAEL . RA

DR

EL

GE

C/ PT OR.VI

N

AV.

M

NU

ES VIVE VIV

TE

Bailén

IL I M

SO

IG

F.G.V.

10

Pl. Espanya

PAS VENTUR AJE A FELIU C/ DR.G

EM

IA

ÓN

ÓS

GO

M

CA

L

C/

AM

RE

LD

A

THOUS

ES

C/

AN DA S

NO VÉ S

RIV

PLAÇA REDONDA

C/ PE AZZARIOD. TI

IVA

C/ P.

ED

PL. DE LA REINA

C/ XÀT

C/ P. PL. BENEDIT O ESPANYA

MAR VA

A

QU

C/ PLATERO SUÁRE SU SUÁREZ ÁREZ ÁRE Z

SSER C/ BO

RD

RR

IC

AES TR O

C/ MUJERO NYÓ NI S

Ó

A EÇ

LLE

CA

LA

C/ S.F. DE BOR JA

C/ M

NIC OLA U FA CTO R

B CA

SE

US

B.

MA

LA

RS UE

S CREU O TRES AN AV. SERR MEZ GÓ ITIU IM U PR O OLA LAG NIC DE RA S GU ER . SE ARQ C/

OF. PR

GEL AN

.R G.V

NO

DE

C/

PIQ RA PED

ET CO

S DEL

C/

M

C/

C/

U

C/

C/

S DEL C/

C/

P DE CALA SSANÇ

C/ DE

ERS

GENT LS AR

C/ DE

DE

S

GIN

S INER

STRA DEL

MIS RE

SG

DEL

ERS

E

CREU

GA S FO

C/

C/

LS DE C/ UTERS VELL

AR M C/

ES

DEL

ERS

C/

TR AV.

RN FERR

FR AY JU NIP ER O

PEU

LIC

BO

GA

R8 Boulevard Sur: 6,66 km

C/

IMILIÀ

ELL

PL. SANT C/ SANT PAU AGUSTI

C/ S. JOSE

C/ TRES FORQUES

S AR AN NT FO

NTE

D SU

DELS

ABASTOS

UE

REZ

ERIQ

CID

ORQUES FORQUES TR FO C/ TRES

C/

A S LL

0 V-3

ERS

C/

DE CASTRO

TÒ CA

GEL GU C/ ÀN

C/

DEL

LLIT

S STER

PALAU

IMERÀ

PÉ AV.

C/

U NO

LS FU

LA CRE U

C/ HOSPITAL

ALB

PUIG

C/ GUILLEM

EL

C/ M.

C/ TRES FORQUES

C/ DE

C/ ESPINOSA

DU

PL. DE LA VERGE

SOROLLA

C/ GUILLEM

AN

O MIR

C/

SIC AYLL ON

DE NT TS PO S AR LE

RR

. FE G.V

IEL BR GRA

C/ XIV A

C/ MÚ

LLEM DES

IS

L·LA

A C/ L’ HABAN

RE

SIC AYLL ON

AV. DEL PARC DE L'OEST

C/ MAX

C/ FRA PERE

ERIA

PL.CIUTAT DE BRUGES

DE

C/

RE

PL. POETA LLORENTE

C/ CARD A

AR Q. TO LS

ALLERS C/ CAV

Àngel Guimerà

ARES C/ LIN

Av. del Cid

C/ GUI

COLÒNIA ESPANYOLA DE MÈXIC

NT S PO EMU D D'A

CID

MBAI

SSA

C/ MÚ

PA

ÓS LD GA

LZ

A GUER C/ ÈN

S COME

PLAÇA MURCIA

C/ LLO

CA

LIT.

C/

A GEN AG RTA

ANQU

NA

PL. ENCARNACIÓ

RO RE

REZ PÉ AV. C/

RR

I

XI US

IB

ASIL C/ SALV SALLLV SA VAD V ADO OR R FERRAN DIS LLUN UNA A

FE

PI AV.

