Page 11

COMPARTIR ET PORTA MÉS LLUNY

SEM'17 11

València aposta tot al roig SEM VALÈNCIA L’Empresa Municipal de Transport (EMT) de València s’ha convertit en l’eix fonamental sobre el qual pilota la mobilitat sostenible a la ciutat. Eixa aposta ja comença a notar-se en la vinculació de la ciutat amb l’empresa pública. Després d’anys de caigudes en el nombre de viatgers, al llarg de l’any 2016 més de 93,3 milions de persones decidiren triar el bus roig com el seu mitjà de transport. Això suposava una pujada del 6,1 %, 5.406.830 validacions més que l’any 2015. La posada en marxa de la línia 99 ha sigut la fita més important en els últims mesos. De fet, des de la seua posada en marxa el 26 de juliol de 2016 ja ha transportat un total de 3.319.989 viatgers i viatgeres. La línia 99 connecta la part est i oest de la ciutat a través dels grans bulevards del sud de la ciutat. A més, possibilita múltiples connexions, ja que es creua amb més de 30 línies de tota la xarxa, cosa que multiplica les opcions de desplaçaments. L’inici operatiu de la línia 99 era una demanda històrica dels usuaris i usuàries coneixedors de la importància del transport públic.

Eixa mesura va anar acompanyada d’una reordenació de línies per a adequar la xarxa a les noves necessitats de mobilitat amb uns trajectes més eficients, ràpids i intuïtius. Eixa millora suposà un increment del 8,7 % en el nombre de passatgers i passatgeres en les línies afectades, més de 2,6 milions de desplaçaments nous. Al principi de la implantació de les millores, hi hagué una certa desconfiança, lògica entre els resistents al canvi, però les xifres i el bon resultat de les millores han fet desaparéixer eixos dubtes. Per posar-ne dos exemples: la línia 31, gràcies a la millor connexió a l’estació del Cabanyal va augmentar en 157.630 (10,1 %) el nombre de validacions, i la línia 11, amb un recorregut més directe des d’Orriols cap al centre, va suposar un total de 134.574 desplaçaments més, un 4,9 % més respecte al mateix periode de l’any anterior. De totes i per a totes La pujada de viatgers s’ha vist reflectida també en una universalització de l’accés a l’autobús. L’EMT recuperava el seu ADN com a servici públic i com a icona de la ciutat. Les persones que per la crisi econòmica van ser expulsades de l’autobús, ara ja disposen d’un nou títol social (Abonament Amb Tu)

que els dona la possibilitat de viatjar. Igual que ja en tenen col·lectius com ara les persones majors (Abonament Or), els joves (EMT Jove) o les menudes de la casa (Abonament Infantil). Eixe augment dels viatgers i viatgeres s’ha vist implementat amb unes mesures que asseguren la

Les millores en la xarxa han suposat un augment sense precedents en nous desplaçaments protecció del carril bus, com per exemple amb la creació de carrils exclusius per assegurar la seua velocitat i seguretat que fan molt atractiu l’ús del bus com a opció de mobilitat. Tot això és gràcies als nous recursos econòmics que han arribat a l’EMT des de l’Ajuntament i que han permés, entre altres, la contractació de 75 noves conductores i conductors i 20 mecànics. Per acompanyar eixa transformació, s’ha començat una intensa reno-

vació de la flota. Desprès de cinc anys on no es va fer cap compra gran, l’any 2016 entraren en funcionament 41 autobusos nous. A final d’any vindran 37 autobusos més, més ecològics, 35 dels quals de tecnologia híbrida i dos elèctrics. L’EMT s’ha compromés a reduir les seues emissions de gasos contaminants en un 30 % abans de l’any 2030. Tot i ser important estes xifres, podríen ser millorables si arribaren diners del Govern central, com reben any rere any ciutats com Madrid, Barcelona, Sevilla i Màlaga. Si fóra així es podria augmentar el nombre d’autobusos al carrer i així el temps d’espera seria molt menor. A més, es comprarien més autobusos i elèctrics, amb el benefici que això suposaria. L’Ajuntament de València aposta el futur de la seua mobilitat al roig, a l’autobús roig que amb els anys haurà de ser una de les seues icones principals. L’EMT és ciutat perquè està present en tots els àmbits. Qualsevol desplaçament s’ha de poder realitzar en els autobusos rojos, és la forma més democràtica que presenta la mobilitat. Confiem que el nou consistori continue cridant ben alt això de “tot al roig”.

[EMT fou l’empresa de transport públic urbà que més va creixer a Espanya en 2016]

Revista sem'17  

La festa de la Mobilitat Sostenible: activitats educatives, concerts i propostes per a totes les edats.

Revista sem'17  

La festa de la Mobilitat Sostenible: activitats educatives, concerts i propostes per a totes les edats.

Advertisement