YA AN

C/ J.B

C/ EL GALLO

C/ ESC. SALZILLO CENTRE COMERCIAL

TR MES

C/

C/ BORRULL C/ LEPAN T

C/

EIG

GU AD ALA C VIA / CR R ON ISTA

C/ CORO

10

RT C/ QUA

ÀRRAGA

C/ AZC

UER

EG

C/ BR

INT

NT JAC

C/ SA RT C/ QUA

C/ BL

RT C/ QUA

DA RO C

A

RIM AT R

C/ PARE URBÀ

IVAM

JARDÍ BOTÀNIC

PA

ÑAS

LA

SS

PA

INA

F HO MEN ZA DR. C/ S.JOSEP DE LA MUNTANYA

DE

EIG

INA

TX

PE

C/

R10 Centro Histórico: 3,78 kmCAC/ CONVEN

C/

GU AL PID AURO DEZ C/ M ÉN EN ILLEM RO C/ GUCAST DE

O

C/

PLA DE LA SAÏDIA

M ILLE

.M AV

GD

SSEI

GEA

EST. D'AUTOBUSOS

TX

PE

R1 Circuito 5K Jardín del Turia: 5,7 km

C/ PINT OR STO AV. DEL

E LA

GO GRE

A EN GU BA AN

SC A

C/ FFCO CO. M..USEDO USEDO

C/ BR ASIL

C/

CENTRE COMERCIAL

LIN

MO

DE

DE NT AR PO PAN M CA

N PERNET

C/ PARE ESTEBA

PL. A.KARPOV

AV. DE LA LLUM

8

HOSPITAL GENERAL

AB IELF

RI

ST CA C/

Nou d'Octubre

C/ J. Mª BAYAR

OT

RE

RA

ÀSSER

C/.CASA DE IA LA MISERICÒRD

CORTES DE PL. C/ARENOSO ALQ UER IA NO VA

JOAQ

Túria

AN TOBE C/ CAST

C/ LLUIS LAMARCA

C/ ALC

AV. DEL CID

XINA

LA PET

RI

TR .BEL PR C/

C/

CA

LL

VE

LA

G DE

RAC D’ADEMÓ ÚS

AYO

O ELIN RC MA REJA O

EM

C/

SS

PA C/

A

LLA

XI DE

Ó MIC

RR PA TERA LLES

O

DE FAL

PASSEI

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D’OCTUBRE

R

RIVE

2D

AS . BL AV

1

MUSEU HISTORIA DE VALENCIA

LLETE

EZ IBÁÑ

DO AR RIC

C/

O RIG OD ER TR MES

C/ PA CO

RJA

BA UIM I.V.O.

C/

PONT BRE 9 D`OCTU

ÉNCIA

IO GE A

AV .B U

RMAN S MA CHAD

GRAV FRAB ADOR EGAT

C/ RUAYA

HOSPITAL " LA FE "

C/

RS . TI AV

NUEL AV. MA

EGOR

C/

R PIQUE

R MORA TOR ACT AC C/ ACTO

BA

LA

DE

LL

VA

EFIEL TORR

ILÉS

AV

TER LLES

RQUÉS C/ MA JUAN DE S.

HERNÁNDEZ LÁZARO

BAROJA AV. PÍO

AV. GR

CENTRE COMERCIAL

C/ FEL

AL RTUG AV. PO

Campanar

AV.

RG JORG

C/ VALL DE LA BALLESTERA

Mislata

AL

C/

IO RIC A APA AN C/ LBIÑ A

R2MÍNParque de Cabecera: 2,4 km E CO

MTE

SERR

AV. GE

AV .P

DRE EIXAN

S RTÉ AR MA

CENTRE COMERCIAL

ILÉS AV AV AL ER EN .G AV

2

C/ CO

AL

ER EN

AV

AL

CEMENTERI CAMPANAR

2 9

PESET

ULTOR

C/ ESC

E ANDR

MEY

RICI

RE PAT

C/ PE

ALEIX

.G AV

ILÉS

ER

C/ VAL

NTC MO

. AV. DR

PESET

. AV. DR

R9 Bioparc: 2,76 km

EN .G AV

PARC DE CAPÇALERA

ME RCO

. MA C/ DR

AL. C/ GRENS LLOR

OT SS JA UR .B AV

R

FO

ESCOLES PROFESIONALS " SAN JOSÉ "

C/ SA NT AN TONI

NO RENCIA

ELA

A

LENCIÀ

ISTA GI

L SU MBI

C/

C/

MÍ CA

RIOD

I

ÉS DE ARQU C/ M

XXIII

C/ PE

RB

GA

C/

A TCAD Í MON CAM

AN AV. JO

ATA

PL. MUSIC ESPÍ

C/ RIU ERESMA

AM AD EU

OT

OR

IXA A BA RIN

RE VED OR

MA

C/

SA

AD QU .E AV R

TA

LA

LA

ANES E CAB

P C/

Beniferri

SERR

ART JACOM

TOR C/.PIN

C/ PER

A AN

M

R TO IN

IS OR FL

LTA

C/

M DE

T SAN

ALA

LG

UE

IG

M

OA BIDAS

C/ RIU

N

E.

TR

M

C/

C/

AA RIN

IA AN

LA C/ T EN CLEM

ILI PLA

7

RUTAS PARA CORRER EN VALÈNCIA

SANT MIQUEL DELS REIS

O

CHAD

AV. GE

C/ CEC

TA

MA

MP

CA C/

C/

A PLANA IX BA

LA

LO

A ORT L'H C/ SUD

LL VA

LA

C/ NAL

CA

C/

L'H

T L'AL A C/ NCI PALA

S RE AR NAVHOSPITAL ARNAU DE VILANOVA

DE

C/

TE AR QU

ORD AN ORT

TU

IS OR FL

LA

C/

JARDIN DE POLIFILO

C/ RIA

C/

C/

IETO PR

CA

DEL

H OC LL EN IB AS IC .N DR C/ A IOR D’A LL VA C/ NES CIA LEN VA TS OR AC A UD AID ING LB AV D'A

O RD NA BER

C/

MP

LE

AIL

BR

UIS

Í TX BE C/

C/

9

U GRA

S MA RMAN

IN LN

S O. EU FC GR C/. TE O OR

OT SS RJA

U .B AV C/

LL

UEL

MIG

DE

M

-35 CV

PARC BENICALAP

C/

C/

DES FILI S C/ DEL

FO

C

IA NC LÈ VA

Empalme

Un espacio de convivencia C/ ALCALA DE CHIVERT

C/ SÍND MOJOL IC Í

VALENCIA CIUDAD DEL RUNNING Si hay algo en lo que todos en València, vecinos y visitantes, estamos de acuerdo es en que la especial climatología, altitud y orografía de la ciudad, hace de sus calles y parques espacios ideales para caminar, desplazarse en bici o patín y correr o practicar nuestros deportes favoritos. Fruto de ese reconocimiento colectivo y de la conciencia de las bondades de estos buenos hábitos, unos y otros nos hemos lanzado a ello en los últimos años, y València muestra un aspecto efervescente en la práctica deportiva, el aumento del uso de la movilidad sostenible para desplazarnos por la ciudad, y el disfrute de nuestro espacio público. Pero como ciudadanía, debemos ser conscientes de que el espacio público, nuestras calles y jardines,

por grandes que sean, son un espacio de convivencia y debemos tener mimo con ellos y con los demás para poder disfrutarlo prácticamente los 365 días del año. Desde tiempo atrás, al igual que en su día y aún hoy, la ciudad ordena y reordena el espacio en sus calles

El Circuit 5K Jardí del Túria ha facilitado a los corredores un espacio preferente para practicar su deporte para permitir y encauzar todo tipo de desplazamientos a medida que se han ido incorporando a nuestro quehacer diario. Y del mismo

modo, aunque con matices que cabe la pena destacar, València ha incorporado en su espacio público también carriles, vías y sendas para tratar de ordenar y facilitar el disfrute del ocio en parques y jardines.

nuestros parques y calles.

Así, por ejemplo, se habilitó en el Jardín del Turia uno de los últimos hitos en materia deportiva de la ciudad, el Circuit 5K Jardí del Túria, que ha facilitado a los corredores un espacio preferente diseñado para practicar su deporte, posibilitando en lo posible al mismo tiempo liberar las sendas tradicionales de paseo de un buen número de corredores.

Es por ese motivo que cabe incidir en la importancia del respeto mutuo entre todas las personas que hacemos uso de ellos, tratando de darles la utilidad recomendada y no otra (corredores por el Circuit 5K y caminos señalizados, ciclistas por carriles bici, paseantes por sendas no señalizadas, etc.), pero con precaución y teniendo el cuidado y la paciencia con quienes los atraviesan y utilizan para otros usos, al igual que todos toleramos a quien corre o a las familias que se pasean en bici con precaución a nuestro lado cuando no hay carriles señalizados.

Se trata, no obstante —y a diferencia de los carriles que se crean para los vehículos, de espacios de uso preferente—, de espacios creados y señalizados con la intención positiva de ordenar y facilitar la convivencia de los múltiples usos y disfrutes de

Hasta ahora hemos hecho gala de esa convivencia y tolerancia y ese debe seguir siendo nuestro santo y seña para que València siga creciendo como una ciudad líder en la apuesta de su ciudadanía por un estilo de vida saludable y en armonía.

Revista sem'17  

La festa de la Mobilitat Sostenible: activitats educatives, concerts i propostes per a totes les edats.

Revista sem'17  

La festa de la Mobilitat Sostenible: activitats educatives, concerts i propostes per a totes les edats.

Advertisement